tisk pohlednic

Komentáře

Transkript

tisk pohlednic
Pohlednice levnìší než vizitky
Pohlednice A6 (148 x 105 mm)
ha
netária Pra
Budova Pla
ín Rükl
Foto: Anton
Barevnost: 4/1 (CMYK/šedá škála)
Materiál: Pohlednicový kartonek 250 g
Úprava: Lesklá laminace přední strany
Minimální množství: 550 ks/1 mutace
Minimální počet mutací: 1
PRAHA
ha 7
ANETÁRIUM
, 170 21 Pra
Vydalo PL
obora 233
Královská rium.cz
eta
www.plan
Objednejte 550 ks a násobky tohoto počtu
Cena za 550 ks je 1.137 Kč (1.375 Kč vč. DPH)
cena za 1 kus
ekohled
n)
mírný dal
m (huriká
bbleův ves
Atlantike
Nahoře: Hu pická cyklóna nad S-125, 2009) a z
(ST
Dole: tro etoplánu Atlantis
rak
nice ISS.
sta
Snímky z
né
dní vesmír
Mezináro
Koláž: A.
;
Foto: NASA
(2,50 vè. DPH)
Rükl
2,07 Kè
PRAHA
ha 7
ANETÁRIUM
, 170 21 Pra
Vydalo PL
obora 233
Královská rium.cz
eta
www.plan
AMADORA s.r.o., Pobøežní 249/46, 186 00 Praha 8
tel.: 777 273 268, e-mail: [email protected]
www.tisk-kalkulace.cz
2
úèinnìjší než letáky
1
Pøední strana - fotografie, obrázky, texty, prostě co se líbí, nebo zlíbí...
Tisk do kraje (tzv. na spad)
148 mm
èi jakkoliv si pøipravíte:)
148 mm
105 mm
105 mm
3 mm
... a nebo s okraji,
2 mm
je potøeba pøesah pøedlohy 3 mm
na každou stranu, tedy 154 x 111 mm
mùžeme sami upravit (zdarma)
po dohodì Vám vizuálnì zpracujeme
celý návrh
Èím kvalitnìjší pøedloha, tím lepší výsledek. Minimální rozlišení fotografií by mìlo být 300 dpi.
AMADORA s.r.o., Pobøežní 249/46, 186 00 Praha 8
tel.: 777 273 268, e-mail: [email protected]
www.tisk-kalkulace.cz
3
se spoustou informací
2
Zadní strana - v šedé škále. Využijte pro podrobnější informace.
Tisk do kraje (tzv. na spad)
3 mm
... a nebo s okraji,
148 mm
148 mm
deepcamp 2012
ZPOCENÝ VOKO
Rythm&Blues Ostrava (Czech Republic)
[email protected]
http://provoz.net
Nemusí
Nemusí být
být nutnì
nutnì pohlednice.
pohlednice.
Jiří Neduha - zpěv
Vladimír Galusek - kytara, zpěv
Igor Vašut - bicí, zpěv
Pavel Balon - baskytara, zpěv
David Gadula - saxofon, zpěv
Ivan Oskar Kraina - kytara, foukací harmonika
Dalibor Pyš - housle
105 mm
[email protected]
www.zpocenyvoko.cz
© AMADORA 2014
105 mm
èi jakkoliv si pøipravíte:)
Vydalo Nakladatelství AMADORA, Pobřežní 370/4, 186 00 Praha 8 - Karlín
tel.: 777 273 268, e-mail: [email protected], www.tisk-kalkulace.cz
Plochu
Plochu lze
lze využít
využít ii jinak
jinak
Vydalo Nakladatelství AMADORA, Pobřežní 370/4, 186 00 Praha 8 - Karlín
tel.: 777 273 268, e-mail: [email protected], www.tisk-kalkulace.cz
5 mm
je potøeba pøesah pøedlohy 3 mm
na každou stranu, tedy 154 x 111 mm
mùžeme sami upravit,
ale obsah je zcela na Vás
po dohodì Vám vizuálnì zpracujeme
celý návrh
Èím kvalitnìjší pøedloha, tím lepší výsledek. Minimální rozlišení fotografií by mìlo být 300 dpi.
AMADORA s.r.o., Pobøežní 249/46, 186 00 Praha 8
tel.: 777 273 268, e-mail: [email protected]
www.tisk-kalkulace.cz
4
3
A tak neváhejte a kontaktujte nás.
Proč mít vlastní pohlednice?
Jenom jediná, která přivede nového hosta, (klienta, zákazníka),
vám může zaplatit celý náklad (550 ks).
Pohlednice lidé nevyhazují tak jako letáky a prospekty.
Pohlednice se nezakládají tak jako vizitky.
Pohlednice je
- více než leták
- více než vizitka
ZPOCENÝ VOKO
Rythm&Blues Ostrava (Czech Republic)
Jiří Neduha - zpěv
Vladimír Galusek - kytara, zpěv
Igor Vašut - bicí, zpěv
Pavel Balon - baskytara, zpěv
David Gadula - saxofon, zpěv
Ivan Oskar Kraina - kytara, foukací harmonika
Dalibor Pyš - housle
[email protected]
www.zpocenyvoko.cz
© AMADORA 2014
Pohlednice si lidé
- posílají
- připínají na nástěnky v práci
- pokládají pod průhlednou pracovní desku v kanceláři
- či jinak umísťují na viditelná místa
Vydalo Nakladatelství AMADORA, Pobřežní 370/4, 186 00 Praha 8 - Karlín
tel.: 777 273 268, e-mail: [email protected], www.tisk-kalkulace.cz
Vhodné pro hotely, penziony, kempy, vyhlášené restaurace, turisticky zajímavá místa...
AMADORA s.r.o., Pobøežní 249/46, 186 00 Praha 8
tel.: 777 273 268, e-mail: [email protected]
www.tisk-kalkulace.cz

Podobné dokumenty

nájemní smlouva v pdf

nájemní smlouva v pdf c) „Žlutý“ pokoj, celkem 21 m2, dvoulůžkový, v prvním patře, vchod vpravo od komína d) „Jižní“ pokoj, celkem 18 m2, jednolůžkový, v prvním patře, vchod u schodiště 2. Pronajímatel tímto přenechává ...

Více

stáhnout - Hana Mikulenková

stáhnout - Hana Mikulenková ONE STEP FORWARD , skupinová výstava, galerie MEDIUM, Hvizdoslavovo nam Bratislava, SK PAINTINGS IN MOVEMENT, spolu s E. Činčalová, galerie SD NIVY (Mangofest), Bratislava. SK PARALLELS, skupinová ...

Více

Mapy.cz vs. aMapy.cz

Mapy.cz vs. aMapy.cz (i protokol http nebo https), nestačı́ jen doména Petr Gadula

Více

HAVANA CLUB GRAND PRIX 2013

HAVANA CLUB GRAND PRIX 2013 v  přihlašovacím  formuláři  a  jehož  součástí  budou  všechny  požadované  údaje  a  obsahové  náležitosti.  

Více

Návod k montá i střešního nosiče PC2010

Návod k montá i střešního nosiče PC2010 støechy auta ani støešního nosièe. Rychlost a zpùsob jízdy pøizpùsobte pøepravovanému nákladu, zvláštì pøi prùjezdu zatáèkami, pøi boèním vìtru a pøi brždìní. Pøi pøepravì plochých pøedmìtù omezte ...

Více