Vlajková loď ekologie

Komentáře

Transkript

Vlajková loď ekologie
FORPRINT
Magazín o papírech, technologiích a materiálech pro tisk Zima 2009
Vlajková loď ekologie
OSPAP získal certifikáty FSC a PEFC, a stal se tak ekologicky
odpovědným v oboru.
Novinka Revive OSPAP zařadil
do svého portfolia novou produktovou
řadu recyklovaných papírů.
Václav Koukol Rozhovor
s generálním ředitelem o trendech v tištěné
komunikaci a papírenském průmyslu.
Dodavatel Mondi CZ Hlavním
artiklem skupiny Mondi je nenatíraný
bezdřevý papír a obalové materiály.
Editorial
Obsah
Milí čtenáři a klienti,
rád bych vám touto cestou představil náš
nový projekt – magazín pro klienty a partnery
společnosti OSPAP. Protože jsou papír a další
materiály určené pro tisk naším denním chlebem, rozhodli jsme se udělat další krok ke
změně a modernizaci naší komunikace a jedinou cestou bylo vydávání pololetníku v tištěné
podobě. V tomto ohledu je pro nás papírová
forma velkou prioritou, protože v době digitalizace a nových médií stále platí známý bonmot,
že komára na pláži notebookem nezabijete...
Ale abych se vrátil k podstatě věci. Jsem velkým zastáncem tištěné komunikace, neboť
jsem přesvědčen, že tištěný časopis se čte
4x rychleji než elektronická verze. Navíc máme
velkou příležitost vám kromě naší společnosti,
všeho kolem papíru a dalších médií určených
pro tisk představit i naši aktuální nabídku papírů. Rozhodli jsme se totiž, že magazín bude
vycházet na několika různých materiálech. To
proto, abychom vám lépe a názorně ukázali,
jaké papíry jsou pro podobné projekty vhodné,
nakolik podporují grafickou podobu, a také jak
podtrhují zvolenou barevnost a kvalitu otištěných fotografií.
Kromě toho všeho jsem přesvědčen, že jsme
se vydali správným směrem. Jsme profesionální firma s mezinárodním profesionálním
zázemím, a tak jsme se rozhodli vydávat profesionální magazín s profesionálním týmem.
Chceme udávat směr a jsme připraveni.
Věřím, že se magazín stane jedním z nejdůležitějších komunikačních kanálů, který prohloubí naše společné vztahy, a proto vám přeji
jediné – příjemné čtení… •
Václav Koukol
Generální ředitel OSPAP a.s.
Novinky
Aktuální informace, nové produktové
řady a materiály
Kalendář
OSPAP 2010
Toto je malá ochutnávka toho, co OSPAP pro své
klienty připravil na příští rok. Nástěnný kalendář
pro rok 2010 vyjde ve formátu A2 – jak jinak
než v papírovém a tištěném vydání. A na co se
můžete těšit? Jistě oceníte originální fotografie
včetně detailů zachycujících krásy české přírody,
to vše na míru ekologické image společnosti. •
Novinky
Aktuální informace, nové produktové
řady a materiály 3
Téma
Vše o certifikaci FSC a PEFC včetně ankety
mezi zadavateli, agenturami a tiskárnami 6
Rozhovor
1. R
ecyklace je nejúčinnějším způsobem, jak
zabránit plýtvání dřevní hmotou.
2. V
Evropě skončí 42 % komunálního odpadu
na skládkách. Papír stále tvoří velké
procento tohoto množství a jeho rozkladem
vzniká metan, který přispívá k narůstání
skleníkového efektu. Používání recyklovaných
produktů tento nežádoucí jev pomáhá
snižovat.
3. L
ogo užívané na recyklovaných materiálech
patří k nejrozpoznávanějším značkám na
světě. Používáním recyklovaných materiálů
dáváte jasný signál o povědomí své firmy
o nutnosti chránit přírodu.
4. D
íky množství variant vzhledů a povrchových
úprav patří REVIVE k nejoblíbenějším
značkám recyklovaného papíru. Výroční
zprávy na něj například tiskne 40 %
největších makléřských firem v Anglii.
5. N
a papíru REVIVE je vytištěn časopis, který
právě držíte v ruce.
2 010
01
2 010
. . . .
. . . .
. . .
11 12 13 14
01 02 03 04
15 16 17 18
05 06 07 08
19 20 21 22
09
23 24 25 26
27 28 29 30 10
31
02
Povídání s generálním ředitelem
společnosti OSPAP Václavem Koukolem 5 důvodů k používání REVIVE
. .
. .
2 010
. .
15 16
. 01
17 18
19 20
21 22 02 03 04 05
23 24
25 26 06 07 08 09
27 28 .
10
. . 11 12 13
. .
14
. .
12
Sortiment
Představení produktových skupin,
které najdete v portfoliu společnosti OSPAP 14
Lidé
Kdo za vším stojí? Krátké profesní
profily zaměstnanců 16
Profil dodavatele
Mondi CZ: spolupráce se rozvíjí zejména
v oblasti prodeje ofsetových papírů 18
FORPRINT – magazín společnosti OSPAP a.s., K Hrušovu 4/292, 102 23 Praha 10, [email protected], www.ospap.cz. Redakční rada: Petr Breburda, Marek Juda,
Kateřina Šulcová, Marek Němec, Michal Večeřa. Vydavatelství (redakční a grafické zpracování, tisk): ASTRON studio CZ, a.s., Veselská 699, 199 00 Praha 9-Letňany.
Supervize: Kateřina Šulcová – [email protected], produkce: Michal Večeřa – [email protected], design: Jan Vozáb. Vychází dvakrát ročně v Praze. MK ČR E 19205.
-2-
OSPAP omlazuje
Jak jste jistě zaznamenali, společnost OSPAP
představila při oslavě 50. výročí svého založení
nový název firmy a novou podobu corporate
identity.
Celý proces změny názvů, vzorníků a celkově veškeré komunikační strategie je založen
na průzkumu spokojenosti zákazníků, který
firma pravidelně provádí. Kromě průběžného
monitoringu je zadávána rozsáhlejší analýza
specializované agentuře, která má za úkol zjistit,
jakou má OSPAP u svých klientů pověst, jaké
je povědomí o značce a jak firmu vnímá veřejnost. „OSPAP působí na trhu více než padesát
let a jsme největším hráčem ve svém oboru,“
říká k tomu marketingový ředitel Marek Juda.
„Víme, že velké firmy mají lidé tendenci vnímat
jako stabilní, ale nepříliš moderní a pružné.
Naším cílem je se takové nálepce vyhnout.
Chceme být vnímáni jako moderní firma, která
na své image aktivně pracuje, a rozhodli jsme
se proto zcela obnovit způsob, jakým se naše
firma prezentuje.“
Největší změnou, která z procesu vyplynula,
byla změna názvu firmy z OSPAP Velkoobchod papírem na stručné OSPAP. Změna reflektuje skutečnost, že se sortiment oproti minulosti
značně rozšířil a společnost se v současnosti již
zdaleka nevěnuje pouze velkoobchodu s papírem. Kromě změny jména se dočkala nové
podoby i grafická úprava loga, která následně
dala podnět k modernizaci celkové vizuální
prezentace firmy. Byly sjednoceny veškeré
marketingové materiály, upraveny vzorníky,
a jak dodává Marek Juda: „Když dnes narazíte
na jakýkoliv náš materiál, bude vám na první
pohled jasné, že pochází od OSPAPu.“ Ruku
v ruce s těmito změnami vznikal i vizuální styl
magazínu FOR PRINT. •
-3-
Novinka
jménem REVIVE
Společnost OSPAP zařadila do svého produktového portfolia aktuální novinku – recyklovaný
papír Revive. Nároky kladené na značku nakupovaného papíru se často různí. S rostoucím
ekologickým povědomím a tlakem na firemní
sociální zodpovědnost roste oblíbenost značek
s obsahem recyklovaného vlákna. Marketingová oddělení společností ovšem kladou na
první místo vzhled a kvalitu tisku. A finanční
oddělení zase tlačí na co nejnižší cenu. Všechny tyto požadavky dokáže splnit produktová
řada značky Revive.
Produkty Revive jsou nabízeny v mnoha variantách a gramážích, které se liší vzhledem
a obsahem recyklovaného vlákna. Od 100%
recyklovaného (ve variantách gloss, silk, matt,
a offset) přes Revive 50 : 50 až po Revive
Special Silk, který obsahuje 30 % recyklovaného vlákna a 30 % vlákna certifikovaného
standardem FSC. •
Hello opět vyhrává
Spotřeba papíru
za první pololetí 2009
Společnost Opticon International Research vyhlásila 19. října výsledky svého každoročního výzkumu
oblíbenosti značek bezdřevného křídového papíru ve východní a střední Evropě. I v letošním roce
potvrdila svou dominanci na trhu značka Hello.
Výzkum je založen na datech získaných od 457 firem v České republice, Rakousku, Maďarsku
a Polsku, které patří k významným spotřebitelům tiskových materiálů. Hlavními kritérii dotazníků
bylo celkové povědomí o značce, konzistence kvality, mechanické a tiskové vlastnosti a příznivost
ceny. Mezi dalšími získávanými informacemi se vyskytl zajímavý dotaz na loajalitu vůči značce, tedy
zda ji zákazník automaticky volí v případě, že má na výběr značek několik. •
Asociace českého papírenského průmyslu zveřejnila statistiky spotřeby papíru za první
pololetí roku 2009. O krátký komentář na toto téma jsme požádali zástupce asociace
Miloše Lešikara.
Údaje o celkové spotřebě papíru v dané zemi nesledují pouze firmy zainteresované v papírenském
průmyslu. Podle vysvětlení M. Lešikara se jedná o velmi cenná data, která pro své výzkumy používá
například i organizace UNESCO. Statistiky totiž fungují jako přesné ukazatele v několika oblastech.
Spotřeba komunikačních papírů určených k výrobě tiskovin vypovídá o kulturní vyspělosti národa.
Jinými slovy – jak a kolik národ čte. Spotřeba hygienických papírů vypovídá o vyspělosti v oblasti
sociální a zdravotní a konečně spotřeba balicích papírů velmi přesně odráží úroveň průmyslové
a zemědělské výroby.
Celosvětový průměr spotřeby papíru je zhruba 56 kg na rok a obyvatele. Mezi absolutně největší
spotřebitele patří například Finsko s 350 kg, USA, Kanada a Japonsko s 300 kg. V Německu se
spotřeba pohybuje kolem 200 kg, ve Francii a Velké Británii okolo 180 kg na obyvatele. Naopak
mezi oblasti s nejnižší spotřebou papíru patří některé africké státy, kde se čísla pohybují pouze
okolo 1–1,5 kg papíru na obyvatele ročně, a i to prý spadá hlavně na spotřebu v luxusních hotelech
pro cizince. Česká republika se v tomto ohledu umisťuje na prvním místě mezi postkomunistickými zeměmi. Množství zhruba 150 kg na rok a obyvatele se pohybuje v průměru Evropské unie.
Slovensko vykazuje spotřebu kolem 100 a Rusko zhruba 55 kg na obyvatele. •
Výsledky
Přehled oblíbenosti značek bezdřevného
křídového papíru ve střední a východní
Evropě
2009
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
2008
1
2
3
4
9
8
6
7
10
5
Freesby není
frisbee...
Značka
Majitel
Hello
PaperlinX
Claro
Antalis
Novatech
Antalis
UPM Finesse
UPM
Maxi Igepa
Profi
Igepa
Garda Lecta/Carterie Garda
Black Label
Antalis
Tom&Oto
Antalis
Polaris
Cezex
Název stroje v sortimentu balicích a obalových materiálů nepřipomíná populární
„létající talíř“ jen náhodou. Kromě toho, že
se otáčivá základna balicího stroje pohybuje
podobně jako oblíbené sportovní náčiní,
dokáže jeho použití přeměnit náročnou práci
doslova v hru.
Freesby je ovinovací stroj pro balení palet
do fixační fólie vyráběný australskou firmou
Australian Wrapping Company. Po usazení
palety na otáčivou základnu je na ni automaticky navíjena smršťovací fólie, kterou lze díky
speciální jednotce předepnout až o 400 %.
Různé varianty stroje dále umožňují například
nájezd vysokozdvižným vozíkem, pneumatické přitlačení ovíjeného materiálu, automatický
odstřih fólie nebo dálkové ovládání pro řidiče
vysokozdvižného vozíku. •
(Zdroj: Opticom International Research)
Další oceňované vlastnosti zahrnují:
> elektronické řízení předepnutí fólie
> elektronické řízení napnutí fólie
> 6 možností nastavení balicího cyklu
> možnosti nastavení otáček balené palety
> orientovaný stop balené palety
> optické snímání výšky palety
Spotřeba papíru
Údaje o spotřebě papíru a vlákniny za první pololetí 2009 ve srovnání se stejným
obdobím v roce 2008
Papíry a lepenky (t)
Grafické papíry
Hygienické papíry
Ostatní papíry a lepenky
Celkem
2008
361 410
35 638
385 321
782 369
2009
278 191
11 986
341 159
631 336
Nabídka
technologií
Celková spotřeba za rok 2008: 1 550 037 t.
Spotřeba papírenských výrobků (t)
Papírové výrobky celkem
Vlnitá lepenka
279 561
206 782
241 784
109 209
Spotřeba vlákniny (t)
Buničina
Sběrový papír 297 209
241 154
210 152
165 781
Všechny divize OSPAPu sledují nové trendy
a aktuálně na ně reagují změnami ve stávající nabídce. Multiexpo, dceřiná společnost
OSPAPu, do jehož portfolia patří materiály
a technologie pro výrobu reklamy a tisk, podniklo další krok k tomu, aby rozšířilo klientský
servis. V současnosti zde podstatně rozšířili
působení stávající technologické divize. Vzestupnou tendenci v kvalitě a šíři nabízených
technologií zajišťuje od 1. 10. 2009 nový
manažer divize technologií společnosti Marek
Hubka. Cílem těchto změn není jen prodávat technologie, ale vybudovat z Multiexpa
nejlepšího a nejznámějšího dodavatele špičkových tiskových technologií v rámci střední
Evropy. Jde o řešení nikoli formou akvizice,
ale evoluce, kdy Multiexpo vnitřními silami
a za pomoci vlastních personálních zdrojů
docílilo téhož. Zajímavé je i ekonomické hledisko, jde o přesměrování finančního toku
ke stabilizaci cen a udržení nejkvalitnějšího
servisu pro klienty, tak jak to Multiexpo již
mnohokrát deklarovalo. •
-4-
-5-
O tom, zda bude firma
vnímána na trhu jako
ekologicky ohleduplná,
rozhoduje sama.
Vlajková loď ekologie
FSC
Forest Stewardship Council. Organizace prosa-
Jako lídr českého trhu s papírem se OSPAP snaží být na špičce i přístupem
zující zodpovědné lesní hospodářství. Pro získání
k novým trendům a standardům ve svém oboru. Jedním z nejvýznamnějších
lesní a těžařský průmysl, dřevozpracující závody
kroků bylo podstoupení auditu nezbytného pro získání certifikátů FSC a PEFC,
sdružuje ekologické organizace, dřevozpracující
certifikátu FSC je závazný systém pravidel pro
a následující řetězec až k finálnímu výrobku. FSC
průmysl i ekonomické a obchodní subjekty.
dokazujících dodržování ekologicky šetrných postupů během výrobního procesu.
V současnosti nejuznávanější certifikační systém
na světě.
T
Historie
oto rozhodnutí je reakcí na celosvětový trend environmentální
odpovědnosti firem, ale také navazuje na celkovou dlouhodobou
politiku mateřské společnosti PaperlinX.
Ekologie, trvale udržitelný rozvoj a šetrný přístup k životnímu prostředí
jsou témata, která se v současnosti dostávají na pořad dne stále častěji.
Zavádění mechanismů, které koncovým zákazníkům zaručí, že během
procesu výroby byly tyto zásady dodržovány, už zdaleka není ojedinělou
výjimkou.
S rostoucím povědomím, že naše planeta není zboží na jedno použití, si už
dnes můžeme dovolit tvrdit, že během několika let bude o úspěšnosti firmy
rozhodovat právě její přístup k environmentálním otázkám.
I to je jedním z důvodů, proč se společnost OSPAP připojila k zatím nepříliš
početné skupině českých firem, které mohou na svém zboží uvádět logo
mezinárodně uznávaných certifikátů FSC a PEFC.
Lesy a pralesy patří k nejvíce ohroženým ekosystémům naší planety. Vědci odhadují, že v původním nenarušeném stavu zůstalo už jen asi 22 % plochy původních
pralesů a téměř polovina světových lesů zmizela vlivem činnosti člověka docela.
Každý rok ztrácíme plochu pralesů o rozloze dvou Českých republik a s ní
přichází o své životní prostředí tisíce druhů rostlin a živočichů. Svůj díl viny
na problému nesou klimatické změny, znečištění životního prostředí a další
vlivy. Jedním z nejvážnějších problémů ovšem stále zůstává necitlivá a často
nelegální těžba dřeva. Do povědomí veřejnosti se obavy ze stále rychlejšího
ubývání lesů dostaly v 80. letech minulého století. Jednání o možném řešení
však pravidelně uvázla na mrtvém bodě. Bez existence mezinárodně uznávané organizace, která by snahu zabránit nenávratným škodám koordinovala,
nebylo možné sladit zájmy ochránců přírody, lesních a těžařských společností
Rozhodnutí podstoupit náročný certifikační proces vyplývá z korporátní
strategie mateřské firmy PaperlinX, ale ta rozhodně nebyla důvodem jediným.
Jak nám řekl manažer marketingu OSPAPu Marek Juda: „Na ekologii jsme
vždy brali zřetel a snažili jsme se sledovat, z kterého místa bylo vytěženo
dřevo, jak jsou materiály zpracovány a distribuovány.“ Rozhodně tedy není
na škodu připomenout výrok, že způsobem, jakým využíváme dnešní zdroje,
utváříme podobu světa, ve kterém budou žít příští generace.
Princip vlastního rozhodnutí
a za společný cíl si vytkli zavedení
systému trvale udržitelného hospodaření s lesy a dřevem. Zahájená
jednání pokračovala o dva roky
později na konferenci v Rio de
Janeiru, ale přes veškerou snahu
se nepodařilo dosáhnout shody na
právně závazném dokumentu, který by způsob lesního hospodaření
reguloval. Jediným řešením v dané
situaci bylo zavedení mezinárodně
uznávaného standardu, ke kterému
by se jednotlivé společnosti připo-
Velký pokrok na cestě k dosažení funkčního řešení znamenala konference,
která se konala v roce 1990 v Kalifornii. Sešli se na ní zástupci dřevařských
společností, obchodníků, zpracovatelů i občanských a ekologických sdružení
-6-
Text: Jiří Holubec
a zpracovatelů. Díky těmto počátečním snahám vládních i nevládních organizací
však bylo dosaženo toho, že se o problému neudržitelného nakládání s citlivým
organismem světových lesů začalo poprvé vážně hovořit.
Statistiky
V roce 2009 splnilo požadavky FSC certifikace téměř 1000 lesních hospodářství, což představuje více než 114 milionů hektarů správně udržovaných lesů
v 82 zemích světa. Zhruba polovina této rozlohy připadá na Evropu. K FSC
standardům se ve světě hlásí více než 12 000 společností.
WWF potvrzuje funkčnost FSC
Světový fond ochrany přírody (WWF) v únoru 2009 zveřejnil svoje stanovisko, ve
kterém potvrzuje, že certifikační systém FSC stále nejlépe a jako jediný splňuje
požadavky největší nevládní ekologické organizace na světě.
jovaly dobrovolně. Namísto příkazů
a zákonů nastoupil princip vlastního rozhodnutí. Každá společnost má možnost
zvážit, zda má být v očích veřejnosti a svých zákazníků vnímána jako firma, které
záleží na tom, jak bude svět vypadat za několik desítek let.
Co to je FSC
Z iniciativy započaté o tři roky dříve a dovršené na konferenci v Riu vznikla
v roce 1993 organizace Forest Stewardship Council. Jejím cílem je podporovat
www.fsc.org www.czechfsc.cz
environmentálně, sociálně a ekonomicky udržitelné obhospodařování lesů.
Každá společnost, která je ochotna
dodržovat systém zásad šetrného
lesního hospodaření, má možnost
požádat o udělení certifikátu FSC
a o právo používat mezinárodně rozpoz­natelnou značku na svých výrobcích.
Původní myšlenka cílená na lesní a dřevařské společnosti se postupem doby
rozšířila i na další články řetězce dřevozpracovatelského průmyslu a zelené
„véčko“ se stylizovaným stromkem se
brzy stalo poznávacím znamením firem,
které jsou si vědomy možnosti přispět k záchraně ohrožených světových lesů.
Systém PEFC
S rostoucím povědomím o nutnosti ochrany životního prostředí se kromě
FSC začaly uplatňovat i standardy další. Jedním z nejrozšířenějších se stal
systém PEFC, který namísto uplatňování jednotného standardu pracuje na
principu zastřešování ekologických norem jednotlivých států.
-7-
Olga Blechová
Aaccount Executive, OgilvyOne
FSC: zelené „véčko“ se stylizovaným stromkem
Doporučujete svým klientům již při návrhu
realizace certifikované materiály? Klientům
nabízíme ekologické papíry na základě návrhů
kreativních konceptů, ale sami zatím nikdy neprojevili zájem o certifikované materiály a ani naše
společnost o nich neměla informace.
přispívají k záchraně ohrožených lesů.
V čem vidíte důvod nezájmu svých klientů
o certifikované materiály? Pravděpodobně
proto, že jsou cenově náročnější než běžné materiály. V současné situaci finanční krize nejsou
drahé materiály poptávané.
Ivan Štibrányi
Production manager, TBWA PRAHA s.r.o.
Sledujete nějak nárůst poptávky po certifikovaných výrobcích? Přiznám se, že ve většině
případů vychází zájem o certifikované materiály spíše
od klienta. Nárůst není veliký, jedná se hlavně o naši
aktivitu směrem ke klientům, o naše doporučení...
V současnosti se jedná zejména o obalové materiály.
Musím ovšem dodat, že rozhodujícím faktorem stále
zůstává cena.
se stalo poznávacím znamením firem, které
Ekologie – citlivé téma
a problém, nebo trend
a zaměření firem?
Jak se téma ekologie dotýká vaší firmy? Základní
ekologická pravidla jako třídění odpadu apod. jsou
samozřejmostí.
Petr Kříž
Print Producer, reklamní agentura Wunderman
Jak se téma ekologie dotýká vaší firmy?
Budete se ucházet o získání certifikátů či
jiného osvědčení? Prozatím o tomto kroku
neuvažujeme.
Vnímáte trend „environmentální odpovědnosti a trvalé udržitelnosti“? Jde podle vás o skutečně vážné
téma, či o jakousi mediální bublinu? Trendy nových, ekologicky šetrných materiálů v nabídce dodavatelů
papíru samozřejmě vítáme. Dostávají se k nám buď poštou se vzorky, elektronicky nebo prostřednictvím
obchodních zástupců, se kterými jsme ve styku. Osobně si myslím, že situace v certifikaci výroby papíru
a vše, co je s tímto tématem spojené – označení, podmínky získání a udělování jednotlivými institucemi –
je v současnosti trochu nepřehledné. Domnívám se, že člověk, který tuto problematiku permanentně
nesleduje, je v množství různých označení, symbolů a certifikátů ztracen. Trochu mi to připomíná situaci na trhu
s biopotravinami a nečitelným textem o jejich složení.
Co vše byste o certifikaci potřebovali zjistit, jaké informace jste doposud postrádali?
Jak jsem již uvedla, o možnosti certifikace jsem
doposud nevěděla. Nicméně vše potřebné jsem
se dozvěděla od obchodníka OSPAPu.
Jak jste spokojeni s tím, jak OSPAP získání
certifikace komunikuje? Téměř ihned po získání
certifikace mě kontaktoval obchodník OSPAP
a problematiku mi podrobně vysvětlil.
Co vše byste o certifikaci potřebovali zjistit?
O certifikátech bohužel nevím žádné podrobnosti.
Zajímá mne, zda se certifikace vztahuje pouze na
produkty z papíru a z plastu nebo i jiných materiálů
a zda je možné zjistit jejich přesný výčet.
PEFC
Programme for the Endorsement of Forest Certification Schemes, PEFC, je mezinárodní nezisková
Nakolik se setkáváte s poptávkami, jejichž požadavkem je tisk na certifikované materiály? Požadavek
na využívání těchto materiálů se ze strany klientů objevuje pouze v realizaci reprezentativních tiskovin (výroční
zprávy, vizitky atd.). Běžná produkce našich polygrafických výrobků objednávaných klienty je řízena cenou
a skladovou dostupností určeného materiálu. Kvůli finanční náročnosti a nižší okamžité dostupnosti se tedy
v současné době zájem o tyto produkty zastavil. Klient v 90 %, nehodlá čekat na sice ekologický, ale v konečném
důsledku dražší certifikovaný materiál. Je pro něj prioritou, aby produkt šel po schválení okamžitě do výroby
za co nejpříznivější cenu. Pokud materiál není skladem, okamžitě volí jiný, obdobný, pokud možno ve stejné
finanční rovině. Lhostejno, kde ho polygrafický provoz sežene, lhostejno, u kterého dodavatele a výrobce.
organizace, která sdružuje hlavně zástupce lesního
průmyslu. Hlavním cílem PEFC je mezinárodní
Jak jste spokojeni s tím, jak OSPAP získání
certifikace komunikuje? Firma OSPAP – zdůrazňuji,
že jako jediná – vždy představuje poslední novinky
svého sortimentu. Díky tomu máme i informace
o certifikaci FSC a PEFC, kterou disponuje.
zastřešení a koordinace jednotlivých národních
certifikačních standardů.
Sjednocení v dohledu?
> Lesní hospodářská opatření podporují účelné využívání co největší
Olympiáda s FSC
škály produktů a funkcí lesa tak,
Ruské ministerstvo přírodních zdrojů a ekologie schválilo tzv. zelený standard
aby byla zajištěna jeho ekonomická
pro zimní olympiádu v Soči v roce 2014. Ten požaduje pro použité stavební
a environmentální životaschopnost.
dřevo certifikát FSC. Certifikované dřevo tedy bude použito pro všechny typy
> Hospodaření v lesích zachovástaveb včetně budov, dopravní a energetické infrastruktury, stejně jako pro
vá jejich biologickou rozmanitost
návazné regionální projekty směřující k ochraně přírody.
a s ní spojené hodnoty. Musí být
šetrné k vodním zdrojům, půdě,
ekosystémům a krajinným celkům.
Je šetrné k ekologickým funkcím a integritě lesa.
Co standardy zaručují?
> Hospodaření se řídí detailně vypracovaným a průběžně aktualizovaným
Označení výrobku logem certifikátu FSC a PEFC zaručuje, že při jeho celém
plánem. Ten stanovuje dlouhodobé cíle lesního hospodaření, prostředky
k jeho dosažení, rozsah a intenzitu využívání lesních zdrojů.
výrobním řetězci byly dodrženy následující principy:
Ke sjednocení standardů FSC
a PEFC doposud nedošlo, nicméně zásady, které oba systémy
požadují k získání certifikace, jsou
natolik podobné, že například ve
Velké Británii, Švýcarsku a Norsku
jsou podmínky certifikace shodné.
Mnoho firem se proto kloní k řešení,
kterým je získání obou certifikátů.
> Lesní hospodaření respektuje jak příslušné zákony dané země, tak i mezinárodní úmluvy a smlouvy, které se země zavázala dodržovat.
> Pozemky a lesy mají jasně definovaná a právně ošetřená vlastnická práva.
> Jsou uznávána a respektována zákonná a zvyková práva domorodých
obyvatel vlastnit, užívat a hospodařit se svou půdou, územím a zdroji.
> Podniky lesního hospodaření zachovávají a zvyšují dlouhodobý sociální
a ekonomický blahobyt lesních dělníků a místních komunit.
-8-
>P
ravidelně je prováděn monitoring stavu lesa, výnosů jeho produktů, dopad
hospodaření a zpracovatelského řetězce na sociální a environmentální
ukazatele.
Záruka šetrného hospodaření
Uvidíte-li na výrobku logo FSC nebo PEFC, můžete si být jisti, že pochází
ze dřeva stromu, který vyrostl v šetrně obhospodařovaném lese. V těchto
www.pefc.org, www.pefc.cz
lesích se daří nejen mnoha druhům
stromů, ale i keřům, bylinám a houbám.
Těžba dřeva je omezena na jednotlivé
vybrané stromy a v lesních úsecích nenajdete velké vykácené paseky. Nepoužívají se v nich nebezpečná hnojiva ani
chemikálie, v lese se naopak ponechává část dřeva k zetlení, je zachováván
podrost a doupné stromy jako úkryt
zvěře a hnízdiště ptáků. V citlivých
částech lesů se hospodářské zásahy
omezují na minimum.
Certifikace má kromě ekologického
FSC funguje, prokazuje studie ze São Paula
Univerzita v S ão Paulu vypracovala nezávislou studii založenou na terénních
šetřeních srovnávajících certifikované a necertifikované plantáže v jihobrazilských státech Rio Grande do Sul a Santa Catarina. Studie potvrdila, že
certifikace FSC přináší pozitivní výsledky v sociální a environmentální oblasti.
Projevila se na výši mezd a zaměstnaneckých výhod, bezpečnosti práce
a ochraně zdraví pracovníků, používání chemických pesticidů, ochraně
přírodních zdrojů, lesním hospodaření a vztazích s místními komunitami.
Bylo potvrzeno, že FSC naplňuje svou roli jako tržní nástroj pro zlepšení
lesního hospodaření zejména v oblastech s omezenou vymahatelností práva
a nedostatečnou legislativou.
aspektu rovněž morální a společenský
dosah. Při těžbě a zpracování dřeva
se podporuje příslušný region přednostním zaměstnáváním místních
obyvatel. Zaručuje, že se v procesu průmyslového zpracování nezneužívá
dětské práce, dělníci za svou práci obdrží náležitou odměnu a celkově
se dodržují obdobné zásady, jako například u „Fair Trade“. V tropických
pralesích se musí vedle šetrného postupu těžby respektovat také požadavky
původních obyvatel.
Certifikáty FSC a PEFC však nejsou
dostupné pouze lesním hospodářům. Už od počátku celé iniciativy
bylo jejím hlavním cílem zapojit do
procesu všechny účastníky zpracovatelského řetězce. Jen tak je
totiž možno zaručit zákazníkovi, že
výrobek označený zeleným logem
pochází skutečně z šetrně obhospodařovaných lesů.
OSPAP a certifikace
Společnost OSPAP vždy kladla
na ekologické aspekty velký důraz
a certifikace FSC a PEFC patří mezi
priority mateřské skupiny PaperlinX. Navíc, jak nám potvrdil manažer marketingu Marek Juda, považují v OSPAPu z dlouhodobého hlediska ekologické
certifikáty za nutnost.
„Přirovnal bych to například k elektronickému obchodování,“ vysvětluje Marek
Juda. „Ještě před několika lety se přes internet uskutečňovalo minimální
množství obchodů, ale pokud chtěla být firma připravena na jeho rozvoj,
-9-
Vladimíra Baťková
PR Manager, BAK stavební společnost, a.s.
PEFC pracuje namísto
Vnímáte trend „environmentální odpovědnosti a trvalé udržitelnosti” jako fenomén? Je rovněž
součástí vaší firemní politiky? Systémy environmentálního řízení by se měly stát důležitým článkem
firemní kultury každé společnosti, neboť nastavení rovnováhy mezi potřebami současných a budoucích
generací není možné bez aktivního přístupu všech ekonomických subjektů. V naší společnosti uplatňujeme
environmentální politiku v rámci integrovaného systému řízení kvality, bezpečnosti a ochrany zdraví při práci
a ochrany životního prostředí dle norem řady 14001:2005.
uplatňování jednot-
Můžete říci, jaký podíl z celkového objemu vašich propagačních a jiných tištěných materiálů je
vyroben z certifikovaných papírů? Naší snahou je zajistit, aby většina tištěných materiálů byla vyráběna
z certifikovaných papírů.
ekologických norem.
ného standardu na
principu zastřešování
Pokud od zhotovitele poptáváte realizace z certifikovaných papírů, jste spokojeni s nabídkou, nebo
je podle vás nedostatečná? Nabídka je dostatečná, nicméně si myslím, že existuje stále mnoho tiskáren,
které si s touto otázkou hlavu skutečně nelámou. Rozhodující je pro ně jednoznačně cena, a to je určitě škoda.
Místo příkazů
a zákonů nastoupil
princip dobrovolného
rozhodnutí firem.
V čem vidíte hlavní přínos ekocertifikátů? Podniky tak deklarují nejen kvalitu svého podnikového řízení,
ale také svou úroveň, kulturu i vyspělost.
Jak vám bylo prezentováno, že OSPAP získal certifikaci FSC/PEFC? Jakým způsobem se k vám
tato informace dostala? Dozvěděla jsem se o tom, když jsem byla požádána zodpovědět tyto anketní
otázky. Dříve jsem se o této skutečnosti nedozvěděla.
Otvírají se díky certifikátům nějaké nové možnosti vaší spolupráce se společností OSPAP? Určitě ano.
Je důležité, aby se tyto společnosti podporovaly navzájem. V tomto přístupu vidím klíč k nastolení rovnováhy.
bylo potřeba elektronickou platformu zavést. I kdyby se několik prvních let
nepoužívala. Stejně tak nepředpokládáme, že procesy podle zásad FSC
a PEFC budou v blízké době generovat velké objemy obchodu, ale víme,
že v tomto ohledu musíme vidět dopředu.“
Z pohledu České republiky se dnes může certifikace opravdu zdát jako
drobnost. Příklady ze zemí s rozvinutým environmentálním cítěním, jako
je například Anglie nebo Skandinávie, ale naznačují, že za několik let se
z maličkosti může stát nezbytnost, zvláště pro velkoobchody, výrobce
a pravděpodobně i nezanedbatelnou část tiskáren. Neschopnost prokázat
zodpovědný přístup k otázkám ekologie bude znamenat potenciální nevýhodu ve výběrových řízeních a získávání zakázek.
OSPAP je držitelem certifikátu ISO 9001 a na požadavky kladené
normami FSC a PEFC byl dobře připraven. Přesto bylo nutné zavést
spolehlivou záruku, že své peníze investují do výrobků nezatížených
poškozováním životního prostředí.
Napadlo vás někdy, jestli systém ekologických norem opravdu spolehlivě
funguje? Zda si můžete být jako zákazníci jisti, že materiál označený
zeleným stromečkem opravdu pochází z šetrně obhospodařovaných
lesů? Když tyto otázky položíte odborníkům z OSPAPu, potvrdí vám, že
kontrolní mechanismy jsou u ekologických certifikátů natolik přísné, že si
jisti být můžete.
OSPAP může z vlastní zkušenosti potvrdit, že proces certifikace je náročný
a vyžaduje nemalé úsilí a náklady na neustálý monitoring celého výrobního
procesu. Možnost označovat své výrobky logem mezinárodně uznávaného
> V současnosti se prodává
více než 20 000 druhů výrobků s logem FSC. I v českých
obchodech můžeme čím dál
častěji najít certifikované hračky, nábytek, násady na nářadí,
desky, schody a další výrobky.
Z certifikovaného dřeva se staví
domy, mosty. Velmi často se certifikované dřevovýrobky používají
při výrobě saun.
> Velmi rychlý nárůst podílu certifikovaných výrobků zaznamenává
zcela nový systém důsledného sledování materiálu, který do společnosti
vstupuje a který ho naopak opouští. „OSPAP je jakožto velkoobchod
takřka na konci sledovaného zpracovatelského řetězce,“ vysvětluje
Marek Juda. „Laicky řečeno je v našem případě hlavním požadavkem,
aby se certifikované materiály nemohly smíchat s necertifikovanými. Co
k nám přijde jako FSC, to od nás jako FSC musí i odejít. Nic nesmí
chybět, ani přebývat.“ Nutnost sledování certifikovaných materiálů
má v konečném důsledku jeden hlavní účel. Poskytnout zákazníkům
standardu však přináší více než vědomí, že firmě záleží na tom, jak bude
vypadat svět za několik let. Stále rostoucí povědomí o nutnosti ochrany
životního prostředí vede k čím dál větší popularitě certifikovaných výrobků
a společnosti, které se k dodržování standardů připojily, tak mají před svými
konkurenty neopominutelnou výhodu:
> Zejména v Evropě zaujímají výrobky s logem FSC a PEFC již několikaprocentní podíl na trhu a každým rokem zaznamenávají stále
rychlejší růst.
papírenský průmysl. V zahraničí
tí,“ řekl na závěr našeho setkání Marek
latexu, ořechy či esenciální oleje pro lékařské a kosmetické účely.
vycházejí noviny a časopisy na
Juda. A je potřeba dodat, že je to vývoj
FSC papíře. Velkou pozornost
správným směrem. Přes veškerou snacertifikaci zajistila poslední kniha
hu bohužel z tváře naší planety lesy stále
o Harry Potterovi, která byla vytištěna na papíru s logem FSC.
mizí. Podle statistiky organizace FAO je každý rok zničeno přes 13 milionů
> Tlak na používání certifikovaných papírů roste zejména na vyspělých zápahektarů lesů a už jen z toho důvodu je přístup každé firmy, která se ke
doevropských trzích. V Evropě si certifikované výrobky rychleji nacházejí
standardu trvale udržitelného lesního hospodářství připojí, nesmírně důležitý.
svého majitele a stále častěji se přítomnost loga FSC/PEFC standardu stáOSPAP může hrdě prohlásit, že se stal jednou z nich. •
Proč FSC
- 10 -
Harry Potter a FSC
Poslední kniha o Harry Potterovi byla na výslovné přání autorky vytištěna
na papíru certifikovaném FSC.
První FSC certifikovaný gin
Tradiční belgická likérka Leukenheide (založená v roce 1883) zahájila prodej ginu v lahvích s etiketou FSC. Po získání certifikátu zpracovatelského
řetězce může likérka vyrábět certifikovaný gin ze zelených borových šišek,
pocházejících z certifikovaného lesa Domeinbos Pijnven. Ten je součástí
větší skupiny lesních podniků, certifikovaných od roku 2006. Tento gin je
jedním z řady nedřevních produktů lesa prodávaných s logem FSC. Mezi
další výrobky patří například korkové zátky, obuv a výrobky z přírodního
- 11 -
vá rozhodujícím faktorem při získávání
zakázek. Nakonec se i jednotliví zákazníci mohou nákupem certifikovaných
výrobků podílet na šetrném zacházení
s lesním nebo pralesním společenstvem,
a dokázat tak, že jim není lhostejný osud
našeho životního prostředí.
Jedni ze zodpovědných
„S tím, jak se hlouběji propojuje ekonomika a stále dominantnější úlohu hrají
velké nadnárodní firmy, bude vlastnictví
ekologických certifikátů brzo nezbytnos-
Václav Koukol
Generálním ředitelem společnosti OSPAP je od 4. ledna 1993,
kdy byl podnik privatizován. Současně je také jednatelem dceřiné
společnosti Multiexpo a předsedou Svazu velkoobchodu s papírem.
OSPAP (zkratka z názvu Odbytové sdružení papírenského průmyslu)
je v tomto odvětví jedinou společností, která vznikla za totalitního
režimu a dokázala přežít jen díky včasné privatizaci a transformaci.
Papír má prioritu
Co vás přimělo k rozhodnutí vydávat v době digitálních médií právě
tištěný magazín? Abych byl upřímný, má myšlenka to není. Magazín jako
náš další marketingový nástroj je nápadem šéfa prodeje Petra Breburdy. Ale
musím uznat, že nápadem výborným. A proč právě magazín? Sledujeme
trendy v oboru i kroky, které činí naši partneři či mezinárodní skupina PaperlinX,
do níž patříme. Měli jsme velmi pozitivní reference na časopis I´multiexpo,
který vychází již druhým rokem, a rovněž jsme kladně hodnotili stávající
spolupráci Multiexpa s vydavatelem, jímž je ASTRON studio CZ. Všechna
tato pozitivní fakta nás jen utvrdila v tom, že vydávat tištěné magazíny má
smysl a jde o další krok na cestě k zlepšení image a vnímání naší společnosti.
S generálním ředitelem společnosti OSPAP Václavem Koukolem jsme si
povídali o tom, proč se rozhodli vydat tištěnou formu klientského magazínu
a jaké trendy, ať již světové či firemní, je k tomuto kroku vedly.
Text: Kateřina Šulcová, foto: ASTRON studio CZ
Nemyslíte si ale, že podobný krok je v současnosti příliš nákladnou
záležitostí? Letos jsme se výrazně zaměřili na zlepšení komunikace a vnímání
značky OSPAP. Na to, abyste se dobře prezentovali, si musíte najít buď čas,
nebo profesionály. Jsou prostě věci, které sami nezvládneme, proto jsme se
rozhodli pro tento přístup. Co se týče nákladů, všechno něco stojí (buď čas,
nebo peníze), s tím se nedá nic dělat… Myslím si ale, že je třeba investovat
a je třeba podporovat vizi, aby za vším stály jen silné značky a firmy, protože
i podobný fakt a podobná partnerství generují další silné hráče – například
v podobě zadavatelů. OSPAP je součástí velké mezinárodní sítě, jsme třetí
největší distribuční řetězec v obchodu s papírem, tak proč se nespojit s lídrem
na poli firemních magazínů, jakým je ASTRON studio CZ.
- 12 -
Čím chcete zaujmout své klienty a co vše si od magazínu slibujete?
Je mi jasné, že si nemůžeme hrát na magazín typu autařského, kde vás
prostě daný segment chytne za srdce… Přesto si myslím, že se i časopis
o papírenském segmentu dá dělat kvalitně. Vsadili jsme na progresivní design
a profesionální žurnalistiku, v článcích chceme našim klientům vysvětlit a ukázat vše, co děláme. Cílem není bavit, ale informovat a pomáhat v orientaci…
Chápu to tedy dobře, že je pro vás letošní rok v komunikaci velmi
zlomový? Ano, letos OSPAP oslavil 51 let existence, a protože jsme si
uvědomili, že není žádný mladíček a je třeba obstát v moderním světě,
přizpůsobili jsme tomu veškeré kroky. Nechali jsme si zpracovat výzkum
naší image, který jasně ukázal, že je třeba postupovat moderně, chovat se
moderně a komunikovat moderně. Hrdě se hlásíme k tomu, že je náš tržní
podíl stále na první příčce a chceme tvrdě bojovat, abychom dokázali, že to,
co se budovalo pět desítek let, obstojí i v současném digitálním vnímání světa.
Souvisí tyto změny i s celkovým nastavením strategie vaší mateřské australské skupiny PaperlinX? Určitě ano… Jsme moderní firma
s moderním zázemím, a přesto se dá říci, že jsme tradiční – už jen vzhledem
k délce naší existence na trhu. PaperlinX je mezinárodní velkoobchodní
síť, která vždy určovala trendy. Jasně deklaruje světu i trhu, co se bude
dít. V současnosti jdeme za stejným cílem – zaměřme se na jeden bod
filozofie – mysleme ekologicky. Vždy jsme si všímali ekologie v papírenském
průmyslu, letos vše vyústilo v získání dvou důležitých certifikátů FSC a PEFC.
Ostatně veškeré informace o těchto krocích si můžete přečíst v hlavním
tématu tohoto čísla. Zavádění uvedených certifikátů je v celosvětovém
měřítku během na dlouhou trať, postupně přicházejí další a další společnosti,
které se chtějí ekologicky profilovat, tak buďme mezi nimi, buďme jejich
partnery. Principem a vizí danými mezinárodní skupinou totiž je – buďte
připraveni a udávejte směr.
Určujete trendy… jaké další kromě ekologie to jsou a co se v současnosti nejvíce prodává? Je otázkou, kdy se spotřeba papíru zcela zastaví...
Vliv na jeho spotřebu má celá řada faktorů a svět se posouvá od běžného
papíru k nejrůznějším modifikacím, které reagují na nové technologické trendy.
Filozofie obchodu je jednoduchá – neustále obohacovat sortiment a dodávat
kvalitní a komplexní služby.
Jak je vidět, éry elektronického papíru se tedy nebojíte? Společnost
Avery Dennison pořádá čas od času přednášky, které mapují nejčastější
futuristické vize a snaží se na ně adekvátně reagovat. Stejným způsobem
se chováme i my. Sami vytváříme nové trendy a jsme schopni okamžitě
zareagovat na každou změnu zvenčí.
Svůj podíl na globalizaci tohoto trhu tedy nezapřete… Ano, OSPAP
je součástí velkého mezinárodního řetězce a jako takový představuje širokou možnost obchodování. Podílíme se na společné distribuci, vytváříme
projekty, které přesahují rámec České republiky. Máme široký prostor
pro kreativitu, protože jsme součástí mezinárodní integrace a vedeme
si v ní dobře.
Napadá mě jediné – svět se mění a my s ním? Jistě, snažíme se upoutat
a být progresivní. Budujeme dlouhodobé vztahy se zákazníky a snažíme se
udávat tempo. Prostě bojujeme… •
- 13 -
Divize
Quatumenit
studií a rozšíření sortimentu pro digitální tisky,“
prozradil nám k tomu Jiří Bilík. Při dotazu na
největší specialitu své divize pak prohlásil, že je to
především: „Kvalitní produkt za rozumnou cenu.“
Balicí a obalové materiály
Silná čtyřka OSPAPu
Každá firma má určitou strukturu a funguje na principech daných
komunikačních kanálů. Pro lepší orientaci a také jako důkaz promyšlenosti
vnitřních vazeb ve společnosti vám na těchto stránkách představíme systém
divizí společnosti OSPAP.
S
polečnost OSPAP je největším velkoobchodem s papírem v ČR s 30% podílem
na trhu. Se 190 zaměstnanci dosahuje
ročních tržeb přesahujících 1,6 miliardy korun. Velikost společnosti, šíře sortimentu a počet zákazníků
samozřejmě podmiňuje členění OSPAPu do divizí.
Protože ve světě obchodu platí zlaté pravidlo, že na
prvním místě všeho stojí zákazník, není rozdělení
divizí přizpůsobeno druhům sortimentu, ale právě
zákazníkům. Jak nám prozradil manažer marketingu Marek Juda, hlavní ideou tohoto rozdělení
je, aby každý zákazník komunikoval vždy s jednou
kontaktní osobou.
Materiály pro ofsetové tiskárny
zivní papíry a obálky, samolepicí papíry a etikety,
grafické lepenky, recyklované papíry, samopropisující papíry, novinové papíry a další papírenský
sortiment.
Kromě toho divize svým zákazníkům dodává
i ofsetové barvy (včetně míchaných na zakázku) a příslušenství, jako jsou laky a sušicí prášky
nebo manipulační zařízení. Podle slov manažerky pro klíčové zákazníky Marie Kotrlé má divize
u každé zásadní produktové skupiny definované
řady unikátních obchodních značek. Díky tomu se
pro většinu zákazníků např. značka Hello stala
synonymem pro nejkvalitnější křídový papír na trhu.
A jaké že jsou novinky divize Commercial Print?
V nedávné době například uvedla na trh kom-
Divize, které se v OSPAPu interně přezdívá Commercial Print, se svým zaměřením specializuje na
dodávku materiálu a služeb tiskárnám, nakladatelům, agenturám, grafickým studiím a velkým
korporátním zákazníkům.
Cílové skupině zákazníků odpovídá i sortiment
divize, který zahrnuje bezdřevé natírané papíry
(křídy), ofsetové bezdřevé nenatírané papíry, exklu-
pletní řadu recyklovaných natíraných papírů pod
názvem Revive, která doplní už prodávanou skupinu recyklovaných papírů přírodních. Kromě toho
tým pracuje na rozvoji již rozjetých projektů, jako
je například prodej digitálních papírů a techniky,
etiketových papírů a zejména na provozu velmi
úspěšné míchárny tiskových barev a prodeji technických zařízení.
- 14 -
Jako největší úspěch poslední doby jmenuje Marie
Kotrlá získání certifikátů FSC a PEFC, které firmě
umožní lépe a rychleji reagovat na stále častější
poptávky především ze zahraničí. Jak paní Kotrlá
řekla doslova: „Certifikáty dávají našemu obchodu
nový rozměr.“
Kancelářské komunikační papíry
Této divizi se v OSPAPu přezdívá stručně Business
Papers, a jak je z názvu patrné, zaměřuje se na
služby prodejcům kancelářského sortimentu, distributorům katalogů a velkým koncovým zákazníkům.
Sortiment divize představují ve velké míře papíry do
tiskáren a kopírek. Kromě toho v něm ale naleznete
například obálky, formuláře, tiskopisy a plotrové
papíry v rolích. Mezi nejžádanější produkty patří
podle ředitele divize Jiřího Bilíka kancelářské kopírovací papíry IBM, Motif a Real.
Ačkoliv by se mohlo zdát, že skupina zákazníků,
a tím pádem i sortiment divize, jsou velmi přesně
zaměřené, hledí i v Business Papers do budoucnosti s plány na rozšiřování své působnosti. „Chceme
se zaměřovat na obsluhu velkých reprografických
Divize s interním názvem Packaging dokazuje,
že OSPAP svým záběrem daleko přesahuje svou
původní pozici velkoobchodu papírem. „Naše
divize se zabývá prodejem obalových materiálů,“ charakterizuje její zaměření vedoucí Václav Urban. „Je jedno, jestli je materiál papírový,
plastový nebo jiný. Sortiment ovšem i nadále
rozšiřujeme, v nedávné době jsme do něj zařadili
i balicí techniku.“
Stejně jako ostatní divize OSPAPu i Packaging razí
filozofii One-stop-shopping: kompletní sortiment
obalů, který je k dispozici ve skladu s dodáním
do 24 hodin. Zákazníkům nabízí stálou kvalitu
sortimentu a služeb a kromě standardní nabídky
jsou její pracovníci schopni vypracovat řešení
na míru konkrétním požadavkům a potřebám
zákazníka včetně zajištění skladování a distribuce.
Obalové materiály jsou v dnešní době produkovány v takovém množství, že postihnout celou
šíři jejich sortimentu je prakticky nemožné. Firmy, které v tomto oborou podnikají, se proto
většinou zaměřují pouze na určitá specializovaná odvětví. V případě OSPAP Packaging jde
zejména o materiály na ochranu výrobků během
skladování, dopravy a distribuce. Specializace
ovšem neznamená, že by sortiment byl nějakým
způsobem omezený. Naopak, kromě samotných
obalových materiálů v něm nově najdete i ovinovací stroje a v nejbližší době se rozroste o vázací
pásky určené k přepáskování krabic, svazkování
a převazování různých výrobků a k fixaci zboží
na paletě.
Jakou výhodu poskytuje svým zákazníkům divize
Packaging v porovnání s konkurencí? „Naší předností je zejména okamžitá reakce na požadavky
zákazníků,“ říká Václav Urban. „Stále hledáme
nové dodavatelské zdroje a udržujeme bezproblémovou kontinuitu dodávek, a tím stabilní dostup-
Předností této struktury divizí je zejména
možnost okamžité
reakce na požadavky
zákazníků.
Multiexpo
Divize vznikla přidružením firmy Multiexpo ke
společnosti OSPAP v roce 1999. Historie Multi­
expa sahá až do roku 1991, kdy zahájilo svou
činnost na brněnském výstavišti a zaměřovalo
se na oblast grafického zpracování výstavních
stánků. Kromě prodeje materiálů pro sign­
making nabízelo plotrovou grafiku, sítotisk
a modelářské zpracování plastových materiálů a pěnového polystyrenu. Postupně do sorti­
mentu přibývala široká nabídka samolepicích
fólií, deskových materiálů, LED světelných prvků,
bannerů, řezacích plotrů, termolisů a prezentačních systémů.
nost sortimentu. Kromě toho jsme ve spolupráci
se sesterskými společnostmi ze skupiny PaperlinX
schopni řešit zakázky v nadnárodním měřítku,
což je v dnešní stále propojenější ekonomice
nezanedbatelná výhoda.“
Různorodost divizí dokazuje, že OSPAP svým
záběrem daleko přesahuje svou původní pozici
velkoobchodu papírem.
- 15 -
V poslední době tvoří stále větší podíl sortimentu
oddělení technologií a materiálů pro digitální tisk.
Jak říká ředitel divize Tomáš Javůrek: „Začátky
v prodeji technologií byly složité, ale od chvíle, kdy
se podařilo navázat spolupráci s firmami, jako je
Agfa, Mutoh nebo Kalla, zaznamenalo oddělení
technologií rychlý rozvoj. Za zvlášť cenný úspěch
považuji uzavření výhradní distributorské smlouvy
s firmou Vutek.“
Zaměření divize odpovídá i složení jejích zákazníků.
Jedná se zejména o výrobce reklamy obecně,
mezi které patří tiskárny, signmakeři, reklamní
agentury, ale i marketingová oddělení firem.
I v budoucnu chce Multiexpo neustále rozšiřovat nabídku svých služeb a materiálů pro celé
portfolio zákazníků. O tom, že svou snahu myslí
opravdu vážně, svědčí fakt, že i v nepříznivých
podmínkách krize tato divize neustále zvyšuje
svůj podíl na trhu. •
Ing. Jaroslav Němec
OSPAP tým
Produktový manažer
V OSPAPu pracuje sedm let. Nastoupil
na pozici produktového manažera pro
samolepicí papíry a fólie, poté přestoupil na
post produktového manažera materiálů BU
Commercial Print a před třemi lety přibyla do jeho
záběru i míchárna tiskových barev. V různých
výrobních a obchodních pozicích papírenského
a polygrafického průmyslu pracuje celý svůj
profesní život. Jak říká, je rád, že své zkušenosti
může uplatnit ve firmě, která u zákazníků
platí za jedničku ve svém oboru.
V krátkých profesních profilech vám postupně představíme
zázemí profesionálů, bez nichž by klientský servis nefungoval.
Ing. Marie Kotrlá
Po dokončení VŠCHT Praha v r. 1983
pracovala řadu let jako vedoucí prodeje
v Olšanských papírnách, svého času jednom
z největších výrobců grafických a cigaretových
papírů na tuzemském trhu. Do OSPAPu
nastoupila v roce 2000 na pozici Key Account
Manager, ve které působí dodnes, i když podle
jejích slov její náplň doznala během
doby některých změn.
Když dostane zákazník do rukou produkt
OSPAPu, kde na něm najde váš „díl práce“?
Myslím, že můj díl práce není pro běžného zákazníka příliš viditelný, najdete ho hlavně v pozadí – např.
to, že zákazník dostane správné zboží ve správný
čas, že pomohu s konzultací o jeho kvalitě a určení,
že mohu nabídnout i řadu dalších kontaktů.
OSPAP je lídrem ve svém oboru na českém
trhu. Jaká je podle vás jeho přidaná hodnota?
Domnívám se, že výraznou devízou naší firmy je
stálé a spolehlivé zázemí, které je dáno jednak
spolehlivostí a profesionalitou lidí, jednak dlouhodobou strategií. Naši zákazníci si velmi cení toho,
že garantujeme dlouhodobou záruku sortimentu,
nabízíme prověřené značky a vždy najdeme řešení
pro neobvyklé požadavky a situace. Současně
dokážeme reagovat i na změny na trhu, nabídka
se výrazně rozšiřuje o zboží, které usnadní našim
klientům nakupování (one-stop-shop).
Jak vaše pozice zapadá do celkového fungování firmy? Například s kterými odděleními nejvíce spolupracujete? Spolupracuji
OSPAP je lídrem ve svém oboru na českém trhu. Čím to je? Nabízíme výrobky velkých
a renomovaných evropských výrobců ve vysoké
kvalitě za rozumnou cenu. Od konkurence se
lišíme opravdu rozumnou cenovou politikou, jasným strategickým postojem na trhu, vstřícností
a odpovědností k případným reklamacím a širokou
škálou standardního sortimentu.
Ing. Petr Breburda, MBA
Ředitel prodeje, člen představenstva
Po ukončení vysoké školy spojil svůj profesní
život s oblastí tisku a papíru. Několik let v úvodu
kariéry pracoval v nákupních odděleních velkých
tiskáren, poté přešel na druhou stranu barikády
a vyzkoušel si pozici prodejce. Posledních 16 let
pracuje ve stávající firmě. Přes vedoucího prodeje
závodu Hostivař a řízení oblasti prodeje, nákupu
i marketingu se dostal na současnou pozici.
Zavedli jste v nedávné době nějaké novinky?
Naše divize chystá rozšíření sortimentu o materiály
pro digitální tisky, abychom vyhověli požadavkům
velkých studií... •
Čím se odlišujete od konkurence? Věřím,
že jsme nejlepší v každém směru. Lidé rádi
komunikují s takovým partnerem, který se
upřímně zajímá o jeho potřeby a požadavky.
Zavedli jste v nedávné době nějaké novinky? Aktuálně to jsou nově získané certifikáty FSC a PEFC. Ty nás řadí do společnosti
subjektů, kterým není lhostejné, v jakém prostředí budeme my a naše děti žít. Obchod
v posledních letech získal nový rozměr, nejde
jen o nakupování a prodávání, mnozí začínají
přemýšlet nejen nad cenou, ale také nad řadou
dalších důležitých věcí. Z tohoto pohledu bude
jistě pro naše zákazníky a především pro jejich
velké korporátní klienty zavedení nové kolekce
recyklovaných papírů pod názvem Revive. Jako
obchodník mohu říci, že se na tuto produktovou
řadu velmi těším, je to bezpochyby nová výzva. •
- 16 -
Jiří Bilík
Ředitel divize kancelářských papírů
Vystudoval Filozofickou fakultu Univerzity Palackého
v Olomouci, obor Výchova a vzdělávání
dospělých. Do OSPAPu nastoupil v roce 2000
z firmy Interpap, kde působil jako vedoucí
střediska Brno. Od roku 2000 do 2004 postoupil
na pozici ředitele závodu Brno a od roku 2004
je zodpovědný za prodej kancelářských papírů
v rámci celé České republiky.
Text: Jiří Holubec, foto: ASTRON studio CZ
Jak byste ve stručnosti popsala své pracovní zařazení? Mým úkolem je péče o klíčové zákazníky firmy v oblasti grafických papírů,
tedy péče o tiskárny. Mimoto se zabývám péčí
o kontakty na největší české knižní nakladatele
a vydavatele, sleduji knižní trh a jeho trendy.
Nejčastěji jsem v kontaktu se zákaznickým
servisem. S tím souvisí i těsný kontakt s nákupem – klíčoví zákazníci mají často velmi neobvyklé požadavky. Jak se mění požadavky trhu
ve směru k materiálům, které vyžadují zvláštní
osvědčení a certifikáty, stále častěji spolupracuji
i s oddělením marketingu. Ve firmě působím
i jako členka týmu zavádějícího a ošetřujícího
řídicí systém firmy, který koordinuje odesílání
zboží a dokladů. Díky tomu jsem často v kontaktu s IT oddělením a skladem. Rovněž průběžně
ošetřuji a řídím nový CRM systém.
Jaké je vaše firemní zařazení a jak byste je
ve stručnosti popsal zákazníkům? Zastávám
pozici, jejíž hlavní náplní je strategické řízení prodeje. Jinými slovy zajišťuji našim klientům a partnerům dlouhodobě profesionální úroveň služeb
a kvalitu produktů a zároveň firmě dlouhodobý
komerční rozvoj.
Jaká je vaše firemní pozice a jak zapadá do
celkového fungování firmy? Jsem zodpovědný
za jejich prodej v rámci České republiky. Naše
oddělení je jednou z celkem čtyř interních divizí
v rámci firmy OSPAP, které spolu všechny velmi
úzce spolupracují. Mnoho zákazníků totiž odebírá
sortiment od několika divizí – například obalový
materiál, natíraný či nenatíraný papír velkých formátů nebo materiál pro reklamní účely.
Manažer pro klíčové zákazníky
Jak byste popsal svým zákazníkům to, co
v OSPAPu děláte? Jsem součástí prodejního
týmu, takže se snažím svým dílem pomoci
k jeho lepším výsledkům, a tím i lepším výsledkům celé firmy. Podílím se na tom, abychom
zákazníkům byli schopni nabídnout zboží,
které by svým určením, kvalitou i cenou bylo
přesně ve středu jejich zájmu, a aby ostatní
kolegové z prodeje měli dostatek produktových
znalostí a informací potřebných ke správnému
prezentování našeho zboží u zákazníků. Abychom neprodávali jen „papír“, ale materiál pro
zhotovení tiskovin s maximem doporučení pro
správné zacházení a zpracování, která umožní
dosažení dobrého výsledku bez následných
komplikací, to vše ke spokojenosti tiskárny
a konečného zákazníka.
Jak vaše pozice zapadá do celkového
fungování firmy? S nejbližšími kolegy se podílím na výběru našeho sortimentu, důležitá je
potom podpora vybraných produktů formou
školení, písemných a vzorkových materiálů.
Dále je nutné předávání informací kolegům
a zákazníkům, takže nejbližší spolupracovníci
jsou pro mě krom těch z prodeje hlavně pracovníci z nákupu a z marketingového oddělení.
OSPAP je lídrem ve svém oboru na českém trhu. Čím to je? Co nabízí svým
zákazníkům navíc? Kromě šíře standardního sortimentu jsou to především znalosti
a zkušenosti prodejního týmu. Zákazníkovi
jsme schopni nejen prodat požadované zboží,
ale také podat potřebné informace na odborné
úrovni. To je důležité, aby nedošlo k případné
technologické chybě při vzniku tiskoviny v tiskárně a k možným komplikacím, reklamacím
apod. Komplexnost a odbornost zákazník
dokáže ocenit, a i díky tomu se vrací.
Na jaké novinky či služby byste rád upozornil? Protože jsem zaměřen na produkty,
rád bych připomněl, že jako jediní z velkoobchodů papírem jsme schopni dodávat tiskové
barvy v odstínech namíchaných podle přání
zákazníka. Neprodáváme jen široký sortiment
různých druhů papírů, v naší nabídce stojí
za pozornost také zařízení, které usnadňuje
manipulaci s papírem. Rychlým a jednoduchým
způsobem je schopno obrátit paletu papíru,
a připravit jej tak pro potisk zadní strany. •
- 17 -
takřka se všemi odděleními. Nejvíce to však
jsou oddělení nákupu a marketingu. Velmi volně
řečeno se dá říci, že štafeta se přebere od nákupu
a společně s marketingem se předá logistice
s tím, že finální slovo potom mají finance.
Když dostane zákazník do rukou výrobek od
OSPAPu, kde na něm najde váš „díl práce“?
Přesněji řečeno se nejedná o výrobek, ale produkt
prodávaný a distribuovaný OSPAPem. Můj díl
práce může být v tom, že produkt je vůbec vybrán
do nabídkové řady, zvolí se mu marketingová
podpora, nastaví se cena a vybere se prodejce.
Jak si vysvětlujete, že je OSPAP lídrem ve
svém oboru na českém trhu? Co nabízí svým
zákazníkům navíc? To, že jsme vedoucí firmou
na trhu, je dáno velmi detailní znalostí trhu, úrovní
profesionality a logistických možností.
Dokázal byste identifikovat, co přinášíte
svým zákazníkům navíc vy a vaše oddělení? Čím se odlišujete od konkurence? Myslím, že nosným znakem, jímž se odlišujeme, je
konzistentnost. Mnoho věcí může být podobných – produkty, servis, cena. Hlavním rozdílem
a bonusem jsou lidé.
Zavedli jste v nedávné době nějaké novinky,
o kterých by se vaši zákazníci měli dozvědět? Nebo nějaké novinky v blízké době
chystáte? Současná doba nedovoluje příliš
rozvíjet nabídku sortimentu, avšak hlavní novinkou podzimu 2009 je v magazínu prezentovaná
kolekce natíraných a nenatíraných papírů Revive,
která zahajuje svou celoevropskou kampaň. •
Hlavním artiklem
skupiny Mondi je
P
očátky působnosti skupiny Mondi
sahají do šedesátých let minulého století. Společnost Mondi byla založena
jako divize mezinárodní těžařské společnosti
Anglo American plc, která v roce 1967 otevřela
papírenské závody v jihoafrickém Merebanku.
O dvě desetiletí později se společnost rozhodla
expandovat do Evropy. Počínaje 90. léty minulého století se členy Mondi Group postupně
stávaly firmy v Rakousku, Velké Británii, Francii,
Rusku, Slovensku, Polsku, Maďarsku, Dánsku,
Nizozemsku, Bulharsku a Itálii. V roce 2007
se Mondi odpojilo od mateřské skupiny Anglo
American plc a stalo se veřejně obchodovatelnou
firmou duálně zapsanou na burze v Londýně
(LSE) a Johannesburgu (JSE). Od roku 2008
společnost zahájila svou působnost ve dvou
divizích – Europe&International a South Africa.
Hlavním artiklem skupiny Mondi je nenatíraný bezdřevý papír (UFP) a obalové materiály.
Zaměstnává přes 33 000 pracovníků v 35 zemích
celého světa a provozuje 118 výrobních zařízení.
Mondi se převážně orientuje na trhy západní,
střední a východní Evropy, Ruska a jižní Afriky.
Mondi
kvalitní partnerství
Pokud partnerství trvá dvacet let, dá se s jistotou tvrdit, že je velmi úspěšné.
Mondi v České republice
Více než dvě dekády trvá i obchodní spolupráce OSPAPu se společností
Obchodní zastoupení Mondi Česká republika
zahájilo svoji činnost na počátku roku 1998.
Původně jako organizační složka Mondi CZ
zastupovalo prodejní oddělení závod Mondi
SCP na českém trhu. Od roku 2000 Mondi CZ,
už v podobě společnosti s ručením omezeným,
působí na českém trhu jako obchodní zástupce
skupiny Mondi Uncoated Fine Paper. Firma se
zaměřuje zejména na spolupráci s významnými
distributory papírenských produktů, velkoobchody, s výrobci tiskových zařízení a dodavatelskými
řetězci kancelářských potřeb.
Mondi CZ se orientuje především na prodej
kancelářských papírů, které splňují veškeré
požadavky moderní komunikace pro laserové
a inkoustové tiskárny a kopírky. Další důležitou
obchodní komoditou je ofsetový papír dostupný
ve formátech a rolích v široké škále gramáží,
Color Copy – papír pro barevný laserový tisk
a pre-printové papíry.
Mondi a o její úspěšnosti nelze ani v nejmenším pochybovat.
prodeje ofsetových
papírů.
- 18 -
Text: Jiří Holubec, foto: Mondi Group
zejména v oblasti
nenatíraný bezdřevý
papír (UFP) a obalové
materiály.
Mondi a OSPAP
Počátky obchodního partnerství mezi Mondi
a společností OSPAP se datují do poloviny
devadesátých let. Spolupráce se rozvíjí zejména
v oblasti prodeje ofsetových papírů. OSPAP je
v této komoditě s obchodním názvem Maestro Print významným a silným hráčem na českém trhu. Vzájemná spolupráce se neustále
vyvíjí, a jak potvrdil zástupce firmy, Mondi má
velký zájem ve spolupráci nadále pokračovat
i v budoucnu. Velký potenciál vidí Mondi v oblasti
multifunkčních kopírovacích papírů.
Mondi a životní prostředí
Udržitelný rozvoj je pro Mondi jedním z nejdůležitějších strategických pilířů společnosti.
K neustálému zlepšování životního prostředí
má Mondi vypracovaný environmentální program
a stanovené cíle, jejichž dosažení patří k firemním
prioritám. Jakožto významný zpracovatel dřeva
a výrobce papíru a celulózy se společnost dobrovolně rozhodla zapojit do certifikačního procesu FSC a certifikace dodavatelského řetězce
PEFC. Cílem firmy je demonstrovat označení
finálního produktu značkou FSC a PEFC, aby
Mondi Uncoated Fine Paper
Spolupráce
s OSPAPem se rozvíjí
Od roku 2007 společnost rovněž nabízí své
výrobky v řadě Green Range, která se skládá
výhradně z FSC (Forest Stewardship Council)
certifikovaných produktů, TCF (totally chlorine
free) papírů a ze 100% recyklovaných papírů.
Mondi Uncoated Fine Paper je předním výrobcem papíru pro kanceláře a papíru pro grafické použití. Svoje výrobní závody má v pěti
zemích a zákaznická centra odbytu po celém
světě. Sortiment zahrnuje nejen papír pro použití
v kancelářích, ale také pro pre-print a ofsetové
aplikace. Mezi nejznámější značky patří Color
Copy, evropský lídr v oblasti papírů určených pro
barevný laserový tisk, Snegurochka, IQ, MAESTRO, BIO TOP 3® a Nautilus®.
- 19 -
bylo hned na první pohled vidět, že výrobky
pocházejí z certifikovaných a řádně obhospodařovaných lesů. •
Drobnosti a zajímavosti
Mondi Uncoated Fine Paper se pyšní několika
světovými prvenstvími a velký důraz na výzkum
a vývoj činí z Mondi jednoznačného průkopníka
ve svém oboru. V roce 1967 uvedla společnost
na trh první kopírovací papír na světě, který byl
vhodný pro tisková zařízení se suchým tonerem.
V roce 1989 spatřil světlo světa celosvětově
první bezchlórově bělený kopírovací papír pod
názvem Bio Top 3. Mondi má dvě světová
prvenství v certifikaci FSC. V roce 2000 byl
značkou FSC jako první na světě certifikován
kopírovací papír pod názvem Rotatrim a v roce
2005 byla značka FSC udělena speciálnímu
papíru pro barevný laserový tisk pod názvem
Color Copy právě z produkce skupiny Mondi.
V roce 2009 získala celá řada Color Copy
včetně Color Copy Coated certifikát FSC (Forest
Stewardship Council).
- 20 -

Podobné dokumenty