TECHNOLOGIE PRO PRŮMYSLOVÉ ČIŠTĚNÍ

Komentáře

Transkript

TECHNOLOGIE PRO PRŮMYSLOVÉ ČIŠTĚNÍ
TECHNOLOGIE
PRO PRŮMYSLOVÉ ČIŠTĚNÍ
Dürr – Leading in Production Efficiency
Čtyři divize, jeden cíl: maximálně efektivní výroba pro naše zákazníky
»» Paint and Assembly Systems: lakovny, lakovací stanice a finální montáž pro automobilový a letecký průmysl
»» Application Technology: robotizovaná pracoviště pro nanášení barev, adhesiv a tmelů
»» Measuring and Process Systems: technologie vyvažování, čištění a testování, montované výrobky
»» Clean Technology Systems: systémy čištění exhalací, energeticky úsporné systémy
Čistá technologie
Výhrada změn. Informace uvedené v této brožuře obsahují pouze obecný popis nebo výkonové charakteristiky zařízení, a mohou se v určitých případech
lišit. Závazné jsou pouze tehdy, pokud jsou výslovně dohodnuty ve smlouvě. © Dürr Ecoclean GmbH 02 / 2014 CZ
UCM Precizní čistící systémy
Jedná se o koncept pro ultrajemné čištění, individuální řešení pro požadavky na nejvyšší čistotu.
Typické využití: přesná optika, medicína, jemná mechanika a čištění předcházející PVD povlakování.
Vícestupňové čištění, oplach a ultrajemný oplach vodou s navazujícím horkým vzduchem, vakuové
a infračervené sušení. Čistící technologie s vysokým zabezpečením a účinností procesu.
Čistící systémy s rozpouštědly na bázi chloru
Compact 80S
»» Universal 81S
(Velikost koše: 530 x 320 x 200 mm)
Universální čistící systém pro chlorovaná rozpouštědla,
ponoření, odmaštění párou, vakuové čištění a destilace,
bez škodlivých výparů díky patentované výměně vzduchu –
PLV.
Universal 81S
(Velikost koše: 670 x 480 x 300 mm)
Universální čistící systém pro chlorovaná rozpouštědla,
ponoření, odmaštění párou, vakuové čištění a destilace,
bez škodlivých výparů díky patentované výměně vzduchu –
PLV.
www.durr-ecoclean.com
www.durr.com
NEJLEPŠÍ ZKUŠENOSTI
s
S ČIŠTĚNÍM PRO VÁŠ PROFIT
C/P čistící systém pro uhlovodíky stejně jako
i pro polární a částečně polární rozpouštědla
Čistící zařízení na bázi vodných roztoků
EcoCBase W3
EcoCBase C2 / P2
Kompaktní standardní zařízení –
systém zákaznických řešení
Dürr Ecoclean – rozsah nabízených čistících zařízení posky­
tuje prakticky všechny typy systémů čištění pro průmyslovou
výrobu dílů z kovu, plastu i skla; od drobných dílů velikosti
několika milimetrů po objemné komponenty se složitou
geometrií.
»» Přepravní koš ve stroji Mega 86W
Standardizované procesy a kompaktní výroba v dávkách –
kterou nalezneme v menších závodech s poměrně malými
nároky na průchodnost ale i velké provozy s decentralizo­
vanými čistícími ostrovy – jsou základem pro práci s poža­
davky zákazníků a výzvou k hledaní řešení, která jsou nutná
například vzhledem k požadavkům na speciální výkonnost
– průchodnost, velikost dávek nebo tvaru dílu.
(Velikost koše: 530 x 320 x 200 mm)
Základní čistící systém pro nehalogenní uhlovodíky stejně
jako pro polární a částečně polární rozpouštědla, čištění
a sušení vakuem.
»» EcoCBase C2 / P2
Minio 85C
(Velikost koše: 320 – 370 x 220 x 150 – 200 mm)
Kompaktní čistící systém pro nehalogenní uhlovodíky,
čištění a sušení vakuem.
Dürr Ecoclean program zahrnuje čištění
»» Vodnými roztoky
»» Rozpouštědly na bázi chloru
»» Nehalogenními uhlovodíky
»» Alternativními rozpouštědly
(Velikost koše: 670 x 480 x 300 nebo 600 x 400 x 400 mm)
Jedná se o nákladově efektivní, vysoce výkonný, jedno­
komorový systém, kde čištění probíhá ponořením do
vodního média. Systém je schopný zvládat úkoly od jedno­
stupňového očištění, přes dvoustupňové očištění a oplach
až po nejvyšší náročné třístupňové čištění – očištění,
oplach a konzervace. S důrazem na energeticky efektivní
technologii osušení.
EcoCBelt
EcoCMax
(Velikost koše: 600 x 300 – 600 x 200 – 450 mm)
Provedení dle individuálních požadavků, krátký dodací
termín, ekonomicky výhodný: EcoCBelt je vynikající svým
konceptem, který poskytuje jednoduché a flexibilní řešení –
a to jak při nákupu tak zároveň později při jeho používání.
(Velikost koše: 1 koš 670 x 480 x 300 mm
nebo 2 koše 530 x 320 x 200 mm)
Jednokomorový čistící systém pro vodní media s chemický­
mi čistidly, třístupňový čistící proces s vakuovým sušením,
moderně navržený čistící systém s vysokou flexibilitou
a stabilitou procesu.
Universal 81W
»» Universal 81C / P
Standardní proces
»» Sprejové čištění
»» Ponorné čištění
»» Čištění ultrazvukem
»» Odmašťování odpařováním
»» Sušení
»» Čištění tryskajícím médiem
»» EcoCBase W 3
(Velikost koše: 670 x 480 x 300 mm)
Jednokomorový ponořovací čistící systém pro media na
bázi vody, dvoustupňový čistící proces se sušením horkým
vzduchem, bez odpadních vod díky integrovanému systému
Aquaclean.
Mega 86W
(Velikost koše: 670 x 480 x 300 mm)
Vícekomorový ponorný čistící systém pro vodní media,
zvláště pro vysokou průchodnost – kapacitu a/nebo pro
vysokou kvalitu čištění (ultrajemné). Bez odpadních vod díky
integrovanému systému Aquaclean.
Compact 80C / P
(Velikost koše: 530 x 320 x 200 mm)
Kompaktní čistící systém pro nehalogenní uhlovodíky
stejně jako pro polární a částečně polární rozpouštědla,
čištění a sušení vakuem.
Díl a povaha jeho znečištění určují čistící medium a typ použi­
tého zařízení. Tato brožura Vám poskytuje jen základní přehled
našeho výrobkového portfolia. Detailní informace a doporučení
pro Vaši konkrétní aplikaci budou tvořena spolu s Vámi.
Universal 81C / P
(Velikost koše: 670 x 480 x 200 mm)
Universální čistící systém pro nehalogenní uhlovodíky
stejně jako pro polární a částečně polární rozpouštědla,
čištění a sušení vakuem.
»» Minio 85C
»» Mega 86 W
»» EcoCBelt
NEJLEPŠÍ ZKUŠENOSTI
s
S ČIŠTĚNÍM PRO VÁŠ PROFIT
C/P čistící systém pro uhlovodíky stejně jako
i pro polární a částečně polární rozpouštědla
Čistící zařízení na bázi vodných roztoků
EcoCBase W3
EcoCBase C2 / P2
Kompaktní standardní zařízení –
systém zákaznických řešení
Dürr Ecoclean – rozsah nabízených čistících zařízení posky­
tuje prakticky všechny typy systémů čištění pro průmyslovou
výrobu dílů z kovu, plastu i skla; od drobných dílů velikosti
několika milimetrů po objemné komponenty se složitou
geometrií.
»» Přepravní koš ve stroji Mega 86W
Standardizované procesy a kompaktní výroba v dávkách –
kterou nalezneme v menších závodech s poměrně malými
nároky na průchodnost ale i velké provozy s decentralizo­
vanými čistícími ostrovy – jsou základem pro práci s poža­
davky zákazníků a výzvou k hledaní řešení, která jsou nutná
například vzhledem k požadavkům na speciální výkonnost
– průchodnost, velikost dávek nebo tvaru dílu.
(Velikost koše: 530 x 320 x 200 mm)
Základní čistící systém pro nehalogenní uhlovodíky stejně
jako pro polární a částečně polární rozpouštědla, čištění
a sušení vakuem.
»» EcoCBase C2 / P2
Minio 85C
(Velikost koše: 320 – 370 x 220 x 150 – 200 mm)
Kompaktní čistící systém pro nehalogenní uhlovodíky,
čištění a sušení vakuem.
Dürr Ecoclean program zahrnuje čištění
»» Vodnými roztoky
»» Rozpouštědly na bázi chloru
»» Nehalogenními uhlovodíky
»» Alternativními rozpouštědly
(Velikost koše: 670 x 480 x 300 nebo 600 x 400 x 400 mm)
Jedná se o nákladově efektivní, vysoce výkonný, jedno­
komorový systém, kde čištění probíhá ponořením do
vodního média. Systém je schopný zvládat úkoly od jedno­
stupňového očištění, přes dvoustupňové očištění a oplach
až po nejvyšší náročné třístupňové čištění – očištění,
oplach a konzervace. S důrazem na energeticky efektivní
technologii osušení.
EcoCBelt
EcoCMax
(Velikost koše: 600 x 300 – 600 x 200 – 450 mm)
Provedení dle individuálních požadavků, krátký dodací
termín, ekonomicky výhodný: EcoCBelt je vynikající svým
konceptem, který poskytuje jednoduché a flexibilní řešení –
a to jak při nákupu tak zároveň později při jeho používání.
(Velikost koše: 1 koš 670 x 480 x 300 mm
nebo 2 koše 530 x 320 x 200 mm)
Jednokomorový čistící systém pro vodní media s chemický­
mi čistidly, třístupňový čistící proces s vakuovým sušením,
moderně navržený čistící systém s vysokou flexibilitou
a stabilitou procesu.
Universal 81W
»» Universal 81C / P
Standardní proces
»» Sprejové čištění
»» Ponorné čištění
»» Čištění ultrazvukem
»» Odmašťování odpařováním
»» Sušení
»» Čištění tryskajícím médiem
»» EcoCBase W 3
(Velikost koše: 670 x 480 x 300 mm)
Jednokomorový ponořovací čistící systém pro media na
bázi vody, dvoustupňový čistící proces se sušením horkým
vzduchem, bez odpadních vod díky integrovanému systému
Aquaclean.
Mega 86W
(Velikost koše: 670 x 480 x 300 mm)
Vícekomorový ponorný čistící systém pro vodní media,
zvláště pro vysokou průchodnost – kapacitu a/nebo pro
vysokou kvalitu čištění (ultrajemné). Bez odpadních vod díky
integrovanému systému Aquaclean.
Compact 80C / P
(Velikost koše: 530 x 320 x 200 mm)
Kompaktní čistící systém pro nehalogenní uhlovodíky
stejně jako pro polární a částečně polární rozpouštědla,
čištění a sušení vakuem.
Díl a povaha jeho znečištění určují čistící medium a typ použi­
tého zařízení. Tato brožura Vám poskytuje jen základní přehled
našeho výrobkového portfolia. Detailní informace a doporučení
pro Vaši konkrétní aplikaci budou tvořena spolu s Vámi.
Universal 81C / P
(Velikost koše: 670 x 480 x 200 mm)
Universální čistící systém pro nehalogenní uhlovodíky
stejně jako pro polární a částečně polární rozpouštědla,
čištění a sušení vakuem.
»» Minio 85C
»» Mega 86 W
»» EcoCBelt
NEJLEPŠÍ ZKUŠENOSTI
s
S ČIŠTĚNÍM PRO VÁŠ PROFIT
C/P čistící systém pro uhlovodíky stejně jako
i pro polární a částečně polární rozpouštědla
Čistící zařízení na bázi vodných roztoků
EcoCBase W3
EcoCBase C2 / P2
Kompaktní standardní zařízení –
systém zákaznických řešení
Dürr Ecoclean – rozsah nabízených čistících zařízení posky­
tuje prakticky všechny typy systémů čištění pro průmyslovou
výrobu dílů z kovu, plastu i skla; od drobných dílů velikosti
několika milimetrů po objemné komponenty se složitou
geometrií.
»» Přepravní koš ve stroji Mega 86W
Standardizované procesy a kompaktní výroba v dávkách –
kterou nalezneme v menších závodech s poměrně malými
nároky na průchodnost ale i velké provozy s decentralizo­
vanými čistícími ostrovy – jsou základem pro práci s poža­
davky zákazníků a výzvou k hledaní řešení, která jsou nutná
například vzhledem k požadavkům na speciální výkonnost
– průchodnost, velikost dávek nebo tvaru dílu.
(Velikost koše: 530 x 320 x 200 mm)
Základní čistící systém pro nehalogenní uhlovodíky stejně
jako pro polární a částečně polární rozpouštědla, čištění
a sušení vakuem.
»» EcoCBase C2 / P2
Minio 85C
(Velikost koše: 320 – 370 x 220 x 150 – 200 mm)
Kompaktní čistící systém pro nehalogenní uhlovodíky,
čištění a sušení vakuem.
Dürr Ecoclean program zahrnuje čištění
»» Vodnými roztoky
»» Rozpouštědly na bázi chloru
»» Nehalogenními uhlovodíky
»» Alternativními rozpouštědly
(Velikost koše: 670 x 480 x 300 nebo 600 x 400 x 400 mm)
Jedná se o nákladově efektivní, vysoce výkonný, jedno­
komorový systém, kde čištění probíhá ponořením do
vodního média. Systém je schopný zvládat úkoly od jedno­
stupňového očištění, přes dvoustupňové očištění a oplach
až po nejvyšší náročné třístupňové čištění – očištění,
oplach a konzervace. S důrazem na energeticky efektivní
technologii osušení.
EcoCBelt
EcoCMax
(Velikost koše: 600 x 300 – 600 x 200 – 450 mm)
Provedení dle individuálních požadavků, krátký dodací
termín, ekonomicky výhodný: EcoCBelt je vynikající svým
konceptem, který poskytuje jednoduché a flexibilní řešení –
a to jak při nákupu tak zároveň později při jeho používání.
(Velikost koše: 1 koš 670 x 480 x 300 mm
nebo 2 koše 530 x 320 x 200 mm)
Jednokomorový čistící systém pro vodní media s chemický­
mi čistidly, třístupňový čistící proces s vakuovým sušením,
moderně navržený čistící systém s vysokou flexibilitou
a stabilitou procesu.
Universal 81W
»» Universal 81C / P
Standardní proces
»» Sprejové čištění
»» Ponorné čištění
»» Čištění ultrazvukem
»» Odmašťování odpařováním
»» Sušení
»» Čištění tryskajícím médiem
»» EcoCBase W 3
(Velikost koše: 670 x 480 x 300 mm)
Jednokomorový ponořovací čistící systém pro media na
bázi vody, dvoustupňový čistící proces se sušením horkým
vzduchem, bez odpadních vod díky integrovanému systému
Aquaclean.
Mega 86W
(Velikost koše: 670 x 480 x 300 mm)
Vícekomorový ponorný čistící systém pro vodní media,
zvláště pro vysokou průchodnost – kapacitu a/nebo pro
vysokou kvalitu čištění (ultrajemné). Bez odpadních vod díky
integrovanému systému Aquaclean.
Compact 80C / P
(Velikost koše: 530 x 320 x 200 mm)
Kompaktní čistící systém pro nehalogenní uhlovodíky
stejně jako pro polární a částečně polární rozpouštědla,
čištění a sušení vakuem.
Díl a povaha jeho znečištění určují čistící medium a typ použi­
tého zařízení. Tato brožura Vám poskytuje jen základní přehled
našeho výrobkového portfolia. Detailní informace a doporučení
pro Vaši konkrétní aplikaci budou tvořena spolu s Vámi.
Universal 81C / P
(Velikost koše: 670 x 480 x 200 mm)
Universální čistící systém pro nehalogenní uhlovodíky
stejně jako pro polární a částečně polární rozpouštědla,
čištění a sušení vakuem.
»» Minio 85C
»» Mega 86 W
»» EcoCBelt
TECHNOLOGIE
PRO PRŮMYSLOVÉ ČIŠTĚNÍ
Dürr – Leading in Production Efficiency
Čtyři divize, jeden cíl: maximálně efektivní výroba pro naše zákazníky
»» Paint and Assembly Systems: lakovny, lakovací stanice a finální montáž pro automobilový a letecký průmysl
»» Application Technology: robotizovaná pracoviště pro nanášení barev, adhesiv a tmelů
»» Measuring and Process Systems: technologie vyvažování, čištění a testování, montované výrobky
»» Clean Technology Systems: systémy čištění exhalací, energeticky úsporné systémy
Čistá technologie
Výhrada změn. Informace uvedené v této brožuře obsahují pouze obecný popis nebo výkonové charakteristiky zařízení, a mohou se v určitých případech
lišit. Závazné jsou pouze tehdy, pokud jsou výslovně dohodnuty ve smlouvě. © Dürr Ecoclean GmbH 02 / 2014 CZ
UCM Precizní čistící systémy
Jedná se o koncept pro ultrajemné čištění, individuální řešení pro požadavky na nejvyšší čistotu.
Typické využití: přesná optika, medicína, jemná mechanika a čištění předcházející PVD povlakování.
Vícestupňové čištění, oplach a ultrajemný oplach vodou s navazujícím horkým vzduchem, vakuové
a infračervené sušení. Čistící technologie s vysokým zabezpečením a účinností procesu.
Čistící systémy s rozpouštědly na bázi chloru
Compact 80S
»» Universal 81S
(Velikost koše: 530 x 320 x 200 mm)
Universální čistící systém pro chlorovaná rozpouštědla,
ponoření, odmaštění párou, vakuové čištění a destilace,
bez škodlivých výparů díky patentované výměně vzduchu –
PLV.
Universal 81S
(Velikost koše: 670 x 480 x 300 mm)
Universální čistící systém pro chlorovaná rozpouštědla,
ponoření, odmaštění párou, vakuové čištění a destilace,
bez škodlivých výparů díky patentované výměně vzduchu –
PLV.
www.durr-ecoclean.com
www.durr.com
TECHNOLOGIE
PRO PRŮMYSLOVÉ ČIŠTĚNÍ
Dürr – Leading in Production Efficiency
Čtyři divize, jeden cíl: maximálně efektivní výroba pro naše zákazníky
»» Paint and Assembly Systems: lakovny, lakovací stanice a finální montáž pro automobilový a letecký průmysl
»» Application Technology: robotizovaná pracoviště pro nanášení barev, adhesiv a tmelů
»» Measuring and Process Systems: technologie vyvažování, čištění a testování, montované výrobky
»» Clean Technology Systems: systémy čištění exhalací, energeticky úsporné systémy
Čistá technologie
Výhrada změn. Informace uvedené v této brožuře obsahují pouze obecný popis nebo výkonové charakteristiky zařízení, a mohou se v určitých případech
lišit. Závazné jsou pouze tehdy, pokud jsou výslovně dohodnuty ve smlouvě. © Dürr Ecoclean GmbH 02 / 2014 CZ
UCM Precizní čistící systémy
Jedná se o koncept pro ultrajemné čištění, individuální řešení pro požadavky na nejvyšší čistotu.
Typické využití: přesná optika, medicína, jemná mechanika a čištění předcházející PVD povlakování.
Vícestupňové čištění, oplach a ultrajemný oplach vodou s navazujícím horkým vzduchem, vakuové
a infračervené sušení. Čistící technologie s vysokým zabezpečením a účinností procesu.
Čistící systémy s rozpouštědly na bázi chloru
Compact 80S
»» Universal 81S
(Velikost koše: 530 x 320 x 200 mm)
Universální čistící systém pro chlorovaná rozpouštědla,
ponoření, odmaštění párou, vakuové čištění a destilace,
bez škodlivých výparů díky patentované výměně vzduchu –
PLV.
Universal 81S
(Velikost koše: 670 x 480 x 300 mm)
Universální čistící systém pro chlorovaná rozpouštědla,
ponoření, odmaštění párou, vakuové čištění a destilace,
bez škodlivých výparů díky patentované výměně vzduchu –
PLV.
www.durr-ecoclean.com
www.durr.com

Podobné dokumenty

EcoCBase W3 - Dürr in France

EcoCBase W3 - Dürr in France lišit. Závazné jsou pouze tehdy, pokud jsou výslovně dohodnuty ve smlouvě. © Dürr Ecoclean GmbH | 04 / 2015 CZ

Více

Průmyslový čištění propekt

Průmyslový čištění propekt typických aplikacích, jako je přesná optika, lékařská technika, jemná mechanika a čištění dílů před PVD a CVD povlakem.

Více

EcoCCompact - Dürr in Brazil

EcoCCompact - Dürr in Brazil technologie optimalizované z hlediska energie a nákladů. Dürr Ecoclean splňuje příslušné normy průmyslové kvality a cíle čištění se svými individuálně nastavitelnými čistícími systémy - ať je cílem...

Více

EcoCBelt

EcoCBelt do výrobního stroje (necentrální, nebo v buňkách) • Četné možnosti rozšíření díky modulární konstrukci • Rozšíření čistícího procesu bez vlivu na taktovací čas • Plné využití stávajících výkon...

Více

Ecoclean Group_prezentace produktů a řešení

Ecoclean Group_prezentace produktů a řešení trhů s moderní čistící technikou, reagující na požadavky zákazníků. Dürr Ecoclean se řadí mezi vedoucí poskytovatele inovativních řešení při procesech chlazení, automatizace a komplexních montážníc...

Více

Shrnutí stanoviska evropského inspektora ochrany

Shrnutí stanoviska evropského inspektora ochrany případech“ (4). Proto vítáme současný návrh a uznáváme význam účinné výměny informací získaných z rejstříku trestů odsouzených osob, a to zejména v souvislosti s přijetím Agendy EU o bezpečnosti (5...

Více