Kompozitní systém oprav Loctite®

Komentáře

Transkript

Kompozitní systém oprav Loctite®
Kompozitní systém oprav Loctite®
- opravy potrubí
Inovativní řešení oprav pro ocelová potrubí je rychlou a ekonomicky výhodnou alternativou k výměně potrubí.
Toto řešení „vše v jednom“ se nanáší přímo na povrch potrubí, jelikož poskytuje komponenty pro přípravu povrchu,
vyztužení a vrchní nátěr. Systém oprav zpevňuje a těsní ocelová potrubí konstruovaná pro vysoký tlak, teplotu a
odolnost vůči chemikáliím.
Oblast použití
Výhody pro Vás
• Systém oprav pro ocelová potrubí
• Potrubí s vnější nebo vnitřní korozí
• Potrubí vystavená chemickým vlivům nebo mechanickému
opotřebení
• Včetně složitých geometrií: ohyby, T tvary, redukční prvky a
příruby
• Rafinerie a petrochemické závody, elektrárny, vodohospodářství atd.
• Bez potřeby výměny potrubí
• Oprava na místě
• Zvýšená životnost potrubí až na 20 let
• Řešení šité na míru včetně specifického školení a kalkulace
opravy
Certifikováno
4 Loctite® 7255
Keramický nátěr nanášený nástřikem
• Ochranný vrchní nátěr
2 Loctite® 3478
Superior Metal
• Obnova povrchu
3
1 Loctite® 7515
Inhibitor koroze
• Zabránění bleskové
korozi po přípravě
povrchu
Kompozitní systém oprav Loctite®
Loctite® 7210
Ručně nanášená pryskyřice
• Silná adheze k oceli
• Specifická viskozita (nestéká)
• Vysoká teplotní odolnost
Loctite® 5085
Páska vyztužená sklo-uhlíkovou
tkaninou
• Vysoká pevnost
• Dva směry
• Izolační skelná vrstva
ISO/TS 24817 certifikováno Germanischer Lloyd:
• Kompozitní systém oprav Loctite® - opravy potrubí
• Nástroj pro kalkulaci
• Certifikované školení pro aplikátory
Prohlédněte si video na stránkách www.loctite.cz/opravy-potrubi, kde zjistíte jak používat naše produkty.
Henkel ČR spol. s r.o.
U Průhonu 10
170 04 Praha 7
Tel. 220 101 410, 411
Fax: 220 101 653
www.loctite.cz
Údaje zde obsažené mají pouze informativní povahu. Potřebujete-li rady, doporučení a specifikace týkající se těchto produktů, kontaktujte místní technické zastoupení společnosti Henkel.
® designates a trademark of Henkel AG & Co. KGaA or its affiliates, registered in Germany and elsewhere © Henkel AG & Co. KGaA, 2013
07/13
Kompozitní systém oprav Loctite® je vyvinutý konkrétně pro splnění normy ISO/TS 24817.
Systém zahrnuje:

Podobné dokumenty