zde - AUC.cz

Komentáře

Transkript

zde - AUC.cz
Lubomír Piálek
školitel: Mgr. Oldřich Říčan, PhD.
Zabýváme se:
-fylogenezí a biogeografií neotropických ryb, zejména cichlid
-výsledky vypovídají o historickém vývoji Jižní a Střední Ameriky a
evoluci jejich fauny obecně
-cílová otázka: proč je v neotropické oblasti tolik druhů?
Modelové skupiny:
Cichlidae – cichlidy
(Aequidens-Cichlasoma, Australoheros,
Gymnogeophagus-Geophagus,
Crenicichla)
Characidae – tetry
(Astyanax, Oligosarcus aj.)
Anostomidae – úzkotlamky
(Leporinus)
Loricariidae – krunýřovci
(Ancistrus, Hypostomus)
Abell et al. 2008. Freshwater Ecoregions of the World: A New Map of Biogeographic Units for
Freshwater Biodiversity Conservation. Bioscience 58.
Jižní část Brazilského štítu
Jižní část Brazilského štítu
Iguazú Falls
Sete Quedas
Paraguay
Iguazú
Moconá Falls
Paraná
Uruguay
Río de La Plata
Ichtyologické oblasti endemismu
Upper Paraná
Lower
Paraguay
Iguazú
Lower Paraná
Middle
Uruguay
Lower
Uruguay
Southern
coastal
rivers
2007
2009
2010
Crenicichla
(Cichlidae, Geophagini)
- nejpočetnější rod neotropických cichlid (85 popsaných druhů)
- rozšíření po celé Jižní Americe
- nenáročné na podmínky, od přehrad po horské potoky
- štíhlé štikovité tělo („pike cichlids“)
- velikost 10-60 cm, většinou 15-25 cm
Fylogenetická analýza rodu Crenicichla (cytb, ND2, 16S, S7-i1)
C. missioneira sp. complex
C. mandelburgeri sp. complex
Nový druhový komplex C. mandelburgeri ze stř. Paraná
- zahrnuje obdobné morfotypy jako komplex C. missioneira z povodí Uruguay !
diferenciace zbarvení starší než
diferenciace v ústním aparátu (výsledky
mol. fylogeneze)
formy lišící se délkou čelistí a tvarem
zubů žijí úzce syntopicky
existuje vztah mezi morfologií hlavy a
potravní specializací ?
(Lucena and Kullander, 1992)
oba druhové komplexy navrhujeme
jako model pro studium
sympatrické speciace v řekách
Biogeografická rekonstrukce S-DiVA
1) C. mandelburgeri komplex má ancestrální areál v Iguazú
2) Iguazú a Uruguay mohou mít podobnou historii (syntéza s dalšími analýzami)
Vývoj a charakterizace mikrosatelitních markerů
pro Crenicichla mandelburgeri complex
-Vybráno 12 vzorků reprezentujících druhový komplex
(morfologie, fylogenetika)
-Izolována genomová DNA, směsný ekvimolární vzorek
-Vytvoření mikrosatelitní knihovny u fy GenoScreen, Francie
(hybridizace se sondami s MS motivy 2-6, NGS sekvenování)
-Výsledkem přes 300 bioinformačně ověřených sekvencí s mikrosatelitními motivy včetně primerů
-Další selekcí (termodynamické charakteristiky, délka motivu)
jsem vybral 80 lokusů pro laboratorní testování
Vývoj a charakterizace mikrosatelitních markerů
pro Crenicichla mandelburgeri complex
1) Test amplifikovatelnosti zvolených markerů:
-80 lokusů * 24 vzorků
-úspěšnost přes 90 %
2) Vyhodnocení informativnosti (polymorfismu) vybraných
lokusů (v přípravě)
3) Přenositelnost v rámci rodu Crenicichla, případně na další
neotropické rody
-izolováno 40 vzorků genomové DNA
Závěry:
1) Podle prvních výsledků bylo získáno dostatečné množství
mikrosatelitních lokusů amplifikovatelných u druhového
komplexu C. mandelburgeri
2) Vývoj těchto markerů umožní studovat potenciálně
sympatrickou speciaci cichlid mimo jezerní habitat
3) Studie o vývoji samotných markerů a jejich charakteristikách
je připravována pro publikaci v Molecular Ecology Resources
Poděkování:
Za finanční podporu:
ÚFB / Škola komplexních systémů FROV JU
Spolupracovníkům:
Oldřich Říčan, Jorge Casciotta, Adriana Almirón, Jan Štefka, Štěpánka
Říčanová, Radka Piálková, Jan Zrzavý, Yamila Cardoso a další

Podobné dokumenty

Správné odpovědi jsou tučně

Správné odpovědi jsou tučně d) je druhem lalokoploutvé ryby, jejíž fosílie známe z prvohor, a od té doby se již vůbec nezměnila e) žádná z výše uvedených odpovědí není správná

Více

Zakládáme akvárium - část II.

Zakládáme akvárium - část II. samy reguolovat svou tělesnou teplotu, která se přispůsobuje teplotě okolního prostřed. Náhlé změny teploty z chladu do tepla a naopak nemohou ryby vyrovnat, a proto je špatně snášejí. Přípravek na...

Více

Paryby+ryby-pozn

Paryby+ryby-pozn tuková ploutvička

Více

Blood Taq DNA polymeráza - Top-Bio

Blood Taq DNA polymeráza - Top-Bio aktivitě a vysoké toleranci enzymu k různým inhibitorům. Hlavní využití enzymu je v rutinní diagnostické analýze  DNA fragmentů o velikosti do 5000 párů bází z různých zdrojů, zvláště při použití c...

Více

Diagnostické metody detekce patogennních organismů

Diagnostické metody detekce patogennních organismů V praxi se bohužel setkáváme s tím, že ovocné výsadby jsou napadány nejrůznějšími druhy patogenů nebo hmyzem. Tyto biotické faktory mohou následně mít negativní vliv na kvalitu, výnos a skladovatel...

Více

Mazuri Marmoset Jelly CZ

Mazuri Marmoset Jelly CZ části vyhodí. Každý jedinec z čeledi Callithricidae by měl denně zkonzumovat cca 25-30 g želé. Toto množství však také závisí na tom, jakou další potravu během dne přidáváme. Další možností, méně p...

Více