Plány pro tréninky a zkoušky

Komentáře

Transkript

Plány pro tréninky a zkoušky
Plány pro tréninky a zkoušky
žákovských stupňů
06/2012
Obsah
Teorie
3
10. kup (bílý pás)
4
9. kup (bílý pás se žlutým pruhem)
5
8. kup (žlutý pás)
6
7. kup (žlutý pás se zeleným pruhem)
7
6. kup (zelený pás)
8
5. kup (zelený pás s modrým pruhem)
9
4. kup (modrý pás)
10
3. kup (modrý pás s červeným pruhem)
11
2. kup (červený pás)
12
1. kup (červený pás s černým pruhem)
13
1
Literatura
[1] „Encyclopedia of Taekwon-Doÿ (patnáctidílná)
– Choi Hong Hi: Taekwon-Do, 1. vydání, Kanada 1983 (anglicky)
„Condensed Encyclopedia of Taekwon-Doÿ (jednodílná)
– Choi Hong Hi: Taekwon-Do, 5. vydání, Thajsko 2004 (anglicky)
– Choi Hong Hi: Taekwon-Do, 5. vydání, Kanada 1999 (anglicky)
– Choi Hong Hi: Taekwon-Do, 4. vydání, Nový Zéland 1995 (anglicky)
– 최홍희: 태권도, 1. vydání, KLDR 1989 (korejsky)
[2] Hwang Ho-jong: Plány pro tréninky a zkoušky, Praha 2007
[3] Pařík Petr: Přehled výslovnosti korejské terminologie taekwonda ITF, Praha
2011
Tato příručka je určena pro vnitřní potřeby Akademie Taekwon-Do Kerberos.
Poznámky: Není-li u úderové techniky (čirugi ) uvedena blokovací plocha, jedná se
vždy o přední stranu pěsti (ap čumok ). Není-li u úderové techniky (čirugi ) uvedena
kategorie, jedná se vždy o přední úder (ap čirugi ).
c Ing. Petr Pařík, Ph.D.
2
Teorie
Trénink
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
úklona a pozdrav
chování v tělocvičně
chování k instruktorovi
nástup (řazení, stání a sedění)
procedura na začátku a konci tréninku
procedura cvičení na počítání a bez povelů
procedura cvičení ve dvojici
povely (čarjot, kjongje, čunbi, šidžak, kuman, paro, švijo, atd.)
jak se správně dělá pěst
jak se správně dělá malíková hrana
meditace
teorie síly (včetně výkřiku)
procedura zkoušek
velení na tréninku a na zkouškách
Filozofie a historie
•
•
•
•
•
•
•
•
co je taekwondo (název, účel, datum založení, zakladatel)
kompozice taekwonda
zásady taekwonda
slib studenta
morální kultura
cvičební úbor (včetně barvy pásů)
systém technických stupňů
rozlišování titulů (včetně sonbe)
Dle technického stupně
•
•
•
•
•
•
úderové a blokovací plochy
citlivá místa (včetně pásem a čar)
techniky (název, účel, provedení)
technické sestavy (význam názvu, diagram a počet pohybů)
systém matsogi (účel, procedura)
virjok, tukki a hošinsul (účel, procedura)
3
10. kup (bílý pás)
Trénink
Kibon jonsup
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
čarjot sogi
narani čunbi sogi
konnun čunbi sogi
narani so kaunde čirugi
konnun so kaunde paro čirugi
konnun so kaunde pande čirugi
konnun so palmok nadžunde makki
konnun so sonkal nadžunde makki
konnun so an palmok kaunde jop makki
apča olligi
apča pušigi
Tul
• sadžu čirugi
• sadžu makki
Matsogi
• sambo matsogi (hondžaso)
Zkouška na 9. kup
Tul
• sadžu čirugi
• sadžu makki
4
9. kup (bílý pás se žlutým pruhem)
Trénink
Kibon jonsup
•
•
•
•
•
•
•
niundža sogi
niundža so an palmok kaunde jop makki
konnun so palmok nadžunde pande makki
konnun so sonkal nadžunde pande makki
jopča olligi
jopča čirugi
jobapča pušigi
Tul
• Čondži
Matsogi
• sambo matsogi
Zkouška na 8. kup
Tul
• sadžu makki
• Čondži
Matsogi
• sambo matsogi (hondžaso)
– konnun so kaunde čirugi / konnun so an palmok kaunde jop makki
5
8. kup (žlutý pás)
Trénink
Kibon jonsup
•
•
•
•
•
•
•
•
•
annun sogi
annun so kaunde čirugi
konnun so an palmok kaunde pande jop makki
niundža so sonkal kaunde tebi makki
konnun so nopunde čirugi
niundža so sang palmok makki
konnun so palmok čukjo makki
niundža so sonkal kaunde jop terigi
nerjo čagi
Tul
• Tangun
Matsogi
• sambo matsogi
Zkouška na 7. kup
Tul
• Čondži
• Tangun
Matsogi
• sambo matsogi
– konnun so kaunde čirugi / konnun so an palmok kaunde jop makki
– konnun so nopunde čirugi / konnun so palmok čukjo makki
6
7. kup (žlutý pás se zeleným pruhem)
Trénink
Kibon jonsup
•
•
•
•
•
•
konnun so pakat palmok nopunde jop makki
konnun so son sonkut tulki
konnun so tung čumok nopunde jop terigi
konnun so pakat palmok nopunde hečjo makki
annun so sonkal kaunde jop terigi
niundža so palmok kaunde tebi makki
Tul
• Tosan
Matsogi
• sambo matsogi
• ibo matsogi
Zkouška na 6. kup
Tul
• Tangun
• Tosan
Matsogi
• sambo matsogi
– konnun so nopunde čirugi / konnun so pakat palmok nopunde jop makki
– niundža so sonkal kaunde jop terigi / niundža so sonkal kaunde tebi makki
– nadžunde apča pušigi / konnun so palmok nadžunde makki
• ibo matsogi
–
–
–
–
ap čumok čirugi
sonkal jop terigi
tung čumok jop terigi
apča pušigi
7
6. kup (zelený pás)
Trénink
Kibon jonsup
•
•
•
•
•
•
•
•
•
moa čunbi sogi A
kuburjo čunbi sogi A
kodžong sogi
niundža so sonkal nopunde anuro terigi
kodžong so kaunde paro čirugi
konnun so palmok tollimjo makki
niundža so palmok kaunde tebi makki
tolljo čagi
jop tolljo čagi
Tul
• Vonhjo
Matsogi
• ibo matsogi
• ilbo matsogi
Zkouška na 5. kup
Tul
• Tosan
• Vonhjo
Matsogi
• sambo matsogi (jang čok)
• ibo matsogi
– jop čagi
– tolljo čagi
– jop tolljo čagi
8
5. kup (zelený pás s modrým pruhem)
Trénink
Kibon jonsup
•
•
•
•
•
•
•
•
kjoča sogi
konnun so sonbadak kaunde kolčjo makki
konnun so ap palkup terigi
niundža so sang sonkal makki
kjoča so tung čumok nopunde jop terigi
konnun so tu palmok nopunde makki
pande tolljo čagi
tolmjo jop čagi 180◦
Tul
• Julgok
Matsogi
• ilbo matsogi
• pan čaju matsogi
Zkouška na 4. kup
Tul
• Vonhjo
• Julgok
Matsogi
• ibo matsogi
– nerjo čagi
– pande tolljo čagi
– tolmjo jop čagi
• ilbo matsogi (s domluvou)
Virjok
• apkumči apča pušigi
9
4. kup (modrý pás)
Trénink
Kibon jonsup
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
moa čunbi sogi B
tvitpal sogi
natčuo sogi
niundža so sonkal tung kaunde jop makki
tvitpal so sonbadak olljo makki
konnun so vit palkup terigi
konnun so sang čumok nopunde sevo čirugi
konnun so sang čumok tvidžibo čirugi
konnun so kjoča čumok čukjo makki
niundža so tung čumok nopunde jop terigi
konnun so nopunde pande čirugi
niundža so kaunde pande čirugi
natčuo so sonbadak nullo makki
moa so kijokča čirugi
kodžong so tigutča makki
tvio nomo jop čagi
Tul
• Čunggun
Matsogi
• pan čaju matsogi
• čaju matsogi
Zkouška na 3. kup
Tul
• Julgok
• Čunggun
Matsogi
• ilbo matsogi (s domluvou)
• pan čaju matsogi
10
Virjok
• sonkal jop terigi
• palkal jopča čirugi
3. kup (modrý pás s červeným pruhem)
Trénink
Kibon jonsup
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
konnun so tvidžibun sonkut nadžunde tulki
moa so tung čumok joptvi terigi
konnun so kjoča čumok nullo makki
moa so sang jop palkup tulki
annun so pakat palmok san makki
niundža so tu palmok nadžunde miro makki
konnun so opun sonkut nopunde tulki
niundža so palmok nadžunde pande makki
niundža so tung čumok joptvi terigi
kjoča so kjoča čumok nullo makki
niundža so sonkal nadžunde tebi makki
murup olljo čagi
pande tolljo koro čagi
Tul
• Toegje
Matsogi
• pan čaju matsogi
• čaju matsogi
Zkouška na 2. kup
Tul
• Čunggun
• Toegje
Virjok
• ap čumok čirugi
• apkumči tolljo čagi
• palkal tolmjo jop čagi 180◦
Matsogi
• ilbo matsogi (bez domluvy)
• pan čaju matsogi
11
2. kup (červený pás)
Trénink
Kibon jonsup
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
moa čunbi sogi C
sudžik sogi
annun so sonbadak miro makki
niundža so olljo čirugi
sudžik so sonkal jop nerjo terigi
niundža so kaunde paro čirugi
niundža so jop palkup tulki
moa so an palmok jobap makki
tvimjo jop čagi
tvimjo nopi ap čagi
tvimjo tolljo čagi
Tul
• Hvarang
Matsogi
• čaju matsogi
• hošinsul
Zkouška na 1. kup
Tul
• Toegje
• Hvarang
Matsogi
• pan čaju matsogi
• čaju matsogi
12
Virjok
• tung čumok jop terigi
• tvitčuk pande tolljo čagi
• palkal tvimjo jop čagi
1. kup (červený pás s černým pruhem)
Trénink
Kibon jonsup
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
konnun so sonkal nopunde ap terigi
konnun so sonkal tung nopunde ap terigi
niundža so palmok nadžunde pande makki
tvio tolmjo sonkal kaunde tebi makki
annun so palmok kaunde ap makki
annun so tung čumok joptvi terigi
niundža so kjoča sonkal momčuo makki
konnun so sang sonbadak olljo makki
tvitča čirugi
tvio tolmjo jop čagi
Tul
• Čungmu
Matsogi
• čaju matsogi
• hošinsul
Zkouška na 1. dan
Tul
• Hvarang
• Čungmu
Matsogi
• čaju matsogi
• hošinsul
Tukki
•
•
•
•
•
tvimjo nopi ap čagi
tvimjo tolljo čagi
tvimjo pande tolljo čagi
tvio tolmjo jop čagi
tvio nomo jop čagi
Virjok
•
•
•
•
•
ap čumok čirugi
sonkal jop terigi
palkal jopča čirugi
apkumči tolljo čagi
tvitčuk pande tolljo čagi
13
Poznámky
14
15

Podobné dokumenty

Příručka - Český svaz Taekwon

Příručka - Český svaz Taekwon V textu je používáno názvosloví dle příručky „Přehled výslovnosti korejské terminologie taekwonda ITF“ dostupné na www.taekwondo.cz v části Technické odd. U názvů kopů je navíc uváděn anglický náze...

Více

Přehled výslovnosti korejské terminologie taekwonda ITF

Přehled výslovnosti korejské terminologie taekwonda ITF Do druhého vydání pøibyla mimo jiné dal¹í slovíèka (vèetnì nìkolika þseverokorejskýchÿ variant), hymna taekwonda a jména dvanácti pùvodních mistrù, kteøí na zaèátku ¹edesátých let pomáhali zakladat...

Více

Přehled výslovnosti korejské terminologie taekwonda ITF

Přehled výslovnosti korejské terminologie taekwonda ITF termínů z Encyklopedie taekwonda [1, 2, 3, 4, 5] a je doplněna o mnoho dalších běžně i méně běžně používaných termínů, které čtenář v Encyklopedii ani jinde nenajde. V poslední části, věnované názv...

Více

Teorie ke zkoušce na I. dan - Český svaz Taekwon

Teorie ke zkoušce na I. dan - Český svaz Taekwon zároveň uváděn zdroj, kde lze dohledat potřebné informace. Pokud u zdroje není uváděno jinak, odkazuje se na patnáctidílnou Encyklopedii Taekwon-Do. Zároveň je jako další zdroj uváděna http adresa,...

Více