Program ke stažení - LETOVICE CARE 12.

Komentáře

Transkript

Program ke stažení - LETOVICE CARE 12.
Všeobecná část - Interdisciplinární následná a geriatrická péče
Pátek 30.5.2014
08.30 Zahájení s kulturním programem, zdravice hostů
SEKCE A
Program pro sál č. 1:
Předsedající: Tomíšková M. ( Brno), Danaj M. ( Trnava), Dvořáčková I.( Hradec Králové).
09.30 Tomíšková M., Skřičková J. ( Brno): Problematika nádorů plic ve stáří.
09.50 Vránková R. ( Brno) : Úloha sestry při bronchoskopickém vyšetření u seniorů.
10.10 Hrazdirová A. ( Brno): Plicní infekce ve stáří.
10.30 Řiháček I. (Brno): Astma cardiale.
10.50 Danaj M., Duda I., Križan S., Šimková A., Žákovič V. ( Trnava): Oboustranný pneumohemothorax.
11.05 Dvořáčková I.( Hradec Králové): Míra odpovědnosti za ošetřovatelskou péči. Kazuistika soudního znalce.
11.25 Jurásková D. ( Praha): Kazuistika soudního znalce.
11.45 Matějovská Kubešová H. ( Brno): Vliv ústní hygieny na recidivující plicní infekty u nesoběstačných
nemocných.
12.00 Hanke I., Král Z. ( Brno): Nitrohrudní lymfomy - podíl chirurga na diagnostice a komplexní léčbě.
12.15 Horváth T. (Brno): Plicní segmentektomie pro nádor.
12.30 Horváthovi T. a M. a spol. (Brno): Plicní nádorové multiplicity.
12.45 Šavolt J., Malík M., Horváth T. (Brno): Mediastinoskopie.
13.00 – 14.00 hod Přestávka na oběd
Předsedající: Horváth T. ( Brno), Pokojová R. (Brno), Sláma O.( Brno).
14.00 Sobotka M., Kačurik T., Horváth T. ( Brno): Hrudní empyém.
14.10 Hanke I., Mitáš L., Grolich T. ( Brno): Možnosti chirurgické léčby u maligního plicního výpotku
ve vyšším věku.
14.20 Horváthovi T. a M. ( Brno): SAFE v Brně.
14.30 Horváth T. ( Brno): Vývoj v pneumochirurgii.
14.45 Sláma O. ( Brno): Paliativní péče u nádorů plic.
15.05 Kabelka L. ( Rajhrad): Možnosti, limity, stav a role domácí paliativní péče v ČR.
15.25 Pokojová R.( Brno): Interní audit jako součást prevence a kontroly infekcí.
15.40 Bačovský F.( Letovice): Nemoc, bolest, utrpení a umírání v pohledu víry.
16.00 Antonová M. ( Brno): Umírání a smrt z pohledu chirurgické sestry.
16.15 Tóth Š., Skřička T., Kachlík Z.( Letovice): Recidivující infekce Clostridium d. Léčba v LDN.
16.30 Vykouřil L., Mrázová R. ( Hořice): Respirační nemocniční nákazy v LDN.
16.45 Diskuse k odpolednímu bloku.
17.00 Ukončení odborné části.
18.00 Společenský večer: Agrocentrum Ohrada, Vísky u Letovic ( doprava zajištěna).
Chirurgická část - koloproktologie
Friday 30.5.2014
Session B
Program hall No. 2:
Chairmen: Pfeiffer J. (Graz), Delaini GG. (Verona), Örhalmi J. (Hradec Králové).
09.30 Kachlík D. (Praha): Correlation between anatomy and anorectal fistulas.
09.50 Jamšek Č., Košorok P., Bunič M., Košorok P. ( Ljubljana): Perianal Abscesses: 15-year Experience in
outpatient department.
10.10 Saladžinskas Ž., Gudaitytė R., Tarasevičius K. ( Kaunas): Transanal endoscopic operation for distal
tumors of the rectum.
10.30 Saladžinskas Ž., Svagzdys S.( Kaunas): Alternative fecal incontinence treatment. The first experience.
10.45 Radovanović Z., Radovanović D., Petrović T., Selaković V., Vicko F. and Breberina M.( Novi Sad):
Gigant condyloma accuminatum. Buschke – Löwenstein tumor of the perineal region: treatment
options and report of the case.
11.00 Ghezzi G.1, Corona D.1, Carrara A.2, Delaini GG1, Tirone G2., Guglielmi A.1 ( 1Verona, 2 Trento):
Risk factors for nodal involvement in early stages of rectal cancer: a new scoring system based
on the analysis of 220 cases.
11.15 Podpriatov S.S., Podpriatov S.E., Marynsky G.S., Tkachenko V.A., Novikova M.M.( Kiïv):
High energy possibilities in complicated hemorrhoids surgery.
11.30 Prochotský A. ( Bratislava): Elective and urgent haemorrhoidectomy.
11.45 Horák L. (Praha): Laser in haemorrhoid treatment. Pros and cons.
12.00 Podpriatov S.S., Podpriatov S.E., Gichka S.G., Marynsky G.S.( Kiïv):
The nontraumatic anal sphincter botulotoxin distension as the success predict factor
of the plastic proctologic procedures.
12.15 Hořinková S., Symerská M. ( Hodonín): Haemorrhoidal disease.
12.30 Örhalmi J. (Hradec Králové): Therapy of haemorrhoids. Personal experiences.
13.00 – 14.00 hod Lunch
Chairmen: Hoch J. ( Praha), Saladžinskas Ž.( Kaunas), Breberina M.( Novi Sad).
14.00 Ducháč V., Otčenášek M., Lukáš D., Škrabalová D., Gűrlich R.( Praha): Surgical treatment
of feacal incontinence with the support of a puborectal muscle loop.
14.20 Hoch J., Frajer L.( Praha): Hidrosadenitis perianalis – up to date.
14.40 Dolina J., Vladařová M., Hep A. (Brno): Anorectal manometry.
14.50 Bár T., Sankot J. ( Vsetín): Limberg flap in pilonidal sinus.
15.05 Horák L. ( Praha): Hippocrates ligature in Bureš modification.
15.20 Korček J. ( Nitra): Iatrogenic anorectal lesions.
15.35 Dušek T., Örhalmi J. ( Hradec Králové) : Proktopex – indications, advantages, own experiences.
15.50 Malý O., Örhalmi J. ( Hradec Králové) : Dilagent - indications, advantages, own experiences.
16.05 Breberina M. ( Novi Sad): Abdomino – perineal amputation of rectum in jack knife position.
16.25 Corona D., Ghezzi G., Baldiotti E., Delaini GG. ( Verona): New perspectives in anal incontinence.
16.40 Hemmelová B. ( Brno): The role of transanal ultrasound in proctology ambulatory.
17.00 Closure of the program
18.00 Socila Diner: Agrocentrum Ohrada, Vísky u Letovic ( transportation on demand).
Všeobecná část – chronické rány, stomie a stomici
Sobota 31.5.2014
SEKCE C
Předsedající: Surá Z.( Brno), Mrňa L. ( Praha), Vedra P.( Brno).
09.00 Živorová R. ( Brno): Ošetřovatelská péče o hrudní drény.
09.15 Eysseltová R. ( Brno): Ošetřovatelská péče u pacienta s drény.
09.30 Mrňa L., Frajer L. ( Praha): Chirurgický přístup k řešení defektů trupu a končetin.
09.45 Vedra P. ( Brno): Bércový vřed.
10.00 Geršlová A., Průdková B. ( Břeclav): Primární a sekundární prevence syndromu diabetické nohy.
10.15 Ředinová M. ( Praha): Život bez omezení, porovnání péče o stomiky v Německu, Slovensku a v ČR.
10.25 Jauerníková Z. ( Prostějov): Mám stomii, co bude dál?
10.40 Malíková P. ( Hradec Králové): Kvalita života nemocných se stomiemi.
10.55 Symerská M., Petrová J., Hořinková S., Malík M. ( Hodonín): Výhody sloučení pozice ústavní
stomasestry a konzultantky komplikovaně se hojících ran.
11.10 Eysseltová R. ( Brno): Ošetřovatelská péče o pacienta s potencionálně nebezpečnými bakteriálními
kmeny.
11.25 Antonová M. ( Brno): Kam se ubírá stomická péče.
11.40 Marková M. (Brno): Inkontinence v ambulanci.
11.55 Radovanović Z., Petrović T., Radovanović D., Selaković V., Lukić D. and Breberina M.( Novi Sad):
Determining the quality of colorectal cancer surgery.
12.10 Breberina M., Petrović T., Radovanović Z., Selaković V., Radovanović D., Lukić D. and Ranisavljević
M.( Novi Sad): Management of high output stomas.
12.25 Rolková S. ( Brno): Terapie dekubitů na spinální jednotce.
12.40 Chocholáč D.( Valtice), Gallo J.( Olomouc), Netval M.(Praha): Otevřená rána u TB infekce
pohybového aparátu.
12.55 Bahníková E., Jelínková J.( Hradec Králové): Larvoterapie ran.
13.10 Selaković V. Radovanović Z. Petrović T. Ranisavljević M. Lukić D. and Breberina M.( Novi Sad):
Anastomotic leakage in colorectal cancer surgery – risk factors, prediction and prevention.
13.25 Ježová M., Surá Z. ( Brno): Supervizní zkušenost v ošetřovatelské praxi.
13.40 Diskuse
14.00 Závěr kongresu

Podobné dokumenty