Otevřít náhled PDF

Komentáře

Transkript

Otevřít náhled PDF
LÉTO 2015
Téma
Novinka: Spustíme další online
spolupráci s Porovnej24.cz.
Tentokrát neživotní pojištění
Rozhovor
Petr Borkovec a Martin Hrůša:
nový systém servisu klientů
T
řicet. Pro někoho věk, kdy mu končí „mládí“, pro jiného doba, kdy
začínají bít hodiny k nastartování osobního nebo profesního života.
Odpovědí a myšlenek je nespočet.
Nepátrali jsme po tom, co pro našich 30 poradců z obálky znamená tento věk,
ale vybrali jsme 30 úspěšných manažerů a ředitelů s věkem okolo 30. Ti vypráví
o své energii, práci, nasazení a mnoha překážkách i cestách k úspěchu.
V nejrůznějších odpovědích k byznysu skloňovali slovo timing neboli načasování.
Někdo při zahájení podnikání ve věku kolem 20 let, kdy tento čas už teď vidí jako
ten správný, jiný třeba při práci se svou leností a v době, kdy se učil vstávat do
práce. Někteří si správný timing do byznysu už přinesli. Třeba Jiří Šíbl přiznává,
že za jeho úspěchem stojí sebedisciplína, kterou měl už z profesionální cyklistiky.
A jak to mají ostatní? Nalistujte si magickou stranu 13 a pusťte se do čtení. Třeba
i vy na stránkách najdete inspiraci. Protože kde jinde uvidíte tolik mladých
a úspěšných lidí na vysokých pozicích a s nemalými částkami v kapse?
Názornou ukázkou timingu pak může být i obchodní ředitelka a členka
představenstva Vlaďka Cisarzová. O správném načasování ví své. Stále je na
cestách a snaží se kloubit pracovní a soukromý život tak, aby věnovala 100 %
obojímu. Jak sama říká: „Nabitý diář mě naučil vidět hodnotu mého času.“
Přesvědčte se sami. Její článek najdete na straně 47.
S timingem si pohrávají i další. Třeba šéfka billboardové kampaně Lenka Vrzalová,
která slovo termín skloňovala v dobrém i zlém několikrát denně při zahájení,
průběhu a dokončení kampaně. V merku má timing i Monika Anderlová,
projektová manažerka Partners, jež ví, jak to bude se spuštěním srovnávače
neživotního pojištění v mojePartners a ve FiPu, a zeptejte se na něj i Martina
Hrůši a Petra Borkovce, kteří vypráví o podpoře servisu a samotném servisu
klientů.
Ať už je váš timing jakýkoliv, je váš.
Soňa Straková
Šéfredaktorka
13
Osobnost Partners
Nechtěli být průměrní, nespokojili
se s málem a šli si za svým.
Něčeho se i vzdali, anebo s něčím
bojovali. Teď našich 30 mladých
a úspěšných manažerů, ředitelů
a profi poradců prozrazuje, jak
dosáhli svého.
28
Téma
Doteď bylo sjednávání
neživotního pojištění firemní
otloukánkem – moc práce
a velké riziko za malou odměnu.
To se ale nyní mění! Přichází
srovnávač neživotního pojištění
v mojePartners a ve FiPu.
34
FAQ
Kolik lidí pracuje v našem Call
centru? S čím mi může operátor
pomoct? Co všechno má Call
centrum na starosti? Na tyto
a další vaše otázky odpovídá
v rubrice FAQ vedoucí oddělení
Zuzana Dvořáková.
Šéfredaktorka: Soňa Straková Autoři: Soňa Straková, Lenka Vrzalová, Monika Anderlová, Tomáš Moščak, Zbyněk Kuběj, Petra Meišnerová, Martin Hrůša, Petr Borkovec, Kateřina Jurášková, Hana
Jiroutová, Vladislava Cisarzová Fotografie: Michal Bílek, archiv Partners, Shutterstock Grafika: Ludvík Marek Korektor: Václav Trajer Tisk: REP Tisk spol. s r.o. Vydavatel: Partners Financial
Services, a.s., Prague Gate, Türkova 2319/5b, 149 00 Praha 4, IČO 276997781, DIČ CZ276997781 Kontakt: +420 608 968 646 E-mail: [email protected], www.jsmepartners.cz
Šetřit s křečkem na
elektřině není řešení.
PRESTO
Půjčka
Převeďte
si půjčky k nám
a plaťte méně.
www.unicreditshop.cz
Částka ve výši 3 000 Kč bude poskytnuta v případě sjednání PRESTO Půjčky – Sloučení úvěrů nebo PRESTO Půjčky – Převedení úvěru s dobou trvání min. 60 měsíců, s pojištěním schopnosti splácet a s aktivně užívaným účtem v UniCredit
Bank. Celková výše převedeného úvěru nebo sloučených úvěrů (nezahrnuje poplatky za předčasné splacení úvěrů u jiných věřitelů) musí přesáhnout částku 100 000 Kč. Nabídka není určena stávajícím klientům s PRESTO Půjčkou a platí
do odvolání.
4 JSMEPARTNERS
Toto sdělení
slouží pouze pro informační účely a není návrhem na uzavření smlouvy.
Představujeme
TEXT: SOŇA STRAKOVÁ FOTO: ARCHIV PARTNERS
NA LIKVIDACÍCH HO
BAVÍ ROZMANITOST.
OPOROU MU JE
DVOJICE ANALYTIKŮ
KDYŽ SE VYŘEŠENÍ LIKVIDACE JEDNÉ POJISTNÉ
UDÁLOSTI TÁHLO UŽ DELŠÍ DOBU, NEVÁHAL
A PUSTIL SE DO TOHO SÁM. DNES JE MIROSLAV BÍNA
NAŠÍM NOVÝM LIKVIDAČNÍM SPECIALISTOU. I KDYŽ,
JAK SÁM ŘÍKÁ, ZATÍM JEN NA POLOVIČNÍ ÚVAZEK.
Jako učitel matematiky si dal dohromady jedna
poslal jsem to tedy znovu a přišla od-
plus jedna a zjistil, že ho finanční poradenství
pověď od Pavla Krejčíka, že přebírají
zajímá víc než výuka počtů a tělocviku. Byl rok
agendu po Šárce a mají hodně práce.“
2011 a tehdy Miroslav absolvoval supervizi.
Své současné profese se ale stále nevzdával. To
Pomoz si nějak sám
přišlo až s říjnem 2012. „Založil jsem se svým
Ani po dvou měsících ovšem neměl od-
vedoucím Luďkem Švarcem VIP CO a k pora-
pověď a situaci chtěl zdárně dotáhnout do
denství jsem definitivně přešel,“ vypráví.
konce. Řekl si, že s tím musí něco udělat.
Dva impulsy rozhodly
„Napadlo mě: pomoz si nějak sám. V tu
chvíli jsem si ale uvědomil, že takhle na
Z učitele matematiky a tělesné výchovy druhé-
tom nebudu asi jen já, ale i další porad-
ho stupně se tak stal plnohodnotným finanč-
ci. Vycházelo mi z toho tak jediné – běž
ním koncipientem. Na „jednom místě“ ale přeci
si to dělat sám, když seš tak chytrej.“
jen nezůstal. Od 1. dubna letošního roku je zá-
Tím začalo jeho pátrání. Ozval se
roveň na „poloviční úvazek“ likvidačním spe-
Vlaďce Cisarzové, která měla post na
cialistou. „Nedá se říct, že mě to lákalo, spíš se
starosti, popsal svou zkušenost s likvidací po-
případů týkajících se pracovní neschopnosti
objevily dva impulsy. Prvním byla osobní zku-
jistné události a nabídl, že se by se rád o pozici
a těhotenství. Kvůli jejich množství připravil
šenost při likvidaci pojistné události. Pomáhal
ucházel.
Pavel Krejčík analýzu, která byla v Obchodním
jsem s tím jedné kolegyni v naší kanceláři. Ten-
Na postu ho baví rozmanitost. Každý případ je
speciálu.“
krát jsme se neobrátili na likvidační specialistku
pro něj novinkou a vždy se něčemu novému
Ve složitých případech mu na pomoc přicháze-
Šárku Duškovou a řešili to sami. Byla to výbor-
naučí.
jí analytici Pavel Krejčík a Zbyněk Kuběj. Do
ná škola,“ zamýšlí se Miroslav Bína.
budoucna by rád absolvoval, pro větší přehled
Druhým impulsem byla likvidace pojistné udá-
Pojišťovna dostala pat
losti jeho klientky. Situací se zabýval zrovna
Jako likvidační specialista už řešil řadu případů.
dace v nějaké pojišťovně.
v době, kdy Šárka Dušková odcházela. „Společ-
„Povedlo se nám změnit rozhodnutí pojišťov-
Klientské práce se ale nevzdává a nadále se jí
ně jsme to ještě začali řešit, ale klientka doda-
ny v případě ošetřování dítěte, kdy pojišťovna
věnuje. Volné chvíle pak patří rodině a spor-
la pozdě podklady, pak jsem je přeposlal Šárce
odmítla plnit. Po mojí intervenci však přehod-
tu. Do loňska hrál aktivně futsal, v současnosti
a čekal na odpověď,“ vybavuje si situaci Miro-
notila svoje stanovisko a klientovi vyplnila po-
zhruba třikrát týdně běhá a také jezdí na kole
slav a dodává: „Nějakou dobu se nic nedělo,
jistné v plné výši. Za zmínku také stojí několik
nebo se projede na kolečkových bruslích.
o procesu likvidace, setkání s pracovníky likvi-
JSMEPARTNERS 5
Co se děje v Partners
FINANCUJEME AUTA. ZAPOJTE SE I VY!
Po dlouhé době umíme kvalitně financovat auta!
Tato nabídka je určená pro fyzické osoby nepod-
Partnery jsou nám společnosti Raiffeisen – Lea-
nikající, kterým umožní snížení současných splá-
sing a GE Money Auto. „Spolupráce funguje na
tek, popřípadě prodloužení délky financování.
bázi tipařiny, takže téměř nulová práce ze strany
GE Money Auto dokáže díky široké síti obchod-
poradce a o klienta je profesionálně postaráno ze
ních zástupců zajistit pro naše klienty snadné
strany obchodních zástupců obou společností,“
a rychlé sjednání úvěru, na koupi nového i oje-
vysvětluje Lucie Drásalová, hypoteční a úvěrová
tého vozu nabízí GE Money Auto oblíbený úvěr
analytička Partners.
autoCREDIT.
Většina poradců se již se zástupci Raiffeisen – Leasing setkala a proběhly i první obchody. „Spo-
HYPO POINT, SPECIALIZOVANÉ
PRACOVIŠTĚ POUZE A JEN
PRO KLIENTY A HYPOTÉKY
PARTNERS!
První z nás, specialisté VIP Hypoclubu,
se zúčastnili otevření a zahájení činnosti
Hypo Pointu v Bankovním domě na
Náměstí Republiky v Praze. Prohlédli si
tak místo budoucího setkávání s bankéřkami – úvěrářkami, které budou pečovat
pouze o nás a naše klienty.
Hlavní změny pro úvěry zpracované
v Hypo Pointu jsou tři:
lečnost nabízí výhodu i pro naše zaměstnance
a poradce, a to formou zvýhodněné nabídky fi-
• možnost dalšího snížení úrokové
sazby o 0,1 p. a.;
nancování osobních vozidel. V případě financování potřeb poradců nabízí společnost navíc opera-
• vyhotovení odhadu k nemovitosti
do 3 dnů;
tivní full servis leasing a správu vozového parku,
to znamená i možnost sjednat řadu volitelných
• bankéřky/úvěrářky mohou 75 %
úvěrů předschvalovat přímo na místě
u svého pracovního stolu.
služeb, třeba servis, pneuservis či náhradní vozidlo,“ vysvětluje Lucie Drásalová.
Novinkou je speciální produkt na refinancování.
INZERCE
Hypotéka na vodě?
Se specialistou
ji máte v suchu!
Hypoteční banka je hlavním partnerem
světového poháru ve vodním slalomu.
Potřebujete hypotéku
a bojíte se, že to bude
jízda peřejemi? Obraťte se
na specialistu a zkraťte si
tak cestu do cíle.
6 JSMEPARTNERS
www.hypotecnibanka.cz
KRISTINA NADCHLA ŽENY.
CHTĚJÍ DALŠÍ LEADERSHIP
Nadšené, plné emocí, energie a elánu, tak odjížděly ženy z open akce
Ženský leadership v Černé Hoře pod
vedením Kristiny Žůrkové. Na 28
žen z Partners sem přijelo načerpat
inspiraci, sílu, odhodlání a předat si
zkušenosti pod vedením odbornic.
Čekal je dvoudenní nabitý program.
Expertka na emoční inteligenci Jitka
Ševčíková se zaměřila na přístup
k životu neboli stress management.
Kristi pak předala zkušenosti z podnikání v Partners a hovořila o sebevědomí, odvaze, mužském a ženském principu v byznysu nebo třeba
o brzdách. Nechyběl ani prostor pro
vzájemné sdílení a inspiraci či relax
a flirt dance.
O PARTNERS BYL ZÁJEM. STUDENTI CHTĚLI
STÁŽ, PRÁCI NEBO POŘEŠIT FINANCE
Tomáš Bubeník, Aleš Jelínek a Tomáš Jelínek
možnost úzké spolupráce s profíky z finanční-
se zúčastnili prvního ročníku akce Kariérní
ho trhu a zvýšení si znalostí a dovedností nebo
den 2015 na Mendelově univerzitě v Brně.
možnost kariéry u nás, což se v dnešní době
Cílem dne bylo seznámit studenty s firmami
při studiu opravdu hodí,“ říká Tomáš Bubeník.
a nabídnout jim pracovní příležitosti, stáže
Na Mendelově univerzitě v Brně má Partners
a praxe.
dobré jméno díky spolupráci na magister-
„Prezentovali jsme se jako společnost, která
ském oboru finance a investiční management,
úspěšně pracuje na kultivaci finančního pora-
a hlavně díky předmětu osobní a rodinné fi-
denství a které není lhostejná absence praxe
nance, zastřešenému právě Partners. Každý
na školách obecně. Vysvětlili jsme studentům
semestr je o něj velký zájem.
A zda se víkend vydařil? „Chci vám
oběma poděkovat za nezapomenutelný víkend, který pro mě znamenal
další krůček na cestě při práci na
sobě. Nápad s Ženským leadershipem je něco, co nesmí zapadnout
mezi ostatní školení a semináře,“
napsala jedna z účastnic, Kateřina
Konečná, v mailu Kristině Žůrkové po
skončení akce.
Akce Ženského leadershipu jsou
určené všem podnikatelkám v Partners, jak poradkyním, tak manažerkám. Kristi už teď plánuje další
jednodenní workshopy Ženského
leadershipu, a pokud bude zájem,
připraví s Jitkou ucelenou akademii. ČASOPIS JSME PARTNERS OCENĚN
NA SOUTĚŽI ZLATÝ STŘEDNÍK 2014
Třetí místo v kategorii Nejlepší interní časopis si odnesli Partners za
Jsme Partners. Ocenění je o to cennější, že v tradičně nejobsazenější
kategorii jsme porazili konkurenční časopisy Ikona od Swiss Life Select
a Finmagazín od Fincentra.
JSMEPARTNERS 7
Co se děje v Partners
AUDI A3 NA ROK
ZÍSKAL JIŘÍ DRUŽBÍK
ZE ZLÍNA
Vítěz soutěže v rámci
kampaně Udělej krok,
zaměřené na kariérní
příležitosti pro absolventy
vysokých škol a mladé lidi
na začátku kariéry, převzal
hlavní výhru – Audi A3
k ročnímu užívání.
Osmadvacetiletý Jiří Družbík ze Zlína získal roční
pronájem Audi A3 za své
video nazvané Pryč odsud,
dokud je čas. Kampaň,
která běžela od konce října
2014 do konce ledna 2015,
zaujala celkem 23 366 reálných uživatelů, z nichž 425
poslalo poptávku na práci.
INZERCE
Hodíte se k sobě?
Konzervativní postoj k riziku
Pioneer Fund Solutions – Conservative ****
• Podíl rizikových aktiv v portfoliu: < 35 %
• Předpokládaná výkonnost je vyšší než u dluhopisových fondů
• Cílem je dosáhnout vyšší výkonnosti než u klasických smíšených
fondů, ale s nižší mírou kolísavosti
Vyvážený postoj k riziku
Pioneer Fund Solutions – Balanced *****
Fondy fondů Pioneer
Aktivní správa. Efektivně a jednoduše.
• daňově optimální řešení pro aktivní správu
• vysoká diverzifikace - portfolia složená z různých regionů a prvotřídních správců snižují riziko
• potenciál atraktivního výnosu díky globálnímu zaměření
• investice v českých korunách, či možnost využít měnově zajištěné třídy
do CZK
• možnost investovat jednorázově nebo pravidelně již od 500 Kč měsíčně
• pro každý rizikový profil klienta nabízejí efektivní řešení
• Podíl rizikových aktiv v portfoliu: 35 - 65 %
• Cílem je dosáhnout vyšší výkonnosti než smíšené fondy
Dynamický postoj k riziku
Pioneer Fund Solutions – Diversified Growth
• Podíl rizikových aktiv v portfoliu: 65 - 85 %
• Vysoká míra diverzikace napříč všemi třídami aktiv, strategiemi
a správci
• Cílem je dosáhnout podobné výkonnosti jako u globálních akciových fondů, ale s nižší mírou kolísavosti
Pioneer All-Star Selection
• Podíl rizikových aktiv v portfoliu: až 100%
• Cílem je dosáhnout podobné výkonnosti jako u globálních
akciových fondů, ale s nižší mírou kolísavosti a vyšší diverzikací
Více informací o možnostech investování a rizicích s tím
souvisejících naleznete na:
www.pioneer.cz
Bezplatná linka:
800 118 844
„JEDOVATÉ BARVY
DO BYZNYSU NEPATŘÍ“
ELEKTRONICKÁ ANALÝZA:
JEDNODUCHÁ A BEZ
OBJEDNÁVÁNÍ
Analýza pro firmy a podnikatele se stala
novou součástí populární aplikace Anakin.
„S poptávkou po vytvoření elektronické
verze jsme se setkávali všude možně – na
poradách, na školeních či na různých setkáních. Vznik elektronické firemní analýzy
byl i jedním z úkolů, jež si centrála Partners
odvezla z prosincové Strategické manažerské konference (SMC), která se konala v ji-
se jedná o obchod s někým, kdo má IČ,
homoravských Hatích,“ vysvětluje obchodní
a něco na toto IČ chcete udělat,“ radí Lukáš
ředitelka Partners Vlaďka Cisarzová.
Firemní analýza v Anakinu se dělí na
základní část (vždy povinnou), kde jsou
identifikační údaje, a pak na další části. Ty
se vyplňují pouze v případě potřeby, jedná
se o zaměstnanecké benefity, pojištění
Škopek, který zodpovídá za spolupráci mezi
Partners a firemními zákazníky.
Lukáš a kolegové z IT vývoje však nepracovali „pouze“ na elektronické analýze.
Ruku v ruce s novým Anakinem se upravil
i proces předávání tipů k pojištění firem
Oblek, kostým, sako nebo košili na míru
majetku a odpovědnosti firem, úvěry, ban-
můžete mít odteď s 10 a 5% slevou. Tuto
kovní služby. „Firemní analýza je potřeba
exkluzivní nabídku pro nás připravila fir-
vždy, když řešíte firemní obchod. Firemní
ma FriendlySuits. „Naším cílem je nabíd-
obchody nejsou jen smlouvy s příspěvkem
do OK GROUP otázkou deseti minut, neboť
nout velmi osobní a individuální péči po-
zaměstnavatele. V tomto případě by to byla
jsme radikálně zjednodušili i podklady,
radcům,“ říká Petr Jůza z FiendlySuits.
i tzv. provozní odpovědnost pro podnikate-
které se připravují pro OK GROUP,“ doplňuje
le. Firemní analýzu tedy použijte vždy, když
Škopek.
Benefit je možné využít velmi jednoduše.
a podnikatelů přes OK GROUP. „Nyní je
předání tzv. malých nebo velkých obchodů
Stačí napsat z firemního mailu Partners na
adresu [email protected] a zmínit
„Pro finanční byznys je nesmrtelnou
ROKYTNICE MÁ LOKÁL. A NE LEDAJAKÝ.
PARTNERS LOKAL!
kombinací tmavě modrý nebo tmavě
Stanislav Hartych a Radovan Schrötter otevřeli
Schrötter? „Jsme přesvědčeni, že životnost míst-
šedý oblek. Bílá, světle modrá, světle
v Rokytnici nad Jizerou novou Lokální klient-
ní banky závisí nyní pouze na nás. Pokud to tedy
růžová košile nebo košile s velmi de-
skou pobočku. V Rokytnici zaujímá navíc per-
uchopíme za správný konec, dokážeme si před-
centním proužkem. S francouzskou
fektní polohu v centru města v těsné blízkosti
stavit, že Lokal povýšíme na franšízu a rozšíříme
manžetou. K tomu tmavší kravata bez
městského úřadu.
tak potenciál o místní podnikatele hlavně díky
výrazného vzoru. Ideální je vínová nebo
Od otevření Partners Lokal se lidé vyptávají, co
bankovním službám,“ doplňují shodně.
tmavě modrá,“ radí ve zkratce Jůza.
je to vlastně za provozovnu a čím se Partners
Pro dámy je podle něj nezbytností tmavý
zabývá. „Kromě stávajících klientů, kteří tu
kostým s kalhotami nebo sukní, světlá
jsou prakticky jako doma, chodí už i první lidi
zájem o určitý výrobek. Akce potrvá do
konce roku.
halenka či košile s decentním výstřihem.
z ulice, kteří se ptají, co všechno pro ně může-
A co do finančního byznysu rozhodně
me udělat, a tak trochu si nás oťukávají. Nejčas-
nepatří? „Košile v zelených, červených,
těji je klasicky zajímá povinné ručení a možnost
meruňkových či jiných jedovatých bar-
ušetřit na stávajícím portfoliu. Měli jsme tu ale
vách,“ upozorňuje spolumajitel firmy
už i poptávku po leasingu na auto,“ říká Rado-
FriendlySuits.
van Schrötter.
Celý článek najdete na webu JsmePart-
Pánové chystají ve spolupráci s městským úřa-
ners.cz. A už brzy se mezi benefity objeví
dem Den finanční gramotnosti a navazující
také hodinky a další nabídka oblečení.
open semináře pro veřejnost.
A jakou má vizi Stanislav Hartych a Radovan
JSMEPARTNERS 9
Co se děje v Partners
TEXT: SOŇA STRAKOVÁ FOTO: ARCHIV PARTNERS
SMC: ZAPOJTE SE DO VÝVOJE
STĚŽEJNÍCH NÁSTROJŮ A PROJEKTŮ
STRATEGICKÁ MANAŽERSKÁ KONFERENCE (SMC) JE TADY. CO VÁS ČEKÁ?
OD 7. DO 8. ČERVNA BUDOU NA PROGRAMU V HOTELU BABYLON V LIBERCI ČTYŘI
WORKSHOPY. KAPACITA JE OPĚT OMEZENÁ, MÍSTA JSOU PRO 100 MANAŽERŮ + 6 ŽOLÍKŮ,
20 ŘEDITELŮ, 6 PARTNERŮ SPOLEČNOSTI A 6 ŘEDITELŮ CENTRÁLY.
„Na základě pozitivních zpětných vazeb z prosincové konference v Hatích
u Znojma jsme se rozhodli uspořádat další konferenci. Pokračujeme tak v pravidelném půlročním setkávání manažerů a Centrály Partners,“ vysvětluje Vlaďka Cisarzová z Centrály, která má celou akci na starost.
Díky SMC vznikla řada nových nástrojů, upravily se některé projekty a rozpracovaly se další podněty od účastníků. „Nyní tak budou mít manažeři jedinečnou příležitost se opět zapojit do vývoje stěžejních nástrojů a projektů
firmy,“ říká Vlaďka.
Konference bude zaměřena na menší workshopové skupiny, které mají vést
k efektivnější a sdílnější komunikaci manažerů, rychlejší a užitečné zpětné
vazbě či představení návrhů a projektů.
Těšit se můžete na čtyři workshopové místnosti s těmito leadery a tématy:
1. Obchodní projekty (Vlaďka Cisarzová a Karel
Maroušek)
- Pomáháme vám získat klienty! Umíme to! Víte, jak? Spolupráce s třetími
stranami (RK, tipařské společnosti)
- … co dále pro vás můžeme udělat?
2. Marketingové projekty (Lada Kičmerová
a Kristina Žůrková)
- Regionální kampaně! Novinka roku 2015! Funguje? Řekněte si, jak dále
pokračovat
- … v čem vám můžeme pomoct?
3. IT nástroje a projekty aneb Software není
nepřítel, ale nejlepší kámoš! (Petr Bartoš a Michal
Krejčí)
- FiP2 – reálná možnost si vyzkoušet a přímo osahat demo FiPu2, hands-on
prostřednictvím pěti skupin po šesti manažerech. „Účastníci workshopu mají
výjimečnou možnost prodiskutovat řadu věcí přímo s Partnery společnosti,
kteří budou přítomni,“ nastiňuje Vlaďka.
Debatovat se tak bude například nad těmito tématy: nábor spolupracovníků,
review na finanční plány a organizaci dat v novém FiPu
zapracování nováčka, projekty a novinky naší skupiny, klientská práce, v čem
- Vaše zpětná vazba na podpůrné SW nástroje – zejména Wiki, Partners Office,
jsem dobrý, co můžu nabídnout a co mě a můj tým odlišuje od ostatních
Anakin atd.
skupin a manažerů.
- Cokoliv, co vás zajímá/trápí/drtí ohledně software, procesů, nástrojů, v extrémních případech je možná i pochvala některého z nástrojů
4. Společně jsme silnější aneb Manažeři sobě
(Partneři)
Cílem je vytvořit prostředí pro komunikaci, inspiraci a sdílení informací, a to
10 JSMEPARTNERS
Novinkou této konference je zkrácení doby a počtu workshopů a jiná náplň večera. Tématem večerního programu bude tentokrát Benátský karneval
aneb Buďte záhadní. „Přítomní mohou využít času a neformálně se pobavit
s kolegy a vedením firmy. Kdy jindy je na to vhodná příležitost než tady?“
dodává závěrem Vlaďka Cisarzová.
TEXT: SOŇA STRAKOVÁ FOTO: NIKOLA BÍLKOVÁ
5 OTÁZEK PRO VLADIMÍRA
WEISSE NA TÉMA:
PROČ JSEM CHTĚL
CERTIFIKÁT EFA
Pro mnohé skýtá tento certifikát punc odbor-
Přesto jsem se rozhodl kurz absolvovat,
nosti a důležitosti, pro jiné je odlišením se od
abych prohloubil svoje znalosti v potřeb-
konkurence, ale i kolegů, které současně moti-
ných souvislostech.
vuje. Prostě a jednoduše, jeho držitel patří k ev-
První reakce od okolí, ale i od nových
ropské poradenské elitě. Řeč je o prestižním
klientů, jsou jenom pozitivní. Certifi-
evropském certifikátu €FA™. Jedním z absol-
kát EFA výborně zapadá i do mého
ventů a držitelů tohoto certifikátu je Vladimír
osobního příběhu, který říkám no-
Weiss.
vým klientům. Již od absolvování
prvních modulů se cítím výrazně
Proč jste se vůbec rozhodl jít do kurzu?
jistější při jednání s klienty.
Finanční poradenství a plánování mě jednoduše baví. Finance jsou pro běžné smrtelníky
Vzpomenete si na nějaké
nepřehledné a finanční plánování tady nikdo
zajímavé momenty kurzu?
pořádně nezná. A pokud ano, tak jen krátko-
Nutno říci, že kurz nebyl
době a pomocí spořicího účtu. Když k tomu při-
pouze o nudné teorii. Na-
čtu nejrůznější finanční zvěrstva od rádoby po-
opak! Teorii často doplňo-
radců, jednoznačně se utvrzuji v tom, že moje
vala vhodným způsobem
práce má obrovský smysl! Vzhledem k tomu, že
praxe. Asi těžko zde vypíchnu
naši službu využívá naprostá minorita popula-
zajímavý moment, ale nejvíce
ce, je zde i veliký potenciál.
mě bavily moduly jako finanční
Ve všem, co dělám, se chci zdokonalovat. To
matematika, kolektivní investování,
bylo i důvodem, proč jsem se rozhodl, že zís-
teorie portfolia, nemovitosti a finanční
kám certifikát EFA. Chtěl jsem svoje znalosti
plánování.
prohloubit a získat vědomí, že to, co doporučuji klientům, je optimální. Certifikát beru
Komu byste kurz doporučil?
jako další krok k větší profesionalizaci, získání
Určitě všem kolegům, kteří to s finanč-
určité prestiže a také k odlišení se od ostatních
ním plánováním a poradenstvím myslí
poradců, kteří s poradenstvím nemají nic spo-
vážně, chtějí se odlišit od zbytku trhu,
lečného. Velikou inspirací pro mě byli kolegové
více se profesionalizovat, získat další
jako například Ivo Bečvář, Václav Valášek nebo
znalosti a dodat si sebevědomí a urči-
David Kučera. V průběhu kurzu jsem se dozvě-
tou prestiž.
děl, že od 1. ledna 2015 musí všichni vedoucí
poradenských kanceláří, mezi které patřím i já,
A jak se znalostmi nyní naložíte?
být držiteli tohoto certifikátu. Takže se nakonec
Nově získané znalosti jsem zapracovával
i spojilo příjemné s užitečným.
do své každodenní práce již během kurzu.
Nyní se cítím jistěji a sebevědoměji, takže
Co vám kurz přinesl?
věřím, že se mi bude mnohem lépe praco-
V Partners jsem od roku 2007 a mám vystudo-
vat i s bonitnější klientelou, na kterou se
vanou Vysokou školu ekonomickou v Praze.
primárně zaměřuji.
JSMEPARTNERS 11
Osobnosti Jsme Partners
TEXT: SOŇA STRAKOVÁ, PORADCI FOTO: MICHAL BÍLEK, ARCHIV
30 NA KRKU
JEDEN JE BLONĎÁK, DRUHÉMU JE 29, TŘETÍ JE
Z VELKOMĚSTA, ČTVRTÝ SE PUSTIL DO BYZNYSU PŘI
STUDIU, PÁTÁ JE DÁMA, ŠESTÝ JE MUŽ, KTERÉMU OTEC
ŘÍKAL, ŽE JE RÁD, KDYŽ SI JEHO SYN ZKOUŠÍ „TAKOVÝHLE
PODNIKÁNÍ“, A ŽE MU TO PAK POMŮŽE NAJÍT NĚJAKOU
NORMÁLNÍ PRÁCI. SEDMÝ TAJIL A MLŽIL SPOLUPRÁCI
S PARTNERS PŘED RODIČI A OSMÁ JE ŽENA, KTERÁ SE
VZDALA SVÉHO RODNÉHO MÍSTA…
Ve výsledku je jich 30. A je jim 30. Teda, někte-
i vzdali, anebo s něčím bojovali – s odmítnutím,
rým čerstvých, jiným pár let pod 30 a výjimečně
přáteli, volným časem... Každopádně jste prošli
se mezi nimi najdou i ti, kteří tento věk už osla-
naším sítem při výběru do této rubriky.
vili, ale naši pozornost si zaslouží. Vy všichni jste
Naši úspěšní mladí ředitelé, manažeři a profi
nechtěli být průměrní, šli si za svým, něčeho se
poradci.
JSMEPARTNERS 13
DAVID KUNDRT (D1)
30 let
Jsem fakt šťastný člověk,
protože posledních 9 let dělám
to, co mě baví a naplňuje. Je
to super pocit a přál bych ho
opravdu všem. Vždy jsem
se řídil svým oblíbeným
citátem „Úspěšní lidé dělají
víc, než se od nich očekává,
a proto jsou úspěšní“. Úspěch
v jakékoliv oblasti a činnosti
je o způsobu uvažování
a rozhodování. Není to o jedné
životní náhodě, štěstí či smůle
ani o zázračných větách či
myšlenkách, ale o tom, jak se
rozhodujeme každý den. Jak
na sobě pracujeme a jak často
jsme schopni jít mimo svou
komfortní zónu – úspěch je
prostě vzorec chování.
14 JSMEPARTNERS
ONDŘEJ BÍLEK (D1)
30 let
Jaké překážky jsem
překonával? Určitě to byla
hodně často nedůvěra okolí
v tom, že svých cílů mohu
dosáhnout, ať to bylo v dětství,
při výběru vysoké školy, nebo
později v začátcích podnikání.
Ještě dnes mi v uších zní věta,
kterou mi taťka řekl, když
jsem byl zrovna na M2. Říkal,
že je rád, když si zkouším
takovýhle podnikání, a že mi
to pak pomůže najít si nějakou
normální práci. Dneska už
samozřejmě názor změnil.
MICHAL KREJČÍ (D1)
29 let
Nelhat klientům, na nic si nehrát
a znát svou cenu… a dělat
poradenství poctivě, s nejlepším
svědomím a vědomím a zlepšovat
se. Takové je mé doporučení. A jak
vybudovat úspěšnou firmu? Stát
se lídrem. Po lidech můžu chtít jen
to, co jsem sám schopný udělat.
Obklopit se nejlepšími lidmi
ze svého okolí a s těmi mít vizi
o vybudování velkého byznysu
a užívání si skvělého života. A kde
jsem ty správné vzal? Přátelé,
kamarádi, známí, jejich známí
a kamarádi. Ptal jsem se všech,
zdali mi doporučí pozitivní lidi,
kteří by chtěli něco dokázat.
JSMEPARTNERS 15
TOMÁŠ MYŠÁK (D1)
30 let
Při „cestě nahoru“ se každý musí něčeho vzdát, není
důležité čeho, důležitá jsou rozhodnutí to udělat.
Překonával jsem řadu překážek – pral se hlavně se
střídáním dobrých a horších období, která prostě
člověk musí překonat. Mám zlatou trojici úspěchu,
která se musí propojit: ochota opravdu hodně
pracovat, inspirovat se od úspěšných a dát do toho
víc než jen pracovní čas.
TOMÁŠ GROSS (D1)
28 let
Začínal jsem jako 20letý student. První
překážkou byli rodiče, kteří chtěli, abych
hlavně dostudoval. Těm jsem musel hodně
vysvětlovat, a když to nestačilo, raději
jsem tajil a mlžil, protože jsem věděl
více než oni, ale nebyl jsem schopný jim
to vysvětlit. Také jsem se učil vstávat do
práce, vázat kravatu, pracovat se svojí
leností, pracovat s emocemi a musel jsem
si projít různými velice nepříjemnými
situacemi, které mě prozkoušely, co ještě
zvládám, a v čem se musím hodně zlepšit.
A jak dosáhnout úspěchu? Moc dobře
si uvědomuji svou přidanou hodnotu
klientům/spolupracovníkům a s tímto
nastavením přistupuji k celé schůzce.
Zároveň se na schůzce dokážu vcítit do
druhé strany a ta cítí, že moje priorita je
její maximální spokojenost (při dodržování
pravidel). A také přátelský přístup.
16 JSMEPARTNERS
KAMIL MASNÝ (M3)
28 let
Od pozice Consultant jsem se
držel vlastního pravidla: mít
v průměru jedno poradenství
denně a čtyři schůzky na den.
Tímto rozvržením jsem věděl, že
si vydělám, dobře zvládnu práci
a budu mít dostatek doporučení
a kontaktů na schopné lidí. Na
začátku měsíce jsem si vždy
důkladně výkon plánoval, tedy
koho oslovím, o kolik doporučení
si řeknu, kdy budu telefonovat,
na jaké termíny si budu schůzky
domlouvat, jaký bude jejich
průběh a kdy se budu průběžně
kontrolovat, zda svůj plán plním.
Podle mě je důležité si také
stanovit, jaké klienty chci mít,
a na schůzkách si o ně říkat.
MARTIN HOLAS (M3)
29 let
Jsem 100% přesvědčen o tom, co dělám,
a věřím tomu. Naučené větičky nefungují,
ale váš postoj a přístup ano. Za mým
úspěchem stojí dodržování klíčových
zásad a odpovědnost vůči sobě. Například
pravidlo zlatého pátku = plného diáře
na další týden, a to i když je teplo, léto
a kamarádi vás zvou na grilovačku… To
samé platí u doporučení – opravdu bez
nich neodcházet, potom máte jistotu, že je
vždy kam volat, je vždy co dělat a prostě
to musí jít.
JOSEF BELLA (M3) – 29 let
Když jsem začínal, tak jsem si říkal, že kvůli Partners přicházím o kamarády. Později jsem
pochopil, že díky Partners jsem zjistil, kdo kamarád je a kdo není. Díky Partners vím, na
koho se mohu spolehnout a na koho ne. Dnes vím, že důležité je dělat věci jednoduše, mít
upevněný postoj a dělat vše nejlépe, jak umím.
JSMEPARTNERS 17
VILÉM MIKEŠKA (M2) – 26 let
Překonával jsem řadu překážek. Především to byly předsudky lidí
vůči finančnímu oboru a v počátcích také předsudky kvůli mému
nízkému věku. Pokud však člověk vybuduje důvěru, dokáže
pracovat s kýmkoliv. Také si uvědomuji, že dříve nebyla značka
Partners vůbec známá, nebylo žádné zázemí, žádné kanceláře,
s tím vším jsme se museli prát a dnes si to spoustu začínajících
podnikatelů vůbec neuvědomuje a jen se „veze“ v systému.
MILAN HART (M2)
27 let
Jak jsem dosáhl své
pozice? Stojí za tím tři
základní věci: obrovská
motivace, která mě
neustále žene dál;
přesvědčení, že tento
byznys má obrovský
smysl a je v něm
neskutečná příležitost
nejen pro mě, ale
i pro lidi kolem mě;
a v neposlední řadě tento
byznys dělám nejen
hlavou, ale i srdcem
a nebojím se čas od času
dát přednost srdci před
hlavou.
18 JSMEPARTNERS
JAN NOVÁK (M2) – 24 let
Když se podnikání stane zároveň koníčkem, vzdává se člověk
věcí okolo v podstatě rád. Proč? Pomalu vás tyto věci přestávají
naplňovat a začínáte přemýšlet trošku jinak. Při cestě za
mými sny a cíli mě motivuje výborná parta. Povzbuzuje mě
k neustálým inovacím, novým nápadům a lepším výsledkům.
TOMÁŠ JELÍNEK (M3)
27 let
Žádná cesta nejde bez obětí.
Naše práce zabere spoustu
času a myšlenek. Musel jsem si
zvyknout na jiný životní styl.
Vážím si aktivity týmu, se kterým
mám tu čest pracovat. Ten stojí i za
mým úspěchem.
DAVID MICHÁLEK (M2)
24 let
Na cestě nahoru se člověk
vzdává své pohodlnosti, jde
mimo komfortní zónu, a to ho
ale neustále posouvá a staví
před další a další výzvy.
Zpočátku jsem překonával
věkovou překážku u klientů,
pak jsem se celkem dlouho učil
pracovat s lidmi, přicházely
překážky při otevírání nových
kanceláří a teď poslední dobou
měníme a otáčíme o 180 stupňů
celý systém. A to taky skřípe!
Změna návyků a zaběhnutých
věcí přinese výsledky třeba až
za půl roku. A tak člověk pevně
věří tomu, co dělá.
JSMEPARTNERS 19
JIŘÍ ŠÍBL (M2)
28 let
Do podnikání jsem si přinesl
z profesionálního sportu
(cyklistiky) sebedisciplínu.
A tím pádem chuť na sobě
neustále pracovat. Naše práce
je o potkávání se s lidmi a to
je věc, která mě baví. Můžu
s nimi třeba na to kolo.
MICHAL FARSKÝ (M2)
28 let
Už od začátku podnikání v tomto
businessu jsem věděl a slýchával
od úspěšných, že pokud člověk
chce něco dokázat, musí pro
danou věc žít a přizpůsobit
tomu svůj osobní i pracovní
život. Proto jsem prvních pár let
opravdu makal na sobě a svých
dovednostech, neřešil jsem,
kolik je hodin, jestli je sobota,
či úterý, prostě jsem na sobě
a své firmě makal, kdy to jen šlo.
Tedy jednoduše řečeno: nedělat
a vydělat není možné.
PETR SKULA (M2)
29 let
Můj trik? Pozitivní
přístup, otevřenost,
lidské a přátelské
jednání s upřímným
zájmem. Chce to
mít jasně stanovený
cíl, za kterým si
jdete, a na každou
výzvu říkat ANO!
JOANNA BILANOVÁ (M1)
25 let
Vždy jsem byla zvyklá dělat
věci na 100 % a než bych
se měla něčeho vzdát, spíš
jsem hodně díky podnikání
v Partners našla – inspiraci,
nové lidi, kamarády,
zkušenosti a dovednosti.
LADISLAV ŠABO (M3)
29 let
Už v prvním zaměstnání
jsem si uvědomil, co vlastně
nechci a z čeho mám největší
strach. A to je: chodit do práce
každý den a pořád dělat to
stejné, nemoci si dovolit
některé lepší věci, cestovat,
jezdit na hory. Na začátku
jsem v podstatě nevěděl, co
konkrétně chci, ale věděl jsem
přesně, co nechci.
20 JSMEPARTNERS
MICHAL JANATA (M2)
26 let
Snažím se na cokoliv,
co dělám, nahlížet
očima druhé strany
a myslet v přidané
hodnotě právě pro
druhou stranu.
Obecně bych řekl,
že rozhodující je
naučit se vyhledávat
a využívat win-win
situace. Lidé poznají,
zda to s nimi myslíte
dobře. A to platí
jak pro klienty,
tak pro vedení
spolupracovníků.
JAN ŠKOCH (M2)
28 let
Ze začátku jsem špatně
snášel odmítnutí. Nějakou
dobu mi trvalo, než jsem si
uvědomil, že je to nutná součást
obchodního procesu. Dnes
se snažím, aby každý člověk,
se kterým se potkám, odcházel
s dobrým pocitem.
MARTIN FRANTÍK (M3)
28 let
Na schůzky se dívám
trošku jinak – nemám
analýzy, a „mám“ BJ...
Nemám pohovory,
a mám lidi do firmy...
Náš byznys se nedá
dělat bez emocí!!!
ANDREA GALLISTLOVÁ (M2)
27 let
Velice rychle jsem
pochopila, že do Partners
není možné chodit jako
„do práce“, ale musí se
stát součástí vás a vašeho
života. Poté snáz překonáte
pohodlí. Obecně zastávám
několik pravidel, kterých se
držím. Chovám se slušně,
uznávám pokoru, loajalitu,
pečlivě naslouchám druhé
straně. A v neposlední řadě
je potřeba umět pochválit,
ne moc, zkrátka tak akorát.
MARCELA ANDERLOVÁ (M1)
28 let
Vzdala jsem se svého
domova v jižních Čechách
a přestěhovala se za přítelem
na východ Čech, odkud
přišla příležitost vybudovat
svou firmu. Toto rozhodnutí
bylo jedno z nejtěžších
v mém životě a věřím, že
bylo správné. Již dnes můžu
dát své rodině to, co bych
si bez tohoto rozhodnutí
nemohla dovolit. Ostatní
věci, kterých jsem se vzdala,
mi v porovnání s výše
jmenovaným přijdou naprosto
nicotné. Často si připomínám
zákonitost: čím více toho dám,
tím více toho získám, a snáze
se mi tak přiřazují priority
k činnostem, které dělám.
ROMAN HÁJEK (M2) – 30 let
Odrazování od okolí, co nikdy
nepodnikalo, srovnávání s lidmi,
co prý zkoušeli něco podobného,
strach ze sebeprezentování se,
telefonování a tak dále, to všechno
jsem musel překonávat. Ovšem
vše uvedené bylo a je podřadné
mému cíli. Překážka je nástroj, jak
každý den přemýšlet a pracovat na
tom, jak být každý den lepší. Co si
člověk může víc přát?
LUKÁŠ NOVÁK (M2)
30 let
Nebát se chtít hodně. To je
můj trik/rada. Kdo se spokojí
s málem a průměrností, bude
mít málo a bude průměrný.
A nemít strach „přijít“
o klienta. To osvobozuje
a pomáhá o něj nepřijít.
JSMEPARTNERS 21
JAN MACHOŇ (VIP Consultant IX)
31 let
Na počátku kariéry, před 10 lety, jsem se
ihned začal soustředit na problematiku
financování bydlení, která mě bavila,
a téměř nikdo se jí napříč trhem příliš
nevěnoval. Díky specifickému přístupu
ke klientům a díky umění hledat řešení
jsem si vybudoval dobré jméno a reputaci
a o mé služby vznikl spontánní zájem.
MARTIN SEDLÁK
(VIP Consultant VI)
31 let
Nejvíce překážek bylo asi na
začátku mé kariéry. Především
jsem to byl já sám a moje hlava.
Možná bylo moje plus to, že jsem
do všeho šel po hlavě a zkoušel
jsem to tak dlouho, dokud jsem
nedorazil do cíle. Čili každou
překážku jsem bral jako novou
výzvu. Konkrétně jsem se musel
naučit vytrvalosti, překonat
lenost a uvěřit tomu, co dělám
a že mi to dává smysl. Tisíckrát
jsem chtěl skončit, tisíckrát jsem
ztratil motivaci, ale pokaždé
jsem našel tisíc jiných důvodů,
proč pokračovat dál. Dnes můj
klientský kmen čítá více jak
1000 jmen a to je přeci důvod
pokračovat, ne?
PETR KALUŽÍK (franšízant)
29 let
Slovo překážky moc nevnímám, vše
je jen cesta a je jedno, zda je v danou
chvíli lehká, či složitá, důležité je v klidu
pokračovat. Základ je nespoléhat se na
druhé (lidi, firmu, produkty), ale věřit
sám v sebe.
22 JSMEPARTNERS
MARTIN JEDLIČKA (VIP Consultant VII)
31 let
Být pro lidi užitečný, nejen jako
finančník, ale i jako kamarád. To je
moje rada. Smyslem našeho podnikání
je podle mě úžasná možnost potkávat
skvělé nové lidi a ty i vzájemně
propojovat, seznamovat, dělat pro ně
něco (někdy hodně) navíc a to se pak
podnikatelsky velmi vrátí.
EVA KRUŽLÍKOVÁ (VIP Consulting Office II)
31 let
Prací jsem několik prvních let žila.
Chodila jsem na všechna školení, jezdila
se inspirovat ke kolegům a neustále se
vídala s potenciálními klienty. Navíc jsem
byla trpělivá a netlačila jsem na pilu,
neuháněla jsem klienty, nechávala jsem
jim prostor a oni se dřív nebo později na
mě vždy obrátili.
JSMEPARTNERS 23
Partners a Marketing
BILLBOARDOVÁ KAMPAŇ:
CESTA K SRDCÍM KLIENTŮ
ZAČALA V KVĚTNU
JAK NA SEBE UPOZORNIT? UKÁZAT STÁVAJÍCÍM KLIENTŮM,
ŽE JSTE POŘÁD VE HŘE, NEBO ZAUJMOUT KLIENTY NOVÉ?
TO VŠECHNO MŮŽE VYŘEŠIT BILLBOARD VE VAŠEM
MĚSTĚ. CENTRÁLA SE PROTO ROZHODLA PODPOŘIT SVÉ
PORADCE A USPOŘÁDALA BILLBOARDOVOU KAMPAŇ
PRO ROK 2015.
Pokud patříte mezi ty, kteří se přihlásili do kam-
sami. Proces kontroly samotného návrhu pla-
paně, dostali jste volnou ruku ve výběru clai-
kátu byl pak už většinou radostný.
mu a textů, které se na billboardu objevily. Na
vás pak byl i výběr plochy a finálních fotografií
Kreativitě se meze nekladou
určených na billboard. Nemalá byla finanční
I když je billboardová kampaň především ad-
podpora od centrály. Z budgetu na kampaň se
ministrativně náročná, kreativní nápady se zde
čerpalo na grafické úpravy, jako je retušová-
neztratí. I proto jsme v polovině března vyhlásili
ní, klíčování fotky do pozadí a celková tvorba
soutěž o nejlepší claim. Do soutěže se zapojilo 181
plakátu, dále na zajištění plochy od agentur,
headlinů. Vybrat z nich ten nejlepší bylo opravdu
pronájem ploch, tisk a výlep plakátu. Centrála
těžké, proto jsme se rozhodli ocenit pět nejkrea-
financuje také 30 % z celkového nájmu.
tivnějších autorů. Ti vyhráli pronájem plochy na
Na památku jste dostali
všechny snímky
Jak se dá u celorepublikové billboardové kampaně čekat, je potřeba dokonalá synchronizace
všech zúčastněných subjektů – často jich bylo
i kolem deseti. Co tedy máme za sebou? Líčení,
fotografování a vybírání snímků bylo vzrušující. Zahrát si na modelku nebo modela a nechat
o sebe pečovat, to je sen nejednoho smrtelníka.
Abyste měli na tento odpočinkový den památku, dárkem jste dostali všechny fotografie. Nebojte se je tedy použít a prezentovat třeba na
svých webových stránkách, letáčcích, bannerech či v médiích.
Dalším bodem byl výběr plochy. Buď jste počkali na nabídku od naší agentury, která plochy poptávala, nebo jste si plochu zarezervovali
24 JSMEPARTNERS
dva měsíce zdarma.
Pojďme si připomenout, kdo tedy a proč vyhrál.
ně mluvím plynule“. Ivana Flemrová s nápadem:
Michal Müller zabodoval s claimy: „Nejste jen dal-
„Peníze, nebo život? Získej oboje – s námi.“ Dále
ší klient. Já nejsem jen další poradce“ a „Finanč-
Michal Kuzněcov s claimem: „Moji klienti mají
TEXT: LENKA VRZALOVÁ FOTO: LENKA VRZALOVÁ, TOMÁŠ PÁNEK
peníze, a co Vy?“ Nebo Martina Hanáková se slo-
ideálním měsícem pro začátek billboardové
ganem: „Vás ještě baví platit více, než je potřeba?“
kampaně. Někteří jste se sice stihli ukázat na
A posledním šťastlivcem byl Lukáš Mejstřík: „Ban-
billboardech už v květnu, ale právě od června
JEDNOTLIVÉ KROKY
BB KAMPANĚ:
ky? Minulost… Pojďme změnit budoucnost!“
nejvíce z vás vchází prostřednictvím plakátů do
wVýběr fotografie
Na těchto claimech se nám líbila především jejich
ulic.
údernost, krátký formát, který přečtou i řidiči,
Design jsme společně s grafiky navrhovali tak,
wKontrola kontaktních údajů na BB
a claimu
a samozřejmě kreativní duch spojený s podnika-
aby na první pohled zaujal širokou veřejnost.
wVýběr a rezervace plochy
telskou praxí. Mnoho dalších z vás se těmito hesly
Jeho čtyři části postupně sdělí každému kolem-
wZaslání rozměrů plochy
dokonce i inspirovalo a využilo je. Nápady autorů
jdoucímu všechno, co je třeba. Vaše fotografie
tedy uvidíme i na dalších místech naší republiky.
vzbudí zájem na první pohled. Zajímavý claim
wVýběr agentury zajišťující tisk a výlep
plakátu
Hlavní úder přichází
s červnem
kontaktů dál. A oblouk s logem je třešničkou
wFinancování; dohromady budou vystaveny tři faktury:
donutí zpozornět a pokračovat ve čtení vašich
na dortu. Vše v barvách Partners s malým bo-
– Na PFS tisk a výlep
Letní měsíc láká k venkovním aktivitám. Ulice
nusem: jako pozadí jsme zvolili reálný návrh
– Na PFS 30 % z celkové částky
jsou plné lidí, dětí, cyklistů, motorkářů i řidičů
Partners motivační kanceláře. Díky tomu každý
– Na vás 70 % z celkové částky
s otevřenými okýnky a všichni jsou díky slu-
klient, který k vám přijde, bude mít pocit, že
níčku veselejší a otevřenější. Červen je prostě
prostory kanceláře zná, a bude uvolněnější.
JSMEPARTNERS 25
Partners a Partners Office
PARTNERS OFFICE:
UMÍ ŘÍDIT TÝM
I SPOČÍTAT PROVIZE
MULTIFUNKČNÍ NÁSTROJ, KTERÝ NA JEDNOM MÍSTĚ SHROMAŽĎUJE
VEŠKERÁ DATA SPOJENÁ S AGENDOU FINANČNÍHO PORADCE. TO JE
PARTNERS OFFICE. PRO NĚKTERÉ NÁSTROJ, BEZ KTERÉHO SI NEUMÍ
PŘEDSTAVIT DEN, PRO JINÉ NOVINKA. CO TEDY DOKÁŽE, JAKÉ MÁ
„VYCHYTÁVKY“ A CO NOVÉHO SE CHYSTÁ? NA OTÁZKY ODPOVÍDÁ
MARTA ROSOVÁ Z EXTERNÍ DODAVATELSKÉ SPOLEČNOSTI FRESHFLOW.
26 JSMEPARTNERS
TEXT: SOŇA STRAKOVÁ FOTO: ARCHIV MARTY ROSOVÉ
Co všechno tedy Partners Office umí?
Všechno, co potřebuje poradce ke své práci. Stačí,
aby si vedl elektronický kalendář založený na principu třídění zadávaných informací, přiřazoval k aktivitám jejich výsledky a příslušný kontakt a vše ostatní
za něj systém udělá sám – automaticky vytvoří deník
aktivit u klienta a nabídne reporty o počtu a úspěšnosti aktivit za poradce i jednotlivé skupiny. Díky
funkcím půjčování, sdílení či filtrování kontaktů je
tu rovněž i možnost aktivně pracovat se svou databází kontaktů.
Samotný kalendář umožňuje i nastavení sdílení
spustili verzi Partners Office speciálně připravenou
cejí cenná data, informace a příležitosti. A už vůbec
s kýmkoliv z Partners a zasílání pozvánek na schůzky
pro jejich potřeby.
nemluvím o nováčcích, které si do systému mohou
se zpětnou vazbou o potvrzení účasti. A uživatel si
zadávat samotní uživatelé plné verze ještě v pozici
sem může zadávat úkoly sobě i spolupracovníkům
A jakou verzi naši poradci preferují?
budoucích Trainee a díky tomu je bez prodlení začít
a kontrolovat jejich plnění. Nechybí ani zadání při-
Placenou verzi má dnes aktivovanou cca 70 % aktiv-
zaškolovat do reálného businessu.
pomínek přímo do kalendáře.
ních poradců Partners a dalších 15 % používá verzi
základní.
Jak může začít využívat Partners Office nový
Chystáte nějaké novinky?
Hlavní, naprosto klíčovou záležitostí je propojení
poradce?
Můžete shrnout „vychytávky“ tohoto nástroje?
Partners Office s FIPem, na kterém se již pracuje.
Nový poradce, který je již po supervizi a chce vyu-
Určitě neopominu kalkulačku BJ a provizí a nástroj
Propojení proběhne v první fázi na úrovni kontaktů
žívat Partners Office, si ho musí nejprve aktivovat
na call party. Kalkulačka spočítá po zadání parametrů
a kalendáře. Uživatelé se mohou těšit. V kalendářích
v Prometeu. Přímo do něj se pak přihlásí pod stej-
obchodního případu orientační výši BJ, resp. provize,
se jim objeví připomínky vyplývající například z vý-
nými údaji jako do Prometea. Výbornou zprávou je,
kterou za sjednání produktu poradce získá. A to jak
ročí smluv, a do FIPu se naopak propíší informace
že Partners Office mohou používat i budoucí Trainee,
v případě jednorázové, tak postupné výplaty provize.
o proběhlých schůzkách. Kontakty z FIPu se pak rov-
kolegové před supervizí, kteří tak ihned po nástupu
K jednotlivým případům umožňuje zadávat i fáze ob-
něž promítnou do Partners Office, takže údaje o již
získají nástroj na potřebné zapracování se do aktivit
chodního procesu, tedy rozlišuje, zda je to „jen“ busi-
získaných klientech nebude nutné zadávat dvakrát.
a na spolupráci v rámci „své“ struktury či franšízy.
ness oportunity ve fázi maximálně prvního jednání,
nebo zda již byla příslušná smlouva podepsána či po-
Dobře. Tím ale nekončíte. Na co se mohou po-
Nástroj má dvě verze – základní a rozšířenou.
slána na centrálu. Díky součtu BJ (a provizí) za jednot-
radci ještě těšit?
Co která nabízí?
livé fáze poradce vidí, kolik businessu, provizí a BJ má
V blízké době se uživatelé dočkají upgrade systé-
Základní verze Partners Office je zdarma a obsahuje
před sebou, a to jak za sebe, tak za svůj tým. Kalku-
mu, v němž budou dvě základní nové funkce. První
kromě e-mailu základní funkce kalendáře a kontak-
lačka totiž počítá i rozdílové provize. A nástroj na call
z nich je sdílení klienta mezi více poradců. Zainte-
tů, avšak aniž by tyto dva moduly byly propojeny.
party? Uživatel označí klienty (například za pomoci
resovaní poradci tak uvidí historii práce pro klienta
Rozšířená (placená) verze má v nabídce kromě toho
filtrů), kterým chce na call party volat, ti se přesunou
a mohou k němu každý za sebe zadávat aktivity
vše ostatní, tj. zejména propojení kontaktů a kalen-
do samostatné aplikace a poradce si už jen vyznačuje,
a informace. Věřím, že toto je velmi důležitá pomoc,
dáře, více možností v kalendáři i kontaktech (sdílení,
jak telefonát dopadl. Současně se může porovnávat
zejména v případě spolupráce sítě a franšíz.
půjčování kontaktů, modul na call party), kalku-
s kolegy, jak se na dané call party daří jim.
A druhou významnou funkcí je možnost plánování
lačku na provize a BJ, statistiky, rezervační systém,
počtu aktivit. To, že náš kalendář umí aktivity třídit,
možnost zdarma přidávat své budoucí Trainee do
Komu byste Partners Office doporučila?
systému a plno dalších funkcí.
Všem. Manažeři jsou schopni díky němu řídit svůj
i k naplánování optimálního počtu aktivit. Manažer
Kapitola sama pro sebe je samostatný okruh systému
tým, ať již přes aktivity, nebo přes sledování obchod-
si tak k danému spolupracovníkovi poznačí (nebo
pro franšízy. Podnikatelský model franšíz je od síťo-
ního „pipeline“, a ovlivňovat tak výkon týmu proak-
spolupracovník sám), kolik je potřeba ještě zvládnout
vého modelu odlišný jak na úrovni práce s klienty,
tivně, dříve než přijdou ranklisty, s nimiž již nelze nic
aktivit daného typu týdně, a společně se tak doberou
vnitřní organizace poboček, tak i z hlediska struktury
udělat. Poradci si ve svých klientech, schůzkách, roz-
k dlouhodobějším cílům. Oba tak online uvidí, jak se
aktivit. Potřebám franšíz jsme vyšli vstříc a již vloni
pracovaných příležitostech udělají pořádek a neztrá-
plán blíží skutečnosti.
a tedy počítat jejich četnost a úspěšnost, lze využít
JSMEPARTNERS 27
Téma
REVOLUCE! NEŽIVOTNÍ
POJIŠTĚNÍ NA JEDNOM MÍSTĚ
UMÍTE SI PŘEDSTAVIT, ŽE BUDE SJEDNÁNÍ CESTOVNÍHO, HAVARIJNÍHO NEBO TŘEBA POJIŠTĚNÍ
DOMÁCNOSTI HRAČKA? UŽ ŽÁDNÉ OTEVÍRÁNÍ KALKULAČEK JEDNOTLIVÝCH OBCHODNÍCH
PARTNERŮ. NA JEDNOM MÍSTĚ BUDETE MÍT PRODUKTY NAPŘÍČ POJIŠŤOVNAMI. JIŽ BRZY
SPUSTÍME ESHOP NEŽIVOTNÍHO POJIŠTĚNÍ V MOJEPARTNERS A VE FIPU.
Doteď patřilo sjednávání neživotního pojištění mezi naše slabé stránky. Děla-
dukt a zohledňuje také plnění, které váš klient v případě potřeby od pojišťovny
li jsme ho méně, než bychom chtěli. A jelikož proces sjednání smlouvy není
dostane. Ceny budou správné a konečné. Nabídněte klientům nezávislé srov-
zrovna snadný, hledali jsme cesty, jak ho zjednodušit. Zároveň jsme chtěli mít
nání napříč trhem.
srovnání pojišťoven na jednom místě.
Využijte možnost nabídnout svým klientům opět něco, co konkurence nebude
Protože online služby vládnou světem a ani sjednání neživotního pojištění není
mít ani za pět let! Ukažte jim, že jim dáváte vždy něco navíc. Uspořte efektivně
výjimkou, spojili jsme se s největším hráčem na trhu, který se zaměřuje na srov-
čas a seznamte se s naší jednoduchou kalkulačkou na porovnání všech nabídek
nání a sjednání finančních produktů přes internet, s Porovnej24.cz.
neživotního pojištění. Ušijete tak svým klientům neživotní pojištění na míru.
Stačí pár dat a cena pojištění je na světě
Díky této spolupráci bude nově sjednání neživotního pojištění snadné, rych-
Parametry jednotlivých nabízených produktů je možné upravovat podle potřeb
klienta.
lé a pro naše klienty navíc i online v mojePartners. Srovnání bude obsahovat
Samoobsluha – jednoduchost na prvním místě!
produkty jako cestovní pojištění, pojištění domácnosti, pojištění nemovitosti,
Řada IT odborníků a produktových analytiků pracovala několik posledních
povinné ručení vozidla a havarijní pojištění.
měsíců na vývoji Samoobsluhy. Díky tomu jsme nyní schopni nabídnout
Nemůžete se už dočkat? Ještě chvilku se těšte a vyčkávejte. Už brzy se však budete moci sami přesvědčit. Stačí, když vyplníte formulář, a za pár minut uvidíte,
jakou částku za pojištění klient zaplatí.
Online srovnání povinného ručení vozidla, havarijního a cestovního pojištění
jsme v prvním kroku nasadili do Samoobsluhy v mojePartners. Naši klienti si
tak mohou online srovnání sami vyzkoušet. Tím ale rozhodně nekončíme, následně bude tento skvělý srovnávač přidán také do FiPu, abyste tak mohli během několika málo minut vybrat pro klienta nejen vhodnou nabídku pojištění,
ale také snadno sjednali smlouvu.
V neposlední řadě bude naše Call centrum vytvářet pro klienty nabídky. Následně plánujeme možnost srovnání rozšířit o pojištění nemovitosti, domácnosti a odpovědnosti.
Neděláme odhady, ale přesné kalkulace
Čím se naše online srovnání odlišuje od konkurence? Nespokojíme se s průměrem, proto jsme do srovnání zakomponovali jen kvalitní pojišťovny a jejich
produkty. Nasazen bude unikátní PARTNERS INDEX. Tento speciální index vypočítali analytici Partners na základě algoritmů individuálních pro každý pro28 JSMEPARTNERS
TEXT: MONIKA ANDERLOVÁ, TOMÁŠ MOŠČAK, ZBYNĚK KUBĚJ FOTO: ARCHIV PARTNERS, SHUTTERSTOCK
PARTNERS INDEX
Myšlenka na vytvoření Partners indexu vznikla
z potřeby přehledně a jednoduše zachytit
úroveň pojistné ochrany nabízených pojistných produktů. Již na začátku bylo zřejmé, že
tato veličina bude vyjadřována v procentech
a bude zahrnovat jak schopnost produktu
pokrýt jednotlivá rizika, tak také úroveň pojistitele. Celkový Partners index pak umožňuje
jednoduché srovnání všech produktů od
pojištění vozidel až po cestovní pojištění.
JAK JE PARTNERS INDEX
SESTAVEN?
Podstatou vytvoření indexu je rozdělení kaž­
dého produktu na jednotlivé části a přisouzení procentuální váhy každé této části podle
toho, jak je pro krytí rizik důležitá (např. pro
produkt pojištění vozidel důležitá základní
asistence). Tyto jednotlivé části jsou dále
rozděleny na konkrétní rizika, která produkt
pokrývá. Konkrétním rizikům je pak také
stanovena procentuální váha, která vyjadřuje
závažnost krytí rizika na jednotlivé části produktu. Posouzením těchto konkrétních rizik,
kterých je např. na produkty pojištění vozidel
něco málo přes sedmdesát, je pak stanoven
celkový Partners index.
Protože je Partners index postaven na korektnosti a maximální aktuálnosti, nezůstane
lhostejný vůči změnám na trhu a nově uváděným produktům a po každé, i sebemenší,
změně bude samozřejmě aktualizován.
JSMEPARTNERS 29
Téma
našim klientům možnost sjednat si jednoduše online své neživotní pojištění
u kaž­dého produktu napoví, zda se jedná o skutečně kvalitní produkt, u které-
a zaručit jim, že zvolený produkt bude přesně odpovídat jejich individuálním
ho nespláče při případném plnění.
potřebám.
Jak snadno a jak rychle si může
váš klient sjednat pojištění?
Po volbě produktu klient již jen doplní několik málo
5 HLAVNÍCH VÝHOD
dalších informací o vozidle a zvolí, jakým způsobem
chce zaplatit. Vybírá z variant platby kreditní kartou,
online převodem nebo standardním převodem na
Poté, co si klient zvolí na hlavní straně Samoobsluhy
• Rychle a snadno srovnáte nabídky neživotního pojištění
klient například autopojištění, předvyplníme mu do
• Vše na jednom místě
obratem obdrží veškeré dokumenty na svůj e–mail.
formuláře maximum vstupních údajů, které známe
• Unikátní Partners index srovná
pojištění nejen dle ceny, ale také
dle kvality
Gratulujeme, váš klient si právě sám sjednal kvalitní
z jeho analýzy. Na základě těchto údajů mu pak nabídneme tři balíčky Základ/Optimal/Exkluziv, ve kterých
účet. Po zaplacení se smlouva stává platnou a klient
pojištění a i vy z této objednávky získáváte svoji provizi.
A co víc – sjednáním pojištění v Samoobsluze v období
povídají jeho potřebám.
• Ušetříte svůj čas, nabídky pojišťoven srovnáte během 5 minut
maticky zařadíte do soutěže o nový iPhone 6!
Pokud by klient přece jen tápal, může se kdykoliv
• Jednoduchá administrativa
Navázání spolupráce s Porovnej24 v online světě nám
najde pouze ty produkty a parametry, které přesně od-
obrátit na klientské centrum, ať už pomocí bezplatné
od 1. června do 31. srpna 2015 se vy i váš klient auto-
otevírá dveře i u leadových spoluprací, jelikož jsme
infolinky, nebo pomocí videohovoru přímo uvnitř kli-
schopni našim dodavatelům nabídnout opravdu širo-
entského portálu. Poté již zákazník vidí přehledný seznam pojišťoven, ve kte-
ké portfolio produktů a pro jejich sjednání zvolit vždy tu nejefektivnější cestu,
rém může srovnat cenu jednotlivých produktů, a navíc mu tzv. Partners index
schůzku s poradcem, sjednání po telefonu či online.
INZERCE
30 JSMEPARTNERS
Partners PROJEKT
TEXT: MARTIN VLNAS FOTO: ILUSTRACE IDNES
NECHCI TU DŘÍT BÍDU,
SEŽEŇTE MI MRAKY LEADŮ
TŘI OTÁZKY PRO
MONIKU ANDERLOVOU,
PROJEKTOVOU
MANAŽERKU PARTNERS
MOŽNÁ, ŽE SLOVA Z TITULKU NEJSOU ÚPLNĚ PŘESNÁ
A MOŽNÁ ŽE TO PETR BORKOVEC ŘEKL ÚPLNĚ JINAK…
NA TO UŽ SE HISTORIE PTÁT NEBUDE. PETROVO ZADÁNÍ ALE
ZNĚLO NAPROSTO JASNĚ: PARTNERS SE MUSEJÍ STÁT SILNÝM
HRÁČEM NEJEN V KLASICKÉ „OFFLINE“ PRÁCI S KLIENTY, ALE
TAKÉ NA INTERNETU. A TAK SE ZAČALO BUDOVAT.
Co máš v našich leadových projek-
Přes první leadové spolupráce, kde jsme si teprve
z vedení MAFRY i Economie má našeho porad-
našeho Call centra, tak ze strany našich
osahávali terén, sbírali zkušenosti a občas se také
ce a jsou nesmírně spokojeni.
poradců. Snažím se, abychom naplno
spálili, a nemastné neslané Ušetři.peníze.cz, které
Myslím, že už je jasné, že se leady opravdu
vytěžili obrovský potenciál, který leady
bylo vymyšlené tak robustně, že jsme se v něm
samy negenerují. Za každým z nich je spous-
mají.
ztráceli sami, jsme se nakonec naučili s leady
ta práce. Proto bych vám dnes rád představil
efektivně pracovat, rozlišovat kvalitu od braku,
dvě tváře, které mají na úspěchu projektů lví
Co tě na tvojí práci nejvíc baví?
a hlavně vydělávat.
podíl. Jsou jimi Monika Anderlová, projektová
Dynamika. Vše, co se točí kolem lea-
Dnes už tedy můžeme hrdě prohlásit, že víme, co
manažerka Partners, a Marek Teiml, vedoucí
dů, se neuvěřitelně rychle mění. Ka-
děláme. A děláme to dobře. Ne nadarmo si nás
oddělení IT v Partners media. Díky za skvělou
ždou chvílí posouváme hranice toho,
vybral zpravodajský portál iDnes, abychom lea-
práci, kterou odvádíte.
co umíme a dokážeme. Adrenalinová
tech pod palcem?
Hledám obchodní příležitosti, jak získávat nové klienty, doporučení a spolupracovníky. Snažím se, aby partneři
pochopili, že spojit se s námi znamená
spojit se se špičkou ve finančním poradenství a ve zpracování leadů. Mým
hlavním úkolem je ale zajistit, že budou
leady kvalitně zpracovány, jak ze strany
dy s naším systémem sbírali také u nich.
bývají také jednání s obchodními part-
A další akvizice budou brzy následovat.
nery. Největší odměnou pak je, když
Právě dokončujeme jednání se špičkami
spolu domluvíme další zajímavou spo-
nakladatelství Economia o umístění pro-
lupráci. S leady se opravdu nenudím.
jektu na web Aktualne.cz. Věříme, že to
Nikdy!
vyjde. Pokud ano, bude to pecka.
V čem jsme silní? Dveře nám otvírá
Prozraď nám jedno zajímavé číslo,
nejen intuitivní design, stoprocentní
které charakterizuje to, co děláš.
přehled nad tím, co se s leadem po ce-
15 milionů korun. Tolik vloni vydělaly
lou dobu jeho života děje, a komplexní
leady. Letošní cíle jsou ale ještě vyšší,
portfolio, ale především jméno Partners,
chceme překročit hranici 50 milionů.
které je pro mediální domy zárukou, že
leady neskončí v černé díře. Několik lidí
TŘI OTÁZKY PRO MARKA
TEIMLA, VEDOUCÍHO
ODDĚLENÍ IT V PARTNERS
MEDIA
tury. Aktivně se účastním jednání o podobě
níků z různých profesí. Mám pak velikou ra-
uživatelského prostředí, na jejichž základě
dost, když se podaří výstupy propojit do ho-
tvořím návrh webu. Připravuji zadání pro
mogenního a uživatelsky příjemného celku.
navrhuji strukturu databáze, programuji
Prozraď nám jedno zajímavé číslo, které
Co máš v našich leadových projektech
a poskytuji technickou podporu během im-
charakterizuje to, co děláš.
pod palcem?
plementace projektu na partnerské weby.
21 463. Právě tolik leadů jsme do dnešního
Mám na starosti technickou část projektu
Co tě na tvojí práci nejvíc baví?
dne vygenerovali v projektech, které mám
od provedení analýzy a po návrh architek-
Komunikuji s řadou externích spolupracov-
na starosti.
grafika a HTML kodéra. V dalších fázích pak
JSMEPARTNERS 31
Michal Rob
Senior Account Manager Partners
[email protected]
tel. 733 143 440
32 JSMEPARTNERS
Partners a Back Office
TEXT: PETRA MEIŠNEROVÁ FOTO: ARCHIV PARTNERS
PAYG SMLOUVY
100% POD KONTROLOU
JE TO VLASTNĚ TAKOVÁ MALÁ INVESTICE
DO JEDNOTEK A PROVIZÍ. INVESTICE, KTERÁ
SE VRÁTÍ ZA DVA ROKY A TŘETÍ ROK UŽ JEN
PŘINÁŠÍ JISTÝ ZISK. TEDY SUPER DEAL.
Rok a kousek, tak dlouhá doba uplynula od spuštění PAYG režimu na
smlouvách životního pojištění. Nyní se tyto první sjednané dokumenty
překlápí do svého druhého roku a právě přichází čas, kdy se naplno projeví jejich pozitiva.
Pokud náhodou někdo nemá ponětí o tom, v čem se PAYG liší od smluv
„normálních“, pojďme si to ve zkratce připomenout. Oproti „normálním“
smlouvám je v okamžiku sjednání za PAYG smlouvy vyplácena nižší provize a napočítány nižší BJ, nicméně je to kompenzováno tím, že v průběhu
dalších let jsou za tyto smlouvy jednotky a provize vypláceny opakovaně,
konkrétně v prvním roce je to 90 %, ve druhém 60 % a ve třetím pak
30 %. Dá se tedy říci, že oproti „normálním“ smlouvám je PAYG taková
investice, která má návratnost dva roky a ve třetím pak už přináší zisk.
A investice, která se vrátí za dva roky, to je zatraceně dobrý deal, ne?
Jak se tohle celé projeví v praxi?
Aby bylo možné si nějak rozumně plánovat kariéru a vědět, jak se zmíněné dodatečné jednotky projeví, Centrála celý systém zautomatizovala.
třebují mít nad celým systémem kontrolu. Z tohoto důvodu je v Prome-
Pokud je PAYG smlouva v prvním roce proplacená a aktivní, v dalším roce
teovi úplně nový report Smlouvy – PAYG, který velmi přehledně zob-
bude automaticky vygenerována Prometeem. Díky tomu tak máte přehled
razuje všechny smlouvy za dané období, ukazuje, kolik jednotek z nich
o tom, kdy vám jednotky za další rok budou připsány. Konkrétně, ti z vás,
bude v dalším roce, a rovnou zobrazuje i proplacenost.
kteří v dubnu 2014 sjednali první smlouvy v režimu PAYG, mají již auto-
Celý systém jsme se snažili vyrobit jednoduše a dá se pochopit bez stu-
maticky vytvořené tyto „následné“ smlouvy v období duben 2015 a jed-
dování složitých manuálů. Doufám, že se nám to i povedlo. A pokud ne,
notky se vám počítají do všech kritérií – bonusu, kariéry, Leaders clubu,
tak mi napište.
tripů, prostě všude. Průměrně se jednalo o 30 BJ
na poradce. V kvartální závěrce jako když je člověk
najde, ne?
Provize jsou pak za tento typ smluv standardně
vypláceny podle provizních sestav od obchodních
partnerů. Nicméně i v tomto ohledu se PAYG režim
vyplatí – provize je vyplácena podle AKTUÁLNÍ
pozice. Pokud jste tedy za rok kariérně poskočili
výše, dostanete i vyšší provizi.
Kontrola a přehled
Celá tato záležitost je pro Partners nová, a je tedy
přirozené, že jak Centrála, tak poradci chtějí a poJSMEPARTNERS 33
Partners ROZHOVOR
NOVÝ SERVIS KLIENTŮ?
VÍME, JAK NA TO
KVALITNÍ SERVIS NENÍ VŮBEC JEDNODUCHÁ VĚC, VYŽADUJE PŘÍPRAVU, STRATEGII A PLÁNOVÁNÍ,
NEMALOU ZKUŠENOST, A PŘEDEVŠÍM SPRÁVNOU SEGMENTACI KLIENTŮ, A DOBRÉ NÁSTROJE
A PODPORU DALŠÍMI CESTAMI, KTERÉ VŽDY NEVYŽADUJÍ FYZICKOU PŘÍTOMNOST PORADCE. ALE
PROTOŽE, JAK UŽ MÁME V NÁZVU, DĚLÁME VĚCI JINAK A V PŘÍPADĚ SERVISU CHCEME DODRŽET
SLIB, KTERÝ OD NÁS KLIENT DOSTÁVÁ NA KAŽDÉ ANALÝZE, BYL K 1. KVĚTNU ROZŠÍŘEN PROJEKT
PRO PODPORU SERVISU SKRZE FRANŠÍZY O DALŠÍ NÁSTROJE.
TOTO TÉMA VÁM VÍCE PŘIBLÍŽÍ SPOLUTVŮRCE PROJEKTU MARTIN HRŮŠA, REGIONÁLNÍ
MANAŽER FRANŠÍZ, A PETR BORKOVEC, PARTNER SPOLEČNOSTI.
Martin: Petře, chtěl bych poradcům přiblížit komplexní systém servisu skr-
Petr: To věří, ale lžou sami sobě. Reálně má každý tak 30 % klientů, kterým
ze franšízy. Vím, že jste se v poslední době na svých blozích tématu servis
poskytuje kvalitní servis, a to by měli být ti, které považují za A-čkové. Ná-
poměrně hodně věnoval, a tak mě zajímá, jak vy vidíte vývoj a roli franšíz
sleduje skupina klientů, u kterých si hlídají pouze zásadní věci a drobnosti jim
v servise?
začínají utíkat. A pak je nemalá část, kde utečou i fixace hypoték, pokud se
tedy klient sám neozve. A to je věc, proti které je zbytečné bojovat sám, a je
Petr: Potenciál našeho trhu skýtá do budoucna stále velký prostor pro růst
potřeba v tom najít systém. Uvědomit si to, že chci přeci pracovat jen s těmi
v různých oblastech. Ale abychom mohli růst, nesmíme ztrácet důvěru u již
klienty, se kterými si rozumím, a hlavně kde to dává i byznysový smysl. Ale
jednou získaných klientů. A tady každý, kdo někdy dělal klientskou práci,
zkuste si spočítat, kolik má taková průměrná rodina doma finančních smluv
ví, že poskytovat dobrý a efektivní servis pro všechny svoje klienty není
včetně bankovních produktů. Není nic zvláštního, když se dopočítáte 20 pro-
úplně jednoduché a jde jen s velmi dobře propracovaným systémem a stra-
duktů. Je dobré se zamyslet nad tím, s kým to asi dnes všechno řeší, protože
tegií. Zdůrazňoval jsem především segmentaci klientů a schopnost pro každý
my to bohužel nejsme.
segment klientů zvolit správnou cestu servisu a případně pro různé oblasti
potřeb klienta zvolit jinou cestu. A v tomto systému musí hrát pobočkové
Martin: Je pravda, že pobočkami nepokrýváme celou republiku a potřebuje-
franšízy Partners market významnou roli. A to hlavně pro klienty v ratingu
me ještě na servis proškolit spoustu koncipientů. Ale osobně vidím obrovský
B a C.
kus práce, kterou pobočky udělaly, a i po tom, co říkáte, jsem přesvědčen
o tom, že nikdo jiný než ony komplexní servis pro všechny klienty nedokáže
Martin: V tomto duchu jsme projekt i stavěli a kromě nových nástrojů,
poskytnout.
které jsou dnes ve FIPu a umožňují velmi jednoduché předávání klientů na
franšízy, jsme se věnovali i evidenci, jak s nimi franšízy pracují. Koncipienti
Petr: Samozřejmě, dle mě je navíc kvalitní pobočková síť se zaměstnanci na
poboček nyní prochází certifikačními školeními na témata, jako jsou servis,
plný úvazek velmi silný nástroj pro jakoukoli strukturu, která chce růst, zís-
ale i hypotéky, investice či neživotní pojištění a tak podobně. Chceme, aby
kat čas pro nábor a budování a zároveň poskytovat kvalitní službu a servis;
výsledky toho, jak jsou jednotlivé franšízy úspěšné, byly dostupné pro po-
a v neposlední řadě na tom samozřejmě pasivně profitovat. Na druhou stranu
radce. A proto budou mít při sdílení svých klientů přehled o tom, jaké certi-
i samotné pobočky toto dnes musí podpořit a získat a zasloužit si důvěru. Jak
fikáty daná franšíza má. Ale mám pocit, že tu máme spousty poradců, kteří
víte, Martine, ukazuje se, že pobočky, které jsou aktivnější v komunikaci se
věří, že se o svoje klienty zvládnou postarat.
strukturou a poskytují do sítě pravidelné informace, ať už formou mailingu,
34 JSMEPARTNERS
TEXT: MARTIN HRŮŠA, PETR BORKOVEC FOTO: ARCHIV PARTNERS
či pravidelných porad, fungují lépe. Daří se jim na servise
realizovat desítky smluv měsíčně. Ale chtěl jste představit
koncept, tak sem s ním.
Martin: Koncept se v tuto chvíli skládá z nástrojů ve FIPU a zajištění
vzdělávání pro koncipienty na pobočkách. Ve FIPu tedy nalezneme
výrazně upravený nástroj změna přístupových práv k analýzám, který
je určen právě pro poradce či manažery, aby mohli velmi jednoduše zajistit
servis pro svoje klienty v místě jejich bydliště, a to právě skrze franšízy. Franšíza o tomto dostane zprávu, která je zařazena do generátoru příležitostí, kde má
14 dní na akceptaci. Poradce následně může v reportu servis přes franšízy evidovat, u kolika klientů má již servis zajištěn. Dalším vylepšením konceptu je servisní
report posledního kontaktu, který hlídá, jak se s daným klientem pracuje a co se
u něho realizuje. Jsem tedy přesvědčen, že máme jednoduchý systém, jak zajistit
pro poradce pohodlný servis jejich klientů, a to aniž by se s nimi museli vidět.
JSMEPARTNERS 35
FAQ… Oddělení Call centrum
PROFESIONÁLNÍ PŘÍSTUP
A NEUSTÁLÉ ŠKOLENÍ.
TO JE PRÁCE OPERÁTORA
VAŠE NEJČASTĚJŠÍ OTÁZKY SMĚŘOVANÉ NA JEDNOTLIVÁ
ODDĚLENÍ, TO JE RUBRIKA FAQ. NYNÍ SE PŘEDSTAVUJE
CALL CENTRUM SÍDLÍCÍ V BRNĚ, POD VEDENÍM
ZUZANY DVOŘÁKOVÉ.
Co všechno má oddělení Call centrum na
pak je práce náročná i na objem potřebných zna-
starosti?
lostí, a zejména umění velice rychle reagovat
Oddělení Call centrum zajišťuje jak aktivní od-
a učit se. Takže určitá míra fluktuace je u těch-
chozí kampaně, tak i standardní příchozí hovory.
to pozic přirozená. Lidé se vyvíjí a hledají další
V rámci aktivních odchozích kampaní zajišťuje-
výzvy. Nicméně i přesto máme na Call centru
me zejména takzvaný servis, kampaň, která na-
poměrně stabilní tým, který se samozřejmě čas
pomáhá udržet pravidelnou péči o klienta v si-
od času doplňuje o nové posily a dokáže pružně
tuaci, kdy už se například delší dobu neviděl
reagovat na změny. V průměru tu máme operá-
se svým poradcem. Dále zajišťujeme záchranu
tory dva roky.
smluv životního pojištění, typy uvítacích hovorů do společnosti a v neposlední řadě pro firmu
Máte tu nějakého operátora, který vydržel
velmi podstatné takzvané leadové kampaně,
na pozici už opravdu dlouho?
které dokážou pomoci v zužitkování obchodní-
Ano, máme zde operátorky, které jsou s Call
ho potenciálu. Naší další podstatnou kampaní je
centrem Partners v podstatě od jeho samého po-
kampaň neživotního pojištění. Specialisté jsou
čátku. A i u nich došlo k postupnému vývoji –
schopni najít pro klienta tu nejvhodnější va­
možnost změny je v jejich práci velice důležitá,
riantu krytí, například v oblasti pojištění vozidel,
proto si například v průběhu doby zkusily volat
odpovědnosti či majetkových pojištění.
více kampaní.
Kolik lidí zde pracuje?
Prý mi může Call centrum domluvit schůz-
Aktuálně máme na Call centru 17 operátorů
ku s klientem. Jak této služby mohu využít?
a jednu supervizorku.
Schůzku s klientem pro finančního poradce skutečně domlouváme, zejména například u zmiňo-
O operátorech se říká, že na své pozici moc
vané servisní kampaně. Domlouváme ji v situa-
dlouho nevydrží. Jak to tedy je?
cích, kdy se klient se svým poradcem delší dobu
Práce operátora Call centra je náročná – je tře-
neviděl a je třeba například zmapovat aktuálnost
ba udržet vždy profesionální přístup ke klientům
jeho finančního plánu či klienta informovat o růz-
i v situacích, kdy to není vždy jednoduché. Dále
ných novinkách na finančním trhu. Dále také tře-
36 JSMEPARTNERS
TEXT: SOŇA STRAKOVÁ FOTO: ARCHIV PARTNERS
ba právě u takzvaných leadových kampaní, u kterých pomáháme zpracovávat obchodní potenciál.
S čím se klienti na Call centrum obrací nejčastěji?
Velkým dílem řeší zmiňované objednávky a samotné sjednání neživotního pojištění či se chtějí
zkontaktovat se svým finančním poradcem. Dotazů je samozřejmě široká řada, jelikož příchozí
linka slouží kromě vyřizování dotazů od klientů
i k dotazům právě od finančních poradců. Finanční poradci řeší objednávky svých klientů na
neživotní pojištění či potřebují poradit s vhodnými kontakty v rámci Centrály.
„VÍM, JAK LIDI NAMOTIVOVAT A DOSTAT Z NICH TO NEJLEPŠÍ“
Yveta Kudláčková vystudovala psychologii a sociologii na Filozofické fakultě MU v Brně, absolvovala tříletý psychoterapeutický výcvik a je certifikovanou lektorkou vzdělávání dospělých. Také
působila jako lektorka „soft skills“ a má zkušenosti s prací v call centru. Dnes je supervizorkou
na Call centru Partners.
Čemu se tedy věnuješ v Partners?
Jsou všechny hovory na Call centru nahrávány?
Ano, hovory na Call centru jsou nahrávány,
o této skutečnosti je vždy nutné klienta taktéž
informovat.
Chystáte nějaké změny v letošním roce?
Na Call centru mám na starosti vedení operátorů především na servisních kampaních, pasivní
lince a v oblasti „soft skills“ a dále vedu operátory věnující se kampaním neživotního pojištění.
Zodpovídám také za plnění nastavených cílů na jednotlivých kampaních, a to jak po stránce
prodejních výsledků, tak po stránce kvality hovorů. Zjednodušeně řečeno: zodpovídám za to,
aby co největší počet provolaných kontaktů skončil úspěchem, tedy sjednáním schůzky s poradcem, případně prodejem. Kromě toho kladu důraz na to, aby hovory byly vedeny na co nejvyšší profesionální úrovni. Operátor na lince totiž v očích klienta reprezentuje celou společnost.
Ano, i my se snažíme o neustálý rozvoj. Loňský
V čem spočívá tvůj trik, systém, jak vést operátory?
rok byl hodně ve znamení systémových změn.
Není to přímo jeden konkrétní trik, ale nyní využívám svých bohatých zkušeností nabytých
v předchozích zaměstnáních. Například jsem učila operátory techniky „jak zaujmout a správně
motivovat klienta“ nebo „jak co nejlépe zpracovávat námitky“. Dovedu také jednat s různými
typy lidí a vím, jak jednotlivé osobnosti správně namotivovat a dostat z nich to nejlepší.
Letos máme zájem o nastolení ještě více kontinuálního vzdělávání operátorů, poté samotný
rozvoj na kampaních, jako je třeba další rozvoj
lea­dových kampaní, na čemž již pracujeme, či
nás ještě čekají další dodavatelé leadů, případně
A máš nějakou svou vizi, cíl na oddělení?
velice aktuální novinky ve spojení s portálem
Call centrum vidím jako významnou vizitku celé společnosti. Vypovídá totiž o ní, zda operátor
působí dostatečně profesionálně, zda je kompetentní nebo zda dokáže správně namotivovat
ke schůzce s poradcem. Chci, aby naši poradci viděli v Call centru tým, který jim pomáhá a podporuje jejich byznys. Mým přáním tedy je, aby každý klient nabyl po telefonátu přesvědčení:
„V Partners se o mě opravdu starají a jsou to profesionálové na vysoké úrovni.“
mojePartners. Call centrum mu bude též poskytovat informační podporu a budou na to napojené i další kampaně, které nám pomohou podchytit další potenciály – jak obchodního charakteru,
tak i takzvaného servisního.
JSMEPARTNERS 37
Partners a Centrála pro vás
TEXT: KATEŘINA JURÁŠKOVÁ FOTO: ARCHIV PARTNERS
VYUŽIJTE VŠECH
VÝHOD K PODNIKÁNÍ
TAKÉ SE OBČAS ZTRÁCÍTE V TOM, CO VŠECHNO MŮŽETE
VYUŽÍT, JAKÉ MÁTE K DISPOZICI BENEFITY A SLUŽBY NEBO
NA JAKÝCH PROJEKTECH SE PRACUJE? A VÍTE, KDO VÁS
MŮŽE V DANÉM TÉMATU PROŠKOLIT?
Benefitů, služeb a projektů máme hodně.
Bylo tak už na čase všechny vzít a přehledně
je uspořádat na jedno místo. Celou záležitost
jsme spojili s webem JsmePartners.cz, kterým
se můžeme chlubit v rámci prezentace naší
společnosti. Je plný zajímavých článků, fotografií a videí a nově tam také přibyla záložka
Centrála pro vás. K dispozici vám jsou tři sekce – PROJEKTY, SLUŽBY a BENEFITY.
Líbí se vám benefit? Dejte nám
o tom vědět
U každého jednotlivého článku o konkrétních
možnostech je pak vždy uvedena kontaktní
kýkoli nápad, jak jednotlivé věci ještě vylepšit,
ta práce pro vás a nutnost neustále se něco no-
osoba či alias, kam můžete psát veškeré ná-
neváhejte nás kontaktovat!
vého učit, jsme připraveni vám v tom pomoci.
měty či dotazy. Dále můžete využít také „chat“
V případě projektů hotových tu naleznete vše,
Ze zkušených pracovníků Centrály se posklá-
a vkládat komentáře, které uvidí i vaši kole-
co už je zaběhlé a funguje.
dal tým odborníků, který vám bude k dispo-
gové, a pracovníci Centrály na ně budou re-
zici. Dali jsme dohromady okruh témat a náš
V sekci Projekty naleznete navíc další rozděle-
Ozvěte se, náš tým vás přijde
proškolit
ní, na projekty aktivně řešené a projekty ho-
Hodně projektů, hodně informací, hodně otá-
ho okruhu témat nevyberete, nevadí… Stačí
tové. V první podsekci získáte přehled, na čem
zek, málo času na čtení manuálů? Jelikož jsme
nás kontaktovat a my vám uděláme školení
aktivně Centrála pracuje. Pokud budete mít ja-
si vědomi, že s našimi pokroky souvisí i spous-
na míru.
agovat.
tým přijede vás nebo váš tým proškolit přímo
do vašich kanceláří! V případě, že si ze široké-
ŠKOLICÍ TÝM
HR oddělení
Oddělení Back Office
Partners bankovní služby
životní a neživotní pojištění, úvěry,
Kariérový plán, projekty na
podporu získání nových klientů či
spolupracovníků, projekt Umím si
poradit, Watchdog, VIP CO
Administrace produktových smluv
a doprovodných dokumentů,
zpracování a výplata provizí
Vědět, jak a proč zařadit bankovní
firemní obchody, investice
služby do portfolia klienta
Právní oddělení
Oddělení IT
Exekuce, dědění, odpovědnost,
Oddělení klientského servisu
Fondy PIS, individuální správa majetku PIS, komentář k současnému
dění na finančních trzích
FiP, Anakin, Wiki
pojistné smlouvy…
Obchodní oddělení
Podrobnější informace včetně uve-
Obchodní informace obecně,
dení lektorů naleznete v naší Wiki.
Základ komunikační strategie,
seznámení s Call centrem
38 JSMEPARTNERS
Partners investiční společnost
Partners a HR
TEXT: HANA JIROUTOVÁ FOTO: ARCHIV PARTNERS
INSPIRUJTE SE OD ÚSPĚŠNÝCH
CO MAJÍ SPOLEČNÉHO ŠKOLITELÉ, DEN ÚSPĚŠNÝCH
PODNIKATELŮ, KRISTINA ŽŮRKOVÁ, JAN MÜHLFEIT
A KURZ EFA?
Přijede nejvýše postavený
manažer
Neopomeneme ani další pokračování Dne
úspěšných podnikatelů. Můžete se již nyní těšit na v pořadí IV. díl, který se uskuteční 7. říj-
Vše patří pod Partners Akademii. A v rámci
nou ženu představili i po jiné stránce, než je
na opět v prostorách kongresového sálu Top
ní pro vás chystáme několik novinek. Jednou
profese ředitelky. Od března působí také jako
Hotelu Praha. Mezi hlavní hosty bude patřit
z prvních a důležitých novinek je snížení cen
interní lektorka Partners Akademie, s.r.o.,
osobnost, která se nejlépe představí vlastní-
u našich školitelů a školicích firem v Partners
a mezi jí nabízená témata patří především
mi činy a úspěchy. Je to bývalý ředitel české
Akademii. Vedlo nás k tomu několik důvo-
ženský leadership. Náplň svých seminářů vy-
pobočky firmy Microsoft a rovněž bývalý vi-
dů, především však chceme přiblížit možnost
tvořila na základě vlastních zkušeností a také
ceprezident Microsoftu pro Evropu, Střední
vzdělání všem spolupracovníkům. Věříme, že
díky svému velkému zájmu o tuto tematiku.
východ a Afriku. Pracoval na pozici Chairman
tento krok bude kladně přijat a podpoří tak
Tu řešila nejdříve sama pro sebe na různých
Europe, Microsoft Corporation, kde reprezen-
vzdělanost všech obchodníků a vedoucích pra-
seminářích, jež navštěvovala, a s pomocí své
toval Microsoft ve vztahu k vládám jednotli-
covníků.
osobní koučky Jitky Ševčíkové, s níž dodnes
vých evropských zemí, klíčovým evropským
úzce spolupracuje. V současné době předá-
institucím, největším firemním zákazníkům
vá své nabyté zkušenosti, informace a do-
a obchodním partnerům. Tuto pozici se roz-
vednosti ostatním prostřednictvím seminářů
hodl opustit ke konci roku 2014. Jeho život-
A novinkami nekončíme. Jméno Kristiny
s názvem Ženský leadership. Chcete se zú-
ním posláním je pomáhat jednotlivcům, or-
Žůrkové (D2) vám je jistě známé, ale rádi by-
častnit? Bližší informace naleznete v Manaže-
ganizacím a zemím, aby odemkli svůj lidský
chom vám tuto velmi zajímavou a všestran-
ru seminářů.
potenciál. Mezi jeho silné stránky patří vize,
Kristina je novou interní lektorkou
strategie a komunikace. Představí se člověk,
který dosáhl pozice nejvýše postaveného manažera – Čecha – na světě: Jan Mühlfeit.
Přípravný kurz EFA je téměř
na startu
Připravte se na zkoušku, jež vám otevře dveře
do světa finančních odborníků. Už 12. června startuje v pořadí pátý ročník přípravného vzdělávacího kurzu k certifikaci a titulu
€FA™. Ten vám zajistí nejen konkurenční
výhodu v podobě možnosti prokázání vysoké odbornosti, ale i různé benefity od Partners Financial Services, a.s., například vyšší
provizní odměnu díky bonusu EFA. Hlaste se
prostřednictvím webových stránek kurzu Efa.
partners.cz.
Máte pocit, že vám v nabídce Partners Akademie, s.r.o., chybí určitý směr či náplň školení,
nebo máte cokoli jiného k projednání? Dejte
nám vědět! Společně jistě najdeme řešení.
JSMEPARTNERS 39
Osobnost a finance
Jiří Antoš zastává
funkci v představenstvu
Sberbank CZ od roku 2013
a je odpovědný za retailové
bankovnictví. Za více než
21 let v bankovním sektoru
nasbíral zkušenosti v různých
finančních institucích. Patří
mezi ně například GE Money
Česká republika, Poštovná
banka na Slovensku či
Raiffeisen Bank International
v Rakousku.
40 JSMEPARTNERS
TEXT: MARTIN VLNAS FOTO: ARCHIV SBERBANK
JIŘÍ ANTOŠ: JSTE NAŠÍM
KLÍČOVÝM PARTNEREM
„PARTNERSTVÍ NENÍ JEN O PROCESU A PRODUKTECH, ALE HLAVNĚ
O LIDECH, KTEŘÍ OBCHOD TVOŘÍ,“ ŘÍKÁ V EXKLUZIVNÍM ROZHOVORU
JIŘÍ ANTOŠ, ČLEN PŘEDSTAVENSTVA SBERBANK CZ PRO OBLAST RETAIL.
Pod značkou Sberbank fungujete na českém trhu od roku 2013.
oproti standardu trhu. Já osobně vnímám spolupráci s externími part-
Jak hodnotíte uplynulé dva roky?
nery ve více rovinách, tedy nejen v rovině dodavatel – odběratel, ale
Velmi pozitivně. Podařilo se nám posílit ve všech klíčových segmen-
také jako velmi důležitý zdroj zpětné vazby.
tech, ať už jde o retailové bankovnictví, segment středních firem, či
korporátní a strukturované financování. Zavedli jsme řadu nových
Podle čeho si vybíráte, s kým budete spolupracovat?
produktů či produktových vylepšení. Jen pro představu – pokračuje-
Existuje několik kritérií, nicméně důležitá je pro nás dlouhodobá
me dál ve financování bydlení, přidali jsme spotřební úvěry a kreditní
a fungující spolupráce postavená na vzájemné důvěře. Osvědčil se
karty, uvedli jsme na trh unikátní nabídku garantovaných spořicích
nám model spolupráce s menším množstvím partnerů, kterým pak
účtů a nadále pracujeme na rozšiřování distribuční sítě. Vše výše zmí-
můžeme nabídnout užší spolupráci.
něné se odráží v růstu počtu zákazníků, ale i růstu aktiv a pasiv. Jsme
vidět.
Jak si hlídáte kvalitu?
V loňském roce jsme spustili certifikaci makléřů, sledujeme tak pro-
Chystáte nějaké produktové inovace v oblasti spotřebitel-
dukci až na konkrétního makléře. Sledujeme několik ukazatelů, mezi
ských úvěrů?
které patří např. aktivita makléře, kvalita zpracování, úspěšnost po-
Ve spotřebitelském financování provádíme inovace dlouhodobě. Po-
radce, zpětné vazby atd.
sloucháme vás a snažíme se vám vždy vyjít vstříc, proto jsme spustili
například náš e-shop pro partnery. Máme velmi zajímavé produkty,
A jak hodnotíte spolupráci s Partners?
zejména konsolidaci, která pomáhá klienty oddlužovat za velmi příz-
Partners patří dlouhodobě k našim klíčovým partnerům. Dokonce
nivé ceny a zároveň je velmi jednoduché ji sjednat.
jsme již několikrát využili vašich podnětů a zpětných vazeb při tvorbě
produktů a procesů. O to více nás těší, když můžeme sledovat, že se to
Úrokové sazby u spotřebitelských úvěrů v posledních letech kle-
v praxi vyplatilo a přináší to užitek oběma stranám. Zejména v konso-
sají. Proč se ale nesnižovaly už dřív? Prostor na trhu očividně byl…
lidačním financování společně zažíváme velký úspěch.
Snižování sazeb je ovlivněno zejména konkurencí a větším zájmem
bank o tento produkt. Svou roli zde hraje bezesporu i tlak ze strany
Chystáte pro poradce nějaké inovace, novinky?
zprostředkovatelů. Není to však jen o sazbách, ale o celkovém nasta-
Určitě, v průběhu roku bychom vám rádi představili zejména procesní
vení produktu, jeho dostupnosti a přidané hodnotě pro klienta. Zde se
a produktové novinky. Některé z nich budou opravdu zajímavé a vě-
nám podařilo propojit všechny pozitivní aspekty, což nám potvrzuje
říme, že se vám budou líbit. Nechte se překvapit…
i vysoký zájem o tento produkt.
Pokud byste měl ve dvou větách shrnout, proč jsou vaše proNakolik jsou pro vás důležité externí distribuční sítě?
dukty lepší, co byste poradcům napsal?
Jsou velmi důležitou a nedílnou součástí strategie banky. Mají neza-
Není to jen o procesu a produktech, ale zejména o lidech, kteří obchod
stupitelnou roli, u některých produktů to bez nich prakticky nejde,
tvoří. Zde můžeme dlouhodobě nabídnout osobní přístup a mnohdy
a tak i u nás tvoří významnou část produkce. Zde se neodlišujeme
i individuální poradenství, kterého si nejen klienti, ale i poradci váží.
JSMEPARTNERS 41
Manažeři, jak je neznáte
VYSTOUPILA
Z KOMFORTNÍ
ZÓNY A PUSTILA
SE DO SOUPEŘEK
NALÍČENÁ, V KOSTÝMKU,
LODIČKÁCH, S MOBILEM
A POČÍTAČEM, TO JE SOUČASNÁ
TVÁŘ IVANY FLEMROVÉ. NENÍ TO TAK
DÁVNO, CO JI MOHLI KLIENTI POTKAT
V JINÉM DRESU. DOSLOVA. TO KDYŽ
SE PŘEVLÉKLA A V SOUTĚŽIVÉM
DUCHU SE PUSTILA DO SOUPEŘEK.
HRÁLA TOTIŽ RUGBY. DNES SE K NĚMU
RÁDA VRACÍ, BYŤ UŽ NE AKTIVNĚ.
42 JSMEPARTNERS
TEXT: SOŇA STRAKOVÁ FOTO: TOMÁŠ PÁNEK, TOMÁŠ KRACÍK
Psal se rok 2013 a Ivana Flemrová tehdy chodila
ní trénink a „zlanařila“ Dominika Vosátku. Tento
už dva roky s trenérem Mad Squirrels Vrchlabí,
hráč Mad Squirrels začal ženský tým trénovat.
rugby leagovým klubem. Díky svému partne-
První trénink byl 21. srpna 2013 a Dominik
rovi poznala tento sport a zažívala s hráči ne-
zůstal trenérem dodnes. Sama Ivana vydržela
uvěřitelnou atmosféru týmového ducha, sou-
trénovat do jara 2014. Pak už tréninky časově
držnosti a přátelství. „Byla to hra pro tvrďáky,
nestíhala. „Práce, osobní a zdravotní problémy,
pro opravdové chlapy, kteří něco vydrželi a ne-
a taky jsem byla líná, zapříčinily, že jsem se po-
fňukali. A také to byl, a stále je, rozvíjející se
stupně rugby vzdala. A nakonec jsem se nedo-
sport v Česku. Líbilo se mi tak, jak tým pracuje
stala ani na jeden zápas,“ přiznává dnes senior
na propagaci, vývoji a pořád dělá něco navíc,“
konzultantka z Vrchlabí.
vzpomíná na poznávání rugby Ivana Flemrová,
Nicméně i tak nyní uvažuje o návratu k rug-
dnes Senior Consultant II v Partners.
by. Jen neví, kdy to bude. „Holky hrají pořád,
Tehdy ji natolik zasáhla atmosféra a vše kolem
jsou úspěšné, jedna z nich se dostala do nároďá-
rugby, že ji napadlo založit ženský tým. „Fas-
ku a jinak tuším, že bylo ženské rugby zhruba
cinovalo mě, že bychom mohly mít něco, jako
v dubnu založeno oficiálně pod TJ Jiskra Pod-
mají chlapi,“ přiznává Ivana. Důvod však byl
hůří.“
i další, chtěla překročit své hranice a vystoupit z komfortní zóny, protože tehdy kolektivní
Nehraje. Ale rugby podporuje
a kontaktní sporty, jak sama říká, nesnášela.
Ivana je dodnes vášnivá fanynka, i když s příte-
„Zároveň jsem věděla, že čím víc se tomu budu
lem už nechodí a rugby nehraje. „Sice nemám
věnovat, tím víc mě to začne bavit, a hlavně,
přístup přímo do víru dění, nicméně když jsem
posunu se dál.“
začala na podzim 2012 pracovat v Partners, na-
A vzhledem k tomu, že bylo tehdy v republice
vázala jsem já a moje vedoucí Michaela Mar-
málo týmů ženského rugby, měla vizi. Chtěla,
tincová spolupráci s týmem Mad Squirrels. Trvá
aby ženy byly dobré a alespoň některé se do-
dodnes.“
staly do národního týmu a jely na olympiádu
Hodně hráčů se stalo Ivaninými klienty a ta
do Ria, kde bude rugby poprvé olympijským
rugby podporuje i jinak. Nechala vyrobit dresy
sportem.
pro juniory v barvách Partners s dominantním
Vydupala si první trénink
veny na dětském dni v červnu, kde chceme mít
Z myšlenky se brzy zrodil plán. Přes Facebook,
zajištěnou velkou propagaci v podobě oblou-
kamarádky a jejich známé sehnala ženy do
ku Partners se soutěžním stanovištěm v rámci
týmu. Na jedné party na ragbyovém hřišti Vrch-
podpory finanční gramotnosti dětí. Dále chys-
labí – Podhůří, které bylo tehdy prvním a jedi-
táme 1. rugbyový ples, zřejmě v lednu v příštím
ným hřištěm jen na rugby v ČR, si vydupala prv-
roce,“ shrnuje plány Ivana Flemrová.
logem společnosti. „Tyto dresy budou předsta-
JSMEPARTNERS 43
Bydlím, tedy jsem
44 JSMEPARTNERS
TEXT: SOŇA STRAKOVÁ FOTO: MICHAL BÍLEK
V KUCHYNI DANIELY
KOČÍ HLEDEJTE
ORANŽOVOU KAROSERII
MNOHO LET PROŽILA V MIROŠOVICÍCH, V RODINNÉM DOMĚ SE ZAHRADOU, BAZÉNEM
A JEZÍRKY NEDALEKO PRAHY. PŘED ŠESTI LETY SE PŘESTĚHOVALA DO 3+KK V HLAVNÍM
MĚSTĚ. POCHVALUJE SI DOSTUPNOST DO KANCELÁŘE, KONTAKT S CENTREM MĚSTA I BYT
DOSLOVA PODLE JEJÍCH PŘEDSTAV.
V bytě Daniely Kočí a jejího manžela Davida je několik skříní, komod
nou cenu nechtěla novostavbu. „Tam se totiž stěhují mladí lidé s dětmi a já
a úložných prostor. Kdo v jejich útrobách čeká nějaké ukryté poklady,
si přála klid, a ne poslouchat pláč a křik přes stěny bytu,“ přiznává. A to se
mýlí se. Team Manager a lektorka finanční gramotnosti tu má totiž oble-
jí i splnilo. Byt nechala přesně podle svých návrhů zrekonstruovat.
čení a 140 párů bot!
„Po životní změně jsem se s novým mužem a dcerou přestěhovala do Pra-
Kuchyň čistí přípravkem na auta
hy, kde jsem už od malička chtěla bydlet. Syn už tehdy bydlel s přítelkyní,“
V bytě si přála dvě toalety, zašupovací dveře do stěn a všude barvy, které,
vzpomíná Daniela.
jak říká, člověka nabíjejí. Vévodí tu tedy nepřehlédnutelná oranžová a žlu-
Lokalitu Prahy 4 vybírala podle několika parametrů. „Manžel je teniso-
tá. „Místo kachliček mám u kuchyňské linky oranžovou karoserii auta.
vý trenér a působí v Modleticích, hledali jsme tak nějakou strategickou
Materiál mi přivezli ve dvou kusech ze Švýcarska. Sice je s tím spojena
polohu. Chtěla jsem být blízko nájezdu na D1, zároveň na metru a také
zvláštní údržba, nečistím to normálním leštidlem, ale speciálním příprav-
u stanice Pražského povstání, kde má David maminku, o kterou se stará.
kem na auta, ale má to přesně takovou barvu, jakou jsem požadovala,“
A protože milujeme kulturu a minimálně jednou týdně chodíme do di-
vysvětluje Daniela Kočí.
vadla či na koncert, snažila jsem být co nejblíže centru veškerého dění,“
V kuchyni se dnes už ale „netočí“. „Od té doby, co vylétly obě děti z hníz-
vybavuje si manažerka.
da, moc nevařím. Manžel mi to zakazuje, že je to ztráta času, který může-
Byt si sháněla sama. Do oka jí padla oblast Pankráce a starší byty. Za žád-
me využít smysluplněji. V týdnu jsme stejně celé dny pryč a večer si rádi
JSMEPARTNERS 45
C
M
přichystáme studený talíř.“ A o víkendech? Když nemá pracovní aktivity,
bývá s manželem na tenisových zápasech nebo na výletě.
Y
CM
Z dětského pokoje šatna
MY
Nejoblíbenější místností je pro Danielu koupelna. Miluje čas, kdy se „na-
CY
loží“ do vany. „Dám si plno pěny, kolem svíčky a relaxuju. To pak manžel
CMY
chodí s posměšky a říká – to tvoje krematorium. Ale já to mám ráda.“
A ještě jednu místnost nesmí vynechat – bývalý dětský pokoj dcery Moniky Tůmové, dnes asistentky Petra Havla (D2). Poté, co se mladá dáma
osamostatnila a odstěhovala, udělala si tu lektorka finanční gramotnosti
šatnu a žehlicí koutek. Po dceři jí tady zůstaly poháry a medaile z tenisových turnajů z celého světa. „Holt mám hodně oblečení, i když stále
říkám, jako každá ženská, že nemám co na sebe. Její pokoj jsem aspoň
takto vhodně využila,“ vysvětluje Daniela.
Obléká lidi z paneláku i bezdomovce
Aby ji za chvíli boty, šaty a kabelky nevystěhovaly z bytu, občas svou sbírku probere a něco vyhází. „Často se stane, že si oblečení vezmu třikrát na
sebe a už mě nebaví, to je pak možnost poslat ho dál, někomu vždy udělá
radost.“ Oblečení dává lidem v domě nebo ho vozí známým na Slovensko.
Občas vyřadí i něco z manželova šatníku a dá to bezdomovci v metru.
Její neoblíbenější barvou oblečení je růžová a vůbec všechny pastelové
barvy. „Odráží náladu a já mám ráda veselé barvy, stejně tak jako veselé
lidi, protože já se taky pořád směju.“ Zrovna nyní má prý „žluté období“.
A chodí i vzorně sladěná, k oblečení si totiž pořizuje ve stejné barvě i boty
a kabelku a nesmí jí chybět ani totožná gumička do vlasů.
Pracovnu by kdekdo hledal v bytě marně. Zrušila ji. Když tráví celý den
s lidmi, řekla si, že domů pracovní záležitosti nosit nebude, a zdárně odděluje práci a rodinu. A co dělá, když není v kanceláři, na koncertě nebo
v divadle? S manželem užívají večery doma v klidu a pohodě, občas zajdou do místní sídlištní hospůdky.
46 JSMEPARTNERS
K
Jak to vidí ON a ONA
TEXT: VLADISLAVA CISARZOVÁ FOTO: ARCHIV PARTNERS
JEDNA OTÁZKA PRO DVA LIDI, TO JE RUBRIKA
JAK TO VIDÍ ON A ONA. TENTOKRÁT JSME
VYBRALI VLAĎKU CISARZOVOU A MIKA OPPLA.
TEN BYL NAKONEC NATOLIK VYTÍŽENÝ, ŽE
ODPOVĚĎ PŘENECHAL JEN VLAĎCE.
JAK NA SPRÁVNÝ
TIMING?
Vladislava Cisarzová
(obchodní ředitelka a členka
představenstva)
Správný timing? :-) Ano, je pravda, že jsem stále na cestách
a snažím se kloubit pracovní a soukromý život, tak
abych věnovala 100
% obojímu. Jde to.
V první řadě je to
o stanovení priorit, ať
už v pracovních úkolech, schůzkách, poradách, akcích, nebo v aktivitách v soukromém životě.
Na pro mě důležité věci si čas
udělám vždy, ať už je pracovní
den jakkoli náročný. A díky po
minutě přesně plánovanému rozvrhu dne není prostor na, ve školeních
zmiňovanou, prokrastinaci. :-) Já prostě
důležité věci neodkládám, nemám totiž kam.
Odkládám pouze to, co odklad snese, protože
deadline je určen na nějaké datum v budoucnu, nebo to, co pro mě důležité není, a to ať
klidně zapadne v zapomnění. :-) Nabitý diář mě
naučil vidět hodnotu mého času. Miluju, když
od lidí slyším, že na něco nemají čas. Jedním
dechem totiž skrytě říkají „není to pro mě důležité, nechce se mi to dělat“. Takže, stanovme
si priority a z nich neustupujme a zázraky se
začnou dít samy. :-)
48 JSMEPARTNERS
S Partners na cestách
TEXT: SOŇA STRAKOVÁ FOTO: ARCHIV PARTNERS
NEJLEPŠÍ MANAŽEŘI SE V RAKOUSKU
VYDALI PO STOPÁCH YETTIHO
PADESÁT ÚSPĚŠNÝCH MANAŽERŮ A JEJICH PARTNEŘI SI UŽILI NEZAPOMENUTELNÝ
LEADERS CLUB PARTNERS V RAKOUSKÝCH ALPÁCH. V LUXUSNÍM HOTELOVÉM
byznysu na této akci to nejdůležitější. Díky manželovi se tohoto tripu účastníme častěji, a proto máme
stále nové a nové vazby na úspěšné kolegy z celé
KOMPLEXU GRADONNA MOUNTAIN RESORT SI POCHVALOVALI 5CHODOVÁ MENU,
republiky, se kterými bychom se nejspíš běžně ne-
SAUNU NEBO BAZÉN A VZPOMÍNAJÍ I NA HRY NA SNĚHU.
seznámili. Řešili jsme například zkušenosti s VIP CO
„V porovnáním s loňským rokem nám vyšlo lepší
a saunovém světě. „Mě z programu zaujala ranní
Vybraní účastníci hodnotí trip celkově pozitivně.
počasí. Část lidí bydlela v luxusních chaletech, kde
jóga při východu slunce nad horskými hřebeny,“
„Bylo to perfektní. Ubytování, strava, wellness
byl společný obývací pokoj, a byla tu tak příležitost
vzpomíná Zbyněk Mátl, jeden z ředitelů Partners.
i sjezdovky byly na nejvyšší úrovni,“ chválí Svatoš.
scházet se, poznávat se a povídat si,“ hodnotí zpět-
Někteří navazovali spolupráci
A Zbyněk Mátl se přidává: „Jednoznačně to byl nej-
ně trip vedoucí marketingu Lucie Krejzová.
Leaders Club ale nebyl jen o zábavě. Tak jako na
lepší trip, na kterém jsem kdy byl.“
A co by to bylo za Leaders Club bez pořádných her
jiných akcích Partners se i tady řešil byznys. „Osob-
na sněhu! A tak se třeba putovalo po stopách Yetti-
ně jsem využil trip hlavně k navázání vztahů a spo-
ho nebo běhalo ve sněžnicích.
lupráce s úspěšnými manažery a řediteli,“ přiznal
Relax a pohodu si pak účastníci užili v bazénu
Team Manager Václav Svatoš. „Pro nás je řešení
a s franšízou,“ vzpomíná Daniela Uhlíková (SC II).
JSMEPARTNERS 49
S Partners na cestách
TEXT: SOŇA STRAKOVÁ FOTO: JAN VODEHNAL
DUBAJ? NEUVĚŘITELNÝ ZÁŽITEK DOPLNĚNÝ
INSPIRACÍ A RADAMI Z BYZNYSU
FASCINUJÍCÍ KOUSEK SVĚTA
PŘIPOMÍNAJÍCÍ POHÁDKY
TISÍCE A JEDNÉ NOCI A DNES
PŘEDEVŠÍM SYNONYMUM
LUXUSU ŠOKUJÍCÍHO PŘEPYCHEM
UPROSTŘED POUŠTĚ, TO POZNALI
ÚČASTNÍCI NAŠEHO POSLEDNÍHO
TRIPU. 47 Z VÁS ZAVÍTALO
DO DUBAJE!
50 JSMEPARTNERS
„Celý trip byl jedním velkým nej. Těžko vybrat, co
přístupu, postoje. Bylo tam hodně podnětů, kdy
bylo nejlepší! Být společně s 50 borci a borkyně-
si každý mohl uvědomit, jak sám ke své firmě při-
mi v Dubaji, sdílet know how s naším nejvyšším,
stupuje, co dělá dobře, nebo na čem je potřeba za-
Radimem Lukešem, a do toho mít program nabi-
makat,“ zamýšlí se Senior Director Jan Vodehnal.
tý zážitky… Co víc si přát!“ shrnuje pobyt Team
Podle účastníků se v Dubaji sešli podobně smýš-
Manager Lucie Šmejkalová.
lející podnikatelé, kteří vědí, kam míří. „Takový
Účastníci strávili v Dubaji pět dnů a kromě zábavy
trip je příležitostí, kde si můžeme všichni předat
v aquaparku, celodenního výletu do Abu Dhabi
svoje zkušenosti a to, co nám vzájemně v byz-
s návštěvou Ferrari Worldu se čtyřmi adrenalino-
nysu funguje,“ říká Petr Čihák a dodává: „Trip
vými atrakcemi nebo vstupu do nejvyšší budovy
mě inspiroval k zásadní myšlence – co je to pod-
světa, mrakodrapu Burj Khalifa, samozřejmě do-
nikání.“
šlo i na byznys. „Pro mě byl zajímavý a inspirativ-
Oslovení účastníci se shodují: Pokud dostanete
ní úsek s Petrem Borkovcem a Radimem Luke-
pozvánku na trip, určitě jeďte. Sami by rádi vy-
šem, kdy se šlo do jádra věci ohledně podnikání,
razili na další.
Ranklist
Pořadí
Žebříčky
Statistiky
www.partners.cz
www.jsmepartners.cz
www.penize.cz
www.finmag.cz
KDE JE NÁŠ
MODRÝ OCEÁN?
NAŠE TYRKYSOVÁ REVOLUCE:
SOUČET VŠECH INOVACÍ, ZMĚN A INVESTIC ZNAMENÁ
OBROVSKÝ POSUN I PŘÍLEŽITOST
Revoluce ve finančních službách.
Děláme, o čem ostatní jen mluví!
– Banky, pošta, pooly, „poradci“, všichni prodávají produkty (s vysokou
provizí), prostě je to pro ně jen byznys
– Každý klient má analýzu a finanční plán
– Centrem zájmu je klient, a nikoliv produkt
– Komplexnost, vše pod jednou správou, děláme i „doplňkové“ produktové
oblasti
Potřebujete důkazy?
– Složení obratu: 25 % hypotéky a úvěry, 25 % investice,
35 % životní a rizikové pojištění, 15 % ostatní
– 2/3 průměrného pojistného trhu, ale 2x vyšší pravidelné investice
– 40% tržní podíl v investicích a hypotékách, 60% v penzích,
90% v bankovních produktech
– Průměrně 4,5 smlouvy na rodinu v prvním roce
– Smluvně nedotknutelní klienti!
– 2014: Partners likvidace 115 úspěšně
OBCHODNÍK ROKU 2014
FRANŠÍZANT 2014
FS BROTHERS, S.R.O. (KALUŽÍCI)
Prostě jsme si řekli, že musíme být mezi
prvními, takže plánování strategie a aktivit tomu nasvědčovalo. Dále jsme nastavili pravidla a systém, to jsme dodrželi
a funguje to.
TEAM MANAGER 2014 JAN NOVÁK
Rozhodl jsem se rozjíždět několik měst najednou a cíl byl
vychovat během roku 2–3
manažery (parťáky) a začít
podnikat. Vzal jsem si pár peněz na kafe, nastartoval auto,
začal jezdit a makat na kariéře své, a hlavně svých lidí.
Opravdový mistr
v bojovém umění není
ten, kdo má nejvíce
bojovníků, ale ten, kdo
vychová nejvíce mistrů!
Kdo se pořád kouká
jenom do minulosti,
nemůže vidět
budoucnost.
SENIOR DIRECTOR 2014 KRISTINA ŽŮRKOVÁ
Ocenění patří celému mému týmu.
Jsem ráda, že si plní své sny a cíle a hledají neustále cesty, jak se k tomu dostat.
SENIOR MANAGER 2014
JIŘÍ MELNÍK
EXECUTIVE MANAGER 2014
MARTIN FRANTÍK
Za tímto postem je velká chuť po úspěchu. Ta byla ještě silnější poté, co se mi narodil syn Martin! Chtěl jsem být ve
všem inspirací svému týmu, bez kterého by se to nikdy nepovedlo!!! A za to mu patří velké DÍK!
Ocenění Senior Manager 2014 není první
ani jediné. Nedávno to bylo například Executive Manager roku 2012. Ceny ale nepatří
jen mně, ale celému týmu skvělých lidí, které mám rád a na které se mohu spolehnout.
Já jen určuji směr a vytvářím spolu s kolegy
prostředí pro úspěšné podnikání.
Naděje není to
přesvědčení, že
něco dobře dopadne,
ale jistota, že má
něco smysl… bez
ohledu na to, jak to
dopadne.
DIRECTOR 2014
MICHAL KREJČÍ
Miluji to, co dělám. Dělám to s lidmi, které miluji, a dělám to s láskou
a tak, jak nejlépe umím. Žiju tím,
dýchám za tým…
VIP CO 2014 ŠTĚPÁN NOVOTNÝ
Za oceněním stojí práce mého týmu a Davida Kučery.
Sdílíme totiž společné prostory, a motivujeme se tak
navzájem. Velkým plusem je pro nás i práce na společném projektu – firemním obchodu Siemens.
NEJVĚTŠÍ MEZIROČNÍ RŮST 2014
ONDŘEJ MATOUŠEK
NEJKVALITNĚJŠÍ PRODUKCE 2014
KRISTÝNA TAO KE
NEJZODPOVĚDNĚJŠÍ MANAŽER 2014
TOMÁŠ UHLÍK
NEJLEPŠÍ HYPOTÉKAŘ ROKU 2014
TOMÁŠ MALKUS
NEJZNÁMĚJŠÍ MEDIÁLNÍ TVÁŘ 2014
JOSEF UCHYTIL
CO ZNAMENÁ STRATEGIE
MODRÉHO OCEÁNU?
VIZI A DLOUHODOBÉ CÍLE
ODVAHU A ODHODLÁNÍ, VÝDRŽ A TRPĚLIVOST
KREATIVITU A NEUSTÁLÉ INOVACE
INVESTOVÁNÍ A BUDOVÁNÍ HODNOT
BÝT JINÝ A DĚLAT VĚCI JINAK
PARTNERS MODRÝ OCEÁN
– Žádná marketingová šméčka – reálné investice, skutečné změny a evoluce
– Nekopírujeme a nereagujeme jen na ostatní, jdeme vlastní cestou jako lídři
– Je to dlouhodobá strategie a bolí to, ale výsledky a odlišení se už jsou vidět
– Měníme trh, vytváříme unikátní službu a unikátní tržní prostor, kam za námi nikdo nebude moci, a každý z vás je jeho nepostradatelnou součástí

Podobné dokumenty

Obklopte se tepelnou pohodou Ložnice – místnost pro

Obklopte se tepelnou pohodou Ložnice – místnost pro 2) Ostatní účely dle zákona a podmínek RSTS zástavní právo k nemovitosti, pojištění nemovitosti s vinkulovaným pojistným plněním nad 300 000 Kč nezajištěné částky

Více

895,- Kč - Svět bydlení

895,- Kč - Svět bydlení a připsané úroky se do výpočtu podpory v dalším roce započítávají. V současné době je dobré vzít v úvahu i spořitelnou nabízenou úrokovou sazbu a roční poplatky za vedení spořicího účtu.

Více

Uživatelská dokumentace - FormTools | Software project

Uživatelská dokumentace - FormTools | Software project Program poskytuje prostředky, které se snaží tento převod maximálně ulehčit. Například tím, že je možné automaticky detekovat oblasti, které se mají vyplňovat, tyto oblasti je pak možné automaticky...

Více

Otevřít náhled PDF

Otevřít náhled PDF Tereza Píchalová, Hana Jiroutová  Fotografie: Michal Bílek, Tomáš Železný, Tomáš Moščak, Vojtěch Vlk, Lukáš Škopek, Petr Němeček, Michal Prouza, archiv Partners, Shutterstock  Grafika: Jan Lamr Ilu...

Více

Otevřít náhled PDF

Otevřít náhled PDF pomáhat potřebným. Charita se nově přejmenovala na Nadaci Partners a pomáhat bude lidem na začátku a sklonku života.

Více