birdie karta - Golf Resort Lipiny

Komentáře

Transkript

birdie karta - Golf Resort Lipiny
3
201
GOL
FO
U
AREÁL ROK
VÝ
Zacátecníky nejlépe
hodnocený areál
go
lfov
.cz
a - h ri st e
BIRDIE KARTA
Mistrovské a veřejné golfové hřiště
Championship & Public Golf Course
Golf Resort Lipiny, +420 596 311 455,
+420 725 044 292, www.golflipiny.cz
Mistrovské golfové hřiště 9 jamek
Devítijamkové Mistrovské hřiště je s 3 671 metry jedním z nejdelších v Evropě. Hřiště dokáže uspokojit zkušeného hráče díky své
délce, avšak na své si přijdou i začátečníci. Na hřiště je umožněn
vstup hráčům s hendikepem minimálně 54.
Championship Golf Course 9 holes
Nine-hole Championship course of the highest standard is with
3 671 meters one of the longest in Europe. Course designed by
Orag Slovakia will satisfy experienced players and beginners alike.
GOLF RESORT LIPINY
M3
M7
M8
M4
V6
V5
Mistrovské
hřiště
Championship
Course
M2
V7
V4
V3
M6
M1
M5
V8
M9
V2
Veřejné hřiště
Public Course
Driving tee 2
Chipping
Green
V1
Start
Putting
Green 2
V9
Driving
Range
Chipping
Green 2
Driving tee
Putting
Green
Restaurace
Klubovna
Místní pravidla
1.Hranice hřiště (Prav. 27-1b) - jsou vyznačeny bílými kolíky na jamkách V6, V7,
V8, M3, M6, M7
2.Vodní překážky (Prav. 26)
a)podélné - jsou vyznačeny červenými kolíky
b)příčné - jsou vyznačeny žlutými kolíky
c)Dropovací zóna: Na jamkách M5 a M9, jestliže míč jako poslední protne
hranici podélné vodní překážky, může hráč s připočtením jedné trestné rány
spustit míč v označené dropovací zóně nebo postupovat podle pravidel.
3.Elektrické vedení (Prav. 20-5)
-jestliže míč zasáhne sloupy, stožáry, dráty nebo kabely výškového elektrického vedení nebo jeho nedílné součásti, rána se ruší a hráč musí úder
beztrestně opakovat
4.Půda v opravě (Prav. 25)
-je vyznačena modrými kolíky, bílými čarami. Za půdu v opravě jsou považována všechna (i neoznačená) poškození způsobená opravou hřiště, kdekoli
v poli (nezatravněné plochy – holiny, nově položené travní drny, zapískované opravy povrchu, stopy po pracovních strojích apod.) Překážení takovéto
půdy v opravě v hráčově postoji není považováno za překážení podle prav.
25-1. Beztrestný drop na nejbližší místo úlevy.
-z půdy v opravě (označené) je hra zakázána.
-za porušení pravidla 2 trestné rány, ztráta jamky
5.Pohyblivé závady (Prav. 24-1)
a)směrové tabulky, distanční značky na hřišti, vyjma bílých kolíků vyznačujících hranice hřiště
b)kameny v bankrech větší než 1 cm se mohou beztrestně odstranit
c)barevné kolíky určující vzdálenost do greenu (200 m – bílá, 150 m – žlutá,
100 m – červená, 50 m – modrá)
6.Nepohyblivé závady (Prav. 24-2)
a)všechny reklamní billboardy, informační a grafické tabule
b)veškeré součásti zavlažovací a odvodňovací soustavy
c)čističe míčů, lavičky, odpadkové koše
d)lávka přes vodu - jamka M2
-jestliže je míč ve vodní překážce, nemůže hráč využít úlevu od překážení
nepohyblivé závady
-hráč musí buď hrát míč, jak leží, nebo postupovat podle prav. 26-1
e)distanční kolíky, v případě že je nelze vytáhnout
f)součástí nepohyblivých závad jsou i všechny oblasti do vzdálenosti jedné
hole od okraje zpevněných cest pro vozík
7.Ochrana mladých stromků – označené modrou stuhou nebo ochrannou síťovinou
-v případě, že stromek překáží hráči v postoji nebo v prostoru zamyšleného
švihu, musí hráč postupovat podle prav. 24-2b (Nepohyblivá závada)
8.Přerušení hry z důvodu nebezpečné situace (Prav. 6-8b)
a)okamžité přerušení hry: jeden dlouhý zvukový signál
b)obnovení hry: dva po sobě jdoucí zvukové signály, opakovaně
9.Přerušení hry z důvodu nebezpečné situace (Prav. 6-8a)
-hráči mohou přerušit hru pouze v případě, kdy se obávají nebezpečí blesku
10.Při hře na společném jamkovišti (Jamky M5, M9)
-nesprávná praporková tyč je pohyblivá závada (Prav. 24-1a)
-prázdná nehraná jamka je půda v abnormálním stavu (Prav. 25-1a)
Provozní řád golfového hřiště a dodržování pravidel
1.Bezpodmínečně dodržovat etiketu, tedy chování na hřišti, jak je uvedeno
v pravidlech golfu. Je nutné ctít ducha hry, bezpečnost, rychlost hry, péči o hřiště a brát ohled na ostatní hráče.
2.Správné odbavení před hrou na recepci (min. 15 minut) před vstupem na hřiště.
3.Zákaz vstupu na hřiště bez zaplacení hracího poplatku.
4.Nutno dodržovat čas startu zadaný recepcí.
5.Zákaz hry na hřišti cvičným míčem.
6.Neobtěžovat mobilními telefony ostatní osoby na hřišti.
7.Povinnost uhladit a zarovnat stopy v bankrech, vypichovat pitchmarky po dopadu míčů na jamkovišti a vracet na původní místo vyseknuté drny (divoty).
8.Dodržovat tempo hry, odstup od předchozí skupiny a opustit jamkovitě ihned
po dohrání jamky.
9.Neprovádět cvičné švihy na odpalištích.
10.Hra povolena pouze s jedním míčem.
11.Dodržovat předepsaný sled jamek.
12.Maximálně 4 hráči ve skupině.
13.Na hřiště je zakázáno vstupovat s dětmi do 3 let, kočárky a zvířaty.
14.Na odpaliště a jamkoviště je zakázáno vjíždět veškerými golfovými vozíky
a zároveň je na tyto plochy zákázáno vstupovat hráčům a všem ostatním osobám nesoucím bag s holemi..
15.Na Mistrovském hřišti musí mít každý hráč svůj vlastní bag s holemi pro
plynulost hry.
16.Na Veřejném hřišti musí mít každý hráč min. 2 hole (putter a hůl)
17.Dodržování golfové etikety ohledně oblečení (modré džínsy ne).
Platí pro hráče i doprovod.
18.Na Mistrovském hřišti nutno dodržovat tempo hry, které je stanoveno na 9 jamek na 2 hodiny a 30 minut. Tempo hry na veřejném hřišti je 1 hodina a 50 min.
19.Hráči nesmí hrát, dokud není skupina hráčů před nimi z dosahu rány odehraného míče. Vždy vyčkejte, až hráči opustí dopadovou zónu.
20.V případě bouřky (první blesk) okamžitě ukončete hru, přesuňte se do restaurace a dbejte pokynů pracovníků Golf Resortu Lipiny.
21.Dodržování pokynů na info tabulkách a Marshala na hřišti.
22.Hráč a doprovod hráče vstupuje na hřiště na vlastní nebezpečí.
V případě porušování Provozního řádu si provozovatel golfového areálu vyhrazuje
právo okamžitě ukončit hru bez navracení hracích poplatků. V případě opakovaného porušovaní Provozního řádu si provozovatel golfového areálu vyhrazuje
právo udělit zákaz vstupu do areálu.
Doporučené odpaliště na mistrovském hřišti podle HCP
Recomended TEE‘s on Championship course based on HCP
Muži/Men
Ženy/Women
Tee
Černé/Black
Bílé/White
Žluté/Yellow
Modré/Blue
HCP
+0 – 10
10,1 – 20
20,1 – 36
37 – 54
Modré/Blue
Červené/Red
+0 – 15
15,1 – 54
LEGENDA / LEGEND
Měření vzdálenosti / Distance measurement:
•Celková délka jamky je uvedena od odpaliště do středu greenu. / Total hole
length is expressed as from the TEE box to center of the green.
536 510 473 456 425
•Vzdálenosti s mínusovou hodnotou na šedém terčíku jsou vzdálenosti jednotlivých odpališť od černého odpaliště. / Measurements with minus number on grey marker with white lines are from black TEE box
-47
•Hodnoty vzdáleností na bílých terčících, označené bílými čarami jsou vzdálenosti od černého odpaliště. Pro určení těchto vzdáleností z jiného než
černého odpaliště je nutno odečíst mínusovou hodnotu na šedém terčíku
u daného odpaliště. / Measurements on white marker with white lines are
from black TEE box.
192
•Hodnoty vzdáleností na žlutých terčících, označené žlutými čarami jsou
vzdálenosti doprostřed greenu. / Measurements on yellow marker with yellow lines are to center of the green
144
Červené hodnoty vzdáleností v bílých terčících jsou orientační pro bezpečnou
druhou ránu na pětiparových jamkách. / Red measurements in white markers are orientational pro safe second shot on PAR 5
140
arevné kruhové terčíky označují vzdálenost na přední okraj greenu.
B
/Color circle markers are measured to front green edge
200 m 150 m 100 m 50 m
•Tyto kruhové terčíky jsou doplněny o velké barevné dřevěné kolíky pro jednodušší orientaci ve vzdálenosti na přední okraj greenu. / Big wooden pins are
on both golf courses measured to front green edge
200 m 150 m 100 m 50 m
•Vzdálenosti na přední okraj greenu se na hřišti rovněž nacházejí na většině jednotlivých postřikovačů až do vzdálenosti 200 m od greenu.
/ Distances marked on springlers are measured to front green edge
Objekty na mapě jamek / Objects on the map of holes:
1
J amkoviště
/ Green
2
Odpaliště
/ Tee
3
rop zóna
D
/ Drop zone
10
Písková překážka
/ Bunker
5
Sklon svahu, výrazný zlom
/ Declining slope, heavy gradient
6
eskupení stromů, křoví
S
/ Grove, hedge
7
Podélná vodní překážka
/ Longitudinal water hazard
Hranice hřiště
/ Out
9
Cestičky
/ Caddy paths
9
1
4
8
NEXT
TEE
10
řechod k odpalištím další jamky
P
/ Next tee
11
Fervej
/ Fairway
12
Sloup elektrického vedení
/ Electrical slope
75
260
4
241
11
8
220
5
12
7
6
180
175
3
-95
-69
2
-44
-22
0
DZ
M1
PAR 4
358
HCP 6
336
298
266
241
NEXT
TEE
50
110
267
155
243
39
25
E 190
12
F 32
D
C
B
13
A
F
E
15
B
A
C
F
A
B
C
34
17
E
A
13
147
D
D28
31
31
-117
-92
-60
-22
0
29
214
31
28
39
E
C
21
B
D
18
M2
PAR 5
536
510
HCP 1
473
456
425
DZ
NEXT
TEE
56
114
144
170
220
25
E
F
B
31
12
A
C
F
A
B
C
13
D
D28
31
E
36
34
286
17
271
E
192
21
164
-108
-74
-47
-16
0
F
A
234
C
32
31
29
39
39
B
D
E
22
18
D
27
M3
PAR 4
331
HCP 9
309
287
262
236
NEXT
TEE
75
260
241
220
39
39
36
34
E
C
D
31
F
A
13
D28
29
17
E
C
21
32
B
A
B
D
25
F
A
E
22
18
D
180
C
F
27
175
B
38
27
-95
-69
-44
-22
0
31
M4
PAR 5
536
HCP 5
512
487
462
428
NEXT
TEE
75
109
194
36
34
29
B
D
A
E
C
22
18
D
F
28
C
32
F
A
31
25
E
27
A
D
F
236
B
30
23
E
17
C
213 B
38
27
186
159
-108
-74
-49
-24
WC
0
26
M5
PAR 4
418
391
HCP 2
378
353
335
NEXT
TEE
DZ
89
ZVONEK
153
252
42
36
32
25
F
27
E
A
D
F
B
30
23
D
22
U červeného vzdálenostního
kolíku (100m) je ZVONEK.
Zazvoněním na tento zvonek oznamují hráči hráčům
další skupiny (flightu) na odpališti jamky M5, že opustili dopadovou plochu. Toto
opatření je třeba dodržovat
z toho důvodu, že při ráně
z odpaliště nejde přes horizont vidět, zda se na dopadové ploše nenacházejí hráči
předchozí skupiny (flightu).
26
A
F
F
193
E
21
C
E
C
B
17
B
38
218
25
D
C
C
191
28
A
E
31
A
175
27
B
152
-83
-65
-40
-27
0
14
16
M6
PAR 3
199
HCP 4
180
171
149
120
NEXT
TEE
42
31
F
B
17
D
22
B
38
26
E
F
E
21
C
A
A
F
-79
-50
-28
-19
-0
B
27
38
41
C
C
25
28
A
D
30
23
E
128
D
F
16
E
14
32
548
HCP 7
518
496
472
438
NEXT
TEE
32
144
E
C
B
F
E
21
D
22
A
A
B
F
D
F
16
251
32
-110
-76
-52
-30
0
D
B
34
E
14
27
27
30
38146
41
C
32
42
25
26
M7
PAR 5
194
182
C
A
43
M8
PAR 4
423
HCP 3
406
359
327
298
NEXT
TEE
152
275
262
42
A
B
27
F
16
D
B
19
20
34
E
C
14
19
C
173
A
A
153
43
32
B
D
18
-125
-96
-64
-17
0
14
F
D
32
E
38
41
C
WC
M9
PAR 4
322
HCP 8
303
279
CLUB
HOUSE
257
236
DZ
261
88
242
110
215
B
20
C
A
A
C
D
43
D
B
148
A
B
11
B
C
C
18
2
22
19
20
E
32
19
34
21
D
14
F
32
27
38
-86
-65
-43
-19
0
12
D
178
14
A
13
Veřejné hřiště
Devítijamkové znormované Veřejné golfové hřiště v Karviné je ideální pro zájemce, kteří si chtějí tento krásný sport vyzkoušet bez
jakékoliv kvalifikace. Na toto hřiště mají umožněn vstup i golfisti
s minimální zkušeností. Stačí odpálit pár košíků na cvičných plochách, seznámit se s pravidly a etikou golfu během kurzu START
Karta a můžete vyrazit. Na své si přijdou i zkušení golfisté, kteří zde
chodí trénovat krátkou hru.
Public course
Beautiful nine-hole Public course is ideal for inexperienced players.
Course is available to general public with minimum experience. All
you need to do is tee off few baskets at the Driving Range practice
area, learn the rules and regulations, safety and basic golf swing
during the START CARD one hour course and you are set! Public
course is also popular with experienced players for the practice of
the short game.
HCP 5
141
102
NEXT
TEE
152
134
124
19
C
D
B
A
C
C
D
18
D
B
11
B
20
A
14
20
22
19
21
3
V1
PAR 3
14
A
13
12
-39
0
HCP 7
250
225
NEXT
TEE
181
174
154
23
10422
22
19
21
D
A
137
11
B
B
C
C
20
8
V2
PAR 4
12
D
C
14
B
121
A
A
106
13
10
D
11
-54
-25
0
V3
PAR 3
HCP 2
139
102
NEXT
TEE
128
121
23
22
21
B
C
D
C
22
B
14
A
A
13
A
10
20
22
C
15
D
D
B
11
13
-37
0
V4
PAR 3
HCP 6
105
105
NEXT
TEE
95
82
23
A
A
10
D
C
15
D
D
19
B
20
22
C
19 65
22
B
B
11
13
C
A
13
13
-26
0
V5
PAR 3
HCP 8
119
119
NEXT
TEE
101
22
72
19
19
D
C
15
D
19
A
20
19
B
B
13
C
D
A
13
A
B
51
C
13
-31
0
19
V6
PAR 3
HCP 3
111
111
NEXT
TEE
89
19
19
19
19
D
C
13
12
A
B
19
C
A
C
13
19
-40
0
10
B
D
A
B 21
D
V7
PAR 4
HCP 4
241
209
NEXT
TEE
45
200
169
84
158
21
19
22
19
D
A
12
19
C
19
C
A
10
A
B
B 21
D
99
C
11
D
B
15
18
-49
-32
0
V8
PAR 4
HCP 1
371
327
NEXT
TEE
41
52
21
251
22
A
12
10
C
A
B 21
C
158
11
D
D
B
15
18
193
166
148
124
-75
-44
0
V9
PAR 3
HCP 9
78
78
CLUB
HOUSE
60
21
22
A
C
11
D
B
15
-11
0
NĚMECKO
POLSKO
Ostrava
Praha
Karviná
Brno
SLOVENSKO
RAKOUSKO
Jastrzębie-Zdrój
Opava
Hlučín
P O L SK O
Bohumín
Karviná
OSTRAVA
Golf Lipiny
Bílovec
Český Těšín
Fulnek
Frýdek Místek
Příbor
Nový Jičín
Cieszyn
Třinec
Mobilní mapování
mapování
Mobilní
nabízí:
nabízí:
Laserové skenování
skenování
Laserové
Fotogrammetrické zpracování
zpracování
Fotogrammetrické
GOLF RESORT LIPINY
Ostravská 2066/31, 733 01 Karviná-Fryštát
RECEPCE
Telefon: +420 725 044 292, +420 596 311 455
E-mail: [email protected]

Podobné dokumenty

Místní pravidla Hráčská etiketa a provozní řád

Místní pravidla Hráčská etiketa a provozní řád (200m - bílá, 150m - žlutá, 100m – červená, 50m – modrá)

Více

herní strategie

herní strategie odpaly na krátkých jamkách. Často jsou hrány přes vodní plochy, údolní strže a podobné překážky, které je z podstaty jejich povahy nutno přehrát. Pro bogey-hráče to však může být problém, přiblíži-...

Více

SCORE CARDSSSSSSSSSSSSSSSSS - Břasy

SCORE CARDSSSSSSSSSSSSSSSSS - Břasy Nepohyblivé závady a) všechny informační, distanční či směrové tabule a reklamní billboardy b) cesta na jamkách č.4, č.5, č.8 žluté devítky a na jamkách č.4 a č.7 červené devítky c) všechny objekty...

Více

Nejvlivnějším z určujících momentů pro rozvržení hřiště

Nejvlivnějším z určujících momentů pro rozvržení hřiště plení trávníků. Kvalita hřiště pozvolna stoupala, až se postupně začala vyrovnávat s jeho novou pokrokovou koncepcí i krásou okolní krajiny. S rozvojem železničních spojů – a pod patronací vévodkyn...

Více

HC PGA TOUR 2015 CZ.indd

HC PGA TOUR 2015 CZ.indd 10. Dočasně nepohyblivé závady (DNZ) Platí vzorové Místní pravidlo - viz Pravidla Golfu, Dodatek I, Část B, 7a, str. 128-130. Poznámky: a. Pokud v poli leží míč na, v nebo pod DNZ nebo tak blízko n...

Více

Mariánské Lázně - Hotel Rezidence Golf

Mariánské Lázně - Hotel Rezidence Golf 7) Ground under Repair – Play Prohibited → areas marked by blue stakes with black tops → young tree protection – marked by wooden struts or by blue and black ribbon

Více

TECHNIKA JÍZDY – PRŮJEZDY ZATÁČEK část 1.

TECHNIKA JÍZDY – PRŮJEZDY ZATÁČEK část 1. Na naší modelové zatáčce si ukažme, jak správná volba jízdní stopy zvětší poloměr zatáčení. Je-li poloměr zatáčky na obrázku níže (měřeno ve středu šířky vozovky) například 18 metrů, ideální jízdn...

Více

PDGA Rules Comp Man Doubles CZ 2013 v3 Tisk

PDGA Rules Comp Man Doubles CZ 2013 v3 Tisk E. Varování, které je uděleno na základě porušení pravidel, může být zahlášeno kterýmkoliv hráčem skupiny nebo rozhodčím. Všichni hráči skupiny musí být informováni o udělení varování a musí být za...

Více

Jak zacit s golfem_brozura

Jak zacit s golfem_brozura s vlastní jamkou, označenou praporkem na tyči. Jamky (dráhy) mají různou délku, většinou od 90 do 550 metrů (viz dále „par“). Hranice hřiště, pokud jamka leží na jeho okraji, je označena bílými kol...

Více