TOSHIBA VRF SYSTÉMY

Komentáře

Transkript

TOSHIBA VRF SYSTÉMY
TOSHIBA VRF SYSTÉMY
BUSINESS R410A
Obsah
Obsah
VRF s chladivem R410A
VRF systémy s R410A
s. 04
Venkovní jednotky s. 21
Vnitřní jednotky s. 35
Ovládání s. 55
Produktový software s. 63
Nové řešení v oboru
komerční klimatizace
Značka Toshiba je již dlouhodobě
celosvětovou špičkou v oblasti vývoje
nejnovějších technologií. Její jméno
je měřítkem kvality. A bezesporu
patří k nevýznamnějším hráčům na
celosvětovém trhu tím, že nejen
vyvíjí, ale hlavně úspěšně zavádí nové
technologie do různých oborů lidské
činnosti.Nejinak je tomu i v oboru
klimatizační techniky, kde značka
Toshiba vždy byla a je symbolem kvality,
pokroku a spolehlivosti. Vlastní vývojové
oddělení se zaměřením na aplikační
výzkum přineslo do oboru klimatizace
mnohé převratné novinky - ať už v
oblasti klimatizace pro komerční nebo
kancelářské prostory, tak i v oblasti
klimatizace pro bytové použití.
Historický vývoj
Rok 1981 - Toshiba prvním výrobcem,
který představil klimatizační zařízení s
invertorovou technologií, tj. s plynulou
regulací výkonu. Rok 1999 – první plně
invertorový systém VRF na světě pod
označením Toshiba Modular-MultiSystem (MMS). Rok 2004 – nastupuje
nová, výkonnější varianta s plně
ekologickým chladivem R410A SuperModular-Multi-System (S-MMS). Rok
2005 – nový 3-trubkový plně invertorový
systém Super-Heat-Recovery-System
(S-HRM), pracující na principu zpětného
využití a redistribuce tepla.
Současnost = MiNi S-MMS
Současná řada moderních systémů
Toshiba S-MMS a S-HRM je rozšířena o
nejnovější přírůstek - kompaktní systém
MiNi S-MMS. Tento systém je přímo
určen pro malé a střední budovy a svými
rozměry posunul technologii o další
výrazný kus vpřed.
Memorandum
Více než 47 let je hlavním cílem firmy
Toshiba nejen vývoj a výroba kvalitních
zařízení, ale i perfektní technický
servis. Zařízení se vyznačují nejen
moderní technologií, ale i spolehlivostí
a špičkovými parametry: vysokým
výkonem, nízkou spotřebou a kvalitní
filtrací vzduchu.
DC-dvojrotační vačkové kompresory v každé venkovní jednotce
Modulové systémy VRF R410A
Nejpokrokovější technologie
Vektorově
řízený invertor
Vector
control
inverter
Nový DC-dvojrotační kompresor
DC-motor
ventilátoru
Jedinečný dvojitý invertor v každé
venkovní jednotce.
Nová konstrukce ventilátoru o větším
průměru pro lepší proudění vzduchu.
Všechny typy venkovních jednotek jsou dnes již dodávány výhradně s invertorově
řízenými DC-dvojrotačními kompresory s vačkovým pístem
Nové konstrukce tepelného výměníku s
lepším přenosem energie.
VRF Venkovní jednotky
Nový tvar lopatek ventilátoru pro
snížení vzduchových turbulencí a nižší
hlučnost.
Chladivo R410A s vysokou
energetickou účinností a nepoškozující
ozonovou vrstvu.
Větší maximální délky rozvodů
chladiva a vyšší možnosti instalace
Toshiba VRF s chladivem R410A:
Maximální spolehlivost a úspory energie
Novou generací VRF systémů pod
výrobním označením S-MMS, S-HRM
a MiNi-SMMS nastavuje firma Toshiba
nová měřítka v oboru klimatizace.
Hlavním technickou výhodou je plné
a výhradní nasazení invertorové
technologie ve všech venkovních
jednotkách a optimální využití
technických parametrů ekologického
chladiva R410A.
Kombinací těchto dvou technických
řešení se podařilo snížit příkon
zařízení až o 30% oproti běžným
systémům, které pouze zapínají a
vypínají kompresory bez možnosti
regulace jejich výkonu.
Optimalizace provozu
Zařízení obsahuje speciální regulační
obvody, které zajistí rovnoměrné
rozložení zatížení a doby provozu
nejen mezi jednotlivé venkovní
jednotky, ale i mezi jednotlivé
kompresory. To přináší vyšší
spolehlivost nejen jednotlivých
funkčních částí, ale celého systému.
Řídící systém vybere vždy nejvhodnější
tepelný výměník podle maximální
energetické účinnosti a konkrétní
kompresor s nejmenším počtem
provozních hodin, kteří zajistí systému
požadovaný výkon.
Invertorová technologie
Právě díky kombinaci plně invertorové
technologie a vysoce energeticky
účinného chladiva R-410A nabízí
řada VRF systémů S-MMS, S-HRM
a MiNi S-MMS svým uživatelům
nejmodernější technologii v oboru
klimatizace.
Například hodnota koeficientu
energetické účinnosti EER je od 4,10
(resp. 4,61 u MiNi-SMMS) až do 8,3
(při částečném zatížení a venkovní
teplotě 20°C); hodnota koeficientu
COP (topný faktor) je od 3,8 až
do 5,77 (při částečném zatížení a
venkovní teplotě 1°C)
Business
Odpovědnost za ochranu životního prostředí
Investice firmy Toshiba do výzkumu a
vývoje nových, k životnímu prostředí
mnohem šetrnějších technologií
otevřely nové možnosti.
Ekologické přednosti nových systémů
nespočívají jen v optimalizaci
provozních parametrů a použití
ekologického a energeticky
úsporného chladivo R410A.
Heslem pro ochranu životního
prostředí je hospodárnost provozu
a minimální spotřeba energie. To
jsou však přesně hlavní přednosti
revolučního využití plně invertorové
technologie, která reguluje výkon
zařízení dle skutečné a okamžité
potřeby. Mezi další zásady péče
o životní prostředí je nepoužívání
nebezpečných nebo škodlivých látek
pro život na Zemi. Samozřejmostí
je možnost maximální recyklace
použitých surovin. Všechny tyto
aspekty jsou plně zohledněny ve
vývoji systémů Toshiba VRF.
Minimální spotřeba energie
a nízké provozní náklady
Řídící elektronika systémů umožňuje
regulaci výkonu a tím možnost výrazných
úspor energie. Těchto úspor je dosaženo
řízením okamžitého výkonu plně
invertorové technologie společně
s použitím pulsně-modulačních
regulačních ventilů v každé vnitřní
jednotce. Tyto PMV ventily plynule
regulují průtok a spotřebu chladiva
podle okamžité tepelné zátěže v
prostoru. Díky umístění je možnost
samostatné regulace každé vnitřní
jednotky což ještě více přispívá k
výrazným úsporám energie.
Pokud klesne tepelná zátěž v klimatizované místnosti (např. potřeba
chlazení po západu slunce), dojde ke
snížení potřeby výkonu (chladiva) a
následně ke snížení výkonu a příkonu
vnějších jednotek. Systémy jsou
navrženy pro maximální zátěž, běžně
však dodávají výkon podle okamžité
potřeby. Tento způsob provozu velmi
výrazně ovlivňuje jak úspory elektrické
energie, tak i přímé provozní náklady.
Nižší zatížení prvků také snižuje
náklady na údržbu na minimum.
Maximální záruky kvality
a spolehlivého provozu
Použitím invertorově plně řízených
kompresorů dochází u nové řady
výrobků S-MMS, MiNi S-MMS
a S-HRM k výraznému snížení
mechanického a elektrického zatížení.
Je to především plynulý rozběh, který
prodlužuje životnost a spolehlivost
jednotlivých technologických celků
oproti běžným kompresorům,
které se pouze zapínají a vypínají.
Jednotky nové řady mají též systém
aktivní regulace stavu oleje. Systém
stále kontroluje množství oleje v
každém kompresoru. Pokud zjistí,
že v některém z kompresorů je ho
nedostatek, automaticky zajistí jeho
doplnění z jiné venkovní jednotky.
Vysoká flexibilita
Snadný výběr zařízení
Plně invertorový systém
Minimální spotřeba
Základní filozofie:
přesná regulace výkonu
Díky invertorovému řízení je možné
regulovat potřebné množství
dodaného chladiva a tedy výkon
celého zařízení, který je v danou chvíli
požadován vnitřními jednotkami.
Centrálním vyhodnocením a
následnou optimalizací provozních
parametrů chladícího okruhu je
velmi přesně udržována požadovaná
teplota a tak je zajištěn maximální
uživatelský komfort.
Do venkovní jednotky jsou v digitální
podobě od každé vnitřní jednotky
předávány informace o potřebném
požadovaném výkonu a provozních
hodnotách jednotky. Jen tak je
možno centrálně optimalizovat
výpočet celkového zónového
zatížení a tím okamžitý potřebný
výkon venkovní jednotky. Následně
je v každé vnitřní jednotce pulsněmodulačním ventilem (PMV) přesně
nastaven potřebný průtok chladiva.
Důraz na velmi tichý provoz
Jedním z hlavních cílů firmy Toshiba
je zlepšování životního prostředí.
Kvalita životního prostředí mimo
budovy z pohledu klimatizačních
zařízení je ovlivněna hlavně hlučností
venkovních jednotek.
Toshiba nalezla cestu eliminace
provozních hlukových špiček
objevujících se především při rozběhu
nebo při odstavení podobných
systémů. Snížení hlučnosti těchto
provozních stavů řeší speciálními
provozními režimy – Režimem
automatického potlačení hluku a
Režimem nočního provozu. Výsledná
hlučnost zařízení je dokonce nižší než
50 dB (A). Značným způsobem ke
snížení hlučnosti samozřejmě přispívá
používání výhradně invertorových
kompresorů, jejichž provoz je možné
přirovnat k šelestění listí.
Toshiba VRF systémy
jsou správnou volbou
Systémy VRF, tj. systémy s variabilním
prouděním chladiva, využívají
provozních a technických výhod
přímého odpařování. Nové systémy
Toshiba tyto výhody násobí použitím
invertorového řízení a digitálního
řídícího systému nejnovější generace.
Kombinace těchto technologií nabízí
nespočet výhod – neuvěřitelné
provozní parametry, snadný návrh a
projektování zařízení, jednoduchou
a přehlednou instalaci, spolehlivý
provoz a velmi nízké provozní
náklady. Systémy VRF díky velkému
výběru vnitřních jednotek zaručují
velmi flexibilní řešení, které splní
všechny vaše požadavky.
Vývoj technologie kompresoru
a olejového hospodářství
Předchozí Scroll
kompresor „2in1“ (R407 C)
Dva stejnosměrné
dvojrotační kompresory
(R410A)
Kompresor „2in1“ obsahoval ve
společném korpusu dva rotační Scrollkompresory - jeden řízený invertorem
a jeden typu FixSpeed. Princip scrollkompresoru spočívá ve dvou spirálách,
které se směrem do středu zmenšují
a jsou do sebe vloženy - jedné pevné
a jedné pohyblivé. Pohyblivá spirála
osciluje a odvaluje se v prostoru pevné
spirály a chladivo je tímto pohybem
postupně unášeno od okraje ke středu,
takže díky zmenšujícímu se prostoru
mezi spirálami je postupně stlačováno.
Přítlak mezi oběma spirálami musí
být tak velký, aby se netěsnost snížila
na minimum a třecí plochy musí
být dostatečně mazány. Olej je však
unášen stlačovaným chladivem, takže
při pomalých otáčkách kompresoru se
snižuje účinnost mazání, což vede k
většímu opotřebení kompresoru.
Konstrukce zařízení obsahuje dva
samostatné dvojrotační vačkové
kompresory, oba s invertorovým
řízením. Každý kompresor má dvě
pevné komory. V každé komoře se
plynule otáčí polohovaný píst (vačka)
stlačující chladivo pomocí komorové
přepážky. Obě vačky jsou uloženy na
jedné hřídeli v protilehlých polohách
tak, aby bylo zajištěno vyrovnání
namáhání hřídele. Třecí plocha,
stejně jako přítlačná síla mezi vačkou
a stěnou komory je mnohem nižší
než u klasického Scroll-kompresoru.
Zařízení je celkově méně namáháno,
jsou mnohonásobně nižší nároky na
potřebu mazání a mohou být použita
menší ložiska. Výsledkem je mnohem
menší a kompaktnější kompresor s nižší
hmotností a vyšším výkonem.
Díky nižší potřebě mazání je tento
kompresor mnohem vhodnější pro
provoz při nízkých otáčkách.
Porovnání typů kompresorů
Oblast
vysokého
tření
Nezávislost na
mazání
AC* invertorový
kompresor
Olej
AC* invertorový
kompresor
Proudění
oleje
DC* invertorový
kompresor
DC* invertorový
kompresor
Olej
DC* invertorový
kompresor
Proudění
oleje
Špičkové technologie
Kompresor
Scroll “2-in-1”
DC – dvojitý rotační kompresor
Přednosti
Vyšší energetická účinnost
Poměr výkon / příkon
Standard
vyšší o 20%
Hmotnost (porovnání v %)
92 kg x 1 (100%)
25.2 kg x 2 (55%)
Nižší hmotnost
Objem (porovnání v %)
50 l (100%)
15 l (30%)
Menší objem (velikost)
Potřeba mazání
(100%)
(2.5%) = 1/40
Vyšší spolehlivost
Vlastnosti a výhody
chladiva R410A
Systémy jsou konstrukčně
optimalizovány pro využití vlastností
nově používaného chladiva R410A,
mezi jehož hlavní přednosti patří:
• nulový koeficient poškozování
ozónové vrstvy (ODP)
• mnohem vyšší energetická účinnost
zařízení
• nižší tlakové ztráty a tím vyšší výkon
Vyšší výkon díky nižším tlakovým
ztrátám
0
-10
-51.8
-48.5
-26.18
R32
R125
R134a
-20
-30
Vyšší bod varu
-40
-50
-60
Přibližně stejný
bod varu
Směs dvou složek s
podobným bodem
varu
R410A
Směs tří složek s
rozdílným bodem
varu
R407C
Základní cíl:
snižovat spotřebu energie
Toshiba vynakládá značné investice na
výzkum a vývoj technologií, které se
zaměřují nejen na ochranu životního
prostředí ale též na snižování spotřeby
elektrické energie.
Hlavním trumfem všech systémů
Toshiba VRF je invertorová
technologie. Invertor plynule řídí
okamžitý výkon zařízení podle rozdílu
požadované a skutečné teploty.
Výsledkem je optimalizace parametrů
celého systému, jako je minimální
okamžitá spotřeba a okamžitý
proudový odběr.
Základní cíle firmy Toshiba:
• Snížit emise CO2 a přispět tak k
ochraně před globálním oteplením
• Snížit množství odpadu a zvýšit
podíl recyklovatelných materiálů
• 90% komponentů pro S-MMS
vyrábět tak, aby byly recyklovatelné
• Vyvíjet jen takové produkty, které
obsahují chladiva šetrná k životnímu
prostředí
• U svých výrobků maximálně a ve
všech ohledech snižovat spotřebu
energie
• Používat pro výrobu pouze
bezolovnaté pájecí materiály
Plynulá regulace přináší výhodu
přesného udržení požadované
teploty bez proudových výkyvů, ke
kterým dochází u zařízení s klasickým
vypínaným kompresorem.
Kompaktnost a modulový
konstrukční princip
Venkovní jednotky Super MMS mají
standardizované rozměry, tj. všechny
venkovní jednotky byť s různými
výkony mají stejné rozměry. Pro
usnadnění montáže jsou konstrukční
rozměry takové, aby bylo možno
jednotky např. přepravovat výtahem,
projet dveřmi a pod. Vzhled a
rozměry venkovních jednotek jsou
témeř stejné jako u předchozích
systémů VRF pod označením MMS.
V případě instalace nového systému
S-MMS k předchozímu MMS systému
se tak nenaruší celkový estetický
vzhled exteriéru budovy.
ISO 14001: Certifikát výroby v souladu s životním prostředím
Oblast
Závod
Datum certifikace
Japonsko
Toshiba-Carrier Fuji
duben 1997 (ISO 14001)
Velká Británie
Toshiba-Carrier UK
květen 1996 (ISO 14001)
Thajsko
Toshiba-Carrier Thailand
květen 1998 (ISO14001)
Certifikační úřad
JACO
(Japan Audit and Certification Organization for Environment and Quality)
SGS
(Société Générale de Surveillance SA)
AJA (Anglo Japanese American)
10
Jednička v energetické
účinnosti
Vysoce výkonný DCdvojrotační kompresor
Dva DC-dvojrotační kompresory v každé venkovní jednotce
Vektorově
řízený invertor
Vector
control
inverter
Všechny venkovní jednotky jsou
vybaveny invertorem řízenými
dvojrotačními kompresory na
stejnosměrný proud, které jsou určeny
pro provoz s chladivem R410A a
dosahují vynikající energetické účinnosti
provozu.
DC-motor
ventilátoru
Všechny varianty venkovních jednotek obsahují dva stejnosměrné dvojrotační
kompresory, které jsou oba invertorově řízené
Důraz na spolehlivost
a úspory energie
Úspory energie
Předchozí MMS systémy
Provoz
Stop
Zap. Zap.
Vyp. Vyp.
1
Invertor
kompresor
2
Invertor
kompresor
3
Invertor
kompresor
4
Invertor
kompresor
Účinnost snížena na účinnost jedné jednotky
(jeden tepelný výměník)
Nový úspornější S-MMS a
S-HRM s vyšší spolehlivostí
Zap. Zap.
1
Invertor
kompresor
2
Invertor
kompresor
Tepelný výměník
Vyp. Vyp.
3
Invertor
kompresor
Tepelný výměník
Tepelný výměník
4
Invertor
kompresor
Využití větší plochy kondenzátoru = efektivnější
provoz zařízení.
Kompresor
Jednotka C
Kompresor
Jednotka B
Kompresor
Jednotka A
Kompresor
Invertorové systémy spoří energii
díky plynulé regulaci dodávaného
výkonu podle jeho okamžité potřeby
- v každém okamžiku je tedy
odebíráno ze sítě jen tolik energie,
kolik je opravdu nezbytně potřeba.
Další úspory spočívají v eliminaci
mechanických ztrát při cyklickém
rozběhu a vypínání klasických
kompresorů, neboť invertorový
kompresor je sice trvale v provozu,
ale vždy jen s takovým výkonem,
který je právě potřeba.
Posledním stupněm dosažení úspor
energie je, že elektronická regulace
během provozu stále vyhodnocuje,
který kondenzátor přenese optimálně
požadovaný výkon, a následně zvolí
vhodný kompresor, který potřebný
výkon zajistí.
Tyto výhody ocení každý uživatel,
neboť v konečném efektu dochází
nejen k výrazným úsporám
provozních nákladů, ale díky nižší
spotřebě elektrické energie je více
chráněno životního prostředí.
Rozdělení zatížení a provozu
Kompresor
Elektronická regulace zajistí, aby
provoz jak venkovních jednotek tak i
jednotlivých kompresorů byl řízen tak,
že provozní doba všech komponentů
bude vyrovnaná. Díky tomuto
sekvenčnímu přepínání provozu je
celkové zatížení zařízení rovnoměrně
rozloženo na všechny kompresory.
Použitím invertorových kompresorů
je vyloučen vznik proudových a
mechanických rázů, stejně jako
mžikových proudových přetížení při
spouštění zařízení. Také odpadly
extrémní provozní stavy kompresoru
- přetížení kompresoru při okamžitém
přebytku dodávaného chladícího
výkonu do systému, resp. naopak
tepelné namáhání kompresoru při
okamžitém nedostatečném výkonu.
Použití invertorem řízených
kompresorů tak velmi výrazně snižuje
riziko mechanické poruchy oproti
systémům bez invertoru.
Úspory energie
Kompresor
Rozdělení zatížení a
provozu
11
Jsme špičkou
v účinnosti provozu
Díky použitím moderního chladiva
R410A a plného nasazení invertorové
technologie se systémy Toshiba SMMS pyšní koeficientem energetické
účinnosti EER od 4,1 (zařízení o výkonu
14kW) až do 8,3 (při částečném
zatížení, teplotě 20°C). Systémy MiNi
S-MMS mají koeficient EER dokonce
od hodnoty 4,61. VRF systémy Toshiba
tak dosahují až o 50% vyšší účinnosti
provozu než všechny jiné předchozí
systémy.
Venkovní jednotky
... v minimálním
odběru proudu
Použití dvou kompresorů a děleného
kondenzátoru přináší další výrazné
úspory energie z pohledu uživatele.
V některých provozních režimech a
během určitého časového období
klesá totiž okamžitá spotřeba
elektrické energie až o polovinu oproti
předcházejícím modelům (u jednotky
výkonu 28 kW).
Vnitřní jednotky
... a v nižší
spotřebě
až o 30%!
Nová konstrukce zařízení se svými
úspornými vlastnostmi a schopnostmi
regulace výkonu přináší úsporu celkové
spotřeby energie až 30% v porovnání
s předcházejícími modely (u jednotky
výkonu 28kW).
Kazetová
4-cestná
Kazetová
1-cestná
Mezistropní
Kazetová
2-cestná
Podstropní
Podparapetní
Nástěnná
Podparapetní
neopláštěná
12
Rozdělení zatížení mezi jednotkami i jednotlivými kompresory
Prostřídání provozu
celých jednotek
4
5
Kompresor
3
Kompresor
2
C
Kompresor
B
Kompresor
Kompresor
1
6
Prostřídání provozu jednotlivých kompresorů
Kompresory (1) a (2), kompresory (3) a (4),
kompresory (5) a (6)
Vyrovnání provozních hodin rozdělením potřebného výkonu
Více zatížené
Méně zatížené
C
Invertor
kompresor
Invertor
kompresor
B
Invertor
kompresor
(A)
zkladní
Invertor
kompresor
FixSpeed
kompresor
FixSpeed
kompresor
přídavná
FixSpeed
kompresor
přídavná
FixSpeed
kompresor
FixSpeed
kompresor
Invertor
kompresor
zkladní
Nové systémy VRF s R410A
Invertor
kompresor
Předchozí systémy
Rovnoměrné
rozdělení zatížení
Invertor
Invertor
Invertor
Invertor
FixSpeed
(2)
FixSpeed
(2)
FixSpeed
(2)
FixSpeed
(3)
FixSpeed
(3)
FixSpeed
(4)
Last
Regulace výkonu u starších systémů byla
prováděna řízením výkonu jediného
invertorového kompresoru v systému a
postupným připínáním dalších FixSpeed
kompresorů, které mohly pracovat jen na
maximální výkon.
Výkon Vyrovnání provozních hodin rozdělením potřebného výkonu
Výkon
Plynule regulovaným provozem
a rozložením zatížení dochází
k rovnoměrnému opotřebení
základních provozních celků.
Kombinací výhod plynulé regulace
a poklesu počtu cyklů zapnutí a
vypnutí takřka nedochází k namáhání
kompresoru opakovaným startem.
Kompresor
A (základní)
Řídicí elektronika sleduje provozní čas
nejen jednotlivých modulů venkovních
jednotek, ale i každého jednotlivého
kompresoru. Díky rovnoměrnému
rozložení zátěže se oproti ostatním
systémům výrazně zvýšila spolehlivost a
bezpečnost provozu celého zařízení.
Invertor
kompresor
Spolehlivost
je standardem
Invertor
(1)
Invertor
(3)
Invertor
(1)
Invertor
(1)
Invertor
(2)
Invertor
(5)
Invertor
(6)
Last
Rovnoměrně rozdělit zatížení mezi kompresory
je možné provést tak, že požadovaný potřebný
výkon rozdělíme na více kompresorů, které
nebudou pracovat na plný výkon. Tím jsou
kompresory zatěžovány rovnoměrně a jejich
namáhání je celkově nižší.
13
Plynulá
regulace
Výhradním použitím invertorové
technologie se podařilo podstatně snížit
energetické a mechanické zatížení
kompresorů oproti kompresorům s
fixním počtem otáček. Spotřeba energie
při rozběhu kompresoru s invertorovým
řízením je rovnoměrná a bez
kolísání. Invertorový kompresor není
vystaven krátkodobému extrémnímu
mechanickému namáhání, které se
nepřenáší do konstrukce zařízení ani
se neprojevuje akusticky. Odstranění
těchto mžikových přetížení má
mimořádně příznivý vliv na spolehlivost
provozu jak samotného kompresoru,
tak pochopitelně i celého zařízení.
Porovnání provozu kompresoru – Invertor x FixSpeed
FixSpeed – rychlý rozběh
Rozběh
kompresoru
FixSpeed: 5-7x větší
než jmenovitý proud
Proud
kompresoru
Invertor- nepřesahuje
jmenovitý proud
Invertor – postupný
rozběh
Rozběh > Provoz
FixSpeed: přibližně 3 x
větší než při ustáleném
provozu
Výkonové
zatížení
Invertor: skoro stejné jako
při normálním provozu
Rozběh > Provoz
Kontrola
hladiny oleje
Nouzový
provoz
Systém aktivní kontroly stavu oleje
nepřetržitě monitoruje stav oleje ve
všech kompresorech. Klesne-li hladina
oleje v jednom z kompresorů, je
okamžitě automaticky doplněn olej
ze zásobníků ostatních venkovních
jednotek, které mají oleje nadbytek.
Oba kompresory v každé venkovní
jednotce jsou z důvodu zajištění stálého
množství oleje propojeny vyrovnávacím
potrubím. Už samo propojení
kompresorů přináší možnost rychlého
vyrovnání množství a větší rezervní
objem.
I přes zvýšenou spolehlivost celého
systému díky vlastnostem uvedeným
v předchozích kapitolách Toshiba
nezapomíná na mimořádné
provozní situace, které mohou
nastat u každého zařízení. Systém
může pracovat v nouzovém režimu
např. v případě poruchy jednoho z
kompresorů venkovní jednotky. Druhý
kompresor může obvykle pracovat
zcela samostatně po pouhém
přepnutí spínače na řídícím panelu
venkovní jednotky.
U systému s větším počtem
venkovních jednotek pracuje v
případě výpadku celé venkovní
jednotky systém dál, pokud
ovšem nedošlo k poruše přímo
hlavní jednotky. Protože ale každá
venkovní jednotka systému může
být nastavena jako hlavní, může i
tak systém zůstat po přeadresování
nadále v provozu i s vyřazenou
původní hlavní jednotkou.
Rozběh > Provoz
Stav oleje v
kompresoru
Invertor
FixSpeed
Kompresor
před
rozběhem
po
rozběhu
Malé kolísání
stavu oleje
Výrazný pokles hladiny
z důvodu prudkého
nárůstu toku chladiva a
tedy i oleje
14
Přesné řízení
chladícího okruhu
Chladící okruh a průtok chladiva
se musí rychle přizpůsobovat
potřebnému výkonu, nezávisle na
typu a umístění vnitřních jednotek
a délce rozvodů. Jen přesným
vyhodnocením všech parametrů a
řízením celého systému je možno
dosáhnout optimální účinnosti
provozního cyklu chladiva, přesné
regulace teploty, ale i maximálního
komfortu prostředí pro uživatele.
Základní parametry a naměřené
hodnoty ze senzorů vnitřních
jednotek se nepřetržitě předávají
do venkovní jednotky, kde jsou
podle nich neustále kontrolovány,
řízeny a optimalizovány parametry
chladícího okruhu. Na základě dalších
naměřených údajů a spočtené hodnoty
požadovaného výkonu vnitřními
jednotkami se reguluje potřebný výkon
venkovních jednotek, kompresorů
a tím i potřebné množství chladiva.
Okamžitý výkon venkovních jednotek
je tak přizpůsoben okamžitému
tepelnému zatížení celého systému.
Řízení parametrů chladícího okruhu s R410A
Základní nastavení parametrů
chladícího okruhu vychází z
potřeb vnitřních jednotek a
sběru tří skupin dat
Základní informace od
teplotních senzorů
Korekční parametry
pro každý typ vnitřní
jednotky
Informace z externího
tlakového čidla (při
režimu topení)
1) Regulace celkového potřebného
výkonu (množství chladiva)
2) Rozdělení chladiva pro jednotlivé
vnitřní jednotky
- Optimalizace s ohledem na přehřátí
v chladícím režimu
- Optimalizace s ohledem na
podchlazení v topném režimu
Vnitřní
jednotky
Invertorový
kompresor 14,0 kW
Invertorový
kompresor 14,0 kW
Plyn
Regulační
ventil průtoku
Kapalina
Střední výkon
Malý výkon
Chladivo - kapalina
Teplotní senzor
Chladivo – plyn
Vysoký výkon
Dvojitý invertor
15
Předchozí systémy
Invertor
kompresor
Invertor
kompresor
Invertor
kompresor
Invertor
kompresor
FixSpeed
kompresor
FixSpeed
kompresor
2 in 1
Vyrovnání provozních hodin kompresorů rozdělením zatížení
Výkon
Výkon
Nové systémy VRF s R410A mají
pouze invertorové kompresory.
Plně invertorové systémy mají
jednoznačnou výhodu v možnosti
rovnoměrného a dokonale lineárního
řízení výkonu oproti běžným
systémům, které obsahují i FixSpeed
kompresory (kompresory bez
regulace s pevným počtem otáček).
Starší typy systémů totiž vykazují
vždy nějakou nelinearitu právě díky
použití FixSpeed kompresorů, které se
vyznačují skokovou regulací výkonu
(viz obr.)
Invertor
kompresor
2 in 1
Nový VRF systém s R410A
FixSpeed
kompresor
Zcela plynulá
regulace výkonu
2-stupňové rozdělení zatížení jednotlivých kompresorů
Invertor
Invertor
FixSpeed
Invertor
Invertor
Zatížení
* Systém s invertorovým a FixSpeed kompresorem
za normálních provozních podmínek.
* V okamžiku rozběhu FixSpeed kompresoru
dochází u systému k nelinearitě při řízení
okamžitého výkonu systému
Nižší hlučnost
venkovních
jednotek
U nového S-MMS systému došlo k
podstatnému snížení hladiny provozní
hlučnosti venkovních jednotek oproti
jiným výrobcům nebo předchozím
systémům. Základní snížení
hlučnosti přineslo použití výhradně
invertorových kompresorů. Další
vylepšení přinášejí speciální provozní
režimy omezující akustické projevy
chladícího okruhu - Automatické
potlačení hluku odpařování a
Noční provoz. Režim „Automatické
potlačení hluku“ se zapíná pokaždé
při poklesu venkovní teploty a tedy
snížení potřeby chladicího výkonu.
Režimu „Noční provoz“ umožňuje
další snížení hlučnosti venkovní
jednotky až na méně než 50dB(A)!
Nová konstrukce axiálního
ventilátoru s větším průměrem pro
dokonalejší proudění vzduchu
Vysoce výkonný
motor ventilátoru na
stejnosměrný proud
Invertor
Zatížení
U systémů, které mají výhradně invertorové
kompresory, je křivka řízení okamžitého výkonu
v celé oblasti provozních hodnot plně pravidelná
a lineární Zvětšení lopatek
ventilátoru pro
rovnoměrnější
proudění vzduchu
Nová konstrukce teplosměnných
prvků kondenzátoru pro vyšší
energetickou účinnost
16
Širší možnosti
použití
U systému S-MMS je celkově k
dispozici 28 různých sestav venkovních
jednotek ve 22 výkonových stupních
v rozsahu 14 – 135 kW chladícího
výkonu a 16 – 150 kW topného
výkonu. U systému S-HRM je k
dispozici 10 různých modulárních
venkovních jednotek v rozsahu od 22,4
– 84 kW chladícího výkonu a 25 – 95
kW topného výkonu.
Vnitřní jednotky jsou společným
stavebním prvkem pro všechny Toshiba
VRF systémy a jsou klíčovou výhodou
pro modulární uspořádání. Celkem
je k dispozici 14 různých provedení
vnitřních jednotek ve 13ti výkonových
stupních. Celkově je k dispozici až 90
různých modelů VRF vnitřních jednotek
(z toho pro MiNi-SMMS 82).
Jeden systém S-MMS nebo S-HRM
může obsahovat až 48 vnitřních
jednotek (u MiNi-SMMS až 9 vnitřních
jednotek)
Následující konfigurace jsou vhodné jak pro S-MMS, tak i pro S-HRM (při předřazení řídící jednotky a
zohlednění počtu rozvodů; S-MMS – 2-trubkové, S-HRM – 3-trubkové provedení).
Y-odbočka po H-rozdělovači
H-rozdělovač po Y-odbočce
H-rozdělovač po H-rozdělovači
Header joint
Větší
flexibilita
Header joint
Lepší technické parametry,
mnohostrannost a variabilita systémů
série S-MMS a S-HRM umožňuje
snadnou a cenově výhodnou realizaci
takřka jakékoliv představitelné
konfigurace rozvodů chladiva. Široké
možnosti variant nám nabízí použití
různých kombinací Y-odboček a/nebo
H-rozdělovačů takřka v libovolné
konfiguraci.
Jednotlivé trasy rozvodů lze vést od
odbočky všemi směry což ještě více
umožňuje provést instalaci do jakékoliv
stavby či prostoru.
H-rozdělovač
Branching joint
Branching joint
Kombinace Y-odboček
Y-odbočka
Indoor unit
Indoor unit
Vnitřní jednotka
17
Toshiba VRF s R410A:
téměř neomezené možnosti
Rozšířené mezní parametry přinášejí
výrazně větší možnosti použití S-MMS a
S-HRM oproti jiným systémům.
Rozšířené mezní parametry
Vnitřní jednotka
S-HRM
MiNi S-MMS
S-MMS
Maximální délka trasy
125
100
150
Maximální ekvivalentní délka trasy
150
125
175
Max. celková délka všech rozvodů
300
180
300
Max. převýšení, venkovní jednotka nahoře
50
30
50
Max. převýšení, venkovní jednotka dole
30
20
40
Převýšení mezi vnitřními jednotkami (venkovní nahoře)
35
15
30
Převýšení mezi vnitřními jednotkami (venkovní dole)
15
15
30
Max. vzdálenost od první odbočky
50
35
65
Max. vzdálenost FU od vnitřní jednotky
15
-
-
-
2-10
-
Max. vzdálenost PMW-kitu a vnitřní jednotky
Vyšší výkon i při menším počtu
venkovních jednotek
Venkovní jednotky S-MMS mají stejný
vzhled jako předchozí jednotky Toshiba
MMS. Díky nové použité technologii mají
menší prostorové nároky, neboť systém
o stejném výkonu vyžaduje mnohdy
menší počet venkovních jednotek. Změna
technologie ušetřila až 33% hmotnosti
oproti původním systémům, což snižuje
nejen objem, ale i např. zatížení střechy
objektu apod. Venkovní jednotka MiNiSMMS je ještě kompaktnější – o 70%
menším objemem a o 60% menší
potřebnou instalační plochou. Všechny
venkovní jednotky lze díky kompaktním
rozměrům a nízké hmotnosti přepravovat
běžným výtahem.
Předchozí model
Šířka 3010 mm
Menší potřebná
plocha až o 33%
Nový VRF s R410A
Šířka 2000 mm
Předchozí model
Použití chladiva R410A přineslo
snížení průměrů rozvodů jak na straně
kapaliny, tak na straně plynu (hlavně
u některých výkonů). Díky tomu došlo
k dalšímu snížení nákladů na instalaci
zařízení a je možno efektivněji využít
instalační šachty.
Předchozí model 775 kg
Nový VRF s R410A
Menší potřebná
plocha až o
33%
516 kg
18
Příklady použití
Mezi hlavní přednosti systémů
Toshiba VRF, které pracují na principu
přímého výparu, patří nejen vysoká
spolehlivost, snadná obsluha a velká
přizpůsobivost jakémukoliv prostoru.
Svým modulárním uspořádáním
přináší jednoduchou a cenově
nenáročnou montáž s možností
provádět instalaci dokonce za plného
provozu ve stávajícím objektu.
Nemalou výhodou je i bezproblémový
celoroční provoz Systémy S-MMS a
S-HRM naleznou uplatnění především
v rozsáhlých objektech jako jsou
administrativní budovy, hotelové
komplexy, nákupní centra a luxusní
obytné domy. Nabízejí obrovskou
montážní flexibilitu rozvodů chladiva
– velké maximální délky i převýšení.
3-trubkové systémy S-HRM přinášejí
další úspory energie díky možnosti
redistribuce a zpětného využití tepla
a komfort nezávislého provozu.
Systémy MiNi-SMMS jsou určeny
jak pro střední kancelářské nebo
hotelové použití, tak hlavně pro
rodinné domy nebo větší byty. Při
požadavku na extrémně tichý provoz
(ložnice, jednací místnosti) je možno
každou jednotku doplnit speciálním
příslušenstvím - PMV-kitem. Široká
nabídka různých vnitřních jednotek
uspokojí každou poptávku. Jednotky
jsou dodávány v různých výkonech
a různých provedeních a splní
podmínky každého prostoru.
Systém S-HRM umožňuje současný provoz chlazení i topení a na více vnitřních jednotkách,
a nabízí tak uživateli nejen maximálně úsporný provoz ale i naprostý komfort.
19
Nákupní centra
Systémy VRF nabízejí maximální
přizpůsobivost prostoru. Jejich
použití je výhodné i v opravdu
malé prodejně. K nejdůležitějším
vlastnostem těchto systémů patří
zajištění nezbytného chladicího
výkonu, jednoduchá montáž a vysoká
spolehlivost.
Kanceláře
Například klimatizovanou
velkoprostorovou kancelář je možné
rozdělit do několika menších celků,
větší počet menších kanceláří
není problém vybavit jednotlivými
jednotkami. I zde nabízíme perfektní
řešení díky našemu širokému
výběru vnitřních jednotek, nejlépe
v kazetovém, mezistropním a
podstropním provedení. Potřebujete
výkonné a nenápadné zařízení? Pak
máte velmi dobré důvody pro nákup
těchto VRF systémů.
Hotely
Od hotelové klimatizace se oprávněně
očekává nízká spotřeba energie,
snadná obsluha, dlouhá životnost,
celková odolnost a návratnost.
Toshiba VRF systémy tyto požadavky
nejen že splňují, ale nabízejí mnohem,
mnohem víc. Na jeden systém VRF
může být připojeno až 48 vnitřních
jednotek, které je možno řídit jak
místně v pokoji, tak centrálně z
recepce. Možností je i řízení přes
PC s monitoringem provozu popř.
napojením na rezervační systém
hotelu. Velikost objektu nebo počet
pokojů nerozhoduje – modulární
koncepce a technické parametry
umožňují instalaci potřebného
počtu vnitřních jednotek i v těch
nejnáročnějších podmínkách (výškové
budovy nebo rozsáhlé hotelové
komplexy, objekty patřící pod městské
památkové rezervace apod.)
Byty, rodinné domy
Pro rodinné domy a byty, popř. pro
střední kancelářské prostory je určen
MiNi-SMMS – nejmenší VRF systém
na trhu. Je malý svými rozměry a
velký výkonem. Nabízí rozsáhlé
možnosti tras rozvodů a široké
možnosti řízení a ovládání – stejné
jako systémy S-MMS a S-HRM. Díky
svým kompaktním rozměrům jej lze
instalovat takřka kamkoli. Byl přímo
projektován, aby vyplnil mezeru mezi
velkými VRF systémy a malými RAS
Multi-Split systémy.
21
Venko
Venkovní jednotky
celkový přehled
S-MMS
s. 22
MiNi S-MMS
s. 26
S-HRM
s. 30
22
Dva kompresory s invertorovým řízením v každé jednotce
Optimalizované parametry pro chladivo R410A
Kompatibilní s vyššími řídícími systémy budov (BMS)
Mimořádně vysoká účinnost (EER a COP)
Nová typová řada S-MMS:
nejlepší výkonové parametry
Využitím nejnovější vyspělé
technologie firmy Toshiba zavádí
tato generace 2-trubkových systémů
S-MMS nová měřítka v oboru
klimatizace. Maximálním využitím
parametrů chladiva R410A nabízí
další široké možnosti použití.
Nejmodernější systém na trhu
dodávaný v provedení tepelného
čerpadla se vyznačuje špičkovým
koeficientem energetické účinnosti
hodnoty od 4,1 při výkonu 14 kW
až do 8,3 při částečném výkonovém
zatížení a teplotě 20°C.
Systémy dodáváme s celkovým
chladicím výkonem v rozsahu 14
až 135 kW a s topným výkonem
v rozsahu 16 až 150 kW. Díky
neobyčejně vysoké energetické
účinnosti uspoří systém oproti jiným
systémům až 50% elektrické energie
ročně.
Maximální přizpůsobivost
a široké uplatnění
Toshiba přichází na trh s opravdu
rozsáhlou paletou vnitřních a
venkovních jednotek, které je možné
vzájemně kombinovat. Vždyť do
jednoho systému lze napojit až 48
vnitřních jednotek.
U venkovních jednotek je v nabídce
celkem 28 typů jednotek ve 22
různých výkonových stupních, s
chladícím výkonem 14 až 135 kW a
topným výkonem 16 až 150 kW.
Paleta vnitřních jednotek je mnohem
rozsáhlejší. Celkově zahrnuje
14 různých provedení jednotek
dodávaných až ve 13ti různých
výkonových stupních. Celkově je
možno vybírat až ze 75 jednotek což
znamená, že pro každou situaci při
návrhu systému lze najít tu správnou
jednotku.
23
S-MMS (2-trubkový)
CHLAZENÍ / TEPELNÉ ČERPADLO
DUAL-INVERTOR S R410A
S-MMS
VRF
Bezpečnostní
prvky
Charakteristika
• Senzory tlaku a teploty na sacím
potrubí
• Ochrana proti přetížení zařízení
• Ochrana kompresoru proti
přetížení
• Senzor proudového zatížení
• Vysokotlaký spínač
• Nízkotlaké senzory
Nejlepší koeficient EER na trhu (4,1
pro zařízení 14,4 kW, při částečném
zatížení až 8,3 při 20°C). To znamená
nejnižší spotřebu elektrické energie a
nižší provozní náklady.
Aktivní systém kontroly stavu oleje
zaručuje nejvyšší spolehlivost.
Řídící systém TCC-Link:
Nejmodernější komunikační
sběrnicový systém s automatickým
adresováním.
Specialita značky Toshiba - možnost
napojení až 48 vnitřních jednotek.
Nejnovější invertorová technologie
s řídící jednotkou IPDU (Intelligent
Power Drive Unit).
Možnost celkové délky rozvodů
až 300m na systém, což nabízí
neuvěřitelné instalační možnosti.
24
S-MMS: Technické údaje
Venkovní jednotka
CO
MAP0501T8-E
MAP0601T8-E
MAP0801T8-E
MAP1001T8-E
MAP1201T8-E
HP
MAP0501HT8-E
MAP0601HT8-E
MAP0801HT8-E
MAP1001HT8-E
MAP1201HT8-E
5 PS
6 PS
8 PS
10 PS
12 PS
Chladicí výkon *
kW CO
14
16
22.4
28
33.5
Příkon
kW CO
3.65
4.64
5.67
7.67
11.92
W/W CO
3.84
3.45
3.95
3.65
2.81
A CO
5.85
7.28
8.62
11.55
18.30
Účinnost – chlazení (EER)
Jmenovitý proud
Topný výkon**
kW HP
16
18
25
31.5
37.5
Příkon
kW HP
3.84
4.56
5.88
7.97
10.19
W/W HP
4.17
3.95
4.25
3.95
3.68
A HP
6.09
7.08
8.93
11.98
15.65
Účinnost – topení (COP)
Jmenovitý proud
Špičkový proudový odběr***
A
m3/h - l/s
Vzduchový výkon
Akustický výkon (1 m od zařízení) 20
20
30
30
30
9000 - 2520
9000 - 2520
9000 - 2520
9000 - 2520
9000 - 2520
dB(A)
Provozní rozsah – chlazení
°C
Provozní rozsah – topení
°C
Rozměry (výška x šířka x hloubka)
mm
Hmotnost
55
56
57
58
59
-5 - 43°C
-5 - 43°C
-5 - 43°C
-5 - 43°C
-5 - 43°C
-20 - 16°C
-20 - 16°C
-20 - 16°C
-20 - 16°C
-20 - 16°C
1800 x 990 x750
1800 x 990 x750
1800 x 990 x750
1800 x 990 x750
1800 x 990 x750
kg
Typ kompresoru
Množství chladiva R410A
228
228
228
228
228
Hermetický
Hermetický
Hermetický
Hermetický
Hermetický
8.5
8.5
12.5
12.5
12.5
kg
Průměry připojení rozvodů
Plyn mm (coul)
15.8 (5/8)
19.0 (3/4)
22.2 (7/8)
22.2 (7/8)
28.5 (1-1/8)
Kapalina mm (coul)
9.5 (3/8)
9.5 (3/8)
12.7 (1/2)
12.7 (1/2)
12.7 (1/2)
Olej (vyrovnávací vedení) mm (coul)
9.5 (3/8)
9.5 (3/8)
9.5 (3/8)
9.5 (3/8)
9.5 (3/8)
Max. ekvivalentní délka nejdelší trasy m
175
175
175
175
175
Max. skutečná délka nejdelší trasy m
150
150
150
150
150
Max. celková délka všech rozvodů m
300
300
300
300
300
Max. převýšení (vnitřní jednotka nahoře/dole) ****
m
40/50
40/50
40/50
40/50
40/50
400-3-50
400-3-50
400-3-50
400-3-50
400-3-50
Napájecí napětí
V-ph-Hz
CO = chladicí jednotka (Cooling Only)
HP= tepelné čerpadlo (Heat Pump)
* Při teplotě vzduchu v místnosti 27°C St / 19°C Mt a teplotě venkovního vzduchu 35 °C.
** Při teplotě vzduchu v místnosti 20°C St a teplotě venkovního vzduchu 7 °C St / 6°C Mt.
Typové označení
Velikost
*** V případě kombinace více venkovních jednotek určete výslednou hodnotu podle instalačního manuálu.
**** V případě, že převýšení mezi vnitřními jednotkami je vyšší než 3 m a nachází-li se některá vnitřní jednotka
nad venkovní jednotkou, snižuje se maximální hodnota převýšení na 30 m.
Chladicí
Topný výkon
výkon
Kombinace
Max. počet
venkovních jednotek
vnitřních jedn.
MAP0501HT8-E
5 PS
14 kW
16 kW
1
8
MAP0601HT8-E
6 PS
16 kW
18 kW
1
10
MAP0801HT8-E
8 PS
22.4 kW
25 kW
1
13
MAP1001HT8-E
10 PS
28 kW
31.5 kW
1
16
MAP1201HT8-E
12 PS
33.5 kW
37.5 kW
1
20
AP1401HT8-E
14 PS
38.4 kW
43 kW
2 (22.4 kW + 16 kW)
23
AP1601HT8-E
16 PS
45 kW
50 kW
2 (22.4 kW + 22.4 kW)
27
AP1801HT8-E
18 PS
50.4 kW
56.5 kW
2 (28 kW + 22.4 kW)
30
AP2001HT8-E
20 PS
56 kW
63 kW
2 (28 kW + 28 kW)
33
AP2201HT8-E
22 PS
61.5 kW
69 kW
3 (22.4 kW + 22.4 kW + 16 kW)
37
AP2211HT8-E
22 PS
61.5 kW
69 kW
2 (33.5 kW + 28 kW)
37
AP2401HT8-E
24 PS
68 kW
76.5 kW
3 (22.4 kW + 22.4 kW + 22.4 kW)
40
AP2411HT8-E
24 PS
68 kW
76.5 kW
2 (33.5 kW + 33.5 kW)
40
AP2601HT8-E
26 PS
73 kW
81.5 kW
3 (28 kW + 22.4 kW + 22.4 kW)
43
AP2801HT8-E
28 PS
78.5 kW
88 kW
3 (28 kW + 28 kW + 22.4 kW)
47
AP3001HT8-E
30 PS
84 kW
95 kW
3 (28 kW + 28 kW + 28 kW)
48
AP3201HT8-E
32 PS
90 kW
100 kW
4 (22.4 kW + 22.4 kW + 22.4 kW + 22.4
48
AP3211HT8-E
32 PS
90 kW
100 kW
kW)
48
AP3401HT8-E
34 PS
96 kW
108 kW
3 (33.5 kW + 28 kW + 28 kW)
48
AP3411HT8-E
34 PS
96 kW
108 kW
4 (28 kW + 22.4 kW + 22.4 kW + 22.4 kW)
48
AP3601HT8-E
36 PS
101 kW
113 kW
3 (33.5 kW + 33.5 kW + 28 kW)
48
AP3611HT8-E
36 PS
101 kW
113 kW
4 (28 kW + 28 kW + 22.4 kW + 22.4 kW)
48
AP3801HT8-E
38 PS
106.5 kW
119.5 kW
3 (33.5 kW + 33.5 kW + 33.5 kW)
48
AP4001HT8-E
40 PS
112 kW
126.5 kW
4 (28 kW + 28 kW + 28 kW + 22.4 kW)
48
AP4201HT8-E
42 PS
118 kW
132 kW
4 (28 kW + 28 kW + 28 kW + 28 kW)
48
AP4401HT8-E
44 PS
123.5 kW
138 kW
4 (33.5 kW + 28 kW + 28 kW + 28 kW)
48
AP4601HT8-E
46 PS
130 kW
145 kW
4 (33.5 kW + 33.5 kW + 28 kW + 28 kW)
48
AP4801HT8-E
48 PS
135 kW
150 kW
4 (33.5 kW + 33.5 kW + 33.5 kW + 28 kW)
48
25
S-MMS: Technické údaje
Provedení jednotky
Typové označení
Výkonový kód
Chladicí
výkon (kW)
Topný výkon
(kW)
Výška
(mm)
Šířka
(mm)
Hloubka
(mm)
Hmotnost
(kg)
Kazetová 4-cestná jednotka
MMU-AP0091H
MMU-AP0121H
MMU-AP0151H
MMU-AP0181H
MMU-AP0241H
MMU-AP0271H
MMU-AP0301H
MMU-AP0361H
MMU-AP0481H
MMU-AP0561H
MMU-AP0071MH
MMU-AP0091MH
MMU-AP0121MH
MMU-AP0151MH
MMU-AP0181MH
MMU-AP0071WH
MMU-AP0091WH
MMU-AP0121WH
MMU-AP0151WH
MMU-AP0181WH
MMU-AP0241WH
MMU-AP0271WH
MMU-AP0301WH
MMU-AP0481WH
MMU-AP0071YH
MMU-AP0091YH
MMU-AP0121YH
MMU-AP0152SH
MMU-AP0182SH
MMU-AP0242SH
MMD-AP0071BH
MMD-AP0091BH
MMD-AP0121BH
MMD-AP0151BH
MMD-AP0181BH
MMD-AP0241BH
MMD-AP0271BH
MMD-AP0301SH
MMD-AP0361BH
MMD-AP0481BH
MMD-AP0561BH
MMD-AP0181H
MMD-AP0241H
MMD-AP0271H
MMD-AP0361H
MMD-AP0481H
MMD-AP0721H
MMD-AP0961H
MMD-AP0481HFE
MMD-AP0721HFE
MMD-AP0961HFE
MMD-AP0071SPH
MMD-AP0091SPH
MMD-AP0121SPH
MMD-AP0151SPH
MMD-AP0181SPH
MMC-AP0151H
MMC-AP0181H
MMC-AP0241H
MMC-AP0271H
MMC-AP0361H
MMC-AP0481H
MMK-AP0072H
MMK-AP0092H
MMK-AP0122H
MMK-AP0071H
MMK-AP0091H
MMK-AP0121H
MMK-AP0151H
MMK-AP0181H
MMK-AP0241H
MML-AP0071H
MML-AP0091H
MML-AP0121H
MML-AP0151H
MML-AP0181H
MML-AP0241H
MML-AP0071BH
MML-AP0091BH
MML-AP0121BH
MML-AP0151BH
MML-AP0181BH
MML-AP0241BH
MMF-AP151H
MMF-AP181H
MMF-AP241H
MMF-AP271H
MMF-AP361H
MMF-AP481H
MMF-AP561H
1
1.25
1.7
2
2.5
3
3.2
4
5
6
0,8
1
1,25
1,7
2
0.8
1
1.25
1.7
2
2.5
3
3.2
5
0.8
1
1.25
1.7
2
2.5
0.8
1
1.25
1.7
2
2.5
3
3.2
4
5
6
2
2.5
3
4
5
8
10
5
8
10
0.8
1
1.25
1.7
2
1.7
2
2.5
3
4
5
0.8
1
1.25
0.8
1
1.25
1.7
2
2.5
0.8
1
1.25
1.7
2
2.5
0.8
1
1.25
1.7
2
2.5
1.7
2
2.5
3
4
5
6
2.8
3.6
4.5
5.6
7.1
8
9
11.2
14
16
2,2
2,8
3,6
4,5
5,6
2.2
2.8
3.6
4.5
5.6
7.1
8
9
14
2.2
2.8
3.6
4.5
5.6
7.1
2.2
2.8
3.6
4.5
5.6
7.1
8
9
11.2
14
16
5.6
7.1
8
11.2
14
22.4
28
14
22,4
28
2.2
2.8
3.6
4.5
5.6
4.5
5.6
7.1
8
11.2
14
2.2
2.8
3.6
2.2
2.8
3.6
4.5
5.6
7.1
2.2
2.8
3.6
4.5
5.6
7.1
2.2
2.8
3.6
4.5
5.6
7.1
4.5
5.6
7.1
8
11.2
14
16
3.2
4
5
6.3
8
9
10
12.5
16
18
2,5
3,2
4,0
5,0
6,3
2.5
3.2
4
5
6.3
8
9
10
16
2.5
3.2
4
5
6.3
8
2.5
3.2
4
5
6.3
8
9
10
12.5
16
18
6.3
8
9
12.5
16
25
31.5
16
25
31,5
2.5
3.2
4
5
6.3
5
6.3
8
9
12.5
16
2.5
3.2
4
2.5
3.2
4.0
5.0
6.3
8.0
2.5
3.2
4
5
6.3
8
2.5
3.2
4
5
6.3
8
5
6.3
8
9
12.5
16
18
256
840
840
20
Kazetová
kompaktní
60x60
Kazetová 2-cestná jednotka
Kazetová 1-cestná jednotka
Mezistropní jednotka
Mezistropní jednotka s vyšším
statistickým tlakem
Větrací
mezistropní
jednotka
Nízká mezistropní jednotka
Podstropní
jednotka
Kompaktní
nástěnná
jednotka
Nástěnná jednotka
Podparapetní jednotka
Neopláštěnná jednotka
Skříňová jednotka
22
23
319
840
840
28
268
575
575
17
398
830
550
33
44
1350
48
406
235
1650
850
650
400
52
22
200
1000
710
21
320
550
800
22
27
700
30
1000
39
1350
51
380
850
470
1200
1380
1250
56
67
155
380
1200
660
67
470
210
1380
845
1250
645
150
24
660
50
52
26
210
910
1180
680
21
25
33
1595
275
790
208
11
368
895
210
18
19
1055
630
1430
950
230
25
37
600
745
220
40
21
29
1045
1750
600
210
48
49
390
65
26
Kompresor s plným invertorovým řízením
Extrémně tichý provoz
Velmi kompaktní provedení
Nejvyšší účinnost (EER a COP)
Přesná trefa mezi
malé a velké systémy
Koncepce systému MiNi-SMMS
nabízí velmi univerzální řešení
pro obchody, restaurace,
kanceláře, ale i byty a rodinné
domy. Zkrátka všude tam, kde je
požadováno kompaktní a tiché
provedení venkovní jednotky. Až
miniaturní rozměry na svůj výkon
a energeticky úsporná invertorová
technologie jsou přímo vizí
budoucnosti.
Originální technologie Toshiba
s dvojrotačním vačkovým
kompresorem přináší špičkové
hodnoty koeficientu energetické
účinnosti EER od 4,61 (typ s
výkonem 12,1 kW). Přináší tak
záruku nejvyšších provozních
úspor elektrické energie.
Díky svým vlastnostem a
možnostem použití nabízí systém
MiNi-SMMS optimální vlastnosti
pro rozsáhlou oblast použití.
Svým velmi kompaktním
provedením (výška 1,34 m,
šířka 0,90 m a hloubka 0,32
m; hmotnost pouze 117 kg)
umožňuje snadnou montáž přímo
na balkon nebo na fasádu domu.
Venkovní jednotky MiNi-SMMS
mají až o 70% menší objem oproti
jednotkám S-MMS a pro instalaci
vyžadují pouze 60% plochy. Díky
tomu není nutný žádný betonový
fundament nebo speciální ocelová
konstrukce pod jednotkou, což
ještě více usnadňuje montáž
zařízení.
Systém MiNi SMMS má
maximální délku rozvodů až
180 m. Jednoduchá a přehledná
skladba rozvodů i související
elektroinstalace je další výhodou
při snížení nákladů na vlastní
instalaci.
Na jednu venkovní jednotku je
možno připojit až 9 vnitřních
jednotek. Můžete vybírat
z nabídky 82 různých modelů
vnitřních jednotek - celkem ve 13ti
tvarových provedeních.
27
MiNi S-MMS (2-trubkový)
TEPELNÉ ČERPADLO
DUAL-INVERTOR S R410A
MiNiS-MMS
Charakteristika
Nejvyšší energetická účinnost a
topný faktor COP s hodnotou od
4,61 (zařízení s výkonem 4 PS).
Velká variabilita rozvodů a
možnost až 9 vnitřních jednotek
na jeden systém.
Osvědčený DC dvojrotační
vačkový kompresor s vysokou
účinností, vysokou spolehlivostí a
dlouhou životností.
Rozsáhlé možnosti řízení a
ovládání (stejně jakou u velkých
S-MMS a S-HRM systémů!).
Nejširší nabídka typů a provedení
vnitřních jednotek na trhu (13
různých provedení, celkem 82
modelů).
Snadná instalace díky
kompaktním rozměrům
venkovních jednotek (o 70%
menší než standardní S-MMS).
Option
PMV-KIT
PMV-KIT
(příslušenství)
PMV-Kit je určen pro dodatečnou
montáž k příslušné vnitřní
jednotce v případě, že je v
prostoru vnitřní jednotky nutno
dosáhnout ještě tišších provozních
parametrů.
Ideálními prostorami, kde najde
toto příslušenství své uplatnění,
jsou například ložnice v bytech,
hotelové pokoje nebo jednací či
konferenční místnosti.
28
MiNi-S-MMS: Technické údaje
Venkovní jednotka
MCY-MAP040HT
MCY-MAP0501HT
MCY-MAP0601HT
Chladící výkon
kW
12,1
14
15,5
El. příkon při chlazení
kW
2,82
3,47
4,63
W/W
4,29
4,03
3,35
A
13,2
16,1
21,4
Topný výkon
kW 12,5
16
18
El. příkon při topení
kW
2,71
4
4,85
3,71
Energetická účinnost chlazení (EER)
Jmenovitý proud při chlazení
Topný faktor (COP)
W/W
4,61
4
Jmenovitý proud při topení
A
12,5
18,3
22,2
Typ rozběhu kompresoru
A
Soft start
Soft start
Soft start
Vzduchový výkon
m3/h
5820
6120
6220
Hladina akustického tlaku (při chlazení/topení)
dB(A)
49/50
50/52
51/53
Podmínky provozu pro chlazení
°C
-5 - 43°C
-5 - 43°C
-5 - 43°C
Podmínky provozu pro topení
°C
-15 - 16°C
-15 - 16°C
-15 - 16°C
1340x900x320
1340x900x320
1340x900x320
117
117
117
Hermetický
Hermetický
Hermetický
Rozměry ( V x Š x H)
Hmotnost
mm
kg
Typ kompresoru
Připojovací průměry rozvodů
-
-
-
Plyn
mm (coul)
15,9 (5/8)
15,9 (5/8)
19,1 (3/4)
Kapalina
mm (coul)
9,5 (3/8)
9,5 (3/8)
9,5 (3/8)
Max. délka nejdelší trasy
m
125
125
125
Max. celková délka všech rozvodů
m
180
180
180
Max. převýšení (vnitřní jednotka nahoře/dole)
m
20/30
20/30
20/30
Max. délka rozvodů mezi PMV-Kit a vnitřní jednotkou
Napájení
Maximální počet vnitřních jednotek
m
V-ph-Hz
2-10
2-10
2-10
230-1-50
230-1-50
230-1-50
6
8
9
29
MiNi-S-MMS: Technické údaje
Provedení jednotky
Typové označení
Výkonový kód
Chladicí
výkon (kW)
Topný výkon
(kW)
Topný výkon
(kW)
Šířka
(mm)
Hloubka
(mm)
Hmotnost
(kg)
Kazetová 4-cestná jednotka
MMU-AP0091H
MMU-AP0121H
MMU-AP0151H
MMU-AP0181H
MMU-AP0241H
MMU-AP0271H
MMU-AP0301H
MMU-AP0361H
MMU-AP0481H
MMU-AP0561H
MMU-AP0071MH
MMU-AP0091MH
MMU-AP0121MH
MMU-AP0151MH
MMU-AP0181MH
MMU-AP0071WH
MMU-AP0091WH
MMU-AP0121WH
MMU-AP0151WH
MMU-AP0181WH
MMU-AP0241WH
MMU-AP0271WH
MMU-AP0301WH
MMU-AP0481WH
MMU-AP0071YH
MMU-AP0091YH
MMU-AP0121YH
MMU-AP0152SH
MMU-AP0182SH
MMU-AP0242SH
MMD-AP0071BH
MMD-AP0091BH
MMD-AP0121BH
MMD-AP0151BH
MMD-AP0181BH
MMD-AP0241BH
MMD-AP0271BH
MMD-AP0301SH
MMD-AP0361BH
MMD-AP0481BH
MMD-AP0181H
MMD-AP0241H
MMD-AP0271H
MMD-AP0361H
MMD-AP0481H
MMD-AP0481HFE
MMD-AP0721HFE
MMD-AP0961HFE
MMD-AP0071SPH
MMD-AP0091SPH
MMD-AP0121SPH
MMD-AP0151SPH
MMD-AP0181SPH
MMC-AP0151H
MMC-AP0181H
MMC-AP0241H
MMC-AP0271H
MMC-AP0361H
MMC-AP0481H
MMK-AP0072H
MMK-AP0092H
MMK-AP0122H
MMK-AP0071H
MMK-AP0091H
MMK-AP0121H
MMK-AP0151H
MMK-AP0181H
MMK-AP0241H
MML-AP0071H
MML-AP0091H
MML-AP0121H
MML-AP0151H
MML-AP0181H
MML-AP0241H
MML-AP0071BH
MML-AP0091BH
MML-AP0121BH
MML-AP0151BH
MML-AP0181BH
MML-AP0241BH
MMF-AP151H
MMF-AP181H
MMF-AP241H
MMF-AP271H
MMF-AP361H
MMF-AP481H
1
1.25
1.7
2
2.5
3
3.2
4
5
6
0,8
1
1,25
1,7
2
0.8
1
1.25
1.7
2
2.5
3
3.2
5
0.8
1
1.25
1.7
2
2.5
0.8
1
1.25
1.7
2
2.5
3
3.2
4
5
2
2.5
3
4
5
5
8
10
0.8
1
1.25
1.7
2
1.7
2
2.5
3
4
5
0.8
1
1.25
0.8
1
1.25
1.7
2
2.5
0.8
1
1.25
1.7
2
2.5
0.8
1
1.25
1.7
2
2.5
1.7
2
2.5
3
4
5
2.8
3.6
4.5
5.6
7.1
8
9
11.2
14
16
2,2
2,8
3,6
4,5
5,6
2.2
2.8
3.6
4.5
5.6
7.1
8
9
14
2.2
2.8
3.6
4.5
5.6
7.1
2.2
2.8
3.6
4.5
5.6
7.1
8
9
11.2
14
5.6
7.1
8
11.2
14
14
22,4
28
2.2
2.8
3.6
4.5
5.6
4.5
5.6
7.1
8
11.2
14
2.2
2.8
3.6
2.2
2.8
3.6
4.5
5.6
7.1
2.2
2.8
3.6
4.5
5.6
7.1
2.2
2.8
3.6
4.5
5.6
7.1
4.5
5.6
7.1
8
11.2
14
3.2
4
5
6.3
8
9
10
12.5
16
18
2,5
3,2
4,0
5,0
6,3
2.5
3.2
4
5
6.3
8
9
10
16
2.5
3.2
4
5
6.3
8
2.5
3.2
4
5
6.3
8
9
10
12.5
16
6.3
8
9
12.5
16
16
25
31,5
2.5
3.2
4
5
6.3
5
6.3
8
9
12.5
16
2.5
3.2
4
2.5
3.2
4.0
5.0
6.3
8.0
2.5
3.2
4
5
6.3
8
2.5
3.2
4
5
6.3
8
5
6.3
8
9
12.5
16
256
840
840
20
Kazetová
kompaktní
60x60
Kazetová 2-cestná jednotka
Kazetová 1-cestná jednotka
Mezistropní jednotka
Mezistropní jednotka s vyšším
statistickým
tlakem
Větrací
mezistropní
jednotka
Nízká mezistropní jednotka
Podstropní
jednotka
Kompaktní
nástěnná
jednotka
Nástěnná jednotka
Podparapetní jednotka
Neopláštěnná jednotka
Skříňová
jednotka
Možnost
PMV
22
23
319
840
840
28
268
575
575
17
398
830
550
33
✔
44
1350
48
406
235
1650
850
650
400
52
22
200
1000
710
21
320
550
800
22
27
700
30
1000
39
1350
✔
51
380
850
660
50
52
470
1250
380
1380
1200
1200
660
56
67
67
470
210
1380
845
1250
645
150
24
✔
26
210
910
1180
680
21
25
33
1595
275
790
208
11
✔
368
895
210
18
✔
19
1055
630
1430
950
230
25
37
600
745
220
40
21
29
1045
1750
600
210
48
49
390
65
✔
30
Dva kompresory s invertorovým řízením v každé jednotce
Optimalizace parametrů pro chladivo R410A
Kompatibilní s vyššími řídícími systémy budov (BMS)
Mimořádně vysoká účinnost (EER a COP)
S-HRM nabízí možnost
současného chlazení a topení
Nový 3-trubkový systém Super
Heat Recovery Multi (S-HRM) nabízí
možnost rekuperace a redistribuce
energie v rámci budovy díky možnosti
současného provozu vnitřních
jednotek v režimu chlazení i topení.
Tato nová modelová řada uspokojí i
ty nejnáročnější provozní požadavky
na úspory elektrické energie. Nabízí
vynikající výkonové parametry
energetické účinnosti od hodnoty
3,97, 3,61 popř. 3,68. Nové
provedení rozdělovačů chladiva (Flow
Unit) umožňují díky svým rozměrům
možnost instalace i ve velmi malých
prostorech a mezistropech. Přinášejí
připojené vnitřní jednotce možnost
svobodné volby, zda potřebuje
pracovat v topném nebo chladícím
režimu naprosto nezávisle na provozu
ostatních jednotek. Každá vnitřní
jednotka může mít svůj rozdělovač
nebo na jeden rozdělovač může být
připojeno až 8 vnitřních jednotek.
Venkovní jednotky jsou dodávány
v chladícím výkonu 22,4 až 84 kW,
v topném výkonu 25 až 98 kW. Na
jeden systém může být napojeno
celkem až 48 vnitřních jednotek.
Rozdělovače chladiva (společný až pro 8 vnitřních jednotek!)
Chlazení
Topení
Chlazení
Chlazení
Chlazení
Chlazení
Chlazení
Chlazení
Topení
Topení
31
S-HRM (3-trubkový)
TEPELNÉ ČERPADLO
DUAL-INVERTOR S R410A
S-HRM
VRF
Charakteristika
Bezkonkurenční energetická
účinnost: průměrná hodnota COP
je 3,97 (22,4 kW).
Jednoznačný komfort: provoz
chlazení nebo topení je volen
automaticky podle situace přímo
v prostoru vnitřní jednotky,
bez ohledu na provozní režim
ostatních jednotek.
Neuvěřitelné možnosti pro vedení
rozvodů: 3-trubkové rozvody
(mezi venkovními a vnitřními
jednotkami, resp. rozdělovači
Flow Unit) umožňují instalovat
systém s převýšením mezi
vnitřními jednotkami až 35 m
(což odpovídá výšce devítipatrové
budovy!).
Díky aktivnímu systému kontroly
stavu oleje je zajištěna vysoká
spolehlivost celého zařízení.
Bezpečnost
prvky
Bezpečnostní
prvky
•Senzory tlaku a teploty na sacím
potrubí
•Ochrana proti přetížení zařízení
•Ochrana kompresoru proti
přetížení
•Senzor proudového zatížení
•Vysokotlaký spínač
•Nízkotlaké senzory
32
S-HRM: Technické údaje
Venkovní jednotka
MMY-MAP0802FT8-E
MMY-MAP1002FT8-E
MMY-MAP1202FT8-E
PS
8 PS
10 PS
12 PS
Chladicí výkon *
kW CO
22.4
28.0
33.5
Příkon
kW CO
6.07
8.54
12.9
W/W CO
3.69
3.28
2.60
A CO
9.25
13.15
19.85
Topný výkon**
kW HP
25.0
31.5
35.5
Příkon
kW HP
6.29
8.73
9.65
W/W HP
3.97
3.61
3.68
A HP
9.55
13.4
14.85
9900-2750
10500-2916
10500-2916
57
58
59
-10 - 43°C
-10 - 43°C
-10 - 43°C
Účinnost – chlazení (EER)
Jmenovitý proud
Účinnost – topení (COP)
Jmenovitý proud
m3/h - l/s
Vzduchový výkon
Akustický výkon (1 m od zařízení) dB(A)
Provozní rozsah – chlazení
°C
Provozní rozsah – topení
°C
Rozměry (výška x šířka x hloubka)
mm
Hmotnost
-20 - 15.5°C
-20 - 15.5°C
-20 - 15.5°C
1800 x 990 x 750
1800 x 990 x 750
1800 x 990 x 750
kg
Typ kompresoru
Množství chladiva R410A
263
263
263
Hermetický
Hermetický
Hermetický
11,5
11,5
11,5
28.5 (1-1/8)
kg
Průměry připojení rozvodů
Plyn mm (coul)
22.2 (7/8)
22.2 (7/8)
Kapalina mm (coul)
19.0 (3/4)
19.0 (3/4)
19.0 (3/4)
Olej (vyrovnávací vedení)
mm (coul)
12.7 (1/2)
12.7 (1/2)
12.7 (1/2)
Max. ekvivalentní délka nejdelší trasy m
150
150
150
Max. skutečná délka nejdelší trasy m
125
125
125
Max. celková délka všech rozvodů m
300
300
300
Max. převýšení (vnitřní jednotka nahoře/dole) *** m
30/50
30/50
30/50
400-3-50
400-3-50
400-3-50
Napájecí napětí
V-ph-Hz
CO = chladicí jednotka (Cooling Only)
HP= tepelné čerpadlo (Heat Pump)
* Při teplotě vzduchu v místnosti 27 °C St / 19 °C Mt a teplotě venkovního vzduchu 35 °C.
** Při teplotě vzduchu v místnosti 20 °C St a teplotě venkovního vzduchu 7 °C St / 6 °C Mt.
*** V případě kombinace více venkovních jednotek určete výslednou hodnotu podle instalačního manuálu.
S-HRM: Technické údaje
Typové označení
Velikost
Chladicí
Topný
Kombinace
Max. počet
Rozsah celkového výkonu
výkon
výkon
venkovních jednotek
vnitřních
připojených vnitřních jedn.
jedn.
Min.
Max.
MMY-MAP0802FT8-E
8 PS
22.4 kW
25 kW
1
13
5.6 PS
10.8 PS
MMY-MAP1002FT8-E
10 PS
28 kW
31.5 kW
1
16
7.0 PS
13.5 PS
MMY-MAP1202FT8-E
12 PS
33.5 kW
35.5 kW
1
16
8.4 PS
14.4 PS
MMY-AP1602FT8-E
16 PS
45 kW
50 kW
2 (22,4kW+22,4kW)
27
11.2 PS
21.6 PS
MMY-AP1802FT8-E
18 PS
50.4 kW
56.5 kW
2 (22,4kW+28,0kW)
30
21.0 PS
40.5 PS
MMY-AP2002FT8-E
20 PS
56 kW
63 kW
2 (28,0kW+28,0kW)
33
14.0 PS
27.0 PS
MMY-AP2402FT8-E
24 PS
68 kW
76.5 kW
3
40
16.8 PS
32.4 PS
MMY-AP2602FT8-E
26 PS
73 kW
81.5 kW
(22,4kW+22,4kW+22,4kW)
43
18.2 PS
35.1 PS
MMY-AP2802FT8-E
28 PS
78.5 kW
88 kW
3
47
19.6 PS
37.8 PS
MMY-AP3002FT8-E
30 PS
84 kW
95 kW
(22,4kW+22,4kW+28,0kW)
48
21.0 PS
40.5 PS
33
S-HRM: Technické údaje
Provedení jednotky
Typové označení
Výkonový kód
Chladicí
výkon (kW)
Topný výkon
(kW)
Topný výkon
(kW)
Šířka
(mm)
Hloubka
(mm)
Hmotnost
(kg)
Kazetová 4-cestná jednotka
MMU-AP0091H
MMU-AP0121H
MMU-AP0151H
MMU-AP0181H
MMU-AP0241H
MMU-AP0271H
MMU-AP0301H
MMU-AP0361H
MMU-AP0481H
MMU-AP0561H
MMU-AP0071MH
MMU-AP0091MH
MMU-AP0121MH
MMU-AP0151MH
MMU-AP0181MH
MMU-AP0071WH
MMU-AP0091WH
MMU-AP0121WH
MMU-AP0151WH
MMU-AP0181WH
MMU-AP0241WH
MMU-AP0271WH
MMU-AP0301WH
MMU-AP0481WH
MMU-AP0071YH
MMU-AP0091YH
MMU-AP0121YH
MMU-AP0152SH
MMU-AP0182SH
MMU-AP0242SH
MMD-AP0071BH
MMD-AP0091BH
MMD-AP0121BH
MMD-AP0151BH
MMD-AP0181BH
MMD-AP0241BH
MMD-AP0271BH
MMD-AP0301SH
MMD-AP0361BH
MMD-AP0481BH
MMD-AP0561BH
MMD-AP0181H
MMD-AP0241H
MMD-AP0271H
MMD-AP0361H
MMD-AP0481H
MMD-AP0721H
MMD-AP0961H
MMD-AP0481HFE
MMD-AP0721HFE
MMD-AP0961HFE
MMD-AP0071SPH
MMD-AP0091SPH
MMD-AP0121SPH
MMD-AP0151SPH
MMD-AP0181SPH
MMC-AP0151H
MMC-AP0181H
MMC-AP0241H
MMC-AP0271H
MMC-AP0361H
MMC-AP0481H
MMK-AP0072H
MMK-AP0092H
MMK-AP0122H
MMK-AP0071H
MMK-AP0091H
MMK-AP0121H
MMK-AP0151H
MMK-AP0181H
MMK-AP0241H
MML-AP0071H
MML-AP0091H
MML-AP0121H
MML-AP0151H
MML-AP0181H
MML-AP0241H
MML-AP0071BH
MML-AP0091BH
MML-AP0121BH
MML-AP0151BH
MML-AP0181BH
MML-AP0241BH
MMF-AP151H
MMF-AP181H
MMF-AP241H
MMF-AP271H
MMF-AP361H
MMF-AP481H
MMF-AP561H
1
1.25
1.7
2
2.5
3
3.2
4
5
6
0,8
1
1,25
1,7
2
0.8
1
1.25
1.7
2
2.5
3
3.2
5
0.8
1
1.25
1.7
2
2.5
0.8
1
1.25
1.7
2
2.5
3
3.2
4
5
6
2
2.5
3
4
5
8
10
5
8
10
0.8
1
1.25
1.7
2
1.7
2
2.5
3
4
5
0.8
1
1.25
0.8
1
1.25
1.7
2
2.5
0.8
1
1.25
1.7
2
2.5
0.8
1
1.25
1.7
2
2.5
1.7
2
2.5
3
4
5
6
2.8
3.6
4.5
5.6
7.1
8
9
11.2
14
16
2,2
2,8
3,6
4,5
5,6
2.2
2.8
3.6
4.5
5.6
7.1
8
9
14
2.2
2.8
3.6
4.5
5.6
7.1
2.2
2.8
3.6
4.5
5.6
7.1
8
9
11.2
14
16
5.6
7.1
8
11.2
14
22.4
28
14
22,4
28
2.2
2.8
3.6
4.5
5.6
4.5
5.6
7.1
8
11.2
14
2.2
2.8
3.6
2.2
2.8
3.6
4.5
5.6
7.1
2.2
2.8
3.6
4.5
5.6
7.1
2.2
2.8
3.6
4.5
5.6
7.1
4.5
5.6
7.1
8
11.2
14
16
3.2
4
5
6.3
8
9
10
12.5
16
18
2,5
3,2
4,0
5,0
6,3
2.5
3.2
4
5
6.3
8
9
10
16
2.5
3.2
4
5
6.3
8
2.5
3.2
4
5
6.3
8
9
10
12.5
16
18
6.3
8
9
12.5
16
25
31.5
16
25
31,5
2.5
3.2
4
5
6.3
5
6.3
8
9
12.5
16
2.5
3.2
4
2.5
3.2
4.0
5.0
6.3
8.0
2.5
3.2
4
5
6.3
8
2.5
3.2
4
5
6.3
8
5
6.3
8
9
12.5
16
18
256
840
840
20
Kazetová
kompaktní
60x60
Kazetová 2-cestná jednotka
Kazetová 1-cestná jednotka
Mezistropní jednotka
Mezistropní jednotka s vyšším
statistickým tlakem
Větrací
mezistropní
jednotka
Nízká mezistropní jednotka
Podstropní
jednotka
Kompaktní
nástěnná
jednotka
Nástěnná jednotka
Podparapetní jednotka
Neopláštěnná jednotka
Skříňová
jednotka
22
23
319
840
840
28
268
268
575
17
398
830
550
33
44
1350
48
406
235
1650
850
650
400
52
22
200
1000
710
21
320
550
800
22
27
700
30
1000
39
1350
51
380
850
660
470
1200
1380
1250
56
67
155
380
1200
660
67
470
210
1380
845
1250
645
150
24
50
52
26
210
910
1180
680
21
25
33
1595
275
790
208
11
368
895
210
18
19
1055
630
1430
950
230
25
37
600
745
220
40
21
29
1045
1750
600
210
48
49
390
65
35
Vnitřn
Vnitřní jednotky
celkový pohled
Kazetové kompaktní
4-výdechové jednotky
s.
38
Kazetové 4-výdechové
jednotky
s.
39
Kazetové 1-výdechové
jednotky
s.
40
Kazetové 2-výdechové
jednotky
s.
41
Větrací mezistropní
jednotky
s.
42
Mezistropní standardní
jednotky
s.
43
Mezistropní nízké
jednotky s.
44
Mezistropní vysokotlaké
jednotky
s.45
Podstropní jednotky
s.46
Nástěnné kompaktní
jednotky s.
47
Nástěnné standardní
jednotky
s.
48
Neopláštěnné
jednotky
s.
49
Podparapetní
jednotky
s.
50
Skříňové
jednotky
s.
51
Větrací jednotky
s rekuperací
s.
52
Vnitřn
Kompletní řada
vnitřních jednotek
Svou širokou nabídkou různých
provedení a výkonů jsou vnitřní
jednotky systémů VRF R-410A
připraveny pro použití v jakémkoliv
prostoru i v různých provozních
podmínkách. Jednotky splňují
téměř všechny požadavky ohledně
prostoru, výkonu, distribuce vzduchu,
příjemného vzhledu a funkce. Všechna
zařízení Toshiba zaručují minimální
provozní hlučnost i při maximálním
výkonu a optimální proudění vzduchu
v místnosti.
Jedním z nových požadavků trhu je co
největší kompaktnost zařízení. Proto mezi
posledními novinkami, které potvrzují
soulad požadavků zákazníků a vývoje
produktů značky Toshiba, nalezneme
kompaktní nástěnné jednotky a nízké
mezistropní jednotky. I tyto jednotky
extrémně malých rozměrů, resp. nízkého
vestavného profilu přináší zákazníkům
maximální pocit pohody.
Toshiba však nehledí jen na váš komfort,
ale nabízí za všech okolností ideální
klimatizaci do každého prostoru.
37
Technické údaje
Provedení jednotky
Kazetová 4-cestná jednotka
Kazetová
kompaktní
60x60
Kazetová 2-cestná jednotka
Kazetová 1-cestná jednotka
Mezistropní jednotka
Mezistropní jednotka s vyšším
statistickým tlakem
Větrací
mezistropní
jednotka
Nízká mezistropní jednotka
Podstropní
jednotk
Kompaktní
nástěnná
jednotka
Nástěnná jednotka
Podparapetní jednotka
Neopláštěnná jednotka
Skříňová
jednotka
Typové označení
Výkonový kód
Chladicí
výkon (kW)
Topný výkon
(kW)
Topný výkon
(kW)
Šířka
(mm)
Hloubka
(mm)
Hmotnost
(kg)
MMU-AP0091H
MMU-AP0121H
MMU-AP0151H
MMU-AP0181H
MMU-AP0241H
MMU-AP0271H
MMU-AP0301H
MMU-AP0361H
MMU-AP0481H
MMU-AP0561H
MMU-AP0071MH
MMU-AP0091MH
MMU-AP0121MH
MMU-AP0151MH
MMU-AP0181MH
MMU-AP0071WH
MMU-AP0091WH
MMU-AP0121WH
MMU-AP0151WH
MMU-AP0181WH
MMU-AP0241WH
MMU-AP0271WH
MMU-AP0301WH
MMU-AP0481WH
MMU-AP0071YH
MMU-AP0091YH
MMU-AP0121YH
MMU-AP0152SH
MMU-AP0182SH
MMU-AP0242SH
MMD-AP0071BH
MMD-AP0091BH
MMD-AP0121BH
MMD-AP0151BH
MMD-AP0181BH
MMD-AP0241BH
MMD-AP0271BH
MMD-AP0301SH
MMD-AP0361BH
MMD-AP0481BH
MMD-AP0561BH*
MMD-AP0181H
MMD-AP0241H
MMD-AP0271H
MMD-AP0361H
MMD-AP0481H
MMD-AP0721H*
MMD-AP0961H*
MMD-AP0481HFE
MMD-AP0721HFE
MMD-AP0961HFE
MMD-AP0071SPH
MMD-AP0091SPH
MMD-AP0121SPH
MMD-AP0151SPH
MMD-AP0181SPH
MMC-AP0151H
MMC-AP0181H
MMC-AP0241H
MMC-AP0271H
MMC-AP0361H
MMC-AP0481H
MMK-AP0072H
MMK-AP0092H
MMK-AP0122H
MMK-AP0071H
MMK-AP0091H
MMK-AP0121H
MMK-AP0151H
MMK-AP0181H
MMK-AP0241H
MML-AP0071H
MML-AP0091H
MML-AP0121H
MML-AP0151H
MML-AP0181H
MML-AP0241H
MML-AP0071BH
MML-AP0091BH
MML-AP0121BH
MML-AP0151BH
MML-AP0181BH
MML-AP0241BH
MMF-AP151H
MMF-AP181H
MMF-AP241H
MMF-AP271H
MMF-AP361H
MMF-AP481H
MMF-AP561H*
1
1.25
1.7
2
2.5
3
3.2
4
5
6
0,8
1
1,25
1,7
2
0.8
1
1.25
1.7
2
2.5
3
3.2
5
0.8
1
1.25
1.7
2
2.5
0.8
1
1.25
1.7
2
2.5
3
3.2
4
5
6
2
2.5
3
4
5
8
10
5
8
10
0.8
1
1.25
1.7
2
1.7
2
2.5
3
4
5
0.8
1
1.25
0.8
1
1.25
1.7
2
2.5
0.8
1
1.25
1.7
2
2.5
0.8
1
1.25
1.7
2
2.5
1.7
2
2.5
3
4
5
6
2.8
3.6
4.5
5.6
7.1
8
9
11.2
14
16
2,2
2,8
3,6
4,5
5,6
2.2
2.8
3.6
4.5
5.6
7.1
8
9
14
2.2
2.8
3.6
4.5
5.6
7.1
2.2
2.8
3.6
4.5
5.6
7.1
8
9
11.2
14
16
5.6
7.1
8
11.2
14
22.4
28
14
22,4
28
2.2
2.8
3.6
4.5
5.6
4.5
5.6
7.1
8
11.2
14
2.2
2.8
3.6
2.2
2.8
3.6
4.5
5.6
7.1
2.2
2.8
3.6
4.5
5.6
7.1
2.2
2.8
3.6
4.5
5.6
7.1
4.5
5.6
7.1
8
11.2
14
16
3.2
4
5
6.3
8
9
10
12.5
16
18
2,5
3,2
4,0
5,0
6,3
2.5
3.2
4
5
6.3
8
9
10
16
2.5
3.2
4
5
6.3
8
2.5
3.2
4
5
6.3
8
9
10
12.5
16
18
6.3
8
9
12.5
16
25
31.5
16
25
31,5
2.5
3.2
4
5
6.3
5
6.3
8
9
12.5
16
2.5
3.2
4
2.5
3.2
4.0
5.0
6.3
8.0
2.5
3.2
4
5
6.3
8
2.5
3.2
4
5
6.3
8
5
6.3
8
9
12.5
16
18
256
840
840
20
22
23
319
840
840
28
268
575
575
17
398
830
550
33
44
1350
48
406
235
1650
850
650
400
52
22
200
1000
710
21
320
550
800
22
27
700
30
1000
39
1350
51
380
850
660
470
1200
1380
1250
56
67
155
380
1200
660
67
470
210
1380
845
1250
645
150
24
50
52
26
210
910
1180
680
21
25
33
1595
275
790
208
11
368
895
210
18
19
1055
630
1430
950
230
25
37
600
745
220
40
21
29
1045
1750
600
210
48
49
390
65
*Není určeno pro MiNi –SMMS
38
Kazetové kompaktní
4-výdechové jednotky
MMU-AP (...) H
Charakteristika
Hlavní přednosti
Kazetové provedení vnitřní jednotky
přináší ten nejpříjemnější způsob
klimatizace místnosti. Proud vzduchu
vychází z jednotky 4mi výdechy
opatřenými motorem ovládanými
lamelami. Nasávání vzduchu je přes
centrální mřížku.
Rozměry pro EURO-rastr:
Kompaktní vnitřní jednotku je možno
snadno instalovat do EURO-rastrového
podhledu bez zásahu do nosné
konstrukce.
Kazetové kompaktní jednotky je
možno instalovat do jakéhokoliv
podhledu, ale díky svým rozměrům
575 x 575 mm jsou předurčeny
pro instalaci do rastrového EUROpodhledu 60x60 cm bez nutnosti
zásahu do nosné konstrukce.
Výška jednotky, tj. potřebná výška
mezistropu je 270 mm.
Prachový filtr stejně jako krycí panel
je možno jednoduše demontovat a
následně snadno vyčistit.
Přesné řízení teploty +/- 1,5°C.
Čtyři výdechy s lamelami pro optimální
distribuci vzduchu v prostoru (v případě
potřeby možnost až dva výdechy
zaslepit).
Součástí jednotky je čerpadlo
kondenzátu s výtlačnou výškou 850
mm.
Technické údaje
Vnitřní jednotka
MMU-
AP0071MH
AP0091MH
AP0121MH
AP0151MH
AP0181MH
5,6
Chladicí výkon kW
2,2
2,8
3,6
4,5
Topný výkon
kW
2,5
3,2
4
5
6,3
Příkon
kW
0,034
0,036
0,038
0,041
0,052
Jmenovitý proud
A
0,28
0,3
0,31
0,34
0,42
Rozběhový proud
A
0,49
0,52
0,54
0,59
0,73
AP0071MH
AP0091MH
AP0121MH
AP0151MH
AP0181MH
m3/h
552/462/378
570/468/378
594/504/402
660/552/468
762/642/522
l/s
153/128/105
158/130/105
165/140/111
183/153/130
211/178/145
36/32/28
37/33/28
37/33/29
40/35/30
44/39/34
268x575x575
268x575x575
-
-
-
17
-
-
-
-
RBC-UM11PG(W)E
RBC-UM11PG(W)E
RBC-UM11PG(W)E
RBC-UM11PG(W)E
RBC-UM11PG(W)E
27x700x700
27x700x700
27x700x700
27x700x700
27x700x700
3
3
3
3
3
Vnitřní jednotka
MMU-
Vzduchový výkon (v/n)* Vzduchový výkon (v/n)*
Akustický tlak (v/n)*
dB(A)
Rozměry (výška x šířka x hloubka)
Hmotnost
mm
kg
Typové označení panelu
Rozměry panelu (výška x šířka x hloubka) mm
Hmotnost panelu
kg
Připojení
Plyn
mm (coul)
9,5 (3/8)
9,5 (3/8)
9,5 (3/8)
12,7 (1/2)
12,7 (1/2)
Kapalina
mm (coul)
6,4 (1/4)
6,4 (1/4)
6,4 (1/4)
6,4 (1/4)
6,4 (1/4)
25
25
25
25
25
220/240-1-50
220/240-1-50
220/240-1-50
220/240-1-50
220/240-1-50
Odvod kondenzátu
Napájení
*(v = vysoký, n = normál)
mm
V-ph-Hz
39
Kazetové 4-výdechové
jednotky
MMU-AP (...) H
Charakteristika
Hlavní přednosti
4-výdechové kazetové jednotky
od firmy Toshiba jsou navrženy s
ohledem na maximálně úsporný
provoz. Zařízení je standardně
vybaveno čerpadlem kondenzátu.
Jednotky nabízejí ideální řešení pro
prostory se sníženým podhledem, jak
pro novostavby, tak pro rekonstrukce
interiérů. Současný firemní standard
se sníženým podhledem a využitím
celé plochy kanceláří stejně jako
požadavek na zakomponování do
interiéru je přesně to, pro co je tato
jednotka jako stvořena.
Čistý strop: nový tvar lamel výdechu
vzduchu stejně jako nové provedení
krycího panelu zabraňují usazování
prachu ve výdechu, na panelu i na
stropě.
Čištění zařízení: celý krycí panel lze
snadno demontovat a omýt.
Možnosti instalace: ideální pro místa,
kde je málo prostoru nad úrovní
sníženého podhledu. Zařízení je
vybaveno čerpadlem kondenzátu,
které má dopravní výšku 850 mm od
podhledu.
Jednoduchá údržba: odnímatelnými
všemi čtyřmi rohy panelu je možný
pohodlný přístup k ovládacím prvkům,
svorkovnicím, regulaci nebo závěsům
jednotky.
Snadný přístup k čerpadlu kondenzátu.
Technické údaje
Vnitřní jednotka
MMU-
AP0091H AP0121H AP0151H AP0181H AP0241H AP0271H AP0301H AP0361H AP0481H AP0561H*
Chladicí výkon kW
2.8
3.6
4.5
5.6
7.1
8
9
11.2
14
Topný výkon
kW
3.2
4
5
6.3
8
9
10
12.5
16
16
18
Příkon
kW
0.02
0.022
0.026
0.032
0.048
0.07
0.11
0.112
Jmenovitý proud
A
0.17
0.19
0.21
0.24
0.35
0.59
0.81
0.83
Rozběhový proud
A
0.3
0.33
0.36
0.42
0.59
0.87
1.23
1.26
*není určeno pro MiNi-SMMS
Vnitřní jednotka
MMU-
Vzduchový výkon (v/n)* Vzduchový výkon (v/n)*
Akustický tlak (v/n)*
Hmotnost
m3/h
800/680
930/790
1050/800
1200/820
1320/850 1680/1070 2040/1130 2090/1230
l/s
222/189
258/217
292/222
333/278
367/236
467/297
567/314
580/342
30/27
31/27
32/28
34/28
37/30
40/33
44/34
45/34
dB(A)
Rozměry (výška x šířka x hloubka)
mm
kg
Rozměry panelu (výška x šířka x hloubka) mm
Hmotnost panelu
AP0091H AP0121H AP0151H AP0181H AP0241H AP0271H AP0301H AP0361H AP0481H AP0561H
kg
256 x 840 x 840
256 x 840 x 840
256 x 840 x 840
319 x 840 x 840
20
22
23
28
35 x 950 x 950
35 x 950 x 950
35 x 950 x 950
35 x 950 x 950
4.5
4.5
4.5
4.5
Připojení
Plyn
mm (coul)
9.5 (3/8)
12.7 (1/2)
15.9 (5/8)
15.9 (5/8)
Kapalina
mm (coul)
6.4 (1/4)
6.4 (1/4)
9.5 (3/8)
9.5 (3/8)
25
25
25
25
220/240-1-50
220/240-1-50
220/240-1-50
220/240-1-50
Odvod kondenzátu
Napájení
*(v = vysoký, n = normál)
mm
V-ph-Hz
40
Kazetové 1-výdechové
jednotky
MMU-AP (...) YH/SH
Charakteristika
Hlavní přednosti
Zcela nové provedení jednotky
ve výrobním programu. Kazetová
jednotka s jedním výdechem je
určena pro menší místnosti, resp.
všude tam, kde by proud vzduchu
od vícevýdechových jednotek působil
rušivě (např. hotely, kanceláře,
přijímací místnosti a podobně).
Jednotka má rovněž malé
kompaktnější rozměry a tudíž se
snadno instaluje do mnoha interiérů.
Kompaktní zařízení, s vybavením třídy
Hi-Tech, o rozměrech:
235 x 850 x 400 mm (výkon zařízení
2,2 až 3,6 kW).
Široké možnosti použití: ideální pro
menší místnosti nebo místnosti se
speciálními požadavky na proudění
vzduchu; vhodné do prostor, kde je
málo místa nad podhledem
Standardně obsahuje čerpadlo na
kondenzát: s dopravní výškou 350
mm (typ YH), resp. 510 mm (typ SH).
Nízká hlučnost: provozní hlučnost
je pouhých 34 dB (A) (při výkonu
zařízení 2,2 až 3,6 kW).
Technické údaje
Vnitřní jednotka
MMU-
AP0071YH
AP0091YH
AP0121YH
AP0152SH
AP0182SH
AP0242SH
7.1
Chladicí výkon kW
2.2
2.8
3.6
4.5
5.6
Topný výkon
kW
2.5
3.2
4
5
6.3
8
Příkon
kW
0.053
0.042
0.046
0.075
Jmenovitý proud
A
0.24
0.34
0.37
0.62
Rozběhový proud
A
0.6
0.51
0.54
0.80
AP0152SH
AP0182SH
AP0242SH
Vnitřní jednotka
MMU-
Vzduchový výkon (v/n)* Vzduchový výkon (v/n)*
Akustický tlak (v/n)*
Hmotnost
AP0121YH
540/420
750/630
780/660
1140/80810
l/s
150/117
208/175
217/183
317/225
42/34
37/32
38/34
mm
kg
Rozměry panelu (výška x šířka x hloubka) mm
Hmotnost panelu
AP0091YH
m3/h
dB(A)
Rozměry (výška x šířka x hloubka)
AP0071YH
kg
235 x 850 x 400
200 x 1000 x 710
45/37
200 x 1000 x 710
22
21
22
18 x 1050 x 470
20 x 1230 x 800
20 x 1230 x 800
3.5
5.5
5.5
Připojení
Plyn
mm (coul)
9.5 (3/8)
12.7 (1/2)
15.9 (5/8)
Kapalina
mm (coul)
6.4 (1/4)
6.4 (1/4)
9.5 (3/8)
25
25
25
220/240-1-50
220/240-1-50
220/240-1-50
Odvod kondenzátu
Napájení
*(v = vysoký, n = normál)
mm
V-ph-Hz
41
Kazetové 2-výdechové
jednotky
MMU-AP (...) WH
Charakteristika
Hlavní přednosti
Vzhledem k vysoce kompaktnímu
tvaru je tato 2-cestná kazetová
jednotka určena především do
menších prostor. Toto zařízení je
velmi nenápadné a má malé rozměry.
Lze jej snadno instalovat do prostoru
středně vysokých mezistropů a
svým designem se hodí do každého
interiéru.
Díky velmi tichému chodu vytváří
velmi příjemnou atmosféru, klidné a
pohodové prostředí.
Štíhlý tvar, výška krycího panelu
8 mm.
Nízká hladina akustického tlaku:
provozní hluk je pouhých 30 dB (A)
(výkon zařízení 2,2 až 5,6kW).
Optimální směr proudění vzduchu:
výstup proudu vzduchu ve 2 směrech,
což skýtá velmi výrazný komfort
prostředí a klimatizace.
Integrované čerpadlo kondenzátu
má dopravní výšku až 510 mm od
podhledu.
Zlepšení kvality vzduchu v místnosti:
- Filtr s dlouhou životností standardní
výbavou
- Nová možnost přívodu čerstvého
vzduchu.
Technické údaje
Vnitřní jednotka
MMU-
AP0071WH
AP0091WH
AP0121WH
AP0151WH
AP0181WH
AP0241WH
AP0271WH
AP0301WH
Chladicí výkon kW
2.2
2.8
3.6
4.5
5.6
7.1
8
9
Topný výkon
kW
2.5
3.2
4
5
6.3
8
9
10
Příkon
kW
0.07
0.072
0.105
0.106
Jmenovitý proud
A
0.31
0.32
0.46
0.47
Rozběhový proud
A
0.47
0.6
0.89
0.98
Vnitřní jednotka
MMU-
Vzduchový výkon (v/n)* Vzduchový výkon (v/n)*
Akustický tlak (v/n)*
Hmotnost
AP0121WH
AP0151WH
AP0181WH
AP0241WH
AP0271WH
570/450
780/600
1140/720
1260/960
158/125
217/167
317/200
350/267
34/30
35/30
38/33
40/34
398 x 830 x 550
398 x 1350 x 550
mm
kg
kg
398 x 1350 x 550
33
44
48
8 x 1000 x 650
8 x 1520 x 650
8 x 1520 x 650
8
11
11
Připojení
Plyn
mm (coul)
9.5 (3/8)
12.7 (1/2)
15.9 (5/8)
Kapalina
mm (coul)
6.4 (1/4)
6.4 (1/4)
9.5 (3/8)
25
25
25
220/240-1-50
220/240-1-50
220/240-1-50
Odvod kondenzátu
Napájení
*(v = vysoký, n = normál)
AP0301WH
l/s
Rozměry panelu (výška x šířka x hloubka) mm
Hmotnost panelu
AP0091WH
m3/h
dB(A)
Rozměry (výška x šířka x hloubka)
AP0071WH
mm
V-ph-Hz
42
Větrací mezistropní
jednotky
MMD-AP (...) HFE
Charakteristika
Hlavní přednosti
Vestavná větrací jednotka přináší
možnost řízeného pčívodu čerstvého
vzduchu do objektu včetné kontroly
teploty přiváděného vzduchu. Pro
regulaci teploty v prostoru je nutné
instalovat ještě standardní vnitřní
jednotku s odpovídajícím výkonem.
Vysoký statický tlak jednotky až
196 Pa předurčuje jednotku pro
mnohostranné použití s možností
regulace potřebného množství
vzduchu. Nenápadné, přizpůsobivé
a kompaktní provedení, stejně jako
jednoduchá instalace – to jsou ideální
vlastnosti, které jednotku předurčují
pro použití ve školách, nemocnicích,
kancelářích a dalších budovách,
u kterých je nutno zajistit přívod
Kompaktní rozměry.
Jednoduchá instalace.
Nastavení statického tlaku od 70 do
196 Pa (3 stupňe výkonu ventilátoru).
Funkce předehřevu a předchlazení.
Instalace pouze jako součást S-MMS
systému.
Technické údaje
Vnitřní jednotka
MMD-
AP0481HFE
AP0721HFE
AP0961HFE
Chladicí výkon kW
14
22,4
28
Topný výkon kW
8,9
13,9
17,4
Příkon kW
0,34
0,55
0,65
Jmenovitý proud A
1,66
2,75
3,12
Rozběhový proud A
3,5
7,0
7,6
1080
1680
2100
Vzduchový výkon (v/n)* Vzduchový výkon
Akustický tlak (v/n)*
m3/h
l/s
dB(A)
Rozměry panelu (výška x šířka x hloubka) mm
300
467
583
45/43/41
46/45/44
46/45/44
492 x 1392 x 1262
492 x 892 x 1262
492 x 1392 x 1262
Hmotnost kg
93
144
144
Externí statický tlak**
Pa
3 Stufen: 68,6 - 137 - 196
3 Stufen: 68,6 - 137 - 196
3 Stufen: 68,6 - 137 - 196
Připojení
Plyn
mm (coul)
15,9 (5/8)
22,2 (7/8)
22,2 (7/8)
Kapalina
mm (coul)
9,5 (3/8)
12,7 (1/2
12,7 (1/2
25
25
25
220/240-1-50
220/240-1-50
220/240-1-50
Odvod kondenzátu
Napájení
mm
V-ph-Hz
*(v = vysoký, n = normál) ** Standardní hodnota (maximální hodnota)
43
Mezistropní standardní
jednotky
MMD-AP (...) BH
Charakteristika
Hlavní přednosti
Mezistropní jednotky se instalují do
prostorů mezistropu nebo nad snížené
podhledy. Instalují se zároveň s
kruhovými vzduchotechnickými
rozvody s koncovými výustkami. Z
hlediska interiéru jsou vidět pouze
tyto výustky, které lze snadno plně
integrovat do jakéhokoliv interiéru.
Jednotky se tak vyznačují hlavně
svou nenápadností a velmi tichým
provozem. Díky možnosti tvarování
výfukových nasávacích připojených
kruhových vzduchových potrubí lze
těmito jednotkami klimatizovat místnosti
i zcela atypických a nepravidelných
tvarů. Vhodným umístěním koncových
výústek lze zajistit rovnoměrnou
teplotu prostoru a požadované
proudění vzduchu. Jednotky přinášejí
tu nejvyšší úroveň kvality klimatizace
prostoru a nejvyšší uživatelský
komfort.
Minimální požadavky prostoru: výška
jednotky je pouhých 320 mm.
Nízká hlučnost: při pomalém chodu
ventilátoru je hladina hluku pouze
26 dB (A) a hluk je ještě možno
utlumit v rozvodech vzduchu.
Široké možnosti použití: ideální
provedení pro náročné interiéry,
kde je potřeba instalovat klimatizaci
“skrytě”, neboť jsou vidět pouze
výdechy. Čerpadlo kondenzátu:
čerpadlo kondenzátu s dopravní
výškou 550 m.
Rovnoměrné rozdělení vzduchu.
Další možnosti úpravy vzduchu:
- široká nabídka speciálních filtrů
- možnosti napojení přívodu
čerstvého vzduchu.
Technické údaje
Vnitřní jednotka
MMD- AP0071BH AP0091BH AP0121BH AP0151BH AP0181BH AP0241BH AP0271BH AP0301BH AP0361BH AP0481BH AP0561BH
Chladicí výkon kW
2.2
2.8
3.6
4.5
5.6
7.1
8
9
11.2
14
Topný výkon kW
2.5
3.2
4
5
6.3
8
9
10
12.5
16
16
18
Příkon kW
0.033
0.039
0.05
0.06
0.071
0.107
0.128
Jmenovitý proud A
0.29
0.34
0.43
0.52
0.61
0.83
0.98
Rozběhový proud A
0.5
0.59
0.75
0.9
1.05
1.44
1.7
Vnitřní jednotka
MMD- AP0071BH AP0091BH AP0121BH AP0151BH AP0181BH AP0241BH AP0271BH AP0301BH AP0361BH AP0481BH AP0561BH
Vzduchový výkon (v/n)* m3/h
480/340
570/400
650/480
780/540
1140/870
1260/870 1620/1200
l/s
133/64
158/111
180/133
217/150
317/242
350/242
450/333
550/414
dB(A)
30/26
32/28
33/29
34/29
36/32
38/32
Vzduchový výkon (v/n)*
Akustický tlak (v/n)*
Rozměry (výška x šířka x hloubka)
Hmotnost
mm
kg
Rozměry panelu (výška x šířka x hloubka) mm
31/27
320 x 550 x 800
320 x 700 x 800
320 x 1000 x 800
1980/1490
320 x 1350 x 800
28
32
43
55
9 x 630 x 500
9 x 780 x 500
9 x 1080 x 500
9 x 1430 x 500
4
6
Hmotnost panelu
kg
3.5
Externí statický tlak**
Pa
50 (110)
50 (110)
50 (110)
50 (110)
7
Plyn
mm (coul)
9.5 (3/8)
12.7 (1/2)
15.9 (5/8)
15.9 (5/8)
Kapalina
mm (coul)
6.4 (1/4)
6.4 (1/4)
9.5 (3/8)
9.5 (3/8)
25
25
25
25
220/240-1-50
220/240-1-50
220/240-1-50
220/240-1-50
Připojení
Odvod kondenzátu
Napájení
mm
V-ph-Hz
*(v = vysoký, n = normál) ** Standardní hodnota (maximální hodnota)
44
Mezistropní nízké
jednotky
MMD-AP (...) SPH
Charakteristika
Hlavní přednosti
Zařízení je svým nízkým profilem
určeno pro instalaci nad podhledy
nebo snížené stropy. Obsahuje
komponenty nejmodernější
technologie, které zaručují nízkou
spotřebu, vysoký výkon a velmi
snadnou montáž. Velké možnosti
použití navíc umožňuje velmi tichý
chod a nenápadný vzhled.
Ideální pro vytvoření pohodové
atmosféry v rozsáhlých projektech
jako jsou hotely a obchodní
komplexy, ale i v oblastech menších
kancelářských objektů.
Nízká stavební výška: pouhých 23 cm
umožňuje snadnou a flexibilní
montáž.
Velmi nízká hlučnost: pouze 28 dB (A).
Univerzállní možnosti vestavby: ideální
pro použití v místnostech se sníženými
stropy a tam, kde já málo prostoru.
Čerpadlo kondenzátu s dopravní
výškou 850 mm.
Perfektní klima v celé místnosti:
vhodné pro všechny typy výdechu
vzduchu.
Možnost nenápadné, plně skryté
vestavby do mezistropu.
Technické údaje
Vnitřní jednotka
MMD-
AP0071SPH
AP0091SPH
AP0121SPH
AP0151SPH
AP0181SPH
5.6
Chladicí výkon kW
2.2
2.8
3.6
4.5
Topný výkon
kW
2.5
3.2
4
5
6.3
Příkon
kW
0.036
0.036
0.041
0.043
0.052
Jmenovitý proud
A
0.3
0.3
0.35
0.36
0.43
Rozběhový proud
A
0.52
0.52
0.6
0.62
0.75
Vnitřní jednotka
MMD-
AP0071SPH
AP0091SPH
AP0121SPH
AP0151SPH
AP0181SPH
Vzduchový výkon (v/n)* Vzduchový výkon (v/n)*
m3/h
540
630
690
780
l/s
150
175
191.7
216.7
34/50
Hladina akustického tlaku (nasávání zdola)
dB(A)
32/28
33/29
33/29
Hladina akustického tlaku (nasávání zezadu)
dB(A)
36/32
38/33
39/34
Rozměry (výška x šířka x hloubka)
Hmotnost
Akustický tlak (v/n)**
mm
kg
40/36
210 x 845 x 645
210 x 845 x 645
24
dB(A)
26
4-stupně: 10 - 20 - 35 - 49
Připojení
Plyn
mm (coul)
Kapalina
mm (coul)
Odvod kondenzátu
Napájení
9.5 (3/8)
mm
V-ph-Hz
12.7 (1/2)
6.4 (1/4)
25
220/240-1-50
*(v = vysoký, n = normál) ** Standardní hodnota (maximální hodnota)
220/240-1-50
220/240-1-50
220/240-1-50
220/240-1-50
45
Mezistropní vysokotlaké
jednotky
MMD-AP (...) BH
Charakteristika
Hlavní přednosti
Mezistropní jednotka s vyšším
statickým tlakem srovnatelným se
vzduchotechnickými jednotkami.
Je to nejvýkonější zařízení, které
vyrábí firma Toshiba, a vyznačuje se
vzduchovým výkonem až
5.040 m3/h. Zařízení je určeno pro
vestavnou instalaci.
Na základě výkonných ventilátorů
je určeno pro připojení na
vzduchotechnické rozvody a pro
umístění daleko od klimatizovaného
prostoru.
Přináší nenápadný vzhled a
maximální přizpůsobení se
klimatizovanému prostoru.
Kompaktními rozměry a výkonem
je ideální pro novostavby i
rekonstrukce objektů.
Jednoduchá instalace (vestavba).
Kontrolní servisní otvor pro snadný
přístup a jednoduchou údržbu.
Velký výběr doplňků: různé možnosti
ovládání, filtry s dlouhou životností
apod.
3 stupně externího statického tlaku
(68,6; 137 a 196 Pa).
Technické údaje
Vnitřní jednotka
MMD-
AP0181H
AP0241H
AP0271H
AP0361H
AP0481H
AP0721H
AP0961H
Chladicí výkon kW
5.6
7.1
8
11.2
14
22.4
28
Topný výkon
kW
6.3
8
9
12.5
16
25
31.5
Příkon
kW
0.184
0.299
0.368
0.414
1.2
1.26
Jmenovitý proud
A
0.81
1.35
1.63
1.84
5.25
5.52
Rozběhový proud
A
1.3
3.5
4.1
4.8
13.6
14.8
AP0361H
AP0481H
AP0721H
AP0961H
Vnitřní jednotka
Vzduchový výkon (v/n)* Vzduchový výkon (v/n)*
Akustický tlak (v/n)*
Rozměry (výška x šířka x hloubka)
Hmotnost
Akustický tlak (v/n)**
MMD-
AP0181H
AP0241H
AP0271H
m3/h
1080/720
1580/1060
1920/1280
2520/1680
4320/2880
5040/3360
l/s
300/200
439/295
533/355
700/467
1200/800
1400/933
49
50
dB(A)
37
380 x 850 x660
mm
kg
40
50
52
380 x 1200 x 660
470 x 1380 x 1250
67
150
56
3 stupně: 68.6 - 137 - 196
dB(A)
Připojení
Plyn
mm (coul)
12.7 (1/2)
15.9 (5/8)
15.9 (5/8)
22.2 (7/8)
Kapalina
mm (coul)
6.4 (1/4)
9.5 (3/8)
9.5 (3/8)
12.7 (1/2)
mm
25
25
25
25
V-ph-Hz 220/240-1-50
220/240-1-50
220/240-1-50
220/240-1-50
Odvod kondenzátu
Napájení
*(v = vysoký, n = normál) ** Standardní hodnota (maximální hodnota)
46
Podstropní
jednotky
MMC-AP (...) H
Charakteristika
Hlavní přednosti
Podstropní jednotka je ideálním
řešením pro dodatečnou instalaci
do místnosti s pevnými stropy při
modernizaci interiéru, protože má
minimální požadavky na stavební
úpravy jak v dotčených, tak i
přilehlých místnostech. Její možnosti
jsou však mnohem širší.
Tvar jednotky a směr výdechu
podporuje přirozenou cirkulaci
vzduchu v prostoru. Lamelou na
výdechu je možné ještě výsledný směr
proudu vzduchu upravit tak, aby v
místnosti byla ta správná tepelná
pohoda (podle režimu topení nebo
chlazení).
Snadná a rychlá montáž pod strop
místnosti.
Šetří prostor: nezabírá plochu zdi ani
stropu např. s ohledem na osvětlení.
Ideální v případě nízkého stropu.
Čerpadlo kondenzátu: dopravní
výška 600 mm (příslušenství na
objednávku).
Ovládání lamel: automatické nastavení
vertikálního úhlu proudění vzduchu
- optimální poloha podle provozu
topení nebo chlazení. Horizontální
směr výdechu podle potřeby.
Technické údaje
Vnitřní jednotka
MMC-
AP0151H
AP0181H
AP0241H
AP0271H
AP0361H
AP0481H
14
Chladicí výkon kW
4.5
5.6
7.1
8
11.2
Topný výkon
kW
5
6.3
8
9
12.5
16
Příkon
kW
0.033
0.038
0.05
0.091
0.11
Jmenovitý proud
A
0.29
0.32
0.42
0.78
0.84
Rozběhový proud
A
0.43
0.48
0.62
1.17
1.25
AP0151H
AP0181H
AP0361H
AP0481H
m3/h
720/540
780/540
1110/840
1650/1200
1800/1320
l/s
200/150
217/150
308/233
458/333
500/367
35/30
36/30
38/33
41/35
43/37
Vnitřní jednotka
MMC-
Vzduchový výkon (v/n)* Vzduchový výkon (v/n)*
Akustický tlak (v/n)*
dB(A)
Rozměry (výška x šířka x hloubka)
Hmotnost
mm
kg
AP0241H
AP0271H
210 x 910 x 680
210 x 1180 x 680
210 x 1595 x 680
22
26
34
Připojení
Plyn
mm (coul)
12.7 (1/2)
15.9 (5/8)
15.9 (5/8)
Kapalina
mm (coul)
6.4 (1/4)
9.5 (3/8)
9.5 (3/8)
20
20
20
220/240-1-50
220/240-1-50
220/240-1-50
Odvod kondenzátu
Napájení
*(v = vysoký, n = normál) mm
V-ph-Hz
47
Nástěnné kompaktní
jednotky
MMK-AP (...) H
Charakteristika
Hlavní přednosti
Je naší chloubou, že vám můžeme
nabídnout nové kompaktní a velmi
malé nástěnné jednotky pro systémy
S-HRM a S-MMS, jejichž rozměry
odpovídají spíše rozměrům běžných
splitsystémů „pro domácí použití“.
Mimo malých rozměrů a nového
designu vás toto zařízení okouzlí
i svými technickými parametry a
vlastnostmi integrovaného řídícího
systému TCC-Link.
Kompaktní a moderní design:
- při pouhých 45 litrech objemu je to
nejmenší jednotka ve své třídě.
- atraktivní provedení, vyvážené
linie a nové provedení vzduchových
mřížek.
Nižší hmotnost: Při hmotnosti 11 kg
došlo ke snížení až o 40% oproti
hmotnosti předchozích modelů.
“Čistý” provoz: díky odnímatelnému
krytu je usnadněno čištění vzduchové
mřížky a filtrů.
Nízká hlučnost jednotky:
pouhých 29 dB(A).
Infra dálkový ovladač s možností
24hodinového programování provozu
součástí dodávky.
Technické údaje
Vnitřní jednotka
MMK-
AP0072H
AP0092H
AP0121H
3.6
Chladicí výkon kW
2.2
2.8
Topný výkon
kW
2.5
3.2
4
Příkon
kW
0.017
0.018
0.019
Jmenovitý proud
A
0.17
0.18
0.19
Rozběhový proud
A
0.22
0.23
0.24
AP0072H
AP0091H
AP0121H
m3/h
480/360
510/360
540/360
l/s
133/100
142/100
150/100
35/29
36/29
37/29
275 x 790 x 208
275 x 790 x 208
275 x 790 x 208
11
11
11
Vnitřní jednotka
MMK-
Vzduchový výkon (v/n)* Vzduchový výkon (v/n)*
Akustický tlak (v/n)*
dB(A)
Rozměry (výška x šířka x hloubka)
Hmotnost
mm
kg
Připojení
Plyn
mm (coul)
9.5 (3/8)
9.5 (3/8)
9.5 (3/8)
Kapalina
mm (coul)
6.4 (1/4)
6.4 (1/4)
6.4 (1/4)
17
17
17
220/240-1-50
220/240-1-50
220/240-1-50
Odvod kondenzátu
Napájení
*(v = vysoký, n = normál) mm
V-ph-Hz
48
Nástěnné standardní
jednotky
MMK-AP (...) H
Charakteristika
Hlavní přednosti
Klasická nástěnná jednotka nízkého
provedení a elegantních tvarů.
Nadčasový design je vhodný ke
každému stylu vnitřního vybavení
místnosti.
Klasický design:
- elegantní tvar se zaoblenými
hranami. Barevnost v měkkém bílém
tónu
- hloubka pouhých 210 mm:
vhodnou instalací na stěnu ušetříte
cennou podlahovou plochu.
Snadná instalace s flexibilním
připojovacím potrubím.
3 možnosti připojení rozvodů chladiva
(zhora, zezadu, zprava od jednotky.
Vyšší komfort: možnost optimálního
nastavení proudění vzduchu v
rozsahu až 70° elektricky ovládanou
lamelou.
Technické údaje
Vnitřní jednotka
MMK-
AP0071H
AP0091H
AP0121H
AP0151H
AP0181H
AP0241H
7.1
Chladicí výkon kW
2.2
2.8
3.6
4.5
5.6
Topný výkon
kW
2.5
3.2
4
5
6.3
Příkon
kW
8
0.035
0.037
0.04
Jmenovitý proud
A
0.3
0.32
0.35
Rozběhový proud
A
0.36
0.42
0.47
Vnitřní jednotka
MMK-
Vzduchový výkon (v/n)* Vzduchový výkon (v/n)*
Akustický tlak (v/n)*
Hmotnost
AP0091H
AP0121H
AP0151H
AP0181H
AP0241H
m3/h
600/480
780/600
1200/900
l/s
167/133
217/167
333/250
39/31
42/35
42/35
368 x 895 x 210
368 x 1055 x 210
368 x 1430 x 210
18
19
25
dB(A)
Rozměry (výška x šířka x hloubka)
AP0071H
mm
kg
Připojení
Plyn
mm (coul)
9.5 (3/8)
12.7 (1/2)
15.9 (5/8)
Kapalina
mm (coul)
6.4 (1/4)
6.4 (1/4)
9.5 (3/8)
20
20
20
220/240-1-50
220/240-1-50
220/240-1-50
Odvod kondenzátu
Napájení
*(v = vysoký, n = normál) mm
V-ph-Hz
49
Neopláštěnné
jednotky
MML-AP (...) BH
Charakteristika
Hlavní přednosti
Jednotka určená pro vestavbu do
interiéru. Předpokládá se interiérové
opláštění tak, aby jednotka byla
naprosto sladěna se stylem, barvou
a provedením i těch nejnáročnějších
a nejexkluzivnějších prostorů, jako
jsou např. cenné historické interiéry
nebo zdobné interiéry starých i
nových architektonických stylů.
Široké možnosti připojení:
- 5 možností pro rozvody chladiva
(shora, zespoda, zezadu, zprava nebo
zleva)
- 4 trasy odvodu kondenzátu (shora,
zezadu, zprava nebo zleva).
Správná instalace přináší
naprostou “neviditelnost”
zařízení, ale přesto velmi
příjemné, komfortní a plně
klimatizované prostředí.
Varianty výdechu: jednoduchou
změnou montáže výdechového
kompletu může vzduch proudit
vzhůru nebo vodorovně do místnosti
dle potřeby uživatele.
Různé možnosti vestavby.
Kompaktní rozměry 630 x 950 x
230 mm pro možnosti vestavby a
maximální úsporu místa.
Technické údaje
MML-
Vnitřní jednotka
AP0071BH
AP0091BH
AP0121BH
AP0151BH
AP0181BH
AP0241BH
7.1
Chladicí výkon kW
CO
2.2
2.8
3.6
4.5
5.6
Topný výkon
kW
HP
2.5
3.2
4
5
6.3
Příkon
kW
0.056
0.09
0.095
Jmenovitý proud
A
0.25
0.45
0.46
Rozběhový proud
A
0.6
0.8
1
MML-
Vnitřní jednotka
Vzduchový výkon (v/n)* Vzduchový výkon (v/n)*
Akustický tlak (v/n)*
Rozměry (výška x šířka x hloubka)
Hmotnost
AP0071BH
AP0091BH
AP0121BH
AP0151BH
AP0181BH
8
AP0241BH
m3/h
460/300
740/490
950/640
l/s
128/83
205/136
264/178
dB(A)
36/32
36/32
42/33
mm
kg
600 X 745 X 220
600 X 1045 X 220
21
29
Připojení
Plyn
mm (coul)
9.5 (3/8)
12.7 (1/2)
15.9 (5/8)
Kapalina
mm (coul)
6.4 (1/4)
6.4 (1/4)
9.5 (3/8)
20
20
20
220/240-1-50
220/240-1-50
220/240-1-50
Odvod kondenzátu
Napájení
*(v = vysoký, n = normál) mm
V-ph-Hz
50
Podparapetní
jednotky
MML-AP (...) H
Charakteristika
Hlavní přednosti
Podparapetní jednotka je určena pro
případ potřeby instalace v klasickém
uspořádání jako topení, tj. pro
montáž na stěně u podlahy, popř.
pod parapetem okna. I tuto jednotku
je samozřejmě možno ukrýt za krycí
panel.
Je to ideální řešení pro administrativní
budovy kde dochází ke kolísání
zatížení (jako jsou nemocnice,
knihovny apod.) a kde je potřeba
nahradit při rekonstrukci původní
topné popř. klimatizační systémy.
Provedení jednotky vyžaduje
minimálními nároky na omezení
provozu při instalaci.
Kompaktní provedení:
- výška pouze 600 mm. Ideální pro
obvodové stěny a podparapetní
montáž.
- hloubka pouze 200 mm. Zařízení
se montuje přímo na stěnu, takže
má minimální nároky na snížení
podlahové plochy.
Nízká hlučnost: pouhých 35 dB(A).
Jednoduchá údržba:
- odnímatelný, dělený vrchní kryt
- snadný přístup k odvodu
kondenzátu.
Technické údaje
MML-
Vnitřní jednotka
AP0071H
AP0091H
AP0121H
AP0151H
AP0181H
AP0241H
7.1
Chladicí výkon kW
2.2
2.8
3.6
4.5
5.6
Topný výkon
kW
2.5
3.2
4
5
6.3
Příkon
kW
0.056
0.092
0.102
Jmenovitý proud
A
0.26
0.43
0.47
Rozběhový proud
A
0.6
0.8
1.1
MML-
Vnitřní jednotka
Vzduchový výkon (v/n)* Vzduchový výkon (v/n)*
Akustický tlak (v/n)*
Hmotnost
AP0091H
AP0121H
AP0151H
AP0181H
AP0241H
m3/h
480/360
900/650
1080/780
l/s
133/100
250/180
300/217
39/35
45/38
49/39
630 x 950 x 230
630 x 950 x 230
630 x 950 x 230
37
37
40
dB(A)
Rozměry (výška x šířka x hloubka)
AP0071H
8
mm
kg
Připojení
Plyn
mm (coul)
9.5 (3/8)
12.7 (1/2)
15.9 (5/8)
Kapalina
mm (coul)
6.4 (1/4)
6.4 (1/4)
9.5 (3/8)
20
20
20
220/240-1-50
220/240-1-50
220/240-1-50
Odvod kondenzátu
Napájení
*(v = vysoký, n = normál) mm
V-ph-Hz
51
Skříňové
jednotky
MMF-AP (...) H
Charakteristika
Hlavní přednosti
Tento typ jednotky je vhodný
především pro klimatizaci velkých
prostor, nebo které mají naopak
relativně nízký strop a nelze v nich
použít předchozí typy zařízení (haly,
chodby, technologické místnosti).
Konstrukce zařízení umožňuje velmi
výkonné provedení s dostatečným
vzduchovým výkonem. Proud
vzduchu je možno směrovat ve
velmi širokém rozsahu, takže
skříňové jednotky lze použít pro
klimatizaci rozsáhlejších prostor i
při jejich relativně nízké konstrukční
výšce.
Zabírá málo místa: Zařízení je ve
dvou velikostech – do výkonu 8 kW
potřebuje plochu jen 0,128 m2, vyšší
řada až do 16 kW výkonu potřebuje
jen 0,243m2.
Vysoký vzduchový výkon: od 180 l/s
(660 m3/h) do 600 l/s (2.160 m3/h).
Velký rozsah směru výdechu vzduchu
v rozsahu až 150°.
Široký rozsah výkonů:
- chladící výkon od 4,5 kW do 16 kW
- topný výkon od 5 kW do 18 kW
Technické údaje
Vnitřní jednotka
MMF-
AP0151H
AP0181H
AP0241H
AP0271H
AP0361H
AP0481H
AP0561H
16
Chladicí výkon kW
4.5
5.6
7.1
8
11.2
14
Topný výkon
kW
5
6.3
8
9
12.5
16
Příkon
kW
0.15
0.19
0.28
0.35
Jmenovitý proud
A
0.67
0.88
1.29
1.6
Rozběhový proud
A
0.9
1.1
1.7
2.1
Vnitřní jednotka
MMF-
Vzduchový výkon (v/n)* Vzduchový výkon (v/n)*
Akustický tlak (v/n)*
AP0181H
AP0241H
AP0271H
AP0361H
AP0481H
AP0561H
m3/h
900/660
1200/840
1920/1380
2160/1560
l/s
250/183
333/233
533/383
600/433
46/38
49/40
51/44
1750 x 600 x 210
1750 x 600 x 210
1750 x 600 x 390
48
49
65
dB(A)
Rozměry (výška x šířka x hloubka)
Hmotnost
AP0151H
18
mm
kg
54/46
Připojení
Plyn
mm (coul)
12.7 (1/2)
15.9 (5/8)
15.9 (5/8)
Kapalina
mm (coul)
6.4 (1/4)
9.5 (3/8)
9.5 (3/8)
20
20
20
220/240-1-50
220/240-1-50
220/240-1-50
Odvod kondenzátu
Napájení
*(v = vysoký, n = normál) mm
V-ph-Hz
52
5 velikostí zařízení
Větrací jednotky
s rekuperací
Nižší spotřeba elektrické energie
na klimatizaci (snížení až o 70%)
Charakteristika
Hlavní přednosti
Rekuperační větrací jednotky Toshiba
upravují přiváděný čerstvý vzduch
do místnosti. Jednotka využívá
energii (teplo) odváděného vzduchu
z místnosti, kterou přes rekuperační
výměník předává čerstvému vzduchu
a tím ho předehřívá, popř. chladí
(podle ročního období). Rekuperační
výměník zajišťuje přenos energie mezi
čerstvým převáděným a použitým
odváděným vzduchem, přitom však
nedochází k jejich vzájemnému
míchání.
Přívod čerstvého vzduchu výrazně
zlepšuje podmínky pobytu a pro
prostor bez možnosti přirozeného
větrání je nutností. Taktéž odstraňuje
tzv. nemoci budov jako jsou např.
příliš vlhký nebo naopak suchý
vzduch, vlhnutí či plíseň zdiva
(tzv. Sick-Building Syndrom).
Teplotně upravený čerstvý vzduch
velmi výrazně snižuje celkové zatížení
klimatizace. Účinná rekuperace
energie dokáže snížit náklady na
chlazení a topení až o 70%.
V nabídce je 5 typů zařízení se
vzduchovým výkonem od 70 do
280 l/s a s externím statickým
tlakem 140Pa.
5 typů zařízení se vzduchovým
výkonem od 70 do 280 l/s
(od 250 do 1000 m3/h).
Přívod čerstvého vzduchu: vhodné
zvláště pro prostory bez oken nebo
prostory kde se zdržuje více lidí.
Čerstvý vzduch upravuje teplotu a
zvláště vlhkost prostoru.
Rekuperace uspoří 20-50% energie
ztracené klasickým větráním.
Úspory energie především v teplých a
chladných ročních obdobích.
Získání až 75% tepla z odpadního
vzduchu.
Lepší podmínky pro pobyt lidí v
budovách (zvláště potlačení tzv.
“Sick-Building syndromu”).
53
Technické údaje Rekuperační jednotky vzduch/vzduch
yp větrací jednotky
Vzduchový výkon (max/normal)
Účinnost vyrovnání teploty (max/normal)
Hladina akustického tlaku (max/normal)
m3/h - l/s
VN-250TE
VN-350TE
VN-500TE
VN-800TE
VN-1KTAE
250/170 - 70/48
350/280 - 98/78
500/370 - 140/104
800/650 - 224/182
1000/810 - 218/227
75/77
75/77
75/77
75/77
75/77
%
dB(A)
Režim rekuperace tepla
27/22
30/26
32/36
37.5/34
37/33
27.5/22.5
31/27
33/27.5
38/35
37.5/33.5
-10 - 40°C
-10 - 40°C
-10 - 40°C
-10 - 40°C
-10 - 40°C
Režim rekuperace tepla
114/90
137/128
188/166
329/327
391/359
Režim ByPass (bez rekuperace)
114/90
132/125
182/164
325/316
85/355
Režim ByPass (bez rekuperace) Provozní podmínky
°C
Příkon
W
Účinnost výměny entalpie (max/normal)
Topení
%
70/73
69/71
67/71
71/74
71/74
Chlazení %
63/66
66/69
62/67
65/68
65/68
80/37
65/42
70/38
110/70
55/35
270 x 599 x882
270 x 804 x 882
270 x 904 x 962
388 x 884 x 1322
388 x 1134 x 1322
Max. externí statický tlak (max/normal)
Rozměry (výška x šířka x hloubka) Hmotnost
Odvod kondenzátu
Stupeň filtrace
mm
kg
29
37
43
71
83
mm
150
150
200
250
250
%
Napětí V-ph-Hz
Max. relativní vhlkost
82
82
82
82
82
220/240-1-50
220/240-1-50
220/240-1-50
220/240-1-50
220/240-1-50
85
85
85
85
85
%
18°C
0°C
23°C
Topení
Zpětné získávání tepla
Příklad systému rekuperace tepla
Rozvod čerstvého vzduchu
Rozvod upraveného čerstvého vzduchu
Závěsná tyč jednotky
Čerstvý vzduch
Nasávání čerstvého vzduchu
Vnitřní prostor
Rozvod odváděného
vzduchu
Venkovní prostor
Výdech odpadního
vzduchu
Odváděný vzduch
po rekuperaci
Tepelná
izolace
rozvodů
Rozvod odpadního vzduchu
(po rekuperaci)
Mřížka odtahu vzduchu z prostoru
Mřížka přívodu čerstvého vzduchu
55
Ovlád
Ovládání
celkový přehled
Lokální ovládání
s. 58
Centrální ovládání
s. 59
Ovládání po síti
s. 60
56
Control
Technologie pod plnou
kontrolou
Nový řídící systém firmy Toshiba
určený pro nové systémy S-HRM
a S-MMS a jeho kompletní řada
ovládacích prvků zaručuje maximálně
pohodlnou a přehlednou obsluhu
a hlavně přesné a hospodárné řízení
výkonu podle požadavků a potřeby.
Řídící systém obsahuje tři stupně
možnosti ovládání - lokální, centrální
a síťové.
Regulační systém
TCC-Link
Digitální řídící systém pod
označením TCC-Link plně
respektuje požadavky uživatele a
podtrhuje přednosti technologie.
TCC-Link zajišťuje komunikaci
mezi vnitřními jednotkami,
venkovními jednotkami a ovladači.
Přináší možnost připojení dalších i
samostatných zařízení jen pomocí
dvouvodičového bipolárního
zapojení a automatické adresování
všech prvků systému.
Základní přednosti
řídícího systému
•Automatické adresování vnitřních
jednotek, individuální nezávislé
nastavení parametrů každé vnitřní
jednotky
• Dálkové ovládání umožňuje
uživateli měnit všechny provozní
parametry vnitřní jednotky
od nastavení směru proudění
vzduchu do místonsti až po
kontrolu provozních hodnot
zařízení.
• Teplota může být snímána
nejen přímo jednotkou, ale třeba
i dálkovým ovladačem nebo
externím teplotním senzorem.
(při servisním režimu může být na
ovladači přímo zobrazena).
57
TCC-Link - dvouvodičový digitální systém bez rozlišení polarity.
Nadčasový kompaktní design a mnoho přehledných informací.
Jednoduché znázornění údajů pomocí symbolů.
Automatické přidělování síťových adres.
Nové VRF s R410A – Řídící systém TCC-Link
Ovladač (řídící modul)
Popis
Možnosti připojení
RBC-AMT32E
Kabelový dálkový ovladač
S-MMS/S-HRM/MiNi-SMMS - DI/S-DI
RBC-AS21E2
Kabelový dálkový ovladač (hotelový)
S-MMS/S-HRM/MiNi-SMMS - DI/S-DI
Týdenní časovač
S-MMS/S-HRM/MiNi-SMMS - DI/S-DI
Set infra ovladače 4-cest. kazet. j.(standardní)
S-MMS/S-HRM/MiNi-SMMS - DI/S-DI
Set infra ovladače podstropní jedn.
S-MMS/S-HRM/MiNi-SMMS - DI/S-DI
TCB-AX21E2
Set infra ovladače univerzální (vč. přijímače)
S-MMS/S-HRM/MiNi-SMMS - DI/S-DI
TCB-T21LE2
Dálkový teplotní senzor
S-MMS/S-HRM/MiNi-SMMS - DI/S-DI
TCB-SC642TLE2
Centrální ovladač
S-MMS/S-HRM/MiNI-SMMS
TCB-CC163TLE2
Centrální 16x ON/OFF ovladač (zap./vyp.)
S-MMS/S-HRM/MiNI-SMMS
Rozhraní / převodník TCC-Link – AI network
S-MMS/S-HRM/MiNi-SMMS - DI/S-DI
TCB-IFCB-4E2
Modul signalizace provozu, poruchy a pro dálkové vypnutí/zapnutí
S-MMS/S-HRM/MiNi-SMMS - DI/S-DI
TCB-PCMO2E
Modul ext. zapnutí / vypnutí (venkovní jedn.)
S-MMS/S-HRM/MiNI-SMMS
Modul signalizace poruchy (venkovní jedn.)
S-MMS/S-HRM/MiNI-SMMS
Modul omezení prodového odběru (venkovní jedn.)
S-MMS/S-HRM/MiNI-SMMS
BMS-TP0641ACE
Touch Screen (max 64 jedn.)
S-MMS/S-HRM/MiNI-SMMS
BMS-TP5121ACE
Touch Screen (max 512 jedn.)
S-MMS/S-HRM/MiNI-SMMS
BMS-TP0641PWE
Touch Screen (max 64 jedn. + el.energie)
S-MMS/S-HRM/MiNI-SMMS
BMS-TP5121PWE
Touch Screen (max 512 jedn. + el.energie)
S-MMS/S-HRM/MiNI-SMMS
BMS-IFLSV2E2
Rozhraní / převodník TCC-Link – TCS
S-MMS/S-HRM/MiNI-SMMS
BMS-IFWH4E2
Rozhraní pro sledování spotřeby energie
S-MMS/S-HRM/MiNI-SMMS
BMS-IFDD02E2
Rozhraní s digitálními vstupy a výstupy
S-MMS/S-HRM/MiNI-SMMS
Rozhraní pro napojení na systém LONworks
S-MMS/S-HRM/MiNI-SMMS
Rozhraní pro napojení na systém BACnet
S-MMS/S-HRM/MiNI-SMMS
BMS-CM1280TLE
Compliant Manager „Standard“
SMMS/S-HRM/MiNi-SMMS
BMS-CM1280FTLE
Compliant Manager „High Specific”
SMMS/S-HRM/MiNi-SMMS
BMS-WB2561PWE
WEB-base Controller
SMMS/S-HRM/MiNi-SMMS
BMS-WB01GTE
WEB-base Controller
SMMS/S-HRM/MiNi-SMMS
RBC-EXW21E2
TCB-AX21U(W)-E2
RBC-AX22CE2
TCB-PCNT30TLE2
TCB-PCIN2E
TCB-PCDM2E
BMS-IFLN640TLE
BMS-LSV4E2
58
Ovladače pro lokální řízení
Mezi tzv. lokální ovladače patří
standardní kabelový ovladač, infra
dálkový ovladač a týdenní časovač.
Kabelový ovladač RBC-AMT32E (resp.
zjednodušený hotelový ovladač
RBC-AS21E2) může ovládat buď
jednu vnitřní jednotku nebo skupinu
až 8mi jednotek. Ovladače mají tyto
funkce: start/stop, změna provozního
režimu, nastavení teploty a rychlosti
ventilátoru, časovač (hotelový ovladač
časovač nemá) a vlastní diagnostiku
poruchy a indikaci chybového kódu.
Pokud je potřeba nastavit různé
provozní časy v průběhu týdne
nabízí Toshiba speciální ovladač
- týdenní časovač RBC-EXW21E2.
Týdenní časovač funguje společně
s kabelovým ovladačem nebo s
centrálním ovladačem. Hlavní funkce
jsou: týdenní program s denními cykly
(zapnutí / vypnutí), dva programy
(např. zima / léto) a funkce pro blokaci
určitého dne (So, Ne).
Další lokální variantou přinášející
ještě širší možnosti ovládání je použití
infra ovladačů (TCB-AX21E2, TCBAX22CE2, TCB-AX21U (W)E2).
Infraovladače jsou buď dodávány
přímo s jednotkami (nástěnné
kompaktní) nebo je možné je objednat
jako příslušenství. Ovladače obsahují
všechny základní funkce jako kabelový
standardní ovladač.
Lokální ovladače provozu
vnitřních jednotek
RBC-AMT32E – Standardní
kabelový ovladač
RBC-AS21E2 – Jednoduchý
kabelový ovladač
TCB-AX21E2 – Infra
dálkový ovladač
Dálkový ovladač typu RBC-AMT32E
je určen pro ovládání jedné nebo více
vnitřních jednotek (maximálně až 8). Délka
propojovacího komunikačního kabelu je v
případě potřeby až 500m.
Skupinové ovládání: jedním ovladačem je
možné řídít až 8 vnitřních jednotek tak, že
všechny jednotky mají stejné požadované
provozní hodnoty (teplota, rychlost
ventilátoru, režim atd.), ale každá pracuje
nezávisle podle potřeby.
Ovladač je určen pro méně náročnou
obsluhu zařízení, tj. neobsahuje časovač
provozu zařízení, spouštění externího
ventilátoru přívodu vzduchu a pod.
Rovněž nemá možnost plného servisního
přístupu a programování zařízení.
S ohledem na své zjednodušené vlastnosti
je též nazýván hotelovým ovladačem,
neboť je často používán v aplikacích
hotelového typu, kde je preferována
maximální přehlednost a jednoduchost
obsluhy. Funkce druhého ovladače
zařízení: vnitřní jednotka může být v
případě potřeby lokálně ovládána ze dvou
míst použitím kombinace standardního
ovladače RBC-AMT21E2 a jednoduchého
ovladače RBC-AS21E2.
Dvojité ovládání funguje na základě
poslední požadované volby.
Dálkový bezkabelový ovladač umožňuje
plné ovládání zařízení v rozsahu
standardního ovladače, neumožňuje
však některé funkce (neumožňuje plnou
obousměrnou komunikaci jako kabelový
ovladač - např. programování parametrů
jednotky apod.). Zobrazuje však hodnotu
chybového kódu. Ovladač je též možné
použít jako druhý ovladač pro ovládání
jedné nebo skupiny jednotek (obdobně
jako zjednodušený ovladač).
Funkce ovladače:
- Start/stop
- Změna provozního režimu
- Nastavení teploty
- Nastavení směru proudění vzduchu
- Časovač
- Kontrola stavu a termínu údržby filtrů
- Zobrazení chybového kódu
Funkce ovladače:
- Start/stop
- Změna provozního režimu
- Nastavení teploty
- Nastavení rychlosti ventilátoru
- Časovač zařízení
- Doba od provedení údržby filtru
- Zobrazení chybového kódu
- možnost připojení jako druhý (vedlejší)
ovladač
- Možnost řízení dvěma dálkovými ovladači
Funkce ovladače:
- Start/stop
- Nastavení teploty
- Nastavení směru proudění vzduchu
- Doba od provedení údržby filtru
- Ukázka chybového kódu
Standardní kabelový ovladač
Jednoduchý kabelový ovladač
Infra dálkový ovladač
RBC-AMT32E
RBC-AS21E2
TCB AX21E2
59
Možnosti
centrálního ovládání
RBC-EXW21E2 –
Týdenní časovač
Týdenní časovač RBC-EXW21E2 může
být použit v kombinaci se standardním
kabelovým ovladačem RBC-AMT21E
(řízení jedné jednotky nebo skupiny
až 8mi jednotek) nebo v kombinaci s
centrálním ovladačem (možnost řízení
provozu celého systému nebo pouze
jedné zóny systému – viz. část centrální
ovladač).
Časovač obsahuje program na 7 dní v
týdnu (každý den samostatně, každý až se
3mi provozními cykly), sledování reálného
času a jednotlivá data je možné snadno
kopírovat nebo mazat.
TCB-SC642TLE2
– Centrální dálkové
ovládání
Centrální ovladač TCB-SC642TLE2
umožňuje řídit až 64 nezávislých vnitřních
jednotek, tj. každou jednotku samostatně.
Zároveň umožňuje rozdělit jednotky až
do čtyř zón a v případě potřeby ovládat
všechny jednotky příslušné zóny najednou.
Centrální ovladač umožňuje stejné
funkce jako standardní dálkový ovladač,
vč. zobrazení nastavených provozních
parametrů jednotlivých jednotek.
Samozřejmě umožňuje i vyšší funkce jako
blokaci lokálního řízení, omezení teploty a
podobně.
TCB-CC163TLE2
Ovládání zapnutí/vypnutí
Celkem až 16 vnitřních jednotek (nebo
skupin jednotek) můžete ovládat jedním
tlačítkem tohoto ovladače – můžete
všechny jednotky najednou zapnout a
nebo najednou vypnout.
Ovladač je vybaven dvěma výstupy
přes beznapěťové kontakty (signalizace
provozu a poruchy) a jedním vstupem
(všechny jednotky zapnout, všechny
jednotky vypnout). Rovněž je možno
k ovladači připojit týdenní časovač
RBC-EXW21E.
Funkce časovače:
- Týdenní časové programování
- Různé provozní cykly v každém dni
- Až 3 časy vypnutí a zapnutí na každý
den
- Funkci kopírování denních programů
- Funkci mazání jednotlivých časů
- 2 programy (např. provoz léto / zima)
- Funkci přeskočení určitého dne (svátek)
- Uložení údajů až 72 hodin po výpadku
napájení
Funkce centrálního ovladače:
- Základní nebo skupinové funkce
ovládání
- Nastavení jednotlivých zón
- Funkce priority poslední volby (LastTouch) při spolupráci s lokálními ovladači
- Možnost omezení lokálního ovladače:
plná, omezená nebo nulová možnost
regulace.
Týdenní časovač
Centrální dálkové ovládání
Ovládání zapnutí/vypnutí
RBC-EXW21E2
TCB-SC642TLE2
TCB-CC163TLE2
60
Řídící systémy budov
Řídící systém Toshiba TCC-Link
přináší vlastní rozsáhlé možnosti
ovládání systémů VRF a split systémů
řady Digital Invertor a Super Digital
Invertor. Díky tomu lze tato zařízení
snadno integrovat pod společné
ovládání. Hlavní předností systému
TCC-Link je však kompatibilita
s vyššími řídícími systémy budov
typu BMS (Building Management
System), které slouží k centrálnímu
řízení technologií budov, např.
protipožárních systémů, osvětlení,
výtahů, vzduchotechniky, topení
apod. TCC-Link nabízí univerzální
síťová rozhraní, která dokáží nejen
přijímat povely od vyšších řídích
systémů, ale dokáží zpět předávat
kompletní informace o provozu
celého klimatizačního systému i každé
jednotky.
LonWorks Gateway
BACnet Server
Rozhraní umožňuje připojit
klimatizační systém VRF ovládaný
vlastním řídícím systémem TCCLink do sítě typu LonWorks.
Zajišťuje vzájemnou obousměrnou
komunikaci, tj. řízení i monitorování
provozu jednotlivých zařízení pomocí
signálů formátu SNVT.
Systém BACnet komunikuje s TCCLink prostřednictvím rozhraní vyšší
úrovně s označením Intelligent Server.
Použití objektově orientovaných
signálů s přesnou adresací umožňuje
následující funkce:
Ovládací panel
TouchScreen
Povely:
- Zapnout / vypnout
- Volba režimu: chlazení / topení /
ventilace
- Nastavení požadované teploty
- Centrální / lokální řízení
Monitoring:
- Zapnuto / vypnuto
- Režim: chlazení / topení / ventilace
/ porucha
- Nastavená požadovaná teplota
- Centrální / lokální řízení
- Teplota v místnosti
Lon Gateway
Pokyny:
- Zapnout / vypnout
- Režim: chlazení / topení / ventilace
- Nastavení požadované teploty
- Centrální / lokální řízení
- Rychlost ventilátoru
Kontrola:
- Zapnuto / vypnuto
- Režim: chlazení / topení / ventilace
/ porucha
- Nastavená teplota
- Teplota v místnosti
- Centrální / lokální řízení
- Sledování spotřeby energie
BACnet Server
Obrazovka ovládacího panelu s
technologií TouchScreen přináší
přehledné zobrazení všech informací
o systému včetně snadné a přehledné
obsluhy zařízení. Plně využívá
možností rozhraní Intelligent Server.
Povely:
- Zapnout / vypnout vč. předání
povelů po síti
- Chlazení / topení
- Nastavení požadované teploty
- Centrální / lokální řízení
Kontrola:
- Zapnuto / vypnuto
- Chlazení / topení
- Teplota v místnosti
- Centrální / lokální nastavení
- Porucha systému
- možnost měření a rozúčtování
spotřeby energie (při použití
pulsních měřičů příkonu a
příslušného panelu TouchScreen)
- Zobrazení chybových kódů
- Informace o provozních datech
Touch Screen
61
Software „Interactiv
Intelligence“
Software „Interactive Intelligence“
je určen pro instalaci na standardním
uživatelském PC. Připojuje se pomocí
rozhraní LONworks Gateway RBCIFLN640TLE přímo na hlavní datovou
sběrnici systému TCC Link.
Umožňuje kompletní kontrolu, řízení
a monitoring každé jednotlivé vnitřní
jednotky dle požadavků uživatele
(možno programovat dle konkrétních
požadavků a potřeby).
Povely:
- Zapnout / Vypnout
- Volba režimu: chlazení / topení /
ventilace
- Nastavení požadované teploty
- Centrální / lokální řízení
Monitoring:
- Zapnuto / Vypnuto
- Režim: chlazení / topení / ventilace
- Nastavená požadovaná teplota
- Centrální / lokální řízení
- Teplota v místnosti
- Chybové hlášení
Compliant Manager
WEB Based Controller
Centrální ovladač až pro 128 vnitřních
jednotek. Určen pro přímé připojení
na sběrnici TCC-Link bez dalších
rozhraní. I přes velmi jednoduchou
instalaci umožňí ovladač Compliant
manager plné řízení, ovládání
a monitoring všech připojených
vnitřních jednotek.
Ovládání celkem až 512 vnitřních
jednotek přes internetové nebo síťové
rozhranní. Možnost ovládání zařízení
z libovolného místa s přístupem na
internet.
Povely:
- Zapnout / Vypnout
- Volba režimu: chlazení / topení /
ventilace
- Nastavení požadované teploty
- Centrální / lokální řízení
Model „High Specific“ přínáší oproti
typu “Standard” tyto možnosti:
- týdenní časovač
- řízení / monitoring přes standardní
uživatelské PC
- rozúčtování spotřeby elektrické
energie
- Jednoduchá instalace
- Přehledné nastavení i obsluha
- Anglická a německá verze
- Sledování spotřeby energie
- Ochrana přístupovým heslem
- Kompatibilní s PC
62
TCC-Link
Paměťová
karta
Oddělovací
rozhraní (1)
TCC-Link hlavní sběrnice
Export dat do PC pro určení
spotřeby
Bacnet
Server
BACnet ™
LonWorks ®
Rozhraní
LonWorks
(4)
TCC-Link hlavní sběrnice
(1)
Rozhraní
sledování
spotřeby energie
Oddělovací
rozhraní
(8)
(1)
(1)
(8)
(8)
Měřící místa měření příkonu
(připojení generátorů pulsů dle okamžité
spotřeby energie – kWh)
63
Produ
Produktový software
celkový přehled
Projekční software s. 64
Diagnostický software s. 65
Příslušenství systémů
VRF R410A
s. 66
64
Toshiba – záruka kvality
a produktové podpory
Firma Toshiba neustále vyvíjí nové
a výkonější systémy, které jsou
vybaveny tou nejnovější technologií.
Dodává k nim však také kvalitní a plně
funkční software, který usnadňuje
nejen jejich návrh a tvorbu projekčních
podkladů, ale i jejich instalaci,
uvedení do provozu a provozní servis.
Projekční software:
během pár minut hotovo
Pro celou výrobní řadu systémů VRF s
R410A byl vyvinut kvalitní a názorný
projekční software, který je základním
nástrojem pro projektanty, architekty,
montážní firmy a vůbec všechny, kteří
chtějí navrhovat tyto technologicky
vyspělé systémy značky Toshiba.
Pomocí tohoto softwaru může
uživatel snadno navrhnout kompletní
VRF systém. Výběrem symbolů
vnitřních jednotek nebo jednotlivých
odboček a následným zadáním
předpokládané délky příslušného
rozvodu chladiva k předchozímu
prvku snadno sestavíte celý
požadovaný systém. Program už
sám navrhne dimenze rozvodů a typy
odboček. Kdykoliv je rovněž možné
přesně definovat základní provozní
vlastnosti jednotek (např. venkovní
a vnitřní teplota, rychlost ventilátorů
apod.), které velmi ovlivňují skutečný
výkon a provozní charakteristiky
systému.
Software každý vložený údaj
automaticky ihned zapracuje
do systému a okamžitě pomocí
počítačové simulace upraví nejen
všechny dimenze rozvodů, ale též
skutečný výkon celého systému i
výkonové parametry každé vnitřní
jednotky.
Díky tomuto výkonnému a
názornému software je projektování
VRF systémů Toshiba v jakémkoliv
uspořádání a za všech provozních
podmínek skutečným potěšením.
Software samozřejmě zajišťuje
neustálou kontrolu parametrů
systému s požadovanými projekčními
daty výrobce - v případě nesouladu či
překročení hranic okamžitě upozorní
na vzniklé rozdíly a umožní opravu
příslušných hodnot.
Grafické znázornění systému rozvodů chladiva, vč. jejich průměrů a délek, jako i umístění
odboček a vnitřních jednotek.
Výpočet skutečných parametrů systému: celkový chladící a topný výkon, citelný a skutečný
chladící výkon každé jednotky, potřebné množství chladiva.
Víceúrovňový systém – evidence celých projektů i jednotlivých systémů.
Funkce exportu protokolů o projektu do standardního formátu programu MS Word nebo
programů podporujících formát HTML.
Automatický přepočet parametrů systému a úprava schématu při rozšíření nebo provedení
jakýchkoliv úprav v projektu.
Zohlednění rychlosti ventilace v protokolu parametrů systému (nízké / střední / vysoké otáčky).
65
Diagnostický
software
Pro servisní účely vyvinula Toshiba
diagnostický software Dyna Doctor,
který slouží jako základní nástroj
pro řízení, kontrolu a servis nových
systémů VRF.
Přenosný počítač s programem lze
snadno přímo připojit na zařízení
přes příslušné komunikační rozhraní.
Ihned získáte dokonalý přehled o
všech provozních parametrech celého
chladícího okruhu jako jsou např. stav
a poloha jednotlivých ventilů, údaje
všech senzorů teploty a tlaku, okamžitý
výkon kompresorů atd. Okamžitě
získáte i všechna provozní data od
každé vnitřní i venkovní jednotky. Jen
tak lze správně vyhodnotit provoz
zařízení, popřípadě získaná provozní
data uložit pro pozdější provedení
důkladné technické analýzy.
Diagnostický software, který je
exkluzivně vyvinut technickým
oddělením evropské sekce firmy
Toshiba, je důležitý základ pro kvalitní
servis zařízení a pro plné využití
špičkové spolehlivosti VRF systémů.
Výpočtem určený skutečný výkon vnitřních jednotek.
Výpočtem určený skutečný výkon venkovních jednotek.
Zobrazení údajů o chladicím okruhu a souvisejících parametrů:
- stav ventilů,
- teploty chladiva,
- detailní diagram chladícího okruhu atd.
Uložení a vyhodnocení posledních 11.000 chybových hlášení.
Záznam provozních dat z provozu chladícího okruhu pro pozdější detailní analýzu.
66
Rozvody chladiva – Rozdělovače
Popis
Y-odbočka
4-cestný H-rozdělovač
8-cestný H-rozdělovač
S-MMS (2-trubkový)
S-HRM (3-trubkový)
Výkon vnitřních jednotek
Menší než 18 kW
RBM-BY54E
RBM-BY54FE
RBM-BY104E
RBM-BY104FE
18 až 40 kW
RBM-BY204E
RBM-BY204FE
40 až 70.5 kW
RBM-BY304E
RBM-BY304FE
70,5 kW a více
RBM-HY1043E
RBM-HY1043FE
Menší než 40 kW
RBM-HY2043E
RBM-HY2043FE
40 až 70,5 kW
RBM-HY1083E
RBM-HY1083FE
Menší než 40 kW
RBM-HY2083E
RBM-HY2083FE
40 až 70,5 kW
RBM-BT13E
RBM-BT13FE
pro všechny venkovní jednotky
Schéma
T-kus
S-MMS/S-HRM - Příslušenství
Určeno pro jednotky
Označení
Popis
TCB-LF1601UE
TCB-UFM1601UE
TCB-UFH1601UE
TCB-GFC1601UE
TCB-GB1601UE
TCB-FF101URE
TCB-SP1601UE
TCB-BC1601UE
Základní filtr s prodlouženou životností
Filtr s vyšší účinností 65
Filtr s vyšší účinností 90
Přívod čerstvého vzduchu - filtrační komora
Přívod čerstvého vzduchu - nasávací komora
Přívod čerstvého vzduchu - příruba
Distanční manžeta pro výškové nastavení
Sada pro zaslepení výdechů vzduchu
(pro nasávání zezadu)
TCB-UFM11BFCE
TCB-UFM21BFCE
(pro nasávání zdola)
TCB-UFM11BE
TCB-UFM21BE
TCB-UFM31BE
TCB-UFM41BE
Filtr s vyšší účinností 65
(pro nasávání zezadu)
TCB-UFH51BFCE
TCB-UFH61BFCE
(pro nasávání zdola)
TCB-UFH51BE
TCB-UFH61BE
TCB-UFH71BE
TCB-UFH81BE
Filtr s vyšší účinností 90
(krycí panel pro nasávání zdola)
RBC-UD281PE(W)
RBC-UD501PE(W)
RBC-UD801PE(W)
RBC-UD1401PE(W)
Krycí panel
TCB-CA281BE
TCB-CA501BE
TCB-CA801BE
TCB-CA1401BE
Připojovací plátěná manžeta
(pro nasávání zezadu)
TCB-FC281BE
TCB-FC501BE
TCB-FC801BE
TCB-FC1401BE
Držák základního filtru
TCB-FK281BE
TCB-FK501BE
TCB-FK801BE
TCB-FK1401BE
Sada pro instalaci filtru při nasávání zdola
TCB-UFM1D-1E
TCB-UFM2D-1E
TCB-UFM3DE
Filtr s vyšší účinností 65
MMD-AP0181/0481H
MMD-AP0241-0361H
MMD-AP0721-0961H
TCB-UFH5D-1E
TCB-UFH6D-1E
TCB-UFH7DE
Filtr s vyšší účinností 90
MMD-AP0181/0481H
MMD-AP0241-0361H
MMD-AP0721-0961H
TCB-PF1D-1E
TCB-PF2D-1E
TCB-PF3DE
Základní filtr s prodlouženou životností
MMD-AP0181/0481H
MMD-AP0241-0361H
MMD-AP0721-0961H
TCB-FCY21DE
TCB-FCY31DE
TCB-FCY51DE
TCB-FCY100DE
Držák základního filtru
MMD-AP0181H
MMD-AP0241-0361H
MMD-AP0481H
MMD-AP0721-0961H
TCB-DP22CE2
Sada čerpadla kondenzátu
MMC-AP0151-0481
TCB-KP12CE2
TCB-KP22CE2 Sada tvarovaného potrubí
(při použití sady čerpadla kondenzátu)
MMC-AP0151-0181
MMC-AP0241-0481
MMU-AP0091-0561H
MMD-AP0071-0121/AP0241-0301BH
MMD-AP0151-0181/AP0361-0561BH
MMD-AP0071-0121BH
MMD-AP0151-0181BH
MMD-AP0241-0301BH
MMD-AP0361-0561BH
MMD-AP0071-0121/AP0241-0301BH
MMD-AP0151-0181/AP0361-0561BH
MMD-AP0071-0121BH
MMD-AP0151-0181BH
MMD-AP0241-0301BH
MMD-AP0361-0561BH
MMD-AP0071-0121BH
MMD-AP0151-0181BH
MMD-AP0241-0301BH
MMD-AP0361-0561BH
MMD-AP0071-0121BH
MMD-AP0151-0181BH
MMD-AP0241-0301BH
MMD-AP0361-0561BH
MMD-AP0071-0121BH
MMD-AP0151-0181BH
MMD-AP0241-0301BH
MMD-AP0361-0561BH
MMD-AP0071-0121BH
MMD-AP0151-0181BH
MMD-AP0241-0301BH
MMD-AP0361-0561BH
Podmínky měření pro klimatizační jednotky Toshiba:
Chlazení:
vnitřní teplota 27°C ST/19°C MT, venkovní teplota 35°C ST
Topení:
vnitřní teplota 20°C ST, venkovní teplota 7°C ST, 6°C MT
Rozvody chladiva: délka 7,5 metrů, bez převýšení mezi vnitřní a venkovní jednotkou
Hladina akust. tlaku: měřeno ve vzdálenosti cca. 1,5 m od vnitřní jednotky, resp. ve vzdálenosti 1m od venkovní jednotky.
Energet. třída, roční spotřeba energie: ve smyslu směrnice Evropské Komise 2002/31/EC
*přesná metodika měření – viz manuál technických údajů
prodej, montáž a servis klimatizací
chladicí a mrazicí techniky
Piletická 45, 503 41 Hradec Králové 7, Tel.: 495 221 313, 602 255 755, Zelená linka: 800 122 800, E-mail: [email protected]
OTEVÍRACÍ DOBA: Pondělí - Pátek 7:00-16:30
www.
klimatizace.net

Podobné dokumenty

BUSINESS R410A 2011/2012

BUSINESS R410A 2011/2012 TOSHIBA Twin Rotary: bezkonkurenční kompresor ve svém oboru Ve venkovních jednotkách o výkonu 14 a 16 HP pracují tři zcela nové, frekvenčně řízené Twin Rotary kompresory s vynikajícími výkonovými p...

Více

ceník příslušenství 2008 / 2009

ceník příslušenství 2008 / 2009 RBC-AX22CE2 – Infračervený-ovladač + přijímač pro podstropní jednotky přijímač a dálkový ovladač pro Digital Inverter, Super Digital Inverter a Super MMS podstropní jednotky.

Více

Sborník Enersol 2011

Sborník Enersol 2011 stabilnější a nezatěţují tolik rozvodnou síť elektrické energie, zrovna tak nehyzdí tolik ráz krajiny. Proč právě bioplynové stanice? Jak jiţ bylo řečeno, nehyzdí tolik ráz krajiny, jsou stabilnějš...

Více

Daiseikai

Daiseikai Je skutečností, že jednotky Daiseikai Vás oslní nejen svou nízkou spotřebou elektrické energie, ale též účinností aktivního filtračního systému. S hodnotou koeficientu využití energie EER 4,18 se v...

Více