Dal bych všechno co vím za polovinu toho co neznám

Komentáře

Transkript

Dal bych všechno co vím za polovinu toho co neznám
Nezapomeň na tyto myšlenky:
Dal bych všechno co vím za polovinu toho co neznám.
Když člověk nežije podle svých myšlenek, skončí přemýšlením, jak žije.
Descartes
Gabriel Marcel
Když uvidíš dobrého člověka, snaž se ho napodobit;když uvidíš špatného člověka,všímej si sám sebe.
Když uvidíš obra, prohlédni si nejprve pozici slunce, aby to nebyl jenom stín trpaslíka.
Confuci
Von Hardenberg
Čím menší je srdce, tím více nenávisti přechovává.
Victor Hugo
Sevřenou pěstí stisk ruky nevyměníš.
Indira Gandhi
Když Ti život předkládá důvody k pláči, ukaž mu, že máš tisíc a jeden důvodů k smíchu.
Velké duše mají vůli, ty malé pouze přání a touhy.
neznámý
čínské pořekadlo
Opravdová moudrost je v poznání vlastní nevědomosti.
Kdo nerozumí jednomu pohledu, nepochopí ani dlouhé vysvětlování.
Sócrates
arabské přísloví
Vadou těla se duše nezohaví, ale krásou duše se zdobí tělo.
Člověk v životě ani nevítězí ani neprohrává, stává se pouze zkušenějším.
Seneca
Konečný
Člověk je vždy spíše hračkou svého jednání, než hračkou osudu.
To,co lidí nazývají osudem, jsou většinou jejich vlastní hloupé činy.
Čapek
Schopenhauer
Chceš-li s lidmi vycházet, tlum všechny projevy převahy a originality.
Babler
Nic není tak těžké, jako nepodvádět sebe sama.
Babler
Největší moudrost je v laskavosti!
Šetři se sliby, ale když něco slíbíš, dodrž to.
Vůbec nezáleží na tom, kolikrát jsi byl na dně, důležité je jen to, kolikrát jsi se zvednul!
Žijeme díky tomu, co dostáváme, ale tvoříme život tím, co dáváme!
Abychom měli přátele, musíme být přátelštější!
Obejmi mne a já nezapomenu nikdy!
Řekni mi něco a já to mohu zapomenout. ukaž mi něco a možná si to nebudu pamatovat.
Dokonalost začíná tím že na tom, co si oblékáš…….je důležitý jen ten pocit!
Lidé obvykle nevěří tomu, co říkáš….. ale vždy věří tomu, co děláš!
Byl jsem kdysi nešťastný, že nemám boty, dokud jsem nepoznal muže, který neměl nohy!
Než někomu něco řekneš, polož si nejprve tyto 3 otázky: 1.Je to pravda? 2.Je to milé? 3 Je to nezbytné?
Využij každé příležitosti říct druhým něco milého nebo povzbudivého
Odmítej mluvit o druhých negativně, nepomlouvej a pomluvy neposlouchej
Odpouštěj druhým. Věř, že ostatní ze sebe vydávají vždy to nejlepší, co mohou dát
Zapomeň na počítání do 10, počítej raději do tisíce než bys řekl něco, co by mohlo někomu ublížit
Nech své ctnosti, ať mluví samy za sebe, nechval se sám.
Jestliže tě někdo kritizuje, zamysli se, zda je v tom pravda, pokud ano, snaž se o změnu; jestliže jde o kritiku
nespravedlivou, nenech se jí vyvést z míry, žij dál po svém a nikomu neubližuj.
Měj smysl pro humor, smích zkracuje vzdálenosti mezi lidmi.
Nechtěj být jen utěšován, ale sám utěšuj; nechtěj být jen druhými chápán, ale chápej druhé ; nechtěj být jen
milován, ale miluj!
Buď všemu otevřený, diskutuj, ale nehádej se.
Je možné nesouhlasit s druhými, ale není nutné být přitom zlý.
Když se tohle naučí všichni , potom nebudou smutní, opuštění, zlí a nepřejícní lidé…
……..…buď prvním, ukaž ostatním cestu ke spokojenosti a štěstí.

Podobné dokumenty

Boží spolupracovníci Alšovice 2014 – 07 – 13 Pavlův list do Říma 12

Boží spolupracovníci Alšovice 2014 – 07 – 13 Pavlův list do Říma 12 Nechce se nám být milí a přinutíme se k tomu. Nejraději bychom někoho odbyli, a neuděláme to. Na konci kázání uslyšíme, že to ani přetvařování nemusí být. Tak se nám chce být zlí, když jsou druzí n...

Více

B)....................................... C).................

B)....................................... C)................. Adekvátní odezva žáků na zátěž – při poctivém cvičení.

Více

K opej za fo tbal!

K opej za fo tbal! díl represe nedopadá na obchodníky s drogami, jak by se mohlo jevit (ty si totiž policii už dávno koupili), ale na chudé pracující obyvatele favel, kteří v nich žijí z důvodu bytové nouze a s gangy...

Více

1 Vršovice 26.9.2010 Pozdrav: Milé sestry a milí bratři, milí přátelé

1 Vršovice 26.9.2010 Pozdrav: Milé sestry a milí bratři, milí přátelé druhého člověka a to vše pod velikým tlakem lidského systému, který využívá všech svých možností, aby nám určil žebříček hodnot. A do toho zaznívá zoufalá prosba boháče z Ježíšova podobenství: „Pro...

Více

Harry Potter a kámen mudrců

Harry Potter a kámen mudrců udělal seznam studentů, a když se dostal k Harryho jménu, vzrušeně zapištěl a zmizel jim z očí. Profesorka McGonagallová byla zase úplně jiná. Harry měl úplnou pravdu, když si říkal, že by nebylo d...

Více

Manuálu údržby

Manuálu údržby čiš tění Vaš eho pekařského a chladicího zařízení je nezbytné z hygienický ch důvodů. Kromě jiného udrž íte tak Vaš e zařízení značně viditelně ve vysoce hodnotném stavu.

Více

Adoramus te, Domine - P. Robert Bergman, osobní web

Adoramus te, Domine - P. Robert Bergman, osobní web ó Pane náš, ó Pane náš. / Naše skutky zlé ty´s nám odpustil, přikryl krví svou, na vše zapomněl, děkuji, děkuji. ® Pane, mám tě rád, vážně mám tě rád, / stále poznávám, že ty miluješ nás. Hlubokou ...

Více