Pozvánka

Komentáře

Transkript

Pozvánka
Aktuální možnosti financování obnovy a uchování kulturního dědictví
Krajský úřad Kraje Vysočina a Omnium z.s.
Vás zvou na seminář k problematice
Aktuální možnosti financování
obnovy a uchování kulturního dědictví
Seminář se koná pod záštitou RNDr. Marie Kružíkové
radní pro oblast kultury, památkové péče a cestovního ruchu
Dne 30. října 2014 od 8.30 v sídle KrÚ Kraje Vysočina, Žižkova 57, Jihlava
budova B, zasedací místnost 3.16, účast zdarma
Program semináře
08.30
Registrace
09.00
RNDr. Marie Kružíková, KrÚ Kraje Vysočina
Zahájení
09.10
Ing. Michaela Exnarová, MK ČR
Dotační programy MK ČR v oblasti ochrany a
péče o nemovité i movité kulturní dědictví,
(změny, termíny, hodnoty, doporučení)
09.40
Panáčková Jaroslava, Mgr. Zadražilová Jana
KrÚ Kraje Vysočina
Financování obnovy kulturního dědictví v Kraji
Vysočina
10.10
Mgr. Michaela Matýšková, MK ČR
Aktuální stav jednání o podobě Integrovaného
regionálního operačního programu (IROP)
10.30
Přestávka
10.40
Alena Šidláková, MÚ Chotěboř
Nepamátky v MPZ – příspěvek na obnovu
10.50
11.00
10.40
Informace:
Omnium z.s.
Granty města
Ing. Jakub Děd
Tel.: 739 385 928, E-mail: [email protected]
www.omniumos.cz
Ing. František Kocman, MÚ Humpolec
Registrace na seminář:
Fasády historických objektů v městě Humpolec
E-mail: [email protected]
Mgr. Vladimír Staněk, MÚ Pelhřimov
RNDr. Tomáš Chmela, SMS ČR
Aktuální podoba a struktura OP EU 2014+ ve
vztahu ke kulturnímu dědictví
Změna programu vyhrazena
11.00
Přestávka
Seminář je součástí cyklu
11.10
Ing. Andrea Štolfová, ČZU
„OMNIUM 2014 – Kulturní dědictví dnes?“
Možnosti nadací a státních programů
připraveného pod záštitou ČNK ICOMOS
s podporou Ministerstva kultury ČR
11.30
Ing. Lenka Šůsová, Quentin
Možnosti programů EU – Cretive Europe,
Horizon, Cost, Visegrad, Danube ad.
12.00
Záštita
Podpora
Mgr. Gustav Charouzek, KR MAS
Budoucí role MAS
přihláška - [email protected]
Mediální partner