Umělecké slohy

Komentáře

Transkript

Umělecké slohy
Identifikátor materiálu
Anotace
EU: ICT – 1 – 7
Žák získá přehled a průřez základními znaky
některých uměleckých slohů.
Autor
Mgr. Blanka Šteindlerová
Jazyk
Čeština
Vzdělávací oblast
Vzdělávací obor
ICT = Předmět/téma
Očekávaný výstup
Speciální vzdělávací potřeby
Klíčová slova
Druh učebního materiálu
Druh interaktivity
Cílová skupina
Člověk a společnost
Dějepis
Dějepis / Historické etapy a odkaz minulosti
Žák si zopakuje charakteristiky některých slohů,
seznámí se s novými uměleckými styly, ví, co je
umělecký sloh (styl).
- zdravotní postižení - LMP
Umělecký sloh, styl, románský sloh, gotika,
renesance, baroko, klasicismus, romantismus,
secese
Prezentace
Výklad
Žák
Stupeň a typ vzdělávání
základní vzdělávání – druhý stupeň
Typická věková skupina
14 - 15 let / 9. ročník
Období tvorby DUM
7/2013
CO JE UMĚLECKÝ SLOH
Umělecký sloh nebo styl odráží
technické a hospodářské možnosti určité doby
názor lidské společnosti na krásu
projevuje se ve všech nebo některých uměleckých
oborech
má typické znaky
ZÁKLADNÍ UMĚLECKÉ SLOHY
již starověké státy měly své slohy, které se projevovaly
hlavně v architektuře
nejčastěji se ale uvádí slohy, které vznikaly v Evropě
od období středověku
doba, kdy sloh trval, je vždy přibližná, v období
moderních dějin se slohy střídají častěji
znaky slohu jsou dobře viditelné na stavbách
ROMÁNSKÝ SLOH
11. – 13. století
název podle říše římské (Roma = Řím)
kamenné a cihlové stavby
mohutné většinou neomítnuté zdi
sdružená okna
rotunda
oblouk
Rotunda sv. Martina, Praha
GOTIKA
12. – 14., 15. století
název podle Gótů (germánský kmen)
stavby i jejich části jsou štíhlé a vysoké – symbol
přiblížení k Bohu
lomený oblouk
žebrová klenba
fiály - drobné věžičky
chrliče - fantastické hlavy s otevřenou hubou, které
chrlily vodu stékající ze střech
rozety - kruhová zdobená okna
Chrám Matky boží, Paříž
RENESANCE
14. – 16., 17. století
z francouzského renaissance (znovuzrození)
klade důraz na člověka, na lidský rozum a poznání a
pozemský život
obrací se zpět k antice a antické kultuře
souměrnost, jednoduchost, pravidelnost
sgrafita
Renesanční zámek, Litomyšl
BAROKO
17. – 18. století
z portugalského pérola barroca (perla nepravidelného
tvaru)
pohyb
ornamenty
asymetrie
malba napodobuje stavební prvky
Barokní stavby v Českém Krumlově
KLASICISMUS
17. – 18., 19. století
z latinského classicus (prvotřídní)
inspiruje se hlavně starověkými, antickými vzory
zdůrazňuje střízlivý rozum, uměřenost a jasný,
pravidelný řád
mohutná sloupořadí a trojúhelníkové štíty a poměrně
střídmá výzdoba
Zimní palác, Petrohrad
ROMANTISMUS
18. – 19. století
klade důraz na cit, pocit, duši, sen a individualitu
architekti se inspirovali stavbami jiných historických
epoch nebo kultur
nejčastějším slohem, který býval nejdříve a nejvíce
napodobován, byla gotika, takovéto stavby či stavební
úpravy označujeme jako novogotické
Novoklasicismus - Národní museum, Praha
SECESE
přelom 19. a 20. století
poslední univerzální umělecký sloh
ornamenty
neobyčejné barvy
vlnící se křivky
Obecní dům, Praha – secesní stavba
Zdroje:
Uveřejněné odkazy [cit. 2013-7-20]. Dostupné pod licencí
Wikipedia , Public domain na WWW:
Rotunda sv. Martina:
<http://cs.m.wikipedia.org/wiki/Soubor:Vy%C5%A1ehrad-rotunda.jpg>
Notre Dame:
<http://cs.wikipedia.org/wiki/Soubor:Paris.notre.dame.750pix.jpg>
Zimní palác: <http://cs.wikipedia.org/wiki/Soubor:WinterPalace.jpg>
Český Krumlov:
<http://www.publicdomainpictures.net/viewimage.php?image=329&picture=vez-v-ceskem-krumlove>
Zámek Litomyšl:
<http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/6/61/Litomysl3.jpg>
Národní muzeum:
<http://cs.wikipedia.org/wiki/Soubor:Prag_Museum_1900.jpg>
Obecní dům:
<http://cs.wikipedia.org/wiki/Soubor:Obecn%C3%AD_d%C5%AFm_noc_3.j
pg>

Podobné dokumenty

Zámořské objevy

Zámořské objevy Identifikátor materiálu Anotace

Více

Vynálezy přelomu 19. a 20. st.

Vynálezy přelomu 19. a 20. st. Identifikátor materiálu Anotace

Více

Románský sloh

Románský sloh Střední škola cestovního ruchu, s. r. o., Benešov

Více

architektura ve vzdělávání

architektura ve vzdělávání v řecku se poprvé objevuje divadlo, dle hlediště rozeznatelné, z fotky identifikovat i půdorys divadla

Více

13.VY_32_INOVACE_ON_UMA13, Politické ideologie a doktríny

13.VY_32_INOVACE_ON_UMA13, Politické ideologie a doktríny znaky socializmus - strana 5 a 6 http://is.muni.cz/th/77179/fss_b/Bakalarka_fin.txt obrázek na straně 6 titulní strana Manifestu - Mahahahaneapneap [cit. 2012-09-15] dostupný pod licencí public dom...

Více