CD vizitka velká - specifikace potisku

Komentáře

Transkript

CD vizitka velká - specifikace potisku
Strana 1 (celkem 3)
CD vizitka velká - specifikace potisku
Důležité:
Pro přesné umístění potisku na
vizitku vyznačte střed tisku
registračním křížem. Délka linky
10 mm, tlošťka 0,1 až 0,2 mm.
Registrační značka
Čistá zóna
Zóna potisku
Spadávka
min. 2 mm
Oblast bez potisku
m
m
4
2
ø
m
m
4
6
m
m
6
2
ø
ø19 mm
m
m
5
1
89 mm
Obrázek č. 1
Technické podmínky proCD vizitku-specifikace potisku, Revize 4
GZ Digital Media, a.s. 267 12 Loděnice; Tel.: +420 311 673 239, 673 258; Fax: +420 311 673 498
http://www.gzcd.cz; E-mail: [email protected]
Strana 2 (celkem 3)
CD vizitka malá - specifikace potisku
Důležité:
Pro přesné umístění potisku na
vizitku vyznačte střed tisku
registračním křížem. Délka linky
10 mm, tlošťka 0,1 až 0,2 mm.
Registrační značka
Zóna potisku
Spadávka
min. 2 mm
ø26 mm
56 mm
ø24 mm
Oblast bez potisku
15 mm
ø19 mm
86 mm
Spadávka
min. 2 mm
Čistá zóna
Registrační značka
ø26 mm
56 mm
ø24 mm
Oblast bez potisku
8
mm
ø19 mm
78 mm
Obrázek č. 2
Technické podmínky proCD vizitku-specifikace potisku, Revize 4
GZ Digital Media, a.s. 267 12 Loděnice; Tel.: +420 311 673 239, 673 258; Fax: +420 311 673 498
http://www.gzcd.cz; E-mail: [email protected]
Strana 3 (celkem 3)
Příprava filmů na potisk CD
(Sítotisk)
Přípravu elektronických
podkladů
1
Barevné obrázky v barevném modelu CMYK (NE barevný
model RGB!)
Rozlišení barevných obrázků a obrázků ve stupních šedi –
nejméně 300 dpi ve skutečné velikosti!
Rozlišení černobílých obrázků (pérovek)–nejméně 800 dpi ve
skutečné velikosti!
Dokument nesmí obsahovat:
•
obrázky ve formátu DCS1 nebo DCS2 (separované
EPS)
•
obrázky ve formátu EPS s postscriptovou správou barev
• ICC profily
•
•
•
•
•
•
2
Filmy
Pozitivní s emulzí na čitelné straně
Dosažitelné krytí (densita): 15% až 85%.
Používaný rastr: Autotypický 120 lpi(=48l/cm)
Tvar rastrového bodu: eliptický s poměrem 70/30. Bod
kruhový se nedoporučuje. Čtvercový bod je zakázán.
Denzita filmu: větší než 3.0.
Pokud má být CMYK potištěn na podkladové bílé ploše,
je nutné pro ni dodat printon spolu s ostatními printony
ve stejném provedení (maska, vybrání oblasti bez
potisku …)
Podklady přijímáme pouze v následujících
formátech:
Přídavek na ořez
Požadujeme 2mm na spad pro ořez.
3
Minimální tloušťka čáry a velikost
písma
Pouze pro jednu barvu
Minimální výška písma pro pozitivní tisk
Minimální výška písma pro negativní tisk
Minimální tloušťka čáry pro pozitivní tisk
Minimální tloušťka čáry pro negativní tisk
4 pt. (1,4 mm)
5 pt. (1,8 mm)
0,1 mm
0,15 mm
Dvě a více barev
Minimální výška písma pro pozitivní tisk
Minimální výška písma pro negativní tisk
Minimální tloušťka čáry pro pozitivní tisk
Minimální tloušťka čáry pro negativní tisk
4 pt. (1,4 mm)
6 pt. (2,1 mm)
0,1 mm
0,2 mm
4
1. PDF
musí být vytvořen z kompozitního postscriptu (viz bod 2)
kompatibilní s Acrobat 4.0, optimalizován pro tisk (press
optimised)
nepoužívat OPI comments
2. Postscript
musí být kompozitní (nenastavovat separace!!!) –
doporučujeme originální tiskové ovladače od firmy Adobe
nebo např. ovladač naší osvitové jednotky ScitexDolev4Press
(ten je pro PC i MAC k dispozici na http://www.gzcd.cz, nebo
na přání zašleme e-mailem)
nesmí být vytvořen např. ovladačem typu Linotronics, který
vytváří postscript separovaný
musí mít začleněna všechna použitá písma
Parametr překrytí barev
3. TIFF
Doporučeno 0,05 mm, nad 0,05 nedoporučeno, při hodnotách
pod 0,05 nastává problém se soutiskem.
5
Úhel natočení
Natočení CMYK: dominantní barva 45° nebo 135°, natočení
mezi barvami 30°. Vždycky zkontrolujte filmy jestli mezi sebou
netvoří „moiré“. Žádná z barev nesmí mezi sebou svírat úhel
90°.
6
Definování barev
Pro potisk přímými barvami používáme
„PANTONE Matching Systém“ a HKS/K.
7
barevnou
škálu
Registrační značky
Pro potisk vizitek je potřeba speciální umístění registračních
značek. Dále je nutné z důvodu automatického výseku
vynechat čistou zónu pro umístění našich značek potřebných
pro orientaci výsekového automatu.
8
Identifikace podkladů
Na každém printonu musí být uvedeno: objednací číslo, kód
barvy, údaj o rastru – LPI a úhel natočení, šedý klín,
registrační značky. Vše mimo tiskovou zónu.
9
Tiskový vzor
Pro dosažení příznivého výsledku potisku nutně potřebujeme
tiskový vzor (Cromalin, Matchprint, Pressmatch, vzorové CD
atd.) Tiskový vzor slouží pouze pro orientaci. Nátisky jako
např. Cromalin byly vyvinuty pro ofsetovou technologii tisku.
Proto při dodání nátisku nemůžeme zaručit úplnou barevnou
schodu s potiskem CD.
Technické podmínky proCD vizitku-specifikace potisku, Revize 4
GZ Digital Media, a.s. 267 12 Loděnice; Tel.: +420 311 673 239, 673 258; Fax: +420 311 673 498
http://www.gzcd.cz; E-mail: [email protected]

Podobné dokumenty

Grafické podklady

Grafické podklady případech takto vytvořené PDF nelze vůbec zpracovat. Toto lze v některých případech řešit přeuložením do postscriptu a zpět do PDF. Naše DTP studio ovšem nenese zodpovědnost za drobné textové chyby...

Více

Parametry inzertních podkladů Ceník inzerce a

Parametry inzertních podkladů Ceník inzerce a – spadávka 3 mm Podklady pro zpracování inzerátu: Loga – vektorové formáty AI, EPS, CDR – rastrové formáty JPG, TIF, PSD v rozlišení min. 300 DPI a barevném modelu CMYK

Více

Jsme tu jenom pro Vás

Jsme tu jenom pro Vás QT studio s.r.o., Hornokrčská 60/561, Praha 4, tel.: 261225209-10, 603493048, [email protected]

Více

Tiskové parametry - News Advertising

Tiskové parametry - News Advertising ručit pouze za následné technické zpracování, nikoliv za grafický design zakázky. Vzhledem k možnosti vytažení plakátu je nutné při tvorbě motivu dbát na to, aby nápisy a ostatní útvary motivu neby...

Více

Billboard formát plochy 5,1 x 2,4 m

Billboard formát plochy 5,1 x 2,4 m 10 cm po obvodu plachty doporučujeme potisknout motivem nedůležitého pozadí bez textů a log Poznámka: Dodání hotových plakátů a to včetně barevného nátisku celého motivu na A4: BigBoard Praha, a.s....

Více

Max Cube formát plochy 2,4 / 2,54 x 6,04 m

Max Cube formát plochy 2,4 / 2,54 x 6,04 m Celý obvod zesílit vysokofrekvenčním podvařením páskem z plachtoviny a zalisovat oka s průměrem 24/13 mm s roztečí 25 cm. Zpracování okrajů:

Více

Technické údaje - STYL 2000 spol. s r.o.

Technické údaje - STYL 2000 spol. s r.o. Inteligentní montáž | Fixační kotvy mohou být integrovány do jednotlivých prvků během výrobního procesu nebo můžou být připevněny pomocí šroubů později. Volitelné použití čárových (scanovacích) kód...

Více

ukázkové číslo (Font 61)

ukázkové číslo (Font 61) Petr Morkes, který pod silným vlivem samotného produktu vtiskl naší kampani ráz až psychedelický. Jeho kresby je možné najít na www.staropramen.cz, prostírání v hospodách a kalendáři pro rok 2002. ...

Více

Filosofie Minimální velikost Ochranná zóna Barevné varianty

Filosofie Minimální velikost Ochranná zóna Barevné varianty Značka musí být prezentována zásadně v definovaných barvách, tvarech a proporcích. Korporátní barvy (viz str. 8) jsou použity při 100% sytosti se sníženou transparencí na 55 % u pozitivní varianty ...

Více