stáhnout

Komentáře

Transkript

stáhnout
Sportovní den Univerzity Palackého v Olomouci
Ve spolupráci s Moravskou vysokou školou Olomouc
18.5. 2011
Všechny nabízené sporty jsou ZDARMA
Aerobik-Zumba Václavky
9.00 - 10.00
bez rezervace
(Urbanová)
Václavky
11.00 - 12.00
Aerobik-Taebo bez rezervace
(Procházková)
SH UP malá plocha
9.00 - 13.00
Badminton
(Øíha)
bez rezervace
Hynaisova
9.00 - 11.00
Basketbal
bez rezervace
(Fanta)
15.00 - 18.00
Beachvolejbal Plážové høištì u SHUP
bez rezervace
(Hnilica)
RCO
10.00 - 11.00
Bìh do 18. patra bez rezervace
(MVŠO)
Václavky
10.00 - 11.00
Bodystyling
bez rezervace
(Grácová)
Bowling
Best, 6 drah
9.00 - 12.00
nutná rezervace družstev po 4 (Vaculík)
areál SH UP
kdykoliv bìhem dne
Discgolf
bez rezervace
(Valenta)
9.3
0
- 10.30
RCO,
Help
cz
Disco latino
rezervace, 20 osob
(MVŠO)
Fitness
Akademik fitness SHUP 14.00 - 16.00
bez rezervace, lektor
SH UP malá plocha
od 13.00
rezervace týmu na
Florbal
palo.nk(at)seznam.cz
(Nìmèík)
18.00 - 20.30
Fotbal
SH UP
finále UP ligy
jen družstva ASC UP
(Kuèeròák)
SH UP, høištì asvalt
8.30 - -15.00
Fotbálek
(Kuèeròák)
ø
bez rezervace
10.00 - 13.00
beachvolej. høištì
Frisbee
bez rezervace
(Novosad)
10.30 - 11.30
RCO, Help cz.
Heat
(MVŠO)
rezervace, 14 osob
14.30 - 15.30
RCO, Help cz.
Heat
rezervace, 14 osob
(MVŠO)
16.30
- 17.30
Hynaiska
Hip - hop
bez rezervace
( Marešová)
Malý Rabštejn
sraz hl. n. Ol. 8.40
Horolezectví nutná
rezervace, 15 lidí
(Najmanová)
15.00
- 16.00
RCO, Help cz.
Chi- toning
C
rezervace
(MVŠO)
Indoorcycling
In-line
JJJ
jachting
Kanoistika
Lanové aktivity
Šmeralky 10.00 - 12.00 13.00 - 15.00
(Gottvvaldová)
rez. do jednot. hod.
asfalt. høištì, cyklostezka 15.00 - 17.00
bez rezervace
(Valenta)
Chomoutovské jezero, od ul. Písecná 16.00 - 17.00
bez rezervace
(Vaculík)
ze Støenì
8.00 - 15.00
nutná rezervace, 30 lidí
(Havlík)
lanové centrum
16:00 - 17.00, 17.00 - 18.00
nutná rezervace, 20 os. na h.
(Valenta)
Lukostøelnice, venku
8.00 - 14.00
Lukostøelba
bez rezervace
(Novotná, Michna)
sraz pøed budovou
od 10.00
Manažerská hra bez rezervace, družstva 5 os. (MVŠO)
15.00 - 18.00
kurty antuka, SH UP
Nohejbal
bez rezervace
(Valenta)
16.00 - 17.00
Hynaiska
Orientální tance
bez rezervace
(Mikesková)
Hynaisova T
17.30 - 18.30
Powerjoga
bez rezervace
(Jedlièková)
14.00 - 18.00
beachvolej. høištì
Ringo
(Valenta)
bez rezervace
Akademik fitness SHUP 14.00 - 23.00
Sauna
bez rezervace
16.00 - 18.00
SH UP, tráva
Speedminton bez
rezervace
(Valenta)
RCO, Help cz.
17.00 - 18.10
Spinning
rezervace, 10 osob
(MVŠO)
9.00
12.00
Omega
Squash
3 kurty, h. po 8 lid., nutná re
(Vaculík)
11.00 - 12.00
Václavky
Taebo
bez rezervace
(Procházková)
9.00-13.00
Omega
Tenis
(Frank)
bez rezervace
8.00 - 14.00
SH UP velká plocha
Volejbal
(Orlová)
bez rezervace
Zumba
Zumba
SH UP velká plocha
16.00 - 17.00, 17.00 - 18.00
bez rezervace
(Urbanová, Vajdíková)
Václavky 9.00 - 10.00, 10.00 - 11.00
(Urbanová, Vrlák)
bez rezervace
Hlavní program Sportovního dne UP u areálu Sportovní haly a lodìnice UP
od 10:00
od 14:00
od 15:00
od 20:00
Posezení, hudba, obèerstvení za studentské ceny (pivo, kofola)
Lukostøelba, beachvolejbal, discgolf, speedminton, ringo, fitness, sauna aj.
In-line - zaèáteèníci i pokroèilí, hry, nohejbal, trikke kolobìžky, streetball
Posezení, pohoda v areálu Sporotvní haly U
Tìšíme se na Vás!
Pøihlášky - informace: ASC UP, U Sportovní haly 2, Olomouc - Lazce, www.akademikolomouc.cz
email: [email protected], tel: 58 563 6451, 6452, 6450, 6448

Podobné dokumenty

prezentovali

prezentovali obsahuje pouze udržovací management, žádné návrhy na revitalizační zásahy

Více

cesta ženy - matky

cesta ženy - matky Podpora zdravého tìhotenství (Aromaterapie, Bylinky, Homeopatie) Péèe o miminko (Látkové pleny a bezplenková komunikaèní metoda, Plavání kojencù a batolat) Pøirozený porod (Kde porodit, Aby porod n...

Více

TV Schedule for FAF and LF for winter semester 2013

TV Schedule for FAF and LF for winter semester 2013 Start teaching is from Monday, October 7, 2013! Day

Více

Doporučený trénink pro členy SCM

Doporučený trénink pro členy SCM Sporotvní centrum mládeže Praha při Mini racing – skútr klubu v AČR Pod Harfou 3 19000 Praha 9 Czech republic

Více

sborníku

sborníku projektový záměr bylo v roce 2004 zpracováno Biologické hodnocení ve smyslu § 67 zákona č. 114/92 Sb., které revitalizaci nedoporučilo, protože rozsáhlé zásahy do jezera při revitalizaci by znamena...

Více

Stáhnout dokument s akcemi

Stáhnout dokument s akcemi Aktivity jsou včetně obsluhy, není-li uvedeno jinak. Doba produkce u jednotlivých aktivit trvá max. 5 hodin/den, není-li uvedeno nebo dohodnuto jinak.

Více

Listopad 2012 1.98 MB,

Listopad 2012 1.98 MB, KATka pro Vás pøipravila masáže, které Vás zbaví bolestí a udrží v rovnováze. V pøípadì potøeby po dobu masáže pohlídáme Vaše dítì v hernì. Otevírací doba: každé druhé pondìlí v mìsíci od 15.00 do ...

Více

Nabídka zájmových kroužků a kurzů pro školní rok 2014/2015

Nabídka zájmových kroužků a kurzů pro školní rok 2014/2015 základy práce s míèem, pravidla, hra-barevný volejbal základy práce s míèem, pravidla, hra-barevný volejbal pravidla, hra, utkání a soutìže udržování fyzické kondice, formování tìla, rekreaèní trén...

Více