PRESENT PASSIVES jak utvořit pasivum záporné věty v pasivu

Komentáře

Transkript

PRESENT PASSIVES jak utvořit pasivum záporné věty v pasivu
PRESENT PASSIVES
AKTIVNÍ VĚTA
V aktivní větě
podmět JE VYKONAVATELEM děje
Právě ti volám= I am calling you now
JÁ volám, já vykonávám činnost a já jsem i
podmětem věty – věta je aktivní
Často volám svému bratrovi= I often call my
brother
Já často volám, já jsem podmětem věty – věta je
aktivní
Staví v našem městě novou nemocnici = They are
building a new hospital in our town
Kdo staví? Nějací „oni“ – oni jsou i podmětem věty –
věta je aktivní
Moji přátelé nás v červnu obvykle navštěvují.= My
friends usually visit us in June.
Moji přátelé navštěvují, jsou podmětem věty – věta
je aktivní
PASIVNÍ VĚTA
V pasivní větě podmět
NENÍ VYKONAVATELEM děje
Pasivum se používá tam, kde vykonavatel děje je
neznámý nebo nepodstatný, tam kde bychom ho
museli vyjádřit nějakým neurčitým „oni“
V češtině taková věta může obsahovat zvratné
sloveso- Staví se tam dům = Oni tam staví dům
– lépe Dům JE tam STAVĚN
V angličtině je pasivum velmi časté, využívá se i
tam, kde v češtině by to nebylo možné
Řekli mu… – He was said… ( „on byl řečen“- to
v češtině nejde, ale v angličtině je to běžný výraz)
jak utvořit pasivum
Pasivum ve všech gramatických časech má stejný
vzorec:
sloveso BÝT + příčestí trpné
příčestí trpné je :
Pro nepravidelná slovesa tvar ze třetího sloupečku
Pro pravidelná slovesa tvar s koncovkou -ed
PRESENT SIMPLE PASSIVE
V přítomném čase prostém je tvar pasiva:
am / is / are + příčestí trpné
I am invited / the goods is bought / the books are
written
Příklady:
Tento časopis se prodává v mnoha zemích.
This magazine is sold in a lot of countries
Večeře se podává v půl sedmé.
The dinner is served at half past six.
Často mě informují o novinkách.
I am often informed about news.
Ty nádherné květiny se pěstují v Holandsku.
The beautiful flowers are grown in Holland.
PRESENT CONTINUOUS PASSIVE
V přítomném čase průběhovém je tvar pasiva:
am being/ is being/ are being + příčestí trpné
I am being visited / money is being spent / new parks are
being designed
Příklady:
Právě se dokončuje ta nová silnice.
The new road is being finished.
Očekávají mě dnes v osm hodin.
I am being expected today at eight.
V našem domě se právě myjí okna.
The windows in our house are being cleaned now.
PASIVA A VYKONAVATEL DĚJE
Pokud v pasivní větě chceme nebo musíme zmínit
vykonavatele děje, vyjádříme jej sedmým pádem
= za předložkou BY na konci věty
Ta kniha je obvykle prodávána mnoha obchody
The book is usually sold BY a lot of shops.
Ten dům je navrhován slavným architektem.
The house is being designed BY a famous architect.
záporné věty v pasivu
Tvoření záporných vět se řídí pravidly pro práci se
slovesem být
Jednoduše použijeme tvary
am not / isn´t / aren´t
vše ostatní zůstává stejné
Ty knihy se tu obvykle neprodávají
The books aren´t usually sold here
Naše peníze nejsou rychle utráceny
Our money isn´t spent quickly
Váše pokoje se teď neuklízí
Your rooms aren´t being cleaned now.
V našem městě se teď nestaví nová škola.
A new school isn´t being built in our town at the
moment.
otázky v pasivu
Otázky se také tvoří podle pravidel slovesa být
tvary am, is , are umístíme před podmět
vše ostatní zůstává nezměněno na svém místě
Jste často zváni na večírky?
Are you often invited to parties?
Připravuje se ve vašem divadle nějaké nové
představení?
Is a new performance being prepared in your
theatre?
Otvírá se to okno často?
Is the window often opened?
Kde se prodávají ty sušenky?
Where are the biscuits sold ?

Podobné dokumenty