Detektory kovů - online prodej detektorů a specializovaný

Komentáře

Transkript

Detektory kovů - online prodej detektorů a specializovaný
Detektory kovů - online prodej detektorůa
specializovaný kamenný obchod
XONEL s.r.o. - Detektory kovů
Vojenské identifikaÄ•nÃ- známky
1 000 KÄ•
Copyright ©2016 - XONEL s.r.o. - Detektory kovů - http://detektorykovu.cz
_PN_PAGE 1 _PN_OF 5
Copyright ©2016 - XONEL s.r.o. - Detektory kovů - http://detektorykovu.cz
_PN_PAGE 2 _PN_OF 5
Copyright ©2016 - XONEL s.r.o. - Detektory kovů - http://detektorykovu.cz
_PN_PAGE 3 _PN_OF 5
Copyright ©2016 - XONEL s.r.o. - Detektory kovů - http://detektorykovu.cz
_PN_PAGE 4 _PN_OF 5
Â
Kinha, která potěšÃ- srdce každého válkaÅ™e. Jedná se o knihu Vojenské identifikaÄ•nÃ- známky složek nÄ›mecké branné
moci za 2. svÄ›tové války.. Autor knihy Radek PetelÃ-k - známý pod pÅ™ezdÃ-vkou Ken, zde zúroÄ•il své mnohaleté hledaÄ•ské
zkuÅ¡enosti. Na 153 stranách velkého formátu naleznete abecednÄ› seÅ™azené kódy a jejich pÅ™eklady do Ä•eÅ¡tiny, Ä•lenÄ›nÃjednotek a mnoho dalÅ¡Ã-ch informacÃ- nezbytné pro urÄ•enÃ- nalezených identifikaÄ•nÃ-ch známek. V knize dále najdete barevné
fotografie vÃ-ce než 300 ID známek ze soukromé sbÃ-rky autora. Známky vÄ›tÅ¡inou pocházejÃ- z nálezů na ústupových cestách
a v zajateckých (sbÄ›rných) táborech, kde se jich nÄ›meÄ•tÃ- vojáci zbavovali, aby znesnadnili vlastnÃ- identifikaci v zajetÃ-.Â
DÃ-ky velkému formátu knihy 215x305 mm a kvalitnÃ-mu kÅ™Ã-dovému papÃ-ru je vÅ¡e velmi pÅ™ehledné. Kniha je vázaná aÂ
vyÅ¡la ve velmi omezeném nákladu.Â
Poĕet stran: 153
Údaje o prodejci
Copyright ©2016 - XONEL s.r.o. - Detektory kovů - http://detektorykovu.cz
_PN_PAGE 5 _PN_OF 5

Podobné dokumenty

Detektory kovů - online prodej detektorů a specializovaný

Detektory kovů - online prodej detektorů a specializovaný nové funkce vÄ•etnÄ› navýšenÃ- výkonu! NavÃ-c ve sluÅ¡ivém CAMO kabátu! DÃ-ky své pracovnÃ- frekvenci 19 kHz, je velice vhodný na hledánÃ- stÅ™Ã-brných mincÃ-, Å¡perků a dalÅ¡Ã-ch drobot...

Více

Detektory kovů - online prodej detektorů a specializovaný

Detektory kovů - online prodej detektorů a specializovaný Detektory kovů - online prodej detektorůa specializovaný kamenný obchod XONEL s.r.o. - Detektory kovů CÃ-vky NEL

Více

de Cartier - SperkModa.CZ

de Cartier - SperkModa.CZ Červenec 2/2015 cena: 89,–Kč

Více

Co skrývá záhadný název quilting?

Co skrývá záhadný název quilting? NÄ›co málo z historieTechniky seÅ¡Ã-vánÃ- kousků látek a následné proÅ¡Ã-vánÃ- patÅ™Ã- k velmi starým techniká ruÄ•nÃ-ch pracÃ-. PrvnÃ- zprávy a ukázky quiltingu a patchworku (Ä•asto ve ...

Více

PodmÃ-nky užÃ-vánÃ- vÃ

PodmÃ-nky užÃ-vánÃ- và - poplatek za vanu neobsahuje dalÅ¡Ã- služby

Více

Comics Centrum

Comics Centrum „Je to dynamický, napÃ-navý comics, který má potenciál Ä•tenáře vtáhnout do spletitého vyprávÄ›nÃ- o zradÄ› a pomstÄ› a ponechat jej v oÄ•ekávánÃ-, co pÅ™inese pokraÄ•ovánÃ- (s podt...

Více

Tisknu za tÅŽetinu

Tisknu za tÅŽetinu «« Zaĕátek « PÅ™edchozÃ1

Více

Tanec radosti z Boha - Česká evangelická luteránská církev

Tanec radosti z Boha - Česká evangelická luteránská církev Mùj náøek jsi zmìnil v taneènÃ- rej, vysvlékls mì z žÃ-nìného roucha, opásal jsi mì radostÃ-, aby má sláva ti pìla žalmy a neumlkla. Hospodine, Bože mùj, budu ti vzdávat chválu vìènì.Dobré...

Více