Stáhnout - Techni Trade sro

Komentáře

Transkript

Stáhnout - Techni Trade sro
Techni Trade s.r.o.
Bezručova 160/13
CZ 250 91 Zeleneč
T: +420 246 089 786
F: +420 281 923 381
E: [email protected]
www.techni-trade.com
www.techni-eshop.cz
Prořezávač KZ 6
Kompletní řezná hlava
1)
2)
3)
4)
5)
6)
7)
8)
9)
10)
Levá část řezné hlavy
Pravá část řezné hlavy
Držák čepelky, levý
Držák čepelky, pravý
Svorka čepelky levá
Svorka čepelky pravá
2 upevňovací šrouby pro držáky čepelky(3+4)
2 šrouby pro upevnění čepelky
4 vymezovací podložky pro upevňovací šrouby (7+8)
Izolační vložka
Techni Trade s.r.o.
IČ.:
DIČ:
Adresa sídla:
27633870
CZ27633870
Kroftova 399/9, 150 00 Praha 5, Česká republika
Společnost Techni-Trade s.r.o. je zapsána v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze v oddílu C,
vložce číslo 120361.
Techni Trade s.r.o.
Bezručova 160/13
CZ 250 91 Zeleneč
T: +420 246 089 786
F: +420 281 923 381
E: [email protected]
www.techni-trade.com
www.techni-eshop.cz
Návod k obsluze prořezávače KZ 6
Uvedení do chodu
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
Přečtěte si pečlivě návod k obsluze ještě před použitím prořezávače
Prořezávač KZ 6 je dodáván zkompletovaný a připravený k použití. Prořezávač je určen
k prořezávání/prohlubování existujícího vzorku běhounu pneumatik
Prořezávač připojujte výhradně ke správnému napětí, uvedenému na štítku.
Zařízení je opatřeno „ochrannou izolací“ podle VDE a CEE. Bezpečnostní transformátor je
vyroben v souladu s normou VDE č. 0551 a CEE Směrnicí č. 15. Prořezávač splňuje UL a CE
standardy.
Pozor: Čepelky mají ostré řezné hrany a během prořezávání i vysokou teplotu. Během
činnosti prořezávače dochází i k ohřevu řezné hlavy. Nedotýkejte se jí a nevyměňujte čepelky
před vychladnutím. Současně před výměnou čepelek vždy odpojte zařízení od napětí.
Před montáží čepelky nastavte po uvolnění upevňovacích šroubů (7) držáky (3+4) do
odpovídající polohy podle požadované šířky řezu.
Značky na řezné hlavě označují 7 poloh nastavení šířky řezu. Šrouby (7) znovu utáhněte po
nastavení správné šířky čepelky. Při výměně čepelky uvolněte upevňovací šrouby (8).
Vložte čepelku, nastavte požadovanou hloubku řezu a upevňovací šrouby (8) opět utáhněte.
Pro manipulaci s upevňovacími šrouby (7) a (8) používejte přiložený šestihranný klíč.
Ujistěte se, že hloubka řezu byla nastavena tak, aby nedošlo k poškození kostry pneumatiky.
Prořezávejte pouze pneumatiky k tomu určené „Regroovable“.
Dodržujte vždy příslušné pokyny výrobce pneumatik a související zákonné předpisy
Nastavte spínač podle níže uvedené tabulky. Nastavení výkonu přizpůsobte hloubce řezu, typu
materiálu, kvalitě pneumatiky a rovněž způsobu práce.
Nastavení spínače – tabulka pro prořezávání dezénu pneumatik
Šířka řezu
Nastavení spínače
1-5 mm
I
6-14 mm
II (příp. I/III)
15 – 28 mm
III
Obsluha prořezávače
•
•
•
•
•
•
•
Prořezávač je připraven k použití bez předehřívání
Prořezávač se automaticky zapne při najetí do řezu a posunu vpřed a čepelka bude vyhřívána.
Při uvolnění (pohybu rukojeti vzad) se vyhřívání automaticky vypne
Při prořezávání udržujte spodní část řezné hlavy v rovnoběžné poloze s povrchem pneumatiky.
Uvolněte tlak na rukojeť před výraznou změnou směru, zabráníte tak přehřátí čepelky a
vývinu kouře
Pokud dochází během prořezávání k vývinu kouře, zvyšte rychlost. Pokud nedojde ke zlepšení,
upravte nastavení spínače.
Důležité: Při prořezávání musí být zajištěno řádné větrání, případně – podle materiálu použita odsávačka kouře.
Udržujte všechny části řezné hlavy v čistotě, k očištění použijte přiložený drátěný kartáč.
Ujistěte se, že zbytky nataveného materiálu v mezeře mezi držáky čepelky (3+4) jsou úplně
odstraněny.
Chraňte prořezávač KZ 6 před vlhkostí
Techni Trade s.r.o.
IČ.:
DIČ:
Adresa sídla:
27633870
CZ27633870
Kroftova 399/9, 150 00 Praha 5, Česká republika
Společnost Techni-Trade s.r.o. je zapsána v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze v oddílu C,
vložce číslo 120361.
Techni Trade s.r.o.
Bezručova 160/13
CZ 250 91 Zeleneč
T: +420 246 089 786
F: +420 281 923 381
E: [email protected]
www.techni-trade.com
www.techni-eshop.cz
•
•
•
•
Plastový kryt čistěte technickým benzínem nebo průmyslovými čisticími prostředky, technická
rozpouštědla mohou kryt poškodit.
Opravy smějí být provedeny pouze výrobcem nebo autorizovaným servisním partnerem.
Zabraňte krátkému spojení (zkratu) mezi levou a pravou částí řezné hlavy
V případě potřeby může být prořezávač vrácen výrobci k likvidaci, náklady na dopravu nese
zákazník
Záruka
•
•
•
Záruční doba činí 24 měsíců od data prodeje. V případě výrobní nebo materiálové vady vraťte
prořezávač KZ 6 s fakturou a v originálním balení svému distributorovi.
Nesprávné používání prořezávače, použití jiných než originálních čepelek vede ke ztrátě
nároků vyplývajících ze záruky.
Demontáž krytu není povolena. Neautorizované zásahy do zařízení vedou ke ztrátě záruky.
Technické údaje
Hmotnost
Rozměry
Jmenovitý výkon
Max. výkon
Regulační stupně
Napájecí kabel
Zatížení
1,8 kg
Délka 260/ Šířka 80/ Výška 180 mm
65 VA
170 VA
3
3,5 m
40% za minutu při max. výkonu
Změny technických parametrů vyhrazeny.
Techni Trade s.r.o.
IČ.:
DIČ:
Adresa sídla:
27633870
CZ27633870
Kroftova 399/9, 150 00 Praha 5, Česká republika
Společnost Techni-Trade s.r.o. je zapsána v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze v oddílu C,
vložce číslo 120361.

Podobné dokumenty

Stáhnout - Techni Trade sro

Stáhnout - Techni Trade sro Prořezávač je připraven k použití bez předehřívání Prořezávač se automaticky zapne při najetí do řezu a posunu vpřed a čepelka bude vyhřívána. Při uvolnění (pohybu rukojeti vzad) se vyhřívání autom...

Více