Otto Sauer Achsenfabrik Keilberg

Komentáře

Transkript

Otto Sauer Achsenfabrik Keilberg
Důležitá informace / Important info
SAF Info č.:24 Bereich: Technika / Technology
Datum / date:14.07.2003
Téma:
Stabilizační tlumič náprav s dobíhavým řízením pro agregáty INTRA
SAF díl č. 2 376 1009 01
Topic:
Stabilising damper Self steering axles for INTRA Suspension units
SAF Part-No. 2 376 1009 01
GL
MB 4
SE
E
SAF dceřinné společnost /
V
MB 5
Q
PW 1
subsidaries
MB 1
F
MW/L
PW 2
MB 2
s+e
K
PW 3
MB 3
SK
R
WSG
SAF národní zastoupení /
national representatives
Informujte / You have to inform:
Výrobce vozidel
trailer builder
Konečné zákazníky
enduser
Pronajímatele
rental comp.
Konečné zákazníky / pronajímatele
enduser / rental comp. with own
s vlastní dílnou
workshop
Prodejce vozidel
trailer dealer
Dílny - Service 24
service 24 - stations
Dílny
service stations
Prodejce náhradnícj dílů
spare parts dealer
Internet
Od / from:
Dotazy na / any enquiries to:
Jméno / name: Hermann Tschierschke
Jméno / name: Harald Panke
Odd. / dept.:
SK
Tel / phone:
+49 (0) 6095 / 301-121
Datum / date:
14.07.2003
Fax:
+49 (0) 6095 / 301-280
E-mail:
[email protected]
Poznámky / remarks:
Info 24 Montáž stabilizačního tlumiče
řiditelných náprav INTRA
Strana 1 z 3 stran
Page 1 of 3 pages
(vč. krycího listu / incl. Coversheet)
Stabilizační tlumiče náprav s dobíhavým řízením pro agregáty INTRA
č. dílu SAF 2 376 1009 01 (kompatibilní se stabilizačním tlumičem č. dílu SAF 2 376 1009 00)
SAF vyvíjela stabilizační tlumič nápravy s dobíhavým řízením dál tak, aby se zjednodušila montáž.
Dbejte na to, že v šikmé poloze se trubka tlumiče namontuje menším průměrem (A) dolů k
vozovce.
Dřívější značky (červená tečka, kruhové ražení) pro polohu natočení odpadají.
Upozornění:
Délka stabilizačního tlumiče je pevně nastavená pro polohu kol v přímém směru jízdy.
Montáž:
Nastavte pneumatické pérování na správnou jízdní výšku.
Nápravu přesně srovnejte s koly v přímém směru jízdy, příp. změřte a nastavte přímé vedení.
Blokování zpětné jízdy (3) musí moci zapadnout, příp. nastavte blokovací desku pomocí svěracích
třmenů (4).
Uvolněte svěrací třmen (1) u spojovací tyče řízení.
Namontujte stabilizační tlumič na straně nápravy (2).
Šroub (5) M 24 (SW 36) ještě nedotáhněte.
Posuňte svěrací třmen (1) po spojovací tyči, nasaďte stabilizační tlumič, šroub (6) M24 se musí při
montáži snadno otáčet.
Dotáhněte šrouby momentovým klíčem:
a) šrouby M12 (SW 19) svěracího třmene (1+4)
b) šrouby (5+6) M24 (SW 36) stabilizačního tlumiče
90 Nm.
660 Nm.
Promažte řídicí čepy a pouzdra.
Proveďte zkušební jízdu a funkční kontrolu.
Po projetí zatáčky se kola nápravy s dobíhavým řízením musí nastavit do přímého směru bez
prodlevy, zkontrolujte jízdní výšku (řídicí čepy musí stát svisle), příp. konzultujte výrobce vozidla.
4
3
4
2
1
6
Info 24 Montáž stabilizačního tlumiče
řiditelných náprav INTRA
A
5
Strana 2 z 3 stran
Page 2 of 3 pages
(vč. krycího listu / incl. Coversheet)
Stabilising damper Self steering axles for INTRA Suspension units
SAF Part-No. 2 376 1009 01 (fully exchangeable to stabilising damper SAF Part-No. 2 376 1009 00)
SAF has modified the stabilising damper to simplify the installation.
Observe that the small end (A) of the damper must be angled down fitted.
The previous installation marks (red point, ring mark) are no longer in use on the new stabilising
damper.
Note:
The damper is set at factory at the proper length for the wheels to be in the straight ahead position.
The stabilising damper must be installed as it is received.
Installation:
Adjust air suspension to specified ride height.
Self steering axle wheels must be aligned to the straight ahead position, inspect wheel alignment,
readjust if required.
The back up locking pin (3) must be inserted to the locking plate, readjust locking plate via clamps
(4) if necessary to ensure locking pin is correctly inserted.
Loosen the movable stabilising damper bracket (1) on the track rod.
Mount stabilising damper to the fixed bracket (2), do not yet tighten the bolt (5) M24.
Adjust the movable bracket (1) to fit the bolt (6) easily on the other end of the stabilising damper.
Tighten the bolts using a torque wrench:
a) Mounting bracket bolts (1+4) M12 (spanner size 19 mm)
b) Damper attaching bolts (5+6) M24 (spanner size 36 mm)
to 090 Nm
to 660 Nm
Lubricate the knuckle pin bushings.
Test drive the vehicle to ensure proper installation and function of the stabilising damper. Check
after driving around curves that the wheels of the self steering axle are returning to the straight
ahead position without delay. Check air suspension for correct ride height (knuckle pins must be in
vertical position). Consult trailer manufacturer if required.
4
3
4
2
1
6
Info 24 Montáž stabilizačního tlumiče
řiditelných náprav INTRA
A
5
Strana 3 z 3 stran
Page 3 of 3 pages
(vč. krycího listu / incl. Coversheet)

Podobné dokumenty

Osnova kurzu Základní pojmy informačních a komunikačních

Osnova kurzu Základní pojmy informačních a komunikačních 01. Znát některé z faktorů, které ovlivňují výkon počítače 02. Vědět, že rychlost (frekvence) procesoru se měří MHz nebo GHz 03. Pamět a ukládání dat 01. Vědět, že paměť počítače může být typu RAM ...

Více

Pasivní chlazení- nová éra v efektivitě budov Passive Cooling

Pasivní chlazení- nová éra v efektivitě budov Passive Cooling Yet new building can be design without any use of AC or with significant reduction to cooling capacity just by implementing new passive cooling technologies and materials (Fig. 1). In warm and trop...

Více

Program LabTutor Firmy ADI

Program LabTutor Firmy ADI - při práci sledujte čas - nenechávejte manžetu dlouho nafouknutou (90 a více sekund) - je-li to možné využijte více než jednoho dobrovolníka Moderní tonometry příhodně kombinují manžetu a převodní...

Více

Návod ke zprovoznění síťového klíče ATLAS DMT 5+

Návod ke zprovoznění síťového klíče ATLAS DMT 5+ Obsahuje v sobě webovou aplikaci Admin Control Center, která se spouští z webového prohlížeče zadáním URL http://localhost:1947 ... v seznamu viditelných klíčů by měl být příslušný síťový klíč, jin...

Více

exkluzivní test merida ride disc 7000

exkluzivní test merida ride disc 7000 sedlová trubka 590 mm horní rámová trubka 585 mm hlavová trubka 230 mm zadní stavba 412 mm hlavový úhel 73° sedlový úhel 73° rozvor 1019 mm

Více