Vážené kolegyně, Vážení kolegové, zdravím Vás jménem všech

Komentáře

Transkript

Vážené kolegyně, Vážení kolegové, zdravím Vás jménem všech
Vážené kolegyně,
Vážení kolegové,
zdravím Vás jménem všech pracovníků našeho zařízení v novém roce 2010, děkuji za Vaši spolupráci v
roce uplynulém a do toho letošního přeji hodně zdraví, úspěchů a spokojenosti.
Věříme, že k úspěšnosti Vás i Vašich spolupracovníků částečně přispějeme i my novou nabídkou vzdělávacích programů. A pokud se tak stane, budeme velmi rádi.
Za kolektiv pracovníků Školského zařízení pro DVPP Královéhradeckého kraje
Mgr. Marcela Nováková v. r.
ředitelka organizace
leden 2010
Obsah
Úvodní slovo
Metodické pokyny k nabídce programů . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10
Přehled interních pracovníků . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 12
Jak se spojit se Školským zařízením pro DVPP Královéhradeckého kraje . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 13
0 Školský management
pracoviště Hradec Králové . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
1-00-2-01 Péče o majetek I . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
1-00-2-02 Studium pro ředitele škol a školských zařízení . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
1-00-2-03 Marketing školy . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
1-00-2-04 Vedení lidí koučováním . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
1-00-2-05 Péče o majetek II . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
1-00-2-06 Projekt Ředitel 2012 - Modul Právo v praxi školského managementu . . . . . . . . . . . . . . . .
1-00-2-07 Péče o majetek III . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
1-00-2-08 Projekt Ředitel 2012 - Modul Řízení pedagogického procesu . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
1-00-2-09 Prezentace školy v médiích . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
1-00-2-10 DPH v účetní praxi škol a školských zařízení. Změny v zákoně o DPH v r. 2010 . . . . . . . . . . . .
1-00-2-11 Zabezpečení výuky žáků se speciálními vzdělávacími potřebami a ŠVP . . . . . . . . . . . . . . .
1-00-2-12 Péče o majetek z pohledu vedoucího pracovníka . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
1-00-2-13 Odpovědnost školy za škodu při pracovních a školních úrazech a nemocech z povolání po 1. lednu 2010
1-00-2-14 Plán rozvoje pedagogických pracovníků . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
1-00-2-15 Projekt Ředitel 2012 - Modul Ekonomika a finanční management . . . . . . . . . . . . . . . . .
1-00-2-16 Základy řízení lidských zdrojů . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
1-00-2-17 Videotrénink evaluace vzdělávání . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
1-00-2-18 Vedení lidí koučováním II . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
pracoviště Trutnov . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
2-00-2-01 Setkání ředitelů mateřských škol . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
2-00-2-02 Právní vědomí ve školní praxi. Trestná činnost dětí a mládeže . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
2-00-2-03 Základní právní předpisy na úseku požární ochrany . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
2-00-2-04 Vybrané kapitoly z legislativy. Správní řád ve školství . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
pracoviště Rychnov nad Kněžnou . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
3-00-2-01 Řízení školy s podporou programu BAKALÁŘ. Matrika . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
3-00-2-02 Aktuální problémy v účetnictví příspěvkových organizací. Účetní závěrka, zaúčtování fondů a dotací . .
3-00-2-03 Školení vedoucích zaměstnanců o požární ochraně . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
pracoviště Jičín . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
4-00-2-01 Péče o majetek. Tvorba vnitřních předpisů . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
4-00-2-02 Školení vedoucích zaměstnanců o požární ochraně . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
4-00-2-03 Nové třídní knihy a další školské dokumenty . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
4-00-2-04 Výchovné poradenství . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
4-00-2-05 Ochrana člověka za mimořádných událostí . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
4-00-2-06 Zabezpečení výuky žáků se speciálními vzdělávacími potřebami a ŠVP . . . . . . . . . . . . . . .
4-00-2-07 Plán rozvoje pedagogických pracovníků . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
pracoviště Náchod . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
5-00-2-01 Setkání ředitelů mateřských škol . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
5-00-2-02 Řízení školy s podporou programu BAKALÁŘI. Konec školního roku . . . . . . . . . . . . . . . .
5-00-2-03 Řízení školy s podporou programu BAKALÁŘI. Rozvrh a suplování . . . . . . . . . . . . . . . .
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
18
18
18
18
18
18
18
19
19
19
19
19
20
20
20
20
20
20
21
21
21
21
21
21
22
22
22
22
22
22
22
22
22
23
23
23
23
23
23
23
23
1 Pedagogika, psychologie, speciální pedagogika, zdravý životní styl
pracoviště Hradec Králové . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
1-01-2-01 Studium pedagogiky A . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
1-01-2-02 Studium pedagogiky B - vychovatel . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
1-01-2-03 Program pro kvalifikované výchovné poradce bez speciálně pedagogického vzdělání . . . . .
1-01-2-04 Školní psycholog a jeho úloha v životě školy . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
1-01-2-05 Studium k výkonu specializovaných činností - prevence sociálně patologických jevů / 1. semestr
1-01-2-06 Prevence syndromu vyhoření . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
25
25
25
25
25
26
26
26
1
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
. .
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
OBSAH
1-01-2-07 Studium pedagogiky B - pedagog volného času . . . . . . . . . . . . . . . . .
1-01-2-08 Program pro kvalifikované výchovné poradce se speciálně pedagogickým vzděláním
1-01-2-09 Jak vypracovat individuálně vzdělávací program . . . . . . . . . . . . . . . . .
1-01-2-10 Poruchy chování dětí . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
1-01-2-11 Jak pomoci žákům s obtížemi v počítání . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
1-01-2-12 Asistent pedagoga . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
1-01-2-13 Modelovým zpřítoměním proti agresivitě a neklidu . . . . . . . . . . . . . . .
1-01-2-14 Simulační hry . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
1-01-2-15 Šikana na základní škole . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
1-01-2-16 Vedení třídní hodiny a rozhovoru s rodičem . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
1-01-2-17 Práce s problematickými vztahy žáků v třídních kolektivech . . . . . . . . . . .
1-01-2-18 Hra ve vyučování a pozitivní klima . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
1-01-2-19 Školní vzdělávací program v praxi . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
1-01-2-20 Rozvíjíme sebevědomí a schopnost empatie u dětí . . . . . . . . . . . . . . . .
1-01-2-21 Využití terapimasteru . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
1-01-2-22 Poruchy komunikace a vztahů v rodině . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
1-01-2-23 Jak rozvíjet nadané žáky v běžných třídách . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
1-01-2-24 Rozvoj profesních kompetencí - formy a metody práce a jejich evaluace . . . . . .
1-01-2-25 Pravidla a kritéria hodnocení žáků . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
1-01-2-26 Jak zvýšit školní úspěšnost žáků . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
1-01-2-27 Projektové vyučování - Ruce . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
1-01-2-28 Práce s dětmi s poruchou pozornosti a hyperaktivitou . . . . . . . . . . . . . .
1-01-2-29 Drogy a škola . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
1-01-2-30 Proč dítě zlobí . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
1-01-2-31 Jak vychovávat žáky k prosociálním postojům . . . . . . . . . . . . . . . . . .
pracoviště Trutnov . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
2-01-2-01 Metody dramatické výchovy ve výuce . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
2-01-2-02 Základní sociální potřeby dětí a žáků, prevence nežádoucího chování . . . . . . .
2-01-2-03 Profylaxe řečových vad . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
2-01-2-04 Canisterapie - asistenční pes . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
2-01-2-05 Výukové metody . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
2-01-2-06 Individuální vzdělávací plán integrovaného žáka . . . . . . . . . . . . . . . .
2-01-2-07 Vedení reedukační skupiny na základní škole . . . . . . . . . . . . . . . . . .
2-01-2-08 Návštěva stacionáře . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
2-01-2-09 Hrubá slova v dětském slovníku . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
2-01-2-10 Návštěva speciální školy . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
2-01-2-11 Jak odstraňovat grafomotorické obtíže u žáků v ZŠ . . . . . . . . . . . . . . .
2-01-2-12 Dítě na cestě ke zločinu . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
pracoviště Rychnov nad Kněžnou . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
3-01-2-01 Učitel a stres. Relaxační techniky . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
3-01-2-02 Metody aktivního učení . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
3-01-2-03 Rozvoj emoční inteligence . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
3-01-2-04 Jak odstraňovat grafomotorické obtíže u dětí v MŠ a žáků v ZŠ . . . . . . . . . .
3-01-2-05 Jak předejít problémům s hlasem . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
3-01-2-06 Projektové vyučování . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
3-01-2-07 Co nás ve škole neučili aneb Současné trendy v metodách práce s žáky . . . . . . .
3-01-2-08 Dvoudenní setkání výchovných poradců . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
3-01-2-09 Problémové děti a problémoví rodiče . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
3-01-2-10 Metody aktivizace a motivace žáků v hodinách . . . . . . . . . . . . . . . . .
3-01-2-11 Cestička do školy aneb Budou z nás školáci . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
3-01-2-12 Emoce v pohybu. Živly Země a Voda . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
3-01-2-13 Hádanky a prožitkové hry pro děti a mládež . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
3-01-2-14 Člověk a jeho svět, integrovaná výuka . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
pracoviště Jičín . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
4-01-2-01 Alternativní a augmentativní komunikace ve vzdělávacím procesu . . . . . . . .
4-01-2-02 Projekční testy . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
4-01-2-03 Hrátky s pamětí . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
2
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
27
27
27
27
27
28
28
28
28
28
29
29
29
29
29
29
29
30
30
30
30
30
30
31
31
31
31
31
31
31
31
32
32
32
32
32
32
33
33
33
33
33
33
33
33
34
34
34
34
34
34
35
35
35
35
35
35
OBSAH
4-01-2-04 Školní násilí . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
4-01-2-05 Projekty na 1. stupni ZŠ . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
4-01-2-06 Jak připravit adaptační kurz . . . . . . . . . . . . . . . . .
4-01-2-07 Jak zvládat stres . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
4-01-2-08 Dramatická výchova . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
4-01-2-09 Poruchy autistického spektra III . . . . . . . . . . . . . . .
pracoviště Náchod . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
5-01-2-01 Zpráva ze speciálně pedagogického vyšetření . . . . . . . . .
5-01-2-02 Jak motivovat žáka střední odborné školy nebo učiliště . . . . .
5-01-2-03 Rodič jako partner a dítě, které zlobí . . . . . . . . . . . . .
5-01-2-04 Práce s problematickými vztahy žáků v třídních kolektivech . .
5-01-2-05 Právní vědomí ve školní praxi . . . . . . . . . . . . . . . .
5-01-2-06 Poruchy autistického spektra. Vzdělávací a výchovné přístupy .
5-01-2-07 Jak zvládat zlost a agresivitu? . . . . . . . . . . . . . . . .
5-01-2-08 Řeč těla - jak porozumět druhým z gest, mimiky a postojů těla II
5-01-2-09 Metody aktivizace a motivace žáků v hodinách . . . . . . . .
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
35
35
36
36
36
36
36
36
36
37
37
37
37
37
37
37
2 Mateřská škola
pracoviště Hradec Králové . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
1-02-2-01 Zdravá abeceda - Co dělá tělo, když se hýbu . . . . . . . . . . . . . .
1-02-2-02 Veselé pískání . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
1-02-2-03 Rozvoj řeči v předškolním věku se zaměřením na výslovnost . . . . . .
1-02-2-04 Pedagogická diagnostika dítěte v mateřské škole . . . . . . . . . . .
1-02-2-05 Pedagogická diagnostika dítěte v mateřské škole . . . . . . . . . . .
1-02-2-06 Aerobik v mateřské škole . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
1-02-2-07 Rozvoj grafomotoriky u dětí v předškolním věku . . . . . . . . . . . .
1-02-2-08 Tanečky v mateřské škole . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
1-02-2-09 Když si děti vzájemně ubližují . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
1-02-2-10 Návštěva v MŠ. Montessori systém . . . . . . . . . . . . . . . . . .
1-02-2-11 Pohybem a hrou v MŠ a ŠD . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
1-02-2-12 Hyperaktivní, hypoaktivní a agresivní dítě v MŠ . . . . . . . . . . . .
1-02-2-13 Pohybový režim v rámci ŠVP MŠ . . . . . . . . . . . . . . . . . .
1-02-2-14 Zábavné pohybové hry v MŠ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
1-02-2-15 Jak aktualizovat ŠVP . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
1-02-2-16 Zdravá abeceda - Dělám, co mě baví . . . . . . . . . . . . . . . . .
1-02-2-17 Projekt Mensa pro školky . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
1-02-2-18 Návštěva v mateřské škole. Sloučené MŠ . . . . . . . . . . . . . . .
1-02-2-19 Slavnosti v MŠ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
1-02-2-20 Efektivní metody výuky jako prostředek k utváření klíčových kompetencí
pracoviště Trutnov . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
2-02-2-01 Hudebně pohybové činnosti v MŠ od podzimu do léta II . . . . . . . .
2-02-2-02 Rytmizování v MŠ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
2-02-2-03 Předcházíme vývojovým odchylkám dětí v MŠ . . . . . . . . . . . . .
2-02-2-04 Stolní a deskové hry v MŠ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
2-02-2-05 Nápady pro dětské ruce II . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
2-02-2-06 Předškoláci v pohybu - cvičíme jako myška . . . . . . . . . . . . . .
2-02-2-07 Pohybová cvičení pro děti. Netradiční jóga pro děti . . . . . . . . . .
2-02-2-08 Bystříme své smysly . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
2-02-2-09 Kouzelná flétna v MŠ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
pracoviště Rychnov nad Kněžnou . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
3-02-2-01 Veselé pískání a správné dýchání . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
3-02-2-02 Velikonoční floristika pro malé . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
3-02-2-03 Pedagogická diagnostika dítěte v mateřské škole . . . . . . . . . . .
3-02-2-04 Hudební hrátky. Muzikoterapie . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
3-02-2-05 Dramatická výchova v MŠ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
3-02-2-06 Návštěva sloučené ZŠ a MŠ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
pracoviště Jičín . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
4-02-2-01 Klub ředitelek a učitelek MŠ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
39
39
39
39
39
39
39
39
40
40
40
40
40
40
40
41
41
41
41
41
42
42
42
42
42
42
42
42
43
43
43
43
43
43
43
44
44
44
44
44
44
3
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
OBSAH
4-02-2-02 Vývoj dětské řeči . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
4-02-2-03 Komunikace s dětmi. Hodné děti . . . . . . . . . . . . . . . .
4-02-2-04 Hry v MŠ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
4-02-2-05 Aktivity v přírodě a jejich využití v MŠ . . . . . . . . . . . . .
4-02-2-06 Jak aktualizovat ŠVP . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
4-02-2-07 Návštěva v MŠ s integrací dětí s SVP . . . . . . . . . . . . . .
pracoviště Náchod . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
5-02-2-01 Rozvojový program pro nezralé dítě . . . . . . . . . . . . . .
5-02-2-02 Na pomoc učitelům mateřských škol. Učíme moderními metodami
5-02-2-03 Smyslové vnímání a hry na jeho rozvoj . . . . . . . . . . . . .
5-02-2-04 Jarní a letní písně v hudbě a pohybu. Neseme, neseme májíček . .
5-02-2-05 Multikulturní výchova v MŠ. Watoto . . . . . . . . . . . . . .
5-02-2-06 Psychomotorická cvičení s prvky jógy . . . . . . . . . . . . .
5-02-2-07 Na pomoc pěveckým sborům. Sborečky v MŠ . . . . . . . . . .
5-02-2-08 Hry v přípravě k matematice v předškolním věku . . . . . . . .
5-02-2-09 Aktivity v přírodě a jejich využití v MŠ . . . . . . . . . . . . .
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
44
44
44
45
45
45
45
45
45
45
46
46
46
46
46
46
3 Český jazyk a literatura
pracoviště Hradec Králové . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
1-03-2-01 Cizinci na českých školách. Čeština pro žáky ZŠ, SŠ . . . . . . . . . .
1-03-2-02 Zábavné vyučování nejen v 1. ročníku - Škola hrou . . . . . . . . . .
1-03-2-03 Aktivizující metody ve výuce českého jazyka se zaměřením na komunikaci
1-03-2-04 Práce s nonsensovou poezií . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
1-03-2-05 Všestranný jazykový rozbor . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
1-03-2-06 Komunikace a tvořivé psaní v literární výchově . . . . . . . . . . . .
1-03-2-07 Efektivní metody výuky českého jazyka na 1. stupni ZŠ . . . . . . . .
1-03-2-08 Píšeme dopis, knihu, časopis . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
1-03-2-09 Píšeme dopis, knihu, časopis . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
1-03-2-10 Český jazyk a mediální výchova . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
1-03-2-11 Literární exkurze - Nové Město Pražské . . . . . . . . . . . . . . .
pracoviště Trutnov . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
2-03-2-01 Zábavné vyučování nejen v 1. ročníku - Škola hrou . . . . . . . . . .
2-03-2-02 Efektivní metody výuky českého jazyka na 1. stupni ZŠ II . . . . . . . .
2-03-2-03 Využití reklamy a autentických materiálů v hodině ČJ . . . . . . . . .
pracoviště Rychnov nad Kněžnou . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
3-03-2-01 Jazykové hry v hodinách Čj na 2. stupni ZŠ . . . . . . . . . . . . . .
3-03-2-02 Píšeme dopis, knihu, časopis . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
3-03-2-03 Jak na češtinu hravě . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
3-03-2-04 Tvůrčí psaní . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
pracoviště Jičín . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
4-03-2-01 Jak na češtinu hravě . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
4-03-2-02 Tvorba pomůcek pro ČJ na 1. stupni ZŠ . . . . . . . . . . . . . . . .
4-03-2-03 Jazykové hry v hodinách Čj na 2. stupni ZŠ . . . . . . . . . . . . . .
4-03-2-04 Český jazyk a literatura podle ŠVP . . . . . . . . . . . . . . . . . .
pracoviště Náchod . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
5-03-2-01 Nápady do hodin čtení a literární výchovy na 1. stupni ZŠ. Pohádka . . .
5-03-2-02 Genius loci a pražská německá literatura . . . . . . . . . . . . . . .
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
48
48
48
48
48
48
48
48
49
49
49
49
49
49
49
49
50
50
50
50
50
50
50
50
50
50
51
51
51
51
4 Cizí jazyky a literatura
pracoviště Hradec Králové . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
1-04-2-01 Aktivní výuka angličtiny. Vizuální pomůcky v hodinách angličtiny . . . . . . .
1-04-2-02 Komunikace v anglickém jazyce - ústní projev . . . . . . . . . . . . . . . . .
1-04-2-03 Psaní zábavně - AJ na 1. stupni ZŠ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
1-04-2-04 Jazyková animace . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
1-04-2-05 Angličtina pro nejmenší II . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
1-04-2-06 Soutěže a hry v jazykové výuce. Opravování chyb . . . . . . . . . . . . . . .
1-04-2-07 Metodický seminář francouzského jazyka. Le francais? Cest facile! . . . . . . .
1-04-2-08 Jak učit ruštinu a vzájemně se nenudit aneb Netradiční metody výuky cizího jazyka
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
52
52
52
52
52
52
52
53
53
53
4
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
OBSAH
1-04-2-09 Austrálie aneb Jak lze učit reálie . . . . . . . . . . . . . . . .
1-04-2-10 Práce se slovní zásobou v hodinách německého jazyka . . . . . .
pracoviště Trutnov . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
2-04-2-01 Kurz anglického jazyka pro mírně pokročilé (A1) I . . . . . . . .
2-04-2-02 Kurz anglického jazyka pro mírně pokročilé (A2) II . . . . . . .
2-04-2-03 Finanční gramotnost v angličtině . . . . . . . . . . . . . . .
pracoviště Rychnov nad Kněžnou . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
3-04-2-01 Kurz anglického jazyka pro pokročilé (A2) . . . . . . . . . . .
3-04-2-02 Kurz anglického jazyka pro mírně pokročilé (A1) . . . . . . . .
3-04-2-03 Kurz anglického jazyka pro začátečníky (A0) . . . . . . . . . .
3-04-2-04 Angličtina pro nejmenší . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
3-04-2-05 Anglicky tvořivě . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
pracoviště Jičín . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
4-04-2-01 Kurz anglického jazyka pro pokročilé (A2) II . . . . . . . . . .
4-04-2-02 Kurz anglického jazyka pro mírně pokročilé (A1) I . . . . . . . .
4-04-2-03 Kurz anglického jazyka pro mírně pokročilé (A1) II . . . . . . .
4-04-2-04 Práce s jazykem a metodikou angličtiny . . . . . . . . . . . .
4-04-2-05 Vyučování cizím jazykům u žáků se specifickými poruchami učení
pracoviště Náchod . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
5-04-2-01 Kurz anglického jazyka pro mírně pokročilé (A2) . . . . . . . .
5-04-2-02 Angličtina a děti se specifickými poruchami učení . . . . . . . .
5-04-2-03 Kurz francouzského jazyka pro mírně pokročilé (A1) . . . . . .
5-04-2-04 Aktivní výuka angličtiny. Vizuální pomůcky v hodinách angličtiny
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
53
53
53
53
54
54
54
54
54
54
54
55
55
55
55
55
55
55
56
56
56
56
56
5 Společenskovědní předměty (Dějepis, OV, ON, ZSV, RV, Prvouka, Vlastivěda)
pracoviště Hradec Králové . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
1-05-2-01 Mediální výchova. Mediální gramotnost . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
1-05-2-02 Jak učit o šoa (holocaustu) a totalitních režimech . . . . . . . . . . . . . . .
1-05-2-03 Výuka období studené války na druhém stupni ZŠ . . . . . . . . . . . . . . .
1-05-2-04 Když řeknete - u nás . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
1-05-2-05 Mediální výchova III . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
1-05-2-06 Na pomoc učitelům dějepisu. Jak na moderní výuku dějepisu II . . . . . . . . .
1-05-2-07 Odsun, transfer, vyhnání aneb Existoval vůbec Beneš a jeho dekrety . . . . . . .
1-05-2-08 Žákovské parlamenty II . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
1-05-2-09 Dějepisná a vlastivědná exkurze. Praha zase jiná . . . . . . . . . . . . . . .
1-05-2-10 Cesty minulosti. Pod ochranou Dia . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
pracoviště Trutnov . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
2-05-2-01 Člověk a jeho svět - prvouka podle ŠVP . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
pracoviště Rychnov nad Kněžnou . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
3-05-2-01 Cesty minulosti. Biblí proti církvi . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
3-05-2-02 Cesty minulosti. Secessio, čili odštěpení . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
3-05-2-03 Sekty v současné společnosti . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
pracoviště Jičín . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
4-05-2-01 Dílna učitelů dějepisu. Moderní výuka . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
4-05-2-02 Kronika jako obraz společnosti . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
pracoviště Náchod . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
5-05-2-01 Dílna učitelů dějepisu. Božena Němcová . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
57
57
57
57
57
57
57
57
58
58
58
58
58
58
58
58
59
59
59
59
59
59
59
6 Matematika, fyzika, přírodověda
pracoviště Hradec Králové . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
1-06-2-01 Meteorologie jako integrující učivo na základní škole . . . . . . . . . . . . . . .
1-06-2-02 Metodika řešení úloh matematiky . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
1-06-2-03 Vyhláška č. 50/1978 Sb., o odborné způsobilosti v elektrotechnice . . . . . . . . .
1-06-2-04 Open Source Software ve výuce matematiky a fyziky . . . . . . . . . . . . . . . .
1-06-2-05 Fyzika kolem nás. Hrajeme si s fyzikou aneb Jednoduché pokusy pro malé i velké žáky
1-06-2-06 Absolutní hodnota ve středoškolské matematice . . . . . . . . . . . . . . . . . .
1-06-2-07 Fyzika v pokusech. Magnetismus . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
1-06-2-08 Exkurze do jaderné elektrárny Dukovany . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
61
61
61
61
61
61
61
61
62
62
5
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
OBSAH
1-06-2-09 Matematika v běžném životě II . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
1-06-2-10 Větrné elektrárny v praxi . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
1-06-2-11 Návštěva malé vodní elektrárny . . . . . . . . . . . . . . . . . .
pracoviště Trutnov . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
2-06-2-01 Matematika v běžném životě . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
2-06-2-02 Fyzika v pokusech. Termika . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
pracoviště Rychnov nad Kněžnou . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
3-06-2-01 Jak na dyskalkulii . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
3-06-2-02 Matematika v běžném životě . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
pracoviště Jičín . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
4-06-2-01 Metodika řešení úloh matematiky na základní škole . . . . . . . . .
4-06-2-02 Matematika plná her . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
pracoviště Náchod . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
5-06-2-01 Fyzika v pokusech. Elektromagnetické vlnění experimentálně . . . .
5-06-2-02 Aktivity a ukázky dobré praxe v matematice . . . . . . . . . . . . .
5-06-2-03 Matematika plná her. Jak na matematiku v prvním a druhém ročníku? .
5-06-2-04 Matematika plná her. Jak na matematiku ve třetím a čtvrtém ročníku? .
5-06-2-05 Astrofyzika pro fyziky . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
62
62
62
62
62
63
63
63
63
63
63
63
63
63
64
64
64
64
7 Biologie, chemie, environmentální výchova, zeměpis, prvouka, vlastivěda, přírodověda
pracoviště Hradec Králové . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
1-07-2-01 Jak na výuku chemie. Pokusy pro 8. a 9. ročník ZŠ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
1-07-2-02 Eto-ekologie a sociobiologie primátů . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
1-07-2-03 Vývoj krajiny se zřetelem k východním Čechám . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
1-07-2-04 Rekordní výkony lidského těla . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
1-07-2-05 Od přírody k welfare. Přirozené chování zvířat a chov v zajetí - rekordmani z říše zvířat . . . .
1-07-2-06 Chemie - laboratorní práce a pokusy . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
1-07-2-07 Botanika a zoologie v pedagogické a terénní praxi . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
pracoviště Trutnov . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
2-07-2-01 Využití ICT v hodinách chemie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
2-07-2-02 Lze učit geologii zajímavěji? II . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
2-07-2-03 Ze školy do lesa II . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
2-07-2-04 Člověk a příroda - chemie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
pracoviště Rychnov nad Kněžnou . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
3-07-2-01 Péče o krajinu, biotopy, jedince a populace . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
3-07-2-02 Cesta kolem světa aneb Společný svět, společné problémy . . . . . . . . . . . . . . . . .
3-07-2-03 Aktivizace v chemickém vzdělávání . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
3-07-2-04 Zelený ostrov . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
pracoviště Jičín . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
4-07-2-01 Motivační náměty do výuky vlastivědy . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
4-07-2-02 Motivační náměty do výuky zeměpisu . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
pracoviště Náchod . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
5-07-2-01 Experimentální podpora učiva Oxidace a redukce . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
5-07-2-02 Základy biogeografie a ostrovní ekologie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
65
65
65
65
65
65
65
66
66
66
66
66
66
66
67
67
67
67
67
67
67
67
68
68
68
8 Tělesná výchova
pracoviště Hradec Králové . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
1-08-2-01 Abeceda aerobiku III . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
1-08-2-02 Aerobik na základní škole . . . . . . . . . . . . . . . . .
1-08-2-03 Základní kurz pro instruktory snowboardingu . . . . . . .
1-08-2-04 Doškolovací kurz pro instruktory snowboardingu . . . . . .
1-08-2-05 Cvičení na velkých míčích . . . . . . . . . . . . . . . . .
1-08-2-06 Pilatesova metoda II . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
1-08-2-07 Využití psychomotoriky v praxi . . . . . . . . . . . . . .
1-08-2-08 Tělesná výchova hravě II . . . . . . . . . . . . . . . . . .
1-08-2-09 Nové trendy v tělesné výchově. Pilatesova metoda s overballem
pracoviště Trutnov . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
2-08-2-01 Pohybové hry . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
69
69
69
69
69
69
69
69
70
70
70
70
70
6
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
OBSAH
2-08-2-02 AIKIDO a jeho využití ve školní praxi . . . . . .
2-08-2-03 Nové trendy v TV - vědomé cvičení . . . . . . .
2-08-2-04 Psychomotorická cvičení s prvky jógy II . . . . .
pracoviště Rychnov nad Kněžnou . . . . . . . . . . . . . . .
3-08-2-01 Pilatesova metoda . . . . . . . . . . . . . .
3-08-2-02 Zásobník nápadů a pohybových her . . . . . .
3-08-2-03 Pohybové hrátky ve škole II . . . . . . . . . .
pracoviště Jičín . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
4-08-2-01 Psychomotorické hry . . . . . . . . . . . . .
4-08-2-02 Zařazení zdravotní TV do hodiny tělesné výchovy
4-08-2-03 Základy orientačního běhu . . . . . . . . . .
4-08-2-04 Netradiční jóga pro děti . . . . . . . . . . . .
pracoviště Náchod . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
5-08-2-01 Gymnastika zábavně a hravě . . . . . . . . . .
5-08-2-02 Kondičně-pohybový kurz. Jóga pro děti . . . . .
5-08-2-03 Hry s míči . . . . . . . . . . . . . . . . . .
5-08-2-04 Jak správně cvičit . . . . . . . . . . . . . .
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
70
70
70
71
71
71
71
71
71
71
71
72
72
72
72
72
72
9 Vzdělávací exkurze a pobyty
73
pracoviště Trutnov . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 73
2-09-2-01 Pobyt ve speciálním zařízení pro dospělé v Irsku . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 73
10 Estetická výchova, umělecké školství
pracoviště Hradec Králové . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
1-10-2-01 Výtvarné dílny. Velikonoce ze slaného těsta . . . . . .
1-10-2-02 Flóra v keramice . . . . . . . . . . . . . . . . . .
1-10-2-03 Výtvarné dílny. Automatická kresba . . . . . . . . .
1-10-2-04 Výtvarné dílny. Mléko, sůl a krupice nejen v kuchyni . .
1-10-2-05 Základy taneční techniky. Country . . . . . . . . . .
1-10-2-06 Figura a portrét . . . . . . . . . . . . . . . . . .
1-10-2-07 Dekorování keramiky III . . . . . . . . . . . . . .
1-10-2-08 Výtvarné dílny. Papírová vitráž . . . . . . . . . . . .
1-10-2-09 Jednoduché grafické techniky pro školu . . . . . . .
1-10-2-10 Na pomoc pěvěckým sborům. Populární hudba ve sboru
1-10-2-11 Výtvarné dílny. Velikonoce . . . . . . . . . . . . . .
1-10-2-12 Výtvarné dílny. Velikonoce . . . . . . . . . . . . . .
1-10-2-13 Hudební činnosti na 2. stupni ZŠ . . . . . . . . . .
1-10-2-14 Výtvarné dílny. Drátované šperky . . . . . . . . . .
1-10-2-15 Hra s mandalou . . . . . . . . . . . . . . . . . .
1-10-2-16 Hrajeme si s písničkou. Píseň - slovo - pohyb . . . . .
1-10-2-17 Počátky tvořivé intonace . . . . . . . . . . . . . .
1-10-2-18 Výtvarné dílny. Sádrové kachle . . . . . . . . . . .
1-10-2-19 S písničkou do jara . . . . . . . . . . . . . . . . .
1-10-2-20 Příroda v hudbě . . . . . . . . . . . . . . . . . .
1-10-2-21 Výtvarné dílny. Jarní hrátky . . . . . . . . . . . . .
1-10-2-22 Výtvarné dílny. Hrátky s textilem . . . . . . . . . . .
1-10-2-23 Výtvarné dílny. Hrátky s textilem . . . . . . . . . . .
pracoviště Trutnov . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
2-10-2-01 Výrobky z novinového papíru . . . . . . . . . . . .
2-10-2-02 Výrobky ze slaného těsta. Velikonoce . . . . . . . . .
2-10-2-03 Velikonoční floristika. Věnce . . . . . . . . . . . . .
2-10-2-04 Velikonoční floristika. Věnce . . . . . . . . . . . . .
2-10-2-05 Výroba šperků . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
2-10-2-06 Výroba šperků - ketlování . . . . . . . . . . . . . .
2-10-2-07 Výtvarná a floristická dílna. Voda . . . . . . . . . . .
2-10-2-08 Výtvarná a floristická dílna. Voda . . . . . . . . . . .
2-10-2-09 Pracovní dílna pro žáky s handicapem . . . . . . . .
2-10-2-10 Hra na rytmické nástroje II . . . . . . . . . . . . .
7
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
74
74
74
74
74
74
74
74
75
75
75
75
75
75
76
76
76
76
76
76
77
77
77
77
77
77
77
78
78
78
78
78
78
79
79
79
OBSAH
2-10-2-11 Ruční papír . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
2-10-2-12 Zajímavé materiály a techniky ve výtvarné výchově . . . . . . . . . . . . .
pracoviště Rychnov nad Kněžnou . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
3-10-2-01 Výtvarné dílny. Automatická kresba . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
3-10-2-02 Výtvarné dílny. Mléko, sůl a krupice nejen v kuchyni . . . . . . . . . . . . .
3-10-2-03 Jak pracovat s mandalou . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
3-10-2-04 Velikonoční floristika. Věnce . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
3-10-2-05 Hudba hrou . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
3-10-2-06 Výtvarný víkend. Chráněné dílny Kopeček II . . . . . . . . . . . . . . . .
pracoviště Jičín . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
4-10-2-01 Výtvarné dílny. Automatická kresba II . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
4-10-2-02 Výtvarné dílny. Krabice a krabičky . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
4-10-2-03 Dekorování skla a porcelánu . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
4-10-2-04 Papírový pedig - pleteme z papíru II . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
4-10-2-05 Výtvarné dílny. Hrátky s papírem . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
4-10-2-06 Enkaustika . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
4-10-2-07 Výtvarné dílny. Twist art . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
4-10-2-08 Výtvarná dílna . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
4-10-2-09 Základy košíkářského řemesla. Pletení z pedigu . . . . . . . . . . . . . . .
pracoviště Náchod . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
5-10-2-01 Kurz artefiletiky ve výtvarné výchově . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
5-10-2-02 Kurz patchworku . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
5-10-2-03 Výtvarné dílny. Zdobíme textil a trička . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
5-10-2-04 Netradiční výtvarné techniky. Linoryt . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
5-10-2-05 Jarní náměty pro výtvarné a pracovní aktivity. Přáníčka . . . . . . . . . . .
5-10-2-06 Výtvarná a floristická dílna. Jaro s květinou . . . . . . . . . . . . . . . . .
5-10-2-07 Základy pěvecké techniky . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
5-10-2-08 Výtvarné dílny. Mléko, sůl a krupice nejen v kuchyni . . . . . . . . . . . . .
5-10-2-09 Výtvarné techniky. Automatická kresba . . . . . . . . . . . . . . . . . .
5-10-2-10 Řemeslná dílna. Bambule . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
5-10-2-11 Řemeslná dílna. Šperky z papíru . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
5-10-2-12 Výtvarná a floristická dílna. Objekty pro školní chodby . . . . . . . . . . . .
5-10-2-13 Řemeslná dílna. Smaltování bez pícky II . . . . . . . . . . . . . . . . . .
5-10-2-14 Základy pěvecké interpretace různých období od renesance až po romantismus
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
79
79
79
79
80
80
80
80
80
80
80
81
81
81
81
81
81
81
81
82
82
82
82
82
83
83
83
83
83
83
83
84
84
84
11 Odborné předměty, odborné školství
pracoviště Hradec Králové . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
1-11-2-01 Seminář pro vedoucí pracovníky a koordinátory ŠVP SOV - obory vzdělávání skupiny E .
1-11-2-02 Nejčastější nedostatky ŠVP SOV - obory vzdělávání skupiny H . . . . . . . . . . . .
1-11-2-03 Nejčastější nedostatky ŠVP SOV - obory vzdělávání skupiny L, M . . . . . . . . . . .
1-11-2-04 Praktické vyučování a ŠVP . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
1-11-2-05 Módní trendy v oděvním průmyslu . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
1-11-2-06 Výuka se zaměřením na finanční gramotnost . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
85
85
85
85
85
85
85
85
12 Informatika
pracoviště Hradec Králové . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
1-12-2-01 Zoner Callisto . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
1-12-2-02 GIMP . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
1-12-2-03 Práce s digitální videokamerou, střih a úprava záznamu
1-12-2-04 Rizika internetového přístupu . . . . . . . . . . . .
pracoviště Trutnov . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
2-12-2-01 Základy internetové komunikace . . . . . . . . . . .
2-12-2-02 Fotografie v Zoner Photo Studio . . . . . . . . . . .
pracoviště Rychnov nad Kněžnou . . . . . . . . . . . . . . . . . .
3-12-2-01 Úprava dokumentu ŠVP ve Wordu . . . . . . . . . .
3-12-2-02 SMARTboard a výukové materiály . . . . . . . . . .
3-12-2-03 Úprava digitální fotografie na počítači . . . . . . . .
pracoviště Jičín . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
87
87
87
87
87
87
87
87
87
88
88
88
88
88
8
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
OBSAH
4-12-2-01 Interaktivní tabule jako výuková pomůcka . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 88
13 Výchova a vzdělávání mimo vyučování
pracoviště Hradec Králové . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
1-13-2-01 Základy krizové intervence pro vychovatele . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
1-13-2-02 Kurz pro hlavní vedoucí táborů a jiných zotavovacích akcí . . . . . . . . . . . . . .
1-13-2-03 Aktuální stav školské legislativy ve vztahu k DM a hlavní okruhy problémů v práci DM .
1-13-2-04 Břišní tance . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
1-13-2-05 Školní vzdělávací program v zájmovém vzdělávání. Vlastní hodnocení ŠD . . . . . . .
1-13-2-06 Efektivní výchova krok za krokem . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
1-13-2-07 Lidové tance Čech a Moravy . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
pracoviště Trutnov . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
2-13-2-01 Řeč těla - jak porozumět druhým z gest, mimiky a postojů těla . . . . . . . . . . . .
2-13-2-02 Hry jako pohlazení . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
pracoviště Jičín . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
4-13-2-01 Na pomoc vychovatelům ŠD. Přístupy k dětem s ADHD . . . . . . . . . . . . . . .
pracoviště Náchod . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
5-13-2-01 Školní vzdělávací program v zájmovém vzdělávání. Efektivní metody a formy práce v ŠD
5-13-2-02 Příčiny a řešení nejčastějších konfliktů a výchovných problémů v dětském domově . . .
5-13-2-03 Regionální setkání vychovatelek školních družin . . . . . . . . . . . . . . . . . .
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
89
89
89
89
89
89
89
89
89
90
90
90
90
90
90
90
90
90
14 Ostatní
pracoviště Hradec Králové . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
1-14-2-01 Základní norma zdravotnických znalostí . . . . . . .
1-14-2-02 Zdravotník zotavovacích akcí . . . . . . . . . . . .
pracoviště Trutnov . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
2-14-2-01 Mimořádné události ve škole. Základy první pomoci II .
pracoviště Rychnov nad Kněžnou . . . . . . . . . . . . . . . . . .
3-14-2-01 Dopravní výchova ve školní praxi. Celokrajský seminář
3-14-2-02 Pohádkové postavy a poutní místa Orlických hor . . .
pracoviště Jičín . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
4-14-2-01 Zdravotník zotavovacích akcí . . . . . . . . . . . .
pracoviště Náchod . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
5-14-2-01 Doškolovací kurz pro zdravotníky zotavovacích akcí . .
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
92
92
92
92
92
92
92
92
92
93
93
93
93
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
Legenda ke grafickým symbolům:
.....
.........
.........
.........
NOVINKA
ZŠ
SŠ
MŠ
novinka, nový program
určeno pro ZŠ
určeno pro střední školy
určeno pro mateřské školy
. . . . . repríza akce
. . . . . . . . určeno pro 1. stupeň ZŠ
. . . . . . . . určeno pro speciální školy
. . pokračování akce
. . . . . . . . určeno pro 2. stupeň ZŠ
. . . . . . . . určeno pro základní umělecké školy
REPRÍZA
POKRAČOVÁNÍ
ZŠ1
ZŠ2
SpŠ
ZUŠ
Příští pololetí plánujeme akci pořádat
⇒HK
⇒RK
. . . . . . . v Hradci Králové
. . . . . . . v Rychnově n. K.
⇒JC
⇒NA
. . . . . . . . v Jičíně
. . . . . . . v Náchodě
9
⇒TU
. . . . . . . v Trutnově
Metodické pokyny k nabídce programů
a) Přihlašování na vzdělávací programy
• Na vzdělávací program je možno se přihlásit jednou z těchto variant:
1. Na internetové adrese http://www.cvkhk.cz, kde si vyberete příslušný vzdělávací program z naší nabídky a vyplníte
jednoduchý přihlašovací formulář.
2. Zasláním závazné písemné přihlášky otištěné v závěru našeho katalogu. Řádně vyplněnou a potvrzenou ředitelstvím školy zašlete do uzávěrky (tj. 7 dnů před akcí, pokud není uvedeno jinak) na adresu pracoviště v Hradci
Králové. Pro každou akci a jednotlivého účastníka prosíme vyplňte vždy samostatný formulář, pro více účastníků
použijte hromadnou přihlášku.
• Odesláním přihlášky vstupujete do smluvních vztahů s pořadatelem – závazná přihláška má charakter kupní smlouvy a
mimo jiné zavazuje zájemce k úhradě účastnického poplatku i při neúčasti.
• Řádně vyplněná přihláška je zásadní podmínkou účasti na vzdělávacím programu, v opačném případě nemohou
být zájemcům včas doručeny případné doplňující informace, údaje o časových změnách či o zrušení programu apod.
Pořadatel neručí za takto vzniklé ztráty!
• Přijetí přihlášek nepotvrzujeme, vyrozumění obdrží přihlášení zájemci pouze tehdy, je-li to v pozvánce výslovně uvedeno, při změně termínu, při překročení kapacity nebo v případě zrušení programu. Zařazování do jednotlivých programů provádíme podle pořadí došlých přihlášek.
b) Úhrada vzdělávacích programů
Účast na vzdělávacím programu je podmíněna zaplacením účastnického poplatku (vložného).
Poplatek je možno uhradit :
• v hotovosti při prezenci před akcí (účastník obdrží doklad o zaplacení)
• převodem na účet Školského zařízení pro DVPP KHK u KB Hradec Králové, č. 8195410267/0100
– jako variabilní symbol uvádějte kódové číslo akce
– jako specifický symbol uvádějte datum narození, převedené do 8-mi místného číselného kódu ve formátu DDMMRRRR (např. datum narození 1. 1. 1975 = kód 01011975)
• úhradou faktury vystavené na základě písemné objednávky (např. hromadné přihlášky s vyznačením žádosti o fakturaci)
Způsob úhrady účastnického poplatku vyznačte na přihlášce!
c) Zrušení přihlášky
Přihlášku na vzdělávací program lze ze závažných důvodů zrušit, ovšem písemně a nejpozději k datu uzávěrky akce
(tj. k závěrečnému datu příjmu přihlášek), jinak bude přihlášenému vyúčtován účastnický poplatek v plné výši. Při včasném
zrušení bude případně již uhrazený účastnický poplatek vrácen (po předložení dokladu o úhradě a vyplnění žádosti o vrácení).
Za přihlášeného lze v případě jeho neúčasti vyslat náhradníka. Při výjimečném přijetí přihlášky po uzávěrce podléhá případná
neúčast na programu vždy úhradě účastnického poplatku. Pro vzdělávací zájezdy, exkurze, kurzy a některé náročné typy dalších
programů platí podmínky uváděné v pozvánkách na tento typ akcí.
10
d) Zahájení akcí, prezence
Prezence účastníků probíhá obvykle 30 minut před zahájením akce. U prezence účastník uhradí účastnický poplatek
v hotovosti, anebo se prokáže dokladem o úhradě (kopií výpisu z bankovního účtu, ústřižkem složenky).
e) Certifikace účasti na vzdělávacích programech
Účastníci krátkodobých, popř. jednorázových vzdělávacích programů, obdrží osvědčení (formát A5), absolventi vzdělávacích cyklů či kurzů obdrží osvědčení o absolvování cyklu či kurzu (formát A4).
Prosíme o dodržování uvedených pravidel, termínů i dalších konkrétních pokynů uváděných v předložené nabídce či
v jiných informačních materiálech a pozvánkách!
Orientace v číselném kódování vzdělávacích programů
Identifikační kód vzdělávací akce je šestimístný a má následující strukturu:
A–BB–C–DD
Význam jednotlivých čísel kódu:
pozice
*A
BB
C
DD
význam
kód pracoviště 1–5
oborová skupina 0–15
pololetí příslušného školního roku 1–2
pořadové číslo v rámci pracoviště a oborové skupiny
*A – kód pracoviště: 1 – Hradec Králové
2 – Trutnov
3 – Rychnov nad Kněžnou
4 – Jičín
5 – Náchod
Příklad:
pozice
2
03
1
15
2–03–1–15
význam
pracoviště Trutnov
oborová skupina Čj a literatura
1. pololetí školního roku
15. akce v oborové skupině Čj a literatura
Přihlaste se na vzdělávací program
Školského zařízení pro DVPP Královéhradeckého kraje na Internetu
http://www.cvkhk.cz
11
Přehled interních pracovníků
Ředitelka:
Mgr. Marcela Nováková
metodička DVPP, správkyně pracoviště
prac. HK
metodička DVPP, správkyně pracoviště,
vedoucí pedagogického oddělení
prac. JC
metodička DVPP
metodička DVPP, správkyně pracoviště
metodička DVPP
metodička DVPP, správkyně pracoviště
metodička DVPP, správkyně pracoviště
prac. HK
prac. TU
prac. TU
prac. RK
prac. NA
sekretariát ředitelství,
vedoucí ekonomicko-provozního oddělení
účetní
personalistka, mzdová účetní
prac. HK
Zástupkyně ředitelky:
Bc. Eva Kuncová
Pedagogické oddělení:
Mgr. Dagmar Konečná
Mgr. Alena Ročková
Ing. Stanislava Stierandová
Mgr. Hana Šípková
Mgr. Veronika Štěpánová
Ekonomicko-provozní oddělení:
Soňa Brzáková
Vladislav Heřman
Jana Svatá
12
prac. HK
prac. HK
Jak se spojit se Školským zařízením pro DVPP Královéhradeckého kraje
62731882
Komerční banka Hradec Králové
účet č. 8195410267/0100
http://www.cvkhk.cz/
IČO:
Bankovní spojení:
Internet:
Školské zařízení pro DVPP Královéhradeckého kraje – pracoviště Hradec Králové
Štefánikova 566, 500 11 Hradec Králové
495 514 804 – tel. / fax, mobil: 722 569 521
[email protected]
Sídlo pracoviště:
Telefonní číslo:
E-mail:
Školské zařízení pro DVPP KHK se nachází ve 2. patře pravého zadního pavilonu ZŠ Štefánikova ul. na Moravském předměstí.
Od hl. nádraží linkou MHD č. 24, vystoupit na zastávce HVĚZDA (10. zastávka od nádraží), projít areálem prodejny směrem
k ZŠ, před schody k hlavnímu vchodu do ZŠ zabočit doprava, pokračovat stále podél plotu směrem k SpŠ pro sluchově postižené, u domku ve školní zahradě zabočit vraty doleva a pokračovat po chodníku ke vchodu do pavilonu po pravé straně. Od
vchodu do pavilonu rovně ke schodům, vyjít do 2. patra a dát se doprava.
Kontakty na pracovníky – pracoviště Hradec Králové
Jméno a příjmení
Soňa Brzáková
Vladislav Heřman
Mgr. Dagmar Konečná
Mgr. Jaroslav Novák (ext.)
Mgr. Marcela Nováková
Jana Svatá
Mgr. Lenka Takáčová (ext.)
E-mail
[email protected]
[email protected]
[email protected]
[email protected]
[email protected]
[email protected]
[email protected]
Telefon na pracoviště
495 514 804
495 514 804
495 514 804
495 480 589
495 514 805
495514804
Jiný kontakt
777 079 315
732 409 282
606 787 373
721 635 756
Školské zařízení pro DVPP Královéhradeckého kraje – pracoviště Jičín
Sídlo pracoviště:
Telefonní číslo:
E-mail:
Železnická 460, 506 01 Jičín
493 522 326 – tel. / fax, mobil: 722 569 514
[email protected]
Pracoviště Jičín se nachází v přízemí ZŠ Železnická ul. u nemocnice. Z autobusového nádraží směrem k Jičínské bráně, před
bránou odbočit doprava, rovně Tylovou ulicí, přes přechod u VZP do Železnické ulice.
Kontakt na pracovníka – pracoviště Jičín
Jméno a příjmení
Bc. Eva Kuncová
E-mail
[email protected]
Telefon na pracoviště
493 522 326
13
Jiný kontakt
604 162 577
Školské zařízení pro DVPP Královéhradeckého kraje – pracoviště Náchod
Pražská 1759, 547 01 Náchod
491 422 416 – tel./fax, mobil: 722 569 515
[email protected]
Sídlo organizace:
Telefonní číslo:
E-mail:
Pracoviště Náchod se nachází v 1. poschodí sportovního areálu Hamra (na konci chodby), ul. Pražská 1759 (mezi krytým
plaveckým bazénem a sportovní halou). Autobusovou hromadnou dopravou lze dojet na zastávku: Staré Město - rozcestí (u obchodních domů Albert a Penny Market, kde doporučujeme parkovat). Městskou hromadnou dopravou lze dojet z nádraží až na
zastávku Hamra a vystoupit před sportovní halou. Vchod se nachází uprostřed areálu u parkoviště.
Kontakt na pracovníka – pracoviště Náchod
Jméno a příjmení
Mgr. Veronika Štěpánová
E-mail
[email protected]
Telefon na pracoviště
491 422 416
Jiný kontakt
722 569 515
Školské zařízení pro DVPP Královéhradeckého kraje – pracoviště Rychnov nad Kněžnou
Javornická 1501, 516 01 Rychnov nad Kněžnou
494 534 377 – tel. / fax, mobil: 722 569 513
[email protected]
Sídlo pracoviště:
Telefonní číslo:
E-mail:
Pracoviště Rychnov nad Kněžnou se nachází v ulici Javornická 1501, 2. vchod, přízemí, směrem od středu města mezi SOU
Javornická ul. (budova na křižovatce) a ZŠ Rychnov n. Kn., Javornická 1596.
Kontakty na pracovníky – pracoviště Rychnov nad Kněžnou
Jméno a příjmení
Mgr. Hana Šípková
Mgr. Jiří Zeman (ext.)
E-mail
[email protected]
[email protected]
Telefon na pracoviště
494 534 377
Jiný kontakt
722 457 124, 603 354 115
737 307 827
Školské zařízení pro DVPP Královéhradeckého kraje – pracoviště Trutnov
Sídlo pracoviště:
Telefonní číslo:
E-mail:
Horská 5, 541 01 Trutnov
499 840 054 – tel. / fax, mobil: 722 569 512, 720 516 096
[email protected]
Pracoviště Trutnov se nachází ve 4. patře (číslo dveří 435) v budově bývalého Okresního úřadu naproti autobusovému nádraží.
Kontakty na pracovníky – pracoviště Trutnov
Jméno a příjmení
Mgr. Alena Ročková
Ing. Stanislava Stierandová
E-mail
[email protected]
[email protected]
Telefon na pracoviště
499 840 054
499 840 054
14
Jiný kontakt
604 489 196, 722 569 512
720 516 096
$
'
Realizace individuálního projektu v rámci OP VK - registrační číslo:
CZ.1.07/1.3.00/08.0159
Rozvoj kompetencí řídících pracovníků škol a školských zařízení
Královéhradeckého kraje – Model profesního vzdělávání
ŘEDITEL 2012
Datum zahájení projektu: 1. 8. 2009 (vzdělávání v modulech - listopad 2009)
Datum ukončení projektu: 31. 7. 2012 (vzdělávání v modulech - červen 2012)
Vzdělávací moduly 1. kolo:
Modul A: ŠKOLSKÝ MANAGEMENT VPRAXI - 5. 10., 12. 10. a 19. 10. 2010
Lektor: Mgr. Miroslav Jiřička; garant modulu: Mgr. Alena Ročková, [email protected], 604489 196
3 celodenní semináře v celkovém rozsahu 30 hodin, 4 tuzemské stáže vrozsahu 20 hodin (4 x 5 hodin)
Modul B: EKONOMIKA A FINANČNÍ MANAGEMENT - 13. 5., 31. 5. a 16. 6. 2010
Lektor: Ing. Jaroslava Dittrichová a Ing. Pavel Jedlička; garant modulu: Mgr. Veronika Štěpánová,
[email protected], 722569 515
3 celodenní semináře v celkovém rozsahu 30 hodin, 4 tuzemské stáže v rozsahu 20 hodin (4 x 5 hodin)
Modul C: ŘÍZENÍ PEDAGOGICKÉHO PROCESU - 7. 4., 14. 4. a 21. 4. 2010
Lektor: Mgr. Miroslav Jiřička; garant modulu: Mgr. Alena Ročková, [email protected], 604489 196
3 celodenní semináře v celkovém rozsahu 30 hodin, 4 tuzemské stáže v rozsahu 20 hodin (4 x 5 hodin)
Modul D: VEDENÍ LIDÍ - 2. 2., 9. 2. a 23. 2. 2011
Lektor: Mgr. Miroslav Jiřička; garant modulu: Mgr. Alena Ročková, [email protected], 604489 196
3 celodenní semináře v celkovém rozsahu 30 hodin, 4 tuzemské stáže v rozsahu 20 hodin (4 x 5 hodin)
Modul E: PREZENTACE A SPOLUPRÁCE SMÉDII - 7. 10, 21. 10 a 4. 11. 2010
Lektor: Mgr. Marek Tvrdoň; garant modulu: Mgr. Dagmar Konečná, [email protected], 777340 408
3 celodenní semináře v celkovém rozsahu 30 hodin, 4 tuzemské stáže v rozsahu 20 hodin (4 x 5 hodin)
Modul F: COACHING I - 13. 14. 1. 2009
Lektor: Mgr. Miroslav Jiřička; garant modulu: Mgr. Dagmar Konečná, [email protected], 777340 408
1 výjezdní 1,5 denní seminář vrozsahu 15 hodin (10 + 5 hodin)
Modul G: COACHING II - 22. 23. 1. 2010
Lektor: Mgr. Miroslav Jiřička; garant modulu: Mgr. Veronika Štěpánová, [email protected], 722 569 515
1 výjezdní 1,5 denní seminář v rozsahu 15 hodin (10 + 5 hodin)
Modul H: PRÁVO VPRAXI ŠKOLSKÉHO MANAGEMENTU - 16. 3., 30. 3. a 20. 4. 2010
Lektor: JUDr. Jan Havel; garant modulu: Mgr. Veronika Štěpánová, [email protected], 722569 515
3 celodenní semináře v celkovém rozsahu 30 hodin, 4 tuzemské stáže v rozsahu 20 hodin (4 x 5 hodin)
ZAHRANIČNÍ STÁŽ
Všechny moduly jsou v uvedených termínech momentálně plně obsazené, ale v případě zájmu je možné se dále hlásit u
příslušných garantů a žádané moduly budou znovu opakovány v r. 2011 a 2012.
Podrobné informace jsou uvedeny v dopise, který byl i s podmínkami přihlášení zaslán do všech škol v Královéhradeckém
kraji mailem dne 3. 11. 2009 a je uveřejněn též na http://www.cvkhk.cz/reditel2012. Informace a přihlášku
případně žádejte u garanta modulu.
&
%
'
$
Regionální konzultační centrum
Ve Školském zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků
Královéhradeckého kraje, Hradec Králové, Štefánikova 566 bylo v rámci projektu
Kurikulum S 15. října 2009 zřízeno Regionální konzultační centrum.
Kurikulum S – Podpora plošného zavádění školních vzdělávacích programů (ŠVP) v odborném
vzdělávání je tříletý národní projekt MŠMT, jehož spoluřešitelem je Národní ústav odborného
vzdělávání, který koordinuje a metodicky řídí jednotlivá konzultační centra v krajích.
Všem SOŠ v Královéhradeckém kraji nabízíme:
• možnost individuálních či skupinových konzultací k tvorbě, realizaci a evaluaci
ŠVP – u nás nebo přímo ve škole,
• praktické workshopy dle potřeb a požadavků pedagogické veřejnosti,
• metodické materiály k tvorbě a realizaci ŠVP.
V aktuálním pololetí nabízíme následující vzdělávací programy (worshopy):
• 2-01-2-04 Výukové metody
• 1-11-2-01 Seminář pro vedoucí pracovníky a koordinátory ŠVP SOV – obory
vzdělávání skupiny E
• 1-11-2-02 Nejčastější nedostatky ŠVP SOV – obory vzdělávání skupiny H
• 1-11-2-03 Nejčastější nedostatky ŠVP SOV – obory vzdělávání skupiny L, M
• 1-11-2-06 Praktické vyučování a odborný výcvik
Podrobné informace k jednotlivým programům naleznete uvnitř Nabídky programů.
Kontaktní osoba:
Ing. Stanislava Stierandová, [email protected], tel. 499 840 054, 720 516 096
Více o projektu na http://www.kurikulum.nuov.cz
&
%
16
$
'
Nabízíme následující služby
• Vzdělávání pedagogických pracovníků v rámci aktuální
nabídky programů
• Vzdělávání pedagogických sborů na objednávku v místě
určeném objednatelem
• Kopírování černobílé, barevné
• Laminace tiskovin
• Thermo a kroužková vazba tiskovin
• Uveřejňování reklamy
&
%
17
OBOROVÁ SKUPINA 0
Školský management
Obsah: Základní informace o marketingu a možnostech jeho vy-
pracoviště Hradec Králové
1-00-2-01
Péče o majetek I
Určeno: ředitelům škol a školských zařízení, ekonomickým pra-
Obsah:
Lektor:
Termín:
Poplatek:
Garant:
covníkům, členům inventarizačních komisí a dalším zájemcům
Vlastnictví majetku ÚSC a příspěvkových organizací. Pořizování, evidence, převody, likvidace, prodej, inventarizace majetku. Odpovědnost za majetek, druhy odpovědností, náhrady škod. Fyzická inventarizace, organizace,
provedení, dokumentace, náležitosti. Diskuse.
PaedDr. Vladimír Kaucký
22. únor 2010, 9:00 - 13:00 hodin
areál ZŠ Štefánikova ul., Hradec Králové
400 Kč
Mgr. Marcela Nováková
Lektor:
Termín:
Poplatek:
Poznámka:
Garant:
NOVINKA
REPRÍZA
1-00-2-02
Studium pro ředitele škol a školských zařízení
1-00-2-04
Lektor:
Termín:
Poplatek:
Poznámka:
Garant:
nátorům ŠVP a dalším zájemcům
podmínku pro výkon funkce dle § 5, odst. 2 zákona č.
563/2004 Sb., a dalším zájemcům
Celoroční studium pro získání způsobilosti pro řídící činnosti dle zákona č. 563/2004 Sb. Obsahuje 4 základní
moduly - Základy práva, Pracovní právo, Financování
školy a Organizace školy a pedagogického procesu + odbornou stáž. Je zakončeno zkouškou a obhajobou závěrečné práce před komisí. Celková časová dotace je 130
hodin.
kolektiv lektorů
březen 2010, 8:30 - 17:30 hodin
areál ZŠ Štefánikova ul., Hradec Králové
duben 2010, 9:00 - 17:30 hodin
areál ZŠ Štefánikova ul., Hradec Králové
květen 2010, 8:30 - 17:00 hodin
areál ZŠ Štefánikova ul., Hradec Králové
červen 2010, 9:00 - 17:30 hodin
areál ZŠ Štefánikova ul., Hradec Králové
5 500 Kč
Semináře budou probíhat v období duben - prosinec 2010
cca 1-2x za měsíc v pracovních dnech, není však vyloučen
i víkend.
Mgr. Marcela Nováková
Obsah: Co je koučink, podstata koučování, formální a neformální
Lektor:
Termín:
Poplatek:
Garant:
koučink, koučovací modely GROW, ADAPT atd. Tradiční
a moderní přístupy, metody a techniky vedení lidí. Když
klasický přístup selhává... Jak dostat člověka „do pohybu“ a jak dále rozvíjet jeho potenciál. Koučovací dovednosti a jejich aplikace do praxe školského manažera.
Koučovací rozhovor (koučovací jazyk, umění naslouchat,
umění mluvit, vedení rozhovoru k nápadu). Kladení otázek (efektivní otázky, otázky, které „nikam nevedou“, „zakázané otázky“). Koučování jednotlivce a koučování skupiny (týmu). Každodenní koučink na pracovišti.
Mgr. Miroslav Jiřička
9. březen 2010, 9:00 - 14:00 hodin
areál ZŠ Štefánikova ul., Hradec Králové
550 Kč
Mgr. Marcela Nováková
NOVINKA
1-00-2-05
Péče o majetek II
Určeno: ředitelům škol a školských zařízení, účetním, ekonomic-
kým pracovníkům, členům inventarizačních komisí a dalším zájemcům
Obsah: Členění majetku v účetnictví, soulad s vnitřními předpisy organizace. Dokladová inventarizace, způsob provedení, náležitosti. Vypořádání inventarizačních rozdílů,
schodky, manka. Inventarizace cizího majetku, podrozvahové účty. Diskuse.
REPRÍZA
1-00-2-03
Vedení lidí koučováním
Určeno: vedoucím pracovníkům škol a školských zařízení, koordi-
Určeno: ředitelům škol a školských zařízení, kteří zatím nesplňují
Obsah:
užití při prezentaci, prodeji školy a jejich služeb. Ukázka
kritického posouzení marketingu vlastní instituce, zpracování návrhu na zlepšení a další rozvoj marketingu školy.
Co je marketing. Základní marketingové pojmy a přístupy, analýza potřeb, životní cyklus produktu/služby,
segmentace trhu, cílený marketing, marketingový mix.
Hlavní fáze marketingu. Marketingové strategie, plán.
Hodnotové proklamace a budování značky. Získávání,
udržování a pěstování zákazníků ve vzdělávání. Poskytování větší hodnoty ve vzdělávání. Kontrola marketingového výkonu.
Mgr. Petr Vrzáček
3. březen 2010, 9:00 - 14:00 hodin
areál ZŠ Štefánikova ul., Hradec Králové
500 Kč
S sebou vezměte přezůvky.
Bc. Eva Kuncová, Jana Svatá
Marketing školy
Určeno: ředitelům všech typů škol a školských zařízení a dalším
zájemcům
18
Školský management
Lektor: PaedDr. Vladimír Kaucký
Termín: 10. březen 2010, 9:00 - 13:00 hodin
1-00-2-08
areál ZŠ Štefánikova ul., Hradec Králové
Určeno: vedoucím pracovníkům škol a školských zařízení
Obsah: Cyklus 3 seminářů a 4 stáží. Role a funkce ředitele školy
Poplatek: 400 Kč
Garant: Mgr. Marcela Nováková
REPRÍZA
1-00-2-06
Projekt Ředitel 2012 - Modul Právo v praxi
školského managementu
Určeno: vedoucím pracovníkům škol a školských zařízení
Obsah: Cyklus 3 seminářů a 4 stáží. Základy práva, právní systém
Lektor:
Termín:
Poplatek:
Poznámka:
Garant:
Projekt Ředitel 2012 - Modul Řízení pedagogického procesu
Lektor:
Termín:
v ČR, školské právní předpisy a další základní právní předpisy nutné pro práci školského managementu. Správní
řízení ve školství. Odpovědnost ředitele za plnění povinností v oblasti pedagogické i hospodářské. Aplikace
Zákona o rodině a Zákona o sociálně-právní ochraně
dětí a mládeže. Odpovědnost ředitele z hlediska Trestního zákona, problematika odpovědnosti žáků a za žáky,
Zákon o soudnictví ve věcech mládeže. Řešení stížností,
ochrana osobních údajů, používání rodných čísel a razítek
ve školské praxi a odpovědnost ředitele. Pracovní právo,
pracovní poměr, základní povinnosti zaměstnanců a vedoucích zaměstnanců, platy a mzdy, cestovní náhrady,
odpovědnost za škodu v pracovním poměru. Závěrečná
vzájemná stáž na pracovištích účastníků.
JUDr. Jan Havel
16. březen 2010, 9:00 - 15:00 hodin
areál ZŠ Štefánikova ul., Hradec Králové
30. březen 2010, 9:00 - 15:00 hodin
areál ZŠ Štefánikova ul., Hradec Králové
20. duben 2010, 9:00 - 15:00 hodin
areál ZŠ Štefánikova ul., Hradec Králové
bez poplatku
Vzdělávací modul je financován z OP VK z projektu Rozvoj kompetencí řídících pracovníků škol a školských zařízení Královéhradeckého kraje - Model profesního vzdělávání, číslo projektu CZ.1.07/1.3.00/08.0159. V současné
době je již obsazen, ale v případě zájmu je počítáno s jeho
opakováním.
Mgr. Veronika Štěpánová
Poplatek:
Poznámka:
Garant:
při řízení pedagogického procesu. Řízení školy a pedagogického procesu v podmínkách EU. Strategie rozvoje
školy a strategické plánování. RVP a ŠVP, vytváření týmů.
Koncepce pedagogicé práce školy. Klima školy, image
školy. Moderní přístupy ke vzdělávání. Evaluace a sebeevaluace školy. Práce se žáky se speciálními vzdělávacími
potřebami. Příprava a řízení změn v pedagogickém procesu. Systém DVPP. Závěrečná vzájemná stáž na pracovištích účastníků.
Mgr. Miroslav Jiřička
7. duben 2010, 9:00 - 18:00 hodin
areál ZŠ Štefánikova ul., Hradec Králové
14. duben 2010, 9:00 - 18:00 hodin
areál ZŠ Štefánikova ul., Hradec Králové
21. duben 2010, 9:00 - 18:00 hodin
areál ZŠ Štefánikova ul., Hradec Králové
bez poplatku
Vzdělávací modul je financován z OP VK z projektu Rozvoj kompetencí řídících pracovníků škol a školských zařízení Královéhradeckého kraje - Model profesního vzdělávání, číslo projektu CZ.1.07/1.3.00/08.0159. V současné
době je již obsazen, ale v případě zájmu je počítáno s jeho
opakováním.
Mgr. Alena Ročková
NOVINKA
1-00-2-09
Prezentace školy v médiích
Určeno: ředitelům ZŠ, SŠ a dalším zájemcům
Obsah: Různé druhy prezentací a jejich specifika. Písemná pre-
Lektor:
Termín:
NOVINKA
Poplatek:
Garant:
zentace formou tiskové zprávy, výroční zprávy, webových
stránek. Ústní prezentace formou rozhlasového dialogu.
Vizuální prezentace formou videonahrávky. Zpětná vazba
na předvedené prezentace. Shrnutí a doporučení pro manažerskou praxi.
Mgr. Petr Vrzáček
7. duben 2010, 9:00 - 13:00 hodin
areál ZŠ Štefánikova ul., Hradec Králové
500 Kč
Bc. Eva Kuncová, Jana Svatá
NOVINKA
1-00-2-07
Péče o majetek III
Určeno: ředitelům škol a školských zařízení, ekonomickým praObsah:
Lektor:
Termín:
Poplatek:
Garant:
1-00-2-10
covníkům, pokladním, skladníkům a dalším zájemcům
Vnitřní předpisy příspěvkové organizace a jejich soulad
s platnou legislativou a prováděnou praxí. Nejčastější závady v jejich tvorbě i v praxi. Režim pokladen a skladů,
hmotné odpovědnosti, náhrady škod. Metodika práce likvidačních a škodních komisí. Diskuse.
PaedDr. Vladimír Kaucký
29. březen 2010, 9:00 - 13:00 hodin
areál ZŠ Štefánikova ul., Hradec Králové
400 Kč
Mgr. Marcela Nováková
DPH v účetní praxi škol a školských zařízení.
Změny v zákoně o DPH v r. 2010
Určeno: vedoucím pracovníkům, účetním škol a školských zaří-
zení a dalším zájemcům
Obsah: Seminář zaměřený na praktickou aplikaci zákona o DPH.
Registrace k DPH. Dodávky zboží, služeb, nákup, prodej,
pronájem. Místo a vznik daňové povinnosti. Změny v r.
2009 a 2010. DPH u rekonstrukcí, modernizací, oprav a
ve výstavbě. Intrakomunitární obchod a DPH. DPH u motorových vozidel. Daňové doklady, vrubopisy, dobropisy,
faktury. Nejčastější problémy, chyby a omyly v souvislosti
s DPH.
Lektor: Ing. Igor Pantůček
REPRÍZA
19
Školský management
Termín: 14. duben 2010, 9:00 - 13:00 hodin
areál ZŠ Štefánikova ul., Hradec Králové
Poplatek: 500 Kč
Garant: Mgr. Marcela Nováková
Lektor:
Termín:
NOVINKA
1-00-2-11
Poplatek:
Garant:
Zabezpečení výuky žáků se speciálními vzdělávacími potřebami a ŠVP ZŠ
předpisů. Vyhláška č. 64/2005 Sb., o evidenci úrazů dětí,
žáků a studentů. Odpovědnost zaměstnavatele za škodu
ve zvláštních případech. Diskuse.
Robert Křepinský
7. květen 2010, 9:00 - 13:00 hodin
areál ZŠ Štefánikova ul., Hradec Králové
500 Kč
Mgr. Marcela Nováková
NOVINKA
Určeno: ředitelům ZŠ, speciálním pedagogům, výchovným porad-
cům a dalším zájemcům
Obsah: Východiska, legislativa, pojmy. Organizace speciálního
Lektor:
Termín:
Poplatek:
Poznámka:
Garant:
1-00-2-14
vzdělávání - výčet možností. Učební plán - využití disponibilních hodin pro realizaci speciálního vzdělávání. Analýza místních podmínek a výběr organizace speciálního
vzdělávání pro vlastní ŠVP. Integrovaný žák - výčet podpůrných opatření. Postup a tvorba individuálních vzdělávacích plánů. Pomoc žákům bez indikace zdravotního
postižení.
Mgr. Radislava Jiřičková
14. duben 2010, 9:30 - 15:30 hodin
areál ZŠ Štefánikova ul., Hradec Králové
500 Kč
S sebou přineste přezůvky.
Mgr. Veronika Štěpánová
Plán rozvoje pedagogických pracovníků
MŠ
Určeno: ředitelům a vedoucím učitelům MŠ
Obsah: Pedagogické problémy v praxi - rozbory pedagogického
Lektor:
Termín:
Poplatek:
Garant:
1-00-2-15
procesu, pedagogická porada, delegování pravomocí,
hodnocení a formy oceňování, studium a samostudium,
hodnotící pohovor. Odkazy na právní normy. Etické zásady. Příklady forem plánů a zápisů z praxe.
Bc. Šárka Gabrielová
10. květen 2010, 12:30 - 17:00 hodin
areál ZŠ Štefánikova ul., Hradec Králové
500 Kč
Bc. Eva Kuncová
Projekt Ředitel 2012 - Modul Ekonomika a
finanční management
Péče o majetek z pohledu vedoucího pracovníka
Určeno: vedoucím pracovníkům škol a školských zařízení
Obsah: Cyklus 3 seminářů a 4 stáží. Právní předpisy při finan-
Určeno: ředitelům a vedoucím pracovníkům škol a školských zaří-
cování škol. Zdroje financování škol, kompetence zřizovatele při financování škol. Rozpočet školy a jejich součástí. Fondy příspěvkové organizace. Základy účetnictví,
mzdy. Doplňková činnost. Kontrolní mechanismy. Závěrečná vzájemná stáž na pracovištích účastníků.
Ing. Jaroslava Dittrichová, Ph.D. a Ing. Pavel Jedlička,
CSc.
13. květen 2010, 9:00 - 15:00 hodin
areál ZŠ Štefánikova ul., Hradec Králové
31. květen 2010, 9:00 - 15:00 hodin
areál ZŠ Štefánikova ul., Hradec Králové
16. červen 2010, 9:00 - 15:00 hodin
areál ZŠ Štefánikova ul., Hradec Králové
bez poplatku
Vzdělávací modul je financován z OP VK z projektu Rozvoj kompetencí řídících pracovníků škol a školských zařízení Královéhradeckého kraje - Model profesního vzdělávání, číslo projektu CZ.1.07/1.3.00/08.0159. V současné
době je již obsazen, ale v případě zájmu je počítáno s jeho
opakováním.
Mgr. Veronika Štěpánová
1-00-2-12
Obsah:
Lektor:
Termín:
Poplatek:
Garant:
zení a dalším zájemcům
Komplexní pohled na majetek, péči o něj, odpovědnosti
za jednotlivé druhy, inventarizace, vnitřní předpisy školy,
režimové otázky pro ředitele škol a vedoucí pracovníky.
Diskuse.
PaedDr. Vladimír Kaucký
19. duben 2010, 9:00 - 14:00 hodin
areál ZŠ Štefánikova ul., Hradec Králové
450 Kč
Mgr. Marcela Nováková
Lektor:
Termín:
NOVINKA
1-00-2-13
Poplatek:
Poznámka:
Odpovědnost školy za škodu při pracovních a
školních úrazech a nemocech z povolání po 1.
lednu 2010
Určeno: vedoucím pracovníkům škol a školských zařízení
Obsah: Vývoj právní úpravy odpovědnosti zaměstnavatele za
škodu při pracovních úrazech a nemocech z povolání a její
předpokládaný výhled po 1. 1. 2010. Zákon č. 266/2006
Sb., o úrazovém pojištění zaměstnanců, ve znění pozdějších předpisů, nařízení vlády k evidenci, hlášení a zasílání záznamu o úrazu. Zákon č. 262/2006 Sb. Základní
předpoklady odpovědnosti zaměstnavatele za škodu a její
právní úprava. Náhrada škody náhrada za ztrátu na výdělku, za bolest a ztížení společenského uplatnění, za
účelně vynaložené náklady spojené s léčením a za věcnou
škodu zákoník práce, soudní judikatura, stanoviska pojišťoven. Pracovní úrazy, nemoci z povolání a veřejné zdravotní pojištění zákon č. 48/1997 Sb., ve znění pozdějších
Garant:
NOVINKA
1-00-2-16
Základy řízení lidských zdrojů
Určeno: vedoucím pracovníkům škol a školských zařízení
Obsah: 1. Výběr zaměstnanců - profil kandidáta, pracovní po-
zice, zdroje pracovních sil, proces a metody získávání
vhodných kandidátů (inzerce, spolupráce s VŠ, ÚP, veletrhy pracovních příležitostí), vedení databáze uchazečů
o práci, příprava a způsob vedení pohovorů, testování
20
Školský management
Lektor:
Termín:
Poplatek:
Garant:
uchazečů, vyhodnocení pohovorů, nabídka práce, proces adaptace nového zaměstnance. 2. Hodnocení zaměstnanců - způsoby hodnocení zaměstnanců, hodnotící dokumenty, hodnocení a řízení výkonu zaměstnanců. 3. Odměňování zaměstnanců - plat, platové třídy, příplatky definované zákoníkem práce, platový výměr, dohoda o provedení práce, dohoda o pracovní činnosti, zaměstnanecké
benefity. 4. Vzdělávání zaměstnanců - systém vzdělávání
zaměstnanců, metody vzdělávání, hodnocení efektivity
vzdělávání. 5. Základy pracovního práva - zákoník práce
a další související zákony, vznik pracovního poměru, pracovní smlouva, povinnosti zaměstnance, povinnosti zaměstnavatele, druhy ukončení pracovního poměru, dohoda o provedení práce, dohoda o pracovní činnosti, psychologická smlouva. 6. Efektivní manažer ve školství proces řízení organizace, 5 zásad efektivního manažera,
emocionální inteligence manažera.
Mgr. Věra Sakslová
28. květen 2010, 9:00 - 16:00 hodin
areál ZŠ Štefánikova ul., Hradec Králové
600 Kč
Mgr. Marcela Nováková
Poplatek: 1 100 Kč
Poznámka: Návaznost na program Vedení lidí koučováním I či Coa-
ching I (nabízený v rámci projektu Ředitel 2012).
Garant: Mgr. Veronika Štěpánová
POKRAČOVÁNÍ
pracoviště Trutnov
2-00-2-01
Určeno: ředitelům, vedoucím učitelům MŠ a dalším zájemcům
Obsah: Diskusní dopoledne s pracovnicemi KÚ Královéhradec-
Lektor:
Termín:
Poplatek:
Garant:
NOVINKA
1-00-2-17
Videotrénink evaluace vzdělávání
2-00-2-02
Určeno: ředitelům a dalším vedoucím pracovníkům ZŠ a SŠ
Obsah: Interaktivní praktický vzdělávací seminář, který přivádí
Lektor:
Termín:
Poplatek:
Garant:
kého kraje na téma Regionální problematika řízení. Přijímání dětí, základy správního řízení, nejčastější chyby.
Informace k výkonovým výkazům v MŠ a ŠJ a vedení dokumentace na školách. Aktuální problematika, diskuse.
Bc. Dagmar Anschlagová a Ilona Špráchalová
9. březen 2010, 9:00 - 12:30 hodin
ZŠ Trutnov, Komenského 399
400 Kč
Ing. Stanislava Stierandová
Právní vědomí ve školní praxi. Trestná činnost dětí a mládeže
Určeno: pedagogickým pracovníkům všech typů škol a školských
zařízení
účastníky k dovednosti umět rozlišovat kvalitu vzdělávání
a provádět její hodnocení. Na základě evaluačních kritérií budou účastníci individuálně i skupinově vyhodnocovat jednotlivé aspekty představených vyučovacích hodin.
Budou vyhodnocovat kvalitu jak procesu vyučování, tak
kvalitu vytváření cílových výsledků vzdělávání. Seminář
staví na videoprojekci, individuálním posuzování a sjednocování často polaritních skupinových hodnocení a postojů vůči kvalitě představených hodin. Nácvik je doplněn
systémem kritérií k hodnocení postupů a výsledků vzdělávání.
Mgr. Miroslav Hanzelka
2. červen 2010, 9:00 - 14:00 hodin
areál ZŠ Štefánikova ul., Hradec Králové
500 Kč
Mgr. Marcela Nováková
Obsah: Přednáška s diskusí zaměřená na trestnou činnost dětí
Lektor:
Termín:
Poplatek:
Garant:
NOVINKA
1-00-2-18
Setkání ředitelů mateřských škol
2-00-2-03
a mládeže. Nejčastěji se objevující trestné činy. Právní
normy vztahující se na mládež, trestná činnost dětí a její
právní postih. Vstup policie, státních orgánů a dalších organizací do školy, podmínky pro výslech žáka. Možnosti
a úloha orgánů sociálně právní ochrany, policie, městské
policie. Jak postupovat v případě trestné činnosti na škole,
abychom obstáli před zákonem, rodiči, učiteli a žáky.
Mgr. Hana Kvasničková
7. duben 2010, 8:00 - 12:00 hodin
bývalý OkÚ Trutnov, Horská 5, 2. mezipatro, učebna č.
604
400 Kč
Ing. Stanislava Stierandová
Základní právní předpisy na úseku požární
ochrany
Určeno: ředitelům škol a školských zařízení a dalším zájemcům
Obsah: Základní právní předpisy na úseku PO ve vztahu ke škol-
Vedení lidí koučováním II
Určeno: ředitelům škol a školských zařízení a dalším zájemcům
Obsah: Dvoudenní praktický intezivní trénink koučovacích do-
vedností zaměřený na koučování týmů. Koučování ve
firmě (škole). Koučování projektu. Koučování a management kvality. Koučování změn ve firmě (škole). Koučování manažerů. Klasický, systematický a RCS koučink.
Pasti koučování a rady, jak je překonat. Postoje manažera, které brání koučování.
Lektor: Mgr. Miroslav Jiřička
Termín: 8. červen 2010, 9:00 - 15:00 hodin
areál ZŠ Štefánikova ul., Hradec Králové
9. červen 2010, 9:00 - 15:00 hodin
areál ZŠ Štefánikova ul., Hradec Králové
Lektor:
Termín:
Poplatek:
Garant:
21
ským zařízením. Povinnosti zaměstnavatele (právnické
osoby). Vzhled a umístění bezpečnostních značek, příkazů, zákazů a pokynů ve vztahu k PO. Práva a povinnosti
zaměstnanců (fyzických osob). Vyhláška č. 23/2008 Sb.
Novinky z oblasti protipožární ochrany staveb. Další informační zdroje.
mjr. Mgr. Pavel Kuřitka, DiS.
14. duben 2010, 8:00 - 12:00 hodin
bývalý OkÚ Trutnov, Horská 5, 2. mezipatro, učebna č.
604
400 Kč
Ing. Stanislava Stierandová
Školský management
2-00-2-04
Vybrané kapitoly z legislativy. Správní řád ve
školství
Určeno: ředitelům škol a školských zařízení a dalším zájemcům
Obsah: Právní výklad k platnému znění, ke změnám a aktualizaci
Lektor:
Termín:
Poplatek:
Garant:
Zákona č. 500/2004 Sb., správní řád. Prováděcí předpisy
a aplikace v praxi.
Bc. Dagmar Anschlagová a Mgr. Svatava Odlová
22. duben 2010, 8:00 - 12:00 hodin
ZŠ Trutnov, Komenského 399
500 Kč
Ing. Stanislava Stierandová
Lektor:
Termín:
Poplatek:
Poznámka:
Garant:
Vzhled a umístění bezpečnostních značek a používané signály. Dokumentace požární ochrany objektu školy, revize
a kontroly zařízení. Ostatní předpisy k zajištění PO při
práci. Ověření znalostí formou písemného testu.
Robert Křepinský
12. květen 2010, 9:00 - 13:00 hodin
Javornická 1501, Rychnov n. Kn.
500 Kč
Program není akreditován MŠMT ČR, jelikož se jedná
o povinné proškolení určené zákonem, které není zařazeno do systému DVPP.
Mgr. Hana Šípková
pracoviště Rychnov nad Kněžnou
3-00-2-01
pracoviště Jičín
Řízení školy s podporou programu BAKALÁŘ. Matrika
4-00-2-01
Určeno: vedoucím pracovníkům ZŠ a dalším zájemcům
Obsah: Metodický seminář zaměřený na vedení evidence žáků a
Lektor:
Termín:
Poplatek:
Poznámka:
Garant:
Péče o majetek. Tvorba vnitřních předpisů
Určeno: ředitelům škol a školských zařízení, účetním, členům in-
ventarizačních komisí a dalším zájemcům
Obsah: Metodický seminář zaměřený na problematiku tvorby
předávání dat ze školní matriky. Legislativní východiska,
informace o vyhlášce, evidence údajů ve školní matrice,
zařazení a vyřazení žáka, individuální vzdělávací program, žáci s poruchami učení, ukončování studia, data,
která musí být v evidenci doplněna (nejčastější chyby a jak
je odstraňovat), generování dat z matriky do xml souboru,
odesílání dat na UIV, prostor pro individuální konzultace.
Mgr. Jiří Geřábek
7. duben 2010, 14:00 - 18:00 hodin
VOŠ a SPŠ Rychnov n. Kn., U Stadionu 1166, počítačová
učebna
500 Kč
Můžete si přinést vlastní notebook s daty.
Mgr. Hana Šípková
Lektor:
Termín:
Poplatek:
Garant:
4-00-2-02
vnitřních předpisů stanovujících způsob provádění inventarizace majetku v organizaci. Režimové otázky péče
o majetek, odpovědnost za majetek a způsobené škody,
evidence, manipulace s majetkem apod. Diskuse.
PaedDr. Vladimír Kaucký
24. únor 2010, 9:00 - 13:00 hodin
ZŠ Jičín, Železnická 460
400 Kč
Bc. Eva Kuncová
Školení vedoucích zaměstnanců o požární
ochraně
Určeno: vedoucím pracovníkům všech typů škol a školských zaří-
zení a dalším zájemcům
Obsah: Základní právní předpisy k zajištění PO. Práva a povin-
3-00-2-02
Garant:
nosti zaměstnavatele, vedoucích zaměstnanců a zaměstnanců. Prevence rizik, účast zaměstnanců na řešení PO.
Vzhled a umístění bezpečnostních značek a používané signály. Dokumentace požární ochrany objektu školy, revize
a kontroly zařízení. Ostatní předpisy k zajištění PO při
práci. Ověření znalostí formou písemného testu.
Robert Křepinský
2. březen 2010, 9:00 - 13:00 hodin
ZŠ Jičín, Železnická 460
500 Kč
Program není akreditován MŠMT ČR, jelikož se jedná
o povinné proškolení určené zákonem, které není zařazeno do systému DVPP.
Bc. Eva Kuncová
4-00-2-03
Nové třídní knihy a další školské dokumenty
Aktuální problémy v účetnictví příspěvkových
organizací. Účetní závěrka, zaúčtování fondů
a dotací
Určeno: vedoucím pracovníkům a účetním všech typů škol a škol-
ských zařízení a dalším zájemcům
Obsah: Seminář zaměřený na řešení aktuálních problémů.
Lektor:
Termín:
Poplatek:
Garant:
Lektor:
Termín:
Změny v účetních předpisech příspěvkových organizací
od 1. 1. 2010 a první poznatky z jejich aplikace. Podrozvahová evidence. Sestavení mezitimní účetní závěrky.
Ing. Daniela Burianová
13. duben 2010, 8:00 - 12:00 hodin
Javornická 1501, Rychnov n. Kn.
500 Kč
Mgr. Jiří Zeman
Poplatek:
Poznámka:
ZŠ
Školení vedoucích zaměstnanců o požární
ochraně
Určeno: ředitelům, učitelům ZŠ a dalším zájemcům
Obsah: Zkušenosti s novými variantami třídní knihy, výhody při
Určeno: ředitelům škol a školských zařízení
Obsah: Základní právní předpisy k zajištění PO. Práva a povin-
jejich používání, vhodnost jednotlivých variant pro určitý
typ školy. Kompletace používaných dokumentů - třídní
výkaz a katalogová složka žáka, které byly upraveny v souladu s novými variantami třídní knihy a doplněny o nové
3-00-2-03
nosti zaměstnavatele, vedoucích zaměstnanců a zaměstnanců. Prevence rizik, účast zaměstnanců na řešení PO.
22
Školský management
Lektor:
Termín:
Poplatek:
Poznámka:
Garant:
Lektor: Mgr. Radislava Jiřičková
Termín: 28. duben 2010, 9:30 - 15:30 hodin
údaje tak, aby vyhovovaly požadavkům platných právních
předpisů o vedení školské dokumentace. Klady a negativa
z průběhu používání nové ucelené řady, kterou školy využívají od začátku školního roku v tištěné i v elektronické
podobě. Diskuse.
Mgr. Jitka Jarníková a Mgr. Katarína Nemčíková
20. duben 2010, 9:00 - 13:00 hodin
ZŠ Jičín, Železnická 460
500 Kč
Lze si přinést vlastní dokumentaci ke konzultaci.
Bc. Eva Kuncová
ZŠ Jičín, Železnická 460
Poplatek: 500 Kč
Garant: Bc. Eva Kuncová
4-00-2-07
Výchovné poradenství
Určeno: ředitelům ZŠ a výchovným poradcům
Obsah: Postavení výchovného poradce ve škole, pracovně právní
Poplatek:
Garant:
oblast. Povinná dokumentace školy a výchovného poradce, způsob jejího vedení v návaznosti na právní předpisy, technická stránka vedení dokumentace. Základní
orientace v právní oblasti, změny v posledních letech. Nejčastější problémy s dokumentací školy, ochrana osobních
údajů. Směrnice školy a podíl výchovného poradce na jejich vytváření, školní řád, zásady hodnocení, nejčastější
chyby. Podíl na plánování práce školy, DVPP. Spolupráce
s dalšími orgány a institucemi mimo školu - policie, sociální péče, poradenská zařízení.
PhDr. Věra Picková
21. duben 2010, 9:00 - 14:00 hodin
ZŠ Jičín, Železnická 460
500 Kč
Bc. Eva Kuncová
4-00-2-05
Ochrana člověka za mimořádných událostí
Lektor:
Termín:
Lektor:
Termín:
Poplatek:
Garant:
5-00-2-01
Lektor:
Termín:
kům a dalším zájemcům
Poplatek:
Garant:
dickou pomoc školám v oblasti ochrany obyvatel. Téma
vychází z osnov, které mají ve školním roce 2009/2010
plnit školská zařízení v oblasti ochrany obyvatelstva.
mjr. Bc. Bořivoj Hák
27. duben 2010, 9:00 - 11:00 hodin
ZŠ Jičín, Železnická 460
50 Kč
Program není akreditován MŠMT ČR.
Bc. Eva Kuncová
5-00-2-02
kého kraje na téma Regionální problematika řízení. Přijímání dětí, základy správního řízení, nejčastější chyby.
Informace k výkonovým výkazům v MŠ a ŠJ a vedení dokumentace na školách.
Bc. Dagmar Anschlagová a Ilona Špráchalová
9. březen 2010, 14:00 - 17:30 hodin
Náchod - Hamra, Pražská 1759
400 Kč
Mgr. Veronika Štěpánová
Řízení školy s podporou programu BAKALÁŘI. Konec školního roku SŠ
Určeno: ředitelům SŠ a dalším zájemcům
Obsah: Tisk vysvědčení, uzavření školního roku, příprava nového
NOVINKA
4-00-2-06
Setkání ředitelů mateřských škol
Určeno: ředitelům, vedoucím učitelům MŠ a dalším zájemcům
Obsah: Diskusní dopoledne s pracovnicemi KÚ Královéhradec-
Obsah: Přednáška s diskusí je zaměřena na odbornou a meto-
Poplatek:
Poznámka:
Garant:
procesu, pedagogická porada, delegování pravomocí,
hodnocení a formy oceňování, studium a samostudium,
hodnotící pohovor. Odkazy na právní normy. Etické zásady. Příklady forem plánů a zápisů z praxe.
Bc. Šárka Gabrielová
11. květen 2010, 9:00 - 13:30 hodin
ZŠ Jičín, Železnická 460
500 Kč
Bc. Eva Kuncová
pracoviště Náchod
Určeno: ředitelům škol a školských zařízení, vedoucím pracovní-
Lektor:
Termín:
MŠ
Určeno: ředitelům a vedoucím učitelům MŠ
Obsah: Pedagogické problémy v praxi - rozbory pedagogického
NOVINKA
4-00-2-04
Plán rozvoje pedagogických pracovníků
Lektor:
Termín:
Zabezpečení výuky žáků se speciálními vzdělávacími potřebami a ŠVP ZŠ
Poplatek:
Poznámka:
Určeno: ředitelům ZŠ, speciálním pedagogům, výchovným porad-
cům a dalším zájemcům
Obsah: Východiska, legislativa, pojmy. Organizace speciálního
Garant:
vzdělávání - výčet možností. Učební plán - využití disponibilních hodin pro realizaci speciálního vzdělávání. Analýza místních podmínek a výběr organizace speciálního
vzdělávání pro vlastní ŠVP. Integrovaný žák - výčet podpůrných opatření. Postup a tvorba individuálních vzdělávacích plánů. Pomoc žákům bez indikace zdravotního
postižení.
5-00-2-03
školního roku, přechod ze starého na nový školní rok
v programu Bakaláři.
Mgr. Jiří Geřábek
10. březen 2010, 14:00 - 17:00 hodin
ZŠ TGM Náchod, Bartoňova 1005, informační centrum
550 Kč
S sebou přineste notebooky (případně flashdisky) s vlastními daty.
Mgr. Veronika Štěpánová
Řízení školy s podporou programu BAKALÁŘI. Rozvrh a suplování ZŠ
Určeno: ředitelům ZŠ a dalším zájemcům
23
Školský management
Obsah: Rozvrh a suplování, příprava úvazků a další témata podle
Poplatek: 500 Kč
Poznámka: S sebou přineste notebooky (případně flashdisky) s vlast-
přání účastníků.
Lektor: Mgr. Jiří Geřábek
Termín: 2. červen 2010, 14:00 - 17:00 hodin
ZŠ TGM Náchod, Bartoňova 1005, informační centrum
ními daty.
Garant: Mgr. Veronika Štěpánová
Doporučujeme dále:
⇒ 1-01-2-01
⇒ 1-01-2-02
⇒ 1-01-2-03
⇒ 1-01-2-04
⇒ 1-01-2-05
⇒ 1-01-2-07
⇒ 1-01-2-08
⇒ 1-01-2-12
⇒ 1-01-2-15
⇒ 1-01-2-29
⇒ 1-02-2-10
⇒ 1-02-2-15
⇒ 1-02-2-18
⇒ 1-06-2-03
⇒ 1-11-2-01
⇒ 1-11-2-02
⇒ 1-11-2-03
⇒ 2-01-2-08
⇒ 2-01-2-10
⇒ 3-02-2-06
⇒ 4-01-2-04
⇒ 4-01-2-06
⇒ 4-02-2-01
⇒ 4-02-2-06
⇒ 4-02-2-07
Studium pedagogiky A . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . s. 25
Studium pedagogiky B - vychovatel . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . s. 25
Program pro kvalifikované výchovné poradce bez speciálně pedagogického vzdělání . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . s. 25
Školní psycholog a jeho úloha v životě školy . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . s. 26
Studium k výkonu specializovaných činností - prevence sociálně patologických jevů / 1. semestr . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . s. 26
Studium pedagogiky B - pedagog volného času . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . s. 27
Program pro kvalifikované výchovné poradce se speciálně pedagogickým vzděláním . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . s. 27
Asistent pedagoga . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . s. 28
Šikana na základní škole . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . s. 28
Drogy a škola . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . s. 30
Návštěva v MŠ. Montessori systém . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . s. 40
Jak aktualizovat ŠVP . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . s. 41
Návštěva v mateřské škole. Sloučené MŠ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . s. 41
Vyhláška č. 50/1978 Sb., o odborné způsobilosti v elektrotechnice . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . s. 61
Seminář pro vedoucí pracovníky a koordinátory ŠVP SOV - obory vzdělávání skupiny E . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . s. 85
Nejčastější nedostatky ŠVP SOV - obory vzdělávání skupiny H . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . s. 85
Nejčastější nedostatky ŠVP SOV - obory vzdělávání skupiny L, M . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . s. 85
Návštěva stacionáře . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . s. 32
Návštěva speciální školy . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . s. 32
Návštěva sloučené ZŠ a MŠ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . s. 44
Školní násilí . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . s. 35
Jak připravit adaptační kurz . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . s. 36
Klub ředitelek a učitelek MŠ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . s. 44
Jak aktualizovat ŠVP . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . s. 45
Návštěva v MŠ s integrací dětí s SVP . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . s. 45
24
OBOROVÁ SKUPINA 1
Pedagogika, psychologie, speciální pedagogika, zdravý životní styl
pracoviště Hradec Králové
Lektor:
1-01-2-01
Studium pedagogiky A
Určeno: učitelům odborných předmětů SŠ, učitelům praktického
Obsah:
Lektor:
Termín:
Poplatek:
Poznámka:
Garant:
vyučování a odborných praxí, učitelům uměleckých odborných předmětů v ZUŠ, SOŠ a konzervatořích, učitelům jazykových škol s právem státní jazykové zkoušky bez
pedagogického vzdělání
Pokračování dvousemestrového kvalifikačního studia
podle § 22, odst. 1, písm. a) zákona č. 563/2004 Sb., a §
3 vyhlášky č. 317/2005 Sb. Obsahuje 2 základní moduly
- základy pedagogiky a didaktiky a základy psychologie.
Je zakončeno obhajobou závěrečné písemné práce a ústní
zkouškou před komisí (září 2010).
Mgr. Robert Čapek, Ph.D., PhDr. Jana Doležalová,
Ph.D., PhDr. Marie Farková, Mgr. Irena Loudová, PhDr.
PaedDr. Eva Pindešová, Mgr. Barbora Syrůčková, PhDr.
Pavel Vacek, Ph.D. a Mgr. Michaela Veselá
1. únor 2010, 9:00 - 15:00 hodin
areál ZŠ Štefánikova ul., Hradec Králové
12. únor 2010, 9:00 - 14:30 hodin
areál ZŠ Štefánikova ul., Hradec Králové
19. únor 2010, 9:00 - 14:30 hodin
areál ZŠ Štefánikova ul., Hradec Králové
26. únor 2010, 9:00 - 14:30 hodin
areál ZŠ Štefánikova ul., Hradec Králové
10. březen 2010, 9:00 - 14:30 hodin
areál ZŠ Štefánikova ul., Hradec Králové
15. březen 2010, 9:00 - 16:30 hodin
areál ZŠ Štefánikova ul., Hradec Králové
22. březen 2010, 9:00 - 16:30 hodin
areál ZŠ Štefánikova ul., Hradec Králové
20. duben 2010, 9:00 - 16:30 hodin
areál ZŠ Štefánikova ul., Hradec Králové
4. květen 2010, 9:00 - 16:30 hodin
areál ZŠ Štefánikova ul., Hradec Králové
8 000 Kč
Pokračování studia z předchozího pololetí, do něhož již
není možné se přihlásit.
Mgr. Alena Ročková
Termín:
Poplatek:
Poznámka:
Garant:
POKRAČOVÁNÍ
1-01-2-03
Program pro kvalifikované výchovné poradce
bez speciálně pedagogického vzdělání
Určeno: kvalifikovaným výchovným poradcům bez speciálně pe-
dagogického vzdělání
Obsah: Jednosemestrové studium k rozšíření kompetencí v ob-
lasti péče o žáky se zdravotním postižením, zejména se
zaměřením na profesní uplatnění žáků dle usnesení vlády
ČR č. 1004/2005 Sb. Obsahuje tematické celky: Základy
speciální pedagogiky, Výchovný poradce, Volba povolání
z hlediska speciálně pedagogického a psychologického,
Volba vhodné školy, Přehled spolupracujících organizací,
Metody a formy práce v oblasti kariérového poradenství,
Prevence předčasného opuštění vzdělávacího systému,
Nácvik komunikace s postiženým žákem, Sociálně právní
minimum a školská legislativa, Orientace ve vzdělávací
soustavě a vzdělávací nabídce, Trh práce a kariérové poradenství, Pracovně právní problematika, Využití ICT a
multimediálních didaktických pomůcek. Celková časová
dotace 63 hodin. Ukončení studia ověřením znalostí a
dovedností formou testu.
Lektor: Ing. Pavel Hradecký, PaedDr. Jarmila Klugerová, Prof.
PhDr. Miroslav Kodým, Mgr. Jitka Králová, PhDr. Renata
Kreuzová, CSc., Ph.D., PhDr. Olga Opekarova, Ph.D.,
PhDr. Josef Petrášek, PhDr. Alena Sojková a PhDr. Zoja
Šedivá
Termín: 8. únor 2010, 9:00 - 16:30 hodin
areál ZŠ Štefánikova ul., Hradec Králové
15. únor 2010, 9:00 - 16:30 hodin
areál ZŠ Štefánikova ul., Hradec Králové
1. březen 2010, 9:00 - 16:30 hodin
areál ZŠ Štefánikova ul., Hradec Králové
POKRAČOVÁNÍ
1-01-2-02
fesní modul. Je zakončeno obhajobou závěrečné písemné
práce a ústní zkouškou před komisí (září 2010).
PhDr. Jana Doležalová, Ph.D., PhDr. Marie Farková,
Mgr. Irena Loudová, PhDr. PaedDr. Eva Pindešová, Mgr.
Barbora Syrůčková, PhDr. Pavel Vacek, Ph.D. a Mgr. Michaela Veselá
1. únor 2010, 9:00 - 15:00 hodin
areál ZŠ Štefánikova ul., Hradec Králové
10. březen 2010, 9:00 - 14:30 hodin
areál ZŠ Štefánikova ul., Hradec Králové
15. březen 2010, 9:00 - 16:30 hodin
areál ZŠ Štefánikova ul., Hradec Králové
22. březen 2010, 9:00 - 16:30 hodin
areál ZŠ Štefánikova ul., Hradec Králové
20. duben 2010, 9:00 - 16:30 hodin
areál ZŠ Štefánikova ul., Hradec Králové
7 000 Kč
Pokračování studia z předchozího pololetí, do něhož již
není možné se přihlásit.
Mgr. Alena Ročková
Studium pedagogiky B - vychovatel
Určeno: absolventům VOŠ nepedagogického směru dle § 16 odst.
1 písm. d) zákona č. 563/2004 Sb., kteří chtějí vykonávat
funkci vychovatele, ale nemají pedagogické vzdělání
Obsah: Pokračování dvousemestrového kvalifikačního studia
podle § 22, odst. 1, písm. b) zákona č. 563/2004 Sb., a §
3 vyhlášky č. 317/2005 Sb. Obsahuje 3 základní moduly základy pedagogiky, základy psychologie a speciální pro25
Pedagogika, psychologie, speciální pedagogika, zdravý životní styl
22. březen 2010, 9:00 - 16:30 hodin
areál ZŠ Štefánikova ul., Hradec Králové
6. duben 2010, 9:00 - 16:30 hodin
areál ZŠ Štefánikova ul., Hradec Králové
3. květen 2010, 9:00 - 16:30 hodin
areál ZŠ Štefánikova ul., Hradec Králové
18. květen 2010, 9:00 - 16:30 hodin
areál ZŠ Štefánikova ul., Hradec Králové
24. květen 2010, 9:00 - 16:30 hodin
areál ZŠ Štefánikova ul., Hradec Králové
červen 2010, závěrečná zkouška
areál ZŠ Štefánikova ul., Hradec Králové
Poplatek: 5 000 Kč
Poznámka: S sebou noste obuv na přezutí.
Garant: Ing. Stanislava Stierandová, Bc. Alena Ročková
1-01-2-04
Lektor:
Termín:
Školní psycholog a jeho úloha v životě školy
Určeno: školním psychologům a dalším zájemcům
Obsah: Úloha a postavení školního psychologa nejen v systému
Lektor:
Termín:
Poplatek:
Garant:
pedagogicko - psychologického poradenství, ale především v mikrosystému školy. Proč narůstá počet žáků s různými specifickými potřebami. Legislativní zakotvení školního psychologa, specifika a kritická místa této profese.
Možnosti diagnostikování, stanovení příčin a strategií řešení problémů. Školní psycholog ve vztahu k řediteli a
pedagogickému sboru, jednotlivým učitelům, třídě, konkrétnímu žákovi, rodičům, školnímu speciálnímu pedagogovi, školnímu metodiku prevence, výchovnému poradci, asistentům pedagoga a osobním asistentům.
PhDr. Jana Zapletalová
11. únor 2010, 9:00 - 15:00 hodin
areál ZŠ Štefánikova ul., Hradec Králové
600 Kč
Mgr. Veronika Štěpánová
Poplatek:
Poznámka:
NOVINKA
1-01-2-05
Garant:
Studium k výkonu specializovaných činností
- prevence sociálně patologických jevů / 1. semestr
V rámci prvního roku studia vypracují frekventanti ročníkovou práci, která bude zaměřena na specifiku tvorby
školního programu prevence sociálně nežádoucích jevů.
Celé studium bude zakončeno obhajobou závěrečné písemné práce a složením závěrečné zkoušky před zkušební
komisí.
Mgr. Michaela Veselá, PhDr. Jan Svoboda, Mgr. Jiří Sixta, Mgr. Miroslav Hricz, Mgr. Martina Kekulová, nprap.
Hana Klečalová, plk. JUDr. Karel Kocourek a další zkušení lektoři
11. únor 2010, 9:00 - 16:00 hodin
areál ZŠ Štefánikova ul., Hradec Králové
25. únor 2010, 9:00 - 16:00 hodin
areál ZŠ Štefánikova ul., Hradec Králové
4. březen 2010, 9:00 - 15:00 hodin
areál ZŠ Štefánikova ul., Hradec Králové
5. březen 2010, 9:00 - 15:30 hodin
areál ZŠ Štefánikova ul., Hradec Králové
25. březen 2010, 9:00 - 15:30 hodin
areál ZŠ Štefánikova ul., Hradec Králové
15. duben 2010, 9:00 - 16:00 hodin
areál ZŠ Štefánikova ul., Hradec Králové
29. duben 2010, 9:00 - 16:00 hodin
areál ZŠ Štefánikova ul., Hradec Králové
6. květen 2010, 9:00 -16:00 hodin
areál ZŠ Štefánikova ul., Hradec Králové
9. červen 2010, 9:00 - 17:00 hodin
areál ZŠ Štefánikova ul., Hradec Králové
10. červen 2010, 9:00 - 20:00 hodin
areál ZŠ Štefánikova ul., Hradec Králové
11. červen 2010, 9:00 - 14:00 hodin
areál ZŠ Štefánikova ul., Hradec Králové
16 000 Kč
Do 30. 1. 2011 odevzdání ročníkové práce. Předběžný
termín odevzdání závěrečné práce 7. 11. 2011, konzultace k závěrečné práci ve 4. semestru a závěrečné zkoušky
7. 12. 2011. S sebou noste obuv na přezutí.
Bc. Eva Kuncová
REPRÍZA
Určeno: absolventům magisterského studijního programu jakého-
1-01-2-06
koliv učitelského oboru nebo absolventům magisterského
studia neučitelského zaměření, doplněného o studium pedagogiky podle § 22 odst. 1 písm. a) zákona č. 563/2004
Sb., kteří jsou nebo se připravují na pozici školního metodika prevence
Obsah: Čtyřsemestrové studium pro získání způsobilosti k výkonu specializovaných činností v oblasti prevence sociálně patologických jevů dle zákona č. 563/2004 Sb., a
§ 9 c) vyhlášky č. 317/2005 Sb. v celkové délce 250
hodin (200 hodin výuky, samostudia a 50 hodin odborných stáží). Obsahuje 9 základních modulů - Poradenské systémy a primární prevence ve školství, Legislativní
rámec pro práci školního metodika prevence, Primární
prevence v podmínkách školy a její zařazení do školních
poradenských služeb, Specifika role školního metodika
prevence v systému práce školy, Systém primární prevence ve školství, Školní třída, její vedení a diagnostika,
Rodina a komunikace s rodiči (osobami odpovědnými za
výchovu), Sociálně nežádoucí jevy, Monitorování a evaluace primární prevence.
Prevence syndromu vyhoření
Určeno: pedagogickým pracovníkům všech typů škol a školských
zařízení
Obsah: Prožitkový seminář zaměřený na prevenci nebo eliminaci
Lektor:
Termín:
Poplatek:
Garant:
26
obtíží, které souvisejí s psychicky náročnou profesí pedagoga. Rozvoj vlastní tvořivosti při zvládání stresových
situací, obtížných životních etap a hledání nových východisek. Včasné rozpoznání profesního a osobního stresu,
včetně syndromu vyhoření. Praktické využití základních
metod pozitivní psychoterapie dr. Peseschkiana v osobním životě, techniky přeznačkovávání. Energetický model
životní rovnováhy, způsoby harmonizace života. Identifikace vlastních zdrojů - imaginativní a arteterapeutické
techniky. Rozpoznání vlastních hranic - práce s tělem,
psychogymnatika.
Mgr. Jitka Šoltová
18. únor 2010, 9:00 - 15:00 hodin
areál ZŠ Štefánikova ul., Hradec Králové
550 Kč
Mgr. Dagmar Konečná
Pedagogika, psychologie, speciální pedagogika, zdravý životní styl
1-01-2-07
Studium pedagogiky B - pedagog volného
času
22. březen 2010, 9:00 - 16:30 hodin
areál ZŠ Štefánikova ul., Hradec Králové
6. duben 2010, 9:00 - 16:30 hodin
areál ZŠ Štefánikova ul., Hradec Králové
3. květen 2010, 9:00 - 16:30 hodin
areál ZŠ Štefánikova ul., Hradec Králové
18. květen 2010, 9:00 - 16:30 hodin
areál ZŠ Štefánikova ul., Hradec Králové
24. květen 2010, 9:00 - 16:30 hodin
areál ZŠ Štefánikova ul., Hradec Králové
červen 2010, závěrečná zkouška
areál ZŠ Štefánikova ul., Hradec Králové
Poplatek: 4 000 Kč
Poznámka: S sebou noste obuv na přezutí.
Garant: Ing. Stanislava Stierandová, Bc. Alena Ročková
Určeno: absolventům se středním vzděláním s maturitní zkouš-
Obsah:
Lektor:
Termín:
Poplatek:
Poznámka:
Garant:
kou dle § 17 písm. d) a f) zákona č. 563/2004 Sb., kteří
chtějí vykonávat funkci pedagoga volného času a nemají
pedagogické vzdělání
Pokračování dvousemestrového kvalifikačního studia
podle § 22, odst. 1, písm. b) zákona č. 563/2004 Sb. a §
3 vyhlášky č. 317/2005 Sb. Obsahuje 3 základní moduly základy pedagogiky, základy psychologie a speciální profesní modul. Je zakončeno obhajobou závěrečné písemné
práce a ústní zkouškou před komisí (září 2010).
PhDr. Jana Doležalová, Ph.D., PhDr. Marie Farková,
Mgr. Bedřich Hájek, PhDr. PaedDr. Eva Pindešová,
PhDr. Pavel Vacek, Ph.D., Mgr. Barbora Syrůčková a
Mgr. Michaela Veselá
26. únor 2010, 9:00 - 14:30 hodin
areál ZŠ Štefánikova ul., Hradec Králové
10. březen 2010, 9:00 - 14:30 hodin
areál ZŠ Štefánikova ul., Hradec Králové
15. březen 2010, 9:00 - 16:30 hodin
areál ZŠ Štefánikova ul., Hradec Králové
22. březen 2010, 9:00 - 16:30 hodin
areál ZŠ Štefánikova ul., Hradec Králové
13. duben 2010, 9:00 - 14:30 hodin
areál ZŠ Štefánikova ul., Hradec Králové
20. duben 2010, 9:00 - 16:30 hodin
areál ZŠ Štefánikova ul., Hradec Králové
7 000 Kč
Pokračování studia z předchozího pololetí, do něhož již
není možné se přihlásit.
Mgr. Alena Ročková
1-01-2-09
Určeno: učitelům všech typů a stupňů škol
Obsah: Pedagogická diagnostika. Struktura a náplň IVP. Jak čer-
Lektor:
Termín:
Poplatek:
Poznámka:
POKRAČOVÁNÍ
Garant:
1-01-2-08
Jak vypracovat individuálně vzdělávací program
Program pro kvalifikované výchovné poradce
se speciálně pedagogickým vzděláním
1-01-2-10
Určeno: kvalifikovaným výchovným poradcům se speciálně peda-
pat z odborných nálezů, co z nich lze vyčíst. Nová legislativa vztahující se k integraci žáků a studentů. Praktická
práce s konkrétními nálezy - rozbor a aplikace do pedagogického procesu. Náměty na vhodná opatření s ohledem
na konkrétní nálezy. Spolupráce s rodiči při vytváření IVP.
Diskuse.
Mgr. Jindřiška Nohejlová
1. březen 2010, 13:00 - 17:00 hodin
areál ZŠ Štefánikova ul., Hradec Králové
400 Kč
S sebou přineste příklady IVP ke konzultaci, případně si
připravte konkrétní příklad žáka a v rámci semináře si za
metodické pomoci lektorky připravíte využitelný IVP.
Mgr. Marcela Nováková
Poruchy chování dětí
Určeno: učitelům MŠ, 1. stupně ZŠ a asistentům peadagoga
Obsah: Přehled nejčastěji vyskytovaných poruch chování, výskyt
gogickým vzděláním
Obsah: Jednosemestrové studium k rozšíření kompetencí v ob-
lasti péče o žáky se zdravotním postižením, zejména
se zaměřením na profesní uplatnění žáků dle usnesení
vlády ČR č. 1004/2005 Sb. Obsahuje tematické celky: Výchovný poradce, Volba povolání z hlediska speciálně pedagogického a psychologického, Volba vhodné školy, Přehled spolupracujících organizací, Metody a formy práce
v oblasti kariérového poradenství, Prevence předčasného
opuštění vzdělávacího systému, Nácvik komunikace s postiženým žákem, Sociálně právní minimum a školská legislativa, Orientace ve vzdělávací soustavě a vzdělávací
nabídce, Trh práce a kariérové poradenství, Pracovně
právní problematika, Využití ICT a multimediálních didaktických pomůcek. Ukončení studia ověřením znalostí
a dovedností formou testu. Celková časová dotace 40 hodin.
Lektor: Ing. Pavel Hradecký, PaedDr. Jarmila Klugerová, Prof.
PhDr. Miroslav Kodým, Mgr. Jitka Králová, CSc., Ph.D.,
PhDr. Renata Kreuzová, PhDr. Olga Opekarova, Ph.D.,
PhDr. Josef Petrášek a PhDr. Alena Sojková
Termín: 1. březen 2010, 9:00 - 16:30 hodin
areál ZŠ Štefánikova ul., Hradec Králové
Lektor:
Termín:
Poplatek:
Garant:
v populaci, prognóza, léčba, požadavky na úpravu režimu
dítěte, spolupráce s odborníky, jak pomoci dítěti ve škole.
Spolupráce s rodiči. Diskuse.
Mgr. Daniel Dvořák
11. březen 2010, 9:00 - 13:00 hodin
areál ZŠ Štefánikova ul., Hradec Králové
500 Kč
Bc. Eva Kuncová
NOVINKA
1-01-2-11
Jak pomoci žákům s obtížemi v počítání
ZŠ2
Určeno: učitelům 2. stupně ZŠ, začínajícím speciálním pedago-
gům a psychologům, dalším zájemcům
Obsah: Prakticky zaměřený seminář. Rozvoj základních počet-
ních dovedností jako předpoklad pro rozvoj formálních
operací - představy čísel, operační představy, základní
operační matematické pojmy, automatizace početních dovedností. Vývojové obtíže při rozvoji základních početních
dovedností a jejich neuropsychologický podklad - mapování zkušeností frekventantů s obtížemi dětí v počítání,
27
Pedagogika, psychologie, speciální pedagogika, zdravý životní styl
Lektor:
Termín:
Poplatek:
Garant:
oslabení psychických funkcí, podílejících se na počítání,
tj. pozornosti, jazyka (pojmenování a znaková identifikace, kódování a dekódování), poznávací či kognitivní
(prostorová orientace, zraková, zrakově prostorová a numerická představivost, automatizace dovedností a paměťové funkce, strukturující či analytická funkce, seriace a
sekvence, pojmotvorba), jejich projevy v počítání. Postupy ke zmírnění obtíží v počítání, opatření do výuky,
sestavování individuálního vzdělávacího plánu. Praktické
ukázky postupů a pomůcek ke zmírňování dyskalkulických obtíží, mapování zkušeností frekventantů s realizací
opatření do výuky u dětí s dyskalkulií, sestavení IVP - základní struktura, spolupráce s poradenským zařízením.
Diskuse s výměnou zkušeností.
Mgr. Ivana Skalková a Mgr. Pavel Traspe
12. březen 2010, 9:00 - 16:00 hodin
areál ZŠ Štefánikova ul., Hradec Králové
550 Kč
Mgr. Marcela Nováková
1-01-2-13
Určeno: pedagogickým pracovníkům všech typů škol a školských
zařízení
Obsah: Prožitkový seminář zaměřený na moderní účinné me-
Lektor:
Termín:
Poplatek:
Poznámka:
Garant:
1-01-2-14
1-01-2-12
Termín:
Poplatek:
Poznámka:
Garant:
tody, které pomohou najít skutečné hybatele dění ve třídě,
škole, ve vztazích i v komunikaci mezi dětmi, mezi dospělými a dětmi, mezi dospělými, a napomohou tak zvládání
agresivních projevů dětí a svých reakcí. Práce s konkrétními příklady z praxe.
Mgr. Zdeněk Šimanovský
25. březen 2010, 9:00 - 15:00 hodin
areál ZŠ Štefánikova ul., Hradec Králové
600 Kč
S sebou přineste obuv na přezutí.
Mgr. Dagmar Konečná
Simulační hry
Určeno: učitelům 2. stupně ZŠ, SŠ a dalším zájemcům
Obsah: Prožitkový seminář zaměřený na práci s předem danými
Asistent pedagoga
Určeno: asistentům pedagoga a dalším zájemcům
Obsah: Kvalifikační studium, které umožní výkon profese asis-
Lektor:
Modelovým zpřítoměním proti agresivitě a
neklidu
tenta pedagoga podle § 16, zákona č. 561/2004 Sb., a
563/2004 Sb. Je sestaveno na základě standardu MŠMT
(80 hodin teorie, 40 hodin praxe) a obsahuje 4 tematické
okruhy: Škola, školní práce a role asistenta pedagoga.
Podpora péče o žáka. Systém péče o žáka. Pedagogickopsychologická a kulturní specifika v práci asistenta pedagoga. Studium dále zahrnuje odbornou stáž ve škole nebo
školském zařízení a je ukončeno formou testové zkoušky
a obhajobou závěrečné práce.
PhDr. Pavel Vacek, Ph.D., PhDr. Jana Doležalová, Ph.D.,
Mgr. Daniel Dvořák, PaedDr. Jana Hartmanová, Mgr.
Vratislav Holeček a další zkušení lektoři
16. březen 2010, zahájení v 9:00 - 17:00 hodin
areál ZŠ Štefániákova ul., Hradec Králové
17. březen 2010, 9:00 - 16:00 hodin
areál ZŠ Štefánikova ul., Hradec Králové
25. březen 2010, 9:00 - 16:00 hodin
areál ZŠ Štefánikova ul., Hradec Králové
8. duben 2010, 9:00 - 16:00 hodin
areál ZŠ Štefánikova ul., Hradec Králové
22. duben 2010, 9:00 - 14:00 hodin
areál ZŠ Štefánikova ul., Hradec Králové
29. duben 2010, 9:00 - 16:00 hodin
areál ZŠ Štefánikova ul., Hradec Králové
30. duben 2010, 9:00 - 16:00 hodin
areál ZŠ Štefánikova ul., Hradec Králové
6. květen 2010, 9:00 - 16:00 hodin
areál ZŠ Štefánikova ul., Hradec Králové
27. květen 2010, 9:00 - 16:30 hodin
areál ZŠ Štefánikova ul., Hradec Králové
24. červen 2010, 9:00 - 17:00 hodin - závěrečné zkoušky
areál ZŠ Štefánikova ul., Hradec Králové
5 500 Kč
Do 14. 6. 2010 ukončení praxe a odevzdání záznamu
o praxi a závěrečné práce. S sebou noste obuv na přezutí.
Bc. Eva Kuncová
Lektor:
Termín:
Poplatek:
Poznámka:
Garant:
rolemi. Využití metody k rozvíjení představivosti, porozumění tematicky vybrané situaci, kritického myšlení, poznání, jak fungují rozhodovací procesy, a způsobů, jak
předkládat argumenty, obhajovat názory a diskutovat.
Mgr. Petra Skalická
8. duben 2010, 12:00 - 16:00 hodin
areál ZŠ Štefánikova ul., Hradec Králové
450 Kč
S sebou přineste přezůvky, papíry a fixy.
Mgr. Hana Šípková
NOVINKA
1-01-2-15
Šikana na základní škole
Určeno: učitelům ZŠ a dalším zájemcům
Obsah: Charakteristika, podmínky a příčiny vzniku šikany, ak-
Poplatek:
Garant:
téři šikany. Osobnost agresora, osobnost oběti, typy agresorů, formy agrese, postoje rodičů aktérů. Varovné signály
šikany, řešení šikanování, trestná odpovědnost dítěte, rodiče. Prevence šikany. Metodický pokyn MŠMT ČR k prevenci a řešení šikanování.
Mgr. Svatava Vyhlídalová
13. duben 2010, 9:00 - 13:30 hodin
areál ZŠ Štefánikova ul., Hradec Králové
500 Kč
Mgr. Dagmar Konečná
1-01-2-16
Vedení třídní hodiny a rozhovoru s rodičem
Lektor:
Termín:
Určeno: třídním učitelům ZŠ, SŠ, výchovným poradcům a dalším
zájemcům
Obsah: Vztah učitel - rodič. Vedení třídní schůzky - řízení schůzky,
vystupování, způsob předávání informací, servis rodičům.
Rozhovor s rodičem - zásady jednání, předávání příznivých i nepříznivých zpráv, komunikace, nabídka a vyžádání spolupráce. Dovednostní cvičení - nácvik vedení
rozhovoru.
REPRÍZA
28
Pedagogika, psychologie, speciální pedagogika, zdravý životní styl
Lektor: Mgr. Martina Kekulová
Termín: 15. duben 2010, 9:00 - 15:00 hodin
1-01-2-20
Určeno: učitelům MŠ, 1. stupně ZŠ a vychovatelům školských za-
areál ZŠ Štefánikova ul., Hradec Králové
řízení
Poplatek: 600 Kč
Poznámka: S sebou přineste obuv na přezutí.
Garant: Bc. Eva Kuncová
1-01-2-17
Obsah: Prožitkový seminář nabízející řadu neverbálních technik
Práce s problematickými vztahy žáků v třídních kolektivech ZŠ2
Určeno: učitelům 2. stupně ZŠ
Obsah: Praktický seminář zaměřený na diagnostiku vztahů mezi
Lektor:
Termín:
Poplatek:
Garant:
Lektor:
Termín:
žáky, sociometrické vyhodnocení situace, práci s dynamikou vztahů mezi dětmi. Seznámení s technikami a
činnostmi, které lze využít při vyučování. Problematika
vedení třídnických hodin komunitním způsobem, jejich
struktura, vedení dětí k týmové práci. Rozbor kauzuistik.
Mgr. Oldřich Šolta
15. duben 2010, 9:00 - 14:00 hodin
areál ZŠ Štefánikova ul., Hradec Králové
500 Kč
Mgr. Dagmar Konečná
Poplatek:
Poznámka:
Garant:
1-01-2-21
Hra ve vyučování a pozitivní klima
dalším zájemcům
Obsah: Prožitkový seminář nabízející různé typy her, které mo-
Poplatek:
Poznámka:
Garant:
Využití terapimasteru
SpŠ
Určeno: speciálním pedagogům a dalším zájemcům
Obsah: Informace o způsobech využití přístroje Redcord pro
Určeno: učitelům ZŠ, vychovatelům, pedagogům volného času a
Lektor:
Termín:
zaměřených na podporu sebevědomí, pozitivního sebehodnocení a schopnost empatie u dětí k sobě a k druhým.
Praktické vyzkoušení bezpečných a pro děti zajímavých
technik z oblasti práce s tělem, arteterapie, muzikoterapie
a zážitkových her, využitelných v každodenní praxi. Představení optimálního vývoje sebepojetí a sociálního cítění
u dětí, jejich případné poruchy a možnosti nápravy.
Mgr. Jitka Šoltová
26. duben 2010, 9:00 - 14:00 hodin
areál ZŠ Štefánikova ul., Hradec Králové
500 Kč
S sebou přineste obuv na přezutí.
Mgr. Dagmar Konečná
NOVINKA
NOVINKA
1-01-2-18
Rozvíjíme sebevědomí a schopnost empatie
u dětí
hou pozitivně ovlivnit klima třídy. Didaktické hry budou
jen dílčí součástí nabídky, účastníci se seznámí zejména
s hrami, jež cíleně podporují prosociální chování, partnerskou spolupráci a kooperaci. Základem pro zhodnocení
herních aktivit a možností jejich využití při práci s dětmi
bude v semináři získaná zkušenost účastníků.
Mgr. Radek Marušák
16. duben 2010, 9:00 - 16:00 hodin
areál ZŠ Štefánikova ul., Hradec Králové
600 Kč
S sebou přineste přezůvky.
Mgr. Marcela Nováková
Lektor:
Termín:
Poplatek:
Poznámka:
Garant:
1-01-2-22
různé rehabilitační a tréninkové cíle. Léčebné a tréninkové principy, které celkově zdůrazňují sílu, stabilitu a
senzomotorickou funkci. Celý proces využití zahrnuje dopomoc fyzioterapeutovi a aktivní pokračování v osobním
cvičení se žákem.
Mgr. Alice Hamáčková
29. duben 2010, 8:30 - 12:30 hodin
S-E-T Clinic, Nám. 5. května 888/9, Hradec Králové
400 Kč
S sebou přineste přezůvky.
Ing. Stanislava Stierandová
Poruchy komunikace a vztahů v rodině
Určeno: pedagogickým pracovníkům všech typů škol a školských
zařízení
Obsah: Teoreticko-praktický seminář zaměřený na nejčastější
1-01-2-19
Školní vzdělávací program v praxi
Poplatek:
Poznámka:
Garant:
formy poruch komunikace v rodině a jejich vlivu na dysfunkční komunikaci dítěte ve škole. Dynamika vzniku komunikačních pastí a jejich důsledků, modelové příklady.
Praktická cvičení cílená na konstruktivní přístupy v řešení
náročných výchovných situací a jednání s rodiči.
Mgr. Oldřich Šolta
29. duben 2010, 9:00 - 14:00 hodin
areál ZŠ Štefánikova ul., Hradec Králové
500 Kč
S sebou přineste obuv na přezutí.
Mgr. Dagmar Konečná
1-01-2-23
Jak rozvíjet nadané žáky v běžných třídách
ZŠ1
Určeno: učitelům 1. stupně ZŠ
Obsah: Praktický seminář zaměřený na zásobník aktivit, metod
Lektor:
Termín:
Poplatek:
Poznámka:
Garant:
a postupů do aktivního činnostního učení a projektového
vyučování v kooperativních skupinách napříč všemi předměty. Kritéria projektového vyučování. Tvorba školního
projektu. Styl a cíl výuky. Efektivita frontální výuky a činnostního učení. Hodnocení skupinové kooperativní práce.
Formy sebehodnocení žáka. Metody, projekty a náměty
vycházejí z ověřené praxe na ZŠ.
Mgr. Tomáš Koten
21. duben 2010, 9:00 - 14:00 hodin
areál ZŠ Štefánikova ul., Hradec Králové
600 Kč
S sebou přineste obuv na přezutí.
Mgr. Jaroslav Novák
Lektor:
Termín:
ZŠ
Určeno: učitelům ZŠ a dalším zájemcům
29
Pedagogika, psychologie, speciální pedagogika, zdravý životní styl
Lektor: Mgr. Stanislava Emmerlingová
Termín: 13. květen 2010, 9:00 - 14:00 hodin
Obsah: Diagnostika nadání, práce s aktivními a nadanými dětmi
Lektor:
Termín:
Poplatek:
Garant:
- individualizace a diferenciace výuky, jejich samostatná
práce - rozšiřující učivo. Práce ve skupině, modifikace
organizace, obsahu, forem práce, metod a hodnocení vyučování, zapojení do výuky, akcelerovaná výuka ve vyšších
ročnících.
Mgr. Jana Žaludová
3. květen 2010, 9:00 - 14:00 hodin
areál ZŠ Štefánikova ul., Hradec Králové
500 Kč
Mgr. Hana Šípková
areál ZŠ Štefánikova ul., Hradec Králové
Poplatek: 500 Kč
Poznámka: S sebou přineste pohodlné oblečení a obuv na přezutí.
Garant: Mgr. Dagmar Konečná
NOVINKA
1-01-2-27
NOVINKA
1-01-2-24
Rozvoj profesních kompetencí - formy a metody práce a jejich evaluace
Určeno: učitelům 2. stupně ZŠ a SŠ
Obsah: 1. Rozvoj klíčových kompetencí, obsah učiva, stanovení
Lektor:
Termín:
Poplatek:
Garant:
pedagogických cílů, Bloomova taxonomie. 2. Brainstorming, mentální mapy, tabulky, diagramy, Ishikawův diagram, didaktické hry. 3. Frontální výuka, evaluační mechanismy, kritéria hodnocení. Skupinová práce a její podmínky, evaluační mechanismy, kritéria hodnocení. Prožitkové učení, evaluační mechanismy, kritéria hodnocení.
Problémové učení, evaluační mechanismy, kritéria hodnocení. Projektové učení, evaluační mechanismy, kritéria
hodnocení. Rozvoj strategického myšlení, evaluační mechanismy, kritéria hodnocení.
Mgr. Marie Linhartová
4. květen 2010, 9:00 - 14:00 hodin
areál ZŠ Štefánikova ul., Hradec Králové
550 Kč
Mgr. Marcela Nováková
Lektor:
Termín:
Poplatek:
Poznámka:
Garant:
Pravidla a kritéria hodnocení žáků
1-01-2-28
ZŠ
Poplatek:
Garant:
1-01-2-26
Jak zvýšit školní úspěšnost žáků
Lektor:
Termín:
stupy využití jednoduchého projektu ve vlastní pedagogické práci bez ohledu na jeho zaměření. Rozvoj komunikativních dovedností. Skupinová práce, její význam a
formy. Integrovaná tématická výuka. Didaktické hry. Cvičení empatie. Hledání a efektivní využití informačních
zdrojů ve výuce. Osobní zodpovědnost učitele a žáků.
Hodnocení projektu.
Mgr. Zdeněk Petržela
19. květen 2010, 13:30 - 17:30 hodin
areál ZŠ Štefánikova ul., Hradec Králové
400 Kč
S sebou přineste obuv na přezutí.
Mgr. Jaroslav Novák
Práce s dětmi s poruchou pozornosti a hyperaktivitou
Určeno: učitelům MŠ, 1. stupně ZŠ a dalším zájemcům
Obsah: Vysvětlení pojmu hyperaktivní dítě. Problematika psycho-
Určeno: učitelům ZŠ a dalším zájemcům
Obsah: Pedagogická diagnostika. Typy a struktura kritérií hodno-
cení. Vzdělávací cíle a kritéria hodnocení. Tvorba a praktické ukázky kritérií hodnocení. Pravidla pro hodnocení
žáků. Hodnocení skupinové práce. Diskuse.
Mgr. Zdeněk Bělecký
11. květen 2010, 9:00 - 14:00 hodin
areál ZŠ Štefánikova ul., Hradec Králové
500 Kč
Mgr. Marcela Nováková
ZŠ1
NOVINKA
NOVINKA
1-01-2-25
Projektové vyučování - Ruce
Určeno: učitelům 1. stupně ZŠ a vychovatelům školských zařízení
Obsah: Praktický seminář zaměřený na možnosti, způsoby a po-
Lektor:
Termín:
Poplatek:
Poznámka:
Garant:
motorického vývoje dítěte a souvislost s jeho dalším vývojem, role symetrického tonického šíjového reflexu a jeho
souvislost s hyperaktivitou. Zásady a metody práce s hyperaktivním dítětem, praktické ukázky cvičení s hyperaktivním dítětem.
MUDr. Miloslava Zídková, Soňa Jarkovská, DiS. a Šárka
Pejřilová
20. květen 2010, 12:00 - 16:00 hodin
areál ZŠ Štefánikova ul., Hradec Králové
500 Kč
S sebou přineste přezůvky, pohodlný oděv a karimatku.
Mgr. Alena Ročková
NOVINKA
ZŠ
1-01-2-29
Určeno: učitelům ZŠ a dalším zájemcům
Obsah: Seminář zaměřený na druhy inteligence a její vliv na
Drogy a škola
Určeno: učitelům 2. stupně ZŠ, SŠ, vychovatelům školských zaří-
zení a dalším zájemcům
úspěšnost ve škole i v životě. Stres, neurofyziologické
změny v CNS a organismu při stresu, učební typy žáků,
výhody a nevýhody pro učení. Test k určení učebního typu,
test osobnosti žáka podle Dr. Raida, projevy jednotlivých
typů ve školní praxi. Specifické funkce levé a pravé hemisféry mozku a jejich využití při učení, možnosti zvyšování
výkonnosti žáků s ohledem na učební typ a osobnost žáka.
Praktická cvičení zaměřená na zvýšení kapacity mozku při
učení.
Obsah: Legislativa a drogy. Aktuální stav drogové scény v ČR.
Problematika drog ve školním prostředí, možnost implementace prevence užívání návykových látek do školních
řádů. Rozbor konkrétních příkladů. Způsoby testování
drog ve školním prostředí.
Lektor: Mgr. Břetislav Brejcha
Termín: 25. květen 2010, 9:00 - 14:00 hodin
areál ZŠ Štefánikova ul., Hradec Králové
30
Pedagogika, psychologie, speciální pedagogika, zdravý životní styl
Poplatek: 500 Kč
Garant: Mgr. Dagmar Konečná
1-01-2-30
Termín: 17. březen 2010, 9:00 - 13:30 hodin
ZŠ Trutnov, Komenského 399
Poplatek: 600 Kč
Poznámka: S sebou přineste přezůvky a pohodlné oblečení. Doprovodným programem bude prodejní výstava učebnic, pracovních listů a metodik firmy Geom.
Garant: Ing. Stanislava Stierandová
Proč dítě zlobí
Určeno: učitelům MŠ, ZŠ a vychovatelům ŠD
Obsah: Příčiny problémů v chování dítěte - vliv rodinné výchovy,
Lektor:
Termín:
Poplatek:
Garant:
citové strádání dítěte a zasády citového uspokojení, vliv
školního a mimoškolního prostředí. Typy osobnosti dítěte podle Dr. Raida. Vliv životosprávy na chování dítěte.
Příčiny a projevy lehké mozkové dysfunkce, ADHD. Orientační test. Jak předcházet výchovným problémům (informovanost rodičů a pedagogů, ochota respektovat nové
poznatky, vyrovnaná osobnost vychovatele s objektivním
vnímáním dítěte).
Mgr. Stanislava Emmerlingová
27. květen 2010, 9:00 - 14:00 hodin
areál ZŠ Štefánikova ul., Hradec Králové
500 Kč
Mgr. Dagmar Konečná
NOVINKA
2-01-2-02
Určeno: učitelům 2. stupně ZŠ, SŠ, vychovatelům školských zaří-
zení a dalším zájemcům
Obsah: Vnitřní motivace k výkonu povolání učitele. Sociální po-
Lektor:
Termín:
NOVINKA
1-01-2-31
Poplatek:
Garant:
Jak vychovávat žáky k prosociálním postojům
Poplatek:
Garant:
třeby žáků, projevy jejich vývoje a důsledky v prostředí
ZŠ a SŠ. Vedení konstruktivního dialogu s agresivním žákem a rodičem. Příklady z praxe, ukázky řešení v konkrétních krizových situacích, vedení dialogu tak, aby vyústil
ke konkrétnímu závěru.
PhDr. Jan Svoboda
18. březen 2010, 9:00 - 14:00 hodin
ZŠ Trutnov, Komenského 399
500 Kč
Mgr. Alena Ročková
NOVINKA
Určeno: učitelům 2. stupně ZŠ, SŠ a dalším zájemcům
Obsah: Požadavky současné doby na výchovu a vzdělání. Vý-
Lektor:
Termín:
Základní sociální potřeby dětí a žáků, prevence nežádoucího chování
chovný trojúhelník. Jak připravujeme žáky pro trvalý
úspěch v profesi, společnosti i v osobních vztazích? Prosociální chování jako faktor prevence sociálně patologických jevů. Metody aktivizující prosociální prostoje vedoucí k přátelství, spolupráci, ujasněnému hodnotovému
systému (prožitkové metody, ukázky, nácvik, didaktický
rozbor, hodnotová reflexe na téma dle výběru).
Ing. Mgr. Marie Nováková
11. červen 2010, 9:00 - 15:00 hodin
areál ZŠ Štefánikova ul., Hradec Králové
500 Kč
Mgr. Veronika Štěpánová
2-01-2-03
Profylaxe řečových vad
Určeno: učitelům MŠ a 1. stupně ZŠ, dalším zájemcům
Obsah: Seznámení s možnostmi prevence vad řeči. Řízení fyziolo-
Lektor:
Termín:
Poplatek:
Garant:
gického vývoje řeči a jeho současná rizika. Metody vývoje
řeči. Charakteristika nejčastějších řečových vad a postupy
pro jejich ovlivňování. Systémová práce s dětmi ve skupině. Spolupráce učitele a logopeda.
PaedDr. Dana Kutálková
30. březen 2010, 11:30 - 16:30 hodin
bývalý OkÚ Trutnov, Horská 5
500 Kč
Mgr. Alena Ročková
NOVINKA
NOVINKA
2-01-2-04
pracoviště Trutnov
2-01-2-01
Metody dramatické výchovy ve výuce
Canisterapie - asistenční pes
SpŠ
Určeno: speciálním pedagogům a dalším zájemcům
Obsah: Seznámení s využitím canisterapie ve školní třídě. Přínos
ZŠ1
Určeno: učitelům 1. stupně ZŠ a dalším zájemcům
Obsah: Praktické seznámení s jednoduchými metodami dra-
matické výchovy, které pomohou rozvíjet u žáků vědomosti, dovednosti, postoje a hodnoty. Didaktické postupy
vhodné při osvojování metod samotnými žáky. Konkrétní
příklady začlenění metod do vyučování. Vytvoření vlastního sborníku praktických nápadů, který v praxi umožní
osobnostní a soiální rozvoj žáků, ale i propojení vzdělávacích oborů a kompetencí (komunikativní, občanské a
kompetence k řešení problémů). Metody mohou být využity také k realizaci průřezových témat (osobnostní a
sociální výchovy a výchovy demokratického občana).
Lektor: Mgr. Jana Johnová
Lektor:
Termín:
Poplatek:
Garant:
speciálně vycvičeného psa pro žáka s postižením i pro jeho
rodinu. Vliv asistenčního psa na dítě, využití jeho pomoci
pro asistenta žáka a pro pečujícího člena rodiny. Ukázka
dovedností vycvičených psů.
Zuzana Daušová a kolektiv
13. duben 2010, 10:00 - 14:00 hodin
ZŠ Trutnov, Komenského 399
400 Kč
Ing. Stanislava Stierandová
NOVINKA
2-01-2-05
Výukové metody
SŠ
Určeno: učitelům SOŠ a dalším zájemcům
31
Pedagogika, psychologie, speciální pedagogika, zdravý životní styl
Obsah: Seznámení s výukovými metodami v SOŠ v širších souvis-
Obsah: Návštěva stacionáře pečujícího o zdravotně oslabené, tě-
lostech kurikulární reformy, základní pojmy, cíle a nástroje. Třídění výukových metod, vztah cílů vzdělávání
a výukových metod, metody jako nástroj rozvoje klíčových kompetencí. Projektová metoda a její různé formy
v odborném školství. Skupinová i samostatná práce účastníků, výběr metod ve vztahu k učivu a cílům vzdělávání.
Diskuse.
PhDr. Maria Bezchlebová
20. duben 2010, 8:30 - 13:30 hodin
ZŠ Trutnov, Komenského 399
bez poplatku
Součástí bude prodejní výstavka učebnic SPL - Práce.
Program je součástí projektu Kurilulum S, který je financován z OP VK.
Ing. Stanislava Stierandová
lesně a mentálně postižené klienty. Organizace provozu,
spolupráce se zřizovatelem, s rodinou, s dalšími institucemi, s odborníky. Prohlídka prostor, seznámení s prováděnými aktivizačními službami, ukázka práce s klienty
(muzikoterapie, fyzioterapie, nácvik Braillova písma, výtvarné práce).
Renata Bezděková
28. duben 2010, 8:30 - 12:30 hodin
Stacionář Trutnov, Náchodská 359
400 Kč
S sebou přineste přezůvky. Možnost zajištění oběda v ceně
55 Kč (zájem vyznačte na přihlášce).
Ing. Stanislava Stierandová
Lektor:
Termín:
Poplatek:
Poznámka:
Garant:
Lektor:
Termín:
Poplatek:
Poznámka:
Garant:
NOVINKA
NOVINKA
2-01-2-09
2-01-2-06
Poplatek:
Poznámka:
Garant:
Lektor:
Termín:
stavit funkční a užitečný individuální vzdělávací plán pro
integrovaného žáka. Jak a kdo se podílí na plnění individuálního výchovně vzdělávacího plánu, pomoc speciálního
pedagoga. Možnost analýzy odborných zpráv a posudků
a jejich vyústění do pedagogické praxe. Nabídka metod,
forem a postupů aplikovatelných ve třídě v jednotlivých
předmětech i mimo výuku. Způsoby hodnocení a klasifikace.
PaedDr. Yveta Heyrovská
22. duben 2010, 13:00 - 17:00 hodin
ZŠ Trutnov, Komenského 399
500 Kč
S sebou je možné přinést anonymní záznam klienta.
Ing. Stanislava Stierandová
Poplatek:
Garant:
2-01-2-10
Poplatek:
Poznámka:
Garant:
2-01-2-08
Vedení reedukační skupiny na základní škole
Lektor:
Termín:
dukace. Reedukace ve výuce českého jazyka, anglického
jazyka a matematiky. Autodiagnostika dítěte a jeho vlastní
podíl na kompenzaci poruchy. Metodické pokyny a postupy při nácviku techniky čtení, práce s textem, porozumění čtenému. Vyhodnocování reedukace. Rozdíl mezi
doučováním a reedukací. Praktický nácvik.
PaedDr. Yveta Heyrovská
23. duben 2010, 8:00 - 13:00 hodin
ZŠ Trutnov, Komenského 399
600 Kč
S sebou je možné přinést anonymní záznam klienta.
Ing. Stanislava Stierandová
Návštěva stacionáře
Návštěva speciální školy
SpŠ
Určeno: speciálním pedagogům a dalším zájemcům
Obsah: Návštěva školy pro žáky s více vadami zaměřená na prak-
Určeno: učitelům ZŠ
Obsah: Informace o jednotlivých metodách a postupech ree-
Lektor:
Termín:
gární slova. Rozdíly v užívání sprostých slov. Nastavení
pravidel. Způsoby reakce.
PhDr. Václava Masáková
6. květen 2010, 9:00 - 13:30 hodin
ZŠ Trutnov, Komenského 399
450 Kč
Mgr. Alena Ročková
NOVINKA
REPRÍZA
2-01-2-07
ZŠ
Určeno: učitelům ZŠ a dalším zájemcům
Obsah: Vývojová stádia dítěte. Proč má dítě potřebu používat vul-
Individuální vzdělávací plán integrovaného
žáka ZŠ
Určeno: učitelům ZŠ a dalším zájemcům
Obsah: Seminář zaměřený na rozvoj schopnosti pedagogů se-
Lektor:
Termín:
Hrubá slova v dětském slovníku
Poplatek:
Poznámka:
Garant:
tickou ukázku výchovně vzdělávacích aktivit. Organizace
provozu. Představení školního vzdělávacího programu,
jehož součástí je muzikoterapie, bazální a zraková stimulace, fyzioterapie, vodní terapie, ergoterapie, zooterapie,
arteterapie, relaxace a vibrační terapie na harmonizačním
lůžku. Práce třídního učitele s týmem svých spolupracovníků. Prohlídka prostor, seznámení s prováděnými aktivizačními službami. Ukázka práce se žáky. Diskuse.
Mgr. Marcela Koucunová
10. květen 2010, 10:00 - 15:00 hodin
ZŠ Zahrádka, Praha, U Zásobní zahrady 8/2445
450 Kč
Doprava do místa konání a stravování individuální.
Ing. Stanislava Stierandová
NOVINKA
2-01-2-11
Jak odstraňovat grafomotorické obtíže
u žáků v ZŠ ZŠ1
Určeno: učitelům 1. stupně ZŠ
Obsah: Seminář zaměřený na metodu, která se zabývá koordinací
laterární ruky dítěte jako prevenci poruch psaní. Objasnění podstaty problému jak z medicínského, tak pedagogického pohledu. Vysvětlení základů metodiky teoretického programu zaměřeného na odstranění grafomotorických obtíží dětí v MŠ i v ZŠ. Ukázky nácviku.
SpŠ
Určeno: speciálním pedagogům a dalším zájemcům
32
Pedagogika, psychologie, speciální pedagogika, zdravý životní styl
Lektor: Mgr. Světlana Drábová
Termín: 11. květen 2010, 9:00 - 14:00 hodin
Termín: 8. únor 2010, 8:00 - 15:30 hodin
Javornická 1501, Rychnov n. Kn.
Poplatek: 700 Kč
Garant: Mgr. Hana Šípková
ZŠ Trutnov, Komenského 399
Poplatek: 500 Kč
Garant: Mgr. Alena Ročková
3-01-2-03
Rozvoj emoční inteligence
Určeno: pedagogickým pracovníkům všech typů škol a školských
2-01-2-12
Dítě na cestě ke zločinu
zařízení, dalším zájemcům
Obsah: Seminář zaměřený na možnosti ovládání vlastních emocí,
Určeno: pedagogickým pracovníkům všech typů škol a školských
zařízení
Obsah: Proč jsou děti takové, jaké jsou. Problémy rodičovské vý-
Lektor:
Termín:
Poplatek:
Garant:
chovy. Problematika hodnocení „jen“ známkou. Problém
puberty a agresivity. Dominance matek ve výchově. Návrhy řešení, metody, formy a možnosti práce s problematickými jedinci.
PhDr. Lidmila Pekařová
9. červen 2010, 8:30 - 11:30 hodin
ZŠ Trutnov, Komenského 399
500 Kč
Mgr. Alena Ročková
Lektor:
Termín:
Poplatek:
Garant:
3-01-2-04
pracoviště Rychnov nad Kněžnou
3-01-2-01
jednu z možností jak jej řešit. Dech jako léčivý prostředek.
Náprava chybných dechových vzorců vyvolaných stresem. Výuka plného dechu - jógová pozice a dechová cvičení pro řízený dech, očistné dýchání, relaxační techniky.
Součástí kurzu je hodinový pobyt a relaxační a dechové
techniky v solné jeskyni Krystal v Žamberku.
Blanka Kristlová
4. únor 2010, 9:00 - 15:00 hodin
SAVITA Jóga Žamberk, Nádražní 500
600 Kč
Doprava individuální. S sebou přineste pohodlné teplé
cvičební oblečení, teplé bílé ponožky do solné jeskyně.
Více informací na www.joga-zamberk.cz.
Mgr. Hana Šípková
Poplatek:
Garant:
nací laterární ruky dítěte jako prevenci poruch psaní. Je
objasněna podstata problému jak z medicínského, tak pedagogického pohledu. Vysvětlení základů metodiky teoretického programu zaměřeného na odstranění grafomotorických obtíží dětí v MŠ i v ZŠ. Ukázky nácviku.
PaedDr. Yveta Heyrovská
11. březen 2010, 9:00 - 15:00 hodin
Javornická 1501, Rychnov n. Kn.
600 Kč
Mgr. Hana Šípková
3-01-2-05
Jak předejít problémům s hlasem
Metody aktivního učení
Poplatek:
Garant:
Učitel a stres. Relaxační techniky
zařízení, dalším zájemcům
Obsah: Prožitkový seminář zaměřený na stres v práci učitele a
Poplatek:
Poznámka:
Garant:
Lektor:
Termín:
Určeno: pedagogickým pracovníkům všech typů škol a školských
zařízení
Obsah: Seminář je zaměřený na pochopení a procvičení správné
Lektor:
Termín:
NOVINKA
3-01-2-02
Jak odstraňovat grafomotorické obtíže u dětí
v MŠ a žáků v ZŠ ZŠ1
Určeno: učitelům MŠ a 1. stupně ZŠ
Obsah: Seminář zaměřený na metodu, která se zabývá koordi-
Určeno: pedagogickým pracovníkům všech typů školy a školských
Lektor:
Termín:
empatii a sociální dovednosti. Co měří IQ a co EQ, jak
je důležitá znalost vlastních emocí, zvládání emocí, vnímavost k emocím jiných lidí, empatie, učení se mezilidským vztahům. Rozvoj EQ v dětství, vliv na jejich emoční
systém, mimoslovní komunikace ve vztahu k emočnímu
rozvoji.
Mgr. Svatava Vyhlídalová
10. únor 2010, 12:00 - 16:00 hodin
Javornická 1501, Rychnov nad Kněžnou
400 Kč
Mgr. Hana Šípková
ZŠ1
Určeno: učitelům 1. stupně ZŠ
Obsah: Interaktivní seminář zaměřený na metody, které svým
techniky zacházení s hlasem, teoretický základ správného
dýchání, práce s hlasem, artikulace, zásady hlasové hygieny.
PaedDr. Dana Ludvíčková
16. březen 2010, 13:00 - 16:30 hodin
Javornická 1501, Rychnov nad Kněžnou
400 Kč
Mgr. Hana Šípková
NOVINKA
charakterem žáka motivují a baví jej. Diskusní a komunikační techniky (brainstorming, diskuse, komunitní
kruh), simulační techniky a hraní rolí (nástroje používané pro vedení simulací a hraní rolí, cíle simulací a hraní
rolí, příklady simulačních her), techniky objevování a řešení problémů (metody založené na asociacích a na jejich
tvoření, metody rozvíjející tvořivost, volné psaní, myšlenková mapa, tvorby problémových otázek), práce s textem
I.N.S.E.R.T (výukový plakát). Diskuse.
Lektor: Mgr. Jana Žaludová
3-01-2-06
Projektové vyučování
ZŠ
Určeno: učitelům ZŠ
Obsah: Seznámení s ukázkami různých projektů, společné od-
vozování metodiky a organizace projektového vyučování,
charakteristika této metody, nutná pravidla a zásady, význam metody pro naplňování klíčových kompetencí. Plánování projektu, konzultace vlastních návrhů projektu.
Možnosti, výhody, úskalí a omyly této metody. Informační
a pracovní materiály, nabídka inspirativní literatury.
33
Pedagogika, psychologie, speciální pedagogika, zdravý životní styl
Lektor: Mgr. Jitka Kašová
Termín: 22. březen 2010, 9:00 - 16:00 hodin
Termín: 19. duben 2010, 13:00 - 16:30 hodin
Javornická 1501, Rychnov n. Kn.
Poplatek: 400 Kč
Garant: Mgr. Hana Šípková
Javornická 1501, Rychnov n. Kn.
Poplatek: 600 Kč
Garant: Mgr. Hana Šípková
3-01-2-07
NOVINKA
3-01-2-10
Co nás ve škole neučili aneb Současné trendy
v metodách práce s žáky ZŠ
Určeno: učitelům zeměpisu, dějepisu a přírodovědy ZŠ
Obsah: Prožitkový interaktivní seminář zaměřený na vzbuzení
Určeno: učitelům ZŠ
Obsah: Interaktivní seminář zaměřený na nové a obecně málo
Poplatek:
Garant:
známé a frekventované formy a metody vyučování.
Obecné principy metodiky a didaktiky na praktických
příkladech, využití inovativních, aktivizujících metod.
Ukázky konkrétních možností, jak výuku vést a obohacovat o zajímavé prvky a činnosti. Využívané formy a metody práce - kooperativní učení (týmová a skupinová spolupráce), globální metoda čtení a psaní, otevřené učení a
prožitkové učení, vyhledávání a zpracovávání informací,
projektové vyučování.
Mgr. Dana Svobodová
13. duben 2010, 9:00 - 14:00 hodin
Javornická 1501, Rychnov nad Kněžnou
500 Kč
Mgr. Hana Šípková
3-01-2-08
Dvoudenní setkání výchovných poradců
Lektor:
Termín:
Lektor:
Termín:
Poplatek:
Garant:
Poplatek:
Poznámka:
Garant:
3-01-2-09
zájmu žáka, zvýšení výkonu a jeho zapojení do výuky.
Metody a formy práce podporující realizaci školské reformy, činnosti aktivizační na koncentraci a pozornost,
činnosti relaxační. Metody, jak použít, rozvinout a aplikovat průběžné motivační a aktivizační techniky podle
podmínek školy, samostatně rozvinout výukové postupy
a činnosti, které napomohou vtáhnout děti do výuky, podat maximální výkon, odstranit nudu, vyučovat pestřeji
a zajímavěji a zároveň rozvíjet kompetence žáků. Pestrý
zásobník osvědčených nápadů, metod, her a postupů pro
všechny části hodiny.
Mgr. Tomáš Koten
26. duben 2010, 8:00 - 15:00 hodin
Javornická 1501, Rychnov n. Kn.
550 Kč
Mgr. Hana Šípková
NOVINKA
Určeno: výchovným poradcům
Obsah: Dvoudenní intezivní program složený ze 3 půldenních
Lektor:
Termín:
Metody aktivizace a motivace žáků v hodinách ZŠ
3-01-2-11
praktických bloků. 1. Organizační a metodické pokyny
účastníkům, teoretický úvod, aktuální informace z oboru
v oblasti našeho regionu, seznamovací a rozehřívací aktivity zaměřené na odbourávání komunikačních bloků.
2. Praktické dovednosti z oblasti komunikace, základní
principy efektivní komunikace, otevřené naslouchání, kooperace a poruchy naslouchání, asertivní komunikace a
videotrénink interakcí. 3. Agresivita - zdroje, rozeznání
skrytých motivů jednání, souvislost agresivity s životem
rodiny, vlastní agresivita, jednání s agresivním rodičem a
ochrana dětí před agresorem, možnosti práce se třídou
jako prevence agrese. Koncentrační hry, hry k prevenci
neklidu a agresivity, jejich vhodné a nevhodné zařazení.
PhDr. Nora Martincová a PhDr. Iva Košťálová
15. – 16. duben 2010, ČT od 9:00, PÁ do 13:00 hodin
Podorlické vzdělávací centrum Dobruška, Pulická 695
900 Kč
Doprava individuální. Stravování a ubytování je v rámci
projektu pro účastníky zdarma.
Mgr. Hana Šípková
Cestička do školy aneb Budou z nás školáci
Určeno: učitelům MŠ a 1. stupně ZŠ
Obsah: Prožitkový seminář představující nácvik prvopočátečního
Poplatek:
Garant:
čtení a psaní v předškolním věku a v počáteční etapě školní
docházky formou genetické (globální) metody. Uvolňovací cvičení, aktivizační a zklidňující cviky a hry, techniky a hry zaměřené na diagnostiku vztahů v kolektivu
mateřské školy a 1. ročníku ZŠ. Hry na posílení sebevědomí dětí, na rozvoj držení těla a motoriky, rozvoj smyslového vnímání a výtvarného cítění. Grafomotorika dítěte.
Komunikativní dovednosti ve vztahu k rodičům a ostatním dětem. Efektivní spolupráce s rodiči. Dítě nadané a
dítě s opožděným vývojem. Formy vytváření pozitivního
vztahu dítěte ke škole a příznivé atmosféry dětského kolektivu.
Mgr. Tomáš Koten
27. duben 2010, 8:00 - 15:00 hodin
Javornická 1501, Rychnov n. Kn.
550 Kč
Mgr. Hana Šípková
3-01-2-12
Emoce v pohybu. Živly Země a Voda
Lektor:
Termín:
Problémové děti a problémoví rodiče
Určeno: pedagogickým pracovníkům všech typů škol a školských
Určeno: učitelům 2. stupně ZŠ a SŠ
Obsah: Úvod do klasifikace problematického chování dětí
zařízení, dalším zájemcům
Obsah: Prožitkový seminář zaměřený na vyjadřování emocí pro-
zejména ve školním prostředí. Příčiny, možnosti nápravy,
poukázání na vztah mezi problémovým chováním dítěte a
rodinným prostředím. Způsoby jednání učitele s problematickým rodičem dle jeho osobnostních specifik - interaktivní forma.
Lektor: Mgr. Petr Pražák
střednictvím pohybu. Tanec jako lék a radost. Spontánní pohyby, proměnlivé taneční formy a bioenergetická
cvičení, přirozená pohyblivost, spontaneita, odstranění
vnitřních zábran, uvolnění emocí, návrat a obnova vlastní
vitality a kvality života. Energie Vody a Země a s ní související funkce ledvin a žaludku.
34
Pedagogika, psychologie, speciální pedagogika, zdravý životní styl
Poplatek: 500 Kč
Garant: Bc. Eva Kuncová
Lektor: Blanka Kristlová
Termín: 29. duben 2010, 8:15 - 13:15 hodin
ZUŠ Rychnov nad Kněžnou, Panská 1492, taneční sál
NOVINKA
Poplatek: 550 Kč
Poznámka: S sebou přineste vhodné oblečení na tanec (sukně), podle
4-01-2-02
možností stuhu na tyčce, hedvábný šátek. Více informací
na www.joga-zamberk.cz.
Garant: Mgr. Hana Šípková
Určeno: učitelům 2. stupně ZŠ, SŠ a dalším zájemcům
Obsah: Seznámení se základními projekčními testy (test stromu,
NOVINKA
3-01-2-13
Hádanky a prožitkové hry pro děti a mládež
Určeno: pedagogickým pracovníkům všech typů škol a školských
zařízení
Lektor:
Termín:
Obsah: Prožitkový seminář zahrnující metody práce se školní tří-
Lektor:
Termín:
Poplatek:
Garant:
3-01-2-14
dou, výchovnou skupinou. Hry a nové nápady založené na
tvořivosti vedoucí k řešení problémů jiným a novým způsobem, vhodné pro nastartování pozitivních sociálních
procesů mezi dětmi a mládeží.
Mgr. Jiří Maléř
13. květen 2010, 8:00 - 12:00 hodin
Javornická 1501, Rychnov n. Kn.
500 Kč
Mgr. Jiří Zeman
Člověk a jeho svět, integrovaná výuka
Poplatek:
Poznámka:
Garant:
Poplatek:
Garant:
Wartegův test, Lusherův barevný test a podobné kresebné
testy). Mapování situace v rodině, škole, rozeznávání problémů, porozumění sobě a svému okolí. Správný vyběr
pracovníků, poznání a výběr žáků, studentů ke skupinové
práci. Sestavování pracovní skupin pro projekty. Předcházení a rychlá reakce na stresové situace kolem sebe.
Mgr. Magda Olivová
15. březen 2010, 9:00 - 15:30 hodin
ZŠ Jičín, Železnická 460
600 Kč
S sebou přineste barvy, houbu, štětec, balicí papír, modelovací hlínu.
Bc. Eva Kuncová
NOVINKA
4-01-2-03
Hrátky s pamětí
Určeno: učitelům ZŠ a dalším zájemcům
Obsah: Paktický seminář zaměřený na seznámení s různými paZŠ1
Poplatek:
Garant:
měťovými hrami a cvičeními, např. zapamatování tváří
a jmen, tvorba anagramů, vyhledávání asociací, hledání
nadřazených a podřazených pojmů, logické doplňování
slov, trénink slovní zásoby, asociace a koncentrace. Psychomotorická a fyzická cvičení s hudbou, která zlepšují
funkci mozku a procvičují obě hemisféry.
Eva Otavová
19. březen 2010, 8:30 - 12:30 hodin
ZŠ Jičín, Železnická 460
450 Kč
Bc. Eva Kuncová
4-01-2-04
Školní násilí
Určeno: učitelům 1. stupně ZŠ
Obsah: Interaktivní seminář zaměřený na pojetí vzdělávacího
Lektor:
Termín:
Projekční testy
oboru Člověk a jeho svět v ŠVP. Osobní zkušenost lektorky s integrovaným předmětem Člověk a jeho svět.
Tvorba ročního tematického plánu integrovaného předmětu, tvorba týdenních plánů včetně hodnocení a sebehodnocení žáka (se zapojením rodičů) i tvorba předmětového projektu pro výše uvedenou vzdělávací oblast a
integrovaný předmět.
Mgr. Dana Svobodová
26. květen 2010, 8:00 - 15:00 hodin
Javornická 1501, Rychnov n. Kn.
800 Kč
Mgr. Jiří Zeman
Lektor:
Termín:
Určeno: učitelům ZŠ, SŠ, metodikům prevence a výchovným po-
radcům
Obsah: Definice školního násilí a školního šikanování, zdroje
Poplatek:
Garant:
agresivního chování, individuální rizikové faktory, sociální rizikové faktory, preventivní programy (přehled, zkušenosti). Diagnostika jednotlivých forem školního násilí,
kazuistické rozbory, modelové případy (zbraně ve škole,
napadení učitele, anonymní hrozby, vandalismus, pornografie, sebepoškozování, agrese vůči věcem a lidem).
Nácvik řešení školního násilí v konkrétních modelových
situacích.
Mgr. Michaela Veselá
14. duben 2010, 9:00 - 15:00 hodin
ZŠ Jičín, Železnická 460
600 Kč
Bc. Eva Kuncová
4-01-2-05
Projekty na 1. stupni ZŠ
pracoviště Jičín
4-01-2-01
Alternativní a augmentativní komunikace ve
vzdělávacím procesu SpŠ
Určeno: speciálním pedagogům a dalším zájemcům
Obsah: Získání základních informací z oblasti využití alternativ-
ních způsobů a metod v dorozumívání nemluvících žáků
ve školním prostředí. Využití manuálních znaků a grafických systémů při práci s celou třídou i jednotlivcem,
využití metod alternativní komunikace ve výuce, seznámení s vhodnými pomůckami a počítačovými programy,
problematika výuky čtení a psaní nemluvících.
Lektor: Mgr. Jana Šarounová
Termín: 9. březen 2010, 9:00 - 15:30 hodin
ZŠ Jičín, Železnická 460
Lektor:
Termín:
Určeno: učitelům 1. stupně ZŠ a dalším zájemcům
35
Pedagogika, psychologie, speciální pedagogika, zdravý životní styl
Obsah: Praktická dílna zaměřená na představení již vyzkouše-
Lektor:
Termín:
Poplatek:
Garant:
4-01-2-08
ného projektu. Propojení a procvičování poznatků a dovedností z různých oblastí vzdělávání. Nápady, motivační
hry, ukázky pracovních listů. Rady a zkušenosti při tvorbě
malých a větších projektů, spolupráce učitelů, dětí. Výměna zkušeností.
Mgr. Mabel Bryknerová a Mgr. Bohumila Hnízdilová
19. duben 2010, 13:00 -16:00 hodin
ZŠ Jičín, Železnická 460
400 Kč
Bc. Eva Kuncová
Lektor:
Termín:
Jak připravit adaptační kurz
Poplatek:
Poznámka:
Garant:
Určeno: učitelům 2. stupně ZŠ, SŠ, školním metodikům prevence,
výchovným poradcům, třídním učitelům
Obsah: Třídenní výcvikový kurz zaměřený na přípravu adaptač-
Lektor:
Termín:
Poplatek:
Poznámka:
Garant:
ního kurzu pro žáky. Náměty pro preventivní práci. Výcvik v komunikačních dovednostech potřebných pro formování kvalitních vztahů v nově vznikajících kolektivech.
Budování týmu, hry a techniky vyžadující spolupráci skupiny, účast každého jejího člena, respektování názoru druhého, efektivní komunikace, rozvoj schopnosti řešit nové
situace tvůrčím způsobem. Motivace týmu, nácvik technik k vytváření pozitivní atmosféry ve třídě, práci s projevy nechuti a negativismu. Hledání místa v kolektivu
třídy, získání uznání a respektu, prevence konfliktů, řešení situací v náročných a extrémních podmínkách, vyrovnání se s nezvyklou situací, zátěží a stresem, vzájemné
poznání učitele a žáka při netradičních činnostech a rolích jako nástroj výrazné změny kvality jejich vztahu. Hry
a techniky zohledňující individualitu, přednosti a limity
každého člena skupiny. Nácvik praktických technik a her
s metodickým rozborem.
Mgr. Jiří Sixta
5. – 7. květen 2010, středa 12:30 - pátek 13:00 hodin
Nová Paka - hotel Štikov
3 000 Kč
S sebou přineste sportovní oblečení vhodné do každého
počasí. Účastnický poplatek zahrnuje lektorné a ubytování. Doprava do místa konání individuální. Objednané
stravování bude účastníky hrazeno v hotovosti na místě.
Bc. Eva Kuncová
4-01-2-09
Lektor:
Termín:
Poplatek:
Garant:
ruch autistického spektra - kazuistiky, řešení problematických situací, zkušenosti po roce, dotazy a odpovědi.
Mgr. Iva Doudová
7. červen 2010, 9:00 - 13:00 hodin
ZŠ Jičín, Železnická 460
400 Kč
Bc. Eva Kuncová
pracoviště Náchod
5-01-2-01
Zpráva ze speciálně pedagogického vyšetření
ZŠ1
Určeno: učitelům 1. stupně ZŠ a dalším zájemcům
Obsah: Seminář zaměřený na převedení závěrů a doporučení z vy-
Lektor:
Termín:
Jak zvládat stres
zařízení
Poplatek:
Garant:
Obsah: Sebeuvědomění v konfliktní a stresové situaci. Práce
Poplatek:
Garant:
Poruchy autistického spektra III
POKRAČOVÁNÍ
Určeno: pedagogickým pracovníkům všech typů škol a školských
Lektor:
Termín:
které prohlubují empatii ve skupině, napomáhají fixaci
jmen při práci s novou skupinou dětí, rozvíjejí smyslové
vnímání, prostorovou orientaci, sociální citlivost, fantazii,
tvořivost a rozšiřují slovní zásobu. Seznámení s dramatickými metodami a technikami (živé obrazy, pantomima,
dramatická etuda, učitel v roli), které se mohou využívat ve vyučování v různých vyučovacích předmětech a při
realizaci větších tematických celků.
Mgr. Irena Holemá
28. květen 2010, 9:00 - 14:00 hodin
ZŠ Jičín, Železnická 460
450 Kč
S sebou přineste fixy, voskové pastelky, balicí papír.
Bc. Eva Kuncová
Určeno: učitelům MŠ, ZŠ, speciálních škol a dalším zájemcům
Obsah: Pokračování semináře zaměřeného na problematiku po-
NOVINKA
4-01-2-07
ZŠ
Určeno: učitelům ZŠ
Obsah: Praktický seminář zaměřený na dramatické hry a cvičení,
NOVINKA
4-01-2-06
Dramatická výchova
s vlastními psychickými rezervami. Konflikt přání a skutečnosti. Naslouchání jako způsob udržování si odstupu.
Souvislost náročné životní situace s naším psychickým
i tělesným zdravím. Postupy při jejich zvládání.
Mgr. Roman Řežáb
21. květen 2010, 9:00 - 14:00 hodin
ZŠ Jičín, Železnická 460
500 Kč
Bc. Eva Kuncová
5-01-2-02
šetření žáka pedagogicko psychologickou poradnou do
každodenní pedagogické praxe. Seznámení se speciálně
pedagogickou terminologií, rozbor konkrétní zprávy, návaznost IVP na zprávu, dotazy a diskuse.
Mgr. Stanislava Emmerlingová
24. únor 2010, 9:30 - 13:30 hodin
Náchod - Hamra, Pražská 1759
400 Kč
Mgr. Veronika Štěpánová
Jak motivovat žáka střední odborné školy
nebo učiliště
Určeno: učitelům SŠ a dalším zájemcům
Obsah: Základní pohled na potřeby současného žáka a jeho vztah
k motivaci k učení. Za jakých podmínek můžeme motivovat žáka. Cíle žáka, rodiny, školy a učitele. Postup změn
v jednotlivých krocích. Řešení konkrétních kazuistik a příkladů z praxe.
NOVINKA
36
Pedagogika, psychologie, speciální pedagogika, zdravý životní styl
Lektor: PhDr. Jan Svoboda
Termín: 1. březen 2010, 9:00 - 15:00 hodin
5-01-2-06
Určeno: speciálním pedagogům, učitelům MŠ, ZŠ, asistentům pe-
Náchod - Hamra, Pražská 1759
dagoga, osobním asistentům a dalším zájemcům
Poplatek: 500 Kč
Garant: Mgr. Veronika Štěpánová
5-01-2-03
Obsah: Volné pokračování podzimního semináře o poruchách au-
Rodič jako partner a dítě, které zlobí
Určeno: učitelům MŠ, 1. - 2. ročníku ZŠ a dalším zájemcům
Obsah: Praktický seminář. Proč je důležité mluvit s rodiči. Jak na-
Lektor:
Termín:
Poplatek:
Garant:
5-01-2-04
Lektor:
Termín:
startovat dobrou spolupráci s rodiči. Interaktivní setkání
místo klasické třídní schůzky a jak na něj. Desatero pro
rodiče hyperaktivních dětí, pravidla chování a jak je nastavit, jak vhodně řešit problémy s chováním.
Mgr. Alena Vlková
11. březen 2010, 13:00 - 17:00 hodin
DDM Déčko Náchod, Zámecká 243, velký sál
400 Kč
Mgr. Veronika Štěpánová
Poplatek:
Garant:
5-01-2-07
Poplatek:
Garant:
5-01-2-05
Právní vědomí ve školní praxi
Lektor:
Termín:
Poplatek:
Garant:
5-01-2-08
Určeno: učitelům ZŠ, SŠ, školním metodikům prevence a dalším
zájemcům
Poplatek:
Garant:
měrného rozčilení a vzteku. Jak se ovládat, když se blíží
výbuch hněvu? Jak se uklidnit? Jak uklidňovat druhé?
Odlišení emocí a způsobů jejich vyjádření. Mýty o hněvu
a zlosti komplikující adaptaci na krizové situace a zhoršující vztahy s druhými lidmi i k sobě samotnému. Neuspokojené potřeby jako příčina agresivního chování. Kdy
se oprávněně zlobíme a kdy je náš hněv neoprávněný?
Jak učit děti tvořivě zvládat zlost a hněv? První pomoc při
setkání s rozzlobeným člověkem. Moment odpuštění.
Mgr. Jiří Sixta
21. duben 2010, 9:00 - 15:00 hodin
Náchod - Hamra, Pražská 1759
500 Kč
Mgr. Veronika Štěpánová
Řeč těla - jak porozumět druhým z gest, mimiky a postojů těla II
Určeno: pedagogickým pracovníkům všech typů škol a školských
Obsah: Přednáška s diskusí zaměřená na orientaci pedagoga
Lektor:
Termín:
Jak zvládat zlost a agresivitu?
Určeno: učitelům ZŠ, SŠ a dalším zájemcům
Obsah: Interaktivně vedený seminář zaměřený na příčiny nad-
Určeno: učitelům 2. stupně ZŠ a dalším zájemcům
Obsah: Praktický seminář zaměřený na diagnostiku vztahů mezi
Lektor:
Termín:
tistického spektra. Vzdělávací a výchovné přístupy k dětem s poruchami autistického spektra. Práce s IVP, tvorba
denního programu, náhradní komunikace, pokus o společné řešení obtížných situací z praxe účastníků a diskuse.
Mgr. Iva Doudová a Mgr. Eva Součková
15. duben 2010, 13:00 - 17:00 hodin
Náchod - Hamra, Pražská 1759
400 Kč
Mgr. Veronika Štěpánová
POKRAČOVÁNÍ
Práce s problematickými vztahy žáků v třídních kolektivech ZŠ2
žáky, sociometrické vyhodnocení situace, práci s dynamikou vztahů mezi dětmi. Seznámení s technikami a
činnostmi, které lze využít při vyučování. Problematika
vedení třídnických hodin komunitním způsobem, jejich
struktura, vedení dětí k týmové práci. Rozbor kauzuistik.
Mgr. Oldřich Šolta
8. duben 2010, 9:00 - 15:00 hodin
Náchod - Hamra, Pražská 1759
500 Kč
Mgr. Veronika Štěpánová
Poruchy autistického spektra. Vzdělávací a
výchovné přístupy
zařízení
v tom, co může, musí, nemusí a nesmí ve vztahu ke svěřené osobě mladší 18-ti let. Právní normy vztahující se
na mládež, trestnou činnosti dětí a jejich právní postih,
možnosti pro uložení výchovných opatření. Záškoláctví
a výchovné problémy. Násilí, šikana, alkohol, kouření,
drogy, extremismus ve škole a ochrana před nimi. Zákonné normy vztahující se na dětí a jejich zakotvení a aplikace ve školním prostředí. Vstup policie, státních organů
a dalších organizací do školy, podmínky pro výslech žáka.
Jak postupovat v krizových případech v souvislosti s pravními normami - praktické příklady. Možnosti a úloha orgánů sociálně právní ochrany, policie, městské policie. Jak
postupovat v případě trestné činnosti na škole, abychom
obstáli před zákonem, rodiči, učiteli a žáky.
Mgr. Michaela Veselá
13. duben 2010, 9:00 - 15:00 hodin
Náchod - Hamra, Pražská 1759
500 Kč
Mgr. Veronika Štěpánová
Obsah: Pokračování praktického semináře zaměřeného na mi-
Lektor:
Termín:
Poplatek:
Garant:
moslovní komunikaci u dětí, jak jí porozumět a jak využít
signálů ve výchovném i vyučovacím procesu.
Mgr. Svatava Vyhlídalová
13. květen 2010, 9:00 - 15:00 hodin
Náchod - Hamra, Pražská 1759
500 Kč
Mgr. Veronika Štěpánová
POKRAČOVÁNÍ
5-01-2-09
Metody aktivizace a motivace žáků v hodinách
Určeno: učitelům zeměpisu, dějepisu a přírodovědy ZŠ
Obsah: Prožitkový interaktivní seminář zaměřený na vzbuzení
zájmu žáka, zvýšení výkonu a jeho zapojení do výuky.
Metody a formy práce podporující realizaci školské reformy, činnosti aktivizační na koncentraci a pozornost,
37
Pedagogika, psychologie, speciální pedagogika, zdravý životní styl
všechny části hodiny.
činnosti relaxační. Metody, jak použít, rozvinout a aplikovat průběžné motivační a aktivizační techniky podle
podmínek školy, samostatně rozvinout výukové postupy
a činnosti, které napomohou vtáhnout děti do výuky, podat maximální výkon, odstranit nudu, vyučovat pestřeji
a zajímavěji a zároveň rozvíjet kompetence žáků. Pestrý
zásobník osvědčených nápadů, metod, her a postupů pro
Lektor: Mgr. Tomáš Koten
Termín: 26. květen 2010, 9:00 - 15:00 hodin
ZŠ TGM Náchod, Bartoňova 1005, učebna ZSV
Poplatek: 600 Kč
Garant: Mgr. Veronika Štěpánová
Doporučujeme dále:
⇒ 1-00-2-11
⇒ 1-00-2-17
⇒ 1-02-2-03
⇒ 1-02-2-07
⇒ 1-07-2-02
⇒ 1-10-2-03
⇒ 1-11-2-01
⇒ 1-11-2-02
⇒ 1-11-2-03
⇒ 1-11-2-04
⇒ 2-10-2-09
⇒ 3-02-2-04
⇒ 3-02-2-06
⇒ 3-05-2-03
⇒ 3-10-2-01
⇒ 3-12-2-02
⇒ 4-00-2-03
⇒ 4-00-2-04
⇒ 4-00-2-06
⇒ 4-04-2-05
⇒ 4-08-2-01
⇒ 4-10-2-01
⇒ 5-02-2-09
⇒ 5-04-2-02
Zabezpečení výuky žáků se speciálními vzdělávacími potřebami a ŠVP . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . s. 20
Videotrénink evaluace vzdělávání . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . s. 21
Rozvoj řeči v předškolním věku se zaměřením na výslovnost . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . s. 39
Rozvoj grafomotoriky u dětí v předškolním věku . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . s. 40
Eto-ekologie a sociobiologie primátů . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . s. 65
Výtvarné dílny. Automatická kresba . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . s. 74
Seminář pro vedoucí pracovníky a koordinátory ŠVP SOV - obory vzdělávání skupiny E . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . s. 85
Nejčastější nedostatky ŠVP SOV - obory vzdělávání skupiny H . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . s. 85
Nejčastější nedostatky ŠVP SOV - obory vzdělávání skupiny L, M . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . s. 85
Praktické vyučování a ŠVP . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . s. 85
Pracovní dílna pro žáky s handicapem . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . s. 79
Hudební hrátky. Muzikoterapie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . s. 44
Návštěva sloučené ZŠ a MŠ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . s. 44
Sekty v současné společnosti . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . s. 59
Výtvarné dílny. Automatická kresba . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . s. 79
SMARTboard a výukové materiály . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . s. 88
Nové třídní knihy a další školské dokumenty . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . s. 22
Výchovné poradenství . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . s. 23
Zabezpečení výuky žáků se speciálními vzdělávacími potřebami a ŠVP . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . s. 23
Vyučování cizím jazykům u žáků se specifickými poruchami učení . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . s. 55
Psychomotorické hry . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . s. 71
Výtvarné dílny. Automatická kresba II . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . s. 80
Aktivity v přírodě a jejich využití v MŠ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . s. 46
Angličtina a děti se specifickými poruchami učení . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . s. 56
38
OBOROVÁ SKUPINA 2
Mateřská škola
Poplatek: 500 Kč
Poznámka: S sebou přineste obuv na přezutí.
Garant: Mgr. Alena Ročková
pracoviště Hradec Králové
1-02-2-01
Zdravá abeceda - Co dělá tělo, když se hýbu
Určeno: učitelům MŠ
Obsah: Seminář nabízející komplexní pohled na zdravý životní
Lektor:
Termín:
Poplatek:
Garant:
1-02-2-04
styl, praktickou metodiku pro týdenní práci učitele s dětmi
a náměty pro zapojení rodičů. Pohled na zdraví přes pohyb, výživu, vnitřní pohodu a zdravé prostředí. Konkrétní
náměty pro drobné i významnější změny ve výuce a prostředí MŠ. Nabídka scénáře týdenního tematického celku,
který je zaměřen především na zdravý pohyb, ale obsahuje
i aktivity týkajících se dalších domén zdravého životního
stylu.
člen lektorského týmu programu Zdravá abeceda
2. březen 2010, 9:00 - 15:30 hodin
areál ZŠ Štefánikova ul., Hradec Králové
700 Kč
Mgr. Dagmar Konečná
Určeno: učitelům MŠ a dalším zájemcům
Obsah: Praktická dílna zaměřená na správné a smysluplné po-
Lektor:
Termín:
Poplatek:
Poznámka:
Garant:
NOVINKA
1-02-2-02
Poplatek:
Poznámka:
Garant:
1-02-2-05
na flétnu. Seznámení s dechovou gymnastikou a s hravými formami práce s cílem dovést děti k prožitku. Upozornění na nejčastější chyby, které se objevují při práci
s dětmi. Nabídka vhodných materiálů pro práci a výměna
zkušeností.
Vladimíra Šolínová
4. březen 2010, 9:00 - 13:00 hodin
areál ZŠ Štefánikova ul., Hradec Králové
450 Kč
S sebou přineste přezůvky a sopránovou zobcovou flétnu.
Mgr. Dagmar Konečná
Pedagogická diagnostika dítěte v mateřské
škole
Určeno: učitelům MŠ a dalším zájemcům
Obsah: Praktická dílna zaměřená na správné a smysluplné po-
Poplatek:
Garant:
stupy provádění pedagogické diagnostiky v MŠ s využitím
metodiky pro podporu individualizace dítěte - shromažďování dat o dítěti - metody, jejich analýza a vyhodnocení.
Jemná a hrubá motorika, sociální vztahy a hry, myšlenkové operace, komunikace a jazykový projev, prostorové a
početní představy, hudební a výtvarný projev, grafomotorika, sebepojetí a sebedůvěra aj.
Bc. Šárka Gabrielová
18. březen 2010, 13:00 - 17:00 hodin
areál ZŠ Štefánikova ul., Hradec Králové
450 Kč
Mgr. Dagmar Konečná
1-02-2-06
Aerobik v mateřské škole
Lektor:
Termín:
REPRÍZA
1-02-2-03
stupy provádění pedagogické diagnostiky v MŠ s využitím
metodiky pro podporu individualizace dítěte - shromažďování dat o dítěti - metody, jejich analýza a vyhodnocení.
Jemná a hrubá motorika, sociální vztahy a hry, myšlenkové operace, komunikace a jazykový projev, prostorové a
početní představy, hudební a výtvarný projev, grafomotorika, sebepojetí a sebedůvěra aj.
Bc. Šárka Gabrielová
18. březen 2010, 8:30 - 12:30 hodin
areál ZŠ Štefánikova ul., Hradec Králové
450 Kč
Akce přesunuta z minulého pololetí.
Mgr. Dagmar Konečná
Veselé pískání
Určeno: učitelům MŠ, vedoucím hry na flétnu a dalším zájemcům
Obsah: Praktická dílna zaměřená na základy metodiky výuky hry
Lektor:
Termín:
Pedagogická diagnostika dítěte v mateřské
škole
Rozvoj řeči v předškolním věku se zaměřením
na výslovnost
Určeno: učitelům MŠ, 1. stupně ZŠ a dalším zájemcům
Obsah: Základní podmínky pro kvalitní rozvoj řeči dítěte od nej-
ranějšího věku, negativní vlivy civilizace a postupy, jak
je omezit. Předškolák a jeho příprava na 1. třídu s důrazem na rozvoj řeči. Možnosti rozvoje řeči v předškolním a
mladším školním věku se zaměřením na výslovnost. Náměty na hry pro rozvoj schopností, nutných pro kvalitní
výslovnost.
Lektor: PaedDr. Dana Kutálková
Termín: 10. březen 2010, 9:00 - 14:30 hodin
areál ZŠ Štefánikova ul., Hradec Králové
Určeno: učitelům MŠ a dalším zájemcům
Obsah: Seznámení s možnostmi využití aerobního cvičení v ma-
teřské škole. Obohacení tělesných činností o nové pohybové aktivity. Básničky se cvičením, tematické tanečky a
základní kroky aerobiku.
Lektor: Gabriela Bašková - Petková
Termín: 19. březen 2010, 9:00 - 12:30 hodin
Squashové centrum Třebeš, Hradecká 1770, Hradec Králové
39
Mateřská škola
Obsah: Seznámení s činností v dvoutřídní mateřské škole rodin-
Poplatek: 450 Kč
Poznámka: S sebou přineste cvičební obuv a oblečení.
Garant: Mgr. Dagmar Konečná
1-02-2-07
Rozvoj grafomotoriky u dětí v předškolním
věku
Lektor:
Termín:
Určeno: učitelům MŠ a dalším zájemcům
Obsah: Vliv vývoje motoriky na rozvoj grafomotoriky. Vývoj late-
Lektor:
Termín:
Poplatek:
Garant:
Poplatek:
Poznámka:
Garant:
rality a její vliv na rozvoj grafomotoriky. Percepčně motorický vývoj dítěte. Rozvoj grafomotoriky vzhledem k věku
dítěte. Zásady pro vedení grafomotorických cvičení. Vyvození správného úchopu, dopad nesprávných úchopů
do písemných projevů. Grafomotorické cviky. Příprava na
psaní. Diskuse.
Mgr. Zuzana Pavelová
23. březen 2010, 9:00 - 15:00 hodin
areál ZŠ Štefánikova ul., Hradec Králové
500 Kč
Mgr. Marcela Nováková
NOVINKA
1-02-2-11
Tanečky v mateřské škole
Určeno: učitelům MŠ a dalším zájemcům
Obsah: Náměty, praktické zpracování a vyzkoušení tanečků pro
Lektor:
Termín:
Poplatek:
Poznámka:
Garant:
různé věkové skupiny dětí v MŠ, využití na vystoupení
dětí. Práce s rytmem, základní kroky, vhodné doplňky
a pomůcky, konečná verze tance. Jak vybrat vhodný tanec podle náročnosti rytmu, kroků, složení třídy, období
a podle vybavenosti školy. Rozpis tanečků s popisem Hádanky zvířátek, Máme rádi zvířata, Ukolébavka (3 - 4
roky), Muzikanti jdou, 1, 2, 3, 4, 5, cos to Janku.., Pohlazení, Dupy dupy dup, draka bolí zub (4 - 5 let), Leze
ráček, Já s písničkou, Žabí tanec, Stuhový rej (5 - 6 let).
Lenka Nováková
26. březen 2010, 9:00 - 13:00 hodin
areál ZŠ Štefánikova ul., Hradec Králové
400 Kč
S sebou přineste vhodné oblečení a přezůvky.
Bc. Eva Kuncová
Lektor:
Termín:
Poplatek:
Poznámka:
Garant:
1-02-2-12
Když si děti vzájemně ubližují
Poplatek:
Garant:
1-02-2-10
Návštěva v MŠ. Montessori systém
Lektor:
Termín:
a rozšíření odborných znalostí a dovedností potřebných
pro osobnostní rozvoj dítěte a úspěšnou práci s kolektivem dětí předškolního a nejmladšího školního věku.
Funkční uplatňování pohybových her v průběhu dne v MŠ
a ŠD v souladu s RVP. Nejzajímavější a nejoblíbenější hry
s různým zaměřením s využitím jednoduchých a dostupných pomůcek.
Eva Hurdová
7. duben 2010, 13:30 - 18:00 hodin
areál ZŠ Štefánikova ul., Hradec Králové
400 Kč
S sebou přineste oblečení a čistou obuv na pohybovou
činnost.
Mgr. Jaroslav Novák
Hyperaktivní, hypoaktivní a agresivní dítě
v MŠ
Určeno: učitelům MŠ a dalším zájemcům
Obsah: Teoretické vymezení hyperaktivity, hypoaktivity a agresi-
Určeno: učitelům MŠ a dalším zájemcům
Obsah: Charakteristika, podmínky a příčiny vzniku šikany. Osob-
nost šikanujícícho, osobnost oběti, formy agrese v MŠ,
postoje rodičů aktérů. Varovné signály šikany, znaky šikanování, řešení šikanování a pedagogická opatření. Prevence šikany. Metodický pokyn MŠMT ČR k prevenci a
řešení šikanování.
Mgr. Svatava Vyhlídalová
30. březen 2010, 9:00 - 13:30 hodin
areál ZŠ Štefánikova ul., Hradec Králové
500 Kč
Mgr. Dagmar Konečná
MŠ
NOVINKA
REPRÍZA
1-02-2-09
Pohybem a hrou v MŠ a ŠD
Určeno: učitelům MŠ a vychovatelům ŠD
Obsah: Praktický seminář zaměřený na aktualizaci, prohloubení
NOVINKA
1-02-2-08
ného typu s alternativním způsobem práce (pedagogický
systém M. Montessori). Ukázka práce s dětmi při ranních
činnostech. Prohlídka zařízení. Způsoby práce, Montessori materiál. Využití námětů pro vlastní praxi. Diskuse.
Jana Klazarová
6. duben 2010, 8:30 - 11:30 hodin
MŠ Hradec Králové, Štefcova 1125
400 Kč
MŠ je součástí ZŠ Úprkova. Více na www.zsuprkova.cz.
Bc. Eva Kuncová
Lektor:
Termín:
Poplatek:
Garant:
vity u dětí, pojem ADHD, LMD, příčiny vzniku. Práce
s modelem Pesoterapie - základní sociální potřeby dítěte potřeba místa, podpory, péče, bezpečí a limitu. Agresivní
projevy dítěte vlivem neuspokojování jeho potřeb. Praktické ukázky uspokojování výše uvedených potřeb na tělové úrovni práce s tělem u hyperaktivních, hypoaktivních
a agresivních dětí. Práce s rodičem agresivního dítěte.
PaedDr. Zdeněk Martínek
22. duben 2010, 9:00 - 15:00 hodin
areál ZŠ Štefánikova ul., Hradec Králové
500 Kč
Mgr. Marcela Nováková
NOVINKA
1-02-2-13
Určeno: ředitelům, učitelům MŠ a dalším zájemcům
Pohybový režim v rámci ŠVP MŠ
Určeno: učitelům MŠ a dalším zájemcům
40
Mateřská škola
Obsah: Seznámení s nejnovějšími poznatky z tělovýchovné praxe
Lektor:
Termín:
Poplatek:
Poznámka:
Garant:
1-02-2-14
na základě výzkumu o držení těla dětí, který byl proveden
v mateřských školách v Liberci. Jak působit pohybovými
činnostmi preventivně na vývoj dětí v průběhu režimu celého dne v MŠ. Praktické ukázky souboru cviků, který
může působit jako prevence či náprava svalové nerovnováhy. Metodika harmonické chůze a dechová cvičení.
Praktické ukázky sporných cviků. Diskuse.
Eva Otavová
23. duben 2010, 9:00 - 14:00 hodin
areál ZŠ Štefánikova ul., Hradec Králové
500 Kč
S sebou přineste sportovní oblečení, čistou obuv a podložku.
Mgr. Dagmar Konečná
Zábavné pohybové hry v MŠ
Lektor:
Termín:
Poplatek:
Garant:
NOVINKA
1-02-2-17
Poplatek:
Poznámka:
Garant:
MŠ
vedení her s využitím padáku, stuh a šátků. Chůze, běh,
vytváření kopule, vln, tanec rusalek, posílání míčů, využití nafukovacích balónků, využití padáku i ve spojení se
zpěvem. Hry Zajíci v zelí, Myšky, Prší, prší. Využití stuh
a šátků - Vycházky neoddělitelných, Seber stužku, Obr a
víla, Princezna a černokněžník, Motýli.
Eva Hurdová
28. duben 2010, 13:30 - 17:30 hod.
areál ZŠ Štefánikova ul., Hradec Králové
400 Kč
S sebou přineste oblečení a čistou obuv na pohybovou
činnost.
Mgr. Jaroslav Novák
Lektor:
Termín:
NOVINKA
1-02-2-15
Poplatek:
Poznámka:
Jak aktualizovat ŠVP
Určeno: ředitelům a učitelům MŠ
Obsah: Efektivní aktualizace ŠVP - východiska, legislativní rá-
Lektor:
Termín:
Poplatek:
Poznámka:
Garant:
Garant:
mec, vlastní hodnocení školy, RVP PV, aktuální kritéria
ČŠI. Podmínky školy (věcné podmínky, životospráva, psychosociální podmínky, organizace, řízení mateřské školy,
personální a pedagogické zajištění, spoluúčast rodičů) a
na co nezapomenout. Práce s IVP a jejich návaznost na
TVP. Evaluace v ŠVP. Prohlídka a posouzení konkrétního
ŠVP a vzájemná výměna zkušeností.
Bc. Vlasta Kaiserová
10. květen 2010, 12:30 - 16:30 hodin
areál ZŠ Štefánikova ul., Hradec Králové
400 Kč
S sebou přineste svůj ŠVP a obuv na přezutí.
Bc. Eva Kuncová
pro učitele předškolních zařízení. Soubor technik a speciálně sestavených cvičení, které vedou ke zvýšení efektivity využívání intelektových schopností u dětí v předškolním věku. Trénink je založený na poznatcích nejnovějších
neurologických výzkumů mozku a kombinuje různé techniky - motorická cvičení, učení symbolů, procvičování pozornosti a analytického myšlení, využití hudby a další tak, aby stimuloval zvyšování počtu neuronových spojení
v mozku. Přispívá k rozvoji pohybové koordinace a motorických schopností a pozitivně působí také v prevenci
dyslexie a počínajících poruch učení. Vede ke zvyšování
intelektových schopností všech dětí bez rozdílu. Na vývoji tréninku se podílel expertní tým lékařů, psychologů
a pedagogů z několika zemí a v současnosti je využíván
národními Mensami v Itálii, Srbsku, Maďarsku, Slovinsku, Bosně a ve Francii. Seznámení se základy metody
Mensa NTC Learning, získání nezbytných vstupních informací k používání této metody s dětmi v rámci realizace
vlastního školního programu.
PhDr. Jitka Fořtíková, Ph.D.
20. květen 2010, 9:00 - 15:30 hodin
areál ZŠ Štefánikova ul., Hradec Králové
800 Kč
Seminář je připravován ve spolupráci s organizací Mensa
ČR, která je i držitelem akreditace.
Mgr. Hana Šípková
NOVINKA
1-02-2-18
Návštěva v mateřské škole. Sloučené MŠ
Určeno: ředitelům a učitelům MŠ a dalším zájemcům
Obsah: Návštěva mateřské školy a dalších sloučených pracovišť
NOVINKA
1-02-2-16
Projekt Mensa pro školky
Určeno: učitelům MŠ a dalším zájemcům
Obsah: Seznámení s novým systémovým metodickým projektem
Určeno: učitelům MŠ a vychovatelům ŠD
Obsah: Praktický seminář zaměřený na seznámení a metodické
Lektor:
Termín:
činností dítěte, pomůcky pro práci s dětmi. Možnosti naplňování RVP PV.
člen lektorského týmu programu Zdravá abeceda
18. květen 2010, 9:00 - 15:30 hodin
areál ZŠ Štefánikova ul., Hradec Králové
700 Kč
Mgr. Dagmar Konečná
Lektor:
Termín:
Zdravá abeceda - Dělám, co mě baví
Určeno: učitelům MŠ
Obsah: Seminář přinášející komplexní pohled na zdravý životní
Poplatek:
Garant:
styl, praktickou metodiku pro týdenní práci učitele s dětmi
a náměty pro zapojení rodičů. Výběr vhodných zájmových
NOVINKA
41
- MŠ Jaroměř, Lužická ul., Na Zavadilce, Josefov. Jak se
vyrovnáváme s problémy, které vznikly sloučením více MŠ
v jeden právní celek. Vzdělávací program. Nabídka aktivit
pro děti, rodiče a veřejnost. Vybavení interiéru, pomůcky.
Spolupráce se ZŠ a zřizovatelem. Využívání dalšího vzdělávání ve vlastním výchovném a vzdělávacím procesu. Vzájemná výměna zkušeností a námětů pro práci.
Miroslava Sůvová a kolektiv MŠ
26. květen 2010, 9:00 - 13:30 hodin
sraz v MŠ Jaroměř, Lužická 321
400 Kč
Bc. Eva Kuncová
Mateřská škola
1-02-2-19
Slavnosti v MŠ
Obsah: Praktická dílna. Hra na tělo, hry se zvuky, říkadla. Slu-
Určeno: učitelům MŠ a dalším zájemcům
Obsah: Prožitkový seminář zaměřený na tradice Velikonoc,
Lektor:
Termín:
Poplatek:
Poznámka:
Garant:
Svátku matek formou pohybových cvičení. Rozcvičení,
dechová cvičení, relaxace a cviky pro správné držení těla.
Využití ke slavnostem v MŠ.
Marie Homolková
28. květen 2010, 9:30 - 13:30 hodin
areál ZŠ Štefánikova ul., Hradec Králové
500 Kč
S sebou přineste přezůvky, cvičební oděv a karimatku.
Mgr. Dagmar Konečná
Lektor:
Termín:
Poplatek:
Garant:
REPRÍZA
2-02-2-03
1-02-2-20
Efektivní metody výuky jako prostředek
k utváření klíčových kompetencí
Poplatek:
Poznámka:
Garant:
Předcházíme vývojovým odchylkám dětí
v MŠ
Určeno: učitelům MŠ
Obsah: Praktický metodický a prožitkový seminář zabývající se
Určeno: učitelům MŠ
Obsah: Seminář pomáhající orientovat se v metodách obvykle
Lektor:
Termín:
chové hry. Spojení písní s pohybem, vyjádření hudby pohybem, náměty pro méně známé hry se zpěvem, taneční
hry, taneční improvizace.
Amálka Křepelková
5. březen 2010, 9:30 - 15:00 hodin
MŠ Trutnov, Horská 282, Horní Staré Město
450 Kč
Mgr. Alena Ročková
užívaných v MŠ a možnostech jejich užití při vzdělávání
předškolních dětí. Tvorba tematického celku v TVP. Frontální vyučování v MŠ - ano či ne. Prožitkové učení. Metody založené na vzoru, hře, pohybu, manipulaci, experimentu, komunikaci, tvoření... Cesta ke klíčovým kompetencím.
Mgr. Eva Svobodová
16. červen 2010, 9:00 - 16:00 hodin
areál ZŠ Štefánikova ul., Hradec Králové
550 Kč
S sebou přineste obuv na přezutí.
Mgr. Marcela Nováková
Poplatek:
Garant:
problematickou psychického vývoje předškolních dětí.
Možnosti prevence rizikového chování v MŠ, jejich vznik
a projevy, uvolňovací cviky pro vedení dětí v MŠ, závěry
aktuálních výzkumů v oblasti školní zralosti, úrovně kontaktu matka - dítě, vymezování kompetencí pracovníků
MŠ, také jako prevence vyhoření. Principy vzniku dětského vzdoru, agrese a jak jim čelit.
PhDr. Jan Svoboda
10. březen 2010, 8:00 - 12:00 hodin
ZŠ Trutnov, Komenského 399
450 Kč
Ing. Stanislava Stierandová
2-02-2-04
Stolní a deskové hry v MŠ
Lektor:
Termín:
NOVINKA
Určeno: učitelům MŠ
Obsah: Seznámení s podmínkami, metodami, možnostmi a pří-
pracoviště Trutnov
2-02-2-01
Poplatek:
Poznámka:
Garant:
Nápady pro dětské ruce II
Lektor:
Termín:
pohybové ztvárnění, nácvik písní, hra na tělo, zpěv s kytarou, poslech. Zásobníček písní a básní k nejrůznějším
příležitostem celého roku v MŠ a jejich praktický nácvik.
Ukázka vlastní tvorby jednoduchých melodií k nejrůznějším příležitostem během celého roku v MŠ - motivační
písně a melodizace říkadel, vyplnění organizačních chvil.
Danuše Vítová
3. březen 2010, 13:00 - 17:00 hodin
MŠ Trutnov, Novodvorská 617
450 Kč
S sebou přineste přezůvky.
Ing. Stanislava Stierandová
Určeno: učitelům MŠ a dalším zájemcům
Obsah: Praktická výtvarná dílna zaměřená na netradiční postupy
pro zpracování papírových a odpadových materiálů s přihlédnutím k zručnosti a možnostem dětí. Nabídka a výklad různých postupů práce, technických podmínek s využitím jarní tématiky a Svátku matek. Výhody i úskalí jednotlivých technik, možná řešení. Součástí dílny je výstava
výrobků, fotografií a vzájemná výměna zkušeností.
Lektor: Bc. Vlasta Kaiserová
Termín: 19. duben 2010, 8:30 - 12:30 hodin
SVČ Trutnov, R. Frimla 816
POKRAČOVÁNÍ
2-02-2-02
2-02-2-05
Hudebně pohybové činnosti v MŠ od podzimu do léta II
Určeno: učitelům MŠ a dalším zájemcům
Obsah: Ukázka práce s písní - možnosti práce s písněmi, hudebně
Lektor:
Termín:
Poplatek:
Garant:
nosem jednotlivých stolních a deskových her. Vyzkoušení
a vyhodnocení techniky her a jejich přínos pro rozvoj
učení. Důraz bude kladen na spolupráci dětí, tvořivost
a modifikaci her pro děti předškolního věku. Nabídka her
i pro jednolitvé děti, ke kterým je třeba zpětná vazba učitele.
Bc. Šárka Gabrielová
19. duben 2010, 8:00 - 13:00 hodin
SVČ Trutnov, R. Frimla 816
500 Kč
Ing. Stanislava Stierandová
Rytmizování v MŠ
Určeno: učitelům MŠ
42
Mateřská škola
Obsah: Uplatnění hry na flétnu v hudebních činnostech i běž-
Poplatek: 450 Kč
Poznámka: S sebou přineste nůžky a štětec na lepidlo, pravítko,
tužku.
Garant: Ing. Stanislava Stierandová
POKRAČOVÁNÍ
2-02-2-06
Lektor:
Termín:
Předškoláci v pohybu - cvičíme jako myška
Poplatek:
Poznámka:
Garant:
Určeno: učitelům MŠ a dalším zájemcům
Obsah: Praktický seminář. Praktické ukázky nácviku správného
Lektor:
Termín:
Poplatek:
Poznámka:
Garant:
2-02-2-07
držení těla při vytváření jednotlivých poloh a pozic. Chůze
a běh. Účelné kombinace a sestavy drah vytvořených z náčiní a nářadí pro nácvik správně prováděné chůze a běhu
s odůvodněním. Instruktáž, jaké pomůcky napomáhají
k lepšímu provedení.
Hana Volfová
30. duben 2010, 9:00 - 14:00 hodin
ZŠ Trutnov, R. Frimla 816, tělocvična
500 Kč
S sebou přineste obuv a oděv na cvičení, podložku.
Mgr. Alena Ročková
pracoviště Rychnov nad Kněžnou
3-02-2-01
Poplatek:
Poznámka:
Garant:
Pohybová cvičení pro děti. Netradiční jóga
pro děti
vedností formou účinného, ale málo využívaného netradičního cvičení jógy. Základní pozice, dechová cvičení,
relaxace - uvolnění a zklidnění, cvičení pro správné držení těla a koordinaci L a P hemisféry. Pohádková jóga
- využití známých pohádek jako O Koblížkovi, O řepě,
O hastrmáncích, V pohádkovém království atd. - ztvárněných pomocí cvičebních prvků z jógy - vlastní nácvik.
Marie Homolková
30. duben 2010, 8:00 - 12:00 hodin
SVČ Trutnov, R. Frimla 816
400 Kč
S sebou přineste cvičební oděv a čistou obuv, karimatku.
Ing. Stanislava Stierandová
Lektor:
Termín:
Poplatek:
Poznámka:
Garant:
Poplatek:
Poznámka:
Garant:
2-02-2-09
Velikonoční floristika pro malé
Určeno: učitelům MŠ, 1. stupně ZŠ a dalším zájemcům
Obsah: Náměty výtvarných činností s velikonoční tématikou.
Bystříme své smysly
Určeno: učitelům MŠ
Obsah: Vybrané aktivity v přírodě - výtvarné činnosti a hraní s pří-
Lektor:
Termín:
níků s novými metodami ve výuce hraní na zobcovou
flétnu, základy správného dýchání, držení nástroje, nasazení tónu a základy správné artikulace. Metodický nácvik bráničního a následně hrudně-bráničního dýchání jednoduché hry a cviky jako prevence a léčba respiračních onemocnění, nácvik rozpoznání správného dýchání
u sebe i u dětí. Praktické ukázky na jednoduchých cvicích,
které mají zábavný charakter. Upozornění na časté chyby,
které se mohou při nácviku vyskytnout.
Petra Kučerová
23. únor 2010, 9:00 - 14:00 hodin
Javornická 1501, Rychnov n. Kn.
500 Kč
S sebou přineste flétny (sopránové, altové, tenorové), stojany.
Mgr. Hana Šípková
NOVINKA
3-02-2-02
2-02-2-08
Veselé pískání a správné dýchání
Určeno: učitelům MŠ
Obsah: Praktická hudební dílna zaměřená na seznámení účast-
Určeno: učitelům MŠ a dalším zájemcům
Obsah: Prožitkový seminář zaměřený na rozvoj pohybových do-
Lektor:
Termín:
ném režimu mateřské školy. Náměty k využití, praktické
ukázky. Písně a melodie k různým příležitostem. Hra na
flétnu jako doprovod zpěvu i jako sólový nástroj. Rytmické
činnosti.
Hana Šťastná
19. květen 2010, 12:30 - 16:30 hodin
ZŠ Trutnov, Komenského 399
450 Kč
S sebou přineste zobcovou flétnu.
Mgr. Alena Ročková
rodninami, rozvíjení smyslového vnímání, výchova prožitkem, landart.
Mgr. Ivana Šircová
5. květen 2010, 9:00 - 13:30 hodin
ZŠ Trutnov, Komenského 399
400 Kč
Účastníci po skončení akce získají fotodokumentaci vytvořených děl.
Mgr. Alena Ročková
Lektor:
Termín:
Poplatek:
Poznámka:
Kouzelná flétna v MŠ
Garant:
Určeno: učitelům MŠ
NOVINKA
43
Práce s proutím, klacky, využití papíru. Vejdunky jako základ velikonočních dekorací na stůl i k zavěšení. Vkusná
kombinace materiálů.
Mgr. Jana Matoušová
24. únor 2010, 8:00 - 12:00 hodin
Javornická 1501, Rychnov n. Kn.
400 Kč
S sebou přineste 10 ks vejdunků, skořápky, 10 ks metrových březových větviček, 5 ks rovných metrových klacků,
cibulky, lýko, 1 plato od vajec, kancelářský provázek, 2 ks
čtvrtky A4, tuš, anilinové barvy, leukoplast, štětec, špejle,
kelímek, hadr, látku 30 x 30 cm, kleště, nůžky, tavnou
pistoli, noviny a pracovní oděv.
Mgr. Hana Šípková
Mateřská škola
3-02-2-03
Pedagogická diagnostika dítěte v mateřské
škole
Termín: 8. duben 2010, 8:30 - 11:30 hodin
Základní a mateřská škola Doudleby nad Orlicí
Poplatek: 400 Kč
Poznámka: Doprava individuální.
Garant: Mgr. Jiří Zeman
Určeno: učitelům MŠ a dalším zájemcům
Obsah: Praktická dílna zaměřená na správné a smysluplné po-
Poplatek:
Garant:
stupy provádění pedagogické diagnostiky v MŠ s využitím
metodiky pro podporu individualizace dítěte (shromažďování dat o dítěti - metody, jejich analýza a vyhodnocení).
Jemná a hrubá motorika, sociální vztahy a hry, myšlenkové operace, komunikace a jazykový projev, prostorové a
početní představy, hudební a výtvarný projev, grafomotorika, sebepojetí a sebedůvěra aj.
Bc. Iva Škaloudová
25. únor 2010, 9:00 - 13:30 hodin
Javornická 1501, Rychnov n. Kn.
450 Kč
Mgr. Hana Šípková
3-02-2-04
Hudební hrátky. Muzikoterapie
Lektor:
Termín:
pracoviště Jičín
4-02-2-01
Určeno: ředitelům, učitelům MŠ a dalším zájemcům
Obsah: Pracovní a diskusní klub zaměřený na aktuální problémy
v mateřských školách.
Lektor: Bc. Martina Knapová
Termín: 9. únor 2010, od 13:00 hodin
ZŠ Jičín, Železnická 460
Poplatek: bez poplatku
Poznámka: S sebou přineste náměty pro diskusi, lze i CD, DVD
z praxe.
Garant: Bc. Eva Kuncová
Určeno: učitelům MŠ a přípravných ročníků ZUŠ
Obsah: Rozvíjení hudebnosti. Hry s Orffovskými nástroji, práce
Lektor:
Termín:
Poplatek:
Garant:
s písní a říkadly. Spojení hudby s výtvarnými, dramatickými a pohybovými technikami v souladu s rámcovým
vzdělávacím programem. Využití nonverbální komunikace, relaxační techniky s hudbou.
Mgr. Jana Fikarová
19. březen 2010, 9:00 - 14:00 hodin
Javornická 1501, Rychnov n. Kn.
450 Kč
Mgr. Hana Šípková
4-02-2-02
Poplatek:
Garant:
Dramatická výchova v MŠ
tové hře a řízené improvizaci. Rozvíjení námětů z dětské
literatury i z vlastní invence za použití specifických metod
a technik dramatické výchovy do podoby, která umožňuje
improvizaci s rolí. Význam hry, řízená improvizace, hra
v roli a úloha učitele v námětových a dramatických hrách
(stejná hra - různé cíle, hledání témat, prolínání různých
činností inspirovaných a sjednocených literární předlohou, dlouhodobý projekt zakončený divadelním představením, vlastní nápady k pohádce).
Mgr. Jarmila Doležalová
23. březen 2010, 9:00 - 15:30 hodin
Javornická 1501, Rychnov n. Kn.
500 Kč
Mgr. Hana Šípková
4-02-2-03
Komunikace s dětmi. Hodné děti
Určeno: učitelům MŠ a dalším zájemcům
Obsah: Praktický seminář. Jak pomoci dětem k tomu, aby mohly
Lektor:
Termín:
NOVINKA
3-02-2-06
Poplatek:
Garant:
Stádia vývoje řeči, úskalí, co můžeme pro dítě udělat, metodické návody.
Mgr. Iva Doudová
29. březen 2010, 9:00 -13:00 hodin
ZŠ Jičín, Železnická 460
400 Kč
Bc. Eva Kuncová
Lektor:
Termín:
Určeno: učitelům MŠ a dalším zájemcům
Obsah: Konkrétní ukázky témat, metod a technik k tvořivé námě-
Lektor:
Termín:
Vývoj dětské řeči
Určeno: učitelům MŠ a dalším zájemcům
Obsah: Vývoj dětské řeči, podmínky pro dobrý rozvoj, prevence.
NOVINKA
3-02-2-05
Klub ředitelek a učitelek MŠ
Poplatek:
Garant:
Návštěva sloučené ZŠ a MŠ
Určeno: ředitelům a učitelům MŠ
Obsah: Prohlídka MŠ a ZŠ, osobní prezentace zkušeností s inte-
být hodné. Jak prakticky realizovat RVP. Nabídka technik
a způsobů, které pomohou k efektivní komunikaci a respektování dětí předškolního věku. Humanistický přístup
k dítěti, jak učit děti rozumět svým emocím, jak si stanovit
smysluplná pravidla, jak si zajistit úctu dětí, jak kooperovat a ne soutěžit, jak vychovávat autonomní osobnosti.
Řešení praktických příkladů. Videozáznamy z praxe. Diskuse.
Mgr. Eva Svobodová
8. duben 2010, 10:00 - 16:00 hodin
ZŠ Jičín, Železnická 460
600 Kč
Bc. Eva Kuncová
NOVINKA
grací (organizační, pracovněprávní a finanční), společné
aktivity ZŠ a MŠ. Ukázka učebny s prezentační technikou. Diskuse.
Lektor: Mgr. František Klapal a Alena Mitanová
4-02-2-04
Hry v MŠ
Určeno: učitelům MŠ a dalším zájemcům
44
Mateřská škola
Obsah: Rozvoj prosociálního cítění a chování dětí, dodržování
Obsah: Návštěva mateřské školy zaměřené na práci s integro-
pravidel a zlepšování sociální atmosféry třídy formou her.
Zákonitosti her, které je dobré dodržovat proto, aby hra
byla opravdu hrou, děti bavila a samy ji chtěly hrát. Seznámení s teorií her v pojetí R. Cailloise. Seznámení s novými
hrami a jejich možným variováním pro různé skupiny
dětí. Úpravy některých osvědčených her tak, aby jejich
působení vedlo ke kooperaci skupiny a ne k řevnivosti a
závisti. Zásobník her.
Mgr. Eva Svobodová
9. duben 2010, 8:00 - 15:00 hodin
MŠ Pod Koželuhy, Jičín
500 Kč
S sebou přineste pohodlné oblečení a přezůvky.
Bc. Eva Kuncová
vanými dětmi se SVP, změny v systému práce. Ukázka
míčkování, chirofonetiky, rehabilitace, ergoterapeutické
práce, kanysterapie a činností v běžné třídě. Přizpůsobení
vybavení interiéru. Prohlídka zařízení, pomůcek, získání
námětů pro vlastní práci. Výměna zkušeností.
Libuše Švandová a kolektiv učitelek
19. květen 2010, 8:30 - 12:30 hodin
MŠ Větrov, Jičín, Hradecká 898
400 Kč
Doprava do místa konání individuální.
Bc. Eva Kuncová
Lektor:
Termín:
Poplatek:
Poznámka:
Garant:
4-02-2-05
Lektor:
Termín:
Poplatek:
Poznámka:
Garant:
pracoviště Náchod
Aktivity v přírodě a jejich využití v MŠ
5-02-2-01
Rozvojový program pro nezralé dítě
Určeno: učitelům MŠ a dalším zájemcům
Obsah: Praktický seminář vedený v přírodě. Nácvik vybraných ak-
Určeno: učitelům MŠ a dalším zájemcům
Obsah: Seminář a praktická dílna se zaměřením na aktuální in-
tivit v přírodě a jejich využití pro osobnostní a sociální rozvoj dětí v MŠ. Průzkum přírody, spolupráce týmů, výzvové
aktivity, překonávání překážek, praktická teorie. Výchova
prožitkem a zkušenostní učení, dobrodružná výchova, výzva pro jedince a malé skupiny, spolupráce, způsoby a
postupy reflexe činností s dětmi.
Mgr. Ivana Šircová
26. duben 2010, 9:00 - 14:00 hodin
sraz v ZŠ Jičín, Železnická 460
500 Kč
S sebou vezměte oblečení na ven dle počasí (počítat i se
sezením na zemi), turistickou obuv, podložku na sezení,
bavlněný šátek, pití, svačinu.
Bc. Eva Kuncová
formace o úspěšnosti a neúspěšnosti dětí v 1. ročníku ZŠ.
Školní zralost a odklad školní docházky, úskalí odkladu
školní docházky. Děti s LMD v předškolní výchově v mateřské škole. Úroveň rozvoje grafomotoriky, nedostatky
v jemné i hrubé motorice, levoruké dítě, praktické nápravné techniky , hyperaktivní a hypoaktivní dítě. Reedukační cvičení. Dítě a jeho psychika. Rodina a MŠ, rodinná
interakce a komunikace. Konzultace k danému tématu
(kazuistika). Školní neúspěšnost - příčina traumat výukových, výchovných, psychických.
Mgr. Svatava Vyhlídalová
17. únor 2010, 9:00 - 14:00 hodin
DDM Déčko Náchod, Zámecká 243
500 Kč
Mgr. Veronika Štěpánová
Lektor:
Termín:
Poplatek:
Poznámka:
Garant:
Lektor:
Termín:
Poplatek:
Garant:
NOVINKA
5-02-2-02
4-02-2-06
Jak aktualizovat ŠVP
Na pomoc učitelům mateřských škol. Učíme
moderními metodami
Určeno: ředitelům a učitelům MŠ
Obsah: Efektivní aktualizace ŠVP - východiska, legislativní rá-
Určeno: učitelům MŠ a dalším zájemcům
Obsah: Diskusní a komunikační techniky (komunitní kruh, čára,
mec, vlastní hodnocení školy, RVP PV, aktuální kritéria
ČŠI. Podmínky školy (věcné podmínky, životospráva, psychosociální podmínky, organizace, řízení mateřské školy,
personální a pedagogické zajištění, spoluúčast rodičů) a
na co nezapomenout, diskuse. Práce s IVP a jejich návaznost na TVP. Evaluace v ŠVP. Prohlídka a posouzení
konkrétního ŠVP a vzájemná výměna zkušeností.
Bc. Vlasta Kaiserová
11. květen 2010, 9:00 - 13:00 hodin
ZŠ Jičín, Železnická 460
400 Kč
S sebou přineste svůj ŠVP.
Bc. Eva Kuncová
řekni a vyměň se, křeslo pro hosta..), techniky objevování a řešení problémů, metody rozvíjející tvořivost, práce
s textem (výukový plakát, pětilístek, skládačkové učení),
sebehodnocení dítěte a rozvoj jeho pojetí a jak toto vše
využívat k motivaci dětí a probuzení jejich zájmu o učení.
Mgr. Jana Žaludová
24. únor 2010, 9:00 - 14:00 hodin
Náchod - Hamra, Pražská 1759
400 Kč
Mgr. Veronika Štěpánová
Lektor:
Termín:
Poplatek:
Poznámka:
Garant:
Lektor:
Termín:
Poplatek:
Garant:
NOVINKA
5-02-2-03
NOVINKA
Smyslové vnímání a hry na jeho rozvoj
Určeno: učitelům MŠ, 1. třídy ZŠ a dalším zájemcům
Obsah: Praktický seminář zaměřený na smyslové vnímání. De4-02-2-07
finice, klíčové pojmy. Percepce z pohledu vývojové psychologie. Úroveň smyslového vnímání prostřednictvím
sluchu (paměť, diferenciace, pozornost), hmatu, čichu,
Návštěva v MŠ s integrací dětí s SVP
Určeno: ředitelům a učitelům MŠ a dalším zájemcům
45
Mateřská škola
Lektor:
Termín:
Poplatek:
Garant:
chuti a jejich rozvoj u dětí předškolního věku. Jak vyrovnávat deficity v oblasti smyslového vnímání. Hry a cvičení
rozvíjející různé typy percepce.
Mgr. Alena Vlková
12. březen 2010, 8:00 - 12:00 hodin
DDM Déčko Náchod, Zámecká 243
400 Kč
Mgr. Veronika Štěpánová
Poplatek: 400 Kč
Poznámka: S sebou přineste podložku na cvičení, teplné pohodlné
oblečení.
Garant: Mgr. Veronika Štěpánová
5-02-2-07
Určeno: učitelům MŠ a dalším zájemcům
Obsah: Ukázka práce s dětmi v pěveckém sboru MŠ (dechová,
NOVINKA
5-02-2-04
Jarní a letní písně v hudbě a pohybu. Neseme,
neseme májíček
Určeno: učitelům MŠ a dalším zájemcům
Obsah: Praktická dílna. Náměty na činnosti, které kombinují ide-
Lektor:
Termín:
Poplatek:
Poznámka:
Garant:
Lektor:
Termín:
álním způsobem principy orffovské pedagogiky (tvořivost, užití nástrojů s pohybem, využití zobcové flétny a
dalších nástrojů).
Mgr. Ludmila Battěková a Mgr. Jana Žižková
17. březen 2010, 11:30 - 15:30 hodin
DDM Déčko Náchod, Zámecká 243, velký sál
500 Kč
S sebou přineste hudební nástroje Orffova instrumentáře
(bubínky, chřestítka, aj.).
Mgr. Veronika Štěpánová
Poplatek:
Garant:
5-02-2-08
Poplatek:
Garant:
Poplatek:
Garant:
5-02-2-09
Aktivity v přírodě a jejich využití v MŠ
Multikulturní výchova v MŠ. Watoto
zapojení do výuky. Seznámení s metodickým materiálem
Watoto, který pomáhá naučit děti respektu a úctě k lidem
z jiných kultur, děti se seznámí se svými vrstevníky a jejich
životem z jiných koutů světa. Materiál nabízí témata na
rozhovory s dětmi, fotografie, náměty na výtvarné aktivity
a mnoho nových her.
Mgr. Martina Pavlíčková
25. březen 2010, 12:00 - 15:00 hodin
Náchod - Hamra, Pražská 1759
350 Kč
Mgr. Veronika Štěpánová
Lektor:
Termín:
Určeno: učitelům MŠ, 1. - 2. ročníku ZŠ, vychovatelům ŠD a dal-
ším zájemcům
NOVINKA
5-02-2-06
Hry v přípravě k matematice v předškolním
věku
uspořádání, postupné vytváření pojmu čísla a číselné
řady. Využití básniček, říkanek, hádanek. Postupné rozvíjení funkčního a kombinatorického myšlení prostřednictvím her. Orientace v prostoru - vztahy v poloze objektů (nad, pod, vedle, vpravo, vlevo), vztahy ve velikosti
objektů (menší, větší, tenký, tlustý, vysoký, nízký apod).
Orientace v čase - dříve, později, dnes, včera, zítra atd.).
Rozvoj geometrických představ, koláže, stavby z krychlí a
stavebnic, čtení obrázků. Vztah rovina - prostor.
RNDr. Růžena Blažková
12. květen 2010, 9:00 - 13:00 hodin
Náchod - Hamra, Pražská 1759
400 Kč
Mgr. Veronika Štěpánová
Určeno: učitelům MŠ a dalším zájemcům
Obsah: Cíle a metody multikulturní výchovy a možnosti jejich
Lektor:
Termín:
intonační, rytmická cvičení a práce s písní). Metodika vedení dětského hlasu, další náměty na dechová, rytmická
a intonační cvičení, nácvik pěveckého postoje a zapojování pohybu do sborového přednesu. Výběr repertoáru,
doprovody skladeb, diskuse.
Dana Roušarová a Vladimíra Šolínová
27. duben 2010, 15:00 - 18:00 hodin
MŠ Náchod - Plhov, Havlíčkova 1848
400 Kč
Mgr. Veronika Štěpánová
Určeno: učitelům MŠ
Obsah: Rozvíjení předčíselných představ pomocí her. Třídění,
NOVINKA
5-02-2-05
Na pomoc pěveckým sborům. Sborečky v MŠ
Obsah: Praktický seminář vedený v přírodě. Nácvik vybraných ak-
Psychomotorická cvičení s prvky jógy
Určeno: učitelům MŠ, vychovatelům ŠD a dalším zájemcům
Obsah: Praktický seminář zaměřený na rozvoj pohybových do-
vedností. Osvojení psychomotorických aktivit v kombinaci s prvky jógy ve vzájemném souladu v doprovodu
hudby. Rozvoj koncetrace a orientace v prostoru, rozvoj
pohybu v souladu s hudbou, vnímání rovnováhy, relaxace.
Psychomotorické hry, dynamické hry, balanční polohy,
hry na rozvoj prostorové orientace a hry na rozvoj vnímání zrakem, sluchem, hmatem jako základ jednobodové
koncentrace.
Lektor: Pavel Hájek
Termín: 18. duben 2010, 9:00 - 13:00 hodin
DDM Déčko Náchod, Zámecká 243
Lektor:
Termín:
Poplatek:
Poznámka:
Garant:
46
tivit v přírodě a jejich využití pro osobnostní a sociální rozvoj dětí v MŠ. Průzkum přírody, spolupráce týmů, výzvové
aktivity, překonávání překážek, praktická teorie. Výchova
prožitkem a zkušenostní učení, dobrodružná výchova, výzva pro jedince a malé skupiny, spolupráce, způsoby a
postupy reflexe činností s dětmi.
Mgr. Ivana Šircová
25. květen 2010, 10:00 - 15:00 hodin
Sraz u vchodu do lesa Montace (za prodejnou Primátor
vlevo)
500 Kč
Oblečení na ven dle počasí (počítat i se sezením na zemi),
turistická obuv, podložka na sezení, bavlněný šátek, pití,
svačina.
Mgr. Veronika Štěpánová
Mateřská škola
Doporučujeme dále:
⇒ 1-00-2-14
⇒ 1-04-2-05
⇒ 1-08-2-08
⇒ 2-00-2-01
⇒ 2-01-2-03
⇒ 2-08-2-03
⇒ 2-08-2-04
⇒ 3-01-2-04
⇒ 3-01-2-11
⇒ 3-04-2-04
⇒ 3-04-2-05
⇒ 3-07-2-04
⇒ 3-08-2-02
⇒ 4-00-2-07
⇒ 4-01-2-01
⇒ 4-08-2-01
⇒ 4-08-2-04
⇒ 5-00-2-01
⇒ 5-08-2-02
Plán rozvoje pedagogických pracovníků . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . s. 20
Angličtina pro nejmenší II . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . s. 52
Tělesná výchova hravě II . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . s. 70
Setkání ředitelů mateřských škol . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . s. 21
Profylaxe řečových vad . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . s. 31
Nové trendy v TV - vědomé cvičení . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . s. 70
Psychomotorická cvičení s prvky jógy II . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . s. 70
Jak odstraňovat grafomotorické obtíže u dětí v MŠ a žáků v ZŠ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . s. 33
Cestička do školy aneb Budou z nás školáci . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . s. 34
Angličtina pro nejmenší . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . s. 54
Anglicky tvořivě . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . s. 55
Zelený ostrov . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . s. 67
Zásobník nápadů a pohybových her . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . s. 71
Plán rozvoje pedagogických pracovníků . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . s. 23
Alternativní a augmentativní komunikace ve vzdělávacím procesu . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . s. 35
Psychomotorické hry . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . s. 71
Netradiční jóga pro děti . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . s. 72
Setkání ředitelů mateřských škol . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . s. 23
Kondičně-pohybový kurz. Jóga pro děti . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . s. 72
47
OBOROVÁ SKUPINA 3
Český jazyk a literatura
Lektor: Mgr. Irena Loudová
Termín: 31. březen 2010, 13:00 - 17:00 hodin
pracoviště Hradec Králové
areál ZŠ Štefánikova ul., Hradec Králové
1-03-2-01
Poplatek: 400 Kč
Garant: Mgr. Marcela Nováková
Cizinci na českých školách. Čeština pro žáky
ZŠ, SŠ
NOVINKA
Určeno: učitelům pracujícím s cizinci - žáky ZŠ, SŠ
Obsah: Struktura dětí - cizinců, které navštěvují českou školu,
Lektor:
Termín:
Poplatek:
Garant:
po stránce jazykové charakteristiky. Způsoby, kterými lze
vybavit cizince adekvátní komunikační kompetencí v češtině. Výuka gramatiky tzv. z druhé strany (prezentace systému češtiny jejímu nerodilému uživateli). Postupy při
plánování a realizaci kurzu češtiny pro cizince, učební materiály dostupné na Internetu, klasické učebnice a formy
práce s cizincem ve výukovém dialogu vedeném v češtině.
Vyzkoušení představovaných postupů.
PhDr. Marie Hádková, Ph.D.
25. únor 2010, 9:00 - 15:00 hodin
areál ZŠ Štefániákova ul., Hradec Králové
550 Kč
Mgr. Veronika Štěpánová
1-03-2-04
Práce s nonsensovou poezií
ZŠ1
Určeno: učitelům českého jazyka na 1. stupni ZŠ
Obsah: Praktický seminář zaměřený na moderní poezii v čítan-
Lektor:
Termín:
Poplatek:
Garant:
kách 1. - 5. ročníku a její využití pro rozvoj fantazie a
vlastní kreativity v literární výchově.
Mgr. Blanka Rozehnalová, Ph.D.
8. duben 2010, 9:00 - 13:00 hodin
areál ZŠ Štefánikova ul., Hradec Králové
450 Kč
Mgr. Dagmar Konečná
NOVINKA
NOVINKA
1-03-2-05
1-03-2-02
Zábavné vyučování nejen v 1. ročníku - Škola
hrou ZŠ1
Určeno: učitelům 1. - 3. ročníku ZŠ a dalším zájemcům
Obsah: V praxi ověřené náměty, metody, netradiční pomůcky, hry
Lektor:
Termín:
Poplatek:
Poznámka:
Garant:
1-03-2-03
Všestranný jazykový rozbor
Určeno: učitelům českého jazyka na ZŠ, SŠ a dalším zájemcům
Obsah: Všestranný jazykový rozbor jako vhodná metoda a forma
a postupy pro vyučování, které vedou děti k podávání
maximálního výkonu, samostatné práci a ve třídě vytváří
příjemné a nestresové klima. Praktické rady a pracovní
návody pro zkvalitnění a zpestření hodin českého jazyka,
literární výchovy a případně dalších předmětů v nižších
třídách 1. stupně základní školy.
Mgr. Hana Sedláčková
25. únor 2010, 13:30 - 16:30 hodin
areál ZŠ Štefánikova ul., Hradec Králové
450 Kč
S sebou přineste obuv na přezutí.
Mgr. Dagmar Konečná
Lektor:
Termín:
Poplatek:
Garant:
1-03-2-06
vyučování. Jak udělat hodiny rozborů zajímavě? K čemu
slouží jazykový rozbor? Místo jazykového rozboru v učivu
ZŠ a SŠ. Rozbor slovní, morfologický, skladební, fonetický, slovotvorný, lexikální, stylistický a pravopisný.
PaedDr. Milena Frydrychová
16. duben 2010, 9:00 - 12:30 hodin
areál ZŠ Štefánikova ul., Hradec Králové
450 Kč
Mgr. Dagmar Konečná
Komunikace a tvořivé psaní v literární výchově ZŠ2
Určeno: učitelům českého jazyka na 2. stupni ZŠ
Obsah: Metody, které rozvíjejí stylistické dovednosti žáků, tvůrčí
Aktivizující metody ve výuce českého jazyka
se zaměřením na komunikaci ZŠ2
Určeno: učitelům českého jazyka 2. stupně ZŠ
Obsah: Praktická dílna zaměřená na komunikaci jako nástroje
Lektor:
Termín:
pro dorozumívání a budování vztahů mezi lidmi. Příklady
praktických činností ukazující na možnost komunikovat
slovy i jinými prostředky. Aktivity zaměřené na situace,
které se mohou přihodit v každodenním životě. Mluvený
projev. Neverbální komunikace. Podmínky komunikace.
Asertivní techniky. Diskuse.
Poplatek:
Garant:
NOVINKA
48
jednání, ale i sociální spolupráci, mezilidské vztahy. Praktické ukázky práce žáků. Náměty podporující individuální
četbu, estetickou výchovu a hlavně zlepšují vztah k literární výchově.
Mgr. Blanka Rozehnalová, Ph.D.
22. duben 2010, 9:00 - 13:00 hodin
areál ZŠ Štefánikova ul., Hradec Králové
450 Kč
Mgr. Dagmar Konečná
Český jazyk a literatura
1-03-2-07
Efektivní metody výuky českého jazyka na 1.
stupni ZŠ
Termín: 31. květen 2010, 13:00 - 17:00 hodin
areál ZŠ Štefánikova ul., Hradec Králové
Poplatek: 450 Kč
Garant: Mgr. Dagmar Konečná
Určeno: učitelům českého jazyka na 1. stupni ZŠ
Obsah: Praktický seminář. Výuka českého jazyka ve 2. - 5. ročníku
Lektor:
Termín:
Poplatek:
Poznámka:
Garant:
ZŠ podle ŠVP se zaměřením na změny v pojetí výuky a výběr obsahově vhodných učebnic. Zařazování a využívání
aktivizačních a efektivních metod výuky, které je možné
uplatnit i v jiných vyučovacích předmětech. Otázky hodnocení žáků v českém jazyku. Nové pracovní texty pro
výuku ČJ podle požadavků ŠVP.
PaedDr. Hana Mühlhauserová
27. duben 2010, 13:30 - 17:30 hodin
areál ZŠ Štefánikova ul., Hradec Králové
500 Kč
Na semináři je možné zakoupit všechny nové učební materiály.
Mgr. Jaroslav Novák
NOVINKA
1-03-2-11
ším zájemcům
Obsah: Literárně-historická exkurze. Václavské nám. - památník
Lektor:
Termín:
NOVINKA
1-03-2-08
Píšeme dopis, knihu, časopis
Poplatek:
Poznámka:
ZŠ1
Určeno: učitelům českého jazyka na 1. stupni ZŠ
Obsah: Komunikační výchova a její různé možnosti. Jak udělat
Lektor:
Termín:
Poplatek:
Garant:
hodiny přitažlivými pro děti. Jak psát dopisy, knihy či připravovat časopisy při hodinách českého jazyka.
PaedDr. Simona Pišlová
3. květen 2010, 9:00 - 12:30 hodin
areál ZŠ Štefánikova ul., Hradec Králové
400 Kč
Mgr. Dagmar Konečná
Garant:
pracoviště Trutnov
2-03-2-01
Píšeme dopis, knihu, časopis
Poplatek:
Garant:
hodiny přitažlivými pro děti. Jak psát dopisy, knihy či připravovat časopisy při hodinách českého jazyka.
PaedDr. Simona Pišlová
3. květen 2010, 13:00 - 16:30 hodin
areál ZŠ Štefánikova ul. 566, Hradec Králové
400 Kč
Mgr. Dagmar Konečná
Lektor:
Termín:
NOVINKA
1-03-2-10
Zábavné vyučování nejen v 1. ročníku - Škola
hrou ZŠ1
Určeno: učitelům 1. - 3. ročníku ZŠ a dalším zájemcům
Obsah: V praxi ověřené náměty, metody, netradiční pomůcky, hry
ZŠ2
Určeno: učitelům českého jazyka na 2. stupni ZŠ
Obsah: Komunikační výchova a její různé možnosti. Jak udělat
Lektor:
Termín:
Františka Palackého (prohlídka jeho bytu v Palackého
ulici) - Karlovo nám. - Faustův dům a kostel sv. Jana
na Skalce - Emausy (s prohlídkou unikátních gotických
malb) - památník legionářů - Palackého nám. Letohrádek Amerika (Muzeum A. Dvořáka) - Albertov a jeho památky.
PhDr. Helena Kupcová
10. červen 2010, 10:00 - 15:00 hodin
Praha
550 Kč
Doprava účastníků do místa konání individuální. Sraz
účastníků u sochy sv. Václava na Václavském náměstí.
Mgr. Marcela Nováková
NOVINKA
NOVINKA
1-03-2-09
Literární exkurze - Nové Město Pražské
Určeno: učitelům českého jazyka a literatury ZŠ, SŠ a VOŠ a dal-
Poplatek:
Garant:
Český jazyk a mediální výchova
a postupy pro vyučování, které vedou děti k podávání
maximálního výkonu, samostatné práci a ve třídě vytváří
příjemné a nestresové klima. Praktické rady a pracovní
návody pro zkvalitnění a zpestření hodin českého jazyka,
literární výchovy a matematiky v nižších třídách 1. stupně
základní školy.
Mgr. Hana Sedláčková
16. březen 2010, 13:30 - 16:30 hodin
ZŠ Trutnov, Komenského 399
400 Kč
Mgr. Alena Ročková
REPRÍZA
Určeno: učitelům českého jazyka na 2. stupni ZŠ a SŠ
Obsah: Seminář vycházející z požadavku RVP zařadit do výuky
2-03-2-02
průřezová témata. Seznámení se stereotypy, se kterými
média pracují, se způsoby, jimž vybraná média ovlivňují
myšlení a chování lidí. Zaměření na jazykové prostředky
využívané médii. Vyzkoušení vybraných aktivit k rozvíjení komunikačních kompetencí žáků pomocí tisku (práce
s autentickými materiály), rozhlasu (spisovný a nespisovný jazyk), televize (identifikace manipulačních sdělení
a jejich analýza, práce s reklamou) a Internetu (vyhledávání potřebných informací a jejich selekce).
Lektor: Mgr. Jarmila Sulovská
Efektivní metody výuky českého jazyka na 1.
stupni ZŠ II
Určeno: učitelům 1. stupně ZŠ
Obsah: Současné cíle českého jazyka. Výuka podle ŠVP, jak učit
jinak. Seznámení s aktivizujícími metodami výuky, využití v praxi. Konkrétní příklady a možnosti propojení češtiny s dalšími vyučovacími předměty. Otázky hodnocení
a sebehodnocení žáka, stanovení kritérií pro hodnocení.
Ukázka učebních materiálů a nových pracovních sešitů
připravených podle všech požadavků RVP.
49
Český jazyk a literatura
Termín: 17. březen 2010, 12:00 - 15:30 hodin
Lektor: PaedDr. Hana Mühlhauserová
Termín: 28. duben 2010, 13:00 - 17:00 hodin
Javornická 1501, Rychnov n. Kn.
Poplatek: 400 Kč
Garant: Mgr. Hana Šípková
ZŠ Trutnov, Komenského 399
Poplatek: 450 Kč
Garant: Ing. Stanislava Stierandová
POKRAČOVÁNÍ
2-03-2-03
3-03-2-04
Využití reklamy a autentických materiálů
v hodině ČJ
Určeno: učitelům českého jazyka ZŠ a SŠ
Obsah: Seminář zaměřený na rozvoj čtenářské gramotnosti.
Lektor:
Termín:
Poplatek:
Garant:
Práce s autentickými materiály a možnosti, jak vést své
žáky ke čtení s porozuměním a zároveň využívat média ve
výuce.
Mgr. Jarmila Sulovská
21. květen 2010, 8:30 - 12:00 hodin
ZŠ Trutnov, Komenského 399
450 Kč
Ing. Stanislava Stierandová
Lektor:
Termín:
Poplatek:
Poznámka:
Garant:
pracoviště Jičín
Jazykové hry v hodinách Čj na 2. stupni ZŠ
4-03-2-01
Určeno: učitelům českého jazyka 2. stupně ZŠ
Obsah: Praktický seminář zaměřený na motivaci žáků ve výuce
Poplatek:
Garant:
českého jazyka formou hry. Ukázky her v hodinách českého jazyka, které děti přivedou ke vztahu k mateřskému
jazyku, naučí se jej při hře pozorovat a zkoumat.
PaedDr. Simona Pišlová
22. únor 2010, 12:30 - 15:30 hodin
Javornická 1501, Rychnov n. Kn.
400 Kč
Mgr. Hana Šípková
3-03-2-02
Píšeme dopis, knihu, časopis
Lektor:
Termín:
Poplatek:
Garant:
ZŠ
Poplatek:
Garant:
phyho zákony, přísloví, etymologie, pohádka, báje a pověsti, poezie.
Mgr. Květoslava Ječná
24. únor 2010, 13:00 - 16:00 hodin
ZŠ Jičín, Železnická 460
400 Kč
Bc. Eva Kuncová
4-03-2-02
Tvorba pomůcek pro ČJ na 1. stupni ZŠ
Lektor:
Termín:
ZŠ
Určeno: učitelům 1. stupně ZŠ a dalším zájemcům
Obsah: Seznámení s různými druhy pomůcek, které učitel může
hodiny přitažlivými pro děti. Jak psát dopisy, knihy či připravovat časopisy při hodinách českého jazyka.
PaedDr. Simona Pišlová
22. únor 2010, 9:00 - 12:00 hodin
Javornická 1501, Rychnov n. Kn.
400 Kč
Mgr. Hana Šípková
Poplatek:
Garant:
používat v hodinách českého jazyka na 1. stupni ZŠ.
Ukázky pomůcek, které lze koupit, i pomůcek, které si
připraví učitel nebo jeho žáci. Různé možnosti jejich využití.
PaedDr. Simona Pišlová
22. březen 2010, 9:30 - 13:00 hodin
ZŠ Jičín, Železnická 460
450 Kč
Bc. Eva Kuncová
4-03-2-03
Jazykové hry v hodinách Čj na 2. stupni ZŠ
Lektor:
Termín:
NOVINKA
3-03-2-03
Jak na češtinu hravě
Určeno: učitelům českého jazyka ZŠ a dalším zájemcům
Obsah: Praktická dílna zaměřená na rozvoj mluvnice hrou. Mur-
Určeno: učitelům českého jazyka ZŠ
Obsah: Komunikační výchova a její různé možnosti. Jak udělat
Lektor:
Termín:
osobnosti, kreativity, smyslového a rozumového poznání,
intuice, fantazie a imaginace. Praktické vyzkoušení různých her, technik a cvičení. Využití tvůrčího psaní při
výuce českého jazyka (slohu) i v osobnostně sociální výchově.
Mgr. Jarmila Doležalová
4. květen 2010, 9:00 - 15:00 hodin
Javornická 1501, Rychnov n. Kn.
500 Kč
S sebou přineste papíry a fixy.
Mgr. Hana Šípková
NOVINKA
pracoviště Rychnov nad Kněžnou
3-03-2-01
Tvůrčí psaní
Určeno: učitelům 2. stupně ZŠ, SŠ, VOŠ a dalším zájemcům
Obsah: Seznámení s tvůrčím psaním jako prostředkem k rozvoji
Jak na češtinu hravě
Určeno: učitelům 2. stupně ZŠ a dalším zájemcům
Obsah: Praktický seminář zabývající se tématy etymologie, dra-
Určeno: učitelům českého jazyka 2. stupně ZŠ
Obsah: Praktický seminář zaměřený na motivaci žáků ve výuce
matická výchova, sloh. Vypravování, popis, charakteristika, pohádka, projekt Divadlo, poezie. Náměty na hry a
soutěže do výuky, pracovní listy.
Lektor: Mgr. Květoslava Ječná
českého jazyka formou hry. Ukázky her v hodinách českého jazyka, které děti přivedou ke vztahu k mateřskému
jazyku, naučí se jej při hře pozorovat a zkoumat.
Lektor: PaedDr. Simona Pišlová
50
Český jazyk a literatura
Termín: 22. březen 2010, 13:30 - 17:00 hodin
pracoviště Náchod
ZŠ Jičín, Železnická 460
Poplatek: 450 Kč
Garant: Bc. Eva Kuncová
5-03-2-01
4-03-2-04
Český jazyk a literatura podle ŠVP
Určeno: učitelům českého jazyka a literatury ZŠ a dalším zájemObsah:
Lektor:
Termín:
Poplatek:
Poznámka:
Garant:
Nápady do hodin čtení a literární výchovy na
1. stupni ZŠ. Pohádka
Určeno: učitelům 1. stupně ZŠ a dalším zájemcům
Obsah: Praktická dílna zaměřená na téma pohádky v četbě dětí.
cům
Český jazyk a literatura, mezioborové vazby, praktické
ukázky metodických přístupů, náměty a inspirace. Metodická práce s literárními texty v hravé interpretaci propojováním s texty neverbálními (výtvarnými). Nabídka možností volby didaktického přístupu pro práci s ilustracemi
nejstarších, novodobých i moderních textů. Východisková
poloha text slovesný (např. při ilustracích), jindy obráceně
text výtvarný, když obrázek inspiroval básníka k napsání
veršovaného textu (např. obrázky M. Alše, J. Čapka apod.
a básně J. Seiferta, F. Hrubína, J. Skácela atd.). Praktické
ukázky výuky, jejichž náplň tvoří četba, poslech a interpretace i konfrontace ekvivalentních textů napsaných ve dvou
jazycích (čeština - slovanské jazyky, čeština - germánské
jazyky, čeština - románské jazyky). Inspirativní náměty
pro oblasti mezioborových vazeb ve výuce českého jazyka
a literatury při tvorbě ŠVP na každé škole.
PhDr. Bohuslav Hoffmann, CSc.
7. duben 2010, 9:00 - 13:00 hodin
ZŠ Jičín, Železnická 460
400 Kč
Součástí programu prodejní výstavka učebnic SPL - Práce
(komplet učebnic českého jazyka pro 2. stupeň ZŠ a nižších ročníků víceletých gymnázií autorského kolektivu
pod vedením B. Hoffmanna, ediční řada doposud vydaných příruček k RVP a tvorbě ŠVP).
Bc. Eva Kuncová
Lektor:
Termín:
Poplatek:
Garant:
Způsoby využití žánru pohádky v hodinách literární výchovy na 1. stupni ZŠ.
Mgr. Petra Bubeníčková
18. únor 2010, 12:00 - 15:30 hodin
Náchod - Hamra, Pražská 1759
400 Kč
Mgr. Veronika Štěpánová
NOVINKA
5-03-2-02
Genius loci a pražská německá literatura
Určeno: učitelům 2. stupně ZŠ a SŠ
Obsah: Specifický význam genia loci a jeho projevy v pražské
Lektor:
Termín:
Poplatek:
Garant:
německé literatuře. Interpretace vybraných uměleckých
textů a pověstí a jejich didaktické využití při hodinách českého jazyka. Příklady projektů pro výuku tohoto tématu.
Diskuse.
doc. PaedDr. Alena Zachová
18. březen 2010, 13:00 - 17:00 hodin
Náchod - Hamra, Pražská 1759
400 Kč
Mgr. Veronika Štěpánová
NOVINKA
Doporučujeme dále:
⇒ 2-01-2-01
⇒ 3-14-2-02
⇒ 5-05-2-01
Metody dramatické výchovy ve výuce . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . s. 31
Pohádkové postavy a poutní místa Orlických hor . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . s. 92
Dílna učitelů dějepisu. Božena Němcová . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . s. 59
51
OBOROVÁ SKUPINA 4
Cizí jazyky a literatura
pracoviště Hradec Králové
1-04-2-01
Lektor:
Termín:
Aktivní výuka angličtiny. Vizuální pomůcky
v hodinách angličtiny ZŠ2
Poplatek:
Poznámka:
Garant:
Určeno: učitelům 2. stupně ZŠ a dalším zájemcům
Obsah: Praktický seminář zaměřený na druhy vizuálních pomů-
Lektor:
Termín:
Poplatek:
Poznámka:
Garant:
cek a jejich využití v hodinách angličtiny. Techniky využívající statické vizuální pomůcky (obrázky, plakáty, kartičky se slovy, tabule) a různé způsoby vizualizace vybraných jazykových jevů. Dynamické vizuální a audiovizuální pomůcky a různé techniky jejich využití (filmy,
klipy, animace).
Mgr. František Tůma
11. březen 2010, 8:30 - 13:00 hodin
areál ZŠ Štefánikova ul., Hradec Králové
500 Kč
S sebou přineste přezůvky.
Mgr. Veronika Štěpánová
NOVINKA
1-04-2-04
zájemcům
Lektor:
Termín:
Komunikace v anglickém jazyce - ústní projev
Určeno: učitelům anglického jazyka 2. stupně ZŠ a dalším zájem-
Lektor:
Termín:
Poplatek:
Poznámka:
Garant:
Poplatek:
Garant:
cům
Efektivní aktivity pro rozvoj ústního projevu žáků. Praktické vyzkoušení z pozice žáka, příprava vlastních cvičení.
Ukázka využití běžných výchovně vzdělávacích aktivit se
žáky k nenásilné výuce anglického jazyka s cílem zapojení
žáků do komunikace. Využití rozšířené slovní zásoby cizího jazyka. Diskuse o optimálním využití aktivit ve vlastní
třídě.
RNDr. Jana Jílková
15. březen 2010, 8:30 - 13:00 hodin
areál ZŠ Štefánikova ul., Hradec Králové
500 Kč
S sebou přineste přezůvky.
Ing. Stanislava Stierandová
tvořivý přístup a doplněk jazykové výuky, který odbourává
obavy z cizího jazyka a podněcuje k aktivnímu používání
i malé slovní zásoby. Představení aktivit, her a praktických činností, které aktivizují jazykové znalosti, podporují
a rozvíjejí stávající dovednosti a umožňují propojení s dalšími tematickými oblastmi (reálie, hudba, film, literatura
apod.) a praktickými činnostmi.
Mgr. Lenka Hofmanová
19. březen 2010, 9:00 - 13:00 hodin
areál ZŠ Štefánikova ul., Hradec Králové
500 Kč
Mgr. Veronika Štěpánová
NOVINKA
1-04-2-05
Angličtina pro nejmenší II
Určeno: učitelům MŠ, 1. stupně ZŠ, vedoucím jazykových
kroužků a dalším zájemcům
Obsah: Dvoudenní cyklus 4 metodických seminářů. Hravé čin-
nosti pro vzbuzení zájmu a aktivního přístupu dětí k osvojování cizího jazyka prostřednictvím práce s textem, pohybového doprovodu, zapojení výtvarných i hudebních
činností a prožitků s prvky dramatické výchovy. Aktivity
k zapamatování slovní zásoby i frází, ke smysluplné reprodukci textu i vytváření nových řečových struktur. Říkadla, verše, jazykolamy, hádanky, písničky, hry, pohádky,
na jejichž základě se děti nenásilně seznamují s gramatickými jevy. Aktivity slouží ke zpestření a zefektivnění výuky
cizího jazyka. Témata: 1. Family, People, Friends, Countryside, My House. 2. Food and drinks, Clothes, Parts of
the body, More transport, Seasons and holidays. 3. Time,
School, Activities, More animals, Colours and Action games. 4. Little stories, Drama activities, Role plays with
practical examples. Classroom management.
Lektor: Mgr. Sylvie Doláková
Termín: 23. březen 2010, 9:00 - 16:30 hodin (1. a 2. téma)
areál ZŠ Štefánikova ul., Hradec Králové
NOVINKA
1-04-2-03
ZŠ
Obsah: Praktický seminář, který představí jazykovou animaci jako
ZŠ2
Obsah:
Jazyková animace
Určeno: učitelům německého jazyka 4. - 7. ročníků ZŠ a dalším
NOVINKA
1-04-2-02
anglického jazyka a zapojení žáků do komunikace. Diskuse o optimálním využití aktivit ve vlastní třídě.
RNDr. Jana Jílková
15. březen 2010, 13:15 - 17:45 hodin
areál ZŠ Štefánikova ul., Hradec Králové
500 Kč
S sebou přineste přezůvky.
Ing. Stanislava Stierandová
Psaní zábavně - AJ na 1. stupni ZŠ
Určeno: učitelům anglického jazyka 1. stupně ZŠ
Obsah: Problematika rozvoje písemného projevu žáků v anglic-
kém jazyce od počátku. Aktivity na rozvoj psaní efektivní
a zároveň zábavnou formou, nabídka cvičení. Současné
využití jazykových znalostí, prohlubování slovní zásoby,
procvičování probírané látky. Vyzkoušení aktivit z pozice
žáka, příprava vlastních. Ukázka využití běžných denních
výchovně-vzdělávacích činností se žáky k nenásilné výuce
52
Cizí jazyky a literatura
6. duben 2010, 9:00 - 16:30 hodin (3. a 4. téma)
areál ZŠ Štefánikova ul., Hradec Králové
Poplatek: 1 200 Kč
Poznámka: S sebou přineste obuv na přezutí.
Garant: Mgr. Alena Ročková
Lektor:
Termín:
POKRAČOVÁNÍ
1-04-2-06
Poplatek:
Poznámka:
Soutěže a hry v jazykové výuce. Opravování
chyb
Garant:
Určeno: učitelům anglického jazyka 2. stupně ZŠ, SŠ
Obsah: Praktický seminář zahrnující 2 tematické okruhy. 1. Sou-
Lektor:
Termín:
Poplatek:
Poznámka:
Garant:
NOVINKA
těže a hry. Motivační a didaktický přínos soutěží a her.
Vhodné soutěže a hry pro výuku jednotlivých jazykových
dovedností. Využití v hodinách včetně her málo známých
či zcela nových. Výběr vhodných her dle probíraného
učiva, věku, úrovně a zájmu studentů. Konkrétní ukázky
her konverzačních, pohybových, obrázkových, počítačových a stolních jazykových her. Soupis představených
i dalších herních aktivit (Warmers, Fillers, How to play
...). 2. Opravování chyb. Co je a co není chyba. Typologie chyb, opravovat či neopravovat? Příčiny, využití a
způsoby odstraňování chyb. Testování, hodnocení, povzbuzení. Ukázky aktivit, her a materiálů založených na
chybách či na ně zaměřených.
Mgr. Pavel Rynt
7. květen 2010, 9:00 - 14.30 hodin
areál ZŠ Štefánikova ul., Hradec Králové
500 Kč
Některé výukové materiály bude možné na místě zakoupit.
Mgr. Alena Ročková
1-04-2-09
Lektor:
Termín:
Poplatek:
Poznámka:
Garant:
Poplatek:
Poznámka:
Garant:
1-04-2-08
a komunikativní výuku reálií. Historie, zeměpis, vztahy
s Velkou Británií, počasí, co je pro Austrálii typické... Vyzkoušení metodických postupů, rozvíjení jazykových dovedností, především komunikace a čtení.
Mgr. Michaela Čaňková
12. květen 2010, 9:30 - 13:00 hodin
areál ZŠ Štefánikova ul., Hradec Králové
450 Kč
Seminář bude veden v anglickém jazyce. S sebou přineste
obuv na přezutí.
Mgr. Dagmar Konečná
NOVINKA
1-04-2-10
Práce se slovní zásobou v hodinách německého jazyka ZŠ
Určeno: učitelům německého jazyka ZŠ
Obsah: Praktický seminář s cílem poznat metody obohacování
Metodický seminář francouzského jazyka. Le
francais? Cest facile! ZŠ2
Lektor:
Termín:
Určeno: učitelům francouzského jazyka na 2. stupni ZŠ
Obsah: Metodický seminář zaměřený na motivační aktivity, prak-
Lektor:
Termín:
Austrálie aneb Jak lze učit reálie
Určeno: učitelům anglického jazyka na 2. stupni ZŠ a SŠ
Obsah: Praktický seminář zaměřený na práci s novými materiály
NOVINKA
1-04-2-07
hry, jak v osobnostním pojetí pracovat se slovní zásobou a
využít přání žáků, postavení gramatiky, možnosti prezentace a procvičování, zvukové nahrávky textů, písní atd.
PhDr. Hana Žofková
12. květen 2010, 13:00 - 17:00 hodin
areál ZŠ Štefánikova ul., Hradec Králové
500 Kč
Jako doprovodný program semináře bude připravena prodejní výstava učebnic nakladatelství SPL - Práce.
Mgr. Marcela Nováková
tické náměty pro hodiny francouzského jazyka, způsoby
procvičení slovní zásoby, jednoduché hry.
Mgr. Ilona Horáková
11. květen 2010, 13:00 - 16:00 hodin
areál ZŠ Štefánikova ul., Hradec Králové
450 Kč
S sebou přineste přezůvky.
Mgr. Dagmar Konečná
Poplatek:
Garant:
slovní zásoby. Slovní zásoba z hlediska lingvistického.
Metodické kroky nácviku lexika, typologie cvičení.
PhDr. Naďa Matouchová
20. květen 2010, 9:00 - 12:30 hodin
areál ZŠ Štefánikova ul., Hradec Králové
400 Kč
Mgr. Dagmar Konečná
pracoviště Trutnov
2-04-2-01
Jak učit ruštinu a vzájemně se nenudit aneb
Netradiční metody výuky cizího jazyka ZŠ
Kurz anglického jazyka pro mírně pokročilé
(A1) I
Určeno: absolventům kurzu z minulého pololetí a dalším zájem-
cům na stejné úrovni znalostí
Obsah: Druhý semestr čtyřsemestrálního kurzu k zopakování a
Určeno: učitelům ruského, případně jiných cizích jazyků ZŠ
Obsah: Praktický seminář zaměřený na hlavní principy sezná-
upevnění základů jazyka, procvičování a upevňování gramatiky, rozšiřování slovní zásoby. Zprostředkování fonetické stránky učiva, poslech. Vybavení slovní zásobou
k jednoduché konverzaci.
Lektor: PhDr. Jana Křemenská
Termín: 2. únor – 22. červen 2010, každé úterý 16:45 - 18:15 hodin
SPŠ Trutnov, Školní 101
mení se s ruským jazykem podle nových a s humorem
ilustrovaných učebnicových kompletů Pojechali (učebnice, pracovní sešit, metodická příručka, CD, audiokazeta). Koncepce vycházející z požadavků Společného evropského referenčního rámce pro výuku jazyků. Praktické
příklady konkrétních přístupů k osobnostnímu pojetí výuky, aktivitě žáků, stylům učení. Práce s textem formou
53
Cizí jazyky a literatura
Poplatek: 1 600 Kč
Poznámka: Možnost zapojení dalších zájemců v průběhu roku. Na-
Lektor: Mgr. Milena Kašparová
Termín: 3. únor 2009 – 22. červen 2010, každou středu 16:00 -
bízíme bezplatnou úvodní lekci, která pomůže při výběru
vhodného kurzu.
Garant: Mgr. Alena Ročková
17:30 hodin
Javornická 1501, Rychnov n. Kn.
Poplatek: 1 600 Kč
Poznámka: Možnost zapojení dalších zájemců v průběhu roku. Nabízíme bezplatnou úvodní lekci, která pomůže při výběru
vhodného kurzu.
Garant: Mgr. Hana Šípková
POKRAČOVÁNÍ
2-04-2-02
Kurz anglického jazyka pro mírně pokročilé
(A2) II
POKRAČOVÁNÍ
Určeno: účastníkům kurzu z minulého pololetí a dalším zájemcům
na stejné úrovni znalostí
Obsah: Čtvrtý semestr čtyřsemestrálního kurzu navazuje na úro-
Lektor:
Termín:
Poplatek:
Poznámka:
Garant:
3-04-2-02
veň A2 I dle SERR. Procvičování a upevňování gramatiky,
prohloubení osvojování, procvičování a rozšiřování slovní
zásoby. Po absolvování může účastník složit dobrovolnou
zkoušku prokazující získanou úroveň B1.
Ing. Simona Jindová
4. únor – 24. červen 2010, každý čtvrtek 16:45 - 18:15
hodin
bývalý OkÚ Trutnov, Horská 5, 2. mezipatro, učebna č.
604
1 600 Kč
Možnost zapojení dalších zájemců v průběhu roku. Nabízíme bezplatnou úvodní lekci, která pomůže při výběru
vhodného kurzu.
Mgr. Alena Ročková
Určeno: pedagogickým pracovníkům všech typů škol a školských
zařízení, dalším zájemcům
Obsah: Pokračování kurzu z 1. pololetí. Výuka je zaměřena na
Lektor:
Termín:
Poplatek:
Poznámka:
POKRAČOVÁNÍ
2-04-2-03
Finanční gramotnost v angličtině
Garant:
SŠ
Poplatek:
Garant:
osvojování, procvičování a rozšiřování slovní zásoby. Pozornost je věnována rozvíjení komunikativních schopností, zejména řečových dovedností (mluvení, poslech,
čtení, psaní). Zprostředkovávání fonetické stránky učiva.
Ing. Helena Melounová
3. únor 2009 – 23. červen 2010, každou středu 16:00 17:30 hodin
budova VOŠ a SPŠ Rychnov n. Kn., U Stadionu 1166
1 600 Kč
Možnost zapojení dalších zájemců v průběhu roku. Nabízíme bezplatnou úvodní lekci, která pomůže při výběru
vhodného kurzu.
Mgr. Hana Šípková
POKRAČOVÁNÍ
Určeno: učitelům anglického jazyka SŠ
Obsah: Výchova studentů k uvážlivému nakládání s finančními
Lektor:
Termín:
Kurz anglického jazyka pro mírně pokročilé
(A1)
prostředky. Slovní zásoba, praktická cvičení a modelové
situace zaměřené na konverzaci v AJ na téma nakládání
s finančními prostředky v běžném životě, první kontakt
s budoucím zaměstnavatelem. Návaznost na výuku předmětů společenskovědního základu v rámci mezipředmětových vztahů.
Ing. Simona Jindová
7. duben 2010, 12:30 - 16:30 hodin
bývalý OkÚ Trutnov, Horská 5, 2. mezipatro, učebna č.
604
400 Kč
Ing. Stanislava Stierandová
3-04-2-03
Kurz anglického jazyka pro začátečníky (A0)
Určeno: pedagogickým pracovníkům všech typů škol a školských
zařízení, dalším zájemcům
Obsah: Pokračování kurzu z 1. pololetí. Výuka zaměřená na ko-
Lektor:
Termín:
Poplatek:
Poznámka:
NOVINKA
pracoviště Rychnov nad Kněžnou
Garant:
munikativní zvládnutí jazyka a na procvičování a upevňování gramatiky, osvojování, rozšiřování a procvičování
slovní zásoby. Zprostředkování fonetické stránky učiva.
Mgr. Jan Zemen
3. únor – 22. červen 2010, každou středu 15:45 - 17:15
hodin
Javornická 1501, Rychnov n. Kn.
1 600 Kč
Možnost zapojení dalších zájemců v průběhu roku. Nabízíme bezplatnou úvodní lekci, která pomůže při výběru
vhodného kurzu.
Mgr. Hana Šípková
POKRAČOVÁNÍ
3-04-2-01
Kurz anglického jazyka pro pokročilé (A2)
3-04-2-04
Určeno: pedagogickým pracovníkům všech typů škol a školských
Angličtina pro nejmenší
Určeno: učitelům MŠ, 1. stupně ZŠ a dalším zájemcům
Obsah: 2denní metodický seminář. Hravé činnosti pro vzbuzení
zařízení, dalším zájemcům
Obsah: Pokračování kurzu z 1. pololetí. Výuka je zaměřena na
osvojování, procvičování a rozšiřování slovní zásoby. Pozornost je věnována rozvíjení komunikativních schopností, zejména řečových dovedností (mluvení, poslech,
čtení, psaní). Práce s časopisem Bridge. Zprostředkování
fonetické stránky učiva.
zájmu a aktivního přístupu dětí k osvojování cizího jazyka prostřednictvím práce s textem, pohybového doprovodu, zapojení výtvarných i hudebních činností a prožitků s prvky dramatické výchovy. Aktivity k zapamatování slovní zásoby i frází, ke smysluplné reprodukci textu
54
Cizí jazyky a literatura
Lektor:
Termín:
Poplatek:
Poznámka:
Garant:
3-04-2-05
a vytváření nových řečových struktur. Autentické texty, říkadla, verše, jazykolamy, hádanky, písničky, hry, pohádky,
na jejichž základě se děti nenásilně seznamují s gramatickými jevy.
Mgr. Sylvie Doláková
24. březen 2010, 8:00 - 16:00 hodin
Javornická 1501, Rychnov n. Kn.
25. březen 2010, 8:00 - 16:00 hodin
Javornická 1501, Rychnov n. Kn.
1 500 Kč
Pro zájemce je možné zajistit ubytování v DM v ceně 165
Kč (uveďte na přihlášce). Další informace o semináři a
lektorce na www.sylviad.cz.
Mgr. Hana Šípková
Obsah: Druhý semestr čtyřsemestrálního kurzu k zopakování
a upevnění základů jazyka, procvičování a upevňování
gramatiky, rozšiřování slovní zásoby. Zprostředkování
fonetické stránky učiva, poslech. Vybavení slovní zásobou
k jednoduché konverzaci.
Lektor: Mgr. Lucie Fojtová
Termín: 4. únor – 27. květen 2010, čtvrtky od 16:15 do 17:30 ho-
din
ZŠ Jičín, Železnická 460
Poplatek: 1 600 Kč
Poznámka: Možnost zapojení dalších zájemců v průběhu roku.
Garant: Bc. Eva Kuncová
POKRAČOVÁNÍ
4-04-2-03
Anglicky tvořivě
Určeno: učitelům MŠ, 1. stupně ZŠ a dalším zájemcům
Obsah: Jak děti naučit celou gramatiku anglického jazyka, aniž by
Lektor:
Termín:
Poplatek:
Poznámka:
Garant:
Kurz anglického jazyka pro mírně pokročilé
(A1) II
Určeno: učitelům ZŠ a dalším zájemcům
Obsah: Pokračování kurzu zaměřeného na komunikativní zvlád-
si toho všimli. Jak děti strhnout vodopádem cizího jazyka.
Fígle a triky, jak si cizí jazyk lépe pamatovat. Jednoduchá angličtina při všech denních praktických činostech,
při cvičení, výtvarné výchově, při poznávání světa.Využití
samokontrolných pomůcek. Netradiční pomůcky, které si
nekladou velké finanční nároky. Všechny aktivity odzkoušené v praxi, ukázky z reálných hodin. Téma je volným
pokračováním Prožitkové angličtiny.
Mgr. Kateřina Konrádová
13. květen 2010, 9:00 - 15:00 hodin
Javornická 1501, Rychnov n. Kn.
600 Kč
S sebou si přineste přezůvky.
Mgr. Hana Šípková
Lektor:
Termín:
Poplatek:
Poznámka:
Garant:
nutí jazyka, procvičování a upevňování gramatiky, osvojování, rozšiřování a procvičování slovní zásoby. Zprostředkování fonetické stránky učiva. Práce s učebnicí, metodika
výuky při práci s dětmi. Po absolvování kurzu má účastník
možnost složit zkoušku prokazující úroveň A2.
Mgr. Lucie Fojtová
4. únor – 27. květen 2010, čtvrtky od 15:00 do 16:15 hodin
ZŠ Jičín, Železnická 460
1 600 Kč
Možnost zapojení dalších zájemců v průběhu roku.
Bc. Eva Kuncová
POKRAČOVÁNÍ
NOVINKA
4-04-2-04
pracoviště Jičín
4-04-2-01
Kurz anglického jazyka pro pokročilé (A2) II
Určeno: učitelům ZŠ a dalším zájemcům
Obsah: Pokračování kurzu zaměřeného na procvičování a upev-
Lektor:
Termín:
Poplatek:
Poznámka:
Garant:
ňování gramatiky, osvojování, procvičování a rozšiřování
slovní zásoby. Po absolvování kurzu má účastník možnost
složit zkoušku prokazující úroveň B1.
Mgr. Dana Hlavová
2. únor – 25. květen 2010, každé úterý 14:30 - 16:00 hodin
ZŠ Jičín, Železnická 460
1 600 Kč
Možnost zapojení dalších zájemců v průběhu roku.
Bc. Eva Kuncová
Lektor:
Termín:
Poplatek:
Garant:
4-04-2-05
kých postupů k výuce psaní, čtení, poslechu a komunikace
v angličtine. Práce s novými výukovými materiály zaměřenými na problémové části anglické mluvnice, k rozšířeni slovní zásoby a motivaci žáků. Aktivity zaměřené na
prezentaci, feedback, přiřazovani, diskusi a personalizaci.
Výuka reálii na téma Austrálie. Práce s mapou, kvíz, čtení
a diskuse nad ukázkou z literatury.
Mgr. Michaela Čaňková
18. březen 2010, 10:00 - 14:00 hodin
ZŠ Jičín, Železnická 460
500 Kč
Bc. Eva Kuncová
Vyučování cizím jazykům u žáků se specifickými poruchami učení ZŠ
Určeno: učitelům ZŠ, dalším zájemcům
Obsah: SPU a osvojování cizího jazyka. Základní pojmy, definice.
POKRAČOVÁNÍ
4-04-2-02
Práce s jazykem a metodikou angličtiny
Určeno: učitelům anglického jazyka 2. stupně ZŠ a SŠ
Obsah: Praktické vyzkoušení a další náměty zajimavých metodic-
Významní jedinci s dyslexií, kazuistiky. Příčiny SPU, projevy, průvodní obtíže. Psychické zvláštnosti dětí se SPU.
Náměty pro práci s dětmi se SPU v běžné hodině. Hodnocení a klasifikace. Pomůcky pro výuku cizích jazyků.
Lektor: doc. PaedDr. Olga Zelinková, CSc.
Kurz anglického jazyka pro mírně pokročilé
(A1) I
Určeno: učitelům 1. a 2. stupně ZŠ
55
Cizí jazyky a literatura
Lektor: Mgr. Dagmar Chroboková
Termín: 5. únor 2010, 12:00 - 16:00 hodin
Termín: 7. duben 2010, 9:00 - 14:00 hodin
ZŠ Jičín, Železnická 460
Poplatek: 600 Kč
Garant: Bc. Eva Kuncová
ZŠ TGM Náchod, Bartoňova 1005
Poplatek: 400 Kč
Garant: Mgr. Veronika Štěpánová
pracoviště Náchod
5-04-2-03
Kurz francouzského jazyka pro mírně pokročilé (A1)
Kurz anglického jazyka pro mírně pokročilé
(A2)
Určeno: pedagogickým pracovníkům všech typů škol a školských
Určeno: pedagogickým pracovníkům všech typů škol a školských
Obsah: Pokračování kurzu, který je zaměřen na procvičování a
5-04-2-01
zařízení, dalším zájemcům
zařízení, dalším zájemcům
Obsah: Pokračování kurzu zaměřeného na procvičování a upev-
Lektor:
Termín:
Poplatek:
Garant:
ňování gramatiky, prohloubení osvojování, procvičování
a rozšiřování slovní zásoby navazuje na úroveň A2 dle
SERR. Po absolvování může účastník absolvovat test prokazující získanou úroveň B1 a získá osvědčení o dosažené
úrovni.
Mgr. Pavel Smola
4. únor 2009 – 27. květen 2010, každý čtvrtek 15:30 17:00 hodin
Pražská 1759, Náchod - Hamra
1 700 Kč
Mgr. Veronika Štěpánová
Lektor:
Termín:
Poplatek:
Garant:
POKRAČOVÁNÍ
5-04-2-04
POKRAČOVÁNÍ
5-04-2-02
upevňování gramatiky, prohloubení, osvojování, procvičování a rozšiřování slovní zásoby, úroveň A1 dle SERR.
Mgr. Ilona Horáková
15. únor – 31. květen 2010, každé pondělí 16:30 - 18:00
hodin
Pražská 1759, Náchod - Hamra
1 700 Kč
Mgr. Veronika Štěpánová
Aktivní výuka angličtiny. Vizuální pomůcky
v hodinách angličtiny ZŠ2
Určeno: učitelům 2. stupně ZŠ a dalším zájemcům
Obsah: Praktický seminář zaměřený na druhy vizuálních pomů-
Angličtina a děti se specifickými poruchami
učení ZŠ1
Určeno: učitelům 1. stupně ZŠ
Obsah: Specifické poruchy učení, dyslexie. Jaký cizí jazyk zvo-
lit pro žáky s vývojovými poruchami učení, jaké potíže
mohou žáci mít, řešení situace. Učebnice angličtiny pro
dyslektické žáky. Metody a způsoby práce v hodinách anglického jazyka, praktické ukázky práce s učebnicemi Angličtina 1 - 3. Práce s doprovodnými materiály. Testy - jak
je hodnotit, CD, metodická příručka, obrázkový slovník,
pexesa. Jak se liší myšlení dyslektických chlapců a dívek,
zda lze odlišným přístupem při výuce dosáhnout lepších
výsledků.
Lektor:
Termín:
Poplatek:
Garant:
NOVINKA
56
cek a jejich využití v hodinách angličtiny. Techniky využívající statické vizuální pomůcky (obrázky, plakáty, kartičky se slovy, tabule) a různé způsoby vizualizace vybraných jazykových jevů. Dynamické vizuální a audiovizuální pomůcky a různé techniky jejich využití (filmy,
klipy, animace).
Mgr. František Tůma
29. duben 2010, 9:30 - 14:00 hodin
Náchod - Hamra, Pražská 1759
500 Kč
Mgr. Veronika Štěpánová
OBOROVÁ SKUPINA 5
Společenskovědní předměty (Dějepis, OV, ON, ZSV, RV,
Prvouka, Vlastivěda)
Obsah: Zpracování tématiky studené války v českých i zahranič-
pracoviště Hradec Králové
1-05-2-01
gramotnosti. Principy prezentace mediální komunikace
žáků s cílem vybudovat u nich dovednost vyhodnocování
vzájemné relace mezi stavem reality a způsobem jejího
zobrazování v médiích. Práce s informacemi z různých
médií (analýza internetových portálů, autorská práva, vyhodnocování chatů, blogů, identifikace virtuální osobnosti, pořady a zpravodajství televize veřejnoprávní, soukromé televizní stanice, rozhlasové stanice, tištěná média,
bulvárů, tiskovin určených tzv. teenegerům, reklamy).
PhDr. Marie Hádková, Ph.D.
4. březen 2010, 9:00 - 15:00 hodin
areál ZŠ Štefánikova ul., Hradec Králové
600 Kč
Mgr. Veronika Štěpánová
Poplatek:
Garant:
ních učebnicích dějepisu. Prezentace alternativního pojetí
výuky studené války, které je více zaměřeno na výuku po
tématech (Studená válka a sport, závody ve zbrojení..).
Práce s vybranými historickými prameny (dokumentární
film, politická fotografie..).
Mgr. Václav Ulvr
23. březen 2010, 9:00 - 13:00 hodin
areál ZŠ Štefánikova ul., Hradec Králové
450 Kč
Mgr. Dagmar Konečná
1-05-2-04
Když řeknete - u nás
Jak učit o šoa (holocaustu) a totalitních režimech
Lektor:
Termín:
Mediální výchova. Mediální gramotnost
ZŠ
Určeno: učitelům ZŠ a dalším zájemcům
Obsah: Praktický seminář zaměřený na výchovu k tzv. mediální
Lektor:
Termín:
Poplatek:
Garant:
Lektor:
Termín:
Určeno: učitelům 1. stupně ZŠ a vychovatelům školských zařízení
Obsah: Praktický seminář na téma Když řeknete u nás, je vám
NOVINKA
1-05-2-02
Určeno: učitelům společenskovědních předmětů ZŠ, SŠ, VOŠ a
dalším zájemcům
Poplatek:
Poznámka:
Garant:
Obsah: Jak učit o šoa. Obsah výuky, metodika, pomůcky, mezio-
Lektor:
Termín:
Poplatek:
Poznámka:
Garant:
1-05-2-03
ZŠ1
borový přesah, současná situace. Psychologické aspekty
antisemitismu a života v totalitních režimech, psychologické aspekty demokracie. Trauma z přežití války a života v totalitních režimech - pojmy kolektivní paměť, kumulativní stres, trauma přeživších, trauma dalších generací (např. fenomén dětí holocaustu). Léčení kolektivní
paměti na úrovni státu, společenství, jednotlivce. Doporučená cvičení a techniky. Současná situace - současné
zákonodárství České republiky, vznik a charakter extremistických stran, světová situace, ohrožení demokracie
vnitřní a vnější. Informace jsou zpracovány ve spolupráci
s Ústavem pro studium totalitních demokracií.
Mgr. Terezie Dubinová
17. březen 2010, 9:00 - 13:00 hodin
areál ZŠ Štefánikova ul., Hradec Králové
400 Kč
S sebou přineste přezůvky.
Bc. Eva Kuncová
dobře u srdce. Hra a učení s využitím textů Františka
Nepila je zajímavým a vhodným doplňkem tematických
okruhů Místo, kde žijeme - vesnice, město, kraj. Seminář
nabízí činnosti, které rozvíjejí empatické cítění, podporují
aktivitu a spolupráci a zefektivňují vyučovací hodinu. Nabízené činnosti jsou ověřené v pedagogické praxi a jsou
vhodným doplňkem každého ŠVP.
Mgr. Zdeněk Petržela
24. březen 2010, 13:30 - 17:30 hodin
areál ZŠ Štefánikova ul., Hradec Králové
400 Kč
S sebou přineste obuv na přezutí.
Mgr. Jaroslav Novák
NOVINKA
1-05-2-05
Mediální výchova III
Určeno: učitelům 2. stupně ZŠ, SŠ a dalším zájemcům
Obsah: Média a jejich vliv na společnost. Média a stereotypy. Digi-
Lektor:
Termín:
Poplatek:
Garant:
talizace médií. Současná praxe fungování médií. Televizní
publicistika. Prohlídka budovy Českého rozhlasu Hradec
Králové.
Mgr. Jiří Kánský
26. březen 2010, 9:00 - 13:00 hodin
Český rozhlas Hradec Králové, Havlíčkova 292
450 Kč
Mgr. Dagmar Konečná
POKRAČOVÁNÍ
Výuka období studené války na druhém
stupni ZŠ
1-05-2-06
Určeno: učitelům 2. stupně ZŠ
Na pomoc učitelům dějepisu. Jak na moderní
výuku dějepisu II
Určeno: učitelům dějepisu ZŠ, SŠ a dalším zájemcům
57
Společenskovědní předměty (Dějepis, OV, ON, ZSV, RV, Prvouka, Vlastivěda)
Obsah: Pokračování semináře zaměřeného na realizaci dějepis-
Lektor:
Termín:
Poplatek:
Poznámka:
Garant:
1-05-2-09
ného vyučování. Proč je třeba věnovat zvýšenou pozornost právě výuce soudobých dějin. Specifické rysy nejnovějších a soudobých dějin. Nabídka různých metod a
přístupů k prezentaci historické látky s přihlédnutím ke
specifickým rysům moderních dějin. Metody dílčích operací (verbální metody, práce s textem, práce na projektech
a motivace). Příklady různých typů písemných fixačních
úloh, literatura a ostatní materiály na pomoc učiteli. Seznámení s nejnovější příručkou Nebojme se výuky moderních dějin autorek D. Hudecové a D. Labischové (Albra
spol. s r.o., redakce SPL - Práce).
PhDr. Dagmar Hudecová
31. březen 2010, 13:00 - 17:00 hodin
areál ZŠ Štefánikova ul., Hradec Králové
400 Kč
Jako doprovodný program semináře bude připravena prodejní výstava učebnic nakladatelství SPL - Práce.
Mgr. Marcela Nováková
Určeno: učitelům dějepisu ZŠ, SŠ, VOŠ a dalším zájemcům
Obsah: Dějepisná exkurze. Praha na přelomu století. Doba, kdy
Lektor:
Termín:
Poplatek:
Poznámka:
Garant:
1-05-2-10
Odsun, transfer, vyhnání aneb Existoval vůbec Beneš a jeho dekrety
Lektor:
Termín:
cům
Poplatek:
Garant:
Obsah: Henlein a spol., zrádci od počátku nebo ještě dříve? Co
Poplatek:
Garant:
1-05-2-08
s československými Němci po válce, nápady a návrhy. Benešovy dekrety a Košický vládní program. Situace před
konferencí v Postupimi. Organizovaný odsun, antifašisté
i jiní. Odplata, historická spravedlnost a kolektivní vina...
PhDr. Miroslav Breitfelder, Ph.D.
27. duben 2010, 13:00 - 17:00 hodin
areál ZŠ Štefánikova ul., Hradec Králové
400 Kč
Mgr. Marcela Nováková
Žákovské parlamenty II
Poplatek:
Poznámka:
Garant:
tradičních forem vyučování dějepisu se zaměřením na dějiny antického Řecka.
Mgr. Ivan Bauer
2. červen 2010, 9:00 - 14:00 hodin
areál ZŠ Štefánikova ul., Hradec Králové
450 Kč
Mgr. Marcela Nováková
pracoviště Trutnov
2-05-2-01
Člověk a jeho svět - prvouka podle ŠVP
ZŠ1
Určeno: učitelům 1. stupně ZŠ a dalším zájemcům
Obsah: Seznámení se vzdělávací oblastí Člověk a jeho svět v 1. -
ZŠ2
Určeno: učitelům 2. stupně ZŠ a dalším zájemcům
Obsah: Zkušenosti z praktické práce s parlamenty na českých
Lektor:
Termín:
Cesty minulosti. Pod ochranou Dia
Určeno: učitelům dějepisu ZŠ, SŠ a dalším zájemcům
Obsah: Metodický seminář spojený s praktickými ukázkami ne-
Určeno: učitelům dějepisu, OV, ON a ZSV ZŠ, SŠ a dalším zájem-
Lektor:
Termín:
se střetávalo okouzlení technikou s úsilím o krásu. Secesní
skvosty i technické památky v podobě kavárny i nádraží,
podzemí a rozhledny a další..
Mgr. Ivan Bauer
29. květen 2010, 9:30 - 16:00 hodin
Praha - historické centrum a okolí
600 Kč
Sraz v Praze na Václavském náměstí pod sochou sv. Václava. Doprava do místa konání individuální.
Mgr. Veronika Štěpánová
NOVINKA
POKRAČOVÁNÍ
1-05-2-07
Dějepisná a vlastivědná exkurze. Praha zase
jiná
i zahraničních školách. Diskuse o účinných metodách při
zakládání parlamentů na školách, o informovanosti žáků,
o formálním a neefektivním fungování parlamentu, o tématech k řešení v parlamentu a o jeho vlastním významu.
Společné hodnocení nových zkušeností, pojmenování a
analýza v praxi osvědčených zkušeností nebo těch, které
se nedaří. Další rady a tipy, seznámení s novou metodickou příručkou pro práci se žákovským parlamentem.
Mgr. Filip Hotový
18. květen 2010, 9:00 - 14:30 hodin
areál ZŠ Štefánikova ul., Hradec Králové
600 Kč
Možnost zakoupení na místě či objednání sady lekcí pro
zakládání žákovských parlamentů, dále pracovních listů,
metodik, komiksů, animovaných příběhů aj. výukových
materiálů.
Ing. Stanislava Stierandová
Lektor:
Termín:
Poplatek:
Poznámka:
Garant:
3. ročníku ZŠ. Jak vést žáky k naplnění klíčových kompetencí, možnosti rozčlenění očekávaných výstupů do jednotlivých ročníků, způsoby jejich hodnocení (mimo jiné
i vytváření vlastního portfolia žáků), přiřazení učiva k jednotlivým výstupům, začlenění průřezových témat. Seznámení s novými metodami práce. Ukázka stavby vyučovací
hodiny a práce s novou učebnicí a pracovními listy, které
vycházejí z nových trendů školského zákona, podle RVP
ZV.
Mgr. Jana Johnová
16. březen 2010, 9:00 - 13:30 hodin
ZŠ Trutnov, Komenského 399
600 Kč
Doprovodným programem bude prodejní výstava učebnic, pracovních listů a metodik firmy Geom.
Ing. Stanislava Stierandová
pracoviště Rychnov nad Kněžnou
3-05-2-01
Cesty minulosti. Biblí proti církvi
Určeno: učitelům dějepisu 2. stupně ZŠ, SŠ a dalším zájemcům
POKRAČOVÁNÍ
58
Společenskovědní předměty (Dějepis, OV, ON, ZSV, RV, Prvouka, Vlastivěda)
Obsah: Seminář o Husovi a husitství, o bezvěrcích a kacířích
Poplatek:
Garant:
i o kritice společnosti. O víře a církvi, zbožnosti a okázalosti, o nápravě a jejich tvůrcích, méně o bitvách a bojištích. Dobové texty a hudba, dějepis oživený divadlem.
Zajímavé metody a náměty pro interaktivní výuku dějepisu.
Mgr. Ivan Bauer
3. únor 2010, 8:30 - 11:45 hodin
Javornická 1501, Rychnov n. Kn.
400 Kč
Mgr. Hana Šípková
3-05-2-02
Cesty minulosti. Secessio, čili odštěpení
Lektor:
Termín:
Lektor:
Termín:
Poplatek:
Poznámka:
Garant:
učitelům dějepisu 2. stupně ZŠ, SŠ a dalším zájemcům
Seminář o secesi a příbuzných slozích na přelomu století.
Mgr. Ivan Bauer
3. únor 2010, 12:15 - 15:30 hodin
Javornická 1501, Rychnov n. Kn.
Poplatek: 400 Kč
Garant: Mgr. Hana Šípková
Určeno:
Obsah:
Lektor:
Termín:
3-05-2-03
4-05-2-02
jednotlivých klíčových kompetencí vymezených v RVP,
které mohou být utvářeny a rozvíjeny v dějepisném vyučování, příklady metodických přístupů v dějepisné látce a
jejich využití v dějepisných testech.
PhDr. Dagmar Hudecová
10. březen 2010, 9:00 - 13:00 hodin
ZŠ Jičín, Železnická 460
400 Kč
Součástí je prodejní výstavka učebnic SPL - Práce, kde
bude možné si zakoupit učebnice za nakladatelské ceny.
Bc. Eva Kuncová
Kronika jako obraz společnosti
Určeno: učitelům dějepisu 2. stupně ZŠ, SŠ, VOŠ a dalším zájem-
cům
Obsah: Vedení kroniky, změny náhledu na vedení kronik a zápisy
Lektor:
Termín:
Sekty v současné společnosti
Poplatek:
Garant:
Určeno: učitelům 2. stupně ZŠ, SŠ, vychovatelům školských zaří-
zení, metodikům prevence a dalším zájemcům
událostí, informace k historii kronikářství, ukázky vedení
a kronik v archívu.
PhDr. Eva Bílková
27. duben 2010, 13:00 - 16:00 hodin
Státní okresní archiv v Jičíně, Raisova 533
400 Kč
Bc. Eva Kuncová
Obsah: Pojem sekta. Nejvýznamnější současné sekty a jejich vliv
Lektor:
Termín:
Poplatek:
Garant:
na mládež. Deviantní chování a radikalita členů některých
nových náboženských hnutí a změny v psychické i sociální
oblasti, které jednotlivci členství v takové skupině patrně
přinese. Příčiny napětí mezi sektami a většinovým náboženstvím (společností) a hledání rovnováhy na straně
příslušníků většinových náboženství (společnosti).
PhDr. Zdeněk Vojtíšek, Th.D.
28. duben 2010, 11:00 - 15:00 hodin
Javornická 1501, Rychnov n. Kn.
450 Kč
Mgr. Hana Šípková
pracoviště Náchod
5-05-2-01
Určeno: učitelům dějepisu a českého jazyka 2. stupně ZŠ a dalším
zájemcům
Obsah: Seminář, který představuje velkou českou spisovatelku
pracoviště Jičín
4-05-2-01
Dílna učitelů dějepisu. Božena Němcová
Dílna učitelů dějepisu. Moderní výuka
Určeno: učitelům dějepisu 2. stupně ZŠ a SŠ
Obsah: Moderní dějepisné vyučování zaměřené na vyučovací stra-
Lektor:
Termín:
tegie v prostředí současné školské reformy a jejím vztahem k cílům dějepisného vyučování a klíčovým kompetencím. Aktuální strategické trendy a konkrétní metody.
Možnosti moderního využití stávajících metod dějepisného vyučování ve smyslu záměrů reformy, cílové kvality
Poplatek:
Garant:
jako ženu, která žila strastiplný život a často se potýkala
s existenční nejistotou. Učitelé se podrobněji seznámi s životním příběhem Němcové a budou zkoumat klíčové momenty, které utvářely její osud - tajemství jejího zrození,
rodinné poměry u Panklů, sňatek a život s Josefem Němcem, její potomky a okolnosti její smrti. Vybrané životní
situace učitelům přiblíží úryvky z dopisů a dalších literárních pramenů, ty budou dále dotvářet a rozehrávat
akčními dramatickými technikami.
Mgr. Veronika Rodriguezová
17. červen 2010, 12:00 - 16:00 hodin
ZŠ TGM Náchod, Bartoňova 1005
400 Kč
Mgr. Veronika Štěpánová
NOVINKA
Doporučujeme dále:
⇒ 1-00-2-09
⇒ 1-01-2-05
⇒ 1-01-2-29
⇒ 1-01-2-31
⇒ 1-03-2-11
⇒ 1-07-2-02
⇒ 1-07-2-03
⇒ 2-00-2-02
Prezentace školy v médiích . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Studium k výkonu specializovaných činností - prevence sociálně patologických jevů / 1. semestr . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Drogy a škola . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Jak vychovávat žáky k prosociálním postojům . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Literární exkurze - Nové Město Pražské . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Eto-ekologie a sociobiologie primátů . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Vývoj krajiny se zřetelem k východním Čechám . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Právní vědomí ve školní praxi. Trestná činnost dětí a mládeže . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
59
s. 19
s. 26
s. 30
s. 31
s. 49
s. 65
s. 65
s. 21
Společenskovědní předměty (Dějepis, OV, ON, ZSV, RV, Prvouka, Vlastivěda)
⇒ 2-01-2-01
⇒ 3-01-2-10
⇒ 3-01-2-14
⇒ 3-07-2-02
⇒ 3-14-2-02
⇒ 4-01-2-04
⇒ 5-01-2-09
Metody dramatické výchovy ve výuce . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . s. 31
Metody aktivizace a motivace žáků v hodinách . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . s. 34
Člověk a jeho svět, integrovaná výuka . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . s. 35
Cesta kolem světa aneb Společný svět, společné problémy . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . s. 67
Pohádkové postavy a poutní místa Orlických hor . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . s. 92
Školní násilí . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . s. 35
Metody aktivizace a motivace žáků v hodinách . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . s. 37
60
OBOROVÁ SKUPINA 6
Matematika, fyzika, přírodověda
1-06-2-04
pracoviště Hradec Králové
Open Source Software ve výuce matematiky a
fyziky
Určeno: učitelům matematiky, fyziky a informatiky ZŠ, SŠ a dal1-06-2-01
ším zájemcům
Meteorologie jako integrující učivo na základní škole
Obsah: Cyklus 3 seminářů zaměřený na získání informací o uve-
Určeno: učitelům 2. stupně ZŠ a vedoucím zájmových kroužků
Obsah: Seznámení účastníků s meteorologickým měřením a ná-
Lektor:
Termín:
Poplatek:
Garant:
1-06-2-02
sledným zpracováním a využitím dat. Zkušenosti s vedením školní meteorologické stanice. Uvedení do projektu
GLOBE. Dětské modely meteorologických přístrojů. Nabídka ukázek úloh z meteorologie a klimatologie využívající poznatky z fyziky, matematiky, informatiky, zeměpisu,
přírodopisu a jiných oblastí.
Mgr. Tomáš Miléř
19. únor 2010, 9:00 - 13:00 hodin
areál ZŠ Štefánikova ul., Hradec Králové
500 Kč
Mgr. Dagmar Konečná
Lektor:
Termín:
Poplatek:
Garant:
Metodika řešení úloh matematiky
deném softwaru, jeho instalaci a na praktické procvičení
práce s ním. 1. Open Source Software ve výuce matematiky a fyziky, dynamický geometrický náčrtník GEONExT.
2. Open Source Software ve výuce matematiky a fyziky,
systém počítačové algebry Maxima a jeho nadstavba wxMaxima. 3. Open Source Software ve výuce matematiky a
fyziky, další matematické programy použitelné ve výuce.
PhDr. Michal Musílek, Ph.D.
11. březen 2010, 14:30 - 17:45 hodin
VOŠZ a SZŠ Hradec Králové, Komenského 234
25. březen 2010, 14:30 - 17:45 hodin
VOŠZ a SZŠ Hradec Králové, Komenského 234
8. duben 2010, 14:30 - 17:45 hodin
VOŠZ a SZŠ Hradec Králové, Komenského 234
1 000 Kč / cyklus, 400 Kč / seminář
Mgr. Lenka Takáčová
Určeno: učitelům matematiky ZŠ, SŠ
Obsah: Metodika řešení úloh matematiky - úlohy z algebry, arit-
Lektor:
Termín:
Poplatek:
Garant:
1-06-2-03
metiky, slovní úlohy - systémové a úplné řešení úloh. Souvislost řešení algebraické a geometrické úlohy, eukleidovské konstrukce, dělitelnost, procenta.
RNDr. Josef Kubát
10. březen 2010, 14:00 - 17:00 hodin
areál ZŠ Štefánikova ul., Hradec Králové
400 Kč
Mgr. Lenka Takáčová
1-06-2-05
Určeno: učitelům fyziky ZŠ a SŠ
Obsah: Metodický seminář zaměřený na stěžejní a zároveň jedno-
Lektor:
Termín:
Vyhláška č. 50/1978 Sb., o odborné způsobilosti v elektrotechnice
Poplatek:
Garant:
Určeno: učitelům fyziky, technických předmětů ZŠ, SŠ, SOU, ve-
Obsah:
Lektor:
Termín:
Poplatek:
Poznámka:
Garant:
Fyzika kolem nás. Hrajeme si s fyzikou aneb
Jednoduché pokusy pro malé i velké žáky
doucím kroužků zaměřených na elektrotechniku a u kterých je požadováno osvědčení podle vyhlášky č. 50/78 Sb.
Proškolení dle § 11 Vyhlášky č. 50/1978 Sb., o odborné
způsobilosti v elektrotechnice. Bezpečnostní předpisy pro
obsluhu a práci na elektrických zařízeních. Ochrana před
úrazy elektrickým proudem a postup při úrazu. Norma
332000-4-41, výtah z norem 332000. Zkouška formou
testu.
Ing. Petr Kunc
11. březen 2010, 9:00 - 13:00 hodin
areál ZŠ Štefánikova ul., Hradec Králové
500 Kč
Program není akreditován MŠMT ČR, jelikož se jedná
o povinné proškolení určené zákonem, které není zařazeno do systému DVPP.
Mgr. Dagmar Konečná
duché fyzikální pokusy a poznatky z fyziky v oblasti Fyzika
a příroda (magnety, elektrické náboje, voda...) a Fyzika a
člověk (vzlety a pády, mosty, těžiště...).
RNDr. Michaela Křížová, Ph.D. a Mgr. Jana Česáková
17. březen 2010, 14:00 - 17:00 hodin
Katedra fyziky a informatiky, PdF UHK, Nám. Svobody
301
350 Kč
Mgr. Lenka Takáčová
NOVINKA
1-06-2-06
Absolutní hodnota ve středoškolské matematice
Určeno: učitelům matematiky SŠ
Obsah: Absolutní hodnota reálného čísla jako základní pojem
středoškolské matematiky. Ukázky různých metodických
postupů řešení úloh s velkým důrazem na geometrickou
interpretaci absolutní hodnoty reálného a též komplexního čísla. Příkladový materiál řešených úloh.
Lektor: RNDr. Josef Kubát
Termín: 24. březen 2010, 14:00 - 17:00 hodin
areál ZŠ Štefánikova ul., Hradec Králové
61
Matematika, fyzika, přírodověda
Poplatek: 400 Kč
Garant: Mgr. Lenka Takáčová
1-06-2-07
Termín: 21. duben 2010, 14:00 - 17:00 hodin
areál ZŠ Štefánikova ul., Hradec Králové
Poplatek: 400 Kč
Garant: Mgr. Lenka Takáčová
Fyzika v pokusech. Magnetismus
POKRAČOVÁNÍ
Určeno: učitelům fyziky ZŠ a SŠ
Obsah: Praktický seminář zaměřený na jednoduché experimenty
Poplatek:
Garant:
v oblasti magnetismu. Experimenty ze všech oblastí týkajících se magnetismu, vlastnosti různých druhů magnetů
a magnetických materiálů. Jak jednoduše udělat magnetky, modelovat magnetické pole a jak provádět pokusy
v ZŠ a SŠ. Ukázky vzniku elektrického proudu, jak funguje reproduktor, sluchátko či elektroměr.
Mgr. Zdeněk Polák
24. březen 2010, 14:00 - 16:30 hodin
areál ZŠ Štefánikova ul., Hradec Králové
400 Kč
Mgr. Dagmar Konečná
1-06-2-08
Exkurze do jaderné elektrárny Dukovany
Lektor:
Termín:
1-06-2-10
stupně ZŠ, SŠ a dalším zájemcům
Obsah: Teoreticko-praktický seminář zaměřený na obnovitelné
Určeno: učitelům 2. stupně ZŠ, SŠ a dalším zájemcům
Obsah: Informace o jaderné elektrárně Dukovany. Návštěva in-
Lektor:
Termín:
Poplatek:
Poznámka:
Garant:
Větrné elektrárny v praxi
Určeno: učitelům přírodovědných a odborných předmětů 2.
Lektor:
Termín:
formačního centra. Úvodní filmy, prohlídka dispozičního
modelu uspořádání elektrárny a dalších modelů (např.
zmenšeného modelu výrobního bloku a reaktoru, modelu
aktivní zóny reaktoru ve skutečné velikosti aj.). Návštěva
strojovny s turbínami v areálu elektrárny.
Dana Janovská
15. duben 2010, 6:00 - 19:00 hodin
JE Dukovany
800 Kč
Stravování vlastní. Sraz v Trutnově na autobusovém nádraží u informační tabule, odjezd v 6:00 hod., zastávka ve
Dvoře Králové v 6:25 hod. na autobusovém nádraží st. č.
19, v Hořicích v 6:50 hod. u Penny marketu a v Hradci
Králové v 7:35 hod. na autobusovém terminálu, nástupiště F3. Tištěné a metodické materiály obdrží účastníci
v informačním centru IC JE Dukovany. Bližší informace
budou podány přihášeným 14 dní předem.
Ing. Stanislava Stierandová
Poplatek:
Garant:
zdroje energie. Popis zdrojů energií a porovnání s běžnými metodami, včetně závěrů Pačesovy komise. Rozdělení větrných elektráren, seznámení s principem a jejich vnitřní konstrukcí. Vliv větrných elektráren na okolí.
Aspekty hodnocení, technické souvislosti. Práce s modelem větrné elektrárny. Ukázka jednoduchých fyzikálních
měření pro práci se žáky a studenty. Ukázka sbírky početních příkladů obnovitelných zdrojů energie, kterou lze využít ve výuce přírodovědných nebo odborných předmětů,
např. při fyzikálním měření. Materiály pro další práci se
žáky a studenty.
Ing. Jiří Špičák
4. květen 2010, 9:00 - 14:00 hodin
areál ZŠ Štefánikova ul., Hradec Králové
500 Kč
Ing. Stanislava Stierandová
NOVINKA
1-06-2-11
Návštěva malé vodní elektrárny
Určeno: učitelům fyziky, přírodovědných předmětů a dalším zá-
jemcům
Obsah: Program zaměřený na oblast energetických zdrojů. Před-
Lektor:
Termín:
Poplatek:
Garant:
NOVINKA
náška o provozu malé vodní elektrárny s následnou prohlídkou, informace o provozu vodní elektrárny Dlouhé
Stráně, informace o konkrétním obnovitelném zdroji.
Tipy pro výuku.
Mgr. Petra Hrdličková a Mgr. Vladimír Hanuš
6. květen 2010, 9:00 - 13:00 hodin
Informační centrum Obnovitelné zdroje, Křižíkova 233,
Hradec Králové
100 Kč
Ing. Stanislava Stierandová
REPRÍZA
1-06-2-09
Matematika v běžném životě II
ZŠ2
Určeno: učitelům matematiky 2. stupně ZŠ
Obsah: Ukázka metod a forem práce v hodinách matematiky,
pracoviště Trutnov
které vedou žáky k pozorování života kolem sebe, seznamují je s praktickým využitím učiva a vedou je k uvědomění si potřeby základních matematických dovedností a
vzdělání obecně. Hledání forem a metod práce vzhledem
k různým skupinám dětí co do počtu, aktivity či výsledků
vzdělávání. Práce s žáky, kteří vyžadují stálou pozornost.
Práce s třídou, která má vyrovnané výsledky, Motivovace
žáků s velkým rozdílem ve výkonnosti. Aktivizující činnosti a pomůcky (skládačky, kartičky, šifrování, křížovky,
deskové hry) jako doplněk výuky. Příprava projektu, jeho
realizace i různé formy žákovského výstupu. Práce se žákovskou chybou.
Lektor: Mgr. Jana Plíšková
2-06-2-01
Matematika v běžném životě
ZŠ2
Určeno: učitelům matematiky 2. stupně ZŠ a dalším zájemcům
Obsah: Seminář zaměřený na názorné ukázky metod a forem
práce v hodinách matematiky, které vedou žáky k pozorování života kolem sebe, seznamují je s praktickým využitím učiva a vedou je k uvědomění si potřeby základních
matematických dovedností a vzdělání obecně.
Lektor: Mgr. Jana Plíšková
Termín: 14. duben 2010, 13:30 - 16:30 hodin
ZŠ Trutnov, Komenského 399
62
Matematika, fyzika, přírodověda
Poplatek: 400 Kč
Garant: Ing. Stanislava Stierandová
pracoviště Jičín
4-06-2-01
2-06-2-02
Fyzika v pokusech. Termika
Určeno: učitelům matematiky 2. stupně ZŠ a dalším zájemcům
Obsah: Metodika řešení úloh matematiky na základní škole -
Určeno: učitelům fyziky ZŠ a SŠ
Obsah: Praktické ukázky základních experimentů z oblasti tepla
Lektor:
Termín:
Poplatek:
Garant:
Metodika řešení úloh matematiky na základní škole ZŠ2
s jednoduchými a snadno dostupnými prostředky. Teplo
a teplota, vznik a přenos tepla, účinnost ohřevu, změny
vlastností látek v závislosti na teplotě, teplotní délková a
objemová roztažnost látek, kalorimetr, práce plynu, tepelné stroje, změny skupenství a skupenské teplo, var za
sníženého tlaku, význam vodní páry v atmosféře.
Mgr. Zdeněk Polák
5. květen 2010, 14:30 - 17:30 hodin
ZŠ Trutnov, Komenského 399
400 Kč
Mgr. Alena Ročková
Poplatek:
Garant:
úlohy z algebry, aritmetiky, slovní úlohy - systémové a
úplné řešení úloh. Souvislost řešení algebraické a geometrické úlohy, eukleidovské konstrukce. Písemné podklady
s příklady.
RNDr. Josef Kubát
12. březen 2010, 9:00 - 13:00 hodin
ZŠ Jičín, Železnická 460
400 Kč
Bc. Eva Kuncová
4-06-2-02
Matematika plná her
Lektor:
Termín:
ZŠ1
Určeno: učitelům matematiky 1. stupně ZŠ a dalším zájemcům
Obsah: Nabídka v praxi vyzkoušených metod práce v hodinách
pracoviště Rychnov nad Kněžnou
3-06-2-01
Jak na dyskalkulii
ZŠ
Určeno: učitelům matematiky na ZŠ a dalším zájemcům
Obsah: Objasnění příznaků ovlivňujících kvalitu výkonů v oblasti
Lektor:
Termín:
Poplatek:
Poznámka:
Garant:
matematiky při řešení různých matematických úloh. Diagnóza dyskalkulie. Odhalení oblastí, v nichž dítě selhává.
Hledání nejúčinnějších způsobů pomoci. Reedukace obtíží - pracovní tempo, osobnostní charakteristiky dítěte,
automatizace činností, verbalizace, manipulace, postupy
u písemně zadávaných úloh, cvičení zrakové a sluchové
percepce, nácvik kvality a délky soustředění.
Mgr. Svatava Vyhlídalová
10. březen 2010, 12:00 - 16:00 hodin
Javornická 1501, Rychnov n. Kn.
400 Kč
S sebou přineste modelovací hmotu, papíry pro modelování, nůžky, tužku, fixy, pastelky, špejle, lepidlo.
Mgr. Hana Šípková
Lektor:
Termín:
Poplatek:
Poznámka:
Garant:
matematiky 1. stupni ZŠ, inspirativní náměty, aktivizující přístupy ke zvyšování kultury numerického počítání
(nácvik numerace, pamětné osvojování početních operací
aj.), činnostní přístup, problémové úlohy, skupinové a kooperativní vyučování (výhody a nevýhody), jak rozdělit
žáky do skupin, náměty - inspirace pro skupinovou práci
v hodinách matematiky.
RNDr. Eva Krejčová, CSc.
31. květen 2010, 9:00 - 13:00 hodin
ZŠ Jičín, Železnická 460
550 Kč
Součástí poplatku je kniha Hry a matematika, vyd. SPN
2009.
Bc. Eva Kuncová
pracoviště Náchod
5-06-2-01
Fyzika v pokusech. Elektromagnetické vlnění
experimentálně
Určeno: učitelům fyziky 2. stupně ZŠ, SŠ a dalším zájemcům
Obsah: Vnik elektromagnetických vln, význam a způsob práce
3-06-2-02
Matematika v běžném životě
ZŠ2
Určeno: učitelům matematiky 2. stupně ZŠ
Obsah: Názorné ukázky metod a forem práce v hodinách mate-
Lektor:
Termín:
Poplatek:
Garant:
matiky, které vedou žáky k pozorování života kolem sebe,
seznamují je s praktickým využitím učiva a vedou je k uvědomění si potřeby základních matematických dovedností
a vzdělání obecně.
Mgr. Jana Plíšková
28. duben 2010, 13:00 - 17:00 hodin
Javornická 1501, Rychnov n. Kn.
400 Kč
Mgr. Hana Šípková
Lektor:
Termín:
Poplatek:
Garant:
63
s nimi. Jednoduché experimenty k seznámení se základními vlastnostmi elektromagnetických vln, s jejich účinky
a možnostmi pokusů na základní a střední škole. Praktické vyzkoušení - jak funguje rádio, televize a jak bezdrátově přenášet informace i energii, jak vysílat obraz i zvuk a
dokonce změřit rychlost světla jen jednoduše s tím, co lze
najít i doma.
Mgr. Zdeněk Polák
10. březen 2010, 14:00 - 17:00 hodin
Jiráskovo gymnázium Náchod, Řezníčkova 451, učebna
fyziky
400 Kč
Mgr. Veronika Štěpánová
Matematika, fyzika, přírodověda
5-06-2-02
Aktivity a ukázky dobré praxe v matematice
cům
Obsah: Matematické aktivity a jejich účelné využití v počáteční
ZŠ2
Poplatek:
Garant:
výuce. Úvodní, rozvíjející, diagnostické a teraputické aktivity. Diskuse o jejich přednostech i úskalích a ukázky
konkrétních rozdílů při volbě metod a nároků na žáka 1.
- 2. ročníků a 3. - 4. ročníku, v čem může a musí dojít
ke změnám. Rozšiřování číselných oborů a práce s „novými čísly“, rozvíjení schopností nutných pro nástup nové
látky jak aritmetické, tak školní geometrie. Ukázky didaktických her pro rozvíjení ústní i písemné komunikace
(obrazové, s matematickou symbolikou).
PhDr. Michaela Kaslová
25. březen 2010, 13:00 - 16:30 hodin
ZŠ TGM Náchod, Bartoňova 1005
500 Kč
Mgr. Veronika Štěpánová
výuce. Úvodní, rozvíjející, diagnostické a teraputické aktivity. Diskuse o jejich přednostech i úskalích v rámci dílny.
Porovnávání a jeho druhy, slovní úlohy, první školní geometrie, sčítání a odčítání, práce s matematickou symbolikou. Didaktické hry individuální a kooperativní.
PhDr. Michaela Kaslová
25. březen 2010, 9:00 - 12:30 hodin
ZŠ TGM Náchod, Bartoňova 1005
500 Kč
S sebou přineste alespoň 8 stejně velkých dřevěných kostek, modelínu a jedny noviny.
Mgr. Veronika Štěpánová
5-06-2-05
Astrofyzika pro fyziky
Matematika plná her. Jak na matematiku ve
třetím a čtvrtém ročníku? ZŠ1
Poplatek:
Garant:
Určeno: učiteům matematiky 2. stupně ZŠ a dalším zájemcům
Obsah: Seminář nabízející aktivity, které nabídnou žákovi mož-
Lektor:
Termín:
Poplatek:
Garant:
5-06-2-03
nost autonomního rozvoje jeho schopností a dovedností a
současně budou dostatečně motivující. Konkétní příklady
a základní charakteristiky vhodných aktivit včetně jejich
modifikací podle věku žáků.
doc. RNDr. Jarmila Novotná, CSc.
24. březen 2010, 12:30 - 15:30 hodin
Náchod - Hamra, Pražská 1759
400 Kč
Mgr. Veronika Štěpánová
Lektor:
Termín:
Matematika plná her. Jak na matematiku
v prvním a druhém ročníku? ZŠ1
Určeno: učitelům matematiky 1. - 2. ročníku ZŠ a dalším zájem-
cům
Obsah: Matematické aktivity a jejich účelné využití v počáteční
Lektor:
Termín:
Poplatek:
Poznámka:
Garant:
5-06-2-04
SŠ
Určeno: učitelům fyziky SŠ a dalším zájemcům
Obsah: Kolik je hodin na slunečních hodinách? Jak spočítat otoč-
Lektor:
Termín:
Určeno: učitelům matematiky ve 3. - 4. ročníku ZŠ a dalším zájem-
nou mapku? Proč planety obíhají po elipsách? Kde na obloze najdu Vestu? Jaká zrychlení působí na malá tělesa?
Jak daleko jsou tzv. ta světýlka? Proč Slunce svítí? Kdy
a jak vznikly planety? Co nám prozrazují planetky? Co
lze číst v záření hvězd? Jak použít dalekohled a CCD kameru? Proč hvězdy tzv. žijí? Proč je okolo taková tma? Jak
se hýbe Galaxie? Jak vypadá největší dalekohled u nás?
Mgr. Miroslav Brož, Ph.D.
květen 2010, 9:00 - 14:00 hodin
areál ZŠ Štefánikova ul., Hradec Králové
500 Kč
Mgr. Veronika Štěpánová
NOVINKA
Doporučujeme dále:
⇒ 1-01-2-11
⇒ 5-02-2-08
Jak pomoci žákům s obtížemi v počítání . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Hry v přípravě k matematice v předškolním věku . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
64
s. 27
s. 46
OBOROVÁ SKUPINA 7
Biologie, chemie, environmentální výchova, zeměpis, prvouka,
vlastivěda, přírodověda
pracoviště Hradec Králové
Obsah:
1-07-2-01
Jak na výuku chemie. Pokusy pro 8. a 9. ročník ZŠ
Určeno: učitelům chemie ZŠ a dalším zájemcům
Obsah: Seminář zaměřený na představení různých experimentů,
Lektor:
Termín:
Poplatek:
Poznámka:
Garant:
které lze využít v tematických blocích chemie 8. a 9. ročníku ZŠ. Diskuse o zkušenostech s jednotlivými pokusy.
Mgr. Jana Pertlová, Mgr. Tomáš Korelus a Mgr. Radovan
Sloup
22. únor 2010, 13:00 - 16:30 hodin
areál ZŠ Štefánikova ul., Hradec Králové
550 Kč
S sebou přineste pracovní plášť. Každý účastník obdrží
CD, kde kromě návodů ke všem pokusům najde i didaktické poznámky a odkazy na použitelnou literaturu.
Mgr. Marcela Nováková
Lektor:
Termín:
Poplatek:
Garant:
NOVINKA
zeměpisu i společenských věd ZŠ, SŠ, VOŠ a dalším zájemcům
Proč se měl člověk o vývoj krajiny zajímat? Hledání souvislostí mezi poznatky různých vědních oborů (historických, přírodovědných i společenských). Poznání vývoje
přírody a krajiny jako pomůcka pro péči o životní prostředí, pochopení pozice lidstva v koloběhu života na
Zemi. Přiblížení ekologických pojmů a principů. Nejnovější poznatky o člověku převracející na ruby klasické
školní znalosti (např. většina z nás není Indoevropany, ale
potomky lovců mamutů). Přehled současného vývoje regionální krajiny, tj. od konce poslední doby ledové až do
současnosti. Dobové mytizace, např. pojmy ekologická
krize či globalizace jako průvodní jevy společenského vývoje již v pravěku atd. Přehled dnešních problémů životního prostředí.
RNDr. Petr Rybář
13. duben 2010, 13:00 - 16:00 hodin
areál ZŠ Štefánikova ul., Hradec Králové
400 Kč
Mgr. Marcela Nováková
NOVINKA
1-07-2-02
Eto-ekologie a sociobiologie primátů
Určeno: učitelům biologie, případně společenských věd SŠ, VOŠ,
případně 2. stupně ZŠ, psychologům a dalším zájemcům
1-07-2-04
Obsah: Odborný seminář zaměřený na sociobiologii primátů a
Lektor:
Termín:
Poplatek:
Garant:
behaviorální ekologii. Problematika významu a evoluce
chování v přirozených podmínkách prostředí a jeho vlivu
na přežití organismu nebo skupiny. Příklady ze života
našich nejbližších žijících příbuzných a výsledky empirických studií, na jejichž základě se posluchači naučí objasňovat otázky typu Proč? a K čemu? spíše než Co? nebo
Jak?. Sociální systémy a systémy páření, evoluční procesy
a adaptace u primátů, potravní chování, disperze a teritorialita, ochrana primátů, pohlavní výběr a výběr partnera,
kompetice, predace a vztahy ke zdrojům, příbuzenský výběr a altruismus, kooperativní polyandrie, alloparentální
chování a mezidruhové vztahy, rozličné sociální vztahy,
sexuální násilí, infanticida, komunikace, kognice a inteligence.
Mgr. Richard Marván, Ph.D.
3. březen 2010, 9:00 - 16:00 hodin
areál ZŠ Štefánikova ul., Hradec Králové
700 Kč
Mgr. Marcela Nováková
Lektor:
Termín:
Poplatek:
Garant:
cholné sportovní výkony. Rekordní výkony lidského těla
(např. atletické, plavecké, vzpěračské...) a jejich porovnání s výkony těla některých živočichů (např. gepard,
medvěd...).
Mgr. Vladimír Socha
26. duben 2010, 13:00 - 16:00 hodin
areál ZŠ Štefánikova ul., Hradec Králové
400 Kč
Mgr. Marcela Nováková
NOVINKA
1-07-2-05
Od přírody k welfare. Přirozené chování zvířat a chov v zajetí - rekordmani z říše zvířat
Určeno: učitelům přírodopisu a biologie ZŠ a SŠ
Obsah: Prohlídka vybraných pavilonů v ZOO. Nahlédnutí do
NOVINKA
1-07-2-03
Rekordní výkony lidského těla
Určeno: učitelům biologie ZŠ, SŠ a dalším zájemcům
Obsah: Fyziologické možnosti lidského těla se zaměřením na vr-
ZOO tzv. zadními vrátky. Náměty pro výuku přírodopisu
a biologie.
Lektor: Ing. Tomáš Hajnyš
Termín: 12. květen 2010, 9:30 - 15:15 hodin
ZOO Dvůr Králové nad Labem
Vývoj krajiny se zřetelem k východním Čechám
Určeno: učitelům přírodopisu, biologie, environmentální výchovy,
65
Biologie, chemie, environmentální výchova, zeměpis, prvouka, vlastivěda, přírodověda
Poplatek: 500 Kč
Poznámka: S sebou přineste flash disk k možnosti předání metodic-
Poplatek: 450 Kč
Poznámka: Doprava do místa konání individuální. Informace o místě
kých materiálů.
konání v budově areálu ZOO budou uvedeny u pokladny
ZOO.
Garant: Mgr. Lenka Takáčová
1-07-2-06
Garant: Ing. Stanislava Stierandová
NOVINKA
Chemie - laboratorní práce a pokusy
2-07-2-02
Lze učit geologii zajímavěji? II
Určeno: učitelům chemie 2. stupně ZŠ a SŠ
Obsah: Praktický, metodický a didaktický seminář zaměřený na
Určeno: učitelům biologie 2. stupně ZŠ, SŠ a dalším zájemcům
Obsah: Geologie a společnost, otázka vyčerpání nerostných su-
laboratorní práce a pokusy v hodinách chemie s ohledem na vybavení školy a v souladu s naplňováním ŠVP.
Nabídka materiálů zpracovaných formou laboratorních
protokolů s metodickými poznámkami pro učitele, pokrývající celou oblast zahrnutou do výuky a s tříděním kapitol
odpovídajícím ŠVP.
PhDr. Bořivoj Jodas, Ph.D.
24. květen 2010, 13:00 - 17:00 hodin
areál ZŠ Štefánikova ul., Hradec Králové
550 Kč (včetně CD)
Mgr. Dagmar Konečná
rovin, klimatické změny. Možné postupy výuky geologie,
nácvik praktického použití. Geologické minimum. Kontroverzní témata a zavádějící údaje v učebnicích - vznik života, geosféry, původ ropy, vývoj druhů a velká vymírání.
Geologická sbírka na škole - zásady pro vedení, rozšiřování a údržbu.
Ing. Jiří Šura
19. květen 2010, 9:00 - 14:00 hodin
SVČ Trutnov, R. Frimla 816
500 Kč
S sebou možné vzít flash disk k předání materiálů.
Ing. Stanislava Stierandová
Lektor:
Termín:
Poplatek:
Garant:
1-07-2-07
Lektor:
Termín:
Poplatek:
Poznámka:
Garant:
Botanika a zoologie v pedagogické a terénní
praxi
POKRAČOVÁNÍ
Určeno: učitelům přírodopisu a biologie ZŠ, SŠ a dalším zájemObsah:
Lektor:
Termín:
Poplatek:
Poznámka:
Garant:
2-07-2-03
cům
Bezobratlí v naší přírodě - půdní bezobratlí (srovnání listnatého a jehličnatého lesa), vodní bezobratlí (srovnání
fauny rybníka a potoka), společenstvo bezobratlých louky.
Práce v terénu ve skupinách, odchyt živočichů hromadným a individuálním sběrem, určování živočichů podle
jednoduchých obrazových klíčů, vyhodnocení výsledků.
Pozorování ptáků dalekohledem.
RNDr. Jana Dobroruková
9. červen 2010, 10:00 - 16:30 hodin
Bílá Třemešná
500 Kč
Odjezd z Hradce Králové v 10:00 hod. z autobusového
terminálu, nástupiště F3. Dále zastávka Jaroměř Na Špici
cca v 10.30 hod. a Dvůr Králové n. L. autobusové nádraží
cca v 10. 45 hod.
Mgr. Lenka Takáčová
Ze školy do lesa II
ZŠ2
Určeno: učitelům biologie 2. stupně ZŠ a dalším zájemcům
Obsah: Vycházka do okolí Trutnova. Metodika práce s žáky v pro-
Lektor:
Termín:
Poplatek:
Poznámka:
Garant:
středí mimo školu. Ukázky biomonitoringu, pracovních
listů pro práci v terénu, využitelnosti v různých ročních
obdobích. Varianty práce pro různé věkové skupiny a pro
různou časovou dotaci. Metodický manuál, doprovodné
tištěné a internetové zdroje. Propojení s dalšími předměty
- zeměpis a dějepis. Seznámení vyučujících předmětu biologie s projektem Trutnov na vlastní kůži, který vytváří
studenti a vyučující Gymnázia Trutnov.
Mgr. Jiří Svoboda
20. květen 2010, 12:00 - 16:00 hodin
sraz u bývalého OkÚ Trutnov, Horská 5
400 Kč
S sebou vezměte podrobnou mapu Trutnova a vhodné
oblečení a obuv.
Ing. Stanislava Stierandová
POKRAČOVÁNÍ
pracoviště Trutnov
2-07-2-04
2-07-2-01
Člověk a příroda - chemie
ZŠ2
Určeno: učitelům chemie 2. stupně ZŠ
Obsah: Integrované pojetí výuky jednotlivých předmětů za sou-
Využití ICT v hodinách chemie
Určeno: učitelům chemie 2. stupně ZŠ a SŠ
Obsah: Seznámení s využitím moderních multimediálních tech-
časného respektování mezipředmětových vztahů. Základní cíle a klíčové kompetence v RVP. Příspěvek učitele
předmětu chemie ke vzájemnému propojení obsahu učiva
a ke spolupráci při výuce daného předmětu. Prolínání obsahu učiva, odstranění hranic mezi předměty. Podpora
samostatné myšlenkové práce žáků s cílem rozvoje jejich
dovedností potřebných pro aktivní poznávání a pozorování přírody se současným vyvozováním závěrů.
Lektor: PhDr. Bořivoj Jodas, Ph.D.
Termín: 31. květen 2010, 13:00 - 17:00 hodin
ZŠ Trutnov, Komenského 399
nologií ve výuce chemie. Ukázka přípravy na hodinu
chemie formou prezentace PowerPoint. Představení programu ChemSketch jako kvalitního nástroje pro pohodlné kreslení různých chemických vzorců a modelování
chemických struktur. Ukázka cíleného využití Internetu
v hodinách chemie.
Lektor: PhDr. Bořivoj Jodas, Ph.D.
Termín: 26. duben 2010, 13:00 - 17:00 hodin
ZŠ Trutnov, Komenského 399
66
Biologie, chemie, environmentální výchova, zeměpis, prvouka, vlastivěda, přírodověda
Poplatek:
Garant:
elektronická podpora, představení pomůcek a publikací.
Netradiční experimenty, teorie a prezentace. Ukázky jednoduchých experimentů a jejich výsledků.
RNDr. Renata Šulcová a Mgr. Hana Böhmová
7. duben 2010, 10:00 - 15:00 hodin
Javornická 1501, Rychnov n. Kn.
500 Kč
Mgr. Hana Šípková
3-07-2-04
Zelený ostrov
Poplatek: 500 Kč
Poznámka: S sebou přineste flash disk k možnosti předání metodic-
kých materiálů.
Lektor:
Termín:
Garant: Ing. Stanislava Stierandová
NOVINKA
pracoviště Rychnov nad Kněžnou
3-07-2-01
Péče o krajinu, biotopy, jedince a populace
Určeno: učitelům MŠ a 1. stupně ZŠ
Obsah: Seznámení s projektem, který lze využít v praxi a je moti-
ZŠ2
Určeno: učitelům biologie a ekologické výchovy 2. stupně ZŠ a
dalším zájemcům
Obsah: Péče o krajinu. Problematika ochrany travnatých spole-
Lektor:
Termín:
Poplatek:
Garant:
čenstev, lesů, mokřadů a dalších biotopů. Příčiny zhoršené vodní bilance v krajině a možnosti nápravy. Vliv zemědělství na biodiverzitu. Program Živá zahrada, Místo
pro přírodu. Vznik prvních soukromých rezervací na
území ČR. Problematika pozemkových spolků, úskalí
státní ochrany přírody, mapa významných lokalit. Péče
o jedince a populace. Důvody vzniku záchranných stanic
pro zraněné živočichy. Národní síť záchranných stanic.
Příčiny ohrožení volně žijících živočichů, odstraňování
příčin ohrožení v praxi, možnosti podpory ohroženým populacím a skupinám živočichů. Problematika invazních
organismů.
David Číp
1. březen 2010, 13:00 - 16:30 hodin
Javornická 1501, Rychnov n. Kn.
400 Kč
Mgr. Hana Šípková
Lektor:
Termín:
Poplatek:
Poznámka:
Garant:
NOVINKA
pracoviště Jičín
4-07-2-01
Poplatek:
Garant:
Poplatek:
Garant:
4-07-2-02
Motivační náměty do výuky zeměpisu
Cesta kolem světa aneb Společný svět, společné problémy
téma Globální problémy a rozvojová spolupráce. Problematika jednotlivých kontinentů. Aktivity budou zaměřeny
na hlubší pochopení a prožití problematiky, např. dětské práce, chudoby, nerovnosti pohlaví, desertifikace, poškozování přírodního prostředí atd. Představení možností
naší účasti jako např. Adopce na dálku, Česko proti chudobě, Brýle pro Afriku apod.
Mgr. Helena Nováčková
25. březen 2010, 12:00 - 17:00 hodin
Javornická 1501, Rychnov n. Kn.
450 Kč
Mgr. Hana Šípková
Lektor:
Termín:
ZŠ2
Určeno: učitelům zeměpisu 2. stupně ZŠ a dalším zájemcům
Obsah: Seznámení s různými motivačními náměty, vyzkoušení
netradičních technik v jednotlivých fázích hodiny. Využití
Internetu, Power Pointu a práce s GPS v zeměpisu. Organizování zeměpisných soutěží, využití ukázek projektů,
které propojují zeměpis do ostaních předmětů v rámci
RVP. Nové možnosti zeměpisných exkurzí, využití dalších didaktických technologií v zeměpisu a nových metod
zjišťování zeměpisných znalostí žáků.
Lektor: Mgr. Václav Bělík, Ph.D.
Termín: 31. květen 2010, 9:00 - 15:00 hodin
ZŠ Jičín, Železnická 460
NOVINKA
3-07-2-03
ZŠ1
mětů k výuce vlastivědy. Netradiční techniky v jednotlivých výukových fázích hodiny. Zásobník her. Používání
didaktických technologií a Internetu ve výuce. Jak uspořádat zeměpisnou vycházku. Možnosti projektové výuky.
Možnosti hodnocení získaných znalostí. Vymezení klíčových oblastí návaznosti vlastivědy a zeměpisu. Diskuse
s výměnou zkušeností.
Mgr. Václav Bělík, Ph.D.
3. květen 2010, 9:00 - 15:00 hodin
ZŠ Jičín, Železnická 460
500 Kč
Bc. Eva Kuncová
Určeno: učitelům 2. stupně ZŠ, SŠ a dalším zájemcům
Obsah: Metodický seminář seznamující s projektovým dnem na
Lektor:
Termín:
Motivační náměty do výuky vlastivědy
Určeno: učitelům 1. stupně ZŠ a dalším zájemcům
Obsah: Metodický seminář poskytující soubor motivačních ná-
NOVINKA
3-07-2-02
vován skutečnou událostí. Příběh ostrova Krakatau, který
byl po sopečné erupci zcela zničen, ale život se na něj
znova navrátil. Významné události ostrova od sopečného
výbuchu až do dnešní doby v černobílých ilustracích.
Mgr. Helena Nováčková
11. květen 2010, 12:00 - 17:00 hodin
Javornická 1501, Rychnov n. Kn.
450 Kč
Účastníci získají metodický balíček, který obsahuje CD
s metodikou a tři sady pomůcek k projektu.
Mgr. Hana Šípková
Aktivizace v chemickém vzdělávání
Určeno: učitelům chemie 2. stupně ZŠ a SŠ
Obsah: Jednoduché i netradiční chemické experimenty, použití
mikrovlnné trouby ve školní laboratoři. Aktivizace ve výuce chemie, metody, pomůcky a hry, školní projekty 67
Biologie, chemie, environmentální výchova, zeměpis, prvouka, vlastivěda, přírodověda
Poplatek: 500 Kč
Garant: Bc. Eva Kuncová
Poplatek: 400 Kč
Garant: Mgr. Veronika Štěpánová
NOVINKA
pracoviště Náchod
5-07-2-01
5-07-2-02
Základy biogeografie a ostrovní ekologie
Určeno: učitelům biologie ZŠ, SŠ, VOŠ a dalším zájemcům
Obsah: Seminář zaměřený na základy biogeografie - zeměpisné
Experimentální podpora učiva Oxidace a redukce
Určeno: učitelům chemie 2. stupně ZŠ, SŠ a dalším zájemcům
Obsah: Ukázky vybraných experimentů vykazujících souvislost
s oxidačně redukčními procesy a metodika jejich realizace
s běžným vybavením školy. Vymezení chemického experimentu jako základního prostředku poznávání a jeho realizace v kontextu s integrací poznatků přírodovědných
disciplín. Diskuse nad možnými koncepcemi učiva chemie.
Lektor: doc. PaedDr. Jiří Rychtera, Ph.D.
Termín: 22. duben 2010, 13:30 - 15:30 hodin
ZŠ Hronov, nám. ČSA 15, učebna chemie a fyziky
Lektor:
Termín:
Poplatek:
Garant:
rozšíření rostlin a živočichů. Základní poznatky nezbytné
pro poznávání, pochopení a ochranu naší přírody, která
je v podmínkách tzv. kulturní krajiny se sídlišti, zemědělskou půdou, devastovanými plochami bez nadsázky také
rozčleněna do ostrůvků a souostroví. Prezentace unikátních fotografických i filmových záběrů a animací.
Mgr. Petr Rybář
6. květen 2010, 9:00 - 13:00 hodin
Náchod - Hamra, Pražská 1759
400 Kč
Mgr. Veronika Štěpánová
NOVINKA
Doporučujeme dále:
⇒ 1-03-2-11
⇒ 1-05-2-09
⇒ 1-06-2-01
⇒ 1-06-2-10
⇒ 1-06-2-11
⇒ 3-01-2-10
⇒ 3-14-2-02
⇒ 5-01-2-09
Literární exkurze - Nové Město Pražské . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . s. 49
Dějepisná a vlastivědná exkurze. Praha zase jiná . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . s. 58
Meteorologie jako integrující učivo na základní škole . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . s. 61
Větrné elektrárny v praxi . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . s. 62
Návštěva malé vodní elektrárny . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . s. 62
Metody aktivizace a motivace žáků v hodinách . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . s. 34
Pohádkové postavy a poutní místa Orlických hor . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . s. 92
Metody aktivizace a motivace žáků v hodinách . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . s. 37
68
OBOROVÁ SKUPINA 8
Tělesná výchova
Poplatek: 3 700 Kč
Poznámka: Akce ve spolupráci s držitelem akreditace SPORT BP s. r.
pracoviště Hradec Králové
1-08-2-01
o. Přihlášení obdrží podrobné informace. Cena zahrnuje
ubytování, plnou penzi, poplatek MÚ, studijní materiál,
lekorné. Doprava do místa konání individuální.
Garant: Mgr. Alena Ročková
Abeceda aerobiku III
Určeno: učitelům tělesné výchovy ZŠ, pedagogům volného času a
dalším zájemcům
Obsah: Prvky cvičení aerobiku, které lze uplatnit v praxi. Prak-
Lektor:
Termín:
Poplatek:
Poznámka:
Garant:
1-08-2-04
tické náměty pohybových činností, osvědčená motivace
hudbou. Desatero pro výuku aerobiku. Tvorba a metody
výuky choreografie, motivační názvosloví, zásady posilování dětí, relaxační cvičení pohádkou.
Ing. Lenka Jebousková
1. březen 2010, 9:00 - 13:00 hodin
Studio Fitline, Selicharova 1422, Hradec Králové
450 Kč
S sebou přineste sportovní oblečení a obuv.
Mgr. Dagmar Konečná
Určeno: pedagogickým pracovníkům všech typů škol a školských
zařízení
Obsah: Kurz k prodloužení licence Instruktor snowboardingu.
Lektor:
Termín:
POKRAČOVÁNÍ
Poplatek:
Poznámka:
1-08-2-02
Aerobik na základní škole
Určeno: učitelům 1. stupně ZŠ, vychovatelům ŠD a dalším zájem-
cům
Obsah: Seznámení s možnostmi využití aerobního cvičení ve vý-
Lektor:
Termín:
Poplatek:
Poznámka:
Garant:
1-08-2-03
Doškolovací kurz pro instruktory snowboardingu
Garant:
uce tělesné výchovy v základních školách. Obohacení
lekcí tělocviku o nové pohybové aktivity. Nácvik základních kroků aerobiku, choreografií, protahování, posilování. Správné držení těla a rytmiky, taneční prvky latino a
orient pohyby. Specifikace jednotlivých věkových skupin,
zdravotní zásady cvičení.
Gabriela Bašková - Petková
12. březen 2010, 9:00 - 12:30 hodin
Squash centrum Třebeš, Hradecká 1770, Hradec Králové
450 Kč
S sebou přineste cvičební obuv a oblečení.
Mgr. Dagmar Konečná
1-08-2-05
Teoretická část - snowboardová výstroj, výzbroj, údržba,
metodika, organizační předpisy, bezpečnost, první pomoc, začlenění snowboardingu do vzdělávacích programů. Praktická část - praktická výuka na snowboardu.
ústřední lektoři MŠMT ČR
29. březen – 1. duben 2010, čas bude upřesněn
Pec pod Sněžkou
3 170 Kč
Akce ve spolupráci s držitelem akreditace SPORT BP
s.r.o. Přihlášení obdrží podrobné informace. Cena zahrnuje ubytování, plnou penzi, poplatek MÚ, studijní materiál, lekorné. Doprava do místa konání individuální.
Mgr. Alena Ročková
Cvičení na velkých míčích
Určeno: učitelům tělesné výchovy ZŠ, pedagogům volného času a
dalším zájemcům
Obsah: Praktický seminář zaměřený na zdravotně účinné cvičení
Lektor:
Termín:
Poplatek:
Poznámka:
Garant:
Základní kurz pro instruktory snowboardingu
pro děti, kompenzační cvičení jednostranného zatížení
nebo zatížení sportem, dechová cvičení, zpevňující cvičení. Praktické návody pro motivaci dětí, zásobník cviků
s využitím velkých míčů.
Ing. Lenka Jebousková
29. březen 2010, 9:00 - 13.00 hodin
Studio Fitline, Selicharova 1422, Hradec Králové
450 Kč
S sebou přineste cvičební obuv a oblečení.
Mgr. Dagmar Konečná
Určeno: pedagogickým pracovníkům všech typů škol a školských
zařízení
1-08-2-06
Obsah: Kurz k získání licence Instruktor snowboardingu. Teore-
Pilatesova metoda II
Určeno: učitelům tělesné výchovy 2. stupně ZŠ, SŠ a dalším zá-
tická část - snowboardová výstroj, výzbroj, údržba, metodika, organizační předpisy, bezpečnost, první pomoc, začlenění snowboardingu do vzdělávacích programů. Praktická část - praktická výuka na snowboardu.
Lektor: ústřední lektoři MŠMT ČR
Termín: 28. březen – 1. duben 2010, čas bude upřesněn
Pec pod Sněžkou
jemcům
Obsah: Praktický seminář zaměřený na opakování základních
principů J. H. Pilata, nácvik pokročilé sestavy cviků, soudkové dýchání, kontrologie a plynulost pohybu, strečink.
Seznámení s taneční technikou Horton v aplikaci Pilatesovy metody.
Lektor: Mgr. Štěpán Mach
69
Tělesná výchova
Termín: 20. duben 2010, 13:00 - 16:00 hodin
pracoviště Trutnov
Taneční divadlo Honzy Pokusila, Pospíšilova 281, Hradec
Králové
Poplatek: 500 Kč
Poznámka: S sebou přineste sportovní oblečení.
Garant: Mgr. Dagmar Konečná
2-08-2-01
Využití psychomotoriky v praxi
ZŠ
Určeno: učitelům tělesné výchovy ZŠ a dalším zájemcům
Obsah: Využití psychomotoriky jako netradiční formy v hodinách
Lektor:
Termín:
Poplatek:
Poznámka:
Garant:
ZŠ2
Určeno: učitelům 2. stupně ZŠ a dalším zájemcům
Obsah: Praktický seminář. Zásobník netradičních pohybových
POKRAČOVÁNÍ
1-08-2-07
Pohybové hry
Lektor:
Termín:
tělesné výchovy se zaměřením na psychickou stránku vedoucí k prožitku a radosti z pohybu. Využití hudby a některých dalších prvků (dramatické, rytmické nebo relaxační) k působení na pozitivní emoce organizmu.
Mgr. Daniela Jonášová
7. květen 2010, 9:00 - 12:00 hodin
tělocvična SŠ, ZŠ, MŠ Hradec Králové, Štefánikova 549
450 Kč
S sebou přineste sportovní oblečení a obuv.
Mgr. Dagmar Konečná
Poplatek:
Poznámka:
Garant:
2-08-2-02
her k rozvoji pohybových schopností žáků. Výběr her pro
větší skupiny dětí, k využití v tělocvičně i venku, k zařazení
do hodin tělesné výchovy i na pobytové sportovní akce.
Zásady výběru her, pravidla, efektivní využití, zdravotní
aspekty.
PaedDr. Ladislav Kašpar, Ph.D.
13. duben 2010, 9:00 - 13:30 hodin
ZŠ Trutnov, Komenského 399
450 Kč
S sebou přineste sportovní oděv a obuv do tělocvičny i na
ven.
Mgr. Alena Ročková
AIKIDO a jeho využití ve školní praxi
Určeno: učitelům tělesné výchovy všech typů škol a dalším zájem-
cům
1-08-2-08
Obsah: Praktický seminář zaměřený na japonské cvičení, které
Tělesná výchova hravě II
Určeno: učitelům tělesné výchovy MŠ, ZŠ a dalším zájemcům
Obsah: Seminář zaměřený na veškeré složky prostupující struk-
Lektor:
Termín:
Poplatek:
Poznámka:
Garant:
turu hodiny tělesné výchovy na prvním i druhém stupni
ZŠ, včetně modifikace pro MŠ. Ukázky průpravných,
kondičních, koordinačních a kompenzačních cvičení netradiční formou s důrazem na motivaci. Využití dramatických a rytmických prvků a hudby. Prostor pro spontánní
projev individuality, orientace v prostoru, práce s tělem
(napětí a uvolnění), včetně uvolňovacích technik.
Mgr. Daniela Jonášová
7. květen 2010, 13:00 - 16:00 hodin
tělocvična SŠ, ZŠ, MŠ Hradec Králové, Štefánikova 549
450 Kč
S sebou přineste sportovní oblečení a obuv.
Mgr. Dagmar Konečná
Lektor:
Termín:
Poplatek:
Poznámka:
Garant:
2-08-2-03
Nové trendy v tělesné výchově. Pilatesova metoda s overballem
Určeno: učitelům tělesné výchovy ZŠ, SŠ a dalším zájemcům
Obsah: Principy Pilatesovy metody a praktická cvičení s over-
Lektor:
Termín:
Poplatek:
Poznámka:
Garant:
Nové trendy v TV - vědomé cvičení
Určeno: učitelům MŠ a ZŠ
Obsah: Seznámení s metodou vědomého učení J. Feldenkraise
POKRAČOVÁNÍ
1-08-2-09
zlepšuje koordinaci pohybu a rozvoj motorických schopností, což pozitivně ovlivňuje i mentální stránku člověka.
Ukázky trenérské práce s mladšími žáky.
Jiří Pospíšil
5. květen 2010, 12:00 - 16:00 hodin
SVČ Trutnov, R. Frimla 816
450 Kč
S sebou přineste cvičební úbor a obuv do tělocvičny.
Ing. Stanislava Stierandová
Lektor:
Termín:
ballem. Seznámení se sestavou dvou kompletních rozcviček s overbally vhodných pro děti, jejichž základem budou
cviky vybrané podle této metody.
Eva Otavová
14. květen 2010, 9:00 - 14:00 hodin
areál ZŠ Štefánikova ul., Hradec Králové
450 Kč
S sebou přineste sportovní oblečení, čistou obuv, podložku a overball.
Mgr. Dagmar Konečná
Poplatek:
Poznámka:
Garant:
vhodné pro všechny věkové skupiny žáků, která pomáhá
odstraňovat stresy, zklidňovat hyperaktivní projevy v chování a umocňuje schopnost soustředění na proces učení.
Praktické cvičení - vědomé cvičení na židli, oživlá pánev,
odlehčení hrudní části zad, bezpečné ohýbání, pohyblivější krk, ramena, záda, lepší koordinace v oblasti krku,
ramen, zad, cvičení ze sedu do stoje.
Eva Otavová
12. květen 2010, 9:30 - 13:30 hodin
SVČ Trutnov, R. Frimla 816
500 Kč
S sebou přineste sportovní oděv a obuv.
Ing. Stanislava Stierandová
REPRÍZA
2-08-2-04
Psychomotorická cvičení s prvky jógy II
Určeno: učitelům MŠ, 1. stupně ZŠ a dalším zájemcům
70
Tělesná výchova
Obsah: Praktický seminář zaměřený na rozvoj pohybových do-
Obsah: Volné pokračování praktického semináře zaměřeného na
vedností a zkvalitnění výchovně vzdělávací práce s dětmi
předškolního a mladšího školního věku. Kombinace psychomotorických aktivit s jógovými technikami ve vzájemném souladu, dynamické hry vhodné před relaxací, využití
kontrastu a uvolnění. Balanční jógová cvičení a polohy.
Techniky na rozvoj vnímání zrakem, sluchem, hmatem.
Rozvoj koncetrace, spolupráce dětí ve skupině, orientace
v prostoru, rozvoj pohybu v souladu s hudbou, rozvoj vnímání, relaxace.
Pavel Hájek
19. květen 2010, 8:30 - 12:30 hodin
SVČ Trutnov, R. Frimla 816
450 Kč
S sebou přineste sportovní oděv, obuv a podložku na cvičení.
Ing. Stanislava Stierandová
rozvoj pohybových dovedností. Nácvik her Kubb, Trängleball, Tchoukball, Brännball, střelecký souboj, velký padák, bojové hry, kreativní a kooperativní hraní, využití
dlouhých švihadel, netradiční míčové hry (středověk, jak
na vybíjenou). Hry pro rozvoj vytrvalosti. Klasifikace (bodovací systém) tělesné výchovy v praxi.
Mgr. Oldřich Nováček
21. květen 2010, 8:30 - 12:30 hodin
hřiště ZŠ Rychnov n. Kn., Javornická ul.
400 Kč
S sebou přineste sportovní oblečení na ven.
Mgr. Jiří Zeman
Lektor:
Termín:
Poplatek:
Poznámka:
Garant:
Lektor:
Termín:
Poplatek:
Poznámka:
Garant:
POKRAČOVÁNÍ
pracoviště Jičín
POKRAČOVÁNÍ
4-08-2-01
pracoviště Rychnov nad Kněžnou
Psychomotorické hry
Určeno: učitelům MŠ, 1. stupně ZŠ, vychovatelům ŠD a dalším
zájemcům
Obsah: Praktický seminář zaměřený na využití psychomotoric3-08-2-01
Pilatesova metoda
Určeno: učitelům tělesné výchovy ZŠ, SŠ a dalším zájemcům
Obsah: Seznámení s šesti základními principy cvičení na pod-
Lektor:
Termín:
Poplatek:
Poznámka:
Garant:
ložce s pomůckami, které vyvinul J. H. Pilates. Technika,
dýchání, kontrologie a plynulost pohybu, strečink. Rozvoj
koordinace, síly, rovnováhy, flexibility a dýchání, posilování převážně zádového, břišního a hýžďového svalstva.
Svaly jako základ správného držení těla. Využití metody
ve školní praxi.
Mgr. Eva Otavová
31. březen 2010, 12:30 - 15:30 hodin
ZŠ Rychnov n. Kn., Javornická 1596, tělocvična
400 Kč
S sebou přineste podložku na cvičení a teplé oblečení.
Mgr. Hana Šípková
Lektor:
Termín:
Poplatek:
Poznámka:
Garant:
4-08-2-02
3-08-2-02
Zásobník nápadů a pohybových her
Poplatek:
Poznámka:
Garant:
dalším zájemcům
Obsah: Rekapitulace základů a teoretický vhled do nových trendů
hybových her pro děti předškolního a mladšího školního
věku, cvičení s nářadím a náčiním, netradiční zdravotní
cvičení, cvičení motivovaná příběhem, dotykové hry a využití překážkové dráhy.
Lucie Kluková
5. květen 2010, 9:00 - 12:30 hodin
Javornická 1501, Rychnov n. Kn.
400 Kč
Vezměte si pohodlné oblečení a obuv.
Mgr. Hana Šípková
Lektor:
Termín:
Poplatek:
Poznámka:
Garant:
NOVINKA
4-08-2-03
3-08-2-03
Pohybové hrátky ve škole II
Zařazení zdravotní TV do hodiny tělesné výchovy ZŠ
Určeno: učitelům tělesné výchovy ZŠ, speciálním pedagogům a
Určeno: učitelům MŠ a 1. - 2. třídy ZŠ a dalším zájemcům
Obsah: Praktický seminář zaměřený na rozšíření zásobníku po-
Lektor:
Termín:
kých činností a her během výuky a běžného režimu dne.
Praktické ukázky her pro seznámení a rozvoj pozornosti,
motoriky, laterality, komunikace, spolupráce, napětí a
uvolnění, vnímání těla v prostoru a poznávání sama sebe.
Kontrola napětí a uvolnění, relaxace. Využití netradičního
náčiní a pomůcek. Psychomotorika a manipulace s předměty.
Mgr. Dagmar Trávníková Ph.D a Mgr. Viktor Pacholík
30. březen 2010, 9:00 - 13:00 hodin
ZŠ Jičín, Železnická 460
450 Kč
S sebou přineste sportovní oblečení a obuv se světlou podrážkou.
Bc. Eva Kuncová
ZŠ
problematiky zdravotní TV. Řady průpravných a protahovacích cviků (svalová dysbalance a její prevence). Praktické ukázky, praktická cvičení, možnosti práce s dětmi ve
speciální škole. Koncepce hodiny, jednotlivé části, indikace k zařazení zdravotní TV, nevhodné cviky.
Mgr. Lucie Brůžková a Mgr. Bohumila Vejrážková
23. duben 2010, 9:00 - 14:00 hodin
ZŠ Jičín, Husova 170
450 Kč
S sebou přineste si sportovní oblečení, obuv a podložky.
Bc. Eva Kuncová
Základy orientačního běhu
Určeno: učitelům tělesné výchovy 2. stupně ZŠ, SŠ a vychovate-
lům školských zařízení
Určeno: učitelům tělesné výchovy ZŠ a dalším zájemcům
71
Tělesná výchova
Obsah: Praktický seminář. Seznámení s mapou, buzolou - prak-
Lektor:
Termín:
Poplatek:
Poznámka:
Garant:
4-08-2-04
5-08-2-02
tické využití. Stavba a příprava jednoduchého závodu.
Metodický postup. Absolvování krátkého závodu s využitím a praktickým vyzkoušením získaných dovedností.
Využití ve školní TV.
PaedDr. Ivan Přibyl
13. květen 2010, 8:30 - 13:30 hodin
sraz u Penzionu Brada, Jičín
500 Kč
Doprava do místa konání individuální. S sebou přineste
sportovní oblečení, lze si vzít i buzolu.
Bc. Eva Kuncová
Lektor:
Termín:
Netradiční jóga pro děti
Určeno: učitelům MŠ, 1. stupně ZŠ, vychovatelům ŠD a dalším
zájemcům
Obsah: Prožitkový seminář zaměřený na rozvoj pohybových do-
Lektor:
Termín:
Poplatek:
Poznámka:
Garant:
vedností formou účinného, ale málo využívaného netradičního cvičení jógy. Nácvik správného dýchání formou
her s využitím řady běžných pomůcek. Tvůrčí využití
prvků jóogy. Doporučení rehabilitačních cviků při nesprávném držení těla. Uvolnění metodou aktivní a pasivní
relaxace s využitím hudby.
Mgr. Roman Řežáb
20. květen 2010, 13:00 - 16:00 hodin
MŠ Jičín, Pod Koželuhy 171
500 Kč
S sebou přineste vhodné oblečení, obuv, podložka na cvičení.
Bc. Eva Kuncová
Poplatek:
Poznámka:
Garant:
5-08-2-03
Hry s míči
ZŠ1
Poplatek:
Garant:
Využití různých typů míčů ve cvičební jednotce, způsoby
využití míčů ke zlepšení komunikace, motoriky, obranosti
a zmírnění agrese. Zásobník průpravných her a cvičení
pro sportovní hry.
Martina Volfová a Hana Volfová
16. duben 2010, 8:30 - 12:00 hodin
DDM Déčko Náchod, Zámecká 243
500 Kč
Mgr. Veronika Štěpánová
5-08-2-04
Jak správně cvičit
Lektor:
Termín:
pracoviště Náchod
Gymnastika zábavně a hravě
ností a zkvalitnění výchovně vzdělávací práce s dětmi
předškolního i školního věku. Nácvik a rozvoj správného
dýchání, dětské relaxace, cvičení koncentrace, smyslu pro
rovnováhu a pohybovou koordinaci, posílení a protažení
svalů, správného držení těla.
Mgr. Jarmila Koudelková
31. březen 2010, 8:30 - 12:30 hodin
Náchod - Hamra, Pražská 1759
7. duben 2010, 8:30 - 12:30 hodin
Náchod - Hamra, Pražská 1759
21. duben 2010, 8:30 - 12:30 hodin
Náchod - Hamra, Pražská 1759
5. květen 2010, 8:30 - 12:30 hodin
Náchod - Hamra, Pražská 1759
19. květen 2010, 8:30 - 12:30 hodin
Náchod - Hamra, Pražská 1759
2. červen 2010, 8:30 - 12:30 hodin
Náchod - Hamra, Pražská 1759
2 000 Kč
S sebou přineste pohodlné oblečení, podložky.
Mgr. Veronika Štěpánová
Určeno: učitelům 1. stupně ZŠ a dalším zájemcům
Obsah: Ukázky cvičení pohybových her s využitím různých míčů.
NOVINKA
5-08-2-01
Kondičně-pohybový kurz. Jóga pro děti
Určeno: učitelům MŠ, ZŠ, vychovatelům ŠD a dalším zájemcům
Obsah: Praktický kurz zaměřený na rozvoj pohybových doved-
ZŠ
Určeno: učitelům tělesné výchovy ZŠ
Obsah: Seminář zaměřený na praktickou ukázku využití švéd-
Lektor:
Termín:
Poplatek:
Poznámka:
Garant:
ských laviček v hodinách školní tělesné výchovy trošku
jinak než tradičně. V nabízených činnostech je kladen
důraz na spolupracující aktivity ve skupině žáků. V dobrodružně a kondičně motivovaných činnostech jsou žáci
vedeni k zodpovědnosti za svůj pohyb při netradičních a
opomíjených kombinacích laviček s běžným tělocvičným
náčiním a nářadím.
Mgr. Dana Feltlová
26. únor 2010, 9:00 - 13:00 hodin
místo konání bude upřesněno
400 Kč
S sebou přineste pohodlné sportovní oblečení a obuv.
Mgr. Veronika Štěpánová
Určeno: učitelům tělesné výchovy všech typů škol a dalším zájem-
cům
Obsah: Praktický seminář. Správné cvičení k posílení svalstva zá-
Lektor:
Termín:
Poplatek:
Poznámka:
Garant:
NOVINKA
dového, břišního, hýžďového a protažení zadní strany nohou, presních a bederních svalů a oblasti třísel, zlepšení
fyzické kondice a postavy a u dětí ke správnému rovnoměrnému vývoji pohybového aparátu.
Hana Volfová
16. duben 2010, 13:00 - 16:30 hodin
DDM Déčko Náchod, Zámecká 243
500 Kč
S sebou přineste pohodlné sportovní oblečení a podložky.
Mgr. Veronika Štěpánová
Doporučujeme dále:
⇒ 1-02-2-06
⇒ 3-01-2-12
Aerobik v mateřské škole . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . s. 39
Emoce v pohybu. Živly Země a Voda . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . s. 34
72
OBOROVÁ SKUPINA 9
Vzdělávací exkurze a pobyty
něn
Camphill - Grangemockler Community, Irsko
Poplatek: 6 000 Kč
Poznámka: Camphill je celosvětové hnutí domovů pro mentálně postižené, vycházející z charitativní práce s lidmi s mentálním postižením na ekofarmách. Je založené na učení
Rudolfa Steinera a jeho cílem je umožnit život v pravém
slova smyslu (nikoli přežívání v ústavech) lidem, kteří jsou
sami bez pomoci neschopní.
Cena zahrnuje leteckou a autobusovou dopravu a náklady
na pobyt. Ubytování účastníků společně s klienty zařízení
v domech se zahradou, hospodářstvím a dílnami. Stravné
a ubytování bude kompenzováno aktivní prací účastníků.
Uzávěrka přihlášek 13. 5. 2010. Podrobné informace budou všem přihlášeným zaslány.
Garant: Ing. Stanislava Stierandová
pracoviště Trutnov
2-09-2-01
Pobyt ve speciálním zařízení pro dospělé v Irsku
Určeno: pedagogickým pracovníkům všech typů škol a školských
zařízení
Obsah: Pracovní pobyt v zařízení pro mentálně postižené klienty.
Praktické seznámení se způsobem, jak se v jiné zemi vyrovnávají s problematikou začlenění jedinců s SVP do
běžného života. Zapojení účastníků do běžného života zařízení a péče o klienty (příprava denního menu, pomoc na
zahradě, úklid...). Návštěva dalšího zařízení a krátký výlet
s odpočinkem u moře. Pro účastníky ovládající dobře AJ
možnost individuální návštěvy zařízení pro děti.
Lektor: Mgr. Marcela Koucunová
Termín: 20. – 24. srpen 2010, čas odjezdu a příjezdu bude upřes-
NOVINKA
73
OBOROVÁ SKUPINA 10
Estetická výchova, umělecké školství
Poplatek: 400 Kč
Poznámka: S sebou přineste čisté bílé kancelářské papíry a čtvrtky
pracoviště Hradec Králové
1-10-2-01
formátu A4, pastelky (všechny barvy), ořezávátko, obyčejnou tužku.
Garant: Jana Svatá
Výtvarné dílny. Velikonoce ze slaného těsta
Určeno: učitelům MŠ, 1. stupně ZŠ, vychovatelům ŠD a dalším
zájemcům
Obsah: Praktická dílna. Modelování ze slaného těsta. Ukázka pří-
Lektor:
Termín:
Poplatek:
Poznámka:
Garant:
1-10-2-02
1-10-2-04
pravy těsta, barevné těsto, modelování a možností využití
v práci s dětmi, metodický postup, náměty, vlastní práce.
Velikonoční tématika - výstava výrobků.
Dana Šritrová
23. únor 2010, 13:00 - 16:00 hodin
areál ZŠ Štefánikova ul., Hradec Králové
450 Kč (včetně materiálu)
S sebou přineste 2-3 krabice s pevným dnem na výrobky
(spíše nízké a široké), váleček na těsto, lis na česnek, štětec, malé nůžky z manikúry, nožík, knoflíky na otiskování,
vlastní vykrajovátka ve tvaru malých kytiček a větší vykrajovátko tvaru vajíčka, struhadlo, kelímek na vodu.
Mgr. Dagmar Konečná
Určeno: učitelům výtvarné výchovy MŠ, ZŠ a vychovatelům škol-
ských zařízení
Obsah: Praktický seminář zabývající se náměty na zábavné čin-
Lektor:
Termín:
Poplatek:
Poznámka:
Flóra v keramice
Určeno: učitelům výtvarné výchovy všech typů škol, vedoucím zá-
Obsah:
Lektor:
Termín:
Poplatek:
Poznámka:
Garant:
Garant:
jmových kroužků a klubů, vychovatelům školských zařízení
Cyklus 5 praktických dílen na téma Keramika motivovaná přírodou. Modelování ze šamotové hlíny a kameniny
a vytváření dekorativní keramiky 1. Mozaika (nástěnná
dekorace) 2. Rám (rostlinný dekor) 3. Plody (modelace
dutého tvaru) 4. Reliéf (květinové zátiší). Engobování, zatírání kysličníky 5. Glazování vytvořených prací. Metodika
práce s dětmi.
Věra Rozlívková
27. únor 2010, 8:30 - 12:30 hodin - zahájení
Hradec Králové - Plotiště, P. Jilemnického 45
2 000 Kč
S sebou přineste pracovní oblečení, obuv, ručník. Na 1.
semináři budou dohodnuty termíny dalších dílen.
Mgr. Jaroslav Novák
1-10-2-05
nosti v oblasti výtvarné výchovy. Práce s netradičními
materiály. Kreslení do mléka, do soli, do krupice, kouzla
s potravinářskou fólií.
Mgr. Zuzana Weissová
3. březen 2010, 9:00 - 12:30 hodin
areál ZŠ Štefánikova ul., Hradec Králové
400 Kč
S sebou přineste kousek bílé látky velikosti kapesníku, barevné křídy, mléko (do lahvičky od dětské výživy), misku,
lihový fix, 5 čtvrtek A4, voskové barvy, vodové barvy, štětec, inkoust, potravinářskou fólii, sůl, krupici.
Jana Svatá
Základy taneční techniky. Country
Určeno: učitelům MŠ, ZŠ, ZUŠ, vedoucím školních zájmových
Obsah:
Lektor:
Termín:
NOVINKA
1-10-2-03
Výtvarné dílny. Mléko, sůl a krupice nejen
v kuchyni
Výtvarné dílny. Automatická kresba
Poplatek:
Poznámka:
Garant:
Určeno: učitelům MŠ, výtvarné výchovy ZŠ, třídním učitelům, vy-
chovatelům ŠD a dalším zájemcům
Obsah: Pracovní dílna. Kresba i malba jako nástrojem poznání
sebe sama, relaxace, uklidnění, naladění. Využití při práci
s dětmi.
Lektor: Mgr. Zuzana Weissová
Termín: 3. březen 2010, 13:00 - 16:00 hodin
areál ZŠ Štefánikova ul., Hradec Králové
1-10-2-06
kroužků a klubů, vychovatelům školských zařízení a dalším zájemcům
Praktický program zaměřený na správný postup při výuce
taneční techniky se zaměřením na country tance. Taneční
chůze - základní pérovaná chůze, krok poskočný, dvojposkočný, patošpičkový, chassé, baškirský přinožovaný,
nestepový, zvonkový, zadrhávaný a valčíkový trojkrok. Taneční držení - klasické, houpavá promenáda, butterfly
possession, držení v pase. Taneční figury - zátočky za pravou a levou rukou, hvězdy, do-si-do, see saw, swing, lady
chain, california twirl, start hru. Další možnosti - tleskání,
práce s kloboukem, se sukní, sólo otáčky.
Ivan Bartůněk
5. březen 2010, 9:00 - 13:00 hodin
areál ZŠ Štefánikova ul., Hradec Králové
500 Kč
S sebou přineste vhodné oblečení a obuv na přezutí.
Bc. Eva Kuncová
Figura a portrét
Určeno: učitelům výtvarné výchovy všech typů škol, vychovatelům
školských zařízení, vedoucím zájmových kroužků a klubů
74
Estetická výchova, umělecké školství
Obsah: Cyklus 5 praktických dílen zaměřený na problematiku vý-
Obsah: Cyklus 5 praktických dílen přináší poučení o základních
tvarného zvládnutí figury a portrétu. 1. Proporce figury
podle věku člověka (kresba podle plastické anatomie) 2.
Proporce lidské hlavy podle věku (portrét ženy - kresba)
3. Typologie člověka (portrét muže - kresba) 4. Portrét dítěte (kresba) 5. Figura v pohybu (kresba). Metodika práce
s dětmi. Ukázky výtvarných prací. Motivace a poučení
z dějin výtvarného umění.
Marie Marvanová
6. březen 2010, 8:30 - 12:30 hodin - zahájení
ZŠ Habrmanova 130, Hradec Králové
1 800 Kč
S sebou přineste pomůcky a potřeby na kresbu. Na 1.
semináři budou dohodnuty termíny dalších dílen.
Mgr. Jaroslav Novák
grafických technikách a jejich použití v hodinách výtvarné
výchovy na každé škole k rozšíření a obohacení školní i mimoškolní výtvarné činnosti dětí všech věkových kategorií.
1. Linoryt 2. Barevný linoryt 3. Suchá jehla 4. Monotyp 5.
Tisk z koláže. Inspirace významnými pracemi grafického
umění. Metodika práce s dětmi.
Iva Legnerová
13. březen 2010, 8:30 - 12:30 hodin - zahájení
ZŠ Habrmanova 130, Hradec Králové
1 800 Kč
S sebou přineste pracovní oblečení na výtvarnou činnost.
Na 1. semináři budou dohodnuty termíny dalších seminářů podle možností a požadavků účastníků.
Mgr. Jaroslav Novák
Lektor:
Termín:
Poplatek:
Poznámka:
Garant:
Lektor:
Termín:
Poplatek:
Poznámka:
Garant:
NOVINKA
NOVINKA
1-10-2-07
1-10-2-10
Dekorování keramiky III
Určeno: učitelům výtvarné výchovy všech typů škol, vychovate-
Obsah:
Lektor:
Termín:
Poplatek:
Poznámka:
Garant:
Určeno: učitelům hudební výchovy ZŠ a SŠ
Obsah: Praktický seminář zaměřený na populární část reper-
lům školských zařízení, vedoucím školních zájmových
kroužků a klubů
Cyklus 5 praktických dílen zaměřený na netradiční a
efektní způsoby dekorace keramických výrobků. Modelování z kameniny, točení na kruhu, tvarování z forem, modelování, stavění dutého tvaru. Plastické zdobení, engobování, zatírání kysličníky. 1. Dekorativní květináč (plastická dekorace) 2. Dóza (modelovaný dekor) 3. Mísa (točení na kruhu, kresba kukačkou) 4. Dekorativní reliéf
(květinové zátiší) 5. Glazování vytvořených prací.
Věra Rozlívková
6. březen 2010, 8:30 - 12:30 hodin - zahájení
Hradec Králové - Plotiště, P. Jilemnického 45
2 000 Kč
S sebou přineste pracovní oblečení a obuv, ručník a poznámkový blok. Na 1. semináři budou dohodnuty termíny
dalších seminářů.
Mgr. Jaroslav Novák
Lektor:
Termín:
Poplatek:
Poznámka:
Garant:
1-10-2-11
zájemcům
Výtvarné dílny. Papírová vitráž
Lektor:
Termín:
ším zájemcům
Obsah: Efektní technika, která využívá průsvitnosti hedvábných
Poplatek:
Poznámka:
Garant:
1-10-2-09
Výtvarné dílny. Velikonoce
Obsah: Praktická dílna zaměřená na využití proutí a dalších do-
Určeno: učitelům MŠ, ZŠ, vychovatelům školských zařízení a dal-
Lektor:
Termín:
toáru. Proč studovat skladby z tohoto žánru. Zdroje repertoáru (notový materiál). Metodika nácviku úprav populárních, muzikálových, jazzových skladeb, gospelů a
spirituálů. Pohyb na jevišti, tvorba komponovaných pořadů v tomto žánru, praktické ukázky.
Mgr. Karel Štrégl
16. březen 2010, 9:00 - 13:00 hodin
areál ZŠ Štefánikova ul., Hradec Králové
450 Kč
S sebou přineste přezůvky. Na semináři bude možné zakoupit notový materiál.
Mgr. Dagmar Konečná
Určeno: učitelům MŠ, 1. stupně ZŠ, vychovatelům ŠD a dalším
POKRAČOVÁNÍ
1-10-2-08
Na pomoc pěvěckým sborům. Populární
hudba ve sboru
Poplatek:
Poznámka:
papírů. Podlepováním vystříhaných tvarů. Nové postupy
práce s klovatinou.
ak. mal. Alina Jašková
11. březen 2010, 13:00 - 17:00 hodin
areál ZŠ Štefánikova ul., Hradec Králové
450 Kč
S sebou přineste brilantní barvy, klovatinu, alobal, hedvábný a pauzovací papír v různých barvách, čtvrtky nebo
barevné kartony, barevné tuše, řezák a tužku.
Mgr. Dagmar Konečná
Garant:
1-10-2-12
plňkových přízdob k výrobě velikonočních prostorových
prací.
Mgr. Jana Matoušová
17. březen 2010, 8:30 - 12:30 hodin
areál ZŠ Štefánikova ul., Hradec Králové
450 Kč
S sebou přineste 30 ks jemných metrových březových
větví (nejlépe převislá bříza), 6 ks 50 - 60 cm klacků, větvičky zeleně - břečťan, buxus, mech, 40 - 50 cm klacky
o průměru 5 - 8 cm, vejdunky, skořápky, květy, ostatní velikonoční přízdoby, mašle, stužky, kleště, nůžky, vazačský
drát a 20 m pevného silnějšího drátu, 4 ks zkumavek nebo
ampulí, tavicí pistoli a pracovní oděv.
Mgr. Dagmar Konečná
Výtvarné dílny. Velikonoce
Určeno: učitelům 2. stupně ZŠ, SŠ a dalším zájemcům
Obsah: Praktická dílna zaměřená na využití proutí a dalších do-
Jednoduché grafické techniky pro školu
plňkových přízdob k výrobě velikonočních prostorových
prací.
Určeno: učitelům výtvarné výchovy všech typů škol
75
Estetická výchova, umělecké školství
Poplatek: 400 Kč
Poznámka: S sebou přineste pastelky, temperové barvy (žlutou, oran-
Lektor: Mgr. Jana Matoušová
Termín: 17. březen 2010, 13:00 - 17:00 hodin
žovou, červenou, bílou), štětec, kelímek, kružítko, tužku,
čtvrtku A4, balicí papír 50x50cm.
Garant: Bc. Eva Kuncová, Jana Svatá
areál ZŠ Štefánikova ul., Hradec Králové
Poplatek: 450 Kč
Poznámka: S sebou přineste 30 ks jemných metrových březových
větví (nejlépe převislá bříza), 6 ks 50 - 60 cm klacků, větvičky zeleně - břečťan, buxus, mech, 40 - 50 cm klacky
o průměru 5 - 8 cm, vejdunky, skořápky, květy, ostatní velikonoční přízdoby, mašle, stužky, kleště, nůžky, vazačský
drát a 20 m pevného silnějšího drátu, 4 ks zkumavek nebo
ampulí, tavicí pistoli a pracovní oděv.
Garant: Mgr. Dagmar Konečná
1-10-2-16
Hrajeme si s písničkou. Píseň - slovo - pohyb
ZŠ1
Určeno: učitelům hudební výchovy 1. stupně ZŠ a nižších ročníků
hudební nauky ZUŠ
Obsah: Hudební hry. Motivace, zaujetí a zapojení dětí. Rozvoj
1-10-2-13
Hudební činnosti na 2. stupni ZŠ
Určeno: učitelům hudební výchovy 2. stupně ZŠ a vyšších ročníků
hudební nauky na ZUŠ
Obsah: Hudební hry s dětmi staršího školního věku. Jak je za-
Lektor:
Termín:
Poplatek:
Poznámka:
Garant:
Lektor:
Termín:
ujmout a zapojit, rozvíjet v nich hudební cítění, improvizační dovednosti a rytmickou pohotovost. Práce s písní,
s tanci, posilování rytmické paměti, rytmicko-pohybová
cvičení, získávání povědomí o hudebních formách, poslechové činnosti, sluchová analýzy, intuitivní poslech, zařazení skladeb do jednotlivých slohových období.
Mgr. Karla Havelková
29. březen 2010, 9:00 - 14:00 hodin
areál ZŠ Štefánikova ul., Hradec Králové
500 Kč
S sebou přineste přezůvky.
Mgr. Hana Šípková
Poplatek:
Poznámka:
Garant:
NOVINKA
1-10-2-17
Výtvarné dílny. Drátované šperky
Určeno: učitelům výtvarné výchovy ZŠ, vychovatelům a dalším zá-
jemcům
Obsah: Pracovní dílna zaměřená na nácvik tvorby bižuterie a do-
Lektor:
Termín:
Poplatek:
Garant:
Počátky tvořivé intonace
ZŠ
Určeno: učitelům hudební výchovy ZŠ a hudební nauky na ZUŠ
Obsah: Postup, který spojuje do jednotného systému rozvoj in-
NOVINKA
1-10-2-14
hudebního cítění, improvizačních dovedností a rytmické
pohotovosti. Nové nápady v práci s říkadlem, využití Orffova instrumentáře, rytmické domino, Cirkus rámus, hudební hádanky, hudební bludiště, záhadný nápis a mnoho
dalších inspirací.
PhDr. Blanka Knopová, CSc.
20. duben 2010, 10:00 - 15:00 hodin
areál ZŠ Štefánikova ul., Hradec Králové
500 Kč
S sebou přineste přezůvky.
Mgr. Hana Šípková
plňků z drátků a skleněných korálků. Druhy korálků a
komponent. Výroba náhrdelníku a náušnic.
Ing. Petra Miláčková
7. duben 2010, 13:00 - 16:00 hodin
areál ZŠ Štefánikova ul., Hradec Králové
550 Kč (včetně materiálu)
Mgr. Dagmar Konečná
Lektor:
Termín:
Poplatek:
Poznámka:
Garant:
tonačních, sluchově analytických a vokálně tvořivých dovedností dítěte. Základní principy tvořivé intonace, tonálních metod, konkrétní hudební zkušenost, intonační
dovednost, analýza notového zápisu, práce s tóninovým
klíčem, užití transpozice, podkládání intonované melodie
harmonickými funkcemi, mollová diatonika, vymezení tónového operačního prostoru, možnosti intonační opory,
ukázky hudebně tvořivých činností.
doc. PaedDr. Hana Váňová
květen 2010, 9:00 - 14:00 hodin
areál ZŠ Štefánikova ul., Hradec Králové
500 Kč
S sebou přineste přezůvky.
Mgr. Hana Šípková
NOVINKA
1-10-2-15
Hra s mandalou
Určeno: učitelům MŠ, ZŠ, speciálních MŠ, ZŠ, vychovatelům ŠD
a dalším zájemcům
1-10-2-18
Obsah: Tvůrčí výtvarná dílna zaměřená na kresbu trochu jinak.
Seznámení s mandalou. Ukázky dětských prací a literatury. Praktická část - hra s barvami, vykreslování pastelkami, vytváření vlastní mandaly temperovými barvami,
práce ve dvojici na balicí papír suchými křídami. Využití
mandaly při VV, na výletech, ve škole v přírodě.
Lektor: Mgr. Zlatuše Adolfová
Termín: 14. duben 2010, 13:30 hodin - 16:30 hodin
areál ZŠ Štefánikova ul., Hradec Králové
Výtvarné dílny. Sádrové kachle
Určeno: učitelům výtvarné výchovy MŠ, ZŠ, vychovatelům škol-
ských zařízení a učitelům SpŠ
Obsah: Ukázka výroby plastických, barevných a vyškrabovaných
kachlí ze sádry různými technikami a s rozdílným výsledným efektem.
Lektor: ak. mal. Alina Jašková
Termín: 5. květen 2010, 13:00 - 17:00 hodin
areál ZŠ Štefánikova ul., Hradec Králové
76
Estetická výchova, umělecké školství
Lektor: Mgr. Petra Vondrová, Ph.D.
Termín: 10. květen 2010, 9:00 - 13:00 hodin
Poplatek: 450 Kč
Poznámka: S sebou přineste temperové, akrylové nebo plakátové
areál ZŠ Štefánikova ul., Hradec Králové
barvy, štětec, papír, tužku, 4 dřevěné lišty cca 20 cm
dlouhé, noviny na podložení, skleněnou nebo plastovou
podložku, sádru, gumovou misku na sádru, šídlo či větší
hřebík.
Garant: Mgr. Dagmar Konečná
1-10-2-19
Poplatek: 450 Kč
Poznámka: S sebou přineste krabici od bot, starou botu větší veli-
kosti, modelínu, krabice různých velikostí (od sýrů, rýže,
léků), prstové barvy, barevné i dřevěné kolíčky, plastovou láhev i s víčkem, temperové barvy, sklenici na vodu,
hadřík na utírání rukou, houbičku na nádobí, drátěnku,
štětec, starý kartáček na zuby, barevné papíry, modrý
průklepový papír, lepidlo Herkules, tavnou pistoli (není
podmínkou), nožík, nůžky, silnější provázek nebo kousek prádelní šňůry, různé zbytky provázků nebo barevných stužek, zbytky korálků, knoflíků, látek, krajek, vlny
a kůže, 5 ks špejlí, kartony formát A4, větvičky z přírody,
černou tuš, voskovky, obyčejný drátek a staré noviny.
Garant: Mgr. Dagmar Konečná
S písničkou do jara
Určeno: učitelům 1. stupně ZŠ, ZUŠ, vychovatelům školských za-
řízení a vedoucím zájmových kroužků
Obsah: Praktický seminář zaměřený na rozvoj hudebního cítění,
Lektor:
Termín:
Poplatek:
Poznámka:
Garant:
prožívání a tvořivosti žáků mladšího školního věku. 1.
Sloužila holka (metodický postup práce s písní, lidová říkadla, rytmické modely s využitím netradičních pomůcek,
poslechová cvičení) 2. Zelové a zelí (nácvik dvou neznámých písní, hry se zvuky a tóny, metoda nácviku not,
nácvik rytmického ostinata) 3. Hudební nástroje a jejich
barvy (hudebně pohybové hry, poslechová cvičení, kresba
na hudbu, Orff-instrumentář).
MgA. Rafaela Drgáčová
6. květen 2010, 13:30 - 17:30 hodin
areál ZŠ Štefánikova ul., Hradec Králové
400 Kč
S sebou přineste obuv na přezutí.
Mgr. Jaroslav Novák
1-10-2-22
Lektor:
Termín:
NOVINKA
1-10-2-20
Poplatek:
Poznámka:
Příroda v hudbě
Určeno: učitelům hudební výchovy 2. stupně ZŠ, ZUŠ, vychova-
Obsah:
Lektor:
Termín:
Poplatek:
Poznámka:
Garant:
telům školských zařízení, vedoucím zájmových kroužků a
klubů
Praktický seminář zaměřený na rozvoj hudebnosti žáků
staršího školního věku. 1. Jeden, dvá, to su já aneb intervaly (problematika výuky intervalů, dva kánony pro intonaci intervalů, tři lidová říkadla, lidová píseň) 2. Příroda a
květiny v hudbě (česká a cizí lidová píseň o jaru, zážitková
pedagogika, rytmická cvičení) 3. Co já vím ? (nácvik kánonu rytmicko-pohybovou hrou, poslechová cvičení, základy hudební teorie, relaxace s hudbou).
MgA. Rafaela Drgáčová
7. květen 2010, 8:30 - 12:30 hodin
areál ZŠ Štefánikova ul., Hradec Králové
400 Kč
S sebou přineste přezůvky.
Mgr. Jaroslav Novák
Garant:
1-10-2-23
ZŠ2
riálu. Využití pleteniny, fáčoviny, vlny a tkalounů. Zhotovení textilních artefaktů, spojení s papírem, knoflíky a
dalším materiálem.
Mgr. Jana Matoušová
12. květen 2010, 8:30 - 12:30 hodin
areál ZŠ Štefánikova ul., Hradec Králové
450 Kč
S sebou přineste starý pletený svetr a tričko, vestu nebo
šálu, zbytky vlny, pytlovinu 50x50 cm nebo jinou podobnou strukturu, l balíček obinadla (co nejširšího), čtrvtku
A3 - 2 ks, A4 - 2 ks (barevné), látací jehlu, háček, nůžky,
lepidlo Herkules, pájku na silikon a 1 arch balicího papíru.
Mgr. Dagmar Konečná
Výtvarné dílny. Hrátky s textilem
Určeno: učitelům MŠ, 1. stupně ZŠ, vychovatelům ŠD a dalším
zájemcům
Obsah: Praktická dílna zaměřená na využití nepotřebného mate-
Lektor:
Termín:
Poplatek:
Poznámka:
NOVINKA
1-10-2-21
Výtvarné dílny. Hrátky s textilem
Určeno: učitelům 2. stupně ZŠ a dalším zájemcům
Obsah: Praktická dílna zaměřená na využití nepotřebného mate-
Výtvarné dílny. Jarní hrátky
Garant:
Určeno: učitelům MŠ, 1. stupně ZŠ a dalším zájemcům
Obsah: Praktická dílna zaměřená na různé výtvarné techniky, hry,
aktivity a inspirace s tématem jara. Seznámení s různými
přírodninami, zbytkovými i odpadovými materiály (látky,
krabice, různé druhy papíru apod.). Inspirace výtvarným
směrem body-artem a objektovým uměním. Praktické vyzkoušení námětů - lodě, netradiční korále, atypický košík
na květiny, zvířátka a sluníčko.
riálu. Využití pleteniny, fáčoviny, vlny a tkalounů. Zhotovení textilních artefaktů, spojení s papírem, knoflíky a
dalším materiálem.
Mgr. Jana Matoušová
12. květen 2010, 13:00 - 17:00 hodin
areál ZŠ Štefánikova ul., Hradec Králové
450 Kč
S sebou přineste starý pletený svetr a tričko, vestu nebo
šálu, zbytky vlny, pytlovinu 50x50 cm nebo jinou podobnou strukturu, l balíček obinadla (co nejširšího), čtrvtku
A3 - 2 ks, A4 - 2 ks (barevné), látací jehlu, háček, nůžky,
lepidlo Herkules, pájku na silikon a 1 arch balicího papíru.
Mgr. Dagmar Konečná
pracoviště Trutnov
2-10-2-01
Výrobky z novinového papíru
Určeno: učitelům 1. stupně ZŠ, vedoucím zájmových kroužků a
77
Estetická výchova, umělecké školství
Termín: 18. březen 2010, 12:30 - 16:30 hodin
dalším zájemcům
SVČ Trutnov, R. Frimla 816
Poplatek: 450 Kč
Poznámka: S sebou přineste 3x věnec (polystyren nebo sláma), jemné
březové proutí na jeden věnec, 5 ks prutů svídy nebo
rovné vrby, břečtanové listy (sáček) nebo mech, kobercovou pásku, vejdunky 20 ks, nadrcené skořápky, peří,
lýko, cibulky, ampule 5 ks, vazačský drát, nůžky, tavnou
pistoli, špendlíky, velikonoční přízdoby.
Garant: Ing. Stanislava Stierandová
Obsah: Výtvarná dílna. Pletení košíků a obalů za použití novino-
Lektor:
Termín:
Poplatek:
Poznámka:
Garant:
vého papíru. Pracovní postup, vlastní práce. Různé náměty a nápady na využití pro velikonoční dekorace.
Iva Moštěková
11. březen 2010, 12:30 - 16:30 hodin
SVČ Trutnov, R. Frimla 816
450 Kč
S sebou přineste novinový papír, špejle, lepidlo Herkules
s hubičkou nebo štětečkem, nůžky, nádobu na oplétání
se zatížením (miska a kámen, širší láhev, kompot ap.) a
přezůvky.
Ing. Stanislava Stierandová
2-10-2-05
REPRÍZA
Výroba šperků
Určeno: učitelům MŠ, 1. stupně ZŠ a vychovatelům školských za-
řízení
2-10-2-02
Obsah: Praktická dílna zaměřená na práci s korálky. Výroba náhr-
Výrobky ze slaného těsta. Velikonoce
Určeno: učitelům MŠ, 1. stupně ZŠ, vychovatelům ŠD a dalším
zájemcům
Obsah: Praktická dílna zaměřená na modelování ze slaného těsta.
Lektor:
Termín:
Poplatek:
Poznámka:
Garant:
Lektor:
Termín:
Ukázka přípravy těsta, modelování a možnosti využití
v práci s dětmi, metodický postup, náměty, vlastní práce.
Velikonoční tématika. Výstava výrobků.
Dana Šritrová
16. březen 2010, 13:00 - 16:30 hodin
ZŠ Komenského 399, Trutnov
450 Kč
S sebou přineste 2-3 krabice s pevným dnem na výrobky
(spíše nízké a široké), váleček na těsto, lis na česnek, štětec, malé nůžky z manikúry, nožík, knoflíky na otiskování,
vlastní vykrajovátka ve tvaru malých kytiček a větší vykrajovátko tvaru vajíčka, struhadlo, kelímek na vodu.
Ing. Stanislava Stierandová
Poplatek:
Poznámka:
Garant:
delníku a náramku na lanku. Výroba náhrdelníku z nylonového vlasce (tzv. motanice). Výroba náramku z paměťového drátu (technika je vhodná i pro předškolní děti).
Eva Klobušníková a Ivana Valášková
27. duben 2010, 13:00 - 16:30 hodin
SVČ Trutnov, R. Frimla 816
600 Kč (včetně materiálu)
S sebou přineste podle svých možností ploché kleště.
Ing. Stanislava Stierandová
REPRÍZA
2-10-2-06
Výroba šperků - ketlování
Určeno: učitelům MŠ, 1. stupně ZŠ a vychovatelům školských za-
řízení
Obsah: Výroba bižuterie technikou ketlování. Použití ketlovacích
2-10-2-03
Velikonoční floristika. Věnce
Určeno: učitelům MŠ a 1. stupně ZŠ
Obsah: Využití tradičních materiálů převážně přírodního charak-
Lektor:
Termín:
Poplatek:
Poznámka:
Garant:
2-10-2-04
Lektor:
Termín:
teru. Zhotovení jarních věnců. Moderní, ale i klasické pojetí s využitím velikonočních přízdob.
Mgr. Jana Matoušová
18. březen 2010, 8:30 - 12:30 hodin
SVČ Trutnov, R. Frimla 816
450 Kč
S sebou přineste 3x věnec (polystyren nebo sláma), jemné
březové proutí na jeden věnec, 5 ks prutů svídy nebo
rovné vrby, břečtanové listy (sáček) nebo mech, kobercovou pásku, vejdunky 20 ks, nadrcené skořápky, peří,
lýko, cibulky, ampule 5 ks, vazačský drát, nůžky, tavnou
pistoli, špendlíky, velikonoční přízdoby.
Ing. Stanislava Stierandová
Poplatek:
Poznámka:
Garant:
jehel, nýtů, kroužků, řetízků a dalších ozdobných komponentů spolu s korálky. Výroba náramku, náhrdelníku,
náušnic. Praktický nácvik techniky.
Eva Klobušníková a Ivana Valášková
27. duben 2010, 9:00 - 12:30 hodin
SVČ Trutnov, R. Frimla 816
500 Kč (včetně materiálu)
S sebou přineste štípací kleštičky, kulaté a ploché kleštičky
(ketlovací).
Ing. Stanislava Stierandová
NOVINKA
2-10-2-07
Výtvarná a floristická dílna. Voda
Určeno: učitelům MŠ, ZŠ, ZUŠ a vychovatelům ŠD
Obsah: Pracovní dílna, která využívá netradičních i tradičních pří-
rodních materiálů k výrobě prostorových tématických dekorací anebo k tvorbě výtvarných prací. Dílna poskytuje
širokou nabídků námětů pro výtvarné a praktické činnosti
na téma Voda.
Lektor: Mgr. Jana Matoušová
Termín: 5. květen 2010, 8:30 - 12:30 hodin
SVČ Trutnov, R. Frimla 816
Velikonoční floristika. Věnce
Určeno: učitelům 2. stupně ZŠ, ZUŠ a vychovatelům ŠD
Obsah: Využití tradičních materiálů převážně přírodního charak-
teru. Zhotovení jarních věnců. Moderní, ale i klasické pojetí s využitím velikonočních přízdob.
Lektor: Mgr. Jana Matoušová
78
Estetická výchova, umělecké školství
Termín: 12. květen 2010, 13:30 - 16:30 hodin
Poplatek: 450 Kč
Poznámka: S sebou přineste čtvrtku A1, A2 - 2x, A3 - 3x, jeden
ZŠ Trutnov, Komenského 399
Poplatek: 400 Kč
Poznámka: Bubny pro účastníky zajištěny.
Garant: Mgr. Alena Ročková
arch balicího papíru (bílý, šedý nebo modrý), kancelářský papír - 15x, hedvábný papír bílý - 1x, anilinové barvy,
temperové barvy, tuš, modrý inkoust, stětce, špejle - 5x,
kelímky, kancelářský provázek, nůžky, lepidlo Herkules,
látací jehlu, silikonovou pájku, silnější fólii nebo sklo.
Garant: Ing. Stanislava Stierandová
2-10-2-08
POKRAČOVÁNÍ
2-10-2-11
Výtvarná a floristická dílna. Voda
Určeno: učitelům MŠ, ZŠ, ZUŠ a vychovatelům ŠD
Obsah: Pracovní dílna, která využívá netradičních i tradičních pří-
Lektor:
Termín:
Poplatek:
Poznámka:
Garant:
2-10-2-09
řízení
Obsah: Postup výroby ručního papíru, využití surovin, různé
rodních materiálů k výrobě prostorových tématických dekorací anebo k tvorbě výtvarných prací. Dílna poskytuje
širokou nabídků námětů pro výtvarné a praktické činnosti
na téma Voda.
Mgr. Jana Matoušová
5. květen 2010, 12:30 - 16:30 hodin
SVČ Trutnov, R. Frimla 816
450 Kč
S sebou přineste čtvrtku A1, A2 - 2x, A3 - 3x, jeden
arch balicího papíru (bílý, šedý nebo modrý), kancelářský papír - 15x, hedvábný papír bílý - 1x, anilinové barvy,
temperové barvy, tuš, modrý inkoust, stětce, špejle - 5x,
kelímky, kancelářský provázek, nůžky, lepidlo Herkules,
látací jehlu, silikonovou pájku, silnější fólii nebo sklo.
Ing. Stanislava Stierandová
druhy zpracování a použití, recyklace, ukázky výrobků.
Lektor: Mgr. Jiří Hruška
Termín: 12. květen 2010, 9:00 - 13:00 hodin
SVČ Trutnov, R. Frimla 816
Poplatek: 500 Kč
Garant: Ing. Stanislava Stierandová
2-10-2-12
Lektor:
Termín:
Poplatek:
Poznámka:
Garant:
Zajímavé materiály a techniky ve výtvarné výchově ZŠ
Určeno: učitelům výtvarné výchovy a pracovních činností ZŠ a dal-
ším zájemcům
Obsah: Výtvarný seminář s využitím různého druhu materiálu.
Pracovní dílna pro žáky s handicapem
Určeno: učitelům speciálním pedagogům, osobním asistentům,
Obsah:
Ruční papír
Určeno: učitelům MŠ, 1. stupně ZŠ a vychovatelům školských za-
Lektor:
Termín:
asistentům pedagoga a dalším zájemcům
Praktická dílna. Seznámení s činnostmi, které zahrnují
prvky bazální stimulace. Kolíková metoda (tkaní). Výrobky s využitím spojení pedigu a keramiky, kartonu
nebo překližky. Práce s papírem na podložce, jednoduchá ubrousková technika ke zdobení.
Marta Švehlová
11. květen 2010, 12:00 - 16:00 hodin
SVČ Trutnov, R. Frimla 816
400 Kč
S sebou přineste barevný papír, různé barvy krepového
papíru, nůžky, lepidlo na papír (Herkules), kulatý štětec
č. 6, malé štípací kleště, šídlo nebo silnější krátkou jehlici,
podle možností větší dřevěné korálky, utěrku nebo hadr.
Ing. Stanislava Stierandová
Poplatek:
Poznámka:
Garant:
Provázky, dřevovina, papírovina, vosková batika trochu
jinak ap. Zásobník nápadů. Pojetí výtvarné výchovy způsobem, který rozvíjí u žáků zájem a podporuje u nich formování názoru a kladného vztahu k výtvarnému umění.
Mgr. Jaroslava Zielińska
13. květen 2010, 13:00-17:00 hodin
ZŠ Trutnov, Komenského 399
450 Kč
S sebou přineste bavlněnou bílou látku 100x80 cm, anilinové barvy, široký štětec nebo malířský plochý štětec 3 cm
široký, 2 ks svíčky vysoké z bílého vosku, ruličku alobalu,
kelímek na vodu, podložku na lavici a pracovní oděv.
Ing. Stanislava Stierandová
pracoviště Rychnov nad Kněžnou
3-10-2-01
Výtvarné dílny. Automatická kresba
Určeno: vychovatelům ŠD, učitelům výtvarné výchovy ZŠ, třídním
NOVINKA
učitelům a dalším zájemcům
2-10-2-10
Obsah: Pracovní dílna. Kresba i malba jako nástrojem poznání
Hra na rytmické nástroje II
Určeno: pedagogickým pracovníkům všech typů škol a školských
zařízení
Lektor:
Termín:
Obsah: Další prožitkový seminář s praktickým vyzkoušením jed-
noduchých základních bubnovacích technik na djembe.
Cítění a sdílení rytmu. Společné prožívání a vytváření
společného rytmu jako jedna z nejpřirozenějších forem
komunikace. Uvolnění atmosféry ve skupině a naladění
se na společný rytmus, umění naslouchat ostatním, ale
i dokázat říct na buben ve správnou chvíli to pravé.
Lektor: Mgr. Jan Vorlíček
Poplatek:
Poznámka:
Garant:
79
sebe sama, relaxace, uklidnění, naladění. Využití při práci
s dětmi.
Mgr. Zuzana Weissová
11. únor 2010, 13:00 - 16:00 hodin
Javornická 1501, Rychnov n. Kn.
400 Kč
S sebou přineste čisté bílé kancelářské papíry a čtvrtky
formátu A4, pastelky (všechny barvy), ořezávátko, obyčejnou tužku.
Mgr. Hana Šípková
Estetická výchova, umělecké školství
3-10-2-02
Výtvarné dílny. Mléko, sůl a krupice nejen
v kuchyni
Obsah: Nové nápady, podněty a inspirace do hodin hudební vý-
Určeno: učitelům výtvarné výchovy a pracovních činností ZŠ, vy-
chovatelům ŠD a dalším zájemcům
Obsah: Praktický seminář zabývající se náměty na zábavné čin-
Lektor:
Termín:
Poplatek:
Poznámka:
Garant:
Lektor:
Termín:
nosti v oblasti výtvarné výchovy. Práce s netradičními
materiály. Kreslení do mléka, do soli, do krupice, kouzla
s potravinářskou fólií.
Mgr. Zuzana Weissová
11. únor 2010, 9:00 - 12:00 hodin
Javornická 1501, Rychnov n. Kn.
400 Kč
S sebou přineste obyčejnou tužku, nůžky, bílou látku cca
20x20cm (ideální staré prostěradlo), lihový fix, barevné
křídy (školní na tabuli), misku, mléko (stačí odlít do uzavíratelné sklenice), čtvrtky A4 či větší, sůl, lepidlo, voskové
barvy, vodové barvy, kelímek na vodu, štětce, inkoust, krupici, barevné tuše, špejle, potravinovou fólii.
Mgr. Hana Šípková
Poplatek:
Poznámka:
Garant:
NOVINKA
3-10-2-06
zařízení, dalším zájemcům
Obsah: Víkendové setkání zaměřené na nácvik výtvarných tech-
Jak pracovat s mandalou
Určeno: učitelům MŠ, ZŠ, vychovatelům ŠD a dalším zájemcům
Obsah: Tvůrčí výtvarná dílna zaměřená na kresbu trochu jinak.
Lektor:
Termín:
Poplatek:
Poznámka:
Garant:
3-10-2-04
Výtvarný víkend. Chráněné dílny Kopeček II
Určeno: pedagogickým pracovníkům všech typů škol a školských
NOVINKA
3-10-2-03
chovy ve vokálních, poslechových, instrumentálních i hudebně pohybových činnostech. Propojení všech těchto aktivit.
doc. PhDr. Ivana Ašenbrenerová
12. březen 2010, 8:00 - 13:00 hodin
Javornická 1501, Rychnov n. Kn.
450 Kč
Na semináři bude možnost zakoupit materiály a publikace.
Mgr. Hana Šípková
Hry s barvami, relaxace pastelkou. Mandaly, kruhový tvar,
působení a význam jednotlivých barev použitých v obrázcích. Význam tvarů a obrazců. Kde lze najít mandaly
(květy, letokruhy stromů, pavučiny...).
Alena Končická
12. únor 2010, 13:00 - 16:00 hodin
Javornická 1501, Rychnov n. Kn.
400 Kč
S sebou přineste čisté bílé papíry formát A4 nebo čtvrtky,
pastelky (větší škálu barev), ořezávátko, obyčejnou tužku,
kružítko.
Mgr. Hana Šípková
Lektor:
Termín:
Poplatek:
Poznámka:
Velikonoční floristika. Věnce
Garant:
nik. Keramická dílna - modelování z plátu, odlévání a čištění lité keramiky, glazování, točení na kruhu... Tkalcovská dílna - praní, česání a spřádání vlny na kolovrátku, filcování, barvení látek i ovčí vlny. Košíkářská dílna - pletení
nejrůznějších košů a ošatek z vrbového proutí a pedigu
a další výtvarné techniky využitelné pro práci s dětmi ve
školách a při volnočasových aktivitách. Seznámení s činností Sdružení Neratov a prostředím chráněných dílen
Kopeček.
Vladislav Bukáček a kolektiv
28. – 29. květen 2010, PÁ od 16:00, SO do 15:00 hodin
Sdružení Neratov - Kopeček, Bartošovice č. p. 15
1 200 Kč (včetně materiálu)
S sebou přineste pracovní oděv, spací pytel, karimatku,
domácí obuv a věci osobní potřeby. Ubytování a stravování (večeře, snídaně, oběd) bude účastníky hrazeno v hotovosti na místě. Doprava do místa konání individuální.
Mgr. Jiří Zeman
Určeno: učitelům 2. stupně ZŠ, ZUŠ, vychovatelům školských za-
řízení a dalším zájemcům
Obsah: Využití tradičních materiálů převážně přírodního charak-
Lektor:
Termín:
Poplatek:
Poznámka:
Garant:
teru. Zhotovení velikonočních a jarních věnců. Praktické
ukázky, zhotovení výrobků. Moderní, ale i klasické pojetí
s využitím velikonočních přízdob.
Mgr. Jana Matoušová
24. únor 2010, 13:00 - 17:00 hodin
Javornická 1501, Rychnov n. Kn.
400 Kč
S sebou přineste 3x věnec (polystyren nebo sláma), jemné
březové proutí na jeden věnec, 5 ks prutů svídy nebo
rovné vrby, břečtanové listy (sáček) nebo mech, kobercovou pásku, vejdunky 20 ks, nadrcené skořápky, peří,
lýko, cibulky, ampule 5 ks, vazačský drát, nůžky, tavnou
pistoli, špendlíky, velikonoční přízdoby.
Mgr. Hana Šípková
pracoviště Jičín
4-10-2-01
vatelům ŠD a dalším zájemcům
Obsah: Kresba a malba jako nástroj poznání sebe sama, relaxace,
uklidnění, naladění. Osobní konzultace.
Lektor: Mgr. Zuzana Weissová
Termín: 12. únor 2010, 8:00 - 13:00 hodin
ZŠ Jičín, Železnická 460
Poplatek: 400 Kč
Poznámka: S sebou přineste čisté bílé kancelářské papíry a čtvrtky
formátu A4, pastelky (všechny barvy), ořezávátko, obyčejnou tužku.
Garant: Bc. Eva Kuncová
NOVINKA
3-10-2-05
Hudba hrou
Výtvarné dílny. Automatická kresba II
Určeno: učitelům MŠ, výtvarné výchovy, třídním učitelům, vycho-
ZŠ
Určeno: učitelům hudební výchovy na ZŠ, hudební nauky na ZUŠ
POKRAČOVÁNÍ
80
Estetická výchova, umělecké školství
4-10-2-02
Výtvarné dílny. Krabice a krabičky
Poplatek: 400 Kč
Poznámka: S sebou přineste barevné papíry, čtvrtky, pastelky, oby-
Určeno: učitelům MŠ, 1. stupně ZŠ a vychovatelům ŠD
Obsah: Praktická dílna zaměřená na tvoření z papíru. Výroba de-
Lektor:
Termín:
Poplatek:
Poznámka:
Garant:
4-10-2-03
čejnou tužku, nůžky, řežáček či nůž, pravítko, lepidlo,
izolepu.
Garant: Bc. Eva Kuncová
korativních papírových krabiček. Náměty lze využít ke
Svátku matek, na konec školního roku nebo jiným příležitostem.
Eva Klobušníková a Ivana Valášková
25. únor 2010, 9:00 - 13:00 hodin
ZŠ Jičín, Železnická 460
400 Kč (včetně materiálu)
S sebou přineste nůžky, lepidlo na papír, složku barevných
papírů.
Bc. Eva Kuncová
4-10-2-06
Určeno: učitelům MŠ, 1. stupně ZŠ a vychovatelům školských za-
řízení
Obsah: Výtvarná dílna zaměřená na techniku malování horkým
Lektor:
Termín:
Dekorování skla a porcelánu
Určeno: učitelům výtvarné výchovy a pracovních činností MŠ, ZŠ,
vychovatelům školských zařízení a dalším zájemcům
Poplatek:
Poznámka:
Obsah: Praktická dílna s ukázkou dekorování skla a porcelánu.
Lektor:
Termín:
Poplatek:
Poznámka:
Garant:
4-10-2-04
Různé možnosti a náměty dekorování, které lze využít pro
různé příležitosti. Vypalování v troubě.
Hana Zyklová
12. březen 2010, 8:30 - 12:30 hodin
ZŠ Jičín, Železnická 460
400 Kč
S sebou přineste různé štětce, kelímek na vodu, hadřík,
nůžky, tužku, papír, pinzetu, pracovní oděv, bílý porcelán,
případně sklo k dekorování (hrneček s šálkem, dezertní
talířek, svícínek apod.). Další materiál k zakoupení na
místě.
Bc. Eva Kuncová
Garant:
4-10-2-07
Poplatek:
Poznámka:
Garant:
Výtvarné dílny. Twist art
zájemcům
Obsah: Pracovní dílna zaměřená na výrobu různých květin a ji-
ných dekorativních tvarů z papírových provázků.
Lektor: Mgr. Zuzana Weissová
Termín: 23. duben 2010, 8:00 - 12:00 hodin
Papírový pedig - pleteme z papíru II
ZŠ Jičín, Železnická 460
Poplatek: 400 Kč
Poznámka: Akce přesunuta z minulého pololetí. S sebou přineste včelařský drát, obyčejnou tužku a nůžky.
Garant: Bc. Eva Kuncová
ření nápadité a finančně nenáročné dekorace se vzhledem
pedigového proutí. Nácvik a vlastní výroba košíku. Vzory
pro další výrobky.
Kateřina Brožová
23. březen 2010, 13:00 - 17:00 hodin
ZŠ Jičín, Železnická 460
400 Kč
S sebou přineste již smotané ruličky z novinového papíru
- 100 až 200 ks (lze i více), lepidlo na papír v tubě, Herkules, plochý štětec, nůžky, dřevěné kolíčky (asi 20-30 ks),
nádobu na tvar košíku.
Bc. Eva Kuncová
4-10-2-08
Výtvarná dílna
Určeno: učitelům MŠ, ZŠ, vychovatelům ŠD a dalším zájemcům
Obsah: Praktická výtvarná dílna zaměřená na vytváření šperků,
Lektor:
Termín:
POKRAČOVÁNÍ
4-10-2-05
voskem. Seznámení s technikou, pomůckami, finančně
dostupným materiálem. Nácvik techniky. Kombinace výrobků s jinými technikami (obrázky, přáníčka, koláže....).
Svatava Volšičková
31. březen 2010, 9:00 - 12:00 hodin
ZŠ Jičín, Železnická 460
400 Kč
Technika je vhodná i pro nevýtvarníky. S sebou přineste
obyčejnou žehličku (ne napařovací) nebo malou cestovní
žehličku, 3 výtisky novin, papírové kuchyňské utěrky,
tužku, nůžky, pravítko, voskovky (ne čínské výroby, ideální jsou od firmy KOH-I-NOOR s přídavkem včelího
vosku), flanelový hadřík.
Bc. Eva Kuncová
Určeno: vychovatelům ŠD, učitelům výtvarné výchovy a dalším
Určeno: učitelům MŠ, vychovatelům ŠD a dalším zájemcům
Obsah: Pokračování praktického semináře zaměřeného na vytvá-
Lektor:
Termín:
Enkaustika
Poplatek:
Poznámka:
Výtvarné dílny. Hrátky s papírem
Určeno: vychovatelům školských zařízení, učitelům výtvarné vý-
chovy a dalším zájemcům
Garant:
Obsah: Další z nápadů a námětů na využití papíru jako dostup-
ného materiálu. Práce s různými druhy papírů, koláže,
různé druhy papírového tkaní.
Lektor: Mgr. Zuzana Weissová
Termín: 24. březen 2010, 8:00 - 12:00 hodin
ZŠ Studenec
4-10-2-09
sádrová razítka a textilní tvorbu. Indiánská batika a použití engoby při práci s hlínou. Návrh, zdobení trika. Námět na šperk, vlastní tvorba, vypalování. Výroba razítka.
Mgr. Blanka Kalátová-Lisá
26. duben 2010, 14:00 - 18:00 hodin
ZŠ Jičín, Železnická 460
400 Kč
S sebou přineste vyprané triko (nejlépe bílé), plochý štětec, špachtli od nanuku, umělohmotnou lžičku.
Bc. Eva Kuncová
Základy košíkářského řemesla. Pletení z pedigu
Určeno: pedagogickým pracovníkům všech typů škol a dalším zá-
jemcům
81
Estetická výchova, umělecké školství
zařízení
Obsah: Praktická dílna vhodná pro začátečníky. Úvod do historie
Lektor:
Termín:
Poplatek:
Poznámka:
Garant:
Obsah: Cyklus 8 praktických seminářů. 1. SRUBY - výroba pol-
košíkářství, seznámení s materiály a pomůckami, úprava
materiálů. Seznámení s technikou pletení z pedigu od základů až po zhotovení finálního výrobku (základy dna,
vazeb a zavírek). Použití zdobných prvků (korále, mořská
tráva atd.). Praktický nácvik.
Štěpánka Moravcová
3. květen 2010, 13:00 - 18:00 hodin
ZŠ Jičín, Železnická 460
400 Kč
S sebou přineste zahradnické nůžky, řezák, dřevěné prkénko, starší ručník na kolena, šídlo nebo pletací jehlici
č.2 - 3, 2 kolíčky na prádlo, dřevěné či keramické korálky.
Bc. Eva Kuncová
Lektor:
Termín:
pracoviště Náchod
5-10-2-01
Kurz artefiletiky ve výtvarné výchově
Určeno: učitelům výtvarné výchovy ZŠ, SŠ a dalším zájemcům
Obsah: Praktický kurz. Nové pojetí výtvarné výchovy, které klade
Lektor:
Termín:
Poplatek:
Garant:
důraz na žákovskou reflektivní komunikaci doprovázející výtvarný projev. Respekt k individualitě žáků a snaha
poskytnout jim co nejvíce příležitostí ke svobodnému projevu, ať již za pomoci výtvarných prostředků, nebo v doprovodném dialogu. Východiskem pro teorii i praxi artefiletiky je umělecký zážitek z výtvarné tvorby nebo z výtvarného vnímání. Obsah lekcí: 1. Barvy - přesah do estetiky
(působení barev na psychiku, symbolika barev, sémantický barvový diferenciál. 2. Projektivní úloha výtvarného
projevu, symbolika, možná úskalí interpretace díla, ontogeneze sémantické funkce symbolů. 3. Interaktivní techniky - spolupráce a prožitek blízkosti s druhým člověkem
nebo skupinou nad tvorbou díla nebo výsledkem výtvarné
činnosti. 4. Symbolika pohádek a snů, narativní a paradigmatická povaha příběhů, imaginace. Každý blok teoretická část - základní rozlišení pojmů a terminologie,
nástin různých výkladových rámců. Praktická část - práce
s tématem, téma jako výchozí koncept pro zážitek a reflexi
osobních rýznamů a transformaci do různých výrazů.
PhDr. Mariana Bažantová
10. únor 2010, 9:00 - 15:00 hodin
ZUŠ Náchod, Komenského 265, výtvarný ateliér, 2. poschodí
11. únor 2010, 9:00 - 15:00 hodin
ZUŠ Náchod, Komenského 265, výtvarný ateliér, 2. poschodí
12. únor 2010, 9:00 - 15:00 hodin
ZUŠ Náchod, Komenského 265, výtvarný ateliér, 2. poschodí
13. únor 2010, 9:00 - 15:00 hodin
ZUŠ Náchod, Komenského 265, výtvarný ateliér, 2. poschodí
2 000 Kč
Mgr. Veronika Štěpánová
Poplatek:
Poznámka:
Garant:
5-10-2-03
Výtvarné dílny. Zdobíme textil a trička
Určeno: učitelům ZŠ, SŠ a dalším zájemcům
Obsah: Praktická dílna zaměřená na různé techniky úpravy tex-
tilu.
Lektor: PaedDr. Hana Vavřínová a Mgr. Martina Horká
Termín: 16. únor 2010, 9:00 - 12:00 hodin
DDM Bájo Česká Skalice, Husovo náměstí 3
Poplatek: 350 Kč
Poznámka: S sebou 2 - 3 tmavá i světlá jednobarevná trička nebo jiné
oděvy z přírodního materiálu (bavlna, len), nůžky, několik
kusů starých novin, pracovní oděv, přezůvky.
Garant: Mgr. Veronika Štěpánová
5-10-2-04
Netradiční výtvarné techniky. Linoryt
Určeno: učitelům 2. stupně ZŠ a SŠ
Obsah: Cyklus dvou pracovních dílen, které se budou věnovat
technice linorytu. Ukázka grafických prací. Základy linorytu. Tvorba jednoduchých linorytů.
Lektor: Mgr. Jan Netušil
Termín: 3. březen 2010, 9:00 - 12:30 hodin
ZUŠ J. Falty Náchod, Komenského 265, výtvarný ateliér,
2. poschodí
24. březen 2010, 9:00 - 12:30
ZUŠ J. Falty Náchod, Komenského 265, výtvarný ateliér,
2. poschodí
NOVINKA
5-10-2-02
štáře o velikosti 40 x 40 cm. 2. RYCHLÉ POSTUPY tvorba vánočního prostírání o velikosti 60 x 40 cm. 3.
ONE FABRIC QUILT - výroba ubrusu. 4. KALEIDOSKOPY - výroba většího ubrusu. 5. FLIC FLAC - výroba
polštáře, ubrusu, prostírání nebo tašky. 6. WATERCOLOUR - květinové mozaiky - skládání vzorů a obrazců
ze čtverečků stejné velikosti, výroba polštářku 50 x 50
cm nebo nástěnného textilního obrázku. 7. KOUZELNÉ
DLAŽDICE - výroba pokrývky 120 x 120 cm. 8. ŠITÍ NA
PAPÍR a PATCHWORK BEZ JEHLY - výroba vánoční
ozdoby.
Ing. Magdaléna Pohlová, JUDr. Bohumila Máchová a
Mgr. Eva Malinová
15. únor 2010, 15:30 - 18:30 hodin
Náchod - Hamra, Pražská 1759
22. únor 2010, 15:30 - 18:30 hodin
Náchod - Hamra, Pražská 1759
1. březen 2010, 15:30 - 18:30 hodin
Náchod - Hamra, Pražská 1759
8. březen 2010, 15:30 - 18:30 hodin
Náchod - Hamra, Pražská 1759
15. březen 2010, 15:30 - 18:30 hodin
Náchod - Hamra, Pražská 1759
22. březen 2010, 15:30 - 18:30 hodin
Náchod - Hamra, Pražská 1759
29. březen 2010, 15:30 - 18:30 hodin
Náchod - Hamra, Pražská 1759
5. duben 2010, 15:30 - 18:30 hodin
Náchod - Hamra, Pražská 1759
2 000 Kč
Vlastní šicí stroj vítán.
Mgr. Veronika Štěpánová
Kurz patchworku
Určeno: pedagogickým pracovníkům všech typů škol a školských
82
Estetická výchova, umělecké školství
Poplatek: 650 Kč
Poznámka: S sebou přineste pracovní oděv a libovolně velkou tabulku
5-10-2-08
pevnějšího linolea.
Určeno: učitelům 1. stupně ZŠ, vychovatelům ŠD a dalším zájem-
cům
Garant: Mgr. Veronika Štěpánová
5-10-2-05
Obsah: Praktický seminář zabývající se náměty na zábavné čin-
Jarní náměty pro výtvarné a pracovní aktivity.
Přáníčka
Lektor:
Termín:
Určeno: učitelům 1. stupně ZŠ, vychovatelům ŠD a dalším zájem-
cům
Obsah: Praktická dílna zaměřená na výrobu přání z papíru vy-
Lektor:
Termín:
Poplatek:
Poznámka:
Garant:
Výtvarné dílny. Mléko, sůl a krupice nejen
v kuchyni
pichovanou technikou. Náměty na přání k Svátku matek
i k jiným příležitostem.
Hana Zyklová
5. březen 2010, 9:00 - 12:00 hodin
Náchod - Hamra, Pražská 1759, nebo
5. březen 2010, 12:30 - 15:30 hodin
Náchod - Hamra, Pražská 1759
350 Kč
Na přihlášce vyznačte zvolený čas. S sebou přineste
nůžky, tyčinkové lepidlo, obyčejnou tužku.
Mgr. Veronika Štěpánová
Poplatek:
Poznámka:
Garant:
nosti v oblasti výtvarné výchovy. Práce s netradičními
materiály. Kreslení do mléka, do soli, do krupice, kouzla
s potravinářskou fólií.
Mgr. Zuzana Weissová
31. březen 2010, 9:00 - 13:00 hodin
ZUŠ Náchod, Komenského 265, výtvarný ateliér, 2. poschodí
400 Kč
S sebou přineste obyčejnou tužku, nůžky, bílou látku cca
20 x 20 cm (ideální je staré prostěradlo), lihový fix, barevné křídy (na školní tabuli), misku, mléko (stačí odlít
do uzavíratelné sklenice), čtvrtky A4 či větší, sůl, lepidlo,
voskové barvy, vodové barvy, kelímek na vodu, štětce, inkoust, krupice, barevné tuše, špejle a potravinovou fólii.
Mgr. Veronika Štěpánová
NOVINKA
5-10-2-09
Výtvarné techniky. Automatická kresba
Určeno: učitelům 1. stupně ZŠ, vychovatelům ŠD a dalším zájem5-10-2-06
Výtvarná a floristická dílna. Jaro s květinou
cům
Obsah: Pracovní dílna. Kresba i malba jako nástrojem poznání
ZŠ2
Určeno: učitelům 2. stupně ZŠ a dalším zájemcům
Obsah: Praktická dílna. Květiny, přírodní materiály, pletivo - zá-
Lektor:
Termín:
Poplatek:
Poznámka:
Garant:
5-10-2-07
Lektor:
Termín:
klad velikonočních květinových dekorací vhodných na
stůl, ale i do prostor. Trendy jara 2010.
Mgr. Jana Matoušová
10. březen 2010, 8:00 - 12:00 hodin
ZUŠ Náchod, Komenského 265, výtvarný ateliér, 2. poschodí, nebo
10. březen 2010, 13:00 - 17:00 hodin
ZUŠ Náchod, Komenského 265, výtvarný ateliér, 2. poschodí
450 Kč
Na přihlášce vyznačte zvolený čas. S sebou přineste pletivo 50 x 50 cm, 3 x noviny, hedvábný papír - 1 x přírodní,
1 x bílý nebo bílý balicí papír, peří, úzké stužky, lýko,
kleště, tavnou pistoli, vazačský drát, sáček cibulových slupek, velké břečťanové listy (asi 20 ks), bílou vázu nebo
květináč, kostku zeleného oásisu, 2 x nafukovací balónek,
20 vejdunků.
Mgr. Veronika Štěpánová
Základy pěvecké techniky
Poplatek:
Poznámka:
Garant:
5-10-2-10
Poplatek:
Garant:
Řemeslná dílna. Bambule
Určeno: učitelům 1. stupně ZŠ, vychovatelům ŠD a dalším zájem-
cům
Obsah: Praktická dílna zaměřená na tvorbu figurek, šperků a oz-
dob z bambulí různých barev i velikostí.
Lektor: ak. mal. Alina Jašková
Termín: 7. duben 2010, 11:00 - 14:00 hodin
Náchod - Hamra, Pražská 1759
Poplatek: 350 Kč
Poznámka: S sebou přineste karton (víko z krabice nebo bambulko-
ZŠ
vač), barevné kousky vlny, lýka apod., kousky filce a barevných papírů a kartonů, nůžky, tužku, kružítko, lepidlo
Herkules a jehlu (silnější - na protahování vlny).
Garant: Mgr. Veronika Štěpánová
Určeno: učitelům hudební výchovy ZŠ, ZUŠ a dalším zájemcům
Obsah: Praktický seminář zaměřený na dechovou, artikulační
Lektor:
Termín:
sebe sama, relaxace, uklidnění, naladění. Využití při práci
s dětmi.
Mgr. Zuzana Weissová
31. březen 2010, 13:00 - 17:00 hodin
ZUŠ Náchod, Komenského 265, výtvarný ateliér, 2. poschodí
400 Kč
S sebou přineste čisté bílé kancelářské papíry a čtvrtky formátu A4, čtvrtky, pastelky (všechny barvy), ořezovátko,
obyčejnou tužku.
Mgr. Veronika Štěpánová
techniku, vokály ve zpěvu, spojení rezonancí, rejstříky,
posazení hlasu, druhy hlasu, druhy zpěvu.
Mgr. Dana Krausová
23. březen 2010, 9:00 - 13:00 hodin
ZUŠ Náchod, Komenského 265
400 Kč
Mgr. Veronika Štěpánová
NOVINKA
5-10-2-11
Řemeslná dílna. Šperky z papíru
Určeno: učitelům 1. stupně ZŠ, vychovatelům ŠD a dalším zájem-
cům
83
Estetická výchova, umělecké školství
Obsah: Praktická dílna zaměřená na výrobu papírových šperků za
Lektor:
Termín:
Poplatek:
Poznámka:
Garant:
Poplatek: 350 Kč
Poznámka: Na přihlášce vyznačte zvolený čas. S sebou přineste 2x
použití technik jako je lití nebo vrstvení papírové hmoty
stáčením, protahováním a překládáním potištěných papírů a technikou origami.
ak. mal. Alina Jašková
7. duben 2010, 14:30 - 17:30 hodin
Náchod - Hamra, Pražská 1759
350 Kč
S sebou přineste hedvábný papír, origami papíry jednobarevné nebo s drobným vzorem, bílý kancelářský papír, barevný papír potištěný (např. barevné obrázky různých struktur z časopisů), nůžky, řezák, pravítko s ryskou,
tužku, hladítko, lepidlo Herkules, tapetové lepidlo, malý
štěteček, menší nádobu na lak, bezbarvý lak, kolíčky na
prádlo, špejle, vázací drát, kleštičky, korálky, nitě, stužky,
kůžičky na navlékání, bižuterní kovodíly, kousky vatelínu
a vánoční formičky.
Mgr. Veronika Štěpánová
noviny, 1x hedvábný papír, 1x krepový papír, 3 m střihového papíru, 1x balicí papír, 2x klacek dlouhý 1m, 5m
silnějšího drátu na konstrukce, vazačský drát, pletivo 50 x
100 cm, 2x nafukovací balónek, provázek, kleště, tavnou
pistoli, lepidlo Herkules, nůžky, misku, hadřík.
Garant: Mgr. Veronika Štěpánová
5-10-2-13
Řemeslná dílna. Smaltování bez pícky II
Určeno: učitelům 2. stupně ZŠ, SŠ a dalším zájemcům
Obsah: Volné pokračování dílny z minulého pololetí. Práce
Lektor:
Termín:
Poplatek:
Poznámka:
Garant:
s barvami Efcolor, které se zapékají při teplotě 150
stupňů. Výroba drobných šperků.
PaedDr. Hana Vavřínová a Mgr. Martina Horká
11. květen 2010, 9:00 - 12:00 hodin
DDM Bájo Česká Skalice, Husovo náměstí 3
500 Kč
S sebou přineste pracovní oděv a obuv, nůžky a pilníky na
plech.
Mgr. Veronika Štěpánová
POKRAČOVÁNÍ
5-10-2-12
Výtvarná a floristická dílna. Objekty pro
školní chodby
5-10-2-14
Určeno: učitelům ZŠ, SŠ a dalším zájemcům
Obsah: Praktická dílna zaměřená na tvorbu prostorových objektů
Základy pěvecké interpretace různých období od renesance až po romantismus
Určeno: učitelům ZŠ, ZUŠ a dalším zájemcům
Obsah: Renesanční píseň (světská a duchovní), jednohlas, více-
z přírodních materiálů, pletiva a drátu dle ročního odbobí.
Vhodné způsoby propojování různých materiálů a využití
jejich vlastností. Snadné postupy a náměty pro celý rok.
Lektor: Mgr. Jana Matoušová
Termín: 28. duben 2010, 8:00 - 12:00 hodin
ZUŠ Náchod, Komenského 265, výtvarný ateliér, 2. poschodí, nebo
28. duben 2010, 13:00 - 17:00 hodin
ZUŠ Náchod, Komenského 265, výtvarný ateliér, 2. poschodí
Lektor:
Termín:
Poplatek:
Garant:
hlas, barokní opera, zdobení, kadace, afektová teorie a
jiné barokní žánry, klasicistní píseň, kantáta, oratorium,
harmonická dokonalost, romantická píseň, programní a
absolutní hudba. Ukázky a nácvik písní dle výběru.
Mgr. Dana Krausová
24. květen 2010, 9:00 - 13:00 hodin
ZUŠ J. Falty Náchod, Komenského 265
400 Kč
Mgr. Veronika Štěpánová
Doporučujeme dále:
⇒ 1-02-2-02
⇒ 3-01-2-05
⇒ 3-01-2-12
⇒ 3-02-2-02
⇒ 3-02-2-04
Veselé pískání . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . s. 39
Jak předejít problémům s hlasem . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . s. 33
Emoce v pohybu. Živly Země a Voda . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . s. 34
Velikonoční floristika pro malé . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . s. 43
Hudební hrátky. Muzikoterapie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . s. 44
84
OBOROVÁ SKUPINA 11
Odborné předměty, odborné školství
Poplatek: bez poplatku
Poznámka: S sebou přineste RVP, ŠVP. Program je součástí projektu
pracoviště Hradec Králové
Kurilulum S, který je financován z OP VK.
1-11-2-01
Garant: Ing. Stanislava Stierandová
Seminář pro vedoucí pracovníky a koordinátory ŠVP SOV - obory vzdělávání skupiny E
NOVINKA
1-11-2-04
Určeno: vedoucím pracovníkům SŠ a koordinátorům ŠVP
Obsah: Přípravné práce při tvorbě ŠVP, formální náležitosti ŠVP,
Lektor:
Termín:
Poplatek:
Poznámka:
Garant:
rozpracování obsahu vzdělávání v RVP do ŠVP, začlenění
kompetencí a průřezových témat. Tvorba učebního plánu.
Učební osnovy. Profil absolventa oboru.
Mgr. Alena Kloučková
3. únor 2010, 13:00 - 17:00 hodin
areál ZŠ Štefánikova ul., Hradec Králové
bez poplatku
S sebou přineste RVP, případně rozpracované ŠVP. Program je součástí projektu Kurilulum S, který je financován z OP VK.
Ing. Stanislava Stierandová
Lektor:
Termín:
Poplatek:
Poznámka:
NOVINKA
Nejčastější nedostatky ŠVP SOV - obory vzdělávání skupiny H
Garant:
Určeno: vedoucím pracovníkům SOŠ a koordinátorům ŠVP
Obsah: Nejčastější nedostatky v rozpracování obsahu rámcového
1-11-2-05
1-11-2-02
Lektor:
Termín:
Poplatek:
Poznámka:
Garant:
borný výcvik, jejich začlenění do učebního plánu a do
rozvržení týdnů ve školním roce. Učební osnova, její náležitosti. Tvorba výsledků vzdělávání a učiva, vztah k odborným předmětům. Rozvržení učebního dne. Organizace vyučování ve vztahu k pracovně právním předpisům,
BOZP, povinná dokumentace, smluvní zajištění praktického vyučování. Diskuse, výměna zkušeností.
Mgr. Jaroslav Kadlec
8. duben 2010, 13:00 - 17:00 hodin
areál ZŠ Štefánikova ul., Hradec Králové
bez poplatku
S sebou přineste RVP a učební osnovu odborého výcviku
nebo učební praxe. Program je součástí projektu Kurilulum S, který je financován z OP VK.
Ing. Stanislava Stierandová
Módní trendy v oděvním průmyslu
Určeno: učitelům odborných předmětů SŠ a dalším zájemcům
Obsah: Trend jako základ módnosti. Módní trendy neboli trendy
vzdělávacího programu do školního vzdělávacího programu, nedostatky v učebním plánu. Rozvržení týdnů ve
školním roce. Učební osnovy. Formální náležitosti ŠVP.
Mgr. Alena Kloučková
4. únor 2010, 14:00 - 17:00 hodin
areál ZŠ Štefánikova ul., Hradec Králové
bez poplatku
S sebou přineste RVP, ŠVP. Program je součástí projektu
Kurilulum S, který je financován z OP VK.
Ing. Stanislava Stierandová
Lektor:
Termín:
NOVINKA
1-11-2-03
Praktické vyučování a ŠVP
Určeno: učitelům praktického vyučování a dalším zájemcům
Obsah: Praktické vyučování v ŠVP. Učební a odborná praxe, od-
Poplatek:
Poznámka:
Garant:
Nejčastější nedostatky ŠVP SOV - obory vzdělávání skupiny L, M
všeobecně jako součást našeho života. Rozdíl mezi módním trendem a výstřelkem. Práce speciálních trendových
center ve světě. Práce designérů, módní boom. Prognóza
trendů v 1- 2 letém předstihu i pro laickou veřejnost. Současné módní styly, stavba šatníku pro určitou profesi. Jak
zabalit kufr na služební cestu. Jak poradit manželovi v oblékání apod.
ak. mal. Nina Provaan Smetanová
13. duben 2010, 12:00 - 15:30 hodin
areál ZŠ Štefánikova ul., Hradec Králové
500 Kč
S sebou přineste obuv na přezutí.
Mgr. Alena Ročková
NOVINKA
Určeno: vedoucím pracovníkům SOŠ a koordinátorům ŠVP
Obsah: Nejčastější nedostatky v rozpracování obsahu rámcového
1-11-2-06
vzdělávacího programu do školního vzdělávacího programu, nedostatky v učebním plánu. Rozvržení týdnů ve
školním roce. Učební osnovy. Formální náležitosti ŠVP.
Lektor: Mgr. Alena Kloučková
Termín: 17. únor 2010, 14:00 - 17:00 hodin
areál ZŠ Štefánikova ul., Hradec Králové
Výuka se zaměřením na finanční gramotnost
Určeno: učitelům odborných předmětů s ekonomickým zaměře-
ním SŠ
Obsah: Seminář zaměřený na práci s nově vydávanou publikací
(2. díl příručky vydané před rokem), která obsahuje zadání a řešení krátkých i souvislých úloh ve výuce finanční
gramotnosti. Rozbor úloh a metodiky výuky. Diskuse.
85
Odborné předměty, odborné školství
Lektor: Ing. Petr Klínský
Termín: 26. duben 2010, 9:00 - 14:00 hodin
Poplatek: 500 Kč
Poznámka: S sebou vezměte příručku Finanční gramotnost - úlohy a
areál ZŠ Štefánikova ul., Hradec Králové
metodika vydanou NÚOV.
Garant: Mgr. Marcela Nováková
NOVINKA
Doporučujeme dále:
⇒ 1-01-2-01
⇒ 1-07-2-02
⇒ 2-01-2-05
⇒ 5-01-2-02
Studium pedagogiky A . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Eto-ekologie a sociobiologie primátů . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Výukové metody . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Jak motivovat žáka střední odborné školy nebo učiliště . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
86
s. 25
s. 65
s. 31
s. 36
OBOROVÁ SKUPINA 12
Informatika
Poplatek:
Garant:
propojení s PC, úprava záznamu, střih, efekty, vkládání
zvuku, titulky, tvorba menu, tvorba DVD filmu.
Mgr. Eduard Hlávka
12. duben 2010, 15:30 - 18:00 hodin
ZŠ Štefcova 1092, Hradec Králové
14. duben 2010, 15:30 - 18:00 hodin
ZŠ Štefcova 1092, Hradec Králové
700 Kč
Mgr. Lenka Takáčová
1-12-2-04
Rizika internetového přístupu
pracoviště Hradec Králové
1-12-2-01
Lektor:
Termín:
Zoner Callisto
Určeno: pedagogickým pracovníkům všech typů škol a školských
zařízení
Obsah: Cyklus 2 praktických seminářů. Seznámení s programem
Poplatek:
Garant:
k vytváření vizitek, diplomů a různých pozvánek. Jednotlivé nástroje programu - výběr, tvary, text, křivky atd.
Změna polohy a velikosti objektu, rotace a zkosení objektu. Obrys a výplň objektu. Zarovnání a rozmístění objektů. Zařazení objektu dozadu nebo dopředu. Vložení
rastrového obrázku. Text ve vektorové grafice.
Mgr. Eduard Hlávka
1. březen 2010, 15:30 - 18:00 hodin
ZŠ Štefcova 1092, Hradec Králové
4. březen 2010, 15:30 - 18:00 hodin
ZŠ Štefcova 1092, Hradec Králové
700 Kč
Mgr. Lenka Takáčová
1-12-2-02
GIMP
Lektor:
Termín:
Určeno: pedagogickým pracovníkům všech typů škol a školských
zařízení
Obsah: Přehled výsledků z výzkumů o přístupu žáků a studentů
Lektor:
Termín:
Poplatek:
Poznámka:
Garant:
Určeno: pedagogickým pracovníkům všech typů škol a školských
zařízení
Obsah: Cyklus 2 praktických seminářů. Seznámení s programem
Lektor:
Termín:
Poplatek:
Garant:
1-12-2-03
grafického editoru GIMP. Srovnatelnost možností programu s komerčními produkty jako Adobe Photoshop a
CorelDraw. Základní operace s programem, práce s výběry, magická hůlka, rychlá maska, kreslení pomocí výběrů, razítko, klonování a retušování, transformace obrázku, vrstvy, režimy překrývání vrstev, práce s digitální
fotografií, úprava jasu a kontrastu, barevné doladění,
úprava červených očí, zaostření obrázku, aplikace filtrů.
Mgr. Eduard Hlávka
8. březen 2010, 15:30 - 18:00 hodin
ZŠ Štefcova 1092, Hradec Králové
10. březen 2010, 15:30 - 18:00 hodin
ZŠ Štefcova 1092, Hradec Králové
700 Kč
Mgr. Lenka Takáčová
k Internetu. Aktivity na Internetu a rizika z nich plynoucích. Ukázka konkrétních internetových stránek a předvedení materiálů, které lze využít pro osvětu. Diskuse o možných problémech a jejich řešení.
PhDr. Ing. Petr Soukup
30. duben 2010, 9:00 - 12:30 hodin
areál ZŠ Štefánikova ul., Hradec Králové
400 Kč
Akce přeložena z 1. pololetí.
Mgr. Dagmar Konečná
pracoviště Trutnov
2-12-2-01
Základy internetové komunikace
Určeno: pedagogickým pracovníkům všech typů škol a školských
zařízení
Obsah: Seminář zaměřený na seznámení s možnostmi komu-
Lektor:
Termín:
Práce s digitální videokamerou, střih a
úprava záznamu
Určeno: pedagogickým pracovníkům všech typů škol a školských
Poplatek:
Garant:
zařízení
Obsah: Cyklus 2 praktických seminářů určený začínajícím střihačům bez zkušeností s úpravou záznamu, zaměřený na
seznámení s digitální videokamerou a úpravou videozáznamu na PC v programu Pinnacle Studio 10. Práce
s vlastními kamerou, tvorba vlastní videonahrávky. Kritéria výběru digitální videokamery, práce s videokamerou,
nikace na Internetu. Zásady komunikace, ochrana soukromí. Základy práce, její výhody a nevýhody v prostředí
socializačních sítí (facebook), tvorba vlastního deníku
(blogování). Využití jako nástroje pro e-learningovou výuku. Komunikační programy na síti (veřejné chaty, ICQ,
SKYPE), instalace, hovor, chat.
Mgr. Tomáš Kotler
21. duben 2010, 10:00 - 13:30 hodin
SVČ Trutnov, R. Frimla 816
500 Kč
Ing. Stanislava Stierandová
NOVINKA
2-12-2-02
Fotografie v Zoner Photo Studio
Určeno: učitelům ZŠ, SŠ a dalším zájemcům
87
Informatika
Obsah: Cyklus 2 praktických seminářů. Zpracování fotografií na
Lektor:
Termín:
Poplatek:
Poznámka:
Garant:
Lektor: Mgr. Ivana Eliášová
Termín: květen 2010, bude upřesněno
počítači v programu Zoner Photo Studio. Prostředí programu a nastavení. Úpravy obrázků, vylepšení a efekty.
Nástroje editoru. Operace s informacemi, hromadné přiřazení informací. Organizování souborů, katalog, alba,
filtr zobrazení, vyhledávání. Archiv médií, třídění. Prohlížení obrázků. Publikování, tisk, export.
Luděk Dušek
4. březen 2011, 13:00 - 17:00 hodin
SPŠ Trutnov, Školní 101
10. březen 2011, 13:00 - 17:00 hodin
SPŠ Trutnov, Školní 101
900 Kč
Vstupním předpokladem je zvládnutí základů obsluhy PC
v systému MS Windows.
Ing. Stanislava Stierandová
budova VOŠ a SPŠ Rychnov n. Kn., U Stadionu 1166,
počítačová učebna
Poplatek: 500 Kč
Garant: Mgr. Hana Šípková
3-12-2-03
zařízení, dalším zájemcům
Obsah: Stahování fotografií do počítače, vytvoření a uložení do
Lektor:
Termín:
pracoviště Rychnov nad Kněžnou
3-12-2-01
Úprava dokumentu ŠVP ve Wordu
Poplatek:
Poznámka:
Garant:
Určeno: pedagogickým pracovníkům všech typů škol a školských
zařízení
Obsah: Tvorba obsahu (úrovně a nadpisy, tvorba osnovy, aktuali-
Lektor:
Termín:
Poplatek:
Poznámka:
Garant:
složek (archivace), úprava fotografií - přehled softwaru,
změna velikosti, úprava červených očí, barevnosti, jasu,
rámečky, použití filtrů, vkládání textu, tisk, tvorba fotoalba, fotoalba na internetu, digisběrny.
Jaromír Horáček
10. květen 2010, 13:00 - 16:30 hodin
budova VOŠ a SPŠ Rychnov n. Kn., U Stadionu 1166,
počítačová učebna
450 Kč
S sebou přineste na flash disku několik fotografií.
Mgr. Hana Šípková
NOVINKA
zace obsahu, tvorba rejstříku), styly a formátování, číslování stran, tabulky, sloupce, odkazy, odrážky a číslování,
konec oddílu, formátování odstavce, pevná mezera, revize
dokumentu, uložení do PDF, zámek na revize (omezení
úprav, sledování změn, zašifrování souboru, zamknutí
části dokumentu).
Jaromír Horáček
15. březen 2010, 13:00 - 16:30 hodin
budova VOŠ a SPŠ Rychnov n. Kn., U Stadionu 1166,
počítačová učebna
450 Kč
S sebou přineste svůj vlastní ŠVP v elektronické podobě.
Mgr. Hana Šípková
pracoviště Jičín
4-12-2-01
Interaktivní tabule jako výuková pomůcka
ZŠ1
Určeno: učitelům 1. stupně ZŠ a dalším zájemcům
Obsah: Základní prvky ovládání mobilní interaktivní tabule E-
NOVINKA
3-12-2-02
Úprava digitální fotografie na počítači
Určeno: pedagogickým pracovníkům všech typů škol a školských
Lektor:
Termín:
SMARTboard a výukové materiály
Určeno: pedagogickým pracovníkům všech typů škol a školských
zařízení
Poplatek:
Poznámka:
Garant:
Obsah: Seminář zaměřený na představení interaktivní tabule a je-
jích možností využití ve výuce. Přehled zajímavých a pro
výuku využitelných internetových adres. Ověřené postupy
práce na interaktivní tabuli. Praktický nácvik.
beam (elektronické pero, panel nástrojů), ovládání softwaru s běžně používanými programy v prostředí Windows - využití ve výuce na 1. stupni ZŠ zejména ve vlastivědě. Prohlídka málotřídní školy, diskuse.
Mgr. Jůda Stanislav
30. březen 2010, 13:00 - 16:00 hodin
ZŠ Libuň
400 Kč
Doprava do místa konání individuální.
Bc. Eva Kuncová
NOVINKA
Doporučujeme dále:
⇒ 1-06-2-04
⇒ 2-07-2-01
⇒ 3-00-2-01
⇒ 5-00-2-02
⇒ 5-00-2-03
Open Source Software ve výuce matematiky a fyziky . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Využití ICT v hodinách chemie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Řízení školy s podporou programu BAKALÁŘ. Matrika . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Řízení školy s podporou programu BAKALÁŘI. Konec školního roku . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Řízení školy s podporou programu BAKALÁŘI. Rozvrh a suplování . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
88
s. 61
s. 66
s. 22
s. 23
s. 23
OBOROVÁ SKUPINA 13
Výchova a vzdělávání mimo vyučování
1-13-2-04
pracoviště Hradec Králové
Břišní tance
Určeno: vychovatelům ŠD, vedoucím zájmových kroužků, klubů a
dalším zájemcům
1-13-2-01
Obsah: Tradice a historie břišních tanců, ukázka tradičního břiš-
Základy krizové intervence pro vychovatele
Určeno: vychovatelům DM a dalším zájemcům
Obsah: Krize a její průběh. Krizová intervence, její formy a cíle.
Lektor:
Termín:
Poplatek:
Garant:
Praktický nácvik řešení krizových situací, se kterými je
možné se setkat v praxi DM.
Mgr. Markéta Pešťáková
19. březen 2010, 9:00 - 14:00 hodin
Domov mládeže, I, ŠJ, Vocelova 1469/5, Hradec Králové
400 Kč
Mgr. Marcela Nováková
Lektor:
Termín:
Poplatek:
Poznámka:
Garant:
ního tance, zdravotní přínos. Správné držení těla, dýchání. Základní kroky a pohybová improvizace. Ukázky
folklóru a moderního orientálního tance.
Ivana Kněžáčková
14. duben 2010, 13:00 - 16:00 hodin
Studio TWIST-r, Štefánikova 536, na Hvězdě, Hradec
Králové
450 Kč
S sebou přineste pohodlné oblečení.
Mgr. Dagmar Konečná
NOVINKA
1-13-2-05
1-13-2-02
Kurz pro hlavní vedoucí táborů a jiných zotavovacích akcí
Určeno: vychovatelům školských zařízení
Obsah: Oblasti hodnocení činností v zájmovém vzdělávání, krité-
Určeno: začínajícím hlavním vedoucím táborů a jiných zotavovaObsah:
Lektor:
Termín:
Poplatek:
Garant:
cích akcí
Práva a povinnosti provozovatele tábora. Organizační
příprava tábora. Programová příprava tábora. Základní
právní předpisy. Základní pedagogicko-psychologické
znalosti. Pravidla bezpečnosti a ochrany zdraví při práci
s dětmi a mládeží. Zásady poskytování první pomoci.
Hospodaření tábora. Závěrečný test.
Mgr. Táňa Šormová a Ondřej Knotek
9. duben 2010, 15:30 - 20:00 hodin
areál ZŠ Štefánikova ul., Hradec Králové
10. duben 2010, 9:00 - 18:00 hodin
areál ZŠ Štefánikova ul., Hradec Králové
600 Kč
Mgr. Veronika Štěpánová
Lektor:
Termín:
Poplatek:
Poznámka:
Garant:
1-13-2-06
Poplatek:
Garant:
Efektivní výchova krok za krokem
Určeno: vychovatelům DM a dalším zájemcům
Obsah: 1. Chování žáků a příčiny proč zlobí, základní prvky bu-
Aktuální stav školské legislativy ve vztahu
k DM a hlavní okruhy problémů v práci DM
Určeno: vychovatelům DM a dalším zájemcům
Obsah: Základní právní normy vymezující postavení a obsah
Lektor:
Termín:
ria hodnocení, nástroje hodnocení a tvorba autoevaluační
zprávy.
Mgr. Dana Svobodová
5. květen 2010, 9:00 - 15:00 hodin
areál ZŠ Štefánikova ul., Hradec Králové
500 Kč
S sebou přineste přezůvky.
Mgr. Veronika Štěpánová
NOVINKA
REPRÍZA
1-13-2-03
Školní vzdělávací program v zájmovém vzdělávání. Vlastní hodnocení ŠD
Lektor:
Termín:
práce vychovatele. Právní rámec činnosti DM. Bezpečnostní, hygienické a platové předpisy. Zkušenosti z realizace ŠVP v podmínkách výchovy v DM, autoevaluace
ŠVP. Rozbor a řešení konkrétních problémů účastníků,
diskuse.
Mgr. Sylva Nekolová a Mgr. Bedřich Hájek
9. duben 2010, 9:00 - 14:00 hodin
Domov mládeže, I, ŠJ, Vocelova 1469/5, Hradec Králové
400 Kč
Mgr. Marcela Nováková, Mgr. Sylva Nekolová
Poplatek:
Garant:
dování bezpečného vztahu city, pocity, výchovné styly a jejich produkty. 2. Rozvoj jedince, vývojové mezníky, práce
na vlastním sebesystému a sebereflexi, rozdíl mezi chválou a povzbuzením, efektivní komunikace, naslouchání,
sdělování myšlenek a pocitů žákům; já sdělování. 3. Výchova rozvíjející zodpovědnost, důsledek versus trest, modelové situace.
Mgr. Marie Linhartová
14. květen 2010, 9:00 - 14:00 hodin
Domov mládeže, I, ŠJ, Vocelova 1469/5, Hradec Králové
500 Kč
Mgr. Marcela Nováková
NOVINKA
1-13-2-07
Lidové tance Čech a Moravy
Určeno: vychovatelům školských zařízení, vedoucím školních zá-
jmových kroužků i klubů a dalším zájemcům
89
Výchova a vzdělávání mimo vyučování
Obsah: Praktický seminář zaměřený na nácvik jednoduchých
Obsah: Pracovní setkání vychovatelů spojené s prohlídkou ŠD
tanců Čech a Moravy. Ukázky tanců s didaktickými poznámkami, jejich rozbor a následná úprava. Postupy při
práci s tanečními zápisy, jejich čtení a následná rekonstrukce.
Mgr. Marie Vurmová
15. květen 2010, 9:00 - 14:00 hodin
tělocvična SŠ, ZŠ, MŠ, Hradec Králové, Štefánikova 549
600 Kč (včetně metodických materiálů)
S sebou přineste pohodlné oblečení a obuv na přezutí.
Mgr. Dagmar Konečná
a výměnou zkušeností. Přednáška s diskusí zaměřená na
přístupy a modelové situace k dítěti s ADHD, ADD v praxi.
Mgr. Daniel Dvořák a Anna Bočková
18. březen 2010, 8:00 - 13:00 hodin
ZŠ Jičín, Železnická 460
500 Kč
Bc. Eva Kuncová
Lektor:
Termín:
Poplatek:
Poznámka:
Garant:
Lektor:
Termín:
Poplatek:
Garant:
NOVINKA
pracoviště Náchod
NOVINKA
pracoviště Trutnov
5-13-2-01
Školní vzdělávací program v zájmovém vzdělávání. Efektivní metody a formy práce v ŠD
Řeč těla - jak porozumět druhým z gest, mimiky a postojů těla
Určeno: vychovatelům ŠD
Obsah: Plánování v zájmovém vzdělávání - celoroční plán, mě-
Určeno: vychovatelům školských zařízení
Obsah: Neverbální komunikace u dětí a dospělých - nutnost je-
síční plán, metody a formy práce ve volnočasovém pojetí
(týmová spolupráce ve skupině, hra, dramatizace, simulace). Projekt - obecné pojetí, typologie, celoroční projekt s respektování průřezových témat a rozvoje klíčových
kompetencí žáků.
Mgr. Dana Svobodová
3. březen 2010, 9:00 - 15:00 hodin
Náchod - Hamra, Pražská 1759
500 Kč
Mgr. Veronika Štěpánová
2-13-2-01
Poplatek:
Garant:
jího porozumění pro sledování dětského vývoje sociálního, emočního, kognitivního. Procentuální zastoupení
komunikace verbální a neverbální. Mluvený, psaný, spisovný jazyk v komunikaci. Rituální a ceremoniální jednání, symboly těla, teritoriální a vlastnická gesta, přehled
nejdůležitějších tělesných signálů v rozhovoru. Řeč těla
dětí - žáků, gesta dlaní, rukou, paží, oční signály. Dotyk,
sociální vývoj a vazba - pravidla a děti, zdroje úzkosti související s dotykem.
Mgr. Svatava Vyhlídalová
26. květen 2010, 9:00 - 14:00 hodin
ZŠ Trutnov, Komenského 399
500 Kč
Ing. Stanislava Stierandová
2-13-2-02
Hry jako pohlazení
Lektor:
Termín:
Lektor:
Termín:
Poplatek:
Garant:
NOVINKA
5-13-2-02
Určeno: pracovníkům DD a dalším zájemcům
Obsah: Přednáškový a diskusní seminář. Důsledky nesycení zá-
Určeno: vychovatelům školských zařízení a dalším zájemcům
Obsah: Hry a aktivity, které poskytují citovou podporu, harmo-
Lektor:
Termín:
Poplatek:
Poznámka:
Garant:
Lektor:
Termín:
nizují a zklidňují, projasňují vnímání sebe a druhých.
Osvědčené staré i nové efektivní metody podpory kladného prožívání a uvolnění, možnost vyzkoušení účinku.
Obohacení práce s dětmi všech věkových kategorií.
Mgr. MgA. Zdeněk Šimanovský
27. květen 2010, 9:00 - 15:00 hodin
ZŠ Trutnov, Komenského 399
600 Kč
S sebou přineste pohodlný oděv.
Ing. Stanislava Stierandová
Poplatek:
Garant:
kladních sociálních potřeb - jejich projevy a kompenzace
až řešení, která se opírají o zkušenosti z obdobných zařízení v ČR.
PhDr. Jan Svoboda
3. červen 2010, 9:00 - 15:00 hodin
ZŠ TGM Náchod, Bartoňova 1005, učebna RV
500 Kč
Mgr. Veronika Štěpánová
NOVINKA
5-13-2-03
Regionální setkání vychovatelek školních
družin
Určeno: vychovatelům ŠD a dalším zájemcům
Obsah: Tradiční setkání vychovatelů ŠD před zahájením školního
roku. I. Výběr ze 2 metodických dílen: 1. Skládanky z čajových obalů. 2. Netradiční pohybové hry nenáročné na pomůcky. II. Příspěvek Sekce zájmového vzdělávání a volná
diskuse s výměnou zkušeností.
Lektor: Mgr. David Cihlář, Mgr. Lenka Janelová a Věra Rýdlová
Termín: 30. srpen 2010, 9:00 - 14:00 hodin
ZŠ Náchod - Plhov, Příkopy 1186
pracoviště Jičín
4-13-2-01
Příčiny a řešení nejčastějších konfliktů a výchovných problémů v dětském domově
Na pomoc vychovatelům ŠD. Přístupy k dětem s ADHD
Určeno: vychovatelům ŠD
90
Výchova a vzdělávání mimo vyučování
Poplatek: 500 Kč
Poznámka: Do přihlášky vyznačte zvolenou dílnu. Na pohybové hry
přineste sportovní oblečení a obuv, na výtvarnou dílnu
prázdné obaly od čajů (obaly od různých čajů a minimálně 8 stejných obalů), několik archů kancelářského
papíru, barevný papír (karton) k výrobě přáníček, nůžky
a lepidlo na papír (v tyčince), igelit na pokrytí pracovního
stolu.
Garant: Mgr. Veronika Štěpánová
NOVINKA
Doporučujeme dále:
⇒ 1-01-2-02
⇒ 1-01-2-07
⇒ 1-02-2-02
⇒ 1-02-2-11
⇒ 1-02-2-14
⇒ 1-05-2-04
⇒ 1-08-2-02
⇒ 1-08-2-05
⇒ 3-01-2-13
⇒ 3-02-2-02
⇒ 3-02-2-04
⇒ 3-05-2-03
⇒ 3-07-2-02
⇒ 4-08-2-01
⇒ 4-08-2-03
⇒ 4-08-2-04
⇒ 5-02-2-06
⇒ 5-02-2-09
⇒ 5-08-2-02
Studium pedagogiky B - vychovatel . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . s. 25
Studium pedagogiky B - pedagog volného času . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . s. 27
Veselé pískání . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . s. 39
Pohybem a hrou v MŠ a ŠD . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . s. 40
Zábavné pohybové hry v MŠ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . s. 41
Když řeknete - u nás . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . s. 57
Aerobik na základní škole . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . s. 69
Cvičení na velkých míčích . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . s. 69
Hádanky a prožitkové hry pro děti a mládež . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . s. 35
Velikonoční floristika pro malé . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . s. 43
Hudební hrátky. Muzikoterapie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . s. 44
Sekty v současné společnosti . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . s. 59
Cesta kolem světa aneb Společný svět, společné problémy . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . s. 67
Psychomotorické hry . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . s. 71
Základy orientačního běhu . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . s. 71
Netradiční jóga pro děti . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . s. 72
Psychomotorická cvičení s prvky jógy . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . s. 46
Aktivity v přírodě a jejich využití v MŠ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . s. 46
Kondičně-pohybový kurz. Jóga pro děti . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . s. 72
91
OBOROVÁ SKUPINA 14
Ostatní
pracoviště Hradec Králové
1-14-2-01
pracoviště Trutnov
2-14-2-01
Základní norma zdravotnických znalostí
Určeno: pedagogickým pracovníkům všech typů škol a školských
Obsah:
Lektor:
Termín:
Poplatek:
Poznámka:
Garant:
Mimořádné události ve škole. Základy první
pomoci II
Určeno: pedagogickým pracovníkům všech typů škol a školských
zařízení
20hodinový kurz pro získání způsobilosti k poskytování
první pomoci.
lektor ČČK
15. březen 2010, 8:00 - 16:00 hodin
areál ZŠ Štefánikova ul., Hradec Králové
19. březen 2010, 8:00 - 16:00 hodin
areál ZŠ Štefánikova ul., Hradec Králové
1 100 Kč
Nositelem akreditace MŠMT ČR je ČČK. Proškolení má
stálou platnost. S sebou přineste plavky a ručník - v programu je zařazen nácvik první pomoci v bazénu. S sebou
přineste obuv na přezutí.
Mgr. Marcela Nováková
zařízení
Obsah: Rizikové situace ve škole, zdolávání mimořádných udá-
Lektor:
Termín:
Poplatek:
Poznámka:
Garant:
lostí (havárie, požár, povodeň), evakuace dětí, poskytnutí
první pomoci. Možnosti předcházení úrazům dětí ve školním prostředí. Jak se zachovat v případě nutnosti poskytnutí první pomoci při neočekávaném zranění dětí mimo
školu. Aplikace na možné úrazy žáků během školního
výletu a při školních sportovních aktivitách. Praktický nácvik první pomoci. Ošetření raněného na místě nehody a
jeho zajištění do příjezdu RZP.
Mgr. Petra Šilhánová Hajpišlová
4. březen 2010, 9:00 - 13:30 hodin
ZŠ Trutnov, Komenského 399
500 Kč
S sebou přineste přezůvky.
Ing. Stanislava Stierandová
POKRAČOVÁNÍ
1-14-2-02
Zdravotník zotavovacích akcí
pracoviště Rychnov nad Kněžnou
Určeno: pedagogickým pracovníkům škol a školských zařízení
Obsah: Kurz o celkovém rozsahu 40 hodin (21 hodin teorie a
Lektor:
Termín:
Poplatek:
Poznámka:
Garant:
19 hodin praxe), který je zaměřený na poskytnutí základních poznatků a dovedností, které musí mít učitel, aby
mohl vykonávat funkci zdravotníka při zotavovacích akcích, školních výletech, exkurzích a mimoškolních akcích
v souladu se Zákonem č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví a o změně a doplnění některých zákonů, ve
znění pozdějších předpisů a také Zákona č. 274/2003 Sb.,
Zákonem č. 361/2000 Sb., o silničím provozu (zařazeno
kvůli útvaru chodců - bezpečný pohyb po komunikacích),
Vyhláška č. 106/2001 SB., o zotavovacích akcích pro děti,
ve znění pozdějších předpisů, Vyhláška č. č. 135/2004
Sb., a č. 137/2004 Sb., o hygienických požadavcích na
stravovací služby a o zásadách osobní hygieny při činnostech epidemiologicky závažných.
lektoři ČČK Hradec Králové
5. – 6. červen 2010, 8:00 - 18:00 hodin
areál Bazén Všestary, Všestary 57
12. – 13. červen 2010, 8:00 - 18:00 hodin
areál Bazén Všestary, Všestary 57
2 100 Kč
S sebou přineste plavky. Ubytování je možné zajistit
přímo v areálu Všestary na tel. č. 495 458 326 nebo 733
127 890.
Mgr. Veronika Štěpánová
3-14-2-01
Dopravní výchova ve školní praxi. Celokrajský seminář
Určeno: učitelům dopravní výchovy ZŠ a dalším zájemcům
Obsah: Ukázka výuky dopravní výchovy pro různé typy škol. Vý-
Lektor:
Termín:
Poplatek:
Poznámka:
Garant:
3-14-2-02
ukové programy k dopravní výchově. Příprava krajské
dopravní soutěže. Novinky v silniční dopravě v regionu.
Možnosti spolupráce škol a Policie ČR. Burza nápadů,
výměna zkušeností.
Mgr. Alena Zvěřinová, zástupce BESIP, Autoškoly a Policie ČR
22. – 23. duben 2010, 13:30 - 17:00 hodin
dopravní hřiště Rychnov n. Kn. (u stadionu), Hotel Weldis Dlouhá Ves
400 Kč
Akce je pořádána ve spolupráci s BESIP a Policií ČR a navazuje na ni od 17:30 hodin s pokračováním 23. 4. 2010
seminář Besipu v Dlouhé Vsi (samostatná pozvánka).
Mgr. Jiří Zeman
Pohádkové postavy a poutní místa Orlických
hor
Určeno: učitelům MŠ, 1. stupně ZŠ a dalším zájemcům
92
Obsah: Seznámení s příběhy a pohádkovými postavičkami a za-
Lektor:
Termín:
Poplatek:
Garant:
jímavými poutními a turisticky atraktivními místy z orlického regionu. Zimním vládcem Orlických hor je Rampušák, v létě vládne Kačenka, jak tato legenda vznikla, z čeho
historicky pramení. Náměty a tipy na výlety se žáky.
PaedDr. Josef Lukášek a PhDr. Miroslava Nováková
6. květen 2010, 12:00 - 15:30 hodin
Javornická 1501, Rychnov n. Kn.
400 Kč
Mgr. Hana Šípková
ZŠ Jičín, Železnická 460
26. březen 2010, 8:00 - 17:30 hodin zkouška
ZŠ Jičín, Železnická 460
Poplatek: 1 750 Kč
Poznámka: Proškolení má pro pedagogy stálou platnost. Držitelem
akreditace MŠMT ČR je OS ČČK Jičín. S sebou přineste
sportovní oblečení, dne (bude upřesněno) sportovní oblečení + plavky.
Garant: Bc. Eva Kuncová
NOVINKA
pracoviště Náchod
pracoviště Jičín
5-14-2-01
4-14-2-01
Zdravotník zotavovacích akcí
Určeno: budoucím zdravotníkům na školních i mimoškolních ak-
cích
Obsah: 40hodinový kurz s teoretickou i praktickou částí. Základy
stavby a funkce lidského těla. První pomoc. Péče o nemocné. Základy zdravotnické dokumentace. Hygiena a
epidemiologie. Základy záchrany tonoucích. Práva a povinnosti zdravotníků zotavovacích akcí.
Lektor: Mgr. Michal Císař, Mgr. Jan Čihák a Ing. Jiří Čihák
Termín: 23. březen 2010, 8:00 - 16:30 hodin
ZŠ Jičín, Železnická 460
24. březen 2010, 8:00 - 16:30 hodin
ZŠ Jičín, Železnická 460
25. březen 2010, 8:00 - 16:30 hodin
Doškolovací kurz pro zdravotníky zotavovacích akcí
Určeno: pedagogickým pracovníkům škol a školských zařízení
Obsah: 8hodinový doškolovací kurz s teoretickou i praktickou
Lektor:
Termín:
Poplatek:
Poznámka:
Garant:
částí. První pomoc + aktualizace hygienických předpisů.
lektoři ČČK Hradec Králové
12. červen 2010, 9:00 - 17:00 hodin
Náchod - Hamra, Pražská 1759
500 Kč
Podmínkou účasti je absolvování 40 hodinového kurzu
Zdravotník zotavovacích akcí. Po úspěšném absolvování
kurzu a složení testu bude účastníkům - pedagogům prodloužena platnost průkazu nastálo. Držitelem akreditace
MŠMT ČR je ČČK.
Mgr. Veronika Štěpánová
ZÁVAZNÁ PŘIHLÁŠKA
na vzdělávací program
Datum narození: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
IČO školy: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Číslo a název programu (zkráceně): . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Termín: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Příjmení, jméno a titul: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
E-mail: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Název a adresa školy: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Telefon: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
PSČ: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Mobil: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Adresa bydliště: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Telefon / e-mail: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Při neúčasti nebo při zrušení účasti po uzávěrce se zavazujeme uhradit poplatek ve výši vložného. Souhlasíme také se zavedením výše uvedených údajů do evidence účastníků vzdělávacích
programů. V souladu se zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, v platném znění, se organizace zavazuje, že získaná osobní data budou použita
pouze pro vnitřní potřeby a nebudou zneužita, ani poskytnuta třetím osobám.
*Způsob platby:
a) v hotovosti
b) fakturace (předem)
c) bankovní převod (předem)
(* nehodící se škrtněte)
V . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . dne . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Souhlas vedení školy (škol. zařízení):
........................................
podpis, razítko
........................................
podpis přihlášeného
ZÁVAZNÁ PŘIHLÁŠKA
na vzdělávací program
Datum narození: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
IČO školy: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Číslo a název programu (zkráceně): . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Termín: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Příjmení, jméno a titul: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
E-mail: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Název a adresa školy: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Telefon: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
PSČ: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Mobil: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Adresa bydliště: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Telefon / e-mail: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Při neúčasti nebo při zrušení účasti po uzávěrce se zavazujeme uhradit poplatek ve výši vložného. Souhlasíme také se zavedením výše uvedených údajů do evidence účastníků vzdělávacích
programů. V souladu se zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, v platném znění, se organizace zavazuje, že získaná osobní data budou použita
pouze pro vnitřní potřeby a nebudou zneužita, ani poskytnuta třetím osobám.
*Způsob platby:
a) v hotovosti
b) fakturace (předem)
c) bankovní převod (předem)
(* nehodící se škrtněte)
V . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . dne . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Souhlas vedení školy (škol. zařízení):
........................................
podpis, razítko
........................................
podpis přihlášeného
Příjmení
Číslo a název akce
Termín
Kontakt domů – tel. číslo
nebo e-mail
a) v hotovosti
b) fakturace (předem)
c) bankovní převod (předem)
*Žádáme – Nežádáme o fakturaci účastnických poplatků
(* nehodící se škrtněte)
V . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . dne . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
*Způsob platby:
(* nehodící se škrtněte)
................................
podpis a razítko ředitelství školy
Při neúčasti nebo při zrušení účasti po uzávěrce se zavazujeme uhradit poplatek ve výši vložného. Souhlasíme také se zavedením výše uvedených údajů do evidence účastníků vzdělávacích
programů. V souladu se zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, v platném znění, se organizace zavazuje, že získaná osobní data budou použita
pouze pro vnitřní potřeby a nebudou zneužita, ani poskytnuta třetím osobám.
Jméno
e-mail: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Telefon: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Titul
Číslo účtu: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
IČO zařízení: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Datum narození
Název a adresa školy: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
IZO zařízení: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
na vzdělávací programy
HROMADNÁ ZÁVAZNÁ PŘIHLÁŠKA
ŽÁDOST O VRÁCENÍ ÚČASTNICKÉHO POPLATKU
Jméno: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Datum narození: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
IČO a adresa školy (bydliště): . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
..............................................................................................
Číslo a název programu: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Původní platby:
1. platba
2. platba
Částka v Kč
..........................
..........................
Datum platby
..........................
..........................
Způsob platby
..........................
..........................
Číslo účtu, na které bude poplatek vrácen: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Důvod vrácení platby: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
..........................
Podpis žadatele
Datum vrácení:
Způsob úhrady:
..........................
Schválil
INZERTNÍ PŘÍLOHA

Podobné dokumenty