Ochrana a zdraví při zpracování kovů

Komentáře

Transkript

Ochrana a zdraví při zpracování kovů
NEWS
Contact:
Eliana Holguin
Global Marketing Manager
[email protected]
T. 610.832.7897
For Release: Immediate
Ochrana a zdraví při zpracování kovů: možnosti zlepšení
CONSHOHOCKEN, PA (duben 2012) – Jako reakci
reakci na nová nařízení o bezpečnosti a ochraně zdraví vyvinula
společnost s vedoucím postavením v oblasti kapalin používaných při zpracování kovů inovativní systém vyrovnávání pH,
který neobsahuje bor, zlepšuje kvalitu povrchu a redukuje síly vznikající při zpracování
zpracování kovů.
Změny v nařízeních společnosti se obvykle chápou jako příčiny dodatečných nákladů, které často zavádějí další
postupy a vyžadují, aby společnosti používaly dražší nebo méně výkonné alternativy. Avšak negativní reakce na změny
v nařízeních není vždy oprávněná, protože takové změny jsou často motivem pro inovaci.
Z nařízení
Například, podle nařízení ES o klasifikaci, označování a balení látek a směsí (CLP) byla v prosinci 2010 kyselina boritá
klasifikována ve třídě 1B jako toxická látka. Základní látkou používanou v kovozpracujícím průmyslu je kyselina boritá.
Tvoří základní složku chladicích kapalin používaných výrobci, kteří tradičně upřednostňují směsi na bázi kyseliny borité,
protože tyto směsi poskytují efektivnější ochranu před korozí a množením bakterií.
I když směsi na bázi kyseliny borité představují nákladově efektivnější řešení, kyselina boritá je toxická. Kyselina boritá
může mít vliv na mužskou plodnost a může též negativně ovlivnit zdraví nenarozeného dítěte. Navíc běžná úprava vody
neodstraní bor úplně a tedy představuje potenciální nebezpečí pro životní prostředí.
K inovacím
Ve snaze určit změny v nařízeních vyvinula společnost Quaker Chemical,, která je od roku 1918 celosvětovým lídrem v
oblasti kapalin používaných při zpracovávání kovů, běžnější a mnohem výkonnější alternativu ke směsím na bázi
kyseliny borité. Nový systém vyrovnávání pH je založený na mikroemulzním produktu, který neobsahuje bor a
formaldehyd, s názvem QUAKERCOOL® 7200 HBFF. Tento produkt je vhodný pro všechny operace, u nichž je potřebná
vysoká kvalita povrchu a intenzivní mazání.
Společnost Quaker demonstrovala, že nový systém vyrovnávání pH dokáže efektivně nahradit směsi na bázi boru a
zaručit zlepšení výkonu při zpracování kovů. Pozitivní vlivy na mazání lze pozorovat hlavně při procesech obrábění
hliníku.
Zkušenost se zpracováváním hliníku
Nový systém vyrovnávání pH řeší mazání a problémy s kvalitou povrchů, s nimiž se střetávají společnosti pracující s
hliníkem. Pan Laurent Illievski, produktový manažer pro Evropu společnosti Quaker, říká:
"Nový systém vyrovnávání pH jsme testovali se zaměřením na měření sil, řezného výkonu a drsnosti povrchu tak, aby
jsme simulovali operace vykonávané v praxi. V našich protokolech o zpracování hliníku jsou jasně naměřené nižší síly a
krouticí momenty: vrtání s vnitřním a vnějším chlazením, závitování a soustružení s vnějším chlazením. Nejvýraznější
zlepšení lze však pozorovat při povrchové úpravě hliníku: V porovnání s referenčním produktem jsme při soustružení
dosáhli mnohem nižší Ra (přiměřená drsnost povrchu) a Rz (hloubka přiměřené drsnosti).”
Straight flute reaming
Roughness Average (Ra)
0.16
Ra (µm)
Lower is better
0.20
0.18
-44%
0.12
0.08
0.10
0.04
0.00
Reference product
QUAKERCOOL 7200 HBFF
1. Měření drsnosti při soustružení rovné drážky ve slitině hliníku (AlSi7Mg)
Jeden krok přes otvor na CNC vertikálním frézovacím centru
průměr: 10.2mm – hloubka: 44mm – rychlost řezání: 20m/mn – otáčky vřetena 625 ot./min. – posun: 0.25 mm/rot
Drilling-Internal cooling
Torque
10
9
Reference product
Torque (Nm)
Lower is better
8
QUAKERCOOL 7200 HBFF
7
6
5
4
3
2
1
0
0.10
0.30
0.50
0.70
0.90
1.10
1.30
1.50
1.70
1.90
2.10
2.30
Tim e (sec.)
2. Měření sil během vrtání hliníkové slitiny (AlSi7Mg)
Jeden krok přes otvor na CNC vertikálním frézovacím centru
průměr: 9,8mm – hloubka: 45mm – rychlost řezání: 31m/mn – otáčky vřetena 1007 ot./min. – posun: 0.26 mm/rot –
vnější chlazení
Drilling-Internal cooling
Total cutting power (kJ)
Total Cutting Power (kJ)
8.00
6.00
4.00
2.00
0.00
Reference product
QUAKERCOOL 7200 HBFF
3. Měření řezného výkonu během vrtání hliníkové slitiny (AlSi7Mg)
Jeden krok přes otvor na CNC vertikálním frézovacím centru
průměr: 9,8mm – hloubka: 38mm – rychlost řezání: 200m/mn – otáčky vřetena 6500 ot./min. – posun: 0.15 mm/rot
– vnitřní chlazení
A je toho více…
Tento systém poskytuje výrazné zlepšení ve srovnání s tradičním produktem na bázi kyseliny borité a jinými směsmi
bez obsahu boru z toho důvodu, že brání množení bakterií a hub. Během deseti týdnů vstřikovala společnost Quaker
vzorky obou druhů bakterií (gram negativní a gram pozitivní) a houby (plíseň a kvasinky) do nového systému
vyrovnávání pH a konkurenčních produktů. QUAKERCOOL® 7200 HBFF, vybavený novým systémem vyrovnávání pH,
zůstal během testu biologicky stabilní a překonal směsi obsahující bor, jakož i směsi bez obsahu boru.
Zpětná vazba od uživatelů
Z prvotních zákaznických hlášení z výroby sportovních vozidel a optických zařízení je zřejmé, že nový systém
vyrovnávání pH prokazuje pozitivní účinky na citlivé kovy v porovnání s předcházejícími chladivy na bázi boru.
Pan Laurent Illievski, produktový manažer pro Evropu společnosti Quaker, říká: “Jeden zákazník nám oznámil, že
konkurenční produkt, který předtím používal, někdy zabarvil hotové mosazné díly, a protože voda je tvrdá, vytvořil na
jejich povrchu lepkavý zelený povlak, který způsobil zhoršené kluzné vlastnosti povrchu. Od doby, kdy před šesti měsíci
začal používat QUAKERCOOL® 7200 HBFF, se skvrny a lepkavý zelený povlak již nevyskytly”. Pan Illievski dodává:
“Zpětná vazba od mimořádně náročných výrobců sportovních vozidel byla také extrémně pozitivní v souvislosti s
mazacími vlastnostmi a úpravou povrchů. Zkušenosti z praxe potvrzují správnost výsledků testů obrábění v
laboratorních podmínkách a platnost všech ostatních parametrů potřebných pro kapalinu na zpracování kovů na
nejvyšší úrovni.”
Quaker Chemical Corporation
One Quaker Park
901 E. Hector Street
Conshohocken, PA 19428-2380
P: 610.832.4000
F: 610.832.8682
quakerchem.com
Není to jen chemie
Inovace, jako například nový systém vyrovnávání pH, vytvářejí na trhu nová místa pro inovativní chemické vylepšení od
dodavatelů. Zjišťování, která směs je v souvislosti s náklady nejefektivnější, vyžaduje důsledné testovací vybavení a
zdroje, které představují ty nejnáročnější aplikace v kovozpracujícím průmyslu. Společnost Quaker již prokázala, že je v
této oblasti světovým lídrem.
Výhoda společnosti Quaker
Převzít zkušenost záka
zákazníka
Společnost Quaker vytvořila síť vnitropodnikových CNC obráběcích center v technických střediscích v Evropě,
USA a Asii, včetně úplně nových vertikálních obráběcích center Bridgeport GX 710 a Bridgeport XV 710.
Nový test systému vyrovnávání pH prokazuje, že tato zařízení umožňují společnosti Quaker simulovat použití
produktů v různých provozních podmínkách a měřit jejich výkonnost při klíčových provozních parametrech:
axiální síly obrábění, točivý moment, řezný výkon, drsnost povrchu, vibrace při obrábění a chvění. Díky této
schopnosti simulovat skutečné průmyslové aplikace v různých prostředích společnost Quaker důkladně
prozkoumala provozní problémy svých zákazníků a poskytla jim několik efektivních technologických inovací
pro nové nebo náročné oblasti obrábění, jako je obrábění kompaktní grafitové oceli (CGI), obrábění sedla
ventilu, rychloběžné obrábění hliníku, soustružení Mapal.
Celosvětová síť
Společnost Quaker spolupracuje s předními výzkumnými instituty, které mají vedoucí postavení v oblasti
obráběcích strojů a výrobní techniky. Mezi tyto instituty patří: Pensylvánská státní univerzita v USA, Letecký
technologický institut v Brazílii, Univerzita Tongji v Číně, Technologický výzkumný ústav v Osace v Japonsku,
Univerzita v Aachenu v Německu.
In-house
CNC
simulation
Developed and
Proven
External
Research
Institutes
Chemistry
Challenge
from
customer
Solution
Tři rozhodující faktory - lidé, planeta, profit
Zákazníci a jiné zainteresované strany kladou zvýšený důraz na neustále se zvyšující úroveň bezpečnosti v průmyslu a
trvale udržitelné výrobní procesy s minimálním dosahem na životní prostředí. Pokud mají společnosti realizovat tyto
změny a přitom nadále dodávat cenově dostupné produkty s vysokou kvalitou a zároveň svým zákazníkům a
investorům poskytnout přijatelnou míru návratnosti, musejí mít možnost spolehnout se na dodavatele, kteří mají
dostatečné schopnosti a prostředky na to, aby přicházeli na trh s takovými inovacemi, jako je produkt QUAKERCOOL®
7200 HBFF.
Quaker Chemical Corporation
One Quaker Park
901 E. Hector Street
Conshohocken, PA 19428-2380
P: 610.832.4000
F: 610.832.8682
quakerchem.com

Podobné dokumenty

flexicool™ technologie – řada quakercool® 7300 bff

flexicool™ technologie – řada quakercool® 7300 bff »» Řada QUAKERCOOL® 7300 BFF je koncipována tak, aby prováděla širokou řadu obráběcích prací, včetně řezání závitů a vystružování, a to i na náročných hliníkových slitinách, jako jsou LM25 nebo A35...

Více

Info o Quaker

Info o Quaker skupinám. Svým závazným etickým řádem podporuje ILMA poctivost a kvalitu při výrobě a

Více