Filozofie pro děti – z knihovny JU: Bakalářky a diplomky

Komentáře

Transkript

Filozofie pro děti – z knihovny JU: Bakalářky a diplomky
Filozofie pro děti – z knihovny JU:
Bakalářky a diplomky:
•
CIMMERMANNOVÁ, J. Program "Filozofie pro děti" a jeho vliv na vývoj verbálního
projevu dětí mladšího školního věku (případová studie společenskovědního zájmového
útvaru). České Budějovice: Jihočeská univerzita, 2011. Diplomová práce. Jihočeská
univerzita v Českých Budějovicích. Pedagogická fakulta. Katedra pedagogiky
a psychologie. Vedoucí práce Bauman P.
•
KOCÁBKOVÁ, P. Filozofický příběh v předškolním vzdělávání. České Budějovice:
Jihočeská univerzita, 2011. Bakalářská práce. Jihočeská univerzita v Českých
Budějovicích. Pedagogická fakulta. Katedra pedagogiky a psychologie. Vedoucí práce
Svobodová E.
•
KOZUBÍKOVÁ, I. Filosofie pro děti v programu dalšího vzdělávání pedagogických
pracovníků. České Budějovice: Jihočeská univerzita, 2008. Diplomová práce. Jihočeská
univerzita v Českých Budějovicích. Teologická fakulta. Katedra pedagogiky. Vedoucí
práce Bauman P.
•
MACKŮ, L. Filozofický rozměr literárního příběhu: Uplatnění literárního příběhu
v programu Filozofie pro děti. České Budějovice: Jihočeská univerzita, 2010.
Diplomová práce. Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích. Teologická fakulta.
Katedra pedagogiky. Vedoucí práce Muchová L.
•
MACKŮ, R. Filozofování s dětmi jako způsob výchovy zážitkem ve volném čase. České
Budějovice, Jihočeská univerzita, 2008. Diplomová práce. Jihočeská univerzita
v Českých Budějovicích. Teologická fakulta. Katedra pedagogiky. Vedoucí práce
Bauman P.
•
PLÍVOVÁ, K. Možnosti využití "Filozofie pro děti" jako prevence sociálně patologických
jevů ve školní družině. České Budějovice, Jihočeská univerzita, 2010. Diplomová
práce. Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích. Teologická fakulta. Katedra
pedagogiky. Vedoucí práce Bauman P.
1
•
ŘEHOŘOVSKÁ, M. Možnosti programu „Filozofie pro děti“ při rozvíjení klíčových
kompetencí dětí předškolního věku. České Budějovice: Jihočeská univerzita, 2009.
Bakalářská práce. Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích. Pedagogická fakulta.
Katedra pedagogiky a psychologie. Vedoucí práce Cvach R.
•
STRÁNSKÁ, M. Výchova ke kritickému postoji vůči hodnotám prezentovanými
literárními hrdiny u čtenářů staršího školního věku. České Budějovice, Jihočeská
univerzita, 2006. Diplomová práce. Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích.
Teologická fakulta. Katedra pedagogiky. Vedoucí práce Muchová L.
•
ŠLEHOFEROVÁ, K. Možnosti diskusní výukové metody a vliv na rozvoj osobnosti žáka.
Praha, Univerzita Karlova, 2010. Diplomová práce. Univerzita Karlova v Praze.
Filozofická fakulta. Katedra pedagogiky. Vedoucí práce Krykorková H.
•
VLASÁKOVÁ, J. Filozofie pro děti na 1. stupni základní školy: Možnosti využití Filozofie
pro děti k naplňování cílů průřezových témat na 1. stupni ZŠ. České Budějovice:
Jihočeská univerzita, 2012. Diplomová práce. Jihočeská univerzita v Českých
Budějovicích. Pedagogická fakulta. Katedra pedagogiky. Vedoucí práce Franclová M.
Bakalářky, diplomky a dizertačky, na kterých se v současné době pracuje:
•
BROŽOVÁ, T. Doplnit. Brno: Masarykova univerzita, 2013. Diplomová práce.
Masarykova univerzita. Filozofická fakulta. Ústav pedagogických věd. Doplnit.
•
BROŽOVÁ, T. Práce s obrazovými materiály jako alternativní metoda programu
Filozofie pro děti. České Budějovice: Jihočeská univerzita, 2014. Bakalářská práce.
Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích. Pedagogická fakulta. Katedra pedagogiky
a psychologie. Vedoucí práce Žlábková I.
•
DUDOVÁ, A. Doplnit. České Budějovice: Jihočeská univerzita, 2014. Bakalářská práce.
Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích. Pedagogická fakulta. Katedra pedagogiky
a psychologie. Vedoucí práce Doplnit.
•
HOFFMAN, I. Rozvoj kompetence k řešení problémů při filozofování s dětmi. České
Budějovice: Jihočeská univerzita, 2012. Bakalářská práce. Jihočeská univerzita
v Českých Budějovicích. Teologická fakulta. Katedra pedagogiky. Vedoucí práce
Macků R.
2
•
HUBENÁ, L. Alternativní přístupy k filozofování s dětmi: Oscar Brenifier a Matthew
Lipman. České Budějovice: Jihočeská univerzita, 2012. Bakalářská práce. Jihočeská
univerzita v Českých Budějovicích. Teologická fakulta. Katedra pedagogiky. Vedoucí
práce Bauman P.
•
MACKŮ, R. Doplnit. Dizertační práce.
•
NOVOTNÝ, I. Filosofické aspekty zážitkových her. České Budějovice: Jihočeská
univerzita, 2012. Bakalářská práce. Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích.
Teologická fakulta. Katedra pedagogiky. Vedoucí práce Macků R.
•
REBROVÁ, I. Doplnit. České Budějovice: Jihočeská univerzita, 2012. Bakalářská práce.
Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích. Teologická fakulta. Katedra pedagogiky.
Vedoucí práce Žlábková I.
•
ŠANDOVÁ, M. Výtvarné umění jako impulz pro filosofický dialog v pubescentní skupině.
České Budějovice: Jihočeská univerzita, 2012. Bakalářská práce. Jihočeská univerzita
v Českých Budějovicích. Teologická fakulta. Katedra pedagogiky. Vedoucí práce
Muchová L.
3
Kurikulum Filozofie pro děti
Náboženská výchova
•
MUCHOVÁ, L. ---aděje na s---. České Budějovice: TF JU, Centrum filozofie pro děti,
2011. ISBN 978-80-7394-279-3.
•
MUCHOVÁ, L., MACKŮ, L., ZAJÍČKOVÁ, A. Adam a Eva: příběh o životě, lásce a smrti:
Metodická příručka k příběhu ---aděje na s---. České Budějovice: TF JU, Centrum
filozofie pro děti, 2011. ISBN 978-80-7394-286-1.
Prevence násilí
JU: (1) Saša a Markétka – (2) Blanka a Jirka – (3) Lukáš a Lenka – (4) Míša – (5) Romana –
(6) Hana
•
CÔTÉ, N., SASSEVILLE, M. Le fil de Romane: Guide pédagogique du roman Romane.
Québec: Saint-Nicolas: Université Laval, 2005. ISBN 2-7637-8169-1.
•
CÔTÉ, N., SASSEVILLE, M. Míša. České Budějovice: TF JU, Centrum filozofie pro děti,
2011. ISBN 978-80-7394-281-6.
•
CÔTÉ, N., SASSEVILLE, M. Romana. Université Laval, 2005. ISBN 2-7637-8168-3.
•
CÔTÉ, N., SASSEVILLE, M. Romana. České Budějovice: TF JU, Centrum filozofie pro
děti, 2011. ISBN 978-80-7394-282-3.
•
LAURENDEAU, P. Blanka a Jirka. České Budějovice: TF JU, Centrum filozofie pro děti,
2011. ISBN 978-80-7394-263-2.
•
LAURENDEAU, P. Bouře ve čtvrti.
•
LAURENDEAU, P. Lukáš a Lenka. České Budějovice: TF JU, Centrum filozofie pro děti,
2011. ISBN 978-80-7394-280-9.
•
LAURENDEAU, P. Metodická příručka k příběhu Bouře ve čtvrti. Sainte-Thérése, 2001.
•
SASSEVILLE, M. Êve. 2001.
•
SHARP, A. M. Flesh of Our World: Instructional Manual to Accompany Jesse and
Nakeesha. Université Laval, 2005. ISBN 2-7637-8161-6.
4
•
SHARP, A. M. Jesse and Nakeesha. 2002.
•
SHARP, A. M. Hana. České Budějovice: TF JU, Centrum filozofie pro děti, 2011.
ISBN 978-80-7394-283-0.
•
SHARP, A. M. Hannah.
•
SHARP, A. M. Přirozenost světa: Metodická příručka k příběhu Saša a Markétka. České
Budějovice: TF JU, Centrum filozofie pro děti, 2011. ISBN 978-80-7394-273-1.
•
SHARP, A. M. Saša a Markétka. České Budějovice: TF JU, Centrum filozofie pro děti,
2011. ISBN 978-80-7394-257-1.
Rozvoj myšlení
JU: (1) Nemocnice pro panenky – (2) Eliška – (3) Kio a Ali – (4) Pixie – (5) Nús – (6) Objev
Harryho Stottlemeiera (7) Lisa – (8) Suki – (9) Marek
•
CAM, P. Thinking Stories 2: Philosophical Inquiry for Children.
Sydney: Hale and Iremonger, 1994. ISBN 0 86806 509 9.
•
LIPMAN, M. Deciding What To Do: Instructional Manual to Accompany Nous. Upper
Montclair New Jersey: Institute for the Advancement of Philosophy for Children at
Montclair State University, 1996. ISBN 0-916834-3IX.
•
LIPMAN, M. Elfie. Upper Montclair New Jersey: Institute for the Advancement
of Philosophy for Children at Montclair State University, 1988. ISBN 0-916834-24-7.
•
LIPMAN, M. Harry Stottlemeier´s Discovery. Upper Montclair New Jersey: Institute
for the Advancement of Philosophy for Children at Montclair State University, 1985.
ISBN 0-916834-06-9.
•
LIPMAN, M. Kio and Gus. Upper Montclair New Jersey: Institute for the Advancement
of Philosophy for Children at Montclair State University, 1986. ISBN 0 916834-19-0.
•
LIPMAN, M. Lisa. Upper Montclair New Jersey: Institute for the Advancement
of Philosophy for Children at Montclair State University, 1985. ISBN 0-916834-21-2.
•
LIPMAN, M. Nous. Upper Montclair New Jersey: Institute for the Advancement
of Philosophy for Children at Montclair State University, 1996. ISBN 0-916834-30-1.
•
LIPMAN, M. Pixie. Upper Montclair, New Jersey: The Institute for the Advancement
of Philosophy for Children, 1981. ISBN 0-916834-17-4.
5
•
LIPMAN, M. Suki. Upper Montclair, New Jersey: The Institute for the Advancement
of Philosophy for Children, 1987. ISBN 0-916834-08-5.
•
LIPMAN, M., SHARP, A. M. Ethical Inquiry: Instructional Manual to Accompany
Lisa. London: The Institute for the Advancement of Philosophy for Children,
1985. ISBN 0-8191-4785-0.
•
LIPMAN, M., SHARP, A. M. Looking for Meaning: Instructional Manual
to Accompany Pixie. London: The Institute for the Advancement of Philosophy
for Children, 1982. ISBN 0-8191-3829-0.
•
LIPMAN, M., SHARP, A. M. Wondering at the World: Instructional Manual
to Accompany Kio and Gus. Institute for the Advancement of Philosophy
for Children, 1986. ISBN: 0-8191-5471-7.
•
LIPMAN, M., SMITH, T. L. Mark. Upper Montclair, New Jersey: The Institute
for the Advancement of Philosophy for Children, 1986. ISBN 0-916834-13-1.
•
LIPMAN, M., OSCANYAN, F. S., SHARP, A. M. Philosophical inquiry: Instructional
Manual to Accompany Harry Stottlemeier´s Discovery. New Jersey: The Institute
for the Advancement of Philosophy for Children, 1979. ISBN 0-8191-3830-4.
•
SHARP, A. M. Co znamená můj svět: Metodická příručka k příběhu Nemocnice
pro panenky. České Budějovice: TF JU, Centrum filozofie pro děti, 2011.
ISBN 978-80-7394-269-4.
•
SHARP, A. M. Geraldo. Victoria: Camberwell: The Australian Council for Educational
Research, 2000. ISBN 0 86431 310 1.
•
SHARP, A. M. Nemocnice pro panenky. České Budějovice: TF JU, Centrum filozofie
pro děti, 2010. ISBN 978-80-7394-249-6.
•
SHARP, A. M. The Doll Hospital. Victoria: Camberwell: The Australian Council for
Educational Research, 2000. ISBN 0 86431 311 X.
•
SHARP, A. M., SPLITTER, L. J. Making Sense of My World: Teaching Manual
for The Doll Hospital. Victoria: Camberwell: The Australian Council for Educational
Research, 2000. ISBN 0 86431 321 7.
6
Primární teoretické práce
•
LIPMAN, M. Natasha: Vygotskian Dialogues. New York, Collumbia University: Teacher
College Press, 1996. ISBN 0-8077-3517-5.
•
LIPMAN, M. Philosophy Goes to School. Philadelphia: Temple University Press,
1988. ISBN 0-87722-555-9.
•
LIPMAN, M. Thinking Children and Education. Iowa: Kendall/Hunt Publishing
Company, 1993. ISBN 0-8403-8584-6.
•
LIPMAN, M. Thinking in Education. Cambridge University Press, 2003.
ISBN 0 521 81282 8.
•
LIPMAN, M., SHARP, A. M. (ed.) Growing up with Philosophy. Dubuque: Institute
for the Advancement of Philosophy for Children, 1994. ISBN 0-8403-9373-3.
•
LIPMAN, M., SHARP, A. M., OSCANYAN, F. S. Philosophy in the Classroom. 2. vyd.
Philadelphia: Temple University Press, 1980. ISBN 0-87722-177-4.
•
McCALL, C. Teachers Guide for Thinking Adventures. 2010. EPIC Publishing, 2010.
ISBN 978-0557479702.
•
McCALL, C. The Teachers Guide to Thinking Changes. EPIC Publishing, 2010.
ISBN 978-0-557-52139-5.
•
McCALL, C. The Teachers Guide to Wondering Adventures. EPIC, 2008.
ISBN 978-0-557-49898-7.
•
MATTHEWS, G. B. Dialogues with Children. Cambridge: Harvard University Press,
1984. ISBN 0674202848.
•
MATTHEWS, G. B. Philosophy and the Young Child. Harvard University Press, 1980.
ISBN 0-674-66605-4.
•
MATTHEWS, G. B. The Philosophy of Childhood. Harvard University press, 1996.
ISBN 0-674-66481-7.
•
SASSEVILLE, M. La pratique de la philosophie avec les enfants. Québec: Université
Laval, Faculté de philosophie, 2002.
•
SASSEVILLE, M. Observer des enfants qui philosophent: Recueil de textes
accompagnant cours. Québec: Université Laval, Faculté de philosophie. 2005.
•
SHARP, A. M., REED, R. F. Studies in Philosphy for Children: Harry Stottlemeier´s
Discovery. Philadelphia: Temple University Press, 1992. ISBN 0-87722-872-8.
7
•
SHARP, A. M., SPLITTER, L. J. Teaching for better thinking. Melbourne: ACER
The Australian Council for Educational Research Ltd, 1995. ISBN 978-0864311436.
•
VANSIELEGHEM, N., KENNEDY, D. Philosophy for Children in Transition: Problems and
Prospects. Wiley-Blackwell, 2012. ISBN 1444350404.
•
ZOLLER, E. Die kleinen Philosophen: vom Umgang mit "schwierigen" Kinderfragen.
Zürich: Verlag Pro Juventute, 2000. ISBN 3-7152-2043-0.
•
ZOLLER, E. Philosophische Reise: unterwegs mit Kindern auf der Suche nach
Lebensfreude und Sinn. Zürich: Verlag Pro Juventute, 1998. ISBN 3-7152-0396-X.
8
Časopisy
•
Analytic Teaching. Viterbo University, 1996 – 2011, 2 čísla/rok.
•
Aprender a pensar. Madrid: Fuenlabrada. ISSN 1130-1325.
•
Butllete filosofia: El Projecte FILOSOFIA. Barcelona: Institut Dee Recerca
Per L'ensenyament de la Filasofia.
•
Critical and Creative Thinking. Deakin University: The Federation of Australian
Philosophy for Children Associations.
•
Diotime. Académe de Montpellier.
•
Childhood and Philosophy. International Council for Philosophical with Children,
2 čísla/rok. ISSN 1984-5987.
•
Inquiry: Critical Thinking Across the Disciplines.
•
Journal 100: Europen Children Thinking Together. University of Amsterdam:
International Council for Philosophical with Children.
•
Questions: Philosophy for Young People. University of Washington: Northwest Center
for Philosophy for Children.
•
Thinking: The Journal of Philosophy for Children. Montclair State University: Institute
for the Advancement of Philosophy for Children.
Poslední úprava: 12/2011
9

Podobné dokumenty

3.3.1 Muzejní fenomén stavovské společnosti

3.3.1 Muzejní fenomén stavovské společnosti V českých zemích, jejichž význam v pobělohorském období znatelně poklesl, postrádáme moderní světské vědecké instituce, jimiž jsou v Anglii a ve Francii 17. století akademie věd, zřízené na popud p...

Více

zde

zde Öffe n t l i c h ke i t b e o b ac h t e n . W i r kö n n e n d eswe g e n vo ra u s s et ze n , d as s a u c h Ko n ze r te d es d i esj ä h r i g e n J a h rg a n g s i n s c h ö n e n n e u e n ...

Více

Klára Kruntorádová (iHETA): HTA nelékových technologií

Klára Kruntorádová (iHETA): HTA nelékových technologií Nádory hlavy a krku Karcinom prsu, karcinom prostaty, nádory hlavy a krku,

Více

diplomová práce možnosti diskusní výukové metody a vliv na rozvoj

diplomová práce možnosti diskusní výukové metody a vliv na rozvoj velkou službu společnosti právě škola. Proto považuji toto témat za velmi aktuální a jeho řešení za potřebné. Tato práce vychází z předpokladu, že učitelé s diskusí pracují velmi intuitivně a nevyu...

Více

Richard Macků - diplomová práce

Richard Macků - diplomová práce namísto neuspořádaného množství zážitků vytvořili systém zkušeností, na kterých můžeme – my sami i společnost – stavět v dalším životě. Reflexe světa, ve kterém žijeme, je přitom výsostnou doménou...

Více

thesis - Filozofie pro děti

thesis - Filozofie pro děti dále odkazuje na heslo „vyprávět“, to znamená, slovy sdělovat děj, např. vyprávět sen, pohádku.6 Z toho lze odvodit, že základními charakteristikami příběhu jsou dějovost a sdělitelnost7. (Dějovost...

Více

Praha 9 chystá obří projekt sociálního bydlení

Praha 9 chystá obří projekt sociálního bydlení Proseku velký projekt sociálního bydlení určený například pro seniory či matky samoživitelky. U prosecké polikliniky má vzniknout str. 1 a 4 545 sociálních bytů.  Bohuslav Sobotka předseda ČSSD Za...

Více

uživatelský manuál

uživatelský manuál 5.11.2. Nastavení a provoz…………………………………………………………………………………………………………………………………………..95 5.12. Android mobil.tel. ............................................................................................

Více