prohlášení o vlastnostech

Komentáře

Transkript

prohlášení o vlastnostech
PROHLÁŠENÍ O VLASTNOSTECH
CS
according to Annex III of the Regulation (EU) Nr. 305/2011 (Construction Products Regulation)
Hilti protipožární povlak CFS-CT
Č. Hilti CFS “1121-CPD-JO5000”
1. Jedinečný identifikační kód typu výrobku:
Hilti protipožární povlak CFS-CT
2. Typ, série nebo sériové číslo nebo jakýkoli jiný prvek umožňující identifikaci stavebních výrobků podle čl. 11 odst. 4:
viz číslo šarže uvedené na výrobku
3. Zamýšlené použití nebo zamýšlená použití stavebního výrobku v souladu s příslušnou harmonizovanou technickou
specifikací podle předpokladu výrobce:
Protipožární a těsnící produkt pro těsnění prostupů, viz ETA-11/428, ETA-11/429
Kabelové prostupy
Prostupy potrubí
Kombinované prostupy
Kabely, kabelové svazky, menši vedení
Plastové, kovové a Kompozitní potrubí
Kabely, kabelové lávky. Plastové, kovové a
Kompozitní potrubí
Oblast použití musí být v souladu s
obsahem příslušného schválení ETA11/0428 pro jednodeskové a ETA11/429 pro dvoudeskové aplikace
4. Jméno, firma nebo registrovaná obchodní známka a kontaktní adresa výrobce podle čl. 11 odst. 5:
HILTI Corporation, Feldkircherstrasse 100, 9494 Schaan, Principality of Liechtenstein
5. Případně jméno a kontaktní adresa zplnomocněného zástupce, jehož plná moc se vztahuje na úkoly uvedené v čl. 12
odst. 2: neuvádí se
6. Systém nebo systémy posuzování a ověřování stálosti vlastností stavebních výrobků, jak je uvedeno v příloze V:
Systém 1
7. harmonizovaná norma: nevztahuje se
8. V případě prohlášení o vlastnostech týkajících se stavebního výrobku, pro který bylo vydáno evropské technické
posouzení:
SITAC vydal evropské technické schválení ETA-11/428 a ETA-11/429 na základě ETAG č. 026-1 a ETAG č. 026-2, notifikovaný
orgán Warrington Certification Limited vykonává úkony třetí strany jak je uvedeno v příloze V, v rámci systému 1 a vydal prohlášení
o shodě 1121-CPD-JO5000.
9. Vlastnosti uvedené v prohlášení:
Základní charakteristiky
Reakce na oheň
Požární odolnost
Vzduchová propustnost
Vodotěsnost
Nebezpečné látky
Odolnost proti nárazu / pohybu
Ochrana proti hluku
Trvanlivost a použitelnost
Jiné
Vlastnost / Harmonizované technické specifikace
Třída D-s2, d0 dle EN 13501-1 pro Hilti protipožární povlak CFS-CT na desky z minerální plsti.
Viz ETA -11/428, ETA-11/429
Požární odolnost a oblast použití dle EN 13501-2.
Viz ETA-11/428, ETA-11/429
Testováno dle EN 1026. Viz ETA-11/428, ETA-11/429
Testováno dle ETAG 026-2, příloha C. Viz ETA-11/428, ETA-11/429
Viz ETA-11/428 odstavec 2.5, ETA-11/429, odstavec 2.5
Testováno dle EOTA technickoá zpráva -TR001. Viz ETA-11/428, ETA-11/429
Testováno dle EN ISO 140-3, EN ISO 717-1 a EN ISO 20140-10. Viz ETA-11/428, ETA-11/429
o
Y2(-20/+70) C v souladu s EOTA technickou zprávou - TR024.
Pružnost testovaná souladu s EN ISO 1519. Viz ETA-11/428, ETA-11/429
Nevztahuje se / Žádný parameter není stanovený
10. Vlastnost výrobku uvedená v bodě 1 a 2 je ve shodě s vlastností uvedenou v bodě 9. Toto prohlášení o vlastnostech
se vydává na výhradní odpovědnost výrobce uvedeného v bodě 4.
Podepsáno za výrobce a jeho jménem:
Dr. Paul Langford
Martin Althof
BU Head
Business Unit Chemicals
Hilti Corporation
Head of Quality
Business Unit Chemicals
Hilti Corporation
Schaan, Červenec 2013
DoP_cs_01-01_01092013_Hilti CFS 1121-CPD-JO5000

Podobné dokumenty

Hailea maloobchod 2010

Hailea maloobchod 2010 368-7101 Hailea Pond Air Ride ACO9720 - 30 L, 20 Watt, 30 L/min., >0,025Mpa 368-7102 Hailea Pond Air Ride ACO9725 - 40 L, 35 Watt, 40 L/min., >0,03Mpa

Více

R - Artigo

R - Artigo Elastic: Granito elastic, Uni elastic, Nat elastic

Více

prohlášení o vlastnostech dop 13-cl-301

prohlášení o vlastnostech dop 13-cl-301 Toto prohlášení o vlastnostech se vydává na výhradní odpovědnost výrobce uvedeného v bodě 4. Podepsáno za výrobce a jeho jménem:

Více

konstrukce, materiály

konstrukce, materiály • vnitřní vybavení – montáž na DIN lištu • 19“ systém RACK – šířka zásuvky – výška 1“ / 2“ • silové rozvody – kabely upevněné na svorkonice – styk Al / Cu – spojky z jiného kovu • svorkovnice – sys...

Více

NEC_Datasheet_V651-czech čeština – PDF

NEC_Datasheet_V651-czech čeština – PDF MultiSync® V651 představuje vlajkovou loď NEC V-série, která se může pochlubit svojí velikostí 65". Tento displej se dodává s novým dvojitým slotem NEC a integrovanými reproduktory. Impozantní soub...

Více

Declaration of Performance - 3363

Declaration of Performance - 3363 Typ, série nebo sériové číslo nebo jiný libovolný prvek umožňující identifikaci stavebního výrobku podle požadavků článku 11 (4):

Více