Výroční zpráva o činnosti v roce 2007

Komentáře

Transkript

Výroční zpráva o činnosti v roce 2007
Výroční zpráva
Svazu mažoretek České republiky
za rok 2007
Rok 2007 začal pro Svaz mažoretek ČR (dále jen SMČR), jako obvykle, činorodou prací. Jako členové
mezinárodní světové organizace NBTA jsme využili možnosti komunikace s jinými členy NBTA Europe a
pozvali pro první školení v roce 2007 jako lektorky tři Francouzky, technickou ředitelku NBTA - paní
Christinu Bel a její žačky ve twirlingu Stephanii de Roche a Marinu Milosavljevič, aby u nás vedly
populární školení pro pokročilé v Poděbradech. Každoroční proškolování pokročilých mažoretek i
vedoucích se pozitivně projevuje na výkonnosti a technické obratnosti mažoretek nejenom našeho
Svazu, ale obecně v celé republice. Obtížnost, dříve zamýšlená jen pro nejstarší věkové kategorie, se
brzy objevuje i mezi juniorkami, ale i v kategorii dětí. Dokonce toto twirlingové školení způsobilo i
rozdělení soutěží na „Klasickou mažoretku“ a Twirling, ale k tomu se ještě dostaneme. Velkého počtu
účastníků školení již tradičně využíváme ke svolání členské schůze SMČR, která schvaluje zprávu o
hospodaření a zprávu o činnosti. Druhý volný podvečer byl využit k tréninku nejlepších twirlerů pro
přípravu na soutěž v sólových disciplínách a eventuelní přípravu pro Evropské soutěže.
Další vzdělávání, které vždy organizujeme z počátku roku je Školení a zkoušky porotců.
Tentokrát bylo 10. března. Při tomto školení pravidelně probíráme všechny soutěžní řády a s nimi
související předpisy a z toho všeho potom adepti skládají zkušební test. Po jeho zdárném absolvování
získávají účastníci certifikát porotce Svazu mažoretek ČR na dva, případně jeden rok. Letos získalo
certifikát porotce celkem 15 našich členů. Přes veškerou snahu však máme ještě stále porotců pro celý
seriál Národního šampionátu nedostatek, hlavně ve finálových kolech, kdy nemohou nejzkušenější
porotci hodnotit, protože jejich vlastní skupiny jsou účastníky soutěže. V této souvislosti chci také zmínit
proškolování mezinárodních porotců, kterého se za ČR zúčastňují E.Žiláková, R.Husáková a
A.Sládková, takže máme i svoje Evropské porotkyně a činnost jejich přísedících už pravidelně
vykonávají P.Prajzová M. Wilnerová. Toto vzdělávání má pro nás i další význam, protože zlepšuje
informovanost našich účastníků zahraničních soutěží o soutěžních řádech NBTA.
V návaznosti na lednovou akci našeho Svazu bylo školení ve twirlingu ke konci letních prázdnin
26. a 27.srpna, pod názvem Twirling camp. Lektorkou opět byla technická ředitelka NBTA Europe paní
Christine Bel a nově (tentokrát trochu z nouze) jí asistovala naše děvčata, která se v létě zúčastnila
twirlingového školení ve Francii. Toto další školení twirligu bylo vyvoláno potřebou častěji pracovat s
našimi budoucími reprezentanty pro Mistrovství Evropy ve twirlingu a ostatními pokročilými twirlery.
Dalším tradičním a vyhledávaným školením, které organizuje SMČR je školení pro začínající a
mírně pokročilé mažoretky a jejich vedoucí. Zde zkušení lektoři poradí od organizace nácviku, přes
konkrétní technické dovednosti, choreografii, soutěžní řády, organizační strukturu Svazu, až po orientaci
v hudebním doprovodu vše co méně zkušení vedoucí mohou potřebovat pro svojí práci se skupinou,
nebo sólisty. Školení se zúčastnily také zcela začínající vedoucí (třeba učitelky jiných pohybových oborů)
a ty velmi volaly po metodice, ale také po alespoň několika hodinách úplných základů vedení
mažoretkové skupiny. A tak jsme se rozhodli, že od příštího ročníku tohoto školení bude speciální část
věnována úplným začátečníkům..
Další jarní, dá se říci již tradiční akcí je - organizovat pro naše vybrané skupiny a zajistit ve
spolupráci s naším sponzorem - CK Jiří Kalousek - pobytové zájezdy v době jarních prázdnin do
Kalábrie do zařízení La Ginestra cestovní kanceláře Kalousek. V Kalábrii se za dobu jarních prázdnin
vystřídaly dvě skupiny mažoretek a později v průběhu roku ještě další dvě skupiny.
V březnu jsme na žádost jednoho z pořadatelských měst Národního šampionátu organizovali
účast třech nejlepších mažoretek roku, tak jak byly vybrány porotou na konci srpna, při soutěži
Mažoretka roku 2006 v Kraslicích. Tato tři děvčata se stala ozdobou na plese Kraslic.
Po všech školeních a jarním procvičování bylo třeba jet na jednání do pořadatelských měst
Národní šampionátu. Těch je celkem třináct (vlastně čtrnáct). Protože jsme se dozvěděli, že Kraslice po
změně starosty už nebudou pořadateli soutěže Mažoretka roku, začalo to sháněním nového města pro
tuto finančně náročnou soutěž. Vytipován byl Český Krumlov. Po prvních jednáních vypadalo vše
nadějně, ale nakonec se ukázalo, že je největším problémem akci zajistit finančně. A to se v Krumlově
nepovedlo. Nezbylo nám, než spojit Exhibici mistrů v Karlových Varech i se soutěží Mažoretka roku a ve
finančně improvizovaných podmínkách ji zorganizovat. Ale nejprve musela proběhnout celá soutěž
Národního šampionátu 2007. Začalo to moravským kolem pro sóla a dua ve Veselí na Moravě, dále bylo
české kolo pro sóla a dua v Klatovech. Potom dvě regionální postupová kola pro skupiny - na Moravě v
Rosicích a Budišově nad Budišovkou a tři postupová kola v Čechách – v Žatci, v Kladně a v Ronově nad
1
Doubravou. Potom proběhlo poprvé oddělené Mistrovství ČR v disciplínách sólo - duo v Ostrově. Toto
úplné oddělení sólových disciplín od skupinové soutěže se ukázalo velmi vhodným. Následovalo
Zemské Mistrovství Moravy a Slezska v Mohelnici a Mistrovství Čech - tradičně ve Strakonicích. Potom
proběhlo doplňkové semifinále (skupin, které nepostoupily ze zemských kol do finále a chtěly ještě
soutěžit). Z tohoto kola, které bylo v Jevíčku, mohla ještě nejlepší skupina v každé věkové kategorii do
finále postoupit. Šampionát vrcholí Mistrovstvím ČR v Poděbradech, kam postupují nejlepší skupiny
z obou zemských mistrovství, doplněné o postupy z Jevíčka. Letos, v té nové oddělovací tendenci, jsme
poprvé vyhlásili soutěž twirlingových skupin jako zvláštní disciplínu pro skupiny, které už jsou v technice
hůlky tak daleko, že se mohou do twirlingu pustit. Když se na začátku roku sešly přihlášky do Národního
šampionátu, ukázalo se, že stačí všechny twirlingové skupiny pozvat až do zemských kol a odtud teprve
získávat postupy do finále v Poděbradech. A potom i ve finále vymezit zvláštní dobu pro soutěž ve
twirlingu. A tak jsme náhle měli o jednu disciplínu více. A to jsou další sady medailí a další ceny. Z toho
všeho vyplynulo, že bude vhodné v roce dalším vyhlásit tyto soutěže úplně odděleně. Twirling bez
povinného defilé a v halách. Jen presidiu nezávidím to shánění měst pro nové soutěže.
A pokračujeme – týdenním soustředěním a soutěží Mažoretka roku a úplným závěrem celého seriálu
Národního šampionátu mažoretek České republiky je Exhibice Mistrů v Karlových Varech v tomto roce
spojená s finále soutěže Mažoretka roku. Při dojednávání jsme najezdili více než 2.000 kilometrů.
Konečně bylo vše dojednáno a mohly být zahájeny soutěže Národního šampionátu mažoretek
ČR 2007. Celý seriál soutěží proběhl tak jak byl naplánován. Byly rozdány všechny medaile diplomy a
ceny. Ty nejlepší si odvezly putovní pohár mistra republiky, nebo za pochodové defilé skleněnou Korunu
krále Jiřího z Poděbrad a ta nejlepší twirlingová skupina získala novou cenu – Křišťálovou hůlku.
Po nedlouhém letním odpočinku, kdy jsme stejně připravovali další akce - scénář týdenní
přípravy dvanácti dívek, které postoupily do Finále soutěže Mažoretka roku – vložit celý program do
slavnostního večera v grandhotelu Pupp, při Exhibici mistrů v Karlových Varech, tyto akce nastaly.
Do Abertam, kde nám nezištně zapůjčili rekreační objekt Milka manželé Síglo-Žilákovi, se sjelo
všech dvanáct dívek a přípravný team (choreografka, taneční pedagog, kosmetička, fotografka,
kameraman a režisér) a začala intenzivní příprava na finálový večer, ve kterém se děvčata předvádějí ve
čtyřech disciplínách. Kromě různých společných nástupů musí každá adeptka předvést sólovou
pódiovou skladbu, rozhovor, volnou disciplínu a módní přehlídku. Nejlepší ze všech byla v tomto ročníku
Romana Kroupová z Klatov. Závěrečný večer proběhl v pátek 1.září v Grandhotelu Pupp v Karlových
Varech, tentokrát, jak už jsem zmiňoval, spojená se slavnostním večerem při exhibici mistrů. Ceny
tradičně věnovala porcelánka Leandr Loučky a po druhé je slíbila věnovat tři mobilní telefony firma
Techdent. Po prvé byl v Kraslicích mobily předat zástupce firmy osobně, ale letos se mu to bohužel stále
ještě nepodařilo. Třeba svému slibu dostojí později!
Exhibice proběhla nejenom v ulicích Karlových Varů, kde byl slavnostní průvod a vystoupení na
kolonádě, nebo na prostranství před hotelem Thermal, ale i v krásném sále Grandhotelu Pupp. Akce
byla atraktivní a vedením města velmi pozitivně hodnocena.
Další následnou aktivitou ne sice celého Svazu, ale jeho dvou představitelů, bývá na konci září
(tentokrát však 12.-14.října) účast na Kongresu NBTA. Účast na těchto jednáních je velmi potřebná, i
když je finančně dost náročná. Při jednáních kongresu se zástupci všech členských státu NBTA Evropa
(18) domlouvají o společných pravidlech, možnostech různých školení, místech konání dalších
mistrovství Evropy jak v mažoretkách, tak ve twirlingu. Letošní kongres přijal podrobnosti o organizaci
Mistrovství Evropy mažoretek v České republice – v Brně, v roce 2008. Na kongresu také vznikají
kontakty pro budoucí spolupráci na různých mezinárodních, nebo jiných zahraničních festivalech.
Tentokrát byl kongres již po druhé v belgickém Brusselu. Jeho největším přínosem byly zjednodušující
změny v evropských soutěžních řádech mažoretek, tyto úpravy se však stále ještě vyvíjejí a ne vždy
včas dorazí do všech členských zemí před Mistrovstvím Evropy. Příští kongres bude v Luxemburku.
22. – 24. září byl ve Zbraslavi tentokrát dvanáctý mezinárodní festival Vejvodova Zbraslav.
Pravidelně se ho zúčastňuje cca 10 skupin mažoretek, opět jsme byli organizátory vyzváni k uspořádání
mažoretkové show, která byla diváky bohatě navštívena a pozitivně přijata.
Na začátku měsíce října následovaly dva týdenní pobyty vítězných skupin Národního šampionátu
(Oskarky Ostrov – seniorky a Panenky Hranice - juniorky), tří nejlepších mažoretek roku a vítězek
soutěže sólo a duo v zařízeních cestovních kanceláří Jiřího Kalouska v italském Mandatoriciu a
chorvatské Podgoře . Tyto pobyty byly hlavními cenami pro vítěze šampionátu. Za tento sponzorský
počin cestovní kanceláři J.Kalousek velice děkujeme.
2
Z evropského kongresu NBTA obvykle přivážíme různé úpravy soutěžních řádů. I letos jsme je
přivezli a to natolik zásadní, že bylo třeba svolat pracovní setkání vedoucích vyspělých skupin
mažoretek a společným rozumem upravit soutěžní řády tak, aby respektovaly evropské změny a přitom
vyhovovaly našemu soutěžnímu provozu. K tomuto účelu jsme se sjeli z celé republiky do rekreačního
střediska na Živohošti, kde jsme celý víkend rokovali a upravovali soutěžní řády a vlastně také
rozdělovali soutěž Národního šampionátu na soutěž skupin twirlingových a klasických mažoretek.
Navázali jsme tak na loňské setkání, které přispělo k informovanosti a zapojení vedoucích skupin při
tvorbě nových řádů a soutěží. V každém případě všem účastníkům tohoto pracovního setkání děkuji za
tvůrčí přístup a ochotu pomoci řešit společnou problematiku.
Dále následovala účast české reprezentace na Mistrovství Evropy mažoretek ve Slovinsku,
28.-30.září v Rybnici. Naše výprava byla na šampionátu největší. Zúčastnilo se našich 160 soutěžících.
A výsledky myslím velmi slušné – 2 zlaté a 2 bronzové medaile ve skupinách, stříbrná medaile
v kategorii duo a jedno 4.místo v sólové soutěži. Všem účastníkům ME v Rybnici děkuji za velmi dobrou
reprezentaci.
26. – 28. října proběhlo dlouho připravované školení pro české učitele základního twirlingu, které
k nám do Poděbrad přijela školit známá francouzská lektorka paní Maryse Budan. Školení se místo
původně přihlášených 10 účastnic zúčastnilo jen 6 členek NBTA ČR a tak bylo velmi složité tuto akci
vůbec zaplatit. Ale už je to za námi, všechny účastnice v závěrečných zkouškách uspěly a tak máme 6
nových, vlastních učitelek základního twirlingu. Gratulujeme a děkujeme.
11. a 12. listopadu proběhlo v Lomnici nad Popelkou, již zmiňované, školení vedoucích
začínajících a mírně pokročilých skupin. Toto školení je vedoucími velice žádáno. Dozvědí se základy
práce s hůlkou, základy choreografie, jak soubor před zkouškou rozhýbat, dozvědí se rovněž podle
jakých soutěžních řádů a v jakých věkových kategoriích probíhají naše soutěže, dozvědí se i něco o
používání hudby při svých vystoupeních a jak s hudbou pracovat při přípravě. Těchto školení se
zúčastňují i nečlenové SMČR, kteří jsou zde informováni o podmínkách i výhodách členství. Letos zde
byly ke koupi i DVD se základy twirlingu a pohybové průpravy. Z tohoto školení vyplynul požadavek
zorganizovat ještě školení pro pokročilé vedoucí mažoretek které nechtějí dělat twirling a na tomto
školení pro začátečníky a mírně pokročilé už byli dvakrát a vícekrát….
V listopadu se jako obvykle vyhlašuje příští ročník Národního šampionátu, připravují se CD
s povinnými pochody na příští soutěž. Protože potřebujeme mít do konce roku přihlášky do příštího
ročníku pohromadě, abychom mohli rozdělit soutěžící do měst podle oblastní příslušnosti.
V návaznosti na školení učitelek základního twirlingu, byla uspořádáno školení pro vedoucí
mažoretkových skupin 1. prosince, kde právě tyto čerstvé učitelky twirlingu vysvětlovaly a ukazovaly
rozdíly a hranici mezi činností mažoretky a twirlera. Školení bylo potřebné a myslím i úspěšné.
Prosinec je měsícem hodnocení a důkladné analýzy uběhlého roku, kdy je třeba se poučit
z omylů minulého roku a vytýčit nejlepší záměr na roky příští. Kromě toho některá města už nechtějí
soutěž pořádat a to pro nás znamená vytipovat nová města, kde pracuje úspěšná mažoretková skupina
a jejich radnice požádat o spolupráci při organizaci a finanční podporu Národního šampionátu mažoretek
ČR. Rovněž se upravují soutěžní řády. V neposlední řadě se stále snažíme získané vědomosti
o Evropském soutěžním řádu zohlednit v soutěžních řádech našich.
A ještě jakási sumarizace.
V tomto roce měl SMČR 73 klubů a v nich více než 2700 členů.
Všichni členové mají svoje průkazy. Máme svoje funkční webové stránky (www.majorettesnbta.cz). i funkční vnitrosvazový mailing.
Bulettin pro mažoretky s názvem KROK. Chceme vydávat jen jednou ročně, se sumarizací
Národního šampionátu. Ostatní informace jsou na webu. Redakce Mgr.Jana Šimůnková.
Presidium SMČR mělo v tomto roce 15 zasedání (10x pětičlenné vedení presidia a 5x kompletní
osmičlenné presidium).
Jsme stále pověřeni presidentem NBTA jednáním s dalšími státy střední a východní Evropy o
vstupu do NBTA.
V Praze 20.ledna 2008
zpracoval Tomáš Stavěl
president SMČR
3

Podobné dokumenty