Energetické průkazy budov v praxi

Komentáře

Transkript

Energetické průkazy budov v praxi
Energetické průkazy budov v praxi
Proč? Co dělat? Kdy to dělat? Jak to dělat…
Ing. Petr Vogel
Konzultant společnosti EkoWATT
Spoluzakladatel a předseda České rady pro šetrné budovy
Česká rada pro šetrné budovy, o. s. | Czech Green Building Council | www.czgbc.org
Osnova prezentace
1. Motivace k úsporám
2.1 Provozní energetické náklady
2.2 Úsporná opatření
2.3 Spotřeba energie v budovách
2.4 Reakce legislativy
2. Průkaz energetické náročnosti budov
3.1 Jak bude vypadat?
3.2 Proč Průkaz?
3.3 Pilíř I: Povinnosti pro zpracování
3.4 Pilíř II: Povinnosti pro snižování energetické náročnosti budov
3.5 Povinný a doporučený postup pro zpracování
3.6 Co je potřeba pro zpracování Průkazu?
4. Co to prakticky znamená?
4. Závěry
1.2.2013
Petr Vogel [email protected] ; [email protected]
1. Motivace k úsporám
1.1 Provozní energetické náklady
1.2.2013
Petr Vogel [email protected] ; [email protected]
Za jaké energie platíme
Teplá voda
Vytápění
Vodné a stočné
Mechanické větrání
„Zásuvková“ elektřina
Osvětlení
1.2.2013
Petr Vogel [email protected] ; [email protected]
Průměrný nezrekonstruovaný panelový byt
„Zásuvková“ elektřina + Osvětlení
Vodné a stočné
Mechanické větrání
Vytápění
Teplá voda
Celkem cca 38 tis. Kč/rok
1 EkoWATT (2010): VaV Rekonstrukce panelových domů do nízkoenergetického standardu
1.2.2013
Petr Vogel [email protected] ; [email protected]
Historický nárůst cen energie
Elektřina pro domácnosti / podniky - 8,6 / 8,8 %1 , 10 let nárůst o 130 %
Zemní plyn pro domácnosti – 12 %2 , 10 let nárůst o 180 %
Zemní plyn pro podniky – 9 %2 , 10 let nárůst o 130 %
Teplo z centrálních zdrojů – 4,9 %3 , 10 let nárůst o 60 %
Vodné a stočné - 5,7 %4 , 10 let nárůst 75 %
1 Bartoš, T., Strejček, P. (2012): Vývoj cen elektrické energie v regionu západní a střední Evropy v letech 2001–2011, TZB-info, online
2 Eurostat (2012): Vývoj ceny zemního plynu pro domácnosti a průmysl, Eurostat online.
3 Energetický regulační úřad – sekce regulace odbor teplárenství (2011): Vyhodnocení cen tepelné energie k 1.lednu 2011
4 PVK (2012): Vývoj vodného a stočného v Praze 2000-2012. TZB-info, online.
1.2.2013
Petr Vogel [email protected] ; [email protected]
Příklad panelového bytu Praha Chodov
12 tis.
Kč/rok
Nárůst
58 %
1.2.2013
Petr Vogel [email protected] ; [email protected]
1.2 Úsporná opatření, výroba energie
Stojí méně, jsou účinnější, rychleji se vrací
1.2.2013
Petr Vogel [email protected] ; [email protected]
Okna
Ceny setrvávají, spíše klesají…kvalita však razantně stoupá
Součinitel prostupu tepla Uokna [W/m2.K]
Zdvojené dřevěné okno s obyčejným zasklením dvěma skly
Jednoduché dřevěné nebo plastové okno s izolačním dvojsklem bez
pokovení, plněné vzduchem
Jednoduché dřevěné nebo plastové okno s izolačním dvojsklem s pokovením,
plněné vzduchem
Jednoduché dřevěné nebo plastové okno s izolačním dvojsklem s mezerou
mezi skly plněnou argonem
Jednoduché dřevěné nebo plastové okno s izolačním dvojsklem s mezerou
mezi skly plněnou argonem a s pokovením
Jednoduché dřevěné nebo plastové okno s izolačním trojsklem nebo
dvojsklem a odrazivou fólií a s pokovením
2,4
2,5
1,8
1,5-1,9
1,6-1,1
0,9-0,6
1 EkoWATT (2010): VaV Rekonstrukce panelových domů do nízkoenergetického standardu
1.2.2013
Petr Vogel [email protected] ; [email protected]
Účinné zdroje energie – Tepelná čerpadla
13 let
Ceny tepelných čerpadel pro nové rodinné domy [tis. Kč]
Rok
Cena zařízení
Montáž a ostatní 110
Celkem
1995
296
90
406
2000
277
70
367
2008
193
263
na 65 % ceny
+ zvýšení účinnosti
1 Marek Bláha, IVT, Asociace pro využití tepelných čerpadel (2010):
Provozní náklady tepelných čerpadel a návratnost investice v minulosti a nyní, AZE 2010, Kroměříž.
1.2.2013
Petr Vogel [email protected] ; [email protected]
Výroba energie z obnovitelných zdrojů
5 let
na 50 % ceny
1 CZREA (2012): Prognózy a skutečný vývoj investičních nákladů v České republice [NEK, EPIA, CZREA]. Online
(malé systémy – do 30 kWp; velké systémy – nad 1 MWp; EPIA – 1 MWp, dodávka na klíč; NEK – neuvedeno)
1.2.2013
Petr Vogel [email protected] ; [email protected]
1.3 Spotřeba energie v budovách
1.2.2013
Petr Vogel [email protected] ; [email protected]
Budovy v České republice zodpovídají
za 65 % konečné spotřeby tepla
a 50 % konečné spotřeby elektřiny
Mezinárodní energetická agentura 2007
1.2.2013
Petr Vogel [email protected] ; [email protected]
1.4 Reakce legislativy
1.2.2013
Petr Vogel [email protected] ; [email protected]
Legislativa
Směrnice EPBD II 2010/31/EU o minimální energetické náročnosti budov
•Pilíř I – energetické průkazy součástí celého realitního trh
•Pilíř II – minimální energetická účinnost novostaveb a rekonstrukcí
Návaznost v ČR
Novela zákona 406/2000 Sb. o hospodaření s energií změny 318/2012
Novela vyhlášky 148/2007 Sb. o energetické náročnosti budov
Návazná technická normalizační informace TNI 73 0331
Novela vyhlášky 499/2006 Sb. o dokumentaci staveb
1.2.2013
Petr Vogel [email protected] ; [email protected]
2. Průkazy energetické náročnosti budov
2.1 Jak bude vypadat nový průkaz?
1.2.2013
Petr Vogel [email protected] ; [email protected]
Spotřeba energie v budovách
1 Mezinárodní energetická agentura IEA (2007)
1.2.2013
Petr Vogel [email protected] ; [email protected]
2.2 Proč Průkaz?
1.2.2013
Petr Vogel [email protected] ; [email protected]
Podklad pro odhad nákladů za energie
Odhad nákladů za rok
Spotřeba benzinu 3,4 l/100 km x počet km
Škoda Fabia v provedení Greenline má spotřebu jen 3,4 l/100 km. Zdroj: www.skoda-auto.cz
1.2.2013
Petr Vogel [email protected] ; [email protected]
Podklad pro odhad nákladů za energie
PODÍL ENERGONOSITELŮ
NA DODANÉ ENERGII
Odhad nákladů za rok
Cena za MWh zemního plynu x 53,8
Cena za MWh elektřiny x 5,2
Nulové náklady na solár x 6,5
1.2.2013
Petr Vogel [email protected] ; [email protected]
Podklad pro odhad nákladů za energie
Zavedené a funkční
Nově zaváděné
1.2.2013
Petr Vogel [email protected] ; [email protected]
Nová závislost ceny bytu?
Závislost ceny zejména na lokalitě, vybavení, typu vlastnictví
•město, návaznost na zelené plochy, služby
•návaznost na hromadnou dopravu, parkování
•terasa, balkon, sklep
•technický stav domu
Např. Byt 3+1 Praha Ø 2,4 mil. Kč, v Brně pak 1,3 mil. Kč
Zdroj: ČTK
Závislost ceny na energetické náročnosti provozu
•Výsledky Průkazu
1.2.2013
Petr Vogel [email protected] ; [email protected]
Ve Francii povinné od 2007
V Německu žádané na realitním trhu
1 Průzkum Immobillienscout.de (2010)
1.2.2013
Petr Vogel [email protected] ; [email protected]
Min. energetické standardy
Míra „zateplení“ obálky budovy
Celková fakturační energie
(dodaná energie)
Celková míra vlivu na životní prostředí
(primární neobnovitelná energie)
1.2.2013
Petr Vogel [email protected] ; [email protected]
2.3 Pilíř I: Povinnosti pro zpracování Průkazu
1.2.2013
Petr Vogel [email protected] ; [email protected]
Prodej a pronájem celé budovy
Existující Průkaz
Při prodeji nebo pronájmu
nutné uvádět dovětek
zpracování podle staré
vyhlášky
Platí 10 let
2009
1.2.2013
4/2013
2016
Petr Vogel [email protected] ; [email protected]
Prodej a pronájem části budovy
průkaz na byt, kancelář = průkaz na budovu
Existující Průkaz
nutné uvádět dovětek
zpracování podle staré
vyhlášky
Při prodeji části
Při pronájmu části
možno doložit
faktury v případě,
že bylo písemně
zažádáno SVJ o
zpracování PENB
Platí 10 let
2009
1.2.2013
4/2013
2016
Petr Vogel [email protected] ; [email protected]
Povinnost mít zpracován Průkaz
Nyní žádná
povinnost
Postupná povinnost pro
všechny bytové a administrativní budovy
nad 1500 m2
nad 1000 m2
do 1000 m2
2009
1.2.2013
4/2013
2015
2017
2019
Petr Vogel [email protected] ; [email protected]
Plošný povinný náběh pro zpracování Průkazu
Povinnost
vyvěsit
Postupná povinnost pro
UŽÍVANÉ orgány veřejné moci nebo jimi zřízené
nad 500 m2
nad 250 m2
2009
1.2.2013
4/2013
7/2013
7/2015
Petr Vogel [email protected] ; [email protected]
Rekonstrukce
Rekonstrukce
nad 1000 m2
2009
1.2.2013
Veškeré rekonstrukce nad 25% obálky
04/2013
Petr Vogel [email protected] ; [email protected]
Novostavby
Veškeré
2009
1.2.2013
Veškeré se zpřísňujícími se parametry
04/2013
Petr Vogel [email protected] ; [email protected]
Výjimky
Pro malé budovy do 50 m2
Budovy pro bohoslužby a náboženské účely
Budovy pro rodinnou rekreaci
Průmyslové budovy, výrobny, dílny se spotřebou do 700 GJ
Zemědělské budovy se spotřebou do 700 GJ
1.2.2013
Petr Vogel [email protected] ; [email protected]
2.4 Pilíř II: Povinnosti snižování energetické náročnosti
budov prokázané Průkazem
1.2.2013
Petr Vogel [email protected] ; [email protected]
Prodej a pronájem budovy nebo její části
Žádný požadavek na energetickou náročnost!
Cílem je informovat o současném stavu
1.2.2013
Petr Vogel [email protected] ; [email protected]
Rekonstrukce
Musím splnit požadavky
ale pouze na rekonstruované části!
1.2.2013
Petr Vogel [email protected] ; [email protected]
Rekonstrukce - hodnocení
Možnost A
U = dílčí doporučený součinitel prostupu tepla = míra „zateplení“
η = minimální účinnost zdrojů a instalované rekuperace tepla
Možnost B
Uem = průměrný součinitel prostupu tepla
Qd = dodaná energie
Možnost C
1.2.2013
Uem = průměrný součinitel prostupu tepla
Qp = primární neobnovitelná energie
Petr Vogel [email protected] ; [email protected]
Novostavby orgánů veřejné moci nebo zřízených OVM
Nyní
požadavky
Přísnější
požadavky
Požadavek primární en.
Téměř nulová budova
nad 1500 m2
nad 350 m2
do 350 m2
2009
1.2.2013
04/2013
2015
2016
2017
2018
2018
2019
2020
Petr Vogel [email protected] ; [email protected]
Novostavby - hodnocení
Uem = průměrný součinitel prostupu tepla
Qd = dodaná energie
Qp = primární neobnovitelná energie
1.2.2013
Petr Vogel [email protected] ; [email protected]
Veřejné budovy v zákoně = orgány veřejné moci
„Autoritativně rozhodují o právech a povinnostech“…v zákoně č. 300/2008 Sb.
Státní orgány: jako ministerstva, soudy, policie, správní úřady jako ČNB, NKÚ, ERÚ,
státní fondy, zdravotní pojišťovny, …
Orgány samosprávy: jako krajský, městský, obecní úřad, magistrát, místní policie
Odborné zřízené zákonem: jako lékařská komora, agrární komora, ČKA, advokátní
komora, notářská komora, …
1.2.2013
Petr Vogel [email protected] ; [email protected]
Veřejné budovy v zákoně = orgány veřejné moci
Subjekty zřízené orgánem veřejné moci: (zřízené např. městem, krajem, státem)
Příspěvkové organizace ANO
Obchodní společnost NE
kulturní zařízení – městská divadla, městská kina, muzeum
školy – mateřská, základní, střední, vysoké, základní umělecká škola, dům dětí a
mládeže, dětský domov, domov seniorů, …
zdravotnická zařízení – zřízená městem
technické služby města
dopravní podnik
1.2.2013
Petr Vogel [email protected] ; [email protected]
Výjimky
Pro malé budovy do 50 m2
Budovy pro bohoslužby a náboženské účely
Budovy pro rodinnou rekreaci
Průmyslové budovy, výrobny, dílny se spotřebou do 700 GJ
Zemědělské budovy se spotřebou do 700 GJ
Kulturní památky
Pro budovy v památkové rezervaci nebo zóně možné dílčí nebo úplné neplnění
formou závazného stanoviska státní památkové péče
1.2.2013
Petr Vogel [email protected] ; [email protected]
2.5 Povinný a doporučený postup pro zpracování Průkazu
1.2.2013
Petr Vogel [email protected] ; [email protected]
Prodej, pronájem
Koncepce případné rekonstrukce Koncepce s expertem
Dokumentace stavu
Výpočet Průkazu
Uvést třídu a měrné číslo
Plošná reklama
Smlouva
1.2.2013
Předložit celý Průkaz
všem zájemcům
Předložení celého Průkazu
Petr Vogel [email protected] ; [email protected]
Rekonstrukce
Koncepční fáze
Dokumentace
pro stavební řízení
Stavební řízení
Realizace
1.2.2013
Posouzení proveditelnosti
OZE, KVET, CZT, TČ
Koncepce s expertem
Výpočet Průkazu
Výpočet doporučených
následujících opatření
Kladné stanovisko SEI
Doklad k řízení
Zasmluvnění provedení
dle Průkazu
Realizace dle Průkazu
Petr Vogel [email protected] ; [email protected]
Novostavby
Dok. pro územní rozhodnutí
Koncepční fáze
Dokumentace
pro stavební povolení
Stavební řízení
Realizace
1.2.2013
Posouzení proveditelnosti
OZE, KVET, CZT, TČ
Koncepce s expertem
Výpočet Průkazu
Kladné stanovisko SEI
Doklad k řízení
Zasmluvnění provedení
dle Průkazu
Realizace dle Průkazu
Petr Vogel [email protected] ; [email protected]
2.6 Co je potřeba pro zpracování Průkazu?
1.2.2013
Petr Vogel [email protected] ; [email protected]
Pro rekonstrukce
Stavební plány pro geometrii budovy – půdorysy, řezy
•Pokud neexistují: Stavební úřad
•Pokud neexistují: Nové zaměření, které je potřebné pro jakoukoliv rekonstrukci
Vyplněný formulář specifikací
•Období výstavby
•Specifikace skladby konstrukcí, pokud existují
•Zdroj, předávací soustava
•Vytápění
U rodinného nebo bytového pak
•Příprava teplé vody
osobní prohlídka zpracovatele PENB
•Větrání
není nutná!
•Osvětlení
•Regulace
Fotodokumentace
•Fasády, střecha
•Technická zařízení budovy
1.2.2013
Petr Vogel [email protected] ; [email protected]
Pro nové budovy
Stavební plány pro geometrii budovy – půdorysy, řezy
•Specifikace skladeb konstrukcí
•Specifikace oken a dveří, či jiných průsvitných částí
Dokumentace se specifikacemi typů nebo výrobků technických zařízení
•Zdroj, předávací soustava
•Vytápění
•Příp. chlazení
•Příprava teplé vody
•Větrání příp. vlhčení nebo odvlhčování
•Osvětlení
•Regulace výše uvedeného
1.2.2013
Petr Vogel [email protected] ; [email protected]
3.1 Co to všechno prakticky znamená? Není se čeho bát…
Pilíř I: Průkazy energetické náročnosti budov
1.2.2013
Petr Vogel [email protected] ; [email protected]
Kdy zpracovat Průkaz
NE - ideálně během roku 2013
?Rekonstrukce během 1-2 let?
ANO - v rámci rekonstrukce
1.2.2013
Petr Vogel [email protected] ; [email protected]
3.2 Co to všechno prakticky znamená? Není se čeho bát…
Pilíř II: Snižování energetické náročnosti budov
1.2.2013
Petr Vogel [email protected] ; [email protected]
Minimum pro zateplení stěn
Orientačně zateplení fasády kontaktním zateplovacím systémem
Polystyren 80 mm 1000,- Kč/m2
Polystyren 120 mm 1150,- Kč/m2
Polystyren 160 mm 1400,- Kč/m2
Polystyren 200 mm 1550,- Kč/m2
1.2.2013
Min. vlákna 80 mm 1400,- Kč/m2
Min. vlákna 120 mm 1600,- Kč/m2
Min. vlákna 160 mm 1800,- Kč/m2
Min. vlákna 200 mm 2200,- Kč/m2
Petr Vogel [email protected] ; [email protected]
Minimum pro okna
Kvalitní tepelně-izolační dvojsklo
Lze stěží sehnat horší okno nežli je nová cílová hodnota
s výjimkou lehkých obvodových plášťů a celohliníkových rámů oken
1.2.2013
Petr Vogel [email protected] ; [email protected]
Minimum pro zdroje a rekuperace tepla
Horší kotel na zemní plyn, standardní kotel na biomasu
s 80 % min. účinností spalování
Běžná 60 % min. účinnost rekuperace pro větší systémy
Cílem je spíše eliminovat „čínské“ zboží z trhu.
1.2.2013
Petr Vogel [email protected] ; [email protected]
Minimum regulace otopné soustavy
Vyhláška č. 194/2007 Sb.
• V bytové zúčtovací jednotce
„Zajistit přístroje regulující a registrující dodávku tepelné energie konečným uživatelům“
Instalace elektrických a odparových indikátorů
• Bytové budovy
Centrální systémy v budově regulovány alespoň podle zpátečky nebo ekvitermně
•Výjimky
SVJ svým rozhodnutím + energetický posudek nepřekročení měrných ukazatelů
rodinné domy, „chaty“
nebytové budovy při nekřekročení měrných ukazatelů
1.2.2013
Petr Vogel [email protected] ; [email protected]
Pro nové stavby pouhé vytápění a ohřev TV elektřinou je pasé
+
3 kWh
1.2.2013
1 kWh
Petr Vogel [email protected] ; [email protected]
Obálka budovy
Rekonstrukce
2013 postup směrem k cca nízkoenergetickému standardu
Novostavby
2013 cca nízkoenergetický standard
2020 téměř nulový standard, který není pasivní standard
starší objekty
běžný dům nízkoen.
dům
1.2.2013
pasivní
dům
80
50
180
15
2
potřeba tepla na vytápění
[kWh/m .rok]
5-0
Petr Vogel [email protected] ; [email protected]
Pro novostavby časový náběh k téměř nulovým budovám
Účinnost výměnou za výrobu z obnovitelných zdrojů
1.2.2013
Petr Vogel [email protected] ; [email protected]
Pro nové téměř nulové stavby dopad omezení prosklení
Max. cca 60 % prosklení fasád, ostatní neprůsvitné
Zdroj: K4 Architects and Engineers
1.2.2013
Zdroj: Praha.eu Danube House, Nile House
Zdroj: Main Point Karlín
Petr Vogel [email protected] ; [email protected]
4. Závěry
1.2.2013
Petr Vogel [email protected] ; [email protected]
Zdroj: Atrea
1.2.2013
Petr Vogel [email protected] ; [email protected]
Zdroj: JRD, EcoCITY Malešice
1.2.2013
Petr Vogel [email protected] ; [email protected]
Zdroj: K4 Architects and Engineers
1.2.2013
Zdroj: Main Point Karlín
Petr Vogel [email protected] ; [email protected]
www.prukaznadum.cz
•Interaktivní přehled povinností
•Infolisty
•Možnost položení dotazu
•Časté otázky
•Další odkazy
www.sanceprobudovy.cz
•Politická a makroekonomická argumentace
http://www.mpo-enex.cz/experti/
•Seznam zpracovatelů PENB
1.2.2013
Petr Vogel [email protected] ; [email protected]
Děkuji za pozornost
Ing. Petr Vogel
Konzultant společnosti EkoWATT
Spoluzakladatel a předseda České rady pro šetrné budovy
[email protected] [email protected]
1.2.2013
Petr Vogel [email protected] ; [email protected]
Pravidelná kontrola kotlů a rozvodů tepelné energie
Novela vyhlášky 276/2007 Sb. o kontrole účinnosti kotlů
•platné již dnes…
•povinné pro výkon vyšší jak 20 kW
•provedení kontroly s výslednou zprávou energetického experta
Výkon kotle [kW]
Druh paliva
> 20 kW a ≤ 200
kW
pevná
kapalná
plynná
≥ 200 kW
všechna paliva
1.2.2013
První kontrola po
uvedení do
provozu
Další kontroly –
systém je trvale
monitorován
Další kontroly –
systém není trvale
monitorován
4
6
4
2
3
2
2
4
2
Petr Vogel [email protected] ; [email protected]
Pravidelná kontrola klimatizačních systémů
Novela vyhlášky 277/2007 Sb. o kontrole klimatizačních systémů
•platné již dnes…
•povinné pro příkon vyšší jak 12 kW
•provedení kontroly s výslednou zprávou energetického experta
Příkon zdroje chladu [kW]
První kontrola po
uvedení do provozu
≤ 50 kW
> 50 kW a ≤ 200 kW
4
4
≥ 200 kW
4
1.2.2013
Další kontroly –
systém je trvale
monitorován
Další kontroly – systém
není trvale monitorován
8
7
4
4
6
4
Petr Vogel [email protected] ; [email protected]
Odborná instalace obnovitelných zdrojů
•kotle a kamna na biomasu
•solární fotovoltaické systémy (elektřina)
•solárních termické systémy (teplo)
•mělké geotermální systémy
•tepelná čerpadla
1.2.2013
Petr Vogel [email protected] ; [email protected]

Podobné dokumenty

Zateplovací manuál EPS ČR

Zateplovací manuál EPS ČR  ukazatele energetické náročnosti z PENB musí být uvedeny v informačních a reklamních materiálech (nepožaduje se při náhradě PENB vyúčtováním dodávek energií)

Více

realizace - Sdružení EPS ČR

realizace - Sdružení EPS ČR Zdrojem tepla jsou krbová kamna na dřevo o výkonu 4,4 kW. Doplňkovým zdrojem jsou elektrické podlahové rohože. Ohřev TV Ohřev teplé vody je realizován v 180 l zásobníku v rámci aktivní rekuperační ...

Více

informační leták

informační leták Kotlíkové dotace jsou určeny pro fyzické osoby na výměnu zdroje vytápění v rodinných domech. Po schválení krajského projektu ze strany Ministerstva životního prostředí vyhlásí Moravskoslezský kraj ...

Více

Metodika výpočtu kritérií solárních fotovoltaických systémů

Metodika výpočtu kritérií solárních fotovoltaických systémů Metodika výpočtu kritérií solárních fotovoltaických systémů pro veřejné budovy

Více

Energie 2015

Energie 2015 • Uživatel programu musí mít vždy právo zápisu do adresáře, v němž jsou uloženy katalogy materiálů, konstrukcí a okrajových podmínek (obvykle je totožný s adresářem programu). Stejně tak musí mít p...

Více

Doc. Ing. Tomáš Matuška PhD. – Zdroje energie pro úsporné budovy

Doc. Ing. Tomáš Matuška PhD. – Zdroje energie pro úsporné budovy kondenzační plynový kotel jako zdroj tepla, žádný OZE

Více

Úsporná opatření v rodinných domech

Úsporná opatření v rodinných domech Jednotlivé konstrukce domu musí zároveň splnit požadavky normy ČSN 73 0540, která definuje i tzv. Energetický štítek obálky budovy. Pozor na jeho záměnu s výše zmíněným Průkazem energetické náročno...

Více