drift ghost-s návod k použití

Komentáře

Transkript

drift ghost-s návod k použití
PROFESIONÁLNÍ HD AKČNÍ KAMERY
DRIFT GHOST-S
NÁVOD K POUŽITÍ
W W W. D R I F T I N N O VAT I O N .C O M
VERSION: 1.0.0
Obsah
Upozornění
/3
Přehled
/4
Příprava k použití
/5
První kroky
Zapnutí a vypnutí
Nabíjení
Formátování micro SD karty
Výběr micro SD karty
Obousměrné dálkové ovládání
Zapnutí a vypnutí
Párování kamery a dálkového ovládání
Práce s dálkovým ovládáním – jedna kamera
Párování více kamer a dálkového ovládání
Práce s dálkovým ovládáním – více kamer
Nastavení záběru
Menu kamery
/6
Připevnění kamery k univerzální přezce
Připevnění kamery pomocí Drift držáku
Otočný objektiv
Zoom
Video režim
/7
Připojení
Záznam videa
Foto a video současně
Nastavení video režimu
Označování videa
Režim černá skříňka
Datový tok
Režim scény
Foto režim
/8
/9
/ 10
Focení
Nastavení foto režimu
Režim scény
Režim foto sekvence
Režim foto dávka
/ 12
Záznam foto dávky
Nastaveni foto dávky
Režim scény
Přehrávání
/ 11
Záznam foto sekvence
Nastavení foto sekvence
Režim scény
/ 16
/ 17
/ 18
/ 19
Připojení k Windows PC
Připojení k Mac
Připojení k TV
Připojení k Wi-Fi zařízení
Ruční nastavení HDMI Out
Systémové požadavky
Prodloužení výdrže baterie
/ 20
Aktualizace firmware
/ 21
Péče o kameru
/ 22
Čištění kamery
Čištění objektivu a LCD displeje
Čištění těsnění
Ochrana proti zamlžení
Technická specifikace
/ 23
Záruka
/ 24
Upozornění
/ 25
/ 13
Prohlížení videa
Prohlížení fotografií
Prohlížení foto sekvencí
Prohlížení foto dávek
Mazání souborů
Nastavení kamery
/ 14
Wi-Fi
Datum a čas
Profily nastavení kamery
Firmware
Klonovací režim
/ 15
2
Upozornění
Obecná upozornění
Pozor
Při používání kamery Drift Ghost-S prosím dbejte následujících upozornění:
! Dobíjecí baterie lze nabíjet jen pod
dohledem dospělé osoby.
• Kamera odolává vibracím a pádu z 2 metrů, není však nerozbitná — o kameru
a příslušenství se pečlivě starejte a dbejte na správné připevnění a skladování.
• Kvůli Vaší bezpečností nemanipulujte s tlačítky během sportovních aktivit.
• Neskladujte kameru po delší dobu ve vlhkém nebo prašném prostředí
• Nevystavujte kameru po delší dobu vysokým teplotám (přímé slunce za
oknem automobilu apod.), může dojít k poškození vnějšího krytu a vnitřních
komponent.
• Prach a otisky na čočce objektivu čistěte pomocí speciálních měkkých textilií.
Nepoužívejte chemikálie.
• Rozsah pracovních teplot je od-10°C do 40°C.
• Pře vyjmutím baterií nebo SD karty vždy kameru vypněte. Data na paměťové
kartě mohou být poškozena, pokud se s kartou manipuluje při zapnuté
kameře.
• Při dlouhodobém skladování vždy vyjměte kartu a baterii.
Odolnost proti vlivům počasí, vodotěsnost
Kamera Drift Ghost-S je odolná proti stříkající vodě, vlivům počasí a potopení
do 3m hloubky po dobu šé minut. Dálkové ovládání vodotěsné není. Výrobce/
prodejce nenese odpovědnost za problémy způsobené průnikem tekutiny do
kamery nebo dálkového ovládání, pokud se tak stalo chybou uživatele a jeho
manipulací s kamerou.
• Provoz kamery při teplotách pod 0°C může vést k snížení kapacity baterie a
snižuje výdrž baterie.
• Při teplotách pod 0°C baterii nenabíjejte.
• Nepotápějte se s kamerou na dobu delší než 30 minut (bez přerušení).
• Ihned po použití a před skladováním opláchněte z kamery slanou vodu a bláto.
• Při vodních aktivitách, kdy hrozí prudký náraz o vodní hladinu, použijte vždy
vodotěsné pouzdro.
! Kontakty baterie se nesmí zkratovat.
! Nikdy neotvírejte, nepropichujte,
nezahazujte do ohně či jinak
nepoškozujte Lithium-Ion baterii.
Doporučené skladování kamery
Po použití je doporučeno nechat
kameru po dobu minimálně 6-12
hodin s otevřený zadním krytem,
vyjmutou baterií a při vlhkosti menší
než je 30%, aby došlo k dokonalému
pravidelnému vysušení vložek proti
zamlžení.
Vyhněte se otevírání zadního krytu ve
vlhkém prostředí.
Upozornění
Drift Innovation/prodejce kamery
není za žádných okolností odpovědný
za zranění nebo poškození
majetku způsobené při vykonávání
nebezpečných aktivit a sportů. Záruka
se nevztahuje na běžné opotřebení
způsobené používáním kamery v
souladu s tímto návodem. Záruka
se vztahuje pouze na výrobní vady
výrobku
• Před vystavením kamery vodě použijte k dotažení šroubu zadního krytu vždy
univerzální přezku a ujistěte se, že je těsnění nepoškozeno a kamera dokonale
těsní (viz obr.1).
• Kamera je vodotěsná pouze se standardním zadním krytem nasazeným tak, jako
na obrázku dole.
Obrázek 1: Univerzální přezka jako klíč pro zadní kryt
3
Přehled
Tlačítko MENU (Označení/Současně foto)
Tlačítko LEFT (Zoom Out)
Tlačítko RIGHT (Zoom In)
Tlačítko ACTION (Zap/Vyp/Rec/Stop)
Obrázek 2: Pohled z vrchu
LED kontrolka
2.0” LCD displej
Otočný objektiv (300°)/ Výměnný kryt
čočky
Standardní 1 ⁄4”-20 závit
Reproduktor
HDMI konektor (Mini C)
USB konektor (Mini B)
Obrázek 3: Pohled na displej
Kryt bateriového prostoru
Otvor pro micro SD kartu
3.5mm mikrofonní vstup
Standardní zadní kryt
Značka horní strany zadního krytu
Značka horní strany objektivu
Vestavěný mikrofon s potlačením šumu
Obrázek 4: Pohled zespodu
Obrázek 5: Pohled zezadu – bez krytu
Obrázek 6: Pohled zezadu – se standardním krytem
Obrázek 7: Pohled zepředu
4
Příprava k použití
Obrázek 8: Vkládání baterie a micro SD karty
První kroky
Výběr micro SD karty
1. Odšroubujte (rukou nebo pomocí vykrojení na univerzální přezce) pojistný šroub na
zadní straně kamery (proti směru hodinových ručiček) a otevřete kryt.
Drift Ghost-S je kompatibilní s micro
SD, SDHC nebo SDXC kartami až do
kapacity 64GB. Pro záznam 1080p
HD videa a stabilitu systému jsou
doporučeny rychlostní třídy Class 10
(případně vyšší).
2. Posuňte pojistku krytu bateriového prostoru a odklopte kryt. Podle ilustrace nahoře
opatrně vložte baterii a kryt bateriového prostoru uzavřete.
3. Do otvoru pro Micro SD kartu vložte paměťovou kartu. Opatrně kartu zasunujte,
dokud se neozve cvaknutí a karta drží v otvoru.
4. Připojte kameru (pomocí mini USB kabelu v sadě) k napájenému USB portu (např.
v počítači) a před prvním použitím baterii plně nabijte (nabíjení bude trvat cca 4
hodiny).
Tabulka níže zobrazuje přibližnou délku
záznamu (při normálním datovém toku)
na karty různých velikostí.
5. Zašroubujte zpět zadní kryt. Ujistěte se, že značka horní strany zadního krytu
směřuje ke straně kamery s ovládacími tlačítky.
Průměrná doba záznamu (30 FPS)
1080P
720P
1 GB
9min
12min
WVGA
27min
2 GB
18min
24min
54min
6. Připojte obousměrné dálkové ovládání (pomocí mini USB kabelu v sadě) k
napájenému USB portu (např. v počítači) a před prvním použitím baterii plně
nabijte (nabíjení bude trvat cca 2 hodiny, po ukončení se LED rozsvítí zeleně).
4 GB
36min
48min
1h 48min
Zapnutí a vypnutí
8 GB
1h 12min
1h 36min
3h 36min
Delším stiskem tlačítka ACTION na kameře zapněte kameru – LED kontrolka a LCD
displej se rozsvítí a na displeji se objeví uvítací zpráva.
16 GB
2h 24min
3h 12min
7h 12min
32 GB
4h 48min
6h 24min
14h 24min
64 GB
9h 36min
12h 48min
28h 48min
Kameru vypnete stiskem tlačítka ACTION po dobu 3 sekund nebo do té doby, než
LED kontrolka a LCD displej zhasne.
Nabíjení
1. Ujistěte se, že je kamera vypnuta a baterie je vložena.
2. Menší z konektorů na USB kabelu zasuňte do mini USB portu na zadní straně
kamery. Druhý konec USB kabelu zapojte do USB portu Vašeho počítače nebo USB
napájecího adaptéru (není v sadě).
! V případě připojení k počítači se na displeji zobrazí USB symbol.
Formátování micro SD karty
Formátování micro SD karty smaže
všechny soubory na micro SD kartě.
Před použitím nové karty ji vždy
zformátujte. Po vložení karty proveďte
následující:
! V případě připojení k USB napájecímu adaptoru se na displeji zobrazí ‘Nabíjení...’.
1. Otevřete hlavní menu (viz str. 6) a
zvolte Nastavení kamery.
3. Plné nabití baterie trvá přibližně 4 hodiny (min 1A)—po úplném nabití baterie
odpojte mini USB kabel a zašroubujte zpět zadní kryt.
2. Vyberte ‘Formátovat paměť. kartu’ a
potvrďte stiskem tlačítka ACTION.
Výdrž baterie
Formátování může chvíli trvat – mějte
strpení.
Při teplotě 25°C se všemi funkcemi pro šetření energie vypnutými, a nepřerušovaným
záznamem a plně nabité baterii je výdrž baterie přibližně 3.5 hodiny (více viz
Prodloužení výdrže baterie, str. 20).
Použití externího napájecího zdroje
Kameru lze napájet pomocí externího zdroje, jako je např. USB adapter, Drift Power
Pack nebo Drift autonabíječka 12V. Před připojením externího zdroje doporučujeme
kameru vypnout.
Vyjmutí micro SD karty
Kartu vyjměte jejím stiskem (dokud
neuslyšíte cvaknutí). Micro SD karta se
částečně vysune, což umožní její vyjmutí.
Při použití externího zdroje kameru zapněte stejně jako při provozu na baterii stiskem tlačítka ACTION a normálně pak kameru používejte. Při odpojení externího
zdroje během záznamu se kamera přepne na baterii a začne bez přerušení čerpat
energii z baterie – nedojde tak k poškození ani přerušení záznamu.
5
Menu kamery
Tlačítko MENU (Označení/Zpět)
Tlačítko LEFT (Zoom Out)
Tlačítko RIGHT (Zoom In)
Tlačítko ACTION (Zap/Vyp/Rec/Stop)
LED kontrolka
Obrázek 9: Ghost-S Pohled z vrchu
Drift Ghost-S disponuje jednoduše ovladatelným menu, ve kterém se lze
pohybovat pomocí 4 ovládacích tlačítek kamery.
Hlavní menu (obr. 10)
Volba režimu
Přehrávání
Do hlavního menu vstoupíte stiskem tlačítka MENU při zapnuté kameře. Hlavní
menu zobrazuje čtyři volby.
Pro posun mezi volbami použijte tlačítka LEFT a RIGHT. Právě vybraná volba
je zvýrazněna zelenou barvou, na rozdíl od obvyklé červené. Stiskem tlačítka
ACTION zvolíte vybranou volbu a objeví se podmenu.
! Pro návrat o úroveň výše v menu stiskněte tlačítko MENU
Nastavení režimů Nastavení kamery
Obrázek 10: Hlavní Menu
Menu výběr režimu (obr. 11)
Foto režim
Video režim
Menu výběr režimu slouží k výběru režimu. Po vstupu do tohoto menu se zobrazí
symboly čtyř režimů kamery. Pro posun mezi volbami použijte tlačítka LEFT a
RIGHT. Stiskem tlačítka ACTION zvolíte vybraný režim. Na displeji se opět objeví živý
náhled pro vybraný režim a kamera je připravena pro záznam.
Více informací o režimech kamery viz str. 7-12.
Menu nastavení režimu (obr. 12)
Režim Foto dávka
Režim Foto sekvence
Obrázek 11: Výběr režimu kamery
V Menu nastavení režimu lze prohlížet a měnit nastavení pro každý ze čtyř
režimů záznamu.
Po vstupu do tohoto menu se zobrazí symboly čtyř režimů kamery. Stiskem
tlačítka ACTION zvolíte vybraný režim. Na displeji se objeví podmenu se všemi
dostupnými položkami nastavení pro daný režim kamery. Pro posun mezi
položkami použijte tlačítka LEFT a RIGHT. Stiskem tlačítka ACTION začnete
změnu nastavení nebo ji potvrdíte, tlačítka LEFT a RIGHT slouží pro výběr hodnot
nastavení.
Více informací o režimech kamery a jejich nastavení viz str. 7- 12.
Foto nastavení
Video nastavení
Nastavení Foto sekvence
Nastavení Foto dávky
Obrázek 12: Menu Nastavení režimů
Menu přehrávání (obr. 13)
Menu přehrávání umožnuje prohlížení videí a fotografií v každém ze čtyř režimu
kamery.
Prohlížení videa
Prohlížení fotografií
Více detailů viz str. 13.
Menu nastavení kamery
V Menu nastavení kamery lze prohlížet a měnit nastavení kamery.
Více detailů viz str. 14.
Prohlížení foto sekvencí
Prohlížení foto dávek
Obrázek 13: Menu prohlížení
6
Video režim
Video režim (ZELENÁ KONTROLKA)
Nastavení video režimu
Pokud je kamera zapnuta, je ve Video režimu a je vložena micro SD karta s
dostatkem volného místa, po stisku tlačítka ACTION na kameře nebo dálkovém
ovládání spustí kamera záznam videa.
1080P
Rozlišení
1. Před výběrem režimu Video se ujistěte, že je kamera zapnuta.
960P
720P
WVGA
25 (1080/960/720/WVGA)
2. Stiskněte MENU pro vstup do hlavního menu.
30 (1080/960/720/WVGA)
3. Zvolte Menu výběr režimu a vyberte Video režim a stiskněte ACTION.
Na displeji se opět objeví živý náhled, v levém horním rohu displeje se zobrazí
symbol Video režimu
a LED kontrolka se rozsvítí zeleně - kamera je připravena
pro záznam videa.
48 (960)
Snímková
frekvence
50 (1080/960 / 720 / WVGA)
60 (1080/960 720 / WVGA)
100 (720/WVGA)
120 (720/WVGA)
200 (WVGA)
Záznam videa
240 (WVGA)
1. Stiskem ACTION na kameře nebo dálkovém ovládání spustíte záznam videa.
2. LED kontrolka bliká během probíhajícího záznamu ČERVENĚ.
160° (1080/960/720/WVGA)
Úhel záběru
3. Stiskem ACTION na kameře nebo STOP na dálkovém ovládání záznam ukončíte
a LED kontrolka se rozsvítí ZELENĚ.
127° (1080)
90° (1080)
-2
-1
! Délka probíhajícího záznamu je zobrazena na displeji.
Expozice
! Nejlepších výsledků dosáhnete s kartou rychlostní třídy minimálně Class 10 a
více.
+2
Vyp
Samospoušť
Foto a video současně
Stiskem MENU na kameře (nebo ACTION na dálkovém ovládání) během záznamu
videa dojde k vyfocení fotografie. Rozlišení fotografie je 8MP, pokud je nastavení
video režimu 30 nebo 25fps v jakémkoliv rozlišení. Při záznamu s 48, 50 nebo
60fps uloží Ghost-S fotografii s rozlišením 2MP.
! Tato funkce je dostupná, pouze pokud je funkce Označování videa (viz str. 8)
vypnutá.
Označování videa
Zap
Vyp
10s
videa
30s
1m
2m
5m
Režim Černá
skříňka
On
Ručně
Vyp
1m
Režim scény / Datový tok
Video režim
3s
5s
10s
Interval označování
! Tato funkce je není dostupná, pokud je nastavení video režimu vyšší než 60fps
0
+1
Interval - Černá
Indikátor SD karty / Indikátor baterie
skříňka
HB
3m
5m
10m
Datový tok
Normální
Vysoký
Normální
Režim scény
Sytý
Málo světla
Výchozí nastavení
Ano
Storno
00:00:00
Rozlišení videa
Snímková frekvence
Úhel záběru
Expozice
Doba záznamu
Obrázek 14: Obrazovka živého náhledu při režimu Video
7
Video režim (pokračování)
Označování videa
Obrázek 15: Grafické znázornění Označování videa
Tato funkce umožňuje nepřerušovaný záznam videa, na kartu je však uložen
pouze ‘označený’ záznam. Např. při zapnuté funkci Označování videa a Intervalu
označování videa 30 sekund je po stisku tlačítka MENU během záznamu videa na
kartu uložen předchozí 30s interval, stávající 30s interval a následující 30s interval
záznamu – celkem tedy 1min30s záznamu.
Označování videa lze zapnout/vypnout v Menu nastavení video režimu
1. Pokud chcete zapnout Označování videa, zvolte v hlavním menu Menu
nastavení režimu a tam zvolte Video režim.
2. U položky ‘Označování videa’ vyberte Zap a pro potvrzení stiskněte ACTION.
3. U položky ‘Interval označování videa‘ vyberte požadovaný interval a pro
potvrzení stiskněte ACTION.
4. Pokud v živém náhledu stisknete tlačítko ACTION, LED indikátor začne blikat
ZELENĚ a kamera je v režimu označování videa, žádný video záznam se však
neukládá. Toto je rovněž znázorněno červeným čtvercem okolo ikony TAG.
5. Stiskem tlačítka MENU (nebo ACTION na dálkovém ovládání) dojde k označení
videa—LED indikátor bude blikat ČERVENĚ po dobu ukládání označeného
intervalu. Toto je rovněž znázorněno změnou barvy čtverce okolo ikony TAG
na ZELENOU.
6. Označování videa ukončíte tlačítka ACTION (nebo STOP na dálkovém
ovládání). LED indikátor přestane blikat bude svítit ČERVENĚ.
7. Jakmile jsou všechny tři intervaly uloženy, kamera se vrátí do režimu
označování videa, kdy se žádný video záznam neukládá a to až do zastavení
označování pomocí tlačítka ACTION.
Pokud si přejete prodloužit uložený záznam tak, aby jste nepřišli o důležité
okamžiky, opakovaným stiskem ACTION během režimu označování videa
(LED indikátor bliká zeleně) přidáte další intervaly, které jsou přidány na konec
uloženého video záznamu.
! Funkce Označování videa vyžaduje pro správnou funkci alespoň 4GB volného
místa na micro SD kartě.
! Aktivací režimu Označování videa dojde k vypnutí režimu Černá skříňka
8
Video režim (pokračování)
Režim černá skříňka
ENGINE STARTS
ENGINE STOPS
START RECORDING
CAR DVR INTERVAL*
Camera turns on
(Automatically)
New clip
New clip
CAR DVR INTERVAL
New clip
CAR DVR INTERVAL
Figure 16: Car DVR Graphic Representation
STOP RECORDING
CAR DVR INTERVAL
V
Camera turns off
(Automatically)
Režim černá skříňka lze zapnout/vypnout v Menu nastavení video režimu
Tento zcela automatický režim je ideální pro pojišťovací případy a bezpečnostní aplikace. Kamera ukládá video soubory
zvolené délky, dokud nedojde k zaplnění micro SD karty. Poté se začnou mazat (přepisovat) nejstarší video soubory,
záznam tak může pokračovat libovolně dlouho. Délka jednotlivých video souborů je nastavitelná na 1min / 3min / 5min
a 10min.
Režim černá skříňka může být nastaven tak, že jsou kamera a záznam automaticky zapnuty po připojení k napájení
přes USB. Kamera rovněž umožnuje ruční zapnutí záznamu v tomto režimu stiskem tlačítka ACTION. To lze nastavit
přepnutím nastavení černé skřínky na M (ručně). Ruční spuštění je ideální např. na kole, kde není k dispozici USB
napájení.
1. Režim černá skříňka lze zapnout v Menu nastavení video režimu. Vyberte položku Černá skříňka (Car DVR), stiskněte
ACTION a zvolte Zap nebo M (Ručně) pro ruční zapnutí. Pokud režim černá skříňka zapnut, je na obrazovce živého
náhledu zobrazena ikona CAR.
Datový tok
Kamera umožňuje ponechat úroveň komprese H.264 kodeku normální, nebo lze datový tok zvýšit pro zachování více
detailů v zaznamenaném video souboru. Tímto dojde ke zvýšení datového toku ve všech video režimech. Maximální
datový tok je 35.0 Mbps – ten je rezervován pro video režimy vyžadující nejvíce výkonu procesoru kamery: 720p
120/100, WVGA 240/200. Při nastaveném vysokém datovém toku bude v 1080p 60/50 datový tok přibližně 26.0 Mbps
oproti 18.0 Mbps při nastavení normálního dat. toku.
Režim scény
Normální: Tento režim použijte jako výchozí pro běžné použití. Nabízí nejpřirozenější a nejreálnější barevné podání ve
většině různých prostředí. Nejlepší nastavení pro jasné slunečné dny.
Sytý: Režim, který použijte pokud chcete ve videu docílit sytých a saturovaných barev.
Málo světla: Tento režim použijte pro záznam videa v noci nebo při špatných světelných podmínkách, jako například
uvnitř budov s nedostatkem osvětlení. Pokud je kamera nastavena na 60/50fps v libovolném rozlišení, automatická
pomalá závěrka reguluje snímkovou frekvenci mezi 60/50fps a 30/25fps v závislosti na množství světla tak, aby se
docílilo maximálního možné expozice každého snímku videa. V tomto případě je tak možné, že se jeden snímek použije
dvakrát tak, aby zůstala zachována snímková frekvence 60/50fps.
9
Foto režim
FOTO REŽIM (ŽLUTÁ KONTROLKA)
Pokud je kamera zapnutá, je ve Foto režimu a je vložena micro SD karta s
dostatkem volného místa, po stisku tlačítka ACTION na kameře nebo dálkovém
ovládání spustí kamera vyfotí 5, 8 nebo 1ěMP fotografii.
Nastavení foto režimu
12MP
Rozlišení
5MP
1. Před výběrem režimu Foto se ujistěte, že je kamera zapnutá.
2. Stiskněte MENU pro vstup do hlavního menu.
8MP
160°
Úhel záběru
127°
90°
3. Zvolte Menu výběr režimu a vyberte Foto režim a stiskněte ACTION.
-2
Na displeji se opět objeví živý náhled, v levém horním rohu displeje se zobrazí
symbol Foto režimu
a LED kontrolka se rozsvítí ŽLUTĚ — kamera je připravena
pro focení fotografií.
-1
Expozice
0
+1
+2
Vyp
Focení
1. Stiskem ACTION na kameře nebo dálkovém ovládání vyfotíte fotografii.
Samospoušť
2. LED kontrolka se na malý okamžik rozsvítí ČERVENĚ a pak opět svítí ŽLUTĚ.
3s
5s
10s
Normální
Režim scény
Normální: Tento režim použijte jako výchozí pro běžné použití. Nabízí
nejpřirozenější a nejreálnější barevné podání ve většině různých prostředí.
Nejlepší nastavení pro jasné slunečné dny.
Sytý: Režim, který použijte pokud chcete ve videu docílit sytých a saturovaných
barev.
Režim scény
Sytý
Málo světla
Výchozí nastavení
Ano
Storno
Režim scény
Indikátor SD karty / Indikátor baterie
Foto režim
45%
Málo světla: Tento režim použijte pro záznam videa v noci nebo při špatných
světelných podmínkách, jako například uvnitř budov s nedostatkem osvětlení.
Toto nastavení redukuje nežádoucí šum.
000000
Rozlišení foto
Úhel záběru
Expozice
Počet uložených fotografií
Obrázek 17: Obrazovka živého náhledu při režimu Foto
10
Režim Foto sekvence
Režim Foto sekvence (FIALOVÁ KONTROLKA)
Nastavení režimu foto sekvence
Pokud je kamera zapnuta, je v režimu Foto sekvence a je vložena micro SD karta
s dostatkem volného místa, po stisku tlačítka ACTION na kameře nebo dálkovém
ovládání spustí kamera záznam sekvence fotografií.
12MP
Rozlišení
8MP
5MP
160°
1. Před výběrem režimu Foto sekvence se ujistěte, že je kamera zapnuta.
Úhel záběru
2. Stiskněte MENU pro vstup do hlavního menu.
127°
90°
3. Zvolte Menu výběr režimu a vyberte režim Foto sekvence a stiskněte ACTION.
-2
-1
Na displeji se opět objeví živý náhled, v levém horním rohu displeje se zobrazí
symbol režimu Foto sekvence
a LED kontrolka se rozsvítí FIALOVĚ — kamera
je připravena pro záznam sekvence fotografií.
Expozice
0
+1
+2
0.5s
1s
Záznam foto sekvence
2s
Interval sekvence lze nastavit v Menu nastavení režimu.
Interval sekvence
1. V hlavním menu zvolte Menu nastavení režimu a tam zvolte Foto Sekvence.
3s
5s
10s
2. U položky ‘Interval sekvence‘ vyberte požadovaný interval a pro potvrzení
stiskněte ACTION.
30s
3. Vraťte se do živého náhledu a stiskem ACTION na kameře nebo dálkovém
ovládání spustíte záznam foto sekvence.
Vyp
1m
Samospoušť
4. LED kontrolka se při ukládání každé fotografie na malý okamžik rozsvítí
ČERVENĚ.
3s
5s
10s
Normální
5. Stiskem ACTION na kameře nebo STOP na dálkovém ovládání záznam foto
sekvence ukončíte.
Režim scény
Sytý
Málo světla
! Ghost-S z uložených fotografií nevytváří video soubor. Vytvořit video lze
zpracováním uložených fotografií v příslušném programu (není součástí
balení).
Výchozí nastavení
Ano
Storno
Režim scény
Režim foto sekvence
Indikátor SD karty / Indikátor baterie
Režim scény
Normální: Tento režim použijte jako výchozí pro běžné použití. Nabízí
nejpřirozenější a nejreálnější barevné podání ve většině různých prostředí.
Nejlepší nastavení pro jasné slunečné dny.
67%
Sytý: Režim, který použijte pokud chcete ve videu docílit sytých a saturovaných
barev.
Málo světla: Tento režim použijte pro záznam videa v noci nebo při špatných
světelných podmínkách, jako například uvnitř budov s nedostatkem osvětlení.
Toto nastavení redukuje nežádoucí šum.
000000
Rozlišení foto
Počet uložených fotografií
Úhel záběru
Expozice
Interval sekvence
Obrázek 18: Obrazovka živého náhledu při režimu Foto sekvence
11
Režim foto dávka
Režim foto dávka (AZUROVÁ KONTROLKA)
Pokud je kamera zapnutá, je v režimu Foto dávka a je vložena micro SD karta s
dostatkem volného místa, po stisku tlačítka ACTION na kameře nebo dálkovém
ovládání spustí kamera záznam dávky fotografií zvolenou rychlostí a po zvolenou
dobu.
1. Před výběrem režimu Foto dávka se ujistěte, že je kamera zapnutá.
Nastavení režimu foto dávky
12MP
Rozlišení
8MP
5MP
160°
Úhel záběru
127°
90°
2. Stiskněte MENU pro vstup do hlavního menu.
5/s
3. Zvolte Menu výběr režimu a vyberte režim Foto dávka a stiskněte ACTION.
10/s
Rychlost snímání
Na displeji se opět objeví živý náhled, v levém horním rohu displeje se zobrazí
symbol režimu Foto dávka a
LED kontrolka se rozsvítí AZUROVOU barvou —
kamera je připravena pro záznam dávky fotografií.
20/s
30/s
1s
Prasknout trvání
2s
5s
-2
Záznam foto dávky
Parametry režimu Foto dávka lze nastavit v Menu nastavení režimu.
-1
0
Expozice
+1
1. V hlavním menu zvolte Menu nastavení režimu a tam zvolte Foto dávka.
+2
2. U položky ‘Rychlost snímání‘ vyberte požadovanou rychlost snímání (počet
fotografií za sekundu) a pro potvrzení stiskněte ACTION.
3. U položky ‘Délka dávky‘ vyberte požadovanou délku a pro potvrzení stiskněte
ACTION.
4. Vraťte se do živého náhledu a stiskem ACTION na kameře nebo dálkovém
ovládání spustíte záznam foto dávky.
5. LED kontrolka se při ukládání každé fotografie na malý okamžik rozsvítí
ČERVENĚ.
! Ghost-S z uložené dávky fotografií nevytváří video soubor. Vytvořit video
lze zpracováním uložených fotografií v příslušném programu (není součástí
balení).
Vyp
3s
Samospoušť
5s
10s
Normální
Režim scény
Sytý
Málo světla
Ano
Výchozí nastavení
Rozlišení
Storno
Rychlost
snímání
Délka dávky
10/s
Režim scény
Normální: Tento režim použijte jako výchozí pro běžné použití. Nabízí
nejpřirozenější a nejreálnější barevné podání ve většině různých prostředí.
Nejlepší nastavení pro jasné slunečné dny.
1s
12MP
5/s
1s
2s
10/s
1s
2s
5s
5/s
1s
2s
5s
8MP
Sytý: Režim, který použijte pokud chcete ve videu docílit sytých a saturovaných
barev.
30/s
1s
20/s
1s
5MP
Málo světla: Tento režim použijte pro záznam videa v noci nebo při špatných
světelných podmínkách, jako například uvnitř budov s nedostatkem osvětlení.
Toto nastavení redukuje nežádoucí šum.
10/s
1s
2s
5s
5/s
1s
2s
5s
Režim scény
Režim foto dávky
Indikátor SD karty / Indikátor baterie
90%
Rozlišení foto
Úhel záběru
Rychlost snímání / délka dávky
Obrázek 19: Obrazovka živého náhledu při režimu Foto dávka
12
Přehrávání
Po zvolení Přehrávání v hlavním menu se na displeji objeví čtyři symboly režimů
kamery. Číslo u každého z nich indikuje počet uložených souborů v příslušném
režimu.
Prohlížení videa
Prohlížení fotografií
Stiskem ACTION zvolte požadovaný režim.
Na displeji se zobrazí nejnovější video, foto, foto dávka nebo foto sekvence.
Posun mezi soubory je možný pomocí tlačítek LEFT a RIGHT. Pro návrat do
živého náhledu můžete stisknout tlačítko MENU.
Prohlížení videa (Obrázek 21)
Prohlížení foto sekvencí
Prohlížení foto dávek
Obrázek 20: Menu prohlížení
Číslo videa
Prohlížení videa
0015/0031
1. Pomocí tlačítek LEFT/RIGHT vyberte požadované video a stiskněte ACTION
2. Na displeji se zobrazí podmenu – pro přehrání vybraného videa vyberte
‘Prohlížet’ a potvrďte stiskem ACTION
! Pro přehrání všech videí na paměťové kartě vyberte ‘Prohlížet všechny’ a
potvrďte stiskem ACTION
3. Opakovaným stiskem ACTION prohlížení videa ukončíte. Další stisk ACTION
opět prohlížení spustí.
4. Stiskem LEFT a RIGHT během prohlížení lze zrychlit a zpomalit rychlost
přehrávání videa.
00:00:09/00:20:48
Čas přehrávání
Video rozlišení
Snímková frekvence
Stav přehrávání
Obrázek 21: Prohlížení videa
Prohlížení fotografií
Prohlížení fotografií (Obrázek 22)
Po zvolení režimu Foto v menu Přehrávání se na displeji zobrazí nejnovější
fotografie. Posun mezi fotografiemi je možný pomocí tlačítek LEFT a RIGHT.
Prohlížení foto sekvencí (Obrázek 23)
Po zvolení režimu Foto sekvence v menu Přehrávání se na displeji se zobrazí
nejnovější foto sekvence. Posun mezi foto sekvencemi je možný pomocí tlačítek
LEFT a RIGHT. Požadovanou sekvenci si prohlédnete stiskem ACTION a zvolením
‘Prohlížet sekvenci’.
0015/0031
Číslo fotografie
Obrázek 22: Prohlížení fotografií
Prohlížení foto sekvence
Prohlížení foto dávek (Obrázek 24)
Po zvolení režimu Foto dávka v menu Přehrávání se na displeji se zobrazí
nejnovější foto dávka. Posun mezi foto dávkami je možný pomocí tlačítek LEFT a
RIGHT. Požadovanou dávku si prohlédnete stiskem ACTION a zvolením ‘Prohlížet
sekvenci’.
0001/0125
S0003
Mazání souborů
1. Stiskem ACTION během prohlížení souborů zobrazíte podmenu.
2. Vyberte ‘Smaž jeden’ pro smazání vybraného souboru (videa nebo fotografie)
nebo vyberte ‘Smaž všechny’ pro smazání všech souborů daného režimu
kamery a potvrďte stiskem ACTION.
Číslo sekvence
Pořadí fotografie v sekvenci
Obrázek 23: Prohlížení foto sekvencí
Prohlížení foto dávky
3. Mazání foto sekvencí a foto dávek lze provést stejným způsobem.
! Mějte na paměti, že s pomocí ‘Smaž všechny’ smažete z paměťové karty
všechny souboru daného režimu kamery, soubory již pak nelze nijak obnovit.
! Touto funkcí z micro SD karty nesmažete jiné soubory.
S0003
Číslo dávky
0001/0125
Pořadí fotografie v dávce
Obrázek 24: Prohlížení foto dávek
13
Nastavení kamery
Zvolením Nastavení kamery v hlavním
menu se na displeji zobrazí seznam
nastavitelných parametrů kamery.
Pomocí tlačítek LEFT a RIGHT vyberte
požadovaný parametr. Tlačítkem
ACTION změníte nebo potvrdíte
nastavení, LEFT a RIGHT slouží k
přepínaní hodnot nastavení.
Wi-Fi
WiFi zapnete nebo vypnete vybráním
‘WiFi’ v Nastavení kamery a stiskem
ACTION.
Pokud je WiFi zapnuto, WiFi symbol
se zobrazí v živém náhledu.
Wi-Fi
Wi-Fi jméno sítě
Vyp
‘000’
1080P
HDMI Out
rozlišení
1080i
Vyp
Klonovací režim
Vyp
Citlivost mikrofonu
Střední
Vyp
Jas LCD
Wi-Fi jméno sítě
Vypnutí LCD
60 FPS
HDMI Out
Snímková
frekvence
50 FPS
30 FPS
25 FPS
Nízká
Vysoká
Hlasitost reproduktoru
720P
AP
ST
Více informací o připojení kamery k
WiFi zařízením dále viz str. 19.
Kamera vytvoří lokální síť se jménem
‘Ghost S XXX’, kde ‘XXX’ je libovolné
tříciferné číslo, které si nastavíte.
Stiskem LEFT/RIGHT změníte číslice,
ACTION posune kurzor na další číslici.
AUTO
Zap
Datum/Čas
Rok/Měsíc/Den
Vyp
Časová značka
Zap
Profile A
Nízká
Střední
Uložit nastavení
Profile B
Vysoká
Profile C
Nízká
Profile A
Střední
Nahrát nastavení
Profile B
Vysoká
Profile C
Nikdy
English
5s
Français
10s
Deutsch
20s
Español
1m
Italiano
Klonovací režim
5m
Português
Více na str. 15.
Zap
Russian
Čas a datum
1. Vyberte ‘Datum’ v Nastavení kamery
a stiskněte ACTION.
2. Nastavte rok pomocí LEFT/RIGHT a
stiskněte ACTION pro potvrzení.
3. Stejným způsobem nastavte měsíc,
den a čas, pokaždé stiskněte
ACTION pro potvrzení.
Dálkové ovládání
Profil nastavení kamery lze nahrát
výběrem Nahrát nastavení z menu
Nastavení kamery a vybráním profilu
A, B nebo C.
Po zapnutí má kamera stejné
nastavení, jaké měla v okamžiku
vypnutí s výjimkou nastavení
digitálního zoomu.
Jazyk
Nederlands
Párovat dálkové
ovládání
Jedno k jedné
Norwegian
Jedno k více
Dansk
LED na dálkovém
ovládání
Zap
Polski
LED indikace
Digitální zoom
Profily nastavení kamery
Kompletní nastavení kamery lze uložit
výběrem Uložit nastavení z menu
Nastavení kamery a vybráním profilu:
A, B nebo C.
Vyp
Vypnutí kamery
Vyp
Român
Zap
Svenskt
Vyp
Český
ελληνικά
Zap
Vyp
Uložit nastavení
A
B
C
Nikdy
Nahrát nastavení
A
B
C
1m
Výchozí
nastavení
2m
5m
Výchozí nastavení
Obnovit tovární nastavení lze
výběrem ‘Výchozí nastavení’
z menu Nastavení kamery a
potvrzením stiskem ACTION.
Ano
Storno
Ano
Formátovat
paměť. kartu
Storno
Firmware verze
X.X.X.X
Firmware Version
Vybráním ‘Firmware verze’ z menu
Nastavení kamery zobrazíte aktuální
firmware kamery. Více informací o
instalaci nového firmware naleznete
na str. 21)
14
Nastavení kamery (pokračování)
Klonovací režim
Klonovací režim je unikátní funkcí, potřebnou hlavně pro produkční společnosti.
Kamery navzájem propojené přes Wi-Fi spolu mohou komunikovat a umožnují
tak synchronní záznam a změnu režimu záznamu. Až 5 kamer může být pomocí
Wi-Fi propojeno v jedné síti. Spusťte záznam na jedné kameře a všechny ostatní
se také spustí. Změňte režim záznamu na jedné a všechny ostatní se také
přepnou do nového režimu.
AP
Nastavení klonovacího režim
Klonovací režim funguje na principu ‘Master-Slave’. Jedna z kamer je řídící
přístupový bod (AP), všechny ostatní jsou stanicemi (ST), připojenými na stejné
SSID (viz obrázek 25).
Nastavení kamery (AP) – řídící přístupový bod
1. Zvolte si první kameru pro klonovací síť (je zcela jedno, která z kamer to
bude), a v menu Nastavení kamery vyberte ‘Klonovací režim’. Stiskněte
ACTION, vyberte volbu ‘AP’ a potvrďte stiskem tlačítka ACTION.
2. Na té samé kameře nastavte jméno Wi-Fi jméno sítě na takové číslo, jaké
chcete přiřadit klonovací síti. Číslo můžete nastavit zcela libovolně.
3. Poté (stále na AP kameře) zapněte Wi-Fi, viz str. 14.
ST
ST
ST
ST
Obrázek 25: Přehled klonovacího režimu
Nastavení kamery (ST) – režim stanice
V tomto okamžiku je řídící přístupový bod (kamera AP) nastavena (viz výše) a lze
k ní v rámci klonovací sítě připojit až 4 další kamery v režimu stanice.
1. Vyberte další kameru pro přidání do klonovací sítě. V menu Nastavení kamery
vyberte ‘Klonovací režim’. Stiskněte ACTION, vyberte volbu ‘ST a potvrďte
stiskem tlačítka ACTION.
2. Na té samé kameře nastavte jméno Wi-Fi jméno sítě na STEJNÉ číslo, jaké
jste nastavili na AP kameře.
3. Poté (stále na této ST kameře) zapněte Wi-Fi, viz str. 14.
Opakujte kroky 4-6 pro připojení dalších ST kamer do klonovací sítě. Celkový
počet kamer v klonovací síti (včetně AP kamery) může být až 5.
15
Obousměrné dálkové ovládání
Zapnutí a vypnutí
1. Zapněte kameru (viz str. 5).
2. Stiskněte a podržte tlačítko ACTION na dálkovém ovládání – LED na dálkovém
ovládání se rozsvítí a indikují aktuální režim kamery.
! Dálkové ovládání se automaticky vypne po 45s, pokud nenajde kameru.
Nabíjení
Připojte dálkové ovládání k USB portu pomocí dodaného mini USB kabelu. LED
na dálkovém ovládání budou červeně blikat. Plné nabití trvá přibližně 2 hodiny
(při 2A). Po plném nabití se LED na dálkovém ovládání rozsvítí zeleně — odpojte
mini USB kabel a konektor zakryjte gumovou mini USB prachovkou.
Párování kamery a dálkového ovládání - jedna kamera, jedno DO
[Kamera a dálkové ovládání v sadě jsou již spárovány v továrně]
1. Stiskněte MENU na kameře a vyberte Nastavení kamery a stiskněte ACTION.
2. Vyberte ‘Párovat dálkové ovládání ’ v menu Nastavení kamery a stiskněte
ACTION.
3. Vyberte ‘
Obrázek 26: Horní pohled na obousměrné dálkové ovládání
USB konektor - napájení
Tlačítko ACTION
’ v nastavení Párovat dálkové ovládání a stiskněte ACTION.
4. Ujistěte se, že je dálkové ovládání zapnuté.
Tlačítko STOP/MODE
5. Na dálkovém ovládání stiskněte ACTION— pokud kamera rozpozná dálkové
ovládání, ozve se pípnutí a vrátí se do menu Nastavení kamery.
LED kontrolky
! Pokud se na displeji neobjeví ‘Dokončeno’ a kamera se nevrátí se do menu
Nastavení kamery, ke spárování nedošlo – zkuste stisknout ACTION na
dálkovém ovládání ještě jednou.
6. Na displeji se v případě úspěšného spárování u Párovat dálkové ovládání
změní symbol a ukazuje tak úspěšné spárování.
Práce s dálkovým ovládáním - jedna kamera, jedno DO
Pokud jsou kamera i dálkové ovládání zapnuté, stiskem ACTION na dálkovém
ovládání spustíte záznam videa, fotografie, foto sekvence nebo dávky v závislosti
na režimu kamery.
Stiskem ACTION během záznamu videa dojde k vyfocení fotografie nebo označení
videa (pokud je funkce Označování videa zapnutá viz str. 8). Stiskem STOP ukončíte
záznam videa nebo foto sekvence.
Stiskem STOP při živém náhledu lze přepínat mezi režimy kamery, tak jak indikuje
LED indikátor na kameře a LED na dálkovém ovládání.
! Dálkové ovládání NENÍ vodotěsné a
nesmí být potopeno do vody. Dálkové
ovládání je však odolné proti stříkající
vodě a odolá sněhu a dešti.
Stav LED
Popis
Rychle bliká
červeně
Kapacita baterie
menší než 15%
Blikne červeně
jednou
Ukládání fotografie
(v režimech foto,
foto sekvence a foto
dávka)
Bliká červeně
Záznam videa (Video
režim)
Bliká modře
Indikace přijmu
signálu od dálkového
ovládání
Bliká zeleně
Kamera je v režimu
Video
Bliká žlutě
Kamera je v režimu
Foto
Bliká fialově
Kamera je v režimu
Foto sekvence
Bliká azurově
Kamera je v režimu
Foto dávka
Bliká bíle
Režim více kamer,
jedno DO
16
Obousměrné dálkové ovládání (pokračování)
Párování kamery a dálkového ovládání - více kamer, jedno DO
Jedno dálkové ovládání může být spárováno s neomezeným množstvím kamer
ve vzdálenosti do 10 metrů od dálkového ovládání a umožnit tak záběr akce z
několika úhlů najednou.
1. Na kamerách stiskněte MENU, vyberte Nastavení kamery a stiskněte ACTION.
2. Vyberte ‘Párovat dálkové ovládání ’ v menu Nastavení kamery a stiskněte
ACTION.
3. Vyberte
v nastavení Párovat dálkové ovládání a stiskněte ACTION.
4. Na dálkovém ovládání stiskněte ACTION— pokud kamera rozpozná dálkové
ovládání, ozve se pípnutí a vrátí se do menu Nastavení kamery.
! Pokud se na displeji některé kamery neobjeví ‘Dokončeno’ a kamera se nevrátí
do menu Nastavení kamery, ke spárování nedošlo – zkuste stisknout ACTION
na dálkovém ovládání ještě jednou.
5. Na displeji se v případě úspěšného spárování u Párovat dálkové ovládání
změní symbol a ukazuje tak úspěšné spárování.
! Pokud párujete více kamer, vždy spárování s dálkovým ovládáním před
montáží kamer vyzkoušejte.
Práce s dálkovým ovládáním - více kamer, jedno DO
Pokud jsou kamera i dálkové ovládání zapnuté, stiskem ACTION na dálkovém
ovládání spustíte záznam videa, fotografie, foto sekvence nebo dávky v závislosti
na režimu kamery.
Stiskem ACTION během záznamu videa dojde k vyfocení fotografie nebo označení
videa (pokud je funkce Označování videa zapnutá viz str. 8). Stiskem STOP ukončíte
záznam videa nebo foto sekvence.
! LED na dálkovém ovládání svítí při spárování s více kamerami bílou barvou.
! V tomto režimu není změna režimu záznamu pomocí dálkového ovládání
možná.
17
Nastavení záběru
Obrázek 27: Umístění univerzální přezky a otočný objektiv
Připevnění kamery k univerzální přezce
Otočný objektiv
1. Šroub na univerzální přezce přiložte k závitu na spodní straně kamery.
Rotace objektivu je unikátní vlastnost
kamer Drift. Objektivem kamery
lze otáčet nezávisle na těle kamery.
To umožňuje správnou orientaci
a namíření kamery nezávisle na
připevnění kamery. Objektivem lze
otáčet o 300°.
2. Šroub zašroubujte (ve směru hodinových ručiček) do otvoru.
3. Před utažením přezky ji nasměrujte do požadovaného úhlu.
4. Pevně utáhněte šroub na univerzální přezce. Přezka je tak ke kameře napevno
připevněná.
Uzavření zadní strany kamery
1. Ujistěte se, že značka horní strany zadního krytu směřuje ke straně kamery s
ovládacími tlačítky.
2. K dotažení šroubu zadního krytu použijte univerzální přezku.
Před vystavením kamery vodě použijte k dotažení šroubu zadního krytu vždy
univerzální přezku a ujistěte se, že je těsnění nepoškozeno a kamera dokonale
těsní.
! Pouze dokonalé utěsnění zadního krytu zabrání při vystavení vodě průniku vody
do kamery a tím i nevratnému poškození kamery (viz str. 3).
Připevnění kamery pomocí Drift držáku
Jednou rukou uchopte kameru a
ukazovákem a palcem druhé ruky
uchopte ze strany objektiv a otočte jej
do požadovaného úhlu. Značka horní
strany objektivu odpovídá horní hraně
obrazu při živém náhledu.
1. Držák kamery na brýle připevněte k gumě od brýlí.
! Před zasouváním nebo vysouváním
kamery do/z držáku je doporučeno
vrátit objektiv zpět do výchozí
polohy 0° (značka horní strany
objektivu je u LED indikátoru)
tak, aby se minimalizovalo riziko
poškození objektivu při manipulaci
s kamerou.
2. Kameru s připevněnou univerzální přezkou nasuňte do držáku kamery na brýle
do okamžiku jejich vzájemného zaklapnutí.
Zoom
S kamerou je dodáváno několik Drift držáků, které umožní připevnění několika
způsoby.
Upevnění kamery na gumu od brýlí
Upevnění kamery na helmu (s hladkým povrchem)
1. Najděte na helmě vhodné místo pro umístění kamery.
2. Přesvědčte se, že je povrch helmy čistý, suchý, bez mastnoty a prachu.
3. Držák přilepte na helmu pomocí 3M lepitek v sadě. Dokonalé zaschnutí
lepeného spoje trvá 24 hodin.
4. Kameru s připevněnou univerzální přezkou nasuňte do držáku kamery na
helmu do okamžiku jejich vzájemného zaklapnutí.
Upevnění kamery pomocí standardního stativového 1⁄4” závitu
Drift HD Ghost disponuje funkcí
digitální zoom, která umožňuje
přiblížit záběr.
V živém náhledu nebo během
záznamu videa stiskněte a podržte
tlačítko RIGHT pro přiblížení záběru
(zoom in), a tlačítko LEFT pro oddálení
záběru (zoom out).
Kamera disponuje standardním stativovým závitem – lze ji tedy našroubovat na
libovolný držák se standardním stativovým závitem.
! Ať už kameru připevníte jakýmkoliv způsobem, ujistěte se, že je upevnění
spolehlivé a nehrozí uvolnění držáku/kamery.
18
Připojení
Video soubory a fotografie lze z kamery přesunout do počítače pomocí
přiloženého USB kabelu nebo pomocí čtečky micro SD karet – pokud je jí
počítač vybaven – přímo z karty.
Připojení k Windows PC pomocí USB kabelu
1. Připojte kameru k PC pomocí USB kabelu. Na displeji se zobrazí USB symbol a
LED indikátor blikne červeně.
2. Pokud počítač neukáže soubory na micro SD kartě automaticky, poklepejte na
ikonu Tento počítač.
Prohlížení videa na počítači
Na některých počítačích mohou
chybět správné kodeky potřebné pro
přehrávání a střih videa.
Pokud máte problém s přehráváním
videa z kamery Drift HD Ghost,
stáhněte si přehráváč videa VLC zde:
http://www.videolan.org/
! Pokud je na kartě větší množství souborů, nacházejí se ve více složkách
(100DRIFT, 101DRIFT, atd.).
Pokud máte problém se střihem
videa z kamery Drift HD Ghost nebo
nechcete k přehrávání používat VLC
přehrávač, musíte si nainstalovat sadu
kodeků. Sada kodeků FFDshow je ke
stažení zde: http://www.free-codecs.
com/FFDshow_download.htm.
5. Zkopírujte libovolné soubory do PC.
Doporučená konfigurace počítače
Připojení k počítači Mac pomocí USB kabelu
Pro plynulé přehrávání 1080p HD videa
je zapotřebí výkonný počítač:
3. Počítač by měl kameru rozpoznat jako výměnný disk. Vyberte výměnný disk
DRIFT CARD a otevřete jej.
4. Otevřete složku DCIM—v ní je složka 100DRIFT, která obsahuje všechny
soubory uložené kamerou na kartu.
1. Připojte kameru k PC pomocí USB kabelu. Na displeji se zobrazí USB symbol a
LED indikátor blikne červeně.
2. Pokud počítač neukáže soubory na micro SD kartě automaticky, spusťte
Finder.
3. Počítač by měl kameru rozpoznat jako výměnný disk. Vyberte výměnný disk
DRIFT CARD a otevřete jej.
4. Otevřete složku DCIM—v ní je složka 100DRIFT, která obsahuje všechny
soubory uložené kamerou na kartu.
Windows
• Intel® Core™ druhé gerenace nebo
AMD ekvivalent, Intel® Core™ i7
doporučeno
• IMinimálně 2GB RAM (doporučeno
4GB RAM)
! Pokud je na kartě větší množství souborů, nacházejí se ve více složkách
(100DRIFT, 101DRIFT, atd.).
• IGrafická karta jako např. NVIDIA
GeForce 600, AMD Radeon
HD6000 nebo lepší
5. Zkopírujte libovolné soubory na Mac.
• Microsoft Windows Vista nebo
Připojení k televizi TV
1. Vypnutou kameru připojte k televizi pomocí Mini HDMI kabelu typu C (není
součástí sady).
2. Zapněte kameru.
3. Po zapnutí se obsah LCD displeje zobrazí na TV obrazovce a zvuk se přehrává
z reproduktorů TV.
4. Stiskem MENU lze přepínat mezi režimy kamery během připojení k TV.
Připojení k Wi-Fi zařízení
1. Nastavte Wi-Fi jméno sítě a zapněte Wi-Fi (viz str. 14).
2. Na chytrém telefonu nebo tabletu vstupte do nastavení Wi-Fi sítě. U většiny
zařízení jej naleznete v Nastavení>Wi-Fi. Vyhledejte síť se jménem ‘Ghost S
XXX’, kde XXX je číslo, které jste nastavili na kameře.
3. Síť nalezenou v kroku 2 vyberte a zařízení se připojí ke kameře.
Windows 7
Mac
• Intel® Core™ druhé gerenace nebo
AMD ekvivalent, Intel® Core™ i7
doporučeno
• Minimálně 2GB RAM (doporučeno
4GB RAM)
• Grafická karta jako např. NVIDIA
GeForce 600, AMD Radeon
HD6000 nebo lepší
• Mac OS X v10.5 nebo novější
Manual HDMI Out
The Ghost-S will automatically connect via HDMI to an HD ready TV. However,
it is also capable of manually setting the HDMI out to either 1080p, 1080i or 720p.
These can be set to 60, 50, 30 or 25 frames per second for the progressive
modes, and 60 or 50 HZ for the interlaced modes.
19
Prodloužení výdrže baterie
Součástí sady kamery Drift Ghost-S je dobíjecí 1700 mAh Lithium-Ion baterie,
se kterou můžete zaznamenávat video několik hodin než je třeba baterii dobít.
Někdy však nemáte možnost dobití (počítač, auto, zásuvka). V chladnějších
podmínkách se navíc baterie vybíjí rychleji. Naštěstí je kamera Drift Ghost-S
vybavena množstvím funkcí, které umožňují výdrž baterie prodloužit. Tyto se
nacházejí v menu Nastavení kamery.
Vypnutí LCD
LCD displej na kameře Drift HD Ghost spotřebovává značné množství energie,
nejlepším způsobem prodloužení výdrže baterie je tedy použití funkce
automatického vypnutí LCD. Výchozí nastavení je automatické vypnutí LCD po
20 sekundách, lze však nastavit (‘Vypnutí LCD’ v menu Nastavení kamery).
Kamera je při vypnutém LCD plně funkční – v živém náhledu můžete kdykoliv
spustit záznam videa, při záznamu videa záznam pokračuje i při vypnutém LCD.
Rovněž dálkové ovládání zůstává plně funkční. LCD zapnete stiskem libovolného
tlačítka.
Náhradní baterie
Pokud pro vás není výdrž baterie
dostačující, můžete použít záložní
1700mAh baterii nebo externí zdroj
Drift Power Pack. Druhou záložní
baterie použijete v okamžiku vybití
baterie první. Náhradní baterie
jsou dostupné u dealerů Drift. Více
informací naleznete na http://www.
driftczech.cz/.
! Výměnu baterie provádějte vždy v
suchém a čistém prostředí. Vlhké
prostředí baterie poškozuje a
může způsobit i úraz. V zájmu vaší
bezpečnosti nikdy nepoužívejte
poškozené baterie.
Podsvícení LCD
Podsvícení LCD rovněž spotřebovává energii. Intenzitu jeho podsvícení je možné
snížit pomocí nastavení ‘Jas LCD’ v menu Nastavení kamery. Pokud použijete
nižší intenzitu podsvícení LCD, výdrž baterie se drobně zvětší.
Vypnutí kamery
Tato funkce umožňuje aktivovat automatické vypnutí kamery po určité době od
posledního stisku jakéhokoliv z tlačítek (nastavení je možné pomocí ‘Vypnutí
kamery’ v menu Nastavení kamery). Tato funkce slouží k vypínání kamery v
případě, že na to sami zapomenete.
! Pokud probíhá záznam videa, nedojde nikdy k automatickému vypnutí
kamery.
! Dálkové ovládání je při vypnuté kameře nefunkční.
Volba jiného rozlišení videa
Vyšší rozlišení a větší snímková frekvence zatěžují procesor kamery více a tím
i více vyčerpávají baterii. Pokud nevyžadujete plné rozlišení 1080p (např. pro
rychlé sdílení na internetu), můžete zkusit použít nižší rozlišení, což zvětší výdrž
baterie. Např. při 1080p/30fps je výdrž baterie cca 3hod 30min, zatímco při
WVGA/30fps je cca 4hod 20min.
20
Instalace nové verze firmware
Drift Ghost-S vždy provozujte s posledním dostupným firmware, který lze
stáhnout na http://www.driftinnovation.com. Dostupnost nového firmware čas
od času kontrolujte, jelikož Drift doplňuje nové funkce i poté, co jste si kameru
koupili.
Instalace nového firmware je velmi jednoduchá – následujte tento postup:
1) Z www.driftinnovation.com stáhněte nejnovější firmware (soubor ‘’Ghost_S.
bin’’), který naleznete v sekci Drift Ghost-S nebo přes odkaz ‘Firmware’ ve
spodní části stránky.
2) Do kamery vložte micro SD kartu a pomocí USB kabelu připojte kameru Drift
Ghost-S k počítači.
3) Kamera se v počítači objeví jako výměnný disk ‘’Drift Card’’ (více info viz
kapitola Připojení str. 19). Soubor ‘’Ghost_S.bin’’ zkopírujte na ’Drift Card’’
micro SD kartu (do kořenového adresáře).
4) Kameru odpojte od počítače.
5) Zapněte kameru a počkejte, dokud neproběhne automatická instalace FW.
Na displeji se zobrazí zpráva “Probíhá upgrade firmware” a LED indikátor bliká
červeně. Po skončeni instalace se kamera sama vypne.
6) Zapněte kameru.
7) Vraťte se do menu Nastavení kamery a zkontrolujte verzi firmware. Pokud byla
instalace úspěšná, uvidíte zde číslo nové, právě nainstalované verze FW.
! Po kroku 6 se kamera může po cca 30s sama restartovat pro dokončení instalace
firmware. Toto je zcela v pořádku. Pokud se kamera opět sama nezapne, zapněte
ji sami. Tento krok je nutný pro aktualizaci Wi-Fi inicializačního kódu.
21
Péče o kameru
Kamera Drift HD Ghost je určena pro použití při extrémních sportech. Přestože
se jedná o odolné zařízení, pro dlouhou životnost a bezproblémovou funkci
kamery Vám doporučujeme řídit se následujícími pokyny.
Čištění kamery
Během sportovních aktivit může dojít k znečištění nebo namočení kamery.
Ačkoliv to není pro kameru žádným problémem, doporučujeme poté kameru
Drift HD Ghost očistit. Kameru otřete mokrým hadříkem a nechte uschnout
předtím, než budete otevírat zadní kryt nebo otáčet objektivem. Zvýšenou
pozornost věnujte při čištění vestavěného mikrofonu a reproduktoru.
Čištění objektivu a LCD displeje
Pro ostrý a kvalitní záznam HD videa je velmi důležité udržovat objektiv kamery
čistý. Dejte pozor, abyste při čištění optiku nepoškrábali. Bláto nebo vodu z
optiky odstraňte opatrně pomocí mokré textilie, po uschnutí pak optiku opatrně
otřete měkkou textilií určenou k čištění brýlí apod.
! Měkkou textilii určenou k čištění brýlí a optiky lze koupit ve foto prodejnách a
optikách
Čištění těsnění
Pro zachování vodotěsnosti je nutné čas od času čistit těsnění okolo
zadního odklápěcího krytu kamery. Pomocí mokrého hadříku otřete těsnění.
Nenechávejte na něm zbytky vody – nechte do sucha vyschnout.
Ochrana proti zamlžení
Kamera je vybavena vložkami proti zamlžení a úpravou LCD proti zamlžení. Pro
nejlepší ochranu před zamlžením dbejte, aby byl zadní kryt kamery otevírán
v suchém prostředí a zamezilo se tak průniku vlhkosti z vlhkého vzduchu
do kamery. Vlhkost, která se dostane do kamery, může způsobit nepatrnou
kondenzaci. Pro odstranění vlhkosti je doporučeno nechat kameru přes noc s
otevřený zadním krytem, vyjmutou baterií a v suchém chladném prostředí, aby
došlo k dokonalému vysušení vložek proti zamlžení.
22
Technická specifikace
Video rozlišení
Formát souboru
Typ senzoru
1080p, 960p (4:3), 720p and WVGA (16:9)
.MP4 (H.264 kodek)
12MP CMOS snímač se zadním osvětlením technology
1080P: 25 / 30 / 50 / 60 fps
Snímková frekvence
960p: 25 / 30 / 48 / 50/ 60 fps
720p: 25 / 30 / 50 / 60 / 100/ 120 fps
WVGA: 25 / 30 / 50 / 60 / 100 / 120 / 200 / 240 fps
1080p: 90° / 127° / 160°
Úhel záběru
960p:160°
720p:160°
WVGA:160°
Ostřící vzdálenosti
Rotace objektivu
Od 0.5m do nekonečna
300°
Zoom
×10 (digitální)
Foto režimy
5 / 8 / 12 MP
Expozice
Automatická / Manuální korekce (pro pokročilé)
LCD Displej
2” barevný TFT LCD (Corning™ Gorilla™ Glass)
Vodotěsnost
3m
Mikrofon
Vestavěná paměť
Podpora karet
Vstupy
Výstupy
Kompatibilita
Vestavěný mikrofon s potlačením šumu
256MB (není k dispozici uživateli)
Paměťové karty micro SD až do 128GB
3.5mm externí mikrofon (prodlužka v balení)
HDMI konektor typu C (kabel není v balení)
USB Plug and Play, mini-B USB konektor
Windows Vista nebo Windows 7 a novější / Mac OS X 10.5 a novější
Dosah dálkového
ovládání
10m
Radiová frekvence
2.4G
Rozměry:
Kamera
Váha:171g
Napájení:
Dálkové ovládání
105 (D)× 52 (V) × 33 (Š) mm
1700mAh dobíjecí Li-ion baterie (v balení) (DC 3.7V
Rozměry:
59 (D) × 48 (V) × 12 (Š) mm
Váha:22g
Napájení:
350mAh dobíjecí Li-ion baterie (DC 3.7V)
23
Záruka
Drift Innovation (“výrobce”) garantuje prostřednictvím distributora v ČR (http://
driftczech.cz) koncovému uživateli (“kupující”), že je tento výrobek bez výrobních
závad po dobu záruční doby. Ta je 24 měsíců dle ustanovení Občanského
zákoníku. Na produkty Drift Innovation zakoupené u neautorizovaných prodejců
a mimo ČR nemusí být poskytnuta záruka distributorem v ČR. Záruční doba
začíná běžet ode dne prodeje výrobku. Prodávající či autorizovaný servis, u
něhož je reklamace uplatněna, není povinen přijmout k vyřízení reklamace
výrobek, nepředá-li jej kupující se všemi potřebnými součástmi a příslušenstvím.
Nevhodný výběr výrobku a skutečnost, že výrobek nevyhovuje Vašim
požadavkům, nemůže být důvodem k reklamaci.
Záruka se vztahuje pouze na závady, které vznikly během obvyklého používání.
Záruka zaniká v následujících případech:
• Výrobek byl poškozen mechanicky poškozen, nesprávně užíván, došlo k
nehodě nebo rozporu s pokyny v tomto návodu;
• Výrobek byl jakýmkoliv způsobem upraven kupujícím, aniž by to výrobce
schválil;
• Výrobek byl poškozen nebo na něm vznikly závady v důsledku použití jiného
než doporučeného a Drift příslušenství nebo neautorizovaným servisem;
Servis
Záruční servis vám zajistí váš prodejce
Drift nebo se můžete obrátit přímo
na zastoupení značky Drift v ČR
(driftczech.cz). Kameru rovněž můžete
zaregistrovat na driftinnovation.com.
Podpora
• Navštivte driftinnovation.com pro
informace o nových firmware,
produktech a videích jiných
uživatelů. Další informace v češtině
naleznete na driftczech.cz.
• Jsme tu pro vás – rádi vám
pomůžeme dostat z kamery Drift
HD Ghost maximum; jakékoliv
návrhy, komentáře, otázky nebo
stížnosti směřujte na sekci podpory
— support.driftinnovation.com—
nebo nás kontaktujte na [email protected]
driftczech.cz.
• Výrobek byl vystaven prostředí, které neodpovídá doporučení výrobce;
• Výrobek má chybějící nebo jakkoliv upravené výrobní číslo;
• Výrobek byl poškozen v důsledku nedostatečného zabalení kupujícím při
přepravě reklamovaného výrobku prodejci nebo výrobci.
• Záruka se nevztahuje na opotřebení výrobku způsobené jeho obvyklým
užíváním (§ 619, odst. 2 zákona č. 40/1964 Sb., občanský zákoník, ve znění
pozdějších změn a doplnění - dále jen “Občanský zákoník”).
V případě závady výrobku během normálního používání a během záruční
doby, výrobce/prodejce na vlastní náklady opraví nebo vymění vadný výrobek.
Výrobce/prodejce není odpovědný za škody nebo ztráty vzniklé při dopravě
výrobků od kupujícího.
Výrobce/prodejce není odpovědný za ztráty, zranění, smrt nebo jiné škody, které
by mohly jakýmkoliv souviset s používáním výrobku
24
Disclosures
FCC Information
Varování pro motocyklisty
This device complies with Part 15 of the FCC Rules.
Manipulace s kamerou během jízdy
může být příčinou nehody, zranění a
usmrcení.
Operation is subject to the following two conditions:
1. This device may not cause harmful interference, and;
2. This device must accept interference received, including interference that may
cause undesired operation.
Warning
Changes or modifications to this unit not expressly approved by the party responsible
for compliance could void the user’s authority to operate the equipment.
• Sledujte stále vozovku a dopravní
situaci;
• Během jízdy nikdy nesledujte kameru;
• Před manipulací s kamerou zastavte
na bezpečném místě.
The equipment has been tested and found to comply with the limits for a Class
B digital device, pursuant to Part 15 of the FCC Rules. These limits are designed
to provide reasonable protection against harmful interference in a residential
installation. This equipment generates, uses, and can radiate radio frequency
energy and, if not installed and used in accordance with the instructions,
may cause harmful interference to radio communications. However, there is
no guarantee that interference will not occur in a particular installation. If this
equipment does cause harmful interference to radio or television reception, which
can be determined by powering the equipment on and off, the user is encouraged
to try to correct the interference by one or more of the following measures:
• Reorient or relocate the receiving antenna;
• Increase the separation between the equipment and the receiver;
• Connect the equipment into an outlet on a circuit different from that which
the receiver is connected;
• Consult the dealer or an experienced radio / TV technician for help.
Industry Canada Information
This device complies with Industry Canada license-exempt RSS standard(s).
Operation is subject to the following two conditions:
1. This device may not cause interference, and;
2. This device must accept any interference, including interference that may
cause undesired operation of the device.
This Class [B] digital apparatus complies with Canadian ICES-003.
Cet appareil s’accorde avec Industrie Canada licence-exempte RSS standard.
Son fonctionnement est soumis aux deux conditions suivantes:
1. Cet appareil ne peut pas causer l’intervention, et;
2. Cet appareil doit accepter de l’intervention, y compris l’intervention qui peut
causer l’opération non désirée de.
Cet appareil numérique de la classe [B] est conforme à la norme NMB-003 du Canada.
Cet appareil s’accorde avec Industrie Canada licence-exempte RSS standard.
FCC RADIATION EXPOSURE
This equipment complies with FCC radiation exposure limits set forth for an
uncontrolled environment . This equipment should be installed and operated with
minimum distance 20cm between the radiator & your body.
This transmitter must not be co-located or operating in conjunction with any other
antenna or transmitter.
25

Podobné dokumenty

zde - Drift Czech

zde - Drift Czech Formátování micro SD karty smaže všechny soubory na micro SD kartě. Před použitím nové karty ji vždy zformátujte. Po vložení karty proveďte

Více

Drift HD170 - Návod k použití - onboard

Drift HD170 - Návod k použití - onboard Neskladujte kameru po delší dobu ve vlkhém nebo prašném prostředí. Nevystavujte kameru po delší dobu vysokým teplotám (přímé slunce za oknem automobilu apod.), může dojít k poškození vnějšího krytu...

Více

zde - onboard

zde - onboard • Neskladujte kameru po delší dobu ve vlkhém nebo prašném prostředí. • Nevystavujte kameru po delší dobu vysokým teplotám (přímé slunce za oknem automobilu apod.), může dojít k poškození vnějšího...

Více

Seznam souborů v sadě VY_32_INOVACE_1a Motory

Seznam souborů v sadě VY_32_INOVACE_1a Motory Seznam souborů v sadě VY_32_INOVACE_1b Palivové soustavy - systémy řízení motoru Číslo souboru VY_32_INOVACE_1b01 VY_32_INOVACE_1b02 VY_32_INOVACE_1b03 VY_32_INOVACE_1b04 VY_32_INOVACE_1b05 VY_32_...

Více

Braun Master - Návod k použití

Braun Master - Návod k použití Zkontrolujte, že je akumulátor v kameře plně nabitý, případně jej dobijte. Pro nabíjení připojte kameru pomocí dodaného kabelu do USB portu počítače nebo použijte vhodný USB síťový adaptér (není so...

Více

DOMÁCÍ PEKÁRNA CHLEBA/DOMÁCA PEKÁREŇ NA CHLIEB

DOMÁCÍ PEKÁRNA CHLEBA/DOMÁCA PEKÁREŇ NA CHLIEB WAŻNE PRZEPISY BEZPIECZEŃSTWA . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .32 O CHLEBIE . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ....

Více

Sportscam Full HD Set.

Sportscam Full HD Set. objektivem a rekordérem , je ideálním pro nahrávání v reálném čase v plném rozlišení (1080p @30fps). Záznam bude běžet trvale nebo začíná, když je zjištěn hluk. Obrazová data jsou uložena na normál...

Více