Wald-Phantasie - Nationalpark Bayerischer Wald

Komentáře

Transkript

Wald-Phantasie - Nationalpark Bayerischer Wald
Ab dem 10. Lebensjahr beschäftigte er sich mit dem Portraitzeichnen. Während des Besuches der Schreinerfachschule
nahm er bei dem damaligen Kreisheimatpfleger Robert Link
Privatunterricht im „allgemeinen Freihandzeichnen“.
In den 60er Jahren war er Schüler der Fernakademie Paul Linke
in Karlsruhe. Dadurch erzielte er große Fortschritte im Portraitzeichnen und Aquarellieren.
Zwischendurch beschäftigte er sich mit der Kunst des Aktzeichnens an einer Privatschule in München.
Letztendlich zog es ihn zur Pastellmalerei hin, die heute, in Verbindung mit den Acrylfarben, schwerpunktmäßig sein künstlerisches Schaffen bestimmt.
Životopis:
– 12.2.1933 na Bučině, bývalé nejvýše položené obci v Čechách
(1185 m.n.m.)
– Po návštěvě základní školy a gymnázia (1 rok) odsunut v rámci
poválečných událostí z ČSSR do Bavorska.
– Ukončení základní školy v Schönbergu a vyučení truhlářem.
– 1955 sňatek s Annou Achatz z Schönbergu
– Od roku 1955 činný jako obchodník, později jako obchodník s
uměním.
EI
YE
A
IN
IS
T E R IU M
.B
Nationalparkverwaltung
Bayerischer Wald
Výstava trvá do 3. července 2013
v domě Hanse Eisenmanna
26.12 – 31.03 otevřeno denně od 9:30 – 17:00 Uhr
01.04 –do 1. týdne v listopadu včetně:
denně od 9:00 – 18:00.
vstup zdarma
In der Ausstellung werden auch Keramiken und
Schmuck der Zanella-Töchter Ilona aus Haus im Wald
und Julia, Passau präsentiert.
V rámci výstavy se představí i keramika a klenoty jeho
dcer Ilony z Haus im Wald a Julie z Pasova.
Nationalparkzentrum Lusen
Böhmstraße 35
D-94556 Neuschönau
✆ 08558 /96150
www.nationalpark-bayerischer-wald.de
[email protected]
Titelbild: „Waldraum“
Obraz na obálce: „Lesní prostor“
Vývoj umělecké tvorby:
Od deseti let jsem se zabýval malbou portrétů. Během návštěvy truhlářské školy se mi dostalo vzdělání v „obecné volné kresbě“ od tehdejšího okresního „guru“ lidové kultury Roberta Linka. V šedesátých
letech jsem byl žákem dálkové akademie Paula Linka v Karlsruhe. Tak
jsem dosáhl velkého pokroku v portrétní kresbě a aquarellu.
Poté se v mezidobí zabýval uměním malby aktu na soukromé škole v
Mnichově. Konečně jej přitahuje i malba pastelovými barvami, která
dnes, spolu s akrylovými barvami tvoří těžiště jeho umělecké práce.
FTS B ER
R N.DE
GE
Künstlerischer Schaffensweg:
Ausstellung bis einschl. 3. Juni 2013
26.12 bis 31.03.: täglich von 9:30 - 17:00 Uhr
01.04 bis einschl. 1. Novemberwoche:
täglich von 9:00 - 18:00 Uhr
Eintritt frei
HÄ
CH
– Geboren am 12.02.1933 in Buchwald, dem höchst gelegenen
Dorf im Böhmerwald (1185m)
– Nach dem Besuch der Volksschule und des Gymnasiums
(1 Jahr) kriegsbedingte Ausweisung aus der CSSR nach Bayern.
– Volksschulabschluss in Schönberg und Lehre mit Abschluss
als Schreiner.
– 1955 Heirat mit Anna Achatz aus Schönberg.
– Ab 1955 Einzelhandelskaufmann und später Kunsthändler.
SM
LEBEN
Vita:
SC
Der Nationalpark
Bayerischer Wald
ist Träger des
Europadiploms seit 1996
AUSSTELLUNG
VÝSTAVA
FRANZ ZANELLA
Wald-Phantasie
Lesní fantazie
AUSSTELLUNG FRANZ ZANELLA
VÝSTAVA FRAnz zAnELLA
„Im Detail“
„Detail“
„Wald-Geheimnis“
„Lesní tajemství“
„Erwachen“
„Procitnutí“
Gedanken zu meinen Bildern
Myšlenky k mým obrazům
In meinen Bildern verbindet sich die Wirklichkeit mit harmonisierenden Turbulenzen aus gespeicherten Lebenserfahrungs-Momenten zu einer Fiktion.
Der Prozess einer totalen Hingabe beim Malen löst in mir eine Verwirrtheit aus, die eine innere Wahrhaftigkeit erst ausdrucksfähig
macht. Das Ergebnis sind Bilder einer facettenreichen von empfindsamen Farbnuancen überquellenden Lebendigkeit.
V mých pracích se pojí skutečnost s harmonizujícími turbulencemi ze zapamatovaných životních momentů - to celé vytváří výslednou fikci.
Proces úplného zaujetí u mne při malbě vytváří zmatek, který
teprve umožňuje vnitřní pravdě získat konkrétní výraz. Výsledkem jsou obrazy různorodé a vnímavými barevnými nuancemi
přetékající živosti.