Lékárna - Naturprodukt

Komentáře

Transkript

Lékárna - Naturprodukt
03/2015 ZDARMA
www.magazin-lekarna.cz
KRÁSNÁ
v každé etapě
života 9
Sama sobě
3
GYNEKOLOGEM
JITROCEL
Staletími osvědčená
8 bylina
Made in Germany
OBSAH
3
PRO ŽENY
Sama sobě
gynekologem snadno
a rychle?
Lékárna Editorial
Vážení čtenáři,
7
AKUTNÍ
PROBLÉM
Arnika - první pomoc
při úrazech
Jedno je jisté. Člověk stejně jako zvířata potřebuje sůl k životu. Bez ní by nepracovala ani jedna
z bilionů buněk našeho těla. Výrazný nedostatek
soli vyvolává instinktivní hlad po slaném, který je
na molekulární úrovni podobný abstinenční reakci
srovnatelné se závislostí na kokain a opium.
8
9
Jitrocel kopinatý
Staletími osvědčená
bylina
Krásná v každé
etapě života
PRO DĚTI
ZDRAVÍ
A KRÁSA
Milí čtenáři,
redakce
Možná nevíte, že tři obložené chleby denně mohou
být dostačující pro překročení doporučené dávky.
Právě v pečivu se totiž nachází velký úsporný potenciál, jelikož v něm spočívá 28 % denního příjmu soli. Teprve pak následují maso, uzeniny a na
třetím místě jsou sýry a mléčné výrobky. Rovněž
minerální vody obsahují rozdílná množství sodíku.
V jednom litru se může skrývat až 1,1 gram. Studujte proto pečlivě všechny informace, které se
nacházejí na etiketách potravin.
Konec s kašlem!
4-5 Naše značka
Dobrou noc!
6
Tipy pro zdraví
A pomalu přichází
podzim!
10 Aktuální problém
Rýma a Dr. Theiss
Aqua Med
ÁŘŮ
DOPISY ČTEN
ny vaše dopisy .
děkujeme za všech
své
yž nám napíšete
Budeme rádi , kd
r
i produkty . Auto
zkušenosti s našim
koš
ku získá dárkový
otištěného příspěv
našich produktů .
11Připravujeme
Nebe na talíři,
ráj v žaludku
12 Zábava pro dospělé
Křížovka o ceny
Četné důkazy ale říkají, že mnoho z nás s jídlem
a pitím přijímá této látky více, než je zdrávo. Tělo
pak zvyšuje krevní tlak, aby se nadbytku soli zbavilo. Tento dlouhodobý stav může vést k chorobám
srdce a oběhové soustavy, jak prokázaly tři celosvětové analýzy provedené na 100 000 lidech.
A tak by lidé s vysokým krevním tlakem měli
výrazně snížit příjem soli a mnozí by tento problém vůbec neměli, kdyby jejich přísun soli nebyl
příliš vysoký. Co se výživy týče, je opětovně doporučován vysoký příjem zeleniny a ovoce, které
obsahují vysoké hodnoty draslíku. Se stoupajícím
množství draslíku klesá krevní tlak a snižuje se tak
riziko srdečního infarktu, mozkové příhody a úmrtí.
2Novinky
jsou témata, která mne
jako lékárníka provázejí celý můj profesní
život. Otázka, kolik
vitaminu C potřebuje člověk denně nebo
zda je kuchyňská sůl
nezdravá, a když ano,
od jaké dávky se opakovaně vrací. V uplynulých 34 letech byl
chlorid sodný, tedy kuchyňská sůl, pravidelně
předmětem a objektem klinických studií, měnících
se doporučení specialistů na výživu a mediálních
zpráv.
RNDr. Eva Holubová
šéfredaktorka
Náklad: 400 000 výtisků. Registrační značka: MK ČR E 7658. Distribuce: zdarma na adresy lékáren, nemocnic a ordinací. Požadavky na objednávky časopisu zasílejte na: [email protected] Šéfredaktor:
RNDr. Eva Holubová, Redakční rada: Ing. Radana Holišová, Ing. Romana Bartschová, Jiří Veřmiřovský, RNDr. Eva Holubová. Marketing: Ing. Romana Bartschová, Ing. Radana Holišová, Jiří Veřmiřovský. Inzerce: Petr Burkert
E-mail: [email protected] Odborní konzultanti: MUDr. Norbert Semenďák, MUDr. Helena Frkalová, MUDr. Kamil Mazuch, MUDr. Alexandra Fiedlerová. Mgr. Petra Mičkalová-fyzioterapeut. Jazyková úprava: Mgr. Renata
Ožanová. Grafická úprava: Marek Šebesta. Foto: archiv redakce, Jiří Veřmiřovský, Junker Homburg, SRN, www.pixmac.cz, www.depositphotos.com. Kontakt: redakce časopisu Lékárna, Mládežnická 9, 736 01, HavířovPodlesí. Tisk: Moraviapress a. s., U Póny 3061, 690 02 Břeclav. Vaše dotazy zprostředkovává: Ing. Radana Holišová, e-mail: [email protected] Objednávky produktů: na e-shopu www.naturlekarna.cz, nebo na
tel. čísle: 596 413 411. Objednávky pro lékárny a obchody: na bezpl. tel. lince: 800 11 44 88.
Více informací o produktech: www.naturprodukt.cz, www.lacalut.cz, www.doliva.cz, www.mucoplant.cz, www.dr-theiss.cz, www.allgasan.cz,
www.additiva.cz, www.rugard.cz, www.hroznovycukr.cz, www.kosmetika-bubchen.cz.
Ochrana osobních údajů
Svou účastí v soutěži každý soutěžící uděluje společnosti Naturprodukt CZ spol. s r.o. souhlas ke zpracování svých osobních údajů v rozsahu jméno, příjmení, adresa, e-mail, telefonní číslo za účelem kontaktu v průběhu soutěže,
prověření účasti v soutěži, předání výhry v soutěži, informace o průběhu soutěže, pro zasílání obchodních sdělení a nabídek a pro informace o dalších marketingových akcích společnosti Naturprodukt CZ spol. s r.o. Souhlas je
udělen na dobu 5 let. Soutěžící souhlasí se zveřejněním osobních údajů v případě výhry v rozsahu jméno, příjmení, obec. Správcem je společnost Naturprodukt CZ spol. s r.o. se sídlem Praha - Východ, Šestajovice, Na Viničkách
č.p. 638, PSČ 25092, IČ: 48401722. Účastník soutěže je oprávněn písemně požádat o poskytnutí informace o osobních údajích o něm zpracovávaných, a to jednou za kalendářní rok bezplatně, jinak za přiměřenou úhradu. V
případě porušení povinností správcem nebo zpracovatelem je účastník soutěže oprávněn požadovat, aby se správce či zpracovatel zdržel takového jednání, odstranil takto vzniklý stav či poskytl na svoje náklady omluvu nebo jiné
zadostiučinění, aby provedl opravu nebo doplnění osobních údajů tak, aby byly pravdivé a přesné. V takovém případě je účastník soutěže rovněž oprávněn požadovat, aby byly jeho osobní údaje zablokovány nebo zlikvidovány,
aby mu byla zaplacena peněžitá náhrada, jestliže bylo porušeno jeho právo na lidskou důstojnost, osobní čest, dobrou pověst či právo na ochranu jména, případně je oprávněn se obrátit na Úřad pro ochranu osobních údajů s
žádostí o zajištění opatření k nápravě. Účastník soutěže si je vědom toho, že svůj souhlas se zasíláním obchodních sdělení může kdykoliv odvolat formou písemné informace na adrese správce.
Lékárna Novinky
NOVINKA!
PRO DĚTI
OD 2 LET!
Léčivo. Čtěte pozorně příbalový leták.
KONEC
S KAŠLEM!
Dává o sobě vědět nevinným svěděním v krku. Pak se spustí – ať chceme,
nebo ne. Kdo se pokusí jej potlačit, nemá šanci. Jedná se o ochranný reflex. Aktivuje se, když se cizí těleso, částice prachu nebo hlen dostanou
do horních cest dýchacích nebo do průdušek. Kdo ale přistupuje ke kašli
cíleně, má šanci se ho dříve zbavit.
www.mucoplant.cz
Lékaři rozeznávají produktivní vlhký
kašel a suchý dráždivý kašel. U vlhké
formy je zapotřebí zkapalnit hlen, u
suché dráždivé formy kašel tlumit.
Jak rozlišujeme léčivé
přípravky?
Expektorancia = ulehčují vykašlávání,
zkapalňují hlen. Podle obsažené účinné látky štěpí sirné můstky, které
způsobují, že hlen je vazký, tuhý. Nebo
dráždí 10. bloudivý nerv, který stimuluje hlenové buňky k větší produkci hlenu a ten se tak stává tekutějším.
Antitussika = potlačují kašlací reflex
tak, že působí na centrum pro kašel
v mozku. Rostlinné přípravky vytvářejí
v horních cestách dýchacích ochranný
film, který rovněž mírní dráždění.
Mezi nejúčinnější rostlinné výtažky
pro léčbu vlhkého produktivního kašle
je extrakt z břečťanových listů, které
jsou lékopisnou drogou. Evropské
úřady tento extrakt doporučují jako
vhodnou indikaci na zánět průdušek
a produktivní kašel. Působí spasmolyticky. Snižuje povrchové napětí tekutiny, která pokrývá plicní sklípky. Hlen se
tak zkapalní.
Účinek suchého extraktu z břečťanových listů naleznete v léčivém přípravku Mucoplant břečťanový sirup
proti kašli.
Mucoplant břečťanový sirup proti kašli
je rostlinný léčivý přípravek používaný
na usnadnění odkašlávání pro dospělé, mladistvé a děti od 2 let věku.
MUCOPLANT BŘEČŤANOVÝ SIRUP
TRADIČNÍ
SIRUP OD
DR. THEISSE!
PROTI KAŠLI:
NOVÝ LÉČIVÝ
SIRUP OD
DR. THEISSE!
•usnadňuje odkašlávání
•léčí projevy vlhkého kašle
Léčivo. Čtěte pozorně příbalový leták.
Léčivo. Čtěte pozorně příbalový leták.
•rozpouští hlen
2
www.magazin-lekarna.cz
•vhodný při onemocnění dýchacích cest
Sirup se užívá neředěný, neobsahuje
cukr, ale sladidlo maltitol, a je vhodný i
pro diabetiky.
RNDr. Eva Holubová
Lékárna Pro ženy
Sama sobě
gynekologem
snadno a rychle?
Co vlastně tento velmi
nepříjemný příznak
způsobuje?
Za normálních okolností si pochva udržuje svou vlastní ochrannou mikroflóru. Jde o
balancovaný ekosystém pochvy, jenž má jediný význam – udržovat takové prostředí, aby
žena neměla žádný problém, necítila žádný
dyskomfort, přestože je pochva jako orgán
vystavována neustálým vlivům z vnějšího i
vnitřního prostředí. To však neznamená, že
za normálních podmínek je v pochvě sterilní prostředí. Pochva obsahuje pestrou směs
bakteriálních kmenů, patogenních i nepatogenních. Tyto kmeny jsou v pochvě tolerovány,
jsou totiž v dynamické rovnováze nazývané
fyziologickou mikroflórou poševní, která zajišťuje to, že v běžném životě nemá žena
gynekologický problém spojený s vaginálním
dyskomfortem.
Co máme na mysli vnějšími
a vnitřními vlivy, které
by mohly vést k porušení
ochranného valu mikroflóry
poševní?
Vnitřními vlivy myslíme celkový stav imunitního aparátu, stav hormonálního zásobení těla,
případné jiné probíhající nemoci v organismu,
stav výživy a typ stravy a také i stav psychiky.
K vnějším vlivům náleží úroveň hygieny
ženy, styl oblékání, expozice ve společných
bazénech a jiných stojatých vodách a v
neposlední řadě i eventuální rizikové sexuální
chování. Následkem působení nevhodných
vnějších nebo vnitřních vlivů pak bývá
porušení balance mikroflóry poševní. Dochází
k přemnožení některé z bakterií, které dosud
nečinily v pochvě žádný problém a ochranná
bariéra tvořená balancí mikroflóry poševní
je tak ztracena. Začíná problém jménem
vaginální výtok, který je velmi často provázen
dalšími nepříjemnými projevy, jako je svědění,
pálení, popř. nepříjemným zápachem.
Může žena zvládnout tuto
situaci sama a navíc v duchu
moderního přirozeného
přístupu?
V zásadě je to možné. Je třeba si však
uvědomit, že neexistuje žádná „zlatá“ pilulka,
byť třeba BIO, která by byla schopna ze dne na
den ženu zbavit – nejlépe již nastálo – problému vaginálního výtoku.
Jde vždy o komplexní proces v chování ženy,
který vyústí ve znovunavrácení balance a tím i
ochranného systému mikroflóry poševní. Toto
není proces, který by se uskutečnil během jednoho dne, ale vždy vyžaduje nějaký čas, jisté
úsilí a disciplínu ženy.
Ke všeobecným opatřením, které žena sama
může ovlivnit, patří styl oblékání: měla by vyloučit těsné kalhoty, styl hygieny (nepoužívat
sedací koupele, spíše sprchu), dietní opatření
(snížení množství konzumovaných sacharidů). V době obtíží by neměla mít pohlavní
styk, který může aktuálně celý problém ještě
zhoršit.
Žena by si měla do pochvy zavést přípravek,
který je uzpůsoben k tomu, aby napomohl
znovuvytvoření balance ekosystému pochvy
a tím vymizení problému. Základem je obno-
www.magazin-lekarna.cz
vit v pochvě přítomnost tzv. mléčného bacila,
který za vhodných podmínek spouští kaskádu
ochranných procesů, jež vedou k navrácení
balance mikroflóry poševní. Tyto přípravky
využívají vlastní samočisticí schopnost pochvy tím, že na určité etáži podpoří proces
přirozeného systému ochrany pochvy.
INTIMOHELP
Vaginální tableta INTIMOHELP obsahuje kyselinu askorbovou, resp. vitamin C,
který vytváří optimální reakci – pH v pochvě – pro množení mléčného bacila, který
je zásadní pro znovunavrácení balance
mikroflóry poševní. Dále obsahuje kyselinu
hyaluronovou, která působí regeneračně na
poševní sliznici postiženou výtokem tak, že
ji zklidňuje a zároveň reparuje. Posledním
článkem v účinku tablety Intimohelp je inulin, prebiotikum, jenž je látkou, která posiluje
vlastní imunitní ochranný systém pochvy.
Jde tedy o komplexní moderní preparát
využívající a podporující vlastní biologické
procesy organismu ženy k tomu, aby se sám
zbavil nepříjemných poševních dysbalancí.
Nicméně je si třeba vždy uvědomit, že i organismus je schopen si sám pomoci jen do
určité míry, neboť k čemu by pak byly vymoženosti celé moderní medicíny!?
MUDr. Jana Alešová,
Pro pohodu
vašeho
intimního
života!
gynekoložka, Havířov
Zdravotnický prostředek.
Čím dál více jsme zahrnováni informacemi o zdravém životním stylu, o
tom, jak je nebezpečné užívat ten či onen lék, jak vpravujeme do svého
těla „jedy“, jak bychom se měli očistit od všeho „umělého“, a o tom, že
kdo pozře potravinu, která neodpovídá parametrům BIO, si jistě zahrává
se smrtí! Pojďme si nyní povědět, jak to vypadá reálně z pohledu
gynekologa. Uvážíme-li, že ženy tvoří minimálně polovinu lidstva, tak je
to poměrně slušná masa lidí, které se tato úvaha týká. Co se týče výskytu
gynekologických obtíží, může se četnost vaginálních výtoků ve své
frekvenci srovnávat snad jen s množstvím výskytu zubního kazu, který je
rovněž na vrcholu pyramidy v tom, jak často se vyskytuje v populaci.
Znáte
z rádia!
Exkluzivně v lékárnách.
www.intimohelp.cz
3
Lékárna Naše značka
Dobrou noc!
Noční spánek není pouze fází, ve které odpočívá tělo a duše, jelikož venku je
tak jako tak tma. Spánek je aktivní, komplexní a dynamický proces, ve kterém
se konsoliduje mozek, do krve se vylučují důležité hormony a imunitní systém
čerpá novou sílu.
Průměrný občan ztrácí po 23. hodině
vědomí, aby jeho mozek mohl v následujících 7 hodinách konat pokud možno
nerušeně těžkou práci. Masivní problémy
vznikají, pokud je při této práci neustále
vyrušován. Chronicky špatný spánek však
není poruchou cítění, ale nemocí. Pouze
vyzbrojen správným spánkovým managementem zůstane člověk zdráv.
Většina z nás jsou normální spáči, 15 %
populace ale inklinuje k extrému:
Většina lidí tohoto světa spí
ve společnosti jiných lidí
Musí se navíc přizpůsobit požadavkům
zaměstnání a společnosti a jsou rušeni
hlukem ze sousedství, vrčením klimatizace, praskáním hořícího dřeva nebo
blechami. V uplynulých 100 letech se kultura spánku radikálně změnila. Výsledky zajímavé studie prováděné celkem
249 nocí, kdy partneři polovinu doby
spali sami a polovinu spolu, ukazují, že
manželská postel a spánek s partnerem
není v zájmu ženy. Ženy reagují na muže
tak, jako by byli dětmi. Jsou vnímavé na
pohyb. Muž si v nevědomí vzpomíná na
spánek ve skupině v době prehistorické,
kdy se lidé cítili obzvláště jistě, spalo-li
jich mnoho pohromadě. Ženy hůře usínají, spí ale hlouběji, s přibývajícím věkem
mají potíže s usínáním a přerušovaným
spánkem.
Medicína rozeznává asi 70 poruch
spánku. Asi 10 % evropské populace trpí
nespavostí, která vyžaduje léčení. Banální
poruchy usínání nebo přerušovaného
spánku, pokud se stávají chronickými,
mohou vést k depresím, zvyšují riziko
Sova: večerní typ, který je ráno unavený a
vstává o dvě hodiny později než skřivan. Její
vnitřní den je delší než 24 hodin, umí se dobře
přizpůsobit práci na směny a spí déle. Mívá
častěji problémy se spánkem, sportovní aktivity preferuje odpoledne a večer.
Skřivan: ranní typ, který je večer unavený.
Jeho vnitřní den trvá 24 hodin, špatně se přizpůsobuje práci na směny. Spát chodí 1,5 hodiny před sovou, spí každý den stejně dlouhou
dobu a bez problémů. V průběhu dne se cítí být
svěží a sport preferuje ráno.
Jisté je, že sova a skřivan mohou jen těžce
harmonicky spát na jedné matraci.
Zde můžete shlédnout film
o výrobě a samotných
tinkturách:
www.bit.ly/tinktury
www.naturprodukt.cz
4
www.magazin-lekarna.cz
Doplněk stravy.
Exkluzivně v lékárnách.
diabetu, podporují vznik metabolického
syndromu a dokonce mění strukturu
mozku. U lidí trpících nespavostí
dochází ke scvrknutí hippocampu, který
je velmi důležitý pro výkon paměti.
Zvláštní ale je, že u párů nikdy nedojde
ke vzniku nespavosti u obou. Příliv
informací v uplynulých letech potvrdil
význam vnitřních biologických hodin
a rizika spojená se životem v rozporu
s biorytmem. Existují důkazy hovořící o
tom, že chronicky rušený rytmus aktivity
a odpočinku tak pozmění fyziologii těla,
že hrozí vážná onemocnění.
Tipy pro dobře prospanou noc
PŘED SPANÍM
•Opatrně s odpoledním spánkem, snižuje totiž potřebu spánku večer.
•Sport je vhodný, ale 4–6 hodin před večerním spánkem.
•Ostrá a tučná jídla ohrožují spánek.
•Vyvarujte se večer alkoholu a nikotinu.
•Dopřejte si fázi klidu mezi denní aktivitou a klidem na lůžku.
•Soukromé a pracovní problémy se nemusí řešit v noci.
•Choďte spát vždy ve stejnou dobu.
Podpořte kvalitu vašeho
spánku Tinkturou pro
dobrý spánek
V dobách dřívějších každá usedlost,
statek, domácnost i lékárny uchovávaly
své vlastní receptury nejrůznějších tinktur. Vycházíme z těchto starých tradic a
vkládáme do vašich rukou Tinkturu pro
dobrý spánek podle Receptury ze staré
lékárny. Chmel je jednou z nejmladších
kulturních rostlin. Mniši jej přidávali
k pivu pro zlepšení jeho chuti. Kolem
roku 1400 byl v Holandsku poprvé použit
k výrobě piva. Lidová medicína využívala účinky chmele pro mírnění nervozity,
neklidu a poruch usínání.
V šišticích chmele přítomný humulonelor a hupulonelor vykazují zklidňující a tišicí účinek na centrální nervový
systém a podporu dobrého spánku.
RNDr. Eva Holubová
Žádejte i další druhy
tradičních bylinných
tinktur z řady Receptura
ze staré lékárny:
•čistě přírodní produkty
•vysoká koncentrace účinných látek
•ruční výroba
•barva obalu odpovídá colorterapii
OPTIMÁLNÍ PODMÍNKY KE SPÁNKU
•Odstraňte z ložnice psací stůl, počítač, telefon a televizi.
•Teplotu udržujte mezi 14–18 stupni.
•Pozor na světlo, optimální jsou okna orientovaná na východ.
•Volte postel velkorysých rozměrů.
•Výběr správné matrace je důležitý nejen při páteřních problémech.
•Přikrývka musí být natolik velká, aby se spáč mohl dostatečně hýbat.
Poruchy
vitality, únava
a apatie
Doplňky stravy.
KLIDNÁ NOC
•Pryč s hodinami, častý pohled na ciferník zvyšuje vnitřní rozčilení.
•Nemůžete-li spát, vstaňte a čtěte. Rozhodně žádná televize.
•Konec s přemítáním! Ve druhé polovině noci se problémy jeví větší, než skutečně jsou.
•Žádnou paniku! Strach před bděním je velkým rušičem spánku.
Je prokázáno, že fázi bdělosti přeceňujeme.
Poruchy
činnosti
dýchacích
cest
Poruchy
činnosti
žaludku
Milí čtenáři,
v tomto čísle vám blíže představíme terapeutické schopnosti růžové, indigo
a fialové barvy.
Colorterapie je
doplňkovou možností
léčby a podporuje její
účinnost .
RŮŽOVÁ
Zklidňuje veškeré napětí v těle a pocity opuštěnosti, působí proti strachu. Je
nápomocná při srdečních chorobách,
angíně pectoris. Uvádí do rovnováhy hormonální systém a problémy v klimakteriu.
INDIGO
Pro někoho ne moc známá barva, přesto
má její paprsek své opodstatnění. Je to
vlastně sloučenina všech šesti spektrálních barev ve vyváženém poměru. My ji
ale vnímáme jako tmavě modrou. Podporuje intuici a mimosmyslové vnímání.
Pomáhá nám také rozvíjet duševní
schopnosti a umožňuje najít vnitřní klid a
naplnění. Je užitečná ve chvíli, kdy plánujeme novou budoucnost. Pomáhá při
bolestech všeho druhu, při problémech
s očima, ušima a nosem, zánětech dutin,
migréně, detoxikuje organismus. Vyhýbat
by se jí měli lidé se schizofrenií a silnými
zábranami.
FIALOVÁ
Fialová barva působí hlavně v duševní
oblasti. Je to velice uzdravující barva,
která je schopna vrátit duševní rovnováhu a vnitřní pokoj. Účinná je při
duševní vyčerpanosti a nadmíru vyčerpávajícím životním stylu. Působí na
úzkostlivé stavy a harmonizuje stavy podrážděnosti, pomáhá při šocích. Mimo to
podporuje kreativitu a přináší inspiraci.
Má hojivé účinky na mozek a nervy, otřes
mozku, deprese a epilepsii. Pomáhá při
zánětech a bolestech nervů. Mimo to
působí na problémy s pokožkou a vlasy
(vypadávání vlasů, lupy). Má silně čisticí
účinky, vyživuje a čistí krev. Barvy jako
růžová, tyrkysová, hnědá, bílá, černá,
šedá nepatří do spektrálních barev,
a i když je přímo nepoužíváme k léčení,
přesto mohou být pro nás velice nápomocné.
Pokračování příště...
www.naturprodukt.cz
www.magazin-lekarna.cz
Petra MIČULKOVÁ,
lektorka colorterapie
5
Lékárna Tipy pro zdraví
A pomalu přichází podzim!
Únavu, stres i vyčerpání známe všichni. Dobře
víte, že tento stav dlouhodobě udržet nelze, ale na
druhou stranu aktuálně zvolnit tempo nepřipadá
v úvahu? Pak vyzkoušejte Zdrovit Maximag
Hořčík 375 mg + B6 šumivé tablety! 1 šumivou
tabletu denně rozpusťte ve sklenici vody a vypijte.
Hořčík přispívá ke zmírnění těchto příznaků a
díky lahodnému nápoji i vhodně doplníte pitný
režim. Při výběru produktu je důležitý právě obsah
hořčíku v jedné tabletě nebo tobolce, proto i název
MaxiMag – Maximum magnesia, maximální
dávka 375 mg hořčíku v jedné tabletě.
Doplněk stravy.
ZBAVTE SE ÚNAVY!
BUĎTE SILNÍ S BETA-GLUKANY!
Někdy se můžeme snažit sebevíce, ale infekčnímu prostředí
se prostě nevyhneme. Vždycky se v našem okolí najde někdo
nachlazený, kdo nás minimálně ohrozí nějakým infektem.
Obzvlášť přechodové podzimní období je úplným rejem pro
bakterie a bacily. Jedinečný přípravek Glukan plus tobolky
obsahuje beta-glukany, kterým se také říká aktivátory
imunitního systému, protože chrání organismus před
ataky patogenů. Tobolky jsou obohaceny o selen a leuzeu
saflorovou pro účinnou ochranu před vnějšími patogeny.
Doplněk stravy.
Podzim je obdobím sklizně a finálních příprav před zimou. Slunce září
zlatavě bronzovými paprsky, listí dostává čarokrásné barvy, sklízí se
poslední úrody, pouští se draci, naposledy se zapalují táboráky a zazimují se zahrady. Podzim je ale také obdobím, kdy bychom o sebe měli
více pečovat také po zdravotní stránce. Přinášíme vám proto několik
tipů na nadcházející podzimní sezónu…
86 Kč*
www.naturprodukt.cz
www.zdrovit.cz
ZNÁTE ZUBNÍ PASTU, KTERÁ DOKÁŽE VÍCE?
Ještě donedávna byl za největší problém zubů považován zubní kaz. V posledních letech se ale ukazuje, že dospělá populace je čím dál více zatížena onemocněním dásní (parodontózou) nebo trpí jejich krvácením. Zubní pasta Glucadent+ zastavuje krvácení dásní, vytvrzuje zubní sklovinu, přispívá k posílení
slizniční imunity, dezinfikuje, osvěžuje a chrání před vznikem zubního kazu.
* Nezávazná doporučená spotřební cena v lékárnách.
Všechny ceny jsou uvedeny s DPH v zákonné výši.
92 Kč*
www.naturprodukt.cz
Made in Germany
PROTI PROUDU ČASU
Možná stále ještě hledáte ten
ideální pleťový krém pro vaši pleť.
Splňovat by měl určitě minimálně
3 kritéria: vyživovat, regenerovat
i hydratovat a zpomalit stárnutí
pleti. Rugard Vitaminový krém,
absolutní klasik v péči o pleť
z lékáren, splňuje všechny tyto
požadavky. Krém představuje
vitaminový koktejl pro zářící a
svěží pleť díky bohatému obsahu
vitaminů A, E a B6. Navíc je
obohacen o kolagen, který pomáhá
vypínat kontury pleti. Vykročte
tedy k viditelně mladší pleti…
PODZIMNÍ PROCHÁZKY BEZ
STAROSTÍ
229 Kč*
Made in Germany
Létu už odzvonilo a podzim je tady.
Místo letních teplot nás teď čekají
podzimní plískanice a brzy i sníh a
mráz. Proto je potřeba chránit dětskou
pokožku, která je v tomto období velice
citlivá, vysušená a popraskaná. Ideální
k ochraně je Bübchen Ochranný krém
do každého počasí, který pokožku
chrání před chladem, větrem a vlhkem,
zároveň ji vyživuje a dodává jí potřebnou
hydrataci.
www.kosmetika-bubchen.cz
www.rugard.cz
A to je pouze pár letních tipů z vaší lékárny.
Více se inspirujte na www.naturprodukt .cz!
6
www.magazin-lekarna.cz
97 Kč*
Lékárna Akutní problém
ARNIKA – první
pomoc při úrazech
Účinek arnikových květů byl znám již germánským národům, které
je používaly v léčitelství. Na konci 16. století byla arnika zavedena do
medicíny, od konce 18. století bývá velmi často užívána vnitřně i zevně.
Tato léčivá rostlina, která nese na svém 40-60 cm vysokém stvolu zářivě
zlaté až naoranžovělé květy, byla dříve rozšířena na slunečních loukách
až do výše 2 000 metrů. Dnes je rostlinou chráněnou. K lékařským účelům
jsou používány její sušené květy a oddenky. U nás je poměrně vzácná a
přísně chráněná.
Léčivá síla arniky
Léčivá rostlina arnika, dnes užívaná
zásadně k vnějšímu použití, obsahuje mnohé hojivé látky. Roste na
původních chudých horských loukách,
zelených pláních v pohořích a je
chráněna. Oblasti použití arniky sahají od zranění s vnitřním krvácením,
vyvrtnutí, natažení, pohmoždění až
k tupým zraněním, ústřelu (houser),
zánětům kloubů a žil, nervovým bolestem nebo špatně se hojícím ranám.
Bolesti se rychle zmírní, otoky ustoupí
a proces uzdravení se tím podpoří.
Arnika napomáhá prokrvení tak, že se
krevní výrony rychleji vstřebávají.
redakce
KDY POUŽÍVAT
ALLGA SAN MOBIL
ARNIKOVÝ GEL:
při tupých poraněních, jakými
jsou pohmožděniny, vyvrtnutí
nebo krevní výrony
při povrchových zánětech žil
při revmatických obtížích
při bodnutí hmyzem
Z redakční pošty
Vážená redakce,
často propagujete ve Vašem časopise
Allga San. Chtěla bych Vám proto napsat o mé zkušenosti. Poranila jsem si
koleno, když jsem uklouzla na schodech.
V lékárně mi doporučili Arnikový gel od
Allga Sanu. Do dvou dnů mi zmizel otok a
ustoupila bolest. Navíc mi mnohem dříve
zmizela i skoro černá modřina. Byla jsem
tímto účinkem velmi mile překvapena
a určitě ho doporučím i svým známým.
Ráda bych se zeptala, zda je tento gel
vhodný i pro moji maminku, která má 74
let a má revma v zápěstí a velmi tím trpí.
Zdeňka M. 54 let, Mohelnice
Odpověď redakce:
Dobrý den paní Zdeňko,
velmi nás těší Vaše pozitivní zkušenost.
Pokud se jedná o Vaši maminku, Allga
San Mobil Arnikový gel je pro ni vhodným řešením. Navíc ho může používat
dlouhodobě například i na bolesti zad.
Budeme rádi, když vyzkoušíte i další
přípravky naší přírodní kosmetické řady,
která je řešením pro bolestivé svaly a
klouby a opět se s námi podělíte o své
zkušenosti.
redakce
k masáži: před a po tělesné
zátěži působí preventivně
proti svalové horečce,
poranění a natržení
svalů a šlach
www.allgasan.cz
K dostání v lékárnách.
www.magazin-lekarna.cz
7
Lékárna Pro děti
JITROCEL
KOPINATÝ
VÝBORNĚ
CHUTNÁ!
Staletími osvědčená
bylina
PRO DĚTI
OD 1 ROKU!
www.mucoplant.cz
Tato bylina rozšířená v Evropě a v Asii u nás roste na polích, lukách, u cest
nebo v travnatých příkopech. Jitrocel kopinatý se od jiných jitrocelů liší
dlouhými úzkými listy, jejichž žilnatina je zřetelně patrná. Listy jsou uspořádány v přízemní růžici, v jejímž středu vyrůstají bezlisté květní stvoly.
Koncem léta dozrává v jednom květu osm až šedesát tisíc semen, což je
důvodem, proč se jitrocel tak rychle šíří.
www.mucoplant.cz
Doplněk stravy.
Exkluzivně v lékárnách.
Historie
První písemné zmínky pocházejí od
Asyřanů, v antické době byl jitrocel
ceněnou léčivou bylinou. Dioskurides
ve své „Materia medica“ rozlišuje
dva druhy jitrocele a popisuje jejich
léčivé účinky. Jak píše abatyše Hildegarda z Bingenu, ve středověku
se jitrocel používal k léčbě celé řady
onemocnění. Do Ameriky, kde byl
neznámý, se dostal na botách prvních
osadníků. Rostl kolem jejich obydlí a
kolem cest, po kterých chodili. Indiáni
jitrocel s údivem pozorovali a nazývali
jej „stopou bílého muže“.
Účinky jitrocele =
působí protizánětlivě,
dezinfekčně, ulehčuje
vykašlávání
List jitrocele kopinatého vykazuje protizánětlivý účinek v dutině ústní, hrdle
a trávicím traktu. Snižuje prokrvení
sliznic a propustnost vlásečnic, vykazuje baktericidní účinek, podporuje vykašlávání, regeneruje sliznice a
má spasmolytický účinek na hladké
svalstvo horních cest dýchacích. Zevně
8
působí odvar nebo šťáva z čerstvého
listí antisepticky. Kontraindikace ani
vedlejší účinky nejsou známy.
Máte v oblibě sirupy a
roztoky proti kašli?
Každý den projde lidskými plícemi
10–15 tisíc litrů vzduchu a vdechovaný
vzduch proudí po 100 metrech čtverečních plicní sliznice. Tento životně
důležitý mechanismus udržuje lidské
tělo funkčním pomocí rozmanitých
metod. Jednou z nich je kašlací reflex. Hlasivková štěrbina se rozevře a
vydechovaný vzduch je spolu s hlenem a cizími částečkami rychlostí několika set kilometrů v hodině vyvržen do
List jitrocele
kopinatého vykazuje
protizánětlivý účinek
v dutině ústní, hrdle
a trávicím traktu.
prostoru. Tento ochranný reflex je obzvláště významný v chladných ročních
obdobích, která jsou spojována s infekcemi dýchacího traktu. Sliznice
www.magazin-lekarna.cz
dýchacích cest je místem otevřeného
kontaktu s vnějším světem plným bakterií, virů a cizorodých látek. Vysoce
oblíbené jsou sirupy a roztoky proti
kašli. Velmi rády a ochotně jej přijímají
právě děti a jejich podávání náleží již
dlouho ke každodennímu rodinnému
životu. Doporučení ohledně dětského
kašle požaduje pouze 40 % pacientů
v lékárnách.
DŮLEŽITÁ INFORMACE!
Nové označení roztok namísto
původního sirup je pouze formální
legislativní změna, neboť se jedná
stále o totožný produkt.
Mucoplant Roztok
s jitrocelem pro děti
od 1 roku
Jitrocelový extrakt vyrobený v poměru 1:1
je smíchán se sirupem z cukrové řepy bez
jakýchkoliv dalších dodatků, jejichž přítomnost není žádoucí u produktů pro malé děti.
Použití tohoto roztoku schválila Česká pediatrická společnost. Jitrocel přispívá ke
zdraví dýchacího systému.
RNDr. Eva Holubová
V průběhu času se naše pokožka mění a tím také její potřeby. Jakou péči
potřebuje ve 20, 35 a 50 letech?
Pokožka
v 35 letech
Žijete naplno, chodíte do práce, vychováváte děti, staráte se o domácnost. Máte velmi málo času pro sebe
samu. Je důležité ušetřit si pro sebe
každý den pár volných minut a hýčkat
svou pokožku. Rychlost buněčného
dělení poklesla, pokožka už není tak
elastická, mimické vrásky kolem očí a
úst jsou toho důkazem. Ojediněle se
objevují červené žilky. Je třeba přikročit
30+
•Pro normální až smíšenou pleť
•24h intenzivní hydratace
Doliva Olivový
intenzivní krém light
•Normální až suchá pleť
•Optimalizuje obnovu buněk
30+
Pokožka
v 50 letech
Děti stojí již většinou na vlastních nohou, zaměstnání je rutinou, každodenní stres ustupuje klidu. Tak jak je
zralá vaše osobnost, je stejně zralá
i vaše pokožka. Je to viditelné na
vráskách kolem očí, na nasolabiálních rýhách táhnoucích se od nosu
k ústům, stejně jako pigmentačních
skvrnách na tvářích. Mazové žlázy
pracují velmi slabě, pojivová tkáň
udržuje mnohem méně vlhkosti než
dříve, pleť je bledá a unavená. Volte
bohatou péči s vitalizujícími obsahovými látkami. Esenciální mastné
kyseliny, isoflavony a antioxidanty
jsou velmi potřebné. Ale ne každá pleť
v tomto věku potřebuje přípravky bohaté na tuky. U některých žen může
být pleť mastná s rozšířenými póry.
Pak je třeba sáhnout po kolagenu,
kyselině hyaluronové a po krému s vitaminem A. Může totiž zesvětlit pigmentové skvrny.
RNDr. Eva Holubová
www.magazin-lekarna.cz
35+
Diskotéky, oslavy a málo spánku. Život je vzrušující, Vy si ho užíváte plnými
doušky. Tělo neprotestuje, zvládá vše,
stres, nevyváženou stravu i nedostatečnou péči. Buněčná obnova běží
na maximální obrátky. Ale pokožka
nic nezapomíná. Pozor na velké dávky
přímého slunečního záření, cigarety
a příliš mnoho alkoholu! Myslete na
svou pleť, v pozdějších letech vám za
to poděkuje. Prostředkem volby ve 20
letech je důkladná očista, UV ochrana
a hydratace. Vhodné jsou lehké hydratační emulzní krémy, tato pokožka
nepotřebuje dodatečné lipidy. Očista pleti večer je důležitější než noční
krém.
Doliva Olivový
obličejový krém
•Suchá, citlivá pleť
•Promašťuje pleť a dodává jí vlhkost
35+
50+
Pokožka
ve 20 letech
k péči, která zpomaluje procesy stárnutí. Pozornost věnujte pokožce krku
a dekoltu. Naneste velkoryse obličejový krém na tyto partie, nechte 20
minut působit a následně vmasírujte.
Vitaminy C a A jsou velmi důležité pro
pojivovou tkáň. Při nedostatku vitaminu C dochází ke tvorbě vadného
kolagenu. Vitamin A brzdí aktivitu těch
enzymů, které odbourávají kolagen.
Doliva Olivový 20+
hydratační krém
Doliva Olivový
intenzivní krém s
vitaminem A a E
•Velmi suchá pleť
•Podporuje obnovu buněk, chrání
před ztrátou vlhkosti
50+
www.doliva.cz
9
K dostání v lékárnách.
KRÁSNÁ v každé
etapě života
20+
Lékárna Zdraví a krása
10
www.magazin-lekarna.cz
Lékárna Připravujeme
Pasta Romana je příběh dvou Italů. Příběh, který
nás zavede až do roku 1988. Právě tehdy vznikly
v Německu poctivě plněné těstoviny dle originálních
italských receptur, těstoviny připravované s láskou,
těstoviny, které v sobě snoubí zdraví a jedinečný gastronomický zážitek!
• náplně domácí výroby
• špičková kvalita produktů
• bez použití konzervačních látek
• stále nové receptury
• čerstvé i mražené
• také pro vegetariány
• výrobky s certifikátem Halal
• výrobky s vysokým obsahem omega-3
• nenasycených mastných kyselin
Přijďte nás ochutnat
na Gastrofestival!
omana – kousek Itálie u vás dom
R
a
t
s
a!
Pa
RZY NA ČESKÉM TRHU
JIŽ B
!
Více informací o Pasta Romana se dozvíte na naší bezplatné telefonní lince: 800 114 488
nebo na e-mailové adrese: [email protected], kam můžete své dotazy zasílat.
www.magazin-lekarna.cz
11
Lékárna Zábava pro dospělé
Pomůcka:
Ola+A1:N80
v
Okraj na
obvodu
kola
1.díl tajenky Šípový jed
Král zvířat
Euro city
Nabubřele
Pomůcka:
Mit, peán
4.díl
tajenky
Pevné
provazy
Adélka
Osobní
zájmeno
Mzda
Krátké vlny
Kolony
Kůň (básn.)
Harmonie
Cestovní
průkaz
Navršenina
Elektronvol
t /zkt./
Jméno
Hegerové
Kampak
(básn.)
Počítačová
polemika
Citosl. ticha
Nuzná
Řemen
Zábava
Vysoké
karty
Pomůcka:
PEMA
Lékařský
nástroj
Část stroje
Sídlo v
Laosu
Znak
hodnosti
Pryč (slov.)
Hloupá
žena
Ř.č.501
Víte, jak se daří vašemu žlučníku, vašim
játrům, vašemu žaludku? To víte, že
nevíte. Jsou-li pěkně zticha, pak jsou
zdravé, jakmile se ozvou, žehráme na ně
a spěcháme k lékaři anebo do lékárny,
abychom je něčím rázným zase pěkně
uklidnili.
Vražda
Pracoviště
v dole
Olga (dom.)
Na podzim se
jí malé, kulaté
plody...
Ukaz.
Zájmeno
6
Důlní lampa
Vřeštět
Kácet
(zast.)
Nájezdník
Stroj na
lisování
2.díl
tajenky
Psům
vlastní
Linolea
Jméno
norských
králů
Pomůcka:
ISA
Převodový
olej
Tmavá část
dne
Semknutá
společnost
Škaredá
žena
Panovník
Čluny
Dobrý sluha,
zlý pán
Výtvory
sochařů
Africký slon
Vybraná
letní obuv
(2slova)
Druh
hlodavce
Svislá
jeskyně
Čas
Předložka
Ruský
vládce
Vrstva
prvohor
Povlak na
peřinu
"P"
Věnovat
Řidičský
kurz
Zástupy
Mluvy
Kus ledu
Hýkavec
Mezinárodn
í normaliz.
Asociace
(angl.zkr.)
Dravý pták
Pomůcka:
ážio, okapi,
Lála, Amb,
Itaka
Reklamní
spoty
3.díl
tajenky
Dvoukolák
Správní
jednotka
Pralesní
žirafa
Přemožené
spánkem
Tělesné
cvičení
Část fraku
Druh
pštrosa
Polyetylen
(zkr.)
Kontr.ekol.
výroby
Drolící se
hornina
Dámský
klobouček
Těžce
snášet
Předložka
Pytlákovy
nástrahy
Zápor
5.díl
tajenky
Topivo
Současný
herec
Miliampér
(zn.)
Žena popa
Železnič.
klub
6.díl
tajenky
Evropská
unie
Naviják
Sondy
ambassadora
Býv.hok.
reprez.
Potom
Inic.fotbal.
Panenky
Voltampér
(zn.)
Nevím, jestli to věděla moje maminka
a babička, ale u nás se na podzim jedla čočka i fazole docela často, přesněji alespoň jednou týdně. V pátek byla
fazolová polévka a po ní palačinky.
Čočková polévka se jedla obvykle
v úterý, před nějakou omáčkou. V průběhu zimy se připravovaly fazole na husto a někdy čočkový salát. Jíst luštěniny
byla samozřejmost ve většině rodin.
V přípravě platí několik zásad, které mohou zmírnit nadýmání a zvýraznit chuť.
Zkuste to s námi.
Drobné rady do kuchyně:
1. Vařte luštěniny zásadně několikrát oprané a předem namočené.
2. K vaření přidejte kmín i kousek zázvoru, zmírňují nadýmání.
Obyvatel
Sumatry
3. Solit můžete až ke konci vaření.
KŘÍŽOVKA O 99 CEN
BONUS
PRO
VÝHERCE!
Vyluštěte tajenku a vyhrajte Doliva Olivový balzám na ruce s jojobovým
olejem, který činí pokožku rukou jemnou, hladkou a vláčnou a dokonale ji
chrání před vysoušením. Navíc nádherně voní po Středomoří a citrónech.
A jako bonus od nás dostanete parfém Love love! www.doliva.cz
Tajenku křížovky zasílejte na korespondenčních lístcích do 15. 11. 2015 na
adresu: Naturprodukt CZ spol. s r.o., KŘÍŽOVKA, Mládežnická 9, 736 01
Havířov nebo na e-mail: [email protected]
Nezapomínejte napsat vždy celou adresu. Výherci budou zveřejněni na
internetových stránkách www.magazin-lekarna.cz.
12
Vychytralý
člověk
Označení
Nepravdy
Přirážka k
ceně zlata
Ostravská
cestovní
kancelář
„Kdepak fazole, já mám žlučník,” stýskají
si lidé. „Kdepak čočku, to by mě nadýmalo a já mám špatné trávení, kdepak červenou řepu, ta nafukuje, no né, copak vy
můžete jíst polévku z dýně? To je také k
nadýmání.” Tyhle kulaté plodiny nejsou
u mnoha lidí v oblibě. Ale proč? Prý kvůli žlučníku, žaludku, slinivce, játrům...
Přitom už slavný lékař italského původu
P. A. Mattioli již v 16. století upozorňuje ve svém herbáři na luštěniny jako
na zdraví prospěšné potraviny. Jsou to
plody podzimu a v tomto období bychom měli jíst kulaté plody, protože mají
energii, kterou potřebujeme. Namísto
šunky, salámů, klobás, jež užíváme často
bez rozmyslu po celý rok, bychom měli
pamatovat na to, co organizmu skutečně
prospívá.
4. Pro zahuštění polévky anebo zpracování “nahusto” nemusíte užívat mouku. Postačí část fazolí anebo čočky či hrachu rozmačkat, buďto ponorným mixérem anebo důkladně vidličkou.
5. K okyselení používejte citronovou
šťávu, případně trochu balzamikového octu.
Exkluzivně ve vaší lékárně.
www.magazin-lekarna.cz
Mgr. Marie Žochová
Distribuci produktů pro ČR zajišťuje Naturprodukt CZ spol. s r.o.,
Na Viničkách 638, 250 92 Šestajovice, www.naturprodukt.cz.
Made in Germany
Exkluzivně v lékárnách.
Made in Germany

Podobné dokumenty

Lékárna - Naturprodukt

Lékárna - Naturprodukt udělen na dobu 5 let. Soutěžící souhlasí se zveřejněním osobních údajů v případě výhry v rozsahu jméno, příjmení, obec. Správcem je společnost Naturprodukt CZ spol. s r.o. se sídlem Praha - Východ,...

Více