zde - Dataprojekt Shop

Komentáře

Transkript

zde - Dataprojekt Shop
Pomůžeme vám vybrat nejvhodnější edici Enterprice Architect pro Vaše potřeby.
Máte možnost volby z následujících šesti edicí Ultimate, Systems Engineering, Business & Software Engineering,
Corporate a Desktop. Funkcionality pro každou s edicí naleznete níže.
EDICE
Typ licence
Ultimate
Systems Engineering
Business &
Software Engineering
Corporate
Professional
Desktop
Normal
Float
Normal
Float
Normal
Float
Normal
Float
Normal
Normal
Koupit nyní
Koupit nyní
Koupit nyní
Koupit nyní
Koupit nyní
Koupit nyní
Koupit nyní
Koupit nyní
Koupit nyní
Koupit nyní
Funkcionalita
EAP Project Files
X
X
X
X
X
X
Advanced UML 2.5 Modeling
X
X
X
X
X
X
ArchiMate 2.0
X
X
X
X
X
X
Automation API
X
X
X
X
X
X
BPMN 2.0
X
X
X
X
X
X
Business Process Modeling
X
X
X
X
X
X
Charts and Dashboards
Export Model Reference,
Data for Calendar events,
Team Review, Gap Matrix,
Profiles, and UML Patterns
Document Fragments in Reporting
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
Ecore
X
X
X
X
X
X
Element List (Tabular Editing)
X
X
X
X
X
X
Firebird Repositories
X
X
X
X
X
X
Gantt Charts
X
X
X
X
X
X
GML 3.3
X
X
X
X
X
X
Hand Drawn Mode
X
X
X
X
X
X
Kanban Diagrams
X
X
X
X
X
X
Learning Center
X
X
X
X
X
X
Metadata/Repository
Advanced Search
Mind Mapping
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
New Report Templates
X
X
X
X
X
X
NIEM
X
X
X
X
X
X
OMG XMI
X
X
X
X
X
X
Profile Authoring Helpers
X
X
X
X
X
X
Project Gantt View
X
X
X
X
X
X
PDF Report Generation
X
X
X
X
X
X
Personal Tasks View
X
X
X
X
X
X
Profile/Metamodel Extensibility
X
X
X
X
X
X
Project Tasks
X
X
X
X
X
X
Relationship (Traceability) Matrix
X
X
X
X
X
X
Relationship Matrix Textual Matrix
X
X
X
X
X
X
Report Generation: HTML and Rich Text
Report Customization: WYSIWYG Template Editor
(for Rich-Tex Reports)
Requirements Management
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
Risk, Task and Image Objects
X
X
X
X
X
X
RTF Reporting API
X
X
X
X
X
X
Save Diagrams as PDF
X
X
X
X
X
X
Shape, Scripts/Customization
X
X
X
X
X
X
SOMF 2.1
X
X
X
X
X
X
Specification Manager
X
X
X
X
X
X
Statechart Editor
X
X
X
X
X
X
Test Managment
X
X
X
X
X
X
Version Control Integration
X
X
X
X
X
X
Version Control TFS, 2010, 2012 Support
X
X
X
X
X
X
Working Sets
X
X
X
X
X
X
XMI Import and Export (2.1, 1.2, 1.1, 1.0)
X
X
X
X
X
X
Allocated Work
X
X
X
X
X
ArcGIS
X
X
X
X
X
Business Process Simulation ***
X
X
X
X
X
Cloud Connectivity
X
X
X
X
X
Code Engineering
X
X
X
X
X
Database Engineering
X
X
X
X
X
Debug using JDWP protocol
X
X
X
X
X
Debug & Visualize Applications
X
X
X
X
X
Execution Analyzer Menu
X
X
X
X
X
GML 3.2.1
X
X
X
X
X
MDG Technologies (Create)*
X
X
X
X
X
Model Driven Architecture (MDA)
X
X
X
X
X
Project Discussion Forum
X
X
X
X
X
Replicate .EAP Projects
X
X
X
X
X
Reverse Engineer Binaries (Java, .NET)
X
X
X
X
X
Reverse engineer user defined lanuages
X
X
X
X
X
Testpoints for VB.NET
X
X
X
X
X
Shared Models
X
X
X
X
X
Test Points
X
X
X
X
X
Win 32 User Interface Designs
X
X
X
X
X
WSDL Engineering
XML Schema (XSD)
Engineering
Audit Model Changes
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
Baseline Diff/Merge
X
X
X
X
DBMS Repository **
X
X
X
X
Debugging of Jscript,
VBScript and JavaScript
Element discussions
X
X
X
X
X
X
X
X
Floating Edition Available
X
X
X
X
Gap Analysis
X
X
X
X
Lazy Load
X
X
X
X
Model Mail
X
X
X
X
Project Calendar
X
X
X
X
Reusable Asset Service
X
X
X
X
Scripting Jscript, VBScript and Javascript
X
X
X
X
Security (Role-based)
X
X
X
X
Simulation of Object Instances
X
X
X
X
Task Allocation
X
X
X
X
TOGAF Gap Analysis
X
X
X
X
User Interface Simulation
X
X
X
X
WAN Optimize
X
X
X
X
BPEL Generation from BPMN diagrams
X
X
BPEL 2.0 Generation
X
X
BMPN Simulation
X
X
Business Rules Compose
X
X
Pomůžeme vám vybrat nejvhodnější edici Enterprice Architect pro Vaše potřeby.
Máte možnost volby z následujících šesti edicí Ultimate, Systems Engineering, Business & Software Engineering,
Corporate a Desktop. Funkcionality pro každou s edicí naleznete níže.
EDICE
Typ licence
Ultimate
Systems Engineering
Business &
Software Engineering
Corporate
Professional
Desktop
Normal
Float
Normal
Float
Normal
Float
Normal
Float
Normal
Normal
Koupit nyní
Koupit nyní
Koupit nyní
Koupit nyní
Koupit nyní
Koupit nyní
Koupit nyní
Koupit nyní
Koupit nyní
Koupit nyní
X
X
X
X
X
Ada 2005 Code Engineering
X
X
Code Generation for State Machine
X
X
Real-Time, HDL Code Engineering and Profiles
X
X
SysML 1.3, 1.2, 1.1
X
X
SysML Parametric Mode Simulation
X
X
AUTOSAR
X
X
X
X
X
X
Common Property Dialog
X
X
X
X
X
X
Default Document Handler
X
X
X
X
X
X
Diagram Theme/Visual Style
X
X
X
X
X
X
Navigation Bar
X
X
X
X
X
X
Package Menu
X
X
X
X
X
X
Portals Window
Project Management, Maintenance
and Testing Windows
Start Page
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
Total User Interface Themeing
X
X
X
X
X
X
Wireframes
X
X
X
X
X
X
BPMN XML
X
X
X
X
X
Schema Composer
X
X
X
X
X
XSLT Debugge
X
X
X
X
X
Visual Studio / Eclipse Links
X
X
X
X
X
XMI Merge using Baseline Merg sets
X
X
X
X
X
Database Engineering Toolse
X
X
X
X
XML and XSD Editing and Validation
X
X
X
X
Visual Studio Link
X
X
X
X
X
Eclipse Link
X
X
X
X
X
UPDM
X
X
X
Visual Studio 2005/2008 Integraton
X
X
X
Eclipse Integration
X
X
X
Zachman
X
TOGAF
X
DDS
X
X
SysML
X
X
DOORS Link
X
MDG Integration for Microsoft OFFICE
X
X
X
* Samostatný prodej technologie MDG může vyžadovat přidanou licenci
** Podporovány DBMS včetně SSQL Server, MySQL, Oracle, PostgreSQL,Progress OpenEdge, MSDE, Adaptive Server Anywhere
*** Podpora manuální simulace je obsažena v edici "Professional", podpora automatické simulace je obsažena v edici " Corporate" a vyšší.
Included MDG Products
X
Math Support built into Script Engines
Nové funkce v Enterprise Architect 12
Funkcionalita
Executable Code Generation
from Behavioral Models

Podobné dokumenty

Integrační nástroje a jejich vazba k CASE a modelování vůbec

Integrační nástroje a jejich vazba k CASE a modelování vůbec • snižuje personální náklady prostřednictvím automatizace procesů, • snižuje náklady na podporu aplikací jejich přesunem na EAI platformu, • snižuje množství chyb v komunikaci mezi systémy a náklad...

Více

Hygienicko-epidemiologický řád

Hygienicko-epidemiologický řád 9. Manipulace s odpadovým materiálem .......................................................................... 11 10. Ošetření úrazů a evidence, (bezpečnostní opatření) ..............................

Více

Katarína Lukačová_Una clase interaktiva

Katarína Lukačová_Una clase interaktiva menos es más - máx. 2 aplicaciones (tipo diferente) al mismo tiempo

Více

Unified Modeling Language Součásti UML

Unified Modeling Language Součásti UML dnes verze 2.0 (vývoj stále nedokončen) Standardní notace OMG podpora velkých firem (Microsoft, IBM, Oracle, HP…) popisuje struktury popisuje chování

Více

Využití CASE ve vývojářské firmě

Využití CASE ve vývojářské firmě Pre CASE – podporují tvorbu globální strategie. Upper CASE – podporují plánování, specifikaci požadavků, modelování organizace podniku a globální analýzu IS. Hlavním úkolem nástroje je analýza orga...

Více

ZÁKLADNÍ METODY V PROJEKTOVÉM ŘÍZENÍ

ZÁKLADNÍ METODY V PROJEKTOVÉM ŘÍZENÍ diagram“, podle svého hlavního propagátora H. L. Gantta (1861–1919), amerického strojního inženýra a konzultanta managementu, který jej od roku 1910 začal zavádět v Americe. Nicméně původním autore...

Více

Integrace bez hranic

Integrace bez hranic Za největší přínos i-Pension 24×7 lze považovat flexibilitu, se kterou dokážeme přizpůsobovat vzhled a chování aplikace novým požadavkům uživatelů. Další nespornou výhodou je centrální správa verzí...

Více

Automatizace byznys pravidel může akcelerovat i váš byznys

Automatizace byznys pravidel může akcelerovat i váš byznys Termín automatizace nutně evokuje i využití nějaké podpůrné softwarové technologie. Výběr nebo srovnávání technologií BRMS (Business Rules Management System) tedy pravidlových systémů je mimo rámec...

Více

Žádnej Ležér, [email protected], 2012, Praha

Žádnej Ležér, Workshop@y, 2012, Praha amatérských a nedělních malířů vytvářejí jakýsi druhý život malby. Existuje za hranicemi světa, který sdílíme, za zrcadlem naší sociální a institucionální sítě, paralelně k ní a přesto téměř bez do...

Více