Ukázka ze skript k semináři "Základy Energy EFT krok za krokem"

Komentáře

Transkript

Ukázka ze skript k semináři "Základy Energy EFT krok za krokem"
EFT nové generace
EFT A TŘETÍ POLE
V novém paradigmatu má metoda EFT své jasné a přesně dané místo.
MYSL
TĚLO
Psychologie
Fyziologie
DUCH
Energetická
práce
EFT není doplňující
EFT není alternativní
EFT
EFT je primární metoda 3. pole
Dr. S Hartmann 2011
Práce na úrovni energetického těla, tedy odstraňování blokád a zlepšování
stavu energetického toku skrze energetické tělo následně pozitivně
ovlivňuje a podporuje celou triádu, tedy i mysl a tělo.
• EFT není energetická psychologie, jak se dříve říkalo.
• EFT není emoční forma akupunktury, jak se dříve říkalo.
• EFT není doplňující ani alternativní ošetření.
• EFT je primární nástroj pro ošetření energetického těla člověka a
patří do třetího pole v triádě MYSL – TĚLO – DUCH.
Lidé, kteří pracují s oblastí třetího pole, jsou energisté. Nepracují s chimérou,
s něčím takřka nezachytitelným a éterickým, ale naopak s velmi reálnými
fyzickými pocity – s energií, která se projevuje skrze fyzické tělo. Energist má
s energií reálnou a praktickou zkušenost. Termín energist zavedla Silvia
Hartmann pro člověka pracujícího s energetickým tělem na úrovni „třetího
pole“.

Podobné dokumenty

Co je to SHIATSU - Klub rodičů a dětí Klíček

Co je to SHIATSU - Klub rodičů a dětí Klíček Co je to SHIATSU? Shiatsu je celostní metoda péče o člověka, řadí se mezi masážní techniky původem z Japonska. Pracuje se systémem akupunkturních drah známých z tradiční čínské medicíny, která je t...

Více

1 787,48 kB

1 787,48 kB s postupy uvedenými v tomto dokumentu, mohou s sebou nést riziko vystavení se záření. Nesnaţte se ovládat přístroj, dokud si nepřečtete celý uţivatelský manuál a dokud mu neporozumíte. Navíc je pře...

Více

SNOWLION

SNOWLION POTVRZENÍ Potvrzujeme, že

Více

Zápis z Valné hromady Asociace pomáhající lidem s autismem

Zápis z Valné hromady Asociace pomáhající lidem s autismem Zhodnocení strategického plánu APLA-JM o.s.  Osobní asistence – plánované zavedení klíčových pracovníků, tzv. linie středního managementu, zavedení fakultativní služby „Nácvik funkční komunikace v...

Více

Omlazení obličeje - Tradiční čínská medicína

Omlazení obličeje - Tradiční čínská medicína Kosmetická akupunktura je speciální oblast akupunktury, která se zamìøuje na zlepšení pøirozeného vzhledu kùže. Tato akupunktura je rovnìž známá jako akupunktura k omlazení oblièeje - beauty akupun...

Více

Charitativní den s jógou na podporu života v Himaláji společně s

Charitativní den s jógou na podporu života v Himaláji společně s pomáhají proti stresu a přispívají k regeneraci kloubů a celého těla. Taiji-Qigong je prospěšné také pro sportovce, instruktory fitness, odborníky zaměřené na zdravý způsob života a pro kohokoliv, ...

Více

M e d i c i n a A l t e r n a t i v a C z e ch o.s. – MACzech

M e d i c i n a  A l t e r n a t i v a  C z e ch o.s. – MACzech nositelem ceny Spojených národů za humanitu v medicíně, je autorem 97 odborných knih o léčení z mnoha oblastí medicíny. Jeho zásluhou od založení MA již více jak 27 000 lékařů, klinických pracovník...

Více

praktick ý manu á l

praktick ý manu á l Přestože nejsou známy žádné negativní vedlejší účinky metody EFT, neopomeňte vždy konzultovat vhodnost použití s kvalifikovaným terapeutem EFT či s vaším ošetřujícím lékařem před samotnou aplikací...

Více