stáhnout zpěvníček

Komentáře

Transkript

stáhnout zpěvníček
Milí Sportíci,
Je čas předvánoční a kolem nás je plno pohody a radosti. Člověka
veselého ražení to přímo nutí k prozpěvování (i když je mu to občas
okolím vytýkáno..). Mezi vámi je takových lidí spousta. Velmi nás
proto těší, že vám můžeme vnést trochu hudby do vašeho života
touto zpěvníkovou formou. Vánoce bohužel jednou skončí. Čas
povánoční těm, kdo do školy nebo do práce nechodí zrovna
s velkým nadšením, budou zpříjemňovat nejen schůzky, ale i
výpravy a tábor se sportíky. Právě při těch chvílích, kdy sedíte
s kamarády a zpíváte své oblíbené písničky ze zpěvníku,
zapomenete na cokoli, co vás trápí. Což ostatně dokazují tyto
citáty:
„Hudba a rytmus nacházejí cestu k nejskrytějším místům duše.“
Platón
„Hudba je jedním z nejkrásnějších a nejnádhernějších darů božích.
Je jedním z nejlepších umění. Noty oživují slova. Hudba zahání
duchu smutek, jako bychom se dívali na krále Saula. Je nejlepší
útěchou pro zarmoucené lidi, jí se srdce upokojí, občerství a
osvěží.“
Martin Luther
„Kdo chce pochopit hudbu, nepotřebuje ani tak sluch, jako srdce.“
Jiří Mahen
Na závěr bychom vám rádi popřáli co nejkrásnější prožití
Vánoc a Nového roku.
Klíště a Lenka
MAJITEL/KA ZPĚVNÍKU: ………..……………………..
ČLEN DRUŽINKY: ………………………………………
1
JAROMÍR NOHAVICA - ZATANČI
Emi
G
Zatan či, má milá,
G
zatan či a vetkni
ať tvůj
ať tvůj
®:
Emi
G
G
G
šat, má milá,
D
D
G
zatan či jako to
zatan či, a
D
D
D
okolo
Emi
zad,
Emi
Emi
na zemi skončí,
ňat.
ohně tančí,
loď,
slunce mezi
pak ke mně
ro mé oči,
Emi
rázem je s
G
na vodě
Emi
ať tvůj šat
Zatan či, jako se
D
Emi
zatanči p
nůž do mých
šat, má milá,
zatan či jako
G
D
D
Emi
Emi
pomeranči,
pojď.
Polož dlaň, má milá, polož dlaň na má prsa,
polož dlaň nestoudně na moji hruď,
obejmi, má milá, obejmi moje bedra,
obejmi je pevně a mojí buď.
R:
Nový den než začne, má milá, nežli začne,
nový den než začne, nasyť můj hlad,
zatanči, má milá, pro moje oči lačné,
zatanči a já budu ti hrát.
R:
R:
2
JAROMÍR NOHAVICA - POCHOD MARODŮ
Ami
C
G
Krabička cigaret a do kafe
C
F
rum, rum,
dvě vodky a fernet a teď, doktore,
chra
Dmi
Ami
F
pot v hrud ním ko
Ami
C
ši, no
G
Ami
F
rum,
čum, čum,
Dmi
F
Ami
E
čum,
to je záži tek,
G
F
Ami
my jsme kámoši řidi čů sani tek, - tek, -
tek.
Měli jsme ledviny, ale už jsou nadranc, -dranc, -dranc,
i tělní dutiny už ztratily glanc, glanc, glanc,
u srdce divný zvuk, co je to, nemám šajn,
je to vlastně fuk, žijem fajn, žijem fajn, fajn, fajn.
®:
Ami
C
Cirhóza, trombóza,
Dmi
tuberku
Ami
C
E
paraden
Jsme
Dmi
Dmi
C
dávivý kašel,
lóza - jó, to je
G
neuróza, skleróza,
Dmi
G
Ami
naše!
C
ohnutá záda,
Ami
E
Ami
tóza, no to je pa
Ami
slabí na tě
Ami
žijem vese
E
le, ale
G
ráda!
C
silní na du chu,
le, juchuchuchu
Ami
chu!
Už kolem nás chodí pepka mrtvice, -ce, -ce,
tak pozor, marodi, je zlá velice, -ce, -ce,
zná naše adresy a je to čiperka,
koho chce, najde si, ten natáhne perka, -rka, -rka.
Zítra nás odvezou, bude veselo, -lo, -lo,
doktoři vylezou na naše tělo, -lo, -lo,
budou nám řezati ty naše vnitřnosti
a přitom zpívati ze samé radosti, -sti, -sti.
®: Zpívati: cirhóza, trombóza, dávivý kašel,
tuberkulóza, hele, já jsem to našel!
Neuróza, skleróza, křivičná záda,
paradentóza, no to je paráda!
Byli slabí na těle, ale silní na duchu,
žili vesele, než měli poruchu.
3
KAREL PLÍHAL - TRUBADŮRSKÁ
Ami
1.
C
Od hradu
zp íváme
/: Dř
Ami
Ami
Emi
ke hradu
G
Ami
putujem,
E
a holky m uchlujem.
Ami/G
ív j
inam n
Fmaj7
Emi
F maj7/F#
ejedem
,
Ami
d
okud tu p
oslední n
esvedem. :/
2. Kytary nikdy nám neladí,
naše písně spíš kopnou, než pohladí,
/: nakopnou zadnice
ctihodných měšťanů z radnice. :/
R:
G
C
Emi7/H
Hop hej, je ve
Fmaj7
pan kn
íže po
C
Emi7/H
hop hej, je v es
dnes v
Fmaj7
G
ítaní
C
Emi
ač n
edali n
C
elo,
Fmaj7
Ami
jsme h
Emi7/H
D9/F#
elo,
osti.
G
ám tal íře,
Emi7/H
hop hej, je v es
G
zval k ejklíře,
H op hej, je v es
Fmaj7
selo,
D9/F#
elo,
Emi
Ami
pod st
ůl nám h
ážou k
osti.
3. Nemáme způsoby knížecí,
nikdy jsme nejedli telecí,
/: spáváme na seně,
proto vidíme život tak zkresleně. :/
4. A doufáme, že lidi pochopí,
že pletou si na sebe konopí,
/: že hnijou zaživa,
když brečí v hospodě u piva. :/
R:
5. Ale jako bys lil vodu přes cedník,
je z tebe nakonec mučedník,
/: čekaj' tě ovace
a potom veřejná kremace. :/
6. Rozdělaj' pod náma ohýnky
a jsou z toho lidové dožínky.
Kdo to je tam u kůlu,
ale příliš si otvíral papulu.
Kdo to je tam u kůlu,
borec, za nás si otvíral papulu.
R:
7.=1.
8. To radši zaživa do hrobu,
než pověsit kytaru na skobu
a v hospodě znuděně čekat ...
4
SPIRITUÁL KVINTET - ZA SVOU PRAVDOU STÁT
Hmi
1. Máš
jen
Emi
R: /: Mu
všechny trumfy
na tobě teď
Hmi
Hmi
síš za svou
A
mládí a
záleží,
F#7
F#7
Hmi
ruce čistý máš,
na jakou hru
Hmi
pravdou stát, musíš za
se dáš.
Hmi
2. Už víš, kolik co stojí, už víš, co bys' rád měl,
už ocenil jsi kompromis a párkrát zapomněl.
R: /: /: Že máš za svou pravdou stát. :/ :/
3. Už nejsi žádný elév, co prvně do hry vpad',
už víš, jak s králem ustoupit a jak s ním dávat mat.
R: /: /: Takhle za svou pravdou stát. :/ :/
4. Teď přichází tvá chvíle, teď nahrává ti čas,
tvůj sok poslušně neuhnul - a ty mu zlámeš vaz!
R: /: /: Neměl za svou pravdou stát. :/ :/
5. Tvůj potomek ctí tátu, ty vštěpuješ mu rád
to heslo, které dobře znáš z dob, kdy jsi býval mlád.
6.=1.
R: /: /: Musíš za svou pravdou stát. :/ :/
5
svou pravdou stát. :/
FILMOVÁ HUDBA - HOJA HOJ
G
C
Emi
Chceš-li
zvol si
D
D
A
na svě tě
G
nejlep ší,
D
D
býti převe sel
G
ze všech řeme sel.
Chceš-li okouzlit dívku nevinou
staň se vojákem, staň se hrdinou.
G
C
D7
G
®: Hoja hoj, hoja hoj v
králi máme zas tání
Hoja hoj,hoja hoj Bůh nás zachrání
Hoja hoj,hoja hoj hmoždíře a palcáty
Hoja hoj,hoja hoj holky vokatý.
Rány na buben, máš-li ve vínku
nesmíš zaváhat ani vteřinku.
Sláva až přilbu tvojí pozlatí
stal ses mužem tím co se neztratí.
2 x ®:
2 x #®:
PETR MUK - BONSOIR MADEMOISELLE PARIS
G
D
Mám v
kapse jeden
C
jsem nejbohatší z
G
C
Mám
Emi
G
D
frank,
bank nad Sei
Emi
víc než krup
G
iér
stíny Sacre- Coeur nade mnou
®:
C
Láska je
C
D
úděl
G
tvůj,
D
D
H7
D
bonsoir mademoi selle
C
H7
bonsoir mademoi selle
pánbůh tě
Emi
Emi
nou.
.
H7
vopa
Emi
Paris,
Paris.
Znám bulvár Saint Michelle,
tam jsem včera šel s Marie-Claire.
Vím, jak zní z úst krásných žen,
slůvka "Car je taime, oh mon cher".
®:
®:
6
truj,
JAROMÍR NOHAVICA - U NAS NA SEVERU
Ami, Emi, H7, Emi, E7
Ami, Emi, H7, Emi, H7, Emi
1)V Bělském lese
G
G
Ami
D
když je neo solíš, tak jsou
nevěřil bys,
Emi
D
®: Ďura
co si
Emi
nemluv,
tak se
Ami
Emi
Emi
kolik to dá
Ami
zavařovat na
Emi
toulají se
ro
ma
bez
H7
cho
bo
bo
světa v každém směru
myslíš, na to bleju
H7
Emi
bo mě mory beru
žije tady na se
E7
veru
Větry fučí ze všech směrů
když není máslo, jíme Heru
furt dva metry od maléru
tak se
Emi
žije
H7
tu u
Emi
mu
Ami/C
Ami/C
Emi
kyselo
H7
Emi
nás
nánana...
Emi, H7, Emi
...
2)Všude kolem ve světě jsou mobily
u nás nevyroste ani obilí
psi se živí výhonkama přesliček
každá rodina má deset dětiček
Ref.
3)V centru vedle sochy T. G. Masaryka
ze země jak na Islandu voda stříká
malí velcí tlustí tencí různé rasy
zadarmo si tady všichni myjou vlasy
.
Ref.
.
4)Z Karolíny je vidět do Evropy
pod Radhoštěm potkáš aj lidoopy
po výplatě je tu velmi divoko
Praha daleko a Pánbůh vysoko
Ref.
7
H7
ti
chu
ty
Emi
ty
H7
ti
DIVOKEJ BILL - DÁVNO
Ami, C, G
1. Už je to dávno, co zkřížil mi cestu, prej podepiš se mi krví
Budeš mít všechno, ale neujdeš trestu, jo
Byla to síla, byl to fakt nářez, bylo to vážně skvělí
Teď tu mám všechno, ale neujdu trestu, jo
SOLO) Johohohoho 4x
1.
... Jó vážně
BR) Do roka a do dne přijdu si pro tebe, tady mi to podepiš
Do roka a do dne zapomeň na nebe budeš vo pár metrů, budeš vo pár metrů
Do roka a do dne přijdu si pro tebe, tady mi to podepiš
Do roka a do dne zapomeň na nebe budeš vo pár metrů, budeš vo pár metrů
níž
SOLO) Johohohoho 4x
Mlčel jsem dlouho do nebe se díval, čekal až přijde
Chtěl to vzít zpátky, teď zdá se to krátký, jo (to teda jo)
Mlčel jsem dlouho do nebe se díval, čekal až přijde
Chtěl to vzít zpátky, teď zdá se to krátký, jo, (pryč z tý pohádky chci)
BR) 1x !!!
®: Řvi si a nadávej, nezmůžeš nic, mladej
I kdybys řval z plnejch plic
Řvi si a nadávej, nezmůžeš nic, mladej
I kdybys řval z plnejch plic, nezmůžeš nic
SOLO
BR - 1x !!!
®:
8
JAROMÍR NOHAVICA - HLÍDAČ KRAV
D
1. Když jsem byl malý, říkali mi naši:
"Dobře se uč a jez chytrou kaši,
G
A7
až jednou vyrosteš,
budeš doktorem
Takový doktor sedí pěkně v suchu,
bere velký peníze a škrábe se v uchu,"
G
já jim ale na to řek':"Ch
A7
D
práv.
ci být hlídačem
D
krav."
D
R: Já chci mít čapku s bambulí nahoře,
jíst kaštany a mýt se v lavoře,
G
od rána po celý
A7
den zpívat si
zpívat si: pam pam pam
D, G, A7
D
jen,
...
2. K vánocům mi kupovali hromady knih,
co jsem ale vědět chtěl, to nevyčet' jsem z nich:
nikde jsem se nedozvěděl, jak se hlídají krávy.
Ptal jsem se starších a ptal jsem se všech,
každý na mě hleděl jako na pytel blech,
každý se mě opatrně tázal na moje zdraví.
R:
3. Dnes už jsem starší a vím, co vím,
mnohé věci nemůžu a mnohé smím,
a když je mi velmi smutno, lehnu si do mokré trávy.
S nohama křížem a s rukama za hlavou
koukám nahoru na oblohu modravou,
kde se mezi mraky honí moje strakaté krávy.
R: ...... pa da da dam
D
9
LEONARD COHEN - HALLELUJAH
C
I heard there was
Ami
C
a secret chord
Ami
that David played and it pl
F
G
eased the Lord,
But you don't really c are for music do y
C
F
C, (G)
ou.
G
It goes like this the fo urth the fift h,
the
Ami
F
minor fall and the major lift
G
The ba ffled king co
F
Ami
Hall eluja, Halle
Emi
Ami
mposing Hall
F
elujah
C
luja, Hal leluja, Hallelu ja
Your faith was strong but you needed proof
You saw her bathing on the roof
Her beauty and the moonlight overthrew ya
She tied you to a kitchen chair
She broke your throne, and she cut your hair
And from your lips she drew the Halleluyah
Hallelujah, Hallelujah, Hallelujah, Hallelujah
You say I took the name in vain
I don't even know the name
But if I did, well really, what's it to ya?
There's a blaze of light in every word
It doesn't matter which you heard
The holy or the broken Hallelujah
Hallelujah, Hallelujah, Hallelujah, Hallelujah
I did my best, it wasn't much
I couldn't feel, so I tried to touch
I've told the truth, I didn't come to fool ya
And even though it all went wrong
I'll stand before the Lord of Song
With nothing on my tongue but Hallelujah
Hallelujah,
Hallelujah,
Hallelujah,
Hallelujah,
Hallelujah
Hallelujah,
Hallelujah,
Hallelujah,
Hallelujah,
Hallelujah,
Hallelujah,
Hallelujah,
Hallelujah,
Hallelujah
Hallelujah
Hallelujah
Hallelujah
10
G, C, (G)
KRYŠTOF - ATENTÁT
A
E
Atentát, v posteli,
F#mi
vše co mám rád
na dva
F#mi
A
A
D
rozdělí,
E
ostrovy, od sebe daleko,
všechno v nás už
D
přeteklo.
E
Jsme uvěz něni v tělech,
F#mi
zas
jak hudba v
F#mi
D
decibelech,
budem šťastni, tak
D
A, E
prosím, zhasni
A
svět.
Atentát, v posteli,
už tolikrát jsme umřeli,
ve tmách za slovy,
daleko od nebe,
míjíš mě a já tebe.
Jsme uvězněni v tělech,
jak kulky v revolverech,
zas budem šťastni, tak prosím, zhasni svět.
Zítra budem šťastni, tak prosím, zhasni svět.
Zas budem šťastni, tak prosím, zhasni svět.
Zas budem šťastni, tak prosím, zhasni svět,
zítra budem šťastni, tak prosím, hned...
Zas budem šťastni, tak prosím, zhasni svět...
11
DÁVEJTE POZOR,
PROTOŽE TO
UKAZUJU JENOM
JEDNOU!
YVONNE PŘENOSILOVÁ - BOTY PROTI LÁSCE
E
Zas mi říkal, že má něco pro mě
a to něco, to prý láska je.
A
E
Já však nechci žádnou lásku v domě, je,
přináší jen žal a výdaje.
Mám proti
ty chrání
G
G
G
lásce boty,
paní svou,
E
E
E
ty boty vždycky jdou
a všechno hezké pošlapou.
Žiju sama díky těmto botám,
žiju sama zásluhou těch bot.
Často sice kluků hlavy motám,
botám ale city nejsou vhod.
V těch botách ráda šlapu,
zvlášť po lásce nás dvou,
ty boty vždycky jdou
a všechno hezké pošlapou.
Tyhle boty nosím někde v duši,
někde v duši, ne však na nohou.
Jsou tam dole, kde mi srdce buší,
od bušení mu však pomohou.
V těch botách ráda šlapu,
a to se mi prý mstí,
když v těch botách jdu,
a tak si šlapu po štěstí.
Pozor, boty! Pochodem vchod!
12
MANDRAGE - ŠROUBY A MATICE
A
Mezi zemí a
A širým
E
náš
D
Tak dobře ho
Mezi nebem a
Jsou věci
Moje milá
Můžu jen
Tahat tě
tváře,
Dělat si
štáře
Sahat ti
ě
E
E
A
znáš
zemí
který
Hmi
D
A
já
A
nároky na tvoje
snídani, říkat ti
Mezi světlem a
Na tisíc
E
Hmi
Zimou i
E
A
D
do
krát,
A
pol
e
D
D
dělám to
kdy můžu jen
Hmi
A
výdaje, prdět si
Hmi
A
lekníny, vrtat ti
Hmi
Jsme časem
opic
a
D
životem
navěky
rád
E
nad zemí,
kalený,
Hmi
Šrouby a
D
spojení.
matice
sám
Šrouby a matice
Šrouby a matice
E
Šrouby a matice
Šrouby a matice
13
D
D
do
pol
opic
vě van
E
police.
kalený šrouby
matice
A
E
E
pověsti porvat s
v hospodě
Vysoko
E
snídani, říkat ti
A
rán,
D
D
nároky na tvoje
na ruce
nosit ti
světlem
Hmi
ti pod sukni, kousat t
E
A
Kvůli tvé
létem
Je spousta
Sahat
Platit ti
ě
nocí
v bocích
Mezi nocí a
Hmi
Dělat ti
e.
pod sukni, kousat t
Hmi
Houpu tě
E
za vlasy, dýchat ti
Dělat si
štáře
ě
E
za vlasy, dýchat ti
Hmi
A
Tahat tě
tváře,
E
na ruce
Dělat ti
e.
2x
světem
Hmi
Je jeden
nebem
GLEN HANSARD - FALLING SLOWLY
C
F
I don't know you but I want you
C
F
all the more for that
C
F
Words fall through me n' always fool me
C
F
and I can't re act
Ami
G
Games that
to
G
will
F
never a mount
more than they
G
Ami
F
meant
play themselves out
C
F
Take this sinking boat and point it
Ami
F
we've still got time
C
F
Raise your hopeful voice, you had the
F
home
Ami
choice
you've made it now
Falling slowly, eyes that know me
and I can't go back
Moods that take me and erase me
and I'll paint it black
You have suffered enough
and warred with yourself
It's time that you won
.
Take this sinking boat and point it home
we've still got time
Raise your hopeful voice, you had the choice
you've made it now
Ami, G, F, G, Ami, G, F
Take this sinking boat and point it home
we've still got time
Raise your hopeful voice, you had the choice
you've made it now
Falling slowly sing your melody
I'll sing along
C, F, Ami, F
C, F, C, F, C
14
OLYMPIC - JASNÁ ZPRÁVA
G
Skončili jsme jasná zpráva,
Emi
proč o tebe
C
zakopávam
Ami
G
projít bytem
C
já abych se
Dík tobě se vidím zvenčí,
Emi
C
připadám si
starší menší
Ami
kam se kouknu,
Emi
Emi
Emi
Emi
lítá
G
D
Pěnu s vůni
telefon, cos
G
G
píše se v ní,
Ami
G
D
bál.
sám,
kousek tebe
Emi
ustřihla mu
G
G
C
jablečnou,
knížku krásně
dál,
D
zbytečnou,
jak se lítá
vzhůru, ve dvou
D
D
G
mám.
mám snad bloudit
Ami
kam se kouknu,
Emi
co má lživý
vzhůru,
vzhůru.
C
C
vlastním bytem
kousek tebe
G
Skončili jsme jasná zpráva,
Emi
není komu z
Ami
C
jasná zpráva,
okna mávat
C
D
víc,
rub, co nemá
G
D
sám,
mám.
Refren
G
sprej,
šňůru,
Odešla's mi před úsvitem,
Emi
Hmi
vyvanulý
líc.
15
Hmi
děj,
PAVEL LOHONKA ŽALMAN - RÁNA V TRÁVĚ
Capo 3
R:
Ami
Ami
G
Každý ráno boty
Orosil si nohy v
G
Ami
trávě
G
Že se lidi mají radi
Ami
A pro
Emi
doufal
Ami
citli
Každý ráno dlouze
Ami
G
zouval
právě
zíval
G
Utřel čelo do ru kávu
Ami
A při chůzi tělem semtam
Ami
Před se
C
Poznal
Ami
Emi
G
G
F
a ví nečko
V Čechách
Ami
Uma
G
Emi
Ami
bou sta
Mora věnku
G
kýval
sáhů
C
krásnou
C
ze zlata
F
C
slávu muzi kantů
zanou
Ami
od bláta.
R:
Toužil najít studánečku
A do ní se podívat
By mu řekla proč holečku
Musíš světem chodívat
Studánečka promluvila
To ses musel nachodit
Abych já ti pravdu řekla
měl ses jindy narodit.
R:
16
KAREL PLÍHAL - NA SVATÝM KOPEČKU
capo 3
A
Na Svatým Kopečku u kostela,
D
bim
A
bam, bim
D6
E
bam, jó, u kostela,
bouřlivá doba mě zapomněla,
D
bim
E
A
bam, bim bam, bim
bam.
Občas ji zahlídnu někde vpředu,
bim bam, bim bam, jó, někde vpředu,
tak rychle běžet už nedovedu,
bim bam, bim bam, bim bam.
®:
D
D
Nohy mám
sbírám tu
Amaj7
Amaj7
D
zalitý
odvahu
D
do olo
začít zno
Amaj7
E4sus
Jenže lásku a zdraví jsem dávno propil,
bim bam, bim bam, jó, dávno propil,
co bych měl chápat, jsem nepochopil,
bim bam, bim bam, bim bam.
®: Jen jedno vím, že když ráno vstanem,
cítím se vším, jen ne Moravanem.
A
Na Svatým Kopečku u kostela,
bim
A
D
bam, bim
D6
E
bam, jó, u kostela,
bouřlivá doba mě zapomněla,
bim
D
E
bam, bim bam, bim
A
bam.
®: Možná ji doženu, možná ztratím,
ale zatím mám dluhy, co těžko splatím.
*:
A
bim
Zatím mám dluhy, co nezaplatím,
D
E
bam, bim bam, bim
A
bam ...
17
va,
va.
E
THE OFFSPRING - YOU´RE GONNA GO FAR, KID
Ami
F
Show me how to lie
And now you’ll lead the way
you’re getting
F
And turning
all against the one
is an
Ami
G
C
better all the time
Show the
Nice work you did
You’re gonna go
Trust, deceived
Another clever word
F
and as you
G
A mob
step back into line
Hit ‘em
G
really only you
F
out today
Nice work you did
you’re gonna go
D
Now
far, kid
Ami
right between the eyes
Ami
G
Ami
F
Ami, F, C, G
x2
dance fucker dance
he never had a chance
F
C
With a
thousand lies and a good disgui
se
C
Hit ‘em right between the eyes
And no one even knew
Hit ‘em
So
G
right between the eyes
Ami
it was
F
G
Ami
F
when you
walk away,nothing more to s
ay
C
See the lightning in your eyes
really only you
dance fucker dance
I never had a chance
C
it was really only
Chorus
G
See ‘em running for their lives
2nd verse
Ami
F
running for their lives
Solo overBridge
D
F
G
See ‘em
And now you steal away
take him
F
When you
walk away, nothing more to
say
C
See the lightning in your eyes
And no one even knew
it was
far, kid
Ami
never had a chance
C
D
With a
thousand lies and a good disgui
se
C
Hit ‘em right between the eyes
dance fucker dance
F
man he
unsuspecting herd
jumps to their feet
Ami
Now
C
light of day
F
art that’s hard to teach
sets off an
D
Ami
G
you
F
With a
thousand lies and a good disgui
se
C
Hit ‘em right between the eyes
Slowly out of line
F
G
and drifting closer in your sights
Hit ‘em
So play it out I’m wide awake
When you
walk away nothing more to
say
C
See the lightning in your eyes
C
it’s a
G
scene about me
There’s
Ami
F
something in your way
C
And if you can’t get what you want
well it’s
Now
G
Ami
F
all because of me
Clever
running for their lives
Ami
Hit ‘em
C
F
alibis, lord of the flies
G
right between the eyes
Ami
F
When you
walk away nothing more to
say
C
See the lightning in your eyes
C
And no one even knew
G
G
F
Hit ‘em right between the eyes
dance fucker dance
man I never had a chance
it was
Ami
See ‘em
Outro
and now someone's gonna pay
right between the eyes
really only you
See ‘em
18
G
running for their lives
PAVLÍNA FILIPOVSKÁ - ZLATÉ STŘEVÍČKY
.
Moje
D
střevíčky jsou jako ze zlata,
A7
když je mám, připadám si hrozně
bohatá.
Ty si vezmu jen v onen slavný den,
až si sednem do kočáru ty a
D
já.
.
Moje bílé šaty celé z hedvábí
ty naráz všechny lidi kolem přivábí.
Budu v onen den zářit tobě jen,
až si sednem do kočáru ty a já.
.
®: Ach, jsou samé zlato,
A7
ach, ty stojí za to,
zlaté střevíčky na nohou, ty
Jak se pěkně třpytí,
A7
Emi
Emi
D
tolik krásné jsou.
jak se zlatem svítí,
D
když ty střevíčky pěkně jdou tou zlatou ulič kou.
Na své staré banjo nemám vůbec čas,
je to dávno, co ztratilo svůj zlatý hlas.
V onen slavný den bude nalezen,
až si sednem do kočáru ty a já.
Moje sestra Luce a mladší bratr Ben
budou krásní v těch černých šatech v onen den.
Ale nejvíce zlaté střevíce,
až si sednem do kočáru ty a já.
.
®:
.
Potom řeknu: "Sbohem, děti, musím jít,
odcházím tam, kde věčně září slunce svit."
Sen je vyplněn, přišel onen den,
kdy si sednem do kočáru ty a já.
.
Všichni lidé budou mi hned závidět
zlaté střevíčky i zlatých šestnáct let.
Budu bohatá, celá ze zlata,
až si sednem do kočáru ty a já.
®:
19
TOMÁŠ KLUS - DOPIS
Ami, Dmi, G, C, F, Dmi, E
Ami
Ami
D
Píšu ti proto,
D
že mě
trápí spousta věcí
G
A jen
Trápí mě pět ranních
týdnu
Dmi
E
Trápí mě, že mě lidi
G
A že se
A že když neses
kosti
E7, E
nechápou
Jako
Dmi
jakoby nic
F
byl jsem pod obraz
Ami
ryby pod hladinou
cestě za vidinou
D
F
G
Dmi
přání
Nikdy neskončit na dně...
C
E7, E
F
D
Dmi
přání
Nikdy neskončit špatně...
G
E7, E
C
Ami
Píšu to Tobě, ty snad
C
F
E
v parku tolik lásky
Voní to létem a sluncem a
spoustou hezkejch okamžiků
Utíkám před Tebou na
vyhlídkový věži stojim
S životem na startovní
Je první květen a
Ami
G
s rozumem v koncích
není ve mně,
E7, E
Dmi
F,Dmi, E
, E7, E
tušíš oč tu běží
Proč na
Dmi
Ami
F
Snad dobrý lidi nezahyn ou
D
a jeden velkej sen
Ref:
G
E
Mám jenom marnou snahu
není ve mně ukrytýho…
ryby pod hladinou
Mám jenom jediný
jsem pára nad kotlem
E
Dvě lodě na vodě,
C
Jsem hadr na podlahu,
Ale nic převratnýho
Ami
cestě za vidinou
E7, E
Ami
G
Snad dobrý lidi nezahyn ou
Při svý
telé,
vždyť se nic nezměnilo…
D
D
Dmi
E
Dvě lodě na vodě,
dvě
pocit ježka v kleci
C
Ale zůstaňme přá
E
děsí tisíc věcí
G
Jako, promiň mi ten výraz,
E7, E
Mám jenom jediný
D
Píšu ti o tom, že mě
Ref:
C
debil...
Ami
Jenom prochází se...
Při svý
E7, E
Ref:
A kolem jakoby nic
dvě
kočim a nezlámu si
Jako bych tu nebyl,
držejí svejch kolejí
E
Dmi
E
F
A kolem
pastelový oči
F
D
C
C
že svět se rychle točí
probuzení v
A to pořád není všechno...
Ami
G
Mám trochu strach,
A to věčný přemejšlení k tomu
F
schází Tvoje síla
A tvý
prázdný cesty domů
C
Píšu ti, protože mi
Pro
C
čáře,
kolem ty nechápavý tváře...
G
F
schránku a černej čaj
E
Dmi
přemýšlelo
Abych věděl, co psát…
Ref:
20
tramvaj
obálku, známku,
To aby lépe se mi
E7, E
D
E7, E
KRYŠTOF - OBCHODNÍK S DEŠTĚM
Jako
D
vášeň, která hasne
Hmi
D
v kouři
namačkaná bez os tychu v zástup živo
jako jas dálkových
jako nad talířem
A
G
Hmi
čichů
světel
večer mi mizíš...
D
mizíš někde
Hmi
jsi láska, co mě
D
v dávno
škrtí, já na pokraji
ve svém paralelním
A
G
Hmi
smrti
světě
toužím po od vetě
a křičím...
Ref.:
G
G
Slova jsou jen
slova jsou jen
A
A
kapky deště a Ty
kapky deště a Ty
Hmi
Hmi
Jako touha, sklem co neprorazí
nekonečné břehy s kufry plných něhy
zvu obchodníky s deštěm,
chci koupit to Tvé JEŠTĚ
a slyším
v rozestlaném tichu
zvuky autoplánů, co unáší Tě ránům,
jsi tečka v kalendáři,
co nadosmrti září
a křičí
Ref.
21
voláš, ať prším ještě
voláš
MIKE OLDFIELD - MOONLIGHT SHADOW
The
D
G
C
last that ever she saw him
carried away by a
he
D
Emi
Emi
G
moonlight
D
shadow
C
passed on worried and warning
carried away by a
G
lost in a riddle that
Emi
C
far a way on the
he was
G
D
D
shadow
Saturday night
D
other side
caught in the middle of a
Emi
and she
moonlight
D
C
desperate fight
D
couldn't find how to push th rough.
The trees that whisper in the evening
carried away by a moonlight shadow
sing a song of sorrow and grieving
carried away by a moonlight shadow
all she saw was a silhouette of a gun
far away on the other side
he was shot six times by a man on the run
and she couldn't find how to push through.
®:
G D
G D
I
I
stay
stay
G D
G D
I
I
pray see
pray see
G
G
C
you in heaven
C
you in heaven
D
D
far away
one day.
Four a.m. in the morning
carried away by a moonlight shadow
I watch your vision forming
carried away by a moonlight shadow
the stars move slowly in a silvery light
far away on the other side
will you come to talk to me this night
but she couldn't find how to push through.
ke konci skladby s kytarou:
G
Caught in the middle of a
The
G
DC#mi
night was heavy and the
But she
Emi
C
D
C
D
hundred a nd
air was so live
couldn't find how to push
D
22
through
five
PETR SPÁLENÝ - MONTGOMERY
D
A
G
Déšť ti holka smáčel vlasy
D
Z tvých očí zbyl prázdnej kruh
G
Kde je zbytek tvojí krásy
A
D
To ví dneska snad jen bůh
G
Z celé jižní eskadr ony
A
D
Nezbyl ani jeden muž
G
V Montgomery bijou zvony
A
D
Déšť ti smejvá ze rtů růž
G
Tam na kopci v prachu cesty
A
D
Leží i tvůj gene rál
G
V ruce šátek od nevě sty
A
D
Ale ruka leží dál
Z celé jižní eskadrony
Nezbyl ani jeden muž
V Montgomery bijou zvony
Déšť ti smejvá ze rtů růž
D
A
G
Tvář má zšedivělou strachem
D
Zbylo v ní pár těškejch chvíl
G
Proužek krve stéká prachem
A
D
Déšť jí slepil vlasy jak jíl
Z celé jižní eskadrony
Nezbyl ani jeden muž
V Montgomery bijou zvony
Déšť ti smejvá ze rtů růž
23
WABI DANĚK - HEJKAL
1.
Ami
až v
Divnej jekot po lesích se prohání
Dmi
Ami
žilách tuhne
Ami
Utichá až u potoka
jó
Dmi
Dmi
F
takovýhle
Žhavý rudý
F
Dmi
pod
Ami
Ami
E
krev a zuby cvakaj SOS.
Ami
strání
E
řvaní by nesnes ani
voči a
Dmi
E
Ami
drápy
Ami
pes.
krvavý
kosti chřestěj v rytmu kastanět
a
Dmi
F
strašidelný
Ami
vytí a
Dmi
E
skřeky chraplavý
tak to je hejkal na to vemte jed.
R. U nás
C
F
hej, hej,
C
Hejkal straší v lese
jen ten, co něco snese
Jeho
F
C
F
hej, hej,
C
každý strachy se
F
neboť za boudou
D7
tam může v noci být.
hejkání se nese
C
F
C
G7
třese, k ohni nesesedneme
v lese zase
C
se
Hejkal začal výt.
2. Kdo z vás tady na Hejkaly nevěří
ten může u nás přespat až se zastaví.
Nevystrčí špičku nosu ze dveří
a bude jásat, že se dožil rána ve zdraví.
Jenom kalný voči a rysy ztrhané
kalhoty si bude muset prát
a děs a hrůza v hlase, jó to mu zůstane
až koktavě bude povídat.
R. U nás hej, hej, Hejkal...
24
COUNTRY - POVĚSTE HO VEJŠ
Rec:
Na dnešek jsem měl divnej sen.
Slunce pálilo a před salonem stál
v prachu dav
v tvářích cejch očekávaní.
Uprostřed šibenice z hrubých
klád šerifův pomocník sejmul
odsouzenci z hlavy kápi
a dav zašuměl překvapením.
I já jsem zašuměl překvapením.
Ten odsouzenec jsem byl já
a šerif četl neúprosným hlasem
rozsudek.
Ref 1:
C
Pověs
a tak
Dmi
te ho, že byl
G
Pověs
trochu dobrod
Ami
Ami
na
F
neoplýval
Dmi
G
vklad.
nikdy nevy
Ami
Ami
držel,
stát.
Ami
G
vzduch.
zvon.
Dmi
slib.
zarputilým opti
G
dělal spoustu
Ami
Ami
mistou
chyb.
Ami
že dal
krásou,
vejš, ať se houpá
G
te ho, že se koukal,
C
že hodně jed a hodně
G
pálí...
te ho za tu jistou,
C
že byl
a tak
G
Ami
který nesplnil svůj
Dmi
F
G
pil.
přednost jarním
E
Ami
loukám
a pak se oženil a pak se usadil
E
že měl country rád, že se uměl smát
i
te ho za tu banku,
jednom místě
Pověs
te ho za El Passo,
Za to že
C
Ref 1 : Pověste ho
...
Ami
Ami
E
C
ruh.
za snídani v trávě a lodní
dáli
Ref 2 : Nad hla vou mi slunce
línej
C
G
Ami
G
Pověs
Dmi
C
Za to že
host.
te ho, že byl jinej,
G
můj nic neod dá lí,
v který zruinoval svůj
houpá,
že tu s náma dejchal stejnej
Pověs
Pověs
Ami
Ami
pálí,
a do
uší mi stále zní, tahle píseň
poslední.
Ami
C
C
Dmi
dost.
vejš, ať se
byl nezvanej
Dmi
G
Dmi
G
že tu
G
do mých snů se dívám z
vejš, ať se houpá,
pověste ho vejš, ať má
Pověste ho
konec
Ami
Pověste ho
C
Nad hla vou mi slunce
a
Ami
Ami
žil.
vám.
Ref 1 : Pověste ho
...
Ref 2:
25
Ami
vejš, ať se houpá
EVANESCO (Lovci duchů 2012/2013)
Ami, F, Emi
R: Evanesco et non re curro!
Evanesco et non re curro!
Evanesco et non re curro!
Evanesco et non re curro!
Evanesco et non re curro!
Duchu, duchu, slyš má slova,
Děti, to je tvoje zloba.
R: Evanesco et non re curro!
Evanesco et non re curro!
Evanesco et non re curro!
Evanesco et non re curro!
Evanesco et non re curro!
Zahalí tě kouř zničení,
Tvá existence už tu není!
R: Evanesco et non re curro!
Evanesco et non re curro!
Evanesco et non re curro!
Evanesco et non re curro!
Evanesco et non re curro!
Dospělé už neposedneš,
Do nicoty teď odejdeš!
 FOBIUS DĚTSKÝ
Tohoto zlého ducha jsme měli jako lovci
duchů zničit. K zničení Fobiuse nám
pomohlo nejen zaříkávání, ale i magický
rituál. Fobius se pak doslova vypařil za
doprovodu ohromného kouře!
Tady právě zhudebňujeme 
magickou formuli, protože
máme dobrou náladu z
úspěšného zničení Fobiuse!
26
DEJ SI BACHA! (Lovci duchů, 2012/2013)
Ami
Začalo to
Dmi
G
nenápadně, na školení
Dmi
Ami
E
pozvali je,
Ami
tak to přijali,
školením prošli, členy se tak
stali.
(V organizaci pro kontrolu duchů a jiných entit po České republice.)
R:
Ami
Ami
Ami
Ami
F
E
Nevěděli, co je čeká, někdo možná
F
Ami
tušil,
E
že zlo nespí, něco chystá, každý to měl v
F
E
Takový ten zvláštní pocit, co nám pořád
F
E
Slova, která nám říkají : „ Hele, dej si
Ami
Ami
Ami
duši.
našeptává,
bacha!“
První úkol zdá se jednoduchý, na nějakém území - zmapovat duchy.
Při plnění úkolu Jáchym našel zlato, seznámení s Kovladem pak stálo za to!
Úkol druhý někde v Žatci čekal, Fobius Dětský se smrti tehdy dočkal.
Do třetice všeho dobrého, vyhnali z Čech Santu zlého!
R: Nevěděli, co dál je čeká někdo možná tušil,
Že zlo nespí, něco chystá, každý to měl v duši.
Takový ten zvláštní pocit, co nám pořád našeptává,
Slova, která nám říkají : „Hele, dej si bacha!“
Jednou k nim oknem fleška přiletěla, zlé poselství pro sportíky měla.
Sektáři prý strašidýlko barrandovské vězní, Sportíci ho zachránili, tak to je přeci jasný.
Svět chce prý zničit velký duch mocný, strašidýlko řeklo: „sekta v tom má prsty!“
Na horách načerpali nové síly, o velikonočce velkého ducha zabili.
R: Mysleli, že zlo zničili, někdo možná tušil,
Že konec není, něco se chystá, každý to měl v duši.
Takový ten zvláštní pocit, co nám pořád našeptává,
Slova, která nám říkají : „Hele, dej si bacha!“
Vědec, co jim velkého ducha zabít pomoh, byl unesen, aby důležité říci nemoh.
Sektáři teď organizaci dost dobře ničí, něco mají v plánu, takhle si to jistí.
Za život vědce deset milionu chtěli, plán Sportíkům nevyšel, tak vědce jim zabili.
Sportíci však nelenili, sektářům skrýš našli a v ní hafo dokumentů, co sektářům patří…. nejen
sektářům
R: Nikdo neví, co teď je čeká někdo možná tuší,
Co je potká, na tom místě, které prověřit musí.
Sportící přijdou na to, co sektáři tam kují … ouuu…
Májí totiž něco navíc … přeci jejijch sílu žravou
27
ATENTÁT - KRYŠTOF ....................................................................................................................................................................... 11
BONSOIR MADEMOISELLE PARIS - PETR MUK ................................................................................................................................. 6
BOTY PROTI LÁSCE - YVONNE PŘENOSILOVÁ ................................................................................................................................ 12
DÁVNO - DIVOKEJ BILL ...................................................................................................................................................................... 8
DEJ SI BACHA! .................................................................................................................................................................................. 27
DOPIS - TOMÁŠ KLUS ....................................................................................................................................................................... 20
EVANESCO ........................................................................................................................................................................................ 26
FALLING SLOWLY - GLEN HANSARD ................................................................................................................................................ 14
HALLELUYAH - LEONARD COHEN.................................................................................................................................................... 10
HEJKAL - WABI DANĚK ..................................................................................................................................................................... 24
HLÍDAČ KRAV - JAROMÍR NOHAVICA ................................................................................................................................................. 9
HOJA HOJ - FILMOVÁ HUDBA ........................................................................................................................................................... 6
JASNÁ ZPRÁVA - OLYMPIC ............................................................................................................................................................... 15
MONTGOMERY - PETR SPÁLENÝ ..................................................................................................................................................... 23
MOONLIGHT SHADOW - MIKE OLDFIELD ........................................................................................................................................ 22
NA SVATÝM KOPEČKU - KAREL PLÍHAL ........................................................................................................................................... 17
OBCHODNÍK S DEŠTĚM - KRYŠTOF ................................................................................................................................................. 21
POCHOD MARODŮ - JAROMÍR NOHAVICA ........................................................................................................................................ 3
POVĚSTE HO VEJŠ - COUNTRY ........................................................................................................................................................ 25
RÁNA V TRÁVĚ - PAVEL LOHONKA ŽALMAN .................................................................................................................................... 16
ŠROUBY A MATICE - MANDRAGE ..................................................................................................................................................... 13
TRUBADŮRSKÁ - KAREL PLÍHAL ....................................................................................................................................................... 4
U NAS NA SEVERU - JAROMÍR NOHAVICA ......................................................................................................................................... 7
YOU´RE GONNA GO FAR, KID - THE OFFSPRING ........................................................................................................................... 18
ZLATÉ STŘEVÍČKY - PAVLÍNA FILIPOVSKÁ ...................................................................................................................................... 19
ZA SVOU PRAVDOU STÁT - SPIRITUÁL KVINTET .............................................................................................................................. 5
ZATANČI - JAROMÍR NOHAVICA ........................................................................................................................................................ 2
28

Podobné dokumenty