Ozdravné pobyty pro děti 2012

Komentáře

Transkript

Ozdravné pobyty pro děti 2012
Ozdravné pobyty pro děti 2012
Léto 2012
Chorvatsko
Podrobnější informace o ozdravných pobytech Vám rádi sdělíme na níže
uvedených telefonních číslech:
Oborová zdravotní pojišťovna zaměstnanců
bank, pojišťoven a stavebnictví
Roškotova 1225/1, 140 21 Praha 4
Kontaktní osoba: Marie Paskerová
Tel.: 261 105 110, Fax: 261 105 152
e-mail: [email protected]
web: www.ozp.cz
Nestátní zdravotnické zařízení
KOVOTOUR PLUS s.r.o.
Přívozská 12, 702 00 Ostrava
Kontaktní osoba: Ing. Šárka Měkynová
Mgr. Tereza Vránová
Tel.: 596 121 678, 596 122 342, Fax: 596 122 406
e-mail: [email protected], web: www.kovotour.cz
Vážení rodiče,
Oborová zdravotní pojišťovna zaměstnanců bank, pojišťoven a stavebnictví ve spolupráci s CK KOVOTOUR PLUS
s.r.o. Ostrava pořádá již několik let pro své dětské pojištěnce ozdravné pobyty v Chorvatsku. Pobyt je určen pro
děti s respiračním onemocněním, alergiemi, kožními problémy, ale i problémy s pohybovým aparátem. I v roce
2012 OZP umožní dalším stovkám dětí, aby posílily svůj léčebný proces 14denním pobytem u moře.
Pro rok 2012 si Vám dovolujeme nabídnout možnost umístění Vašeho dítěte na ozdravném pobytu
v Chorvatsku, ostrov Dugi Otok. V případě zájmu lze již od prosince 2011 zasílat na OZP (adresa: OZP, odd.
zdrav. programů, Roškotova 1225/1, 140 21 Praha 4) závaznou přihlášku a formulář „Návrh na umístění dítěte
v ozdravovně“, vyplněný registrujícím lékařem pro děti a dorost. Své dítě máte možnost přihlásit nejpozději
do 31. března 2012. Při vyplňování návrhu doporučujeme upozornit lékaře, aby uvedl veškeré důležité skutečnosti týkající se zdravotního stavu Vašeho dítěte, tj. všechna potravinová omezení dětí (alergie na potraviny,
které mají vliv na změnu stravování, úrazy, operace apod). Všechny návrhy posuzuje a schvaluje revizní lékař
OZP. Při rozhodování o zařazení dítěte na ozdravný pobyt je přihlíženo k závažnosti zdravotního stavu dítěte
a doporučení ošetřujícího lékaře, k délce pojistného vztahu a počtu pojištěnců OZP v rodině, dále k již dříve
absolvovaným ozdravným pobytům apod. O termínu nástupu na ozdravný pobyt rozhoduje OZP.
Po schválení ozdravného pobytu revizním lékařem OZP a zařazení do termínu obdrží vybraní
žadatelé podrobné organizační pokyny potřebné k absolvování pobytu u moře. Každé dítě musí mít vlastní
cestovní pas s platností minimálně 3 měsíce po návratu.
Stejně jako v předchozích letech OZP bonifikuje délku pojistného vztahu svých pojištěnců
a pojištění celé rodiny u OZP poskytnutím následujících slev:
- dítě pojištěné u OZP nejpozději k 1.1.2010
- oba zákonní zástupci (případně jeden z rodičů, pokud se jedná
o samoživitelku či samoživitele, doloženo fotokopií úředního dokladu)
pojištěni u OZP nejpozději k 1.1.2012
10 % sleva
10 % sleva
Pozn.: maximální sleva při pojištění dítěte i obou zákonných zástupců (resp. jednoho zákonného zástupce v případě samoživitelky, samoživitele) činí 20 %
Upozorňujeme rodiče (zák. zástupce) dítěte na povinnost uhradit stornovací poplatek při zrušení
závazně přihlášeného pobytu z jiných důvodů, než zdravotních ve výši dle Všeobecných podmínek
CK KOVOTOUR PLUS, s.r.o., Ostrava:
10 %
25 %
50 % 75 % 80 % 100 %
z úhrady příspěvku rodičů za pobyt (min. 500,- Kč) při odhlášení dítěte od 40 a více pracovních
dnů před odjezdem
odhlášení od 39 do 30 pracovních dnů před odjezdem
odhlášení od 29 do 20 pracovních dnů před odjezdem
odhlášení od 19 do 10 pracovních dnů před odjezdem
odhlášení od 9 do 3 pracovních dnů před odjezdem
odhlášení v době kratší než dva pracovní dny před odjezdem
Jako dárek Vám ZDARMA nabízíme první fungující zdravotní deník VITAKARTA. Získáte tak elektronický přehled
o zdravotní péči Vašeho dítě, můžete vést jeho osobní zdravotní deník se záznamy o očkování, prodělaných chorobách a hospitalizacích, lécích, které Vaše dítě užívá a mnoha dalších užitečných informacích. To vše v bezpečí
Vašeho počítače. Od září 2011 také v mobilním telefonu!
Věříme, že pokud to zdravotní stav Vašeho syna či dcery vyžaduje, využijete naši nabídku ozdravných pobytů
pro rok 2012 a pomůžete tím alespoň částečně zlepšit zdravotní stav svého chronicky nemocného dítěte.
Vaše OZP
CHORVATSKO, OSTROV DUGI OTOK
HOTELOVÝ KOMPLEX LUKA
pobyty pro děti od 7 do 15 let (nejmladší děti musí mít ukončenou 1. třídu základní školy)
V nedotčené přírodě střední Dalmácie s překrásným pobřežím, oblázkovými plážemi, mírně se svažujícími do
moře a s průzračnou vodou se ve stejnojmenném městečku Luka na ostrově DUGI OTOK se nachází hotel LUKA.
Vzhledem k výborným klimatickým podmínkám je tato kapacita velmi vhodná pro ozdravné pobyty dětí všech
věkových kategorií. V areálu je k dispozici vlastní pláž, hřiště na volejbal a fotbal, stolní tenis, minigolf, ruské
kuželky a společenská místnost. Součástí komplexu je restaurace, vybavená ordinace a další potřebné zázemí.
Po celou dobu pobytu je pro děti připraven zdravotně rehabilitační, ale i kulturní a sportovní program, včetně
zajímavých výletů.
Ubytování:
ve standardně vybavených 3lůžkových pokojích s vlastním sociálním zařízením (sprchový kout, WC), s antialergickými lůžkovinami
Stravování:
formou rozšířené plné penze včetně svačinky a nápojů, pitný režim je zajištěn po celou dobu pobytu
Doprava: autokarem splňujícím normy platné v Evropské unii s vybavením ABS, klimatizací, ledničkou, videem a mikrofonem; cesta autokarem trvá cca 15 hodin a dále pokračuje 1,5 hodiny speciálně vypravenou lodí plující přímo
před hotel LUKA
Doprovod:
tvoří vybraní specializovaní lékaři s dostatečně dlouhou praxí, zdravotní sestry, pedagogičtí pracovníci a stálý
delegát CK
Pojištění:
je zajištěno pojištění pro cesty a pobyt v zahraničí, pojištění léčebných výloh v zahraničí včetně pojištění odpovědnosti za způsobené škody
Cena ozdravného pobytu, kterou hradí rodiče po příspěvku OZP
HOTELOVÝ KOMPLEX LUKA
Termín pobytu
Spoluúčast rodičů
Sleva 10 %
Sleva 20 %
12.06.-28.06.2012
8.000 Kč
7.200 Kč
6.400 Kč
26.06.-12.07.2012
9.200 Kč
8.280 Kč
7.360 Kč
10.07.-26.07.2012
9.200 Kč
8.280 Kč
7.360 Kč
24.07.-09.08.2012
9.200 Kč
8.280 Kč
7.360 Kč
07.08.-23.08.2012
9.200 Kč
8.280 Kč
7.360 Kč
21.08.-06.09.2012
9.000 Kč
8.100 Kč
7.200 Kč
ZÁVAZNÁ PŘIHLÁŠKA K OZDRAVNÉMU POBYTU
platná pouze s „Návrhem na umístění dítěte v ozdravovně“ (k dispozici u registrujícího lékaře)
ZÁVAZNĚ PŘIHLAŠUJI SVÉ DÍTĚ K OZDRAVNÉMU POBYTU V CHORVATSKU:
Příjmení a jméno dítěte:
....................................................................................................................................................
Datum narození:
.....................................................
Bydliště - místo, ulice, PSČ:
....................................................................................................................................................
Telefon otce:
.....................................................
Telefon matky:
.....................................................
Dítě pojištěno u OZP od:
.....................................................
E-mail na rodiče:
.....................................................
Jméno a příjmení matky (zákonného zástupce):
Rodné číslo:
Rodné číslo:
.....................................................
.....................................................................................................................
.....................................................
Jméno a příjmení otce (zákonného zástupce):
Rodné číslo:
Pojištěna u OZP od:
.....................................................
........................................................................................................................
.....................................................
Závazně potvrzuji zájem o ozdravný pobyt v termínu:
Pojištěn u OZP od:
.....................................................
...........................................................................................................
Uveďte požadované nástupní místo na ozdravný pobyt dle výběru
(Praha, Brno, České Budějovice): ..............................................................................................................................................
PROHLÁŠENÍ
Prohlašuji, že:
•
dítě netrpí poruchou chování a duševní poruchou vyžadující psychiatrické či psychologické vyšetření;
•
dítě je schopné a způsobilé se začlenit do dětského kolektivu a nevyžaduje zvláštní péči, zejména pěstounky nebo ošetřovatelky či jiného personálu;
•
netrpí stálou dušností, nemívá opakující se, s alergií nesouvisející, kožní onemocnění či zarudnutí kůže,
při krátkodobém pobytu na slunci nezrudne a neomdlévá, nemá vši;
•
nepomočuje se, netrpí záchvatovým onemocněním, neklidem, podrážděností a nezvladatelností, uposlechne důrazného pokynu;
•
nemusí držet zvláštní dietu, doporučenou lékařem na základě vyšetřením zjištěné alergie na některé potraviny (např. bezlepkovou, jaterní apod.);
•
léky, které dítě trvale užívá, bude mít v dostatečném množství s sebou na ozdravném pobytu.
UPOZORNĚNÍ
V případě, že nebudou splněny všechny náležitosti k ozdravnému pobytu nebo se zjistí, že prohlášení na závazné přihlášce neodpovídá skutečnosti, nebude dítě na ozdravný pobyt převzato (i těsně před odjezdem) anebo
bude vráceno z místa ozdravného pobytu zpět na náklady rodičů (zákonných zástupců). Pokud se účastník pobytu dopustí přestupku proti kázni a režimu ozdravného pobytu (krádež, šikana, kouření, drogy, alkohol apod.),
bude mu ukončen ozdravný pobyt bez náhrady a na náklady rodičů (zákon. zástupců) bude vrácen zpět.
Rodiče (event. zák. zástupce) žádáme, aby lékaře, který ozdravný pobyt doporučuje, upozornili zejména na
tyto okolnosti pobytu v Chorvatsku:
•
•
•
nutnost uvedení všech diagnóz, tzn. uvést všechna přidružená a komplikující chronická onemocnění, zvláště ta, která by mohla vážně ovlivnit hladký průběh pobytu (včetně dietních opatření);
nutnost uvedení všech závažných onemocnění, operací a úrazů, které dítě prodělalo;
nutnost uvedení dlouhodobé medikace,včetně dávkování.
Dne ……………………………
Podpis zákonných zástupců ……………………………………
Portálu OZP a aplikaci Vitakarta
Příjmení
Jméno
Titul (před / za jménem)
Datum
E-mail *
Podpis pojištěnce (nebo zákonného zástupce)
Mobilní telefon *
Kontrolní číslo
2. VYPLNÍ OZP
Datum
Číslo e-identity
Vyřizuje
Poznámka:
Přístupové heslo k portálu OZP Vám bude vygenerováno a zasláno doporučenou poštou do vlastních rukou po datu účinnosti Vašeho přihlášení k OZP / zaevidování změn.
Tento login bude používán jako přihlašovací jméno ke službám Portálu OZP.
Login ve tvaru emailové adresy
Beru na vědomí, že informace o zdravotní péči, která mi byla poskytnuta jinými zdravotnickými zařízeními, včetně předpisu léčivých přípravků a zdravotnických prostředků,
jsou automaticky přístupné mému registrujícímu praktickému lékaři/ praktickému lékaři pro děti a dorost.
Prohlašuji, že jsem si vědom(a) nutnosti ochrany přístupových údajů (heslo, login) a mobilního telefonu pro zasílání autentizačních SMS, jakož i informací, které aplikace
obsahuje. Neopatrné nakládání s přístupovými údaji vytváří nebezpečí zneužití dat.
Potvrzuji, že jsem se seznámil(a) a souhlasím s provozními podmínkami Portálu OZP, které jsou v aktuální verzi zveřejněny na www.ozp.cz a jsou k dispozici na všech
pracovištích OZP. V případě současné registrace k aplikaci Vitakarta dále souhlasím, aby
a) pro účely Vitakarty byly zpracovány osobní údaje týkající se mé osoby,
b) OZP dále zpracovávala veškeré údaje týkající se mého zdravotního stavu a poskytované zdravotní péče pro účely a v rozsahu uvedeném v provozních podmínkách Portálu OZP,
c) pro účely provozu systému Vitakarty bylo jako identifikační číslo používáno mé číslo pojištěnce veřejného zdravotního pojištění.
Portálu OZP
Číslo pojištěnce (rodné číslo)
1. REGISTRACE K PORTÁLU OZP (pouze pro klienty starší 18 let a způsobilé k právním úkonům)
207
Kód pojišťovny
Více informací na www.ozp.cz.
mVITAKARTA – zdraví ve vaší kapse
•proiPhoneodpodzimu2011
•proAndroiddokonceroku2011
PRVNÍ MOBILNÍ ZDRAVOTNÍ
KNÍŽKU V ČR NABÍZÍ
mVitakarta
Chorvatsko, hotel LUKA - Dugi Otok
<
hotel Luka
<
hotel Luka
www.kovotour.cz
volejte z celé ČR call centrum 14 001
volání za cenu místního hovoru
1900 prodejních míst
naší cestovní kanceláře
v ČR nabízí pro pojištěnce OZP:
TOP FIRST MINUTE
se slevou až 15%
BONUS 10 000 Kč
ke každému zájezdu
dovolená za
10 %
z celkové ceny zájezdu
on-line prodej
na www.kovotour.cz
Prodejní místa KOVOTOUR PLUS
OC FUTURUM OSTRAVA
Novinářská 6a
702 00 Ostrava
tel.: 596 635 048, fax: 596 635 049
mail: [email protected]
KOVOTOUR PLUS CA OSTRAVA
Nádražní 22
702 00 Ostrava
tel.: 596 122 090, Fax: 596 124 443
mail: [email protected]
OLOMOUC
Ztracená 5
779 00 Olomouc
tel.: 585 203 012, fax: 585 203 179
mail: [email protected]
PRAHA
Vodičkova 34
110 00 Praha 1
tel.: 224 210 846
mail: [email protected]
CALL CENTRUM 14 001
www.kovotour.cz

Podobné dokumenty

Obchodní politika CET 21 spol. s ro pro rok 2010

Obchodní politika CET 21 spol. s ro pro rok 2010 případě neočekávaného nedostatku GRPs na Nova Cinema

Více

Ozdravné pobyty pro děti 2012

Ozdravné pobyty pro děti 2012 Vinařová tel. 284  021  284, Alena Tvrdá tel. 284  021  268, e-mail: [email protected], [email protected] nebo www.vozp.cz. Ze strany cestovní kanceláře KOVOTOUR PLUS s.r.o. Ing. Šárka Měkynová, Mgr. ...

Více

zde - Irish Cob the Czech Republic

zde - Irish Cob the Czech Republic  S velkou sebechválou, a to ještě před oficiálním schválením MZe ČR, bylo v médiích oznamováno „nové plemeno irský cob“ a „plemenná kniha č. 21“ atd. Vím, že si svým názorem opět udělám nepřátele,...

Více

Definice internetového marketingu

Definice internetového marketingu Autor textu musí dokázat srozumitelně, čtivě a přesvědčivě publikovat informace, které dostává od zadavatele. Důležitými prvky při psaní jsou poutavost, srozumitelnost a nápaditost textů. Rozhodně ...

Více

PRAVIDLA PRO PODÁVÁNÍ A VYŘIZOVÁNÍ STÍŽNOSTÍ A)

PRAVIDLA PRO PODÁVÁNÍ A VYŘIZOVÁNÍ STÍŽNOSTÍ A)  Klienti Psychosociální poradny FAUST, o.s. mají právo se vyjádřit ke kvalitě poskytované služby, k personálu poradny, ke způsobu poskytování sociálních služeb, k poskytnutým informacím, a to form...

Více

Nedám dopustit na české zdravotnictví…

Nedám dopustit na české zdravotnictví… stagnace a úsporná opatření vlády tlačí většinu zdravotních pojišťoven do deficitu, OZP obstála dobře. Museli jsme být sice velmi důslední v kontrole nákladů, ale nikomu jsme nezůstali nic dlužni a...

Více

ozdravné pobyty

ozdravné pobyty 4. Návrhy na ozdravné pobyty, které nebudou splňovat výše uvedené podmínky, nebudou posuzovány. Nebudou posuzovány návrhy, které nejsou na předepsaném formuláři, např. výměnné listy určené pro zprá...

Více

REISHI - Eft

REISHI - Eft označuje jako fagocytosa (jedná se o pohlcování cizorodých částí v organismu buňkami imunitního systému). V poslední době bylo ale zjištěno, že tyto tzv. chytré cukry mají daleko komplexnější vliv ...

Více

Dobrý den - Česká parazitologická společnost

Dobrý den - Česká parazitologická společnost L. Xiao, U. Ryan and Y. Feng (Eds.), Section III Important Foodborne Parasites. CRC, Boca Raton, Florida: pp.299–326 Tasemnice rodů Diphyllobothrium, Diplogonoporus a Spirometra jsou původci lidský...

Více