M ě s t o N o v á R o l e , DIČ-IČO: CZ

Komentáře

Transkript

M ě s t o N o v á R o l e , DIČ-IČO: CZ
Město Nová Role,
DIČ-IČO: CZ-00254819
Chodovská 236, 362 25 Nová Role. Bank. sp.:KB a.s.,KarlovyVary, č.ú.:9005-3021341/0100
Telefon: 353176311 – ústředna
OZNÁMENÍ
Fax: 353951778
č.j.: 627/2013/NR
UZ: 624/2 – S/10
Na základě rozhodnutí rady města ze dne 24. 4. 2013 zveřejňujeme tímto
záměr obce
pronájmu volného bytu č. 28 v Nové Roli, ulice Tovární čp. 38 – bytová jednotka (1+3) o
celkové výměře = 73,59 m2.
Nájemné je stanoveno ve výši 27,95 Kč/m2 přepočtené plochy bytu měsíčně. Úhrada za
služby spojené s jeho užíváním (teplo, studená voda a TUV, osvětlení společných prostor,
apod.) bude účtována v měsíčních zálohách s ročním vyúčtováním v souladu s platnými
právními předpisy. Odběr zavedených energií pro potřeby bytu (plyn a el. energie) si nájemce
zajistí na základě samostatných smluv s dodavateli uvedených energií po převzetí bytu.
Budoucí nájemce bytu se zaváže, že nezbytné opravy v bytě si zajistí na své náklady.
Dále se zájemce zavazuje uhradit na účet města kauci ve výši trojnásobku nájemného.
Tento záměr obce se zveřejňuje po dobu 15 dnů, ve které se mohou zájemci o pronájem
uvedeného bytu vyjádřit a předložit své nabídky (podat žádost o pronájem), a to
podáním poštou nebo přímo na podatelnu MěÚ Nová Role. Provozní doba podatelny MěÚ
Nová Role je ve všední dny od 7:00 hod. do 14:30 hod., v pondělí a ve středu od 7:00 do
17:00 hod (polední přestávka je od 11:45 do 12:15 hod.).
Prohlídka bytu je možná po předchozí telefonické či ústní domluvě na telefonu 353176319,
případně na MěÚ Nová Role v provozních hodinách úřadu po dobu 15 dnů od data vyvěšení
tohoto záměru.
V Nové Roli dne 26. 4. 2012
Jitka Pokorná v.r.
starostka města
Vyvěšeno na úřední desce dne:
26. 4. 2013
Obsah elektronicky zveřejněn dne: 26. 4. 2012
Bohdana Fedorová, odpovědný referent MěÚ Nová Role
sejmuto dne:
sejmuto dne:

Podobné dokumenty

„Jazz Bridge” from Prague (Mánes) to EU 2007 „Jazz Brücke” von

„Jazz Bridge” from Prague (Mánes) to EU 2007 „Jazz Brücke” von II. Význam tohoto Jazz festivalu v roce 2004, 2005, a v roce 2006 byl tak, jak to bude i v roce 2007 v setkání jazzových hudebníků všech generací a jejich publika za účasti české a zahraniční veřej...

Více

DISTRIBUČNÍ MÍSTA EUROKLÍČE

DISTRIBUČNÍ MÍSTA EUROKLÍČE Středočeský kraj Jihočeský kraj Plzeňský kraj Karlovarský kraj Ústecký kraj Liberecký kraj Královéhradecký kraj Pardubický kraj Kraj Vysočina Jihomoravský kraj Olomoucký kraj Moravskoslezský kraj Z...

Více

Praktický průvodce 2013

Praktický průvodce 2013 Koncerty letní sezóny se konají, mimo jiné, i v Mlýnské kolonádě. Koncerty jsou ZDARMA a konají se od teploty ovzduší 16 stupňů Celsia. Slavnostní zahájení lázeňské sezóny spojené s bohatým kulturn...

Více

Příloha k účetní závěrce Společenství vlastníků

Příloha k účetní závěrce Společenství vlastníků - společenství má závazek vůči institucím sociálního a zdravotního pojištění ve výši 14 304,- a vůči finančnímu úřadu 6 795,- Kč - společenství nemá žádné bankovní úvěry nebo půjčky - společenství ...

Více

(2011) FUD UJEP (GD a vizuální komunikace)

(2011) FUD UJEP (GD a vizuální komunikace) Workshop s Gianfranco Tori (italský designer) Workshop s Piotrem Kunce (polský designer)

Více

Zamer-vypujcky---PROFI-PROJEKT

Zamer-vypujcky---PROFI-PROJEKT na základě usnesení Rady obce Horní Bludovice

Více

Sdělení - EXEKUCE OSTRAVA

Sdělení - EXEKUCE OSTRAVA odevzdat ani osobě, která by byla oprávněna ji přijmout, byla písemnost soudního exekutora uložena. Jelikož jste si písemnost ve lhůtě 10 dnů od uložení nevyzvedl, považuje se podle zákona desátý d...

Více