Montážní návod komínového systému CJ BLOK

Komentáře

Transkript

Montážní návod komínového systému CJ BLOK
Montážní návod komínového systému CJ BLOK
Děkujeme Vám za projevenou důvěru a zakoupení našeho komínového systému CJ Blok.
Založení komínu
Komín se zakládá na hrubou nebo čistou podlahu. Hrubou podlahou se rozumí základová deska, na kterou položte
hydroizolační pás. Založte první tvarovku na zdící směs, vyplňte betonem, zarovnejte a nechejte zatuhnout. První
tvarovka se betonuje proto, aby nedošlo k osazení kondenzační jímky pod čistou podlahu.
vrstva zdící směsi
cca 1cm
izolační pás
osazení jímky na základovou
tvarovku
Vyřezání otvorů
Do druhé tvarovky vyřízněte otvor pro větrací mřížku, viz obr., pomocí úhlové brusky
a diamantového kotouče. Tvarovku přilepte lepidlem a dovnitř vložte kondenzační jímku otvorem k větrací mřížce.
Stejným způsobem vyřízněte otvor pro vložku pro dvířka a sopouch.
U sopouchu vyřízněte otvor s dostatečným prostorem pro izolaci. Velikost otvoru
pro dvířka vyřízněte podle rámečku dvířek. Výška sopouchu lze upravit vložením požadovaného množství vložek mezi
vložku pro dvířka a sopouch. Vložky se staví perem dolu a drážkou nahoru tak, aby vzniklý kondenzát zůstal uvnitř
vložky. Mřížku, vložku pro dvířka a sopouch můžete jednotlivě natočit požadovaným směrem.
izolace
otvor pro
sopouch
izolace kolem
sopouchu
vložka
pro dvířka
sopouch
otvor pro
dvířka
jímka
mřížka
otvor pro
jímku
spodní část komínu
osazení dvířek
do tvarovky
osazení sopouchu
Zdění komínu
Samotné zdění komínu proveďte nanesením lepidla na poslední vyzděnou tvarovku v dostatečné míře,
(doporučujeme dodržet spáru 1cm). Tvarovku přilepte a srovnejte
do roviny. Vložte izolaci a na již osazenou vložku naneste do drážky spárovací hmotu (rudokit je již namíchaný,
rudomal smíchejte s vodou do vhodné konzistence). Spoj začistěte houbičkou (zámky vložky je nutné před spojením
navlhčit vodou).
Je potřeba kontrolovat svislé a vodorovné uložení komínu na obou stranách pomocí vodováhy. Nedoporučujeme
stavbu provést najednou. Rozložte ji do několika dnů cca
po dvou metrech, kdy venkovní teplota nesmí klesnout pod +5°C!
vložka
pro dvířka
vložka
pro dvířka
izolace
izolace
sopouchu
rámeček
dvířek
izolace
(zaříznout)
osazení vložky na
dvířka a zaříznutí
izolace
sopouch
osazení rámečku
dvířek do tvarovky
dokončení spodní části
komínu
osazení sopouchu
a izolace
Osazení dvířek
Osazení rámečku dvířek začnete roztažením plíšků, poté tvarovku potřete lepidlem a
plíšky vsuňte do lepidla mezi tvarovku a vložku.
Prostup stropní konstrukcí
rámeček
dvířek
osazení dvířek
do tvarovky
U betonového stropu zajistěte dilataci komínového systému 3 cm okolo komínu
a vyplňte ohnivzdornou izolací.
U dřevěného stropu nechte minimálně 5 cm mezeru od dřevěné konstrukce.
Prostup střechou a nadstřešní část
roxory
0,6-0,8 mm
Prostup střechou řádně oplechujte a zabezpečte proti zatékání. Komín v nadstřešní části
je nutné natáhnout do lepidla s perlinkou a provést finální povrchovou úpravu
např. (štuk + fasádní barva, obkladové pásky + vyspárování, oplechování). V případě
použití komínových prstenců prstence vyspárujte a natřete impregnací proti vlhkosti.
Komínové prstence lepte celoplošně a střídejte levý s pravým tak, aby byly takzvaně na
vazbu. Pravý
je ten prstenec, který má při pohledu menší cihlu napravo, levý zase nalevo. Část pod
střechou je nutno omítnout. Kotvení ke krovu lze provést pružně z důvodu pohybu střešní
konstrukce, nikdy nekotvit napevno!
Vyztužení komínu
vyztužení nadstřešní
části komínu roxory
Přistavujete-li komín k budově, je nutno jej vyztužit po celé jeho délce roxory v průměru 68mm a zalít řídkým lepidlem a k domu přikotvit objímkou z pásoviny po třech metrech.
Poslední objímku připevněte co nejvýše. U nadstřešní části vyšší než 1,25 m je nutné
komín v rozích také vyztužit, kdy je potřeba začít s vyztužením 1m pod střechou.
Zakončení komínu
Komín zakončete zaříznutím izolace 3cm pod hranou poslední tvarovky. Krycí desku přilepte na poslední tvarovku.
Skrz krycí desku prochází komínová vložka, která se zařízne 3,8 – 4 cm nad krycí deskou v případě litinového nebo
keramického límce a 2,5 cm v případě nerezového límce. Nikdy ne víc, mohlo by docházet k zatékání do izolace. Na
konec vložky
naneste spárovací hmotu a límec přilepte. U nerezového límce se navíc vyhnou rozpěry.
vložky
mezera mezi vložkou
a krycí deskou
DŮLEŽITÉ !!
mezera mezi límcem
a krycí deskou
DŮLEŽITÉ !!
zaříznutá
vložka
krycí deska
límec je přilepen
pouze na vložku
krycí deska
izolace
tvarovky
detail zaříznutí vložky
nad krycí deskou
skladba nadstřešní části
bez okrasných prstenců
vložky
mezera mezi vložkou
a krycí deskou
DŮLEŽITÉ !!
izolace
osazení límce
nad krycí deskou
mezera mezi límcem
zaříznutá
a krycí deskou
vložka
DŮLEŽITÉ !!
krycí deska
límec je přilepen
pouze na vložku
krycí deska
okrasné prstence
nad střechou
tvarovky
pod střechou
skladba nadstřešní části
v provedení s okrasnými prstenci
detail zaříznutí vložky
nad krycí deskou
osazení límce
nad krycí deskou
Připojení kouřovodu
Připojení kouřovodu spotřebiče do komínu musí být vždy pružné, nikdy nesmíte napojit kouřovod 200 mm natvrdo do
sopouchu 200 mm. Doporučujeme připojení kouřovodu pomocí redukce s těsnícím provazcem. V našem sortimentu ji
naleznete jak v nerezovém, tak černém KOVO provedení. U roury vymezené provazcem může časem provazec
ztvrdnout a dojít k prasknutí vložky.
První zatopení
Při prvním zatopení je potřeba první den topit přibližně na 30%, následně můžete teplotu navyšovat.
U každého zatopení je potřeba komín postupně temperovat a hlavně zajistit, aby se do komína nikdy nedostal
plamen; (došlo by k prasknutí vložek). Teplota plamene je vždy vyšší
než 600°C.
V případě jakéhokoliv dotazu nebo nejasností, volejte 602 41 00 72 nebo 416 74 12 27.
odvod vzduchu prochází mezi
krycí deskou a límcem
vzduch proudí kanálky
mezi izolací a tvarovkou
a odvádí vlhkost způsobenou
kondenzací
přívod vzduchu
pro odvětrání

Podobné dokumenty