STATUTÁRNÍ MĚSTO HAVÍŘOV

Komentáře

Transkript

STATUTÁRNÍ MĚSTO HAVÍŘOV
STATUTÁRNÍ MĚSTO HAVÍŘOV
Magistrát města, Svornosti 2, 736 01 Havířov-Město
VÁŠ DOPIS
Č. j.:
ZE DNE:
NAŠE Č. j.:
NAŠE Sp. zn.:
POČET LISTŮ
DOPISU:
MMH/81821/2016
OSRM/266/2016/Ry
2
VYŘIZUJE:
TEL.:
FAX:
E-MAIL:
Ryšková Věra
596 803 181
596 803 350
[email protected]
DATUM:
2016 -09-13
Ohlášení nálezů na úřední desku
Magistrát města Havířova, odbor správy a rozvoje majetku, tímto
oznamuje, že ve dnech
20.05.2016 až 12.09.2016 byly na území statutárního města Havířova nalezeny:
Evidenční číslo
Nález
40/16
43/16
44/16
46/16
47/16
49/16
52/16
55/16
56/16
57/16
58/16
60/16
61/16
63/16
64/16
68/16
69/16
70//16
71/16
75/16
76/16
78/16
79/16
81/16
Klíčenka s finanční hotovostí (prodejna KIK)
Finanční hotovost
Peněženka s obsahem
Peněženka s obsahem
Peněženka s obsahem
Mobilní telefon ALCATEL
Peněženka s obsahem
Peněženka s obsahem
Telefon mobilní HTC
Finanční hotovost
Peněženka s obsahem
Osobní písemnosti
Klíče od vozidla ŠKODA
Kabelka černá dámská s obsahem
Horské kolo ROCKRIDER 340
Finanční hotovost
Peněženka s obsahem
Černá taška přes rameno
Finanční hotovost
Dokladovka zelená s obsahem
Doklady a klíče
Finanční hotovost,-- (bankomat)
Taška s doklady
MT iPhone typ A1586
Svazek klíčů
IČO: 00297488
DIČ: CZ00297488
Tel.: 596 803 111
Fax: 596 803 350
E-mail: [email protected]
ID datové schránky:7zhb6tn
Statutární město Havířov
MMH/81821/2015
2/2
Bližší informace k nálezům:
Magistrát města Havířova, odbor správy a rozvoje majetku, budova B, 5. poschodí, kancelář
č. B 515.
Ztracenou věc lze vrátit tomu, kdo ji ztratil, nebo vlastníkovi proti úhradě nutných nákladů a
nálezného. Nelze-li z okolností poznat, komu má být věc vrácena, a nepovažuje-li se věc za
opuštěnou, oznámí nálezce bez zbytečného odkladu nález obci, na jejímž území byla nalezena,
zpravidla do tří dnů; byla-li však věc nalezena ve veřejné budově nebo ve veřejném dopravním
prostředku, odevzdá nálezce nález provozovateli těchto zařízení, který se zachová podle jiných
právních předpisů, a není-li jich, postupuje, jako by byl nálezcem (§ 1052 zákona č. 89/2012 Sb.,
občanský zákoník).
JUDr. René Vašek
vedoucí odboru správy a rozvoje majetku
Vyvěšeno na úřední desce dne:
Sejmuto z úřední desky dne:
Razítko a podpis orgánu, který potvrzuje vyvěšení a sejmutí dokumentu:
IČO: 00297488
DIČ: CZ00297488
Tel.: 596 803 111
Fax: 596 803 350
E-mail: [email protected]
ID datové schránky:7zhb6tn

Podobné dokumenty

STATUTÁRNÍ MĚSTO HAVÍŘOV

STATUTÁRNÍ MĚSTO HAVÍŘOV STATUTÁRNÍ MĚSTO HAVÍŘOV Magistrát města Havířova, Svornosti 86/2, 736 01 Havířov-Město

Více

STATUTÁRNÍ MĚSTO HAVÍŘOV

STATUTÁRNÍ MĚSTO HAVÍŘOV STATUTÁRNÍ MĚSTO HAVÍŘOV Magistrát města Havířova, Svornosti 86/2, 736 01 Havířov-Město

Více

MAGISTRÁT M STA HAVÍ OVA V E E J N Á V Y H L Á Š K A

MAGISTRÁT M STA HAVÍ OVA V E  E J N Á V Y H L Á Š K A Jestliže Vám nebylo toto rozhodnutí doručeno prostřednictvím provozovatele poštovních služeb přímo do vlastních rukou, ale v souladu s § 23 odst. 1 správního řádu bylo uloženo u provozovatele pošto...

Více

ZDE

ZDE losování o motocykl. Losování proběhne 15.12.2015 v prostorách naší firmy na Praze 10. Po dobu trvání akce budete průběžně informováni o počtu Vašich bodů.

Více

OBECNÍ Ú AD HORNÍ SUCHÁ

OBECNÍ Ú AD HORNÍ SUCHÁ Dle § 34 odst. 1 správního řádu zástupce podle § 32 a 33 v řízení vystupuje jménem zastoupeného. Z úkonů zástupce vznikají práva a povinnosti přímo zastoupenému. Dle § 34 odst. 2 správního řádu

Více

Uživatelský průvodce a záruční příručka NEUF

Uživatelský průvodce a záruční příručka NEUF typy nastavení, kolo tím nijak netrpí a vy si uděláte rychlou představu o tom, k čemu každá součástka slouží. Každé kolo a každý typ terénu vyžadují optimální nastavení, samozřejmě není možné, abyc...

Více

MAGISTRÁT M STA HAVÍ OVA

MAGISTRÁT M STA HAVÍ OVA v souladu s ustanovením § 78a odst. 5 stavebního zákona, že veřejnoprávní smlouvy o umístění a provedení stavby, která nahrazuje územní rozhodnutí a stavební povolení byla uzavřena dne 8.7.2016 pos...

Více

magistrát města havířova - Statutární město Havířov

magistrát města havířova - Statutární město Havířov MAGISTRÁT MĚSTA HAVÍŘOVA Odbor: stavební a silniční správní úřad Svornosti 2/86, 736 01 Havířov - Město

Více

0902 MOTO SaP A3 prospekt.indd

0902 MOTO SaP A3 prospekt.indd E 41NN Keyless černý/2x41l./ nosn. 10 kg víčka na číselný kód, černá matná,

Více

MAGISTRÁT M STA HAVÍ OVA ROZHODNUTÍ

MAGISTRÁT M STA HAVÍ OVA ROZHODNUTÍ MAGISTRÁT MĚSTA HAVÍŘOVA

Více