HR15N/17N (SP45N/50N) Operating Manual

Komentáře

Transkript

HR15N/17N (SP45N/50N) Operating Manual
Heightrider
[email protected]
.com
Provozní a bezpečnostní pokyny
MODEL SÉRIE HR15N & HR17N
M50347/09
Niftylift Limited
Fingle Drive
Stonebridge
Milton Keynes
MK13 0ER
England
www.niftylift.com
e-mail: [email protected]
Tel: +44 (0)1908 223456
Fax: +44 (0)1908 312733
Height Rider/Série SP
Provozní a bezpečnostní pokyny
Obsah
1
ÚVOD A VŠEOBECNÉ INFORMACE
1.1
1.2
1.3
1.4
1.5
1.6
2
Vybalování
Příprava k použití
Rozvrhy bezpečnostní kontroly před provozem
Nápisy, štítky a instalace
Požadavky na točivý moment
12
12
13-14
15-16
17
Prvky řídícího obvodu
Pozemní ovládání
Ovládání z plošiny
Ovladače řízení
Vážící systém klece
Baterie a nabíjení
Přeprava, odtah, zvedání jeřábem, uskladnění a příprava k provozu
18-20
21-22
23-26
27
28-31
32-34
35-37
NOUZOVÉ OVLÁDAČE
5.1
5.2
5.3
5.4
6
7-10
10
10
11
PROVOZ
4.1
4.2
4.3
4.4
4.5
4.6
4.7
5
Povinná opatření
Omezení prostředím
Hluk a vibrace
Záznam testů
PŘÍPRAVA A KONTROLA
3.1
3.2
3.3
3.4
3.5
4
2
3
3
4
5
6
BEZPEČNOST
2.1
2.2
2.3
2.4
3
Úvod
Rozsah
Úvod k „Height Rider“ série s vlastním pohonem (SP)
Všeobecné specifikace
Označení
ES Prohlášení o shodě (Typické)
STRANA
Všeobecně
Nouzové postupy - Nezpůsobilost operátora
Nouzové postupy - Porucha stroje
Oznámení incidentu
38
38
38
38
ODPOVĚDNOSTI
6.1
6.2
6.3
Czech – 12/12
Změna ve vlastnictví
Příručka odpovědností (Pouze pro USA)
Inspekce/ Kontrolní seznam oprav
39
39
40-41
1
Height Rider/Série SP
Provozní a bezpečnostní pokyny
1
Úvod a všeobecné informace
1.1
ÚVOD
Účelem návodů je poskytnout zákazníkovi příslušné pokyny o bezpečnosti, provozu a údržbě, které jsou
nezbytné ke správnému ovládání stroje.
Všechny informace uvedené v návodech musí být před obsluhou stroje PŘEČTENY a musí jim být zcela
POROZUMĚNO. TYTO NÁVODY JSOU VELMI DŮLEŽITÉ POMŮCKY - vždy je uchovávejte v
blízkosti stroje.
Výrobce nemá přímou kontrolu nad použitím stroje a dodržování příslušných bezpečnostních
postupů je zodpovědností uživatele a jeho provozního personálu.
Všechny informace v těchto návodech jsou založeny na používání stroje v patřičných provozních
podmínkách. Úprava nebo změna na stroji je přísně zakázána.
Jeden z nejdůležitějších faktů k zapamatování je to, že jakýkoliv stroj je bezpečný do takové míry, do
jaké jsou bezpeční ti, kteří jej ovládají.
NEBEZPEČÍ, VAROVÁNÍ, POZOR, DŮLEŽITÉ, POKYNY A UPOZORNĚNÍ
Tyto pokyny, ať se vyskytují v návodu, nebo na stroji, jsou definovány následovně:
NEBEZPEČÍ:
Pokud nejsou pokyny správně dodržovány, může s velkou pravděpodobností dojít k
vážnému zranění, nebo smrti personálu.
VAROVÁNÍ NEBO POZOR: Pokud nejsou pokyny správně dodržovány, může pravděpodobně dojít k
vážnému zranění, nebo smrti personálu.
SYMBOL „BEZPEČNOSTNÍ VÝSTRAHA“ JE POUŽÍVÁN JAKO UPOZORNĚNÍ NA
MOŽNÁ RIZIKA, KTERÁ KDYŽ BUDOU IGNOROVÁNA, MOHOU ZPŮSOBIT
VÁŽNÉ PORANĚNÍ, NEBO SMRT.
DŮLEŽITÉ A POKYNY: Označují postupy nezbytné k bezpečné obsluze a k předcházení poškození, nebo
zničení stroje.
UPOZORNĚNÍ: Označuje všeobecná bezpečnostní pravidla, nebo postupy, vztahující se ke stroji.
Majitel/uživatel je odpovědný za znalost a dodržování všech příslušných pravidel, nařízení, zákonů a
dalších požadavků, týkajících se bezpečného používání stroje.
2
Czech – 12/12
Height Rider/Série SP
Provozní a bezpečnostní pokyny
1.2
ROZSAH
Tento návod k použití obsahuje všechny nezbytné informace, nutné ke správné obsluze stroje Niftylift
Height Rider 15N anebo 17N (SP45 ANEBO SP50N v USA), poháněného elektrickým (DC), naftovým (D)
motorem, anebo jejich kombinací.
Další technické informace, diagramy elektronického obvodu a specifické pokyny ke všem údržbářským
pracím, které mohou být vykonány pouze odborně vyškoleným personálem, jsou uvedeny v připojené
příručce Údržba a náhradní díly Vašeho modelu Niftylift Height Rider.
1.3
ÚVOD K „HEIGHT RIDER“ SÉRIE S VLASTNÍM POHONEM (SP)
Zaznamenejte si prosím, že během dodání k tisku byly všechny zde uvedené informace, zobrazení, detaily
a popisy platné. Niftylift má právo změnit, upravit, nebo zdokonalit své výrobky a není povinen tyto úpravy
nainstalovat na dříve vyrobené stroje.
Pokud po přečtení návodu vyžadujete více informací, neváhejte nás kontaktovat.
Niftylift Ltd, Fingle Drive, Stonebridge, Milton Keynes MK13 0ER, Great Britain
Tel: +44 (0) 1908 223456
Fax: +44 (0) 1908 312733
Niftylift Inc, 32 Concourse Way, Greer, SC 29651 USA
Tel: +01 864 968 8881
Fax: +01 864 968 8836
Nifty Pty Ltd, 11 Kennington Drive, Tomago, NSW 2322, Australia
Tel: +61 (0) 2 4964 9765
Fax: +61 (0) 2 4964 9714
Poháněna z plošiny je Niftylift Height Rider 15N anebo 17N (SP45N ANEBO SP50N) mimořádně
všestranná kloubová ramenová zvedací plošina jedinečného a jednoduchého provedení. HR17N je
schopna přesunout dva pracovníky a jejich nářadí do výšky 17.23m (56ft 6in), nebo dosáhnout rozsahu
9.6m (31ft 6in). HR15N je schopna přesunout dva pracovníky a jejich nářadí do výšky 15.53m (51ft), nebo
dosáhnout rozsahu 9.6m (31ft 6in).
Ramena jsou připevněna poháněným mechanismem otočným o 360 o na pevné úzké základně s malým
otočným kruhem, který zajišťuje výborné manévrovací schopnosti a maximální výkon.
Vysoko trakční pneumatiky a výkonné hydraulické motory kol zajišťují vynikající výkon s možností užití
vysoké rychlosti s rameny v úložné pozici. Automatické brzdění a zvukové alarmy, aktivované
čtyřstupňovým (HR15N) nebo třístupňovým (HR17N) čidlem náklonu pomáhají varovat a zabraňovat
obsluze v práci ve výškách v nebezpečném terénu.
Jednoduchý, plně hydraulický ovládací systém zaručuje plynulý, spolehlivý pohyb plošiny a maximální
spolehlivost i v nejnepříznivějších podmínkách.
Mezi modely patří následující:
E: - DC ELEKTRICKÝ
D: - NAFTA
Czech – 12/12
DE: - DUÁLNÍ (NAFTOVÝ & BATERIE)
LPG: - PROPÁN PLYN
3
Height Rider/Série SP
Provozní a bezpečnostní pokyny
1.4
VŠEOBECNÉ SPECIFIKACE
CHARAKTERISTIKY
MAXIMÁLNÍ VÝŠKA - PROVOZNÍ
MAXIMÁLNÍ VÝŠKA - PLOŠINA
HR15N (SP45N)
HR17N (SP50N)
15.53m
17.23m
51ft
56ft 6in
13.53m
15.23m
44ft 5in
50ft
MAXIMÁLNÍ DOSAH
9.60m
31ft 6in
MAXIMÁLNÍ VÝŠKA - ULOŽENÍ
2.1m
6ft 11in
MAXIMÁLNÍ ŠÍŘKA
1.50m
4ft 11in
MAXIMÁLNÍ DÉLKA - ULOŽENÍ
5.00m
16ft 5in
MAXIMÁLNÍ VÝKONNOST (Evropa)
225kg (500lbs)
ROZVOR
1.95m
6ft 6in
POLOMĚR ZATÁČENÍ - VNĚJŠÍ
4.40m
14ft 5in
OTÁČENÍ VĚŽE
3550
ROTAČNÍ PŘEVIS ZADNÍ ČÁSTI
VĚŽE
Nula
CESTOVNÍ RYCHLOST
0-2.5mph
0-4kph
ROZMĚRY PLOŠINY
1.50m x 0.70m
5ft x 2ft 4in
OVLÁDÁNÍ
Proporcionální elektrická kontrola nad hydraulickou
HYDRAULICKÝ TLAK
200 Barů
PNEUMATIKY
Pevné, volitelně bez označení
STOUPAVOST
25%
MINIMÁLNÍ HRUBÁ VÁHA
VOZIDLA
MAXIMÁLNÍ TLAK NA PŮDU
ZDROJ ENERGIE
6680kg
14700lbs
7200kg
15900lbs
0.119kN/cm2
24958lbs/ft2
0.128kN/cm2
26817lbs/ft2
E (Elektrická) modely - 8 x 6V 350 AH baterie
D (Nafta) modely - Kubota 722
DE (Nafta a Baterie) – Nafta Duální-energie
4
Czech – 12/12
Height Rider/Série SP
Provozní a bezpečnostní pokyny
1.5
OZNAČENÍ (ŠTÍTEK PRO VELKOU BRITÁNII)
Výrobní štítek je připevněn během výroby k Ramenu 1 každého stroje Niftylift. Ujistěte se
prosím, že jsou všechny části vyražené a čitelné.
Czech – 12/12
5
Height Rider/Série SP
Provozní a bezpečnostní pokyny
1.6
6
ES PROHLÁŠENÍ O SHODĚ (typické)
Czech – 12/12
Height Rider/Série SP
Provozní a bezpečnostní pokyny
2
Bezpečnost
2.1
POVINNÁ OPATŘENÍ
Při obsluze stroje Niftylift je nejdůležitější vaše bezpečnost. K plnému posouzení všech vlastností provozu
stroje je potřeba zajistit, aby všichni pracovníci obsluhující stroj PŘEČETLI a zcela POROZUMĚLI
odpovídajícímu návodu, který zahrnuje provoz, údržbu a opravy stroje. V případě pochybností o kterémkoliv
bodu návodu se spojte s místním obchodním zástupcem, nebo s Niftylift Ltd.
Před použitím stroje Niftylift podrobně zkontrolujte, zda nedošlo k poškození nebo deformaci některého
z hlavních prvků. Prohlédněte ovládací systém zda neuniká hydraulika, zda nejsou poškozené hadice,
kabely, nebo uvolněné kryty elektrických částí. V žádném případě nepoužívejte poškozený nebo vadný stroj
- před použitím plošiny odstraňte všechny závady. V případě pochybností se spojte s místním obchodním
zástupcem nebo s Niftylift Ltd (adresa je uvedena na předním obale).
VÝROBCE NEMÁ PŘÍMOU KONTROLU NAD POUŽITÍM A UPOTŘEBENÍM
STROJE. PROTO JE DODRŽOVÁNÍ SPRÁVNÝCH BEZPEČNOSTNÍCH
POSTUPŮ ODPOVĚDNOSTÍ UŽIVATELE A JEHO OBSLUHUJÍCÍHO
PERSONÁLU.
NEPOROZUMĚNÍ
A
NEDODRŽOVÁNÍ
VŠECH
BEZPEČNOSTNÍCH PŘEDPISŮ MŮŽE ZPŮSOBIT VÁŽNÉ ZRANĚNÍ NEBO
SMRT.
2.1.1
Niftylift je oprávněn obsluhovat pouze školený personál.
2.1.2
Niftylift obsluhujte pouze podle Bezpečnostních & provozních pokynů výrobce pro daný model.
2.1.3
Každý den před uvedením do provozu a před každou směnou musí být na stroji provedena vizuální kontrola
a funkční zkouška. Zkoušky zahrnují provozní a nouzové ovládače, bezpečnostní zařízení, osobní ochranné
prostředky, včetně ochranných zařízení před pádem, úniky vzduchových, hydraulických a palivových
systémů, spoje kabelového a instalačního vedení, uvolněné a chybějící části, pneumatiky a kola, štítky,
nápisy, upozornění a Návod k použití a udržování bezpečnosti, ochranná zařízení a systémy ochranného
zábradlí a všechny ostatní prvky, specifikované výrobcem.
2.1.4
Všechny problémy nebo závady, které mají vliv na bezpečnost provozu musí být opraveny před použitím
plošiny a se zvláštním zřetelem k bezpečnostním prvkům. Čísla a podrobnosti o bezpečnostních prvcích
jsou uvedeny v Příručce částí. V případě pochybností se spojte s Niftylift Ltd (podrobnosti jsou uvedeny na
straně 3). Zajistěte kola klíny před každou údržbou, kdy dochází k rozpojení převodovky jak je
popsáno v části 4.7.2.
2.1.5
Vždy se ujistěte, že všechny varovné štítky, pokyny, nápisy, kontrolní značení a Bezpečnostní příručky jsou
neporušené a jasně čitelné. Pokud je potřebujete vyměnit, spojte se s místním obchodním zástupcem, nebo
s Niftylift. Vždy dodržujte bezpečnostní a provozní instrukce na štítcích.
2.1.6
Neměňte, neupravujte a nevypínejte ovládače, bezpečnostní zařízení, blokovací spínače, ani jiné části
stroje.
2.1.7
Před použitím a během provozu stroje Niftylift musí uživatel zkontrolovat pracovní plochu pro možná rizika,
jako jsou nerovné spády, jámy, díry, hrboly, překážky, sutiny, překážky na povrchu a nad hlavou, vedení
vysokého napětí, vítr a počasí, neoprávněné osoby a všechny jiné možné nebezpečné podmínky.
Czech – 12/12
7
Height Rider/Série SP
Provozní a bezpečnostní pokyny
2.1.8
Nikdy nepřekračujte maximální nosnost plošiny, která je uvedena na štítcích a na sériové destičce stroje.
2.1.9
Niftylift provozujte pouze na pevné, rovné ploše.
2.1.10
Nikdy neumisťujte žádnou část stroje Niftylift do vzdálenosti menší než 4,0m, (12ft) od elektrického vedení
nebo vodiče, který nepřekračuje 66kV. (Minimální rozpětí 125m) Jiné vzdálenosti pro vyšší napětí a jiná
rozpětí jsou uvedeny v NZECP 34:1993.
TENTO STROJ NENÍ IZOLOVANÝ.
Máte li pochybnosti, spojte se s příslušnými oprávněnými orgány.
2.1.11
Při vstupu na plošinu zkontrolujte zda je ochranní vstupní tyč uzavřená.
2.1.12
Používání schváleného bezpečnostního pásu a závěsného lana, ochranné přilby a vhodného ochranného
oděvu povinné. Připevněte bezpečnostní pás k příslušným jistícím bodům na plošině a neodpojujte jej,
dokud plošinu ve složené pozici neopustíte.
2.1.13
Na plošině vždy stůjte. Nepokoušejte se zvýšit svoji výšku nebo dosah vyšplháním
se na zábradlí plošiny, nebo na jiný objekt. STŮJTE NOHAMA NA PODLAZE
PLOŠINY. Nesedejte, nestůjte a nešplhejte na ochranné zábradlí, příčník, nebo na
spojky ramen. Na stroji Niftylift by mělo být zakázáno používat desky, žebříky a
jiné zařízení k dosažení vyšší výšky, nebo dosahu.
2.1.14
Nepoužívejte vyrovnávací systém plošiny k umělému zvýšení přesahu plošiny. Nikdy nepoužívejte desky
anebo žebříky na plošině ke stejným účelům.
2.1.15
Nepoužívejte plošinu ke zvedání převislých, nebo objemných předmětů, které přesahují maximální
výkonnost plošiny, nebo které mohou zvýšit větrné zatížení plošiny (např. vývěsné tabule atd.).
2.1.16
Niftylift nesmí být provozován z umístění na nákladním automobilu, vlečném vozu, železničním vozu,
plovoucí lodi, lešení a podobném zařízení bez předchozího písemného povolení Niftylift ve Velké Británii.
2.1.17
Před spuštěním anebo otáčením plošiny vždy zkontrolujte, že v prostoru pod a kolem plošiny není personál
ani překážky. Zvýšená pozornost je potřebná při otáčení v prostorech, kde je možný provoz. Použijte
zábrany k nasměrování provozu anebo zabránění přístupu ke stroji.
2.1.18
Nebezpečná jízda a dovádění na a v okolí stroje není dovoleno.
2.1.19
Jsou-li na místě jiná pohybující se zařízení anebo vozidla, je potřebné přijmout zvláštní opatření k dodržení
místních předpisů anebo bezpečnostních norem pracoviště. Musí se použít výstrahy, jako například
návěští, lana k ohrazení prostoru, blikající světla anebo zábrany.
2.1.20
Před a po dobu řízení, když se plošina zvedá, obsluha musí mít jasný výhled na jízdní dráhu, dbát na
bezpečnou vzdálenost od překážek, sutin, skluzů, výmolů, propadlin, svahů a jiných rizik, aby zajistila
bezpečnou cestu. Dodržujte bezpečnou vzdálenost od nadzemních překážek.
2.1.21
Za jakýchkoli jízdních podmínek musí obsluha omezit jízdní rychlost dle podmínek pozemního povrchu,
hustoty silničního provozu, viditelnosti, sklonu svahu, rozmístění personálu a jiných rizikových faktorů, jež
by mohly způsobit srážku nebo zranění personálu.
8
Czech – 12/12
Height Rider/Série SP
Provozní a bezpečnostní pokyny
2.1.22
Visutá plošina nesmí být provozována na strmých vozovkách, bočních svazích anebo krajnicích, jež
přesahují rozsahy, které určil pro visuté plošiny výrobce.
2.1.23
Povinností uživatele je zhodnotit riziko daného prostředí nebo pracoviště. Visuté plošiny pracující
v rizikových prostředích musí být schváleny a vhodné pro daný účel. (Viz. ANSI/NFPA 505-1987 kde je to
vhodné).
2.1.24
Obsluhující personál musí okamžitě nahlásit svému nadřízenému možná riziková pracoviště (prostředí),
která se vyskytnou během obsluhy.
2.2.25
Má-li obsluha podezření na poruchu stroje Niftylift, na nebezpečí anebo možné rizikové podmínky,
související s nosností, stanoveným použitím anebo bezpečným provozem, musí přerušit provoz stroje
a požadovat další informace vzhledem k bezpečnému provozu od vedení, majitele, prodejce anebo výrobce
před dalším provozem stroje.
2.1.26
Obsluhující personál musí okamžitě ohlásit svému nadřízenému všechny problémy nebo závady na stroji,
které se objeví během obsluhy. Všechny nedostatky a závady, které mají vliv na bezpečný provoz musí být
před dalším použitím opraveny.
2.1.27
Rameno a plošina stroje Niftylift nesmí být používány ke zvedání kol nad zem.
2.1.28
Niftylift nesmí být používán jako jeřáb.
2.1.29
Niftylift nesmí být umístěn proti jinému objektu k upevnění plošiny.
2.1.30
Opatrnost musí být věnována tomu, aby se provazy, elektrické šňůry a hadice na visuté plošině
nezamotaly.
2.1.31
Baterie musí být dobíjeny v dobře větrané místnosti bez otevřeného ohně, jisker a jiných rizik, které mohou
způsobit výbuch. Během dobíjení se uvolňuje vysoce výbušný vodíkový plyn.
2.1.32
Při kontrole hladin elektrolytu musí být dobře chráněny oči, pokožka a oděv. Kyselina v bateriích je silně
leptavá a proto doporučujeme ochranné brýle a oděv.
2.1.33
Jestliže se plošina nebo zvedací systém zachytí, zasekne, nebo je mu jinak zabráněno v normálním pohybu
vedlejší konstrukcí nebo jinou překážkou tak, že zpětný pohyb plošinu neuvolní, musí před pokusem o
uvolnění plošiny ze země všechen personál bezpečně opustit plošinu.
2.1.34
Pokud není stroj používán, vždy správně uložte ramena. NIKDY NENECHÁVEJTE
KLÍČ VE STROJI, i když jej opustíte jen na chvíli. Na svahu vždy zajistěte kola
špalky.
2.1.35
Czech – 12/12
Během naplňování benzínové nádrže musí být vypnut motor. Čerpání paliva musí probíhat v dobře
větraném prostoru bez volného ohně, jisker a jiných rizik, která mohou způsobit požár nebo výbuch.
VÝPARY BENZÍNU, KAPALNÉHO PROPANU A NAFTY JSOU HOŘLAVÉ.
9
Height Rider/Série SP
Provozní a bezpečnostní pokyny
2.1.36
NIKDY NESTARTUJE NIFTYLIFT POKUD CÍTÍTE BENZÍN, KAPALNÝ
PROPAN, NEBO NAFTU. TATO PALIVA JSOU VYSOCE HOŘLAVÁ.
2.1.37
Obsluha musí zajistit prostředky zabraňující používání stroje neoprávněnými osobami.
2.1.38
Nikdy neodstraňujte nic, co by mohlo ovlivnit stabilitu stroje, jako například baterie, kryty, motory,
pneumatiky a zátěže.
2.2
OMEZENÍ PROSTŘEDÍM
Pokud není zvláště stanoveno jinak, zařízení může pouze krátkodobě pracovat v extrémních teplotách jako
např. mrazáky a studené sklady, s ohledem na zkráceni životnosti baterií.. Pro elektrické kabely a
komponenty, rozsah teplot musí být v rozmezí od -5°C to 60°C.
Činnost stroje je omezena při vysokých teplotách díky chladícím požadavkům motorů a hydraulického oleje.
Teploty chladící směsi musí být v rozmezí od -37°C do 110°C (při 50% směsi vody a nemrznoucí směsi).
Teplota oleje nesmí přesahovat rozmezí od –23°C do 93°C.
Doporučená provozní teplota strojů je v rozmezí od - 5°C do +40°C. Pokud je stroj určen pro práci v
teplotách vymykajících se těmto rozmezím, spojte se prosím s Niftylift LTD.
Prodloužený provoz v prašném prostředí se nedoporučuje a vyžaduje častější čištění. Všechen prach,
nečistoty, nánosy soli, přebytek oleje a maziva musí být také odstraněny. Nánosy barvy nebo asfaltu,
zvláště na nápisech a štítcích musí být také odstraněny.
Všechny standardní stroje Niftylift jsou navrženy pro rychlost větru 12,5 m/s, což se rovná 45kph / 28mph
anebo stupni 6 na Beaufortově stupnici. Niftylift se nesmí používat při síle větru přesahujícím tuto hranici a
v případě pochybností obsluhujícího personálu o síle větru by měl být provoz okamžitě zastaven do té doby,
než je určeno, že se rychlost větru snížila na bezpečný stupeň.
NEPOUŽÍVEJTE NIFTYLIFT V BOUŘÍCH S BLESKY.
2.3
HLUK A VIBRACE
Vzduchem se přenášející hluk Height Rider zařízení nepřekračuje 79dB(A), měřeno v kolmé vzdálenosti
4m, při stejných průběžných testových podmínkách A-váženého akustického tlaku. Toto bylo založeno na
testu se strojem s naftovým pohonem s plným zatížením motoru a se zátěží. Všechny ostatní modely
vykazují o mnoho nižší hlučnost než je tento údaj a v závislosti na druhu pohonu. Při běžném provozu
nepřesáhne úroveň vibrací, kterým je obsluha vystavena, váženou efektivní hodnotu zrychlení 2,5 m/s2.
10
Czech – 12/12
Height Rider/Série SP
Provozní a bezpečnostní pokyny
2.4
ZÁZNAM TESTŮ
Všechny modely strojů Niftylift jsou podrobeny zevrubnému „typovému testu“, který napodobuje všechny
kombinace bezpečného pracovního zatížení (SWL), přetížení, ventilaci, nečinnost a tažnou sílu
k ohodnocení různých kritérií stability. Stroje s vlastním pohonem jsou také podrobeny obrubníkovým a
brzdným zkouškám k uspokojení přídavných požadavků na stabilitu v „horších případech“.
Každý stroj je poté vystaven testu statického přetížení na rovném povrchu se 150% SWL, který překračuje
požadavky EN280 na MEWP s motorovým pohonem. Stroje s vlastním pohonem jsou také testovány při
maximálním pracovním úhlu plus 0.5º se zkušebním nákladem 125% SWL. Nakonec je u všech strojů
provedena funkční zkouška se 110% SWL.
U všech bezpečnostních zařízení je kontrolována správná činnost, provozní rychlosti jsou porovnány se
standardními údaji a zda dynamické funkce zajišťují, že jsou všechny akcelerační a zpomalovací síly
v přípustných mezích. Všechny zjištěné závady jsou odstraněny a zaznamenány před povolením vstupu
stroje do provozu.
Czech – 12/12
11
Height Rider/Série SP
Provozní a bezpečnostní pokyny
3
Příprava a kontrola
3.1
VYBALOVÁNÍ
Jelikož výrobce nemá přímou kontrolu nad dodáváním a přepravou žádného stroje Niftylift, je zajištění
celistvosti stroje během přepravy a vyhotovení před-provozní zprávy před dodáním visuté plošiny do
provozu kvalifikovaným technikem, odpovědností obchodního zástupce, majitele, nebo pronajimatele.
A)
Odstraňte všechny provazy, řemeny a řetězy, které upevňovaly visutou plošinu během přepravy.
B)
Zajistěte, aby rampa, nakládací dok anebo zdvižný vozík byly schopny visutou plošinu udržet anebo
zvednout.
C)
Před převzetím vysokozdvižné plošiny zajistěte, aby si obsluha přečetla a byla plně srozuměna s
celou příručkou. Viz. příslušný oddíl k upřesnění provozních instrukcí.
***Před uvedením stroje do provozu vyhotovte před-provozní zprávu.
3.2
PŘÍPRAVA K POUŽITÍ
I když výrobce stroje Niftylift vyvinul veškeré úsilí k tomu, aby byl stroj dodán v bezpečném a provozu
schopném stavu, musí být ještě před uvedením visuté plošiny do provozu provedena systematická kontrola.
TOTO NENÍ ŽÁDOST, JE TO POVINNOST
Jako pomůcku použijte přiložený Před-provozní seznam, který musí být vyplněn po dodání/převzetí stroje.
Před vyplněním Před-provozního seznamu musí uživatel přečíst a zcela porozumět obsahu Příručky pro
provoz, bezpečnost a údržbu.
VAROVÁNÍ - NEOBSLUHUJTE POTENCIONÁLNĚ VADNÝ ANEBO
PORUCHOVÝ STROJ. PŘED UVEDENÍM STROJE DO PROVOZU ODSTRAŇTE
A OPRAVTE VŠECHNY ZÁVADY.
12
Czech – 12/12
Height Rider/Série SP
Provozní a bezpečnostní pokyny
3.3
ROZVRHY BEZPEČNOSTNÍ KONTROLY PŘED PROVOZEM
Každý den před použitím a na začátku každé směny visutou plošinu prohlédněte a proveďte funkční
zkoušky, které zahrnují následující úkony:
3.3.1
3.3.2
Czech – 12/12
DENNÍ BEZPEČNOSTNÍ KONTROLY
1)
Zkontrolujte, zda jsou všechny štítky (nálepky) na místě a čitelné.
2)
Vizuálně zkontrolujte stroj na přítomnost poškozených, nebo uvolněných prvků.
3)
Zkontrolujte, zda jsou baterie nabité (Více informací je uvedeno v části 4.6).
4)
Zkontrolujte hladinu paliva (lze-li uplatnit).
5)
Zkontrolujte, zda jsou stříšky/kryty a chrániče na místě a zabezpečené.
6)
Zkontrolujte, zda je klidový spínač ramene funkční (Lze-li uplatnit).
7)
Zkontrolujte, zda jsou ovládací páky zabezpečené a snadno fungují.
8)
Zkontrolujte, zda provozní tlačítka a tlačítka nouzového zastavení správně fungují.
9)
Zkontrolujte funkčnost nouzového ručního čerpadla.
10)
Prohlédněte všechny hydraulické hadice a spojky a jejich možná poškození a úniky.
11)
Zkontrolujte, zda jsou čepy plošiny a jejich otočné šrouby zabezpečené.
12)
Zkontrolujte, zda poplašné zařízení náklonu funguje správně (Při sklonu 30 (HR17N), 40 (HR15N) a
více má poplachové zařízení znít a pohon má být zastaven.)
13)
Zkontrolujte fungování vážícího systému klece (pokud přítomen). Viz. část 4.5.3 pro testovací a
ověřovací proceduru.
TÝDENNÍ BEZPEČNOSTNÍ KONTROLY
1)
Zkontrolujte poškození a opotřebení pneumatik a kol.
2)
Zkontrolujte hladinu kapaliny v bateriích a specifickou váhu (po nabití) a všeobecný stav.
3)
Zkontrolujte hladinu hydraulického oleje, ISO stupeň 22 (Evropa), stupeň 32 (zbytek světa).
4)
Zkontrolujte vzduchový filtr motoru a pokud nutno vyčistěte nebo vyměňte.
5)
Zkontrolujte poškození nebo chybějící díly systému hadic.
13
Height Rider/Série SP
Provozní a bezpečnostní pokyny
3.3.3
3.3.4
14
MĚSÍČNÍ BEZPEČNOSTNÍ KONTROLY
1)
Zkontrolujte hladinu motorového oleje (lze-li uplatnit).
2)
Zkontrolujte matice kol (točivý moment 110ft lbs / 150Nm).
3)
Zkontrolujte, zda je otočný šnek správně zajištěn a správně zapadá. Vyčistěte a namažte.
4)
Zkontrolujte propojení tažní tyče.
5)
Zkontrolujte funkčnost a opotřebení brzd.
6)
Zkontrolujte palivovou nádrž na možné poškození nebo prosakování.
7)
Zkontrolujte vložky teleskopického ramene a nylonové čepy (pokud vhodné).
8)
Každé tři měsíce zkontrolujte a ověřte kalibraci vážícího systému klece. Viz. část 4.5.4 kde je
uvedený kalibrační postup.
9)
Každých šest měsíců proveďte celkovou kontrolu v souladu s „Předpisy pro zvedání a zvedací
zařízení“ (LOLER) 1998, Předpis (9)(3)(a).
ROČNÍ BEZPEČNOSTNÍ KONTROLY
1)
Zkontrolujte, zda jsou všechny čepy a jejich západky zajištěné.
2)
Zkontrolujte přítomnost prasklin a silně zrezivělých ploch na ramenech a podvozku.
3)
Vyměňte hydraulický olej a olejové filtry.
4)
Zkontrolujte opotřebení pouzder na přední hlavě kol.
5)
Zkontrolujte, zda jsou otočné kroužkové spoje zajištěné (točivý moment 220 ft lbs. 300Nm).
Czech – 12/12
Height Rider/Série SP
Provozní a bezpečnostní pokyny
3.4
NÁPISY, ŠTÍTKY & INSTALACE (Velká Británie)
POLOŽKA
POPIS
ČÍSLO
MN.
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
18
“Niftylift.com”
Body bezpečnostního pásu
Ochrana hlavy
Všeobecné varování
"Pokud je E-Stop vypnuté“
Hydraulický olej
Bezpečné pracovní zatížení 225kg
Varování vstupu klece
“Když zazní alarm nachýlení”
Místo upevnění
Celkové pohmoždění
Směr jízdy
Lisovaný sériový štítek
Odblokování převodovky
Izolátor baterie
Nestoupat
Logo
Nifty HR15N
Nifty HR17N
Trip - Stiskněte pro nové nastavení
"Pokud je nožní spínač vypnutý“
Heightrider 15N
Heightrider 17N
Stabilita komponentu
“Zvedněte Flyboom (Rameno)”
Ovládání plošiny
Varovné pásky
Denní bezpečnostní kontroly
Bodové zatížení
HR15N
HR17N
Varování nabíječe baterie
Varování nafta
Všeobecné oznámení HR’s
Ovládání základny
Hladina hydraulického oleje
Návod k obsluze
Manuální ruční čerpadlo
Soft Stop varování
Varování přetížení klece
Hluk - varování
Zásuvka dobíjení baterií
P14390
P14883
P14921
P21970
P14864
P14415
P17328
P18335
P14868
P14958
P14782
P14784
P15383
P19180
P18600
P14785
P14606
P15166
P19056
P14884
P14607
P15165
P19708
P19442
P18336 nebo P22454
N/A
P14908
P20709
P20710
P14904
P14414
P18870
P18337
P14676
P14892
P14811
P17460
P18848
P17124
P19699
1
2
1
2
2
1
1
1
2
3
4
1
1
2
1
5
2
2
1
2
2
2
1
1
1
A/R
1
4
4
1
1
1
1
1
1
1
1
2
1
1
19
20
21
23
24
25
26
27
28
29
31
34
36
39
41
42
46
47
48
52
Czech – 12/12
15
Height Rider/Série SP
Provozní a bezpečnostní pokyny
16
Czech – 12/12
Height Rider/Série SP
Provozní a bezpečnostní pokyny
3.5
POŽADAVKY NA TOČIVÝ MOMENT
ŠROUB KVALITA/VELIKOST
Utahovací točivý moment ve ft lbs (Nm)
Stupeň
Czech – 12/12
8.8
10.9
M6
7.0
(10)
10
(14)
M8
19
(25)
26
(35)
M 10
36
(49)
51
(69)
M 12
63
(86)
89
(120)
M 14
99
(135)
140
(190)
M 16
155
(210)
218
(295)
M 18
214
(290)
300
(405)
MATICE KOL
110ft lbs
150Nm
MATICE MOTORU KOL
99ft lbs
135Nm
OTOČNÉ KROUŽ. SPOJE
220ft lbs
300Nm
17
Height Rider/Série SP
Provozní a bezpečnostní pokyny
4
Provoz
4.1
PRVKY ŘÍDÍCÍHO OBVODU
4.1.1
HLAVNÍ ŘÍDÍCÍ PANEL: - Hlavní řídící panel je umístěn v hlavním elektrickém boxu vlevo pod ochranným
krytem hlavního rámu. TPZ (Tištěný Panel Zapojení) obsahuje všechna relé potřebná k řízení provozu
stroje. Řídící panely jsou stejné u všech modelů a obsahují funkce, které nemusíte u Vašeho stroje
potřebovat. Nedílnou součástí boxu jsou termální vypínače, jejichž funkce jsou popsány v pozdější části
návodu. (Viz 4.1.14) Účelem hlavního řídícího panelu je interpretovat signály přijaté ze dvou řídících stanic
a dávat patřičné impulsy k pohybům stroje.
4.1.2
HLAVNÍ ŘÍDÍCÍ PANEL: - Vedle hlavního řídícího panelu je připevněná ke stejné konzole i pozemní řídící
stanice. Za tlačítky pozemní řídící stanice je základní řídící panel. TPZ obsahuje všechna relé potřebná
k řízení pozemních operací stroje. Účelem pozemního řídícího panelu je generovat všechny signály
potřebné k provozování stroje. Tyto signály jsou poté zasílány do hlavního řídícího panelu.
4.1.3
ŘÍDÍCÍ PANEL PLOŠINY: - Řídící panel plošiny je umístěn na plošině. Za tlačítky plošiny je řídící panel
plošiny. Tento TPZ obsahuje všechna relé potřebná k řízení funkcí plošiny stroje. Účelem řídícího panelu
plošiny je generovat všechny signály potřebné k provozování stroje. Tyto signály jsou poté zasílány do
hlavního řídícího panelu.
4.1.4
VÝSTRAŽNÁ SIGNALIZACE NAKLONĚNÍ: - Výstražnou signalizaci naklonění tvoří pevné čidlo,
monitorující naklonění stroje. Čidlo je připevněno k hlavnímu rámu za krytem hlavních řídících panelů.
Přímo kontroluje BRV (uvolňovací ventil brzd) a během provozu plošiny, t.j. ramena zvednuta a sklon
přesahuje nastavený limit, vyřadí z činnosti pohon stroje a rozezní alarm. Provoz plošiny není ovlivněn a
obsluha může po zastavení a uložení stroje obnovit pohon. Poté je možné zajet zpět na rovný povrch a plně
obnovit provoz stroje.
4.1.5
ZVUKOVÉ ZAŘÍZENÍ: - Vedle řídící skříňky základny je umístěno malé elektrické zvukové zařízení piezo,
které během provozu stroje vysílá přerušovaný alarm. Stisknutím zeleného tlačítka „ovládání výkonu", nebo
sešlápnutím nožního spínače na plošině (pokud je ve vybavení) se alarm nabudí. Slouží k varování
personálu, že je stroj v provozu.
4.1.6
KLAKSON: -Na horní straně řídící skříňky je také upevněn klakson,který má několik funkcí: Za prvé může
sloužit jako manuální upozornění stisknutím knoflíku „Horn-siréna" na řídící pozici plošiny. Za druhé je
zařízením, které zní nepřetržitě při přílišném sklonu se zvednutými rameny, zjištěném čidlem alarmu
naklonění. Za třetí zazní když zasvítí varovné světlo při nedostatečném množství paliva. A konečně je
napojen k ovládacímu systému baterie tak, že při dosažení nízkého stupně nabití klakson začne
napodobovat "pulsování" D.C. motorů a tak dále upozorní obsluhu aby stroj nabila.
18
Czech – 12/12
Height Rider/Série SP
Provozní a bezpečnostní pokyny
4.1.7
ŘÍDÍCÍ VENTIL POHONU (ŘVP):- Řídící ventil pohonu sestává z několika komponentů, které se přímo
podílí na hydraulickém zásobení motorů kol. Nejdůležitější jsou řídící ventily pohonu, které elektricky mění
hydraulické ovládání motorů ze sériového na paralelní tok, nebo naopak. Tato řídící funkce je k dispozici
pouze když jsou ramena skloněna a umožňuje obsluze volbu mezi jízdou "Hi" (rychle) nebo "Lo" (pomalu).
Jízda "Hi" je rychlá, ale při nízké stoupavosti, "Lo" umožňuje lepší stoupavost ale při nížší rychlosti. Jízda
"Lo" se používá při stoupání do svahů a při jemných nastaveních stroje.
4.1.8
VENTIL PRO OVLÁDÁNÍ BRZD (VOB):- V řídícím ventilu pohybu je také solenoidní vypouštěcí ventil,
který řídí funkci brzdy stroje. Aby se stroj pohyboval, musí být tento ventil pod proudem. Bez proudu
nemohou motory kol vytvořit točivý moment a parkovací brzdy zůstanou zablokované. Stisknutím tlačítka
"Power Control" (elektrický vypínač) (nebo sešlápnutím pedálu na plošině) začne VOB fungovat. Pokud
čidlo naklonění zjistí přílišný sklon se zvednutými rameny, proud do VOB je přerušen a tím se stroj izoluje.
(Ve stejnou chvíli se tón klaksonu změní ve stálý a upozorňuje tak na vzniklou situaci).
4.1.9
VYPÍNAČ RAMEN: - Vypínač je umístěn na kloubovém spojení a je udržován v činnosti zvednutím
kteréhokoliv ramene. Kontroluje činnost čidla výstražné signalizace naklonění a funkci ovládání rychlosti.
Pokud jsou ramena složena, čidlo výstražné signalizace je zablokováno a stroj tak může překonávat svahy
s vyšším sklonem než je povolený pracovní sklon bez vyloučení pohonu. Zároveň je možná jízda "Hi" a lze
přidat plyn a jet rychleji u těch strojů, které jsou na to vybaveny. Čidlo výstražné signalizace náklonu se
aktivuje při zvednutých ramenech, je možný jen pomalý provoz a povolena pouze jízda "Lo". Tyto řídící
funkce jsou velmi důležité pro bezpečnost stroje a obsluhy stroje. Za žádných okolností nesmí být tyto
řídící funkce přemostěny nebo vyřazeny.
4.1.10
SPRÁVA BATERIE: -Stav baterie je neustále monitorován kontrolním obvodem, takže při snížení výkonu
na 20% plného nabití, začne obvod stavu baterie „omezovat“ příkon do hydraulických pohonných sekcí.
Tato funkce způsobí střídavé vypínání a zapínání, čímž signalizuje obsluze, že je potřebné dobití. Ve
stejném okamžiku začne klakson přerušovaně znít a upozorňovat na stav nabití. Baterie je v této situaci
dostatečně nabitá a stačí k odjezdu do nejbližšího servisu. Ignoruje-li obslužný personál varování o vybití
baterií, „přerušování“ bude pokračovat až do úplného zastavení stroje. Tehdy je nutné okamžité nabíjení.
V žádném případě nesmí stroj zůstat bez nabitých baterií, v krátké době může dojít k vážnému poškození
baterií.
4.1.11
IZOLÁTORY BATERIÍ: - Rukojeť k vypnutí baterií je umístěna pod hlavním ochranným krytem. Ovládání
stroje a elektrické obvody se od baterií odpojují zatažením za rukojeť, která také přeruší proud do řídícího
boxu TPZ. Za běžného provozu by se měl k odpojení stroje použít hlavní vypínač a rukojeť baterie pouze
v nouzových případech při zkratu, nebo při pravidelné údržbě.
4.1.12
PROVOZNÍ PŘEPÍNAČ: - U strojů s více možnostmi pohonu je jednou z funkcí na řídící stanici plošiny
provozní přepínač. Tento klíčový přepínač umožňuje volbu některého z pohonů, např. z dieselu na baterii,
nebo z benzinu na baterii a vice-versa. Na jiných strojích slouží stejný přepínač k zapnutí-vypnutí "On-Off".
Czech – 12/12
19
Height Rider/Série SP
Provozní a bezpečnostní pokyny
4.1.13
DIESELOVÝ MOTOR: - Všeobecně se používá motor Kubota 722 s dvojitým čerpadlem a nainstalovanými
čerpadlovými ovládacími ventily (jeden na každou část) a jednodílným pojistným ventilem na zadním
čerpadle. Takové seskupení umožňuje dvou rychlostní provoz, přidání plynu a automatické odlehčení při
najíždění na rampu.
4.1.14
POJISTKY A SPÍNAČE SPOUŠTECÍHO OKRUHU: Rozvodná deska
V hlavním boxu 225A pojistka.
Dvojitá rozvodná deska
125A Pojistka, v pojistkové skříňce.
225A Pojistka, v pojistkové skříňce.
10A Jistič, v pojistkové skříňce.
Nabíječ baterie (Euro)
20A Pojistka
Nabíječ baterie (UK)
32A Pojistka
20A Pojistka
Hlavní řídící box
1A Jistič
10A Jistič
4.1.15
20
KONZOLA KONTROLY NÁKLADU - SiOPSTM (pokud přítomen): Stroj je vybaven nákladovou
konzolou klece, která monitoruje, zda byla obsluha zatlačena, nebo spadla na konzolu. Pokud je tlak na
přední část konzoly větší, než předem nastavená hodnota, nožní spínač je z bezpečnostních důvodů
vyřazen z činnosti a sníží se tak možnost náhodné operace ovládacích prvků klece. Více informací je
uvedeno v části 4.3.3.
Czech – 12/12
Height Rider/Série SP
Provozní a bezpečnostní pokyny
4.2
POZEMNÍ OVLÁDÁNÍ
4.2.1
POKYNY K POZEMNÍMU OVLÁDÁNÍ
(Pozemní ovládání)
1 Ovládá srovnávání plošiny
Vlevo pro Vpřed **
Vpravo pro Zpět **
2 Ovládá Flyboom (Rameno)
Nahoru pro Nahoru
Dolů pro Dolů
3 Ovládá teleskop
Nahoru pro dovnitř
Dolů pro ven
4 Ovládá zvedání ramen
Nahoru pro Nahoru
Dolů pro Dolů
5 Ovládá horní rameno
Nahoru pro Nahoru
Dolů pro Dolů
6 Zajišťuje otáčení
Vlevo pro vlevo
Vpravo pro Vpravo
7 Nouzové zastavení
Stiskněte
provozu
8 Klíčový spínač základny
Proti směru HR pro základnu
Ve směru HR pro plošinu.
9 Zelené tlačítko pohonu
Stiskněte a držte pro pohon
Uvolněte
provozu
pro
zastavení Otočte pro
provozu
pro
zahájení
zastavení
10 Indikátor přetížení klece
** Srovnávání plošiny je funkční jen pokud jsou ramena dolů.
Czech – 12/12
21
Height Rider/Série SP
Provozní a bezpečnostní pokyny
4.2.2
PROVOZ
PŘED PROVOZEM VŽDY ZAHŘEJTE MOTOR.
VŠECHNY MODELY
1
2)
3)
4)
Ujistěte se, že jsou vypnuta všechna červená tlačítka nouzového zastavení.
Otočte klíčový spínač ve stanici pozemního ovládání na „Ground“ (plně proti směru HR).
Pro provoz na baterie, postupte ke kroku 8).
Pro provoz na naftu, postupte ke kroku 5).
MODELY S NAFTOVÝM MOTOREM NEBO MOTOREM S DUÁLNÍM NAPÁJENÍM
5)
6)
7)
Otočte přepínač volby pohonu na plošině do polohy Engine (úplně ve směru HR). K nastartování
studeného motoru postupte ke kroku 6), k nastartování teplého motoru postupte ke kroku 7).
STUDENÝ MOTOR - zapněte hlavní spínač zážehu (umístěn pod centrálním krytem) na pozici
předehřátí (Glow) (proti směru HR). To umožní žhavicím svíčkám předehřát systém. Podržte po
dobu 3-5 sekund a otočte klíčem na pozici Start (úplně ve směru HR) a motor se zapne.
TEPLÝ MOTOR: - zapněte hlavní spínač zážehu (umístněn pod centrálním krytem) na pozici Start
(ve směru HR) a motor se zapne.
Poznámka: Pokud naftový motor neběží, HR15N/17N automaticky zapojí předem nastavený prvotní zdroj
energie (většinou baterii).
VŠECHNY MODELY
8)
9)
10)
11)
Stiskněte a přidržte zelené tlačítko pohonu na ovládací skříni základny.
Zvolte funkci a obsluhujte příslušné kolébkové spínače podle návodu k použití a v souladu s
bezpečnostními předpisy výrobce.
Pro návrat k řízení na plošině, otočte klíčový spínač ovládače základny do pozice Platform (plošina)
(úplně ve směru HR).
Pokud není stroj používán, vraťte jej do úložné pozice, otočte klíčový spínač ovládače základny do
střední pozice Off, vyjměte klíč a zabezpečte kola klíny.
Poznámka: Pokud naftový motor neběží, HR15N/17N automaticky zapojí předem nastavený prvotní zdroj
energie (většinou baterii).
NOUZOVÉ POSTUPY
1)
2)
3)
4)
22
Stisknutím červeného tlačítka nouzového zastavení zastavíte všechny funkce.
Obsluhuje ventily pro nouzové klesání umístěné pod hlavním řídícím panelem na základním rámu.
Ty musí být buď zasunuty nebo vysunuty v závislosti na požadovaném směru jízdy. Uvnitř panelu
jsou příslušné nápisy s instrukcemi ke kontrolkám.
S příslušným zasunutým nebo vysunutým ventilem manipuluje ruční čerpadlo, které je uvnitř
stejného panelu.
Pokud se ruční pumpa zablokuje, zkontrolujte, zda je napojení ramen na DCV otevřeno. (Viz. část
5.3)
Czech – 12/12
Height Rider/Série SP
Provozní a bezpečnostní pokyny
4.3
OVLÁDÁNÍ Z PLOŠINY
4.3.1
POKYNY K OVLÁDÁNÍ Z PLOŠINY
* Pohonné funkce na HR17N jsou funkční jen pokud je teleskopické rameno ůplně vtažené.
** Srovnávání plošiny je funkční jen pokud jsou ramena dolů.
1
Rychlost pohonu
Proti směru HR pro Pomalu *
Ve směru HR pro Rychle *
2
Přepínač volby pohonu
Proti směru HR pro Baterii
Ve směru HR pro Motor
3
Klakson
Stiskněte & přidržte dokud nezazní
4
Rotace plošiny
Vpravo pro Proti směru HR
Vlevo pro Ve směru HR
5
otáček motoru
Proti směru HR pro½ otáčky
(sklon)
Ve směru HR pro max otáčky
Ve směru HR pro Start
6
Nastartování motoru
Proti směru HR pro Glow (žhavení)
7
Digitální měřidlo
Viz diagram na straně 24
8
Indikátor přetížení klece
9
Srovnávání klece
Nahoru pro Vpřed **
Dolů pro Zpět **
10 Nouzové zastavení
Stiskněte pro zastavení stroje
11 Zelené tlačítko pohonu
Stlačte a přidržte pro aktivaci stroje
12 Joystick
Uchopte ovládací páku a přidržte spouštěcí spínač umístěný vepředu.
Stroj se uvede do pohybu pomalým posunutím ovládací páky směrem od
neutrální pozice v žádaném směru. Řiďte pomocí palcového kolébkového
přepínače umístěného na horní straně ovládací páky.
13 Ovládá kloubová spojení Nahoru pro Nahoru
ramen
Czech – 12/12
(rovný povrch)
Otočte ve směru HR pro uvolnění
Dolů pro Dolů
14 Ovládá horní rameno
Nahoru pro Nahoru
Dolů pro Dolů
15 Ovládá otáčení
Vlevo pro vlevo
Vpravo pro Vpravo
16 Ovládá teleskop
Nahoru pro zasunutí Tel.
Dolů pro vysunutí Tel.
17 Ovládá Flyboom (Rameno)
Nahoru pro Nahoru
Dolů pro Dolů
23
Height Rider/Série SP
Provozní a bezpečnostní pokyny
MULTI-FUNKČNÍ DIGITÁLNÍ MĚŘIDLO
Měřidlo je umístěno na řídícím panelu klece a zajišťuje varovnou signalizaci pro celou řadu funkcí. Červená
výstražná světla vpravo označují nebezpečnou situaci a nutnost okamžitého zakročení; oranžová světla
vlevo jsou světla návěstní. Zobrazuje také úroveň nabití baterie nebo hladinu paliva během provozu stroje
a jakmile je uveden do provozu dieselový motor, automaticky přepne na hladinu paliva. Odvolejte se na
níže uvedený diagram.
24
Czech – 12/12
Height Rider/Série SP
Provozní a bezpečnostní pokyny
4.3.2
PROVOZ
NIKDY NESTARTUJE NIFTYLIFT, CÍTÍTE-LI BENZÍN, KAPALNÝ PROPAN, NEBO
NAFTU. TATO PALIVA JSOU HOŘLAVÁ.
PŘED OBSLUHOU STROJE NIFTYLIFT ZAJISTĚTE, ABY SI KAŽDÝ PERSONÁL
OBSLUHY PŘEČETL A ZCELA POROZUMĚL NÁVODU K POUŽITÍ. NEDODRŽENÍ
TOHOTO POŽADAVKU MŮŽE ZPŮSOBIT SMRT, NEBO VÁŽNÉ ZRANĚNÍ.
VŠECHNY MODELY
1
2)
3)
Ujistěte se, že jsou vypnuta všechna červená tlačítka nouzového zastavení.
Otočte klíčový spínač ve stanici pozemního ovládání na Platform (plošina) (plně proti směru HR).
Pro provoz na baterie, postupte ke kroku 8).
4)
Pro provoz na naftu, postupte ke kroku 5).
MODELY S NAFTOVÝM MOTOREM NEBO MOTOREM S DUÁLNÍM NAPÁJENÍM
5)
6)
7)
Otočte přepínač volby pohonu na plošině do polohy Engine (úplně ve směru HR). K nastartování
studeného motoru postupte ke kroku 6), k nastartování teplého motoru postupte ke kroku 7).
STUDENÝ MOTOR: - otočte spínač zážehu motoru (na řídící skříňce plošiny) na pozici Glow
(žhavení) (proti směru HR). To umožní žhavicím svíčkám předehřát systém. Podržte po dobu 3-5
sekund a otočte přepínač na pozici Start (úplně ve směru HR) a motor se zapne.
TEPLÝ MOTOR: - zapněte hlavní spínač zážehu (na řídící skříňce plošiny) na pozici Start (ve směru
HR) a motor se zapne.
Poznámka: Pokud naftový motor neběží, HR15N/17N automaticky zapojí předem nastavený prvotní zdroj
energie (většinou baterii).
VŠECHNY MODELY
8)
9)
10)
11)
Sešlápněte nožní spínač nebo stiskněte a přidržte zelené tlačítko pohonu na řídící skříňce plošiny.
Zvolte funkci a obsluhujte příslušné přepínače (páky) podle návodu k použití a v souladu s
bezpečnostními předpisy výrobce.
Pro návrat k řízení na základně otočte klíčový spínač ovládače základny do pozice Base (základna)
(úplně proti směru HR).
Pokud není stroj používán, vraťte ramena do úložné pozice. Otočte klíčový přepínač na pozemní
řídící stanici do střední pozice Off, vyjměte klíč a zabezpečte kola klíny.
Poznámka: Pokud naftový motor neběží, HR15N/17N automaticky zapojí předem nastavený prvotní zdroj
energie (většinou baterii).
VŽDY ZAJISTĚTE, ABY BYLA VISUTÁ PLOŠINA NA PEVNÉM A ROVNÉM
POVRCHU A ABY NA PRACOVNÍ PLOŠE NEBYLY PŘEKÁŽKY NAD HLAVOU.
ZAPOJENÍ ČERVENÉHO TLAČÍTKA NOUZOVÉHO ZASTAVENÍ ZASTAVÍ MOTOR
A ELEKTRICKÝ OBVOD A ZABRÁNÍ PRŮBĚHU VŠECH FUNKCÍ.
Czech – 12/12
25
Height Rider/Série SP
Provozní a bezpečnostní pokyny
4.3.3
SiOPSTM - KONZOLA KONTROLY PŘÍTOMNOSTI NÁKLADU (pokud je ve vybavení)
PŘI PROVOZOVÁNÍ STROJE SI MUSÍ BÝT OBSLUHA VĚDOMA VŠECH
PŘEKÁŽEK NAD HLAVOU.
Stroj je vybaven konzolou kontroly přítomnosti nákladu v kleci, která monitoruje, zda byla obsluha
zatlačena, nebo spadla na konzolu. Pokud je tlak na konzolu větší, než předem nastavená hodnota, nožní
spínač je z bezpečnostních důvodů vyřazen z činnosti a sníží se tak možnost náhodné operace ovládacích
prvků klece.
Poznámka: Zelené tlačítko se po vyřazení činnosti nožního spínače rozsvítí, ale může se stále používat.
To umožní obsluze používat ovládací funkce klece a uvést stroj do bezpečné pozice.
Pro reset nožního spínače:
1)
Uvolněte náklad z čelní strany konzoly.
2)
Zajistěte, aby ovládací prvky klece byly v neutrální pozici a snadno dostupné.
3)
Zvedněte nohu a opět sešlápněte nožní spínač.
4)
Nožní spínač je teď aktivní a veškeré ovládání bylo obnoveno.
Poznámk.: Pokud byl aktivován systém SiOPSTM a nožní spínač se neresetuje během 15 sekund, pak
bude blikat modrá výstražná signálka (pokud je součástí vybavení, pak je umístěna vně kabiny) a bude znít
výstražné upozornění, dokud nebude nožní spínač resetován dle popisu výše.
26
Czech – 12/12
Height Rider/Série SP
Provozní a bezpečnostní pokyny
4.4
OVLADAČE ŘÍZENÍ
VYVÝŠENÝ NIFTYLIFT OBSLUHUJTE POUZE NA PEVNÉM, ROVNÉM POVRCHU
BEZ PŘEKÁŽEK A RIZIK NA ZEMI A NAD HLAVOU.
1)
Zkontrolujte, zda nejsou na zamýšlené dráze možná rizika, překážky a personál.
2)
Sešlápněte nožní spínač umístěn na podlaze plošiny (lze-li uplatnit).
3)
Voličem rychlosti pohonu na řídící stanici plošiny stanovte rychlost.
Pohon na plno (zajíc) - POSKYTUJE VYSOKOU RYCHLOST A NÍZKOU STOUPAVOST.
Nízká rychlost (želva) - POSKYTUJE NÍZKOU RYCHLOST A VYSOKOU STOUPAVOST.
Poznámka: * Pohonné funkce na HR17N jsou k dispozici jen pokud je teleskopické rameno v
pozici úplně vtažené. Plný pohon je možný pouze s uloženými rameny. HR15 nebo HR17N se vrátí
do nízkého pohonu vždy při zvednutí ramen. Rychlost pojezdu lze měnit pouze když je joystick v
neutrální pozici.
4)
Zvolte ovládací rychlostní páku z řídící skříňky plošiny.
A.
B.
Nahoru pro VPŘED
Dolů pro ZPĚT
Řízení je ovládáno tlačítkem kolébkového vypínače na horní části ovládací páky.
C.
C.
Levý pro VLEVO
Pravý pro VPRAVO
Klakson se aktivuje tlačítkem na přední straně ovládací páky a zvláštním tlačítkem na plošině pro
případ, kdy je ovládání pohonu a ramen vypnuto.
5)
Všechny ovládací páky reagují úměrně. Čím dále je páka posunuta od střední vypnuté pozice, tím
rychlejší bude funkce.
6)
Dosažení maximální rychlosti je možné pouze při zcela uložených ramenech a při poloze voliče
rychlosti pohonu v pozici HI.
7)
Při jízdě se zcela uloženými rameny je alarm náklonu přemostěn a Niftylift se může pohybovat i v
místech, kde svah přesahuje pracovní limit čtyř stupňů. Při běžném provozu není proto pohon
ovlivněn na svahu větším než čtyři stupně do té doby, než jsou ramena zvednuta. Poté bude pohon
zastaven a zazní alarm náklonu.
VŠECHNY STROJE NIFTYLIFT JSOU VYBAVENY ALARMEM NÁKLONU
NASTAVENÝM VE VÝROBĚ. PO NABUZENÍ ZTRATÍ NIFTYLIFT VÝKON K
POHONNÝM FUNKCÍM A JE AKTIVOVÁN ZVUKOVÝ ALARM.
DEAKTIVUJTE SNÍŽENÍM A ÚPLNÝM ULOŽENÍM RAMEN A UMÍSTĚNÍM
ZÁKLADNY NA PEVNÝ A ROVNÝ POVRCH.
KDYŽ ZNÍ ALARM – OKAMŽITĚ SJEĎTE DOLŮ A OPĚTOVNĚ VYROVNEJTE ZÁKLADNU ZAŘÍZENÍ.
Czech – 12/12
27
Height Rider/Série SP
Provozní a bezpečnostní pokyny
4.5
VÁŽÍCÍ SYSTÉM KLECE
4.5.1
MECHANICKÁ VERZE
Dostupné druhy strojů Niftylift jsou vybaveny mechanickými váhovými systémy klecí. Jsou sestaveny tak,
že snímají vertikální přetížení klece, které zastaví pohyb stroje. Další používání plošiny je dovoleno pouze
po odstranění přetížení. Operace musí být prováděna odpovědným způsobem, který vylučuje riziko.
Proto, pokud by bylo do klece přidáno osvětlení, zdivo, kachličky a pod., stroj by nefungoval. K obnovení
funkcí musí být příliš těžký náklad bezpečně odstraněn z koše tak, aby nedošlo ke zranění dole pracujícíh
osob.
Mechanický váhový systém klece pracuje na principu předpjaté pružiny, vypočítané k bezpečnému
pracovnímu zatížení klece. Příliš těžký náklad v kleci nutí pružinu k většímu stlačení a tento pohyb je
snímán jemným mikrospínačem. U „Zapnutého“ stroje tento pohyb nejdříve vyvolá zvukový alarm v kleci
a optické znamení na obou řídících pozicích (v kleci a na základně). Další odchylka způsobená zvýšením
nákladu slouží k přerušení řídícího obvodu stroje a k zastavení všech jeho pohybů.
Pokud nelze přetížený náklad z klece odstranit, musí být manévrování stroje vykonáváno ručním
čerpadlem. Při používání tohoto systému musí být vynaložena veškerá opatrnost a to zvláště tehdy, je-li
stroj přetížen; jakýkoliv pohyb, způsobující zvýšení dosahu stroje může způsobit nestabilitu. Se strojem se
musí manévrovat tak, aby se snížil dosah a poté výška, dokud není dosaženo bezpečné úrovně, která
umožní buď pracovníkovi sestoupit, nebo odstranit příliš těžký náklad.
4.5.2
FUNKCE
Systém přetížení klece je poháněn řídícím obvodem stroje a nefunguje při „Vypnutí“ stroje.
„Aktivace“ nouzového zastavení umožní „činnost“ systému pokud je některý z klíčových spínačů klece,
nebo základny „Zapnut“. Pokud je klec přetížena, řídící obvod na tento stav okamžitě upozorní zvukovým,
nebo optickým signálem. Stisknutí nouzového zastavení nebo otočení klíče do polohy „Vypnuto“ pouze
zastaví zvuk alarmu. Pokud není stroj „Vypnut“, alarm zní tak dlouho, dokud přetížení trvá.
Když je zjištěno přetížení, stisknutí zeleného tlačítka na základně, nebo v kleci nevyvolá odezvu z řídícího
obvodu. Stroj není možné uvést do provozu, dokud nebude přetížení odstraněno. Odstranění příliš
těžkého nákladu způsobem, který byl dříve popsán, automaticky resetuje systém a nevyžaduje další zásah
od pracovníka. Všechny funkce stroje budou obnoveny.
4.5.3
TESTOVÁNÍ
Před prací na plošině nejjednodušeji zjistíte fungování přetížení klece následujícím postupem: - Umístěte
dva pracovníky a větší množství nářadí, než je povolené do klece. (Typicky 40 kg) Alarm by měl zaznít
a všechny funkce by se měly zastavit. Snížení obsahu klece na bezpečný pracovní náklad by mělo zastavit
alarm a obnovit funkci stroje.
28
Czech – 12/12
Height Rider/Série SP
Provozní a bezpečnostní pokyny
4.5.4
KALIBRACE
Pokud je vyžadována přesnější kontrola systému, většinou při testování a k osvědčení, musí být k zajištění
přesnosti do klece umístěn pečlivě zvážený bezpečný pracovní náklad. Přidání 5kg váhy ke kterémukoliv
ze čtyř rohů klece by mělo rozezvučet alarm. V případě, že alarm nezazní pečlivě zkontrolujte, zda není
váhový mechanismus poškozený. Všechny části váhového mechanismu by se měly volně pohybovat
a kontrola by se měla zaměřit na poškození způsobená nárazem, která mohou z různých důvodů způsobit
vyřazení sestavy z provozu. Pokud se zdá, že mechanismus správně funguje, musí se zkontrolovat
seřízení mikrospínače snímajícího váhu. Seřízení musí být vykonáno odpovědným a kvalifikovaným
pracovníkem. Seřízení může být vykonáno pouze po schválení pracovníkem odpovědným za plošinu.
Když jsou nouzové vypínače zařízení „aktivované“ a klíč na základně anebo v kleci je přepnutý do polohy
„ON“, nejdřív zkontrolujte je li mikro-spínač vážení klece zabezpečen (1). V případě nebezpečí se v první
řadě musí uvolnit bezpečnostní šrouby, které připevňují stabilizační podpěru k opěrnému držáku. Pod ním
je pojistný šroub (2), jehož odšroubování umožní pohyb dolů. Napnutí vyvažovací pružiny může být nyní
uvolněno odšroubováním dvou maticových segmentů, které ji připevňují (3). S uvolněným pružinovým
zařízením přijde dolní držák klece do kontaktu s konstrukčním rámem klece a bude tak zajišťovat její pohyb.
To také umožní systému dosáhnout jeho maximální „doběh“ a kontrolu mikrospínače. Ujistěte se, že je
spínač zcela stisknut, upevněte
pojistné šrouby na spínači
a přesvědčte se, že je pojistný
šroub (2) našroubovaný tak, aby
se dotýkal spínače a zabránil
jakýkoliv další pohyb dolů.
Lehce naneste mazadlo na
podpůrné sestavy (WD40, nebo
podobné), důkladně promažte
sestavy
otočných
šroubů
a ložisek ke snížení hystereze
(t.j. závislosti na předchozím
stavu) v systému a k zajištění
maximální přesnosti. První
(horní) maticový segment může
být nyní posouván nahoru tak
daleko, aby pružina byla
částečně zatížená. Pokračujte
se seřizováním tak dlouho až
spínač ztratí kontakt s horním
držákem klece a přeruší tak
alarm. Druhý (spodní) maticový
segment přidržující seřizovací
šroub může být částečně utažen
a šroub tím zafixuje.
Přidáním 5 kg váhy se nyní může dokázat, že systém zjistí přetížení, rozezvučí alarm a zastaví stroj.
Citlivost sestavy způsobí krátké zaznění alarmu před vyřazením funkcí. Mechanismus by se měl seřídit tak,
aby umožnil znění alarmu a ztrátu funkcí v jeho 5 kg rozmezí. Poté řádně upevněte spodní maticový
segment (3).
Příliš těžký náklad může být poté odstraněn a správné funkce stroje zkontrolovány.
Czech – 12/12
29
Height Rider/Série SP
Provozní a bezpečnostní pokyny
4.5.5
INSPEKCE
Váhový systém klece je řízen detekčním panelem s tištěnými obvody, číslo dílu P16164. Tento PCB je
zapojen přímo k bezpečnostnímu mikrospínači a monitoruje funkci váhového systému klece. Dvě relé jsou
sestavena tak, že bezpečná funkce sestavy je umožněna pouze když jsou obě dvě v činnosti. Selhání
některého z nich vyvolá signál o chybě, který lze vidět na panelu s tištěným obvodem. Toto nastane, jestliže
po stisknutí zeleného tlačítka nezačne stroj fungovat, není signalizováno přetížení a v kleci není náklad. V
tomto případě otevřete tlačítkový box, nebo oddělte box obsahující PCB a zkontrolujte panel s tištěným
obvodem.
Na panelu jsou tři LED (diody emitující světlo), červená LD1 pro „Přetížení“, červená LD2 pro „Relé 1/2
selhalo“ a zelená LD3 pro „Aktivace stroje“. První označuje přetížení když je stroj „Zapnut“, druhá označuje
selhání relé při stisknutí zeleného tlačítka a třetí ukazuje aktivaci stroje po stisknutí zeleného tlačítka.
Signál selhání vznikne buď při selhání reakce relé na signál „bezpečné“ váhy klece z bezpečnostního
mikrospínače, a to buď při selhání cívky nebo kontaktů, nebo při spečení kontaktu svařováním. V obou
situacích je signál „aktivace“ blokován, nevysílá hlášení o chybě a nerozsvítí červenou LD2. Stroj v této
situaci nebude fungovat. Červený signál chyby LD2 vyžaduje výměnu panelu, protože relé se nedají opravit.
4.5.6
ÚDRŽBA
Váhový mechanismus klece sedí na přesném jehlovém ložisku, umožňujícím hladký chod bez třecích vlivů,
které nepotřebuje běžnou údržbu. Přesnost celé sestavy a zvláště hysteréze závisí na těchto prvcích.
Doporučuje se udržovat zařízení čisté a bez prachu; občasné použití WD40 na vnějších plochách by mělo
udržovat jeho pohyblivost a zabraňovat vnikání prachu a vlhkosti.
Hysteréze je množství nákladu které musí být odstraněno před tím, než resetování systému povolí
pokračování operace.
Sestava klece bude vyžadovat přísnější kontrolu, pokud je zařízení vystavováno vnějším nárazům, většinou
při manévrování strojem, nebo při couvání do pozice s přívěsy. Pokud některá část sestavy vykazuje
jakoukoliv deformaci, vyhledejte radu opravářského technika Niftylift. Fyzické poškození sestavy vyřadí
váhový systém klece, nebo ovlivní přesnost výsledku. V žádném případě nesmí být poškozený stroj
provozován bez předešlé podrobné prohlídky a kalibrace váhové sestavy.
Z tohoto důvodu se nedoporučuje zachycovat stroj při dopravě řemeny nebo řetězy procházejícími klecí,
nebo nad ní. To platí zvláště pro systém elektronického siloměru, který může být díky nadměrným vnějším
silám nastálo poškozen. I když lze mechanický systém stroje považovat za silnější, stejně velké reakční
síly mohou vzniknout použitím utahovacích pásů a podobných pomůcek a způsobit vážné deformace na
lehké části konstrukce klece. Při upínání stroje Niftylift k přepravě používejte pouze body určené k ukotvení
stroje. Nedodržení tohoto návodu může způsobit nepoužitelnost stroje a značné náklady na opravu
poškozených dílů.
30
Czech – 12/12
Height Rider/Série SP
Provozní a bezpečnostní pokyny
4.5.7
VÝMĚNA
Vyměňované díly musí být autentické díly Niftylift. Přesnost a funkce váhového systému klece závisí na
použití identických dílů. Spínač od jiného výrobce může způsobit opačný průběh kontaktu a vážně ovlivnit
funkci mechanismu. Stejně tak přesnost snímacího obvodu závisí na duplikaci průběhu kontaktu
v samotném spínači. Použití neshodujícího se dílu způsobí selhání váhového systému klece. V žádném
případě nesmíte dovolit provoz stroje s poškozenou váhovou sestavou klece.
Pokud máte pochybnosti o provozu nebo funkci Vašeho stroje, vždy si vyžádejte schéma zapojení
náležícího k sériovému číslu stroje. Na spodní části sériové destičky stroje je číslo; jedno z posledních
dvou vytištěných čísel je číslo elektrického obvodu stroje. (Číslo „D80000“, plus hned za ním stav vydání: /01;/02;/03; atd., viz Část 1.5)
Pokud máte pochybnosti, spojte se s Niftylift Service Department (Servisní oddělení) na telefonním čísle
(44) 01908 223456, Fax: 01908 227460.
Czech – 12/12
31
Height Rider/Série SP
Provozní a bezpečnostní pokyny
4.6
BATERIE A NABÍJENÍ
BATTERIE MUSÍ BÝT DOBÍJENY V DOBŘE VĚTRANÉM PROSTORU BEZ
OTEVŘENÉHO OHNĚ, JISKER A JINÝCH RIZIK, KTERÉ MOHOU ZPŮSOBIT
VÝBUCH. BĚHEM DOBÍJENÍ SE UVOLŇUJE VYSOCE VÝBUŠNÝ VODÍKOVÝ
PLYN.
1)
Dobíjejte baterie na konci každého pracovního dne, nebo směny.
(Poznámka: Úplné dobití trvá přibližně 12 hodin, což zahrnuje 8 hodin objemového nabíjení a 4
hodiny vyrovnávání).
2)
Zapojte nabíječku do vhodného zdroje 240 V, nebo 110 V AC (viz Omezení nabíjení). (Poznámka:
(Poznámka: používáte-li 240V, použijte vhodně dimenzovaný svodový jistič (ELCB) anebo zařízení
zbytkového proudu (RCD) v bodě napájení.)
3)
Povšimněte si indikátorů:
Oranžová AC kontrolka - Baterie se nabíjejí.
Oranžová kontrolka CHARGE (NABÍJENÍ) - Baterie se nabíjejí a jsou nabity na kapacitu 80 % a
100 %.
Zelená kontrolka FINISH (KONEC) - Baterie jsou plně nabity.
Červená kontrolka bliká – Chyba (viz ‘Omezení nabíjení’).
4)
Nabíječka se automaticky vypne po úplném nabití baterií. Pokud se stroj nepoužívá, doporučujeme
nabíječku přepojit k vhodnému zdroji napájení, aby byla baterie udržována v dobrém stavu.
Nabíječka bude sledovat a udržovat správnou úroveň náboje baterie.
V ŽÁDNÉM PŘÍPADĚ NESMÍ STROJ ZŮSTAT BEZ NABITÝCH BATERIÍ. V KRÁTKÉ
DOBĚ MŮŽE DOJÍT K VÁŽNÉMU POŠKOZENÍ BATERIÍ.
5)
Při nabíjení stroje lze využívat funkce výložníku. Se strojem nejezděte, abyste se vyhnuli poškození
kabelů atd. Při odpojování nabíječky nejprve vypněte napájení. Před odpojením nabíječky od zdroje
napájení se ujistěte, že jsou kontrolky LED zhasnuté.
Poznámka:
1)
Pokud je nabíječka připojena ke zdroji napájení krátce poté, kdy prošla úplným cyklem nabíjení, na
nabíječce se rozsvítí oranžová kontrolka střídavého napájení a poté okamžitě oranžová kontrolka
nabíjení. Nabíječka poté opět zrychleně zopakuje celý cyklus v závislosti na časovém rozdílu mezi
připojením, opětným zapojením a stupněm nabití baterie.
2)
32
Některé stroje jsou vybaveny systémem ovládání baterií, který trvale monitoruje stav baterií. Když se
baterie vybije na 20% své kapacity, systém začne „vypínat“ hydraulické zdroje. To způsobí vypínání
a zapínání systému pohon/rameno, čímž signalizuje obsluze, že je potřebné dobití. Je však
k dispozici dostatek energie k tomu, aby se obsluha dostala pomalou jízdou k nejbližšímu bodu
nabíjení.
Czech – 12/12
Height Rider/Série SP
Provozní a bezpečnostní pokyny
Ignoruje-li obslužný personál varování o vybití baterií, „vypínání“ motorů bude pokračovat až do úplného
zastavení. Tehdy je nutné okamžité nabíjení.
OMEZENÍ NABÍJENÍ
Digitální nabíječka: -110V zdroj musí být schopen výkonu 3.5kVA (32A); to znamená, že malý ruční
transformátor není schopen nasytit nabíječku.
Poznámka: výkon nabíječky poklesne , pokud je teplota vzduchu nižší než 0 °C nebo vyšší než 50 °C.
Poruchové stavy
Pokud se vyskytne porucha, spočítejte počet bliknutí mezi přestávkami a podívejte se do tabulky:
Stav červené LED
Příčina
Řešení
Jedno bliknutí
Vysoké napětí baterie
Zkontrolujte rozměr a stav baterie. Tato
závada se automaticky napraví po
nápravě stavu.
Dvě bliknutí
Nízké napětí baterie
Zkontrolujte rozměr a stav baterie. Tato
závada se automaticky napraví po
nápravě stavu.
Tři bliknutí
Odpojení nabíječky Způsobeno
tím, že baterie nedosahuje
požadovaného napětí.
Zkontrolujte zapojení.
Výkon nabíječky snížen z
důvodu vysoké okolní teploty.
Čtyři bliknutí
Nabíječku použijte při nižní okolní
teplotě.
Resetujte nabíječku (přerušte stř.
napájení na 15 sekund)
Zkontrolujte baterii(e): baterii
nebylo možné kapkově dobít na
minimální napětí.
Zkontrolujte na zkratované nebo
poškozené články
Pět bliknutí
Vysoká teplota. Nabíječka se
vypnula z důvodu vysoké vnitřní
teploty.
Zajistěte dostatečné proudění chladicího
vzduchu a resetujte nabíječku (přerušte
stř. napájení na 15 sekund)
Šest bliknutí
Vnitřní porucha nabíječky
Resetujte nabíječku (přerušte stř.
napájení na 15 sekund). Pokud porucha
přetrvává, vraťte na oddělení servisu.
Resetujte nabíječku (přerušte stř.
napájení na 15 sekund)
Je potřeba také věnovat pozornost použití prodlužovacích kabelů k napájení. Příliš dlouhé kabely od zdroje
k nabíječce způsobí značný pokles napětí a snížení výkonnosti nabíječky. Navíc hraje při přenášení
kapacity roli i nepřiměřená síla kabelového jádra, což opět vede ke snížení výkonnosti nabíječky. Obě tyto
příčiny mohou mít za následek přehřátí kabelu s následným nebezpečím požáru, zkratu, nebo poškození
samotných prvků.
Nabíječka vyžaduje minimální napětí baterií 1,5V na baterii (dohromady 3V pro 2 baterie, 6V pro 4 baterie a
12V pro 8 baterií). Je-li napětí pod těmito hodnotami, nebude nabíječka správně fungovat (Nabíječka neurčí
začátek nabíjení). Pokud baterie klesly na tak nízkou úroveň, musí se ze stroje vyndat a nabít individuálně
jinou nabíječkou až do úplného nabití. Toho se nejlépe dosáhne při velmi nízkých proudech tak, aby se
„obnovily“ baterie po možné sulfataci, t.j. pomocí „pomalé“ nabíječky. To může trvat několik hodin i dnů.
Pečlivé sledování růstu napětí baterie určí, kdy došlo k její obnově.
Czech – 12/12
33
Height Rider/Série SP
Provozní a bezpečnostní pokyny
DOPLŇOVÁNÍ
Během běžného provozu by měly být baterie zkontrolovány nejméně jednou za čtrnáct dnů k ohodnocení
hladiny elektrolytu. Při ukončování dobíjení dochází ke zplyňování, což způsobuje malý úbytek kyseliny
v baterii. Ten je možno podle potřeby doplnit destilovanou vodou. Při této kontrole je užitečné si všímat
nerovnováhy v hladinách kapaliny. Náznak vadného článku by mohl zvýšit ztrátu kyseliny v baterii, což by
potom vyžadovalo častější doplňování článku, nebo článků. Vadné články mohou uvolňovat přebytečný
vodík i během běžného provozu s následným rizikem výbuchu při vznícení. Všechny vadné baterie musí
být co nejrychleji vyměněny za baterie stejné velikosti a hodnocení.
Poznámka: BATERIE OBSAHUJÍ KYSELINU: - bezpečnostní brýle a rukavice (příslušné OOPP) se
MUSÍ při těchto kontrolách používat.
34
Czech – 12/12
Height Rider/Série SP
Provozní a bezpečnostní pokyny
4.7
PŘEPRAVA, ODTAH, ZVEDÁNÍ JEŘÁBEM, USKLADNĚNÍ A PŘÍPRAVA K
PROVOZU
4.7.1
PŘEPRAVA
Má-li se pracovní plošina přepravovat na delší vzdálenost, bez ohledu na to, zda jde o návěsovou plošinu,
plošinu na vozidle, samohybnou, nebo pásovou plošinu, je třeba si před připevněním upevňovacích
pomůcek na stroj nejdříve přečíst následující postup. Křížové zatížení je nejčastější příčinou problémů,
protože způsob nakládání není již pod kontrolou vlastního personálu. Zde popsaná doporučení musí být
poskytnuta přepravcům tak, aby celý transport probíhal bez nehod.
Czech – 12/12
•
Vždy se ujistěte, že nákladní vozidlo nebo tahač, který používáte k přepravě stroje Niftylift jej může
legálně přepravovat.
•
Při nakládání pomocí jeřábu je POVINNÉ použití pout a nosníku odpovídajících rozměrů se čtyřmi
smyčkami.
•
Nakládáte-li, nebo vykládáte ze strany vozidla, doporučuje se (pokud vhodné) použití vidlicových
přihrádek pro uchycení jedné z vidlic. Roztáhněte vidlice co nejvíce s přihlédnutím k nainstalovaným
dílům. Nikdy neupevňujte vidlice ani jeřáb pod ramena, ale zvedejte stroj pod osou anebo pod konci
náprav u samohybných strojů. Zajistěte, aby byl vysokozdvižný vozík přizpůsoben pro náklad.
•
Po umístění na přepravním vozidle použijte k zajištění stroje upevňovací pásy. Stroj by měl být umístěn
tak, aby se kolem něj umožnil snadný přístup během přepravy a aby se zajistilo, že sesouvání při
přepravě nezpůsobí styk s ostatním dopravovaným zbožím anebo samotným kontejnerem. Při přepravě
může nastat určitý pohyb konstrukce stroje a způsobit tření nebo jiné poškození.
•
Je-li stroj vybaven přepravným zařízením, jako je svorka ramene atd., musí být bezpečně
nainstalováno.
•
Důkladně zajistěte ramena pásem tak, aby se omezil jejich pohyb do stran. Při použití pásů nebo řetězů
musí být stroj zabalen tak, aby nedošlo k poškození konstrukce a nátěru. Pohyb pásů a řetězů se také
musí brát v úvahu.
•
Tam, kde má stroj určené body k přivázání, zvedání nebo zvedání vidlicemi, mohou být použity
k upevnění. Pokud na stroji nejsou, lze použít velkou konstrukci plošiny s přihlédnutím k řešení a funkci
vybrané plochy. Kde je to možné, použijte osu stroje, nebo systém náprav a aplikujte přes ně zajišťující
síly. Použití jedné plochy, jako je například výložník, nebo podpůrná deska stabilizátoru není vhodné.
Pokud nebyl díl určen ke snášení bočního zatížení, nepoužívejte jej.
•
V žádném případě nesmí být pásy nebo řetězy použity na ramenech, na podpůrné kostře klece, nebo
na kleci samotné. Pevnost nosné konstrukce není určena pro masivní síly, které jsou vyvinuty
upevňovacími řetězy nebo pásy. Může dojít k vážnému poškození kovových prvků a k deformaci
citlivých mechanismů, jako je vážící systém klece, který může být zcela zničen. Takové velké poškození
například elektronického siloměru by vyžadovalo jeho výměnu ještě před uvedením do provozu.
35
Height Rider/Série SP
Provozní a bezpečnostní pokyny
4.7.2
ODTAH
Pokud musí být v případě havárie Niftylift odtažen, musí být kola před začátkem jakékoliv následující
operace zaklíněna.
ODBLOKOVÁNÍ PŘEVODOVKY
Aby mohly být stroje HR15N nebo HR17N bezpečně odtaženy, musí být pohonný mechanismus
a parkovací brzdy vyřazeny z činnosti. Převodovky umístěné na nábojích zadních kol musí být následujícím
způsobem odpojeny;
4.7.3
1)
Odstraňte oba příchytné šrouby, které připevňují krycí disk ke středu náboje kola.
2)
Částečně našroubujte jeden z příchytných šroubů do konce středního odpojovacího kolíku a celý jej
vytáhněte. Ujistěte se, že otvor na kolíku je vidět.
3)
Umístěte disk krytu přes kolík a ujistěte se, že je disk usazený v otvoru kolíku. Upevněte zbývajícím
příchytným šroubem.
4)
Po odpojení převodovek může být Niftylift do krátké vzdálenosti odtažen – maximální rychlostí
5mph.
5)
Převodovky opět zapojíte opačným postupem podle výše uvedených instrukcí. Před usazením kolíku
na místo se ujistěte, že je převodový pohon připraven k zapojení. Pokud je to nutné, nadzvedněte
každé kolo & a lehce je otáčejte, aby se kolík usadil.
ZVEDÁNÍ JEŘÁBEM
1)
Dodržujte všechna omezení týkající se pásů a řemenů, která jsou uvedena v „Přeprava“. (4.7.1)
2)
Využíváte-li určené zvedací body, nikdy nepoužívejte „nárazové“ zatížení, t.j. zvedejte pomalu, aby
se před zvednutím zatížení vyrovnalo. Stejně tak nespouštějte stroj po zvedání.
3)
Bude-li stroj zvedán jeřábem, použijte určené zvedací body a řiďte se doporučením o příčných
trámech. Na požádání jsou k dispozici výkresy pro jednotlivé typy strojů. (Viz seznam uvedený
níže).
D80935
D81301
D80936
D80937
4.7.4
HR15N
HR17N
HR15 4x4
HR17 4x4
USKLADNĚNÍ
Pokud byl stroj uskladněn bez použití po jakoukoliv dobu, musí být důkladně zkontrolován a následovně
ošetřen:-
36
1)
Namažte všechna ložiska/kluzké plochy, šnekové převody atd.
2)
Zkontrolujte hladiny elektrolytů v bateriích, stav nabití, poškození, nečistoty atd. Nikdy nenechávejte
baterie nenabité. Nebude-li se plošina používat, příležitostné „doplňující“ dobití baterií vyrovná
úroveň nabití.
3)
Ponechte vypínač baterií v poloze „OFF“ aby se zabránilo jejich vybití únikem napětí.
4)
Pokud je stroj ponechán na svahu, zaklínujte kola k zabránění posunu.
Czech – 12/12
5)
4.7.5
Height Rider/Série SP
Provozní a bezpečnostní pokyny
Pokud je stroj ponechán venku v nepříznivém prostředí, zakryjte jej vhodným nepromokavým krytem
k zabránění opotřebení.
PŘÍPRAVA K PROVOZU
Každý den před použitím a na začátku každé směny stroj prohlédněte a proveďte funkční zkoušky, které
zahrnují následující úkony:
1)
Zkontrolujte všechny mazací body zda jsou dostatečně namazané mazivem, olejem atd.
2)
Zkontrolujte všechny závity za účelem hladkého provozu - zvláště sestupné ventily, brzdné
uvolňovací ventily atd.
3)
Zkontrolujte hladinu a množství oleje. Odstraňte všechny nečistoty - vodu atd.
4)
Zkontrolujte elektrolyt a nabití baterií.
5)
Zkontrolujte poškození a izolaci elektrických prvků.
6)
Pomocí ovládání ze země vykonejte celý provozní cyklus v souladu s Návodem k obsluze. Odstraňte
všechny závady.
7)
Zajistěte, aby všechny bezpečnostní prostředky a ovládací mechanismy fungovaly v souladu
s pokyny.
8)
Před provozem stroje a pokud to je nutné, proveďte zátěžovou zkoušku ke zjištění stability stroje.
9)
Po dokončení dlouhé přepravy stroje může být nutná další kontrola ke zjištění závad, které mohly
nastat díky transportu a které mohou ohrozit bezpečnost stroje. Před použitím stroje proveďte
inspekci P.D.I. Zaznamenejte všechny závady a okamžitě je odstraňte.
10)
Ponechá-li se stroj bez obsluhy po delší dobu je možné, že hydraulické vyrovnávání klece ztratí tlak.
Běžný provoz není v tomto případě možný, protože dochází ke značnému opoždění pohybu vpřed a
vzad při pohybu ramene. K obnovení správné funkce musí být klec plně vyrovnaná vpřed a vzad
pomocí vyrovnávací páky klece. Na kleci se během úkonu nesmí stát (t.j. obslužný personál stojí
vedle klece a obsluhuje páku a zelené tlačítko k pohybu klece). Personál musí být opatrný, aby se
nedostal mezi pohybující se klec a pevný objekt a musí zajistit nepřítomnost jiných osob v okolí
pohybující se klece. Po přesunutí systému v obou směrech by měla být funkce vyrovnávání klece
obnovena. Pokud se klec stále pohybuje v některém směru „trhaně“, naznačuje to přítomnost
vzduchu v systému. Opakujte celý postup dokud nejsou pohyby plynulé a bez přerušení. V případě
pochybností se obraťte na naše Servisní oddělení k poradě.
Niftylift Limited není odpovědný za škody způsobené během přepravy třetí stranou. Pečlivé dodržování
předepsaných postupů umožní předcházení problémů při přepravě. Opravy jsou finančně i časově
náročné. Vadný stroj, dopravený na pracoviště není dobrou reklamou pro náš výrobek, ohrožuje reputaci
podniku, našich obchodních zástupců a našich zákazníků. Odpovědnost za bezpečnou přepravu je v rukou
přepravce, nebo jeho zástupců.
Czech – 12/12
37
Height Rider/Série SP
Provozní a bezpečnostní pokyny
5
Nouzové ovládače
5.1
VŠEOBECNĚ
HLAVNÍ ČÁST POVINNOSTÍ OBSLUŽNÉHO PERSONÁLU JE KAŽDÝ DEN
, NEBO NA ZAČÁTKU KAŽDÉ SMĚNY KONTROLA NOUZOVÝCH OVLÁDAČŮ
Obsluha a všechen pozemní personál musí být dopodrobna obeznámeni s umístěním a obsluhou
nouzových ovládačů.
5.2
SELHÁNÍ OBSLUŽNÉHO PERSONÁLU
Otočte klíčový spínač ve stanici pozemního ovládání na ground (proti směru HR).
Manévrujte strojem pomocí pozemního ovládání tak, jak bylo uvedeno výše v části 4.2.
5.3
SELHÁNÍ STROJE
Při selhání veškeré dodávky energie do stroje může být použito ruční čerpadlo, které dodá hydraulickou
energii k umožnění pohybu stroje.
1)
Uveďte v činnost ventily nouzového klesání umístěné pod hlavním řídícím panelem na konstrukci. Ty
musí být buď zasunuty nebo vysunuty v závislosti na požadovaném směru jízdy. Uvnitř panelu jsou
příslušné nápisy s instrukcemi ke kontrolkám.
2)
Se zataženým nebo vytaženým ventilem uveďte do činnosti ruční čerpadlo, umístěné ve stejném
panelu. Pokud počáteční pohyb stroje resetuje hlavní alarm, budou k dispozici běžné ovládače. Toto
je nejrychlejší metoda snížení plošiny k zemi.
Poznámka: Pokud je stroj vybaven systémem přetížení klece a klec přijde ve výšce do styku s pevným
objektem, bude to zaregistrováno jako stav přetížení. Všechen pohon do ovládačů stroje zmizí a musí být
obnoven ručním čerpadlem. Dostačující je, když se klec posune pryč z bodu kolize k znovunastavení
váhového mechanizmu klece a tím k obnovení běžného provozu stroje. Klec je potom lze dostat dolů
použitím ovládačů tak, jak už bylo popsáno.
PO NOUZOVÉM SNÍŽENÍ A NAVRÁCENÍ PLOŠINY A PŘED DALŠÍM POUŽITÍM
STROJE ZCELA VYSUŇTE A ZASUŇTE VŠECHNY VÁLCE Z POZEMNÍ ŘÍDÍCÍ
STANICE.
5.4
OZNÁMENÍ O INCIDENTU
Je povinností nahlásit každou nehodu nebo incident se strojem Niftylift telefonicky přímo do podniku Niftylift
a to bez ohledu na to, zda byl někdo zraněn, nebo zda byla způsobena hmotná škoda. Neuposlechnutí této
povinnosti může způsobit neplatnost jakékoliv záruky.
38
Czech – 12/12
Height Rider/Série SP
Provozní a bezpečnostní pokyny
6
Odpovědnosti
6.1
ZMĚNA MAJITELE
Pokud dojde ke změně majitele stroje Niftylift, prodejce odpovídá za přímou informaci do podniku Niftylift do
60 ti dnů o jednotce, modelu, sériovém čísle a jménu a adrese nového majitele. Tento důležitý krok je
vyžadován z toho důvodu, aby byly jakékoliv budoucí technické věstníky bez prodlení doručeny
registrovanému vlastníkovi každého stroje. Poznamenejte si prosím, že záruky nejsou přenosné.
6.2
PŘÍRUČKA ODPOVĚDNOSTÍ (Pouze pro USA)
Před použitím a obsluhou visuté plošiny se normou ANSI/SIA 92.2 1990 požaduje, abyste si přečetli a
porozuměli Vaším odpovědnostem. Přečtěte si prosím přiložený dokument. Neuposlechnutí tohoto
požadavku může způsobit smrt nebo vážný úraz. V případě jakýchkoliv rozporů má Příručka odpovědností
přednost před všemi ostatními dokumenty.
Czech – 12/12
39
Height Rider/Série SP
Provozní a bezpečnostní pokyny
6.3
SEZNAM KONTROL/OPRAV/PŘED DODÁNÍM
SÉRIOVÉ ČÍSLO STROJE
ODTAH
PROŠEL
NEPROŠ
N/A
Stroj je upevněn na přívěsu
Popruhy jsou správně umístěny a upevněny
Kola jsou v případě potřeby zaklíněna
NÁPRAVY, KOLA A BRZDY
Kola jsou bezpečná, stav pneumatik uspokojivý
Ložiska kol v pořádku
Zapojení a kabely brzd jsou bezpečné
Obložení brzd není příliš opotřebené
Stroj stoupá do svahu
Brzdy drží stroj ve svahu
Zadní náboj kola zajištěn
Tažná tyč zajištěna, nenaráží do podvozku
ZÁKLADNA
Výkon ovládacího ventilu základny a tlačítek
Výkon všech ramen v plném rozsahu
Ložiska kol v pořádku
Výkon válců bezhlučný
Plošina je vyrovnaná v plném rozsahu
Ramena, vyrovnávací tyče bez poškození a deformací
Ramena, vyrovnávací tyče a válce neznečištěné
Hadice nenapnuté, nezkřivené, neznečištěné
Výkon manuálního ručního čerpadla
OTÁČENÍ
Systém otáčení a motor jsou zajištěné
Závitnice/prachové zástěry v pořádku, bez nadměrného opotřebení
Žádné plavání závitnice v uložení
Šrouby otočného kola zabezpečeny
Kryty otáčení zajištěny
PLOŠINA
Výkon ovládacího ventilu a tlačítek
Vyrovnávací závěrový ventil funguje a drží v obou směrech, potrubí
odvzdušněno
Výkon všech ramen v plném rozsahu
Výkon válců bezhlučný
Vyrovnávání plošiny v plném rozsahu
Plynulé otáčení v plném rozsahu
Výkon všech ramen v plném rozsahu (pokud přítomen)
Rameno 4 a rameno 3 se příliš nekymácí
40
Czech – 12/12
Height Rider/Série SP
Provozní a bezpečnostní pokyny
ALARM NACHÝLENÍ
PROŠEL
N/A
NEPROŠ
Ramena zvednuta na svahu - pohon vypnut, tón sirény je stálý
Provoz ramen neovlivněn
Ramena snížena - pohon obnoven
VNITŘNÍ (NAPÁJECÍ ZDROJ)
Napájecí zdroj a všechny prvky zajištěné
Všechny kabely a koncovky zajištěné
Všechna připojení hadic zabezpečena
Hadice bez zlomů a nečistot
Nabíječka/ovládací skříňka zajištěna
Baterie zajištěné
Hladina elektrolytu a specifická hmotnost
Výkon nabíječky
Hladina hydraulického oleje
Motorový/převodový olej
ZÁVĚR
Čepy plošiny a otočné šrouby
Správné a viditelné štítky
Stříška/kapota
Maznice (pata, kloub, středový sloupek)
KONTROLA ÚNIKŮ
Válce (zdvihu, výložníků, teleskopu, vyrovnávání)
Ovládací ventily
Regulační ventily
Napájecí zdroj/čerpadlo
Otáčecí motor
Spojky hadic
Filtr
Motory kol
Poznámky, vyžadované pomocné práce atd;
KONTROLU VYKONAL:
Czech – 12/12
DATUM:
/
/
41

Podobné dokumenty