Osm pilířů TAO

Komentáře

Transkript

Osm pilířů TAO
RECEPT NA ŠŤASTNÝ ŽIVOT
Osm tradičních taoistických doporučení
Osm životních oblastí v harmonii
Osm způsobů dosažení štěstí
 Tomáš Bezděk
www.taiji.euweb.cz
www.astrocentrum.euweb.cz
Osm pilířů TAO
Taoismus je jedním z nejstarších filozofických systémů na světě. Jeho zakladatel Lao C'
, jenž je bezpochyby nejznámějším a nejosvícenějším z taoistických mudrců, napsal dílo
nazvané Tao Te Ťing, jež představuje spolu s Knihou proměn I-ťing základy pro osm
dnes známých hlavních pilířů taoismu.
Krom taoistické kosmologie vypracovali taoističtí mistři bezpočet
různých technik, majících za cíl transformaci nebo dosažení
nesmrtelnosti lidského těla a vědomí.
Tak postupně vzniklo osm pilířů taoismu, které představují osm
odvětví taoistického myšlení a praxe. Osm pilířů je též známo
jako osm trigramů (Pa-Kua).
Jeden ze třech hlavních vnitřních stylů čínského wu-shu je právě
nazván Pa-Kua Quan, tedy pěst osmi trigramů (další vnitřní styly
jsou Tai Ji Quan a Sing-I Quan).
Zdvojením osmi trigramů Pa-Kua (osmi pilířů) vznikla Kniha proměn I-ŤING, o 8 x 8
trigramech, tedy 64 tzv. hexagramech.
Osm pilířů taoismu obsahuje poznání všech stránek naší každodenní existence, pokrývá
všechny aspekty našeho každodenního života. S jejich rozvíjením se tělo i duch
zdokonalují tak, že uskutečníme celý potenciál lidské bytosti.
V každé z osmi cest spočívá potenciál síly, zdraví a dlouhověkosti.
Taoistický žák dospěje k dokonalé moudrosti, jakmile získá dalekosáhlé zkušenosti ve
všech osmi taoistických disciplínách, pilířích.
Jejich pojetí odpovídá požadavku plného uspokojení našich základních fyzických
potřeb, a tím nám umožňuje rozvinout všechen náš lidský potenciál a překonat zhoubný
vliv plynoucího času. Umožňuje nám žít s TAO, to znamená žít Osvíceně, Probuzeně…
Každý z osmi pilířů, na nichž stojí budova našeho života, může být silný nebo slabý.
Silné pilíře nám dávají dobré zdraví a dlouhý život, slabé pilíře je třeba rozeznat a
vybudovat, věnovat jim více pozornosti, aby se z nich staly zdroje, jež nás vyvedou ze
slabosti a nejistoty.
2
Nyní výčet tradičních osmi cest TAO:
1. TAO filozofie a meditace
2. TAO revitalizace
3. TAO vyrovnané výživy
4. TAO opomíjených poživatin
5. TAO léčebného a bojového umění
6. TAO sexuální moudrosti a lásky
7. TAO sebepoznání, numerologie a astrologie
8. TAO úspěšného utváření osudu, I-ťing a Feng-shui
3
1. taoistická cesta
1. TAO filozofie a
meditace
2. taoistická
cesta
2. TAO
revitalizace
(TAO pro
zdraví)
trigram
co si osvojit
------Trigram NEBE
Jih
Číslo 9
trigram
-----Trigram VÍTR
Jihozápad
Číslo 2
praktická rada
Schopnost bdělého
poznávání, usuzování,
uvažování, naslouchání
vnitřnímu hlasu, intuici, ale
též plánování. Studium
taoistické filozofie,
kosmologie a mytologie.
Studium logiky životních a
osudových zákonitostí.
Praktikování taoistické
meditace.
Každý den pravidelně
medituj. Meditace o
vesmíru, stvoření a
životních zákonitostech
ti pomůže uspořádat tvé
myšlenky a plány.
Naslouchání vnitřnímu
hlasu tě každý den
inspiruje a dodá ti
spirituelní sílu.
co si osvojit
praktická rada
Umění revitalizace a
regenerace vnitřními
energetickými cvičeními Qigong, prevence a rehabilitace
pro zdraví a dlouhověkost.
Dechové techniky, práce
s energií, malý a velký
nebeský oběh, posílení
funkce vnitřních orgánů,
vyrovnání hladiny energie
atd.
Každý den cvič Qi-gong,
věnuj pozornost své energii a
svému dechu, neboť Qi je
proudění života v tobě.
Pěstuj a rozhojňuj svoji Qi.
Kontroluj správnost své
chůze, sezení, stání a všech
momentálních pozic
z hlediska energie.
4
3. taoistická
cesta
3. TAO
vyrovnané
výživy
4. taoistická
cesta
4. TAO
opomíjených
poživatin
trigram
co si osvojit
Vyvážená výživa podle
principu pěti elementů, jin a
-jang, kyselosti a zásaditosti
--(pH), pěti chuťových kvalit,
-obecně dle zásad zdravé
výživy. Vyhýbání se
Trigram VODA
extrémům jako přejídání se,
Západ
přílišné kořenění, chlad či
Číslo 7
horkost potravin, mrtvá
strava atd.
trigram
----Trigram hora
Severozápad
Číslo 6
praktická rada
Vždy věnuj plnou pozornost
kvalitě toho co jíš, ale i a
podmínkám (prostředí, tvá
nálada, zda máš doopravdy
chuť a hlad) za kterých se
stravuješ. Jez živé, lehce
stravitelné a vyvážené
pokrmy, omezit konzumaci
sladkostí, kávy, alkoholu či
kouření.
co si osvojit
praktická rada
Užití léčivých rostlin (bylin),
minerálů, vitamínů a živin
k ochraně zdraví. Např. dle
pravidel TČM. To vše
k posílení imunity, vnitřních
orgánů a k dlouhověkosti.
Neopomíjet nabídku
rostlinné a minerální říše.
Byliny dávají trvalou sílu,
zatímco běžné potraviny jen
dočasnou, momentální.
Ženšen, stopové prvky,
zázvor, kopřiva, třezalka,
zelený čaj atd. Patologické
mikroby se tě budou
vyhýbat.
Zařaď do svého života
pravidelné čištění organismu
bylinami, nechť je tvá krev
saturována živnými látkami
z bylin. Je možné je užívat
přímou konzumací,
bylinnými čaji, kloktáním,
klizmatem, koupelemi,
potíráním se esencí bylin atd.
Pozvi do svého života mocné
zástupce rostlinné a
minerální říše…
5
5. taoistická
cesta
5. TAO
léčebného a
bojového
umění
(TAO umění
uzdravovat)
trigram
---Trigram ZEMĚ
Sever
Číslo 1
co si osvojit
praktická rada
Vzdělání, jak navracet zdraví
druhým (na rozdíl od 2.
TAO, kde pečuji o své
zdraví). Upravování,
vyrovnávání a zvyšování
úrovně životní energie
technikou masáží, jež se
soustřeďují na cirkulaci
energie meridiány – např.
SHIATSU, dále akupresura,
chiropraxe, moxa, TAI JI
QUAN. Patří sem proto i
vzdělání v bojových
uměních, např. Tai Ji Quan.
Vzdělávej se prakticky
v různých disciplínách léčení
a bojových umění
k vyrovnání jin a jang a
k aktivaci obranných sil
metodami SHIATSU, TAI JI
QUAN, chiropraxí,
masážemi Tui-Na,
moxováním (požehováním)
atd. Prakticky studuj
fungování lidského těla a
oběh životní energie čchi
v meridiánech.
6
6. taoistická
cesta
6. TAO
sexuální
moudrosti a
lásky
(TAO
harmonického
partnerství)
trigram
co si osvojit
Sexuální energie je
prostředek k transformaci
osobnosti. Taoistická
sexuologie učí, jak se těšit
-z pohlavní rozkoše bez
-vyčerpávání energie. Dává
--návody k posilování sexuální
síly (energie) a jejímu využití
Trigram HROM k léčení neduhů, ale i návody
Severovýchod k utužení milostného svazku.
Číslo 8
Studuje terapeutické
vlastnosti různých poloh
pohlavního aktu. Učí
plánovanému rodičovství a
výběru pohlaví dítěte*
praktická rada
Veď zdravý sexuální život,
nauč se šetřit esencí (ťing),
aby pohlavní akt nebyl
ztrátou energie, ale jejím
získáním. Vnímej druhého
partnera jako opačný pól
monády (jin/jang). Dobíjej
energii, vitalitu a tichou
radostnost z baterie celistvé
monády, vzniklé spojením
protikladů - partnera (jang)
a partnerky (jin).
* Existuje úspěšná astrologická „Metoda přirozeného početí“ (astrologický výpočet superplodných
dnů) a výběru pohlaví dítěte Mudr. Eugena Jonáše, který na prováděl v 60. letech minulého století
výzkum své astrologické metody na klinice.
7
7. taoistická
cesta
7. TAO
sebepoznání,
numerologie a
astrologie
trigram
-----Trigram OHEŇ
Východ
Číslo 3
co si osvojit
praktická rada
7. TAO vyzbrojuje vším, co
člověk potřebuje
k sebepoznání a k poznání
druhých, ale také k tomu,
aby přizpůsobil energie, jež
ho obklopují své přirozenosti
a záměrům a aby získal
dokonalou nadvládu sám nad
sebou. 7. TAO je o poznání
vlastních možností cestou
ASTROLOGIE a
NUMEROLOGIE a
symboliky a jejich ocenění a
využití pro své cíle.
Astrologický rozbor
horoskopu zrození, jakož i
pravidelné sledování
aktuálních astrologických
vlivů ti dají uvědomit si své
možnosti a příležitosti
v životě a v jeho konkrétních
chvílích. Jedině tehdy, když
znáš sám sebe, můžeš žít
šťastně a úspěšně, můžeš
sebe sama úspěšně korigovat
na cestě životem, za svými
cíli.
8
8. taoistická
cesta
8. TAO
úspěšného
utváření
osudu, I-ťing a
Feng-shui
(TAO pro
úspěch)
trigram
-----Trigram
JEZERO
Jihovýchod
Číslo 4
co si osvojit
praktická rada
Staří taoisté vypracovali
metody analýzy sil a
mechanismů, jimiž se řídí
různé životní události,
s jejichž pomocí je možno
určit schémata vývoje a
vypracovat na jejich základě
strategie úspěchu. 8. TAO
nám tedy pomáhá dát
správný směr a může nám
usnadnit a zpříjemnit náplň
naší každodenní činnosti.
Mezi metody 8. TAO patří
především studium KNIHY
PROMĚN I-TING (tzv. TAO
zvratu), dále Feng-shui pro
zdravý život, bydlení a práci.
Pro úspěšné utváření osudu
se potřebujeme naučit číst
symboly a znaky,
představující nekonečné
proměny, odehrávající se ve
vesmíru – v životě. Tyto
znaky podléhají přesným
zákonitostem popsaným ve
fyzice, geometrii, algebře, ale
i starověké KNIZE
PROMĚN I-TING, jakož i ve
Feng-shui. TAO zvratu, tedy
umění poznat chvíle
životních proměn je
neocenitelným nástrojem
úspěchu ve všech životních
oblastech.
9
10

Podobné dokumenty

ROK 2010.

ROK 2010. připojit k dalším Solaris™12 panelům pro dosažení ještě vyššího výkonu. - technologie CIGS - výstup 12 V - výkon 12 W - hmotnost 312 g doporučená cena:

Více

Čínské dynastie a chronologie Feng Shui

Čínské dynastie a chronologie Feng Shui Čou – 1027-221: Král Wen odhalil 64 hexagramů a napsal část I-ťingu nazvanou Čou 1. Jaro a Podzim - 770-476: Konfucius uspořádal I-ťing. Lao C‘ napsal Tao Te Ťing. Feng Shui bylo vytvořeno zkombino...

Více

Text Martina Machovce, který přednesl na vernisáži 7. 6. 2014

Text Martina Machovce, který přednesl na vernisáži 7. 6. 2014 dokumentaci, jen za jakýsi doplněk Tánina výtvarného díla v užším slova smyslu. Je to nejen ona ironizující a sebeironizující schopnost, ale také ono harmonizační úsilí, v němž tzv. vysoké a tzv. n...

Více