Soutěž Pelhřimov

Komentáře

Transkript

Soutěž Pelhřimov
S O U TPEOIZNTU A SENIOR POINTU PELHŘIMOV
FA M I LYD ZÁŠTITOU RADNÍHO K
A Mgr. et B
R A JE V YSOČIN
r o di n a
c. PETR A KRČ
ÁL A
KONANÁ PO
JaÁ
M
i
D
I
V
Í
i
J
K
A JA
ěte
a ztvárn
t
í
n
s
a
z
se
,
Zku s te
v y o tom !
a
t
s
d
e
ř
bý t
Vaše p
a m ě la
n
i
d
o
r
,
y
ja ká b
atáčejte
n
,
e
t
ť
o
e, f
E
K re s le t
ČEK ÁM
.
.
.
e
t
j
e
Í
nahráv
IG I N Á LN
R
O
E
Š
NA VA
ODINY!
R
Í
N
Ě
N
Z T VÁR
MILÍ RODIČE,
PRARODIČE,
DĚTI, STUDENTI
A SENIOŘI,
zapojte se s námi
do kreativní soutěže.
Zkuste si vzpomenout
na krásné či nevšední
rodinné zážitky!
FAMILY POINT A SENIOR POINT PELHŘIMOV
VYHLAŠUJE KREATIVNÍ SOUTĚŽ
RODINA A JAK JiÍVIDiM JaÁ
Tato soutěž je určena pro děti, rodiče i prarodiče.
Do soutěže se mohou zapojit i školy a senioři.
Soutěžní výtvor by měl vyjadřovat pocit, vztah,
přání či vzpomínku spojenou s rodinou (rodinou je myšlena širší rodina včetně prarodičů
či blízkého člena rodiny).
KATEGORIE
1. Výtvarná (obrázek, fotografie, koláž, keramika, … )
2. Literární (báseň, povídka, příběh, … )
3. Hudební (píseň, hudební video, taneční video, … )
ČASOVÝ HARMONOGRAM
16. 5.
slavnostní vyhlášení soutěže
16. 5.–31. 7. odevzdání či odeslání soutěžních výtvorů
1. 8.–30. 9. zpracování a vyhodnocení přihlášených
výtvorů porotou
3.10.– 5.10. vyhlášení vítězů jednotlivých kategorií
PODMÍNKY PRO SOUTĚŽÍCÍ
Soutěžní výtvor musí autor pojmenovat
(uvést název) a označit požadovanými
údaji (uvést jméno a příjmení
autora, věk, adresa, telefonický
či mailový kontakt) a osobně předat
na Family Pointu Pelhřimov,
Pražská 2460, a Senior Pointu
Pelhřimov, Hrnčířská 111 či elektronicky zaslat na mailovou adresu:
[email protected] ( i k elektronické verzi je třeba uvést název
a kontaktní údaje). Nejzazší datum
pro doručení soutěžních výtvorů
je 31. července 2016.
HODNOCENÍ
1. Hodnocení poroty
Přihlášené soutěžní výtvory bude hodnotit
čtyřčlenná porota, složená ze zástupců Kraje
Vysočina, Family Pointu a Senior Pointu
Pelhřimov. V každé kategorii bude vyhodnoceno 1., 2. a 3. místo.
2. Hodnocení veřejnosti
Hlasování proběhne prostřednictvím sociální sítě Facebook (www.facebook.com/
oshodinah ), kde budou průběžně
zveřejňovány soutěžní výtvory. Veřejnost
bude moci soutěžní výtvory ohodnotit kliknutím
na „To se mi líbí“. Hlasovat můžete i přímo
v Senior Pointu Pelhřimov.
3. Předání cen
Slavnostní předání cen vítězům proběhne
v rámci akce Dny pro seniory, která
se uskuteční ve dnech 3. 10.–5. 10.
v Senior Pointu Pelhřimov. Vítězové
budou o přesném datu slavnostního předání vyrozuměni.
Nejlepší výtvory budou prezentovány v prostorách Krajského
úřadu Kraje Vysočina.
Kontakty
Family Point Pelhřimov
Městský úřad Pelhřimov, Pražská 2460,
393 01 Pelhřimov
Otevřeno:
po–st: 8.00–17.00 hod.
út–čt–pá: 8.00–14.00 hod.
tel.: 565 351 160, [email protected]
www.familypoint.cz
Senior Point Pelhřimov
Hodina H, Hrnčířská 111, 393 01 Pelhřimov
Otevřeno:
po–pá: 10.00–16.00 hod.
tel.: 723 902 099, e-mail: [email protected]
Kontaktní pracovnice: Eva Havlíčková

Podobné dokumenty

OZNÁMENÍ

OZNÁMENÍ průkaz totožnosti. Průkazem totožnosti se rozumí doklad, který je veřejnou listinou, v němž je uvedeno jméno a příjmení, datum narození a místo trvalého pobytu, popřípadě bydliště mimo území České ...

Více