Číslo 1 - SBD Krusnohor

Komentáře

Transkript

Číslo 1 - SBD Krusnohor
ZPRAVODAJ STAVEBNÍHO BYTOVÉHO DRUŽSTVA
MĚSÍČNÍK l LEDEN 2016 l ROČNÍK XIX. l ČÍSLO 1 (132) l ZDARMA
Tyto dva rozesmáté lidi již znáte. Zatím jste je ale takto rozesmáté neviděli, takže je to v měsíčníku
Krušnohor na titulní stránce jejich „veselá“ premiéra. Na jejich
úsměv a rozzářené tváře si pomalu
ale jistě zvykejme. Jsou výsledkem
opatrného optimismu, který přináší atmosféra probíhajících jednání
mezi naším družstvem a Úřadem
vlády ČR, potažmo Agenturou pro
sociální začleňování, o řešení problémů, na něž upozornily janovská
a mostecká petice.
Snímek zachycuje ředitele zmíněné vládní agentury Radka Jiránka a náměstkyni pro řízení Sekce
pro lidská práva Úřadu vlády ČR
Martinu Štěpánkovou po skončení
druhého kola jednání. Podrobnosti
přinášíme na stranách 17 – 18 – 19.
Foto: Petr PROKEŠ
Přivezli sůl nad zlato
Od Pražáků jsme zvyklí na ledacos, ale tito jsou jiní. Nejsou
namyšlení, nedokazují nám, že
spolkli moudrost světa, nezvou
nás do matičky měst, ale naopak
dojíždějí za námi, aby z očí do očí
probrali, co nás všechny pálí. Naslouchají, hledají řešení a neříkají, že nic nejde. Naopak, přemýšlejí a pracují a chtějí, aby to šlo.
Obsah janovské a mostecké
petice vyjadřuje stanoviska naprosté většiny bydlících v domech ve správě Krušnohoru.
Text obou petic není vlastně ničím jiným než seznamem mnoha
problémů, na jejichž řešení před-
chozí vlády, poslanci a senátoři
kašlali. Proto jsme se dostali do situace, v níž jsme se ocitli. Janov
je v rozvalinách – těch lidských,
Most se postupně mění v jednu sociálně vyloučenou lokalitu.
Pražáci, kteří za námi nyní jezdí, to vidí, chápou souvislosti
a analyzují zdroje příčin dosavadního vývoje. Říkají nám nevěšte
hlavy. Uvidíte světýlko na konci
tunelu. (Ne to Klausovo.)
Přinášejí nápady, navrhují řešení a jejich zaujetí pro věc nás přesvědčuje o tom, že na mysli opravdu klesat nemáme, že flintu do žita
je zatím zbytečné házet.
Je to poprvé za sedm let existence Mostecké výzvy, kdo se
s námi (a působí přitom na vrcholových postech vládně-úřednických) opravdově a se zájmem
baví o problémech nazrálých
k řešení. Seriózní jednání těchto Pražáků v nás vyvolává mírný optimismus, že se věci přece
jen posunou kupředu. Nebude to
zítra, ale vcelku brzo ano (v řádu
měsíců a let). Přístup těchto Pražáků k nám a k řešení problémů
je solí, na níž jsme dlouho čekali. Je to prostě sůl nad zlato.
PŘEDSTAVENSTVO SBDK
STAVEBNÍ BYTOVÉ DRUŽSTVO KRUŠNOHOR, ČESKOSLOVENSKÉ ARMÁDY 1766, 434 01 MOST
Krušnohor, zpravodaj stavebního bytového družstva
Krušnohor , zpravodaj stavebního bytového družstva
ÚŘEDNÍ DNY A HODINY NA SPRÁVĚ STAVEBNÍHO BYTOVÉHO DRUŽSTVA KRUŠNOHOR: PONDĚLÍ A STŘEDA 8:00 - 12:00 13:00 - 17:00
KO N TA K T N Í S E Z N A M S P R Á V Y S TAV E B N Í H O BY T OV É H O D R U Ž S T VA K R U Š N O H O R
2
HLÁŠENÍ HAVÁRIÍ: DISPEČINK 476 146 199
PONDĚLÍ, STŘEDA 7.00 – 17.00 ÚTERÝ, ČTVRTEK, PÁTEK 7.00 – 13.00
Mimo výše uvedenou dobu hlaste havárie dispečinku společnosti Hasman – Výtahy na telefonním čísle
800 136 018 nebo 417 639 296
E-mailová adresa:
Oficiální internetové stránky:
Spojovatelka: 476 146 100
[email protected]
www.sbdkrusnohor.cz
Telefonické hovory jsou v zájmu zajišťování kvality poskytovaných služeb nahrávány. (Podrobnější informace k zaznamenávání hovorů je uvedena na straně 4.)
PŘEDSTAVENSTVO DRUŽSTVA (PD)
Předseda
Laur Roman
476 146 104
Místopředseda
Ryba František
476 146 104
Členové
Ing. Hokr Roman
Ing. Klíma Petr
Ing. Koranda Jiří
Ing. Paďourek Ivo
Ševčík Arnošt
KONTROLNÍ KOMISE DRUŽSTVA (KK)
Předseda
Mertlík Jiří
Členové
Vajshajtl Stanislav
Mgr. Němečková Zdeňka
Ing. Goldbergerová Jana
Černík Vladimír
Bucha Petr
Petrilová Jana
ÚSEK ŘEDITELE (ÚŘ)
Ředitel družstva
Ryba František
476 146 104
Vedoucí sekretariátu ředitele
Domínová Leona
476 146 104
Fax
476 146 101
Informace
476 146 106
Charvátová Lenka
606 649 365
Podatelna
Hokrová Monika
476 146 107
Sekretářka
Hajzlerová Andrea
476 146 108
Tiskový mluvčí, redakce zpravodaje
Mgr. Prokeš Petr
476 146 109
EKONOMICKÝ ÚSEK (EÚ)
Vedoucí
Ing. Kurková Kateřina
476 146 110
Sekretariát vedoucí EÚ
Kultscherová Miroslava
476 146 111
Fax
476 146 102
Správce sítě
Gerthner Daniel
476 146 112
Pobočka Litvínov
Fax
476 754 084
Vegnerová Hana
476 146 115
Kordíková Monika
476 146 116
Blahoutová Eva
476 146 117
[email protected]
reditel
predstavenstvo
predseda.kk
kontrolni.komise
reditel
sekretariat.reditele
informace
podatelna
sekretariat
tiskovy.mluvci
hlavni.ekonom
sekr.ekonom
sprava.site
pobocka.litvinov
ÚSEK INŽENÝRSKÉ ČINNOSTI (ÚIČ)
Vedoucí
inzenyrska.cinnost.vedouci
Jánská Hana
476 146 180
Investiční referent
Renka Adam
476 146 181
investicni.referent1
Zámecký Jan
476 146 183
investicni.referent3
Růžičková Simona
476 146 184
investicni.referent4
inzenyrska.cinnost.referent
Referentka
Kolmanová Lucie
476 146 185
ÚSEK VNITŘNÍ KONTROLY, ŘJE
Vnitřní kontrolor
Erlitzová Alena
'476 146 103
EÚ - EKONOMICKÉ ODDĚLENÍ (EO)
Vedoucí EO
Libecajtová Lucie
476 146 120
Provozní účtárna pro SV
Sojková Milena
476 146 121
Kopecká Vlasta
476 146 122
Spustová Hana
476 146 123
Šímová Lenka
476 146 124
Fakturace
Gerthnerová Dana
476 146 125
Bc. Trgalová Marie
476 146 126
Pousková Blanka
476 146 127
Pokladna
Fojtová Daniela
476 146 129
Evidence zálohových plateb
Andrtová Irena
476 146 131
Provozní účetní
Schrejberová Romana
476 146 133
Evidence majetku - inventury
Hájková Dagmar
'476 146 135
Mzdy
Koukalová Hana
476 146 137
ekonomicke.odd.vedouci
provozni.uctarna
fakturace
pokladna
topna.sezona
provoz.ucetni
evidence.majetku
mzdy
EÚ - ODDĚLENÍ PRO ČLENSKÉ ZÁLEŽITOSTI (OČZ)
Vedoucí
clenske.zalezitosti.vedouci
Zvěřinová Lucie
476 146 140
Členská evidence
clenska.evidence
Studentová Iveta
476 146 141
Čandová Martina
476 146 142
Kordíková Daniela
476 146 143
476 146 144
Šebková Martina
Evidence nájemného
evidence.najemneho
Kubíková Lenka
476 146 145
Reichlová Iveta
476 146 146
Adámková Pavlína
476 146 148
Vítková Nikol
476 146 149
Evidence pohledávek (vymáhání)
evidence.pohledavek
Matoliaková Iva
476 146 150
Nebytové prostory - pojištění
nebytove.prostory.pojisteni
Pátková Lenka
476 146 156
Společné prostory
nebytove.prostory.pojisteni
Ševčíková Alena
476 146 157
TECHNICKÝ ÚSEK (TÚ)
Vedoucí
Ing. Čapková Irena
476 146 160
Stavební technik
Bertlová Zdeňka
476 146 161
Vlasáková Zuzana
476 146 162
Vilhelmová Monika
476 146 163
Vydra Radovan
476 146 164
Šebek Zdeněk
476 146 165
Losos Martin
476 146 166
Šebková Hedvika
476 146 167
Požárně bezpečnostní technik - MTZ
Krajovský Pavel
476 146 171
Energetik
Ing. Korol Valerij
476 146 172
Referentka
Rybová Kateřina
476 146 174
Dispečink
Hilbertová Lenka
476 146 199
technicky.usek.vedouci
technik1
technik2
technik3
technik4
technik5
technik6
technik7
bezpec.technik
energetik
technicky.usek.referent
vnitrni.kontrolor
Z důvodu větší přehlednosti uvádíme u e-mailových adres na jednotlivá pracoviště a konkrétní pracovníky pouze tu část adresy, která je před
"zavináčem". Pro správné zadání e-adresy je tedy nutno ještě přidat "@sbdkrusnohor.cz" .
dispecink
ÚŘEDNÍ DNY A HODINY NA SPRÁVĚ SBDK: PONDĚLÍ A STŘEDA 8.00 – 12.00 13.00 – 17.00
2
Krušnohor, zpravodaj stavebního bytového družstva
Co jsme pro vás
připravili:
Za vodu neušetříte. Zdražila!. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . str. 5
Předseda mi odmítá půjčit klíče od sušárny . . . . . . . . . . . . . . . . . . str. 5
Rozpad soustavy CZT by znamenal skokové zdražení tepla. . . . . . . . str. 6
Družstevník či vlastník bytu? Je to jedno. Podat žádost musí každý. . . . . .str. 8
Jednání o problémech z petic pokročilo. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . str. 17
Špatná bezpečnostní situace vede k útěku i invazi . . . . . . . . . . . . . . str. 20
Jaký je obraz našich politiků na mediální scéně?. . . . . . . . . . . . . . . . . . . str. 24
Most se může pochlubit světovou raritou: 6letým továrním jezdcem . . . . .str. 26
KRUŠNOHOR – zpravodaj Stavebního bytového družstva Krušnohor se sídlem v Mostě. Vychází měsíčně. Vydává: Stavební
bytové družstvo Krušnohor, ul. ČSA 1766, 434 01 Most. IČ: 00043257. Řídí redakční rada ve složení: František Ryba (předseda),
tel.: 476 146 104, e-mail: [email protected], fax: 476 146 101, Roman Laur, Ing. Jiří Koranda, Mgr. Petr Prokeš.
Redakce a inzerce: Mgr. Petr Prokeš, tel.: 476 146 109, e-mail: [email protected] Rozšiřuje SBD Krušnohor
jako vnitrodružstevní tiskovinu. Tisk: Jan Syrový – Česká reklamní společnost, Most, tel. 777 722 122, fax: 776 404 544,
e-mail: [email protected] Náklad: 23 000 výtisků. Dáno do tisku: 18. 12. 2015. Vyšlo: 7. 1. 2016. Uzávěrka příštího čísla:
21. 1. 2016. Nevyžádané textové a ilustrační materiály se nevracejí.
Registrace: Ministerstvo kultury ČR E11597
3
EDITORIAL
Vážení čtenáři!
Most a Plzeň mají něco společného.
Pomineme-li skutečnost, že rychlíková trať spojující obě města má
přejít z působnosti Českých drah do
rukou soukromého dopravce, pak je
tady ještě jedna souvislost. Nástupem měsíce ledna obě města odložila háv, do něhož byla v roce 2015
oblečena.
Severočeský Most svlékl kabát nositele titulu Evropské město sportu,
západočeská Plzeň pověsila na hřebík šaty s označením titulu Evropské
hlavní město kultury.
Proč to připomínám?
Protože mě zaujal propastný rozdílný v přístupu sdělovacích prostředků
(a potažmo celé veřejnosti) ke stejné
události (zmíněné svlékání oděvů).
Zatímco média se v případě Plzně
předháněla v informování o tom, co
se v hlavním městě piva podařilo na
poli ročního působení Múz všechno
uskutečnit (a dokonce i postavit –
například zcela nové divadlo a také
líhniště alternativní kultury), po Mostě ani pes nevzdechl. Aspoň tak to
na mě zapůsobilo.
Pravdou je, že v případě města pod
Hněvínem se místní a trošku i krajští novináři občas zmínili, do intenzity mediálního veletoku zpráv
o Plzni to mělo daleko. Možná by
se dalo hovořit o mediálním tornádu, jež ze stránek novin, z rozhlasových vln a televizního signálu odfouklo předtím frekventované informace. Kde se stala chyba? Byl
Most opravdu horší?
V tuto chvíli těžko říci. Na hodnocení
je zapotřebí delšího času.
Nedal se ale přehlédnout propastný rozdíl v přístupu k titulu Evropské
město sportu v politické oblasti.
Zatímco původní koalice pod vedením Sdružení Mostečané Mostu
(SMM) viditelně vkládala do přípravy akce celé své srdce a dokonce
připravila i billboardovou kampaň,
po nástupu nové koalice vedené
Severočechy Most, došlo k citelnému ochlazení. Teprve až po několika měsících nastalo oživení v přístupu k titulu.
Dvakrát do stejné řeky nevstoupíš
– říkává se. Titul podruhé asi dlouho nebude.
Do řeky poznání by ale politici měli umět vstoupit. Třeba jim voda pomůže osvěžit myšlení a sami si položí otázku, zda u nich nedošlo ke zbytečné chybě.
Most jistě mohl z titulu vytěžit více, než
vytěžil (pokud vůbec něco vytěžil).
Petr PROKEŠ
4
Krušnohor, zpravodaj stavebního bytového družstva
ZPRÁVY
ZE SAMOSPRÁV
A SPOLEČENSTVÍ
VLASTNÍKŮ
Celoplošný servis
Většina domů má vyměněna stará
dřevěná okna za moderní plastová
již řadu let. Pokud počítáme dobře, pak v případě některých objektů to může být již deset až patnáct
roků. Doba je to dlouhá, a proto je
zapotřebí se také zamyslet nad tím,
jak zub času na plastová okna působí. V měsíčníku Krušnohor jsme
v předchozích ročnících psali o několika zářných příkladech domů, jejichž bydlící se nad zlovolným „kousáním“ zubu času opravdu zamysleli a rozhodli se konat – objednali si
celoplošný servis oken. Má mnoho
výhod, všechny se dají spojit do vyjádření společného výsledku – okna
zase perfektně fungují. Stačí je prostě nechat seřídit pracovníky odborné firmy. Z pocitu uspokojení nad letitou funkčností oken se leckteří bydlící nyní probouzejí a žádají výbory
SA a SVJ v dalších domech o zajištění zmíněného servisu. Víme, kde
bude probíhat v následujících týdnech. Na celoplošný servis plastových oken se již nyní těší družstevníci v SA 058 (blok 625) na České
ulici v Mostě - Výsluní, ale i družstevníci odnaproti, ze SA 027 (blok
645) v ulici Maršála Rybalka.
Vstupní dveře
Zub času neohlodává jen plastová
okna. Něco o tom by mohli vyprávět vlastníci bytů ze SVJ 150 (blok
90-91) na třídě Budovatelů v Mostě. Nechali si vyměnit dvoje vstupní dveře.
Oči pro pláč
Těm, kteří chtějí škodit, se stále daří. Jak na ně? Budeme po škůdcích pořád něco dávat dohromady
a opravy platit z fondů údržby v domech? Budou slušní bydlící nadále doplácet na ty neslušné? Těmito otázkami se trápí i vlastníci bytů
ve SVJ 623 (blok 736) v ulici Františka Malíka v sociálně deprivované zóně mosteckého sídliště Liščí
Vrch. Oči měli pro pláč, když viděli
dílo sprejerů na svém domě. Výsledek „umělecké“ činnosti je viditelný
– poničená fasáda. Její opravu se
nyní snaží SVJ řešit formou pojistné události.
Proti vandalům a zlodějům
Celostátně známá litvínovská technická památka Koldům se musí
bránit. Těší se pozornosti různých
individuí. Výbor SA 036 proto nechal osadit první patro bezpečnostními mřížemi.
Připravili: (ič, pp)
Dejte na frak představenstvu
RUBRIKA NAŠICH DRUŽSTEVNÍKŮ A VLASTNÍKŮ BYTŮ
Někdy mám opravdu pocit,
že se svět zbláznil a já že
patřím do starého železa,
protože již nechápu, co se to
kolem děje. Člověk leckdy
zapochybuje i o výši své inteligence, protože ta odmítá
vnímat to, co se jí zdá nepochopitelné.
Řekl jsem si, že když začal nový
rok, že napíšu něco pozitivního
(abychom se aspoň na chvilku dokázali povznést nad ten hnus, který nás obklopuje). Měl jsem dobrou
vůli a chtěl jsem se opravdu snažit,
ale moje dobrá vůle dostala pořádnou ránu do zad. Kudlu do nich
vrazil ministr spravedlnosti Pelikán. „Je to opravdu pták,“ řekl mi
jeden předseda samosprávy.
Původně jsem si o něm myslel, že když je to člověk s bohatými
praktickými zkušenostmi z oblasti
práva, že bude jako ministr resortu,
jemuž vévodí dáma se zavázanýma
očima a v jedné ruce třímající meč
a ve druhé držící váhy poměřující
spravedlnost, držet basu s poctivými lidmi a neokrádat druhé.
Nyní jsem po jeho posledním
„intelektuálním“ husarském kousku (doufám, že posledním, jinak
by to byla katastrofa) zapochyboval o tom, zda vůbec něco ví o pojmu spravedlnost. Řeknu to jednoduše. Pan ministr národu oznámil,
že by bylo vhodné oddlužit dlužníky. Zcela oddlužit.
Původně jsem si myslel, že jde
o srandu, ale pan ministr svoji vizi
rozvinul před novináři do takové
hloubky a šíře, že jsem pochopil,
že tou vizí opravdu žije. V budoucnu se zřejmě hodlá namísto rozvíjení spravedlnosti věnovat prohlubování děr ve fungování/nefungování státní mašinérie a vést tak k „dokonalosti“ pokřivený systém výplat
sociálních dávek, jenž je tak moc
vstřícný vůči nepracujícím řvoucím
hulvátům a agresorům.
Asi panu ministru Pelikánovi nabídnu, že ho na měsíc zaměstnám
v Krušnohoru. Poznal by aspoň běžný cvrkot v bytovém družstvu. Určitě se bude divit tomu, kolik máme
dlužníků a jak se leckteří „hezky“
chovají vůči našim pracovníkům,
kteří se soustavně (a to po mnoho
let) snaží z nich vymoci nějakou tu
korunu. Pan ministr asi ani neví, co
je to vyhlášený osobní bankrot (vycházející z osobní insolvence), což
je předchůdce jeho vynálezu. Vy,
kteří máte v domech kolem sebe
v bytech bydlící osobní bankrotáře,
dobře víte, že z nich nic nevydolujete. Při splácení jejich dluhu (a to se
bankrotářům ještě velká část pohledávky ze zákona úplně odpouští) nepatří úhrada za bydlení mezi priority. Dluhy osobních bankrotářů tedy
platíte z vašich peněz. Pokud by se
tak nedělo, šel by váš dům do kolen.
To je spravedlivé, pane ministře
spravedlnosti?
A myslíte si, že váš nápad na
úplné oddlužení (který zřejmě podle vás představuje vrchol vedoucí
k dokonalosti dosavadního vývoje
nesplácení finančních závazků nezodpovědných individuí) je opravdu tou „vizionářskou bombou“,
které veřejnost zatleská?!?
Po tomto intelektuálním výbuchu
Pelikánova mozku se začínám ptát
sám sebe, zda má cenu ještě vůbec
chodit do práce a denně řešit spoustu problémů zrovna s neplatiči.
Jak to tak vypadá, tak asi do práce
přestanu chodit. Ministr Pelikán se
totiž uskutečněním své vize postará o to, že počet neplatičů dramaticky vzroste (odhaduji až na 100 %),
družstvo v důsledku toho bude mít
prázdnou pokladnu a nebude schopno zaplatit své zaměstnance.
A pracovat zadarmo? Za ty nervy mi to dneska už nestojí.
František RYBA
ředitel družstva
Článek v Právu, jehož obsah dokázal nazvednout ze židlí nejen
funkcionáře bytových družstev, ale snad každého poctivě žijícího
člověka. Pelikána k odletu ale nepobídl.
Foto: Petr PROKEŠ
Informace o zpracování osobních údajů prostřednictvím záznamu telefonních hovorů
Stavební bytové družstvo Krušnohor pořizuje záznamy všech příchozích i odchozích hovorů uskutečněných prostřednictvím telefonní ústředny, tzn. hovorů na linkách 476 146 100 až 476 146 199, 606 648 714 a 606 648 716.
Důvodem pro pořizování záznamů telefonních hovorů je zajišťování kvality poskytovaných služeb. V případě vaší stížnosti tak vedení družstva získává nástroj pro kontrolu, zda zaměstnanci poskytli služby správně dle informací poskytnutých telefonicky. Dále může zkontrolovat, zda se zaměstnanci při vyřizování záležitostí řídí řízenou dokumentací (dokumenty, směrnice, řády, pravidla aj.). Kromě toho může vedení reagovat i na stížnosti klientů týkající se nevhodného způsobu komunikace.
Osobní údaje získané prostřednictvím nahrávání osobních údajů jsou přístupné pouze pro potřeby Stavebního bytového družstva Krušnohor. Zpracování
osobních údajů ve smyslu zákona č. 101/2000 Sb. provádí Stavební bytové družstvo Krušnohor.
Každý subjekt údajů (v tomto případě: každá osoba, jež uskutečnila zaznamenaný telefonický hovor), která zjistí nebo se domnívá, že správce nebo zpracovatel provádí zpracování jeho osobních údajů, které je v rozporu s ochranou jeho soukromého a osobního života nebo v rozporu se zákonem, může podle § 21 zákona 101/2000 Sb. požádat o vysvětlení a dále může požadovat, aby správce nebo zpracovatel odstranil takto vzniklý stav.
w w w . s b d k r u s n o h o r . c z
Krušnohor, zpravodaj stavebního bytového družstva
5
Za vodu neušetříte. Zdražila!
Pokud jste si mysleli, že na
vodě ušetříte, již nyní jste
splakali nad výdělkem, jak
se lidově říká. Od 1. ledna
voda zdražila.
Severočeská vodárenská společnost (SVS) stanovila cenu
(vodné a stočné) na 85,22 Kč/m3,
z toho vodné přijde na 43,20 Kč/m3
a stočné na 42,02 Kč/m3. Se započítáním 15procentní DPH jde
o částky 49,68 a 48,32 Kč/m3.
„Do ceny vody na rok 2016 se
promítají výsledky jednání s akcionáři, tj. představiteli měst a obcí
Ústeckého a převážné části Libereckého kraje, kteří dlouhodobě
s vedením SVS diskutují o této
problematice. Cena je zároveň
stanovena v souladu s novým
podnikatelským záměrem SVS na
roky 2016 – 2020, který byl akcionáři schválen na červnové řádné
valné hromadě,“ dozvěděli jsme
se na webu společnosti.
Její stránky se také obracejí do
minulosti a srovnávají s nynější situací: „Ve vývoji ceny vody
došlo za poslední desetiletí k vý-
razné změně. Zatímco meziroční
navýšení například v roce 2005
činilo 10,2 %, následně v období
podnikatelského záměru na roky
2011 – 2015 umožňovaly mantinely meziroční nárůst až o 7,5 %,
tak pro rok 2016 se vedení společnosti podařilo po zohlednění všech požadavků, připomínek
a reálných možností stanovit cenu
vody tak, že meziroční navýšení
představuje pouze 2,1 %.“
Jinými slovy řečeno: Vedení
SVS nám, bydlícím odběratelům,
vlastně říká, že za tak „malé“ zdražení máme být vděční. Prý odráží
nejen současný vývoj inflace a vývoj spotřeby vody, ale také obsahuje zvýšení intenzity obnovy vodohospodářského majetku a zvýšení výdajů na jeho opravy.
Nárůst o 2,1 % v absolutním vyjádření znamená ve srovnání s minulým rokem navýšení ceny vody
o 1,97 Kč za jeden tisíc litrů vody.
„Běžnou vanu si tak nyní napustíte za zhruba 5,40 Kč a spláchnutí toalety vás vyjde na 0,30 – 0,60
Kč,“ vzkazují vodárenští manažeři
severočeským občanům.
Petr PROKEŠ
Předseda mi odmítá půjčit klíče od sušárny
Právo užívat sušárnu jako společný prostor vyplývá ze stanov
družstva a z domovního řádu, přičemž konkrétní pravidla užívání
společných prostor (tedy i sušárny) by měla být upravena v každém domě. Ze stanov pouze obecně vyplývá právo člena družstva –
nájemce družstevního bytu – uží-
Výtahománie pokračuje
Zájem o rekonstrukce výtahů trvá
již několik let, a jak se zdá, vůbec
nepolevuje. Naopak. Vypadá to, že
se zájem stále zvyšuje. Aspoň tomu
napovídá výčet akcí, jež v domech
zrovna probíhají nebo jsou nově naplánovány.
Moderní výtahy již používají – podle
harmonogramu předávání po jednotlivých vchodech – vlastníci bytů
ze SVJ 234 (blok 402) na Bělehradské ulici v mostecké čtvrti Severní.
Jde o dům se čtyřmi vchody a tedy
i se čtyřmi výtahy. Jednodušší situaci mají vlastníci ze SVJ 210 (výškový blok 575) v ulici Jiřího Wolkera,
kde mají pouze jeden vchod.
A bude pokračovat
Výtahománie zdaleka ještě nemá na
kahánku – bude ještě pokračovat.
Rekonstrukce tohoto lidem nejdostupnějšího přepravního prostředku
si totiž naplánovali bydlící v dalších
domech. Podle dostupných informací jde o vlastníky bytů ze SVJ 225
(blok 405) v Tylově ulici v Litvínově
a také o vlastníky ze SVJ 144 (blok
87) na třídě Budovatelů v centrální
části okresního města.
PRÁVNÍ PORADNA
V našem družstevním domě
používáme po celé roky sušárnu. Dodávám, že ke spokojenosti všech partají. Nyní se mi
ale stalo, že pan předseda mi
odmítl půjčit klíče od sušárny.
Odůvodnil to tím, že prý jsem
tam naposledy nechala nepořádek. Ničeho takové si nejsem
vědoma. Přesto se ptám: Může
takto pan předseda postupovat? A jak mám postupovat já,
když mi znovu klíče odmítne
poskytnout?
Z. M., Most
ZPRÁVY
ZE SAMOSPRÁV
A SPOLEČENSTVÍ
VLASTNÍKŮ
vat společné prostory. Zároveň je
člen družstva – nájemce bytu povinen při výkonu svých práv dbát
na to, aby v domě bylo vytvořeno
prostředí zajišťující ostatním nájemcům výkon jejich práv.
Podle domovního řádu potom
způsob užívání a provozní podmínky prádelen, sušáren a mandloven stanoví členská schůze samosprávy příslušného domu. Za
dodržování pravidel podle přijatého usnesení odpovídá výbor samosprávy. Po použití prádelny,
mandlovny a sušárny uvede uživatel prostory do původního stavu a klíče odevzdá pověřené osobě, která zkontroluje stav prostoru a jeho zařízení.
Je tedy třeba vždy postupovat
podle pravidel schválených pro
užívání sušárny ve vašem domě
a tato pravidla dodržovat. V případě, že někdo schválená pravidla nedodržuje (například tím, že
nechává v sušárně nepořádek),
bylo by zřejmě možné ho z užívání sušárny vyloučit.
V uvedeném případě by nicméně bylo namístě, aby vám
předseda po převzetí sušárny sdělil, že stav sušárny není vyhovující, sdělil vám, co je potřeba dát
do pořádku a vyzval vás k uvedení sušárny do bezvadného stavu.
V případě, že tak neučinil, neměl
by vám v užívání sušárny bránit.
Pokud vám pan předseda klíče
znovu odmítne poskytnout, je třeba zjistit, co konkrétně podle něj
nebylo v pořádku a domluvit se
s ním na řešení. V případě, že nebude možné se s ním dohodnout,
lze věc řešit v rámci členské schůze samosprávy, případně s vedením družstva (například stížností
ke kontrolní komisi družstva).
Mgr. Věra VALNÁ
advokátka
Výmalba jako dárek
V závěru uplynulého roku se také snažili družstevníci ze SA 047
(blok 600) v Lidické ulici na mosteckém sídlišti Výsluní. Tentokrát nešlo
o výtahy, jak byste asi čekali, ale
o vymalování společných prostor
domu a výměnu PVC u hlavních
vstupů. Vánoce prožili a Silvestr
oslavili bydlící v daleko hezčím prostředí, než jaké zde bylo dříve. Výmalba coby hezký dárek ve stylu
„sami sobě“ v závěru roku má jistě
své opodstatnění.
Suterénní okna v plastu
Vedle rekonstrukce výtahů jsou stálým evergreenem v domech také
výměny starých oken za nová okna
plastová. K takové výměně přikročili družstevníci ze SA 077 (blok 629)
v ulici Mistra Jana Husa na okraji
Výsluní. Šlo o výměnu oken v suterénu domu.
Tři v jednom
K vymalování společných prostor
domu se odhodlali také vlastníci bytů ze SVJ 621 (blok 531) v Lipové
ulici na mosteckém sídlišti Zahradní. Došlo i na výměnu PVC na podlahách a také madel na zábradlích.
Prostě tři akce spojené v jednu větší
a komplexnější.
Připravili: (ič, pp)
6
Krušnohor, zpravodaj stavebního bytového družstva
Rozpad soustavy CZT by znamenal skokové
Severočeská teplárenská je 100procentní dceřinou společností akciovky United Energy Most-Komořany a majitelem
tepelných rozvodných zařízeních zásobujících zhruba 35 tisíc
domácností v Mostě a Litvínově.
O vizi teplárenské společnosti
a budoucnosti centrálního zásobování teplem v obou největších
městech mosteckého okresu
jsme hovořili s jejím ředitelem
PETREM HORÁKEM.
V současné době si nelze nevšimnout billboardů a plakátů
umístěných ve městech Most
a Litvínov. Teplo z Komořan si
ale obyvatelé obou měst spojují
spíše jen s United Energy. Mohl
byste nám vysvětlit roli společnosti Severočeská teplárenská?
Společnost United Energy
je provozovatelem elektrárny
a teplárny v Mostě-Komořanech
– tedy je to firma, která elektřinu a teplo vyrábí. Severočeská
teplárenská je majitelem tepelných rozvodných zařízení a teplo
z komořanské teplárny distribuuje do měst Mostu a Litvínova.
Severočeská teplárenská je
poměrně mladá firma, zahájení
její činnosti se datuje od 1. září
2011. Přesto vloni prošla řadou
podstatných změn. O jaké změny se jedná a jak je hodnotíte?
Máte pravdu, loňský rok byl
pro naši firmu přelomový. Ke
dni 1. ledna 2015 proběhla fúze
sloučením společnosti První mostecká do Severočeské teplárenské
jako nástupnické organizace.
S fúzí samozřejmě souvisela následná reorganizace celé firmy
a stěhování zaměstnanců První
mostecké do Komořan. Zároveň
s tím probíhaly přípravy na nový
způsob účtování tepla v roce
2016. A samozřejmě pokračovaly
objemné rekonstrukce horkovodních potrubí, jež započaly už
v loňském roce. Uplynulý rok
2015 byl opravdu hektický a pro
naše zaměstnance velmi náročný,
nicméně lze říci, že si se všemi
úkoly úspěšně poradili.
Proč jste ke změnám přistoupili?
Odpověď je v podstatě velmi
jednoduchá. Důvodem jsou úspo-
ry. Ten, kdo sleduje situaci na
energetickém trhu, ví, že energetika se nachází v těžkém období
pod vlivem zásahů Evropské unie
a dotovaných cen obnovitelných
zdrojů. Teplárenství navíc zažívá
těžké časy v podobě teplých zim
a novým přístupem odběratelů
k zajištění svých energetických
potřeb. To vše nás přimělo přehodnotit naše dosavadní hospodaření a hledat další možnosti,
jak být pro naše zákazníky stále
atraktivní.
Odběratelé mají v současné
době možnost zvolit mezi několika způsoby vytápění, které
je navíc vyjdou levněji. Proč
by měli zůstat u centrálního
zásobování teplem? Není centrální zásobování teplem (CZT)
přežité?
CZT je nejen jedním z nejekologičtějších, ale zároveň
i nejhospodárnějších způsobů vytápění urbanistických celků, který
má nejen v Mostě a Litvínově
dlouholetou historii. Někomu se
může zdát, že je tato technologie
překonaná, nicméně CZT je stále
populární – a to nejen u nás. Je
to jednoduché. Dálkové teplo
z tepláren je komplexní služba,
kde jedinou starostí zákazníka je
vlastní otočení ventilu u radiátoru.
Zajištujeme maximální uživatelský komfort, neboť veškerá
údržba, revize a opravy jsou naší
starostí. Teplo ze soustav CZT
patří k nejbezpečnějším druhům
vytápění a konečně CZT zajistí
teplo a teplou vodu kdykoliv,
i v mrazech a ve špičkách. Významné je samozřejmě ekologické
hledisko. V centrálních zdrojích
lze využívat různé druhy paliv, od
uhlí po biomasu, které jsou navíc
pod přísnou kontrolou emisního
monitoringu. Náhrada lokálními
zdroji by znamenala výstavbu stovek sídlištních kotelen a komínů.
A když v tomto období projíždíte
nějakou vesnicí, jistě cítíte, co vše
se dá v kotelnách pálit.
Ředitel Severočeské teplárenské Petr
Horák je přesvědčen o životaschopnosti a perspektivách centrálního
zásobování teplem i jeho výhodnosti
pro bydlící v panelových domech.
Pro zákazníky je však rozhodující cena tepla. Umíte být
ještě konkurenceschopní?
Je naprosto normální, že zákazníci přemýšlejí o tom, jak
ušetřit. Vnímáme, že mnozí
mají pocit, že odpojením od teplárny si ušetří peníze i starosti.
K tomu mohu pouze připomenout, že naše cena je cenou konečnou, která v sobě zahrnuje
veškeré náklady na výrobu včetně
investic. Zákazníci neplatí žádné
další náklady za obsluhu, údržbu,
opravy, nákup paliva a podobně,
nemusejí vytvářet prostředky
na budoucí obnovu zařízení, ani
případně splácet úvěr na pořízení
nemalé vstupní investice, což jsou
položky, které se pochopitelně
promítají do výsledné ceny tepla
pro jejich spotřebu. Odpojení od
CZT se určitě vyplatí tam, kde je
teplo přehnaně drahé, což není náš
případ. Chceme zákazníky ujistit,
že cenová úroveň námi dodávané
služby je na průměrných cenách
v Česku. Držet cenu na příznivých hodnotách nám umožňuje
výroba tepla z místního hnědého
uhlí, které pro odběratele zároveň
představuje i určitou jistotu, že
nám nikdo nemůže uzavřít „kohoutek s plynem“. Je třeba si také
Teplárna – jedna ze součástí rozsáhlého průmyslového areálu komořanské elektrárny a teplárny. Snímek naznačuje, že
příroda a areál jsou jako spojené nádoby, nečekaně dokážou vytvořit krásu a v mysli člověka příjemný pocit.
Krušnohor, zpravodaj stavebního bytového družstva
7
zdražení tepla a zrušení míst, řekl P. Horák
uvědomit, že čím více odběratelů
teplárna má, tím je teplo pro odběratele relativně levnější, protože stálé náklady jsou rozloženy na
větší počet zákazníků.
I přes uvedené argumenty některá bytová družstva či ostatní
odběratelé uvažují o přechodu
na vlastní zdroj vytápění…
Ano, tyto kroky odběratelů
v některých regionech pozorujeme, v našem okrese jsme však
zatím masivní odpojování od CZT
naštěstí nezaznamenali. Snad je to
proto, že spousta našich zákazníků
ví, že rozpad soustavy CZT by
znamenal skokové zdražení tepla
a v konečném důsledku i zrušení
dalších pracovních míst. Změna
způsobu vytápění znamená vždy
nemalou investici a ztrátu současného komfortu. Teplo z Komořan
představuje stálou pohotovostní
službu, plynulou údržbu a další
nesporné výhody. To vše by mělo
být dobře zváženo, neboť tyto činnosti přejdou na bedra odběratelů.
Všem, kdo o odpojení uvažují,
bych doporučil, aby pečlivě porovnali všechny varianty, neboť
nejde o řešení na jeden či dva
roky. Je třeba si ověřit, zda tento
krok bude skutečně výhodný,
protože zkušenosti ukazují, že se
nevyplácí spoléhat jen na výpočty
prodejců.
Přechod na dvousložkové
účtování plateb umožní odběrateli ovlivnit konečný účet za
teplo. Jiné nároky na teplo má
průmyslový objekt, jiné nemocnice nebo například bytový dům.
K hlavním pozitivům pro zákazníka patří zmenšení rozdílu mezi
výší plateb za teplo v topné sezoně a mimo ni. Odběratel může
racionálním chováním ovlivnit
výši plateb. Pokud spoří tepelnou energii, zaplatí v absolutní
hodnotě méně.
Výměník je nedílnou součástí systému zásobování. Severočeská teplárenská využívá
moderních technologií. Odběratelé tak mají zajištěn dostatek tepla ve svých bytech.
Od 1. ledna 2016 jste přešli
na nový způsob účtování tepla.
Co to pro zákazníky znamená?
Jde o zvýšení ceny tepla?
Předně si musíme říci, že je nutné rozlišit úpravy výše ceny tepla
a struktury plateb za teplo. Důvodem
pro zvýšení ceny tepla je zdražování vstupů, tj. především cena paliv.
To není náš případ. My měníme
konstrukci ceny, jež od sebe odděluje stálé a variabilní náklady. Stálá
složka vyjadřuje podíl konkrétního
zákazníka na provozních nákladech
(odpisy, údržbu, mzdové náklady, …), variabilní pak reprezentuje
cenu za odebrané teplo, respektive
náklady na výrobu tohoto tepla
(náklady na palivo, technologickou
vodu, vápenec…). Na faktuře pak
odběratel najde jednu hodnotu, která se nemění, a druhou, která kolísá
podle množství tepla, jež zákazník
odebral. Dvousložková cena je tedy
pro zákazníky transparentnější.
Nová konstrukce umožní lépe srovnávat energie mezi sebou. Jedná se
o obdobný model účtování, který
využívají energetici, dodavatelé
plynu nebo telekomunikace.
Má dvousložková cena nějaké další výhody kromě transparentnosti?
Co plánujete pro rok 2016?
Vloni investovala teplárna do
modernizace horkovodních rozvodů CZT i samotného zdroje
více než 170 milionů korun, dalších téměř 140 milionů padlo na
údržbu zařízení. Jen za poslední
dva roky vložila teplárna více
než 220 milionů korun do rozvoje a modernizace tepelných
sítí a do obnovy a modernizace
technologií kotelny a strojovny.
Téměř 300 milionů pak bylo
použito na údržbu zařízení,
například na zvýšení provozní
spolehlivosti kotlů a podobně.
V tomto roce 2016 chceme navázat na obnovu potrubního systému s cílem zajistit maximální
spolehlivost dodávek tepla a teplé vody v nadcházející topné sezoně a především pak minimalizovat tepelné ztráty. I nadále budeme pokračovat v investičních
akcích na technologii teplárny
tak, aby komořanský zdroj plnil
zpřísněné emisní limity od roku
2016, vyplývající z požadavků
národní a evropské legislativy.
A samozřejmě jsme připraveni
i nadále dodávat tepelnou pohodu do všech domácností při zachování dostupné ceny pro naše
zákazníky.
Rozmlouvala a fotografovala:
Miloslava KUČEROVÁ
KDE ZÍSKAT
INFORMACE
Nejen v okrese Most můžete vidět tyto billboardy. Upozorňují na výhody centrálního zásobování teplem.
www.setep.cz
[email protected]
476 447 471
606 644 496
8
Krušnohor, zpravodaj stavebního bytového družstva
Družstevník či vlastník bytu? Je to jedno:
Začal rok 2016 a leckteří z vás se chystají oprášit novoroční
předsevzetí o tom, že si v průběhu jarních měsíců vylepšíte
svůj byt. Ušetřené peníze na kontu v bance jsou k dispozici –
a což to takhle vzít pěkně z gruntu? Taková přestavba bytu
by pořádně bodla! „Domácí hnízdo potřebuje zrekonstruovat, už se do něj pomalu nevejdeme,“ říkáte si v duchu.
Jak ale postupovat? Když bydlící zamýšlí udělat si v bytě stavební úpravy, co má pro jejich
uskutečnění udělat?
ŽÁDOST O POVOLENÍ
„Musí podat žádost o povolení
stavebních úprav v bytě. Její tiskopis si stáhne z webových stránek www.sbdkrusnohor.cz nebo
vyzvedne na dispečinku technického úseku ve 2. poschodí budovy správy družstva,“ vysvětlila
referentka úseku Kateřina Rybová, jež se problematikou stavebních úprav dlouhodobě zabývá.
Podání žádosti je povinné.
Jestliže by bydlící provedl stavební úpravy v bytě bez povolení
představenstva družstva, znamenalo by to, že by vůči němu mohly být uplatněny sankce podle příslušných ustanovení stanov družstva nebo společenství vlastníků
jednotek (SVJ).
PODPIS PŘEDSEDY SA/SVJ
Žadatel tiskopis vyplní, nechá jej podepsat předsedou samosprávy (SA) či SVJ, potom předá
správě družstva prostřednictvím
podatelny. „Tiskopis lze podat
i přímo u mě v kanceláři na technickém úseku,“ upozornila Kateřina Rybová.
Podpis předsedy SA/SVJ na
žádosti je důležitý – potvrzuje, že
výbor samosprávy či společenství
vlastníků nemá námitky proti stavebním úpravám v bytě. Předsedův podpis je vlastně doporučením pro představenstvo, aby žádost o stavební úpravy schválilo. Navíc je i dobrou vizitkou pro
žadatele – představenstvo se jeho
prostřednictvím dozvídá, že výbor SA/SVJ nebyl obejit a žadatel
tudíž nejedná za jeho zády.
ÚSPORA ČASU
A ještě se vraťme k výroku Kateřiny Rybové o tom, že žádost o
stavební úpravy v bytě je možno
podat přímo u ní.
Ne, nebojte se. Její nabídka
není pokusem o legalizaci převzetí úplatku, takže si žádné peníze
nepřipravujte.
Jde o vyjádření pomoci bydlícímu pro případ, že ne vše spojené se žádostí může být v pořádku.
Redakce měsíčníku Krušnohor
doporučuje čtenářům využít nabídku Kateřiny Rybové. Referentka ve své kanceláři žádost pročte
a jestliže zjistí, že je neúplná nebo
má jiné vady ve svém zpracování,
Kateřina Rybová okamžitě poradí jak nedostatek napravit. Ušetříte si tak spoustu času i zbytečnou
korespondenci mezi vámi a představenstvem družstva. Úspora
činí několik dnů až týdnů. „A čas
jsou dneska peníze,“ připomněla známé české rčení referentka.
Takže se chovejte ekonomicky
a šetřete každou minutu.
DO NEJVYŠŠÍHO PATRA
Z podatelny či rukou Kateřiny
Rybové putuje tiskopis žádosti
do nejvyššího patra budovy správy družstva. To proto, že tam zasedá představenstvo Krušnohoru. Právě do jeho agendy je žádost o stavební úpravy v bytě zařazena. Následuje její projednání. „Představenstvo zasedá jednou za čtrnáct dní. Proto doporučuji, aby byla žádost podána co
nejdříve. Agendy k vyřízení má
představenstvo velké množství,
a proto se může stát, že žádost
nemusí být zařazena do programu aktuálního zasedání,“ uvedla Kateřina Rybová. Objednaní
a netrpěliví řemeslníci přitom ale
Referentka technického úseku Kateřina Rybová ve své kanceláři nad horou žádostí o povolení stavebních úprav v bytech.
již bouchají na dveře bytu a těší
se, že práce zahájí. „To ale nemohou. Proto doporučuji objednat řemeslníky až na dobu, kdy
bude žádost vyřízena,“ řekla referentka.
DLUH NE
Počkat se vyplatí, protože může
nastat ještě jiná komplikace. „V
rámci řízení o žádosti zjišťujeme
mimo jiné i to, zda žadatel není
dlužníkem. Pokud jím je, pak na
rovinu říkám, že žádosti nebude
vyhověno do doby, než veškeré
svoje pohledávky vůči družstvu či
SVJ uhradí. Důrazně na to upozorňuji,“ doplnila Kateřina Rybová.
Jinak – podle našich poznatků – představenstvo žádostem
o povolení stavebních úprav běž-
ně vyhovuje. „Za dobu, po kterou
pracuji na správě družstva, což je
přes tři roky, nepamatuji, že by –
až na několik výjimek, kdy žádost byla pro nedostatky odložena
– představenstvo některou z řádně podaných žádostí neschválilo.
Z toho usuzuji, že je k žadatelům
velmi vstřícné,“ zhodnotila Kateřina Rybová.
KDO ŽÁDÁ
Kdo je vlastně tím žadatelem? Družstevník a vlastník bytu,
či ten, kdo byt obývá, protože se
s družstevníkem či vlastníkem
bytu dohodl na pronájmu bytu?
„Je teď docela v módě byty
pronajímat. Družstevník či vlastník bytu pracuje třeba mimo
Mostecko, byt neužívá, takže
Krušnohor, zpravodaj stavebního bytového družstva
9
žádost o povolení úprav musí podat každý
jej nabídne k pronájmu někomu,
kdo zrovna hledá bydlení. Ten,
kdo byt zrovna aktuálně obývá
coby nájemce, žádat o stavební
úpravy nemůže. Žadatelem vždy
musí být ten, na koho je byt napsán – tedy ten, kdo má s družstvem řádně uzavřenou smlouvu o užívání bytu, nebo je přímo
jeho vlastníkem,“ vysvětlila referentka.
Z reakce Kateřiny Rybové vyplývá, že ten, kdo si byt pronajal
a potřebuje udělat stavební úpravu, protože mu v bytě cosi nevyhovuje, je nucen svoji věc projednat s družstevníkem či vlastníkem
bytu. „Pokud ten bude souhlasit s úpravami ve svém bytě, žádost sepíše a podá na správě družstva,“ uvedla referentka.
Podvod je v této oblasti vyloučen. Proto se o něj raději ani
nepokoušejte. Způsobili byste si
zbytečné problémy. Odhalit žádost podanou neoprávněnou osobou lze poměrně snadno. „Před
projednáním v představenstvu
veškeré údaje uvedené na tiskopisu prověřujeme. Pokud zjistíme, že některé údaje nesouhlasí
s daty v naší agendě, vznášíme
vůči žadateli dotaz k objasnění,
nebo – pokud je hned zřejmé, že
žadatelem je neoprávněná osoba
– žádost rovnou vyřadíme. Ne­
oprávněného žadatele o tomto postupu samozřejmě písemně informujeme a zároveň připojujeme
poučení o tom, že je zapotřebí,
aby žádost podala oprávněná osoba,“ řekla Kateřina Rybová.
ROZHOVOR S KATEŘINOU RYBOVOU
Jak je to s vlastníky bytů?
šených představenstvem Krušnohoru. Informuji je o skutečnosti, že ustavující shromáždění vlastníků se hlasováním zavázalo k tomu, že SVJ bude dodržovat všechny interní předpisy družstva. I vlastník bytu
musí postupovat jako družstevník – nejdříve se s žádostí obrátit na předsedu SVJ a jestliže je
rozhodnutí výboru kladné, žádost podat na správě družstva
k projednání v představenstvu.
Některým vlastníkům bytů
se nelíbí, že by měli žádat
o povolení úprav ve svém
bytě. Jak v takových případech postupujete?
Vlastníkům bytů na rovinu
říkám, že je přinejmenším nesousedské neinformovat výbor SVJ o zamýšlených stavebních úpravách. Jejich byt
je přece součástí celého domu
a za to, co se v něm děje, zodpovídá řádně zvolený výbor
SVJ. Připomínám jim také to,
že se v rámci privatizace městských domů stali členy družstva a že se tudíž na ně vztahuje znění jeho stanov a všech
směrnic schválených a vyhlá-
Když má žadatel ve věcech
nejasno, může se obrátit přímo na vás?
Jistěže může. Považuji to
i za rozumné. Lidé si totiž různě
vysvětlují znění nejen zákonů,
ale i stanov a směrnic družstva.
Ráda jim vše vysvětlím a dokonce s nimi prokonzultuji i znění žádosti. Najdou mě na správě
družstva na technickém úseku ve
2. poschodí. Sedím v kanceláři
sousedící s dispečinkem. Úřední dny jsou v pondělí a ve středu od 8.00 do 12.00 a od 13.00
do 17.00 hodin. Mohou mě kontaktovat také telefonicky na čísle
476 146 174, nebo mi napsat na
e-mailovou adresu [email protected]
sbdkrusnohor.cz.
NECHTE SI PORADIT
Co všechno musí obsahovat žádost o povolení
stavebních úprav v bytě?
n Na tiskopisu (lze jej stáhnout z webu www.sbdkrusnohor.cz) musí
být uvedena adresa žadatele a bytu, v němž budou prováděny
stavební úpravy, nesmí chybět jejich popis a přehledný náčrt.
n Směrnice družstva SO 07/2005 říká, že v náčrtu musejí být žlutou barvou zvýrazněny bourací práce a červenou nově postavené
nebo přesunuté konstrukce.
n V případě náročnějších úprav má být přiložena projektová dokumentace obsahující vyjádření statika, tzv. statický posudek.
n Žádost musí také obsahovat sdělení, že úpravy budou prováděny
na vlastní náklady.
n Nesmí chybět datum sepsání žádosti a je nutno připojit podpis.
PŘEDSTAVENSTVO
Ptáte se na to, proč se žádostí zabývá zrovna představenstvo?
„Má rozhodující slovo, protože –
podle stanov družstva – zodpovídá za vše, co se v Krušnohoru
děje. Nesmíme zapomenout na to,
že představenstvo je nejvyšším
orgánem družstva v období mezi
zasedáními nejvyššího orgánu,
kterým je shromáždění delegátů.
Představenstvo se při projednávání žádosti seznamuje s rozsahem předpokládaných stavebních úprav a posuzuje například
také to, zda jimi nedojde k narušení statiky domu, nebo zda provedené úpravy nebudou negativně ovlivňovat v užívání bytu sousedy apod. „Je proto nutné k žádosti přiložit také stavební dokumentaci předpokládaných úprav
či alespoň srozumitelný náčrtek
zachycující jejich rozsah. Bez
těchto příloh nemůže být žádost
projednána,“ připomněla Kateřina Rybová.
Představenstvo potom zasedne
a rozhodne.
ROZHODNUTÍ
Žadatelé o povolení úprav se
o výsledku jednání dozvědí písemně do několika málo dnů.
Pokud by žádost byla zamítnuta, v odpovědi žadatel najde podrobné vysvětlení důvodů.
„Vzpomínám si, že to bylo například v případě, když si žadatel
chtěl nechat nainstalovat venkovní klimatizaci. Důvodem k zamítnutí žádosti byla obava z narušení
vzhledu domu. Také se nepovo-
CO ŘÍKÁ SMĚRNICE
Družstevníci a nájemníci v bytech SBD Krušnohor mohou
provádět na vlastní náklady
stavební úpravy v bytě až po
schválení družstvem. … Stejným způsobem musejí postupovat i vlastníci bytů v domech, kde je SBD Krušnohor
pověřeným vlastníkem.
Zdroj: směrnice SO 07/2005
lují některé mříže ve společných
prostorách domu z důvodu zajištění protipožárních opatření,“
uvedla Kateřina Rybová.
Jestliže je vyjádření kladné,
v písemné odpovědi jsou zmíněny
podmínky, které představenstvo
k provedení stavebních úprav stanovilo.
Součástí oznámení je také upozornění na to, že jde o větší stavební úpravy, a proto je nutné
je nahlásit na stavební úřad formou ohlášky, či tento úřad přímo požádat o jejich povolení.
„Jestliže se žadatel musí obrátit
i na stavební úřad, doporučujeme,
aby k ohlášce či žádosti o jeho stavební povolení přiložil také oznámení o souhlasném stanovisku
představenstva družstva. Jde vlastně o doporučení, aby žádosti bylo
vyhověno, protože již byla posouzena představenstvem, které nenašlo důvody k tomu, aby byla zamítnuta. Zjednodušeně řečeno:
představenstvem schválená žádost
stavebnímu úřadu říká, že navržené úpravy v bytě družstvu nevadí,“
vysvětlila Kateřina Rybová.
Text a foto: Petr PROKEŠ
10
Krušnohor, zpravodaj stavebního bytového družstva
Obkladačská naděje je opravdovou nadějí
Jste mladí a máte zájem si v budoucnu vydělat třeba až
70 tisíc korun měsíčně? Pak tedy běžte dělat obkladače. Ve
Střední škole technické (SŠT) v Mostě-Velebudicích, páteřní
škole Ústeckého kraje, vás řemeslu naučí a vy potom částečně zaplníte citelnou mezeru na trhu práce.
nejlépe obloží koupelnu. Takové
bylo zadání soutěže.
Soutěžícími byli učni z druhých
a třetích ročníků. „Většinou je to
tak, že školy pošlou jednoho, jenž
chodí do třeťáku a už má větší zkušenosti, a učně z druhého ročníku,
jenž k obkládání ještě příliš nepřičichl,“ nastínil nám Martin Pertl,
ředitel Cechu obkladačů České
republiky – organizace pořádající
soutěž Obkladačská naděje.
Poptávka po těchto (i jiných)
řemeslnících je obrovská a ještě k
tomu nadále sílí. Nemůže se tedy
stát, že po absolvování školy se
octnete na dlažbě.
I to bylo slyšet na jedenáctém
ročníku soutěže Obkladačská
naděje, kterou každoročně pořádá
Cech obkladačů České republiky.
Tento ročník se konal ve velebudické škole, příští bude v Praze.
Ale zůstaňme v Mostě.
OSM DVOJIC
Do města pod Hněvínem se
sjelo osm soutěžních dvojic učňů
oboru zedník (samostatný obor
obkladač v Česku neexistuje)
z technických škol a učilišť z celé
republiky. Utkali se v tom, kdo
TEORIE A PRAXE
Od pořadatele dvojice učňů obdržely vizualizaci koupelnového
koutu s příslušnými technickými
parametry. „Zadání odpovídá praxi. Jde vlastně o přání zákazníka,
aby řemeslník obložil koupelnu.
Řemeslníci, v našem případě
učni, odvedou práci podle přání
zadavatele zakázky. Soutěž je to
velice praktická,“ dozvěděli jsme
se od odborných mistrů, kteří
soutěžící do Mostu doprovázeli.
Soutěž nejdříve začala testem
z teorie. Ten obsahoval třicet
otázek.
Potom přišla ke slovu již zmíněná vizualizace. Začala praktická
část a práce na obložení koupelnového koutu mohla být zahájena.
Náměstkyně hejtmana Jana Vaňhová
popřála štěstí v soutěži.
Ředitel SŠT Most Karel Vokáč vyjádřil potěšení nad konáním soutěže.
PRAKTICKÝ ÚKOL
vlhkost neprocházela podlahou
do stěny pod obklad – a to se
zasilikonuje. Mnozí obkladači
tento postup neznají. A z toho
vznikají havárie. Máme odhad,
že v současné době obkládá
v republice šest a půl tisíce lidí,
ale skutečně kvalifikovaných je
minimum. Z té nekvalifikovanosti vznikají problémy. Musíme zajistit, aby učni vycházeli
ze škol odborně připraveni, tak
jak je to všude ve světě. Musíme
chtít kvalitu, jinak to nejde. Svět
jde neuvěřitelně kupředu. Obklady se učí celý život,“ uvedl
hodnotitel (porotce-posuzovatel) Eduard Justa.
„Soutěžící musí obložit část
koupelny a zajistit předstěnovou
přípravu na instalaci závěsného
klozetu. Práce tkví v kombinaci
různých formátů od šedesáti na
třicet až po mozaiku a hlavně
se sleduje kvalita a technické
provedení. Soutěžící musejí
udělat pružné spáry, tak jak říká
norma. Je to vlastně jednoduché, ale práce s tím je hodně.
Učni si musí hlavně rozmyslet, kolik potřebují materiálu,
a rozmyslet si i to, odkud mají
začít pokládat. Když začnou
špatně, tak jim to nevyjde. Zde
aplikují technologii pružné
spáry s pružným provazcem.
Jde o polyuretanový provazec
o průměru šesti milimetrů, který
se vkládá z důvodu izolace, aby
ČASOVÝ TLAK
Oproti běžné praxi byl ve Velebudicích ale přece jen drobný roz-
Mostečtí soutěžící Jiří Angermayer a Václav Pavlas při vyplňování testu z teorie. Podpořil je i jeden z partnerů soutěže Delfy, největší dodavatel stavebních hmot na Mostecku.
Krušnohor, zpravodaj stavebního bytového družstva
11
pro to, že školy opustí vynikající řemeslníci
Hodnotitel (porotce-posuzovatel) Eduard Justa (v modrém) vydal pokyn k zahájení praktické části soutěže. Začala rozdáváním technické dokumentace.
Mostečané se radí nad technickou dokumentací. Chlapce zajímaly především
rozměry jednotlivých částí koupelnového koutu.
zjistíme, že jim někdo radil, třeba
mistr, strhneme jim body,“ řekl
přísně hodnotitel (porotce-posuzovatel) Eduard Justa.
Ovlivnění mistry ale nehrozilo.
Ti měli vlastní program probíhající mimo školu. Navštívili mimo
jiné i Autodrom Most
STIHNEME TO?
Takto by mělo vypadat výsledné dílo.
díl. Učňové museli stihnout práci
během jednoho a půl dne. Pracovali tedy pod časovým tlakem.
V běžné praxi je to tak, že
i když zákazník má určitou představu o časovém limitu, v němž
by měla být zakázka hotova,
raději od této představy ustoupí
a ponechá řemeslníkovi delší čas,
aby mohl odvézt co nejkvalitnější
práci. Pokud však řemeslník pracuje ve větší firmě, zaměstnavatel
na dodržování lhůt na dokončení
práce trvá. „Řemeslník proto
musí být odolný vůči stresu způsobeného časem,“ dozvěděli jsme
se. Proto byla soutěže „na čase“
postavena. Přesně v trendu světového vývoje.
„Hodnotíme všechno – přípravu práce, její provedení, postup.
Soutěžící by měli být připravení
a pracovat samostatně. Když
Mostečané v akci. Jak na to? Takto?
V případě soutěžících učňů se
ukázalo, že přístup zákazníků,
kteří na čase nelpí, má určité
opodstatnění. V dílně školy, v níž
se soutěžilo, někteří chlapci totiž
nebyli schopni pod časovým tlakem pracovat. Stresoval je.
„Zadání jsme dostali dopředu.
Ale tady jsme si to špatně naměřili, tak jsme to museli dvakrát
strhnout,“ popsal učeň 3. ročníku
mostecké SŠT Jiří Angermayer.
„Podlahu budeme dělat až nakonec. Uvidím, jestli to vůbec
stihneme včas,“ zapochyboval,
ale zároveň vyjádřil přesvědčení,
že snad nebudou s kolegou Václavem Pavlasem poslední.
PRÁCE KVAPNÁ…
Závěr soutěže ukázal, že někteří soutěžící nestačili dokončit
práci, jiní ano, ale s chybami vyplývajícími ze spěchu. Například
špatně vyměřili plochu, takže
bourali skoro hotovou podlahu, či
Materiál si soutěžící museli nařezat sami. Jako by šlo o test přesnosti.
Pokračování na str. 12
12
Krušnohor, zpravodaj stavebního bytového družstva
Dokončení ze str. 11
předělávali stěny koupelnového
koutu. Holt ukázalo se, že práce
kvapná je málo platná.
Anebo šlo o nedostatky v matematice? Prý někteří chlapci mívají velké problémy s počítáním.
Ať je to tak či onak, platí to, co
řekl hodnotitel výsledků soutěže.
„Úplně dokonalou práci neměl
nikdo. U učňů je ale pochopitelné,
že ještě nezvládají vše. Podstatné
je, že se v soutěži přesvědčili
o tom, že k úspěchu je třeba zručnosti i dobré přípravy,“ zanalyzoval Eduard Justa.
BRŇÁCI PRVNÍ
Prvenství vybojovali a z Velebudic dary od sponzorů soutěže
a také finanční odměnu si odvezli
David Hřebec a Petr Červený ze
Střední školy stavebních řemesel
Brno-Bosonohy. Druhá příčka
patřila reprezentantům Střední
školy polytechnické z Olomouce
a třetí místo vybojovali chlapci
ze Střední odborné školy a Středního odborného učiliště v Hradci
Králové.
MOSTEČANÉ OSMÍ
Hoši ze Střední školy technické v Mostě-Velebudicích Jiří
Angermayer a Václav Pavlas
se této soutěže zúčastnili vůbec
Mostečané dokončují práci. Bylo na ní vidět – vedle nedokončené podlahy – že vykazuje určité nedostatky.
poprvé a skončili na osmém (posledním) místě.
Mostečtí učni nestihli podlahu
koupelnového koutu dokončit.
Měli i chyby v obložení, opticky
vzory na obložení nenavazovaly.
Dozvěděli jsme se, že za to může
nezkušenost a potřeba většího
souladu ve spolupráci obou učňů.
Ale nebyli jediní, kdo celou práci
nestihli včas.
„Kluci dopadli podle mého
soudu docela slušně, byť práci
nedodělali. Rozhodující je, že se
snažili. Je to jejich první účast na
takové soutěži a sbírali v ní zkušenosti. Ostatní dvoučlenné týmy se
soutěže zúčastnily poněkolikáté.
V případě našich kluků dost velkou roli sehrála nervozita. V praxi
ve škole oba ale odvádějí docela
slušnou práci,“ vyhodnotil Antonín Dohnal, mistr odborného výcviku z velebudické školy.
PŘÍSNÁ KOMISE
„Komise hodnotila práci z několika hledisek. Například to, jak
si práci učni rozložili. Dále také
přihlížela k dodržování zásad
bezpečnosti práce a samozřejmě
ke konečnému výsledku snažení.
Nezdá se to, ale obkladač musí
i přemýšlet a musí umět také počítat,“ řekl ředitel cechu Martin
Pertl na závěr soutěžního klání v
narážce na to, že některým dvojícím dělalo potíž správně vyměřit
to, co vyměřit měly.
Od Martina Pergla jsme se také
dozvěděli to, že obor obkladač
v Česku neexistuje. Je součástí
oboru zedník. Pokud tedy jste po
přečtení tohoto článku zatoužili věnovat se obkládání, přihlaste se na
obor zedník nebo zedník-obkladač.
„Určitě je to řemeslo, které
má budoucnost. Keramický ma-
teriál je ekologický, nehořlavý,
bude tady pořád. Třeba v Praze
si dobrý obkladač vydělá i 60
až 70 tisíc měsíčně,“ upozornil
při loučení ve velebudické škole
hodnotitel (porotce-posuzovatel)
Eduard Justa.
Text a foto: Petr PROKEŠ
Ředitel cechu Martin Pertl připravuje diplomy. Za chvíli je předá.
Vítězové z Brna si jako odměnu odvezli spoustu sponzorských darů a finanční odměnu.
I na Mostečany Jiřího Angermayera
a Václava Pavlase hodnoticí komise
myslela s cenami.
Krušnohor, zpravodaj stavebního bytového družstva
13
Obchod se sociální bídou se státu nedaří
zastavit, do lokalit sype další miliony
Janov a Chanov – známé sociálně vyloučené lokality na
Mostecku, nejsou zdaleka jedinými. Stát dnes hovoří o stovkách takových oblastí. Jaké jsou příčiny jejich vzniku?
Na tuto otázku se snažil odpovědět článek zpravodajského
serveru Novinky.cz. Titulek „Byty
levnější než ojetiny? Jsou tam, odkud se utíká“ hovořil za všechno.
BYT ZA 50 TISÍC
„Byty v některých ulicích vesnic a měst na severu a severozápadě republiky jsou levnější než
ojeté auto. Co třeba takový byt
3+1 za padesát tisíc korun? Jenže takové bydlení získáte jen
v těch lokalitách, odkud lidé utíkají,“ hned v úvodu upozornily
Novinky.cz.
KRUPKA JAKO PŘÍKLAD
„Jeden příklad za všechny:
město Krupka na Teplicku. Panelové sídliště, obývané sociálně slabšími. Jde o vcelku malé
město, ale s velkými cenovými
rozdíly. Například ulice Čapkova nebo Dukelských hrdinů patří
mezi ty, kde jsou byty v podstatě neprodejné. Cena bytu 3+1 se
dostává k padesáti tisícům. Ale
jen o pár ulic dále jsou už ceny
běžné,“ popsal pro deník Právo
Milan Vršecký z realitní sítě RE/
MAX Synergy.
I tato běžná cena bytů je však
nižší než v jiných částech země.
Tři sta nebo čtyři sta tisíc a už
opravdu velký byt sotva půl milionu. „Družstevní byty 2+1
na Teplicku se pohybují okolo
400 tisíc korun. V osobním vlastnictví jsou dražší. Velmi záleží
na lokalitě a prostoru,“ dodal pro
Právo Milan Vršecký.
dej nemovitosti, o niž není téměř
zájem, dluhy často nespláchne.
„Velmi obtížně prodejné nemovitostí jsou ve vyloučených lokalitách na Ústecku, Sokolovsku,
v Chodově a Bruntále,“ potvrdil
Právu šéf společnosti Eurodražby.cz Radim Hasman.
Podle ředitele realitní sítě
M&M Zdeňka Václavka jsou
standardně neprodejné například
byty a domy v lokalitách v Rudníku, Žacléři, Lamperticích, Adršpachu, Teplicích nad Metují,
v Meziměstí, Broumově a Machově.
„V podstatě jde o všechny příhraniční oblasti sousedící s Polskem. Ceny nemovitostí jsou zde
na třiceti procentech oproti Náchodu,“ upřesnil Zdeněk Václavek. Jak připomíná, kdo může,
hlavně mladší ročníky, stěhuje se
za prací do Prahy, Hradce Králové a dalších větších měst.
„Strmý pokles ceny nemovitostí je v Karlových Varech, kde
výrazně opadla poptávka Rusů.
Byt 3+1 pořízený za šest milionů
se nyní prodává za 1,5 milionu,“
řekl Zdeněk Václavek z M&M.
Radim Hasman ze serveru Eurodražby.cz odhaduje, že z celkové nabídky je z nějakého závažného důvodu neprodejných zhruba pět procent nemovitostí.
KŠEFT PLATÍ STÁT
Stejně ale, jak se s oblibou říká
mezi bazarovými prodejci ojetin,
že každé auto má svého kupce,
tak totéž platí i o téměř neobyvatelných domech. Jenže s tím rozdílem, že tenhle obří kšeft platí ve
velkém stát.
Domy s neprodejnými byty
skupují podnikatelé se sociální-
STÁLE VÍCE PENĚZ
Tito investoři v oblasti sociální bídy cíleně umísťují doslova za
hubičku do takových skoupených
objektů sociálně vyloučené, obtížně přizpůsobivé, dlouhodobě
nezaměstnané či prakticky vůbec
nezaměstnatelné obyvatele, kteří
si chodí pro příspěvky na bydlení.
„Vzniká začarovaný kruh. Reálná hodnota ulice či celé lokality se
tím ale více propadá, protože zde
zůstávají už jen sociálně vyloučení,“ zhodnotil server Novinky.cz.
I když politici už léta napříč
stranami mluví o potřebě zarazit
obchod s chudobou živený ze státní kasy, ve skutečnosti stát do ghett
sype stále více peněz. Zatímco podle ministerstva práce a sociálních
věcí šlo v roce 2011 na příspěvky a doplatky na bydlení necelých
5,5 miliardy korun, tak za loňský
rok to již bylo přes 12 miliard.
VÍCE PŘÍJEMCŮ DÁVEK
POKLES CENY
NEMOVITOSTÍ
To má vliv i na dražby nemovitostí dlužníků. Nízké ceny ovšem
dostávají k jejich smůle dlužníky
do kleští, protože i když o byt či
domek přišli, tak ani nucený pro-
mi dávkami. „Sociálně vyloučené lokality jsou velice zajímavé pro investory, kteří levně nakupují byty a dále je pronajímají
sociálně slabším obyvatelům na
podpoře. Z původně neprodejné
nemovitosti se tak rázem stává
prodejná,“ potvrdil novinářům
šéf realitek M&M holding Zdeněk Václavek.
Cenám bytů v sociálně vyloučených lokalitách a životě v nich
se vloni dvakrát věnoval i Nedělní Blesk. Uvedl příklad nešťastného obyvatele Milovana Mareše z Litvínova-Janova. Pan
Milovan se rozhodl opustit sídliště a nepodařilo se mu krásný byt
3+1 prodat ani za 99 tisíc korun. Potom nabízel byt za pouhých
40 tisíc. Nakonec rezignoval. Sdělil, že byt dá klidně zadarmo.
„Do kategorie příjemců přitom
čím dál tím více padají nejen tradičně chronicky vyloučení Češi,
ale i obyvatelé, kteří ještě donedávna almužnu na bydlení nepotřebovali. Nijak nepřekvapí, že
hlavně na severu republiky. Zde
je podle úvěrového registru Solus
nejvíce dlužníků, podle systému
úvěrových informací GRIF nejvíce osobních bankrotů a podle úřadů práce také nejméně pracovních
míst. Všichni to vědí, ale na centrální úrovni s tím nikdo nic moc
nedělá,“ konstatoval deník Právo.
Text a foto: Petr PROKEŠ
(za využití veřejných zdrojů)
14
Krušnohor, zpravodaj stavebního bytového družstva
Představí poslanci a senátoři v tomto měsíci
recept na řešení problémů s dlužníky?
Janovská a mostecká petice přispěly společně s Mosteckou
výzvou k tomu, že o problémy v segmentu bydlení se více než
dříve začala zajímat i celostátní média. A kupodivu se probudili i poslanci a senátoři. Ty překvapilo, co se děje v bytových
domech, v nichž žijí neplatiči dlužící obrovské částky.
Poslanci a senátoři zjistili i to,
co běžní bydlící vědí už dávno –
že bytová družstva a společenství
vlastníků stále častěji řeší problémy s lidmi, kteří neplatí za své
bydlení. Subjekty zajišťující bydlení se tak dostávají do obrovských dluhů. Požadují proto změnu zákonů.
SEDM LET
V případě SBD Krušnohor trvají jeho iniciativy prostřednictvím Mostecké výzvy a ve spolupráci se Svazem českých a moravských bytových družstev již
přes sedm let. Zatím bez výsledku. Nyní poslanci a senátoři procitli ze spánku a skupina iniciátorů z jejich řad opravdu začala připravovat legislativní úpravy.
Krušnohor tlačí na změny zákonů proto, že si je vědom toho,
že v Česku přibývá případů, kdy
lidé nedobrovolně platí dluhy za
své sousedy. Stačí, aby se zadlužil jeden ze členů společenství
vlastníků jednotek. Zatím platí pravidlo, že pokud pohledávky nesplácí, musí se na dluh složit ostatní členové společenství
vlastníků, Společenství totiž odpovídá za úhradu všech jednotlivých bytů.
TISÍCE DLUŽNÍKŮ
A to je zásadní problém. Když
někdo v domě družstva nebo společenství vlastníků neplatí své závazky, přivádí to do vážných problémů jeho sousedy. Ti přitom nemohli nijak ovlivnit zadlužování
neplatiče.
V současnosti jsou v Česku tisíce dlužníků a počet každým rokem roste. Přibývá tak i případů,
kdy na chování dlužníků doplácejí sousedé.
„Pokud společenství vlastníků má dlužnou částku a hrozilo
by mu například odpojení od služeb dodavatelů, tak nezbývá nic jiného než prostředky čerpat – buď
z dlouhodobých záloh na opravy,
nebo pokud nebudou stačit, tak
zvýšením plateb od jednotlivých
vlastníků,“ přiblížil v médiích řešení-neřešení situace předseda
Sdružení nájemníků Milan Taraba.
Podle mnoha sdělovacích prostředků bytová družstva a společenství vlastníků se snaží uhradit dluhy částkami z fondů oprav
jednotlivých domů. Jsou ale známé také případy, kdy ani tato
částka nestačila a vlastníci bytových jednotek museli vzít finance
z vlastních peněženek. Pokud vývoj tímto způsobem bude pokračovat i nadále, nedá se vyloučit,
že v budoucnu půjdou do konkurzu celé domy.
Je zřejmé, že na vině jsou špatné zákony. Proto příprava legislativních změn je nanejvýš aktuální.
NEROVNÉ POSTAVENÍ
„Vlastníci bytů, nájemníci
v bytech či členové bytového družstva doplácejí na neplatiče a platí
za ně dluhy. Je to tak, že lidé, kteří
si zakoupili jednotlivé byty a byli
povinni od roku 2000 založit společenství vlastníků, jsou v případě
vymáhání dluhů v nerovném postavení, zejména pak vůči zástavním věřitelům,“ popsala ve vysílání Českého rozhlasu 1 - Radiožurnálu nezávislá senátorka za Stranu
zelených Jitka Seitlová.
Zástavními věřiteli jsou například banky nebo stát. Poskytovatel hypotéky si může ověřit, zda je
jeho klient schopen splácet a půjčku mu nedat. „To ale sousedé ve
společenství vlastníků nebo družstvu udělat nemohou,“ zdůraznil
na vlnách Radiožurnálu předseda
Svazu českých a moravských bytových družstev Jiří Bárta.
SPIRÁLA DLUHŮ
Bude se vám chtít otevřít peněženku a zaplatit část mnohatisícového dluhu za takto „vzorně bydlícího“ neplatiče?
(Snímek je z Litvínova-Janova, dal by se ale pořídit i jinde.)
„Bytová společenství jsou
upozaděná vůči ostatním věřite-
lům a končí tím, že sousedé uhradí dluhy za neplatiče, kteří bydlí v bytových domech. Je spousta
dlužníků, kteří se do tohoto stavu dostávají cíleně a zneužívají
k tomu děr a skulinek v zákonech,“ upozornil Jiří Bárta. To
podle něj může vést ke spirále,
kdy se do platební neschopnosti dostanou i další majitelé bytů.
„Vzniká tady díra, kdy předseda
přijde a řekne: Přátelé, tak tady je
300 tisíc dluhu a o ty se musíme
podělit, takže každý dáte 40 tisíc.
Někdo na to nebude mít, takže
se z něho stane dlužník. To není
žádná fantazie, já jsem takové
domy v Litvínově viděl a v nich
prázdné uzavřené byty. Každý
z nich má nějakého vlastníka.
Neplatícího vlastníka,“ popsal
Jiří Bárta to, co viděl na vlastní
oči na janovském sídlišti.
POŽADAVKY
NA ÚPRAVU
Bytová družstva a společenství vlastníků by proto chtěla, aby
jejich pohledávky byly hrazeny
přednostně a aby mohli mít zástavní právo na byt dlužníka.
Podle sdělení Radiožurnálu ministr spravedlnosti za hnutí
ANO Robert Pelikán na semináři v Senátu potvrdil, že o problémech ví: „Snažíme se to řešit. Nějaká řešení máme k dispozici. Jde
o to vybrat ta nejlepší a najít nejvhodnější a nejrychlejší cestu do
našeho platného práva.“
ZÁSTAVNÍ PRÁVO
Změnu zákonů začala připravovat skupina poslanců a senátorů. V návrhu bude s největší pravděpodobností i přednostní zástavní právo ve výši 25 procent hodnoty bytu v insolvenčním nebo exekučním řízení pro bytové družstvo
nebo společenství vlastníků.
„Návrh by měl být představen již v tomto měsíci,“ prozradila redaktorka Radiožurnálu Jitka Hanž­lová.
Text a foto: Petr PROKEŠ
Krušnohor, zpravodaj stavebního bytového družstva
15
Zvýšení o dvě koruny způsobilo řev
JAK JSME ZAČÍNALI (104)
Sedm poschodí, devět vchodů, 216 bytů. Velká porce starostí
a problémů. Týkají se jednoho
z největších domů v Mostě – bloku 626 na sídlišti Výsluní. Tím, kdo
se pralesem problémů denně prodírá, je STANISLAV HŮLEK, předseda SA 059.
DÍLO REALITEK
„Příklad za všechny. V jednom přízemním bytě máme štěnice
a rusy. Ve vchodu se havěť šíří dál.
Postřiky se dělají opakovaně, ale šíření se nedaří zastavit. Ti, kteří obývají byt, jsou nepřizpůsobiví a pokyny deratizátorů neplní. Následující den po postřiku si vymalovali
byt. Postřik tedy přestal být účinný.
Štěnice schované v nábytku se začali šířit po bytě i mimo něj. A tak
to jde pořád dokola,“ dal se do vyprávění Stanislav Hůlek.
Spolupráce nula – jinak se takový
stav snad ani nedá nazvat. „Nepřizpůsobivým je všechno jedno. Ne­
otevřou, když na ně zvoníme. Většinou jsou v bytech ubytovaní načerno. Tyto problémy nám způsobují
realitní kanceláře a agentury. Stěhují do bytů nepřizpůsobivé a k nim se
po čase stěhují další a další,“ popsal
situaci Stanislav Hůlek.
TŘETÍ PŘEDSEDA
V domě je třetím předsedou. Do
funkce byl zvolen v době, kdy odcházelo staré vedení družstva a nastupovalo nové (v polovině 90. let).
Tehdy byl v domě ještě klid. Bydleli v něm především chemici a horníci (hlavně z Ležáků) – odraz skutečnosti, že dům byl postaven v rámci stabilizační družstevní výstavby
v 80. letech. Chemici a horníci se po
čase začali stěhovat pryč, starousedlíci umírali a se změnou společenských poměrů se složení obyvatel
v domě začalo zhoršovat. „Dnes
jsou tři vchody plné problémových
bydlících – a to je už příliš velké
sousto,“ zhodnotil Stanislav Hůlek.
Tři stavební sekce po třech vchodech tvoří dlouhý dům – blok 626 – v České ulici na sídlišti Výsluní. Vně vypadá hezky, uvnitř se
potýká s problémy. Vytvářejí jej nepřizpůsobiví. Předseda SA 059 Stanislav Hůlek na mysli ale neklesá. Problémy umí řešit.
BEZ KLÍČŮ A ZAUČENÍ
Jeho začátky ve funkci byly
krušné. Výbor tehdy nefungoval.
„Dostal jsem klíče od hlavních uzávěrů vody, jinak od ničeho jiného.
Nikdo mě do ničeho nezasvětil.
Hodně mi pomohl Jan Vosátka. Ten
je dodneška mým zástupcem a oporou,“ svěřil se Stanislav Hůlek.
Toho po čase postihly zdravotní problémy. Byly tak závažné, že se stal invalidním důchodcem. „Povalovat se na gauči
u televize ale nehodlám,“ řekl si.
„V nebytovém prostoru jsem si
tehdy zřídil kancelář. Měl jsem
v ní počítač, pracovní stůl, pohovku pro návštěvy a nábytek, který
mi bydlící věnovali,“ sdělil předseda. Chtěl lidem vyjít vstříc, zavedl úřední hodiny, ale nikdo za
ním do kanceláře nechodil. Zato
když se vrátil domů, bydlící zvo-
nili u dveří jeho bytu ostošest. Po
roce kancelář zrušil.
ODVOLEJTE HO!
Od práce ho to ale neodradilo. Zařídil si novou kancelář. „Už
máme téměř všechno hotové. Velkou investiční činnost jsme začali zateplením vchodů, potom bočních stěn domu, pak jsme udělali
střechu, vyměnili okna, rozvody
vody šly do plastu a plyn do mědi,
dokončili jsme zateplení celého
objektu, vybudovali stříšky nad
vchody,“ vyjmenoval předseda. To
všechno se podařilo i přesto, že byl
s bydlícími velký problém. „Roky
jsme platili do fondu údržby
10 korun na metr čtvereční. Když
se částka zvedla o dvě koruny, byl
kolem toho řev a lidi mě chtěli odvolat. Dnes platí 25 korun a dům se
úspěšně rozvíjí. Podařilo se mi by-
dlícím vysvětlit, že došlo ke zdražení materiálů a lidské práce,“ sdělil předseda.
V novém roce přijde na řadu
položení dlažby v suterénu a přízemí, dlažba nahradí děravé linoleum. Po letech si nechají družstevníci seřídit okna a časem zrekonstruují výtahy.
I přes potíže, jež provázejí jeho
práci, je předseda na dům hrdý. Ten
totiž patří v Mostě mezi první s přebudovaným přízemními prostory
formou moderních vstupů, se zavedeným CISem a kamerovým systémem. Navíc dluhy bydlících se podařilo snížit z téměř milionové částky na pouhých sto tisíc. V každém
vchodu pracuje domovník-uklízeč.
„Spatřuji v nich záruku toho, že se
život v domě ještě více zlepší,“ uzavřel Stanislav Hůlek.
Text a foto: Petr PROKEŠ
HAVÁRIE V BYTECH: VAŠE BEZPLATNÁ TELEFONNÍ LINKA 800 136 018
16
Krušnohor, zpravodaj stavebního bytového družstva
Zdravíme Vás,
a chceme se Vám představit. Jsme Ciska a Softík.
Budeme Vás provázet na stránkách Krušnohoru a webu softex.cz po celý rok.
Rádi Vám vše na síti CIS opravíme, připojíme a poradíme.
Těšíme se na Vás také na facebooku.
Vaši noví přátelé
Ciska a Softík
Krušnohor, zpravodaj stavebního bytového družstva
17
Jednání o problémech z petic pokročilo,
příště přijedou i náměstkyně ministrů
Slíbili, že přijedou do měsíce. Přijeli po měsíci a půl. „My se
na ně ale nezlobíme. Jsou to totiž první vládní úředníci, kteří s námi vůbec jednají – a ještě k tomu o naprosto konkrétních věcech,“ zdůvodnil vstřícnost vedení SBD Krušnohor
a zúčastněných předsedů SA a SVJ na druhém jednání
družstva s pracovníky Úřadu vlády České republiky o problematickém soužití s cikány, nepřizpůsobivými individui
a o nedostatcích v české legislativě v segmentu bydlení ředitel Krušnohoru František Ryba.
Začalo druhé kolo jednání vyvolané janovskou a mosteckou
peticí, které upozornily premiéra
Bohuslava Sobotku na zhoršující
se stav v oblasti bydlení.
Jednání se opět zúčastnili ředitel Agentury pro sociální začleňování Radek Jiránek a náměstkyně pro řízení Sekce pro lidská
práva Úřadu vlády Martina Štěpánková.
PODKLAD PRO VLÁDU
Náměstkyně začala rekapitulací toho, co se od předchozího jednání povedlo vládním úředníkům
udělat a kde naopak narazili.
„Jak jsme slíbili, domluvili jsme s panem ministrem, že
připravíme materiál do vlády,
v němž popíšeme existující problémy. To znamená všechno to,
co jsme si tady minule říkali,
a k tomu navrhneme konkrétní
úkoly, které je zapotřebí urychleně udělat,“ sdělila Martina Štěpánková.
HLAVNÍ HYGIENIK
Úkoly jsou z oblasti hygieny, výplaty dávek a z oblasti kolem vlastnictví bytů a jejich řádné správy. „Měli jsme jednání
s hlavním hygienikem ČR. Probírali jsme s ním situaci, že ze
zdevastovaného bytu se šíří zápach a že takový byt představuje hygienické ohrožení ostatních bydlících. Řešili jsme otázku kdy je možné a kdy není možné vstoupit do bytu vlastníka bez
jeho souhlasu. Situaci jsme si popsali z právního hlediska,“ informovala Martina Štěpánková.
ÚŘAD PRÁCE ČR
Proběhlo také jednání s vedením Úřadu práce ČR. „Tam
byl kolega Jiránek s dalšími lidmi. Jednání nebylo optimistické.
Pracovníky úřadu nebylo vnímáno, že nastávají situace, kdy
je nutno z dávek zaplatit nájem
a příspěvek vlastníka, a to včetně
záloh, a také další platby. Nicméně chceme to zařadit do materiálu pro vládu, protože nenacházíme zásadní problém v tom, proč
by se dávka nemohla rozdělit
a proč by část nemohla jít majiteli a část rovnou družstvu. Na
Úřadu práce nám řekli, že to
právně není možné. Proto budeme požadovat identifikaci důvodů toho, proč to nejde,“ popsala
Martina Štěpánková.
Co je ale pozitivní, je to, že
i bez neexistující cenové mapy
vydalo vedení Úřadu práce pokyn svým podřízeným krajským
ředitelstvím, aby okresní pracoviště propočítávala výše nájmů
a příspěvků vlastníka na úroveň
částky v místě obvyklém. Řekli nám, že nevidí žádný problém
v tom, abyste se vy jako družstvo – velký poskytovatel bydlení – podíleli na tvorbě cenových
map. Mají na to propočet, směrnice,“ uvedl Radek Jiránek. Uvedený postup má omezit byznys
s chudobou.
PRUBÍŘI
„Díky vaší iniciativě se i na
centrální úrovni mnohem více
začíná mluvit o existujícím problému v Ústeckém a Moravskoslezském kraji – o byznysu se
Martina Štěpánková informovala o probíhajících jednáních v Praze a navrhla na
to další v Krušnohoru účast pracovní skupiny náměstkyň ministrů.
Zastupitelku Hanu Žihlovou (zády k objektivu) ze Sdružení Litvínováci nemile
překvapil návrh ministra Pelikána na oddlužení neplatičů na nulu.
sociální chudobou. Z připravovaného materiálu budou vyplývat konkrétní opatření v tomto
směru. Mohou být nelegislativní
a relativně rychlé. Budeme
v něm určitě navrhovat možnost
rozdělení dávky, z níž se budou
přímo platit zálohy na bydlení,“
řekla Martina Štěpánková.
„Ústecký a Moravskoslezský
kraj jsou prubíři. V obou krajích
se kumulují problémy, jejichž řešení se později promítne do života ostatních krajů. Například mě
zaujala zpráva o OKD, která říkala, že velká část horníků přijde
o práci. Dokážu si v této souvislosti představit situaci na hnědouhelných dolech,“ sdělil Jiří Jiránek.
Ředitel družstva František Ryba
v této souvislosti informoval o záměru těžařské společnosti uzavřít
poslední hlubinný důl v Mostecké
pánvi – Centrum, o práci by mělo
přijít 300 horníků.
Jiří Jiránek v souvislosti s prvenstvím Ústeckého a Moravskoslezského kraje ve výskytu problémů popsal své zážitky z pracovní cesty po JihočesPokračování na str. 18
18
Krušnohor, zpravodaj stavebního bytového družstva
kém kraji. „Řekli mi, že doufají v to, že vaše problémy nedorazí k nim. Ujistil jsem je o tom,
že dorazí, ale že to bude třeba
v menším měřítku. Připomněl
jsem jim, že v Ústeckém a Moravskoslezském kraji jsou problémy koncentrovány ve velkém
a že špatné věci se tady objevují jako první v republice,“ dal
se do vyprávění Jiří Jiránek. Jihočechům připodobnil oba problematické kraje jako laboratoř,
v níž se problémy vyskytují a její
pracovníci musejí problémy řešit
okamžitě – a tato řešení jsou potom přenosná na celý stát.
OMLUVA
Oba pracovníci Úřadu vlády
se projevili také jako slušní lidé.
Na jednání se zástupcům za SBD
Krušnohor omluvili za to, že do
Mostu nepřivezli tolik výsledků
vyplývajících ze závěrů předchozího jednání, jak původně předpokládali. „Po těch letech se problémy nějak vyvíjejí. Nemůžeme po vás chtít, abyste za měsíc
a půl přišli s hotovým materiálem a obsáhlou analýzou. Vidím,
že na tom intenzivně pracujete
a věřím, že se v lednu opět sejdeme,“ reagoval na omluvu František Ryba.
DALŠÍ POSTUP
Martina Štěpánková v této
souvislosti naznačila, jaký by
měl být další postup. Materiál
pro vládu by měl být naprosto
konkrétní „aby bylo o čem jednat“. Ještě před dokončením jeho
finální verze by měla proběhnout
jednání s představiteli resortů.
Zapojeno by mělo být ministerstvo práce a sociálních věcí, ministerstvo zdravotnictví s hlavním hygienikem ČR („Ten řekl,
že bude velmi rád participovat,
současnou situaci vnímá jako
velký problém,“ sdělila Martina Štěpánková), ministerstvo pro
místní rozvoj a ministerstvo vnitra. „Jeho účast je nutná z hlediska občanského zákoníku a jeho
úprav. Je to proces na dlouhou
trať. Je potřeba se bavit o to, že
bude změna zákona, že je nutná. Je třeba také hledat všechny
existující možnosti k řešení situace i mimo zákon a je třeba ře-
šit i situace, kdy zjistíme, že úřad
nedodržuje pokyny,“ uceleně popsala Martina Štěpánková.
INSOLVENCE
A BANKROTY
„Je to dobrý postup,“ zhodnotil František Ryba. Připojil zároveň informaci o tom, že Krušnohor byl navštíven právníkem
největšího pražského bytového
družstva Pokrok Markem Novotným, který je expertem na legislativu kolem bydlení. „Probrali jsme celou problematiku související s osobními insolvencemi. Naše jednání navázalo na mediální vyjádření ministra spravedlnosti Roberta Pelikána o oddlužování až na nulu
a o dopadech do reálného života. On si vůbec neuvědomuje,
co to znamená z hlediska soužití s cikánským etnikem, kdy
menšina uzurpuje většinu,“ vyjádřil se František Ryba a dodal:
„Dlužníci osobními insolvencemi a bankroty deptají lidi kolem
sebe.“ Připomněl, že lidem bydlícím v domě insolventa dostanou nazpět z nezaplaceného dluhu jenom třicet procent částky.
Oni přitom řádně platí nájem či
příspěvek vlastníka a z toho budou muset zbytek dluhu vyrovnat. „Aby to platili sousedé, to je
úplný nesmysl!“ nechal se slyšet
František Ryba a dodal: „Tady to
povede k anarchii.“
PRÁVO ROZHODOVAT
Ředitel si nedokáže představit, jak tento problém řešit na
úrovni družstva, když autorem
nepovedené legislativy je stát.
Nejde jen o insolvence, ale o celou širokou oblast soužití s cikánským etnikem. František
Ryba připomněl, že neinformovaným ukazuje výsledky ze soužití s etnikem v praxi. „Bereme
je do Janova a ukazujeme jim
domy – ty, které jsme zatím nepustili ze své správy, a také ty,
které jsme pustili. Rozdíl je zřejmý. Ty druhé jsou již po několika týdnech vybydlené,“ řekl.
Ředitel v této souvislosti znovu zdůraznil, že prioritním požadavkem janovské a mostecké
petice je právo bydlících na vyjadřování se k tomu, kdo s nimi
František Ryba sahá po saských stanovách, které umožňují nastěhovat se do domu
zájemci o bydlení jen se souhlasem představenstva družstva.
Radek Jiránek obhajuje připravovaný
zákon o sociálním bydlení a věří, že
bude dobrým lékem i na řadu problémů, s nimiž se potýkají slušní bydlící na
Mostecku. „Nebudete zklamaní,“ řekl.
Martin Hanák, vedoucí metodického odboru Svazu českých a moravských bytových družstev si postěžoval na nekomunikaci s vládou. Na
dopis nedostal odpověď 4 měsíce.
bude v domě bydlet. „Od toho se
všechno odvíjí,“ zdůraznil ředitel.
Po konzultaci s právníkem Pokroku připomněl paragraf 130 ve
starém zákoníku práce, tento paragraf zanikl na začátku 90. let.
„Začali jsme dělat průzkum
po Evropě. Tady vidíte saské stanovy, platné obdobně pro ostatní německy mluvící země. Říkají, že nastěhování nového bydlícího do domu je možné pouze se
souhlasem představenstva bytového družstva,“ uvedl. Podle ředitelova vyjádření jde o návrat
k tomu, co Československo a následně Česko v předchozím období mělo a co bylo v 90. letech
nerozumně zrušeno. „Předseda Svazu českých a moravských
bytových družstev Jiří Bárta měl
u sebe návštěvu ze Švédska a ta
mu řekla, že u nich mají obdobný
právní předpis. Stejné informace
máme z Velké Británie, Kanady
a USA. V Kanadě existují kondominia, česky bychom to přirovnali k bytovým družstvům,
a ta dávají zájemcům o bydlení
předem jejich pravidla o soužití. Zájemcům rovnou řeknou, že
pokud tato pravidla nechtějí respektovat, tak ať se u nich o bydlení neucházejí. My bychom
se měli vrátit do 90. let,“ uzavřel svoje vystoupení František
Ryba. Z následné diskuse vyzněl
názor, že by šlo o rozumné řešení, protože by zabránilo kšeftování s byty a podnikání se sociální chudobou by bylo výrazně
omezeno.
„Je zvláštní, že ve vyspělé Evropě to platí, jenom u nás ne –
a přitom to svadíme na Evropskou
unii,“ upozornil František Ryba.
Krušnohor, zpravodaj stavebního bytového družstva
SPIRÁLA
Radek Jiránek v této souvislosti připomněl rozpracovaný zákon
o sociálním bydlení, který by měl
řešit řadu popsaných problémů.
„Pojďme ho dokončit,“ navrhl.
Martina Štěpánková připomněla, že jsou dvě skupiny lidí.
Jedni bydlí řádně a jejich jediným problémem je, že nemají
dostatek peněz. Druzí vytvářejí
problémové skupiny. Pro ně by
vznikla povinnost spolupracovat
podle stanoveného individuálního plánu se sociálními pracovníky města. Je zapotřebí lidi posunovat dál. Jakmile je vyhodíte na
ulici, problém nevyřešíte,“ řekla
Martina Štěpánková.
„Do deseti procent cikánů
v domě je to zvladatelné, nad de-
set procent je to totálně nezvladatelné, dům začne sám sebe devastovat,“ reagoval František
Ryba a dodal: „Z domu utíkají ti
nejslušnější, prodají byt komukoliv, a aby se ho zbavili, tak za
nízkou cenu. Do bytu se nastěhují nezvladatelní jedinci. Tato spirála vede do záhuby.“ Za vhodné řešení proto ředitel družstva
považuje odseparování lidí, kteří
nechtějí spolupracovat, natož mít
zaměstnání. „Oni nechtějí pracovat, oni nechtějí, abychom se
o ně postarali, prostě nemají zájem na jakékoliv spolupráci,“
zdůraznil František Ryba.
„Stojím za zákonem o sociálním bydlení, ale lidé, o kterých hovoříte, by do dikce tohoto zákona nepatřili,“ ozval se Radek Jiránek. Podle jeho vyjádře-
19
Předseda SVJ 641 Václav Ocásek z ulice M. G. Dobnera (lidově Chanov 3)
informoval o neuspokojivé situaci v domě. Podle jeho odhadu třetinu bydlících
tvoří nepřizpůsobiví. „Nedokážete si představit, co to znamená,“ řekl.
PODĚKOVÁNÍ PRO SBD KRUŠNOHOR
Vážíme si vaší přízně,
děkujeme, družstevníci!
AMA – Společnost onkologických pacientů, jejich rodinných příslušníků
a přátel zaslala vedení Stavebního bytového družstva Krušnohor děkovný dopis. Praví se v něm:
Vážení, velice si vážíme Vaší přízně, za kterou Vám velmi děkujeme.
Poskytnutý finanční dar pro rok 2015 v celkové hodnotě 3 000 Kč byl
použit v souladu s darovací smlouvou ze dne 28. ledna 2015 na ozdravný pobyt ve Štěpánově u Skutče. Pobytu se celkem zúčastnilo 17 klientů naší společnosti AMA. Zároveň si dovolujeme zaslat pár fotografií
z ozdravného pobytu a poslední výtisk bulletinu. Přejeme Vám pevné
zdraví a pracovní i osobní pohodu.
Eva VRKOSLAVOVÁ
předsedkyně AMA - SOP, o. s.
Loučení. Úsměvy na tvářích prozrazují, že jednání proběhlo v přátelské a dělné
atmosféře, byť ne vždy zazněly z úst přítomných souhlasná stanoviska.
ní by zhruba dvacet procent bytů
v domě mělo být určeno pro účely sociálního bydlení.
NÁMĚSTKYNĚ
MINISTRŮ
Chcete-li i vy osobně pomoci společnosti onkologických pacientů, můžete ji kontaktovat na telefonních číslech 777 708 781, 777 708 782,
777 708 783, na e-mailové adrese [email protected], prostřednictvím webu www.amasop.cz, nebo zasláním klasického dopisu na adresu
AMA – SOP, o. s., Františka Malíka 997/12, 434 01 Most – Liščí Vrch.
Finančně můžete vypomoci zasláním dárcovské esemesky ve tvaru DMS AMAONKO nebo ve tvaru DMS ROK AMAONKO na číslo 87
777, nebo pošlete libovolnou finanční částku na bankovní účet č. 1078290280237/0100.
Se zajímavým návrhem vstoupila do diskuse Martina Štěpánková. Vzhledem k obsáhlému
rozsahu tematiky doporučila využít k dalšímu jednání pracovní
skupinu náměstkyň ministrů. „Ta
se schází pravidelně. Naposledy
byla na návštěvě v Moravskoslezském kraji. Byla přítomna
v Ústeckém kraji při výjezdním
zasedání vlády. Jsou to lidé, kteří
mohou něco ovlivnit. Plánujeme,
že bychom po Novém roce udělali výjezd do Ústeckého kraje,“
oznámila Martina Štěpánková.
Skupinu tvoří náměstkyně z ministerstev práce a sociálních věcí,
pro místní rozvoj, vnitra a školství.
Za účelné považuje Martina
Štěpánková pozvat také náměstka ministra spravedlnosti. Jednání s náměstkyněmi by se mělo
uskutečnit na správě družstva
v polovině ledna a pokračovalo by v Praze na konci měsíce nad návrhy konkrétních legislativních změn i nelegislativních úprav. „Kolegyně náměstkyně oslovím e-mailem ihned po
skončení tohoto jednání v Mostě,“ sdělila Martina Štěpánková.
Text a foto: Petr PROKEŠ
20
Krušnohor, zpravodaj stavebního bytového družstva
Špatná bezpečnostní situace vede k útěku i
Údaje o počtu obyvatel kraje, které zveřejnil Český statistický
úřad (ČSÚ), nejsou vůbec povzbudivé. Výrazný vliv na počet
obyvatel má jejich odchod do jiných regionů. Největší úbytek
stěhováním od začátku roku – a to o 310 lidí – zaznamenalo
Mostecko, kde je dlouhodobě nejvyšší nezaměstnanost v zemi.
Ředitel a místopředseda představenstva Stavebního bytového družstva Krušnohor František
Ryba k tomu dodává, že interpretace statistiky ČSÚ je milosrdná.
vším Předlice, kde je tak zničený
bytový fond, že se ghetto z Předlic přesouvá do sídliště Mojžíř.
To je také na okraji Ústí, ale na
opačném konci.
V čem vidíte milosrdnost komentáře k číslům statistického
úřadu?
Je jenom polovinou pravdy,
že největší úbytek obyvatel stěhováním je zapříčiněn tím, že je
Mostecko regionem, kde je dlouhodobě nejvyšší nezaměstnanost
v zemi. Druhá polovina pravdy se skrývá ve faktu, že špatná bezpečnostní situace v regionu se projevuje útěkem nebo
naopak invazí. U nás dochází
k oběma jevům.
Proč to nazýváte invazí a sociální skládkou?
Do uvolněných laciných bytů
realitní makléři nastěhovali nepřizpůsobivé. Ti vytvářeli nepříjemný tlak. Karel Jedlička, předseda Rady bytových družstev severočeské oblasti (Ústecký a Liberecký kraj), upozornil již před
pěti lety na to, že v Mojžíři jsou
k dostání byty pod tržní cenou
a je tam tendence vzniku ghetta sociálně nejslabších obyvatel.
To s sebou přináší i bezpečnostní problémy. Od té doby lidé utíkají z Mojžíře, raději byt prodají
za babku, aby mohli odejít. Podnikavec si odkoupí byt a nastěhuje do něho sociálně slabou ro-
Co nazýváte útěkem a co invazí?
Je pravda, že je zde po útlumu hornictví a těžkého průmyslu stále ještě více nezaměstnaných. Lidé odcházejí za prací
nebo jenom utíkají. Za prací by
neodcházeli, mohli by dojíždět,
ale roste zde počet takzvaně toxických oblastí, tedy míst, kde
je stále vyšší počet nepřizpůsobivých obyvatel. Proto namísto
dojíždění si najdou raději v místě
práce i bydlení. Pro jiné je hlavní motiv útěku z Mostecka právě
rozrůstání toxických oblastí.
Kde máte invazi?
Nebezpeční lidé, kterým se
říká realitní makléři, obchodují u nás s lidskou bídou. V českém vnitrozemí se makléři zbavuji takzvaně nepřizpůsobivých
a sociálně slabých rodin. Uvolněné byty po opravě za daleko větší
peníze pronajímají těm, kteří mají
v peněžence více dukátů...
Lidé, kterých se zbaví, odvážejí na sociální skládky převážně v okresech Chomutov a Most.
Nikomu nemusíme představovat
sociální pasti jako Chanov, Janov
či Obrnice. A na Ústecku přede-
Takto žijí někteří „lidé“ na janovském sídlišti. A není jich málo. Vytvářejí hygienické nebezpečí pro ostatní bydlící v domech.
František Ryba se k problematice soužití s cikány a nepřizpůsobivými individui otevřeně vyjadřuje několik let.
Krušnohor, zpravodaj stavebního bytového družstva
21
invazi, tvrdí ředitel družstva František Ryba
O důležitých věcech rozhodují
lidé bez znalostí.
Zastupitelka Hana Žihlová (Sdružení Litvínováci) popravdě popsala ministru
Jiřímu Dienstbierovi při jeho dubnové návštěvě to, jak to v Janově opravdu
chodí. Reagovala tak na snahu vedení města ukázat ministrovi Potěmkinovu
vesnici, v níž to všechno klape, dětičky ve školce a žáci ZŠ umějí krásně zpívat,
tančit a také se dobře učit.
František Ryba upozornil ministra
Jiřího Dienstbiera na základní problémy způsobené přívalem cikánů ze
Slovenska a Moravskoslezského kraje. Výsledkem jsou zdevastované byty
a rostoucí počet vybydlených domů.
Připomněl mu také komplexní návrh
legislativních změn Mostecká výzva,
na který za sedm let jeho existence
nikdo z vlády nesáhl.
dinu, které se někde jinde v Česku majitel nemovitosti rád zbavil. A zde rodinu ubytuje a s pomocí dávek na bydlení na tom
vydělává. Totéž platí v Mostě
a v Janově. Je to invaze. Důsledkem je sociální skládka. A s tím
spojené bezpečnostní a sociální
problémy.
Proto mostecké bytové družstvo napsalo kritický dopis ministrovi pro lidská práva, rov-
né příležitosti a legislativu Jiřímu Dienstbierovi a Mostečany podpořili také reprezentanti bytových družstev z Libereckého a Ústeckého kraje?
Ano. V dopisu jsme ministrovi vytýkali, že není schopen
lidem z litvínovského Janova,
Mostu a celkově ve svém resortu
bytovým družstvům v ničem pomoci. Nastal mediální blázinec.
Nakonec proběhlo několik jednání a přijeli i zástupci, respektive úředníci Úřadu vlády ČR. Nedávno jsme s nimi opět jednali.
Předali jsme informace a návrhy,
co je zapotřebí řešit. A oni souhlasili, že budeme dále jednat.
Naposledy měli přijet s prvními konkrétními návrhy a radami.
Zatím je ale výsledkem jednání nula. V lednu se zase sejdeme
a já věřím, že již nad konkrétními návrhy opatření v oblasti bydlení. Uvidíme…
Čili odchod lidí z Mostecka je
důsledkem současné situace?
Samozřejmě. Ústecký senátor Jaroslav Doubrava zdůrazňuje, že ať pravicové čí levicové vlády dodnes nebyly schopné vytvořit takové legislativní
předpoklady, aby nebylo bytové zákonodárství kořistí primitivních spekulantů. To se potvrzuje neustále, i přes drobné pozitivní změny, ke kterým již došlo.
To je velmi tvrdé obvinění.
Někdo by řekl populistický výkřik...
Ve vašem Deníku to již před
několika měsíci zaznělo: Družstva upozornila na nutnost legislativní změny v tom, že lidé
bydlící v družstvech a ve společenstvích vlastníků bytů by měli
mít právo rozhodovat o tom, zda
se nový zájemce o bydlení může
do jejich domu nastěhovat. Tak
tomu zde již bylo i u nás, než
to hloupý zákon změnil. Tento princip suverenity obyvatele
domu jako toho, kdo rozhoduje
o tom, zda dá souhlas k nastěhování nějaké osoby do domu,
existuje dodnes v evropských
demokratických státech – Německu, Rakousku, Velké Británii, Norsku, Švédsku a v dalších
státech. Jenom hlupáci u nás to
zrušili.
Ministr vnitra Milan Chovanec s tím ale nesouhlasí. Proč?
Protože má slušně řečeno nekompetentní rádce. Kdyby umě-
li jeho rádci číst, tak by zjistili,
že ministru Chovancovi radí, aby
nesouhlasil s něčím, co ve státech západní Evropy je součástí
bytového zákonodárství.
Proto jste – pokud jde o jednání se státními úředníky –
skeptický?
Ano, ale naděje existuje, protože jsem jednal se suverény,
kteří jsou zcela mimo realitu, ale
také s přemýšlivými lidmi, kteří
nám skutečně naslouchali. Uvidíme. Nicméně nedivím se proroctví statistiků, že do roku 2050
je očekáván pokles počtu obyvatel v Ústeckém kraji zhruba
o 103 000 lidí, to je o 12,5 procenta. Se současnými politiky
k takovému poklesu určitě dojde.
Hovoří ze mne sice hořkost, ale
také dennodenní zkušenost.
Rozmlouval:
František ROČEK
(regionální Deník)
Zdroj: regionální Deník
16. 12. 2015
Fotografoval: Petr PROKEŠ
(Krušnohor)
Článek v regionálním Deníku. Textu dominuje fotografie pojmenovaná
RITUÁL. Popisek pod snímkem Jana Vraného říká:„Ministři vnitra jezdí
z Prahy do sídla EU v Bruselu a také do litvínovského Janova. Jsou to již
notoricky známé politické návštěvy. Jako v červenci 2009. Na snímku ministr
vnitra Martin Pecina v problémové lokalitě Janov. Na dobovém snímku starém
sedm let ministr Pecina se zástupcem vedoucího obvodního oddělení Policie
ČR Litvínov-Janov Jindřichem Kusým při procházce sídlištěm. Že by se situace zlepšila, to ředitel a místopředseda představenstva mosteckého Stavebního
bytového družstva Krušnohor František Ryba nevidí.“
22
Krušnohor, zpravodaj stavebního bytového družstva
18. 1. - 31. 1. 2016
Výstava MALÝ PÁN
Unikátní výstava z dobrodružného loutkového filmu,
která svojí jedinečností a nápaditostí nadchne malé i velké.
www.centralmost.cz
/occentralmost
Krušnohor, zpravodaj stavebního bytového družstva
23
Z jistých jmen se mi dělá zle, napsal občan
CO PRO NÁS DĚLÁTE, ZASTUPITELÉ?
Sdružení Mostečané Mostu (SMM) vzniklo před patnácti roky jako reakce na tehdejší velmi neutěšenou situaci na místní
politické scéně.
Ve vedení města se po léta
střídaly dvě tradiční strany –
ODS a ČSSD – veřejností soustavně podezírané z korupčního
jednání. Chování tehdejších politiků vůči občanům bylo arogantní, lidé neměli šanci být vyslyšeni. Vedení města ležel jako
trn v oku Krušnohor, který rozvíjel aktivity v oblasti úspor energií. Ve výbušné atmosféře skupina předsedů domů přišla s iniciativou na založení občanského sdružení hájícího zájmy bydlících – družstevníků a vlastníků bytů – a také dalších běžných
občanů. Bylo založeno pod záštitou SBD Krušnohor.
SMM se svému cíli dodnes
nezpronevěřilo. Stále naslouchá
připomínkám, kritice i podnětům
běžných obyvatel Mostu. Ti se
rádi a s důvěrou na SMM se svými podněty obracejí. Mají jistotu, že zastupitelé zvolení za tento
volební subjekt se jejich podněty
budou zabývat.
Dostávají prostor i v měsíčníku Krušnohor, aby mohli prezentovat svoje názory a stanovis-
NAŠI POSLANCI
JSOU TU PRO VÁS!
Každou první pracovní stře­
du v měsíci – tentokrát 3. úno­
ra (JUDr. Hana Jeníčková)
a 2. března (Blanka Nešporo­
vá) – vás očekávají zastupite­
lé ze Sdružení Mostečané Mos­
tu. Od 15.00 do 17.00 hodin
jeden z nich v kanceláři tisko­
vého mluvčího ve vstupní hale
správy SBD Krušnohor (vchod
1) vyslechne při­pomínky a ná­
zory kteréhokoliv obyvatele
města Mostu.
Využijte této příležitosti!
www.mostecane.cz
ka před širokou veřejností. Bude
tomu tak i dnes.
JSME RUKOJMÍMI
Dokázali jste nemožnou věc
– naštvat mě před Vánoci. A to
píšu slušně. To s tím zdražením
myslíte opravdu vážně? Co jsme
vám udělali?
Je mi skoro 60 let, ale mám
pocit, že se jich asi nedožiju! Jak
někde vidím jména Hrvol a Paparega, je mi zle. Vy jste prostě zneužili moci a my vaši rukojmí musíme platit. Zdá se vám to
správné? Máte na to vůbec právo? Na parkoviště jste nedali ani
korunu. Je bezúdržbové (kromě
ročního zametení od TSmM).
I zřízení jsem si platil sám. Já samozřejmě parkování musím zrušit, protože na to s manželkou
nemáme. Povedl se vám váš velmi hloupý nápad.
Pánové, uvědomte si jednu
věc – a to, že zrušením vyhrazených parkovacích míst se počet parkovacích míst NEZVÝŠÍ!!! Budu samozřejmě požadovat proplacení veškerých nákladů. Přestaňte se ohánět příklady
jiných měst, tady jsme v Mostě.
Jestliže mají někde jinde vyhrazena parkovací místa – co je nám
do toho?
V Plzni také mají Dinopark
a v Jindřichově Hradci Krýzovy
jesličky a na Třeboňsku hodně
rybníků..... To se bude také kopírovat?
Proč jdete proti lidu, vaším voličům? To už tady bylo
v 50. letech, nemyslíte? Nechovejte se, prosím, jako šlechta
s domnělou nadřazeností a řešte
jiné věci, důležitější – aby cikáni nevysedávali na schodech, aby
feťáci veřejně neprodávali drogy,
zabraňte vandalismu, zvyšte počet hlídek městské policie, postarejte se o to, aby autobusy MHD
topily atd. atd.
Hloupostí nazvanou zdražením vyhrazeného parkování jste
politické body u lidí určitě nezískali. Zamyslete se, prosím,
a uvažujte racionálně.
Ing. Kamil KŘIČENSKÝ
Most
O (NE)SPRAVEDLNOSTI
Před časem jsem potkal před
domem svého souseda a na rozdíl od jiných dní se mi zdál poněkud bez nálady.
„Odtáhli mi auto z parkoviště,“ odpověděl na moji otázku jak
se mu vede. „Přijel jsem v noci
z dovolené, v autě jsem měl členy
rodiny, nemocného vnuka, před
naším domem ani místečko k zaparkování, a tak jsem zajel o blok
dál. Tam jsem přehlédl asi zastrčenou značku o čištění a stálo mě
to víc než deset procent mého důchodu,“ pokračoval zřejmě proto,
aby si ulevil.
Protože znám „trest“ za uvedený přestupek, jehož výši osobně považuji ve většině případů za
naprosto neadekvátní až nemravnou (sám jsem v minulosti zaplatil patnáct českých stokorun),
slíbil jsem sousedovi, že se nad
touto arogancí města a potažmo
státu pokusím objektivně zamyslet a vyjádřit se k ní.
Samozřejmě uznávám, že nedodržení příkazu umístěné značky (zákaz stání v uvedeném termínu) je porušením dopravních
předpisů, což se trestá.
Ale co například „lidské hledisko“, které se z našich životů
jaksi vytrácí? Jaká je závažnost
přestupku? Kde zůstala logika?
Copak ti lidé (podle mě většina)
porušili zákaz úmyslně? Cožpak ohrozili bezpečnost silničního provozu – na rozdíl od mnoha „zločinců“ na silnici, s nimiž
si úřady, policie i naše bezzubé
zákony nevědí rady? Cožpak to
udělali schválně? Ne, ne a ještě jednou NE! Nesetkal jsem se
s nikým (mám na mysli slušné,
objektivně uvažující), kdo by
výši trestu považoval za přiměřenou, za spravedlivou.
Zaplatit 1 500 korun opravdu „bolí“. Postižení pouze něco
méně významného přehlédli,
byli v časovém presu, nevstali dostatečně brzy, aby své vozidlo v přeplněném městě přeparkovali atd. atd. Ano, zkomplikovali údržbové firmě plynulý průběh čištění parkovišť. Ale je nutné na něm pracovat již od sedmé
hodiny ráno? Hodinový posun
by jistě zmenšil počet „hříšníků“
a menší počet vybraných pokut
by snad naše město přežilo. A co
například těch několik aut, která na čištěném parkovištích zůstanou, jen ohleduplně přestěhovat trochu dál nebo na sousední volné parkoviště a výši pokuty
tomu přizpůsobit (tedy přiměřeně snížit)? Proč všechna odtahovat často na druhý konec města?
Je v tom jen snaha získat peníze za prohřešek, na nějž existují
i různé právní názory?
Napadá mě ještě řada dalších otázek i několik námětů. Samozřejmě jen pro ty, kteří jsou
ochotni a schopni o předpisech,
logice konání a především o míře
spravedlnosti uvažovat a mají
sílu a možnost něco změnit.
Snižme frekvenci „náletů“ na
parkovištích našeho města (často
s pochybným výsledkem) a uspořené prostředky věnujme například na vytvoření několika dalších parkovacích míst, případně na mzdy lidí, kteří je dokážou
uklidit bez trapných odtahů. Doplňujme vybledlé čáry jednotlivých parkovacích polí, ty patří ke
kvalitnímu parkování jako sůl do
polévky. Ale pozor, ty čáry nemusejí být dlouhé jako průměrný automobil – poloviční (co do délky) pro orientaci řidičů stačí také.
Mohou být i „dlouhé“, ale proč
ne přerušované. Obojí znamená
úsporu financí, a o to by nám, vedle přiměřené míry spravedlnosti,
mělo jít. Či ne…?
Ing. Tomáš ZÁLEŠÁK
Most
24
Krušnohor, zpravodaj stavebního bytového družstva
Jaký je obraz našich politiků na mediální scéně?
Na politiky působící zejména na celostátní úrovni nahlíží
veřejnost zpravidla kriticky. Občanům vadí například bezobsažné dlouhé debaty „zástupců lidu“ v Poslanecké sněmovně,
neurčité či přímo nepochopitelné výroky členů Senátu, kteří
by naopak měli jít příkladem (protože „kontrolují“ navrženou
legislativu). Občané se nemohou smířit s korupčními i jinými
aférami atd. Protože nás zajímalo, jak jsou na tom „zástupci
lidu“ z Mostecka, podívali jsme se do veřejných zdrojů a zjistili,
že to i v jejich případě není zrovna žádná sláva.
Je to škoda, protože ještě před
několika málo roky se na náměstích a ve schůzovních místnostech
dušovali, že budou jiní než ti, kteří doposud vládli a pěkně do běla
štvali lidi.
ANALYTICKÉ BLÁBOLY
Probrali jsme se docela velkým množstvím novin, časopisů, televizních a rozhlasových
reportáží a materiálů na zpravodajských serverech, nicméně
musíme konstatovat, že naši pozornost nejvíce upoutal materiál
z takříkajíc regionálního zdroje.
Je jím text nazvaný Bláboly poslance Bronislava Schwarze na
diskusním webu kauzasever.cz.
Naši pozornost upoutal ne proto, že jde o jmenovaného poslance (v minulém čísle Krušnohoru
jsme o něm napsali, že by si zasloužil označení funkcionářský
robot, protože „zvládá“ neskutečných 27 aktivit, ne-li více),
ale proto, že by ho politolog (rozumějte ten materiál) možná
označil za analytický.
Autor textu J. D. (z pochopitelných důvodů si nepřeje odhalit svoji identitu – pozn. red.) totiž popsal celou řadu skutečností souvisejících i nesouvisejících
s tímto poslancem, ale prostřednictvím tohoto poslance odhalujících spoustu dalších záležitostí,
včetně propojení komunální, krajské a celostátní politiky. V obsažnosti popsaného je tento materiál
velmi cenný.
a vyjádřit písemně svůj názor (který rádi zveřejníme). Pro přehlednost jsme text rozčlenili do jednotlivých částí a obohatili o mezititulky. Tak tedy:
ÚSPĚŠNÝ PODNIKATEL?
K velkému překvapení jsem
se dočetl, že Jiří Zelenka „platí
za úspěšného podnikatele, mecenáše a také regionálního politika“. Je vidět, že soustavné opakování lži přináší ovoce. Zelenka je zbohatlík, který v průběhu 90. let minulého století i začátkem tohoto století intrikami
ovládl údržbu v Chemopetrolu.
Konkurenci nemilosrdně likvidoval podlým přístupem.
Později, když jeho kamarádíčkové po změně vlastníků odešli, svoji údržbářskou firmu prodal za několik set milionů korun
(zpočátku tvrdil, že za 400 milionů, dnes říká, že za 1 miliardu; nu
což, za dva roky to budou určitě
2 miliardy).
Před devíti lety se vrhnul na komunální politiku a Sdružení Mostečané Mostu využil pro své cíle.
Volby jmenované sdružení vyhrálo, domluvilo se s komunisty
a úspěšně vládlo městu Mostu.
Jiří Zelenka údajně nechal podat
asi deset trestních oznámení na
předchozí městskou vládu v čele
s primátorem Vladimírem Bártlem (ODS), přičemž se pochopitelně nic nestalo, neboť Zelenkova
oznámení neměla hlavu ani patu.
V roce 2010 Sdružení Mostečané Mostu získalo v komunálních volbách více než 50 % hlasů.
Politické hnutí Severočeši.cz, kde
většinu tvořili členové Sdružení
Mostečané Mostu, bylo ve vyjednáváních po krajských volbách
dost ne­úspěšné – a to především
zásluhou arogantního a zlostného
jednání Jiřího Zelenky.
Za vlády tzv. Mostečanů Zelenka hájil jenom své podnikatelské zájmy. Magistrát města Mostu „výhodně musel“ prodat prosperující garáže tomuto tzv. regionálnímu politikovi. Později opět asi zcela náhodou za výhodnou cenu magistrát prodal bývalé sídlo městské policie. Tento
tzv. komunální politik prosadil to,
že „úklid“ kolem baráků v Chanově prováděl jeho oblíbenec cikán Tomko, jenž byl v Chanově
prý současně největším lichvářem, který vlastně půjčoval peníze „vydělané“ z města.
Jiří Zelenka svému kamarádovi a chráněnci podnikateli Junkovi, který v podstatě vyprázdnil
a zdevastoval Repre, dva roky
před vypršením smlouvy na pronájem hradu prodloužil smlouvu
na dvacet let.
ASISTENT VODIČEM
Zákonodárci Alena Dernerová
(Senát), Bronislav Schwarz (Poslanecká sněmovna) a Vlastimil
Vozka (Poslanecká sněmovna)
hájí jenom zájmy Jiřího Zelenky.
VYJÁDŘETE NÁZOR
Každý čtenář měsíčníku či
webu si může udělat celkový obraz. Může sám posoudit popsané
věci a tak si udělat názor na objektivnost či neobjektivnost textu
Bývalé obchodní středisko Kostka, dnes v přízemí s kanceláří pro vyobrazené poslance a senátorku, kanceláří s vysokým
pronájmem placeným ze státního rozpočtu (z daní občanů) do kapsy Jiřího Zelenky.
Krušnohor, zpravodaj stavebního bytového družstva
25
Jsou lepší, než jejich předchůdci? Kde jsou sliby?
Čemupak se asi směje poslanec Bronislav Schwarz?
Povedenému vtípku na úkor kohosi?
Je komické číst Schwarzovy bláboly na Aktuálně.cz ze dne 23. března 2015 (Rozhovor s Bronislavem
Schwarzem č. 1 – „Poslanec platí
kolegu z náhrad: Chci mu něco vrátit, přiznal“). Bronislav Schwarz
v uvedeném rozhovoru není upřímný, ale projevuje se jako hlupák,
když uvádí, že Zelenka je jeho
i Vozkovým asistentem jenom proto „…že má kontakty s Babišem“.
Zelenka je asistent-pomocník
jenom proto, aby své „nadřízené“
Vozku, Dernerovou a Schwarze
mohl vodit jako loutky – tedy tak,
jak to sám uzná za vhodné.
Schwarzův (zcela typický) blábol o vybavení Zelenkova objektu WC a tedy důvodu, proč tam
jsou a platí mu poslanci a senátorka nejvyšší nájem za státní peníze,
je hloupý nesmysl. V mosteckých
podmínkách totiž ve všech objektech, jež mohou být pronajaty pro
tyto zákonodárce, jsou kuchyňky,
sociální zařízení i zasedací místnosti naprosto běžnou záležitostí
a za menší peníze.
OVČANÉ JAKO OVCE
Bronislav Schwarz dalším (velice zábavným) rozhovorem občany Mostecka obšťastnil na Ak-
O čem asi přemýšlí radní a asistent poslanců Jiří
Zelenka? Nebo se rozhlíží po nových „obětech“?
tuálně.cz dne 25. března 2015.
(Rozhovor s Bronislavem Schwarzem č. 2 – „Politik o drahé kanceláři: Lidé nás tam vidí. A mohou
na WC“).
Jiří Zelenka je popisován jako
místní mecenáš. Tento výstavní
exemplář „poctivosti“ nikdy nic
neudělal nezištně. Naopak, zásadně ze všeho, a to bezohledně, dokáže ždímat peníze pro sebe. Bronislav Schwarz lže (jako když tiskne), jestliže tvrdí, že se se Zelenkou
zná dvacet let. Taktéž se pochlubil,
vlastně lhal, že umí arabsky.
Většinou je pravda, že všechno, do čeho se pustí, se mu povede.
Chová se jako na dobytém území.
Nečiní mu problém jít přes mrtvoly, pomlouvat, intrikovat, bezohledně vymýšlet, urážet a ponižovat. Žertem osudu je i to, že zrovna při návštěvě redaktora serveru
Aktuálně.cz v kanceláři Bronislava Schwarze byl u tohoto zástupce občanů exposlanec Josef Tancoš (ČSSD). Proč se Bronislav
Schwarz nepochlubil tím, že se
o tomto exposlanci výsměšně vyjadřoval a stále vyjadřuje? „Zelí“
o Tancošovi mluví jako o „nevzdělaném Romovi“. Schwarzovo tvrzení, že „Zelí ty peníze nepotřebuje“ je na hranici politické
Nehovoří náhodou senátorka Alena Dernerová
o nebezpečí klientelismu? Netrpí slepotou k okolí?
debility. „Regionální politik“ Zelenka peníze přímo miluje a udělá kvůli nim cokoliv. Nu což, říká
se: „Podej volovi klíče od záchodu
a ovčané se ani nevys…. bez Zelího souhlasu.”
KABARETIÉRKA?
Mediální výstupy senátorky
Aleny Dernerové lze přirovnat ke
kabaretu. Téměř nic neplatí z toho,
co tvrdila. Například v článku Parlamentních listů ze dne 12. listopadu 2014 („Senátorka Dernerová:
Klientelismus a organizovaný zločin ve státní správě oslabuje, vyhráno ale nemáme“) velmi vážně
sděluje, že trend rozvoje klientelistických skupin se oslabuje.
Je vidět, že Alena Dernerová
hájí nepravdivý názor. Celá nynější komunální politika je založena na klientelismu. Stačí se podívat na to, jak Jiří Zelenka prosadil
do orgánů městských společností
osoby, které jsou za svoji loajalitu
k jeho osobě nadstandardně odměňovány. V podstatě si Jiří Zelenka
„koupil“ komunistické poslance.
Ti jsou připraveni za krásnou odměnu mu všechno odkývat. (Upozorňujeme, že text byl zveřejněn
v době před rozpadem původ-
ní mostecké koalice SčMo-ANO-KSČM, pozn. red.)
Je neuvěřitelné, že za jednatele
městského divadla nechal Jiří Zelenka zvolit městskou radou vyčpělého a vyhaslého Václava Hof­
manna (člena ODS), jenž má „za
nic“ měsíční odměnu 48 tisíc Kč!
To ročně představuje sumu 576 tisíc, za celé volební období zhruba
2,3 milionu korun. K tomu pochopitelně Václav Hofmann využívá kancelář, spojovací a komunikační prostředky, počítač, dopravu. Proč asi?
Předtím tuto funkci jednatele vykonával ředitel divadla Jiří
Rumpík – a to za pouhých 8 tisíc
Kč měsíčně! To je rozdíl, že?
V orgánech společností města se objevily osoby, které nejsou
ani poslanci, ani obyvateli města Mostu, dokonce nejsou ani odborníky. Šlo jen o to, aby byli odměněni jako věrní Zelenkovi bydlící v jiných obcích Ústeckého kraje
z veřejných prostředků města Mostu? (atd.)
Vážená paní senátorko Dernerová, tak jak je to s tím klientelismem?
Pro Krušnohor připravil
a nafotografoval: Petr PROKEŠ
(za využití veřejných zdrojů)
26
Krušnohor, zpravodaj stavebního bytového družstva
HKC Racing Academy Most se může pochlubit
Pro toho, kdo se nezajímá o motoristický sport, to byl blesk
z čistého nebe. Ve Snídani s Novou byl představen nejmladší tovární pilot motokár na světě. Je mu teprve šest let a jmenuje se
VALTER VLK (má přezdívku Váťa). Je odchovancem mostecké
HKC Racing Academy. Do studia jej doprovodil otec David.
Z rozhovoru moderátorů se závodníkem a jeho tatínkem jsme
vybrali několik zajímavostí. (Znění otázek a odpovědí jsme upravili dle potřeb tištěného textu.)
Vy jste asi také chtěl být závodníkem a přes syna si nyní
naplňujte své sny? Jak to vůbec
vzniklo, že on začal již ve dvou
letech jezdit?
OTEC: Dostal se k tomu úplně sám. Měl jsem šlapací autíčko, dostal ho. Pak jsme jeli na
výstavu Rychlá kola. Tam uviděl motokáru. Požádal jsem
paní z expozice o kontakt a ta
po nějaké době volala, že by
měla levnou motokáru. Aby se
dítě jízdou nevyděsilo, je doporučováno, aby stroj byl tažen lanem, bez zapnutí motoru.
Postup možný tak na půl roku.
S Váťou jsme přišli, navázal jsem
lano, Váťa požádal o nastartování motoru, lano mi vytrhl, odjel
a vrátil se za deset minut s naprosto rozzářenýma očima. Bylo
jasno. Tehdy vznikla ta velká
láska k motosportu.
SYN: Začal jsem jezdit na šlapacím autu. Jmenuje se podle mě
– Valtera. Šlo to dobře. A dělal
jsem na něm různé smyky.
Kolik je takových mladých
jezdců v České republice?
OTEC: Na závodech v jeho
kategorii (od šesti do devíti let) je
v průměru mezi patnácti až třiceti jezdci.
Kdy jsi poprvé vyhrál?
SYN: Bylo mi pět.
OTEC: Bylo to v Kočka
Cupu, což je tzv. zimní pohár. Je
to sranda událost. Bylo to v Sosnové u České Lípy.
Co na to říká maminka?
A jak rychle motokáry vůbec
jezdí?
SYN: Máma nejdříve říkala, že je to nebezpečné, a nyní –
když vidí, že mi to jde – tak už to
za nebezpečné nepovažuje. Motokára padesátka má tři a šedesátka pět koní.
OTEC: Jezdí rychlostí 60 až
90 km/h.
Jak jste stroje dávali dohromady?
OTEC: Všechno je tovární výroba.
Nemáte jako tatínek strach
o svého syna? Dospělí už přece
jenom mají nějaké brzdy – limity. Už vědí, o co v životě mohou přijít, ale děti jdou do všeho po hlavě. Nebojíte se o něj,
když jede třeba devadesátkou?
Má klapku, která mu napovídá, kam až může zajít?
OTEC: Jemu věřím, ale na závodní trati se může stát cokoliv,
a proto je tak důležitý trénink
a postupná příprava od menších
po větší závodní stroje.
Bude syn v budoucnu měnit
motokáru za formuli?
OTEC: Na to máme ještě chvilku čas.
Umíš motokáru opravit,
kdyby se s ní něco stalo?
SYN: Mám strejdy Michala
a Ivana. Ti mi pomáhají. Ivan je
šéf týmu.
OTEC: Valter bude jezdit za
Pragu v rámci programu, který
funguje pod hlavičkou HKC Racing Academy. Za dvacet let vychovala několik mistrů republiky.
Jsi nejmladším továrním
jezdcem, je ti šest let. Odkdy
tím továrním jsi a co to vlastně
znamená?
SYN: To znamená, že jezdím
za továrnu, závodím za ní.
ulice Čsl. armády 339
434 01 Most
www.hkc-racing.com
[email protected]
HKC Akademie motorsportu navazuje na týmovou činnost v oblasti vyhledávání a výchovy nejmladších závodnických talentů.
Klade si za cíl tento proces prohloubit a zprofesionalizovat
tak, aby dosahované výsledky
transparentně dokazovaly účinnost koncepční výchovné a trenérské práce s mládeží.
Jaká jsou pravidla, aby malý
kluk mohl závodit?
OTEC: Na to je tlustá brožura.
Malý samozřejmě musí splňovat
věkovou hranici od šesti let, stroj
musí odpovídat technickým podmínkám a mít licenci Autoklubu
ČR. To je základ.
Váťo, jaký je tvůj sen? Kam
bys chtěl dojít s rychlými koly?
SYN: Chci do formule 1.
Smyky už ve dvou letech?
OTEC: To bylo všechno z jeho
hlavy. U nás v rodině nejsou mechanici, ani si nenaplňujeme nějakou rodičovskou ambici. On si to
všechno vydupal.
Kolik pohárů tady máš?
A dokážeš spočítat, kolik jich je
doma dohromady?
SYN: Plný pokoj. Nějaké poháry máme i v garáži.
OTEC: Váťa patří mezi nejúspěšnější nejmladší vítěze závodů motokár. Myslím si ale, že
v tomto věku motosport o tom
není. V první řadě jde o to, aby
se děti něco naučily, aby získaly návyky.
Úspěšný šestiletý jezdec Valter Vlk se svým otcem Davidem byli hosty pořadu Snídaně s Novou.
Krušnohor, zpravodaj stavebního bytového družstva
27
světovou raritou: šestiletým továrním jezdcem
Valter doposud jezdil v motokáře s motorem „od křovinořezu“, jak prozradil
tatínek, nyní bude usedat do stroje vyrobeného Pragovkou (vpravo).
Ceny vybojované Valtrem. V televizním studiu o nich řekl, že jich má plný pokoj
a další jsou uloženy v garáži. Jistě brzo přibydou další.
Valter coby tovární jezdec za volantem motokáry, kterou bude reprezentovat
firmu Praga. Ta je také výrobcem stroje.
Valter vysvětluje: Zelené tlačítko je na rozjezd stroje, červené na „chcípnutí“ motoru. Závodník nepotřebuje při startu pomoc dospělých.
OTEC: Tak daleko nekoukáme. Samozřejmě by to bylo pěkné. K tomu, abyste uspěli v motosportu, potřebujete vytrvalost, talent, peníze.
Co děláš, když máš volný
čas?
SYN: Někdy si hraju na tabletu, mám středověkou hru.
OTEC: A také hraje hokej.
Můžete porovnat motosport
a hokej? Co je více nebezpečné?
OTEC: Motokáry jsou bezpečnější než hokej.
Říkal jste před vstupem do
vysílání, že hokejista má v sobě
hodně síly a že jezdec sílu uplatňuje…
OTEC: Byl jsem velice překvapen, když Valtra pozvala továrna Praga na předváděcí akci.
POZDRAV Z AUTODROMU
Nejen pro fanoušky
Děkujeme nejen všem fanouškům motoristického sportu za přízeň a podporu. Obojí vůči nám projevujete i Vy, vážení čtenáři Krušnohoru. Vážíme
si toho. Zveme Vás do areálu autodromu i polygonu, kde na Vás
čekají hodnotné zážitky, zábava i relaxace, a to včetně zajímavých novinek. Nechť se Vám vše
daří. Přejeme šťastný, příjemný
a úspěšný rok 2016!
Jiří VOLOVECKÝ
generální ředitel
Autodromu Most, a. s.
Svoje závodní číslo 23 má Valter „vytetováno“ i přímo na hlavě.
Tam za ním přišel bývalý jezdec
formule 1 Tomáš Enge. S Valtrem strávil pětadvacet minut
ve velmi zajímavém rozhovoru. Enge mu vysvětloval, jaké
byly jeho začátky. Překvapilo
mě, že hrál původně hokej. Síla
je strašně důležitá, protože je
hrozně těžké udržet řízení v rukou, utáhnout to na sílu. Velká
část úspěšných závodníků začínala v kombinaci „motokáry –
hokej“. I syn majitele továrny
Praga Petr Ptáček junior začínal
s hokejem.
Váťo, co ti dával Tomáš Enge
za rady?
SYN: Jak se předjíždějí ostatní jezdci.
„Přejeme ti, ať ti to vydrží,
ať jsi v pořádku. Držíme ti palce. Pozdravuj maminku. Skláníme se před ní za to, že takto
všechno zvládá,“ uzavřeli moderátoři Snídaně s Novou rozhovor
s Valtrem a Davidem Vlkovými.
Text a foto z obrazovky:
Petr PROKEŠ
28
Krušnohor, zpravodaj stavebního bytového družstva
Mostečanky se bály vystřelit, slavistkám se
proto dařilo umazávat nepříznivé skóre
ČERNÍ ANDĚLÉ
Poslední letošní duel byl šlágrem kola. Čtvrtý Most (o zápas
méně) hostil druhou Slavii Praha. Dle tabulkových předpokladů byla favoritem pražská Slavia, která se dlouho na
zápas připravovala.
DHK BANÍK MOST
SLAVIA PRAHA
(15:9)
23
20
V Mostě se řešila výměna trenérů.
Ten nový se seznamoval s hráčkami
a nebyl prostor na taktické rady. Mostecká sportovní hala byla naplněna až
pod strop a z Prahy dorazilo celé vedení klubu Slavia.
První poločas se mosteckým házenkářkám podařil. Obrana Mostu
fungovala na plné obrátky a nedovolila soupeřkám velkou aktivitu. Po patnácti minutách vedli Černí andělé nad
Slavií 7:2 a zdálo se, že jsou na dobré cestě k úspěchu. Vysoké tempo domácího týmu však polevilo a příležitost dostal soupeř (8:5). Opětovné prostřídání pomohlo oživit mosteckou hru
a domácí odskočili do výrazného poločasového náskoku.
Po přestávce to byl celek Slavie,
který byl aktivnější a začal umazávat
své nepříznivé konto. Domácí se trefili až v osmé minutě (16:13). Pak ini-
ciativu převzal domácí Baník a odskočil soupeři na 19:14. Pražanky bojovaly dál. Černí andělé se báli vystřelit,
aby něco nepokazili, velkou překážkou pro ně byla i slávistická brankářka. Hosté trpělivou hrou se stále více
přibližovali svému rivalovi. Dvě minuty před koncem svítil na informační tabuli v hale stav 20:19 a na drama
bylo zaděláno.
Pak přišla na palubovku Hana
Martinková, která toho v podzimní části mnoho nenahrála. Vstřelila
branku a tým Slavie najednou nevěděl jak se bránit mosteckému útoku.
Vzápětí další branka do sítě pražské
Slavie od té samé hráčky úplně rozklížila pražskou obranu. V úplném
závěru Most vedl o dvě branky a byl
v útoku, dvě vteřiny před koncem
odpískal rozhodčí faul a následoval
volný hod ze vzdálenosti devíti metrů. Zápas skončil, ale volný hod se
musí odehrát. Míč si vzala Martinková a nádhernou „vykláněčkou“, která
se dnes už nevidí, pečetila výhru na
Trenérská rošáda
V Mostě je funkce hlavního trenéra
v ženské házené hodně vrtkavá a nejistá. Během pěti sezon, kdy je DHK Baník
Most v interlize, se na tomto postu vystřídali již čtyři trenéři.
První tři byli odvoláni ještě před
ukončení smlouvy, jak dopadne ten poslední je zatím ve hvězdách. Scénář se
víceméně opakuje. Přijde zimní reprezentační přestávka a změna je tady.
První odvolaným byl Tomáš Kuťka, druhým Dušan Poloz, a nyní rozšířil řady trenérů bez práce Luboš Hudák, jenž ukončil činnost k 30. listopadu. V oficiální zprávě DHK Baník Most
se píše, že byla ukončena smlouva po
vzájemné dohodě: „Pro odlišnou filozofii a vzájemná očekávání obou stran,
jež měly společně vést k naplnění vytyčených předsezonních cílů klubu,“ uvedl
předseda klubu Rudolf Jung.
Na internetové stránce iDnes.cz byl
nastíněn pravý důvod odchodu – a tím
bylo nepostoupení Černých andělů do
dalšího kola Evropského poháru EHF.
Nepřísluší mi hodnotit sílu mosteckých
děvčat, ale Rusky byly velmi zdatným
soupeřem a nebyla ostuda s nimi prohrát. Možná že zvolená taktika mohla
být jiná, kdyby se hrál zápas v Rusku,
ale na „kdyby“ se nehraje, takový je prostě sport. Ale už dost polemiky.
Trénink ve středu 2. prosince vedl již
nový trenér Peter Dávid a děvčata si trénink pochvalovala. Peter Dávid v minulosti působil v HK Tatran Prešov, což je
družstvo mužů (nezaměňovat za Benaco
Prešov – ženský tým) a dovedl ho k mistrovskému titulu Slovenska a vítězství
v republikovém poháru. Působil také u reprezentace našich východních sousedů.
Jako hráč působil v Dukle Praha
(mistrovský titul 1986) a v Lokomotivě Trnava (mistrovský titul 1994). Rovněž byl československým a slovenským
reprezentantem. Jako trenér vedl ve
3. bundeslize ženský celek HSG Sulzbach/Leiderbach, později mužský tým
TV Grosswallstadt.
Petr SADÍLEK
tři góly. Černí andělé tak přezimují na
druhé příčce tabulky interligy.
n Sestava a branky za Most: Müllnerová, Smolová – Parthová, Matoušková 2, Dvořáková 2, Borovcová 1/1,
Gakidová, Jungová, Jeřábková 1, Martinková 4, Chmelařová, Szarková 4/2,
Súkenníková 4, Růčková 3, Zachová 2
n Nejvíce branek za Slavii: Pokorná
5, Kordovská 5, Stellnerová 4
n Rozhodčí: Macho, Hájek
n Sedmimetrové hody: 4/3 – 2/1
n Vyloučení: 3:2
n Diváci: 1250 (vyprodáno)
n Hodnocení:
Peter Dávid, trenér DHK Baník
Most: „Z naší strany byl úvod utkání
velmi nervózní, pak už jsme se docela chytli a hráčky si začaly věřit, což
nám také přineslo vedení po první
půli. Vstup do druhé půle byl pro mě
velmi nepochopitelný, když jsme se ne-
POZVÁNKA
dokázali vůbec prosadit a dali jsme tak
soupeři šanci se dotáhnout. Jsem rád,
že holky závěr zvládly, protože takové
zápasy jsou pro nás důležité.“
Petra Vítková, trenérka Slavie Praha: „Dneska jsme Mostu dokázali, že
jsme vyrovnaným soupeřem, obdrželi
jsme jen 23 branek, což je myslím velmi
slušné proti takto silnému soupeři, škoda jen toho závěru druhé půle.“
Petr SADÍLEK
Nejbližší program
9. ledna – 18.00 h:
Duslo Šaľa – DHK Baník Most
27. ledna – 18.00 h:
DHK Baník Most – HC Plzeň
30. ledna – 18.00 h
Sokol Poruba – DHK Baník Most
6. února – 18.00 h:
DHK Baník Most – Sokol Písek
Krušnohor, zpravodaj stavebního bytového družstva
29
Mikulášský turnaj: Most vybojoval stříbro
ČERNÍ ANDÍLCI
Po tři dny probíhaly v mostecké sportovní hale házenkářská klání na tradičním Mikulášském turnaji. Vzhledem k probíhající
celorepublikové žákovské lize starších žákyň v Plzni se mostecký
turnaj uskutečnil tentokrát jen v kategorii mladších žaček.
Utkání se odehrávala ve dvou skupinách a v každé bylo po sedmi týmech. Hrací doba činila 1 x 25 minut.
Jaké týmy ze Slovenska a Česka si přijely do Mostu mikulášský víkend užít?
Byly to DHC Plzeň, DHK Pardubice, Slavia Praha A + B, HC Mělník, TJ Slavoj Tachov, TJ Sokol Praha-Vršovice, Spartak Ústí nad Labem, HC Chelk A + B, Juventa Michalovce A + B.
DVA TÝMY
Pořádající oddíl DHK Baník Most
nasadil do turnaje taktéž dva týmy.
Tým „A“ složený z děvčat narozených v roce 2003, ale doplněn i mladšími hráčkami, a tým „B“ složený
z děvčat ročníků 2004 až 2006. Celkem do turnaje zasáhlo z našeho oddílu 28 děvčat. Hlavně pro ty nejmladší byla účast na turnaji dobrou
příležitostí k získání jedněch z prvních větších herních zkušeností.
Pro všechny zúčastněné byl připraven i doprovodný program.
Hráčky se mohly zapojit do programu Mikulášská nadílka s diskotékou a se soutěžemi. Pro trenéry
a vedoucí oddílů byl uspořádán seznamovací večer s muzikou a občerstvením v restauraci Černý anděl. Všechna družstva měla zajištěna
vstup do areálu aquadromu. Nedílnou
součástí doplňkového programu bylo
i zhlédnutí utkání česko-slovenské
interligy, kdy v šlágru kola nastupovali Černí andělé proti Slavii Praha.
FINÁLOVÝ SOUPEŘ
Mladší tým DHK Baník Most si
turnaj užil podle předpokladů a dokonce si v jeho průběhu okusil i chuť
vítězství, což bylo takové malé (ale
milé) překvapení.
Stejný prostor na hřišti dostávaly
všechny hráčky a nebýt podvrtnutého
kotníku Aničky Chaloupkové v posledním zápase, proběhlo vše na jedničku.
Náš „A“ tým – i přestože v sobotu čtyři hráčky posilovaly starší žákyně na
žákovské lize v Plzni – prošel pátkem
i sobotou ve skupině bez ztráty kytičky, což znamenalo v neděli finálový boj
o zlato s pražskou Slavií „A“.
Bohužel, i když to chvilku vypadalo na vyrovnaný zápas, to, že jsme
soupeři několikrát dali zadarmo míč
a nechali se vylučovat za zbytečné
fauly, rozhodlo. Putovní pohár za vítězství v turnaji si odvezl náš finálový soupeř.
Přesto to bylo krásné a bojovné
utkání, navíc podtržené pěknou diváckou kulisou.
ků a slavnostním ukončení turnaje odjela naše děvčata relaxovat na
aquadrom.
Děkuji rodičům, příbuzným a známým, kteří po celé tři dny naše týmy
povzbuzovali a i dětem ze 7. a 15. ZŠ,
které přišly Černým andílkům fandit.
Krásně prožitý turnaj je za námi a za
rok se můžeme sejít u XXII. ročníku.
SLOŽENÍ TÝMŮ
n Tým „A“: Tereza Jurinová –
brankářka, Aneta Křepelová, Valerie Brátová, Lucie Válečková, Adéla Aubrechtová, Eliška Řádová, Kateřina Filová, Adéla Časová, Adéla
Scheithauerová, Eliška Jindřichová,
Kristýna Turčanová, Eliška Schmiedová, Kateřina Schüttövá
n Tým „B“: Tereza Jurinová –
brankářka, Kateřina Grundová, Kateřina Procházková, Kristýna Boháčová, Anna Chaloupková, Anna Bechyňská, Karolína Mocková, Viktorie
Brodáni, Aneta Dočekalová, Nikola
Rišková, Nikola Licková, Petra Mayerová, Natálie Koldová
n Trenéři: Jiří Maršík, Nikola Bartásková, Eva Vostárková
n Vedoucí: Miroslav Straka
Text a foto: Jiří MARŠÍK
trenér mládeže DHK Baník
NEJ BRANKÁŘKA A MISS
Radost nám udělalo nejen druhé
místo, ale i individuální ocenění naší
Terezy Jurinové jako nejlepší brankářky turnaje. Ta chytala kvalitně za
oba mostecké týmy. Cenu Miss Mikulášského turnaje si odnesla další
naše hráčka Anna Chaloupková, která byla i nejmladší hráčkou ze všech
zúčastněných. Po vyhlášení výsled-
Oslava stříbrného umístění s pohárem v bazénu aquadromu.
Nejlepší brankářskou se stala Tereza Jurinová.
Tak jsme druzí – no a cóóó?!? Příště může být zlato!
30
Krušnohor, zpravodaj stavebního bytového družstva
Florbalisté sice sahají po bodech, ale
LITVÍNOVŠTÍ BIVOJOVÉ
TATRAN STŘEŠOVICE
SK BIVOJ LITVÍNOV
(5:3, 3:2, 6:0)
14
5
Střešovice v rámci propagace
florbalu uspořádaly utkání v Plzni.
Diváci byli po dvě třetiny svědky
vyrovnané přestřelky, které od konce druhé třetiny dominoval Tatran.
Tým Bivoje doprovodil fanklub a za jeho výborné podpory
Litvínov dlouho držel se soupeřem krok. Od začátku kupené chyby ale táhly Bivoj pomalu ke dnu
a s blížícím se koncem utkání bylo
jasné, že v odvetě musí s pražským
celkem bránit o řád lépe.
n Branky za Střešovice: 3. Filip Ullmann, 6. Marek Vávra, 11.
Milan Fridrich, 15. Filip Ullmann,
20. Marek Vávra, 21. Ondřej Němeček, 31. Marek Vávra, 40. Milan Fridrich, 48. Milan Fridrich,
53. Milan Meliš, 55. Marek Beneš,
56. Marek Vávra, 57. Jan Řehoř,
60. Filip Ullmann
n Branky za Litvínov: 2. Viktor Hocelík, 6. Tomáš Novotný,
17. Ondřej Kašpárek, 31. Ondřej
Kašpárek, 36. Tomáš Skalitz
n Zásahy brankářů: Tomáš
Kaf­ka 28 – Karel Kotoun 28
n Rozhodčí: Martin Valenta –
Michal Žďárský
n Vyloučení: 0:2
n Využití: 0:0
n Diváci: 755
n Hodnocení:
Petr Janda, trenér Tatranu:
„Utkání plné branek se divákům
určitě muselo líbit. Děkuji soupeři za zápas a divákům za fantastickou kulisu. Jsem rád, že jsme dokázali potvrdit roli favorita a splnili některé individuální cíle.
Dan Hulič, trenér Litvínova:
„Jsem rád, že ve vynikající kulise a před našimi skvělými fanoušky jsme dokázali 50 minut být aspoň trochu vyrovnaným soupeřem
a proti Tatranu něco v zápase potrénovat. Závěr se nám bohužel
nepodařil.“
SK BIVOJ LITVÍNOV
1. SC VÍTKOVICE OXDOG
(2:1, 2:4, 1:2)
5
7
Bivojové pokračující v trendu lepšících se výkonů narazili
na Vítkovice, druhý nejlepší celek historie nejvyšší ligy, který si
s Tatranem Střešovice dělí o veškeré tituly.
Sportovní hala u Koldomu se
dočkala ve sváteční den 17. listopadu velké návštěvnosti. Tradičně výborní fanoušci nelenili a sešlo se jich skvělých 271! Ti, kteří
dorazili, byli svědky parádní podívané se smutným koncem pro
domácí.
Od začátku zápasu bylo zjevné,
že litvínovští hráči nebudou mít
snadnou práci, budou-li chtít ve
střetnutí bodovat. Vítkovice totiž
předváděly naplno své přednosti
– kvalitní pohyb, minimum chyb
a důsledné napadání (kdy využívaly chyby Bivojů). Ač tomu finální
skóre nenapovídá, tak byli v utkání o trochu lepším celkem a pouze
bojovnost Bivojů a kvalitní výkon
jejich brankáře Hrušky zabránily
horšímu výsledku. Litvínov „ztratil“ utkání hlavně ve druhé třetině.
I přes značný tlak ke konci zápasu nebyl schopen dorovnat skóre.
V kádru Bivojů debutoval Leoš
Nergl, posila z prvoligového Ústí.
Ten naznačil, že bude platným členem týmu.
n Branky za Litvínov: 12. Michal Skuhrovec, 13. Tomáš Skalitz, 27. Vladimír Běhavý, 32. Michal Plomer, 57. Ondřej Krejčí
Zápas pražských Střešovic s litvínovským Bivojem byl v plzeňské hale plný dramatických okamžiků a gólů.
n Branky za Vítkovice:
12. Petr Jankulár, 25. Marek
Bräuer, 26. Lukáš Hájek, 28. Lukáš Hájek, 40. Petr Jankulár,
46. Lukáš Hájek, 49. Jan Šebesta
n Zásahy brankářů: Martin
Hruška 18 – Dominik Lupták 13
n Rozhodčí: Petr Černý – Jiří Janoušek
n Vyloučení: 1:1
n Využití: 1:0
n Diváci: 271
n Hodnocení:
Dan Hulič, trenér Litvínova:
„Opět jsme podali relativně dobrý výkon, od druhé třetiny nás však
srážely zbytečné chyby, po kterých
jsme soupeři darovali pohodlné
branky. Poté jsme již bohužel neměli sílu a ani dovednosti na případný obrat, zvláště proti takto
dobrému a zkušenému soupeři.“
Trenér Vítkovic: „Dnes jsme
předvedli jedno procento našich
schopností. Největší nepřítel byla
koncentrace a individuální technika, zbrklost. Užili jsme si florbalový svátek. Jsme rádi, že jsme odehráli zápas bez zranění.“
BULLDOGS BRNO
SK BIVOJ LITVÍNOV
(3:1, 3:1, 4:2)
10
4
Bivojové přijeli do Brna s odhodláním co nejlépe rozehrát zápas a co nejdéle se držet na dostřel
domácímu favoritovi (aby případně mohli odvézt nějaký ten neočekávaný bod).
Bivojové vstoupili do zápasu relativně dobře, s přehledem
zvládali útočné nájezdy domácích (krom jediného) a několikrát
zahrozili z rychlého protiútoku.
V 16. minutě ale zle propadli a inkasovali podruhé. Poté sice Hertl
snížil, ale po své další šanci se hráčům nepovedlo zachytit brněnský
protiútok a do šaten se šlo za stavu
3:1 pro domácí.
Do druhé třetiny Bivoj nastoupil v lepší formě. I když dostal nejprve branku (stav 4:1), nepřestával s aktivní hrou a byl domácím
vyrovnaným soupeřem. Bivojové
snížili na 4:2 a měli další šance.
Z nich největší přišla přesně v po-
Krušnohor, zpravodaj stavebního bytového družstva
31
štěstěna se vždycky usměje na soupeře
Utkání Bivoje s Vítkovicemi se konalo ve sváteční den 17. listopadu. Výsledek
pro Bivoj moc sváteční ale nebyl. Tak snad příště to bude lepší.
Bivojové v utkání s Otrokovicemi dokázali, že umějí soupeře pořádně překvapit.
lovině utkání. Po pěkné sehrávce se
před domácím gólmanem objevila
dvojice osamostatněných litvínovských hráčů, nová akvizice Nergl
a Skalitz, avšak druhý jmenovaný
napálil tyčku a z protiútoku vstřelili
domácí svou pátou branku. Namísto 4:3 byl tedy stav 5:2. Po využité domácí přesilovce se šlo podruhé
do šaten už za stavu 6:2.
Ve třetí třetině nešla upřít hostujícímu týmu snaha, ale po zbytečných vyloučeních Bivojové inkasovali další branky, z toho tři v oslabení, až se skóre zastavilo na konečných 10:4 pro brněnské hráče.
n Branky za Litvínov: 16:59
Ondřej Hertl (Michal Skuhrovec), 25:08 Ondřej Hertl (David
Procházka), 44:31 Michal Plomer
(Viktor Hocelík), 49:26 Tomáš
Skalitz (Leoš Nergl)
n Sestava: B/Hejkal, Hruška; O/Werner, Černý, Chládek,
Khek, Skuhrovec, Horák; Ú/Plomer, Hertl, Hocelík, Nergl, Skalitz, Běhavý, Procházka, Novotný,
Kašpárek, Hulič
n Hodnocení:
Dan Hulič, trenér Litvínova:
„Po špatné první třetině jsme se
ve druhé zvedli a byli vyrovnaným
soupeřem domácímu týmu. Od výkonu ve druhé třetině bychom se
měli odrazit do dalších zápasů.
V závěrečné třetině už byla vidět na hráčích frustrace z průběhu utkání, na což bychom naopak
měli do příštích zápasů rychle zapomenout a soustředit se pouze na
svůj vlastní výkon.“
SK BIVOJ LITVÍNOV
PANTHERS OTROKOVICE
(2:1, 0:1, 3:5)
Brankář Bivojů to vůbec nemá lehké. Soupeři se do jeho svatyně rádi strefují.
5
7
K utkání dvanáctého kola přijel do Litvínova celek Otrokovic.
Bivojové nutně potřebovali bodovat, aby mohli oživit naděje na
účast v play-off.
Na začátku zápasu vše nasvědčovalo tomu, že by se Bivojům
mohl sen o první superligové výhře splnit. Vstoupili totiž do utkání výtečně.
Daniel Hulič, čerstvě uzdravený tahoun domácích, přetavil
v branku parádní přihrávku Hertla a hned ve svém druhém střídání tak oslavil svůj návrat do sesta-
vy! Když o minutu později parádně skóroval Plomer, zdálo se, že
by Bivojové mohli Otrokovice dokonce i jednoznačně porazit.
Následoval ale návrat do sychravé reality dnešních dní. Otrokovice zařadily vyšší rychlostní stupeň, byly jistější, nepříjemnější
a v průběhu druhé třetiny zvládly
vyrovnat skóre. Litvínovští hráči se posléze nevyvarovali chyb
a v půlce třetí třetiny se po dvou
otrokovických slepených brankách dostali do svého (již tradičního) stavu – těsná ztráta, dohánění skóre a hypnotizování časomíry.
Opakování částečného úspěchu, jako tomu bylo v utkáních
se Spartou a Pardubicemi, se tentokrát nekonalo a spokojení hráči
Otrokovic si odvezli všechny tři
body.
n Branky za Litvínov: 4. Daniel
Hulič, 6. Michal Plomer, 48. Viktor Hocelík, 52. Michal Skuhrovec, 53. Viktor Hocelík
n Branky za Vítkovice: 12. Tomáš Sovják, 33. Tomáš Sovják,
41. Tomáš Sovják, 50. Pavel Jurčík,
52. Lukáš Uhrinovský, 53. Tomáš
Sovják, 58. Lukáš Uhrinovský
n Zásahy brankářů: Martin
Hruška 15 – Radovan Michajlovič 15
n Rozhodčí: Martin Valenta –
Michal Žďárský
n Vyloučení: 2:1
n Využití: 0:0
n Diváci: 115
n Hodnocení:
Vadim Všetula, trenér Litvínova: „První dvě třetiny měl zápas
parametry sedmého zápasu play-off, kdy ani jeden tým nechtěl udělat chybu a byla patrna obrovská
nervozita. Třetí třetinu rozhodly
naše dárky pro soupeře v podobě
dvou branek. Závěr nahoru a dolů
samozřejmě vyhovoval soupeři.
Jsem rád, že i v době hokeje přišli
diváci a skvěle fandili. Díky!“
Trenér hostů: „První třetinu
jsme nehráli dobře a soupeř potrestal naše chyby. Od druhé třetiny jsme výkon zlepšili, ve třetí jsme
již hráli podle našich představ
a rozhodli jsme o výsledku. Jsou to
pro nás velmi cenné tři body.“
Text: Jindřich HEJKAL
Foto: Denisa HAVLÍNOVÁ
32
Krušnohor, zpravodaj stavebního bytového družstva
Sanace zdiva napadeného plísněmi či řasami
VÁŠ RÁDCE NEJEN O NÁTĚROVÝCH HMOTÁCH (83)
Plísně, řasy, kvasinky a další nepříjemné mikroorganismy
v interiéru nebo na fasádě trápí stále více domácností a majitelů nemovitostí. S příchodem zimního období, pro které je
charakteristický chlad a zvýšená vlhkost, se podobné problémy ještě zvýrazňují. Chybí slunce, které vysouší fasády, v domácnostech se výrazně méně větrá, a právě dlouhodobá vlhkost a nedostatek větrání jsou ideálním prostředím pro vývoj
nepříjemných mikroorganismů.
Problematika plísní a řas ve
zdivu, ať už jde o interiér nebo fasádu, se obecně častokrát podceňuje. Nejde jen o pohledové vady
a defekty, které způsobují. Mnohem závažnější jsou možné zdravotní následky, případně poškození fasády.
RIZIKA INHALACE
SPOR PLÍSNÍ
Inhalace spor (rozmnožovacích částic plísní, které se při růstu
uvolňují do ovzduší) může u vnímavých jedinců způsobovat alergická onemocnění.
Mezi nejznámější alergeny patří plísně rodu Cladosporium herbarum. Ty mohou příležitostně způsobovat i další onemocnění (nemoci
oční rohovky nebo zánět vnitřních
tkání oka). K rizikovým skupinám
patří zejména děti a staří lidé.
DŮSLEDKY
BIOLOGICKÉHO
NAPADENÍ ZDIVA
A co tedy způsobují plísně
a řasy ve zdivu, ať už jde o interiér
nebo fasádu?
n zkrácení životnosti a snižování
pevnosti zdiva či fasády
n zvýšení nasákavosti povrchu,
řasy a plísně udržují vlhkost ve
zdivu
n šíření řas a plísní na okolní objekty a fasády
RADA
n Ve většině případů plísní
v interiéru stačí důkladné a časté větrání.
n V případě napadení fasády
se poraďte na dalším postupu
s odborníkem.
n spory plísní rostoucí na fasádě
se uvolňují a při větrání se dostávají do bytů, v nichž mohou poškozovat zdraví obyvatel
n pohledové defekty
HLAVNÍ PŘÍČINY
BIOLOGICKÉHO
NAPADENÍ ZDIVA
n nedostatečné větrání v interiéru
n kondenzace vodních par na povrchu zdiva
n severní strany zateplených fasád bez přístupu slunečních paprsků (dlouhotrvající vlhkost)
n stěny fasád bez možnosti vysoušení povrchu větrem
n vzrostlá zeleň v blízkosti fasády
n zanedbaná údržba
PRO SANACI ZDIVA
SYSTÉM HET
Před sanací biologicky napadeného zdiva je v první řadě
nutné určit a odstranit primární příčiny výskytu plísní či řas,
které rostou a množí se tam, kde
mají zabezpečený i minimální zdroj živin, příznivou teplotu, ale především vlhkost. Často jejich výskyt souvisí se špatně dodržovanými vlhkostně teplotními podmínkami vnitřního
prostředí člověka (přechod na
jiný typ topení, snížení větrání apod.). Další část primárních
příčin souvisí se špatně udržovaným objektem, technickými
chybami při stavbě, při rekonstrukcích (nedodržení technických norem na tloušťku obvodové konstrukce, vznik tepelných mostů, nevhodné či špatně provedené izolace základů
a střešních krytin, nevhodná výměna oken a řada dalších).
Následujícím krokem sanačního postupu v interiéru i exteriéru je usmrcení plísní za jejich mechanického odstranění. Plíseň se
na napadených plochách nesmí za
sucha odstraňovat, aby nedošlo ke
vdechování zdraví škodlivých spor
a vegetativních částí plísní a kontaminaci okolí. Napadená místa se
namočí biocidním přípravkem LIKVISAN (viz foto) a plíseň či řasa
se opatrně mechanicky odstraní
například špachtlí (viz foto). Odstranění plísní a řas je nutné provádět do maximální možné hloubky.
Na obnažený podklad se opět aplikuje přípravek LIKVISAN, aby
aktivní složky mohly proniknout
až k plísňovému myceliu hluboko
v substrátu. V případě silného napadení je možné přípravek aplikovat i vícekrát. Přípravek se nechá
působit minimálně 6 – 12 hodin.
V místech, kde došlo k poškození
fasády a kde je povrch nesoudržný,
se provedou opravy podle potřeby.
Při sanaci napadeného zdiva se
aplikace výrobku LIKVISAN dále
kombinuje s přetřením nátěrovou
hmotou ošetřenou účinnými biocidy působícími preventivně proti
opětovnému vzniku plísní a řas na
povrchu nátěrové hmoty.
V interiéru se aplikují minimálně dvě vrstvy barvy HETLINE SAN ACTIVE podle návodu k použití (viz foto). V případě, že je podklad příliš savý, je
nutné jej předem napustit penetrací A-Grund, AT-Grund, UP-Grund
Místo napadené plísní vypadá nevábně.
nebo 100-Grund (dle povahy podkladu – více se dozvíte v technických listech výrobků).
V exteriéru se provede zpevnění povrchu a sjednocení savosti jedním nátěrem penetrace
A-Grund, AT-Grund, UP-Grund
nebo 100-Grund, poté se aplikují
minimálně dvě vrstvy fasádní barvy MIKRAL RENOVO ACTIVE
podle návodu k použití.
U rozsáhlejších sanací je nutné provést kontrolu likvidačního
účinku (mykologický, algologický a bakteriologický rozbor povrchů). Při likvidaci plísní a řas
je nutné asanovat celé prostředí jejich výskytu s celkovým dezinfekčním úklidem – tj. asanace
kompletní oblasti výskytu (jako je
např. obytný blok, čtvrť apod.).
PRODUKTY
PRO SANACI ZDIVA
n
LIKVISAN
Je to biocidní přípravek proti plísním a řasám:
n účinná sanace plísní a řas různého původu
n prevence vzniku napadení
n neobsahuje anorganicky vázaný chlór
n bez bělících účinků
n do interiéru i exteriéru
n připraven k okamžitému použití
n nezasoluje zdivo
Slouží k sanaci napadených
vápenných, vápenocementových
Krušnohor, zpravodaj stavebního bytového družstva
a sádrových omítek, zdiva, sádrokartonových,
sádrovláknitých,
dřevotřískových a dřevovláknitých desek, betonu, kamene, tapet a dalších materiálů v interiéru i exteriéru. Přípravek obsahuje fungicidní a algicidní látky
s dlouhodobým účinkem proti
plísním a řasám.
Neobsahuje anorganicky vázaný chlór, který by způsoboval
vznik nežádoucích hygroskopických solí vedoucích k zasolování
a následnému zvyšováni vlhkosti
podkladu.
n
HETLINE SAN ACTIVE
Je to barva vhodná do interiéru,
ošetřená biocidním přípravkem
proti plísním:
n vysoká bělost (95% MgO)
n výborná krycí schopnost a roztíratelnost
n vynikající paropropustnost
n vhodná k nátěrům omítek sanačních systémů
n odolnost vůči otěru za sucha
n matný vzhled
Tato barva se hodí do místností s vyšší vlhkostí a špatnou větratelností (např. do koupelen, sklepů apod.). Používá se k nátěrům
vápenocementových, sádrových
a sanačních omítek, sádrokartonových, sádrovláknitých, dřevotřískových a dřevovláknitých
desek, betonových panelů a monolitů, papírových tapet, tapet
ze skelných vláken apod. s výskytem plísní nebo preventivně
k omezení jejich vzniku.
n
MIKRAL RENOVO ACTIVE
Je to fasádní silikonová barva s výztužnými mikrovlákny, ošetřená
přípravkem proti plísním a řasám:
n na všechny běžné minerální
podklady
n umožňuje přemostění nedynamických vlasových mikrotrhlin
n velmi dobrá paropropustnost
n omyvatelnost
n vysoká vodoodpudivost, nízká
míra špinění, otěruvzdornost
n zvýšená odolnost proti plísním
a řasám
n možnost tónování na tónovacích strojích
Fasádní barva k nátěrům minerálních podkladů (vápenných, vápenocementových, štukových, břízolitových omítek, zdiva, beto-
nových panelů, monolitů apod.)
a omítek či nátěrů pojených akrylátovým či silikonovým pojivem.
Vhodná také k renovaci starých
fasád a kontaktních zateplovacích
systémů (ETICS).
Barva obsahuje výztužná mikrovlákna umožňující přemostění nedynamických vlasových trh-
Napadená místa se namočí biocidním
přípravkem LIKVISAN. Pozor! Biocidní přípravek používejte bezpečně. Před
aplikací si vždy přečtěte údaje na obalu
a připojené informace o přípravku.
33
linek v podkladu (max. 0,3 mm).
Barva je ošetřena biocidním přípravkem a její nátěrový film je
tak oproti běžným fasádním barvám lépe chráněn proti plísním
a řasám.
Text a foto: Pavel VORÁLEK
specialista firmy HET
Plíseň či řasy se opatrně mechanicky
odstraní (například špachtlí, jak na
tomto snímku).
Vaše dotazy rádi zodpovíme na
e-mailové adrese [email protected]
a na telefonním čísle 414 120 298.
Výrobky uvedené v článku si můžete zakoupit v prodejně StarColor
v Topolové ulici čp. 1456 v Mostě
(zastávka MHD Aquadrom, linky
č. 5, 18, 25, 30). Těšíme se na vaši
návštěvu!
Takto se dělá protiplísňový postřik.
V interiéru se aplikují minimálně dvě vrstvy barvy HETLINE SAN ACTIVE (podle návodu k použití).
CYKLUS RAD PRO VÁS PŘIPRAVUJE:
Barva na fasády. Je silikonová a s výztužnými mikrovlákny. Jmenuje se HET
– MIKRAL RENOVO ACTIVE.
34
Krušnohor, zpravodaj stavebního bytového družstva
PODĚKOVÁNÍ
Vánoce ve vymalovaném
Vánoce jsou svátky klidu a míru. Svojí nepopsatelnou atmosférou vyvolávají v lidech ušlechtilejší
city a touhu po čistotě nejen duše.
Takové přání se vyplnilo bydlícím
v bloku 609 v ulici Kapitána Jaroše na mosteckém sídlišti Výsluní.
V období adventu sem nastoupila malířská firma Vladimíra Kolářského a vymalovala chodby a suterénní prostory. Práci odvedla ve
výborné kvalitě a včas. Za to si zaslouží poděkování. Díky přičinění
firmy prožili naši družstevníci Vánoce v čistém a pěkně vymalovaném prostředí.
Jaroslav GARTNER
předseda SA 049, Most
Šlo to bez problémů
Pracovní kolektiv společnosti Techem děkuje za bezproblémovou
spolupráci při výměně indikátorů
topných nákladů (ITN) předsedkyni společenství vlastníků jednotek
č. 275 Jaroslavě Oulíkové z bloku O v ulici Hamerská v Litvínově-Hamru. V domě je 72 bytů, což pro
nás představuje velkou porci práce.
Organizační schopnosti paní předsedkyně byly pro nás opravdu velkou pomocí, která zaslouží ocenění.
Ing. Jiří DVOŘÁK
vedoucí Regionálního
pracoviště Čechy – Západ
Techem, s. r. o.
BLAHOPŘÁNÍ
V měsíci lednu oslaví své narozeniny tito předsedové SA a SV:
015
021
024
029
050
053
058
060
099
101
106
107
113
126
147
166
212
224
235
275
280
281
292
446
612
639
643
Sádlo Zdeněk
Král Martin
Černý Jaromír
Blažka Pavel
Ernest Václav
Růžička Miroslav
Tomko Michal
Smíšek Miroslav
Mahnertová Iva
Roušar Pavel
Patera Bohumil
Průcha Otta
Žádníková Miroslava
Žilková Ivana
Klíma Libor
Flídr Jindřich
Manert Václav
Bednaříková Ludmila
Charvát Miloslav
Oulíková Jaroslava
Kandrová Jana
Šaffová Kateřina
Hartman Miroslav
Šimůnek Jiří
Hotová Ivana
Fuchs Jiří Miloš
Reinerová Dana
Informace
z představenstva
Dnešní informace jsou ze zasedání č. 22 (2. listopadu 2015)
a č. 23 (16. listopadu 2015).
PŘEDSTAVENSTVO
SCHVÁLILO:
n v neveřejném výběrovém řízení, s doporučením předsedů
SA a SV, firmy na práce, opravy
a výměny zařízení v domech
SA 038/blok A;
SV 150/blok 90-91, 636/blok 98;
n návrh odměn členů představenstva družstva, členů kontrolní komise, členů komisí představenstva družstva a prémií ředitele za 2. pololetí 2015;
n návrh mimořádných odměn
předložený předsedy SA 049,
090 a SV 004, 030, 139, 153,
223, 248, 262, 268, 601, 613,
639 a 645;
n návrh kupní ceny garáží v areálu Pavel II Litvínov, navržená
cena 25 tisíc korun za garáž;
n rozesílání oznámení o zániku členství nebydlících členů,
kteří neuhradili roční příspěvek
300 Kč + DPH;
n 451 smluv, dohod a cenových
ujednání;
n vyloučení 1 člena družstva
podle článku 23 odstavce 1 písmena c) a odstavce 2 písmen m),
r), o), v) stanov družstva – Trilč
František (SA 448/garáž);
n 1 zánik členství na základě
pravomocného nařízení výkonu
rozhodnutí postižením členských
práv a povinností [článek 19 odstavce 1) písmena i) stanov družstva] – Milan Kováč (SA 042);
n přijetí 2 nájemníků za členy
družstva, žádosti 2 nájemníků na
ukončení členství;
n 4 výpovědi z pronájmu společných prostor (SP), 3 žádosti
o pronájem SP;
n 178 návrhů změn předpisu nájemného a příspěvku vlastníka,
změny v předpisech 1 SV;
n stavební úpravy v bytech 9 žadatelů, 4 žádosti o připojení internetu;
n ostatní členské, bytové a nebytové záležitosti.
Roman LAUR
předseda představenstva
SBDK
Úspěšní luštitelé křížovky
Také křížovka z prosincového čísla měsíčníku Krušnohor má své
vítězné luštitele. Ti byli vylosováni redakční radou. Tajenka celostránkové křížovky zněla: Vymaluje nejen byt, ale i celý dům.
Ceny pro tři výherce věnoval tentokrát živnostník Zdeněk Rejč (mj.
spolupracující se SBD Krušnohor). Nabízí občanům široké spektrum
služeb – práce stavební, malířské a úklidové, pokládku PVC, koberců
a plovoucích podlah. Sídlí na třídě Budovatelů čp. 2407 v Mostě (tel.:
608 941 313, e-mail: [email protected]).
Také v dnešním vydání zpravodaje najdete křížovku (na sousední
tiskové straně). Přejeme příjemné luštění a držíme palce při losování!
Redakční rada
VÝHERCI Z PROSINCOVÉHO ČÍSLA:
Anna Oličová, Brněnská bl. 407/čp. 1857, Most
Magda Hartlová, Česká čp. 297, Most
Pavel Kluc, Dělnická čp. 172, Most
HAVÁRIE V BYTECH: VAŠE BEZPLATNÁ
TELEFONNÍ LINKA 800 136 018
PODĚKOVÁNÍ
Práci vykonávají zodpovědně
Děkuji Janu Zámeckému, pracovníkovi úseku inženýrské činnosti SBD
Krušnohor, za jeho zodpovědnou
práci, pomoc, rady a vše, co bylo spojeno s rekonstrukcí našeho
bloku 716 v ulici Josefa Ševčíka na
sídlišti Liščí Vrch v Mostě.
Dům je po provedených pracích
(zateplení pláště, instalace plastových oken se žaluziemi, montáž
plastových dveří, prosklení balkonů,
vybudování nové střechy, výměna hromosvodů, vybudování stříšek nad vstupy, instalace nových
zvonků s otevíráním dveří z bytů,
montáž poštovních schránek, pokládka nové dlažby v přízemí domu, rekonstrukce vstupních schodů
s protiskluzovým povrchem) nádherný. Troufám si říci, že jeden
z nejhezčích v Mostě.
Funkci předsedy vykonávám od
února 2015, předtím jsem pracovala jako místopředsedkyně. Pana
Zámeckého jsem znala z našich
shromáždění delegátů, kde lidem
vysvětloval vše, co souviselo s pracemi v domě. Svou funkci vykonává
zodpovědně. Vždy mi pomohl, na
všem jsme se dokázali domluvit.
Měla jsem jako žena-důchodkyně
dobrého rádce. Pan Zámecký byl
milý, klidný, vstřícný. Trošku nás
potrápil zadaným projektem schodů, ale vše dopadlo ke spokojenosti vlastníků bytů. Veškeré závady
a nesrovnalosti spojené s dokončovacími pracemi odstranil. Naší
chloubou jsou i nové výtahy od firmy Jiří Hasman – Výtahy. Máme od
technických služeb nově udělané
chodníky s obrubníky, tyto chodníky
patří k domu.
Děkuji nejen panu Zámeckému, ale
i Haně Jánské, vedoucí úseku inženýrské činnosti, za vše a těším
se na další spolupráci. V této souvislosti prosím pana Zámeckého
o navštívení našeho shromáždění
delegátů v dubnu 2016. Bude vítán.
Děkuji zároveň Hedvice Šebkové,
stavební techničce SBD Krušnohor,
která svoji funkci vykonává velice dobře, zodpovědně a ochotně.
Poradila mi s instalací kamer bezpečnostního systému do výtahových klecí, s dokončením výměny
starých oken dřevěných za nová
plastová v bytech dlužníků, s různými opravami v domě, s instalací
mříží do společných prostor domu
u pronajatých místností.
Zatím nám chybí provedení vnitřních úprav (malování, natření zábradlí položení linolea, oprava
schodišť, rekonstrukce chodeb).
Pokud tyto práce schválí shromáždění vlastníků v dubnu 2016, věříme, že se paní Šebková zhostí své
role techničky opět na výbornou. Za
to jí patří velké poděkování. Na další spolupráci s ní se těším.
Hana WENDOVÁ
předsedkyně SV 638, Most

Podobné dokumenty

SVJ správa domů - Svaz českých a moravských bytových družstev

SVJ správa domů - Svaz českých a moravských bytových družstev Sedíme v jednom z bytů na broumovském sídlišti Spořilov, díváme se na Broumovské stěny a Javoří hory (úchvatná krása) a mluvíme o novém způsobu vytápění. Od předsedy jedné ze samospráv, které se ro...

Více

Sedmý proud - Severní energetická as

Sedmý proud - Severní energetická as ji neratifikuje alespoň 55 % největších producentů skleníkových plynů. Ale i kdyby se tak stalo. Jen v ČR se za tu dobu vystřídá 21 vlád (pokud každá povládne celé funkční období). Všichni politici...

Více

ypg Výrobní program

ypg Výrobní program společnosti HET, který v ucelené formě představuje současnou sortimentní nabídku naší společnosti. Společnost HET si od svého vzniku v roce 1991 vydobyla významnou pozici na trhu nátěrových a stave...

Více

ypg Výrobní program

ypg Výrobní program společnosti HET, který v ucelené formě představuje současnou sortimentní nabídku naší společnosti. Společnost HET si od svého vzniku v roce 1991 vydobyla významnou pozici na trhu nátěrových a stave...

Více

Číslo 5 - SBD Krusnohor

Číslo 5 - SBD Krusnohor Důvodem pro pořizování záznamů telefonních hovorů je zajišťování kvality poskytovaných služeb. V případě vaší stížnosti tak vedení družstva získává nástroj pro kontrolu, zda zaměstnanci poskytli sl...

Více

eFlorbal.cz SLOVÁCKÝ POHÁR 2010

eFlorbal.cz SLOVÁCKÝ POHÁR 2010 Vesmírní lidé FbC Bučovice FBC Čeladná Rams FbC Bučovice B.E.S.K.Y.D. Selection Vesmírní lidé FBC Čeladná Rams Vesmírní lidé Citrus Team Vesmírní lidé Vesmírní lidé Hřebík Team Vesmírní lidé FBC Če...

Více