Maturitní témata pro ústní zkoušku z německého jazyka 2015

Komentáře

Transkript

Maturitní témata pro ústní zkoušku z německého jazyka 2015
Maturitní témata pro ústní zkoušku z německého jazyka 2015
1.
Meine Familie, am gemeinsamen Mittagessen
(Moje rodina, u společného oběda)
2.
Eigenschaften, Lebenspartner, Charakteristik eines Rezeptionisten
(Vlastnosti, životní partner, charakteristika recepčního)
3.
Wohnen, unsere Wohnung, Ausstattung eines Hotels
(Bydlení, náš byt, vybavení hotelu)
4.
Tagesablauf von einem Studenten, Koch, Kellner
(Průběh dne studenta, kuchaře, číšníka)
5.
Freizeit, Aushilfe in einem Restaurant
(Volný čas, výpomoc v restauraci)
6.
Hobbys - wie kann ein Hobby zu Beruf werden?
(Koníčky - Jak se může hobby stát povoláním?)
7.
Ferien, Reiseangebote in Medien
(Prázdniny, nabídka cestování v médiích)
8.
Reisen und Urlaub, Unterkunftseinrichtungen
(Cestování a dovolená, ubytovací zařízení)
9.
Mode und Kleidung, Berufskleidung vom Koch, Kellner, Rezeptionist
(Móda a odívání, profesní oblékání - kuchař, číšník, recepční)
10.
Im Geschäft, Einkaufen, gesunde Ernährung
(V obchodě, nakupování, zdravá strava)
11.
Essen und Trinken, Arten von Speisekarten und ihre Reihenfolge
(Jídlo a pití, druhy jídelních lístků a jejich uspořádání)
12.
Verkehr - wir reisen in den Urlaub.
(Doprava, cestujeme na dovolenou)
13.
Dienstleistungen allgemein, Hoteldienstleistungen
(Služby obecně, hotelové služby)
14.
Lebenslauf, Bewerbung für Arbeit in einem Hotel
(Životopis, žádost o práci v hotelu)
15.
Meine Zukunftspläne, Gründung eigener Firma
(Moje plány do budoucna, založení vlastní firmy)
16.
Bildung und Schulwesen, Fachausbildung für Hotelarbeiter
(Vzdělání a školství, odborné vzdělávání pro pracovníky hotelu)
17.
Beruf, meine Traumarbeit
(Povolání, moje vysněná práce)
18.
Kultur und Kunst - Angebote eines Reisebüros
(Kultura a umění - nabídka cestovní kanceláře)
19.
Meine Lektüre, mein liebster deutscher Schriftsteller
(Moje četba, nejoblíbenější německý spisovatel)
20.
Feste und Bräuche, festlich gedeckter Tisch
(Svátky a zvyky, svátečně prostřený stůl)
21.
Natur und Umweltschutz - Ökologie in der Küche
(příroda a ochrana prostředí - ekologie v kuchyni)
22.
Werbung und Konsum, Werbematerialien eines Restaurants
(Reklama a konzum, propagační materiály restaurace)
23.
Meine Heimat, traditionelle tschechische Küche
(Má vlast, tradiční česká kuchyně)
24.
Prag - Die Hauptstadt Tschechiens, Tourismus in der Stadt
(Praha - hlavní město Čech, turismus ve městě)
25.
Unsere Stadt - Rumburg - Wir essen in der Stadt
(Naše město - Rumburk - Jíme ve městě)