1 Prírastky v knižnici ÚEt SAV za rok 2009 I. 10 968 – KLIPEROVÁ

Komentáře

Transkript

1 Prírastky v knižnici ÚEt SAV za rok 2009 I. 10 968 – KLIPEROVÁ
Prírastky v knižnici ÚEt SAV za rok 2009
I. 10 968 – KLIPEROVÁ-Baker, Martina; FEIERABEND, Ivo K.; KOVACHEVA, Siyka; TOTARENKO,
Larissa; KOŠŤÁL, Jaroslav; HOFSTETTER, Richard C.: Demokratická kultura v České republice.
Občanská kultura, étos a vlastenectví ze srovnávacího pohledu.
Praha : Academia, 2007, 285 s.
I. 10 969 – Sovětská armáda v Československu 1968 – 1991. Jindřich Pecka a kol.
Praha : Ústav pro soudobé dějiny AV ČR, 1996, 231 s.
I. 10 970 – KALINOVÁ, Lenka: Společenské proměny v čase socialistického experimentu. K sociálním
dějinám v letech 1945-1969. Praha : Academia, 2007, 363 s.
I. 10 971 – ERIKSEN, Tomas Hylland: Antropologie multikulturních společností. Rozumět identitě.
Praha/Kroměríž : Triton, 2007, 268 s.
I. 10 972 – BLAŽEK, Bohuslav: Tváří v tvář obrazovce. Praha : Sociologické nakladatelství, 1995, 199 s.
I. 10 973 – MIČIENKA, Marek: Příruční slovník občana. Praha : Sociologické nakladatelství, 2003, 283 s.
I. 10 974 – DRAAISMA, Douwe: Metafory paměti. Praha : Mladá fronta, 2003, 282 s.
I. 10 975 – VAŠÍČEK, Zdeněk; MAYER, Françoise: Minulost a současnost, paměť a dějiny. Brno :
Centrum pro studium demokracie a kultury; Praha : Triáda, 2008, 199 s.
I. 10 976 – KRAUS, Jiří: Jazyk v proměnách komunikačních médií. Praha : Karolinum, 2008, 172 s.
I. 10 977 – SCHULZ, Winfried; SCHERER, Helmut; HAGEN, Lutz; REIFOVÁ, Irena; KONČELÍK, Jakub:
Analýza obsahu mediálních sdělení. Praha : Karolinum, 2004, 149 s.
I. 10 978 – SIMMEL, Georg: Peníze v moderní kultuře a jiné eseje. Praha : Sociologické nakladatelství,
2006, 206 s. (druhé vydání)
I. 10 979 – HAVLÍČEK, Dušan: Jaro na krku. Zážitky ze zákulisí sekretariátu ÚV KSČ od června do
prosine 1968. Praha : Ústav pro soudobé dějiny AV ČR, 1998, 229 s.
I. 10 980 – GENETTE, Gérard: Fikce a vyprávění. Brno-Praha : Ústav pro českou literaturu AVČR, v. v. i.,
2007, 98 s.
I. 10 983 – VANĚK, Miroslav: O orální historii s jejími zakladateli a protagonisty. Praha : Ústav pro
soudobé dějiny AV ČR,v. v. i., Centrum orální historie v ediční řadě Hlasy minulosti, sv. 4, 2008, 112 s.
I. 10 984 – NOVÁKOVÁ, Katarína: Vinohradníctvo a vinohradníci v procesoch transformácií.
Trnava : Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave, 2009, 199 s.
I. 10 985 – LISZKA, József: Volkskunde der Ungarn in der Slowakei. Passau : Letrstuhl für Volkskunde
der Universität Passau, 2003, 505 s.
I. 10 986 – SCHRIEFER, Andreas: Deutsche, Slowaken und Magyaren im Spiegel deutschsprachiger
historischer Zeitungen und Zeitschriften in der Slowakei. Komárno : Forum institute, 2007, 263 s.
1
I. 10 987 – LEHR, Urszula: U schyłku życia. Starość mieszkańców wsi Beskidu Śląskiego i Podhala.
Warszawa : Instytut Archeologii i Etnologii Polskiej Akademii Nauk, 2007, 351s.
I. 10 988 – Czas zmiany, czas trwania. Studia etnologiczne. Warszawa : Instytut Archeologii i Etnologii
Polskiej Akademii Nauk, 2003, 392 s.
I. 10 989 – Swedish Folklore Studies in Finland 1828 – 1918. Vammala : Societas Scientiarum Fennica,
2008, 118 s.
I. 10 990 – BOUŠKA, Tomáš – PINEROVÁ, Klára: Czechoslovak Political Prisoners. Life Stories of 5
Male and 5 Female Victims of Stalinism. 2009,175 s.
I. 10 991 – Pastierska kultúra, jej dokumentácia a prezentácia. Zborník príspevkov z rovnomenného
medzinárodného odborného seminára konaného v dňoch 15. a 16. októbra 2008 v Liptovskom múzeu. Hlavná
redaktorka a zostavovateľka: Iveta Zuskinová. Ružomberok : Liptovské múzeum, 2008, 154 s.
I. 10 992a.)b.) – Slovenský jazyk v Maďarsku. Bibliografia a štúdie –I., II. Zostavili: Alžbeta Uhrinová,
Mária Žiláková. Békešská Čaba : Výskumný ústav Slovákov v Maďarsku, 2008, I.–353 s., II.-386 s.
I. 10 993a.)b.) – A Herman Ottó Múzeum Évkönyve XLV. 2006, XLVI. 2007. Miskolc : Kiadja a miskolci
Herman Ottó Múzeum, 2006, 694 s., 2007, 743 s.
I. 10 994 – Hanák na Pacifiku. Zapomenutá osobnost Františka Pospíšila. Hana Dvořáková (ed.) Brno :
Moravské zemské muzeum, 2008, 218 s.
I. 10 995 – ŽUDEL, Juraj – DUBOVSKÝ, Ján a kol.: Dejiny Modry. Modra : Mesto Modra, Mestský úrad
Modra, 2006, 688 s.
I. 10 996 – PODOLÁK, Ján – NOVÁKOVÁ, Katarína a kol.: Ružindol. Vlastivedná monografia obce.
Ružindol : Obec Ružindol, 2009, 296 s.
I. 10 997 – KUMANOVÁ, Zuza: Rómovia vo fotografii Jozefa Kolarčíka-Fintického. Bratislava :
Občianske združenie IN MINORITA, 2008.
I. 10 998 – VYSOCKÝ, Bartolomej – LAZORÍK, Jozef: V Toryše na kraju šumne dzifky byvaju. Výber
zo starých ľudových piesní v obci Torysa. Prešov : Fireal, 2008, 184 s.
I. 10 999 – DÖRFLOVÁ, Yvetta - DYKOVÁ, Věra: Kam se v Praze chodilo za múzami. Literární salony,
kavárny, hospody a stolní společnosti. Praha : Vyšehrad, 2009, 240 s.
I. 11 000 – PALMER, Douglas: Pôvod človeka. Ilustrované dejiny evolúcie človeka. Bratislava : Slovart,
2009, 192 s.
I. 11 001 – HORVÁTHOVÁ, Margaréta: Kroje. Bratislava : Perfekt, 2008, 199 s.
I. 11 002 – MINTALOVÁ–ZUBERCOVÁ, Zora a kolektív: Veľká kniha slovenských Vianoc. Martin :
Vydavateľstvo Matice slovenskej, 2008, 191 s.
I. 11 003 – KAMENEC, Ivan: Slovenský štát v obrazoch. Praha : Ottovo nakladatelství, 2008, 248 s.
I. 11 004 – Jídlo dějiny chuti. Editor Paul Freedman. Praha : Mladá fronta, 2008, 368 s.
2
I. 11 005 – ZUBERCOVÁ-MINTALOVÁ, Zora: Všetko okolo stola I. Martin : Vydavateľstvo Matice
slovenskej, 2009, 260 s.
I. 11 006 – FERGUSON, Niall: Válka světa. Dějiny věku nenávisti. Praha : Academia, 2008, 751 s.
I. 11 007 – BELÁK, Blažej: Kamenné vráta. Povesti z povodia Bebravy. Žilina : Knižné centrum, 2009,
191 s.
I. 11 008 – ERIKSEN, Thomas Hylland: Sociální a kulturní antropologie. Příbuzenství, národnostní
příslušnost, rituál. Praha : Portál, 2008, 408 s.
I. 11 009 – KELLER, Jan: Nejistota a důvěra aneb K čemu je modernitě dobrá tradice. Praha : Slon, 2009,
173 s.
I. 11 010 – BARBÓOVÁ, Francesca Rivetti: Základy filozofickej antropológie. Ružomberok : Katolícka
univerzita v Ružomberku, Filozofická fakulta, 2008, 265 s.
I. 11 011 – ŠEBO, Jutaj: Zlaté 60. roky. Bratislava : Marenčin PT, 2008, 277 s.
I. 11 012 – Romové a Cikáni – neznámí i známí. Interdisciplinární pohled. Marek Jakoubek a Lenka
Budilová (eds.) Voznice : LEDA, 2008, 342 s.
I. 11 013 – GUSTAFIK, Jaroslav: Spomienky Staropetržalčana. Bratislava : Marenčin PT, 2009, 231 s.
I. 11 014 – Ženy ve spektru civilizací. (K proměnám postavení žen ve vývoji lidské společnosti ) Josef
Tomeš (editor), Praha : Slon, 2009, 70 s.
I. 11 015 – SZALÓ, Csaba: Transnacionální migrace. Proměny identit, hranic a vědění o nich. Brno :
Centrum peo studium demokracie a kultury, 2007, 175 s.
I. 11 016 – LIESSMANN, Konrad Paul: Teorie nevzdělanosti. Omyly společnosti vědění. Praha : Academia,
2008, 125 s.
I. 11 017 – DIDI-HUBERMAN, Georges: Před časem. Brno : Společnost pro odbornou literaturu –
Barrister & Principal, 2008, 277 s.
I. 11 018 – STAŇKOVÁ, Jitka – BARAN, Ludvík: Tradiční textilní techniky. Praha : Grada, 2008, 180 s.
I. 11 019 – SHALIT, Erel: Enemy Cripple & Beggar. Shadows in the Hero`s Path. Fisher King Press : 2008,
246 s.
I. 11 020 – Consuming Motherhood. Edited by Janelle S. Taylor, Linda L. Layne, and Danielle F Wozniak.
New Brunswick, New Jersey, and London : Rutgers University Press, 2004, 323 s.
I. 11 021 – MILLER, Daniel ...[et al.] : Shopping, place and identity. London and New York : Routledge,
1999, 214 s.
I. 11 022 – MILLER, Daniel: The Comfort of Things. Cambridge, Malden : Polity Press, 2008, 302 s.
I. 11 023 – Handbook of Material Culture. Edited by Chris Tilley, Webb Keane, Susanne Küchler, Mike
Rowlands and Patricia Spyer. Los Angeles, London, New Delhi, Singapore, Washington DC : SAGE, 2009,
556 s. First published 2006.
3
I. 11 024 – Pastorácia Rómov. (Hľadanie rómskeho Boha) Lucia Grešková (Ed.) Bratislava : Ústav pre
vzťahy štátu a cirkví, 2009, 219 s.
I. 11 025 – Ethnographie in Serie. Zu Produktion und Rezeption der „österreichisch-ungarischen Monarchie
in Wort und Bild.“ Wien : Verlag des Instituts für Europäische Ethnologie, 2008, 361 s.
I. 11 026 – ŽEŇUCHOVÁ, Katarína: Samuel Cambel na pomedzí vedných disciplín. Zberateľské dielo
Samula Cambela v kontexte výskumu ľudovej prózy na Slovensku. Martin : Matica slovenská, Slavistický
ústav Jána Stanislava SAV, 2009, 226 s.
I. 11 027 – Kultura českého prostoru, prostor české kultury. Editoři: Dana Bittnerová a Martin Heřmanský
Praha : ERMAT Praha, s. r. o., 2008, 325 s.
I. 11 028 – Diferenciačné procesy lokálnych spoločenstiev na Slovensku po roku 1989. Editorka:
Magdaléna Paríková. Bratislava : Stimul, 2006, 158 s.
I. 11 029 – Holokaust ako historický a morálny problém v minulosti a v súčasnosti. Holocaust as
a Historical and Moral Problem of the Past and the Present. Zborník príspevkov z vedeckej konferencie.
Bratislava : Dokumentačné stredisko holokaustu, Úrad vlády SR, 2008, 463 s.
I. 11 030 – Ako skúmať národ. Deväť štúdií o etnicite a nacionalizme. Peter Dráľ a Andrej Findor (editori).
Brno : Tribun EU, 2009, 261 s.
I. 11 031 – BENŽA, Mojmír: Prameň k poznaniu tradičného odevu Slovenska konca 19. storočia.
Bratislava : vydal autor vlastným nákladom, 2009, 192 s.
I. 11 032 – Medzikultúrny dialóg a migrácia. Zborník. Editor: Martina Bendíková. Prešov : Vydavateľstvo
Michala Vaška, 2008, 161 s.
I. 11 033 – Stätten und Stationen religiösen Wirkens. Studien zur Kirchengeschichte der zweisprachigen
Oberlausitz. Herausgegeben von Lars-Arne Dannenberg und Dietrich Scholze. Bautzen : Domowina-Verlag,
2009, 336 s.
I. 11 034 – Biti direktor v času socializma. Med idejami in praksami. Uredila Jurij Fikfak in Jože Prinčič
s sodelovanjem Jeffreya D. Turka. Ljubljana : Založba ZRC, ZRC SAZU, 2008, 279 s. (Opera ethnologica
Slovenica)
I. 11 035 – RUSALIĆ, Dragana: Making the Intangible Tangible: the new Interface of Cultural
Heritage. Belegrade : Institute of Etnography SASA, 2009, 197 s.
I. 11 036 – PANCZOVÁ, Zuzana: Konšpiračné teórie ako naratívny fenomén. (žánrová analýza)
Bratislava : Ústav etnológie SAV, 2009, 150 s. - dizertačná práca
I. 11 037a.) – Deveti mečunarodni festival etnološkog filma. Beograd : Etnografski muzej u Beogradu,
2000, 53 s. (katalóg)
I. 11 037b.) – Šesnaesti mečunarodni festival etnološkog filma. Beograd : Etnografski muzej u Beogradu,
2007, 62 s. (katalóg)
I. 11 037c.) – Sedamnaesti mečunarodni festival etnološkog filma. Beograd : Etnografski muzej
u Beogradu, 2008, 83 s. (katalóg)
4
I. 11 038 - FORMAN – BRUNELL, Miriam: Babysitter. An American History. New York and London :
New York University Press, 2009, 315 s.
I. 11 039 – Rethinking materiality the engagemebt of mind with the material world. Edited by Elizabeth
DaMarrais, Chris Gosden & Colin Renfrew. Cambridge : McDonald Institute for Archaeological Research,
2004, 280 s.
I. 11 040 – Matter, Materiality and Modern Culture. Edited by P. M. Graves – Brown. London and New
York : Routledge, 2000, 171 s.
I. 11 041 – Commodifying Bodies. Edited by Nancy Scheper-Hughes and Loic Wacquant. Los Angeles •
London • New Delhi • Singapore : SAGE Publications, 2008, 199 s.
I. 11 042 – Time, Consumption and Everyday Life. Practice, Materiality and Culture. Edited by Elizabeth
Shove, Frank Trentmann and Richard Wilk. Oxford • New York : Berg, 2009, 236 s.
I. 11 046 – STANONIK, Marija: Etnologija u pismima i slikama. Beograd : Srpska akademija nauka
i umetnosti, Etnografski institut, 2008, 139 s.
I. 11 047 – RADOJIČIČ, Dragana: Slike iz Boke. Beograd : Etnografski institut SANU, 2008, 167 s.
I. 11 048 – PRELIČ, Mladena: (n)i ovde (n)i tamo. Etnički identitet Srba u Mađarskoj na kraju XX veka.
Beograd : Etnografski institut SANU, 2008, 408 s.
I. 11 049 – Slike kulture nekad i sad. 60 godina Etnografskog instituta SANU. Editor: Zorica Divac.
Beograd : Etnografski institut SANU, 2008, 288 s.
I. 11 050 – Kulturne paralele. Svakodnevna kultura u postsocijalističkom periodu. Editor: Zorica Divac.
Beograd : Etnografski institut SANU, 2008, 259 s.
I. 11 051 - Svakodnevna kultura u postsocijalističkom periodu. Editor: Zorica Divac.
Beograd : Etnografski institut SANU, 2008, 447 s.
I. 11 052 – Ethno – Lore XXVI. Budapest : Magyar Tudományos akadémia, Néprajzi Kutatóintézete, 2009,
369 s.
I. 11 053 – DEMSKI, Dagnosław: Obrazy hinduizmu. Kultura i religia oczami radżputów i pasterzy.
Warszawa : Instytut archeologii i etnologii PAN, 2007, 340 s. , 57 obr.
I. 11 054 – FEGLOVÁ, Viera: Šťastie, zdravie, pokoj svatý ... alebo Vianoce na Slovensku. Bratislava :
FO ART, s.r.o. pre Národné osvetové centrum, 2008, 84 s.
I. 11 055 – Západoslovenské múzeum v Trnave 1954 – 2009. Zostavila: Daniela Čambálová. Trnava :
Trnavský samosprávny kraj, Západoslovenské múzeum, 2009, 64 s.
I. 11 056 – Detva. Tradície premeny a súčasnosť. Zborník príspevkov z konferencie Tradície, premeny
a súčasnosť (Od rurálneho k urbánnemu?) Zostavila Tatiana Figurová. Detva : Mesto Detva, 2006, 191 s.
I. 11 057 – Dejiny Nitry. Od najsarších čias po súčasnosť. Zostavili Gabriel Fusek a Marián R. Zemene.
Nitra : Mesto Nitra, 396 s.
5
I. 11 058 – Svätý Jur 1209-2009. Dejiny písané vínom. Juraj Turcsány a kolektív. Svätý Jur : Mesto Svätý
Jur, 2009, 254 s.
I. 11 059 – BALLEKOVÁ, Katarína: Nárečová terminológia spracovania priadnych vláken v Zliechove
a okolí. Dizertačná práca. Bratislava : Jazykovedný ústav Ľudovíta Štúra SAV, 2009, 170 s.
I. 11 060 – My a tí druhí v modernej spoločnosti. Konštrukcie a transformácie kolektívnych identít.
Editorky: Gabriela Kiliánová – Eva Kowalská – Eva Krekovičová. Bratislava : Veda, 2009, 722 s.
I. 11 061 – Moderni z tradicije. Widy na kultury Romov/Cyganow. Redakcija: Tomasz Nawka.
Budyšin : Serbski muzej, 2009, 63 s. (katalóg)
I. 11 062 – Tożsamość etniczna i kulturowa Śląska w procesie przemian. Pod redakcją Haliny Rusek
i Anny Drożdż. Wrocław – Cieszyn : Polskie Towarzystwo Ludoznawcze, 2009, 403 s.
I. 11 063 – Reflections on Anti-Semitism: Anti-Semitism in historical and anthropological perspectives.
Editor Věra Tydlitátová, Alena Hanzová. Plzeň : Centrum blízkovýchodních studií, Fakulta filozofická,
Západočeská univerzita v Plzni, 2008, 138 s.
I. 11 064 – Kolokvium o soudobém antisemitismu. Editor Věra Tydlitátová. Ústí nad Labem :
Nekladatelství a vydavatelství Vlasty Králové, 2007, 117s.
I. 11 065 - Kolokvium o soudobém antisemitismu II. Editor Věra Tydlitátová. Plzeň : ADELA, 2008, 111 s.
I. 11 066 – JELÍNEK, Ješajahu Andrea: Dávidova hviezda pod Tatrami. Židia na Slovensku v 20. storočí.
Praha : IPEĽ, 2009, 491 s.
I. 11 067 – MAREC, Jozef: „Požehnaj tieto dary ...“ Ľudová strava na Horných Kysuciach. Čadca : Kysucké
múzeum v Čadci, Magma Čadca, 2009, 271 s.
I. 11 068 – BAČÍK, Miloš: Demografická analýza Horehronia. Monografia. Banská Bystrica : Fakulta
prírodných vied UMB Banská Bystrica, 2009, 160 s.
I. 11 069 – CAMPBELL, Jennifer; BAKEWELL, Ann-Marie: Vyšívání 260 stehů.
Brno : Computer Press, a. s., 2007, 144 s.
I. 11 070 – KOVÁČIK, Peter; ŤAŽKÝ, Ladislav a kol: Čierny Balog. Monografia. Čierny Balog : Forza, a.s.,
2003, 292 s., 1 CD
I. 11 071 – SLAVKOVSKÝ, Peter: Svet na odchode. Tradičná agrárna kultúra Slovákov v strednej a južnej
Európe. Bratislava : Veda, 2009, 216 s. Etnologické štúdie 16.
I. 11 072 – LOZOVIUK, Petr: Interethnik im Wissenschaftsprozess. Deutschsprachige Volkskunde in
Böhmen und ihre gesellschaftlichen Auswirkungen. Schriftern zur Sächsischen Geschichte und Volkskunde –
Band 26. Leipzig : Leipziger Universitätsverlag, 2008, 424 s.
I. 11 073 – Paměť města. Obraz města, veřejné komemorace a historické zlomy v 19.–21. století. Výkonné
redaktorky: Michaela Ferencová, Jana Nosková. Brno : Etnologický ústav AVČR, Statutární město Brno,
Archiv města Brna, Ústav etnológie SAV, Bratislava, 2009, 407 s.
I. 11 074 – LUTHER, Daniel: Z Prešporka do Bratislavy. Bratislava : Albert Marenčin Vydavateľstvo PT,
2009, 230 s.
6
I. 11 075 – PLICHTOVÁ, Jana – LÁŠTICOVÁ, Barbara – PETRJÁNOŠOVÁ, Magda: Konštruovanie
slovenskosti vo verejnom priestore. Bratislava : Kabinet výskumu sociálnej a biologickej komunikácie
SAV, 2009, 141 s.
I. 11 076 – Ľudový textil a spôsoby jeho výzdoby. Zborník príspevkov z rovnomenného celoslovenského
odborného seminára konaného v dňoch 14.-15. októbra 2009 v Podunajskom múzeu v Komárne. Zostavila Ida
Gaálová. Etnológ a múzeum XII. Komárno : Podunajské múzeum v Komárne, 2009, 144 s.
I. 11 077 – Grenzgebiet als Forschungsfeld. Aspekte der ethnografischen und kulturhistorischen
Erforschung des Grenzlandes. Schriftern zur Sächsischen Geschichte und Volkskunde – Band 29. Petr
Lozoviuk (Hg.) Leipzig : Leipziger Universitätsverlag, 2009, 286 s.
I. 11 078 – ODOJ, Grzegorz: Toźsamość kulturowa społeczności małomiasteczkowej. Katowice :
Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego, 2007, 255 s.
I. 11 079 – KAFKA, Luboš – PETRÁŇ, Tomáš: Betlemáři. Kapitoly z historie a současnosti tvorby betlemů.
Praha : Etnologický ústav Akademie věd české republiky, v.v.i., 2009, 223 s. 2 CD
I. 11 080 – Obrazy ženy v kramářské produkci. Markéta Holubová a kol. Praha : Etnologický ústav
Akademie věd české republiky, v.v.i., 2008, 225 s. 1 CD
I. 11 081 - » Zakaj pri nas žive Cigani in ne Romi « Narativne podobe Ciganov/Romov. Uredil Božidar
Jezernik. Ljubljana : Filozofska fakulteta, Oddelek za etnologijo in kulturno antropologijo, 2006, 298 s.
(Zbirka Županičeva knjižnica; št. 17)
I. 11 082 – Urban Symbolism and Rituals. Proceedings of the International Symposium Organised by the
IUAES Commission on Urban Anthropology. Ljubljana, June 23-25, 1997. Edited by Božidar Jezernik.
Ljubljana : Filozofska fakulteta, Oddelek za etnologijo in kulturno antropologijo, 1999,
244 s. (Zbirka Županičeva knjižnica; št. 2)
I. 11 083 – Cultural Processes and Transformations in Transition of the Central and Eastern European PostCommunist Countries.Edited by Rajko Muršič and Borut Brumen. Ljubljana : Filozofska fakulteta, Oddelek
za etnologijo in kulturno antropologijo, 1999,
244 s. (Zbirka Županičeva knjižnica; št. 3)
I. 11 084 – HUDALES, Jože: Slovenski muzeji in etnologia. Od kabinetov čudes do muzejev 21. stoletja.
Ljubljana : Znanstvena založba Filozofske fakultete, 2008, 311s. (Zbirka Županičeva knjižnica; št. 27)
I. 11 085 – Jozef Šíma (1859 – 1929) kreslíř a fotograf. Brno : Moravské zemské muzeum, 2009, 71 s.
(katalóg k výstave)
I. 11 086 – VEČERKOVÁ, Eva: Lidový nábytek na Moravě. Brno : Moravské zemské muzeum, 1994, 41
s. (katalóg k výstave)
I. 11 087 – KALINOVÁ, Alena: Malované nebe. Brno : Moravské zemské muzeum, 2009, 74 s. (katalóg
k výstave)
I. 11 088 – DVOŘÁKOVÁ, Hana: Me tibi dedico ... Votivní dary v okruhu lidové religiozity. Brno :
Moravské zemské muzeum, 2000, 44 s. (katalóg k výstave)
7
I. 11 089 – PECHOVÁ, Jarmila: Víte-li pak, jak sedláček obilíčko seje ... Brno : Moravské zemské
muzeum, 2009, 11 s. (katalóg k výstave)
I. 11 090 – ZAJONC, Juraj: Tkanie ripsu a kepru. Bratislava : Ústredie ľudovej umeleckej výroby, 2009, 35
s.
I. 11 091 – ŚWIĘCH, Jan: Tajemniczy świat wiatraków. Łódź : Polskie Towarzystwo Ludoznawcze, (
Łódzkie studia etnograficzne Tom XLIV ), 2005, 217 s.
I. 11 092 – Huculi, Bojkowie, Łemkowie - tradycja i współczesność. W 120. rocznice urodzin Stanisława
Vincenza. Kraków : Centralny Ośrodek Turystyki Górskiej PTTL, 2008, 191 s.
I. 11 093 – BURSZTA, Wojciech J.: Czytanie kultury. Pięć szkiców. Łódź : Instytut Etnologii
i Antropologii Kulturowej UAM w Poznaniu, 1996, 168 s.
I. 11 094 – Stereotypes and Nations. Edited by Teresa Walas. Cracow : International Cultural Centre, 1995,
325 s.
I. 11 095 – Výkon terénnej sociálnej práce v marginalizovaných rómskych komunitách. Záverečná
výskumná správa Ústavu etnológie Slovenskej akadémie vied (ÚEt SAV) pre Fond sociálneho rozvoja (FSR)
Zostavil: Tomáš Hrustič. Bratislava, 2009, 42 s.
I. 11 096 – BITUŠÍKOVÁ, Alexandra: Ženy v občianskom a politickom živote na Slovensku. Banská
Bystrica : Ústav vedy a výskumu Univerzity Mateja Bela, 2005, 165 s.
I. 11 097 – Elementárne formy sociologického myslenia. Súčasné reflexie Durkheimovho diela. Editori:
Zuzana Kusá, Miroslav Tížik. Bratislava : Sociologický ústav SAV, 2009, 312 s.
I. 11 098 – Durkheim and Violence. Edited by S. Romi Mukherjee, Wiley-Blackwell, 2009, 200 s.
I. 11 099 – Etnologie – současnost a terminologické otazníky. Sestavil Jan Blahůšek a Josef Jančář.
Strážnice : Národní ústav lidové kultury, 2008, 122 s.
I. 11 100 – Lament v hudbe. Editor Hana Urbancová. Bratislava : Ústav hudobnej vedy SAV,
2009, 265 s.
I. 11 101 – Kultúrna rozmanitosť a jej vnímanie žiakmi základných škôl na Slovensku. Elena Gallová
Kriglerová, Jana Kadlečíková a kol. Bratislava : Nadácia otvorenej spoločnosti, 2009, 120 s.
I. 11 102 – Rómovia – Roma – Romanies, kultúra a vzdelávanie. Zostavila Ľubica Poklembová. Košice :
Štátna vedecká knižnica v Košiciach, 2009, 108 s.
I. 11 103 – Kultur – Erbe – Stadt. Stadtentwicklung und UNESCO – Mandat in post- und spätsozialistischen
Städten. Adelheid Pichler/ Gerteaud Marinelli-König (Hrsg.) Innsbruck – Wien – Bozen : Studien Verlag,
2008, 341 s.
I. 11 104 – ŽLNKOVÁ, Iveta: Paličkované čipky z Hontu. Bratislava : Ústredie ľudovej umeleckej výroby,
2009, 43 s.
I. 11 105 – GÉCIOVÁ-KOMOROVSKÁ, Veronika: Ľudový kult svätých patrónov na západnom
Slovensku. Bratislava : Lúč, 2009, 117 s.
8
I. 11 106 – DARULOVÁ, Jolana: Banícky stav nech je velebený. Prejavy identity baníkov z okolia
BanskejŠtiavnice v slovesnom folklóre a baníckych obyčajoch. Banská Bystrica : Ústav vedy a výskumu
Univerzity Mateja Bela v Banskej Bystrici, 2007, 151 s.
I. 11 107 – MIRTSCHIN, Maria: Fiktive Welten auf Postkarten. Sorben in der Massenkultur. Bautzen :
Sorbisches Institut, 2009, 136 s.
I. 11 108 – GAVRILOVIĆ, Ljiljana: O politikama, identitetima i druge muzejske priče. Beograd :
Etnografski institut SANU, 2009, 201 s.
I. 11 109 – KOVAČ, Senka: Marsel Griol i neučna preispitivanja na kraju dvadesetog veka. Beograd :
Muzej afričke umetnosti, 2007, 126 s.
I. 11 110 – Spomen mesta – istorija – sećanja. Editor: Aleksanra Pavićević. Beograd : Etnografski institut
SANU, 2009, 258 s.
I. 11 111 – Obšestva Transformacii Kulturi. Postsocialističeskata vsekidnevna kultura v Blgarija i Srbija.
Sofija : Etnografski institut s muzej – BAN, 2009, 246 s.
I. 11 112 – GAVRILOVIĆ, Ljiljana – STOJANOVIĆ, Marko: Muzeji u Srbiji: započeto putovanje.
Beogarad : Muzejsko društvo Srbije, 2008, 216 s.
I. 11 113 – HOLEC, Roman – PÁL, Judit: Aristokrat v službách štátu gróf Emanuel Péchy. Bratislava :
Kaligram, 2006, 398 s.
I. 11 114 – Etnološki pogledi in podobe. Uredila Ingrid Slavec Gradišnik. Ljubljana : Založba ZRC, ZRc
SAZU, Inštitut za slovensko narodopisje, 2009, 250 s.
I. 11 115 – Polityczne wymiary etniczności. Praca zbiorowa pod redakcją Małgorzaty Mieczkowskiej
i Dietricha Scholze,. Kraków : DANTE, 2009, 270 s.
I. 11 116 – Faces of Death : visualising History. Edited by Andrea Pető and Klaartje Schrijvers. Pisa : PlusPisa university press, 2009, 238 s.
I. 11 117 – Ornament – oděv – šperk. Archaické projevy materiální kultury. Alena Křížová a kolektív. Brno
: Masarikova univerzita, Filozofická fakulta, Ústav evropské etnologie, 2009, 253 s.
I. 11 118 – Trachten als kulturelles Phänomen der Gegenwart. Herausgegeben von Ines Keller und
Leonore Scholze-Irrlitz. Bautzen : Domowina –Verlag, 2009, 179 s. ( Schriften des Sorbischen Instituts 49 )
I. 11 119 – KLOBUCKÝ, Robert: Hlasistické hnutie: národ a sociológia. Začiatky sociologického myslenia
na Slovensku. Bratislava : Sociologický ústav SAV, 2006, 165 s.
I. 11 120 – Insight into Slovak-Magyar Relations. Editor Ján Doruľa. Bratislava : Slovak committee of
Slavists in cooperation with the Institute of Slavonic Studies of Ján Stanislav of the Slovak Academy of
Sciences, 2009, 90 s.
I. 11 121 – ONDREJOVIČ, Slavomír: Slovenský jazyk, jazyky na Slovensku. Edícia Dialógy v EU.
Bratislava : Ševt, 2008, 32 s.
I. 11 122 – BOROŠOVÁ, Jana: Ako (sa) učiť tolerancii. Bratislava : Metodicko-pedagogické centrum
v Bratislave, 2006, 52 s.
9
I. 11 123 – ZELEŇÁKOVÁ,Silvia: Multikultúrna výchova v škole. Debata a historické pramene ako
prostriedky multikultúrnej výchovy vo vyučovaní dejepisu. Bratislava : Metodicko-pedagogické centrum
v Bratislave, 2006, 70 s.
I. 11 124 – SNOPKO, Ladislav _ ŠENKIRIK, Rastislav: Protidrogové fórum. „oral history“ (jedného?)
problému. Bratislava : Kultúrne zariadenia Petržalky, 2008, 57 s.
I. 11 125 – GALLOVÁ, Elena – KADLEČÍKOVÁ, Jana – LAJČÁKOVÁ, Jarmila: Migranti, nový pohľad
na staré problémy. Multikulturalizmus a kultúrna integrácia migrantov na Slovensku. Bratislava : Centrum
pre výskum etnicity a kultúry, 2009, 127 s.
I. 11 126 – SCHEFFEL, David Z.: Svinia v čiernobielom. Slovenskí Rómovia a ich susedia. Prešov :
Centrum antropologických výskumov, 2009,305 s.
I. 11 127 – KOBES, Tomáš: Tu zme šicke jedna rodzina, tu zme šicke jedna fajta. Příbuzenství
východoslovenského venkova. Prešov : Centrum antropologických výskumov, 2009,188 s.
I. 11 128 - KOBES, Tomáš: Nastartovali nás jako motorky. Činnost nevládních organizací při řešení
romské problematiky na východním Slovensku. Plzeň : Západočeská univerzita v Plzni, 2009, 135 s.
I. 11 129 – HOLUBEC, Stanislav: Lidé periferie. Sociální postavení a každodennost pražského dělnictva
v meziválečné době. Plzeň : Západočeská univerzita v Plzni, 2009, 329 s.
10

Podobné dokumenty

Prírastky v knižnici ÚEt SAV za 1

Prírastky v knižnici ÚEt SAV za 1 I. 11 298 – Literacy and Orality. Edited by David R. Olson and Nancy Torrance. Cambridge : Cambridge University Press, 1991, 288 s. (xerox) I. 11 299 – Gender & Generation. Edited by Kateřina Kolá...

Více

asbestos Final Schaubroeck CZ - Kooperationsstelle Hamburg IFE

asbestos Final Schaubroeck CZ - Kooperationsstelle Hamburg IFE Azbestová vlákna mohou zůstat v plicní tkáni po  mnoho  let  a  mohou  způsobit  různá  onemocnění.  Expozici  azbestových  vláken  ve  vzduchu  je  teda  třeba  předcházet.  Všechna  onemocnění so...

Více

Revenantství v české lidové tradici jako obraz cizího, nepřátelského

Revenantství v české lidové tradici jako obraz cizího, nepřátelského jiných kulturních tradic a mnohé mají obecně lidský základ. Všechny tyto elementy vytvořily složitý, přesně nevyhraněný a neuzavřený konglomerát lidové démonologie - systému názorů, pověr, představ...

Více

Prírastky v knižnici ÚEt SAV za rok 2012 I. 11 399 – Diversity

Prírastky v knižnici ÚEt SAV za rok 2012 I. 11 399 – Diversity I. 11 447 – Hudební a taneční folklór v ediční praxi. . Lucie Uhlíková ... [et al.]. Praha : Etnologický ústav AV ČR, 2011, 286 s. I. 11 448 – RYCHLÍKOVÁ Magdaléna: Slováci v Praze. Vliv velkoměsta...

Více

1 Prírastky v knižnici ÚEt SAV za rok 2008 I. 10 749 – Krivý, V

1 Prírastky v knižnici ÚEt SAV za rok 2008 I. 10 749 – Krivý, V I. 10 759 – Slovanský svět očima badatelů a publicistů 19. a 20. století. Sborník z mezinárodní vědecké konference k 50. výročí úmrtí Ludvíka Kuby (Opole 16.-17. listopadu 2006) Petr Kaleta – Lubom...

Více