nove-knihy-2010

Komentáře

Transkript

nove-knihy-2010
Knihy zakoupené do odborné knihovny v posledním půlroce (19. 9. 2009 – 16. 3. 2010) (výběr)
Název, autor a vydání
impressum
ISBN
číslo
umístění:
1.
Akutní CT mozku : atlas nálezů / Miroslav Heřman -- 1.
vyd.
Olomouc : Univerzita
Palackého, 2006. -- 181 s.
80-244-1229-2
11318
knihovna
2.
Anatomia neuro radiologica basalis / Jiří Neuwirth, Anders Praha : Triton, 2006. -- 122
Rydh, .. [et al.]
s.
80-7254-844-1
11312
knihovna
3.
Anatomia radiologica abdominalis basalis / Jiří Neuwirth,
Anders Rydh, .. [et al.]
Praha : Triton, 2006. -- 117
s.
80-7254-845-X
11313
knihovna
4.
Andragogika / Beneš, Milan
Praha : Grada Publishing,
2008. -- 135 s.
978-80-247-2580-2
11344
OPSP
5.
Basic concepts of molecular pathology / edited by Philip
T. Cagle, Timothy Craig Allen -- 1st ed.
Dordrecht (et al.) : Springer,
2009.
978-0-387-89625-0
11306
OLM
6.
Bolest, a jak s ní zacházet : učebnice pro nelékařské
zdravotnické obory / Richard Rokyta a kolektiv. -- 1. vyd.
Praha : Grada Publishing,
978-80-247-2580-2
2009. -- 174 s., vii s. obr. příl.
11325
knihovna
7.
Děložní myomy : moderní diagnostika a léčba / Michal
Praha : Grada Publishing,
2009. -- 227 s.
978-80-247-1854-5
11330
knihovna
Mára, Zdeněk Holub a kolektiv -- 1. vyd.
8.
Diagnostické metody v personalistice / Jaroslava Ester
Evangelu -- 1. vyd.
Praha : Grada Publishing,
2009. -- 176 s.
978-80-247-2607-6
11347
OPSP
9.
Forenzní a klinická toxikologie : laboratorní toxikologická
vyšetření / Marie Balíková -- 1. vyd. / dotisk vyd. 2004.
Praha : Galén, 2007. -- 140
s.
978-80-7262-284-9
11329
OLM
10. Genetika / D. Peter Snustad, Michael J. Simmons ; redakce
českého překladu Jiřina Relichová -- 1. vyd.
Brno : Masarykova univerzita, 978-80-210-4852-2
2009. -- xxi, 871 s.
11333
OEGN
11334
OLM
11. Chirurgie orgánových metastáz / Ivan Čapov et al. -- 1.
vyd.
Praha : Galén; Karolinum,
2008. -- xiii, 181 s.
978-80-7262-493-5
978-80-246-1450-2
11331
knihovna
12. Klinická farmacie I / Jiří Vlček, Daniela Fialová a kolektiv -1. vyd.
Praha : Grada Publishing,
2010. -- 363 s.
978-80-247-3169-8
11359
ÚL
13. Klinické PET a PET/CT / Jana Votrubová et al. -- 1. vyd.
Praha : Galén, 2009. -- 207 978-80-7262-619-9
s.
11322
ONM
978-80-247-1770-8
11343
OPSP
15. Living in a chemical world : framing the future in light of the New York : Blackwell
past / edited by Myron A. Mehlman, Morando Soffritti, .. [et
Publishing; Boston : New
al.]
York Academy of Sciences,
2006. -- 945 s.
1-57331-653-9
11319
ÚL
16. Mezinárodní klasifikace funkčních schopností, disability a Praha Grada Publishing
zdraví MKF -- 1. české vyd.
2009. -- 280 s.
978-80-247-1587-2
11356
REH
11356
knihovna
17. MicroRNAs : from basic science to disease biology / edited
by Krishnarao Appasani, forewords by Victor R. Ambros,
Sidney Altman
Cambridge : Cambridge
University Press, 2008. -xxviii, 531 s.
978-0-521-86598-2
11302
OLM
18. Molecular epidemiology : applications in cancer and other
human diseases / by Timothy R. Rebbeck, Christine B.
Ambrosone, Peter G. Shields
New York; London : Informa
Healthcare, 2008. -- xi, 302
s.
978-1-4200-5291-6
11303
OLM
19. Molecular medicine / R. J. Trent -- 3rd ed.
London (at al.) : Elsevier
Academic Press, 2005. -320 s.
978-0-12-699057-7
11309
OLM
20. Molecular pathology : the molecular basis of human
disease / William B. Coleman, Gregory J. Tsongalis
Amsterdam [etc.]: Elsevier ;
Academic Press, 2009. -xix, 636 s.
978-0-123-74419-7
11308
OLM
21. Nádory podjaterní oblasti : diagnostika a léčba / Zdeněk
Kala, Igor Kiss, Vlastimil Válek -- 1. vyd.
Praha : Grada Publishing,
2009. -- 336 s.
978-80-247-2867-4
11328
knihovna
22. Neinvazivní karcinomy prsu / David Pavlišta a kolektiv
Praha : Maxdorf, 2008. -181 s.
978-80-7345-173-8
11314
knihovna
23. Nespavost a jiné poruchy spánku : pro nelékařské
zdravotnické obory / Claudia Borzová a kolektiv -- 1. vyd.
Praha : Grada Publishing,
2009. -- 141 s.
978-80-247-2978-7
11327
knihovna
24. Nová protinádorová léčiva a léčebné strategie v
onkologii / Pavel Klener, Pavel Klener jr. -- 1. vyd.
Praha : Grada Publishing,
2010. -- 209 s.
978-80-247-2808-7
11320,
OKH
25. Nukleární kardiologie / Otto Lang, Milan Kamínek, Helena
Trojanová
Praha : Galén, 2008. -- 130
s.
978-80-7262-481-2
11315
ONM
26. Nukleární medicína : učební text / Karel Kupka, Jozef
[Praha] : P3K, 2007.
978-80-903584-9
11316
knihovna
14. Kompetence ve vzdělávání / Jaroslav Veteška, Michaela
Tureckiová -- 1. vyd.
Praha : Grada Publishing,
2008. -- 159 s.
-21, -24 knihovna
Kubinyi, Martin Šámal a kol. -- 1. vyd.
33. Nukleární medicína. 1. díl /. Miroslav Mysliveček, .. [et al.] -- Olomouc : Univerzita
1. vyd.
Palackého, 2007
978-80-244-1723-3
11317
knihovna
27 Nutrigenomics and proteomics in health and disease :
food factors and gene interactions / editors Yoshinori Mine,
Kazuo Miyashita, Fereidoon Shahidi -- 1st ed.
978-0-8138-0033-2
11304
OLM
28. Nutritional genomics : discovering the path to personalized Hoboken (N. J.) : John Wiley 978-0-471-68319-3
nutrition / edited by Jim Caput and Raymond L. Rodriguez
and sons, 2006. -- xxv, 469
s.
11305
OLM
29. Onkogynekologie / David Cibula, Luboš Petruželka a
kolektiv -- 1. vyd.
Praha: Grada Publishing,
2009. -- 614 s. + 1 CD
978-80-247-2665-6
11323
knihovna
30. Recidiva kolorektálního karcinomu : komplexní pohled z
přístupu chirurga / Ludmila Lipská, Vladimír Visokai a
kolektiv -- 1. vyd.
Praha : Grada Publishing,
978-80-247-3026-4
2009. -- xxii, 431 s. + 1 DVD
11332
knihovna
31. Remedia compendium / kolektiv autorů -- 4. vyd.
Praha: Panax, 2009. -- 1000 80-902126-3-8
s.
11353
ÚL
32. Renal cell carcinoma : molecular targets and clinical
applications / edited by Ronald M. Bukowski, Robert A.
Figlin, Robert J. Motzer -- 2nd ed.
New York : Humana Press,
2009. -- xvii, 507 s., [12] s.
na příl.
978-1-58829-737-2
11307
OLM
33. Techniky vedení rozhovoru : Zdokonalte své komunikační
schopnosti / Christine Scharlau ; [přeložila Gabriela
Thöndlová] -- 1. vyd.
Praha : Grada Publishing,
2008. -- 205 s.
978-80-247-2234-4
11342
OPSP
34. Vnitřní prostředí / Antonín Jabor a kolektiv -- 1. vyd.+ 1 CD Praha : Grada Publishing,
Encyklopedie laboratorní medicíny pro klinickou praxi.
2008. -- xxvi, 530 s.
978-80-247-1221-5
11354
knihovna
35. Základní hematoonkologická onemocnění a jejich
charakteristiky / Samuel Vokurka -- 1. vyd.
Praha : Galén, 2008. -- 89 s. 978-80-7262-553-6
11326
knihovna
36. Zdravotní pojištění. Zdravotní péče : podle stavu k 16. 11.
2009
Ostrava : Sagit, 2009. -- 320 987-80-7208-774-7
s.
11363
OPSP
Ames (Iowa) : WileyBlackwell, 2009.

Podobné dokumenty

Ekotoxicita běžných léčiv - Nam Ha Nguyen - Česko

Ekotoxicita běžných léčiv - Nam Ha Nguyen - Česko kofeinu při jeho nedostatku prožívají abstinenční příznaky, které mohou zahrnovat zmatenost, bolesti hlavy, nevolnost, zácpu a desorientaci. Jako u většiny návykových látek, si náruživí uživatelé č...

Více

Popis předmětu

Popis předmětu jedince a rozvíjí poznatky na úrovni nejvyšší - populační genetice. Obsah je v rozhodující míře zaměřen na studium parametrů kvalitativních a kvantitativních znaků v populacích včetně geneticky pod...

Více

výsledková listina - Strasbourg Eaux

výsledková listina - Strasbourg Eaux výsledková listina WILDWATER WORLD CUP K1 MEN

Více

Potravinárstvo

Potravinárstvo ANDERSEN, O., M., MARKHARM, K., R. 2006. Flavonoids: Chemistry, Biochemistry and Applications. 1. vyd., Boca Raton: CRC Press Taylor & Francis, 1197 s. CASTANEDA-OVANDO, A., PACHECO-HERNÁNDEZ, M., ...

Více

Současný Írán v souvislostech Přednášející: Mgr. Petr Tůma, M.A.

Současný Írán v souvislostech Přednášející: Mgr. Petr Tůma, M.A. GOMBÁR, Eduard, Dramatický půlměsíc. Sýrie, Libye a Írán v procesu transformace, Karolinum, Praha, 2001 KATOUZIAN, Homa, SHAHIDI, Hossein (ed.), Iran in the 21st Century. Politics, Economics and Co...

Více

2.ročník

2.ročník *Káš, J.: Neurologie pro 4. roč. střed. zdrav. škol (B) *Jedlička, P.: Neurologie pro střed. zdrav. školy. *Káš, S.: Neurologie pro praktické lékaře, 1993 (A) *Komárek, V.: Dětská neurologie (A) *H...

Více

Popis předmětu

Popis předmětu BERGER J. Advances in cell and molecular biology. Kopp Publishing, 2005. SNUSTAD D. P., SIMMONS M. J. Genetika. Masarykova univerzita Brno, 871 s., 2009. GARDNER R.J. et al. Chromosome abnormalitie...

Více

Stáhnout ukázku

Stáhnout ukázku asparagová (součást Aspartamu) bezpečná - studie ukazují, že při pokusech na myších docházelo k poškození mozku

Více

Zde - Ústav humanitních studií v lékařství

Zde - Ústav humanitních studií v lékařství Jan Payne pokračuje ve filosofickém zkoumání toho, na čem dobrý život závisí. Ukazuje ve svém příspěvku „Dobrý život mezi nadějí a spokojeností“ dvě základní dimenze s tím, že obě dimenze musí být ...

Více