Pravidla

Komentáře

Transkript

Pravidla
Příprava hry:
Karty otázek roztřiďte podle barev na čtyři balíčky a každý balíček důkladně
zamíchejte. Hromádky s kartami umístěte (otázkami nahoru) vedle herního
plánu, aby na ně všichni hráči pohodlně dosáhli. Každý hráč si vybere jednu
figurku a postaví ji na libovolné pole na herním plánu. Na jednom poli může
stát více figurek. Začíná hráč, který byl někdy až v Aši. Pokud se nemůžete
dohodnout, nechť rozhodne kostka. Bude začínat ten, kdo hodí nejvyšší číslo.
Další hráči pokračují ve hře po směru hodinových ručiček.
Herní materiál:
· 150 karet s 900 otázkami a odpověďmi
· herní plán
· 6 figurek
· 1 hrací kostka
· pravidla
Cíl hry:
V této hře se snažíte správně odpovídat na otázky ze čtyř různých okruhů.
Pohybujete svojí figurkou na herním plánu a podle toho, na kterém poli
skončíte, se určí okruh otázky, na kterou budete odpovídat. Pokud například
skončíte pohyb na červeném políčku s písmenem H, budete odpovídat
otázku
kategorie
Historie.
naa otá
tázku
tá
á zku
z ku
k u z kkat
ka
atego
at
eegggo
orie
r ie
ie H
Hi
isstt
»
Pokud
odpovíte
příslušnou kartu v barvě daného okruhu
P
Pok
okk ud
ud o
od
odp
d oví
ovvvííte
te správně,
spr
ssp
prrááv
p
ávn
vn
v ně,
ě, získáváte
z
otázek. Cílem hry je nasbírat čtyři karty s otázkami ve čtyřech různých barvách. Ve chvíli, kdy se vám podaří tyto karty nasbírat, stáváte se vítězem hry.
Karty otázek:
Karty s otázkami jsou rozděleny do čtyř různých okruhů: Historie, Kultura,
Náš kraj a Různé. Tyto okruhy jsou od sebe barevně odlišeny.
Průběh hry:
Když je hráč na tahu, hodí kostkou a posune svoji figurku na herním plánu
o příslušný počet polí. Figurkou lze pohybovat kterýmkoli směrem. Pole,
na kterém figurka skončí svůj pohyb, určí okruh, ze kterého bude položena
otázka. Dále hráč na tahu znovu hodí kostkou. Číslo na kostce určí číslo otázky z karty. Poté hráč po jeho levici vezme kartu otázek z příslušné hromádky
a přečte otázku.
· Pokud hráč neodpoví nebo odpoví nesprávně, jeho tah končí a hraje hráč
po jeho levici. V dalším kole nebude pohybovat svou figurkou, ale bude znovu
odpovídat na otázku ze stejného okruhu z nové karty. Hod kostkou mu určí
pouze číslo otázky z karty.
· Pokud hráč odpoví správně, získává kartu v barvě daného okruhu otázek
a položí si ji před sebe. Jeho tah končí a hraje hráč po jeho levici.
· Pokud hráč odpoví správně na otázku z okruhu, ze kterého už kartu má,
nedostává již další kartu, ale získává nový tah. Opět hodí kostkou a podle
čísla, které padlo, opět posune svoji figurku. Pole, na kterém figurka skončí
svůj pohyb, určí okruh, ze kterého bude položena otázka. Další hod kostkou
určí číslo otázky z karty. Hráč po jeho levici vytáhne další kartu otázek
a přečte příslušnou otázku. Tímto způsobem může hráč ve svém tahu
pokračovat do té doby, dokud bude na otázky odpovídat správně.
Na konci tahu je použitá karta otázek zařazena dospodu balíčku.
Vítěz:
Vítězem se stává hráč, kterému se jako prvnímu podaří nasbírat všechny čtyři
karty s otázkami ve čtyřech různých barvách.
Herní tip:
Na začátku hry si svou figurku postavte na pole s okruhem, ve kterém si nejvíc
věříte. Ten nejnáročnější okruh otázek si nechte nakonec. Hodně štěstí!
Otázky vytvořili: Libuše a Jiří Liškovi
historie
různé
náš kraj
kultura
Správnou odpověď na každou otázku najdete na zadní straně karty. Každá odpověď má 3 varianty (a, b, c), ale pouze ta varianta, která je označená tučným
písmem, je správná. Předem se dohodněte, zda budete tyto varianty odpovědí
při hře využívat. Můžete tedy buď dát spoluhráči na výběr ze 3 variant odpovědí, nebo po něm budete vyžadovat rovnou správnou odpověď.
Před začátkem hry byste se měli dohodnout, jakou přesnost odpovědí na otázky budete během hry vyžadovat. Například pokud je položena otázka na jméno
osoby, zda bude jako správná odpověď stačit příjmení nebo celé jméno. Mnoho
odpovědí obsahuje i doplňující informace, které však není nutné zodpovědět.
Pokud se vám tato hra líbí a chcete přispět k jejímu dalšímu rozvoji, využijte
emailovou adresu [email protected] Můžete sem posílat nejenom připomínky
ke hře, ale také nápady na otázky, které vám ve hře chybí.
Výrobce a distributor pro ČR:
ALBI Česká republika a.s.
Thámova 13, Praha 8
Infolinka: +420 737 221 010
www. albi.cz
www.modernihry.cz

Podobné dokumenty

pravidla vzdělávací hry

pravidla vzdělávací hry Neil Phillip (195, 198, 200), Su Neko (199), Pamala Wilson (23), Carina Laine (6), Kirsi Oudman-Pynnönen (4, 5, 8, 9, 12-15, 36, 38, 46, 77, 84-100, 101-109, 111-147, 149-165, 167-171, 173-188)

Více

MÖLKKY

MÖLKKY Historie Mölkky Mölkky je původní finská kolíková hra, která pochází z jižní části Finska. Nápadně připomíná známou ruskou hru gorodki. Při hře Mölkky však není vyžadovaná vysoká fyzická zdatnost, ...

Více

Karetní hra

Karetní hra • Jakmile odehrajete svoji kartu, je na tahu další hráč (hraje se po směru hodinových ručiček).

Více

Párty Time 18+

Párty Time 18+ se nečervenal pouze jeden člen týmu. Hráč, který začíná, zatočí střelkou v kruhu s aktivitami. Hráč si vezme příslušnou kartu pro danou aktivitu nebo provede jednorázový úkol podle políčka, kde se ...

Více

2 - - 3 - - 4 - Herní materiál Přehled a cíl hry Příprava

2 - - 3 - - 4 - Herní materiál Přehled a cíl hry Příprava všichni hráči dostat karty zásob. Poté může hráč, který je na tahu libovolně obchodovat s kartami zásob a stavět. Poté, co hráč skončí svůj tah, je na tahu další hráč po směru hodinových ručiček.

Více

Něco visí ve vzduchu. Správce vypadá, jako by skrýval

Něco visí ve vzduchu. Správce vypadá, jako by skrýval Cena karty je uvedena v levém dolním rohu. Aby si mohl hráč kartu koupit, položí jednu nebo více karet s penězi ze své ruky lícem nahoru na stůl. K těmto kartám peněz mohou být připočítány virtuáln...

Více