funkce sítnice

Komentáře

Transkript

funkce sítnice
Jakub Hájek
10/5/2010
LF2, 2009/2010
Světločivná vrstva oka, vnímá světlo v rozsahu
400 – 750 nm
Zevní fotoreceptory: tyčinky a čípky
Modifikované bipolární neurony
Největší hustota: macula lutea
Zprostředkovánívidění
Neurony: bipolární b., amakrinní b., gangliové
b., horizontální b.
10/5/2010
Funkce sítnice
10/5/2010
Funkce sítnice
10/5/2010
Funkce sítnice
Tyčinky
120 mil.
noční vidění
Čípky
6 mil.
3 typy (červená,
zelená, modrá)
10/5/2010
Funkce sítnice
10/5/2010
Funkce sítnice
Mechanismus: přeměna světla na AP
nervových vláken a zpracování v mozkové kůře
Změna struktury fotosenzitivních sloučenin
vyvolává nervovou aktivitu
AP až v gangliových b., předtím různé projevy
Tyčinky: ostrý nástup, pomalé odeznívání,
citlivější, odpověď úměrná intenzitě
Čípky: ostrý začátek i konec, proporcionální
odpověď
10/5/2010
Funkce sítnice
10/5/2010
Funkce sítnice
Tyčinky,čípky hyperpolarizace
Bipolární b. hyperpolarizace i
depolarizace
Amakrinní b. tvoří depolarizační potenciál
a hroty
Generátor potenciálu gangliových b.
Gangliové b. tvorba AP
10/5/2010
Funkce sítnice
Tma: stálé uvolňování mediátoru
Stále otevřené Na kanály
Rovnováhu udržuje Na/K pumpa
Světlo: omezení zvolňování mediátoru
Uzavření Na kanálů hyperpolarizace
Snížení uvolňování mediátoru
Vznik signálu AP
10/5/2010
Funkce sítnice
Složky: opsin a retinen
Rodopsin – pigment tyčinek
V membráně destiček v tyčinkách (90 % bílkovin)
Spojen s G-proteinem
Dopad světla změna konfigurace (cis trans)
Kaskáda vedoucí k uzavření Na kanálů
Čípky – receptory pro různé barvy
10/5/2010
Funkce sítnice
Světlo snižuje nejen konc. Na, ale i Ca
Pokles konc. Ca inaktivuje kaskádu a podpoří
obnovení původního stavu otevřením Na
kanálů
10/5/2010
Funkce sítnice
Guyton, Arthur C. Hall, John E. Textbook of
medical physiology. Elsevier Saunders 2006.
Ganong, William F. Přehled lékařské fyziologie.
Praha 2005.
Herget, Jan. Skripta z fyziologie.
Silbernagel, Stefan. Atlas fyziologie člověka.
Praha 2004.

Podobné dokumenty

Sestava 1 - Ústav molekulární genetiky AV ČR, vvi

Sestava 1 - Ústav molekulární genetiky AV ČR, vvi Oko, kterým pozorujeme svět kolem nás, je skvěle uzpůsobeno pro detekci záření různých vlnových délek. Světlo procházející čočkou je zaostřeno na oční sítnici (lat. retina), kde se nachází desítky ...

Více

PRA Progresivní retinální atrofie

PRA Progresivní retinální atrofie Rodopsin (tzv. zrakový purpur) je pigment citlivý na světlo. Nachází se na vnější části tyčinek zanořený v pigmentovaném epitelu. Rodopsin se skládá z 11-cis-retinalu (někdy označovaného jako retin...

Více

Mezoterapie Objednávky na tel:603520315 Kristýna Hrbáčková

Mezoterapie Objednávky na tel:603520315 Kristýna Hrbáčková pera.Automatická mikrojehličková tužka využívá nástavce s 12-ti titanovými mikrojehličkami,které vertikálně propichují kůži.Spustí se vlastní obranný mechanismus kůže, a ta vyplaví růstový faktor,k...

Více

Vztahy mezi organismy Jak zkoumáme přírodu, mikroskop

Vztahy mezi organismy Jak zkoumáme přírodu, mikroskop Sinice jsou jednobuněčné nebo vláknité.

Více

2.ročník

2.ročník Koolman, J.: Color atlas of biochemistry, 2005 (B) EMBRYOLOGIE A VÝVOJOVÁ BIOLOGIE (2LF102-7) (ZK): *Moore, K. L., Persaud, T.V.N.: Zrození člověka. ISV books Praha, 2002 (A) *Novotná, B.: Vývojová...

Více

Základy fyziologie

Základy fyziologie kde je potenciál na vnitřní straně membrány, je potenciál na vnější straně membrány • činností buněčné membrány a sodíko-draslíkové pumpy dochází ke změně koncentrace iontů, především K+, Na+ a Cl-...

Více