Regulátory CASTLE CREATIONS Bezpečnost především Instalace

Komentáře

Transkript

Regulátory CASTLE CREATIONS Bezpečnost především Instalace
Regulátory CASTLE CREATIONS
TALON
Bezpečnost především

Výrobek je určen výhradně pro dospělé osoby.

Elektromotor, který je připojen k regulátoru a baterii, se může při chybě obsluhy neočekávaně roztočit a způsobit vážné
zranění.

Se sestavou pohonu zacházejte vždy s náležitým respektem.

Při seřizování regulátoru vždy sejměte z motoru vrtuli (letadlo) nebo pastorek (vrtulník).

Dodržujte všechny předpisy, které se týkají létání s modely.

Nikdy nelétejte v blízkosti lidí nebo nad nimi.

Nepoužívejte regulátor, který byl v modelu při havárii.
Instalace regulátoru TALON
1. Instalace konektorů baterie
K napájecím kabelům regulátoru připájejte kvalitní konektory. K červenému kabelu bude připojen kladný pól baterie, k černému záporný. UJISTĚTE
SE, ŽE POLARITA ZAPOJENÍ JE SPRÁVNÁ.
2. Instalace konektorů pro motor
K výstupním kabelům regulátoru připájejte konektory pro motor, nebo kabely regulátoru ke kabelům motoru připájejte. Používejte výhradně
kvalitní cínovou pájku. Spoje musí být provedeny dokonale. Mnoho problémů vzniká nedokonalým propojením motoru s regulátorem. Spoje
izolujte smršťovací trubičkou, aby nemohlo dojít ke krátkému spojení. Změna smyslu otáčení se provede prohozením libovolných dvou kabelů.
3. Připojení k přijímači
Třížilový kabel zapojte do kanálu přijímače, který je určen pro řízení motoru.
Pokud použijete externí regulátor napětí, přerušte červený vodič (střední), který je součástí servokabelu.
POZNÁMKA PRO UŽIVATELE VYSÍLAČŮ FUTABA:
Obvykle je nutné reverzovat smysl ovládání kanálu plynu.
Postup při aktivování regulátoru
Motor se nerozběhne bez správné sekvence činností při zapojení
1. Zapněte vysílač a přesuňte páku plynu do střední polohy
2. Když používáte externí regulátor napětí (a červený vodič v servokabelu je přerušen), zapněte přijímač.
3. K regulátoru připojte baterii. Ozve se trylek a pípání. Počet pípnutí odpovídá počtu článků baterie.
Regulátor je sice elektricky připojen, ale ještě není aktivován (programové připojení). Začne fungovat teprve v okamžiku, kdy dostane
z přijímače signál nulového plynu.
4. Když chcete odstartovat, přesuňte plynovou páku vysílače na minimum (nulový plyn).
5. Tím se regulátor aktivuje (programové připojení). Motor tuto akci signalizuje trylkem.
Když regulátor neodpočítá počet článků, nebude aktivní automatické odpojení při poklesu napětí. Nestartujte. Přesvědčte se, zda je baterie plně
nabitá.
Poznámka: Když je naprogramován režim autokalibrace, vždy nastavte před startem plný plyn, aby se mohla načíst jeho velikost.
Vždy zásadně zapínejte nejprve vysílač a teprve potom přijímač. Některé přijímače mají takové vlastnosti „failsafe“, že při zapojení přijímače bez
vysílačového signálu může dojít k neočekávanému rozběhu motoru.
Problémy mohou také nastat v případě, že zapojíte plyn na jiný kanál, než který je výrobcem pro tento účel primárně určen. Takové propojení je na
vlastní riziko uživatele.
Před prvním použitím regulátoru proveďte test dosahu se zastaveným motorem, s polovičním plynem a s plným plynem. Při testu vrtulníku sejměte
rotorové listy.

Podobné dokumenty

M106 pohon pro Globo

M106 pohon pro Globo M106 pohon pro Globo Pohon je určen pro montáž na kulové kohouty Globo v soustavách vytápění a chlazení. Montáž je velmi snadná a umožňuje ovládat kohouty v režimu ON/OFF nadřazeným systémem regula...

Více

Návod-DUPLEX Tx_4_CZ

Návod-DUPLEX Tx_4_CZ po spárování přijímače, že přijímač bude akceptovat data pouze z tohoto konkrétního vysílače. K vysílacímu modulu je možné přiřadit (spárovat) libovolné množství přijímačů. Přijímač lze spárovat po...

Více

provoz modulu anylink

provoz modulu anylink Mnoho letových příjmačů Tactic je vybaveno funkcí fail-safe - možností aktivovat nouzové výchylky v případě, že z nějakého důvodu selže nebo je rušen přenos signálu mezi vysílačem a přijímačem. Řiď...

Více

Umíte si dobře vybrat servo?

Umíte si dobře vybrat servo? dosáhnout i několika ampér a pokud používáte více serv, které mohou „zabrat“ současně, tak se tyto proudy sčítají a měkký zdroj to nemusí ustát. To je nebezpečné zejména při současném napájení serv...

Více

Český překlad manuálu

Český překlad manuálu plyn a brzdu se mohou lišit. Z tohoto důvodu je nutné, aby v prvním kroku nastavení se regulátor dozvěděl, jaký signál dostane pro neutrál, pro plný plyn a pro plnou brzdu. To se provede kalibrován...

Více

Návod - DUPLEX_Rx_CZ

Návod - DUPLEX_Rx_CZ úhel 90° a byly od sebe co nejvíce vzdáleny. Dbejte na to, aby minimální poloměr ohybu anténních kabelů byl alespoň 1cm. Aktivní vysílací část antény musí zůstat rovná a co nejdále od kovových před...

Více

Programování autorotace

Programování autorotace Nastavení funkce Auto Rotation Enable (povolení autorotace) Nastavení funkce Auto-Rotation Enable vytvoří nad nastaveným nulovým plynem (poloha vypnuto) krátký interval, ve kterém je sice už vypnut...

Více

Návod k obsluze

Návod k obsluze nebo děláte chyby, výsledkem může být vážné poškození majetku nebo zranění osob. Jako výrobce nemáme žádnou kontrolu nad metodami stavby a provozu vašeho modelu, proto můžeme jenom důrazně poukázat...

Více