Benefiční galavečer TREBBIA

Komentáře

Transkript

Benefiční galavečer TREBBIA
Benefiční galavečer TREBBIA
8. ročník
pátek 18. ledna 2008, 20:00
Státní opera Praha
PROGRAM
Za účasti Jána Figeľa, člena Evropské komise
Záštitu převzali:
Pavel Bém, primátor hlavního města Prahy
Václav Jehlička, ministr kultury České republiky
Moderátoři: Jitka Novotná - ČT a Ľubomír Bajaník STV
Symfonický orchestr Českého rozhlasu řídí: Rastislav Štúr
Varhan Orchestrovič Bauer: „Trebbia 2007„ symfonická předehra, světová premiéra
(SOČR řídí: Varhan Orchestrovič Bauer)
Adéla Srncová, tanec, Jiří Srnec, scéna a choreografie
Miroslav Ambroš, housle
Antonín Dvořák (1841-1904): Mazurek
PŘEDÁNÍ EVROPSKÝCH CEN TREBBIA ZA PODPORU UMĚNÍ ZA ROK 2007
Mohammed Al-Qadiri a Thuraya Al-Baqsami - Kuvajt
Cenu předá: Ján Figeľ, člen Evropské komise
Česká spořitelna, a.s. - ČR
Cenu předá: Roman Bělor, ředitel MHF Praţské jaro
William Lobkowicz (*1961) – USA – ČR
Cenu předá: Dan Podstatský Lichtenstein v zastoupení starosty městské části Praha 1
Roman Novotný, flétna
Wolfgang Amadeus Mozart (1756-1791): Rondo Ddur KV. 184
PŘEDÁNÍ EVROPSKÝCH CEN TREBBIA ZA TVŮRČÍ ČINNOST 2007
Ronnie Wood (*1947) - Velká Británie
Cenu předá: Jaroslav Vocelka, ředitel Státní opery Praha
Šek předá: Kateřina Luisa Daňhelová, ředitelka holdingu Synot Logo
Jiří Bělohlávek (*1946) – ČR
Cenu předá: Josef Suk, houslový virtuos
Šek předá: Dirk Kroonen, generální ředitel společnosti Ernst and Young
Josef Nálepa (*1936) – ČR
Cenu předá: Jean Amiot, generální ředitel J.B.F. Editions d’Art, Paříţ
Šek předá: Jutta Walter, ředitelka praţské pobočky akciové společnosti Commerzbank
Otokar Klein, tenor
Gaetano Donizzeti (1797-1848): árie Tónia z opery Dcera pluku
PŘEDÁNÍ BENEFIČNÍHO ŠEKU V HODNOTĚ 100.000 KČ ZÍSKANÝCH Z PRODEJE
OBRAZOVÝCH POUKÁZEK MIRO V ROCE 2007 A PŘISPĚNÍM REKLAMNÍCH PARTNERŮ 8.
ROČNÍKU GALAVEČERA TREBBIA
Centrum Paraple, benefiční šek převezme Zdeněk Svěrák
Šek předá: Josef Martinovský, místopředseda představenstva akciové společnosti OHL ŢS a
PhDr. Miro Smolák, ředitel Galerie MIRO
Alena Miro, soprán
Pietro Mascagni (1863–1945): árie Suzel „Son pochi fiori“ z 1. dějství opery L’amico Fritz
TŘÍMINUTOVÁ DRAŽBA UNIKÁTNÍ LITOGRAFIE ČESKÉHO UMĚLCE JOSKY SKALNÍKA. DÍLO
BYLO V DUBNU 2005 VYSTAVENO NA POLÁRNÍ STANICI BARNEO NA SEVERNÍM PÓLU.
Vydraţená částka bude připočtena k benefičnímu šeku na konto Paraple.
Šek předá Ing. Michal Štefl, předseda představenstva OHL ŢS a PhDr. Miro Smolák, ředitel
Galerie MIRO
Grafiku vydraţiteli předají: Joska Skalník, Dr. Artur N. Čilingarov, místopředseda
Parlamentu Ruské federace a prezident Asociace polárních badatelů a Alexander V. Orlov,
náčelník polární stanice Barneo na Severním pólu.
Alena Miro, soprán a Otokar Klein, tenor
Franz Lehár (1870-1948): Lippen schweigen z operety Veselá vdova
BENEFIČNÍ PLES
K tanci hrají:
Symfonický orchestr Českého rozhlasu, řídí: Jan Kučera
Ciganskí diabli
G8 Transglobal
Bran
Zvláštní hudební hosté: Karel Gott, Chantal Poullain
BENEFIČNÍ DRAŽBA
Benefiční draţba uměleckých děl autorů: J. Anderle, J. Gorbačov, J. Jakubisko, O. Kulhánek,
J. Saudek, R. Wood.
Výtěţek draţby bude rovným dílem rozdělen sbírce Pomozte dětem při ČT a Nadačnímu fondu
Trebbia.
Přímý přenos České televize
www.trebbia.eu

Podobné dokumenty

Program Trebbia 2009

Program Trebbia 2009 Šek na částku 100.000 Kč jako dotaci ceny Trebbia předá ředitelka Commerzbank, pobočka Praha, paní Dr. Jutta Walter Galsan Tschinag (*1944) - Mongolsko Česká televize se spojí prostřednictvím telem...

Více