Elektronické sirény ECN 4. generace

Komentáře

Transkript

Elektronické sirény ECN 4. generace
a
Elektronické sirény ECN
4. generace
spolehlivý a operativní prostředek k varování, vyrozumění a informování obyvatelstva
za všech situací, zejména mimořádných událostech
Hlavním cílem a smyslem budovaných varovacích a vyrozumívacích
systémů je včasné předání komplexních informací k záchraně lidských
životů, majetku fyzických a právnických osob.
Přednosti sirén ECN a jejich užití:
Stávající motorové sirény, vzhledem ke svým technickým možnostem, jsou
schopny informovat obyvatelstvo jen 4 druhy tónových signálů, což v dnešní
době je již zcela nevyhovující.
Elektronické sirény typu ECN plně zabezpečují soudobé požadavky na
vyrozumění a informování obyvatelstva za každé situace a podle požadavku
zákazníka na vybavení mají tyto přednosti a schopnosti:
diagnostika ovládací skříně
naprogramování mluveného slova pro jednotlivá varování nebo vyrozumění
využití jako běžná siréna, propojení na elektroakustická zařízení
napojení na jednotný systém varování a vyrozumění obyvatelstva orgány CO
ČR (jejich dálkové spuštění)
digitální paměť pro mluvená slova
možnost zabudování radiového přijímače a radiového spuštění varovacího
systému
možnost vybavení systému pro DUPLEX
plné využití jako městského nebo obecního rozhlasu
možnost spouštění počtu sirén podle konkrétní potřeby
schopnost zabezpečit svoji funkci i při výpadku elektrického proudu
zabudované testovací rutiny mohou nahradit hlasité zkoušky sirén a provést
vyhodnocení funkčnosti a její evidence
danou technologii je možno rozšířit o monitorování prostorů možného úniku
nebezpečných škodlivin apod.
Elektronické sirény se vyznačují malými rozměry, malou hmotností a vysokou
efektivitou. Elektronická i mechanická modularita umožňuje dosáhnout
požadovaného šíření zvuku do předpokládaných směrů.
Kompaktní konstrukce chrání sirény proti vichřicím a zaručuje nízké náklady na
údržbu a bezporuchovou funkci po několik let.
Odolnost & robustnost
Díky použití vybraných materiálů jsou elektronické sirény ECN odolné vůči
nejdrsnějším podmínkám okolí v rozsahu od extrémního vedra a tropické vlhkostí
vzduchu až po sníh, led a vysoké mrazy (-30 °C až +70 °C).
Elektronické sirény ECN pracují i při výpadku elektrického proudu na své
náhradní zdroje po dobu až 100 hodin, v závislosti na nastaveném režimu a
četnosti spouštění.
Kvalita poslechu
Sirény ECN varují a vyrozumívají obyvatelstvo nejen tónem sirény, ale podle
zadání a naprogramování také mluveným slovem. Systém elektronických sirén
plně zabezpečí a nahradí vysílání městského a obecního rozhlasu.
Vynikající technologie
ECN jsou stavebnicová zařízení, u kterých byl proveden speciální design,
umožňující šíření zvuku jak všesměrově, tak směrovaně. Různé typy dovolují
výstupní výkony od 300 do 3000 W.
Kontaktní adresa:
a
ASCOM (CZ), s.r.o.
Zemské právo 1199/5
102 00 Praha 10 - CZ
Tel.: + 420 267 219 512 - 8
Fax: + 420 267 219 511
E-mail:[email protected]
www.ascom.cz
Nabízíme vybudování uceleného systému varování a vyrozumění, včetně
možnosti vydávání potřebných informací k činnosti obyvatelstva za všech
vzniklých mimořádných situací a to i v případě výpadku elektrické sítě.
Na základě objednávky zabezpečíme zpracování projektu včetně vyjádření
statika, vybudování varovacího systému požadovanou technologií a jeho
komplexní předání do provozu.
Do současné doby společnost vybudovala a dále rozšiřuje systém vyrozumění a
varování obyvatelstva v hlavním městě Praze, Ostravě, Opavě, Krnově a Hradci
Králové.
Elektronické sirény ENC 4. generace
ECN 600 W
ECN 1200 W
ECN 1800 W
ECN 2400 W
ECN 3000 W
Charakteristiky sirény
Zvuková úroveň
Vyřazovací charakteristika
Počet akustických zářičů
Počet zesilovačů
Výkon
Hmotnost akustického zářiče
Materiál ozvučnice
Barva ozvučnice
Bateriové napájení
Pohotovostní doba baterií
Síťové napájení
Velikost skříně (Š x H x V) - mm
Zvuková úroveň
Vyřazovací charakteristika
109 db(A)/30m
všesměrová
4
2
600 w
18,4 kg
Gk AI Si 10 Mg
Aluminium Natur
24 V
více než 1 měsíc
220 V
600 x 350 x 760
109 db(A)/30m
všesměrová
Charakteristiky sirény
Zvuková úroveň
Vyřazovací charakteristika
Počet akustických zářičů
Počet zesilovačů
Výkon
Hmotnost akustického zářiče
Materiál ozvučnice
Barva ozvučnice
Bateriové napájení
Pohotovostní doba baterií
Síťové napájení
Velikost skříně (Š x H x V) - mm
Zvuková úroveň
Vyřazovací charakteristika
115 db(A)/30m
všesměrová
8
4
1 200 w
36,8 kg
Gk AI Si 10 Mg
Aluminium Natur
24 V
více než 1 měsíc
220 V
600 x 350 x 760
115 db(A)/30m
všesměrová
Charakteristiky sirény
Zvuková úroveň
Vyřazovací charakteristika
Počet akustických zářičů
Počet zesilovačů
Výkon
Hmotnost akustického zářiče
Materiál ozvučnice
Barva ozvučnice
Bateriové napájení
Pohotovostní doba baterií
Síťové napájení
Velikost skříně (Š x H x V) - mm
Zvuková úroveň
Vyřazovací charakteristika
118 db(A)/30m
všesměrová
12
6
1 800 w
55,2 kg
Gk AI Si 10 Mg
Aluminium Natur
24 V
více než 1 měsíc
220 V
600 x 500 x 1000
118 db(A)/30m
všesměrová
Charakteristiky sirény
Zvuková úroveň
Vyřazovací charakteristika
Počet akustických zářičů
Počet zesilovačů
Výkon
Hmotnost akustického zářiče
Materiál ozvučnice
Barva ozvučnice
Bateriové napájení
Pohotovostní doba baterií
Síťové napájení
Velikost skříně (Š x H x V) - mm
Zvuková úroveň
Vyřazovací charakteristika
121 db(A)/30m
všesměrová
16
8
2 400 w
73,6 kg
Gk AI Si 10 Mg
Aluminium Natur
24 V
více než 1 měsíc
220 V
600 x 500 x 1000
121 db(A)/30m
všesměrová
Charakteristiky sirény
Zvuková úroveň
Vyřazovací charakteristika
Počet akustických zářičů
Počet zesilovačů
Výkon
Hmotnost akustického zářiče
Materiál ozvučnice
Barva ozvučnice
Bateriové napájení
Pohotovostní doba baterií
Síťové napájení
Velikost skříně (Š x H x V) - mm
Zvuková úroveň
Vyřazovací charakteristika
123 db(A)/30m
všesměrová
20
10
3 000 w
92 kg
Gk AI Si 10 Mg
Aluminium Natur
24 V
více než 1 měsíc
220 V
600 x 500 x 1000
123 db(A)/30m
všesměrová

Podobné dokumenty

TELEKOMUNIKAČNÍ VĚSTNÍK

TELEKOMUNIKAČNÍ VĚSTNÍK Je povinen uživatele služby prokazatelnì seznámit s pravidly používání služby a zpùsobem vyøizování pøípadných stížností na poskytnutí nekvalitní služby.

Více

DOMÁCÍ KINO 6/2010 Wharfedale Diamond 10 CS Autor

DOMÁCÍ KINO 6/2010 Wharfedale Diamond 10 CS Autor stěny s největší plochou) a potlačení vzniku stojatého vlnění vzduchu uvnitř soustavy. Zvýšená péče je věnována rovněž rigidní čelní stěně, slepené ze dvou desek o celkové síle 25 mm, jejíž čelní p...

Více

Správa aplikací a Modernizace - T

Správa aplikací a Modernizace - T Správa a provoz korporátního softwaru SAP R/3, plánovacího a řídícího řešení SAP Supply Chain Management. T-Systems vyvinul nákladově příznivé řešení Best-Shoring a Delivery-Model přizpůsobený potř...

Více

Dokument - Otrokovice

Dokument - Otrokovice Pracovník působí v terénu. Dochází za lidmi, kteří mají problémy s dluhy, přímo do domácností, nebo je možno si s ním telefonicky smluvit schůzku v jeho kanceláři.

Více

Sborník vědeckých prací - Vysoká škola Karla Engliše

Sborník vědeckých prací - Vysoká škola Karla Engliše V současné době lze identifikovat několik přístupů k modelování procesů. Nejčastěji používanými jsou metodika Eriksson-Penker (setkáme se s ní v Use Case diagramech UML), ARIS vytvořený na bázi pra...

Více

DBS 18-2 iSP

DBS 18-2 iSP Skříň má 24 montážních míst, která umožňují vertikální i horizontální zavěšení s použitím odpovídajícího příslušenství. Manipulaci s reproboxem a jeho přepravu usnadňuje volitelný vozík. Zapuštěné ...

Více

Transport (add on modul pro Microsoft Axapta)

Transport (add on modul pro Microsoft Axapta) Obchodní a průmyslová řešení Řešení ERP, ekonomické agendy, personalistika Circon Circle Consulting, s.r.o. Sokolovská 201/270, 190 00 Praha 9 Tel.: +420 - 227 024 120, fax: +420 - 227 024 180 Kont...

Více