Zobrazit

Komentáře

Transkript

Zobrazit
ročník LIII.
16,00 Kč
8. září 2011 • číslo 36
blahopřejeme
předpověď počasí
čtvrtek 8. září
pátek 9. září
sobota 10. září
neděle 11. září
pondělí 12. září
úterý 13. září
středa 14. září
Mariana
Daniela
Irma
Denisa
Marie
Lubor
Radka
20 / 10
19 / 8
19 / 6
20 / 5
21 / 6
20 / 7
18 / 8
V Týnci n. Sáz. nová školka
Jak při otevření školky informoval
přítomné starosta města Mgr. Martin
Kadrnožka, nová budova mateřské
školy byla postavena během čtyř měsíců. Výstavba začala v květnu a realizovala jí stavební firma Warex spol.
s r.o. „Investorem celé stavby je město
Týnec nad Sázavou a náklady na výstavbu jsou 8,6 mil. Kč. Další téměř milion je na vybavení.“ Zdůraznil starosta
města. Město tedy nevyužilo žádnou z
možných dotací. „Domnívám se, že je
to ta nejlepší investice, jsou to skvěle vynaložené peníze,“ dodal starosta.
Nová budova je postavena na po-
zemku města Týnce nad Sázavou v areálu stávající mateřské školy. „Místo, na
kterém je nová budova postavená, má
mnoho výhod. Je to strategické místo v
centru města, jednoduchým připlocením zvětšíme areál mateřské školy, takže
děti z nové školky budou moci využívat
stávající zahrady. V těsném sousedství
areálu stojí pavilony základní školy“,
uvedla místostarostka města Adriana Bursová. „Toto umístění dovoluje
do budoucna přemýšlet nad využitím
budovy i k jiným účelům. Pokud by se
snížil počet dětí a nebylo by potřeba tak
velké kapacity mateřské školy, menšími
úpravami mohou vzniknout prostory k
využívání pro jiné věkové kategorie našich dětí nebo obyvatel města,“ dodala
místostarostka.
Prostory budovy jsou koncipovány
tak, aby vyhovovaly různým aktivitám.
Veškeré zařízení školky je nové a moderní. Přízemní budova je rozdělena
na dvě velké místnosti, které budou
sloužit dětem jako herna, ložnice a
jídelna. Samozřejmě nechybí zázemí
Sázava
Vlašim
Votice
Benešov
Neveklov
Svatoprokopské legendy z ptačí perspektivy
Dobrovolníci podpořili ochranu přírody
Archeologické nálezy na náměstí
Od září nové zastávky městské dopravy
Malebné Neveklovsko ve filmu
Na Dny evropského dědictví v sobotu 10.
a 17. září jsou v Sázavském klášteru připraveny mimořádné prohlídky půdních
prostorů konventu a vyhlídky z neorenesanční věže. Začátky prohlídek jsou v 10,00
- 11,00 - 13,00 - 14,00 a 15,00 hodin. Vstupné je pro dospělé 70 Kč, pro děti nad 10 let
s doprovodem, studenty a seniory 45 Kč.
Prohlídky jsou pro maximálně 10 osob ve
skupině. Nutná je rezervace předem na tel.
327 321 177 nebo na e-mailu [email protected]
npu.cz. Jako doplňkový program 10. a 17.
září připravil kronikář Milan Štědra pro zájemce asi 6km trasu městem s podrobným
výkladem. Začátek vycházky bude vždy ve
14 hodin u brány kláštera. Odtud se půjde na Čertovu brázdu k rodnému domku
Jiřího Voskovce, dále na louku Votočnici,
ke mlýnu Na Kácku, k areálu původních
skláren, přes náměstí V+W do staré Sázavy
ke kostelu sv. Martina až ke kapličce V Lázních. Zpět po nábřeží přes most ke klášteru.
Vycházka potrvá asi 2,5 hodiny.
Devítičlenná skupina dobrovolníků z
různých koutů světa (z Francie, Španělska, Polska, Ukrajiny, z Ruska a Turecka)
věnovala první dva srpnové týdny svého
prázdninového času pomoci české přírodě. V rámci tzv. workcampu přijeli do ČR
podpořit práci Českého svazu ochránců
přírody Vlašim (ČSOP Vlašim). Během
svého pobytu však stihli kromě smysluplné
práce okusit také české tradice a navštívit
řadu zajímavých míst. Vlašimské setkání
dobrovolníků pak završil „Mezinárodní
večer“. Během dvou týdnů zde pomáhali se
sklízením trávy na loukách, o které pečují
zdejší ochránci v rámci projektu „Pozemkový spolek pro přírodu a památky „Podblanicka“. Pro mnohé z nich šlo o netradiční zážitek. Především když přišla na řadu
práce s kosou, kterou mnozí z nich drželi v
ruce poprvé. Dobrovolníci se podívali i do
Prahy či na bájnou horu Blaník. Každý večer si pak vařili tradiční jídla jednotlivých
zemí.
V rámci rekonstrukce Komenského náměstí probíhá i archeologický výzkum,
který realizuje společnost Pueblo. Podle
informací archeologa Pavla Huštáka je prozatím nejvýznamnějším nálezem několik
úrovní dlažeb v místě výkopů veřejného
osvětlení na spodní části náměstí. Jedná
se o dlažbu pozdně renesanční a barokní.
Dále byla odkryta vodoteč, která tekla přes
náměstí směrem k ulici Táborská. Zde bylo
nalezeno berounské zboží z 16. - 17. stol.
Berounská keramika se přestala vyrábět během třicetileté války po vypálení Berouna.
Archeologové se již mohou chlubit asi 100
sáčky keramiky, středověkých a barokních
kachlů, různých kostí zvířat, špendlíků,
mincí, drobných předmětů, korálků a dalších artefaktů z minulých dob. Ve východní
části nám. byla nalezena původní dlažba z
první poloviny 19. století. Průzkum se dále
přesouvá na Malé náměstí, kde byla v minulosti Židovská synagoga. Také zde se očekává archeologický nález.
Od 1. září začaly platit nové jízdní řády
Městské hromadné dopravy (MHD) Benešov. Pro větší pohodlí všech občanů nejen
Benešova, ale i jeho návštěvníků, jsou trasy
MHD prodlouženy v některých jízdách o
další autobusové zastávky. Konkrétně linka
č. 1 „Konečná stanice Na flusárně - Železniční stanice - Kaufland - Pomněnice“ je
vždy jednou dopoledne a jednou odpoledne
prodloužena o tři 3 nové autobusové stanice, čímž dochází ke spojení všech tří benešovských obchodních marketů Kaufland,
Lidl a Pennymarket. Na konečné zastávce
má autobus více jak hodinovou přestávku,
kterou tak mohou občané využít třeba právě k nákupům. Autobus MHD vás pak opět
odveze od jmenovaných obchodních domů
zpět do města. Linka č. 2 „Železniční stanice
- Spořilov - Marianovice a Černý les“ je prodloužena od zastávky Černý les (Baest) o zastávku u sportovního komplexu S-centrum
a Integrované školy až u krytého Plaveckého
bazénu. Ceník jízdného na str. 00
-if-
-KK-
Jana Pavluková
-r-
...aneb Zase jste se kochal, pane doktore? je název retrospektivního filmového
festivalu, který se uskutečnil od 26. do 28.
srpna v kině v Neveklově. Představil několik snímků, které se točily v okolí tohoto
městečka. Třeba v seriálech Návštěvníci a
Hraběnky, ve filmech Kytice, Není sirotek
jako sirotek, Ikarův pád, Romance pro křídlovku či Vesničko má, středisková. Podle
vedoucí kulturní komise města Neveklov
Jany Mužíkové nebylo snadné vybrat
snímky, které se na festivalu promítnou.
Vždyť na Neveklovsku vzniklo kolem
20 filmů. Promítaly se opravdové skvosty - Jára Cimrman ležící, spící, Romance
pro křídlovku či Václav Jiřího Vejdělka.
Před každým představením se uskutečnila
krátká beseda s hosty - herci, pamětníky i
přímými účastníky natáčení. Akci města
Neveklov přijela podpořit i herečka Magda
Šebestová (ve filmu hrála roli mladé paní
učitelky) a pan Marek Brodský, celý pořad
moderoval Přemysl Petrák.
Třešničkou na dortu byla nedělní akce
před promítáním filmu Vesničko má, středisková, kdy se před neveklovským kinem
sešlo přesně 69 účasníků rekordu v počtu traktoristických sluchátek „otíkovek“
na jednom místě. Ustavující rekord byl
zaznamenán agenturou Dobrý den z Pelhřimova a kolorit rekordu dodal dobový
kombajn Forschritt E-512 i s maketou přejetého Drápalíka pod ním.
V úterý 30. srpna slavnostně otevřelo Město Týnec nad Sázavou ve školním areálu v Komenského ulici novou
budovu mateřské školy pro 50 dětí. Při
této příležitosti si jí během dne mohla
prohlédnout i veřejnost. Přišli nejen
rodiče dětí, které do školky nastoupily
již od 1. září, ale i maminky s miminy,
potencionálními školáčky. Zájem veřejnosti byl opravdu velký.
pokračování na str. 2
O slavnostní přestřižení pásky nové mateřské školy v Týnci nad Sázavou se kromě zástupce stavební firmy postaral starosta Města M. Kadrnožka a ředitelka školky PaedDr. Janeta Jandová.
Foto: -if-
-if-
anketa
ptali jsme se v Jesenici
Aby byla co nejméně dotčena školní výuka v jednotlivých školách, byla většina rekonstrukcí a stavebních úprav prováděna v období letních prázdnin. Stejně tomu bylo i v ZŠ Jiráskova, kde došlo k přístavbě
jedné třídy a k zateplení budovy. Rekonstrukce a zateplení střechy právě probíhá (na snímku vpravo). Práce by měly být dokončeny do 30. září. Celkové náklady na stavbu činí 10.703.774Kč, dotace z EU je
9.098.207Kč (85%), dotace Státního fondu životního prostředí 535.188Kč (5%) a 1.070.379Kč (10%) dodalo Město Benešov.
foto: -if-
 CO VÁM NENÍ SVATÝ?
 VE KTERÉM STOLETÍ ŽIL SV. VÁCLAV?
pokračování na str. 2
strana -2 -
JISKRA
anketa
číslo 36
SEDM KULÍ OCENĚNO NA „ŽIVITELCE“
ptali jsme se v Jesenici
(ČESKÉ BUDĚJOVICE) - Společnost
Posázaví
o.p.s. se na letošním mezi CO VÁM NENÍ SVATÝ?
národním
agrosalonu Země živitelka
 VE KTERÉM STOLETÍ ŽIL SV. VÁCLAV?
prezentovala
dohromady se společ(X.)
pokračování ze str. 1
ností Rakovnicko o.p.s.
• Magdaléna Šimsová, Hlubočinka
 Lidská slabost mi
není svatá. Nevážím
si jí.
 X.
• Daniel Štromajer,
Březová
 Já bych řek, že to
je všechno, co není v
rozporu se zákonem.
Člověk by měl zkusit
všechno a nebránit se
ničemu... samozřejmě v mezích zákona.
 XIV.
• Petra V., Praha
 Mě nic nenapadá...
B. XIII.
Nabízely křivoklátský mošt, medovinu a čaje, škvarkové placky, Šternberské koláče, preclíky, Matějovy
vonné františky, Švarcovy keramické ozdoby nebo výrobky Hrnčírny
Mutějovice. Ve stánku se točilo Matuškovo pivo ze zeleného chmele. A
tato rostlina, která stále patří mezi
„naše zlato“, a která stylově vyzdobila
společnou expozici, právem poutala
pozornost kolemjdoucích. Zejména
mladší generace, která nezažila dobrodružství proslavená filmem Starci
na chmelu, pomalu ani nevěděla,
kam dlouhý šlahoun se zelenými
šiškami zařadit. A tak kromě ochutnávky zlatavého moku zájemci dostali i zasvěcený výklad o pěstování
a zpracování chmele z úst ředitele
společnosti Rakovnicko o.p.s. Radka
Dvořáka.
Ocenění Středočeská Regionální
potravina letos získalo sedm produktů. Je mezi nimi i polotmavé speciální pivo Sedm kulí z Pivovaru Ferdinand Benešov. Právě výroba piva se
stala motivem dalšího společného
projektu společností Posázaví o.p.s. a
Rakovnicko o.p.s. Dostal název Pivo,
chmel, slad – to mám rád. Prostřednictvím mobilní naučné stezky bude
zájemce seznamovat s historií a výrobou piva. Tento partnerský projekt získal dotaci z Programu rozvoje
venkova ČR.
Dalším tématem partnerství obou
regionů by měla být regionální potravina. „Domluvili jsme se na spolupráci s ČSOP Vlašim a chtěli bychom
vytvořit síť prodejen, kde budou k dostání regionální produkty. Mohlo by to
podpořit místní podnikatele. Lidi táhne nejen aktivní turistika, ale i zážitky,
chtějí ochutnat nebo koupit si něco
zajímavého,“ řekl Radek Dvořák.
„Spolupráci v cestovním ruchu neustále prohlubujeme, teď se chceme
zaměřit na regionální produkty. Propojujeme navzájem své webové stránky i propagační materiály, společně se
účastníme různých akcí, třeba veletrhů
cestovního ruchu,“ doplnila ředitelka
společnosti Posázaví o.p.s. Bohunka Zemanová. Společnosti Posázaví
o.p.s. a Rakovnicko o.p.s. spolupracovaly mimo jiné na mapování kulturního dědictví, vzdělávání pracovníků
v cestovním ruchu nebo na projektu
Společné osudy.
-JT-
• Tereza ?, Jesenice
 Já nevim... asi nic.
Něco, k čemu nemám
úctu? ...
 XIV.
• Pavel...?, Jesenice
 Nevim. Vopravdu
vám neumim vodpovědět. Nevim...
 XII.
• Tajemný poeta
Nikdy mi nebudou
svatý
Panáci co hrajou machry
Přitom buchvísčim
sou spjatý
A na nás zkoušej svý
čachry
-sj-
27. srpna ve 12.00 hodin oznámila žena nález ručního granátu při bagrování rybníka v Dobříčkově. Bylo provedeno šetření, přivoláni pyrotechnici,
kteří ruční granát Einhanger vzor 39 zneškodnili.
Dne 28. srpna v 19.20 hod.došlo na silnici I.třídy ve směru od Prahy směrem na Tábor k dopravní nehodě auta s motocyklem. Řidič vozidla Peugeot na
odbočce na Čerčany nedal přednost motocyklu jedoucímu po silnici ve směru
od Tábora na Prahu. Při dopravní nehodě došlo ke zranění řidiče motocyklu,
který byl převezen do benešovské nemocnice k dalšímu ošetření. Alkohol byl
vyloučen dechovou zkouškou. Způsobená škoda činí 100.000Kč.
Dne 28. srpna ve 14.50 hodin vyjížděl řidič s osobním vozidlem Ford Focus z odstavné plochy u občerstvení Na vyhlídce u obce Rabyně a dále chtěl
pokračovat na Loutí. Při vjíždění na pozemní komunikaci nedal přednost v
jízdě řidiči motocyklu Suzuki GSX, který jel po silnici ve směru Rabyně - Loutí. Motocykl Suzuki byl odhozen vpravo mimo komunikaci, kde narazil do
kovových svodidel. Při dopravní nehodě došlo ke zranění řidiče motocyklu,
který byl převezen RLP do Fakultní nemocnice v Praze. Způsobená škoda činí
145.000Kč.
Neznámý pachatel 30. srpna v nočních hodinách posprejoval a fixem pomaloval lavičky a dopravní značky u zámku Konopiště, budovu restaurace Stará myslivna a lavičky po silnici od zámku až do Benešova, kde dále pomaloval
dalších pět budov.
por. Zuzana Stránská
Na Zemi živitelce se prezentoval mj. benešovský pivovar Ferdinand. Jeho pivo Sedm kulí
bylo oceněno mezi sedmi produkty Regionální potravinou Stč. kraje.
• Trepifajxl,
Dolní Peklo
 Pche!!! K čertu se
všim svatym! Dyby
mi bylo něco svatý,
tak bych se nemoh
u nás doma a v práci
nikomu ani podivat
do vočí!
 To sem byl eště
mladej kluk. Blllllllll!!!
27. srpna v 15.25 hodin byl u dopravní značky obec Líšno zastaven a kontrolován hlídkou OO PČR Benešov cizinec, řídící vůz Seat Toledo. Při odborném měření přístrojem Dráger na přítomnost alkoholu v dechu mu byla
naměřena pozitivní hodnota 2,19 promile, opakovaným měřením pak 2,31
promile alk. v dechu. Na místě mu byla zakázána další jízda a zadržen ŘP.
Dne 31. srpna v 11.30 hod. přijali policisté na lince 158 oznámení o požáru včelstev na zahradě domu v Řehovicích, ke kterému došlo 30. srpna v době
od 18.00 hod. do 22.00 hod. Dle vyjádření vyšetřovatele HZS Benešov neznámý pachatel úmyslně založil požár, kterým bylo poškozeno 18 ks včelstev a
zničeny další věci, čímž byla majiteli způsobena škoda ve výši 160.000Kč.
• Tomáš Šimral,
Jesenice
 To já právě nevim... Nevim... Nic
mě nenapadá...
 XVI.
• Stanislav L., Jílové
 Nebudem mluvit
vo naší vládě... to je
zbytečný... na ně vzít
akorát
bejčák... No a v tomle
případě... nevim...
 ???
ČERNÝ
TÝDEN
Neznámý žhář zapálil 18 včelstev
V Týnci n. Sáz. nová školka
pokračování ze str. 1
pro paní učitelky. Dětem bude k dispozici i velká zahrada s několika herními
prvky a příjemným venkovním posezením. O svačiny a obědy se budou
starat paní kuchařky, které budou vařit
ve stávající, nově upravené kuchyni v
sousední budově. V nové budově školky bude pouze tzv. výdejna stravy.
Ve školce budou dvě třídy po 25 dětech. První třída se jmenuje „Rybičky“
a druhá „Sluníčka“. O děti se bude
starat tým čtyř zkušených učitelek
pod vedením ředitelky mateřské školy
PaedDr. Janety Jandové. „V novém pavilonu se o děti budou starat dvě zkušenější paní učitelky Lenka Vrbatová a
Eva Pazderová a dvě nové paní učitelky
Štěpánka Drábová a Mgr. Inka Klubalová,“ upřesnila ředitelka mateřské
školy. Zápis do nové školky probíhal
standardně, tedy již zjara. „Věřili jsme,
že se termín stavby dodrží a že děti do
školky už 1. září nastoupí“, přiznala ředitelka. A jak ji doplnil starosta města,
v současné době navštěvuje mateřskou
školu v Týnci celkem 209 dětí. Letos
bylo podáno 143 přihlášek, přijato
bylo 105 dětí. Školné činí 600Kč měsíčně. „Jsem rád, že jsme oproti jiným
městům pokryli zájem rodičů o umístění svých dětí do školky.“
„Městu Týnec patří velké poděkování ze to, že nám postavilo tak krásnou
školičku. Určitě je i novým motorem pro
naší práci s dětmi.“ Řekla nám na závěr
ředitelka školky.
-if-
nabízíme:
veškerý deskový materiál•palubky•parapety
kování•kuchyňská dvířka•pracovní desky
řezání materiálu•olepování ABS hran
AKCE - SRPEN
AKCE - ZÁŘÍ
SLEVA 15% - na desky OSB
LTD bílá hladká, buk 381 - 110Kč/m2 (bez DPH)
LTD kalvados 1792 - 125Kč/m2 (bez DPH)
akce platí do 15. září nebo do vyprodání zásob
Křižíkova 1703, Benešov (za prodejnou Mountfield)
telefon: +420 602 350 231 e-mail: [email protected]
www.psdbenesov.cz
Občanské sdružení TŘI
pořádá
BENEFIČNÍ KONCERT
Michaela Janíka a Simony Klímové
ve prospěch Hospice Dobrého Pastýře a
stavby Komunitního domu s kostelem
sobota 17. září od 17.00 hodin
v prostorách Hospice v Čerčanech
vstupné 120 Kč
citát: PŘÁTELSTVÍ
Před promítáním filmu Vesničko má, středisková se před neveklovským kinem sešlo 69 účastníků rekordu v počtu traktoristických sluchátek „otíkovek“ na jednom místě.
Foto: Libor Fulín
MŮŽE BÝT JEN MEZI DOBRÝMI LIDMI. Marcus Tullius Cicero
PODPRSENKA
odpověď na kvíz ze str. 3
číslo 36
JISKRA
O RUKOPISECH
Mezi česká recenzovaná periodika patří i
sborník Studie o rukopisech, který od roku
1962 vydává Akademie věd, nejdříve‚ Československá akademie věd, v současnosti
Archiv Akademie věd ČR (spojený s Masarykovým ústavem) a Komise pro soupis a studium rukopisů. Řada sborníků se sice věnuje
na první pohled zdánlivě úzké a specifické
problematice, ale dlouholetá praxe potvrdila
nezastupitelnost tohoto periodika v kolekci našich historických časopisů a sborníků.
Prokázal to i vznik monografické řady, kde se
naši vynikající odborníci věnují od roku 1995
seznamování širší odborné a vědecké veřejnosti s nejdůležitějšími dosud nezpracovanými kolekcemi památek z dějin nejstarší i starší literatury v českých zemích. Také v těchto
vědeckých sbornících můžeme najít zajímavé
informace o našem regionu Podblanicku.
Ve sborníku Studie o rukopisech, Sv.
XXXVII – XXXVIII/ 2007 – 2008 byla v
tomto čísle věnována velká pozornost středověkému plenáři z Načeradce na Podblanicku. Zaujal hned autory dvou studií. V první
z nich Středověký plenář z Načeradce nás s
touto památkou seznamuje podrobněji z kodikologického hlediska Stanislav Petr, jeden z
největších znalců z oboru starších literárních
dějin. Na základě odborného standardizovaného popisu i dostupných pramenů a literatury se snažil upřesnit dobu vzniku této pro
region velmi významné památky. Popisuje
vývoj, současný stav i výzdobu této památky,
která má pro Načeradec i význam narativního historického pramene kvůli charakteru
zde dochovaných poznámek. Zachycují většinou dějiny městečka v raném novověku,
zejména do třicetileté války. Autor studie
upozorňuje, že plenář z Načeradce patří mezi
desítku nejstarších dochovaných diecézních
misálů v českých zemích. S některými z nich
ho autor na konci své studie i stručně srovnává. V krátké příloze je uveden popis rukopisu, repertoár dochované části načeradeckého
pelnáře a dvě obrazové přílohy. Druhá studie Výzdoba misálu z Načeradce je od Pavla
Brodského, významného historika umění,
který se tématice umělecké výzdoby rukopisů
věnuje celý život. Rukopis zařazuje Brodský
mezi památky se skromnější výzdobou. Věnoval se především Kánonovému obrazu na
fol 11 vb. a iniciálám rukopisu, jak dokládá i
barevná obrazová příloha studie na s. 49 a 50
dvojčísla.
Sborník Studie o rukopisech, Sv.
XXXIX/2009 vydaný v roce 2009 byl věnován památce vynikající české medievistky a
klasické filoložky PhDr. Anežky Vidmanové,
CSc.(+ 25. 7. 2010), rozené Schmidtové, přední znalkyně středověké literatury a editorky
spisů mistra Jana Husa. Ta měla v roce svého
úmrtí oslavit své významné životní jubileum.
Proto jí byly věnovány první dvě kratší vzpomínky v úvodu – In memoriam Anežky Vidmanové od právního historika Jiřího Kejře a
Femina doctissima od významného medievalisty Pavla Spunara. Zde se můžeme dozvědět, že Anežka Vidmanová-Schmidtová učila
před svým nástupem do tehdy nově vzniklé
Československé akademie věd (zal. 1952)
v roce 1953 ještě i po obdržení titulu PhDr.
na základní škole v Bystřici u Benešova. Ve
sborníku se však dočteme také o událostech
celoevropského charakteru. Nedávno objevený a do Národní knihovny v Praze rukopisný zlomek, získaný z Francie, zde rozebírá
a hodnotí Viktor Kubík ve studii Poznámky
k původnímu stylu, dataci a lokalisaci vzniku Pařížského fragmentu latinského překladu Kroniky tak řečeného Dalimila. S tímto
zlomkem, který autor studie řadí okruhu italské boloňské knižní malby 20. nebo 30. let 14.
století. Mezi pravděpodobné objednavatele
rukopisu latinského překladu kroniky může
být zařazen i Karel IV. Tato i další hypotézy
potvrzují, že rukopis představuje velice cenné
dílo, nejen pro naše země, ale i Itálii a je spojen i s působením a vystoupením Lucemburků v Evropě. Studie je doplněna černobílý mi
obrazovými přílohami i zahrnuta do barevné
přílohy v textu.
Řadu monografií v tomto výběru může
zastoupit katalog dlouholetého renomovaného badatele a našeho předního znalce této
problematiky Stanislav Petr, Soupis rukopisů
knihovny při farním kostele svatého Jakuba v
Brně. Tato knihovna byla např. také známá
kvůli knihám přikovaným řetězem ke čtenářskému pultu, aby tak drahé rukopisy, z nichž
se často vyučovalo ve středověkých školách,
nikdo nemohl odcizit (tzv. libri catenati).
Studie o rukopisech, monographia, Sv. XII.
Lze ještě dodat, že zatím jedním posledních
svazků vzešlých z této řady monografií,, kde
se počítá v budoucnu se zpřístupňováním
dalších důležitých rukopisných souborů, je
práce Pavla Brodského a Jana Pařeza, Katalog
iluminovaných rukopisů Strahovské knihovny. Studie o rukopisech, monographia Sv.
XIII., zaměřený především na dějiny a problémy starší knižní malby.
Václav Bartůšek
strana -3-
O mezních otázkách po pětadvacáté
Jak nahoře, tak dole
Vlašimská astronomická společnost a měsíčník Regenerace zvou na jubilejní
25. ročník semináře O mezních otázkách JAK NAHOŘE, TAK DOLE, který se uskuteční v sobotu 10.září od 10 hodin v KD Blaník ve Vlašimi.
Předpokládaný program:
10.00
Václav Cílek: Ostrá hranice stínu
V této době se mění, jak se zdá, skoro všechno - klima, sociální prostředí, světová ekonomika i ceny ropy. V historii lidstva znamenaly změny sociální a politické základny pokaždé hlubokou proměnu mentality a spirituality. Budoucnost je
sice hodně obtížně odhadnutelná, ale můžeme se pokusit pojmenovat některé
základní trendy a posoudit jejich kombinace, abychom se alespoň nějak dokázali orientovat v současném světě.
11.00
Stanislav Motl, Reginald Kefer: Mágové proti Hitlerovi
Stanislav Motl promítne svůj patnáctiminutový stejnojmenný film o několika
českých hermeticích, v čele s legendárním dr. Janem Keferem, kteří v letech 1938
až 1940 uskutečnili několik magických útoků na Adolfa Hitlera. Po skončení poslední magické operace byl Jan Kefer zatčen gestapem. Okolo jeho věznění a
smrti je mnoho nevyřešených záhad. Po promítání snímku se uskuteční beseda
s jeho synem, PhDr. Reginaldem Keferem, který se pokusí osvětlit některá tajemství, obklopujících nejenom jeho otce, ale i matku.
14.00
Pavlína Brzáková: Šamanův plášť jako mapa vnitřních vesmírů
Plášť je jedním z důležitých atributů sibiřského šamana. Časem se s přibývajícím symboly stává těžším a po deseti letech šamanského působení může vážit
až kolem dvaceti kilogramů. Lze z něj číst vývoj vnitřního šamanova světa, měnící se důraz na určitou symboliku a vztahování k určitým duchovním principům.
15.00
Vlastimil Hela: Integrální Leadership
Úvod do ucelené transformace firemní a společenské kultury, jejímž cílem je
rovnováha v osobním a pracovním životě, dosažení pohody v týmu a tím úspěchu organizace. Jedná se o nový přístup k vedení firem a spolupracovníků s využitím esoterických zkušenosti, jejich universálního, holistického aspektu a etického rozměru s cílem je dosažení štěstí v nejširším možném pojetí.
16.00
Jan Boněk: Údolí králů
Unikátní dokument se věnuje nejzáhadnějšímu a dodnes neprozkoumanému
pohřebišti egyptských faraónů a přináší přitom řadu otázek: Proč vůbec vzniklo
a proč právě tady? Proč byly opuštěny pyramidy, symbol moci a možností egyptských králů? Proč byly vykradeny? Byl zde opravdu pohřben i Achnaton? Jaké
jsou pravdy a pohádky na téma Tutanchamon. Co byla Jeskyně poslední záchrany?
19:00
Květa Fialová, Václav Cílek a hosté: Smysl (a nesmysl) života
Večerní beseda populární herečky se svými hosty na věčné téma.
Jan Urban
jdeme do kina
BENEŠOV
9. září od 19.30 hodin
LIDICE
10. a 11. září od 19.30 hodin
STROM ŽIVOTA
15. - 21. září od 18.00 hodin
SAXANA A LEXIKON KOUZEL
16. a 17. září od 16.00 hodin
ŠMOULOVÉ
VLAŠIM
9. září od 19.30 hodin
STROM ŽIVOTA
10. září od 19.30 hodin
LIDICE
16. a 17. září od 20.00 hodin
SAXANA A LEXIKON KOUZEL
ČERČANY
10. září od 17.30 hodin
TRANSFORMERS 3
10. září od 20.00 hodin
MECHANIK ZABIJÁK
NEVEKLOV
9. září od 20.00 hodin
PIRÁTI Z KARIBIKU:
NA VLNÁCH PODIVNA
VOTICE
10. září od 20.00 hodin
PIRÁTI Z KARIBIKU:
NA VLNÁCH PODIVNA
SEDLČANY
9. září od 20.00 hodin
THOR
10. září od 20.00 hodin
HARRY POTTER A RELIKVIE SMRTI 1.
13. září od 16.30 hodin
KUNG FU PANDA 2
14. září od 18.00 hodin
TRANSFORMERS 3
16. + 17. září od 20.00 hodin
HARRY POTTER A RELIKVIE SMRTI 2.
MEZIHOŘÍ
(LETNÍ KINO)
10. září od 20.30 hodin
PULP FICTION
Miroslav Fechtner
pro volnou chvilku • pro volnou chvilku • pro volnou chvilku • pro volnou chvilku • pro volnou chvilku
Sidonius Jiro
smějeme se ...
• Dva policajti nemají kde bydlet a tak
si koupí vyřazené vagony. Potkají se
po roce a jeden povídá: „Jak bydlíš?“
„Ujde to, jen mi vadí ta cedulka zákaz
kouření, že musím jít kouřit i v zimě
ven, a jak ty?“ „Taky dobrý, mě zase
vadí ta cedulka na záchodě „používat
jen za jízdy“, protože já vždycky než
ten vagon roztlačím, tak se poseru...“
obtížnost: střední
8
Miroslav Fechtner
7 3
1 6
2
6
1
5
1
7
1
5
7
2
1
2
4
9 7
9
8
6 4
8
6
2
přísloví anglické: ČESTNÝ
KVÍZ - najděte název části dámského spodního prádla. (správná odpověď na straně 2)
MUŽ NIKDY NEPODVÁDÍ VÍC NEŽ JEDNU ŽENU.
strana -4-
JISKRA
číslo 36
pro zahrádkáře • pro zahrádkáře • pro zahrádkáře • pro zahrádkáře
poradce v oblasti ovocnářství, pěstování vinné révy a rostlin pro zdraví
Petr Kumšta • telefon: 317 814 354 • mobil: 728 044 917 • e-mail: [email protected]
ZÁŘÍ NA ZAHRADĚ
Průměrná teplota v září je necelých
14 °C v nížinách a v podhorských polohách jen něco přes 11 °C a bude stále klesat dosti rychle. Půda je nyní na
povrchu teplejší než ovzduší má okolo 18 °C a v jednom metru je teplota
jen o dva stupně nižší. Půdní teploty
se začínají obracet - čím hlouběji, tím
bude tepleji. Snížil se i objem dešťových srážek, v nížinách na 50 milimetrů, ve vyšších polohách na 85 mm
vodního sloupce. Náročnější rostliny
musíme zavlažovat.
Den se výrazně zkrátil na 11,5 hodin
a dostáváme se do období rovnodennosti. Také slunce svítí jen 150 až 190
hodin, což obnáší asi 10% celoročního
slunečního svitu.
Sazovitost jablek je povrchové houbové onemocnění, které se projevuje
černým vybarvením slupky. Pozdní
postřiky proti strupovitosti mají dobrý
účinek i na sazovitost. Doporučuji použít přípravek Dithane 45 M na začátku září. Kromě jmenovaných chorob
má přípravek příznivý vliv i na potlačení skládkových chorob jablek.
Jestliže sklízíme jednorázově, postupujeme z venkovní strany korun
odspodu směrem dovnitř a nahoru,
aby se náhodným pádem jednoho
plodu nesrazily další. Při postupné výběrové sklizni musíme být ještě opa-
trnější, plody mnohdy nedrží pevně
na stromech. Oddělujeme je opatrně
přes některý prst se stopkou od plodonoše, nemačkáme je a při ukládání do
česacích nádob a přepravek nepouštíme z výšky. I sebemenší náraz vede k
otlakům a snížení doby uchovatelnosti. Pro skladování vybíráme jen kvalitní ovoce, které se nemá uchovávat v
sousedství brambor, řepy apod. Právě
tak je nevhodné je skladovat v téže
místnosti i celer, cibuli, pór, česnek a
podobnou, výrazně aromatickou zeleninu, protože jablka a hrušky mohou
tyto pachy přijímat. Po sklizni ovoce
hnojíme draselnými a fosforečnými
hnojivy, v menším nejlépe půdními injektory nebo naléváme hnojivé roztoky kořenové zóně, pokud nebyla půda
těmito živinami předzásobena dříve.
Řídíme se půdními rozbory.
V září též dozrávají kvalitní odrůdy
pološvestek a pravých švestek, které jsou velmi oblíbeny jak pro přímý
konzum, tak pro nejrůznější formu
zpracování (kompoty, sušení, koláče,
knedlíky apod.). Chuťově bezkonkurenční pravou švestku domácí s
menšími plody postupně nahrazují
takové odrůdy, které mají vyšší stupeň
odolnosti k nebezpečné virové šarce.
Jednou z nich je i Tophit, která vyniká
velkými tmavomodrými plody, které
jsou chutné a slabě voní. Hmotnost
jednoho plodu se pohybuje od 50 do
65 gramů. Zlatožlutá pevná šťavnatá
dužnina je nápadně aromatická a jde
dobře od pecky. Plody vydrží dlouho
zralé na stromě (až do října), ale i po
utržení. I když postupně scvrkávají,
jsou opravdovou lahůdkou. Zjistímeli při sklizni švestek, že jsou napadeny
šarkou (prohlubně a deformace plodů, krvavá dužnina bez cukru a bez
chuti, předčasně opadávající nečervivé plody), vykopeme stromy i s kořeny a spálíme je. Jinak je nebezpečí
přenosu této virózy i na další druhy
peckovin (meruňky a broskvoně).
Zkontrolujeme a nachystáme prostory pro uskladnění ovoce, dále obaly, je třeba včas vydezinfikovat a vybílit sklepy. Sklad by měl být chladný,
dobře větratelný a nemělo by v něm
být příliš sucho.
V biologickém boji proti mšicím v
ovocných sadech můžeme využít jednoduchý způsob po vzoru jihotyrolských ovocnářů: do speciální budky s
čelním otevíráním a úzkými štěrbinovitými otvory nacpeme čistou suchou
slámu jako úkryt pro škvory. Tito tvorové se tam přes den ukrývají, v noci
pak vyrážejí na lov. Jsou schopni zlikvidovat značné množství mšic, společně například se slunéčky. Při větším
přemnožení a malé úrodě mohou
škvoři naopak způsobit požerky slupky plodů, nalézají do prasklých plodů
broskví apod., což zahrádkáře může
nepříjemně překvapit, škody tam však
zpravidla nezpůsobují.
Proti sviluškám na ovocných dřevinách je kromě klasické chemické
ochrany možné použít i biologickou
ochranu pomocí dravého roztoče Typhlodromus pyri.
Letničky již ukončují svůj roční životní cyklus. Můžeme je v této době
na záhonech nahradit předpěstovanými dvouletkami (macešky, náprstníky, sedmikrásky apod.). Při teplejším
průběhu počasí však většina letniček
vydrží ještě do příštího měsíce.
Během září můžeme začít s výsadbou cibulovin a hlíznatých rostlin.
Nejprve vysadíme cibule narcisů,
které potřebují ke zdárnému zakořenění vyšší teploty. Ve druhé polovině
měsíce pak následují botanické druhy
tulipánů, krokusy a drobné jarní cibuloviny modřence, sněženky, bledule a
další. Koncem měsíce již můžeme začít i s výsadbou zahradních tulipánů.
Hloubka výsadby cibulí a hlíz závisí na
jejich velikosti. Platí zhruba pravidlo,
že hloubka výsadby by měla odpovídat trojnásobku výšky cibule nebo
hlízy, tzn. drobné cibuloviny 6 až 8 cm,
větší pak 12 až 15 cm.
Jiřinky a hlíznaté begónie stále ještě
bohatě kvetou. Přesto již nyní musíme
myslet na jejich zazimování. Jakmile
hrozí přízemní mrazíky, je nutné hlíznaté begónie včas zakrýt, případně
přenést na chráněné místo. Begónie
tvoří hlízy za krátkého dne, a proto potřebují na podzim dostatečně
dlouhou vegetační dobu bez mrazíků. Jiřinky ponecháme na místě až do
zmrznutí nadzemní části. Mečíky se
sklízejí koncem září, před příchodem
podzimních plískanic. Zabrání se tak
většímu napadení hlíz houbovými
chorobami.
Za předpokladu, že je příznivé poča-
Dostali příspěvek na handicapovaná zvířata
(VLAŚIM) - Nadace na ochranu zvířat je nevládní, nezisková organizace se statutem nadace, která se věnuje získávání a přerozdělovaní finančních prostředků na podporu především
útulků pro psy a kočky. Snaží se tak hájit zájmy a práva zvířat a měnit situaci k lepšímu.
Tentokrát se však zaměřila i na pomoc záchranným stanicím pro handicapované volně žijící
živočichy, na jejichž podporu vytvořila spolu s firmou Zapakatel.cz internetovou kampaň.
Úspěšně vypuštěný moták pochop Foto: Vít Kaštálek
Po dobu téměř dvou měsíců jste měli
možnost na internetových stránkách číst
příběhy zvířat ze záchranných stanic pro
volně žijící živočichy z celé republiky. Několika příběhy se zúčastnila i Záchranná
stanice pro živočichy ve Vlašimi. Ta představila příběhy úspěšně vyléčeného a zpět
do přírody vypuštěného čápa bílého, motáka pochopa či vzácného sýce rousného.
Dále pak příběh labutě s brokem, který
měla uvízlý v kloubním pouzdře dolní končetiny, anebo našich kuních sirotků.
Prostřednictvím Zapakatel.cz jste si pak
na základě těchto příběhů mohli vybrat
konkrétní částku 20Kč, 50Kč, 100Kč nebo
500kč, kterou přispějete na pomoc volně žijícím živočichům. Tyto finanční prostředky
jsou především určeny na umístění a pobyt
DNFH
sobota 17. září od 14.00 hodin
Tradiční výstava regionáních výtvarníků
v zámeckém parku za Vlašimskou branou.
Součástí i výstava prací dětí z MŠ
ve Vlašimi a Domašíně na téma Děti a park
JASL servis
Foto: Vít Kaštálek
Velice děkujeme Nadaci na ochranu zvířat a Zapakatel.cz za uspořádání této kampaně a také za to, že jsme měli možnost
zveřejnit příběhy našich pacientů. Děkujeme také Vám všem, kteří jste přispěli na
záchranu volně žijících živočichů.
stálé slevové akce • klubová slevová karta
XV. PODBLANICKÝ PLENÉR
Úspěšně vypuštěný sýc rousný
XåOHFKWLOi
VOHYD RFHO
Tyršova, Benešov • telefon: 317 705 252
Foto: Vít Kaštálek
Petr Kumšta
Podblanická galerie ČSOP Vlašim
srdečně zve na
volně žijících živočichů v záchranných stanicích v ČR, veterinární ošetření, na nákup
krmiva a veškerou nezbytnou péči o tato
zvířata.
Nadaci na ochranu zvířat a Zapakatel.cz
se tak podařilo získat celkem 118.000Kč. Z
této částky poté rozdělila 70% na konkrétní
případy hendikepovaných volně žijících živočichů, jejíž kompletní přehled naleznete
na internetových stránkách www.ochranazvirat.cz. Záchranná stanice pro živočichy
ve Vlašimi na léčbu výše uvedených zvířat
obdržela 25.650Kč.
Úspěšně vypuštěný čáp bílý
sí, v září máme ještě poslední možnost
vysazovat dobře vyvinutou sadbu jahodníku.
Réva vinná - mladé keře, vysazené
loni či předloni, by stejně jako keře v
plodnosti měly být osečkované (zkrátíme všechny letorosty), aby letorosty
dobře vyzrály a připravily se na zimu.
Je doba případných prací na sklizeň
a na případné zpracování hroznů.
Velmi důležité je dbát na dodržování
ochranných lhůt posledních postřiků.
Pokud je předpoklad pozdního výskytu houbových chorob, provádí se v
září už jen postřiky na pozdní odrůdy.
Ostatní odrůdy by měly být již ošetřené dříve.
Mezi kvalitní odrůdy révy vinné s
charakterem stolní odrůdy, vhodné i
do vyšších nadmořských poloh, patří
například Krystal, původem z Maďarska. Vyznačuje se vysokou odolností vůči houbovým chorobám i vůči
zimním mrazům. Při dobrém vyzrání
hroznů jsou bobule zlatožluté, sladké
a mají velmi příjemnou chuť. Vedle
jiných, typicky stolních odrůd patří
Krystal mezi velmi často vysazované
odrůdy právě v nevinařských oblastech, okrajových pro pěstování révy
vinné.
Révové keře vyžadují během vegetace pravidelnou péči. Výsledkem této
snahy jsou vyrovnané, přiměřeně zatížené keře s pravidelnou úrodou zdravých a dobře vyvinutých hroznů. Ty
pak nejenže doplňují sortiment podzimního ovoce, případně je možné je
využít na výrobu vlastního vína, ale
spolu s podzimním zbarvením listů se
mohou stát zajímavým barevným doplňkem zahrady.
Máte-li v plánu novou výsadbu, obnovu nebo doplnění výsadby ovocných či okrasných dřevin, je nejvyšší
čas si zjistit před nákupem dostatek
informací někde u nezávislého zdroje,
a ne přímo u prodejců.
Bc. Kateřina Knotková
Záchranná stanice pro živočichy
ZO ČSOP Vlašim
obsluha kotelen
úklidový servis
již 20. rok se o Vás staráme
přijímáme malé i velké zakázky
telefon:
608 701 777, 724 885 865
e-mail:
[email protected]
číslo 36
JISKRA
strana -5-
ZDRAVÝ ŽIVOTNÍ STYL • EZOTERIKA • GRAFOLOGIE • FILOSOFIE
SVĚTOVÁ MOUDROST • VYUŽITÍ MĚSÍČNÍCH FÁZÍ • ALTERNATIVNÍ MEDICÍNA
čtvrtek 8. září
dorůstající Měsíc
couvající Měsíc
+2526.23
na tento týden sestavila zkušená
astroložka Eva
kozoroh (země - kořen)
východ
6:27
17:33
západ
19:32
2:07
nyní i na internetu
www.astrohled.cz
Tel.: 906 7
7 0 60 70
4. září
(první čtvrt)
cvičením si protáhněte záda
sprchování ukončete studenou vodou
přeházejte kompost
12. září
(úplněk 00:00 - LČ)
Tip na tento týden
pátek 9. září
Bez černý neboli bezinky
vodnář (vzduch - květ)
východ
6:28
17:57
západ
19:30
3:17
do jídelníčku zařaďte pohanku
procvičujte kotníky
vysazujte macešky, hvozdíky…
sobota 10. září
vodnář (vzduch - květ)
východ
6:30
18:18
západ
19:28
4:26
při vaření používejte kvalitní oleje
protahujte lýtkové svaly
dělení trsů rozmnožujte trvalky
neděle 11. září
ryby (voda - list)
východ
6:31
18:37
západ
19:26
5:33
dostatečně pijte
pravidelně si masírujte celé nohy
zalévejte vysazené jehličnany
pondělí 12. září
ryby (voda - list)
východ
6:33
18:55
západ
19:24
6:44
na úplněk držte půst
zajděte si na akupresuru chodidel
nesázejte - přihnojujte
úterý 13. září
ryby (voda - list)
východ
6:34
19:14
západ
19:21
7:45
pijte vodu s kouskem zázvoru
udělejte si zeleninový den
opravujte studně a vodovody
27. září
(novoluní 13:08 - LČ)
4. října
(první čtvrt)
ZÁŘÍ - POSÍLENÍ SLEZINY
Podle tradiční čínské medicíny je v září
nejvíce zatížená slezina. Vnikne-li do těla
vlhkost, napadá v první řadě slezinu a vyvolává pocity tíhy v hlavě, lepkavé sliny, pocit
plnosti v břiše. Dlouhodobá disharmonie
sleziny má na svědomí průjmy, ochablost
svalstva, pokles orgánů - výhřez dělohy,
konečníku, krev ve stolici, krev mimo menstruaci, modřiny, tvorbu hlenů, vodnaté
otoky, bolesti v oblasti žeber, střední a krční
páteře, povadlé a bledé rty, snížená chuť k
jídlu, zvýšená tvorba slin, které mohou i samovolně vytékat z úst.
Slezina je důležitým orgánem pro imunitu. Stimulovat funkci sleziny lze pomocí
psychoneuroimunologie. Znamená to posílení imunity pomocí smíchu, pozitivnímu
postoji k životu, hudbě, meditace, modlitbou,...
K posílení sleziny vám pomůže následující cvičení:
Zavřete oči, představte si, že se v podobě
krvinky vydáváte na obhlídku po celém těle.
Cestu začněte tam, kde se nachází slezina.
Položte pravou dlaň na levou stranu hrudního koše tak, že se malíčkem budete dotýkat nejspodnějšího žebra. Až na těle ucítíte
teplo dlaně, vstupte s hlubokým nádechem
do sleziny. Odtud se nechte krevním proudem přenést do té oblasti, jež potřebuje vaši
oporu. Cit vás jistě k němu zavede. Poté se
zde rozhlédněte a zjistěte, co zde schází. Za
pomoci dalších krvinek se postarejte, aby
tato oblast dostala vše, co potřebuje. Pak se
nechte krevním proudem přenést zpět do
sleziny a ukončete svou cestu. Za hlubokého
nádechu slezině poděkujte a otevřete oči.
-AM-
fáze měsíce
beran (oheň - plod)
Býk
západ
19:19
8:50
prsty jemně poklepávejte na spánky
sklízejte podzimní úrodu jablek
Nehledejte na všem chyby, škodí vám to!
20. 4.-20. 5.
V zaměstnání se vám podaří prosadit a nečekaně získáte větší
pravomoci. V domácnosti byste si
měli dát pozor na nesplněné sliby.
To by byly chyby.
více na tel.: 906 70 60 70
Blíženci
21. 5.-21. 6.
Bude to sice bolet, ale jen
přemýšlení nad tím, zda máte
stávající vztah opustit, vás může
zničit. Uvidíte, že když to uděláte,
bude to pro vás úleva.
více na tel.: 906 70 60 70
Rak
22. 6.-22. 7.
Vaši potomci vás budou
bezmezně obdivovat. Víte,
jak moc je pro ně důležité mít
opravdový vzor, a budete se jim
snažit předat vše, co opravdu umíte.
více na tel.: 906 70 60 70
Vyberte si svou osobní KARTÁŘKU!
Tel.: 800 700 750
Lev
23. 7.–22. 8.
Začnete přemýšlet nad budoucností a nad jejím finančním
zajištěním. Rozhodnete se upustit
od nápadu, že byste odjeli na dovolenou také během zimy.
více na tel.: 906 70 60 70
Panna
23. 8.–22. 9.
Uspořádáte pořádnou narozeninovou oslavu, na kterou pozvete spoustu rodinných příslušníků. Dávejte si ale pozor, aby se na
ní neotvíraly staré rány.
více na tel.: 906 70 60 70
Váhy
Agro Přestavlky a.s., obce Přestavlky a Vranov
Vás srdečně zvou na
1. DOŽÍNKOVOU
SLAVNOST
23. 9.–23. 10.
Nenecháte si nic líbit a už
vůbec ne od partnera. Kvůli jeho
zradě, jež přijde během druhé poloviny týdne, se budete cítit právem ukřivděni a uražení.
více na tel.: 906 70 60 70
Štír
24. 10.–22. 11.
Zhrozíte se, až zjistíte, jak
dopadnou vaše úspory. Budete
mít nečekané výdaje, které se nebudou dát odložit. Partner vám
s nimi naštěstí vypomůže.
více na tel.: 906 70 60 70
NEMŮŽETE NAJÍT PRÁCI?
Kdy a kde se na vás usměje štěstí?
Odpovím vám! Astroložka Lucie na
tel.: 906 706 070
Střelec 23. 11.–21. 12.
která se koná v sobotu dne 10. 9. 2011
KYVADLOVÁ DOPRAVA DODÁVKOVÝMI VOZIDLY ZAJIŠTĚNA!
Vaše láska kvete, ale to neznamená, že se sem tam neobjeví
nějaký zádrhel, tak jako vás čeká
během tohoto týdne. Dokážete se
s ním rychle vyrovnat.
více na tel.: 906 70 60 70
Kozoroh 22. 12.–19. 1.
stříhání, mytí
trvalá
operace na těle
větrání
péče o nehty
depilace
čtvrtek Ú -4
neutrální den
neutrální den
špatný den
špatný den
neutrální den
špatný den
pátek
Ú -3
neutrální den
velmi špatný den špatný den
špatný den
nejlepší den
špatný den
sobota Ú -2
neutrální den
velmi špatný den velmi špatný den špatný den
neděle
velmi špatný den velmi špatný den velmi špatný den velmi špatný den velmi špatný den špatný den
Ú -1
21. 3.-19. 4.
Nový spolupracovník vás
nenechá chladným. Nejprve vás
bude iritovat svým suverénním
chováním. Nakonec zjistíte, že se
vám vlastně docela zamlouvá.
více na tel.: 906 70 60 70
VOLEJTE ZDARMA!
-šeL-
den
Beran
Chcete mít konečně dodělanou rekonstrukci v domácnosti.
V tom případě vám ovšem nezbývá nic jiného než na ní zapracovat
a zapojit do ní celou rodinu.
více na tel.: 906 70 60 70
Vodnář
středa 14. září
východ
6:36
19:34
Možná znáte jedno staré přísloví, které
říká: „Před heřmánkem smekni, před
bezem klekni“. A asi na něm něco
pravdy bude, protože černý bez je snad
tou nejuniverzálnější léčivou rostlinou
jakou známe. Všechny její části mají
léčivé účinky. Květy obsahují vitamin
C, silice, třísloviny, slizy, glykosidy.
I plody obsahují třísloviny, dále pak
kyselinu jablečnou, v čerstvém stavu
vitamín C, ve slupce a v semenech
vitamin A a skupinu vitamínů B - B1,
B2, B6, B12 a kyselinu panthotenovou.
Listy mimo jiné obsahují velké
množství vápníku. V minulosti se
s nimi léčilo snad úplně všechno.
Mladé lístky se smíchaly s ječnou
moukou a tím se léčily popáleniny.
Práškem z rozemletých suchých listů se
zastavovalo krvácení z nosu a výhonky
bezu se používaly na zmírnění bolesti
zubů. Bez černý má velmi významné
účinky pro náš organismus. Zápar z
květů, ale i plody snižují velmi vysokou
teplotu. Bez podporuje pocení, což
je přínosem při nemocech, u nichž je
nutné se důkladně vypotit. Pomáhá
při neuralgických potížích - při
zánětech trojklaného nervu, migrénách,
bolestech periferního nervstva,
bolestech páteře, ischiatické bolesti.
Vysoký obsah flavonoidů má výborný
účinek na pružnost cév. Pomáhá léčit
praskání cév, hemeroidy a křečové
žíly. Černý bez podporuje vylučování
vody z těla a činnost ledvin a proto je
vhodný při nemocech srdce a ledvin,
vodnatelnosti, zánětech ledvin a jater.
Koupele nohou z odvaru květu jsou
vhodné při dně a revmatismu. Zevně
se z listů i květů zhotovují obklady
na vředy, vyrážky a hluboká zánětlivá
ložiska. A jak ještě se dají bezinky
použít? Tak např. v potravinářském
průmyslu se šťávou z bezinek přibarvují
červená vína nebo se přímo zkvašují
na bezinkové víno. Můžete z nich
připravit marmeládu, džem, kompoty,
povidla, šťávy a sirupy. Jistě víte, že
čerstvé plody jsou jedovaté, ovšem
tepelná úprava jed neutralizuje. Sušené
květy se používají k přípravě čaje, který
je vhodný především při nemocech z
nachlazení a kašli, při potních kůrách
a zánětech močového ústrojí, proti
nadýmání a při zánětech periferních
nervů. Výluhy z květu bezu černého se
používají i v kosmetice, jimiž se omývá
uhrovitá pleť.
A tak sbírejte a zpracovávejte bezinky,
které by neměly chybět snad v žádné
domácnosti.
20. září
(poslední čtvrt)
velmi špatný den špatný den
Ryby
pondělí ÚPLNĚK
velmi špatný den velmi špatný den velmi špatný den velmi špatný den velmi špatný den špatný den
úterý
Ú +1
velmi špatný den velmi špatný den velmi špatný den velmi špatný den velmi špatný den neutrální den
středa
Ú +2
neutrální den
neutrální den
výborný den
výborný den
neutrální den
neutrální den
20. 1.-18. 2.
Svoji návštěvu u známých,
jež jste dlouho neviděli, byste už
neměli déle odkládat. Mohli by
vám to mít za zlé. Dávejte si pozor
na podomní obchodníky.
více na tel.: 906 70 60 70
19. 2.-20. 3.
V práci budete nesví, neboť
začnete mít pocit, že vás zamilovaně sleduje kolega nebo kolegyně.
Jelikož se vám vůbec nelíbí, tak
vám to nebude příjemné.
více na tel.: 906 70 60 70
Poskytuje E.M.A. Europe s.r.o., 1min./70Kč vč DPH,
www.platmobilem.cz
strana -6-
JISKRA
číslo 36
reality v otázkách a v odpovědích
Stačí jednou zavolat!
84O 111 177
• Daň z příjmu fyzických osob při prodeji
bytu. Kdy se musí platit a kdy je prodávající od placení daně osvobozen?
Pavel K. Častlice
Tento dotaz se v naší realitní kanceláři velmi často opakuje. V dubnu tohoto
roku Nejvyšší správní soud vydal osvobozující rozsudek od povinnosti platit
daň z příjmu z prodeje bytu za níže citovaných podmínek. To mne vede k tomu,
že ještě jednou na tuto otázku odpovím.
až 5O OOO Kč
měsíční splátky
na dobu 8 a 13 měsíců
hotovost až do domu
www.smartpujcka.cz
Prodej bytu v osobním vlastnictví
společného jmění manželů
Osvobození se nevztahuje na příjmy:
- kdy je byt zahrnut do obchodního majetku
- po dobu 5 let od vyřazení z obchodního
majetku
- plynoucí z budoucího prodeje bytu, i
když smlouva bude uzavřena až po 5 letech od nabytí nebo po 5 letech od vyřazení z obchodního majetku
b) Osvobozen je příjem pokud měl v
bytě prodávající bydliště po dobu 2 let
bezprostředně před prodejem (§4 odst.1
písm. a) zákona o dani z příjmu).
Podmíněně je osvobozen příjem, který
byl přijat po dobu kratší 2 let, ale bude
použit k vlastním bytovým potřebám v
období do konce následujícího kalendářního roku anebo 12 měsíců před obdržením příjmu.
Osvobození se nevztahuje na příjmy:
- kdy je byt zahrnut do obchodního majetku
- po dobu 2 let od vyřazení z obchodního
majetku
- plynoucí z budoucího prodeje bytu, i
když smlouva bude uzavřena až po 2 letech od nabytí nebo po 2 letech od vyřazení z obchodního majetku
a) Osvobozen je příjem, kdy mezi nabytím a prodejem bytu uplynulo 5 let (§4
odst.1 písm.b) zákona o dani z příjmu).
Tato doba se zkracuje, když se jednalo o postupné nabytí děděním od osoby,
která byla v přímém příbuzenském vztahu nebo manželem (manželkou) a to o
dobu, po kterou byl byt v jejich vlastnictví.
Prodej družstevního bytu
Doba se nezkracuje:
Osvobozeny jsou příjmy z převodu člen- pokud proběhlo vypořádání podílo- ských práv družstva a z převodu účasti
17.2.2011 11:28:11
čerstvení, ale samozřejmě k popití toče- vých spoluvlastníků
na obchodních společnostech, kdy doba
né pivo Ferdinand, včetně našeho kvas- - pokud byly v domě byty nebo nebytové mezi nabytím a prodejem přesáhne 5 let
nicového. A kdo chce vědět, jak se vaří, prostory vymezeny jako jednotky podle (§4 odst.1 písm.r) zákona o dani z přímůže se vydat na prohlídku pivovaru.“ zákona o vlastnictví bytů
jmu).
- pokud došlo k zániku nebo vypořádání
• Co dodat?
„Zkrátka: pohodová hudba, dobré
jídlo a chuťovky, posezení pod stany,
program pro malé i velké a poctivé sku(LOUŇOVICE POD BLANÍKEM) - Dne 17. září bude slavnostně otevřen nový
tečné pivo Ferdinand, co víc si přát... I
proto se těšíme v sobotu 17. září na pi- objekt, do kterého bylo přestěhováno Muzeum včelařství Podblanicka.
vovarském dvoře na shledanou. A to za
každého počasí, protože stany pro případ deště budou připraveny.“
Více na www.pivovarferdinand.cz
Hledáme nové
obchodní zástupce
774 42O 563
Osvobození se nevztahuje na příjmy:
- z převodu členských práv a z převodu
účasti na obchodních společnostech, pořízené z obchodního majetku a to do 5
let po ukončení jeho podnikatelské nebo
jiné samostatné výdělečné činnosti
- z budoucího převodu členských práv
družstva nebo z převodu účasti na obchodních společnostech v období do 5
let od nabytí nebo do 5 let od ukončení
podnikatelské činnosti, i když smlouva
bude uzavřena až po 5 letech.
Pokud bude nájemní smlouva k bytu
zrušena v souvislosti s převodem majetkové účasti v družstvu nebo na obchodní
společnosti, nastává stejný režim podmíněného osvobození, jako v případě prodeje bytu v osobním vlastnictví.
Jak jsem již výše citoval, Nejvyšší
správní soud vydal osvobození od povinnosti platit daň z příjmu i případě, kdy
doba mezi nabytím a prodejem bytu přesahuje 5 let a zahrnuje v sobě dobu, kdy
poplatník nebyl vlastníkem bytu, ale jen
nájemcem na základě smlouvy o užívání
družstevního bytu.
Na otázku odpovídal František Vilimovský, jednatel realitní kanceláře EVROPA v Benešově.
Své dotazy do Realitní poradny
zasílejte na adresu
Jiskra, Žižkova 2040, Benešov
e-mail: [email protected]
nebo přímo do realitní kanceláře
EVROPA RK BENEŠOV
Tyršova 2260, 256 01 Benešov
e-mail: [email protected]
Dvacáté Pivovarské slavnosti
k03-111x99_personal_CMYK.indd 1
(BENEŠOV) - V sobotu 17. září se v
areálu pivovaru Ferdinand uskuteční
v pořadí již dvacáté Pivovarské slavnosti.
Jak nás informoval ředitel pivovaru
ing. Petr Zdařílek, areál bude pro všechny otevřen od 11.00 hodin a od 12. hodiny vypukne bohatý kulturní program,
kterým bude návštěvníky provázet Vladimír Vlach, moderátor rádia Beat. Ředitele pivovaru jsme se dále zeptali:
• Jaký program je připraven pro letošní
„kulaté“ slavnosti?
„V hudební části budete mít možnost
poslouchat a zavzpomínat si s Leškem
Semelkou, návštěvníci ocení zpěv Romana Dragouna a kdo zná písničky Štěpána Kojana, tak si s ním může zazpívat
jeho hity. Vystoupí skupiny Lahvátor,
Čejka Band, Bílá nemoc a Škwor.“
• Program zřejmě tradičně obohatí soutěže o zajímavé ceny...
„To zajisté, stejně jako budou slosovatelné vstupenky a pro děti různé
aktivity a soutěže, při kterých se určitě
pobaví.“
• Pít se bude Ferdinand...
„Ve stáncích bude nejen kvalitní ob-
MUZEUM VČELAŘSTVÍ PODBLANICKA
PROGRAM:
Malé podium
12:00-13:00 Country cocktail
14:00-15:00 Přívoranka
16:00-17:00 Kojan Štěpán
18:00-19:00 Lahvátor
Velké podium
13:00-14:00 Lešek Semelka
15:00-16:00 Čejka band
17:00-18:00 Bílá nemoc
19:00-20:00 Škwor
21:00-22:00 Roman Dragoun
pranostika: PO
-if-
Rekonstrukci domku, který se nachází v památkové zóně Louňovického zámku, provedl v rámci programu
Leader majitel Městys Louňovice pod
Blaníkem. Na zpracování a schválení
projektu se podílel Svazek obcí Blaník
a MAS Posázaví. Realizace a dodržení
platných norem dozoroval NPÚ Praha.
Český svaz včelařů,o.s. základní organizace Louňovice pod Blaníkem,
který je provozovatelem, tak dostal v
roce, kdy slaví 80. výročí, od založení
samostatného včelařského spolku
dar, který ho zavazuje k ještě aktivnější činnosti při propagaci včelařství,
zachovávaní a úctě k včelařským tradicím, práci s mládeží a širokou nevčelařskou veřejností.
První prověrkou budou Svatováclavské slavnosti, kdy se již tradičně
Muzeum včelařství těší velké návštěvnosti.
Srdečně zve
Nový objekt Muzea včelařství Podblanicka bude slavnostně otevřen 17.září.
HOJNÝCH DEŠTÍCH V ZÁŘÍ OSENÍ ZIMNÍ SE PODAŘÍ.
Ing.Milan Plaštiak
Předseda ZO ČSV Louňovice pod Blaníkem
číslo 36
JISKRA
strana -7-
PLASTICKÁ OČNÍ CHIRURGIE PRO KRÁSU TĚLA I DUŠE
(VLAŠIM) - Ve čtvrtém patře polikliniky ve Vlašimi bylo nedávno nově otevřeno oddělení oční chirurgie - OptoCentrum. Prioritně je toto centrum zaměřeno
na plastické operace horních a dolních víček. Už 14. září se v benešovském hotelu
Pošta od 16.30 hodin uskuteční seminář s prezentací těchto operací, zájemcům
bude představeno nové pracoviště ve Vlašimi, seznámí vás s průběhem operačního výkonu i pooperační péčí. Setkat se zde budete moci i s operatérem. My jsme
hovořili s panem PharmDr. Tomášem Hubíkem.
• Jak poznám, že je ten správný čas, kdy jít
na operaci horních víček?
„Jsou tu v podstatě dvě kriteria: První
je kosmetické, kdy Vám to vadí při líčení,
máte z toho prostě špatný dojem. Týká
se obou víček. Druhé je medicínské, kdy
víčko přepadává přes řasy do té míry, že
omezuje zorné pole. Týká se pouze horního víčka.“
• Hodí se takový zákrok pro každého? I
pro muže?
„Ano, muži jsou rovněž pro tento zákrok indikováni. Sám jsem toho příkladem. Svá víčka mám cca 7 let od zákroku.
Na horních víčkách mi nic nenajdete ani
při detailní prohlídce. V koutcích dolních víček zůstaly jizvičky, protože jsem
se o ně nestaral. Jsem vzorem nespolupracujího pacienta.“
• Dělají se i operace spodních víček?
„Ano, spodní víčka se rovněž operují pro odstranění váčků pod očima. Je
to trochu obtížnější operace a vyžaduje
opravdu zkušeného očního chirurga.
Jde o to odebrat přesné množství kůže i
podkožního tuku, aby se víčko „nepropadlo“.“
• Je operace víček jen sezónní záležitostí?
„Jde o individuální posouzení a schopnost a ochotu pacienta chránit pooperační jizvy před slunečními paprsky. Jediným nebezpečím je pigmentace jizviček,
které se zamezuje použitím opalovacích
krémů s faktorem 50 a více a tmavých
brýlí. Pigmentace by jizvičky zviditelnila
na delší dobu. Znám ovšem pacientku,
která si pochvalovala, že má „trvalé oční
linky“.“
• Není operace víček nebezpečná pro zrak?
„Myslíte zrak nebo oko? Pro zrak jistě
nikoliv, refrakční vlastnosti oka se nemění. Pro oko ano a proto to nedělají plastičtí chirurgové, ale specializovaní očaři.
Mohlo by totiž dojít ke krvácení za oční
bulvu a to by poškodilo nenávratně oční
nerv.“
• Kolik stojí a hradí ji třeba pojišťovna?
„Od 1.4.2010 tento zákrok není pojišťovnami hrazený. Bylo totiž obtížné
rozlišit mezi zákrokem indikovaným lékařsky a kosmeticky. Cena se liší podle
center. Dá se říct, že nemocnice jsou levnější, ale nemají specialisty nebo je obtížné se k nim dostat. Specializovaná centra
mají zvláštní vybavení a díky velké praxi
i lepší výsledky, kratší dobu regenerace
atd. Cena v Praze nebo Brně se pohybuje
10-13.000 Kč/ obě víčka, OptoCentrum
ma v současnosti nastaveno 6.800Kč za
horní nebo dolní víčka.“
• Je potřeba projít před zákrokem speciálním vyšetřením?
„Záleží na výsledku konzultace a posouzení operatéra, užívaných lécích,
zdravotním stavu apod.“
• Jak takový zákrok probíhá a jak dlouho
si poležím v nemocnici?
„Zákrok se provádí v lokální anestezii
a injekce anestetika je to jediné, co trochu zabolí. Provede se vyměření přebytečné kůže, ta se odstřihne a rána se sešije
Loučení s prázdninami
(NAČERADEC) - Dne 28. srpna proběhla v Načeradci již tradiční akce
s názvem Loučení s prázdninami,
tentokrát laděná do večerníčkových
postaviček. Celý program začal ve
12.30 hodin na hřišti v Načeradci.
Děti procházely stanoviště večerníčkových postav, kde na ně čekaly různé úkoly. Za splnění obdržely
odměnu. Pro děti byla připravena
další zábava - batikování a karaoke.
Adrian Müller z Vlašimi nás provázel
slovem a hudbou. Dospělí si mohli
zakoupit lístky do „vtipné“ tomboly.
Od 15.45 hodin vystoupili nadšenci
zumby v ZUMBA show. V 16.00 hodin se konečně losovala tombola, u
které se dospěláci i děti zasmáli. Od
16.30 hod vystoupila ZKO Vlašim s
výcvikem psů. Bylo připraveno bohaté občerstvení.
Pro velmi silný déšť byl program
ukončen v 17.00 hodin.
Chci poděkovat všem zúčastně-
ným, všem těm, kteří si pro děti připravili večerníčkové postavy, obsluze. Děkuji všem sponzorům, OBCI
intradermálním stehem. Krvácení se blokuje elektrokauterem, cévka se „zataví“.
To silně omezí vznik modřin.
Zákrok je ambulantní, tj. odpoledne
dorazíte do centra a za 1 hod. jste odoperována a za další 2 hodiny odpočinku odjíždíte domů. Je individuální, zda se oko
přelepí komplet nebo se přelepí jen víčka.
Následující den ráno proběhne kontrola
u domluveného očního lékaře. Máme zatím nastavenou pracovní dobu na středu
odpoledne, aby do konce týdne proběhla
pacientova regenerace s minimem ztráty
pracovního času.“
• Bolí to? A za jak dlouho může pacient jít
opět „mezi lidi“?
„Bolest pocítíte cca po 3 hodinách po
operaci, kdy odezní účinek lokálního anestetika, ale netrvá dlouho. Doporučuji
chlazení mrazicím gelem, ale postačí neotevřený pytlík mražené kukuřice nebo
hrášku, kuličky masírují ránu i její okolí.
Jizvy chráníme před slunečním svitem,
doporučuji tmavé brýle a opalovací krémy s vysokým faktorem (např. 50).“
jednou větou
V muzeu umění a designu na Malém náměstí v Benešově je do 4. září otevřena výstava s názvem CESTÁŘ - výstava skupiny šperkařů, jejichž hlavním tématem je krajina,
kamení, rostliny a prach na botách - na výstavě se autorsky podílí Jana Veselá, Věnina
Kolomazníková, Kateřina Vacínová, Martina Přikrylová, Milan Nováček, Soňa Šišková,
Alena Štukavcová-Doležalová.
Každý čtvrtek 9. 30 - 11. 30 hod. Herna v MC Hvězdička - v budově Piaristické koleje na Masarykově náměstí v Benešově je od 15. září každý čtvrtek otevřena v tomto
čase herna s programem pro děti od miminek až po předškoláky - na internetových
stránkách je pestrá nabídka nových i stálých kroužků nejen pro děti, ale i pro maminky
- přihlášky jsou přijímány celoročně, www.hvezdicka.info, tel.: 731 197 930.
V ambitu Sázavského kláštera v Sázavě je do 30. října k vidění výstava pískovaného skla
SOLAR POLVO výtvarnice Kateřiny Cerinové a jejích přátel.
Svaz zahrádkářů Čerčany nabízí osm volných míst na zájezd „ZAHRADA ČECH“ do
Litoměřic 19. září - cena: člen 120Kč, ostatní 170Kč.
Benešovské knižní nakladatelství EMAN vydává v těchto dnech novou knihu Pavla
Rejchrta Světlo tmou zjizvené, 176 stran, doporučená cena 248Kč, při objednávce u nakladatele 199Kč - objednávky v novém internetovém obchodě http://eman.evangnet.cz,
(kdo už u Emana objednával, nemusí platit předem, ale fakturou po dodání knih) nebo na
adrese Husova 656, 256 01 Benešov, tel. 317 722 215.
Slavnostní otevření Městské knihovny Sázava proběhne 8. září od 17.30 do 20.00
hodin - na slavnostním otevření nové městské knihovny v kulturním domě vystoupí
houslista Jaroslav Svěcený a spisovatelé Pavel Kohout, Michal Viewegh, Leoš Šedo a
Vladimír Tupý.
• Dokáže si plastický chirurg poradit i s
různými bradavičkami či znaménky nejen
v oblasti obličeje?
„Pro drobné zásahy je drahé používat
plastického očního chirurga a v OptoCentru bude pro tyto zásahy pracovat
zkušená kožní lékařka s 18ti lety praxe
a kosmetickou kvalifikací. Nejde o to jenom bradavičky nebo znaménka odstranit, ale rovněž udělat vzorky a poslat je k
vyšetření pro příp. identifikaci rakovinného bujení.“
Zábavné dětské odpoledne s táborákem - Farní zahrada římsko-katolického kostela na
Karlově 12. září od 15. 30 hod. - touto akcí zahajuje MC Hvězdička Benešov svou činnost
po letní přestávce, spojeno s bohatým programem plným her a soutěží, opékáním buřtíků
a zpíváním písniček při kytaře - dobrou náladu a buřtíky s sebou.
• Mohu se k vám objednat i bez doporučení svého praktického lékaře?
„Určitě ano, jde o placené zákroky, takže veškeré administrativní bariery pojišťoven neplatí.“
Děkuji za rozhovor.
Vlastimil Brůček, profesionální numerolog a věštec, nabízí osobní konzultace v pondělí
12. září ve Studiu Bílý drak ve Vlašimi - více na www.brucektarot.cz.
-if-
Načeradec a mediálnímu sponzorovi Rádiu Blaník. Moc děkuji TJ Blaník
Načeradec za možnost využití hřiště
a kabin.
PS: Budu doufat, že příští rok nám
vše vyjde a počasí nás nezklame.
Martina Švecová, předsedkyně
V předvečer svátku sv. Václava proběhne v úterý 27. září od 19 hodin v refektáři Sázavského kláštera koncert Jaroslava Hutky, vstupné 70Kč.
Sdružení obcí Sedlčanska zve v sobotu 10. září na pochod Krajem kamenů - osečanská
Šlapka.
S benešovskými turisty se v sobotu 10. září můžete vydat na pochod Benešovské toulky, který pořádá KČT Benešov - pěší trasy i cyklotrasy, start ve školní jídelně Jiráskova.
11. ročník přehlídky amatérských hudebních divadel Voskovcova Sázava bude odstartována 16. září v 19.30 hodin představením Hudebního letňanského divadla „Devatenáctset“ - festival potrvá do 28. října, bližší program příště.
Na zámku ve Vlašimi bude 17. a 18. září v rámci Dnů evropského dědictví kromě stálých expozic otevřena část zámecké ložnice Carlose Auersperga zvaná „erbovní salonek“ a
část zámecké půdy s pozdně barokním krovem.
Zámek Konopiště zve 14. září od 21 hodin do zámeckých komnat, vašimi společníky
budou historické osobnosti z doby Františka Ferdinanda, rezervace nutná na tel. 317
721 366, [email protected]
Pátý ročník Melounové slavnosti - zábavně sportovního odpoledne určeného nejen pro
děti a mládež, ale i pro celé rodiny, se koná ve Spolkovém domě ve Vlašimi v neděli 11.
září od 14 do 17 hodin.
Sraz všech příznivců a majitelů motocyklů Bělokozelský krocana je v sobotu 10. září
v 9.00 hodin v Bělokozlech na návsi - projížďka Posázavím, návštěva Lešan, občerstvení, živá hudba, startovné 100Kč.
Pouť v Kamýku nad Vltavou a posvícení v Jesenici a Nedrahovicích se koná v neděli 11.
září.
Od 19. do 22. září proběhnou v Benešově oslavy k 180. výročí založení 1. divadelního
spolku v Benešově pod názvem Divadlo, divadlo, divadlo - podrobný program příště.
Do 2. října je v 1.patře zámku ve Vlašimi k vidění výstava 140 let železnice na Podblanicku - připraveno k výročí zprovoznění Dráhy císaře Františka Josefa z Prahy do Benešova - 13. září se tu od 17 hodin uskuteční přednáška Františka Kavky: 140 let od zahájení
provozu Dráhy císaře Františka Josefa.
Městské muzeum v Týnci nad Sázavou zve do muzejní galerie na výstavu obrazů Věry
Mačkové s názvem Radost ze života - výstava potrvá do 1. října.
Večerníčkové postavy provázely loučení dětí s prázdninami v Načeradci.
Zdravý den s Nordic Walking 17. září od 9.00 hodin v Konopišti, sraz na parkovišti
pod hrází rybníka, garantem akce je Mgr. J.Stejskalová, bývalá reprezentantka ČR v běhu
na lyžích, instruktorka Nordic Walking, platba na místě, info na 608 815 146 nebo [email protected]
faktorplus.cz.
Zámek Růžkovy Lhotice bude v rámci Dnů evropského dědictví 17. a 18. září otevřen
od 9 do 12 a od 13 do 16 hodin, k vidění expozice Hudební tradice Podblanicka, procházka krásnou zahradou.
Výměnná schůzka svazu českých filatelistů KF 01-15 Benešov se koná 11. a 25. září od
8.45 do 11.30 hodin v klubovně hotelu Pošta v Benešova.
O víkendu 10. a 11. září se v chovatelském areálu ve Vlašimi (pod autocentrem směr
Pavlovice) koná Výstava drobného zvířectva Základní organizace Českého svazu chovatelů Vlašim - v sobotu otevřeno od 13 do 17 hodin, v neděli od 8 do 16 hodin.
Notorburg - multižánrový hudební festival v Ledči nad Sázavou (louka pod Sechovem)
v sobotu 17. září od 14 hodin - Malignant Tumour, Nšoči, Žádnej stres, Primitiv Plebs a
další, vstupné v místě 190Kč, možnost noclehu na přilehlé louce.
Pojďte v sobotu 17. září na Pouť sv. Ludmily s bohatým programem pro děti i dospělé
- od 8 do 12 hodin Přívozský trh, od 14 hodin pohádka O Líném Honzovi, v 16.30 hod.
v kostele sv. Ludmily Poutní mše, od 20 do 2 do rána Posvícenská zábava v hostinci U
Vemenáče, kde k tanci a poslechu hraje Bonita Praha - bohatá tombola, vstup 100 Kč.
Město Týnec nad Sázavou zve v sobotu 17. září od 9.00 hodin na taneční soutěž dospělých,
juniorů a mládeže skupin A a B ve standardních a latinskoamerických tancích - Společenské centrum Týnec.
-if-
strana -8-
JISKRA
číslo 36
Areál BN s.r.o.
Hodějovského 541, 256 01 Benešov
telefon: 604 500 100, e-mail: [email protected]
www.arealbn.cz
NABÍZÍME PRONÁJEM NOVĚ ZREKONSTRUOVANÝCH NEBYTOVÝCH PROSTOR - ZAŘIZUJE RK EVROPA
AKTUÁLNĚ: 120m2 KOMPLETNĚ ZAŘÍZENA PRODEJNA „ZVÍŘECÍ KRMIVO A POTŘEBY“
tel.: 604 544 453, 604 500 100
!!! ŽHAVÁ NOVINKA !!!
tel.: 317 702 303
DÓZA NEREZOVÁ (cukr, káva, ...)
tvorba kuchyňských linek pomocí 3D programu
cena 375,- (1ks)
(vytvoříme kuchyň na míru přesně dle Vašeho přání a potřeb)
• Velký výběr kuchyní
ceny od 2.000Kč
• Jídelní set (stůl + 4ks židle)
ŠATNÍ SKŘÍŇ MALTA V
ceny od 3.650Kč
cena 9.970,-
• Dětské pokoje
ceny od 2.350Kč
• Sedací soupravy
ceny od 6.950Kč
• Bytové dekorace
• Kuchyňské potřeby
• Keramika
KOŠ NA PRÁDLO NEREZ
• Hračky
cena od 1.090,- (rohový)
• Úklidové prostředky
• Drobné a doplňkové zboží
• Autodoplňky
• Postele a pohovky
ceny od 2.400Kč
KOŠ ODPADKOVÝ NEREZ UZÁVĚR NA VÍNO
cena od 569,- (ovál)
ŽIDLE ZAHRADNÍ
OBÝVACÍ STĚNA ANEMONE
cena 13.498,- (černý lesk)
cena 170,- (plastové)
JÍDELNÍ SESTAVA BIANCO
cena od 69,- (1ks)
POLSTR MALÝ
cena 65,-
AKCE • NA VEŠKERÝ ZAHRADNÍ PLASTOVÝ NÁBYTEK SLEVA 20%.
cena od 1.801,-
SESTAVA DĚTSKÉHO POKOJE NODO
REGÁL
NODK41
cena 2.953,-
ŠATNÍ SKŘÍŇ
ROH. NODK89
cena 6.035,-
KOMODA NODK23
POSTEL NODL01
cena 3.212,-
cena 3.375,-
PÍSKOVIŠTĚ - BAZÉNEK PLAST
cena 525,-
SKLÁDACÍ KŘESÍLKO DISNEY SKLÁDACÍ KŘESÍLKO POOH SUŠÁK STROPNÍ
cena 369,-
ZA TISKOVÉ CHYBY NERUČÍME
cena 369,-
cena od 299,-
AKCE - PLATÍ DO VYPRODÁNÍ ZÁSOB • ZA TISKOVÉ CHYBY NERUČÍME
otevírací doba: pondělí až sobota od 8:30 do 19:00 hodin, neděle od 8:30 do 15:00 hodin otevírací doba: pondělí až sobota od 8:30 do 19:00 hodin, neděle od 8:30 do 15:00 hodin
tel.: 731 085 429
tel.: 732 564 186
Masovka standart (salám)
cena 29,-
• Nářadí
ruční
elektrické
zednické
pro zahrádkáře
BONO paštika
cena 29,-
• Barvy & laky
• Spojovací materiál
• Elektromateriál
• Měřidla
• Pracovní oděvy
• Ochranné pomůcky
PETTY pochoutka
cena 38,-
PETTY stelivo 5kg
cena 62,-
PETTY konzerva 405g
cena 20,-
BONO fit MINI 10kg
cena 445,-
Vibrační pěch LUMAG VS80C
• Boxy na auta
• Bourací a vrtací kladiva
• Vrtačky, brusky, stavební pěchy
• Sekačky na trávu, křovinořezy
• Vertikulátory
• Stavební vysavače
• Elektrické tepovače
• Kalová čerpadla
• Štípačky na dříví
• Elektrocentrály
4 hod./245 Kč
24 hod./490 Kč
4 hod./325 Kč
24 hod./650 Kč
Sbíječka MAKITA HM1304
Nůžky na plot STIHL HS45
4 hod./150 Kč
24 hod./300 Kč
4 hod./150 Kč
24 hod./300 Kč
BONO fit MAXI 15kg
cena 478,-
NOVĚ KRMIVO PRO VAŠE DOMÁCÍ MAZLÍČKY.
ZA TISKOVÉ CHYBY NERUČÍME
otevírací doba: pondělí až sobota od 6:00 do 19:00 hodin, neděle od 7:00 do 15:00 hodin
Křovinořez STIHL
!!! VÝHODNÉ CENY !!!
na ruční, elektrické a stavební nářadí
ZA TISKOVÉ CHYBY NERUČÍME
otevírací doba: DENNĚ od 7:00 do 18:00 hodin
Nová prodejna motocyklů a příslušenství
včetně servisu a náhradních dílů.
otevírací doba: pondělí až pátek od 9:00 do 12:00 hodin a od 13:00 do 17.00 hodin, sobota od 9:00 do 12:00 hodin, telefon prodejna: 739 691 407, telefon info v neděli: 603 248 996
NABÍZÍME K PRONÁJMU NEBYTOVÉ PROSTORY od 90m2 do 350m2
www.arealbn.cz
číslo 36
JISKRA
strana -9-
VÍTÁME VÁS NA SVĚT…
Představujeme vám miminka narozená v Nemocnici Rudolfa a Stefanie Benešov.
ZUZANKA HERYNKOVÁ
narozena: 30. srpna 2011 v 17:07 hod.
váha: 2,74kg, výška: 47cm
rodiče: Michaela Hanousková a Martin Herynk ze Sedlčan
ADÁMEK JIROUŠEK
LUKÁŠEK NOVÁK
narozen: 1. září 2011 v 12:24 hod.
váha: 3,89kg, výška: 52cm
rodiče: Zdeňka Kováříková a Martin Jiroušek z Prahy Komořan
sestřička: Valentýnka
narozen: 31. srpna 2011 v 10:45 hod.
váha: 3,45kg, výška: 48cm
rodiče: Martina a Jan Novákovi z Křemenice
sourozenci: Honzík a Martinka
MONIČKA BRABENCOVÁ
TEREZKA NEUBEROVÁ
KUBÍK NEPRAŠ
narozena: 29. srpna 2011 v 19:55 hod.
váha: 3,82kg, výška: 50cm
rodiče: Miroslava Štěpánková a Josef Brabenec z Vlašimi
narozena: 1. září 2011 v 16:24 hod.
váha: 3,19kg, výška: 48cm
rodiče: Veronika a Miroslav Neuberovi ze Senohrab
narozen: 30. srpna 2011 v 8:25 hod.
váha: 3,04kg
rodiče: Alena Jajčišinová a Jaroslav Nepraš z Benešova
VERUNKA KUBIZŇÁKOVÁ
HONZÍK BÍLEK
narozena: 30. srpna 2011 v 9:48 hod.
váha: 3,45kg, výška: 47cm
rodiče: Hana a Michal Kubizňákovi z Borové Lhoty
bratříček: Lukášek
KAČENKA NEČESANÁ
narozena: 30. srpna 2011 v 16:20 hod.
váha: 2,54kg, výška: 46cm
rodiče: Eva a Petr Nečesaní z Kaliště
narozen: 30. srpna 2011 v 00:20 hod.
váha: 3,40kg, výška: 50cm
rodiče: Jana a Jiří Bílkovi z Čechtic
JULINKA BUREŠOVÁ
narozena: 1. září 2011 v 6:22 hod.
váha: 3,88kg, výška: 51cm
rodiče: Iva a Josef Burešovi z Veliše
sestřička: Barborka
DAVÍDEK HRUŠKA
narozen: 30. srpna 2011 v 12:02 hod.
váha: 3,80kg, výška: 51cm
rodiče: Michaela Štěpánová a Miloš Hruška z Pyšel
bratříček: Adámek
telefon: +420 226 216 500 • fax: +420 226 216 501
e-mail: [email protected] • www.idsys.cz
TÝDENÍK BENEŠOVSKA, VLAŠIMSKA, VOTICKA, POSÁZAVÍ A STŘEDNÍHO POVLTAVÍ
strana -10-
JISKRA
číslo 36
region ve fotografii • region ve fotografii • region ve fotografii • region ve fotografii • region ve fotografii
V Benešově zahájila provoz první soukromá školička Kopretinka
1. září ožily malými dětmi nové, barevné, moderně zařízené prostory, plné nových hraček v přízemí bytového domu na Husově náměstí. Otevřena zde byla první soukromá mateřská škola v Benešově, nesoucí název Kopretinka. Školička má kapacitu 10 dětí ve
věku od dvou do šesti let.
Foto: -if-
V Týnci nad Sázavou byla otevřena nová školka. Více foto na www.jiskra-benesov.cz
V úterý 30. srpna slavnostně otevřelo Město Týnec nad Sázavou ve školním areálu v Komenského ulici novou budovu mateřské školy pro 50 dětí. O kulturní program se postarali sami malí školáčci za doprovodu své paní učitelky. Během dne si školku prohlédla
i veřejnost, převážně maminky s budoucími školáčky. Děti si mohly hrát s novými hračkami, zájem byl o malování na obličej atd.
Foto: -if-
Ohlédnutí za V. ročníkem Václavické hodinovky (6. srpna). Více foto na www.jiskra-benesov.cz
V kategorii dospělých, kteří závodili na stařičkých strojích JAWA 50 tzv. „fichtl“, se
na start postavilo nejvíce závodníků a tak nebyla nouze o drobné kolize ihned po výstřelu ze startovní pistole.
Foto: -šeL-
Někteří závodníci si své miláčky vtipně vyzdobili např. kravskými rohy. Zleva: Josef
Eichler, David Božovský, Daniel Drábek.
Foto: -šeL-
Největší potlesk sklidili ti nejmladší účastníci Václavické hodinovky. Svoji chvilku
slávy si patřičně vychutnali a ochotně zapózovali fotografům. 1. místo: Matěj Votruba-Netvořice, 2. místo: David Lupač-Václavice, 3. místo: Lucie Nipauerová-Louny,
4. místo: Jan Schmidt-Krhanice.
Foto: -šeL-
Rock (Keks), opera (Vratislav Kříž) a klavír (Petr Malásek) na Konopišti.
27. srpna proběhl v letním amfiteátru na Konopišti zvláštní koncert. Návštěvníkům se tu představila benešovská rocková kapela Keks společně s operním zpěvákem Vratislavem Křížem, za doprovodu klavíristy Petra Maláska. Koncert se vydařil a dost možná, že
se nastartovala nová myšlenka a způsob pořádání koncertů s propojením vážné a rockové hudby. Během koncertu proběhl i křest nového DVD skupiny Keks Lucerna Live. Nosič pokřtili šampaňským Petr Malásek, Vratislav Kříž a Yveta Blanarovičová. Štěpán
Kojan rozbil pár skleniček - inu, střepy přinášejí štěstí...
číslo 36
JISKRA
26. srpna se děti ze Struhařova přišly rozloučit s prázdninami. Panovalo velmi teplé počasí a tak asi mnoho dětí bylo někde u vody. Malovat křídami na asfalt přišli ti nejmenší a pouze několik školáků. Na ploše zhruba 40m2 se zrodily krásné obrázky (Popelka,
Jurášek, mašinka, dinosaurus a celý dinopark, stonožka, vrtulník, ptáčkové, jablíčka,
sluníčka a mnoho, mnoho dalších). Po malování se konal táborák, kam se dostavily i
starší děti. Mezi tím, co rodiče opékali buřty svým ratolestem, ty se na hřišti vyřádily pod
stříkajícími kropidly.
Foto: -šeL-
V BENEŠOVĚ ZAHÁJILA PROVOZ
PRVNÍ SOUKROMÁ ŠKOLIČKA
-KOPRETINKA-
Otevřít si v Benešově vlastní mateřskou školku, to byl dlouho nesplněný
sen paní učitelky Františky Lachoutové. Až při výstavbě nového bytového
domu na Husově náměstí se ve spolupráci s architektem a majitelem domu
začal realizovat a 1. září ožily malými
dětmi nové, barevné, moderně zařízené prostory, plné nových hraček. Otevřena byla první soukromá mateřská
škola v Benešově, nesoucí název Kopretinka.
Školička má kapacitu 10 dětí ve věku od
dvou do šesti let. Opečovávat a vyučovat je
budou včetně provozovatelky tři paní učitelky s dlouholetou praxí, o stravu se postará
jedna paní kuchařka. „Přiznávám, že dbát
budu na zdravou výživu, jídelníček bude
tvořen ve spolupráci s paní kuchařkou, ale
nakupovat suroviny budu osobně“, říká paní
učitelka - provozovatelka firmy v jedné osobě, která tak dohlédne na kvalitu surovin.
Provozní doba školičky je od 6.00 do
19.00 hodin. „Důvodem je fakt, že někteří rodiče pracují už od půl sedmé či od sedmi hodin. Otevřeno je tedy vysloveně podle potřeb
rodičů. Naopak nejpozději by měly být děti v
herně do za pět minut devět, protože v devět
začínáme s výukovým programem. Program
bude rozdělen na dopolední a odpolední, o
děti se budou starat vždy dvě učitelky. Bude
uzpůsoben věku dětiček, na ty větší bude čekat
výuka,“ říká Fr. Lachoutová. Školka je sice
soukromá, ale vychází z výchovně vzdělávacího programu ministerstva školství. „Ten je
podle mě nejlepší. Sice jsme soukromá školka,
pod ministerstvo nespadáme, můžeme si tedy
udělat výukový program vlastní. Přesto to neudělám. Tvrdím, že výchovně vzdělávací program dle ministerstva je ten nejlepší. Určitě
jste se teď zarazila a ptáte se mě proč? Protože
dbá na školní přípravu dětí. To je ten hlavní
důvod. To je má odpověď. Důležité je ale to,
že tu dbáme na individuální přístup a potřeby jednotlivých dětí, protože každé z nich je
osobnost.“ Vysvětluje provozovatelka.
V rámci výchovného programu budou
děti provozovat aktivity, jako děti ve státních školkách, např. tanečky, zpěv, cvičení
atp. „Všechny tyto aktivity nebudou rodiče
připlácet, jak je tomu v jiných soukromých
školách. Pokud budou chtít výuku angličtiny,
může začít již od příštího týdne. Mám vynikající angličtinářku, která žila v Anglii. Ta
sem bude dle zájmu docházet. Budou-li chtít
rodiče pro své děti kroužek keramiky či jiný,
rovněž to není problém. Vše záleží na potřebách rodičů, na naší společné komunikaci,“
upřesňuje provozovatelka.
Prostory školičky jsou uzpůsobeny dětskému kolektivu. Na malbu byly použity
syté veselé barvy, dětský nábytek je moderní
a splňující všechny bezpečnostní předpoklady. Podlahovou krytinou je marmoleum,
což je čistě přírodní materiál a splňuje hygienické předpisy. Venkovní prostory s pískovištěm a dalším vybavením jsou pokryty
dlažbou s měkkým dopadem. „Tady budou
děti kromě vnitřní herny trávit část dle denního programu odpoledne, dopoledne bude
krom jiného patřit vycházkám,“ říká F. Lachoutová
Jako prioritu vidí provozovatelka školky
i to, že zde bude jen malý kolektiv, proto
by děti neměly tolik stonat, jako ve velkém
kolektivu. „Kromě toho mohu ve vnitřních
prostorách po dohodě s rodiči aplikovat v rizikovém ročním období i přírodní esence.“
Na závěr ještě vysvětlení, proč nese školička jméno Kopretinka. „Je to hezká kytička,
každý ji má rád, kvete dlouho, dlouho vydrží
ve váze. Až sem přijdete za rok, tak tady kopretiny už pokvetou, protože je vysázím všude
kolem dokola,“ směje se Fr. Lachoutová.
-if-
strana -11-
strana -12-
JISKRA
číslo 36
Toulky Podblanickem a Posázavím (XV)
ČEJCHANOV A KOMORNÍ HRÁDEK
Chocerady na dobové pohlednici (1901)
V této kapitole si Vás dovolím pozvat do oblasti, která je turisticky méně
známá. Není to tím, že by neměla co
nabídnout, ale spíše souhrou nepříznivých okolností. Hrad loupeživého
rytíře, po svém dobytí, nesměl být
obnoven a druhý hrad, přestavěný na
zámek = Komorní Hrádek, také zvaný
„Veselá“, je dnes veřejnosti nepřístupný. Oba hrady se nacházejí na levém
břehu řeky Sázavy, naproti obci Chocerady.
Úseku mezi městem Sázavou a Chocerady se hlavní trasy a úvozové cesty
vyhýbaly. Dálkové trasy šly spíše souběžně, protože krajina zde byla značně
členitá a neprostupná. Teprve s otevřením Posázavské železnice (1901) se
tato oblast propojila s okolím a zpřístupnila návštěvníkům. Vitorazskou
pravěkou stezku jsme již popsali minule a raději se podíváme podrobněji
na obec Chocerady a oba již zmíněné
středověké hrady. Projdeme-li skupinou domků na „Malé Straně“, ocitneme se na mostě, který vede do městečka Chocerad (Kocerad). Situaci u
starého brodu a přívozu zobrazuje veduta od Eduarda Herolda z roku 1872.
K choceradskému mostu směřovala i
Košářská cesta, která vedla od Zruče,
přes Kácov, Šternov, Vodslivy a z Chocerad pokračovala přímo do Prahy.
Cestu přestali používat obchodníci po
otevření Posázavské železnice v letech
190 1- 1903. O výstavbu dřevěného
mostu si v roce 1525 zažádal nejvyšší
komorník království českého pan Jaroslav ze Šelemberka, který vlastnil Komorní Hrádek. Choceradský dřevěný
most byl několikrát přestavován a po
ničivých povodních patrně i obnovován. Největší povodeň, zaznamenaná
v sázavské historii (1862), zničila a
odplavila nejen choceradský most, ale
i strhla mosty v Sázavě a v Kácově. Z
dobových pramenů se dozvídáme, že
část kácovského mostu byla vyplavena
na louky, pod hrad Český Šternberk.
Únorovou povodeň v roce 1862 zachytily i tehdejší kramářské písně. Výstavbu nového mostu v Choceradech
urychlila tragédie, která se tu odehrála
v roce 1886. Přes rozvodněnou řeku se
tu převážely osoby, převážně mládež z
Vodsliv, Vestce, Chocerad a Komorního Hrádku na biřmování do Cho-
Archiv autora
ceradského kostela. Přetížený prám
se stal neovladatelný, převrhl se a ve
vlnách řeky Sázavy utonulo tehdy 18
osob, 8 osob se zachránilo a doplavalo
šťastně ke břehu. Nešťastní převoznici
byli odsouzeni, jeden na šest a druhý
na čtyři měsíce, dva byli soudem osvobozeni. Smutná událost pronikla i do
ikonografie a stala se námětem pro
kramářskou píseň: „Truchlivá píseň o
velkém neštěstí, které se událo na rozvodněné řece Sázavě u obce Kocerad,
nedaleko Ondřejova dne 22. 6. 1886“.
Píseň doprovodila nevhodná ilustrace
se zámořskou plachetnicí, přivážející koloniální zboží. Nový most stál
30.000,- zlatých a byl dokončen již v
listopadu následujícího roku 1887.
Zdejší kostel Nanebevzetí Panny Marie je připomínán roku 1350 jako farní, v 16. století prodělal renesanční
přestavbu a následně byl i barokně
upraven. Na hlavním oltáři je obraz sv.
Františka Xaverského od Petra Brandla
a v kostele se nalézá hrobka Valdštejnů. Starou cestu, která vedla z Moravy
přes Choceradský brod kontroloval i
nedaleký Čejchanův Hrádek (Čejchanov) již od 14. století. Tento nevelký
hrad, stojící na levém břehu řeky Sázavy, v blízkosti dnešního Komorního
Hrádku (Veselé), se poprvé připomíná
roku 1318. Pánové z Hrádku jej vlastnili do začátku 15. století, kdy jej získal
Jan Zoul z Ostředka. (Osudy tohoto
známého vůdce lapků jsme popsali v
předešlých kapitolách). Hrad oblehla
zemská hotovost, vedená arcibiskupem Zbyňkem Zajícem z Hazmburka,
která hrad Čejchanov poměrně rychle
dobyla a rozbořila. Zoul a jeho druzi
byli pochytáni, odvlečeni do Prahy,
kde byli popraveni. Zoula připravoval
tehdy ještě neznámý kazatel z Betlémské kaple -Mistr Jan Hus, ten jej vyzpovídal a připravil na smrt. Neohrožený
loupeživý rytíř se omluvil lidu a kál se
za své hříchy. Jeho poslední slova zněla: „Svatá obci, prosím Vás, proste za
mne Pána Boha“.
Hrad Čejchanov z exemplárních důvodů nesměl být již obnoven. Do předhradí se vcházelo přes šíjový příkop
po padacím mostě, který se vyklápěl
z předsunuté brány. Východní stranu
zajišťoval příkop s valem. Opevněné
předhradí bylo zastavěno hospodář-
skými budovami s malou cisternou
na vodu, od jádra hradu jej odděloval
široký příkop s dřevěnou lávkou a padacím mostem, který ústil do parkánu.
Trojúhelnému jádru dominovala velká
čtverhranná věž- donjon, který zde byl
jedinou stavbou. Objektu věnoval několik studií Tomáš Durdík (1977-98,
2000), kresebnou hmotovou rekonstrukci nakreslil Petr Chotěbor (1977).
Prostředí zdejších loupeživých rytířů
a lapků 14. století zachytil ve svém
románě: „Rytíři a lapkové“ spisovatel
Karel Nový. Teprve roku 1412 získal
jiný loupeživý rytíř, nyní již vážený a
ctěný konšel -Racek Kobyla ze Dvorce, souhlas ke stavbě nového hradu
na tomto zboží. Hrad byl založen na
jiném, sousedním místě a nesl jméno
„Veselá“ (Hrádek, Komorní Hrádek).
Racek Kobyla se z nového hradu dlouho netěšil, neboť byl zabit rozvášněnými horníky v roce 1416 v Kutné Hoře.
Vdova přenechala toto zboží Vilému
Kostkovi z Postupic. Hrad vystřídal
řadu svých majitelů: Rendla z Oušavy
(1516), Ludvíka Zajímače z Kunštátu,
Jaroslava ze Šelmberka (1525). Jaroslav
ze Šelmberka zastával úřad nejvyššího komorníka v Království Českém a
podle této funkce se jeho hrad začal
také nazývat „Komorní Hrádek“. Na
králi Ludvíkovi si vymohl právo vystavět přes řeku Sázavu dřevěný most na
zděných sloupech v obci Chocerady a
na této hlavní cestě z Moravy vybíral
mýtné. Ještě i na vojenském mapování
je cesta zakreslena směrem na Vodslivy, přes polesí Čensko, dále na Šternov,
Brtnici, Dolany, Radonice, Zdebuzeves
a k hospodě Veselce u Psář. Když most
zanikl, převáželo se na prámech. Od
Šelmberků kupují panství Valdštejnové, kteří gotický hrad přestavěli na reprezentativní renesanční zámek. Jižní
a západní křídlo bylo zvýšeno na dvě
patra. Rozsáhlá renesanční přestavba
a rozšíření zámku bylo provedeno až
po Valdštejnově smrti (1576). V této
Komorní Hrádek podle E. Herolda 1872
době bylo přistavěno východní křídlo
s hlavním schodištěm a velkým sálem.
Všechna čtyři zámecká křídla dosáhla
výšky dvou pater a fasáda byla vyzdobena psaníčkovými sgrafity. Adam z
Valdštejna nechal zbořit středověkou
hradbu, odstranil zvedací most a nad
hlavním vchodem dal vystavět nový
trojkřídlý jednopatrový zámek s hranatou věží. Zámecký příkop byl překlenut kamenným mostem a na místě
zasypaného jižního příkopu vznikla
renesanční zahrada. Kolem roku 1660
byla provedena i vnitřní štuková výzdoba. K barokním úpravám došlo po
roce 1713, kdy byla zbudována velká
kaple se štítovým průčelím. V duchu
vrcholného baroka byl vyzdoben nový
zámek, zvýšen strop, zřízen velký sál,
doplněný barokní štukovou dekorací
a nástropními malbami. Roku 1733
kupuje panství Jan Adolf z Metsche,
jehož dcera uzavřela sňatek s Janem
Josefem Khevenhüllerem. Tomuto
rodu patřil zámek do roku 1945. U silnice nedaleko Komorního Hrádku se
nalézá osamělá kaplička, kterou zdobil obraz 14 pomocníků. Na spodní
části oltáře byl nápis: „Její osvícenost
paní kněžna Antonie z Khevenhüllerů- Metsch, rozená Lichnovská, dala
Čejchanov- rekonstrukce hradu - podle castles.cz
kresba Jan Heřman
kresba Jan Heřman
tuto kapli za šťastné navrácení syna
svého, pana Karla, z výpravy Mexické
dne 22. září 1867 obnoviti“. Khevenhüllerům patřila i část osobních věcí
ze „Šternberského pokladu“, který byl
nalezen ve sklepení hradu Český Šternberk 17. dubna 1971. Tehdejší tisk
psal o pokladu jako o velké senzaci a
přisuzoval tyto cenné artefakty Sternbergům. Nalezené předměty byly po
ošetření a konzervaci vystaveny ve
stálé expozici hradu Český Šternberk,
do roku 1992. Komorní Hrádek nám
zachycuje několik litografií z 19. století
a dobové kresby. Ikonografie zobrazila některé hospodářské budovy, které
byly později zbourány. Část Chocerad
s dominantním Komorním Hrádkem
za řekou, nám ukazuje kresba Edvarda
Herolda z roku 1872, rytá J. Patočkou.
V „Ilustrovaném průvodci po Sázavě“(1902) zobrazuje tento zámek grafika Vojtěcha Brechlera z 19. století.
Zámek Komorní Hrádek se objevil i
na prvých litografických pohlednicích
Posázaví po roce 1898. Prvé fotografie zámku na pohlednicích pochází
od E. Velíma. Perokresbu Komorního
Hrádku máme i od Konstantina Buška
z roku 1927. Několik perokreseb vytvořil v roce 1997 M. Mrkvička, který
výtvarně doprovodil text V. Vítka. Text
slouží jako interní průvodce zámkem.
Zámek dnes vlastní Ministerstvo národní obrany české republiky, které jej
dalo kompletně opravit a zrestaurovat.
Slouží mu jako vzdělávací centrum.
Veřejnosti je zámek přístupný 1x do
roka a je nutné si tento termín v tisku
nebo na internetu pohlídat. Rozhodně
to stojí za to. Zbytky hradu Čejchanova
jsou volně přístupné.
Použitá literatura:
Heřman, Jan 2003: Kapitoly z ikonografie Posázaví. Sborník Sázavsko, Sázava
Durdík, Tomáš 1999: Ilustrovaná encyklopedie českých hradů. Libri Praha
Hrdlička, M. - Vítek, V. 1998: Komorní
Hrádek - interní průvodce
Mgr. Jan Heřman
e-mail: [email protected]
NÁBYTEK (kuchyně, komody, postele)
KUTIL (ruční i el. nářadí, spojovací materiál)
PŮJČOVNA NÁŘADÍ (stavební i ruční)
PRODEJ, SERVIS MOTOCYKLŮ
POMŮŽEME A PORADÍME VYTVOŘIT KUCHYŇ VAŠICH SNŮ
Při objednání kuchyně na naší prodejně,
grafický návrh ve 3D provedení ZDARMA.
Čejchanov- rekonstrukce hradu – podle T. Durdíka
kresba Jan Heřman
Benešov, Hodějovského 541, areál sila u restaurace „Na Bejkárně“
otevřeno denně • telefon: 604 500 100 • www.arealbn.cz.
číslo 36
JISKRA
strana -13-
Šacungu k semifinálové výhře chyběl jediný míč
Velmi smolně vstoupil do semifinálové série play-off nohejbalové Witte Automotive extraligy mužů benešovský Šacung. Se
zdravotními potížemi sužovaným kádrem odjel do Karlových
Varů k duelu se soupeřem, kterému letos v základní části soutěže
dvakrát výrazně podlehl. Bohužel podlehl i potřetí, byť od výhry jej
nyní dělil pouhý jediný míč. K tomu ještě do seznamu ztrát připsal
zraněného Kalase. Šacung tak příležitost srovnat stav série bude mít
tuto sobotu od 14 hodin (městský sportovní areál BN v ul. Ke Stadionu).
Dalšího kola turnaje Beneměšec 2011 se účastnilo celkem 38 hráčů, avšak původně bylo přihlášeno mnohem více bowlerů, bohužel někteří nedorazili. Místa prázdná nezůstala - bowleři si obsadili re-entry a tak bylo celkem 53 startů, tudíž se Měšec z původních 2.700Kč rozrostl na 3.760Kč. Ale
štěstěna je vrtkavá a hezké vylosované číslo 111 nikdo jako nához neměl, proto se peníze přesouvají do losování na další turnaj 18. září 2011, kde bude v měšci přibližně: 4.600Kč. Všechna vítězná
místa obsadili bowleři z Tábora (na snímku zleva) třetí Zdeněk Vrňata 559 finálový součet (zároveň
autor nejvyšší náhozu 246 - tento nához měl i Michal Janovský), vítěz Vladimír Volčko součet 608,
druhý Dalibor Polívka součet 578. Nejvyšší nához žen (214 kuželek) pomohl jen k 9. celkovému
místu Mileně Filipové také z Tábora. Vice na www.benemesec.cz
-LV-
nohejbal OP
M.M.
SKP Benešov oddíl JUDO
oddíl juda s více jak 50 letou tradicí
tabulka OP po 12. kole
dohrávka 10. kola:
Zvánovice A - Šacung C 6:1
11. kolo:
Divišov - Albatros 1:6, Pecerady - Zvánovice B 5:2, Šacung C - Šacung D 7:0, Copa del
Merida - Zvánovice A 5:2
12. kolo:
Zvánovice A - Šacung C (ODLOŽENO)
Šacung D - Pecerady (ODLOŽENO)
Zvánovice B - Divišov 3:4
Chejn st.- Chejn ml., Chejn st.- Chejn ml.- Havránek, Chejn st.- Chejn ml.-Vrtiška / Nový Pajma 2, Kobliha - Škvor, Kobliha - Marek
- Škvor
Albatros - Copa del Merida 2:5
Alexander - Novák, Alexander - Novák - Seemann / Březina - J.Kopáček 2, R.Kopáček
- Tobolka, Březina - Kellner - J.Kopáček, Kocábek - Tobolka - Vávra
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
Copa del Merida
Zvánovice A
Šacung C
Albatros
Divišov
Pecerady
Zvánovice B
Šacung D
12
11
10
11
12
11
12
11
11
9
8
7
6
3
1
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1
2
2
4
6
8
11
11
61:23
51:26
50:19
50:27
49:36
27:49
17:67
9:68
ního možného míče. Ten nakonec
potěšil domácí příznivce. Šacungu
tak po čtyřhodinové bitvě zůstaly
jen oči pro pláč a zraněný kapitán.
„Už je to snad nějaké prokletí, že
skoro každý rok do play-off vstupujeme s velkými zdravotními problémy.
Některé poslední plánované tréninky
jsme dokonce museli zrušit. Proto je
smůla, že jsme proti Varům letos konečně dokázali zahrát a sahali po
vítězství. Nesložil nás ani nepříznivý
stav. Každopádně ale, pokud doma
vyhrajeme, bude třetí utkání hodně
otevřené. Co se týká mého odstoupení ze hry, dalo se to čekat. Už při
rozcvičování před zápasem jsem zasmečoval a z bolesti mi nebylo dobře.
Uvidíme co se s tím dá dělat,“ zhodnotil duel kapitán týmu František
Kalas.
22
18
16
14
12
6
2
0
13. kolo:
sobota 10. září:
Šacung D - Zvánovice B (14:00, Divišov)
neděle 11. září:
Pecerady - Zvánovice A (14:00), Šacung V
- Albatros (10:00), Copa del Merida - Divišov (10:00)
Rozpis a výsledky OP Benešov 2011 na
http://ons.zde.cz
M. Ziegler
Kapitán Šacungu František Kalas odehrál v prvním semifinálovém utkání play-off v Karlových Varech jediný set. Pak jej ze hry vyřadila nesnesitelná bolest svalu.
-LV-
SK Liapor Witte Karlovy Vary
- SK Šacung VHS Benešov 1947 5:4
Úvod utkání patřil do říše snů. Na
půdě soupeře brzy Šacung vedl již
2:0, když se v deblech pochlapili jak
Doubrava s Holubem, tak Makara s
Kalasem a střídajícím Řehákem. Bohužel pro Kalase také utkání skončilo. Pak se ale domácí z šoku probrali
a čtyřikrát udeřili. Ve trojicích jak
Doubrava, Holub, Stejskal, tak Ešner, Makara, Řehák a naskočivší Kadeřábek soupeři podlehli. Zejména
Ešnerova formace měla ale k výhře
blízko. V singlu Kadeřábek bojoval,
ale soupeř zvládl koncovku lépe.
A když Ešnerova trojice podlehla i
podruhé, měli domácí tři zápasové
pokusy na celkovou výhru. Jenže
benešovský tým se dokázal zvednout. Patřila mu poslední trojice
dne v podání Doubravovy formace,
poté se Makara s Řehákem vytáhli v
deblu, když skolili elitní domácí sestavu. Bylo srovnáno a v posledním
zápase dospělo utkání do posled-
pořádá
NÁBOR
chlapců a dívek
(ročníků 2005 a starších)
Sportovní hala ZŠ Dukelská Benešov
každé úterý od 15:30 hodin
informace: www.judo-benesov.wz.cz
Aleš Pikora (tel. 724 611 029)
O prvním zářijovém víkendu se konal v Jizbicích u Čechtic 29. ročník motosrazu JAWÁČ. Motosraz každoročně pořádá Jawa klub Praha, který v letošním roce slaví 50 let od svého založení. Do Jizbic se sjelo více jak 2.500 milovníků motorek, pro
které byl připraven bohatý program. Počasí přálo a tak si všichni přítomní víkend „s vůní benzinu“ výborně užili.
foto: -hel-
Na fotbalový svátek v Jablonné
přijede tým hvězd
AMFORA Praha
FOTBALOVÉ
UT KÁNÍ ROKU
STARÁ GARDA JABLONNÁ vs. AMFORA KLUB PRAHA
sout že pro d ti
V rámci 50. výročí založení organizované tělovýchovy v obci Jablonná
nad Vltavou zavítá na oslavy tým fotbalových a hereckých hvězd Amfora
Praha. Jediné utkání, které ve Středočeském kraji sehraje letošní podzim
tým AMatérských FOtbalových RArit,
se uskuteční v neděli 11. září 2011 od
10.30 na hřišti v Jablonné nad Vltavou.
Mezi hlavní hvězdy utkání budou
kromě hlavního organizátora Petra Salavy patřit Pavlín Jirků jako rozhodčí,
Petr Novotný jako moderátor a Helena
Vondráčková, která provede slavnostní
výkop utkání.
Přijďte se pobavit a shlédnout, jak si
vedou mediálně známé hvězdy ve své
druhé, fotbalové profesi a nebudete
litovat. Pořadatelé slibují bohatý program i pro děti a na závěr slosování o
velmi hodnotné ceny.
-o-
atraktivní ceny
občerst vení
Kádr hráč Amfora 2011: Karel Abraham, Ota Balage, Petr Bende, Jan Berger, P emysl Bičovský, Karel Bláha, Vladimír Čech, Jan Čenský, Jožka Černý, Martin Dejdar, Karol Dobiaš,
Jan Fiala, ubomír Focko, Richard Genzer, Pavol Habera, Ivan Hašek, Stanislav Hložek, Pavel Hor ák, Ji í Hrdina, Vladimír Hron, Vladimír Hruška, František Jakubec, Pavlín Jirk ,
Petr Kostelník, Josef Lébr, Ladislav Maier, Zdenek Merta, Zbyn k Merunka, Martin Michal, Josef Alois Náhlovský, Paulo Nanque, Ji í Novotný,
Petr Novotný, Vasilis Panatsis, Vašo Patejdl, Milan Pitkin, Pavel Poulíček, Petr Rada, Filip Renč, Jan Rosák, Petr Salava, Tomáš Savka, Ji í Sedláček, Lešek Semelka, Horst Siegl,
Roman Skamene, dr. Jan Skorkovský, Viktor Sodoma, Pavel Steiner, Kamil St ihavka, Michal Suchánek, Roman Šebrle, Ji í Ševčík, Karel Šíp, Václav Tittelbach, Sagvan Tofi,
Aleš Valenta, Tomáš Verner, Ond ej Vetchý, Pavel V trovec, Petr Vondráček, Petr Vrabec, Robert Zm lík, Ji í Zonyga, Pavel Zuna, Miroslav Žbirka.
• o poločase p estávkový program pro d ti
• hlavní atrakce: v ystoupání v horkovzdušném balónu
• slosovatelné bulletiny o hodnotné ceny (hlavní cena let balonem
a mobilní telefon)
• možnost získání podpis slavných osobností Amfory
• občerst vení zajišt no
• vstupné 60 Kč, d ti do 15 let mají vstup zdarma
rozhodčí: Pavlín Jirk
moderace: Petr Novotný
p estávkové sout že: Petr Salava
čestný výkop:
Helena Vondráčková
H išt TJ Jablonná nad Vltavou
Ned le 11. 9. 2011 10.30 hod.
ní
vá
o
r k ís t
pa v m
strana -14-
JISKRA
fotbalový víkend
Djuketič (83. Kvída) - Mareš (85. Haas), Walter,
Pilík, Bareš (75. Šorna) - Viskup, Jurdík
3. - 4. září 2011
II. LIGA
5. kolo:
MFK Karviná - FC Graffin Vlašim 3:1 (0:1)
branky: 57. Nešpor D. (vlastní), 63. Gonda,
89. Vebr (vlastní) - 33. Strnad, ŽK: 2:2 Hoffmann, Gonda - Macek, Vebr, rozhodčí: Drábek - Santarius, Pilný, diváků: 1750
sestava Vlašimi: Toma - Vebr, Petrů, Nešpor
M., Nešpor D. - Kotyza, Pokorný, Macek, Mareš
(61. Kolašinac (82. Průcha)) - Strnad, Vrťo (68.
Vukovič)
Fotbalisté Vlašimi chtěli v Karviné potvrdit domácí vítězství proti Mostu 7:0 a nezačali vůbec špatně. Po prvním dějství tým
zásluhou branky Strnada vedl, nicméně ve
druhém poločase se dostal pod tlak a obdržel tři branky, přičemž dvě si vstřelil sám.
Zlín - Vansdorf 0:0, Opava - Sparta Praha B
1:0, Most - Třinec 1:4, Jihlava - Znojmo 2:0,
Sokolov - Ústí n.L. 3:2, Bohemians Praha Čáslav 0:0, Sez. Ústí - Brno 1:2
tabulka po 5. kole:
1. Opava
5
2. Zlín
5
3. Sokolov
5
4. Ústí
5
5. Bohemians
5
6. Vlašim
5
7. Třinec
5
8. Jihlava
5
9. Znojmo
5
10. Sez. Ústí
5
11. Karviná
5
12. Most
5
13. Brno
5
14. Čáslav
5
15. Sparta B
5
16. Vansdorf
5
4
3
3
3
2
2
2
2
2
2
2
2
1
1
1
0
1
2
1
0
2
1
1
1
0
0
0
0
2
2
0
3
0
0
1
2
1
2
2
2
3
3
3
3
2
2
4
2
9:2
7:2
8:6
14:11
6:3
11:8
9:7
5:8
6:7
5:6
8:9
5:14
5:6
4:6
7:10
4:8
číslo 36
13
11
10
9
8
7
7
7
6
6
6
6
5
5
3
3
6. kolo:
sobota 10. září: FC Graffin Vlašim - Bohemians Praha (17:00)
DIVIZE A
4. kolo:
Slavoj Koloveč - SK Marila Votice 2:1 (0:1)
branky: 72. Bereczky, 85. Duchoň - 44. Jurdík, ŽK: 5:3 za Votice Bareš, Djuketič, Čupr,
rozhodčí: Aubrecht, diváků: 300
sestava Votic: Novák - Čupr, Faitl, Andrejevič,
5. kolo:
sobota 10. září: FK Červené Pečky - FK Fercom Týnec (17:00)
neděle 11. září: AFK Sokol Semice - SK Benešov B (17:00), SK Zeleneč - FC Jílové (17:00)
FK Hořovicko - SK Benešov 0:1 (0:1)
branka: 30. Veinlich, ŽK: 1:2 za BN Hrubý,
Zoubek, rozhodčí: Štuk - Řezáč, Pastyřík, diváků: 200
sestava Benešova: Capouch - Křivohlavý (70.
Večera), Hrubý, Žák, Zoubek - Štěpán, Bredler
(85. Vrňák), Havlíček, Kučaba - Turek (62. Němec), Veinlich
I. B TŘÍDA ODD. D
2. kolo:
Sázava - Zbraslavice 3:3 (Král, Foltýn, Švec Veselý 2, Čálek), Zdislavice - Chotýšany 0:3
(Hanuš 2, Granát M.), Votice B - Sedlec-Prčice
1:0 (Haas), Tupadly - Teplýšovice 1:2 (Čmakal - Král, Chomát), B. Podolí - Chocerady 2:0
(Štoček, Trpišovský), Nespeky - Kondrac 6:3
(Kalenda, Burian, Rosenvald M., Kadlec, Maršoun, Rosenvald T. - Vítovský 2, Pavelka), Poříčí - Jesenice 5:1 (Šimáček 2, Říha M., Vaník,
Kyselka - Hocek)
Slavia Praha B - Tábor 3:4, Štěchovice - Dukla
Praha B 1:0, H. Měcholupy - Milevsko 3:0, Čížová - Tachov 2:1, Bohemians 1905 B - Strakonice 0:2, Rokycany - Č. Krumlov 4:1
tabulka po 4. kole:
1. Strakonice
4
2. Slavia B
4
3. Benešov
4
4. H. Měcholupy 4
5. Rokycany
4
6. Tábor
4
7. Votice
4
8. Hořovicko
4
9. Štěchovice
4
10. Dukla B
4
11. Koloveč
4
12. Milevsko
4
13. Č. Krumlov
4
14. Čížová
4
15. Bohemians B 4
16. Tachov
4
4
3
3
3
2
2
2
2
2
2
1
1
1
1
1
0
0
0
0
0
1
1
0
0
0
0
1
0
0
0
0
1
0
1
1
1
1
1
2
2
2
2
2
3
3
3
3
3
11:0
10:6
8:4
9:7
9:3
8:7
8:5
6:3
8:5
5:6
3:4
4:8
5:13
3:11
4:12
4:11
12
9
9
9
7
7
6
6
6
6
4
3
3
3
3
1
5. kolo:
sobota 10. září: SK Benešov - Bohemians
1905 B (17:00), SK Marila Votice - FC Rokycany (17:00)
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
K. Hora
Úvaly
Libiš
Dobřichovice
Dobrovice
Rakovník
Sedlčany
Louňovice
Benátky
Beroun
Čáslav B
Nymburk
M. Hradiště
Rakovník
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
3
3
2
2
2
2
2
2
1
1
1
1
0
0
0
0
1
1
0
0
0
0
2
1
0
0
1
0
1
1
1
1
2
2
2
2
1
2
3
3
3
4
10:5
8:4
9:9
10:10
6:4
7:7
7:8
3:4
7:5
5:9
2:6
6:11
1:4
4:12
9
9
7
7
6
6
6
6
5
4
3
3
1
0
5. kolo:
neděle 11. září: Spartak Kutná Hora - Tatran
Sedlčany (17:00)
I. A TŘÍDA ODD. B
KRAJSKÝ PŘEBOŘ
4. kolo:
Tatran Sedlčany - Tatran Rakovník 3:2 (2:1)
branky: Pudil, Valsa M., Fejtl - Kučera, Hůla,
rozhodčí: Pavelka, diváků: 250
SK Rakovník - Dobrovice 0:1, Čáslav B - N.
Strašecí 2:1, Dobřichovice - Nymburk 4:2,
Úvaly - K. Hora 2:1, Benátky - Beroun 3:0,
Louňovice - M. Hradiště 1:0, Č. Brod - Libiš
4:1
tabulka po 4 . kole:
1. Č. Brod
4 4 0 0
2. N. Strašecí
4 3 0 1
Na hřišti FK Hořovicko vybojovali fotbalisté SK Benešov další tři podzimní divizní body.
11:4
11:5
12
9
4. kolo:
FK Fercom Týnec - SK Kostelec u K. 6:3 (2:0)
branky: 3. Jellúš, 14. Orsák, 50. + 54. + 59.
Skála, 90. Moravec - 74. Malý, 86. Žovinec,
89. Tesařík, ŽK: 1:0, rozhodčí: Procházka, diváků: 120
sestava Týnce: Kruliš - Štamberský, Peroutka,
Jellúš (80. Sedlák R.), Voldřich - Vavrek, Orsák,
Radačovský (69. Vašák), Moravec - Jíša, Skála
SK Benešov B - FC Velim B 5:1 (2:1)
branky: 18. + 86. Voráček, 36. Páv J., 54. Večera, 79. Komárek - Srp, ŽK: 1:2, rozhodčí:
Malý, diváků: 100
sestava Benešova B: Tlamicha - Večera, Bra-
ný, Komárek, Kondáš - Vrňák (54. Páv O.), Podhorský, Štěpán P. (46. Bohata), Páv J. - Benák
(59. Němeček), Voráček
FC Jílové - Sokol Klecany 0:1 (0:0)
Radim - Zeleneč 6:0, Poděbrady - Semice
4:0, Bakov - Č. Pečky 1:3, U. Janovice - Zásmuky 1:2, Brandýs-Boleslav - D. Lhota 2:3
tabulka po 4. kole:
1. Klecany
4
2. Zásmuky
4
3. D. Lhota
4
4. Poděbrady
4
5. Brandýs
4
6. Kostelec
4
7. Benešov B
4
8. Velim B
4
9. U. Janovice
4
10. Zeleneč
4
11. Radim
4
12. Semice
4
13. Týnec
4
14. Pečky
4
15. Jílové
4
16. Bakov
4
4
4
4
3
2
2
2
1
1
1
1
1
1
1
1
0
0
0
0
1
1
0
0
2
1
1
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1
2
2
1
2
2
3
3
3
3
3
4
10:2
9:1
12:4
12:1
7:5
11:9
7:7
5:7
6:9
4:12
9:7
8:10
7:12
4:10
2:9
1:9
12
12
12
10
7
6
6
5
4
4
3
3
3
3
3
0
POHÁR - MUŽI A
Benešovští florbalisté si o posledním
srpnovém víkendu na domácí palubovce vybojovali postup do 2. kola Poháru
České pojišťovny, když ve své skupině
„L“ po dvou vítězstvích a jedné remíze
tabulka po 2. kole:
1. Nespeky
2
2. Chotýšany
2
3. Votice B
2
4. Sázava
2
5. B. Podolí
2
6. Sedlec-Prčice 2
7. Poříčí
2
8. Chocerady
2
9. Teplýšovice
2
10. Kondrac
2
11. Zbraslavice
2
12. Tupadly
2
13. Jesenice
2
14. Zdislavice
2
2
2
2
1
1
1
1
1
1
0
0
0
0
0
0
0
0
1
1
0
0
0
0
1
1
0
0
0
0
0
0
0
0
1
1
1
1
1
1
2
2
2
9:3
6:0
3:1
6:3
4:2
6:1
5:4
3:2
3:3
5:8
3:6
1:5
1:8
0:9
6
6
6
4
4
3
3
3
3
1
1
0
0
0
3. kolo:
sobota 10. září: Slavia Jesenice - FK Kavalier
Sázava (17:00), Sokol Teplýšovice - FC Bílé
Podolí (17:00), Sokol Zbraslavice - Sokol Zdislavice (17:00)
neděle 11. září: Sokol Kondrac - SK Posázavan Poříčí (17:00), SK Chocerady - Sokol
Nespeky (17:00), Sokol Sedlec-Prčice - Star
Tupadly (17:00), Sokol Chotýšany - SK Marila
Votice B (17:00)
obsadili druhé, postupové místo.
Ve druhém kole se v Hořovicích
utkají s domácími Red Dragons, dále
s týmem Sokola Královské Vinohrady,
ÚSK Slávie Ústí na Labem a FbC Ústí
nad Labem. Turnaj druhého kola se
odehraje o víkendu 10. a 11. září 2011.
Držíme našim mužům palce a věříme v další postup v turnajovém pavouku.
www.skbenesov.cz
Foto: Vl. Suk
číslo 36
JISKRA
fotbalový víkend
3. - 4. září 2011
II. TŘÍDA OP
2. kolo:
Neveklov - Jírovice 1:0, Popovice - Vr. Janovice 0:2, Ostředek - Olbramovice 2:0, Struhařov - Miřetice 5:0, Jankov - Divišov 2:0,
Pravonín - Tr. Štěpánov 1:2, Teplýšovice B Maršovice 1:1
tabulka po 2. kole:
1. Jankov
2
2. Tr. Štěpánov 2
3. Ostředek
2
4. Maršovice
2
5. Teplýšovice B 2
6. Struhařov
2
7. Vr. Janovice
2
8. Olbramovice 2
9. Neveklov
2
10. Divišov
2
11. Miřetice
2
12. Popovice
2
13. Pravonín
2
14. Jírovice
2
2
2
2
1
1
1
1
1
1
0
0
0
0
0
0
0
0
1
1
0
0
0
0
1
1
0
0
0
0
0
0
0
0
1
1
1
1
1
1
2
2
2
5: 0
5: 2
3: 0
3: 1
3: 2
5: 1
3: 2
3: 4
2: 3
2: 4
2: 7
2: 5
1: 4
0: 4
6
6
6
4
4
3
3
3
3
1
1
0
0
0
3. kolo: (17:00)
sobota 10. září: Olbramovice - Struhařov, Jírovice - Pravonín, Divišov - Neveklov
neděle 11. září: Vr. Janovice - Ostředek, Maršovice - Popovice, Tr. Štěpánov - Teplýšovice
B (14:00)
III. TŘÍDA - ODD. A
2. kolo:
Zaječice - Bystřice 0:2, Chocerady B - Pyšely
2:2, Votice C - Miličín 2:2, Myslič - Krhanice
3:0, Nespeky B - Netvořice 2:1, Týnec B - Přestavlky 1:5, Soběhrdy - Úročnice 0:0
tabulka po 2. kole:
1. Nespeky B
2
2. Soběhrdy
2
3. Úročnice
2
4. Pyšely
2
5. Bystřice
2
6. Netvořice
2
7. Přestavlky
2
8. Myslič
2
9. Miličín
2
10. Votice C
2
11. Zaječice
2
12. Krhanice
2
13. Chocerady B 2
14. Týnec B
2
2
1
1
1
1
1
1
1
0
0
0
0
0
0
0
1
1
1
1
0
0
0
2
1
1
1
1
0
0
0
0
0
0
1
1
1
0
1
1
1
1
2
7: 4
5: 0
4: 1
6: 4
4: 2
10: 5
8: 6
3: 5
5: 5
4: 6
3: 5
2: 5
5: 11
2: 9
6
4
4
4
4
3
3
3
2
1
1
1
1
0
3. kolo: (17:00)
sobota 10. září: Úročnice - Myslič, Přestavlky
- Soběhrdy, Netvořice - Týnec B, Pyšely - Nespeky B, Miličín - Chocerady B, Bystřice - Votice C, Krhanice - Zaječice
III. TŘÍDA - ODD. B
2. kolo:
Bílkovice - D. Kralovice 1:0, Louňovice - Kondrac B 0:1, SK Načeradec - Postupice 4:4,
Křivsoudov - Tichonice 2:0, Radošovice Mezno 1:1, Tr. Štěpánov B - Nesp. Lhota 1:2,
Veliš - Ratměřice 3:1
tabulka po 2. kole:
1. Kondrac B
2
2. Bílkovice
2
3. Nesp. Lhota
2
4. Radošovice
2
5. D. Kralovice
2
6. Ratměřice
2
7. Křivsoudov
2
8. Veliš
2
9. Postupice
2
10. Louňovice
2
11. SK Načeradec 2
12. Mezno
2
13. Tr. Štěpánov B 2
14. Tichonice
2
2
2
2
1
1
1
1
1
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1
0
0
0
0
2
1
1
1
0
0
0
0
0
0
1
1
1
1
0
1
1
1
2
2
6: 1
4: 0
5: 3
5: 3
4: 1
5: 3
4: 3
3: 4
4: 4
0: 1
6: 8
1: 5
2: 7
0: 6
6
6
6
4
3
3
3
3
2
1
1
1
0
0
3. kolo: (17:00)
sobota 10. září: Postupice - Radošovice, Kondrac B - SK Načeradec, Tichonice - Tr. Štěpánov B, D. Kralovice - Ratměřice
neděle 11. září: Nesp. Lhota - Louňovice
(15:00), Veliš - Křivsoudov (15:00), Mezno Bílkovice
IV. TŘÍDA - ODD. A
2. kolo:
Jablonná - Bukovany 4:4, Heřmaničky A Křečovice 1:5, Václavice - Neveklov B 2:1, Poříčí B - Úročnice B 3:3, Bystřice B - Pecerady
2:4, Lešany - Čerčany 11:0
tabulka po 2. kole:
1. Křečovice
2 2 0 0
2. Poříčí B
2 1 1 0
12: 1
8: 3
6
4
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
Úročnice B
Lešany
Pecerady
Neveklov B
Václavice
Čerčany
Bukovany
Jablonná
Bystřice B
Heřmaničky A
2
2
1
2
2
2
1
2
2
2
1
1
1
1
1
1
0
0
0
0
1
0
0
0
0
0
1
1
0
0
0
1
0
1
1
1
0
1
2
2
8: 6
11: 2
4: 2
3: 2
5: 6
7: 12
4: 4
4: 11
2: 9
2: 12
4
3
3
3
3
3
1
1
0
0
3. kolo: (17:00)
sobota 10. září: Neveklov B - Poříčí B, Čerčany - Václavice, Křečovice - Lešany, Bukovany
- Heřmaničky A, Pecerady - Jablonná
neděle 11. září: Úročnice B - Bystřice B
IV. TŘÍDA - ODD. B
2. kolo:
SK Přestavlky - Heřmaničky B 6:0, Mezno B
- Olbramovice B 1:3, Sedlec-Prčice B - Drachkov 1:1, Jankov B - Miličín B 0:1, Vr. Janovice
B - Budenín 3:1, Maršovice B - Ratměřice B
4:2
tabulka po 2. kole:
1. Vr. Janovice B 2
2. Olbramovice B 2
3. Miličín B
2
4. Sedlec-Prčice B 2
5. SK Přestavlky 2
6. Budenín
2
7. Maršovice B
2
8. Heřmaničky B 2
9. Drachkov
2
10. Mezno B
2
11. Jankov B
2
12. Ratměřice B 2
2
2
1
1
1
1
1
1
0
0
0
0
0
0
1
1
0
0
0
0
2
0
0
0
0
0
0
0
1
1
1
1
0
2
2
2
10: 2
7: 4
4: 3
3: 2
9: 4
5: 4
4: 3
1: 6
4: 4
2: 5
1: 5
3: 11
6
6
4
4
3
3
3
3
2
0
0
0
3. kolo: (17:00)
sobota 10. září: Heřmaničky B - Mezno B, Budenín - Maršovice B, Miličín B - Vr. Janovice B
(14:00), Drachkov - Jankov B
neděle 11. září: Olbramovice B - Sedlec-Prčice B, Ratměřice B - SK Přestavlky (hř. Budenín)
IV. TŘÍDA - ODD. C
2. kolo:
Divišov B - Soběhrdy B 1:1, Libež - Kladruby
4:1, Popovice B - Nesp. Lhota B 8:2, Chotýšany B - Přestavlky B 2:4, Postupice B - Struhařov B 2:2, Ostředek B - Čechtice A 1:4
tabulka po 2. kole:
1. Libež
2
2. Čechtice A
2
3. Popovice B
2
4. Přestavlky B 2
5. Struhařov B
2
6. Kladruby
2
7. Divišov B
2
8. Postupice B
2
9. FK Soběhrdy B 2
10. Ostředek B
2
11. Chotýšany B 2
12. Nesp. Lhota B 2
2
2
1
1
1
1
0
0
0
0
0
0
0
0
1
1
1
0
2
1
1
1
0
0
0
0
0
0
0
1
0
1
1
1
2
2
9: 4
7: 2
10: 4
6: 4
5: 4
4: 6
4: 4
4: 5
3: 4
4: 7
3: 7
5: 13
6
6
4
4
4
3
2
1
1
1
0
0
3. kolo: (17:00)
sobota 10. září: Přestavlky B - Ostředek B
(14:00), Nesp. Lhota B - Chotýšany B, Kladruby - Popovice B (15:00)
neděle 11. září: Čechtice A - Divišov B, Struhařov B - Libež, Soběhrdy B - Postupice B
(10:15)
IV. TŘÍDA - ODD. D
2. kolo:
D. Kralovice B - Miřetice B 0:1, Zdislavice B
- Keblov 5:2, Hulice - Libouň 1:9, Tichonice
B - Pravonín B 3:8, Křivsoudov B - Vracovice
1:9, Louňovice B - Kamberk 1:1, Bl. Načeradec - Čechtice B 5:1
tabulka po 2. kole:
1. Libouň
2
2. Bl. Načeradec 2
3. Kamberk
2
4. Pravonín B
2
5. Louňovice B
2
6. Vracovice
2
7. Keblov
2
8. Zdislavice B
2
9. Miřetice B
2
10. Hulice
2
11. Křivsoudov B 2
12. D. Kralovice B 2
13. Čechtice B
2
14. Tichonice B
2
2
2
1
1
1
1
1
1
1
1
0
0
0
0
0
0
1
1
1
0
0
0
0
0
1
0
0
0
0
0
0
0
0
1
1
1
1
1
1
2
2
2
16: 3
8: 2
8: 1
11: 6
4: 3
11: 4
8: 6
7: 9
2: 6
4: 11
4: 12
1: 4
3: 8
3: 15
6
6
4
4
4
3
3
3
3
3
1
0
0
0
3. kolo: (17:00)
sobota 10. září: Kamberk - Bl. Načeradec
neděle 11. září: Čechtice B - D. Kralovice B
(14:00), Pravonín B - Louňovice B, Vracovice
- Tichonice B (15:00), Libouň - Křivsoudov B,
Keblov - Hulice (15:00), Miřetice B - Zdislavi-
strana -15-
ce B (14:00)
OP DOROST
1. (2.) kolo:
D. Kralovice - Poříčí 2:2, Vlašim B - Pravonín
2:1, Čechtice - Čerčany 5:4, Divišov - Tichonice 3:0, Chocerady - Úročnice 8:0
tabulka po 2. kole:
1. Chocerady
1
2. Divišov
1
3. Čechtice
1
4. Vlašim B
1
5. Poříčí
1
6. D. Kralovice
1
7. Čerčany
1
8. Pravonín
1
9. Tichonice
1
10. Úročnice
1
1
1
1
1
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1
1
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1
1
1
1
8: 0
3: 0
5: 4
2: 1
2: 2
2: 2
4: 5
1: 2
0: 3
0: 8
3
3
3
3
1
1
0
0
0
0
2. (3.) kolo: (10:15)
sobota 10. září: Čerčany - Divišov, Poříčí Čechtice (11:15)
neděle 11. září: Úročnice - D. Kralovice, Pravonín - Chocerady, Tichonice - Vlašim B
OS DOROST
2. kolo:
Maršovice - Bystřice 1:3, Radošovice Ratměřice 1:0, Bl. Načeradec - Olbramovice
4:5
tabulka po 2. kole:
1. Olbramovice 2
2. Bl. Načeradec 2
3. Ratměřice
2
4. Bystřice
2
5. Radošovice
2
6. Maršovice
2
2
1
1
1
1
0
0
0
0
0
0
0
0
1
1
1
1
2
10: 6
11: 7
4: 1
3: 5
3: 5
3: 10
6
3
3
3
3
0
3. kolo: (10:15)
neděle 11. září: Olbramovice - Maršovice,
Ratměřice - Bl. Načeradec (hř. Budenín), Bystřice - Radošovice
OP ST. ŽÁCI
1. (2.) kolo:
Bílkovice - Poříčí 2:2, Miličín - Sedlec-Prčice
0:7, Postupice - Křivsoudov 3:0, Čechtice Bystřice 1:0, Teplýšovice - Tr. Štěpánov 1:0
tabulka po 2. kole:
1. Sedlec-Prčice 1
2. Postupice
1
3. Čechtice
1
4. Teplýšovice
1
5. Poříčí
1
6. Bílkovice
1
7. Bystřice
1
8. Tr. Štěpánov 1
9. Křivsoudov
1
10. Miličín
1
1
1
1
1
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1
1
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1
1
1
1
7: 0
3: 0
1: 0
1: 0
2: 2
2: 2
0: 1
0: 1
0: 3
0: 7
3
3
3
3
1
1
0
0
0
0
2. (3.) kolo: (10:15)
sobota 10. září: Bystřice - Bílkovice (11:00),
Poříčí - Miličín (9:30)
neděle 11. září: Křivsoudov - Čechtice
(11:00), Tr. Štěpánov - Postupice (12:00),
Sedlec-Prčice - Teplýšovice
OS ST. ŽÁCI 6+1
1. (2.) kolo:
Louňovice - Vlašim B 0:20, Vr. Janovice - Pyšely 4:4, Popovice - Neveklov 4:4, Úročnice
- Kondrac 5:9, Tichonice - Maršovice 1:2,
Lešany - Olbramovice 1:4
tabulka po 1. kole:
1. Vlašim B
1
2. Kondrac
1
3. Olbramovice 1
4. Maršovice
1
5. Neveklov
1
6. Pyšely
1
7. Vr. Janovice
1
8. Popovice
1
9. Tichonice
1
10. Lešany
1
11. Úročnice
1
12. Louňovice
1
1
1
1
1
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1
1
1
1
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1
1
1
1
20: 0
9: 5
4: 1
2: 1
4: 4
4: 4
4: 4
4: 4
1: 2
1: 4
5: 9
0: 20
3
3
3
3
1
1
1
1
0
0
0
0
2. (3.) kolo: (10:15)
sobota 10. září: Olbramovice - Louňovice
(11:00), Neveklov - Lešany (11:00), Maršovice - Popovice, Pyšely - Tichonice (15:00),
Vlašim B - Úročnice (14:30, Luka)
neděle 11. září: Kondrac - Vr. Janovice (9:30)
OP ML. ŽÁCI 7+1
1. (2.) kolo:
Sedlec-Prčice - Chocerady 2:2, D. Kralovice
- Vr. Janovice 3:9, Benešov C - Myslič 14:0,
Křečovice - Týnec 1:26, Krhanice - Veliš 3:3
tabulka po 1. kole:
1. Týnec
1 1 0 0
26: 1
3
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
Benešov C
Vr. Janovice
Veliš
Krhanice
Chocerady
Sedlec-Prčice
D. Kralovice
Myslič
Křečovice
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1
1
1
1
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1
1
1
14: 0
9: 3
3: 3
3: 3
2: 2
2: 2
3: 9
0: 14
1: 26
3
3
1
1
1
1
0
0
0
2. (3.) kolo: (10:15)
sobota 10. září: Myslič - Sedlec-Prčice (9:30,
hř. Struhařov), Veliš - D. Kralovice (zároveň
jako 1. kolo Poháru OFS), Chocerady - Křečovice
neděle 11. září: Vr. Janovice - Benešov C, Týnec - Krhanice (12:30)
OS ML. ŽÁCI 5+1
1. (2.) kolo:
Kosova Hora - Tr. Štěpánov 5:5, Ratměřice Pravonín 1:15, Soběhrdy - Mezno 11:4, Úročnice - Zdislavice 1:14
tabulka po 1. kole:
1. Pravonín
1
2. Zdislavice
1
3. Soběhrdy
1
4. Tr. Štěpánov 1
5. Kosova Hora 1
6. Mezno
1
7. Úročnice
1
8. Ratměřice
1
1
1
1
0
0
0
0
0
0
0
0
1
1
0
0
0
0
0
0
0
0
1
1
1
15: 1
14: 1
11: 4
5: 5
5: 5
4: 11
1: 14
1: 15
3
3
3
1
1
0
0
0
2. (3.) kolo: (10:15)
sobota 10. září: Mezno - Kosova Hora, Pravonín - Soběhrdy, Tr. Štěpánov - Úročnice
(11:00)
neděle 11. září: Zdislavice - Ratměřice
(11:00)
1
1
1
1
1
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
Struhařov
Tichonice B
SK Načeradec
Nesp. Lhota
Miřetice
Bílkovice
1
1
1
1
1
1
0
0
0
0
0
0
1
0
0
0
0
0
0
1
1
1
1
1
4: 4
5: 6
6: 9
2: 10
3: 12
0: 13
0
0
0
0
0
1
1
1
1
1
15: 3
11: 0
7: 0
6: 0
6: 3
3: 6
0: 6
0: 7
0: 11
3: 15
3
3
3
3
3
0
0
0
0
0
2. (3.) kolo: (10:15)
sobota 10. září: Bystřice - Týnec (9:30), Benešov - Čechtice (11:00, ZS), Teplýšovice - Sedlec-Prčice, Vlašim - Chotýšany (9:30, UMT
Kollárova), Tichonice - volno
neděle 11. září: Nespeky - Jírovice
OP ML. PŘÍPRAVKA - ODD. A
1. turnaj: od 9:00
sobota 10. září: PECERADY A
družstva: Pecerady A, Pyšely, Nespeky A, Poříčí, Senohraby
OP ML. PŘÍPRAVKA - ODD. B
1. turnaj: od 9:00
sobota 10. září: NETVOŘICE
družstva: Netvořice, Krhanice, Lešany, Václavice
OP ML. PŘÍPRAVKA - ODD. C
1. turnaj: od 9:00
neděle 11. září: VOTICE (UMT)
družstva: Votice, Olbramovice, Vlašim A,
Mezno
OP ML. PŘÍPRAVKA - ODD. D
1. turnaj: od 9:00
neděle 11. září: TEPLÝŠOVICE
družstva: Teplýšovice, Pecerady B, Přestavlky, Vlašim B
Pohár OFS Benešov 2011/2012
2.kolo
STŘEDA 14.září (17:30)
Úročnice B - Pyšely
Kladruby - Myslič
Lešany - Struhařov
Bl. Načeradec - D. Kralovice
Vracovice - SK Načeradec
Bukovany - Soběhrdy
Kamberk - Louňovice
Pravonín B - Křivsoudov
Olbramovice B - Netvořice
STŘEDA 21. září (17:30)
Budenín - Bystřice
Do 3. kola postupují přímo účastníci OP
(Popovice, Miřetice, Jankov, Ostředek)
a ze III.tř. nejlépe umístěná družstva z
konečné tabulky 2010/11
(Úročnice A, Ratměřice).
3. kolo Poháru OFS Benešov
se bude konat ve středu 28.září 2011
v 16,30 hod. (st. svátek).
OS ST. PŘÍPRAVKA 5+1 - ODD. A
1. (2.) kolo:
Zaječice - Maršovice 1:1, Senohraby - Neveklov 14:4, Soběhrdy - Olbramovice 1:6,
Týnec B - Miličín 14:0, Jankov - Nespeky B 1:6
tabulka po 1. kole:
1. Týnec B
1
2. Senohraby
1
3. Olbramovice 1
4. Nespeky B
1
5. Maršovice
1
6. Zaječice
1
7. Soběhrdy
1
8. Jankov
1
9. Neveklov
1
10. Miličín
1
1
1
1
1
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1
1
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1
1
1
1
14: 0
14: 4
6: 1
6: 1
1: 1
1: 1
1: 6
1: 6
4: 14
0: 14
3
3
3
3
1
1
0
0
0
0
2. (3.) kolo: (10:15)
sobota 10. září: Olbramovice - Týnec B (9:30),
Neveklov - Soběhrdy (9:30), Nespeky B - Zaječice (15:00, hř. Čerčany), Miličín - Jankov
(9:30)
neděle 11. září: Maršovice - Senohraby
OS ST. PŘÍPRAVKA 5+1 - ODD. B
1. (2.) kolo:
Nesp. Lhota - Vlašim B 2:10, Miřetice - Kondrac 3:12, Tr. Štěpánov - SK Načeradec 9:6,
Bílkovice - Křivsoudov 0:13, Tichonice B Zdislavice 5:6, Ostředek - Struhařov 4:4
tabulka po 1. kole:
1. Křivsoudov
1
2. Kondrac
1
3. Vlašim B
1
4. Tr. Štěpánov 1
5. Zdislavice
1
6. Ostředek
1
1
1
1
1
1
0
0
0
0
0
0
1
0
0
0
0
0
0
13: 0
12: 3
10: 2
9: 6
6: 5
4: 4
3
3
3
3
3
1
1
0
0
0
0
0
2. (3.) kolo: (10:15)
sobota 10. září: Struhařov - Nesp. Lhota
(11:00), Vlašim B - Miřetice (11:00, UMT Kollárova)
neděle 11. září: Křivsoudov - Ostředek (9:30),
Zdislavice - Bílkovice (9:30), SK Načeradec Tichonice B, Kondrac - Tr. Štěpánov (11:00)
DOSPĚLÍ
OP ST. PŘÍPRAVKA 5+1
1. (2.) kolo:
Sedlec-Prčice - volno, Tichonice - Nespeky
7:0, Jírovice - Benešov 15:3, Čechtice - Bystřice 0:11, Týnec - Vlašim 6:3, Chotýšany Teplýšovice 6:0
tabulka po 1. kole:
1. Jírovice
1
2. Bystřice
1
3. Tichonice
1
4. Chotýšany
1
5. Týnec
1
6. Vlašim
1
7. Teplýšovice
1
8. Nespeky
1
9. Čechtice
1
10. Benešov
1
7.
8.
9.
10.
11.
12.
Zprávy STK OFS Benešov
(schůze 31. srpna 2011)
• Veliš - D. Kralovice (ml. žáci, 10.9. v
10,15): Soutěžní utkání bude odehráno současně jako pohárové č.403 (ze
dne 28.9.). Odvetné utkání poháru
D. Kralovice - Veliš bude sehráno v
termínu 28.9. v 10,15 hod. na hřišti D.
Kralovice.
• TJ Úročnice a Slavoj Čerčany: Za
nesehrané pohárové utkání Úročnice B
-Čerčany dne 20.8. uhradí oddíl Čerčany za přípravu hrací plochy a ostatních
nákladů částku ve výši 500Kč.
• Nehlášené výsledky - pokuta 150Kč:
Radošovice, Budenín, Libouň
Zprávy DK OFS Benešov
(schůze 31. srpna 2011)
Tresty nepodmíněné:
• Murgač Milan - Soběhrdy B (4 SU
od 29.8.) • Vála Stanislav - Úročnice
B (1 SU od 29.8.) • Havelka Martin Václavice (1 SU od 29.8.) • Šíma Jan
- Olbramovice dorost (4 SU od 29.8.)
• Nakládal Filip - Neveklov B (1 SU od
28.8.) • Šimánek Josef - Bílkovice (2 SU
od 29.8.) • Brdek Jan - Olbramovice A(3
SU od 28.8.)
strana -16-
JISKRA
Jiskra reality • Jiskra reality
➢ E-14 Koupím RD se zahradou v Benešově. RK nevolat. Tel. 606 374 220.
➢ G-19 Prodám stavební parcelu u Podhrázkého rybníka pod žel. stanicí Tomice.
Pozemek je rovina, situován jiho-východně.
IS jen el., ostatní nutno zbudovat. Parcela je
5.700m2, možno rozdělit na 4 zahrady. Tel.
723 844 604. RK prosím nevolejte děkuji.
➢ 19-08 Pronajmu byt 2+kk ve Václavicích,
část. zařízený. Cena 5.000Kč.
Tel. 608 666 861.
----------------------------------------------➢ X-31 Hledám trvalý pronájem malého,
samostatného bytu 1+kk, 1+1 v Benešově, či v nejbližším okolí. Jsem zaměstnaný,
bezproblémový nájemník. Potřebuji klid a
soukromí pro svoji grafickou práci. Tel. 722
739 866.
----------------------------------------------➢ G-24 Pronajmu byt 1+1 40m2, část. zařízený, v centru BN, bezbariérový přístup.
Cena 5.000Kč/měs. + poplatky. Volný od
1.10.2011.
Tel. 603 239 319.
➢ H-06 Nabízíme k pronájmu byt 2+kk v
Benešově. Nájem 6.500Kč + záloha na služby 1.800Kč. Kauce 10.000Kč. Tel. 602 484
330.
➢ H-07 Pronajmu částečně zrekonstruovaný rodinný vícegenerační dům v Benešově.
Cena dohodou.
Tel.733 215 207.
,-6#è&4,Å$)563*45ù o 0%#03#&/&À07
WFTQPMVQSÈDJT%PNFNEďUÓBNMÈEFäF#FOFÝPWB,è5oPECPS.SBč
Q Q
,è5oPECPS
WÈT[WFOB
SPčOÓL
1ďÝÓUSBTZ
LN #FOFÝPWoPLPMÓ[ÈNLV,POPQJÝUďo#FOFÝPW
#FOFÝPWoPLPMÓ[ÈNLV
LN #FOFÝPW,POPQJÝUďo$IWPKFOo5WPSÝPWJDF#FOFÝPW
#FOFÝPW,POPQJÝUďo$IWPKFOo5WP
LN èFSčBOZoÇÓĖBOZo#
BOZoÇÓĖBOZo#FESč#FOFÝPW
LN #FOFÝPWo,POPQJÝUďo$ISÈÝěBOZo7ÈDMBWJDFo#FOFÝPW
#FOFÝPWo,POPQJÝUďo$ISÈÝěBOZo7ÈDMBWJD
LN #FOFÝPWo-ÓÝOPoÇFCSÈLo1PTUVQJDF#FOFÝPW
#FOFÝPWo-ÓÝOPoÇFCSÈLo1PTUVQJDF
LN #FOFÝPWo-ÓÝOPoÇFCSÈLo#FEīJDIPWJDFo1PTUVQJDFo#FOFÝPW
#FOFÝPWo-ÓÝOPoÇFCSÈLo#FEīJDIPWJDFo1PTUVQJDFo#FO
97
%«-,07²)0"563*45*$,²)010$)0%6
#&/&À074,²
506-,:
$ZLMPUSBTZ
LN #FOFÝPWo4FNPWJDFo5WPSÝPWJDFo
o,POPQJÝUďo#FOFÝ
JÝUďo#FOFÝPW
LN #FOFÝPWo4FNPWJDFo/FTWBčJMZo/FÝUďUJDFo
FOFÝPWo4FNPWJDFo/FTWBčJMZo/FÝUďUJDFo
o,POPQJÝUďo#FOFÝPW
LN #FOFÝPWo4FNPWJDFo.BSÝPWJDFo/FWFLMPWo
WJDFo.BSÝPWJDFo/FWFLMPWo
o/FUWPīJDFo,POPQJÝUďo#FOFÝ
o/FUWPīJDFo,POPQJÝUďo#FOFÝPW
LN #FOFÝPWo4FNPWJDFo.BSÝPWJDFo/FWFLMPWo
#FOFÝPWo4FNPWJDFo.BSÝPWJDFo/FWFLMPW
o,īFčPWJDFo/FUWPīJDFo5âOFDOBE4È[BWPVo#FOFÝPW
,īFčPWJDFo/FUWPīJDFo5âOFDOBE4È[BWPVo#FOFÝPW
BNďTUTLPVUSBTV*770LPMÓN#FOFÝPWB
BOFC
QPDFTUÈDI1PECMBOJDLBB%PMOÓIP1PTÈ[BWÓ
[ÈīÓ
7TPCPU
,EZ7TPCPUV
TÝDENÍK BENEŠOVSKA, VLAŠIMSKA, VOTICKA, POSÁZAVÍ A STŘEDNÍHO POVLTAVÍ
PRODEJTE
SVOU
NEMOVITOST
S JISKROU
[email protected]
➢ G-29 Prodám, nebo pronajmu byt 2+1 v
OV v Bystřici. Tel. 777 888 889.
4UBSUZ
#FOFÝPWV1SBIZ oÝLPMOÓKÓEFMOB
ÝLPMOÓKÓEFMOB
+JSÈTLPWBVMJDFPEEPIPEJO
FPEEPIPEJO
èFSčBOZoQīFEOÈESBäÓNè%PEEPIPE
īFEOÈESBäÓNè%PEEP
$ÓM#FOFÝPWV1SBIZ oÝLPMOÓKÓEFMOB
LPMOÓKÓEFMOB
+JSÈTLPWBVMJDFEPIPEJO
DFEPIPEJO
4UBSUPWOÏ%ďU
ďUJEPMFUo,čPTUBUOÓo,č
o,čPTUBU
TMFWBQSPčMFOZ,è5o,č
OZ,è5o,č
0ENďOZ%JQMP OOPWâPE[OBLSB[ÓULP*77
QSPQďUOFKQPčFUOďKÝÓDITLVQJO
Q Q KQPčFUOďKÝÓDITLV
K
OBEEFTFUÞčBTUOÓLĜ
IÈSS
+6%S.JMBO)PLF
BEWPLÈU
1īJQPDIPEVKFNPäOPQMOJUQPENÓOLZ
JUQPEN PCMBTUOÓIP
UVSJTUJDLÏIPPE[OBLV#FOFÝPWTLPNďTUTLÏUSBTZ
*770LPMÓN#FOFÝPWBBBLDF
BBLDF%WPVTUPWLB
LBODFMÈǥ5ZSÝPWB#FOFÝPW
UFMFGPO
FNBJMBEWPLBUNJMBOIPLF!FNBJMD[
1PīBEBUFMTJWZISB[VKFWQīÓQBEďOVUOPTUJQSPWÏTU[NďOV
ďOVUOPTUJQSPWÏTU[NďOVUSBT
đ+EJUBLBCZTOFPISPäPWBMTWÏ[ESBWÓ
Ģ/FQPÝLP[VKDJ[ÓNBKFUFL
r$ISBĖQīÓSPEVOF[BUďäVKäJWPUOÓQSPTUīFEÓ
ºÎÍÈ»ºÓºË
ËèæÚç™ÌÄź
ððð§ìðÞÛ¨ÚîíèÛÚóÚëìäÚåÚ
ÄޙìíÚÝâèç©²®
»Þçމèï™î™ÉëÚáò
íÞ姳™¬ª°™°«­™««©
6CZUPWÈOÓ;BKJÝUďOPQīFEQPDIPEFNJQPQPDIPE
EQPDIPEFNJQPQPDIPEV
WTÈMF%%.W#FOFÝPWďWFWMBTUOÓNTQBDÓNQZ
ďWFWMBTUOÓNTQBDÓNQZUMJ
0CčFSTUWFOÓ ;WMBTUOÓDI[ÈTPCWNÓTUďTUBSUVBDÓMFW#FOFÝP
ďTUBSUVBDÓMFW#FOFÝPWď
OFCPWSFTUBVSBDÓDIQPUSBTÈDIQPDIPE
BDÓDIQPUSBTÈDIQPDIPEV
*OGPSNBDF.JMBO$SIÈL+JīÓIP)PSÈLB#FOFÝPWV1SBIZ
#FOFÝPWV1SBIZ
UFMOFCPFNBJM$SIBL!TF[OBND[
NBJM$SIBL!TF[OBND[
3Ĝ[OÏ,BäEâTUBSUVKFOBWMBTUOÓOFCF[QF
SUVKFOBWMBTUOÓOFCF[QFčÓ
EďUJEPMFUQPV[FWEPQSPWPEVEPTQďMÏ
FWEPQSPWPEVEPTQďMÏIP
EFTJHOªNBSUJOEVCTLâ
byty-nemovitosti
číslo 36
Ů
Ě Í
Á
Ž
Š
➢ PRODÁM - Pozemky se nacházejí v obci Babice u Říčan (dálnice D1) u lesa. Orientace na jih, svažitost terénu 2%. Ke každému pozemku jsou přivedeny inženýrské sítě
(vodovod, plyn, elektřina a kanalizace). Ceny za m2 je 2.250Kč (nejsem plátce DPH prodej přímo od majitele pozemků). Jana Marešová, telefon: 603 329 215.
KČT Týnec nad Sázavou
Vás zve na 47. ročník dálkového pochodu
PŘES ČTYŘI ZÁMKY
v sobotu 17. září 2011
START:
Týnec n.S., turistické centrum Bisport
(naproti závodu Metaz)
7:00 - 10:00 hodin (trasa 50 km do 8:30)
PADAJÍ VÁM HORNÍ VÍČKA?
TRASY:
VYPADÁTE STARŠÍ A UNAVENÁ?
15 km: Týnec - Na vrších - Zbořený Kostelec Barochov - Ledce - Týnec
23 km: Týnec - Panská skála - Kamenice
- Ládví - Babice - Čakovice -Hrádečnice Zbořený Kostelec - Týnec
35 km: Týnec - Panská skála - Kamenice Mokřany - Vysoká Lhota -Nespeky - Týnec
50 km: Týnec - Panská skála - Kamenice
- Lojovice - Pyšely - Čerčany -Poříčí
- Konopiště - Týnec
TRÁPÍ VÁS VISÍCÍ BRADAVIČKY NEBO ZNAMÉNKA?
A CHCETE S TÍM NĚCO UDĚLAT?
před operací
po operaci (5 měsíců)
Zveme Vás dne 14.9.2011 na prezentaci našeho pracoviště,
která se koná v Benešově v Hotelu Pošta od 16:30.
Součástí prezentace našeho pracoviště je také možnost konzultace s operatérem.
Přihlásit se můžete do 13.9.2011 nejlépe přímo na našich www stránkách a nebo telefonicky.
CÍL:
v místě startu do 19:00
Startové: 20Kč, děti 6 - 15 let 5Kč
Pořadatelé doporučují mapu KČT č. 40
„Benešovsko a Dolní Posázaví“.
inzerce: [email protected] • telefon: 317 726 636 • mobil: 734 688 588
různé
➢ Ateliér JIRO vytváří obrazy - olejomalby
na zakázku. Obrazy, krajiny, zátiší, domy,
portréty atd. Tel. 603 537 350.
➢ Provádím veškeré zednické a pomocné
práce (fasády, zdění, omítky, betony, SDK
atd.). Tel. 739 817 549.
➢ G-15 Provádím malování, štukování,
stěrkování, lakování. Ochotně a rychle.
Tel. 606 227 390.
➢ H-05 Doučování NJ, žáky základních a
středních škol, kvalitně a levně.
Tel. 723 411 164.
➢ EKOLIKVIDACE a odtahy autovraků
zdarma. Tel. 602 735 076 AUTO S. V. A.
➢ LPG přestavby levně a kvalitně.
Tel. 602 735 076 AUTO S. V. A.
➢ H-08 Reklamní texty, korektury, psaní
úředních dopisů, ghostwriting. Rychle, spolehlivě. Tel. 603 782 210.
nabízíme zaměstnání
➢ H-01 Přijmeme lektory pro výuku anglič-
tiny a dalších jazyků v Benešově a ve Vlašimi. Více info na tel. 777 720 539 nebo na
e-mailu [email protected]
➢ 18-22 Přijmu řidiče na MKD.
Tel. 774 827 986.
➢ 19-16 Menší nákladní autodoprava přijme účetní s praxí (účetnictví, daně, mzdy,
personalistika). I na ŽL. Ihned.
E-mail: [email protected]
➢ 19-19 Do PP přijmu uklízečku do ubytovny v Benešově. Vhodné pro OZP.
Tel. 733 215 207.
➢ H-03 Restaurace Fontána v Benešově
přijme samostatného kuchaře a servírku s
praxí. Tel. 603 877 278.
➢ H-09 Prodám knihy vyd. do r. 1948, il. Z.
Burian, J. Wowk. Vydavatelé J. R. Vilímek,
Toužim a Moravec. Rozumné ceny.
Tel. 775 112 782.
koupím
➢ A-04 Koupím triodou, elektromotory,
startéry, chladiče a autobaterie, stabilní motor - i nefunkční, staré smaltované cedule a
pivní lahve, likvidace - výkup pozůstalostí,
starožitností vyklízení objektů před prodejem nebo před bouráním. Tel. 607 160 158.
➢ A-35 Koupím funkční dvouosý bržděný
vlek s doklady nebo bez dokladů. Minimální šířka 159cm délka 300cm nebo koupím
dvě bržděné nápravy. Tel. 731 440 426.
prodám
auto - moto
➢ 19-20 Použité cihly a střešní tašky 2Kč/ks.
Divišov. Tel. 777 500 737.
➢ 09-17 Koupím staré motocykly, auto-moto díly, literaturu.
Tel. 327 591 267, 602 978 492.
➢ 19-30 Prodám nábytek - vybavení prodejny, nový prodejní pult, proskl. skříně, bar.
židle, stůl, levně. Tel. 777 343 976.
zvířectvo
➢ H-04 Prodám 4 ks zimních pneu 165/70
R 14 - levně. Tel. 724 211 844.
➢ G-05 Drůbež Červený Hrádek, firma
Dráb, opět prodává slepičky snáškových
plemen Tetra hnědá a Dominant žíhaný,
TÝDENÍK BENEŠOVSKA, VLAŠIMSKA, VOTICKA, POSÁZAVÍ A STŘEDNÍHO POVLTAVÍ
kropenatý, černý, žlutý a bílý. Slepičky pouze z našeho chovu!! Neprodáváme kuřice
ale slepičky těsně před snáškou. Stáří slepiček 18-20 týdnu - cena 138-148Kč/ks, starší
20 týdnů-155Kč/ks. Prodeje se uskuteční
ve čtvrtek 22. září v 17. 30 hod. Benešov parkoviště u Mountfieldu. Případné bližší
informace na tel. 728 605 840, 728 165 166,
415 740 719.
➢ 19-17 Prodám selata. Tel. 725 885 674.
➢ 19-24 Prodám prase. Tel. 721 343 678.
ztráty a nálezy
➢ 31. srpna byla v Benešově nalezena černá sportovní taška. K vyzvednutí na MěÚ
Benešov.
vzpomínáme
❦ Dne 10. září uplyne 5
let, co nám navždy odešla milovaná maminka,
babička, paní Helena
Vorderwinkler. S bolestí vzpomínají syn
Roman a dcera Kamila.
❦ Dne 10. září tomu bude již 15 let, co nás
navždy opustil drahý tatínek, dědeček a
pradědeček, pan Václav Louda z Benešova.
S láskou vzpomínají a nikdy nezapomenou
manželka, děti a vnoučata s rodinami.
❦ Den 31. srpen je
ten nejsmutnější. Již
uplynulo 6 let, kdy
nás navždy opustil
ve věku 27 let náš
milovaný syn Petr
Škarvada z Benešova. S láskou stále
vzpomínají zarmoucená maminka a sourozenci.
❦ Marně Tě naše oči hledají, marně po lících
slzy stékají. Osud nám nevrátí, co nám vzal,
vrací jen vzpomínky a s nimi žal.
Dne 9. září uplyne 8
smutných let, co nás
opustil, pan Antonín
Frk ze Sv. Jana. Kdo
jste ho měl rád, věnujte mu s námi tichou
vzpomínku. Děkujeme, rodina.
Týdeník vydává: JISKRA Benešov s.r.o., Žižkova 2040, 256 01 Benešov, IČO 24 78 01 97, ISSN 1212 2416, MK ČR E 10771, ročník: LIII, Šéfredaktorka: Irena Franková [email protected], tel. 734 688 988, sport - redaktorka: Helena Novotná - [email protected], tel. 734 688 588, adresa redakce: Žižkova 2040, 256 01
Benešov, telefon/fax: 317 726 636, inzerce: [email protected], 317 726 636, předplatné: info., objednávky a změny přijímáme na [email protected],
tel. 317 726 636, výroba: MKstudio Benešov, tiskne: Grafotechna Print, spol. s r.o., rozšiřuje: Mediaprint & Kapa. Jiskra vychází každý čtvrtek. Předplatné pro rok 2011
je: půlroční 325Kč, roční 650Kč. Nevyžádané příspěvky a fotografie se nevracejí. Příspěvky dopisovatelů nemusí vždy vyjadřovat názor redakce. Redakce si vyhrazuje
v případě potřeby příspěvky upravovat.

Podobné dokumenty