stáhnout zpěvník v pdf – zde

Komentáře

Transkript

stáhnout zpěvník v pdf – zde
OBSAH
Adonai
1
Ber všechno
2
Pán světel
26
Bůh je mocný
3
Přicházíš
27
Děliš moria
4
S Tebou chci růst
28
Díky
5
Se vším co mám
29
Dnes a navždy
6
Stejná láska
30
Domov
7
Strážce
31
Důvod proč Tě chválím
8
Tak dnes
32
Hosana
9
To je náš Bůh
33
Tvá blízkost je rájem
Jediný je Bůh
10
11
Tvé je království
34
35
Ježíši miluješ duši mou
12
Tvůj lid
36
Jménem Ježíš
Jméno Tvé
13
Ty jsi věrný
Ty sám
37
Jsem celý tvůj
Víru mám
Kdo jsem já
15
16
Vždy vládu máš
39
40
Králi nebes přijď
17
Znova spatřím Tě
41
Kristus Pán
Láska Tvá
18
42
19
Je štěstí
Když tě láska přijímá
Milovat budeš
Mít lásku Tvou
20
21
Nestydím se
Proměna krásná
Náš Bůh je láska
22
Spasitel náš
46
Nebudu se bát
Nejsilnější
23
Vroucnější láska
47
24
25
Klidníš srdce mé
48
49
50
Já Ti věřím
O chvál jej
14
Hymna
Vzdej mu chválu
38
43
44
45
ADONAI
P.
1.
G#m7 H E C#m7 H E C#m7 G#m7
H
E
A chci víc říct, a chci víc chválou žít.
H
E
F#
A chci víc dát, a chci víc u c t í v a t Tě,
G#m7
C#
E
F#
M. a já toužím říct, jak rád Tě mám,
G#m7
C#
E(8)
ooh, já toužím říct, jak rád Tě mám.
H
H/D#
E
F#
R1. Dnes Ti chvála zní, moje láska je Tvá,
H
C#m7
E
F#
slavením Tě ctím, služba má je pravá.
G#m7 F#/A# H E
G#m7
F#/A# H
E
Svět mě ztrácí čím dál víc, písní mou Ti t o u ž í m říct,
F#
Pane, láskou mou jsi dál.
I1. /: H H/D# E F# :/
1. M. R1.
I2. G#m7 H E C#m7 H E C#m7 G#m7
H/D# E F# G#m7
R2. /: Ooh, mám Tě stále rád
:/
R 1. 2x
I3. /: H H/D#
G#m7 H E
E F# :/
C#m7 H E C#m7 G#m7 H
1.
Ber všechno (Take it all, Hillsong Live, Mighty to save)
KS MILOST HODONÍN 2010, český text: Jiří Němec
TAKT: 4/4 BPM: 135 TÓNINA: H-dur (tonální tóny: h, cis, dis, e, f is, gis, ais)
P:
1:
2:
R:
/: H :/
H
Ty svět zkoumáš, ztracené hledáš.
H
Teď svobodu mám, slyšels jak volám.
H
G #m 7
A vzal jsi ten kříž, zemřel a vstal Ty sám,
E
jsi Bůh, Ty můžeš dát mi vše co máš. P: /: H :/
H
Přišel Syn Tvůj na zem sem k nám,
H
vše doručil nám, On věčný je Pán.
H
G #m 7
Tak pravdu hledám a nalezl jsem Jej,
E
jsi Bůh, Ty můžeš dát mi vše co máš.
H
F#
G #m 7
E
Ježíši, žiji pro Tebe a nestydím se takhle žít! („Who-ho-hou“)
H
F#
C# m 7
Chválou já plním každý den! /: Ber, ber, všechnu ber! :/
P: 1x
2: 1x
R: 2x + H(8)
C# m 7
G#m7 F# E C#m7
G#m7 F#
M: /: Jen Jeden je kdo zrak uzdraví, běž ať vidíš J e h o zář!
C# m 7
G#m7 F#
E
H
Jen Jeho ruce mohou být záchranou nám. :/
P: /: H :/
R: 4x (1x pouze zpěv, 2x kytary, 3 a 4x full load, závěr 3x repeat + H)
2.
Bůh je mocný (God is able, Fielding/Morgan, Hillsong)
Církev Víry Hodonín 2011, český text: Jiří Němec
TAKT: 4/4 BPM: 79 TÓNINA: H-dur (tonální tóny: h, cis, dis, e, fis, gis, ais)
P:
1:
R:
P:
2:
R:
S:
kytara+synth /:
H(4) F#/H(4) :/ full band /: H(4) F#(4) G#m(4) E(4) :/
H(4)
F#(4)
G#m(4)
E(4)
Bůh je mocný, nikdy neselže, On veliký je Bůh.
H(4)
F#(4)
G#m(2) E(2)
F#(4)
Větší než můžem říct, větší než můžem chtít, hotov má svůj plán.
H(4)
F#(4)
G#m(4)
E(4)
Žije dál, On porazil smrt sám, povstal žít, náš Bůh je mocný.
H/D#(4)
F#(4)
G#m(2) F#(2) E(4)
Jméno znám, v něm přemáhám. On je Pán, náš Bůh je mocný.
H(4) F#(4) G#m(4) E(4)
H(4)
F#(4)
G#m(4)
E(4)
Bůh je s námi, k nám se přiklání, cestu naší tvoří.
H(4)
F#(4)
G#m(2) E(2)
F#(4)
Víc než co známe, víc než v co doufáme, hotov má svůj plán.
H(4)
F#(4)
G#m(4)
E(4)
Žije dál, On porazil smrt sám, povstal žít, náš Bůh je mocný.
H/D#(4)
F#(4)
G#m(2) F#(2) E(4)
Jméno znám, v něm přemáhám. On je Pán, náš Bůh je mocný.
H/D#(4) F#(4) G#m(2) F#(2) E(4)
H/D#(4)
F#(4)
G#m(2) F#(2)
E(4)
M: Bůh je s námi, touží pro nás jít, ne On neopustí, nikdy neopustí.
H/D#(4)
F#(4)
G#m(2) F#(2)
E(4)
Bůh je pro nás, náruč otvírá, ne On nezklame nás, nikdy nezklame nás.
R:
H(4)
F#(4)
G#m(4)
E(4)
/: Žije dál, On porazil smrt sám, povstal žít, náš Bůh je mocný.
H/D#(4)
F#(4)
G#m(2) F#(2) E(4)
Jméno znám, v něm přemáhám. On je Pán, náš Bůh je mocný. :/
G#m(2) F#(2) E(4)
/: On je Pán, náš Bůh je mocný. :/ H(8)
3.
Delíš moria (Oceans will part, Ben Fielding)
CÍRKEV VÍRY HODONÍN 2012, slovenský text: Slávka Senková
TAKT: 4/4 BPM: 78 TÓNINA: H-dur (tonální tóny: h, cis, dis, e, fis, gis, ais)
P:
1:
/: G#m7(2) D#m7(2) E(4) :/ G#m7(2) D#m7(2) E(4)
H(2)
H4(2)
H(2)
H4(2) G#m7(2) D#m7(2)
Keď mi srdce chladne, Tvoja láska vinie a otváraš mi zrak
E(2)
F#(2)
H(2)
H4(2)
H(2)
ku dielu Tvojich rúk. Keď som smer nevidel, vtedy Tvoj Duch
H4(2)
G#m7(2) D#m7(2)
E(2)
F#(2)
prišiel. Otvoril si mi zrak ku dielu Tvojich rúk,
G#m7(2) D#m7(2) E(2)
F#(2)
moje oči vidia, čo robí Tvoja dlaň!
H(4)
F#4(2) F#(2)
E(2) F#(2) H(2) F#4(2)
R1: Delíš moria, prídu ľudia,
tí čo počujú Tvoj hlas.
H(4)
F#4(2) F#(2)
E(2)
F#(2) /: G#m7(2) D#m7(2) E(4) :/
Nádej vstaň, sláva žiar,
život môj je navždy Tvoj!
2:
H(2)
H4(2)
H(2)
H4(2)
G#m7(2) D#m7(2)
Prešla úzkosť temná, Tvoja milosť trvá, keď otváraš mi zrak
E(2)
F#(2)
H(2)
H4(2)
H(2)
H4(2)
ku dielu svojich rúk. Mojím srdcom Ťa ctím, pri Tebe sa teším,
G#m7(2) D#m7(2) E(2)
F#(2)
keď otváraš mi zrak ku dielu svojich rúk,
G#m7(2) D#m7(2) E(2)
F#(2)
moje oči vidia, čo robí Tvoja dlaň!
H(4)
F#4(2) F#(2)
E(2) F#(2) H(2) F#4(2)
R2: /: Delíš moria, prídu ľudia,
tí čo počujú Tvoj hlas.
H(4)
F#4(2) F#(2)
E(2)
F#(2) 1 H(2) F#4(2)
Nádej vstaň, sláva žiar,
život môj je navždy Tvoj!
:/
2
S:
/: G#m7(2) D#m7(2) E(2) F#(2) :/ HRAJ 2x
M:
G#m7(2) D#m7(2) E(2)
F#(2) G#m7(2) D#m7(2) E(2)
F#(2)
keď otváraš mi zrak ku dielu svojich rúk, moje oči vidia, čo robí Tvoja dlaň!
H(4)
F#4(2) F#(2)
E(2) F#(2) H(2) F#4(2)
R2: /: Delíš moria, prídu ľudia,
tí čo počujú Tvoj hlas.
1
H(4)
F#4(2) F#(2)
E(2)
F#(2) H(2) F#4(2)
Nádej vstaň, sláva žiar,
život môj je navždy Tvoj!
:/
2
Z:
E(2)
F#(2) 1,2 G#m7(2) F#(2)
/: život môj je navždy Tvoj,
:/
4.
3
/: G#m7(2) D#m7(2) E(4) :/
Díky (Thank You, Fielding/Morgan, Hillsong)
KS MILOST HODONÍN 2010, český text: Jiří Němec
TAKT: 4/4 BPM: 76 TÓNINA: C-dur (tonální tóny: c, d, e, f, g, a, h)
P:
1:
C(2) Csus4(1) C(1+4) Am(2) F/A(1) Am(1+4) F(8) C(2) Csus4(1) C(1+4)
C(2)
C4(1) C(1+4) Am(2)
F/A(1) Am(1+4)
Díky za Tvou v l í d n o s t, díky za Tvou m i l o s t,
F(8)
C(2) Csus4(1) C(1+4)
díky za ten kříž. Díky, zaplatil's za nás.
C(2)
C4(1) C(1+4) Am(2)
F/A(1) Am(1+4)
Díky za s p a s e n í,
dík za milost v ě č n o u,
F(8)
C(2) Csus4(1) C(1) G(4)
díky za víru, díky za život pro nás.
Am(2) F(2) C(2) G/H(2)
Am(2) F(2) G(4)
pR: Pravou láskou Ty jsi,
pravou láskou, Ty jsi Bůh.
Am(2) F(2) C(2) G/H(2) F(4) G(4) C(2) Csus4(1) C(1+4)
Ty jsi vírou mojí,
Ježíš, Ježíš!
2:
C(2)
C4(1) C(1+4) Am(2)
F/A(1) Am(1+4)
Díky za Tvůj p ř í s l i b, díky za Tvou p ř í z e ň,
F(8)
C(2) Csus4(1) C(1) G(4)
díky za lásku, hotovo je vše za nás!
Am(2) F(2) C(2) G/H(2)
Am(2) F(2) G(4)
pR: /: Pravou láskou Ty jsi,
pravou láskou, Ty jsi Bůh.
Am(2) F(2) C(2) G/H(2) F(4) G(4) F(4) G(4)
Ty jsi vírou mojí,
Ježíš, Ježíš! Ježíš, Ježíš!
R:
R:
Z:
C(4)
F(3) G(1) Am(4)
F(2) G(2)
Je Jméno, mu vzdáváme slávu, je Jméno jemuž chvála zní!
C/E(4)
F(4)
G(2)
Am(2) F(2) G(2)
Dál živý je navěky náš Bůh. Nechť Tvá tvář dá nám zář!
:/
C(4)
F(3) G(1) Am(4)
F(2) G(2)
Je Jméno, mu vzdáváme slávu, je Jméno jemuž chvála zní!
C/E(4)
F(4)
G(2)
Am(2) F(2)
Dál živý je navěky náš Bůh. Nechť Tvá tvář dá nám zář!
C(2)
G(2)
Am(2) F(2)
F(8)
/: Nechť Tvá tvář dá nám zář :/
5.
Dnes a navždy (Forever and a day, Ray Badham, Hillsong)
KS MILOST HODONÍN 2011, český text: Tomáš Pardubský
TAKT: 4/4 BPM: 114 TÓNINA: F-dur (tonální tóny: f, g, a, b, c, d, e)
P:
1:
/: Dm7(4) G/H(4) B(4) B(4) :/
Dm7(4) G/H(4) B(4)
B(4)
Dm7(4) G/H(4) B(4)
Gm7(4)
Spasil jsi mě tak slavně, tak slavně. Stvořil jsi mě zázračně nového.
Dm7(4) G/H(4) B(4)
B(4)
Dm7(4) G/H(4) B(4)
Gm7(4)
Přivítal jsi mě zpátky v domě svém. Spolehlivě Tvá láska je řekou,
B(2) C(2) Dm(2) A/C#(2) F/C(2) G/H(2) B(4)
tak já Tě c h v á l í m,
já
Tě
c h v á l í m...
F(2)
Gm7(2) F/A(2) B(2)
Dm(2) C/E(2) F/B(4)
R1: Svou chválu jménu Tvému rád vždy dám,
Gm7(2) F/A(2) B(2) C(2)
Gm7(2) F/A(2) B(2) C(2)
tváří v tvář Tě stále vídat mým je snem.
F(2)
Gm7(2) F/A(2) B(2)
Dm(2) A/C#(2) F/C(2) G/H(2)
Zvučnou chválu jménu Tvému rád vždy dám,
B(2)
C(2)
Dm(2)
C/E(2)
Gm7(2) F/A(2) B(2) C(2)
to chci žít co zpívám, co říkám, co se učím každým dnem.
1:
Dm7(4) G/H(4) B(4)
B(4) Dm7(4) G/H(4) B(4)
G m 7 (4 )
Pevně jsi mě svou přízní zaštítil. Úžasně jsi život můj zachránil.
Dm7(4) G/H(4) B(4)
B(4) Dm7(4) G/H(4) B(4)
Gm7(4)
Neústupně vyhlížím, vyhlížím majestát Tvůj úchvatný, tak nádherný!
B(2) C(2) Dm(2) A/C#(2) F/C(2) G/H(2) B(4)
Já Tě c h v á l í m,
já
Tě
c h v á l í m...
R1: 1x + S: Dm7(4) C(4) B(8) Dm7(4) C(4) B(4) C(4)
F(4)
Gm7(4)
Dm(4) G/H(4)
R2: Svou chválu jménu Tvému rád vždy dám,
Gm7(4)
F/A(4)
B(4)
C(4)
tváří v tvář Tě stále vídat mým je snem.
F(4)
Gm7(4)
Dm(4) G/H(4)
Zvučnou chválu jménu Tvému rád vždy dám,
B(2)
C(2)
Dm(2)
C/E(2)
Gm7(2) F/A(2) B(2) C(2)
to chci žít co zpívám, co říkám, co se učím každým dnem.
R1: trans: G(2) Am7(2) G/H(2) C(2) Em(2) D/F#(2) C(4) /: Am7(2) G/H(2) C(2) D(2) :/
G(2) Am7(2) G/H(2) C(2) Em(2) H/D#(2) G/D(2) A/C#(2)
C(2) D(2) Em(2) D/F#(2) Am7(4) Z: C(8)
6.
Domov… (Home, Hillsong – For All You’ve Done)
KŘESŤANSKÉ SPOLEČENSTVÍ HODONÍN 2007
F#
1.
Se srdcem plným chvály
C#
e‫ط‬
C#
POSTUPNOST:
1.
M.
Ref1.
Inst.
2.
M.
Ref1. – 2x
Ref2. – 5x (1x bez zpěvu)
M.
Ref1. – 1½x
H
běžím dále do Tvých nádvoří.
F#
C#
S každým novým ránem zpívám Ti,
e‫ط‬
C# H
chorál mého žití zní.
C#
M.
e‫ط‬
Své dny chci prožít s Tebou jen,
H
F#
padnout před Tvůj trůn.
C#
e‫ط‬
V domě Božím, kde jsem našel mír,
H
tam poznávám svůj...
F#
g#7
H
Ref1. ...dům mám v nebi, zde jednou budu žít!
F#
g#7
H
Ve Tvých síních Pane, pln chvály, v nohách Tvých!
C#-e‫ط‬
Skryj mne víc
H
F#
ve stínu křídel Tvých,
C#
e‫ط‬-H
smím zde být, smím zde být!
Inst. F#
g#
H
F#
g#
H
F#
2.
áska Tvá je vším co mám.
Lá
C#
e‫ط‬
C# H
Až zoufám, jak hledám Tvoji tvář.
F#
C#
Já vím, že slyšíš každý pláč
e‫ط‬
C#
H
a tak Tě prosím dál.
F# g#
Ref2. Je-e-ezu,
F#/A#
jsi
H
g#
můj poklad vzácný!
7.
Důvod proč Tě chválím (For Who You Are, Hillsong)
KŘESŤANSKÉ SPOLEČENSTVÍ HODONÍN 2009, český text: Jiří Němec, Tomáš Pardubský
TAKT: 4/4 BPM: 129 TÓNINA: Hdur (5#)
(tonální tóny: h, cis, dis, e, fis, gis, ais)
P:
1:
M:
/: H
E2 :/
H
E2
H
Stojím rád ve Tvé slávě, přemýšlím nad vším co jsi mi dal.
E2
g# 7
Čekám dál s nadějí, že uslyším zas Tvůj mírný hlas.
F#sus4
Přímý, s t á l ý,
g# 7
F#sus4
Lékař, Přítel a
E
F#sus4
až do konce dnů.
E
Emaj7
Přímluvce můj.
H
Ref: Důvod proč Tě chválím jsi Ty sám,
E /G #
důvod proč Tě chválím jsi Ty sám,
F#sus4
E2
důvod proč Tě chválím jsi Ty sám, J e z u.
P:
H
1.
M.
Ref: 2x
Sólo: H
E2
E /G #
F#sus4
E2
H
E/G#
F#sus4
E2
Bdg: Cos slíbil dát, to příjmu rád, s Tvou přízní dál chci žít. (3x)
Ref: 2x, závěrečný akord: H
8.
Hosanna (Hosanna, Hillsong)
KŘESŤANSKÉ SPOLEČENSTV
DO
ONÍN 2009, český text: Jiří Němec, Tomáš Pardubský
TVÍ HOD
TAKT: 4/4 BPM: 75 TÓNINA: E-dur (4#, tonální tóny: e, fis, gis, a, h, cis, dis)
P: /: C#m
E
F#m7
G#m7 :/
HRAJ 3X
E
C#m
F#m7
H(4) C#m(8)
1: Přichází k nám Král slávy nebem které burácí. Zem probouzí, zem probouzí.
E
C#m
F#m7
H(4)
D
ává nám milost, lásku co obmývá každý hřích. Teď zpívá lid, teď zpívá lid.
Dá
E / G# A
H C#m
A
C#m H(4)
Ref: H o s a n n a, h o s a n n a, h o s a n n a N e j v y š š í m u.
E / G# A
H C#m
A
H C#m(8)
H o s a n n a, h o s a n n a, h o s a n n a N e j v y š š í m u.
E
C#m
F#m7
H(4)
2: Přichází Jeho církev, místo svoje nachází. Ta víru má, ta víru má.
E
C#m
F#m7
H(4)
Obnovu vyhlížíme v modlitbách a hledání na kolenou, na kolenou.
E / G# A
H C#m
A
C#m H(4)
Ref: H o s a n n a, h o s a n n a, h o s a n n a N e j v y š š í m u.
E / G# A
H C#m
A
H (C#m)
H o s a n n a, h o s a n n a, h o s a n n a N e j v y š š í m u.
Sólo:
/: (C#m)(4)
E(4)
F#m7(4)
G#m7(4) :/
A
H E
C#m
Bdg: Uzdrav, prosím, srdce mé, posilni můj zrak, divy Tvé chci zřít.
A
H
C#m(8)
Zjev mi jak mám milovat Tvou Láskou.
A
H
E
C#m
Toužím celým srdcem svým býti jako Ty, hledat vůli Tvou.
A
H
A(16)
Úzkou cestou kráčet dál vstříc spáse Tvé.
E / G# A
Ref: /: H o s a n n a,
E / G# A
H o s a n n a,
A
/: H o s a n n a
A
Hosanna
H C#m
A
C#m H(4)
h o s a n n a, h o s a n n a N e j v y š š í m u !
H C#m
A
H 1xE 2xC#m(4)
h o s a n n a, h o s a n n a N e j v y š š í m u ! :/
H C#m
N e j v y š š í m u ! :/
H
E(20)
Nejvyššímu!
9.
Já Ti věřím (Believe, Morgan/Zschech, Hillsong)
KS MILOST HODONÍN 2011, český text: Jiří Němec
TAKT: 4/4 BPM: 79 TÓNINA: C-dur (tonální tóny: c, d, e, f, g, a, h)
P:
1:
/: C(8) :/
C(2) C2(2)
C(2) C2(2)
C/E(2) F(2)
Gsus(2) G(2)
Ty jsi má zář, jsi mou silou, jsi má skála
na níž stojím.
C(2) C2(2)
C(2) C2(2)
C/E(2) F(2)
Teď můj hlas zní, vzpínám se výš, duch můj Tě zná,
Gsus(2) G(2)
Am(2)
F2(2)
Gsus(2) G(2)
s Tebou chci být.
V Kristu vždy já obstojím.
C(2) Csus(4)
C(1) G/H(1) Am7(2) Cmaj7/E(2)
R1: Já Ti věřím, Ty jsi silou mou. Když slabý
jsem,
Fmaj7(2) G(2)
C(2) Csus(4)
C(1)
Bože, zvedáš mě. Teď můj zpěv zní
chválou novou Tvou.
G/H(1) Am7(2) C2/E(2)
Fmaj7(2) G(2)
C(8)
Pane, jen Ty smíš, nové vše
činíš. Já Ti věřím.
2:
C(2) C2(2)
C(2) C2(2)
C/E(2) F(2)
Gsus(2) G(2)
Tak slyš píseň, je Tvou chválou. Jsi nám sílou na každý den.
C(2) C2(2)
C(2) C2(2)
C/E(2) F(2)
Gsus(2) G(2)
Vyvýšit chcem Tě svým zpěvem, ve vší síle se Bůh vrátí.
Am(2)
F2(2)
Gsus(2) G(2)
V Kristu vždy já obstojím.
C(2) Csus(4)
C(1) G/H(1) Am7(2) Cmaj7/E(2)
R2: Já Ti věřím, Ty jsi silou mou. Když slabý
jsem,
Fmaj7(2) G(2)
C(2) Csus(4)
C(1)
Bože, zvedáš mě. Teď můj zpěv zní
chválou novou Tvou.
G/H(1) Am7(2) C2/E(2)
Fmaj7(2) G(2)
F(4) G(2) Am7(2)
Pane, jen Ty smíš, nové vše
činíš. Já Ti věřím.
S:
/: F(4) G(2) Am7(2) :/ F(4) Gsus(2) G(2)
R 1: 2x
Z:
/: C(4) G/C(4) F/C(4) G/C(4) :/ C(4)
... Já Ti věřím
10.
Jediný je Bůh
♪= 78
You Alone Are God, Mighty To Save, Hillsong
Př.: C, F/C, C, F/C,
C
F/C
1.: Vyznávám, že mou nadějí je zář spasení.
C
F/C
Ztracený a sám, nalezen, jsi pro mě vším.
F/C
C
Zpívejme, Spasitel má rád.
F/C
G
Zpívejme, jediný je Bůh.
C, F/C,
2.: Přicházím zde a život svůj dávám vyznáním.
Ať celý svět může milost a slávu znát.
F/C
C/E
/: Zpívejme, Spasitel má rád.
F/C
G
Zpívejme, jediný je Bůh. :/
F
G
F
C
Am
F
G
R.: /: Jediný je Bůh, jediný je Pán, vyhlásím: slavné je jméno Tvé. :/
S.: /: Am, F, C, G/B, :/
Am
F
C G/B
M.: /: Celé země Pán, celé země Pán, Ježíš. :/
R.:
M.:
D.: Am, F, C, G,
konec F
11.
Ježíši, miluješ duši mou (Jesus, Lover of My Soul, Hillsong)
KŘESŤANSKÉ SPOLEČENSTVÍ HODONÍN 2007
P.
1.
F
e7
A7
C/D
d7
g7
B /C
F
e7
A7 C/D d7
g7
B /C
Ježíši, miluješ duši mou, J e ž í š i, já běžím za Tebou.
F2
F
e7
A7
Vzals mne z propasti, rozjasnils mou tvář,
C/D
d7
g7
B /C
dals mi svobodu, mé srdce navždy máš.
F
C/E
a 7 d7
c7
Bmaj7
B /C
Ref1. Svou láskou mne chráníš, jsi mým přítelem, já v Tobě spásu mám.
F
C/E
a 7 d7
c7
Bmaj7
B /C
Jdu stále za Tvojí září, Tebe velebím, jsi nejskvělejší Pán.
2.
G
D
e7 e7/D
C
Ježiš, miluješ ma láskou, J e ž i š, viem tou nekonečnou.
G
D/F#
D
e7 e7/D
C
C/D
Zodvihol si ma z bahna hriechov, upevnil každý môj krok, teraz viem.
G
D/F# h7 e
d7
Cmaj7
C/D
Ref2. Zachránca, slávny Pán, zbielil si moje rúcho, očistil si ma.
G
D/F# h7
e
d7
Cmaj7
C/D
Môj Kráľu, Teba milujem, budem uctievať Ťa pokiaľ len žijem.
Z.
G
f# 7
H7
D/E
e7
a7
C/D
POSTUPNOST:
P.
1.
Ref1.
1.
Ref1.
2.
Ref2. – 2x
Z.
12.
G
Jménem Ježíš
♪: 106
P.:
1.:
M.:
1.:
2.:
//: D,C,D,C, ://
D
G
Em7
Bůh za nás bojuje, Bůh je vždy s námi.
Hm
D
On je vítězem Jó, On je vítězem.
G
Em7
D
Nebudeme se bát, jsme nepohnutelní. Ježíši jsi zde.
G, Em7, Hm, D, G, Em7, D
Nese naše břímě, přikrývá i hanbu
On je vítězem Jó, On je vítězem.
Nebudeme se bát, jsme nepohnutelní. Ježíši jsi zde.
A
G
D
R1.: Budu žít, už nezemřu, zachráněný silou Krista,
Hm
C
G
D
žije ve mně, jsem svobodný, jménem Ježíš
M.: C,D
2.:
R1.:
R2.: Budu žít, už nezemřu, budu hlásat a vyznávat,
Krista znám, zdravý mám, jménem Ježíš.
M.:
S.:
3.:
C,D
//: G, A, Hm, D/F# ://
G
A
Bůh bojuje za nás, poráží temnotu,
Hm
D/F#
zář království dává to se neotřásá.
G
A
Ve jménu Ježíše poražen je svůdce,
Hm
D
tak náš křik bude znít, bude znít.
R1.:
R2.:
Z.:
C
D
Jménem Ježíš
3x
In Jesus' Name, Darlene Zschech and Israel Houghton, "Revealing Jesus"
13.
Jméno Tvé (For Your Name, Gillies/Houston/Morgan, Hillsong)
KS MILOST HODONÍN 2010, český text: Jiří Němec
TAKT: 4/4 BPM: 134 TÓNINA: Fis-mol (3#, tonální tóny: f is, gis, a, h, cis, d, e)
P:
1:
/: F#m(4) D(4) F#m(4) D(4) :/
F#m(4)
D(4)
F#m(4)
D(4)
Žijeme nově, světlem je láska Tvá, zní Tvoje jméno, spásou
F#m(4)
D(4)
F#m(4) D(4)
jsi nám. Máme nový song, generace zpíva, o-o ó-ó-ó-ó.
F#m(4)
D(4)
F#m(4)
My máme víru, spása to je Tvůj kříž. Záchranu, přízeň
D(4)
F#m(4)
D(4)
jsi přinesl nám. My máme píseň, každý národ zpíva,
F#m(4) D(4)
F#m(4) D(4)
o-o ó-ó-ó-ó,
o-o ó-ó-óóó!
D(8)
A(8)
F#m(8)
E(8)
R1: Jméno Tvé - pro celý svět zář a velké pro nás spasení už září!
P:
2:
F#m(4) D(4) F#m(4) D(4)
F#m(4)
D(4)
F#m(4)
Pro Tvou slávu chceme přinést, co jsme, žít náš život
D(4)
F#m(4)
D(4)
jen pro Ježíše. My máme píseň, už je zaplacené,
F#m(4) D(4)
F#m(8)
o-o ó-ó-ó-ó,
o-o ó-ó-óóó!
D(8)
A(8)
F#m(8)
E(8)
R2: Jméno Tvé - pro celý svět zář a velké pro nás spasení už září!
D(8)
A(8)
F#m(8)
E(8)
Národ Tvůj pozvedá zpěv svůj, jméno Tvé svaté život dá už stále.
D(4) F#m(4) E(4)
A/C#(4) D(4)
F#m(4) E(4) Hm(4)
M: /:
Je víra
má ve spáse
Tvé co dal jsi nám!
D(4) F#m(4) E(4)
A/C#(4) D(4) F#m(4) E(4) Hm(4)
A světem zní, že Ježíš - Král je živý
dál!
:/
R2: /: Hm(8) F#m(8) A(8) E(8) :/
R2: /: D(8) A(8) F#m(8) E(8) :/
D
14.
Jsem celý Tvůj (Take All of Me, Marty Sampson)
Církev Víry Hodonín 2012, český text: Tomáš Pardubský
TAKT: 4/4 BPM: 74 TÓNINA: A-dur (tonální tóny: a, h, cis, d, e, f is, gis)
P:
1:
/: Asus(2) A(2) :/ /: A2/E(2) E(2) :/ Hm7(4) F#m7(4) Esus(4) E(4)
A(2)
Dma9(2)
A2(2)
Dma9(2)
F#m(6) D2(2)
Zlomils temno září svou, srdce mé velkou láskou
léčíš.
A(2)
Dma9(2)
A2(2)
Dma9(2) Esus(4) E(4)
Řešíš každou nesnáz mou a zvedáš mě výš na rukou svých.
Hm7(4)
A2(2) E(2)
D2(4)
Hm7(4)
M1: Mocná láska přikrývá můj hřích a břímě mé umí nést.
R:
Asus(2) A(2) Asus(2)
A(2)
A2/E(2) E(2)
Esus(2) E(2)
Má L á s k o, být s Tebou mým je p ř á n í m,
Hm7(4)
F#m7(4)
Esus(4) E(4) D2(8)
Ježíši, se mnou pojď, jsem celý Tvůj.
1
2:
A(2)
Dma9(2)
Stojíš se mnou na horách
A(2)
Dma9(2)
Svého Syna dals za mě,
2
A2(2) Dma9(2) /: F#m7(2) A2/D(2) D2(2) :/
a údolím s Tebou kráčím.
A2(2)
Dma9(2) Esus(4) E(4)
na milosti Tvé jsem závislý.
Hm7(4)
A2(2) E(2)
D2(4)
Hm7(4)
M2: Mocná láska přikrývá můj hřích a krásným den učiní.
Asus(2) A(2) Asus(2)
A(2)
A2/E(2) E(2)
Esus(2) E(2)
/: R: Má L á s k o, být s Tebou mým je p ř á n í m,
Hm7(4)
F#m7(4)
Esus(4) E(4)
Ježíši, se mnou pojď, jsem celý Tvůj.
:/
S: : /: Asus(2) A(2) :/ A2/E(2) E(2) Esus(2) E(2) Hm7(4) F#m7(4) Esus(4) E(4) :
Asus(2) A(2) E(4)
F#m7(4) D2(4)
B:
Já mám Tě rád, život svůj celý Tobě dám.
A2(4)
C#(4)
F#m(2) E(2) D2(8)
Říkám, zpívám, Ty jsi pro
mě vším.
Z:
/: A2(4) A2/E(4) Dma7(4) Hm7(4) :/ HRAJ 6X
15.
A2
Kdo jsem Já
♪ = 134
P.:
1.:
/: H, E, G#m, F#, :/
F#/A#
H
G#m
Kdo jsem já? Že Ty Pán země celé,
F#
E
znáš také jméno mé, znáš každou bolest mou.
H
F#/A#
G#m
Kdo jsem já? Že dáš mi nové ráno,
F#
E
H/D#
Dáš zář cestě mojí, pro srdce mé pochybné.
E
F#
G#m7
F#/A#
M.: To ne proto jaký jsem já, to proto cos vykonal.
G#m7
F#/A#
E
F#
Ne co já jsem dokázal, ale proto kým jsi Ty.
H
F#/A#
G#m7
F#
E
R.: Jsem jen rychle vadnoucí kytkou, dnes jsem a zítra nejsem,
F#
E
F#
jak vlna v oceánu, jak pára ve větru.
H
F#/A#
G#m7
F#
E
Přesto slyšíš mě, když volám. Pane, chytíš mě, když padám
F#
E
F#/E
H
E
G#m7
řekl jsi my, kdo jsem já.
Jsem jen Tvůj
jsem jen Tvůj.
P.:
2.:
F#
Kdo jsem já? Že když vidíš hřích můj,
hledíš na mě s láskou, jak se zas pozvedám.
Kdo jsem já? Že hlas klidnící moře,
volá deštěm ke mně, a bouři mou utiší.
M.: + R.:
S.:
/: G#m7, F#/A#, E, H, :/ F#/C#, H, E/G#, F#/A#, A, E/G#, C#m/G, F#.
M.: + R.:
P.:
H
E
G#m7 F#
H E
G#m7 F#
D.: Z koho mít strach, koho se bát,
vždyť jsem jen Tvůj, jsem jen Tvůj.
konec F#/E, E, F#/E, E, E.
Casting Crowns, Who Am I
16.
Králi nebes přijď
♪:110
Př. F5
F
C
Dm7 B2
F
1. Ježíši, Tvé království přijde, platí že se vrátíš, pro nás.
F
C
Dm7 B2
F
Ježíši, větší nikdo není, spasitelem Ty jsi, celý svět máš rád.
F
C
R. Králi nebes přijď k nám, králi nebes přijď už,
Dm7
B2
F
v slávě vládni jen, v záři každý den, králi nebes přijď.
F
C
Králi nebes když vstals, tak kdo proti nám je?
Dm7
B2
F
Silný zachránit, mocné jméno máš, králi nebes přijď.
F
C
Dm7 B2
2. My jsme, děti milosti Tvé, zachráněni slavně. Náš křik,
F
C
Dm7 B2
F
Ježíši, srdce naše jsou Tvé, nechť každý, zrak spatří Tě, zvedni nás.
R.
S.
F, C, Dm7, B,
Ó ó ó ó ó,
F
C Dm7
B
M. /: Králi nebes přijď, králi nebes přijď. :/
R.
M.
R. ½
King Of Heaven, Paul Baloche album "The Same Love"
17.
Kristus Pán
♪= 140
P.: /A5/ A5, H5, D2, F#m7, E, D2,
A
F#m7
D
1.: Syn Boží, lásku má, tak ačkoli jsme hříšní, Ježíš šel pro nás.
A
D2
F#m7
D
Už ne stud, už ne strach, náš spasitel je živ na věky. Bůh jde k nám.
R.:
A
E
Kristus Pán den nový dal nám.
F#m7
D
Beránek Boží každý hřích sňal z nás.
A
E
Spásy dílo dokonal.
F#m7
D
Zvedni hlas, náš král se vrátí k nám.
P.: A, H5, D2,
Haleluja,
haleluja.
F#m7, E, D2
2.: Milostí, na věky, náš šat hříšný krví vybělil jako sníh.
Přibitý, na kříži, zemřel a vstal z mrtvých tím nás proměnil.
R.:
P.:
F#m7
M.: Stvořeni,
F#m7
Stvořeni,
R.:
P.:
2x
E
k vytržení,
E/G# E
k vytržení,
A, E, F#m7, D,
Hm7
berem kříž,
Hm7
berem kříž,
A/D
v nebi chcem být.
D2
v nebi chcem být.
A, E/H, E/G#, F#m7, D
Christ the Lord, Paul Baloche album "The Same Love"
18.
Láska Tvá (His Love, Ray Badham, Hillsong)
KS MILOST HODONÍN 2010, český text: Tomáš Pardubský
TAKT: 4/4 BPM: 153 TÓNINA: E-dur (4#, tonální tóny: e, f is, gis, a, h, cis, dis)
P:
1:
F#m(8) A(8) Emaj9(16)
Emaj9(16)
Amaj9(16)
/:
Nade mnou záře Tvá světlo rozlévá, noc se ztrácí.
Emaj9(16)
Amaj9(16)
Nade mnou sláva Tvá smělost rozdává, víc nelze pojmout!
F#m7(8)
H6(8) F#m7(8)
H6(8)
pR:
Můj pohár přetéká,
můj pohár přetéká!
E(4)
F#m7(4) A(4) H6(4)
E(4)
F#m7(4) A(4)
R1: Pána chval! Vší sílu
dej! Píseň nech znít! Ty jsi náš Pán!
H(4)
C#m(4) H(4) A(4)
Nad námi korouhev je láska Tvá!
H(4)
C#m(4) H(4) 1xEmaj9(8) 2xC#m9(16) G#m9(16)
Nad námi korouhev je láska Tvá! :/
E(8)
F#m7(8)
G#m7(8)
M:
Ty slunci dáváš jas a činíš z temna zář, nad zlými stíny
A(8)
Emaj9(8)
F#m7(8)
G#m7(8)
vládu máš!
Oči mé otvíráš, už vidím jasný směr
A(16)
a blízko úsvit Tvého dne!
E(4)
F#m7(4) A(4) H6(4)
E(4)
R2: Pána chval! Vší sílu
dej! Píseň nech znít!
F#m7(4) A(4)
H(4)
C#m(4) H(4) A(4)
Ty jsi náš
Pán! Nad námi korouhev je láska Tvá!
H(4)
C#m(4) H(4) A(4) H(4)
Nad námi korouhev je láska Tvá!
E(4)
F#m7(4) A(4) H6(4)
E(4)
Pána chval! Vší sílu
dej! Píseň nech znít!
F#m7(4) A(4)
H(4)
E(4)
F#m7(4) A(4)
Ty jsi náš
Pán! Nad námi korouhev je láska
Tvá!
H(4)
E(4)
F#m7(4) A(4)
/: Nad námi korouhev je láska
Tvá! :/ HRAJ 3x
19.
Milovat budeš Boha
♪-122
Př.:
R.: 2x
1.:
R.: 2x
2.:
R.: 1x
S.:
R.: 2x
M1.: 2x
M2.: 2x
M1.: 2x
Mez.:
M3.: 4x
E(12), D, A, E, H(1), C#m7(2), A(1), H2, E
E
Milovat budeš Boha Pána svého, celým srdcem svým,
D
A2
E
celou duší svou, celou myslí svou a celou silou svou
H C#m7 Amaj7 H2
E
a svého bližního měj rád,
jak sebe máš
E
Pane pravdivé je slovo Tvé
D/E
E
ten kdo poslouchá, život vněm získá
F#m7
E/G#
Pomoz mi pochopit, pomoz mi udělat
A
F#m7 H4 H
všechno co mi Tvé slovo říká
Pane, Tvá cesta v nebi má cíl
není nic lepší jak života chléb jíst
Proto se každý den, sytím Tvým slovem
duch svatý mě na Tvůj obraz mění
F#(2), H/F#(2), F#(6), E/F#(2), F#,G#m7, F#/A#, H(2), G#m7, C#4(2), C#(2)
F#
Milovat budeš Boha Pána svého, celým srdcem svým,
E
H
F#
celou duší svou, celou myslí svou a celou silou svou
C# D#m7 Hmaj7 C#2
F#
a svého bližního měj rád,
jak sebe máš
F#
E
H
F#
Milujme Pána, Boha jediného, milujme Pána, vždyť On nás miloval dřív
Milujme Pána, Boha jediného, milujme Pána, tou pravou láskou On je
F#, E, H, F#
F#
E
H
F#
Milujme Pána, tak srdce své mu dej, milujme Pána jediným je Bohem
Szeresd az Urat, Vasárnap Reggel, Hit Gyulekesete, Németh Judit
20.
Mít lásku Tvou
♪- 74
P.:
F5 Fsus, F5 Fsus, Dm7, B2
F5 Fsus
F5 Fsus Dm7 Dm9 B2
1.: Řeky proud, dá Tvůj trůn, srdce Tvé, duši mé.
F5 Fsus
F5 Fsus Dm7 Dm9 B2
Uzdravení, pokoj Tvůj, slovo Tvé, přichází.
F
F/E
R.: Jsem učiněn mít lásku Tvou,
Dm7
B2
míti lásku Tvou, míti lásku Tvou, Ježíši.
Jsem učiněn být láskou Tvou,
býti láskou Tvou, býti láskou Tvou, Ježíši.
P.:
2.: Štěstí déšť, padá nám, skrýt mě smí, křídla Tvá.
Drž mě víc, Tobě blíž, jsem jen Tvůj, Ty jsi můj.
Gm7
Dm7
C
M.: Dokořán jsou, Tvá náruč, zrak můj,
Gm7
B2
všechno co mám, Ti dávám rád.
Dm7
C
Ty víš co je žít, život pro mě máš,
B2
má chvála stoupá, navěky dál.
S.: Gm7, Dm7, C, Gm7, B2, Dm7, C,
R.: 2x
D.: F5 Fsus, F5 Fsus, F5 Fsus, F5 Fsus, F
Loved By You - Paul Baloche album "The Same Love"
21.
Náš Bůh je láska (Our God Is Love, Houston/Ligertwood, Hillsong)
KS MILOST HODONÍN 2010, český text: Jiří Němec
TAKT: 4/4 BPM: 121 TÓNINA: Fis-dur (6#, tonální tóny: f is, gis, ais, h, cis, dis, eis)
P:
1:
R:
2:
F#(8) F#(8)
F#(8)
C#(8)
Duch každý ten, kdo srdce má, ze všech národů,
D#m(4)
C#(4)
H(8)
ze všech ras,
přijď vzít vírou, Otec lásku dává.
F#(8)
C#(8)
D#m(4)
Stvoření vše se sklání jen,
vyhlíží, Syn se vrátit má,
C#(4)
H(8)
Ježíš spása je, navždy se vrátí.
F#(4) C#(4)
D#m(4)
H(4)
F#(4) C#(4)
Láska Tvá,
šel Ježíš za nás zemřít a vzít náš hřích.
D#m(4)
H(4)
D#m(4) C#(4)
H(8)
Teď hlas náš ať zní a zpívá dál - je Pán, náš strach je udolán.
D#m(4) H(4) C#(8)
D#m(4) H(4) C#(8)
Náš Bůh je láaaaáaaaska,
náš Bůh je láaaaáaaaska!
F#(8)
C#(8)
D#m(4)
Vzdálení, všichni zlomení, služebník každý pozdvižený,
C#(4)
H(8)
najdi vírou, Otec lásku dává.
F#(8)
C#(8)
D#m(4)
Věčností zní Mu chvály jen, Jeho sláva na každý den,
C#(4)
H(8)
Ježíš spása je, navždy se vrátí. + R:
H(4)
F#(4)
C#(4)
D#m(4)
H(4)
M:
Náš je čas, dál budem zpívat, dokonáno máš Ty sám!
F#(4)
C#(4)
D#m(4)
H(4)
Víc než svět, víc Tobě zpívat, je to zázrak Tvá láska!
F#(4)
C#(4)
D#m(4)
H(4)
Náš je čas, dál budem zpívat, dokonáno máš Ty sám!
D#m(4)
C#(8)
Víc než svět,
víc Tobě zpívat! + R:
Z:
D#m(4) (dohra pouze bicí)
Náš Bůh je láaaaáaaaska,
náš Bůh je láaaaáaaaska!
22.
Nebudu se bát (I will not be shaken, Jacob Park & Tommy Walker)
CÍRKEV VÍRY HODONÍN 2011, český text: Tomáš Pardubský, Žalm 18.
TAKT: 4/4 BPM: 69 TÓNINA: C-dur (tonální tóny: c, d, e, f, g, a, h)
1:
2:
R:
C Csus/D C/E F
C/E Dm C
C/ G G
On
je
můj, štít můj hrad, má s k á l a,
C Csus/D C/E F C/E Dm C
G
Gsus G
On je
má spása, s í l a má,
C
Csus/D C/E F C/E Dm C Hm7b5 E7 Am
p r o v a z y
zkázy
o b k l o p i l y m ě,
Dm Fmaj7 Gsus
Csus C
ale On můj
pláč slyšel.
C Csus/D C/E F C/E Dm C
C/ G G
On
je
můj ú k r y t, má věž č n í c í,
C Csus/D C/E F C/E Dm C G
Gsus G
On je
můj v y s v o b o d i t e l,
C
Csus/D C/E F C/E Dm C Hm7b5 E7
p r o v a z y
hrobu o b v i n u l y
Dm Fmaj7 Gsus
Csus C
ale On můj
pláč slyšel.
C/ E
Ve víře
C/ E
ve víře
1:
1x
R:
1x
F
D/F#
jít, ve víře
F
D/F#
jít, ve víře
G G /F
stát,
G G /F
stát,
C/ E
F C/ E
n e b u d u se
C/ E F C/ E G
nebudu se víc
Am
m ě,
D/F# G G/F
víc
bát,
C (Csus C Csus)
bát.
C
F/C
C
F/C
M: /: Náš Bůh se nepohne, náš Bůh se nezmění,
Am
G
F(3) G(1)
náš Bůh svou vládu navždy má! :/ HRAJ 2x
R:
C/ E
Ve víře
C/ E
ve víře
F
D/F#
jít, ve víře
F
D/F#
jít, ve víře
G G /F
stát,
G G /F
stát,
C/ E
F C/E D/F# G G/F
n e b u d u se víc
bát,
C/E F C/E G C Csus C
nebudu se víc bát.
23.
Nejsilnější (Stronger, Reuben Morgan/Ben Fielding, Hillsong)
KS MILOSŤ HODONÍN 2010, český text: Jiří Němec
TAKT: 3/4 BPM: 75 TÓNINA: C-dur (tonální tóny: c, d, e, f, g, a, h)
/: F(2)
1:
F(2)
G(1) C/E(3) :/
F
G
C
F
G
C
Za nás jít, to láskou je, až na kříž a vzít náš hřích.
F
G
Am
F
G
F(2) G(1)
Máš nás rád, tak sám jsi šel! Chci vzdát dík, jsi náš vítěz.
C/E(2)
2:
G(1) C/E(3)
C(1) F(2)
G(1) C/E(2)
C(1) F
G
C/ E C
F
G
C/ E
Vyznávám, On sám věrný, šel bouří a zkoušený.
C
F
G
Am G
F
G
C(5)
Tou pravdou teď volný jsem, život můj je Pán Ježíš.
C
G
Am
F
R1: Nejsilnější, nejmocnější, Ty jsi spásou, vzal jsi můj hřích.
C
G
F
G
F(3)
To je psáno - Kristus má moc! Ježíši, jsi nám všem Pán!
C/E(2)
3:
C(1) F(2)
G(1) C/E(2)
C(1)
F
G
C
F
G
C
Bez začátku, bez konce, Ty jsi víc - jsi má náděj,
F
G
Am G
F
G
C(5) G(1)
vždyť ztraceným Ty spásou jsi, vykoupil nás jen Tvůj kříž.
R1: 1x Am(2) G(1) C/E(3) G/H(3) F(3) Am(2) G(1) C/E(3) G/H(3)
F
Am
G
C(3)
G(3)
M: /: Dnes jméno Tvé vyvýšit chceme! Vyvýšit chceme! Vyvýšit chceme! :/
F
Am
G
C/E
G/H
/: Dnes jméno Tvé vyvýšit chceme! Vyvýšit chceme! Vyvýšit chceme! :/
G
C
G
Am
F
R2: /: Nejsilnější, nejmocnější, Ty jsi spásou, vzal jsi můj hřích.
C
G
F
G
1xC 2xF
To je psáno - Kristus má moc! Ježíši, jsi nám všem Pán! :/
24.
Ó Chvál jej
♪ 116
Př:
1.:
B
B
F
D#
Změň svůj směr a poslyš jak hřmí celé nebe,
B
F
to úcta andělská, to chvála andělská zní.
D#
Cm7
D#
Vše jen králi zní, můžem chválit sní, Ježíš je živý.
M:
F
D#
F
D#
//: Je stálá, úžasná ta píseň co stoupá. :// stoupá
R:
B
F
Gm7
D#
Cm7
Óoo chvál jej, óoo chvál jej. On svatý je, on svatý je.
2.:
Změň pohled do nebe pohleď, křič radostí.
On spásu přináší, zachránce jediný, tak
všejen králi zní, andělé chválí, Ježíš je živý.
R:
R:
R:
2x
Ó la la la la la la
2x
M2:
R:
R:
R:
R:
F
D# F
D#
Tak nekonečná je, Tvá láska zachraňuje.
F
D# F
D#
Ó tak nekonečná je, velká láska nás vykoupila,
D#
každý zpívá.
Haleluja, haleluja, on svatý je, on svatý je.
Ó la la la la la la
2x
Ó la la la la la la
25.
2x
Pán světel
♪ 112
Př:
1.
2.
R1:
C
C
C/D
F
G
Am
Od trůnu tvého na zemi padá, život nový nám láska Tvá pro nás.
C/F
Dm
(C)
Velká láska Spasitele
C
C/D F
G
Am
Srdce zlomené nové učiníš, všechno stvoření jednou uslyší.
C/F
Dm
(C)
Velká láska Spasitele
F
C
G
Dm7
Pane všech světel, nechť tvá sláva září navždy,
F
C
G (G,C)
svět celý, svět celý zpívá chvály.
3.
Z hor nejvyšších až do údolí, všechno stvoření nese vyznání,
Ježíši žít na Tvou slávu.
4.
Ode dne východu až do západu, je probuzení čas potěšení,
Ježíši žít na Tvou slávu.
R1:
R2:
M:
R1,2:
M:
F
C
G
Dm7
Pane všech světel, nechť tvá sláva září navždy,
F
C
G
svět celý, svět celý zpívá chvály.
F
C
G
Dm7
Nadějí naší je jméno živé navždy,
F
C
G
každý z nás, každý z nás zpívá chvály
(G)
C/F
Am
G
//: Bůh je nejvyšší, Bůh je nejvyšší, je nade vším.
C/F
Am
G
(C)
My žijem na slávu, žijem na slávu. ://
Endless Light, Hillsong album "Cornerstone"
26.
Přicházíš… (You’ll Come, Brooke Fraser)
KS MILOST HODONÍN 2010, český text: Tomáš Pardubský
TAKT: 4/4 BPM: 82 TÓNINA: E-dur (4#, tonální tóny: e, f is, gis, a, h, cis, dis)
P:
1:
/: E(6) Esus4(2) E(6) Esus4(2) :/
E
D
A
E(4)
Pochybnost žádná, jasno v tom mám, chci bdít až příjdeš k nám.
E
D
A
E(4)
Můj štíte a skálo, odměno má, chci bdít až příjdeš k nám.
F#m
E /G # H
C#m
F#m
E/G# H(4)
pR: Tvůj návrat jako slunce východ jistý je. Jasný jako úsvit dne.
R:
2:
A E
P ř i c h á z í š,
A E
Ducha d é š ť
H
F#m
A E H(4)
padá sláva Tvá když odpovídáš nám.
C# m
H
F#m(4)
D(4)
E(16)
srdce sprahlá žízní naplní. Přicházíš, přicházíš!
E
D
A
E(4)
Třes a strach kárám, pevně chci stát a bdít až příjdeš k nám.
E
D
A
E(4)
Mocný Spasiteli a záchrano má, chci bdít až příjdeš k nám.
F#m
E /G # H
C#m
F#m
E/G# H(4)
pR: Tvůj návrat jako slunce východ jistý je. Jasný jako Slovo Tvé.
R:
A E
P ř i c h á z í š,
A E
Ducha d é š ť
H
F#m
A E H(4)
padá sláva Tvá když odpovídáš nám.
C# m
H
F#m(4)
D(4)
E(16)
srdce sprahlá žízní naplní. Přicházíš, přicházíš!
F#m(4)
E(2) H(2) F#m(4) C#m(2) H(2)
M: /: Pouta padnou
i strádání.
A(4)
E(2) H(2)
A(8)
Zrak se vrátí,
Pán se zjeví. :/
R:
A E H
F#m
A E H(4)
/: P ř i c h á z í š, padá sláva Tvá když odpovídáš nám.
A E
C# m
H
F#m(4)
D(4)
E(32)
Ducha d é š ť srdce sprahlá žízní naplní. Přicházíš, :/ přicházíš!
27.
S Tebou chci růst… (Look from heaven, Hillsong Kids)
KŘESŤANSKÉ SPOLEČENSTVÍ HODONÍN 2007, český text: Tomáš Pardubský
TAKT: 4/4 BPM: 75 TÓNINA: C-dur (tonální tóny: c, d, e, f, g, a, h)
P:
1:
M:
R:
1:
M:
R:
P:
/: C
Am 7
Fmaj7
Dm7
C :/
C
Am 7
Fmaj7 Dm7(4)
S Tebou chci stát, s Tebou chci růst a sílit.
C
Am 7
Fmaj7
Dm7(4)
S vděkem a rád nechám Tě svůj život řídit.
Fmaj7 C
Dm7
C/ E
F(4)
Pospěš blíž, toužím zřít Tvůj majestát.
G
Dm7
C/ E
Fmaj7(4)
Svatý, svatý Otče náš, pln slávy,
G
Dm7
G /A
Fmaj7(8)
svatý, svatý Pane můj, ve tmách záříš!
C
Am 7
Fmaj7 Dm7(4)
S Tebou chci stát, s Tebou chci růst a sílit.
C
Am 7
Fmaj7
Dm7(4)
S vděkem a rád nechám Tě svůj život řídit.
Fmaj7 C
Dm7
C/ E
F(4)
Pospěš blíž, toužím zřít Tvůj majestát.
G
Dm7
C/ E
Fmaj7(4)
/: Svatý, svatý Otče náš, pln slávy,
G
Dm7
G /A
Fmaj7(4) závěr (8)
svatý, svatý Pane můj, ve tmách záříš! :/ HRAJ 3x
/: C
Am 7
Fmaj7
Dm7
28.
C :/
Se vším co mám (With All I Am, Reuben Morgan, Hillsong)
KS MILOSŤ HODONÍN 2009, český text: Tomáš Pardubský
TAKT: 4/4 BPM: 70 TÓNINA: D-dur (2#, tonální tóny: d, e, fis, g, a, h, cis)
P:
1:
Hm7
Dmaj7/A
G2
Hm7
Dmaj7/A
G2
Asus
A
D
F#m/C#
Hm
Do rukou Tvých srdce své Ti dám
Dmaj7/A
G2
A7sus A7
a j d u s e v š í m c o m á m p ř e d t r ů n T v ů j.
D
F#m/C#
Hm
Ty máš svět můj ukrytý v dlaních svých
Dmaj7/A
G2
A7sus A7 Em7 D/E A7sus
a d á v á š m i v í c, n e ž ž á d á m.
D A/C# G2/H
D/F# F#m G2
Ref: Být chci pouze Tvůj,
to vím. Říct Ti – Králi můj,
to smím.
D/F#
Em7
A7sus
D
Asus A
Ty jsi důvod proč chci žít a v chvále k Tobě jít se vším co mám.
2:
D
F#m/C#
Hm
J á p ů j d u r á d v e š l é p ě j í c h T v ý ch
Dmaj7/A G2
A7sus A7
s k r z e p l á č i s m í c h, p o d s l á v o u T v o u.
D
F#m/C#
Hm
A d á l c h c i ž í t j a k s á m m i d á š z n á t,
Dmaj7/A
G2
A7sus A7 Em7 D/E A7sus
p o s l o u c h á m r á d c o ř í k á š.
D A/C# G2/H
D/F# F#m G2
Ref: /: Být chci pouze Tvůj,
to vím. Říct Ti – Králi můj,
to smím.
D/F#
Em7
Asus
Dsus
Ty jsi důvod proč chci žít a v chvále k Tobě jít :/ se vším co mám.
S:
D D2 D Em7 Em9 Asus A Dsus D D2 D Em7 Em9 Asus
Dsus D
D2 D
M1: /: J á T ě c h v á l í m,
já Tě
Dsus D
A/C#
M2: /: J á T ě c h v á l í m,
já Tě
M2:
Ref:
M2:
M2:
Em7 Em9
chválím
Em/H Hm7
chválím
2x – 1. všechny nástroje, 2. klavír&vokál
4x – 1. klavír&vokál, 2.- 4. přidávají se ostatní nástroje
1x – pouze nástroje bez vokálu
1x – strings&vokál, závěrečný akord D
29.
Asus A
r á d! :/
Asus A
r á d! :/
Stejná láska
♪ 103
P.:
1.:
R.:
H, E2, H, E2
H
E2
Vybral sis skromné a pozvedl je,
H
E2
vybral sis slabé a sílu dal,
G#m
Hma7/F# E2
rány naše uzdravuješ
a život dáš.
H
F#
Stejná láska co svobodu dá,
G#m7
E2
stejná láska oči otevírá
H
F#
G#m7
E2
ta jména naše volá, jen Ty jména naše voláš.
H
F#
Stejný Bůh co nebe rozprostřel,
G#m7
E2
stejný Bůh za nás na kříž šel,
H
F#
G#m7
E2
Ten jména naše volá, jen Ty jména naše voláš.
2.:
Vzal jsi stranou nevěřícího
a řekl slovem „Ty jsi můj“
voláš cyniky i pyšné
„pojďte ke mně“
R.: +
E2,
F#, G#m7
Ooo o o
M.:
H
F#sus F# G#m7
E
Voláš nás, voláš nás, voláš nás ke kříži blíž. 4x
R.: +
M.: 2x
E
4x
The Same Love Paul Baloche album "The Same Love"
30.
Strážce
♪ 106
Př.
1.
R.
2.
H(6), F#/A#(2), H(6), C#(2), D#m(6), C#(2), D#m(6), C#(2)
H(6)
F#/A#(2) H(6)
C#(2) D#m(6)
Králi milosti jsi strážce můj, strach i naději do Tvých ruk vkládám.
C#(2)
D#m(6) C#(2)
Celý se dávám.
H(6)
F#/A#(2) H(6)
C#(2) D#m(6)
Tam kde Ty chci jít, držet tvůj směr. Průvodce jsi můj, každý krok znám.
C#(2) D#m(6) C#(2)
Jsi Bůh a Pán.
H(8)
F#(8)
Jen za Tebou jít, po boku Tvém stát.
D#m(8)
F#/C#(4) C#(4)
Ztracené máš rád, milost dáváš nám.
H(7)
C#(1) D#m(8)
Dobrotu, lásku chci hledat stále.
F#/C#(4) C#(4)
F#(8)
Jen za Tebou jít, jsi strážce můj.
Slovo Tvé slyším, pravdu chci znát. Vírou ať chodím, ne tím co znám.
Život můj máš.
Tak, přijď království Tvé, buď vůle Tvá. Vše co zaslíbils, na věky trvá.
Jsi zachránce můj.
R.
M.
F#
Ty jsi Bůh velký ochránce.
Moc, láska věčný zastánce.
My jsme Tví a víru naši máš.
D#m(1) C#(1) D#m(1)
H(4)
Ty
jsi
Bůh
velký ochránce.
F#(4)
C#(4)
Moc, láska věčný zastánce.
D#m(1) C#(1) D#m(1) C#(1) H(4)
My
jsme Tví
a
víru naši máš.
R.
F#(4)
F#
+ jsi strážce můj, jsi strážce můj.
(Guardian, Ben Cantelon, album "Everything In Color")
31.
Tak dnes
bpm: 128
Pr.: //: H E G#m7 E ://
1.:
2.:J
H
G#m7
Vteřiny už nechci ztrácet
F#
E
nechci mrhat časem vzácným,
H
G#m7
E
povázaný život nechci mít.
sem zde abych vzdával chválu
řek světu kdo záchranu má.
Jsem zde abych přines změnu dnes.
G#m7
H
E
C#m7
V zájmu této generace, chci žít, být Tvůj,
G#m7
H
E
C#m7
naději má svět na záchranu, chci žít, být Tvůj.
R1.:
R.:
H
E
G#m7
E
Tak dnes, můj život je Tvůj. Tak dnes, mé srdce volá.
H
E
G#m7
E
Tak dnes, mojí cesty si Pán,
jó dnes.
H
E
G#m7
E
Tak dnes, stát před Tebou smím. Tak dnes, Tvé skutky vidím.
H
E
G#m7
E
Tak dnes, mojí cesty jsi Pán,
jó dnes.
Mez.:
2.:
R1.: 2x
R.: 2x
G#m7 H
//: Smím žít,
G#m7 H
Smím žít,
G#m7 H
Smím žít,
G#m7 H
Smím žít,
M.:
R.:
H E G#m7 E
2x
E
C#m7
vždy jménu Tvému chválu vzdám.
E
C#m7
Jsi záchranou generacím.
E
C#m7
a vidět lásku Tvou pro svět celý.
E
být Tvůj. ://
planetshakers , Today , Words and Music by Joth Hunt
32.
To je náš Bůh (This is our God, Hillsong)
KŘESŤANSKÉ SPOLEČENSTVÍ HODONÍN 2008, český text: Jiří Němec
BPM: 78 takt: 4/4 tónina: E-dur (4#, tonální tóny: e, fis, gis, a, h, cis, dis)
P.
1.
M.
P.
2.
M.
S.
/: E g#7 c#7 A :/
E
g# 7
c#
A
E
Tvá milost stačí, víc nechci mít, slovo Tvé mi víru dá.
E
g# 7
c#
A
H
Má touha zní, znovu s Tebou být, to Duch Tvůj obnovu dá…
H
E /G #
A
f#
H/D#
…a k nohám Tvým se skláním, k nohám Tvým se skláním,
H/D#
E /G #
A(8)
a dál Ti má chvála zní.
E g# 7 c # 7 A
E
g# 7
c#
A
E
Mám cestu jasnou díky Ježíši, slovo Tvé mi sílu dá.
E
g# 7
c#
A
H
Jsem zachován, jsem vážený, to Duch Tvůj je svoboda…
H
E /G #
A
f#
H/D#
…a k nohám Tvým se skláním, k nohám Tvým se skláním,
H/D#
E /G #
A(8) {v závěru mezi dvěmi M.: A(4) f#7(4)}
a dál Ti má chvála zní.
/: E(8) H(8) f#7(4) c#7(2) A(2) E(8) :/
E
H
Ref. Svobodně dal všechno pro nás, i život svůj vzdal na kříži rád.
f#7
c#
A
E
Ta láska k nám je úžasná, to je náš Bůh.
E
H
Ze smrti sám vstal, život má, dnes oslavován, On je náš Pán.
f#7
c#
A
E(16)
Sluha i Král, svět zachránil, to je náš Bůh.
M. 2x
Ref. 1x
33.
Tvá blízkost je rájem
♪ 73
Darlene Zschech, REVEALING JESUS, Your Presence Is Heaven
Př:
h7, G, D
h7
G
D
Kdo je rád Pán tvůj, nad vší zemí?
h7
G
D
Jedinečná láska, nádherný.
h7
G
D
Svět nedokáže uspokojit.
h7
G
D
Ježíš chce ten pohár naplnit.
1:
A
G
D
Tvá blízkost je rájem pro nás,
A
G
D
Tvá blízkost je rájem pro nás.
R:
2:
Poklad srdce mého duše mé,
milosrdný v slabosti každé.
Vykupitel všeho bezpráví,
drží budoucnost, co přichází.
R: 2x
M:
3:
D
h7
A
//: Ježíši, Ježíši,
G
Tvá blízkost je rájem pro nás ://
Všechny mé dny na zemi vyčkám
až jednou Tě tváří v tvář potkám.
//: Svět nedokáže uspokojit,
Ježíš chce ten pohár naplnit ://
Ježíš chce ten pohár naplnit
R: 2x
M: 3x
34.
Tvé je Království (Yours is the Kingdom, Joel Houston)
Církev Víry Hodonín 2012, český text: Tomáš Pardubský
TAKT: 4/4 BPM: 141 TÓNINA: H-dur (tonální tóny: h, cis, dis, e, f is, gis, ais)
P:
/: H(4) F#/A#(2) G#m7(1) F#(1) :/ HRAJ 2X
H(4)
F#/A#(4)
D#m(4)
C#(4)
H(4)
: 1: Království slávy, mocné vlády, velké krásy je úplně Tvé,
F#/A#(4)
D#m(6)
C#(2)
nebe se sklání níž, země údiv vyhlásí.
H(4)
F#/A#(4)
D#m(4)
C#(4)
H(4)
Nebesa září, smrt se ztrácí, velká sláva je úplně Tvá,
F#/A#(4)
C#(8)
moc Tvého Jména nikdo nikdy nezdolá.
D#m(4) H(4)
F#/A#(4) C#(4)
G#m9(8)
M: Králi králů, celý vesmír zpívá Ti, Bože bez konce, Ty jsi nádherný,
G#m9(8)
Ty jsi nádherný!
R:
I:
H(4)
F#(4)
C#(8)
H(4)
Hlasný zpěv národů je chválou Tvou, Záři věčná, světlo Tvé
F#(4)
C#(4)
D#m(4)
H(4) F#(4) D#m(4)
rozjasní úžasné Jméno všech jmen. Králi, sláva je jen Tvá,
C#(4)
H(4) F#(4) /: H(4) F#/A#(2) G#m7(1) F#(1) :/
Králi nekonečný, sláva je jen Tvá!
:
F#(4) G#m(4) H(4) C#(4) D#m(4) F#(4) H(4) C#(4)
1
D#m(4) H(4)
F#/A#(4) C#(4)
D#m(4) H(4)
/: M: Králi králů, celý vesmír zpívá Ti, Bože bez konce, Ty jsi nádherný,
F#/A#(4) C#(4) 2
G#m9(8)
G#m9(8)
Ty jsi n á d h e r n ý!
Ty jsi nádherný, Ty jsi nádherný! :/
H(4)
F#(4)
C#(8)
H(4)
/: R: Hlasný zpěv národů je chválou Tvou, Záři věčná, světlo Tvé
F#(4)
C#(4)
D#m(4)
H(4) F#(4) D#m(4)
rozjasní úžasné Jméno všech jmen. Králi, sláva je jen Tvá,
1
C#(4)
H(4) F#(4)
C#(8) 2 H(4) G#m7(2) F#(2)
Králi nekonečný, sláva je jen
Tvá!
Tvá
:/
/: H(4) F#/A#(2) G#m7(1) F#(1) :/ H(4) F#/A#(2) G#m7(1) F#(1) H
35.
Tvůj lid (Across the Earth, Morgan/Crocker/Guglielmucci)
KS MILOST HODONÍN 2010, český text: Jiří Němec
TAKT: 4/4 BPM: 142 TÓNINA: Fis-dur (6#, tonální tóny: f is, gis, ais, h, cis, dis, eis(f ))
P:
1:
/: F#(4) :/ HRAJ 8x
H
F#
Dnes Tvůj lid víc Ti chválu vzdá.
H
D#m
Už náš hlas znáš, dál volá jsi Pán.
C# H
F#
Jen náděj Tvá je dál pro nás.
H
D#m(7) C#(1)
Syn Tvůj dal nám to vítězství co mám.
G #m 9
H
pR: Ty dobrý jsi a mocný, tak ať všude zní…
R:
2:
F#
H
D#m
...Tvůj lid plní chválou dům Tvůj, nadějí je náš Bůh,
C#(8)
F#/A#
H
Ty jsi nám dal žít. Na kříž nám pro vítězství šels,
C# D#m
C#(8) M: G#m9(8) H(8) F#(8) C#(8)
milost Tvá nám vším je, to lid Tvůj zpívá.
H
F#
Ty šels pro nás, teď mám moc žít.
C# H
D#m
Jak rád Ty máš nám ukázal kříž.
C#
H
F#
Jsi Bůh a Pán, jen slávu máš.
C# H
D#m(7) C#(1)
Jsem rád, když smím Tě víc a víc uctít.
pR: 1x
R: 1x
M:
G#m9
H
F#
C#
/: Ty vládu máš, Ty vládu máš! Ty vše znáš, Ty vše znáš! :/ HRAJ 10x
36.
Ty jsi věrný (You Are Faithful, Hillsong)
KŘESŤANSKÉ SPOLEČENSTVÍ HODONÍN 2008
P1.
1.
H
E /H
H
E /H
H
E /H
H
E /H
H
F#/H H
F#/H
Země vší jsi Pán, péči Tvoji znám,
H
g# 7
E
F#
stvořil jsi mne, zachránil a držíš v dlaních svých.
E - F#
H - g# 7
E
Ref1. Ty jsi věrný, Ty jsi věrný, Ty jsi věrný,
F#
g# 7
radost Tvá je sílou mou.
P2.
2.
H
E /H
H
E /H
H
E /H
H
E /H
H
F#/H
H
F#/H
Pane, rádče můj, na Tobě závisím,
H
g# 7
E
F#
naději mám v to, co nevidím, na Tvé sliby spoléhám.
E - F#
H - g# 7
E
Ref2. |: Ty jsi věrný, Ty jsi věrný, Ty jsi věrný,
F#
(g#7)
radost Tvá je sílou mou. :|
S.
(E)
E
g# 7
F#/A#
M.
E
H/D#
C#7sus4
|: Stále jsi se mnou, v náruči chráníš mne dál,
C#
E
E
g# 7
F#/A#
F#
v jménu Tvém víru mám. :|
E - F#
H - g# 7
E
F#
g# 7
Ref3. |: Ty jsi věrný, Ty jsi věrný, Ty jsi věrný, radost Tvá je sílou mou. :|
E
F#
(g#7)
|: Ty jsi věrný, radost Tvá je sílou mou. :|
Z.
||: (H)
E /H
H
E /H
H
E /H
37.
H
E /H : | |
Ty sám... (How Great Is Our God, Chris Tomlin)
KŘESŤANSKÉ SPOLEČENSTVÍ HODONÍN 2009
TAKT: 4/4 BPM: 80
P:
1:
H (16 dob, resp. 4 takty) – pouze akustická kytara
H
g#7
Nádherný jsi Král, oděn v majestát,
E2
jásá celá zem, jásá celá zem.
H
g#7
Jsi září obklopen a temnem nezlomen,
E2
mocně zní Tvůj hlas, mocně zní Tvůj hlas.
H
Ref: /: Ty sám jsi náš Bůh,
F#/A# g#7
j e d i n ý a sám jsi náš Bůh,
g#7/F# Emaj7
F#
H2
n e n í j i n ý, s á m, Ty sám jsi náš Bůh. :/
2:
H
g#7
Velký vládce dnů, čas máš v rukou svých,
E2
jsi první – poslední, první – poslední.
H
g#7
Pán světel – žádný stín, Otec, Duch a Syn
E2
Lev i Beránek, Lev i Beránek
H
Ref: /: Ty sám jsi náš Bůh,
F#/A# g#7
j e d i n ý a sám jsi náš Bůh,
g#7/F# Emaj7
F#
H2
n e n í j i n ý, s á m, Ty sám jsi náš Bůh. :/
Ref: 1x tiše
Sólo: klavír (tiše), akordy jako Ref
Ref: 3x, na konci dlouhé H s improvizací Leading Voice
H
g#7
E2
Jsi září obklopen a temnem nezlomen, mocně zní Tvůj hlas, mocně zní Tvůj hlas.
Ref: 1x tiše
38.
Víru mám (I believe, Marty Sampson)
KS MILOST HODONÍN 2009, český text: Jiří Němec
TAKT: 4/4 BPM: 165 TÓNINA: G-dur (1#, tonální tóny: g, a, h, c, d, e, f is)
P:
1:
/: Em(8) C(4) D(4) Em(8) C(4) Am(4) :/
Em(8)
C(4) D(4)
Dnes už znám cestu kam mám jít,
Em(8)
C(4) Am7(4)
tu lásku mám a chci s ní žít.
Em(8)
C(4) D(4)
Je to Ježíš, z nebe přišel k nám,
Em(8)
C(4) D(4)
já věřím – je Bůh a Pán.
G(4)
D(4)
Em(6)
D(2) C(8)
R 1:
Víru mám, víru mám, víru mám, On je Boží Syn
G(4)
D(4) Am7(6)
G/H(2) C(8)
G(16)
a ž i j i pro Ježíše.
Není kdo mou duši zachrání, jen On.
1:
Em(8)
C(4) D(4)
Dnes už znám cestu kam mám jít,
Em(8)
C(4) Am7(4)
tu lásku mám a chci s ní žít.
Em(8)
C(4) D(4)
Je to Ježíš, z nebe přišel k nám,
Em(8)
C(4) D(4)
já věřím – je Bůh a Pán.
G(4)
D(4)
Em(6)
D(2) C(8)
R2: /: Víru mám, víru mám, víru mám, On je Boží Syn
G(4)
D(4) Am7(6)
G/H(2) C(8)
G(0)/S:
a ž i j i pro Ježíše.
Není kdo mou duši zachrání, jen On. :/
S:
Em(16) C/E(16)
G(16)
C(16)
M: /: Na věky, na věky, na věky ať chvály zní! :/ HRAJ 4x
R2: G(0)/Z:
Z:
/: Em(8) C(4) Am(4) :/ G
39.
Vždy vládu máš (Forever Reign, Morgan/Ingram, Hillsong)
KS MILOST HODONÍN 2011, český text: Jiří Němec
TAKT: 4/4 BPM: 83 TÓNINA: C-dur (tonální tóny: c, d, e, f, g, a, h)
P:
1:
2:
/: C(8) :/
C(8)
G/H(8)
Dobrý jsi, dobrý jsi tam kde už dobro není. Láskou jsi, láskou jsi,
C(8)
oči moje to vidí. Světlo Tvé, světlo Tvé temnotu vždy porazí.
G/H(8)
C(8)
Jsi náděj, jsi náděj, Ty jsi přikryl každý hřích.
C(8)
G/H(8)
To Tvůj klid, to Tvůj klid každou obavu zahnal. Pravda Tvá,
C(8)
pravda Tvá ukončila moji pouť. Radost Tvá, radost Tvá příčinou
G/H(8)
C(8)
je proč zpívám. Život máš, život máš, smrt Tvá zachránila nás.
C(4)
G/C(4)
Am(6)
G(2)
R1: Oh, běžím do náručí, běžím do náručí, kde hojnost a láska na věky
F(4)
Am(2) G(2) F(4)
Am(2)
G(2) F(8)
vystačí, objetí Tvé pro nás je vším, světu záříš, vždy vládu máš!
3:
C(8)
G /H( 8 )
Ty jsi víc, Ty jsi víc, nemůžu to ani říct. Jsi náš Pán, jsi náš Pán,
C(8)
všechno stvoření volá. Ty jsi zde, Ty jsi zde, přítomnost mě
G/H(8)
C(8)
buduje. Náš jsi Bůh, náš jsi Bůh, všechno nechám a chci jít.
Am(4)
F(4)
C(4)
G(4)
F(8)
R 1 + M: /:
Ze srdce zní jen jméno Tvé, Ježíš, Ježíš! :/
C(4)
G/C(4)
Am(6)
R2: Oh, /: běžím do náručí, běžím do náručí, kde hojnost a láska
G(2)
F(4)
Am(2) G(2) F(4)
Am(2)
na věky vystačí, objetí Tvé pro nás je vším, světu záříš,
G(2) C(4)
G(2) F(16)
vždy vládu máš!
Last to vždy vládu máš! :/
Coda
40.
Znova spatřím Tě (Look To You, Marty Sampson, Hillsong)
Církev Víry Hodonín 2011, český text: Jiří Němec
TAKT: 4/4 BPM: 150 TÓNINA: A-dur (tonální tóny: a, h, cis, d, e, f is, gis)
P:
A(4) G(4) F#m(4) D(4)
R:
A(4)
E(4)
F#m(4) D(4)
A(4) G(4)
F#m(4) D(4)
Znova spatřím Tě, znova spatřím Tě, jiný nepřijde, jiný nepřijde.
/: I:
1:
/: A(1½) E/H(1½) H(5) :/
A(1½) E/H(1½) H(5)
A(1½) E/H(1½) H(5)
Vím, že mě máš rád.
Vím, že zemřels za
m ě.
F#m(8)
A(8)
Máš o mě zájem, máš o mě zájem.
A(1½) E/H(1½) H(5)
A(1½) E/H(1½) H(5)
Vím, že jsi ž i v ý dál, vzal jsi každý můj
hřích
F#m(8)
A(8)
tak tu můžu stát s Tvojí milostí.
D(4)
E(4)
D(4)
Hm(4)
pR: Když nebem celým prohlédnu dál, div je žít, novým jsem já,
D(4)
F#m(4)
E(8)
div je láska Tvá jak přichází.
D(4)
E(4)
D(4)
Hm(4)
Když nebem celým prohlédnu dál, každý můj strach utíká
D(4)
F#m(4)
E(8)
a z nebes vím, že Tvůj hlas mě volá.
R:
A(4)
E(4)
F#m(4) D(4)
A(4) G(4)
F#m(4) D(4)
Znova spatřím Tě, znova spatřím Tě, jiný nepřijde, jiný nepřijde. :/
A(4)
E(4)
F#m(4) D(4)
A(4) G(4)
F#m(4) D(4)
Znova spatřím Tě, znova spatřím Tě, jiný nepřijde, jiný nepřijde.
S:
/: A(8) Em(8) Hm(8) D(8) :/
R:
pR: 1x
R:
6x (2x nástup, 2x full band, 2x chorál)
Je štěstí
♪=125
Př. //: C#m, C#m7, F#m, G# :// 2x
1.
R.
2.
C#m
C#m7 F#m
G#
Vychází slunce
pro zlého i dobrého svítí
C#m
C#m7 F#m
G#
C#m
Plány jsou velké cestou mou mě snílkové míjí
Am E
F#m
C#m
Am
Slovem,
buším na ty srdce zatvrdlé, hradbou
E
F#m
G#4
G#
Vědět nemůžou co to je štěstí
C#m
G#
Je štěstí, že na nás myslíš
G#7
C#m
nad každým jedním z nás přemýšlíš
A
E
F#m
G#
Přišels sem, stal se člověkem, tak mnohým už jsi zachráncem
C#m
G#
Je štěstí, že jsme stvořeni
G#7
C#m
A
E
Ne naší zásluhou spaseni, chválíme Tebe slavíme
F#m G#7
C#m
F#m G#7
C#m(12)
Ježíši, jsi nejlepší
Ježíši, jsi nejlepší
Spaluje slunce, srdce v kterých je jen poušť a žár
Zdarma tady je, zatím možnost obrácení máš
Touží, přinést srdcím všem vykoupení, Tobě
Jsi tím kým jsi a kým býti máš
R.
3.
Zapadá slunce, hvězdy na svůj východ čekají
V srdcích temnota, světla zář nám káže kudy jít
Najít, ptej se na ten směr který máš mít, trpíš
Dlouhý den to byl, domov čeká nás
R.
2x
Hit Gyulekesete – Vasárnap Réggel, Boldogság, Pajor Tamás
42.
Když Tě Láska přijímá (When Love takes you in, S. C. Chapman)
Církev Víry Hodonín 2014, český text: Tomáš Pardubský
TAKT: 4/4 BPM: approx. 72 TÓNINA: A-dur (tonální tóny: a, h, cis, d, e, f is, gis)
P:
1:
/: Asus2(4)
D6/9(4) :/
Asus2(4)
E2/G#(4) F#m7+4 (4)
D6/9(4)
Už jsi slyšel tento příběh,
však jen pro jiné pravdou zdá se být.
Asus2(4)
E2/G#(4) F#m7+4 (4)
D6/9(4)
Místo zvané domov znáš,
ale kousek svůj tam nenalézáš.
H4(2) H(2)
E 4 (2 )
E(2)
H4(2) H(2)
D4(2) E7sus(2)
Další noc, co s pláčem usínáš
a vzdálený sen doháníš.
D6/9(2)
D9(6) A9/C#(2) A/C#(2) F#m7(2) A/E(2)
R1: Když Tě Láska přijímá, všechno se mění.
D6/9(4)
Esus(2)
E(2)
Zázrak se stal jako záblesk a žár.
D6/9(2)
D9(6)
A9/C#(2)
A/C#(2) F#m7(2) A/E(2)
Když Tě Láska vede domů a říká: Ty sem patříš!
D6/9(4)
Esus(2) E(2)
D6/9(2)
D9(6)
Konec osamění, nové narození, když Tě Láska přijímá.
2:
Asus2(4)
E2/G#(4) F#m7+4 (4)
D6/9(4) Asus2(4)
A kdysi, když jsi usínal, někdo jiný také snil. Dříve, než se
E2/G#(4) F#m7+4 (4)
D6/9(4) H4(2 H(2)
minou dny, On Tě s láskou pevně uchopí.
A jako déšť, co se
Esus(2)
E(2) H4(2)
H(2) D4(2) E7sus(2)
v moři ztrácí, se moment prohry mění ve vítězství.
D6/9(2)
D9(6) A9/C#(2) A/C#(2) F#m7(2) A/E(2)
R2: Když Tě Láska přijímá, všechno se mění.
D6/9(4)
Esus(2)
E(2)
Zázrak se stal jako záblesk a žár.
G6/9(4)
Dmaj9(4) H4(1) H(1)
M: Tato Láska Tě nikdy neopustí a není nic,
H9(2)
Dmaj9(4)
E7sus(4) H7sus(2) E/G#(2)
co Tě z Její ruky může někdy vytrhnou.
F#m9(2) C#m/E(2) Dmaj9(4)
R1: 1x + …je to vždycky pro dobré,
Hm7(2) A/C#(2) Dmaj9(4)
když Tě Láska
přijímá
Z:
/: Asus2(4)
D6/9(4) :/ Dmaj9(8)
43.
Nestydím se
Not Ashamed, Ben Cantelon
P.
1.
R.
P.
/: A H C#m :/ 2x
A H C#m E H
Woahoo, woahoo….
A
C#m
H
Já Ho znám a tak se nestydím.
E/G#
A
Je tu Lásky král, jenž hanbu moji sňal.
A
C#m
H
Ten kříž už vzal, teď jsme vítězi.
E/G#
A
H
Spasitel je živ a my jsme svobodní!
A
H
C#m
Už ne, nebudu mlčet
A
H
C#m
Zakřičím to z plné síly
A
H C#m
E H
Nestydím, nestydím se, můj je Pán!
/: A H C#m :/ A H C#m E H
Woahoo, woahoo,…
2. Nevrátím se, teď už žiji v Něm.
Světu povím, že je Pravdou jedinou.
Nepůjdu zpět, v ulicích už zní.
Zpívej zvučně, ať celá zem to ví.
R2.
A
H
C#m
Už ne, nebudu mlčet
A
H
C#m
Zakřičím to z plné síly
A
H C#m
E H
Nestydím, nestydím se, můj je Pán!
A
H
C#m
Ten čas je teď či nikdy
A
H
C#m
Říct světu, že je Spasitel
A
H C#m
E H
Už ne, nestydím se, můj je Pán!
S. /: A H C#m :/ A H C#m E H
Woahooo,…
R2.
Z. /: A H C#m :/ A H C#m E H
Woahooo,…
44.
Proměna Krásná
A Beautiful Exchange, from the Hillsong album "A Beautiful Exchange"
♪ 70
P.
1.
M.
2.
R.
D5
Hm7, D2/F#, D/G, D2
/: Hm7, D2/F#, G2, D2 :/
Hm7
D2/F#
G2
D2
Byl jsi blíž, jen já byl vzdálen, zklamaný, ztracený a nejistý.
Hm7
D2/F#
G2
Milost dals, abys mě zaujal, u dveří čekal jsi rád. Pak jsem přijal.
Hm7, D2/F#, G2, D2
Hm7
D2/F#
G2
D2
Život svůj dals za mé hříchy, pro mé spasení jsi všechny viny vzal.
Hm7
D2/F#
G2
Zlomil kletby, tím mě posílil, vše nejlepší dáváš.
Hm7
F#m7 Gmaj7
D2
Ten kdo rád má, cestu svou zná.
Hm7
F#m7
Gmaj7
Život svůj dá, na tu proměnu krásnou.
M.
Hm7, D2/F#, G2, D2
3.
Břemena má vzals, dal odpuštění. Nic nemůže, zpátky lásku Tvou mi vzít.
Jedinou touhou a mou ambicí je milovat Tvou láskou.
R.
M.
Hm7
F#m7 Gmaj7
D2
Ten kdo rád má, cestu svou zná.
Hm7
F#m7
Gmaj7
Život svůj dá, na tu proměnu krásnou.
Hm7
F#m7 Gmaj7
D2
Ten kdo rád má, cestu svou zná.
Hm7
F#m7
Gmaj7
Zlomí pouta, na tu proměnu krásnou.
A
G
Svatý jsi náš Bůh.
Hm7
D/F#
Svaté jméno máš.
A
G(3)
A(1)
Hm7
D
A se vším co mám, mým srdcem zní, jak Tě rád mám.
45.
Spasitel náš
bpm = 64
P.
1.
2.
R.
3.
Szabaditó, Hit Gyulekesete – Vasárnap Réggel
//: C#m, A, E, H, C#m, A, F#m, G# :// G#m7
C#m
H/D#
E
H
Mnoho utrpení má a bolestí ta země otrokú,
C#m
H/D#
E
F#4 F#
ze které je slyšet jen hlas Božího lidu.
C#m
H/D# E
H
Jste vyslyšeni v nebi dí Všemohoucí,
C#m
H/D#
E
F#
tak posílám vám muže co všechny vysvobodí.
C#m, H6, Amaj7, G#
C#m, H6, Amaj7, G#
Óoo,
Óoo
Však nebyl ten koho čekali, zavržen vlastnímy
nějaký synek tesařův, Nazaretský.
On přinesl slova moci a naplnil zjevení,
které Mojžíš slyšel v keři hořícím:
C#m, H6,
Amaj7, G#
//: Jsem který Jsem,
Jsem který Jsem
://
A
E
H
Spasitel náš, pamatuje na svou smlouvu.
C#m A F#m
G#
Spasitel náš, je jedinou záchranou.
G#7
C#m A E
H
C#m
Spasitel náš,
blaze všem, kteří Pána nacházejí.
A
F#m
G#
Spasitel náš, je jedinou záchranou.
C#m, H6, A, G#, C#m, H6, A, G#,
Spasitel náš,
Však mnoho už času není, nebe se otevírá,
tak volej nové lidi, ať připojí se k nám.
Vždyť znovu naplňována tou bolestí, je celé země tvář,
ten, který se navrátí „jak dlouho“ se ptá:
Jsem který Jsem …
R.
S.
R.
Z.
//: C#m, A, E, H, C#m, A, F#m, G#, ://
C#m, A, E, H,
C#m, A, F#m, G#,
C#m, A, E, H,
C#m, A, F#m, G#,
Jsem který Jsem,
Jsem který Jsem,
Jsem který Jsem
46.
C#m
Vroucnější láska (No Greater Love, S. C. Chapman, Declaration)
Církev Víry Hodonín 2014, český text: Tomáš Pardubský
TAKT: 4/4 BPM: 77 TÓNINA: D-dur (tonální tóny: d, e, f is, g, a, h, cis)
P:
1:
R:
2:
R:
/: Dmaj9(4)
Em7/D(4) :/
Dmaj9(4)
Em7/D(4)
Dmaj9(4)
Em7/D(3)A(1)
Smělý muži, který pokoj přinášíš, jaký to pohled v očích máš?
Dmaj9(4)
Em7/D(4)
Hm(2)
Hm/A(2)
Proč přišels sem, na toto místo vzdálené? Co příběh oběti Tvé
G2(4)
Hm(2) Hm/A(2)
C(4)
povyprávět má nám? Co za lásku to může být?
D(2)
Asus(2) Hm(4)
D(2)
Asus(2)
B2(2)
Nelze vroucnější lásku
dát! Nelze větší dar dát, nežli ten,
C2(2)
D(2)
Asus(2) Hm(2)
Hm/A(2)
který byl dán! Na smrt poslušně jít, aby jiný mohl žít,
B2(2)
C2(2) /: Dmaj9(4) Em7/D(4) :/
nelze vroucnější lásku
dát!
Dmaj9(4)
Em7/D(4)
Dmaj9(4)
V srdci smutek ze všech obdržených ztrát, jak přes své slzy
Em7/D(3)A(1) Dmaj9(4)
Em7/D(4)
zpívat smíš?
Jaká je cena, co chceš za svou misi nést?
Hm(2) Hm/A(2)
G2(4)
Hm(2) Hm/A(2)
C(4)
Co je to za plamen, který proti větru sílí? Co za vášeň to může být?
B2(2)
C2(2) Hm(4)
1x (konec refrénu): … nelze vroucnější lásku dát!
B(4)
D(8) Hm(4)
B(4)
M: Lásku svou Bůh dal světu znát.
Syna svého On dal,
C(8)
tak jít až k trůnu Slávy může každý, kdo Pána vzývá!
R:
D(2)
A(2) Hm(4)
D(2)
A(2)
B(2)
Nelze vroucnější lásku dát! Nelze větší dar dát, nežli ten,
C(2)
D(2)
A(2)
Hm(2)
Hm/A(2)
který byl dán! Na smrt poslušně jít, aby jiný mohl žít,
B(2)
C(2)
B(2)
C(2)
B(2)
nelze vroucnější dát, nelze vroucnější dát, nelze vroucnější
C(2) /: Dmaj9(4) Em7/D(4) :/ hraj 2x D
lásku
dát!
47.
Klidníš srdce mé (Steady my heart, Glover, Jobe, Bronleewe)
Církev Víry Hodonín 2016, český text: Tomáš Pardubský
TAKT: 4/4 BPM: 94 TÓNINA: G-dur (tonální tóny: g, a, h, c, d, e, f is)
P:
1:
R:
2:
R:
G/H(4)
D/A(4) Hm7(4) C2(4) G(8) Cmaj9(8)
G(8)
Cmaj9(8)
Proč žít není snazší? Zmatek, špína straší? Proč je bolest blízko nás?
G(8)
Cmaj9(8)
Jsou dny, kdy to cítím, že se zdarem se míjím, je mnoho křivd
Em7(4)
D(4)
C(8)
a málo krás. Ale mám k Tobě blíž, vím, že mým jsi štítem!
G(4)
D(4)
Hm7(4)
I když zraněná, i když v nesnázích, i když střepy sbírám z proher
C2(4)
G(4)
D(4)
Hm7(4)
svých. Běžím za Tebou, já pilíř v Tobě mám, tišíš duši mou, léčíš
C2(4)
G(4) D(4)
G2(4) C(4)
každý šrám a klidníš srdce mé,
vždy zklidníš srdce mé!
G(8)
Cmaj9(8)
Nebojím se, vážně! Vím, že pevně máš mě přímo v bezpečí dlaní
G(8)
Cmaj9(8)
svých. Každá jedna chvíle, krok maličký i míle, děje se vše podle
Em7(4)
D(4)
C(8)
cest Tvých. K Tobě mám stále blíž, vím, že mým jsi štítem!
G(4) D(4)
G2/H(4) C(4)
1x …a klidníš srdce mé,
vždy zklidníš srdce mé!
Dsus(4)
G2/H(2)
C2(2)
Dsus(4)
M: Za Tebou pospíchám, najdu klid v Tvém náručí a Tobě zazpívám
G2/H(2)
C2(6)
G(4) G2/H(4)
za vše, co pro mě znamenáš… a klidníš srdce mé,
Cmaj7(4) D(4)
vždy zklidníš srdce mé!
R:
Z:
G(4) D/F#(4)
G2/H(4) C(4)
1x …a klidníš srdce mé,
vždy zklidníš srdce mé!
G(8)
Nebojím se, vážně! Vím, že pevně máš mě
Cmaj9(8)
přímo v bezpečí dlaní svých…
48.
Hymna
♪: 92
P.
1.
R.
P.
2.
Jesus Culture, Awakening, 14.The Anthem
Dm B F C 2x
Dm
B
Slyším kroky krále, přichází
F
C
Slyším tlukot srdce, blízko zní
Dm
B
Temno ze mě snímá, jsem volný
F
C
a slyším jeho ducha volání
Dm
B
F
C
/: Jak říká, dítě vstaň, je tvůj čas bdít, zrozen jsi, právě pro tuto chvíli :/
Slyším nebem svaté zahřmění
Musím kázat je král jediný
Padnou hradby také řetězy
Já toužím slyšet Otce volání
R. 2x
Solo.
Dm
M1. Takhle zní hymna naší generace
B
Tam kde je náš Bůh, národ se třese
F
Touží lásku tvou mít
C
Chce zaujmout nás
4x
Solo.
P.
Dm
B
M2. Jsem královský syn, jsem předurčený
F
C
Jsem vysvobozen, já tvořím historii
6x
D.
Dm
B
F
C
Já změním svět, já změním svět, já změním svět, já změním svět 2x
49.
(Dm)
Vzdej Mu chválu!
♪ 126
P. /: E/G# A C#m7 H :/ 2x
1.
E/G# A
C#m H
Přicházíš,
vždy nás pozvedáš,
E/G# A
C#m7 H
Ty přebýváš na chválách.
E/G# A
C#m7 H
Jsi Králem,
teď už nade vším,
E/G# A
C#m7 H
Ty trůníš vždy ve chválách.
C#m7
H
(C#m7)
pR. Je to prorocké, co cítím v povětří.
Ama7
H
Chválu vzdávám, okolí měním.
C#m7
H
Ama9
Srdcem přímým teď, všichni spolu zpívají. Ooooooooh! (Svobodný!)
E
H
R1. Pozvedni, ten hlas svůj výš,
A2
nahlas chválíš, pak průlom vidíš.
E
H
C#m7 A2 H
Zvyš svůj hlas a zvolej Pán, On je vším!
2. Křičíme, změnu cítíme,
Boží přízeň vnímáme.
Zní ten zvuk, pout zlomených,
dveře cel jsou zničeny.
pR. 1x
R1. 2x
M. /: A H A/ C# H/ D# :/
E
A
R2. /: Chválu vzdám, Tvůj déšť padá :/ 2x
C#m7
H
S křikem chval, my zpíváme,
E/G#
A
Král slávy teď vstupuje.
C#m7
H
A
Pán zůstává na chválách.
Oóóóó, Pán!
R1. 2x
A
Turn It Up - Planetshakers

Podobné dokumenty

Z obsahu: Evangelizace se dělá na kolenou.

Z obsahu: Evangelizace se dělá na kolenou. a nechat samotného Boha, aby nám pravdivě odhalil, čím je naše srdce naplněno. Výsledkem takového odvážného počinu může být třeba i návštěva zpovědnice... Když pozorně pročteme jednotlivé texty Svě...

Více

Ideologie, sport a mediální událost

Ideologie, sport a mediální událost divákem, okolním prostředím, výzdobou, krajinou atd.“; a dodává, že právě Coubertin „usiloval o takovéto vznešené celistvé dílo (Gesamtwerk)“. Zakladatele moderních olympijských her dokonce označuj...

Více

CELÝ TEXT

CELÝ TEXT 3) A samozřejmě ani ne v případě Triumfu vůle, dalším jejím dokumentu, tentokrát o sjezdu NSDAP v Norimberku. 4) „Není tomu tak, že by fakt byl jedna věc a interpretace věc druhá. Fakt je v diskurz...

Více

Rockova Kytara III.indd

Rockova Kytara III.indd I.2.4) Intervaly: Intervaly - pokračování I.2.5) Bonusy k akordům, další polohy, přidané, upravené tóny

Více

Ztracena nadeje.indd

Ztracena nadeje.indd Nastala dlouhá odmlka, kdy poslouchal, co na to Les. „Já vím, co jsem říkal, ale lhal jsem. Proto volám. Hele, Les... já myslím, že oba potřebujeme trochu víc prostoru.“ Zavrtěl jsem hlavou, abych ...

Více

Encore: E:\DATAplus\My Charts Folder\En

Encore: E:\DATAplus\My Charts Folder\En Darlene Zschech: Potters Hand, © 1997 Hillsong, Australia

Více

Agáta - Montyjawa.cz

Agáta - Montyjawa.cz C E R: Má drahá, dej mi víc, má drahá, dej mi víc, Ami F C G má drahá, dej mi víc své lásky, aů, C E já nechci skoro nic, já nechci skoro nic, Ami F C E já chci jen pohladit tvé vlásky, aů. 3. Nejl...

Více