Katalog CROMWELL 2

Komentáře

Transkript

Katalog CROMWELL 2
SKuPINa
200
PláTNa SMIRKová
/ v RolícH
Strana . . 182
SKUPINA
205
Strana
.
235
.
SKUPINA
.
270
.
279
VODNÍ
PUMPY
...............
SKUPINA
288
Strana
Nářadí
PNeuMaTIcKé
220 - 235
SKUPINA
Strana
KaMeNy
oBTaHovací
208 - 209
SKUPINA
Strana
KoTouče
BRuSNé
198 - 199
255
Strana
NávINy BRuSNé
v SadácH
187 - 188
SKUPINA
Strana
- 183
244
vRTáKy
JádRové
...............
219
SKUPINA
201
Strana
...............
SKUPINA
205
Strana
240
.
SKUPINA
lISTy PRo
vyKRuŽovací
PIly
PaSTy BRuSNé
...............
SKUPINA
271
Strana
.
189
200 - 201
257
Strana
183
KoTouče BRuSNé
RycHlovÝMĚNNé
...............
SKUPINA
Strana
HouBIčKy
BRuSNé
204
oBRáBĚcí
STRoJe
236 - 237
SKUPINA Nářadí eleKTRIcKé
279
Strana
.
242 - 245
SKUPINA
289
Strana
PRůMySlové
SeKáče
...............
254
SKUPINA
202
Strana
...............
SKUPINA
210
Strana
.
245
.
184
FRéZy
oBRySové
190 - 193
SKUPINA
Strana
KoTouče
FíBRové
RouNa
BRuSNá
202 - 203
SKUPINA
PříSluŠeNSTví
259 PNeuMaTIcKé
Strana
.
210 - 217
SKUPINA
273
Strana
KoMPReSoRy a
geNeRáToRy
...............
238
SKUPINA BuBNy KaBelové,
281
Strana
.
247 - 248
SKUPINA
291
Strana
ZáSTRčKy a
ZáSuvKy
SPoJKy
PNeuMaTIcKé
255 - 256
SKUPINA
203
Strana
...............
SKUPINA
220
Strana
.
247
.
185
KoTouče
laMelové
194 - 195
SKUPINA
Strana
KoTouče
BRuSNé Na
SucHÝ ZIP
KoToučKy
PlSTĚNé leŠTIcí
204 - 205
SKUPINA BRuSKy STolNí
261
Strana
...............
245
SKUPINA oSTřIKovače
273
Strana
...............
SKUPINA
282
Strana
SKUPINA
Strana
oSvĚTleNí
...............
294
.
239
249
VÁLCE A
SPOJKY
PNEUMATICKÉ
257 - 258
SKUPINA
204
Strana
...............
SKUPINA
230
Strana
.
250
.
268
279
.
287
.
218
Nářadí
víceučelové
FRéZy
PRoFIlové
250 - 253
SKUPINA
295
Strana
vRTačKy
SToJaNové
240 - 241
SKUPINA
Strana
TĚlíSKa
KoRuNdová
...............
SKUPINA
Strana
KoTouče
řeZNé a
BRuSNé
206 - 207
SKUPINA
Strana
186
196 - 197
SKUPINA
Strana
PáSy BRuSNé
KoTouče a
KaRTáče
dRáTĚNé
...............
259
Brusivo
Obsah
Popis
Brusivo,
ElEkTrické a
pnEumaTické
náøadí
sekce 2
produktové skupiny
200 - 295
Třídění výrobků
Produkce / výroba
Profesionální
Bloky leštící
Frézy obrysové - karbidové
Frézy obrysové - karbidové v sadách
Frézy obrysové - s diamantovým povrchem
Houbičky brusné
Kameny obtahovací
Kotouče - brusné
Kotouče - brusné a na suchý zip
Kotouče - brusné rychlovýměnné
Kotouče - fíbrové
Kotouče - řezné a brusné
Kotouče - vějířové
Kotoučky - plstěné leštící
Listy pro vykružovací pily
Minipásy brusné
Náviny brusné
Pasty brusné
Pásy brusné
Role brusných pláten
Rouna brusná
Tělíska korundová
Skupina
Strana
247
210
210
210
201
255
235
203
205
202
230
220
247
240
205
205
257
204
200
245
250
204
190 - 192
193
193
183
208 - 209
198 - 199
185
189
184
196 - 197
194
204 - 205
200 - 201
187
188
204
186
182 - 183
202 - 203
206 - 207
Skupina
Strana
261
281
287
273
279
258
273
295
271
279
279
270
270
270
270
270
270
270
270
270
273
282
294
280
259
289
291
259
280
279
271
268
288
245
247 - 248
250 - 253
238
240
210
238
259
236 - 237
240 - 241
242 - 245
223 - 226
230 - 232
227
231
228
228
229
233 - 235
221 - 222
239
249
257 - 258
246
211 - 217
254
255 - 256
216
246
240
237
218
219
Elektrické a pneumatické náøadí
Popis
Brusky stolní
Bubny kabelové, zástrčky a zásuvky
Frézy profilové
Generátory
Gravírka
Hadice vzduchové
Kompresory
Kotouče a kartáče drátěné
Nářadí elektrické
Nářadí elektrické pro domácí kutily
Nářadí elektrické průmyslové
Nářadí pneumatické - brusky
Nářadí pneumatické - brusky vibrační
Nářadí pneumatické - kladiva
Nářadí pneumatické - leštičky
Nářadí pneumatické - nýtovačka
Nářadí pneumatické - prostřihovačky, pily a nůžky
Nářadí pneumatické - šroubováky
Nářadí pneumatické - utahováky
Nářadí pneumatické - vrtačky
Ostřikovače tlakové
Osvětlení
Pneumatické válce a ventily
Příslušenství k elektrickému nářadí
Příslušenství pneumatické
Sekáče
Spojky pneumatické nástrčné
Stříkací pistole pneumatické
Unašeče brusných kotoučů
Víceúčelové nářadí
Vrtačky sloupové
Vrtačky stojanové
Vrtáky jádrové
Průmyslové
Dílenské
Údržba
Hobby
Strana
181
SKUPINA
200
PLÁTNA SmIRKOVÁ
Papíry smirkové 1/4 Držák na čtvrtarchy
pískové
brusného papíru
Průmyslový pískový smirkový papír nese
‘lepený’ korundový brusný materiál.
Je vhodný pro ruční brusné kostky
a strojní brusky na dřevo.
Plátno s oxidem
hlinitým
Vyroben ze směsné pryže. Dvoudílný se
zaoblenou a rovinnou plochou. Dodáváme s
upevňovacími
kolíky.
Plátno s rovnoměrně rozneseným
zrnem oxidu hlinitého vázaného
pryskyřicí. Je elektrostaticky povlakován a
odolný proti vlhkosti. Je určen pro leštění
rovinných a zaoblených povrchů většiny
materiálů.
Role
230mm
280mm/4
BALENÍ
25
Hmotnost Objednací kód
Cena
25 ks
KEN-200
Kè/bal.
1/3- arch (šířka 93 mm x délka 230 mm)
P80 Střední 290g
-9150K
58
P50 Hrubý
330g
-9190K
58
1/2- arch (šířka 115 mm x délka 280 mm)
P12O Jemný 400g
-9410K
69
P80 Střední 380g
-9450K
72
P50 Hrubý
570g
-9490K
58
BRUSIVO, ELEKTRIcKé A PNEUmATIcKé NÁøADÍ
Zrnitost
Papír
skelný
Vhodný pro všechny typy brusných papírů.
Pro standardní papíry 230 x 280 mm příčně
rozdělené na čtvrtiny (viz obrázek).
Hmotnost Objednací kód Cena
1 ks
KEN-280 Kè/ks
70 x 125 x 35 360g
-4100K
68
Šířka x délka
x výška (mm)
Role smirkového pásu
s oxidem hlinitým
Vhodný pro truhlářské práce a běžné
obrábění dřeva. Ideální pro přípravu
povrchu pro nátěry.
Rozměr: šířka 230mm x délka 280mm.
Plátno s rovnoměrně rozneseným
zrnem oxidu hlinitého vázaného
pryskyřicí pro dílenské použití.
Role šířka 25mm x délka 46m.
BALENÍ
50
Zrnitost
Zrnitost
Objednací kód
00
0
1
1.5
F2
M2
S2
Různé zrnitosti
papíru (5 ks)
SEN-200
-8010K
-8020K
-8030K
-8040K
-8060K
-8070K
-8080K
-8100K
Cena
Kè/bal.
84
84
84
84
84
111
111
17
P60
P120
P180
P240
Cena
SEN-200
Kè/ks
šířka 25mm x délka 46m
-2170K
184
-2110K
184
-2080K
184
-2060K
184
Objednací kód
Plátna
Velikost plátna: 230 x 280 mm (9” x 11”).
Balení po 25 ks.
Objednací kód
Cena
Hmotnost
1 ks
KEN-200
Kè/ks
šířka 25mm x délka 50m
P40
1.65kg
-2210K
388
P60
1.20kg
-2170K
388
P80
0.95kg
-2150K
388
P100
1.00kg
-2130K
395
P120
0.80kg
-2110K
387
P150
0.70kg
-2090K
395
P180
0.70kg
-2080K
387
P220
0.70kg
-2070K
395
P240
0.65kg
-2060K
395
P280
0.55kg
-2050K
395
P320
0.60kg
-2030K
387
šířka 38mm x délka 50m
P602.00kg -2470K
638
P80
1.70kg
-2450K
590
P100
1.40kg
-2430K
570
P120
1.30kg
-2410K
570
P150
1.10kg
-2390K
570
P220
1.15kg
-2370K
417
šířka 50mm x délka 50m
P40
3.35kg
-2810K
909
P50
2.50kg
-2790K
909
P602.30kg -2770K
920
P80
2.10kg
-2750K
891
P100
1.60kg
-2730K
832
P120
1.60kg
-2710K
765
P150
1.40kg
-2690K
765
P180
1.60kg
-2680K
765
P220
1.30kg
-2670K
765
P240
1.30kg
-2660K
765
P320
1.15kg
-2630K
765
Zrnitost
Plátna
230 x 280 mm (9” x 11”).
Balení po 50 ks.
Sada smirkových pásů
různé zrnitosti
BALENÍ
50
Balení obsahuje cca 100 ks pásů různé
zrnitosti. Vhodné pro různé dílenské aplikace.
Rozměr pásů: 25mm x 250mm.
100
KUSů
Zrnitost
BALENÍ
25
Cena
Zrnitost
SEN-200
Kè/bal.
šířka 230mm x délka 280mm
P60
-4010K
184
P120
-4030K
184
P180
-4050K
184
P240
-4070K
184
Objednací kód
Rozměry
pásů
25 x 250
Strana
Obsah
balení (ks)
100 (cca)
182
Objednací kód
SEN-200
-9000K
Cena
Kè/bal.
422
P40
P50
P60
P80
P100
P120
P150
P180
P220
P240
P280
P320
Objednací kód
Cena
Hmotnost
50 ks
KEN-200
Kè/bal.
šířka 230mm x délka 280mm
4.00kg
-3210K
775
3.25kg
-3190K
718
3.20kg
-3170K
718
2.70kg
-3150K
813
2.25kg
-3130K
718
2.10kg
-3110K
718
1.95kg
-3090K
718
1.85kg
-3080K
716
1.75kg
-3070K
697
1.70kg
-3060K
697
1.75kg
-3050K
697
1.50kg
-3030K
697
VÝROBKY JSOU K DODÁNÍ POUZE U NAŠEHO DISTRIBUTORA
© 2014 Uvedené ceny jsou bez DPH
Plátna smirková Papíry smirkové na
sucho i na mokro
economy
Modrý lepený smirkový papír.
Vhodný pro nenáročné dílenské práce.
SKUPINA
200
HOUBIčKY BRUSNé
Zrna z karbidu křemíku jsou přilepena
vodovzdornou pryskyřicí k papíru. Tyto
smirkové papíry jsou vhodné pro mokré i
suché výrobní leštění a hlazení velké řady
materiálů včetně kovů, plastů, laků, keramiky
apod.
Papíry smirkové na sucho
i na mokro
Karbid křemíku. Papír s pojivem z vodovzdorné pryskyřice. Vhodný pro mokré i suché
aplikace. Pro kov i dřevo, kde zajistí
vysokokou kvalitu povrchu a vytváří dobrý
základ pro další povlaky.
Obsah: Bal. 25 (po 5 ks) P180,
P240, P320, P400, P600.
Velikost archů:
KUSů
230mm x 280mm.
25
BALENÍ
ROZŠÍŘENÁ
ŘADA
Role
Obj.kód
Cena
KEN-200
Kè/ks
x délka 50m
-0210K
261
-0190K
254
-0170K
243
-0150K
236
-0130K
224
-0110K
224
-0090K
224
-0070K
216
-0050K
216
x délka 50m
-0490K
314
-0470K
314
-0450K
314
-0430K
314
-0410K
308
-0390K
279
-0370K
279
x délka 50m
-0810K
445
-0790K
445
-0770K
445
-0750K
445
-0730K
445
-0710K
407
-0690K
404
-0670K
400
-0650K
397
Druh
Mix
Hmotnost
25 ks
370g
Houbičky
brusné
Cena
Kè/bal.
174
Obj. kód
SEN-200
-8200K
Al-Ox
Kostka z pěnového materiálu s abrazivním povlakem pro běžné broušení dřeva.
Houbičky brusné s pravoúhlými konci
Polopružné brusné houbičky s abrazivním
povlakem na všech 4 stěnách. Vhodné pro
broušení ploch svírajících úhel 90°.
Dodáváme v různých hrubostech.
Rozměry:
56 x 69 x 25mm.
Houbičky brusné jednostranné
Tyto jednostranné vysoce pružné brusné
houbičky se přizpůsobí každému
tvarovanému povrchu. Dodáváme v
různých hrubostech. Rozměry:
140 x 110 x 5mm.
Plátna
230 x 280mm (9” x 11”).
Balení po 50 ks.
Druh
Jemný
Jemný/
střední
střední
střední/
hrubý
BALENÍ
50
Zrnitost
P40 (3)
P50 (2.5)
P60 (2)
P80 (1.5)
P100 (1)
P120 (F)
P150 (FF)
P220 (0)
P280 (00)
Hmotnost
50 ks
3.35kg
3.00kg
2.50kg
1.80kg
2.20kg
1.80kg
1.25kg
1.60kg
1.15kg
Obj.kód
KEN-200
-1210K
-1190K
-1170K
-1150K
-1130K
-1110K
-1090K
-1070K
-1050K
Cena
Kè/bal.
494
542
464
445
445
445
445
445
425
Hmotnost
1 ks
21g
YRK-201
-9000K
Obj. kód
Cena
Kè/100ks
1202
23g
27g
-9010K
-9020K
1202
1202
29g
-9030K
1202
Brusná houbička se zkosenou hranou
Polopružná houbička s abrazivním povlakem.
Různé zkosení stěn umožní snadné broušení
u nedostupně tvarovaných dřevěných povrchů.
Dodáváme ve dvou hrubostech.
Rozměry: 97 x 45/70 x 21mm.
Druh
Střední
Jemný
Hmotnost
1 ks
20g
14g
Obj. kód
YRK-201
-8310K
-8320K
Cena
Kè/100ks
1842
1842
Hmotnost
1 ks
Střední
15g
Jemný
13g
Super jemný 10g
Druh
Cena
Kè/100ks
2164
1788
1788
Houbičky brusné oboustranné
Tyto pružné houbičky s abrazivním povrchem
se přizpůsobí téměř každému tvarovanému
povrchu. Brusný materiál na obou stranách.
Dodáváme v různých hrubostech.
Rozměry: 120 x 96 x 12.5mm.
Druh
Střední
Jemný
Hmotnost
1 ks
18g
11g
VÝROBKY JSOU K DODÁNÍ POUZE U NAŠEHO DISTRIBUTORA
© 2014 Uvedené ceny jsou bez DPH
Obj. kód
YRK-201
-9510K
-9520K
-9530K
Obj. kód
YRK-201
-9310K
-9320K
Strana
Cena
Kè/100ks
1202
1202
183
BRUSIVO, ELEKTRIcKé A PNEUmATIcKé NÁøADÍ
Hmotnost
1 ks
šířka 25mm
P40 (3)
1.30kg
P50 (2.5) 1.30kg
P60 (2)
1.20kg
P80 (1.5) 0.90kg
P100 (1) 0.90kg
P120 (F) 0.75kg
P150 (FF) 0.60kg
P220 (0) 0.50kg
P280 (00) 0.50kg
šířka 38mm
P50 (2.5) 1.70kg
P60 (2)
1.50kg
P80 (1.5) 0.95kg
P100 (1) 1.10kg
P120 (F)
1.00kg
P150 (FF) 1.00kg
P220 (0) 0.70kg
šířka 50mm
P40 (3)
2.40kg
P50 (2.5) 2.10kg
P60 (2)
1.90kg
P80 (1.5) 1.70kg
P100 (1) 1.80kg
P120 (F) 1.20kg
P150 (FF) 1.20kg
P220 (0)
0.90kg
P280 (00) 0.90kg
Zrnitost
50
Cena
Zrnitost Hmotnost Objednací kód
50 ks
KEN-200
Kè/100ks
šířka 230mm x délka 280mm
P60
2.00kg
-7060K
1115
P80
1.65kg
-7080K
793
P100
1.55kg
-7100K
1052
P120
1.50kg
-7120K
754
P150
1.25kg
-7140K
836
P180
1.20kg
-7160K
689
P220
1.10kg
-7180K
689
P240
1.00kg
-7200K
689
P280
0.95kg
-7220K
689
P320
0.85kg
-7240K
689
P360
0.80kg
-7260K
689
P400
0.70kg
-7280K
689
P500
0.65kg
-7300K
689
P600
0.60kg
-7320K
689
P800
0.55kg
-7340K
689
P1000 0.55kg
-7360K
689
P1200 0.55kg
-7380K
689
SKUPINA
202
KOTOUČE BRUSNé
Kotouče
fíbrové
na suchý zip a samolepicí
Al-Ox
Univerzální zrnitost
s oxidem hlinitým
Fíbrové brusné kotouče pojené
pryskyřicí jsou určeny pro široké spektrum
průmyslových aplikací. Pevný, avšak velmi
ohebný vulkán-fíbrový materiál v kombinaci s
dlouhou životností kotouče zaručí v každé
situaci prvotřídní výkonnost kotoučů York.
Tyto kotouče lze použít se všemi elektrickými
ručními bruskami.
Fibrové Al-Ox
kotouče
Oxid hliníku
Určené pro širokou škálu použití.
Materiály navržené pro vysokou
rychlost a dlouhou životnost disku
s optimální ohebností, zajišťují
vysoký výkon kotoučů Kennedy.
Pro použití s přenosnými bruskami.
Kotouče
samolepicí
Brusné kotouče se zrnem oxidu hlinitého
vázaného tvrzenou pryskyřicí k samolepicímu
papíru, jejichž výměna nevyžaduje žádné
nástroje. Jestliže dojde k opotřebení materiálu, nebo je-li zapotřebí jiná zrnitost,
odlepením kotouče nahradíte nový.
Omezením prostojů zvyšuje produktivitu.
150
mm
Nejprodávanější
BRUSIVO, ElEKTRIcKé A PNEUmATIcKé NÁøADÍ
Konfigurace otvorů
600A 6 otvorů
Obj. kód
Cena
Zrnitost Hmotnost
Kè/100ks
100 ks
YRK-202
Průměr 100mm x otvor 16mm Max 12,400ot./min
P24
0.55kg -2010K
1016
P36
0.55kg -2030K
997
P50
0.45kg -2050K
908
P60
0.45kg -2060K
899
P80
0.40kg -2070K
845
P100 0.35kg -2080K
845
P120 0.35kg -2090K
845
Průměr 115mm x otvor 22mm Max 11,000ot./min
P24
1.70kg -2110K
1261
P36
1.65kg -2130K
1202
P50
1.60kg -2150K
1123
P60
1.55kg -2160K
1064
P80
1.50kg -2170K
1050
P100 1.50kg -2180K
1050
P120 1.45kg -2190K
1050
Průměr 178mm x otvor 22mm Max 7,000ot./min
P24
1.95kg -2410K
2355
P36
1.80kg -2430K
2209
P50
1.55kg -2450K
2092
P60
1.55kg -2460K
2042
P80
1.40kg -2470K
2042
P120 1.30kg -2490K
2042
Zirkoniový korun na
Zirc
nerezovou ocel
Zirkoniové zrno poskytuje vysoký výkon a
napomáhá nízkému zanášení, což prodlužuje
životnost disku. Vhodné pro použití na
všechny typy nerezové oceli a pro broušení
svárů. Poskytuje velký úběr bez nadměrného
zahřívání materiálu.
objednávací kód
Cena
Zrnitost Hmotnost
Kè/100ks
25 ks
KEN-202
Průměr 100mm x otvor 16mm Max 12,400ot./min
P24
0.55kg
-2010K
1016
P36
0.55kg
-2030K
997
P50
0.45kg
-2050K
908
P60
0.45kg
-2060K
899
P80
0.40kg
-2070K
845
P100
0.35kg
-2080K
845
P120
0.35kg
-2090K
845
Průměr 115mm x otvor 22mm Max 11,000ot./min
P24
0.70kg
-2110K
1261
P36
0.65kg
-2130K
1202
P50
0.60kg
-2150K
1123
P60
0.55kg
-2160K
1064
P80
0.50kg
-2170K
1050
P100
0.50kg
-2180K
1050
P120
0.45kg
-2190K
1050
Průměr 127mm x otvor 22mm Max 10,000ot./min
P24
0.70kg
-2210K
1417
P36
0.80kg
-2230K
1408
P50
0.70kg
-2250K
1388
P60
0.70kg
-2260K
1222
P80
0.60kg
-2270K
1202
P100
0.60kg
-2280K
1270
P120
0.60kg
-2290K
1270
Průměr 178mm x otvor 22mm Max 7,000ot./min
P24
1.95kg
-2410K
2355
P36
1.80kg
-2430K
2209
P50
1.55kg
-2450K
2092
P60
1.55kg
-2460K
2042
P80
1.40kg
-2470K
2042
P100
1.35kg
-2480K
2042
P120
1.25kg
-2490K
2042
Sada fibrových disků
Zrnitost
P60
P80
P100
P120
P150
P180
P220
Hmotnost
100 ks
540g
490g
440g
420g
400g
350g
350g
Obj. kód
YRK-202
-6360K
-6370K
-6380K
-6390K
-6400K
-6410K
-6420K
Cena
Kè/100ks
1016
1016
1016
1016
1016
1016
1016
Unašeče brusných kotoučů
Vhodné pro samolepící brusné
kotouče.
Velikost závitu: 5/16” x UNF vnější.
Průměr kotouče: 150mm.
Al-Ox
Oxid hlinitý s fíbrovým podkladem
poskytuje dlouhou životnost a
optimální ohebnost disku. Vhodné
na kov a dřevo. Určeno pro přenosné brusky.
Obsah:
5 ks zrnitosti P24, P36, P60, P80, P120.
Všechny kotouče 115 x 22mm.
Balení po
25 disků.
Objednávací kód
Cena
Zrnitost Hmotnost
Kè/100ks
25 ks
YRK-202
Průměr 115mm x otvor 22mm Max 13,300ot./min
P36
0.65kg
-4130K
1583
P50
0.60kg
-4150K
1280
P60
0.55kg
-4160K
1280
P80
0.80kg
-4170K
1280
P100
0.50kg
-4180K
1280
P120
0.45kg
-4190K
1270
Strana
184
BAlENÍ
25
Hmotnost
25 ks
viz. obsah 0.45kg
Zrnitost
objednávací kód
SEN-202
-8500K
Cena
Kè/bal.
176
Pro disk
typu
150mm
Počet
otvorů
Bez otvorů
6 otvorů
Objednací kód
KEN-280
-3870K
-3920K
VÝROBKY JSOU K DODÁNÍ POUZE U NAŠEHO DISTRIBUTORA
© 2014 Uvedené ceny jsou bez DPH
Cena
Kè/ks
356
529
Disky pro excentrické
brusky na suchý zip
Kotouče brusné na
suchý zip
K připevnění nejsou zapotřebí žádné klíče. Lze
využít 100 % plochy kotouče. Tím se zrychlí
rychlost odběru materiálu. Lze je opakovaně
sejmout a znovu nasadit. Karbid křemíku jako
brusný materiál je zejména vhodný pro přípravu
automobilových karoserií pro nástřik a k
redukci leštění povrchů s dvousložkovými laky.
Lze je používat pro mokré i suché broušení.
PÁSY BRUSNÉ
SKUPINA
203
Oxid hlinitý s fíbrovým podkladem poskytuje
dlouhou životnost a optimální ohebnost disku.
Vhodné na dřevo, keramiku a plasty. Není třeba
žádného nářadí pro výměnu brusného disku,
Rychlá a pohodlná výměna. disk lze opakovaně
sejmout a opět použít.
Plný (bez děr).
115
mm
Zrnitost
P40
P60
P80
P120
Cena
Kè/100ks
1062
892
892
892
Hmotnost Objednací kód
100 ks
KEN-203
360g
-2040K
340g
-2060K
290g
-2070K
240g
-2090K
Plný (bez děr).
Unašeče brusných kotoučů
na suchý zip
Pro brusné kotouče Kobe se suchým zipem.
Vyznačují se rychlou výměnou brusného
kotouče.
Velikost závitu: M6.
125
mm
Zrnitost
P40
P60
P80
P120
Cena
Kè/100ks
1157
1148
1129
1129
Hmotnost Objednací kód
100 ks
KEN-203
510g
-2240K
410g
-2260K
340g
-2270K
260g
-2290K
Plný (bez děr).
Zrnitost
Pro disk
typu
50mm
75mm
Počet
otvorů
Bez otvorů
Bez otvorů
Objednací kód
KBE-280
-0201A
-0202A
Cena
Kè/ks
297
304
P40
P60
P80
P120
Brusná plátna se směsí oxidu hlinitého
vázaného tvrzenou pryskyřicí k samolepícímu
papíru. Vhodné pro broušení dřeva, plastů
165 x 75mm 7 otvorů
typ s odsáváním prachu
Cena
Kè/100ks
1148
1129
1129
Hmotnost Objednací kód
100 ks
KEN-203
330g
-2160K
260g
-2170K
220g
-2190K
Vzor: 600A. 6 děr.
Pro Flex, Kress, PEX15
PEX9.6.
152
mm
Zrnitost
Hmotnost Objednací kód
100 ks
KEN-203
690g
-2540K
540g
-2560K
470g
-2570K
360g
-2590K
Cena
Kè/100ks
1328
1224
1196
1196
Listy pro Delta brusku
se suchým zipem
Cena
Kè/100ks
1328
1224
1196
1196
Unašeče brusných kotoučů
na suchý zip
Plátna brusná na
suchý zip
P60
P80
P120
P40
P60
P80
P120
150
mm
Hmotnost Objednací kód
100 ks
KEN-203
630g
-2440K
570g
-2460K
440g
-2470K
390g
-2490K
Zrnitost
115
mm
Oxid hliníku s pryskyřičným pojivem je
vhodný na dřevo, plasty, keramiku a tak
podobně. Uchycení pomocí suchého zipu.
Rozměr: 94 x 94 x 94mm.
Typ se šesti
otvory pro
odvod prachu.
BALENÍ
Vhodné pro brusné kotouče se suchým
zipem.
Velikost závitu: 150mm: 5/16” x UNF vnější.
125mm: M14 x 2.0
50
Zrnitost
P40
P60
P80
P100
P400
Hmotnost Objednací kód
250 ks
KEN-203
300g
-6040K
280g
-6060K
230g
-6070K
190g
-6080K
160g
-6140K
Cena
Kè/50ks
683
655
616
616
616
Sada listů pro Delta
brusku
Zrnitost
P60
P80
P100
P120
P180
Objednací kód
YRK-200
-1560K
-1570K
-1580K
-1590K
-1610K
Cena
Kè/100ks
1318
1318
1318
1318
1225
Oxid hliníku s
pryskyřičným
pojivem je vhodný
na dřevo, plasty,
keramiku a tak
podobně. Uchycení
pomocí suchého zipu.
Pro disk
typu
125mm
150mm
Počet
otvorů
Bez otvorů
Bez otvorů
6 otvorů
Objednací kód
KEN-280
-3230K
-3370K
-3390K
Cena
Kè/ks
449
537
623
10
Obsah
Hmotnost Objednací kód Cena
(Množ x zrnitost) 10 ks
KEN-203
Kè/bal.
2x P40, 3x P60, 36g
-6500K
85
2x P80, 3x P100
VÝROBKY JSOU K DODÁNÍ POUZE U NAŠEHO DISTRIBUTORA
© 2014 Uvedené ceny jsou bez DPH
BALENÍ
Strana
185
BRUSIVO, ELEKTRICKÉ A PNEUMATICKÉ NÁØADÍ
Obj. kód
Průměr
Počet ks
Cena
kotouče Zrnitost v balení KBE-280 Kè/bal.
320
-0203A
156
50mm (2”) 400
25
-0204A
156
600
-0205A
156
320
-0206A
391
75mm (3”) 400
25
-0207A
391
600
-0208A
391
Vzor: 800A. 8 děr.
Pro PEX115, PEX9.6,
Kress.
SKUPINA
204
mINIPÁSY BRUSNé
Držáky brusného
pásu
Náviny
brusné
Vhodný nástroj pro úkony do špatně dostupných míst.
Pružný držák se standardním brusným pásem
vytvoří jednoduchý lapovací nástroj.
Jsou vhodné pro široké
spektrum elektrického a
pneumatického nářadí.
Oxid hliníku je určen pro
široký rozsah materiálů,
zahrnující železné kovy,
ocel, hliník a jiné
neželezné kovy.
Brusné pásy
jsou vhodné na
dřevo a kov
9
Držáky brusného pásu
Vhodné rozměry
pásu
6mm x 330
12mm x 420
20mm x 520
Objednací kód
YRK-204
-9060K
-9120K
-9190K
Cena
Kè/ks
98
129
148
BRUSIVO, ElEKTRIcKé A PNEUmATIcKé NÁøADÍ
Počet
ks
9
Objednací kód
YRK-204
-9500K
Cena
Kè/bal.
438
Pásy
brusné
Pásy
brusné
Brusné pásy York jsou určeny
pro broušení široké řady
materiálů, včetně oceli,
hliníku a neželezných kovů.
Obsah:
1 - 6mm držáky,
1 - 12mm držáky,
KUSů
1 - 19mm držáky,
2 - 6mm x 330mm P120 brusné pásy,
2 - 12mm x 420mm P120 brusné pásy,
2 - 19mm x 520mm P120 brusné pásy.
Al-Ox
Brusné pásy se zrnem oxidu
Al-Ox
hlinitého vázaného pryskyřicí
jsou určeny pro průmyslové
aplikace. Vysoká odolnost a pružnost zaručí
dlouhou životnost a prvotřídní výkonnost.
Jsou vhodné pro obrábění dřeva a kovů.
Zrnitost
P36
P60
P80
P100
P120
P150
P240
P60
P120
P240
P36
P60
P80
P100
P120
P150
P60
P36
P60
P80
P100
P120
P150
P240
Zrnitost
P150
Objednací kód
Cena
Zrnitost Hmotnost
10 ks
YRK-204
Kè/100ks
50mm (2”) šířka x 1065mm (42”) délka
P36
1.00kg
-6860K
5957
P40
0.85kg
-6880K
5648
P60
0.65kg
-6920K
5438
P80
0.55kg
-6940K
5210
P120
0.50kg
-6980K
4881
P150
0.45kg
-7000K
4881
P180
0.40kg
-7020K
4881
P220
0.40kg
-7040K
4881
P320
0.40kg
-7080K
4881
150mm (6”) šířka x 1090mm (43”) délka
P36
3.50kg
-7560K
15669
P40
3.15kg
-7580K
14622
P60
2.20kg
-7600K
14105
P80
2.10kg
-7620K
14105
P100
2.00kg
-7640K
14105
P120
2.00kg
-7660K
14105
P150
1.80kg
-7680K
14105
P180
1.60kg
-7700K
14105
P320
1.60kg
-7740K
14105
Strana
186
Cena
Hmotnost Objednací kód
Zrnitost 10 ks
KEN-204
Kè/10ks
100mm (4”) šířka x 915mm (36”) délka
P24
2.15kg
-1040K
836
P36
1.80kg
-1060K
766
P40
1.55kg
-1080K
748
P50
1.40kg
-1100K
728
P60
1.30kg
-1120K
728
P80
1.20kg
-1140K
668
P100
1.00kg
-1160K
668
P120
0.95kg
-1180K
668
P150
0.90kg
-1200K
668
P180
0.90kg
-1220K
668
P220
0.85kg
-1240K
668
P240
0.85kg
-1260K
668
P320
0.80kg
-1280K
678
50mm (2”) šířka x 1520mm (60”) délka
P24
1.60kg
-2040K
817
P36
1.60kg
-2060K
766
P40
1.35kg
-2080K
748
P50
1.30kg
-2100K
728
P60
1.15kg
-2120K
710
P80
1.00kg
-2140K
710
P100
0.97kg
-2160K
710
P120
0.82kg
-2180K
710
P150
0.77kg
-2200K
710
P180
0.72kg
-2220K
710
P220
0.64kg
-2240K
710
25mm (1”) šířka x 1065mm (42”) délka
P24
0.55kg
-1540K
349
P36
0.54kg
-1560K
349
P40
0.46kg
-1580K
328
P50
0.43kg
-1600K
328
P60
0.39kg
-1620K
328
P80
0.34kg
-1640K
328
P100
0.32kg
-1660K
328
P120
0.23kg
-1680K
311
P150
0.24kg
-1700K
311
P180
0.26kg
-1720K
311
P220
0.25kg
-1740K
311
P320
0.21kg
-1780K
311
P120
P150
P80
P120
P60
P80
Al-Ox
Hmotnost Objednací kód
Cena
10 ks
YRK-204
Kè/100ks
6mm šířka x 330mm délka
500g
-4060K
989
400g
-4120K
989
325g
-4140K
989
200g
-4160K
989
200g
-4180K
989
200g
-4200K
989
200g
-4240K
989
12mm šířka x 420mm délka
900g
-4280K
1585
700g
-4300K
1585
600g
-4340K
1585
13mm šířka x 610mm délka
1300g
-4360K
1628
1150g
-4420K
1628
1050g
-4440K
1365
900g
-4460K
1385
900g
-4480K
1385
900g
-4500K
1385
20mm šířka x 480mm délka
780g
-4680K
2132
20mm šířka x 520mm délka
900g
-4860K
2181
700g
-4920K
2181
675g
-4940K
1989
650g
-4960K
1989
650g
-4980K
1989
650g
-5000K
1989
650g
-5040K
1989
Cena
Hmotnost Objednací kód
10 ks
YRK-204
Kè/100ks
6mm šířka x 457mm délka
100g
-3200K
39
10mm šířka x 457mm délka
200g
-3280K
39
200g
-3300K
39
13mm šířka x 457mm délka
600g
-3340K
39
400g
-3380K
39
20mm šířka x 457mm délka
1000g
-3420K
39
1000g
-3440K
39
Pásy
brusné
Brusné pásy se zrnem oxidu hlinitého
vázaného pryskyřicí jsou určeny pro
průmyslové aplikace. Vysoká odolnost
a pružnost zaručí dlouhou
Al-Ox
životnost a prvotřídní
výkonnost. Jsou vhodné
pro obrábění dřeva
a kovů.
100mm (4”) šířka x 610mm (24”) délka
Objednací kód
Zrnitost Hmotnost
10 ks
KEN-204
P24
1,100g
-0540K
P36
870g
-0560K
P40
880g
-0580K
P50
790g
-0600K
P60
750g
-0620K
P80
700g
-0640K
P100
550g
-0660K
P120
580g
-0680K
P150
490g
-0700K
P180
520g
-0720K
P240
500g
-0760K
P320
480g
-0780K
VÝROBKY JSOU K DODÁNÍ POUZE U NAŠEHO DISTRIBUTORA
© 2014 Uvedené ceny jsou bez DPH
Cena
Kè/10ks
577
538
538
538
538
538
538
538
538
538
538
538
NÁVINY BRUSNÉ V SADÁCH
Minipásy smirkové sady
Minipásy
smirkové
Válcový povlakovaný pás z tkaniny odolné proti roztržení. Pro broušení
a leštění ploch, profilů, svárů apod. Použití s elektrickým nářadím.
Oxid hlinitý vhodný pro většinu kovů.
SKUPINA
205
Válcový povlakovaný pás z
tkaniny odolný proti roztržení.
Pro broušení a leštění ploch,
profilů, svárů apod. Použití s
elektrickým nářadím. Oxid
hlinitý vhodný pro většinu
kovů.
ROZŠÍŘENÁ
ŘADA
Průměr x
šířka (mm)
10 x 10
10 x 20
13 x 10
13 x 25
15 x 10
15 x 30
19 x 25
22 x 20
25 x 25
30 x 20
30 x 30
38 x 25
45 x 30
51 x 25
60 x 30
75 x 30
100 x 40
Zrnitost*
P60
P80
P150
P60
P80
P150
P60
P80
P150
P60
P80
P150
P60
P80
P150
P60
P80
P150
P60
P80
P150
P60
P80
P150
P60
P80
P150
P60
P80
P150
P60
P80
P150
P60
P80
P150
P60
P80
P150
P60
P80
P150
P60
P80
P150
P60
P80
P150
P60
P80
P150
Hmotnost
50 ks
20g
30g
40g
50g
50g
40g
50g
30g
30g
90g
80g
60g
40g
40g
30g
120g
100g
80g
140g
110g
80g
120g
110g
80g
160g
150g
130g
160g
130g
120g
240g
200g
180g
270g
220g
210g
380g
310g
290g
330g
300g
320g
430g
400g
360g
670g
490g
550g
1100g
400g
700g
Objednací kód
YRK-205
-0520K
-0550K
-0580K
-0720K
-0750K
-0780K
-0920K
-0950K
-0980K
-1120K
-1150K
-1180K
-1320K
-1350K
-1380K
-1520K
-1550K
-1580K
-1720K
-1750K
-1780K
-1920K
-1950K
-1980K
-2120K
-2150K
-2180K
-2320K
-2350K
-2380K
-2520K
-2550K
-2580K
-2720K
-2750K
-2780K
-2920K
-2950K
-2980K
-3120K
-3150K
-3180K
-3320K
-3350K
-3380K
-3520K
-3550K
-3580K
-3720K
-3750K
-3780K
Cena
Kè/50ks
446
446
446
550
550
550
446
446
446
497
597
597
497
497
497
597
597
597
597
597
597
597
597
597
696
696
696
597
597
597
797
797
797
895
895
895
995
995
995
995
995
995
995
995
995
1195
1195
1195
1592
1592
1592
Rozměry
(mm)
21
22 x 20
20
25 x 25
20
51 x 25
Obsah
YRK-205
Cena
Kè/bal.
-9300K
389
-9320K
290
-9340K
339
4 x P60
10 x P80
6 x P150
1 x 6mm stopka
10 x P60
6 x P80
4 x P150
1 x 6mm stopka
10 x P60
6 x P80
4 x P150
1 x 6mm stopka
Unašeče bubnové
Pro použití se sklíčidly / kleštinami elektrického a pneumatického nářadí. Vhodné
pro brusné minipásy. Při provozu se
samočinně rozpínají a tak zajišťují
bezpečné držení pásu. Všechny stopky
mají průměr 6mm s výjimkou stopek
označených hvězdičkou *, které mají
průměr 8mm.
Průměr x
šířka (mm)
10 x 10
10 x 20
13 x 10
13 x 25
15 x 10
15 x 30
19 x 25
22 x 20
25 x 25
30 x 20
30 x 30
38 x 25
45 x 30
51 x 25
60 x 30
75 x 30*
100 x 40*
Hmotnost
5 ks
50g
70g
60g
80g
70g
100g
110g
120g
140g
150g
200g
240g
380g
360g
460g
1100g
2100g
Montáž/demontáž pásů
Rotace vřetena
při používání
(Držák se
rozpíná).
Cena
Kè/ks
188
220
199
220
200
259
259
249
259
238
238
279
290
319
358
389
487
Objednací kód
YRK-205
-4100K
-4130K
-4160K
-4190K
-4220K
-4250K
-4280K
-4310K
-4340K
-4370K
-4400K
-4430K
-4460K
-4490K
-4520K
-4550K
-4580K
Rotace pásu
(Držák
stacionární).
Max. provozní otáčky (obvodová rychlost = 25 m/s)
Průměr pásu
(mm)
10
13
15
19
22
25
Max
(ot/min)
47,500
36,500
31,500
25,000
21,500
19,000
VÝROBKY JSOU K DODÁNÍ POUZE U NAŠEHO DISTRIBUTORA
© 2014 Uvedené ceny jsou bez DPH
Objednací kód
Průměr pásu
(mm)
30
38
45
51
60
75
100
Max
(ot/min)
15,800
12,500
10,500
9,300
7,900
6,300
4,700
Strana
187
BRUSIVO, ELEKTRICKÉ A PNEUMATICKÉ NÁØADÍ
*P60 = hrubé, P80 = střední, P150 = jemné.
Počet
ks
SKUPINA
205
NÁVINY BRUSNé V SADÁcH
Náviny
brusné
Navinutý brusný pás s oxidem hliníku, který se při používání trvale opotřebovává a odkrývá nové brusivo. K začišťování svárů, odjehlování a
leštění. Dodáváme dva typy. K fixaci brusného návinu k nástroji je nutno použít ocelové vřeteno.
Maximální otáčky:
do Ø 12 mm: 22,000 ot/min.
do Ø 19 mm: 18,000 ot/min.
do Ø 25 mm: 10,000 ot/min.
Skupina
Kuželový typ
Kuželový tvar pro úhlové profily, rohy a nepravidelné nebo duté plochy.
BRUSIVO, ElEKTRIcKé A PNEUmATIcKé NÁøADÍ
Válcový typ
Průměr x
délka (mm)
3 x 19
6 x 19
6 x 25
6 x 38
9.5 x 25
9.5 x 38
12 x 38
19 x 38
270
Zrnitost Hmotnost
100 ks
P80
CR1
100g
P120
CR3
P80
150g
P80
CR4
200g
P120
P80
CR4
200g
P120
CR5
P80
265g
P80
CR6
400g
P120
P60
CR8
P80
670g
P120
P60
CR10 P120
1500g
Typ
Objednací kód
YRK-205
-7010K
-7020K
-7050K
-7070K
-7080K
-7250K
-7260K
-7090K
-7110K
-7120K
-7150K
-7155K
-7160K
-7190K
-7200K
Cena
Kè/ks
12
12
12
12
12
13
13
12
14
16
16
16
16
26
26
Průměr x
délka (mm)
Typ
Zrnitost
9.5 x 25
9.5 x 38
12 x 25
CRT1
12 x 38
CRT3
P60
P120
P80
P60
P60
P80
P120
CRT2
Hmotnost
100 ks
235g
256g
270g
460g
Objednací kód
YRK-205
-7310K
-7320K
-7315K
-7330K
-7350K
-7355K
-7360K
Cena
Kè/ks
19
19
19
19
22
22
22
Vřetena na brusné náviny
Náviny brusné v sadách
Pro použití brusných návinů válcových a kuželových v pneumatických
bruskách nebo elektrických vrtačkách. Jsou vhodná pro broušení na
špatně dostupných místech. Vřeteno musí být nejméně o 13mm delší
než brusný návin.
Navinutý brusný pás s oxidem hliníku, který se při používání trvale
opotřebovává a odkrývá nové brusivo. K začišťování svárů,
odjehlování a leštění.
Obsah: Válcové náviny 6 - 10 x 38mm P80 a P120,
4 - 13 x 38mm P80 a P120, 12 - 6 x 38mm P80 a P120,
16 - 6 x 25mm P80 a P125, 6 - 10 x 25mm P80 a P120. Kuželové
náviny: 6 - 10 x 38mm P80, 6 - 13 x 38mm P80.
Vřetena:
1 - 3 x 25 x 6mm.
1 - 3 x 19 x 6mm.
Průměr
stopky
3mm
3mm
6mm
CRM1
CRM2
CRM3
6mm
CRM4
6mm
CRM5
6mm
CRM6
6mm
CRM7
Strana
Typ
188
Pro
náviny
CR1
CR2
CR3
CR4
CR5
CR7
CRT1
CRT2
CRT4
CR6
CR8
CRT3
CRT5
CRT6
CR9
CR10
CR11
Hmotnost
5 ks
35g
35g
55g
Objednací kód
YRK-205
-7510K
-7520K
-7530K
Cena
Kè/ks
91
92
93
55g
-7540K
105
55g
-7550K
105
75g
-7560K
105
80g
-7570K
105
122
KUSŮ
Počet
kusů
122
Objednací kód
YRK-205
-9800K
VÝROBKY JSOU K DODÁNÍ POUZE U NAŠEHO DISTRIBUTORA
© 2014 Uvedené ceny jsou bez DPH
Cena
Kè/bal.
1484
KOTOUČE BRUSNé RYcHlOVÝmĚNNé
Kotouče brusné
rychlovýměnné
SKUPINA
205
Pro všeobecné použití včetně zarovnávání svárů a odstraňování stop po obrábění. Na mírně tvarované profily a rovinné
povrchy. Rychlovýměnný montážní šroub zajišťuje, že kotouč bude vždy přesně vystředěn i bez použití lepidla a že pohyblivé
části ani centrální šroub nemohou poškodit obrobek. Při vyšších otáčkách dosáhnete větší produktivity. Brusné kotouče dodáváme v
průměrech 25 mm, 38 mm, 50 mm a 75 mm. Také je dodáváme s materiálem pro konečné úpravy povrchů. Slouží k uhlazování povrchů před
nátěry, odstraňování rzi, oxidů, povrchových defektů, k odstraňování stop po zrnu brusných kotoučů a obecně k vytváření hladkých povrchů.
Kompatibilní s držáky systému 3M ROLOC™.
Hmotnost Objednací kód
Cena
100 ks YRK-205 Kè/100ks
220g
-5010K
847
220g
-5020K
847
220g
-5030K
847
220g
-5040K
887
220g
-5050K
887
220g
-5060K
887
220g
-5070K
887
220g
-5080K
887
320g
-5110K
1175
320g
-5120K
1175
320g
-5130K
1175
320g
-5140K
1175
320g
-5150K
1175
320g
-5160K
1175
320g
-5180K
1175
620g
-5210K
1683
620g
-5220K
1683
620g
-5230K
1683
620g
-5240K
1683
620g
-5250K
1683
620g
-5260K
1683
620g
-5270K
1683
620g
-5280K
1683
1330g
-5310K
2161
1330g
-5320K
2161
1330g
-5330K
2161
1330g
-5340K
2161
1330g
-5350K
2161
1330g
-5360K
2161
1330g
-5370K
2161
1330g
-5380K
2161
Sada rychlovýměnných kotoučů pro úpravu povrchů
Víceúčelová sada obsahuje: po 1 ks kotoučků jemné, střední a hrubé zrno pro úpravu
povrchů. 2 ks od každého z brusných kotoučků zrnitosti P36, P60, P80 a P120.
Stopka o průměru 6mm k připevnění nosného kotouče.
Kotouče pro konečnou úpravu povrchů
Určeny pro čištění a konečnou úpravu
povrchů všech kovů. Vytvářejí povrchy bez
otřepů, připravené pro nátěry nebo povlaky.
Lze je též použít k odstraňování tenkých
vrstev rzi, oxidů a povlaků.
13
KUSů
Průměr
50mm
75mm
Hmotnost
1 ks
250g
410g
Objednací kód
YRK-205
-9550K
-9600K
Cena
Kè/bal.
797
986
Sada pro konečnou úpravu povrchů – kotouče o průměru 50mm
Brusné kotouče s Al2O3 na rychlovýměnném šroubovém systému. Pro čištění a dokončování
povrchů všech kovů. Upravený povrch je bez otřepů a je připraven pro nátěry nebo povlaky.
Sadu lze použít k odstraňování tenkých vrstev rzi, oxidů a povlaků. Vhodné pro použití se
strojním nářadím. Velikost: kotouče Æ 50mm.
Obsah:
2x kotouče P36, P40, P50, P60,
P80, P100, P120, P180.
1x 6mm držák s montážní
závitovou stopkou.
Průměr Zrnitost Hmotnost Objednací kód
kotouče
100 ks YRK-205
Jemný
630g
-6210K
50mm Střední 630g
-6220K
Hrubý
630g
-6230K
Jemný 1330g
-6310K
75mm Střední 1330g
-6320K
Hrubý 1330g
-6330K
Cena
Kè/100ks
2879
2879
2879
4383
4383
4383
17
KUSů
Průměr
50mm
Objednací kód
YRK-205
-9500K
Cena
Kè/bal.
737
Držáky kotoučů se šroubovým upnutím
Pryžové držáky pro kotouče se šroubovým upnutím. Dodáváme se stopkou Æ 9mm.
Kompatibilní se systémem 3M ROLOC™.
Vhodný
Æ kotouče
25mm
38mm
50mm
75mm
Hmotnost
25 ks
0.80kg
0.95kg
1.00kg
2.00kg
Objednací kód
YRK-205
-6810K
-6820K
-6830K
-6840K
Cena
Kè/ks
319
339
358
379
Vřeteno
Držák
VÝROBKY JSOU K DODÁNÍ POUZE U NAŠEHO DISTRIBUTORA
© 2014 Uvedené ceny jsou bez DPH
Kotouč
Strana
189
BRUSIVO, ElEKTRIcKé A PNEUmATIcKé NÁøADÍ
Průměr Zrnitost
kotouče
P36
P40
P50
25mm P60
P80
P100
P120
P180
P36
P40
P50
38mm P60
P80
P100
P180
P36
P40
P50
P60
50mm P80
P100
P120
P180
P36
P40
P50
75mm P60
P80
P100
P120
P180
SKUPINA
210
FRÉZY OBRYSOVÉ KARBIDOVÉ
Frézy obrysové karbidové
Určeno pro odjehlování a leštění litiny, ocelolitiny, uhlíkové
oceli, slitiny a nerezové oceli atd. Až do tvrdosti 65
Rockwella.
Poznámka:
l Obrobek i nástroj by měly být vždy pevně uchycené.
l Karbidové frézy nejsou vhodné pro frézování větších kusů
materiálu, používají se k odstraňování drobných materiálů
při vysokých otáčkách, tzv.systém ‘POMALÝ POSUV VYSOKÁ RYCHLOST’.
l Vždy se ujistěte, že nejméně 70% délky stopky je
uchyceno v kleštině nebo sklíčidle používaného nářadí.
l Vždy se ujistěte, že používané nářadí je nastaveno na
doporučovanou rychlost pro danou frézu.
Sek 3 – hrubý
Na měkčí neželezné materiály
a plasty, tj. hliník, skelný laminát,
plasty, tvrdou pryž a slitiny zinku
Sek 6 – střední s křížovým
ozubením
Křížový a dvojitý sek zlepšují kontrolu a utváření třísky. Vyrobeny
z vysoce kvalitního karbid-wolframu,
pro všeobecné použití.
Sek 9 – jemný s lamačem třísky
Rychlý odběr materiálu s lamačem
třísky = zlepšená kontrola a menší
množství třísek. Pro tvrdé materiály
jako legovanou ocel 50RC, 60RC,
uhlíkovou ocel a litinu.
Průměr
stopky
3
6
8
10
12
16
Frézy obrysové
karbidové
BRUSIVO, ELEKTRICKÉ A PNEUMATICKÉ NÁØADÍ
Sek 6 – střední s křížovým ozubením
Objednací kód
YRK-210
-0086K
-0126K
-0166K
-0206K
-0246K
-0286K
-0406K
Cena
Kč/ks
153
285
340
434
421
738
881
Sek 9 – jemný s lamačem třísky
Objednací kód
YRK-210
-0129K
-0089K
-0169K
-0209K
-0249K
-0289K
-0409K
Cena
Kč/ks
243
146
329
414
403
671
923
Válcová bez čelního ozubení
Všechny rozměry jsou jmenovité.
Typy označené * mají stopku 3mm, všechny ostatní mají stopku 6mm.
Sek 3 – hrubý
Velikost
ÆxL
Objednací kód
Cena
(mm)
YRK-210
Kč/ks
3 x 14*
4 x 13*
6 x 13*
6 x 16
6 x 19
-0643K
339
8 x 19
10 x 19
-0723K
687
13 x 25
16 x 25
-
Sek 6 – střední s křížovým ozubením
Objednací kód
YRK-210
-0586K
-0626K
-0666K
-0706K
-0746K
-0786K
-0906K
Cena
Kč/ks
142
271
246
331
415
540
822
Sek 9 – jemný s lamačem třísky
Objednací kód
YRK-210
-0589K
-0629K
-0669K
-0709K
-0749K
-0789K
-0909K
Cena
Kč/ks
149
301
329
320
415
522
770
Válcová s kulovou špičkou
Všechny rozměry jsou jmenovité.
Typy označené * mají stopku 3mm, všechny ostatní mají stopku 6mm.
Sek 3 – hrubý
Velikost
ÆxL
Objednací kód
Cena
(mm)
YRK-210
Kč/ks
3 x 14*
6 x 13*
6 x 16
8 x 19
10 x 19
11 x 25
13 x 25
16 x 25
-
Strana
190
Sek 6 – střední s křížovým ozubením
Objednací kód
YRK-210
-1086K
-1126K
-1166K
-1206K
-1246K
-1326K
-1406K
Rychlost
obrábění
600 700
m/min
Frézy obrysové
karbidové
Válcová s čelním ozubením
Všechny rozměry jsou jmenovité.
Typy označené * mají stopku 3mm, všechny ostatní mají stopku 6mm.
Sek 3 – hrubý
Velikost
ÆxL
Objednací kód
Cena
(mm)
YRK-210
Kč/ks
3 x 12*
3 x 14*
6 x 15*
6 x 16
6 x 19
-0143K
316
8 x 19
10 x 19
13 x 25
16 x 25
-0383K
1760
Doporučené
rychlosti (ot/min)
64,000 - 75,000
32,000 - 38,000
24,000 - 28,000
19,000 - 22,000
16,000 - 18,750
12,000 - 14,000
Cena
Kč/ks
157
255
330
315
385
545
773
Sek 9 – jemný s lamačem třísky
Objednací kód
YRK-210
-1089K
-1129K
-1169K
-1209K
-1249K
-1329K
-1409K
Cena
Kč/ks
165
255
326
316
403
536
748
Válcová s čelním ozubením Všechny
rozměry jsou jmenovité. Typy označené
* mají stopku 3mm, všechny ostatní mají stopku 6mm.
Sek 3 – hrubý
Velikost
Æ x L Objednací kód
Cena
(mm)
KEN-210
Kč/ks
3 x 14*
6 x 12*
6 x 18
-0140K
366
8 x 20
10 x 20
-0220K
541
12 x 20
12 x 25
-0340K
1316
16 x 25
-
Sek 9 – jemný s lamačem
Cena
KEN-210
Kč/ks
-0080K
165
-0120K
233
-0160K
285
-0200K
331
-0240K
543
-0280K
669
-0360K
679
-0400K
751
Objednací kód
Válcová bez čelního ozubení
Všechny rozměry jsou jmenovité. Typy označené
* mají stopku 3mm, všechny ostatní mají stopku 6mm.
Sek 3 – hrubý
Velikost
Æ x L Objednací kód
Cena
(mm)
KEN-210
Kč/ks
3 x 14*
6 x 12*
6 x 18
8 x 20
10 x 20
-0720K
616
12 x 20
12 x 25
-0840K
1632
16 x 25
19 x 25
-0980K
2728
Sek 9 – jemný s lamačem
Cena
KEN-210
Kč/ks
-0580K
154
-0620K
251
-0660K
264
-0700K
365
-0740K
427
-0780K
519
-0900K
777
-
Objednací kód
Válcová s kulovou špičkou
Všechny rozměry jsou jmenovité. Typy označené
* mají stopku 3mm, všechny ostatní mají stopku 6mm.
Sek 3 – hrubý
Velikost
Æ x L Objednací kód
Cena
(mm)
KEN-210
Kč/ks
3 x 12*
6 x 12*
6 x 18
-1140K
375
8 x 20
10 x 20
-1220K
508
12 x 25
-1300K
680
16 x 25
-
Sek 9 – jemný s lamačem
Cena
KEN-210
Kč/ks
-1080K
154
-1120K
254
-1160K
298
-1200K
407
-1240K
446
-1320K
630
-1400K
873
Objednací kód
VÝROBKY JSOU K DODÁNÍ POUZE U NAŠEHO DISTRIBUTORA
© 2014 Uvedené ceny jsou bez DPH
FRÉZY OBRYSOVÉ KARBIDOVÉ
Frézy obrysové
karbidové
Frézy obrysové
karbidové
Tvar “kulatý oblouk”
Všechny rozměry jsou jmenovité. Typy
označené hvězdičkou * mají stopku 3mm, všechny
ostatní mají stopku 6mm.
Sek 3 – hrubý
Velikost
Æ x délka Objednací kód
Cena
(mm)
KEN-210
Kč/ks
3 x 12
6 x 18
10 x 20
-3220K
515
12 x 25
-3300K
661
16 x 25
-3380K
1591
Sek 9 – jemný s lamačem třísky
Objednací kód
Cena
KEN-210
-3080K
-3160K
-3240K
-3320K
-3400K
Kč/ks
148
295
498
534
808
Tvar “plamen”
Všechny rozměry jsou jmenovité. Typy označené hvězdičkou * mají stopku 3mm, všechny
ostatní mají stopku 6mm.
Sek 9 – jemný s lamačem třísky
Objednací kód
Cena
KEN-210
-2120K
-2160K
-2320K
-2400K
Kč/ks
153
343
797
1049
Tvar “ostrý oblouk”
Všechny rozměry jsou jmenovité. Typy označené hvězdičkou
* mají stopku 3mm, všechny ostatní mají stopku 6mm.
Sek 3 – hrubý
Velikost
Æ x délka Objednací kód
Cena
(mm)
KEN-210
Kč/ks
3 x 12*
6 x 12*
10 x 20
12 x 20
12 x 25
16 x 25
-
Sek 9 – jemný s lamačem třísky
Objednací kód
Cena
KEN-210
-4120K
-4160K
-4240K
-4280K
-4320K
-4400K
Kč/ks
152
249
534
580
545
761
Kulový tvar
Všechny rozměry jsou jmenovité. Typy označené hvězdičkou
* mají stopku 3mm, všechny ostatní mají stopku 6mm.
Sek 3 – hrubý
Velikost
Æ x délka Objednací kód
Cena
(mm)
KEN-210
Kč/ks
3 x 3*
4 x 4*
6 x 6*
8x8
10 x 10
-6220K
490
12 x 12
16 x 15
-
Sek 9 – jemný s lamačem třísky
Objednací kód
Cena
KEN-210
-6080K
-6120K
-6160K
-6200K
-6240K
-6320K
-6360K
Kč/ks
165
331
328
336
374
485
663
Oválný tvar
Všechny rozměry jsou jmenovité. Typy označené hvězdičkou
* mají stopku 3mm, všechny ostatní mají stopku 6mm.
Sek 3 – hrubý
Velikost
Æ x délka Objednací kód
Cena
(mm)
KEN-210
Kč/ks
3 x 6*
6 x 10*
9.5 x 15
12 x 20
16 x 25
-5300K
1302
19 x 25
-5360K
1459
Sek 9 – jemný s lamačem třísky
Objednací kód
Cena
KEN-210
-5120K
-5160K
-5200K
-5240K
-5320K
-
Kč/ks
146
262
467
643
770
210
Tvar ‘kulatý oblouk’
Všechny rozměry jsou jmenovité. Typy označené hvězdičkou
*mají stopku 3mm, všechny ostatní mají stopku 6mm.
Velikost
Sek 3 – hrubý
Æ x délka Objednací kód
Cena
(mm)
YRK-210
Kč/ks
3 x 13*
6 x 16
10 x 19
13 x 25
16 x 25
-
Sek 6 – střední s křížovým ozubením Sek 9 – jemný s lamačem třísky
Objednací kód
YRK-210
-3086K
-3166K
-3246K
-3326K
-
Cena
Kč/ks
137
349
466
560
Objednací kód
YRK-210
-3089K
-3169K
-3249K
-3329K
-3409K
Cena
Kč/ks
142
322
470
563
780
Tvar “plamen”
Všechny rozměry jsou jmenovité. Typy označené * mají stopku 3mm, všechny
ostatní mají stopku 6mm.
Velikost
Sek 3 – hrubý
Æ x délka Objednací kód
Cena
(mm)
YRK-210
Kč/ks
3 x 6*
8 x 19
13 x 32
16 x 36
-
Sek 6 – střední s křížovým ozubením Sek 9 – jemný s lamačem třísky
Objednací kód
YRK-210
-2126K
-2166K
-2326K
-
Cena
Kč/ks
148
364
608
Objednací kód
YRK-210
-2129K
-2169K
-2329K
-2409K
Cena
Kč/ks
165
374
483
958
Tvar “ostrý oblouk”
Všechny rozměry jsou jmenovité. Typy označené * mají stopku 3mm, všechny
ostatní mají stopku 6mm.
Velikost
Sek 3 – hrubý
Æ x délka Objednací kód
Cena
(mm)
YRK-210
Kč/ks
3 x 13*
6 x 13*
10 x 19
13 x 19
13 x 25
16 x 25
-
Sek 6 – střední s křížovým ozubením Sek 9 – jemný s lamačem třísky
Objednací kód
YRK-210
-4126K
-4166K
-4246K
-4326K
-4406K
Cena
Kč/ks
164
225
432
609
863
Objednací kód
YRK-210
-4129K
-4169K
-4249K
-4289K
-4329K
-4409K
Cena
Kč/ks
175
249
432
813
558
922
Kulový tvar
Všechny rozměry jsou jmenovité. Typy označené * mají stopku 3mm, všechny
ostatní mají stopku 6mm.
Velikost
Sek 3 – hrubý
Æ x délka Objednací kód
Cena
(mm)
YRK-210
Kč/ks
3 x 3*
5 x 4*
6x5
8x6
11 x 10
13 x 11
16 x 14
-
Sek 6 – střední s křížovým ozubením Sek 9 – jemný s lamačem třísky
Objednací kód
YRK-210
-6086K
-6126K
-6166K
-6206K
-6246K
-6326K
-
Cena
Kč/ks
146
601
260
326
457
515
Objednací kód
YRK-210
-6089K
-6129K
-6169K
-6209K
-6249K
-6329K
-6369K
Cena
Kč/ks
273
612
271
326
483
515
770
Oválný tvar
Všechny rozměry jsou jmenovité. Typy označené * mají stopku 3mm, všechny
ostatní mají stopku 6mm.
Velikost
Sek 3 – hrubý
Æ x délka Objednací kód
Cena
(mm)
YRK-210
Kč/ks
3 x 6*
6 x 10*
10 x 16
13 x 22
16 x 25
-
Sek 6 – střední s křížovým ozubením Sek 9 – jemný s lamačem třísky
Objednací kód
YRK-210
-5126K
-5166K
-5206K
-5246K
-
Cena
Kč/ks
161
279
438
661
VÝROBKY JSOU K DODÁNÍ POUZE U NAŠEHO DISTRIBUTORA
© 2014 Uvedené ceny jsou bez DPH
Objednací kód
YRK-210
-5169K
-5209K
-5249K
-5329K
Strana
Cena
Kč/ks
295
411
680
755
191
BRUSIVO, ELEKTRICKÉ A PNEUMATICKÉ NÁØADÍ
Sek 3 – hrubý
Velikost
Æ x délka Objednací kód
Cena
(mm)
KEN-210
Kč/ks
3 x 6*
8 x 20
12 x 32
16 x 35
-
SKUPINA
SKUPINA
210
FRÉZY OBRYSOVÉ KARBIDOVÉ
Frézy obrysové
karbidové
Frézy obrysové
karbidové
Kónické
Všechny rozměry jsou jmenovité. Typy označené hvězdičkou
* mají stopku 3mm, všechny ostatní mají stopku 6mm.
Kónické
Všechny rozměry jsou jmenovité. Typy označené hvězdičkou
*mají stopku 3mm, všechny ostatní mají stopku 6mm.
Velikost
Sek 3 – hrubý
Æ x délka Objednací kód
Cena
(mm)
YRK-210
Kč/ks
3 x 11*
6 x 13*
6 x 19
10 x 16
13 x 22
16 x 25
-
Sek 6 – střední s křížovým ozubením Sek 9 – jemný s lamačem třísky
Objednací kód
YRK-210
-7126K
-7166K
-7206K
-7246K
-7326K
-7406K
Cena
Kč/ks
163
320
326
385
573
917
Objednací kód
YRK-210
-7129K
-7169K
-7209K
-7249K
-7329K
-
Cena
Kč/ks
168
250
323
436
556
BRUSIVO, ELEKTRICKÉ A PNEUMATICKÉ NÁØADÍ
Kónické, vrcholový úhel 14°
Všechny rozměry jsou jmenovité. Typy označené hvězdičkou * mají stopku
3mm, všechny ostatní mají stopku 6mm.
Velikost
Sek 3 – hrubý
Æ x délka Objednací kód
Cena
(mm)
YRK-210
Kč/ks
3 x 13*
5 x 13*
6 x 12*
6 x 16*
6 x 16
8 x 22
10 x 27
13 x 28
16 x 30
-
YRK-210
-8126K
-8166K
-8206K
-8246K
-8326K
-8406K
Cena
Kč/ks
204
281
470
528
558
722
Objednací kód
YRK-210
-8129K
-8168K
-8169K
-8209K
-8249K
-8329K
-8409K
Cena
Kč/ks
220
287
287
350
528
568
836
Sek 6 – střední s křížovým ozubením Sek 9 – jemný s lamačem třísky
Objednací kód
YRK-210
-
Cena
Kč/ks
Objednací kód
YRK-210
-8649K
-8669K
Cena
Kč/ks
434
684
Kónické, vrcholový úhel 90°
Všechny rozměry jsou jmenovité. Typy označené hvězdičkou * mají stopku
3mm, všechny ostatní mají stopku 6mm.
Velikost
Sek 3 – hrubý
Æ x délka Objednací kód
Cena
(mm)
YRK-210
Kč/ks
6x3
10 x 5
12.7 x 6.3
-
Sek 6 – střední s křížovým ozubením Sek 9 – jemný s lamačem třísky
Objednací kód
YRK-210
-
Cena
Kč/ks
Objednací kód
YRK-210
-8919K
-8939K
-8959K
Cena
Kč/ks
331
331
553
Obrácený kužel
Všechny rozměry jsou jmenovité. Typy označené hvězdičkou * mají stopku
3mm, všechny ostatní mají stopku 6mm.
Velikost
Sek 3 – hrubý
Æ x délka Objednací kód
Cena
(mm)
YRK-210
Kč/ks
12.7 x 12.7
19 x 16
Strana
192
Sek 9 – jemný s lamačem třísky
Objednací kód
Cena
KEN-210
-7120K
-7160K
-7200K
-7240K
-7320K
-7400K
Kč/ks
148
320
369
515
619
902
Kónické, vrcholový úhel 14°
Všechny rozměry jsou jmenovité. Typy označené hvězdičkou
* mají stopku 3mm, všechny ostatní mají stopku 6mm.
Sek 6 – střední s křížovým ozubením Sek 9 – jemný s lamačem třísky
Objednací kód
Kónické, vrcholový úhel 60°
Všechny rozměry jsou jmenovité. Typy označené hvězdičkou * mají stopku
3mm, všechny ostatní mají stopku 6mm.
Velikost
Sek 3 – hrubý
Æ x délka Objednací kód
Cena
(mm)
YRK-210
Kč/ks
10 x 8
16 x 14
-
Sek 3 – hrubý
Velikost
Æ x délka Objednací kód
Cena
(mm)
KEN-210
Kč/ks
3 x 11*
6 x 12*
6 x 20
10 x 20
12 x 25
16 x 25
-
Sek 6 – střední s křížovým ozubením Sek 9 – jemný s lamačem třísky
Objednací kód
YRK-210
-
Cena
Kč/ks
Objednací kód
YRK-210
-9329K
-9489K
Cena
Kč/ks
505
930
Sek 3 – hrubý
Velikost
Æ x délka Objednací kód
Cena
(mm)
KEN-210
Kč/ks
3 x 11*
6 x 12*
8 x 22
10 x 26
-8220K
722
12 x 28
-8300K
930
16 x 33
-
Sek 9 – jemný s lamačem třísky
Objednací kód
Cena
KEN-210
-8120K
-8160K
-8200K
-8240K
-8320K
-8400K
Kč/ks
254
372
481
713
626
1126
Kónické, vrcholový úhel 60°
Všechny rozměry jsou jmenovité. Typy označené hvězdičkou
* mají stopku 3mm, všechny ostatní
mají stopku 6mm.
Sek 3 – hrubý
Velikost
Æ x délka Objednací kód
Cena
(mm)
KEN-210
Kč/ks
6x4
10 x 8
16 x 14
-
Sek 9 – jemný s lamačem třísky
Objednací kód
Cena
KEN-210
-8620K
-8640K
-8660K
Kč/ks
353
445
585
Kónické, vrcholový úhel 90°
Všechny rozměry jsou jmenovité. Typy označené hvězdičkou
* mají stopku 3mm, všechny ostatní mají stopku 6mm.
Sek 3 – hrubý
Velikost
Æ x délka Objednací kód
Cena
(mm)
KEN-210
Kč/ks
3x3
6x3
10 x 4
12 x 6
-
Sek 9 – jemný s lamačem třísky
Objednací kód
Cena
KEN-210
-8870K
-8910K
-8930K
-8950K
Kč/ks
230
287
315
514
Obrácený kužel
Všechny rozměry jsou jmenovité. Typy označené hvězdičkou
* mají stopku 3mm, všechny ostatní mají stopku 6mm.
Sek 3 – hrubý
Velikost
Æ x délka Objednací kód
Cena
(mm)
KEN-210
Kč/ks
6x8
13 x 12
19 x 16
-
Sek 9 – jemný s lamačem třísky
Objednací kód
Cena
KEN-210
-9160K
-9320K
-9480K
VÝROBKY JSOU K DODÁNÍ POUZE U NAŠEHO DISTRIBUTORA
© 2014 Uvedené ceny jsou bez DPH
Kč/ks
399
633
907
FRÉZY OBRYSOVÉ KARBIDOVÉ
Frézy obrysové
karbidové v sadách
Sady obrysových fréz balených v praktickém plastovém pouzdře.
Vhodné pro výrobní provozy, pro odstraňování otřepů.
Sek 6 – 6 mm stopka
Obsahuje po 1 ks: v rozměru 10 x 19mm válcovou frézu s čelním ozubením, bez čelního
ozubení, s kulovou špičkou, tvaru kulatý oblouk, ostrý oblouk, dále 6 x 5mm kulovou,
6 x 19mm kuželovou a 10 x 27mm kuželovou frézu s vrcholovým úhlem 14°.
Sek 6 – 3 mm stopka
Obsahuje po 1 ks: 3 x 14mm válcovou frézu s čelním
ozubením, 3 x 14mm válcovou frézu bez čelního ozubení,
ks
3 x 14mm válcovou frézu s kulovou špičkou, 6 x 13mm tvaru ostrý oblouk,
6 x 10mm oválnou, 3 x 3mm kulovou,
3 x 11mm kuželovou a 6 x 19mm kuželovou
s vrcholovým úhlem 14°.
8
Počet
ks
8
8
Objednací kód
Průměr
stopky
3mm
6mm
YRK-210
-9896K
-9886K
Cena
Kè/bal.
1670
2843
Frézy obrysové karbidové v sadách ‘Speedway’
210
Frézy obrysové karbidové
v sadě
Sek 9
Rychlý odběr materiálu s lamačem třísky
zaručuje lepší kontrolu a nižší množství třísek.
Pro obrábění tvrdých materiálů jako jsou
legovaná ocel 50RC, 60RC, uhlíková ocel
a litina. Stopka 6mm.
Sada obsahuje po 1 ks:
10 x 20 a 12 x 20mm válcovou
frézu bez čelního ozubení,
12 x 25mm s kulovou špičkou,
12 x 32mm tvaru ‘plamen’,
12 x 25mm tvaru kulatý oblouk,
10 x 20mm tvaru ostrý oblouk,
12 x 20mm oválnou a
12 x 12mm kulovou frézu.
ks
8
8
ks
UNIKÁTNÍ
TVAR BŘITU
Počet
ks
8
8
Objednací kód
Průměr
stopky
3mm
6mm
YRK-210
-9940K
-9920K
Cena
Kè/bal.
1468
2970
Počet
ks
8
Cena
Kè/bal.
3492
Objednací kód
KEN-210
-9880K
Frézy obrysové s diamantovým povlakem
Stopka 3mm. Celková délka 45mm. Diamantové zrno o velikosti 120/140. Doporučené otáčky 15000 ~ 30000 za /1min.
Pro přesné broušení syntetických karbidových diamantů, keramiky, houževnatých slitin, cermetů, nástrojové oceli apod.
Válcové
DIAMANTOVÝ
POVLAK
Průměr x délka
hlavy (mm)
1.0 x 9
1.5 x 9
2.0 x 10
2.5 x 10
3.0 x 10
4.0 x 10
5.0 x 10
Objednací kód
YRK-210
-9010K
-9015K
-9020K
-9025K
-9030K
-9040K
-9050K
S kulovou špičkou
Průměr x délka
hlavy (mm)
1.0 x 1.0
2.0 x 2.0
3.0 x 3.0
4.0 x 4.0
5.0 x 5.0
Cena
Kè/ks
56
59
59
59
64
64
64
DIAMANTOVÝ
POVLAK
Objednací kód
YRK-210
-9310K
-9320K
-9330K
-9340K
-9350K
Cena
Kè/ks
51
51
58
62
60
Válcové s kulovou špičkou
Průměr x délka
hlavy (mm)
1.5 x 9
2.0 x 10
2.5 x 10
3.0 x 10
4.0 x 10
5.0 x 10
Objednací kód
YRK-210
-9115K
-9120K
-9125K
-9130K
-9140K
-9150K
Kulatý oblouk
Průměr x délka
hlavy (mm)
2.0 x 10
3.0 x 10
3.3 x 10
3.3 x 10
Ostrý oblouk
DIAMANTOVÝ
POVLAK
Cena
Kè/ks
50
51
56
54
58
58
YRK-210
-9510K
-9570K
-9610K
-9620K
Cena
Kè/ks
56
58
62
58
Frézy obrysové s diamantovým povlakem v sadě
Sady obrysových fréz jsou baleny v praktickém plastovém pouzdře.Vhodné pro výrobní provozy, pro odstraňování otřepů. Přesné
výrobky pro použití ve vysokorychlostních bruskách. Různé typy
fréz: kulové, válcové, válcové s kulovou špičkou, tvaru kulatý
oblouk a kónické.
Max. průměr 4.5mm.
Celková délka 45mm.
Stopka 3mm.
YRK-210
-9900K
YRK-210
-9220K
-9230K
-9240K
-9250K
DIAMANTOVÝ
POVLAK
Průměr x délka
hlavy (mm)
2 x 12
3 x 15
Objednací kód
YRK-210
-9770K
-9800K
Cena
Kè/ks
59
63
Frézy obrysové s diamantovým
povlakem v sadě
Sady obrysových fréz jsou baleny v praktickém plastovém
pouzdře. Vhodné pro výrobní provozy, pro odstraňování
otřepů. Přesné výrobky pro použití ve vysokorychlostních bruskách.
Různé typy fréz: kulové, válcové, válcové s kulovou špičkou, tvaru
kulatý oblouk a
kónické.
Max. průměr: 4.5mm.
Celková délka: 45mm.
Stopka: 3mm.
ks
ks
Objednací kód
Vrcholový
úhel
7°
10°
Cena
Kè/ks
51
62
61
61
Objednací kód
30
30
Počet
ks
30
Průměr x délka
hlavy (mm)
2.0 x 9
3.0 x 9
4.0 x 10
5.0 x 10
Kónická
DIAMANTOVÝ
POVLAK
Objednací kód
DIAMANTOVÝ
POVLAK
Cena
Kè/bal.
1869
DIAMANTOVÝ
POVLAK
Počet
ks
30
Objednací kód
SEN-210
-9000K
Cena
Kè/bal.
856
VÝROBKY JSOU K DODÁNÍ POUZE U NAŠEHO DISTRIBUTORA
© 2014 Uvedené ceny jsou bez DPH
DIAMANTOVÝ
POVLAK
Strana
193
BRUSIVO, ELEKTRICKÉ A PNEUMATICKÉ NÁØADÍ
Unikátní tvar břitu s jemným a hrubým stoupáním pro rychlý odběr materiálu při
zachování hladkého povrchu. Sada obsahuje po jednom ks: v rozměru 10 x 19mm
válcovou frézu s čelním ozubením, válcovou frézu bez čelního ozubení, válcovou
frézu s kulovou špičkou, tvaru kulatý oblouk, ostrý oblouk, dále v rozměru 6 x 5mm
kulovou, 6 x 19mm kuželovou a 10 x 27mm
kuželovou frézu s vrcholovým úhlem 14°.
SKUPINA
SKUPINA
220
KOTOUČE VĚJÍŘOVé
6mm stopka (pokračování)
Kotouče
vějířové
Objednací kód
Hmotnost
Vějířové kotouče na stopce lze použít do
pneumatického nebo elektrického nářadí,
včetně leštiček, pružných hřídelí a ručních
vrtaček. Jsou vyrobeny z kvalitní průmyslové
tkaniny. Určeny pro široký rozsah aplikací,
jako např. odstraňování rzi, začišťování svarů
a broušení dřeva před nanášením laku.
Balení po 10 ks kromě typu 60 x 50 a
80 x 50, které jsou baleny po 6 ks.
Konstrukce s odsazeným jádrem umožňuje
maximální přístup do těsných prostorů.
BRUSIVO, ElEKTRIcKé A PNEUmATIcKé NÁøADÍ
Aplikace
Finální úpravy povrchů kovů. Odstraňování
otřepů z obráběných komponent. Čištění a
srážení hran. Příprava povrchů před
lakováním a pokovováním. Mohou být použity
na dřevo, plasty a sklolaminát.
3mm stopka
Cena
Hmotnost Objednací kód
10 ks
YRK-220
Kè/ks
Æ 30mm x výška 10mm 20400 MOS (ot/min)
P60
120g
-1010K
49
P80
120g
-1020K
49
P120
120g
-1030K
49
P150
120g
-1040K
49
P180
130g
-1050K
49
P240
120g
-1080K
49
P320
110g
-1100K
49
Æ 30mm x výška 15mm 20400 MOS (ot/min)
P60
160g
-1510K
55
P80
150g
-1520K
55
P120
140g
-1530K
55
P180
140g
-1550K
55
Zrnitost
6mm stopka
Objednací kód
Hmotnost
Cena
10 ks
YRK-220
Kè/ks
Æ 30mm x výška 10mm 20400 MOS (ot/min)
P40
163g
-1570K
55
P60
163g
-1572K
55
P80
155g
-1574K
55
P120
155g
-1576K
55
Æ 30mm x výška 10mm 20400 MOS (ot/min)
P40
200g
-1600K
75
P60
210g
-1610K
38
P80
200g
-1620K
38
P120
200g
-1630K
38
P150
210g
-1640K
38
Æ 40mm x výška 15mm 15300 MOS (ot/min)
P80
244g
-1920K
40
Æ 40mm x výška 15mm 15300 MOS (ot/min)
P40
330g
-2000K
40
P60
340g
-2010K
40
P80
330g
-2020K
40
P120
330g
-2030K
43
Æ 40mm x výška 20mm 15300 MOS (ot/min)
P40
400g
-2200K
45
P60
400g
-2210K
48
P80
390g
-2220K
48
P120
400g
-2230K
48
P180
380g
-2250K
48
Æ 40mm x výška 25mm 15300 MOS (ot/min)
P40
490g
-2400K
55
P60
480g
-2410K
55
P80
460g
-2420K
55
P120
450g
-2430K
55
P180
550g
-2450K
71
Zrnitost
Strana
194
Cena
10 ks
YRK-220
Kè/ks
Æ 40mm x výška 30mm 15300 MOS (ot/min)
P40
490g
-2600K
77
P60
530g
-2610K
77
P80
490g
-2620K
77
Æ 50mm x výška 10mm 12300 MOS (ot/min)
P40
350g
-2800K
55
P60
320g
-2810K
55
P80
370g
-2820K
55
P120
360g
-2830K
55
Æ 50mm x výška 15mm 12300 MOS (ot/min)
P40
460g
-3000K
55
P60
440g
-3010K
55
P80
430g
-3020K
55
P120
450g
-3030K
55
Æ 50mm x výška 20mm 12300 MOS (ot/min)
P40
580g
-3500K
55
P60
550g
-3510K
55
P80
580g
-3520K
55
P120
550g
-3530K
55
Æ 50mm x výška 25mm 12300 MOS (ot/min)
P40
630g
-3800K
63
P60
660g
-3810K
63
P80
650g
-3820K
63
P120
650g
-3830K
63
P150
640g
-3850K
63
Æ 50mm x výška 30mm 12300 MOS (ot/min)
P40
740g
-3900K
71
P60
730g
-3910K
71
P80
730g
-3920K
71
P120
720g
-3930K
71
P180
720g
-3940K
71
Æ 50mm x výška 40mm 12300 MOS (ot/min)
P40
990g
-3950K
71
P60
980g
-3960K
71
P80
920g
-3970K
71
P120
910g
-3980K
71
P180
920g
-3990K
71
Æ 60mm x výška 20mm 10200 MOS (ot/min)
P40
700g
-4000K
71
P60
730g
-4010K
71
P80
730g
-4020K
71
P120
710g
-4030K
71
Æ 60mm x výška 30mm 10200 MOS (ot/min)
P40
950g
-4500K
77
P60
880g
-4510K
77
P80
880g
-4520K
77
P120
890g
-4530K
85
P150
880g
-4540K
85
P180
880g
-4550K
85
P240
920g
-4580K
85
Æ 80mm x výška 40mm 7700 MOS (ot/min)
P40
1100g
-5000K
98
P60
1100g
-5010K
98
P80
1070g
-5020K
98
P120
1070g
-5030K
98
P150
1020g
-5040K
98
P180
1060g
-5050K
98
P240
1050g
-5080K
98
Æ 60mm x výška 50mm 10200 MOS (ot/min)
P40
1533g
-5100K
127
P60
1383g
-5110K
127
P80
1370g
-5120K
127
P120
1420g
-5130K
127
P180
1330g
-5140K
127
Æ 80mm x výška 20mm 7700 MOS (ot/min)
P40
1100g
-5200K
104
P60
1100g
-5210K
104
P80
1100g
-5220K
104
Æ 80mm x výška 30mm 7700 MOS (ot/min)
P40
1500g
-5500K
106
P60
1400g
-5510K
106
P80
1400g
-5520K
106
P120
1400g
-5530K
106
P320
1500g
-5600K
106
Æ 80mm x výška 40mm 7700 MOS (ot/min)
P40
1900g
-6000K
131
P60
1800g
-6010K
131
P80
1800g
-6020K
131
P120
1800g
-6030K
131
Æ 80mm x výška 50mm 7700 MOS (ot/min)
P40
2500g
-6500K
137
P60
2330g
-6510K
137
P80
2330g
-6520K
137
P120
2300g
-6530K
137
Zrnitost
Kotouče vějířové v sadách
Vějířové kotouče na stopce lze použít do
pneumatického nebo elektrického
nářadí, včetně leštiček pneumatik, pružných
hřídelí a ručních vrtaček. Jsou vyrobeny z kvalitní
průmyslové tkaniny. Určeny pro široký rozsah
aplikací, jako např. odstraňování rzi, začišťování
svarů a broušení dřeva před nanášením laku.
Konstrukce s odsazeným jádrem umožňuje
maximální přístup do těsných prostorů.
5
KUSů
5 ks Obsah:
30 x 15mm: P80;
40 x 15mm: P80;
50 x 15mm: P60;
50 x 20mm: P80.
Počet
ks
5
Průměr
stopky
6mm
6mm
STOPKA
Hmotnost Obj. kód
1 sady YRK-220
215g
-6950K
8 ks
Obsah:
30 x 15mm: P60;
30 x 15mm: P120;
40 x 15mm: P60;
40
50
50
60
60
x
x
x
x
x
15mm:
20mm:
25mm:
30mm:
30mm:
P120;
P80;
P60;
P40;
P80.
8
KUSů
6mm
STOPKA
Počet
ks
8
Průměr
stopky
6mm
Hmotnost Obj. kód
1 sady YRK-220
355g
-6980K
8 ks Mini
Obsah: (*6mm stopka)
10 x 10mm: P60
10 x 10mm: P120
15 x 15mm: P80
15 x 15mm: P120
20 x 10mm: P60
20 x 10mm: P120*
25 x 15mm: P80*
25 x 25mm: P80*
Počet
ks
8
Průměr
stopky
3mm
Hmotnost Obj. kód
1 sady YRK-220
200g
-7000K
Cena
Kè/bal.
415
8
KUSů
3mm
STOPKA
Cena
Kè/bal.
449
Sada vějířových
kotoučů
Obsah:
30 x 15mm:
30 x 15mm:
40 x 15mm:
40 x 15mm:
50 x 25mm:
50 x 25mm:
60 x 30mm:
60 x 30mm:
P60;
P120;
P60;
P120;
P60;
P120;
P40;
P80
6mm
STOPKA
8
KUSů
Počet
ks
8
Průměr
stopky
6mm
Cena
Hmotnost Obj. kód
1 sady SEN-220 Kè/bal.
370g
-6980K
727
VÝROBKY JSOU K DODÁNÍ POUZE U NAŠEHO DISTRIBUTORA
Uvedené ceny jsou bez DPH © 2014
Cena
Kè/bal.
306
KOTOUčE lAmElOVé
Kotouče
lamelové
Představují velmi kvalitní alternativu provedení
brusných kotoučů. Jejich předností je zapuštěný
střed na lehkém nosném kovovém talíři tam, kde je
důležitá kvalita povrchu. Překrývající se brusné pásky
se zvolna obrušují a přitom odkrývají čerstvé brusivo.
Tak je zajištěn kvalitní obrušovací výkon, stálá
kvalita povrchu po celou dobu životnosti kotouče, je
omezeno zanášení a snížena emise hluku a
vyvinutého tepla. Nejsou zapotřebí nosné talíře - Korund s oxidem hliníku
kotouče lze nasadit přímo na stroj. Bezpečné Nosný talíř – hliník
použití do rychlosti 80 m/s na každé brusce. Víceúčelové použití.
Testovány při 150 m/s a schváleny
Německým Úřadem pro
brusné kotouče (DSA).
Dodáváme ve dvou druzích
se dvěma typy nosných talířů.
SKUPINA
220
Přesné
vrstvení
rOZŠÍŘENÁ
ŘADA
Korund s oxidem hliníku
Nosný talíř – skelný laminát
Víceúčelové použití. Nezanechává škrábance.
EN 13743
Kotouč York na odstraňování rzi
a nátěrů
Vyroben ze vzájemně propletených nylonových
vláken, která jsou následně ponořena do
syntetické pryskyřice a jemně vytvrzena. K
odstraňování starých nátěrů, rzi a rozstřiků po Se zirkonovým korundem
svařování bez poškrábání povrchu obrobku,
Nosný talíř – hliník
čištění a hlazení dřeva a plastů, leštění nerez Na nerez ocel.
oceli a odstraňování okují. Vyroben podle DIN
EN 13743.
SKUPINA
245
Hmotnost Objednací kód
Cena
10 ks
YRK-220
Kè/ks
Průměr 100mm x otvor 16mm 15,300 MOS (ot./min)
P36
0.85kg
-8010K
82
P40
0.80kg
-8020K
82
P60
0.80kg
-8030K
82
P80
0.70kg
-8040K
82
P120
0.70kg
-8050K
82
Průměr 115mm x otvor 22mm 13,300 MOS (ot./min)
P36
1.20kg
-8110K
87
P40
1.25kg
-8120K
87
P60
1.20kg
-8130K
87
P80
1.00kg
-8140K
87
P120
8.00kg
-8150K
87
Průměr 127mm x otvor 22mm 12,000 MOS (ot./min)
P40
1.55kg
-8220K
148
P60
1.50kg
-8230K
148
P80
1.10kg
-8240K
148
P120
1.30kg
-8250K
148
Zrnitost
Průměr x Otvor Maximální otáčky Objednací kód Cena
(mm)
YRK-245 Kè/ks
115 x 22
10,500
-3800K
290
Hmotnost Objednací kód
Cena
10 ks
YRK-220
Kè/ks
Průměr 100mm x otvor 16mm 15,300 MOS (ot./min)
P36
0.70kg
-9410K
68
P40
0.70kg
-9420K
68
P60
0.65kg
-9430K
68
P80
0.60kg
-9440K
68
P120
0.55kg
-9450K
68
Průměr 115mm x otvor 22mm 13,300 MOS (ot./min)
P36
0.95kg
-9510K
71
P40
0.90kg
-9520K
71
P60
0.85kg
-9530K
71
P80
0.75kg
-9540K
71
P120
0.75kg
-9550K
71
Průměr 127mm x otvor 22mm 12,000 MOS (ot./min)
P36
1.30kg
-9610K
85
P40
1.20kg
-9620K
85
P60
1.10kg
-9630K
85
P80
1.00kg
-9640K
85
P120
0.90kg
-9650K
85
Průměr 180mm x otvor 22mm 8,600 MOS (ot./min)
P36
2.40kg
-9710K
164
P40
2.30kg
-9720K
164
Zrnitost
Se zirkonovým korundem
Nosný talíř – skelný laminát
Na nerez ocel.Nezanechává škrábance.
Hmotnost Objednací kód
Cena
10 ks
YRK-220
Kè/ks
Průměr 100mm x otvor 16mm 15,300 MOS (ot./min)
P36
0.70kg
-8410K
87
P40
0.70kg
-8420K
87
P60
0.70kg
-8430K
87
P80
0.60kg
-8440K
87
P120
0.55kg
-8450K
87
Průměr 115mm x otvor 22mm 13,300 MOS (ot./min)
P36
0.85kg
-8510K
87
P40
0.80kg
-8520K
87
P60
0.90kg
-8530K
87
P80
0.80kg
-8540K
87
P120
0.75kg
-8550K
87
Průměr 127mm x otvor 22mm 12,000 MOS (ot./min)
P36
1.20kg
-8610K
126
P40
1.15kg
-8620K
126
P60
1.15kg
-8630K
126
P120
1.00kg
-8650K
126
Průměr 180mm x otvor 22mm 8,600 MOS (ot./min)
P36
2.60kg
-8710K
197
P40
2.30kg
-8720K
197
P60
2.20kg
-8730K
197
P80
2.00kg
-8740K
197
Zrnitost
VÝROBKY JSOU K DODÁNÍ POUZE U NAŠEHO DISTRIBUTORA
© 2014 Uvedené ceny jsou bez DPH
Strana
195
BRUSIVO, ElEKTRIcKé A PNEUmATIcKé NÁøADÍ
Hmotnost Objednací kód
Cena
10 ks
YRK-220
Kè/ks
Průměr 100mm x otvor 16mm 15,300 MOS (ot./min)
P36
0.90kg
-9010K
87
P40
0.85kg
-9020K
87
P60
0.75kg
-9030K
87
P80
0.70kg
-9040K
87
P120
0.65kg
-9050K
87
Průměr 115mm x otvor 22mm 13,300 MOS (ot./min)
P36
1.10kg
-9110K
104
P40
1.20kg
-9120K
104
P60
1.20kg
-9130K
104
P80
1.05kg
-9140K
104
P120
0.90kg
-9150K
104
Průměr 127mm x otvor 22mm 12,000 MOS (ot./min)
P36
1.40kg
-9210K
107
P40
1.60kg
-9220K
107
P60
1.40kg
-9230K
107
P80
1.40kg
-9240K
107
P120
1.40kg
-9250K
107
Průměr 180mm x otvor 22mm 8,600 MOS (ot./min)
P40
3.20kg
-9320K
197
Zrnitost
SKUPINA
230
KOTOUČE ŘEZNé A BRUSNé
Kotouče se zalomeným
středem
Kotouče s plochým
středem
Druh A30 –
Druh C24 –
Druh R30 –
Druh X24 –
Pro všeobecné použití na kovy.
Pro použití na kámen a neželezné materiály.
Pro použití na nerez.
Speciální, na litinu.
Druh A30 – Pro všeobecné použití na kovy.
Druh C24 – Pro použití na kámen a neželezné materiály.
Druh R30 – Pro použití na nerez.
Druh X24 – Speciální, na litinu.
Typ 27 Brusný, zalomený střed
Vyroben s ohledem na bezpečnost a optimální výkonnost.Pro všechny
ruční úhlové brusky. Nepoužívejte k “ručnímu” nebo mokrému
broušení.
BRUSIVO, ElEKTRIcKé A PNEUmATIcKé NÁøADÍ
Optimální pracovní
úhel 25 – 35°.
Rozměry (mm)
100
100
115
115
125
180
180
180
230
230
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
5
6
5
6
6
5
6
6
6
6
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
16
16
22
22
22
22
22
22
22
22
Počet ks
v krabici
25
25
25
25
25
10
10
10
10
10
Druh
A30RBF
A30RBF
A30RBF
A30RBF
A30RBF
A30RBF
A30RBF
R30RBF
A30RBF
X24RBF
Hmotnost
50 ks
4.20kg
6.20kg
5.80kg
8.00kg
9.40kg
14.2kg
18.4kg
18.4kg
28.8kg
26.0kg
Obj. kód
YRK-230
-0120K
-0160K
-1120K
-1160K
-2160K
-3120K
-3160K
-3660K
-4160K
-4180K
Cena
Kè/ks
17
20
23
24
26
45
44
44
67
67
Typ 42 Řezný, zalomený střed
Vyroben s ohledem na bezpečnost a optimální výkonnost.
Pro všechny ruční brusky a upichovací brusky.
Nepoužívejte k “ručnímu” řezání a zejména nepoužívejte k broušení.
Rozměry (mm)
Druh
100 x 3 x 16
115 x 3 x 22
125 x 3 x 22
180 x 3 x 22
230 x 3 x 22
A30TBF
A30TBF
A30RBF
A30TBF
A3ORBF
Strana
196
Hmotnost
50 ks
3.30kg
3.90kg
4.30kg
10.6kg
15.0kg
Obj. kód
YRK-230
-0080K
-1080K
-2080K
-3080K
-4080K
Typ 41 Řezný, plochý, zesílený
Vyroben s ohledem na bezpečnost a optimální výkonnost.
Pro všechny ruční úhlové brusky. Kotouče
180 – 230 mm lze také používat
na okružních pilách a kotouče
300 – 350 mm
jsou určeny pro
pokosové pily/
upichovací stroje,
pod podmínkou
kompatibility s
otvorem.
Nepoužívejte
pro mokré řezání.
Rozměry (mm)
100
100
115
115
125
125
180
180
230
230
300
300
300
300
355
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
16
16
22
22
22
22
22
22
22
22
20
20
22
22
25
Druh
A30RBF
C24RBF
A30TBF
C24RBF
A30RBF
C24TBF
A30TBF
C24TBF
A30TBF
C24TBF
A30RBF
C24RBF
A30RBF
C24RBF
A24NBF
Hmotnost
50 ks
2.60kg
2.60kg
4.00kg
3.50kg
4.20kg
4.30kg
9.20kg
8.50kg
15.0kg
14.6kg
18.8kg
25.0kg
28.8kg
25.0kg
34.6kg
Obj. kód
YRK-230
-5080K
-5800K
-6080K
-6800K
-6950K
-7000K
-7080K
-7800K
-8080K
-8800K
-9080K
-9090K
-9800K
-9810K
-9920K
Cena
Kè/ks
15
15
17
26
37
VÝROBKY JSOU K DODÁNÍ POUZE U NAŠEHO DISTRIBUTORA
Uvedené ceny jsou bez DPH © 2014
Cena
Kè/ks
15
15
15
15
17
17
32
32
44
44
87
87
87
87
119
SKUPINA
230
KOTOUČE ŘEZNé A BRUSNé
Kotouče se zalomeným
středem a ploché
Všechny kotouče KENNEDY s plochým i zalomeným středem nesou ochranou známku sdružení předních světových výrobců
brusiva OSA (The Organisation for the Safety of Abrasives). Ve Francii je povinné používat pouze OSA-certifikované brusné a
řezné kotouče. Podobně v Německu a Itálii, se důrazně doporučuje, aby používané brusné výrobky byly v souladu s příslušnými
normami EN. U výrobků se známkou “OSA” je zaručena stejná nebo vyšší kvalita podle nejvyšších celosvětových
bezpečnostních norem rovněž vyhovující standardům Evropské unie a ANSI v Americe.
EN 12413
Typ 27 Brusný, zalomený střed
Vyroben s ohledem na bezpečnost a optimální výkonnost.
Pro všechny ruční úhlové brusky.
Nepoužívejte k “ručnímu” nebo mokrému broušení.
Optimální pracovní úhel 25 – 35°.
50 x 4 x 9.6
50 x 4 x 9.6
50 x 4 x 9.6
100 x 4 x 16
100 x 6 x 16
115 x 4 x 22.23
115 x 6 x 22.23
125 x 6 x 22.23
180 x 6 x 22.23
230 x 6 x 22.23
230 x 6 x 22.23
Hmotnost
50 ks
A60-QBF
1.07kg
A80-QBF
1.02kg
A120-QBF
0.90kg
A30-TBF
4.20kg
A30-TBF
6.20kg
AS30-RBF
5.80kg
A30-TBF
8.00kg
A30-TBF
9.40kg
A30-TBF
18.4kg
A30-TBF
28.8kg
AS30-INOX-BF 26.0kg
Druh
Objednací kód
KEN-230
-0040K
-0050K
-0060K
-0120K
-0160K
-1120K
-1160K
-2160K
-3160K
-4160K
-4200K
Cena
Kè/ks
74
74
74
39
39
39
39
42
62
136
155
Typ 42 Řezný, zalomený střed
Vyroben s ohledem na bezpečnost a optimální výkonnost. Pro
všechny ruční brusky a upichovací brusky. Nepoužívejte
k “ručnímu” řezání a zejména nepoužívejte k broušení.
Druh A24/A36 – Pro použití na nerez.
Druh C24 – Pro použití na kámen a neželezné materiály.
Rozměry (mm)
Druh
100 x 3 x 16
100 x 3 x 16
115 x 3 x 22.23
115 x 3 x 22.23
125 x 3 x 22.23
180 x 3 x 22.23
230 x 3 x 22.23
230 x 3 x 22.23
350 x 3 x 25.4
A24-RBF
C24-RBF
A24-RBF
C24-RBF
A24-RBF
A24-RBF
A24-RBF
C24-RBF
A36-RBF
Hmotnost
50 ks
2.60kg
2.60kg
4.00kg
3.50kg
4.20kg
9.20kg
15.0kg
14.6kg
34.6kg
Objednací kód
KEN-230
-5080K
-5800K
-6080K
-6800K
-6950K
-7080K
-8080K
-8800K
-9920K
Cena
Kè/ks
27
27
27
27
30
48
56
56
164
Upichovací kotouče Inox – pro nerez. ocel (bez železa, chloru a síry).
Druh A24/A46 - Pro univerzální použití na kovy.
Rozměry (mm)
Druh
76 x 1.8 x 9.6
100 x 3 x 16
115 x 3 x 22.23
125 x 3 x 22.23
180 x 3 x 22.23
230 x 3 x 22.23
A46RBF
A24RBF
A24RBF
A24RBF
A24RBF
A24RBF
Hmotnost
50 ks
0.84kg
3.30kg
3.90kg
4.30kg
10.6kg
15.0kg
Objednací kód
KEN-230
-0020K
-0080K
-1080K
-2080K
-3080K
-4080K
Cena
Kè/ks
37
27
26
31
42
62
Rozměry (mm)
100
115
115
125
125
180
230
x
x
x
x
x
x
x
1.0
1.0
1.6
1.0
1.6
1.6
1.9
x
x
x
x
x
x
x
16.00
22.23
22.23
22.23
22.23
22.23
22.23
Druh
AS60T-INOX-BF
AS60T-INOX-BF
AS46T-INOX-BF
AS60T-INOX-BF
AS46T-INOX-BF
AS46T-INOX-BF
AS46T-INOX-BF
VÝROBKY JSOU K DODÁNÍ POUZE U NAŠEHO DISTRIBUTORA
Uvedené ceny jsou bez DPH © 2014
Objednací kód
KEN-230
-4410K
-4430K
-4440K
-4460K
-4470K
-4500K
-4540K
Strana
Cena
Kè/ks
35
35
39
40
40
70
84
197
BRUSIVO, ElEKTRIcKé A PNEUmATIcKé NÁøADÍ
Rozměry (mm)
Typ 41 Řezný, plochý, zesílený
Vyroben s ohledem na bezpečnost a optimální výkonnost. Pro
všechny ruční úhlové brusky. Kotouče 180 – 230 mm lze také
používat na okružních pilách a kotouče 300 – 350 mm jsou určeny
pro pokosové pily/upichovací stroje, pod podmínkou kompatibility s
otvorem. Nepoužívejte pro mokré řezání.
SKUPINA
235
KOTOUČE BRUSNé
Podle čeho je definován brusný kotouč
Každý brusný kotouč je definován na základě tří upřesňujících informací:
(1) Rozměry kotouče
Mezi rozměry kotouče patří celkový průměr, tloušťka kotouče a průměr vnitřního otvoru uvedeno v mm:
Průměr (D) x Tloušťka (T) x Vnitřní otvor (B)
Průměr a tloušťka se obvykle uvádějí v nominálních hodnotách, ale velikost vnitřního
otvoru se zaokrouhluje na dvě desetinná místa.
(2) Tvar a menší rozměry
Brusné kotouče jsou k dispozici v širokém rozsahu tvarů. Níže je uvedeno několik příkladů
tvarů podle mezinárodních norem:
D
J
D
T
T
B
B
U
D
P
D
F
T
E
T
B
D
J
W
T
BRUSIVO, ElEKTRIcKé A PNEUmATIcKé NÁøADÍ
D
W
B
T
B
U
D
K
W
T
E
E
U
B
J
D
K
D
K
W
T
U
E
E
B
B
J
A46
(3) Značení
Značení brusných
kotoučů je stanoveno
na základě značky
složené
ze šesti základních
údajů:
MEDIUM
Červené
Růžové
Pravidelné
Rubernite
Směsi
KARBiD KŘEMÍKU
Pravidelné
*Černé
Strana
ALWAYS WEAR
EYE PROTECTION
A46KV
150 x 20 x 31.75mm
Max Speed 4244rpm
OxiD
HLiNiTÝ
Drobivost Bílé
zrna
Růžové
J
WA
41A
46A
48A
A
RA
MA (WA+A)
C
BC
198
Velikost zrna
Stupeň
HRUBÉ
8
10
14
16
20
24
MĚKKÉ
STŘEDNÍ
30
36
E
F
G
H
I
STŘEDNÍ
J
K
46
L
M
60
80
100
120
150
JEMNÉ
180
220
240
280
VELMI JEMNÉ
320
400
500
600
TVRDÉ
N
O
P
Q
R
VELMI TVRDÉ
S
T
U
V
W
X
Y
Z
Typ pojiva
GLAZOVANÉ
V
PRYSKYŘICE
B
PRYŽ
R
ŠELAK
E
Typy brusiva
Pravidelný oxid hlinitý
Tvrdá forma oxidu hlinitého, která obsahuje 3% oxidu titanu. K
další oxidaci oxidu titanu dochází při teplotách nad 1250 ° C,
což způsobuje změnu barvy z obvyklé hnědé na šedo-modrou.
Vhodné pro broušení materiálů s vysokou pevností v tahu.
Bílý oxid hlinitý
Dodává kotoučům vysokou drobivost (schopnost odlamování
při kontaktu s ostrou hranou) díky velmi ušlechtilému oxidu
hlinitému s obsahem více než 99% čistého hliníku. Vhodné pro
přesné broušení kalených nebo HSS materiálů.
Polodrobivý oxid hlinitý
Kotouče využívající polodrobivý oxid hlinitý se vyznačují svou
tvrdostí, řeznými a brusnými charakteristikami, ale zároveň i
částečnou drobivostí. Díky dobré formě soudržnosti a vysokým
stupněm přizpůsobivosti je brusivo 48A vhodné pro válcové,
bezhroté, klikové a úhlové broušení.
Růžový oxid hlinitý
Používá se při výrobě kotoučů z vysoce ušlechtilého oxidu
hlinitého s obsahem méně než 0,3% oxidu chromu. Při
zachování stejných podmínek jsou růžové kotouče tužší a méně
drobivé než bílé. Vhodné pro broušení vysoce legované
nástrojové oceli, zejména pokud je vyžadováno broušení za
studena.
Rubenitový oxid hlinitý
Vysoce výkonné brusivo z oxidu hlinitého používané při výrobě
korundových tělísek a kotoučků. Se širokým rozsahem řezných
vlastností. Vhodné pro broušení ocelí a většinu kovů.
Karbid křemíku
Kotouče s karbidem křemíku se vyznačují větší tvrdostí, ale
také lámavostí, než brusivo z oxidu hliníku. Vhodné pro
broušení materiálů s nízkou pevností v tahu jako je litina,
neželezné kovy a nekovové materiály. Karbid křemíku je k
dispozici ve třech provedeních s velmi podobnými fyzikálními
vlastnostmi - rozlišují se barvami: tmavě zelený (DC) nejčastěji
používaný, černý karbid křemíku (BC) je určen pro hrubovací
operace a světle zelený karbidu (GC) pro specální aplikace.
Směsi brusiva
Mícháním různých druhů brusiva je možné dosáhnout širokého rozsahu kotoučů s velmi
odlišnými vlastnostmi pro různé konkrétní požadavky.
Velikost zrna
Zrno nebo-li stupeň zrnitosti velmi významným způsobem ovlivňuje brusné i řezné vlastosti
kotouče. Stupeň zrnitosti se značí pomocí čísel, s rostoucím číslem se snižuje velikost
zrna, tj. zrnitost 10, velikost zrna = 2,00 mm; zrnitost 60, velikost zrna = 0,25 mm. V
Evropě se pro všechny kotouče používají standardní rozměry podle Evropských norem
stanovených FEPA (Federace evropských výrobců brusných nástrojů).
Kotouče vyrobené z jemnějšího zrna mají následující vlastnosti:
• Řežou pomaleji.
• Dosahují jemnějšího finálního povrchu.
• Jsou odolnější vůči obalení třískou z broušené součástky.
• U vysokého stupně tvrdosti se mohou objevit vibrace.
• Mají menší minimální brusný poloměr.
Kotouče s hrubším zrnem pracují následujícím způsobem:
• Plynulejší řez.
• Dosahují hrubšího finální povrchu.
• Méně odolné před nabalením třísky z broušeného obrobku.
• Mají větší minimální brusný poloměr.
Typ pojiva
Glazované pojivo: Porézní struktura těchto kotoučů je tvořena abrazivními částicemi
vzájemně spojenými vazbami ze skla nebo jiného sklovitého materiálu. Při přípravě vazby
se používají i další tavné materiály a tím je možné vyrábět široký rozsah struktur
vyznačující se svou vlastní charakteristikou. Kotouče se vypalují v pecích při teplotách
přesahujících 1000 °C, díky čemuž jsou odolné vůči teplotám vznikajícím při běžném
broušení. Vhodné pro přesné broušení díky své vysoké pevnosti, mohou se zlomit vlivem
mechanických sil.
Organické pojivo: Kotouče z organického pojiva jako pryskyřice, guma a šelak se vyrábí
při relativně nízkých teplotách, v porovnání s kotouči z keramického pojiva. Jejich odolnost
vůči mechanickým silám může být ovlivněna při broušení vznikajícím teplem, které má za
následek rychlé opotřebení nebo snadné zlomení. Tomu je možné předcházet
dodržováním předepsané mezní teploty.
Pryskyřice: Na bázi termosetové fenolové pryskyřice, která se přidává do náplní za
účelem zlepšit mechanické vlastnosti kotouče. Jelikož jsou takto vyráběné kotouče tužší a
více poddajné než keramické kotouče, jsou vhodné pro hrubší broušení, ale přesto i
shopné dosáhnout jemnějšího povrchu.
Pryž: Kotouče s gumovým pojivem jsou vhodné k broušení při těch operacích, kde je
vyžadován jemný finální povrch, a na mokré řezání, kde je vyžadována vysoká přesnost a
kvalita řezu. Používá u většiny bezhrotých kotoučů.
Šelak
Tyto kotouče dosahují velmi jemného finálního povrchu a jsou ideální pro řezání za
studena. Proto jsou nejvhodnější pro aplikace s minimálním výskytem tepla nebo pro
broušení velmi měkkých materiálů jako je měď.
VÝROBKY JSOU K DODÁNÍ POUZE U NAŠEHO DISTRIBUTORA
© 2014 Uvedené ceny jsou bez DPH
KOTOUČE BRUSNé
Kotouče
brusné
Průměr x
tloušťka
100
127
127
150
x
x
x
x
6
6
13
6
150 x 13
150 x 16
150 x 20
Skupina 261
180 x 6
180 x 13
180 x 20
200 x 13
200 x 20
Sada redukčních vložek
Všechny brusné
kotouče jsou dodávány
v plastovém pouzdře
vhodném pro skladování a
chránícím před poškozením.
200 x 25
250 x 20
256 x 20
256 x 25
Ochranné pouzdro
Objednací kód
YRK-235
Cena
Kè/bal.
-9000K
73
300 x 25
Sada redukčních vložek
Objednací kód
Obsah
1/2”, 5/8”, 3/4”
& 1”
YRK-235
-9010K
Cena
Kè/bal.
54
300 x 33
Druh
WA80KV
WA60KV
WA100KV
GC80KV
WA60KV
WA100KV
A46NV
A60NV
A80NV
WA60KV
WA100KV
GC60JV
A46NV
A60NV
GC60JV
GC100JV
A36OV
A36PV
A46NV
A60NV
A60PV
A80NV
WA60KV
GC60JV
GC80JV
GC100IV
A60NV
GC60JV
WA60KV
WA100KV
A46NV
GC60JV
GC100IV
WA46HV
WA46JV
WA46KV
WA60JV
WA60KV
WA80JV
WA80KV
WA100KV
A60NV
WA46KV
WA60KV
WA80KV
GC60JV
WA46KV
WA60KV
WA80KV
A36NV
A36PV
A46NV
A46PV
A60NV
A60PV
WA46KV
WA60KV
GC60JV
A36PV
A46NV
A46PV
A60NV
A60PV
A80NV
GC60JV
GC80JV
GC100IV
GC120JV
WA46KV
WA60KV
A36MV
A36NV
A46MV
A60MV
WA46JV
WA46KV
WA60KV
GC60JV
GC60KV
GC80JV
GC100IV
WA46KV
WA60KV
WA100KV
A36NV
A46MV
A60MV
Hmotnost Objednací kód
1 ks
YRK-235
Otvor 31,75 mm (11/4”)
Střední
0.25kg
-0030K
Střední
0.30kg
-0040K
Střední
0.30kg
-0045K
Střední
0.40kg
-0050K
Střední
0.30kg
-1110K
Střední
0.30kg
-1130K
Střední
0.55kg
-1530K
Střední
0.55kg
-1550K
Střední
0.55kg
-1580K
Střední
0.55kg
-1620K
Střední
0.55kg
-1625K
Měkký
0.55kg
-1630K
Střední
0.65kg
-1730K
Střední
0.65kg
-1750K
Měkký
0.65kg
-1780K
Měkký
0.65kg
-1800K
Střední
0.80kg
-2010K
Tvrdý
0.80kg
-2020K
Střední
0.80kg
-2030K
Střední
0.80kg
-2050K
Tvrdý
0.80kg
-2060K
Střední
0.80kg
-2070K
Střední
0.80kg
-2090K
Měkký
0.80kg
-2110K
Měkký
0.80kg
-2120K
Měkký
0.80kg
-2130K
Střední
1.10kg
-2350K
Střední
1.10kg
-2380K
Střední
0.40kg
-2400K
Střední
0.40kg
-2410K
Střední
0.80kg
-2440K
Měkký
0.80kg
-2460K
Měkký
0.80kg
-2470K
Měkký
0.80kg
-2480K
Střední
0.80kg
-2490K
Střední
0.80kg
-2500K
Měkký
0.80kg
-2510K
Střední
0.80kg
-2520K
Měkký
0.80kg
-2528K
Střední
0.80kg
-2530K
Střední
0.70kg
-2540K
Střední
1.20kg
-2550K
Střední
1.20kg
-2560K
Střední
1.20kg
-2570K
Střední
1.20kg
-2580K
Měkký
1.20kg
-2590K
Střední
0.90kg
-2596K
Střední
0.90kg
-2600K
Střední
0.90kg
-2610K
Střední
1.40kg
-2616K
Tvrdý
1.40kg
-2620K
Střední
1.40kg
-2630K
Tvrdý
1.40kg
-2640K
Střední
1.40kg
-2650K
Tvrdý
1.40kg
-2660K
Střední
1.40kg
-2680K
Střední
1.40kg
-2700K
Měkký
1.40kg
-2710K
Tvrdý
1.80kg
-2820K
Střední
1.80kg
-2830K
Tvrdý
1.80kg
-2840K
Střední
1.80kg
-2850K
Tvrdý
1.80kg
-2860K
Střední
1.80kg
-2870K
Měkký
1.80kg
-2910K
Měkký
1.80kg
-2920K
Měkký
1.80kg
-2930K
Měkký
1.80kg
-2940K
Otvor 76,2 mm (3”)
Střední
2.50kg -3240K
Střední
2.50kg -3260K
Střední
3.05kg -3300K
Tvrdý
3.05kg -3320K
Střední
3.05kg -3340K
Střední
3.05kg -3360K
Střední
3.05kg -3420K
Střední
3.05kg -3440K
Střední
3.05kg -3460K
Střední
3.05kg -3500K
Střední
3.05kg -3520K
Střední
3.05kg -3540K
Měkký
3.05kg -3580K
Střední
3.65kg -4260K
Střední
3.65kg -4280K
Střední
3.65kg -4320K
Tvrdý
5.20kg -4520K
Střední
5.20kg -4560K
Střední
5.20kg -4600K
VÝROBKY JSOU K DODÁNÍ POUZE U NAŠEHO DISTRIBUTORA
Uvedené ceny jsou bez DPH © 2014
Strana
Cena
Kè/ks
117
132
140
172
143
148
153
153
138
190
191
239
183
183
269
269
183
183
183
183
183
183
197
267
267
290
221
323
164
174
219
263
263
222
222
222
222
222
222
222
222
235
260
260
260
372
255
246
236
279
279
279
279
279
310
299
299
508
357
369
369
369
369
381
540
540
540
540
576
576
538
538
538
538
627
640
705
840
840
840
840
983
983
983
1280
1066
1066
199
BRUSIVO, ElEKTRIcKé A PNEUmATIcKé NÁøADÍ
150 x 25
Ochranné pouzdro pro
brusné kotouče York
235
Typ 1 Plochý
Keramické pojivo zaručuje přesné broušení. Odolné proti vodě,
kyselinám a olejům. Všechny s otvorem 31.7mm, dodáváme se
sadou nylonových redukčních
kroužků 13, 16, 19
a 25mm.
Obsah
SKUPINA
SKUPINA
240
LISTY PRO VYKRUŽOVACÍ PILY
Listy pro
přímočaré pily
Jsou vyrobeny z vysoce kvalitní oceli a splňují téměř všechny požadavky na průmyslové i hobby aplikace. Dodáváme v
prodejních kartonech. Vyšší počet zubů na palec (TPI) vyžaduje pomalejší rychlost posuvu přímočaré pily a zajišťuje lepší
kvalitu povrchu řezu. Nižší počet zubů na palec (TPI) umožňuje rychlost posuvu přímočaré pily, avšak hrubší povrch řezu. Také různé
materiály dávají různou kvalitu řezu v závislosti na struktuře
materiálu a směru řezu ve vztahu ke směru zrna. Řezání
některých materiálů může vyžadovat mazání olejem nebo
tukem ke snížení tření a vyvinutého tepla. K prevenci
štípání řezaných hran na dřevě a zejména laminátů lze
použít různé techniky. Mezi ně patří použití vodicí vložky. Je
to plastová vložka, která je umístěna v základní desce
vykružovací, snižuje mezeru okolo listu a omezuje oblast
štípání materiálu. Jinou technikou lze vytvořit vodicí zářez
na dřevě. Tím se vytvoří předběžný řez, který pak musí být
přesně sledován. Poslední technikou je nalepit lepicí pásku
přes předpokládanou osu řezu. Ta pak drží materiál na
místě při řezání.
Doporučované použití:
BRUSIVO, ELEKTRICKÉ A PNEUMATICKÉ NÁØADÍ
Plasty
Fošny
Sendvičový Překližky Dřevotříska
materiál
Efektivní
Kapacita (mm)Rozteč délka
Vlastnosti/
Ekvivalent Obj. kód
KEN-240
Hliník. Plasty zubů (mm) Doporučované na
Uhlíková ocel (Balení 5)
Zvlněné zuby
15.0 8.0
1.2 48
T119A -1190K
Tvrdé i
měkké
dřevo
Cena
Kè/bal.
Násada typu ‘T’
Upevnění typu ‘T’ nebo
bajonetem, které používají
AEG, Atlas Copco, Bosch,
Dewalt, Elu, Hitachi,
Zakřivené Holz-Her, Kobe, Makita,
řezání
Metabo.
*Nejprodávanější. Také dodáváme v ‘úsporných
balíčkách’ po 20 čepelích - viz níže
66
Zvlněné zuby
20.0 20.0
2.5
50
T119BO -1210K
66
-1200K
66
T101BR -1030K
80
T101B * -1020K
83
T111C * -1110K
77
-1040K
73
T144D * -1440K
87
T244D
-2440K
93
T301D
BALENÍ
5
Zvlněné zuby
30.0 20.0
2.0
48
T119B
50.0 30.0
2.5
64
50.0 30.0
2.5
75
60.0 30.0
3.0
75
60.0 30.0
4.0
75
60.0 50.0
4.0
75
60.0 50.0
4.0
75
70.0 50.0
4.0
85
-3010K
93
4.0
1.8
BiM (Balení 5)
Rozváděné zuby - Řeže na obou stranách
70
Combi -3320K
40
114
Řeže
směrem
vpřed
Zkosené a broušené zuby
Zkosené a broušené zuby
Rozváděné zuby
Zkosené a broušené zuby
T101D
Zkosené a broušené zuby
Rozváděné zuby
Zkosené a broušené zuby
60.0
30.0
Úsporné balení
Nejoblíbenější listy typu ‘T’ v úsporném balení po 20 kusech.
Dodáváme v ‘kapesních’ výsuvných pouzdrech, jež jsou ideální pro
průmyslového uživatele.
Efektivní
Kapacita (mm)Rozteč délka
Hliník. Plasty zubů (mm)
50.0 30.0
60.0 30.0
60.0 50.0
Strana
2.5
3.0
4.0
200
PACK
BALENÍ
OF
20
Ekvivalent Obj. kód
Cena
KEN-240 Kè/bal.
Uhlíková (Balení 20)
75 Zkosené a broušené T101B -1025K
268
75
Rozváděné zuby
T111C -1115K
213
75 Zkosené a broušené T144D -1445K
262
Vlastnosti
VÝROBKY JSOU K DODÁNÍ POUZE U NAŠEHO DISTRIBUTORA
© 2014 Uvedené ceny jsou bez DPH
LISTY PRO VYKRUŽOVACÍ PILY
Listy pro
přímočaré pily Pokračování
Efektivní
Kapacita (mm)
Rozteč délka
Vlastnosti/
Obj. kód
Ekvivalent KEN-240
Ocel Dřevo Hliník. Plasty zubů (mm) Doporučované na
HSS ocel (Balení 5)
Zkosené a broušené
10.0 20.0 2.0
75
T101A -1010K
Cena
Kè/bal.
SKUPINA
240
*Nejprodávanější. Také dodáváme v ‘úsporných
balíčkách’ po 20 čepelích - viz níže
120
Zvlnné zuby
1.5-4.0
-
1.5-4.0
8.0
1.5-4.0
-
1.5-4.0
-
2.0
-
2.0
-
1.2
1.2
T118A *-1160K
89
Pro řezání křivek. Zvlněné zuby
48
T218A -2180K
93
48
Zvlněné zuby
0.7
50
T118G
-1180K
80
SKUPINA
Rozváděné zuby
3.0-6.0
-
3.0-15.0 30.0
3.0
75
T127D *-1270K
279
5
84
BALENÍ
Zvlněné zuby
86
-3190K
141
Pro řezání křivek. Rozváděné zuby
75
T227D -2270K
93
-
3.0-10.0
-
2.0
48
3.0-6.0
-
3.0-10.0
-
2.0
100
3.0-6.0
-
3.0-15.0 30.0
3.0
4.0
-
1.5-4.0
1.2
100
T318A
-3180K
141
1.2
BiM (Balení 5))
Zvlněné zuby
50
T118AF
-1150K
89
Zvlněné zuby
T318B
Zvlněné zuby
1.5-4.0
-
1.5-4.0
-
8.0
20
Úsporné balení
Nejoblíbenější listy typu ‘T’ v úsporném balení po 20 kusech. Dodáváme v “kapesních” výsuvných pouzdrech, jež jsou
ideální pro průmyslového uživatele.
Efektivní
Kapacita (mm)
Rozteč délka
Vlastnosti
Ekvivalent Obj. kód
KEN-240
Ocel Dřevo Hliník. Plasty zubů (mm)
HSS ocel (Balení 20)
1.5-4.0 - 1.5-4.0 8.0 1.2
48
Zvlněné zuby
T118A -1165K
3.0-6.0 - 3.0-10.0 2.0
48
Zvlněné zuby
T118B -1175K
3.0-6.0 - 3.0-15.0 30.0 3.0
75 Rozváděné zuby T127D -1275K
BALENÍ
Cena
Kè/bal.
318
326
378
Typ se dvěma otvory Pro nástroje Makita starého typu.
Efektivní
Kapacita (mm)
Rozteč délka
Vlastnosti/
Ekvivalent Obj. kód
KEN-240
Ocel Dřevo Hliník Plasty zubů (mm) Doporučované na
Uhlíková (Balení 5)
Zvlněné zuby
30.0
20.0 2.0
60
No.2
-5020K
Cena
Kè/bal.
82
Rozváděné zuby
-
40.0
-
30.0
3.0
60
No.3
-5030K
82
Typ ‘U’ Pro nástroje Black & Decker a Hitachi DIY
Efektivní
Kapacita (mm)
Rozteč délka
Vlastnosti/
Ekvivalent Obj. kód
Ocel Dřevo Hliník Plasty zubů (mm) Doporučované na
KEN-240
HSS ocel (Balení 5)
Pro křivočaré řezy, zvlněné
20.0
20.0 2.5
60
A5033 -4280K
1.5-4.0
-
1.5-4.0
8.0
HSS ocel (Balení 5)
Zvlněné zuby
1.2
50
A2224 -4240K
Cena
Kè/bal.
82
82
VÝROBKY JSOU K DODÁNÍ POUZE U NAŠEHO DISTRIBUTORA
Uvedené ceny jsou bez DPH © 2014
Strana
201
BRUSIVO, ELEKTRICKÉ A PNEUMATICKÉ NÁØADÍ
T118B* -1170K
3.0-6.0
SKUPINA
245
BRUSIVO
rouna
brusná
Vlna ocelová
Ocelové vlny v různých hrubostech pro použití v průmyslu i v
domácnosti. Povlak s pryskyřicí chrání před korozí. Vhodné pro
úpravu dřeva před aplikací nátěru, pro odstranění skvrn v kombinaci s
lakovým benzinem, terpentýnem nebo tekutým odstraňovačem barev.
Používejte rukavice. Při práci v domácnosti používejte s mýdlem a
vodou. Balení 450g (1lb).
Ruční brusná rouna pro čištění, zarovnávání a dokončování.
Rozměry: 155 x 225 mm.
Dodáváme v baleních po 10 ks.
Bílá neabrazivní: K ostraňování oxidací a různých povlaků,
nezanechává škrábance.
Šedá XX-jemná: Pro jemné dokončení kamenů a vyhlazování nátěrů.
Zelená X-jemná: Víceúčelové dobře přizpůsobitelné tvaru obrobku
zajistí lepší povrch než kaštanové rouno.
Kaštanová jemná: Víceúčelové rouno pro čištění/dokončování. Pro
vyhlazení a matování masivních povrchů.
Černá střední: Pro střední až hrubé dokončování a začišťování.
Hnědá hrubá:
Nejhrubší rouno. K lehkému odstraňování otřepů, čištění a
dokončování, např. odjehlování hran na kovových
plátech.
BRUSIVO, ELEKTRICKÉ A PNEUMATICKÉ NÁØADÍ
Sada 6 ks
Po jednom kusu od každé hrubosti:
Bílá, šedá, kaštan, zelená,
černá a hnědá.
Barva
Druh
Bílá
Šedá
Kaštan
Zelená
Černá
Hnědá
Sada 6ks
Neabrazivní
XX-Jemný
X-Jemný
Jemný
Střední
Hrubý
Kvalita
Rozměry
Jemná truhlářská práce,
000
nebo lakování,
Velmi jemná matování
leštění kovů a karoserií
Jemná práce mezi
00 Jemná
nanášením lakua barvy,
dřevěných povrchů
0 Jemná
Víceúčelové
Pro přípravu před
1 Střední natíráním
nebo lakováním
2 Střední
Víceúčelové
Odstranění barvy,
3 Hrubá
laku, rzi, atd.
Pro broušení dřevěných
4 Velmi povrchů
přípravu karoserií/
hrubá
vnějších povrchů
Cena
Kè/bal.
227
227
227
360
327
719
169/set
Objednací kód
YRK-245
-2080K
155 x 225mm -2100K
-2060K
-2040K
155 x 225mm -2000K
-2020K
155 x 225mm -3000K
Použití
kód Cena
Hmotnost Objednací
YRK-245 Kè/ks
450g
-1010K
132
450g
-1030K
132
450g
450g
450g
450g
-1050K
-1070K
-1090K
-1110K
136
137
137
137
450g
-1130K
137
Kotouče z brusného rouna
Kostky brusné
Vyrobeny z kvalitního nylonu, který je pružný, odolný a nezanáší se tak jako standardní brusné
materiály. Pro srovnávání/zarovnávání, lehké odjehlování a dekorativní úpravy. Kombinace
brusného plátna a rouna.
Průměr stopky 6 mm.
Pryžové kostky napuštěné brusným
materiálem. Stálý brusný účinek je zachován
v celém průřezu kostky. Pro průmyslové
broušení/čištění komponent
a povrchů.
Kotouče brusné rouno/plátno
rOZŠÍŘENÁ
ŘADA
6mm
Kotouče brusné rouno
Stopka
Průměr
x šířka (mm)
6mm
Stopka
Průměr
x šířka (mm)
50 x 25
50 x 50
60 x 30
76 x 25
76 x 50
100 x 50
50 x 25
Zrnitost
Objednací kód
YRK-245
Hrubá
-8310K
Střední
-8320K
Jemná
-8330K
Vel. jemná -8340K
Hrubá
-7560K
Střední
-7570K
Jemná
-7580K
Vel. jemná -7590K
Střední
-7620K
Střední
-8370K
Jemná
-8380K
Vel. jemná -8390K
Hrubá
-8410K
Střední
-8420K
Vel. jemná -8440K
Střední
-7770K
Jemná
-7780K
Cena
Kè/ks
187
187
187
187
262
262
262
262
169
240
240
240
240
257
257
279
279
50 x 50
60 x 30
76 x 25
76 x 50
100 x 50
Zrnitost
Objednací kód
Hrubá
Střední
Jemná
Vel. jemná
Hrubá
Střední
Jemná
Vel. jemná
Hrubá
Střední
Jemná
Hrubá
Střední
Jemná
Vel. jemná
Hrubá
Střední
Jemná
Hrubá
Střední
Jemná
Vel. jemná
YRK-245
-8710K
-8720K
-8730K
-8740K
-7960K
-7970K
-7980K
-7990K
-8010K
-8020K
-8030K
-8760K
-8770K
-8780K
-8790K
-8810K
-8820K
-8830K
-8160K
-8170K
-8180K
-8190K
Cena
Kè/ks
257
257
257
260
217
217
217
217
169
169
169
260
260
260
260
279
279
279
415
415
415
415
role brusného rouna
Role brusného rouna pro čištění, zarovnávání a dokončování povrchů.
Barva
Kaštan
Zelená
Černá
Kaštan
Zelená
Černá
Strana
202
Druh
Rozměry
X-Jemný
Jemný 100mm x 10m
Střední
X-Jemný
Jemný 150mm x 10m
Střední
Objednací kód
YRK-245
-1600K
-1640K
-1620K
-1700K
-1740K
-1720K
Cena
Kè/ks
705
731
1017
966
930
1055
Objednací kód
Zrnitost Hmotnost
1 ks
YRK-245
Jemný
141g
-4000K
Střední
110g
-4010K
Hrubý
119g
-4020K
X-Hrubý
122g
-4030K
Cena
Kè/ks
175
175
175
175
Kotouč York na odstraňování
rzi a nátěrů
Vyroben ze vzájemně propletených nylonových
vláken, která jsou následně ponořena do
syntetické pryskyřice a jemně vytvrzena. K
odstraňování starých nátěrů, rzi a rozstřiků
po svařování bez poškrábání povrchu
obrobku, čištění a
hlazení dřeva a
plastů, leštění
nerez oceli a
odstraňování
okují.
Vyroben podle
DIN EN 13743.
Průměr x Otvor Maximální otáčky Objednací kód Cena
(mm)
YRK-245 Kè/ks
115 x 22
10,500
-3800K
290
VÝROBKY JSOU K DODÁNÍ POUZE U NAŠEHO DISTRIBUTORA
© 2014 Uvedené ceny jsou bez DPH
Kotouče na
hrubé čištění
Čistí povrchy rychleji a účiněji než drátěné
kotouče, škrabky nebo mořidla. Vyrabí se z
lepeného pojiva, které je následně slisováno
do desek, a z těch se poté vyřezávají
kotouče. Velmi dobrá rychlost odstraňování
částic a zároveň dosažení kvalitního povrchu.
Jelikož se při výrobě těchto kotoučů
nepoužvají žádné kovové součásti, je tudíž
vyloučeno nahodilé poškození obrobku.
Ideální pro přípravu a čištění svárů,
odstraňování rzi a odstraňování vybledlých
barev.
Vřeteno 6mm
(Dodáváno odděleně)
Cena
Zrnitost Maximální Obj. kód
otáčky YRK-245 Kè/ks
5500 -5020K
110
X/Hrubá 3500 -5040K
219
2500 -5060K
284
Objednací kód
YRK-280
Cena
Kè/ks
-5010K
377
6 mm vřeteno pro kotouče
na hrubé čištění
Kotouče na hrubé čištění
Vyžaduje nosný talíř
Rozměry
Hmotnost
10 ks
(mm)
76 x 12 x 6.5
250g
76 x 25 x 6.5
540g
152 x 6 x 12.7
590g
152 x 12 x 12.7 1080g
152 x 25 x 12.7 2160g
Kotouče na hrubé čištění
Max. Obj kód Cena
Zrnitost otáčky YRK-245 Kè/ks
4x 75mm Disky
1x 12 M14 X/Hrubá 10,000 -9100K
Nosný talíř
544
Kotouče na povrchovou úpravu
a leštění v sadě
Cena
Kè/ks
353
610
650
986
2309
Kotouče lešticí XL
Všechny produkty se připevňují pouhým
otočením. Změna druhu, velikosti nebo
produktu je snadná a rychlá. Kotouče nemají
centrální matici. Lze použít s ručními
vrtačkami a bruskami všech typů, a to jako
brusný kotouč tenký i tlustý.
Se suchým zipem
K odstraňování stop po broušení a
škrábanců. Výrazně zlepšují kvalitu povrchu.
Pro použití s běžnými pružnými nosnými talíři
(brusné kotouče).
Zrnitost: Hrubá.
Rozměry
(mm)
100mm
115mm
178mm
Zrnitost
Hrubá
Hrubá
Hrubá
MOS Objednací kód Cena
ot/min YRK-245 Kè/ks
18000
-6110K
87
13000
-6150K
142
6000
-6200K
235
S kartonovou výztuží
K odstraňování stop po broušení
a škrábanců. Výrazně zlepšují kvalitu povrchu.
Jmenovitý rozměr: 100mm.
Obj. kód
Rozměry Zrnitost MOS
Cena
(mm)
otáčky YRK-245 Kè/ks
50 x 6mm Jemná 22,100 -6810K
122
Kotouče leštící a kotouče pro
povrchovou úpravu
Rozsah hrubostí kotoučů umožňuje rychlou a
snadnou úpravu povrchů. Ideální pro
odstraňování rzi a začišťování svárů.
Rychlá a snadná výměna kotoučů.
Průměr : 75mm.
Obsah: 1x nosný talíř M14, 1x kotouč pro
povrchovou úpravu hnědý (CRS), 1x kotouč
pro povrchovou úpravu v barvách: kaštanová
(střední), modrá (velmi jemný) a šedá
(ultrajemný), 1x plstěný kotouč (bílý),
1x lešticí tyčka (žlutá).
7
KUSů
Počet
ks
7
Obj. kód
YRK-245
-6550K
-6570K
-6610K
-6630K
-6650K
245
Nosný talíř M14
(Dodáváno odděleně)
Průměr Zrnitost Maximální Objednací kód Cena
otáčky
YRK-245 Kè/ks
(mm)
75
X/Hrubá 10000
-5310K
186
Nosný talíř M14
-3510K
290
Obsah
Jsou vyrobeny z vrstev rouna, které jsou
slepeny a slisovány do desek.
Z nich jsou následně vyřezány kotouče.
Maximální otáčky (1/min):
Průměr 51mm:
16000
Průměr 76mm:
9500
Průměr 152mm: 4700
Zrnitost: 2S FIN.
SKUPINA
YRK-245
-9200K
Cena
Kè/bal.
754
Zrnitost
MOS
ot/min
100mm
Jemná
Střední
Hrubá
18000
Objednací kód
YRK-245
-6010K
-6020K
-6030K
Cena
Kè/ks
50
66
66
Nosný talíř
Vnitřní závit M14.
Velikost: 100mm x M14.
Nosný talíř
M14
(Dodáváno
odděleně)
Zrnitost
Objednací kód
Rozměry
(mm)
Barva
Velmi jemný
Šedá
Lešticí
Bílá
Nosný talíř M14
Objednací kód
YRK-245
-3640K
-3700K
-3510K
Cena
Kè/ks
64
61
290
Rozměry
Objednací kód
YRK-280
Cena
Kè/ks
100mm x M14 talíř
-4100K
558
VÝROBKY JSOU K DODÁNÍ POUZE U NAŠEHO DISTRIBUTORA
Uvedené ceny jsou bez DPH © 2014
Strana
203
BRUSIVO, ElEKTRIcKé A PNEUmATIcKé NÁøADÍ
Rozměry
(mm)
100 x 12
150 x 12
200 x 12
Vyžaduje nosný talíř
Kotouče lešticí XL
ROUNA BRUSNÁ
Kotouče pro
povrchovou úpravu
SKUPINA
247
KOTOUČKY PlSTĚNé lEŠTÍcÍ
Blok před-dokončovací s efektem jasu
Bloky
Nejlepšího efektu dosáhnete spolu s kotouči
leštící
York sisal.
Blok pro běžné leštění
Umožňuje rychlejší a snažší dosažení
zrcadlového efektu. Určeno pro plasty
a neželezné kovy.
Číslo
výrobku
PGP100
Obj. kód
Hmotnost
YRK-247
-8000K
1000g
Cena
Kè/ks
121
Číslo
výrobku
FBS080
BRUSIVO, ElEKTRIcKé A PNEUmATIcKé NÁøADÍ
Blok před-dokončovací Fast Cutting
Středně mazlavý s kovovým částečkami pro
lepší účínek. Pro větší účinost použijte
sisalový kotouč. Zanechává matný vzhled bez
čmouh.
Číslo
výrobku
FFC080
Obj. kód
Hmotnost
YRK-247
-8020K
800g
Cena
Kè/ks
121
Obj. kód
Hmotnost
YRK-247
-8040K
800g
Cena
Kè/ks
121
Blok leštící Fast Cutting
Určeno pro leštění nerezových ocelí, chromu
a neželezných kovů. Vhodné pro dokončování
a začišťování.
Číslo
výrobku
PFC100
Obj. kód
Hmotnost
YRK-247
-8060K
1000g
Blok s efektem zrcadlového
povrchu
Díky složení tohoto bloku můžete
dosáhnout vynikajícího
zrcadlového povrchu u nerezevé
oceli, chromu a neželezných kovů.
Číslo
výrobku
PMF100
Cena
Kè/ks
143
Číslo
výrobku
PSG080
Kotoučky plstěné v sadě
K dokončování/leštění povrchů s použitím
lešticích/dokončovacích/bloků.
Sada 7 ks obsahuje:
Válcové
Stopka 3mm: 6 x 14mm,
12 x 7mm, 12 x 24mm
a 25 x 7mm.
Stopka 6 mm:
12 x 24mm a
24 x 24mm.
Válcové s kulovou špičkou
Stopka 3mm:
9 x 14mm.
Dodáváme v dřevěné
krabici.
Kulová špička
Válcové s rovným koncem
1000g
Obj. kód
YRK-247
-8080K
Cena
Kè/ks
145
Blok leštící Synthetic Gloss
Vysoce kvalitní bloky pro dokončovací leštění
se zrcadlovým efektem.
Vhodné pro neželezné kovy a plasty.
Kotoučky plstěné
Kulové
Hmotnost
Hmotnost
800g
Obj. kód
YRK-247
-8100K
Cena
Kè/ks
121
7
KUSů
Plstěný hranol
Kuželové s rovným koncem
Průměr x
délka (mm)
6 x 10
6 x 14
12 x 7
12 x 24
12 x 24
12.7 x 15
13 x 13
18 x 20
18 x 38
19 x 19
24 x 24
25 x 7
12.70 x 12.70
9 x 14
12.70 x 12.70
25 x 25
150 x 13
150 x 20
12 x 20
19 x 25
25 x 30
Strana
204
Objednací kód
Průměr
stopky
YRK-247
Válcové s rovným koncem
3mm
-1040K
3mm
-1060K
3mm
-1100K
3mm
-1120K
6mm
-1140K
3mm
-1150K
3mm
-1160K
3mm
-1190K
6mm
-1200K
3mm
-1220K
6mm
-1250K
3mm
-1300K
Kulové
3mm
-3940K
Kulová špička
3mm
-3080K
3mm
-3120K
6mm
-3220K
Plstěné hranolky
10mm
-0400K
10mm
-0420K
Kuželové s rovným koncem
3mm
-3560K
6mm
-3720K
6mm
-3820K
Cena
Kè/ks
33
25
25
25
30
16
21
21
35
35
35
39
Počet
Ks
7
Obsah
Hmotnost
Viz výše
250g
Objednací kód
YRK-247
-9070K
Cena
Kè/bal.
267
Pasta brusná na ventily
Pro obrábění mosazi, kalené oceli a litiny.
Velmi vhodná pro automobilový průmysl
a strojírenství. Pro vyhlazování povrchů
výfukového potrubí až po zabrušování
sacích ventilů. Karbid křemičitý.
17
22
15
30
*Obsahuje 1x jemný 85g a 1x hrubý 85g
165
246
Váha
Typ
85g*
17
30
47
200g
Jemný/Hrubý
Jemný
Hrubý
Jemný
Hrubý
500g
Hmotnost
290g
250g
235g
560g
560g
Objednací kód
YRK-257
-2100K
-2010K
-2050K
-2020K
-2060K
VÝROBKY JSOU K DODÁNÍ POUZE U NAŠEHO DISTRIBUTORA
Uvedené ceny jsou bez DPH © 2014
Cena
Kè/ks
114
123
123
197
197
Kotouče lešticí v sadách
Kotouče
leštící
Měkký
Pro kvalitní úpravy povrchů neželezných kovů
jako jsou mosaz, měď, hliník a cín. Vhodné i
pro plasty. Lze použít spolu s brusnými bloky
York.
Rozměry
100 x 25mm
150 x 25mm
150 x 100mm
Vřeteno
Objednací kód
YRK-247
-4020K
-4040K
-4060K
-6020K
Cena
Kè/ks
84
123
249
90
Velmi měkký
Určeno pro úpravu plastů, vhodné i pro zlato
a stříbro. Nevhodné pro ocel, nerezovou ocel
a neželezné kovy.
100 x 25mm
150 x 25mm
150 x 50mm
Vřeteno
Objednací kód
YRK-247
-4120K
-4140K
-4160K
-6020K
Všechny sady obsahují
6mm stopkový trn a s ním tyto položky:
měkký neprošívaný kotouč 100 x 12.5mm x
(otvor) 9.5mm z tvrdého kalika s 10 překlady,
měkký neprošívaný kotouč 100 x 12.5mm x
(otvor) 9.5mm z měkkého kalika
s 10 překlady.
Sada na neželezné kovy
Jsou v ní dále tyto položky:
60g blok pro běžné
leštění (hnědý).
60g blok pro
zrcadlový lesk
(modrý).
Použití
Neželezné kovy
Objednací kód
YRK-280
-9420K
Cena
Kè/bal.
595
Sada na plasty
Jsou v ní dále tyto položky:
60g blok pro běžné leštění (hnědý).
100g blok pro běžné leštění (béžový).
100 x 12mm
100 x 25mm
150 x 25mm
Vřeteno
YRK-247
-4220K
-4240K
-4260K
-6020K
Sada na plasty
Jsou v ní dále tyto položky:
60g blok pro běžné leštění (hnědý).
100g blok pro běžné leštění (béžový).
Objednací kód
Použití
YRK-280
-9440K
Plasty
Cena
Kè/bal.
595
Sada na dřevo
Jsou v ní dále tyto položky:
4-řadý kotouč pro odstraňování laku
100mm x 25mm x 9.5mm (otvor)
100g blok pro běžné leštění (béžový).
Cena
Kè/ks
77
125
258
90
Použití
Plasty
Objednací kód
YRK-280
-9400K
Cena
Kè/bal.
687
York G-VA leštící kotouč
lamelový
Objednací kód
247
Úplné a účinné řešení pro konečnou úpravu povrchu. Vytvářejí povrch v zrcadlovém
lesku ve třech stupních. Lze je použít ve vrtačkách, stolních a ručních bruskách.
Všechny kotouče jsou nařasené, takže se při provozu méně zahřívají a nesou více kompozice.
Střední
Doporučeno pro leštění mosazi, oceli,
niklového stříbra, mědi, hliníku, chromu a
plastů. Složeno z 13mm (1/2") plátů pro lepší
přilnavost na nerovném povrchu.
Rozměry
SKUPINA
Cena
Kè/ks
57
84
123
90
Neupravený sisal
Vysokozátěžové kotouče určené pro ocel a
neželezné kovy. Vhodné pro leštění broušení
a začišťování.
Objednací kód
Použití
YRK-280
-9460K
Dřevo
Cena
Kè/bal.
595
York leštící pasta
Bílá: Leštění ocelí a nerezové oceli.
Modrá: leštění s vysokým leskem.
Hnědá: leštění neželezných kovů.
York G-VA leštící kotouče
jsou vybaveny lamelami
vyrobenými z vysoce
kvalitní plsti pro
leštění různých
kovů s dosažením
zrcadlového
povrchu.
A
NOVINK
A
NOVINK
Rozměry
115 x 22.23mm
125 x 22.23mm
Objednací kód
YRK-247
-4720K
-4740K
Cena
Kè/ks
132
132
Filcové lamelové kotoučky
Barva
Hmotnost
Modrá
Hnědá
Bílá
110g
110g
110g
Objednací kód
YRK-247
-8420K
-8440K
-8470K
Cena
Kè/ks
102
102
102
Vyrobeno z čisté vlny v různých velikostech a tvarech. Vřetena jsou přesně centrována pro
správný provoz. Vhodné pro dokončování / leštění výrobku. Používá se s dokončovacími /
leštícími pastami.
Průměr x
Objednací kód
Cena
Stopka: 6mm.
délka (mm)
YRK-247
Kè/ks
Rozměry
150 x 13mm
150 x 25mm
150 x 50mm
200 x 25mm
200 x 50mm
250 x 50mm
Vřeteno
Objednací kód
YRK-247
-4320K
-4340K
-4360K
-4400K
-4420K
-4520K
-6020K
Cena
Kè/ks
77
151
319
184
372
448
90
30
40
50
60
80
30
40
50
60
80
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
25mm
25mm
25mm
25mm
25mm
30mm
30mm
30mm
30mm
30mm
-5040K
-5050K
-5060K
-5070K
-5090K
-5140K
-5150K
-5160K
-5170K
-5190K
50
58
66
70
97
61
66
75
84
102
A
NOVINK
VÝROBKY JSOU K DODÁNÍ POUZE U NAŠEHO DISTRIBUTORA
Uvedené ceny jsou bez DPH © 2014
205
Strana
BRUSIVO, ElEKTRIcKé A PNEUmATIcKé NÁøADÍ
Rozměry
lEŠTěNÍ A lAPOVÁNÍ
SKUPINA
250
TĚlÍSKA KORUNDOVÁ
Tělíska korundová
Pro ruční brusky na formy a přímé brusky. Všechna tělíska jsou standardně vyrobena z oxidu hlinitého a
jsou určena pro veškeré běžné broušení a odjehlování na oceli a většině kovů. Uvedené průměry stopek
jsou metrické. Imperiální průměry dodáváme na vyžádání. Hodnoty maximálních otáček
platí za předpokladu, že vzdálenost mezi sklíčidlem a zadní stranou tělíska nepřekročí
12.7mm (1/2”), a jsou pouze orientační.
Tvar ‘A’
Průměr
stopky
6mm
Tvar
Druh
Průměr
Délka
Max. otáčky
Hmotnost 10 ks
BRUSIVO, ElEKTRIcKé A PNEUmATIcKé NÁøADÍ
Cena
Kè/ks
Tvar
Druh
Průměr
Délka
Max. otáčky
Hmotnost 10 ks
Cena
Kè/ks
A1
A2
A3
A4
A5
A6
A8
A11
A12
A13
A14
A15
A21
A22
RA46
RA46
RA46
RA46
RA46
RA46
RA46
RA46
RA46
RA60
RA60
RA80
RA60
RA60
20mm
25mm
25mm
32mm
20mm
19mm
21mm
21mm
18mm
28mm
18mm
6mm
25mm
19mm
63mm
32mm
70mm
32mm
28mm
28mm
45mm
50mm
32mm
28mm
22mm
27mm
25mm
16mm
20,000 38,000 16,000 30,000 45,000 39,000 20,000 20,000 48,000 34,000 55,000 55,000 34,000 51,000
420g
380g
630g
440g
240g
240g
370g
470g
210g
390g
190g
100g
380g
200g
KEN-250 KEN-250 KEN-250 KEN-250 KEN-250 KEN-250 KEN-250 KEN-250 KEN-250 KEN-250 KEN-250 KEN-250 KEN-250 KEN-250
-0010K -0020K -0030K -0040K -0050K -0060K -0080K -0110K -0120K -0130K -0140K -0150K -0210K -0220K
63
42
93
44
37
39
46
49
49
49
A23
A24
A25
A26
A31
A32
A33
A34
A35
A36
RA60
RA80
RA60
RA60
RA46
RA46
RA46
RA46
RA46
RA80
19mm
6mm
25mm
16mm
35mm
25mm
25mm
38mm
25mm
40mm
25mm
20mm
25mm
16mm
25mm
16mm
13mm
9mm
10mm
10mm
39,000 70,000 35,000 60,000 25,000 38,000 38,000 25,000 38,000 23,000
220g
100g
310g
150g
340g
230g
200g
280g
180g
230g
KEN-250 KEN-250 KEN-250 KEN-250 KEN-250 KEN-250 KEN-250 KEN-250 KEN-250 KEN-250
-0230K -0240K -0250K -0260K -0310K -0320K -0330K -0340K -0350K -0360K
39
31
43
31
60
33
33
33
33
42
38
38
42
42
A37
RA80
32mm
6mm
30,000
160g
KEN-250
-0370K
A38
RA60
25mm
25mm
35,000
370g
KEN-250
-0380K
A39
RA60
19mm
19mm
47,000
200g
KEN-250
-0390K
42
42
42
Tvar ‘B’
Průměr
stopky
3mm
B45
B46
B47
B51
B52
B53
Tvar
B41
B42
B43
B44
B54
B55
B61
B62
B63
B64
Druh
RA80
RA80 RA100 RA100 RA100 RA120 RA120 RA80
RA80 RA100 RA100 RA100 RA80
RA80 RA100 RA120
Průměr
16mm 13mm 6mm
6mm
5mm
3mm
3mm 12mm 10mm 8mm
6mm
3mm 19mm 13mm 6mm
6mm
Délka
16mm 19mm 8mm 10mm 8mm
8mm
4mm 19mm 20mm 16mm 13mm 6mm
8mm 10mm 5mm
2mm
Max. otáčky 34,000 33,000 80,000 68,000 100,000 100,000 100,000 45,000 45,000 60,000 60,000 100,000 38,000 41,000 92,000 100,000
Hmotnost 10ks 220g
100g
310g
150g
20g
20g
20g
50g
40g
30g
30g
20g
70g
40g
20g
20g
KEN-250 KEN-250 KEN-250 KEN-250 KEN-250 KEN-250 KEN-250 KEN-250 KEN-250 KEN-250 KEN-250 KEN-250 KEN-250 KEN-250 KEN-250 KEN-250
-0410K -0420K -0430K -0440K -0450K -0460K -0470K -0510K -0520K -0530K -0540K -0550K -0610K -0620K -0630K -0640K
Cena
Kè/ks
32
33
23
44
27
27
27
27
33
33
33
27
32
30
24
24
Tvar
B65
Druh
RA120
Průměr
3mm
Délka
3mm
Max. otáčky 100,000
Hmotnost 10ks 20g
KEN-250
-0650K
Cena
Kè/ks
26
B70
B71
B73
B81
B82
B83
B84
RA120 RA120 RA120 RA120 RA120 RA120 RA120
19mm 16mm 13mm 19mm 13mm 10mm
8mm
3mm
2.4mm
3mm
5mm
6mm
5mm
5mm
50,000 60,000 73,000 50,000 76,000 87,000 100,000
40g
40g
25g
40g
30g
30g
20g
KEN-250 KEN-250 KEN-250 KEN-250 KEN-250 KEN-250 KEN-250
-0700K -0710K -0730K -0810K -0820K -0830K -0840K
36
32
33
24
24
24
26
B91
B92
B93
B95
RA120 RA120 RA120 RA120
13mm
6mm
5mm
3mm
16mm
6mm
5mm
5mm
34,000 81,000 100,000 100,000
50g
20g
20g
20g
KEN-250 KEN-250 KEN-250 KEN-250
-0910K -0920K -0930K -0950K
24
22
22
22
B96
RA100
3mm
6mm
100,000
20g
KEN-250
-0960K
B97
RA100
3mm
10mm
100,000
20g
KEN-250
-0970K
B101
RA100
16mm
18mm
33,000
70g
KEN-250
-1010K
27
33
42
Tvar
B102 B103 B104 B105 B106 B111 B112 B113 B114 B115
B121 B122 B123 B124 B131 B132 B135
Druh
RA180 RA80 RA100 RA120 RA100 RA100 RA120 RA80 RA80 RA100 RA120 RA120 RA80 RA120 RA80 RA80 RA120
Průměr
16mm 16mm 8mm
6mm 3mm 12mm 10mm 6mm
6mm 2.5mm 13mm 10mm 5mm 3mm 13mm 10mm 6mm
Délka
13mm 5mm 10mm 6mm 3mm 18mm 13mm 6mm 10mm 3mm 13mm 10mm 5mm 3mm 13mm 13mm 13mm
Max. otáčky 44,000 61,000 68,000 100,000 100,000 33,000 45,000 70,000 68,000 100,000 45,000 61,000 100,000 100,000 34,000 45,000 60,000
Hmotnost 10ks 60g
40g
20g
20g
20g
50g
40g
30g
20g
20g
50g
40g
20g
20g
50g
50g
30g
KEN-250 KEN-250 KEN-250 KEN-250 KEN-250 KEN-250 KEN-250 KEN-250 KEN-250 KEN-250 KEN-250 KEN-250 KEN-250 KEN-250 KEN-250 KEN-250 KEN-250
-1020K -1030K -1040K -1050K -1060K -1110K -1120K -1130K -1140K -1150K -1210K -1220K -1230K -1240K -1310K -1320K -1350K
Cena
27
24
28
27
24
32
27
24
27
33
32
42
30
30
26
30
24
Kè/ks
Strana
206
VÝROBKY JSOU K DODÁNÍ POUZE U NAŠEHO DISTRIBUTORA
Uvedené ceny jsou bez DPH © 2014
TĚlÍSKA KORUNDOVÁ
Tělíska
korundová
SKUPINA
250
Tvar ‘W’
Æ stopky
3mm
Tvar
Druh
Průměr
Délka
Max. otáčky
Hmotnost 10 ks
Cena
Kè/ks
W142
RA120
2.5mm
6mm
100,000
20g
KEN-250
-1420K
33
W147 W149 W151
RA120 RA120 RA120
4mm
4mm
5mm
0.8mm 6mm
3mm
100,000 100,000 100,000
20g
20g
20g
KEN-250 KEN-250 KEN-250
-1470K -1490K -1510K
W152 W153
RA100 A120
5mm
5mm
6mm
10mm
100,000 80,000
20g
20g
KEN-250 KEN-250
-1520K -1530K
W154
RA80
5mm
13mm
70,000
30g
KEN-250
-1540K
W158
RA120
6mm
3mm
90,000
20g
KEN-250
-1580K
W159
RA100
6mm
5mm
92,000
20g
KEN-250
-1590K
W160
RA80
6mm
6mm
81,000
30g
KEN-250
-1600K
W162
RA80
6mm
10mm
68,000
30g
KEN-250
-1620K
W163
RA80
6mm
13mm
60,000
30g
KEN-250
-1630K
24
24
24
32
22
24
22
22
26
24
21
24
24
60
24
W167
RA60
8mm
6mm
60,000
30g
KEN-250
-1670K
W170
RA60
8mm
13mm
40,000
40g
KEN-250
-1700K
W171*
RA60
8mm
19mm
36,000
100g
KEN-250
-1710K
W173
RA80
10mm
3mm
70,000
30g
KEN-250
-1730K
W174
RA60
10mm
6mm
60,000
30g
KEN-250
-1740K
W175
RA60
10mm
10mm
50,000
40g
KEN-250
-1750K
W176
RA60
10mm
13mm
45,000
50g
KEN-250
-1760K
W177*
RA60
10mm
20mm
33,000
120g
KEN-250
-1770K
W178*
RA60
10mm
25mm
26,000
120g
KEN-250
-1780K
W179*
RA60
10mm
32mm
25,000
140g
KEN-250
-1790K
W182
RA60
13mm
3mm
70,000
40g
KEN-250
-1820K
W183
RA80
13mm
6mm
70,000
40g
KEN-250
-1830K
W184
RA80
13mm
10mm
70,000
50g
KEN-250
-1840K
W185
RA60
13mm
13mm
34,500
60g
KEN-250
-1850K
W186*
RA60
13mm
20mm
51,000
140g
KEN-250
-1860K
28
39
32
28
28
28
28
32
32
33
33
33
33
27
35
Tvar ‘W’
Průměr
stopky
6mm
Tvar
Druh
Průměr
Délka
Max. otáčky
Hmotnost 10 ks
Cena
Kè/ks
W187
W188
W192
W193
W194
W195
W196
W197
W200
W201
W202
W203
W204
RA60
RA60
RA80
RA60
RA60
RA60
RA60
RA60
RA80
RA60
RA60
RA60
RA60
13mm
13mm
16mm
16mm
16mm
16mm
16mm
16mm
20mm
20mm
20mm
20mm
19mm
25mm
38mm
6mm
10mm
13mm
19mm
25mm
50mm
3mm
6mm
10mm
13mm
19mm
40,500 30,370 61,000 61,000 56,000 46,000 32,000 21,000 50,000 40,000 30,000 25,000
42,000
170g
220g
140g
140g
150g
190g
220g
350g
400g
140g
160g
180g
230g
KEN-250 KEN-250 KEN-250 KEN-250 KEN-250 KEN-250 KEN-250 KEN-250 KEN-250 KEN-250 KEN-250 KEN-250 KEN-250
-1870K -1880K -1920K -1930K -1940K -1950K -1960K -1970K -2000K -2010K -2020K -2030K -2040K
39
40
31
33
35
38
40
50
32
33
33
34
38
W205
W208
RA36
RA46
20mm
20mm
25mm
50mm
34,000 18,000
280g
500g
KEN-250 KEN-250
-2050K -2080K
42
52
Tvar ‘W’
Průměr stopky
6mm
kromě
W244
= 10 mm
& W211
= 3mm
Tvar
Druh
Průměr
Délka
Max. otáčky
Hmotnost 10 ks
Cena
Kè/ks
W211* W212 W215 W216 W217 W218 W219 W220 W222 W225 W226 W227 W230 W236 W238 W242 W244*
RA80
RA60
RA80 RA46 RA46
RA80
RA46 RA46
RA46
RA46
RA46 RA46
RA46 RA46
RA46
RA46
RA46
22mm 22mm 25mm 25mm 25mm 25mm 25mm 25mm 25mm 32mm 32mm 32mm 32mm 38mm 38mm 50mm 50mm
3mm
6mm
3mm
6mm 10mm 13mm 19mm 25mm 50mm 6mm 9.5mm 13mm 32mm 13mm 38mm 25mm 50mm
43,000 33,000 38,000 38,000 38,000 38,000 35,000 25,000 15,900 30,000 30,000 30,000 20,000 25,000 15,000 11,000 11,000
60g
150g
30g
30g
40g
30g
40g
100g
730g
210g
270g 230g
700g 430g 1100g 1380g 2670g
KEN-250 KEN-250 KEN-250 KEN-250 KEN-250 KEN-250 KEN-250 KEN-250 KEN-250 KEN-250 KEN-250 KEN-250 KEN-250 KEN-250 KEN-250 KEN-250 KEN-250
-2110K -2120K -2150K -2160K -2170K -2180K -2190K -2200K -2220K -2250K -2260K -2270K -2300K -2360K -2380K -2420K -2440K
34
35
33
33
38
35
38
42
44
40
38
40
44
49
62
85
77
Tělíska korundová v sadách
Vybrané tvary vhodné pro široký rozsah operací vnitřního broušení. Pro pneumatické a
elektrické brusky na formy, vrtačky apod. Průměry stopky 3mm a 6mm.
Druh oxidu hlinitého s ‘rubenitem’ pro všeobecné použití na kovy.
Obsah:
5 ks: A5, A24, A26, W217 a W205. Dodáváme v průhledném sáčku s etiketou.
8 ks: A5, A24, A25, A26, A39, W177, W186 a W205.
Dodáváme v průhledném sáčku s etiketou.
24 ks: A5, A15, A24, A26, A32, A37, A38, B44, B52, B53, B81, B91, B97, B122,
B123, B135, W144, W153, W163, W176, W177, W186, W205 a W220.
Dodáváme v praktické dřevěné skříňce.
Počet
Ks
5
8
24
Obsah Hmotnost
viz
výše
0.10kg
0.17kg
1.20kg
Obj. kód
KEN-250
-2950K
-2980K
-3240K
Cena
Kè/bal.
169
293
788
A5
A15 A24 A26
W176
A32
A37
A38
W177 W186
W205
W220
B44
B52
B53
VÝROBKY JSOU K DODÁNÍ POUZE U NAŠEHO DISTRIBUTORA
Uvedené ceny jsou bez DPH © 2014
B81
B91 B97 B122 B123 B135 W144 W153 W163
Strana
207
BRUSIVO, ElEKTRIcKé A PNEUmATIcKé NÁøADÍ
Tvar ‘W’
Æ stopky
3mm
kromě
* = 6mm
Tvar
W164
Druh
RA80
Průměr
6mm
Délka
13mm
Max. otáčky 55,000
Hmotnost 10 ks 40g
KEN-250
-1640K
Cena
31
Kè/ks
W143
W144 W145 W146
RA120 RA100 RA80
RA80
3mm
3mm
3mm
3mm
3mm
6mm
10mm 13mm
100,000 100,000 100,000 100,000
20g
20g
20g
20g
KEN-250 KEN-250 KEN-250 KEN-250
-1430K -1440K -1450K -1460K
SKUPINA
255
KAMENY OBTAHOVACÍ
Kameny
brusné
Řada houževnatých víceúčelových brusných kamenů,
které dávají ostré a rovnoměrné řezné hrany na všech
řezných nástrojích s přímým břitem. Konzistentní a neměnné řezné
hrany zaručují rychlé obrábění a dlouhou životnost nástrojů.
Čtvercový Korund
Rozměry
(mm)
100 x 6
100 x 10
100 x 13
Druh
Hmotnost
Jemný
Střední
Hrubý
Jemný
Střední
Hrubý
Jemný
Střední
Hrubý
15g
35g
55g
Objednací kód
KEN-255
-1500K
-1510K
-1520K
-1600K
-1610K
-1620K
-1700K
-1710K
-1720K
Cena
Kè/ks
59
59
59
64
64
64
71
71
71
Kameny obtahovací
Rozsáhlá řada obtahovacích a brusných kamenů, která pokrývá
široký rozsah operací ostření a honování. Většinu tvarů a rozměrů
dodáváme v druzích s jemnou, střední a hrubou zrnitostí,
v provedení z korundu nebo karbidu křemičitého. Lze je použít k
mokrému nebo suchému broušení, k vytváření ostrých řezných hran
nebo odjehlování.
Korund Syntetické brusivo, které je extrémně houževnaté, což
umožňuje rychlou penetraci do vysoce tažných materiálů, a to bez
nadměrné lámavosti. Tato odolnost proti lomu z něj činí všestranný
materiál vhodný pro běžné aplikace ostření a honování.
Karbid křemičitý Syntetické brusivo s velmi tvrdými a ostrými
částicemi. Vhodné pro neželezné kovy, tvrdé povrchy, slitiny a
cementované karbidy. Lze také použít na kameny, mramor, sklo a
plasty. Jedná se o vynikající brusný materiál s vysokou schopností
penetrace a rychlého obrábění při nízkých hodnotách přiloženého
tlaku.
Kameny obtahovací
Pro dílenské použití. Vhodné pro ostření dlát, sekáčů a kovových
nástrojů. Dodáváme ve třech typech.
Kombinovaný korundový
BRUSIVO, ELEKTRICKÉ A PNEUMATICKÉ NÁØADÍ
Čtvercový Karbid křemičitý
Rozměry
(mm)
100 x 6
100 x 10
100 x 13
150 x 13
150 x 19
150 x 25
Druh
Jemný
Střední
Hrubý
Jemný
Střední
Hrubý
Jemný
Střední
Hrubý
Jemný
Střední
Hrubý
Jemný
Střední
Hrubý
Jemný
Střední
Hrubý
Hmotnost
10g
30g
45g
55g
110g
170g
Objednací kód
KEN-255
-4300K
-4310K
-4320K
-4400K
-4410K
-4420K
-4500K
-4510K
-4520K
-4600K
-4610K
-4620K
-4700K
-4710K
-4720K
-4800K
-4810K
-4820K
Cena
Kè/ks
64
64
64
68
68
68
73
73
73
93
93
93
106
101
101
115
115
115
Rozměry
(mm)
100 x 25 x 13
150 x 50 x 25
200 x 50 x 25
Hmotnost
Druh
Střední/Hrubý
Střední/Hrubý
Střední/Hrubý
70g
430g
530g
Objednací kód
KEN-255
-1050K
-1010K
-1030K
Cena
Kè/ks
98
212
307
Jemnozrnný karbid křemičitý
Rozměry
(mm)
100 x 25 x 6
100 x 25 x 13
Druh
Hmotnost
Jemný
Střední
Jemný
Střední
36g
61g
Objednací kód
KEN-255
-4000K
-4010K
-4100K
-4110K
Cena
Kè/ks
50
50
79
78
Jemnozrnný korund
Trojhranný Korund
Rozměry
(mm)
100 x 6
100 x 10
100 x 13
Druh
Hmotnost
Jemný
Střední
Hrubý
Jemný
Střední
Hrubý
Jemný
Střední
Hrubý
10g
20g
30g
Objednací kód
KEN-255
-1800K
-1810K
-1820K
-1900K
-1910K
-1920K
-2000K
-2010K
-2020K
Cena
Kè/ks
77
77
77
79
79
79
86
86
86
Trojhranný Karbid křemičitý
Rozměry
(mm)
100 x 6
100 x 10
100 x 13
150 x 13
150 x 19
Strana
Druh
Jemný
Střední
Hrubý
Jemný
Střední
Hrubý
Jemný
Střední
Hrubý
Střední
Střední
208
Hmotnost
10g
15g
25g
40g
60g
Objednací kód
KEN-255
-4900K
-4910K
-4920K
-5000K
-5010K
-5020K
-5100K
-5110K
-5120K
-5210K
-5310K
Cena
Kè/ks
77
77
77
84
84
84
91
91
91
98
106
Rozměry
(mm)
100 x 25 x 13
150 x 50 x 25
200 x 50 x 25
Druh
Hmotnost
Jemný
Střední
Hrubý
Jemný
Střední
Jemný
Střední
Hrubý
57g
57g
57g
450g
530g
570g
685g
Objednací kód
KEN-255
-1300K
-1310K
-1320K
-1100K
-1110K
-1200K
-1210K
-1220K
Cena
Kè/ks
68
68
68
269
269
220
220
220
Brousek kapesní
Jemnozrnný korund
Syntetické brusivo, které je extrémně houževnaté, což umoňuje
rychlou penetraci do vysoce tažných materiálů, bez nadměrné
lámavosti. Tato odolnost proti lomu z něj činí všestranný materiál
vhodný pro běžné aplikace ostření a honování. Vhodný pro
zemědělce, zahradníky a domácí uživatele k ostření kapesních nožů,
dlát apod.
Rozměry
(mm)
Druh
Hmotnost
80 x 22 x 10
Střední
45g
Objednací kód
KEN-255
-1410K
VÝROBKY JSOU K DODÁNÍ POUZE U NAŠEHO DISTRIBUTORA
Uvedené ceny jsou bez DPH © 2014
Cena
Kè/ks
51
KAmENY OBTAHOVAcÍ
Brousky obtahovací
Brousky
na kosy
Korund
Univerzální brusný kámen
na zemědělské a zahradnické
nářadí, jako jsou motyky, rýče,
štípačky a nůžky.
Rozměry: plochý kuželovitý
235mm, zaoblený 305mm.
SKUPINA
255
K ostření tvarovaných břitů řezných nástrojů.
Korund
Zaoblený
Plochý
kuželovitý
Rozměry
(mm)
235 x 35/15
305 x 36/20
Druh
Hmotnost
Hrubý
Hrubý
250g
610g
Objednací kód
KEN-255
-3620K
-3720K
Cena
Kè/ks
191
161
Kameny brusné
Kulatý korund
Rozměry
(mm)
100 x 25 x 11/5
100 x 25 x 11/5
115 x 45 x 6/1.5
115 x 45 x 13/5
115 x 45 x 13/5
Druh
Hmotnost
Jemný
Střední
Střední
Jemný
Střední
45g
50g
55g
120g
120g
Objednací kód
KEN-255
-3000K
-3010K
-3110K
-3200K
-3210K
Cena
Kè/ks
210
210
213
272
272
Karbid křemičitý
100 x 6
100 x 10
100 x 13
Druh
Jemný
Střední
Hrubý
Jemný
Střední
Hrubý
Jemný
Hrubý
Hmotnost
10g
20g
30g
Objednací kód
KEN-255
-2100K
-2110K
-2120K
-2200K
-2210K
-2220K
-2300K
-2310K
Cena
Kè/ks
87
87
87
92
92
92
97
97
Kulatý karbid křemičitý
Rozměry
(mm)
Druh
Hmotnost
115 x 45 x 6-1.5
Jemný
Střední
Střední
40g
115 x 45 x 13-5
95g
Objednací kód
Cena
Kè/ks
247
247
247
Objednací kód
Cena
Kè/ks
62
62
KEN-255
-5800K
-5810K
-5910K
Kameny obtahovací zlatnické
Rozměry
(mm)
100 x 6
100 x 10
100 x 13
Druh
Jemný
Střední
Hrubý
Jemný
Střední
Hrubý
Jemný
Střední
Hrubý
Hmotnost
10g
15g
25g
Objednací kód
KEN-255
-5400K
-5410K
-5420K
-5500K
-5510K
-5520K
-5600K
-5610K
-5620K
Cena
Kè/ks
95
95
95
96
96
96
103
103
103
Půlkulatý korund
Korund
Rozměry
(mm)
100 x 13 x 2
100 x 13 x 2
Druh
Hmotnost
Jemný
Střední
15g
15g
KEN-255
-2500K
-2510K
Druh
Hmotnost
Objednací kód
Střední
20g
KEN-255
-2710K
Cena
Kè/ks
105
Druh
Hmotnost
Objednací kód
Střední
45g
Cena
Kè/ks
117
Brousek na nože
Korund
Rozměry
(mm)
Druh
Hmotnost
100 x 13
Jemný
Střední
Hrubý
25g
Objednací kód
KEN-255
-2400K
-2410K
-2420K
Cena
Kè/ks
86
86
86
Kameny obtahovací v sadě
Sada 6 ks obtahovacích kamenů v dřevěném obalu, která byla
sestavena tak, aby pokryla většinu aplikací. Všechny
kameny mají rozměry 13 mm x 100 mm a střední
zrnitost. V dodávce jsou ostřicí kameny jak z
korundu, tak také z karbidu křemičitého.
Obsah: 2x čtvercový, 2x trojhranný, 2x kulatý.
6
Rozměry
(mm)
100 x 25 x 3
Brousek na výstružníky
Korund
KUSů
Počet
ks
6
Hmotnost
250g
Objednací kód
KEN-255
-9000K
Cena
Kè/bal.
494
Rozměry
(mm)
125 x 25 x 5
VÝROBKY JSOU K DODÁNÍ POUZE U NAŠEHO DISTRIBUTORA
Uvedené ceny jsou bez DPH © 2014
KEN-255
-3410K
Strana
209
BRUSIVO, ElEKTRIcKé A PNEUmATIcKé NÁøADÍ
Rozměry
(mm)
SKUPINA
258
HADICE VZDUCHOVÉ & BALANCERY
Hadice vzduchová
průmyslové kvality
30m
Víceúčelová pružná čirá PVC hadice s
polyesterovým vláknem. Pro vzduchové
rozvody, rozvod kapalin a plynů a solných
roztoků a jiných chemikálií. Schválena pro
použití v potravinářském průmyslu.
Rozsah provozních teplot:
od -20°C do +60°C.
Dodáváme v rolích 30 m.
Olej pro pneumatické nářadí
Ideální pro pneumatické nářadí a
odvzdušňování. Olej chrání proti korozi a
opotřebení. Má optimálně vyváženou
přilnavost s deemulgační
schopností. Odolný vůči vodě,
která způsobuje opotřebení a
korozi. Nedochází k tvorbě
lepkavých usazenin, které by
mohly způsobit ‘lenivý’ chod
ventilů. Lze jej míchat se všemi
mazivy na bázi minerálních
olejů.
ISO Grade VG22
Dodáváme v
rolích 30m.
(100ft).
BRUSIVO, ELEKTRICKÉ A PNEUMATICKÉ NÁØADÍ
Vnitřní
průměr (mm)
6.35 (1/4”)
9.50 (3/8”)
12.70 (1/2”)
19 (3/4”)
rOZŠÍŘENÁ
ŘADA
Hmotnost
Objednací kód
KEN-258
-1010K
-1030K
-1050K
-1070K
1 ks
3.6kg
4.5kg
5.9kg
9.0kg
Cena
Kè/ks
647
1055
1392
1945
Balení
Hmotnost
Cena
Kè/ks
217
1283
Objednací kód
KEN-732
-8000K
-8050K
1 ks
Plastová láhev 500g
Kanystr
5l
Hadice vzduchová / buben
Manometry
Hadicový buben 20 m vzduchovou hadici.
Snadný navíjecí mechanismus s bubnem
vysoce odolným proti nárazům a vodicími
bočními stěnami. Vzduchová hadice 12.7mm
je osazena PCL spojkami se závitem 1/2”.
Osový přívod vzduchu umožňuje navíjení a
odvíjení hadice během provozu.
Dodáváme současně s 1.5m dlouhou
přívodní hadicí a s háky pro montáž na stěnu.
Opatřeny mosazným závitem /8” G. Měří
tlak v jednotkách PSI a v barech. Mohou být
přímo montovány na každou soupravu filtru
s regulátorem a maznicí. Dodáváme se
dvěma průměry číselnice (40mm a 50mm),
vyrobené z houževnatého plastu ABS.
Vstupní armatury na zadní straně.
1
20m
20m
Hmotnost
1 ks
4.5kg
Cena
Kè/ks
2298
Objednací kód
KEN-258
-5100K
40mm
50mm
Tlak Hmotnost
1 ks
bar
0 - 12
55g
0-4
50g
0 - 12
70g
0-4
70g
Objednací kód
KEN-259
-8240K
-8280K
-8320K
-8360K
Cena
Kè/ks
175
175
175
175
Hadice spojovací Hadice spirálové nylonové
Mosazné spojky s ochrannými pružinami
s koncovkami
K zajištění dodávky vzduchu ze zdroje
do pneumatického nástroje.Používá
standardní spojky.
Preventivně zabraňuje poškození
spojek a nástroje v důsledku vibrací.
Závit 1/4 NPT.Rychlé uvolnění.
Celková délka se spojkou - 650mm.
12m
Modelové
číslo
HRR006
HRR008
HRR010
Objednací kód
Rozměr
KBE-258
-2010K
-2020K
-2030K
6mm x 12m
8mm x 12m
10mm x 10m
Cena
Kè/ks
4973
4973
4973
Balancer samonavíjecí
Je-li vzduchová hadice uvolněna, navíjecí
mechanizmus s nastavitelným
napětím ji automaticky stáhne zpět z
pracoviště, kde již není zapotřebí.
Samonavíjecí balancer je vhodný pro
výrobní linky. S bezpečnostní
pružnou sponou pro zavěšení.
Délka hadice: 700mm.
Průměr otvoru: 6.35mm.
Maximální tlak: 100 PSI
(6.8 bar).
Průměr
číselnice
Rozměr
Hadicový naviják vzduch/voda
Zatahovací
Pro užití na montážních linkách, servisech,
dílnách atd. Eliminuje nebezpečí na pracovišti
v podobě zamotaných vzduchových hadic.
Určen k montáži na zeď nebo strop. Odolný
nárazuvzdorný plastový kryt. Zajištovací
ráčna. Snadné zatažení. 1.5m délka.
otočné o 360° umožňují použití v
libovolném směru. Vhodné pro použití v
obtížně přístupných prostorách.
Prodloužené provedení: 7.5 metrů.
Jmenovitý tlak:
průměr 8.0mm - 250 PSI
(17 bar),
průměr 9.5mm - 150 PSI
(10 bar).
Maximální
hmot.nástroje
1.5kg
Hmotnost
1 ks
850g
Objednací kód
KBE-280
-1000K
Cena
Kè/ks
2256
Hadice spirálové
polyuretanové Hi-flex
Mosazné spojky otočné o 360°.
Jsou vhodné pro obtížně
přístupné prostory.
Prodloužené provedení: 7.5 metrů.
Jmenovitý tlak:
průměr 8.0mm - 250 PSI (17 bar),
průměr 9.5mm - 150 PSI (10 bar).
7.5m
7.5m
0.65m
Závit
1/4
NPT
Strana
Objednací kód
KBE-280
-1360K
210
Cena
Kè/ks
199
Závit Vnější
(BSPT) průměr
1/4”
6.0mm
3/8”
9.5mm
Hmotnost
1 ks
850g
850g
Obj. kód
KBE-280
-1140K
-1300K
Cena
Kè/ks
210
366
Závit Vnější
(BSPT) průměr
1/4”
8.0mm
3/8”
9.5mm
Hmotnost
1 ks
850g
850g
Obj. kód
KBE-280
-1160K
-1320K
VÝROBKY JSOU K DODÁNÍ POUZE U NAŠEHO DISTRIBUTORA
Uvedené ceny jsou bez DPH © 2014
Cena
Kè/ks
586
704
SKUPINA
Vzduchový filtr - regulátor maznice v soupravě
PŘÍSlUŠENSTVÍ K PNEUmATIcKémU NÁŘADÍ 259
Elektronický automatický
Jednotka pro úpravu vzduchu.
Jednotka v sobě spojuje fitr, regulátor a
odvodňovací ventil
Se standardně montovanou manuální výpustí.
Volitelně s automatickou výpustí. Ovládací knoflík, jenž
se stisknutím zamkne a zaaretuje ve stisknuté poloze.
Konstantní průtok oleje maznicí,
velmi nízký záchytný tlak.
Robustní kryty nádoby filtru.
Tyto kompletně sestavené
jednotky obsahují konvenční
kombinaci filtru, regulátoru
a maznice vestavebnicové
konfiguraci.
Tělo: Technopolymer.
Dóza: Polycarbonát
s chráničem.
Filtrace: 20µm.
přimazávač vzduchu. Je uložená v robustní
smaltované ocelové konstrukci. Regulační
knoflík lze stisknutím zaaretovat, Konstantí
průtok oleje. Robusní kovové kryty dóz.
Poskytuje 3000l/min (106 cfm) při 7 barech.
Odfiltruje kondenzát nahromaděný z
kompresoru. Maže až k připojenému
pneumatickému nářadí, což zvyšuje jeho
životnost. Vysoký průtok vzduchu umožňuje
častější použití nástroje. Nastavitelný rozsah
tlaku 0,5 až 10 bar. Pro použití v servisech,
mechanických dílnách, truhlárnách, průmyslu
a všech odvětví průmyslu, kde jsou použity
vzduchové nářadí nebo stříkací pistole.
Manometr - dodáván
samostatně.
Viz vpravo.
Průtok
260l/min
1100l/min
2500l/min
Objednací kód
KEN-259
-5830K
-5840K
-5850K
Cena
Kè/ks
2660
3566
4219
Kombinovaný filtr a
regulátor vzduchu
Velikost
Standartně s manuální, nebo
poloautomatickou výpustí.
Membrána regulátoru se
sekundární výpustí a
regulačním knoflíkem. 20µm
prvek . Pro údržbu stačí
odšroubovat dózu. Lze použít
samostatně, nebo jako
součást jednotky pro úpravu
vzduchu.
Rozsah tlaku: 0 - 8bar.
Max Vstup: 15bar.
Tělo: Technopolymer.
Dóza: Polycarbonát
s chráničem.
Filtrace: 20µm.
Rozměr
závitu
G1/4
G3/8
G1/2
Průtok
800l/min
1650l/min
3000l/min
Objednací kód
KEN-259
-5800K
-5810K
-5820K
Maznice vzduchové
1/2”
Filtry vzduchové
Se standardně montovanou manuální
výpustí. Volitelně s automatickou výpustí.
Robustní kryty nádoby filtru. Tyto konvenční
filtry lze užívat buď samostatně nebo ve
spojení s jednotkami pro úpravu vzduchu.
Tlakový rozsah:
0 - 8bar Max vstup: 15bar.
Teplotní rozsah:
-10°C do 60°C.
Filtrace standardní: 25µm.
Tělo: Technopolymer
Dóza: Polykarbonát s
chráničemi.
Filtrace: 20µm.
Cena
Kè/ks
913
1574
2295
Typ s olejovou mlhou. Konstantní průtok
oleje a velmi nízký záchytný tlak. Lze plnit
pod tlakem. Kovové zásobní nádrže s
vysokým objemem.
Jednoduchá demontáž nádoby
otočením o 90°. Tyto maznice
lze užívat buď samostatně
nebo ve spojení s jednotkami
pro úpravu vzduchu.
Teplotní rozsah:
-10°C do 60°C.
Maximální vstupní tlak: 10bar.
Tělo: Technopolymer.
Nádoba: Polykarbonát s chráničem.
Doporučovaný olej:
ISO VG32 (Servo Systém 32).
Filtrace: 20µm.
Rozměr
závitu
G1/4
G3/8
G1/2
Objem
nádoby
28.0cc
46.0cc
89.5cc
Objednací kód
KEN-259
-5900K
-5910K
-5920K
Dodávka (@7bar) Objednací kód Cena
KEN-294 Kè/ks
3000l/min(106cfm) -3001B 6506
Cena
Kè/ks
812
951
1452
Velikost
Průtok
G1/4
G3/8
G1/2
800l/min
1900l/min
3750l/min
Objednací kód
KEN-259
-5500K
-5510K
-5520K
Regulátory pneumatické
Cena
Kè/ks
614
927
1555
Ovládací knoflík, jenž se stisknutím zamkne a
zaaretuje ve stisknuté poloze. Konzistentní
nastavení
tlaku. Dva připojovací otvory pro
mnohostranné možnosti umístění.
Dodáváme s montážním
prstencem. Tyto konvenční
regulátory - filtry lze užívat
buď samostatně nebo ve spojení
s jednotkami pro úpravu vzduchu.
Tlakový rozsah:
0 - 8bar standardně,
2bar, 4bar a 12bar
volitelně.
Teplotní rozsah:
-10°C do 60°C.
Vstup pro manometr:
G1/8 (dva).
Tělo:
Technopolymer.
Objednací kód
Cena
Rozměr
Objem
závitu
G1/4
G3/8
G1/2
nádoby
600l/min
2050l/min
3200l/min
KEN-259
-6100K
-6110K
-6120K
Kè/ks
505
1049
1709
Typ
modelu
AVD220
Velikost
220V
KEN-259
-6200K
Cena
Kè/ks
4101
Minimaznice
Zajišťuje dodávku oleje k mazání vašeho
pneumatického nástroje a prevenci koroze.
Čiré tělo zásobní nádržky umožňuje kontrolu
hladiny oleje. Celomosazná
konstrukce.
Závit
(BSP)
G1/4”
Hmotnost
1 ks
130g
Obj. kód
KBE-280
-1400K
Cena
Kè/ks
262
Separátor vody
Odstraňuje vlhkost z dodávaného vzduchu k
prevenci koroze vnitřních komponent.
Pružinový ventil umožňuje okamžité
vypuštění vody.
Závit
(BSP)
G1/4”
Hmotnost
1 ks
110g
VÝROBKY JSOU K DODÁNÍ POUZE U NAŠEHO DISTRIBUTORA
Uvedené ceny jsou bez DPH © 2014
Objednací kód
Obj. kód
KBE-280
-1900K
Strana
Cena
Kè/ks
337
211
BRUSIVO, ElEKTRIcKé A PNEUmATIcKé NÁøADÍ
Rozměr
závitu
G1/4
G3/8
G1/2
Elektronický časovač zaručuje maximální
spolehlivost. Nastavitelný interval a
vypouštění časy. Samočistící ventil
nepotřebuje žádnou údržbu. LED indikátory
ukazují provozní stav. Impulsní testovací
tlačítko.
Elektronický časovač: Power 'ON' LED.
Ventil ‘Otevřený' LED.
Interval: 0.5 až 45min.
Výdrž: 0.5 až 10sec.
Elektromagnetický ventil: 0 až 16bar.
Funkce: 2 / 2 NC.
Připojení závitem: G3/8.
Hlavní rozsah tlaku: 0 – max. 16bar.
Filtrace: filtr doporučen
Teplotní rozsah: okolí -10 ° C až +50 ° C,
média -10 ° C až + 140 ° C.
Mazání: není požadováno.
Média: vzduch, plyny, kapaliny
nezpůsobující korozi.
Časovač a elektromagnetický ventil
Elektrické údaje: AC 220V, 50Hz, 19W AC
110V, 50Hz, 28W.
Izolace: třída H 180°C.
Ochrana: IP65 (s konektorem)
Teplotní rozsah: -10°C až +140°C.
Materiály solenoidového ventilu trubice a
pístu: nerezová ocel.
Pružina: nerezová ocel.
Tělo: mosaz.
Těsnění: Buna.
SKUPINA
259
PŘÍSLUŠENSTVÍ K PNEUMATICKÉMU NÁŘADÍ
Spojky
Spojky
Spojka XF
Spojky XF a adaptéry nabízejí jedinečné vlastnosti
'standard'
‘Standard’
Kompatibilní s rozsahy standardních adaptérů S vnitřním závitem
Kobe. Ocelová konstrukce. Vhodné pro
použití ve strojírenství/ dílnách.
Číslo
produktu
AC21CF02
AC21EF
AC21JF
S vnitřním závitem
Objednací kód
Závit
1/4”
3/8”
1/2”
PCL-259
-1940Y
-1946F
-1946R
BSPT
BSPT
BSPT
Cena
Kè/ks
248
274
274
proudění, dodávající dílnám zvýšené proudění vzduchu
a lepší výkonnost nářadí. Ocelová konstrukce s
povrchovou úpravou odolnou proti korozi pro delší
životnost. Vysoké proudění vzduchu - 4,1 m3 při
100psi, nabízí vyšší výkonnost nářadí. Ocelové
ramínko zabraňuje náhodnému rozpojení. Jmenovité
vrtání: 7.4 mm. Průtok @ 6bar: 2200l/min @ 0.5bar
p.d. Maximální pracovní tlak: 35 bar (508psi). Teplotní
rozsah: -40°C až 100°C.
S vnitřním závitem
S vnějším závitem
Závit
1/4”
3/8”
BSPT
BSPT
Typ
závitu
Cena
Kè/ks
177
186
Objednací kód
KBE-259
-6940Y
-6946F
Vnitřní
S vnějším závitem
Číslo
produktu
AC21CM
AC21EM
AC21JM
Objednací kód
Závit
1/4”
3/8”
1/2”
BSPT
BSPT
BSPT
PCL-259
-1944D
-1946K
-1946W
Cena
Kè/ks
248
274
274
BRUSIVO, ELEKTRICKÉ A PNEUMATICKÉ NÁøADÍ
Integrální koncovka
Typ
závitu
1/4” BSPT Vnější
Závit
Cena
Kè/ks
177
Objednací kód
KBE-259
-6944D
Číslo
produktu
AC21T02
Objednací kód
Závit
3/8”
PCL-259
-1948D
BSPT
Cena
Kè/ks
274
Spojky ‘Vertex’
Spojky 'Vertex'
Určeno pro použití se vzduchovými spojkami
Kobe. Pozinkovaný povrch pro ochranu proti
korozi.
Číslo
produktu
SC21CF
SC21EF
SC21JF
Objednací kód
Závit
1/4”
3/8”
1/2”
PCL-259
-4518T
-4521B
-4523D
BSPT
BSPT
BSPT
Cena
Kè/ks
392
459
459
S vnějším závitem
Číslo
produktu
SC21CM
SC21JM
Objednací kód
Závit
1/4”
1/2”
PCL-259
-4520A
-4524E
BSPT
BSPT
Cena
Kè/ks
392
459
Integrální koncovka
S vnějším závitem
S vnějším závitem
Číslo
Závit
produktu
AC91CM 1/4” BSPT
S vnitřním závitem
Závit
1/4”
BSPT
Typ
závitu
Vnější
KBE-259
-6983A
Určeno pro použití se vzduchovými spojkami
Kobe. Pozinkovaný povrch pro ochranu proti
korozi.
S vnitřním závitem
Pro připojení k spojkám Standard, Vertex nebo
Safeflow.
1/4”
BSPT
Typ
závitu
Vnitřní
Objednací kód
KBE-259
-6992X
Cena
Kè/ks
34
S vnějším závitem
Pro připojení k spojkám Standard, Vertex nebo
Safeflow.
Závit
3/8”
BSPT
Typ
závitu
Vnější
Objednací kód
KBE-259
-6996D
Cena
Kè/ks
34
Integrální koncovka
Pro připojení k spojkám Standard, Vertex nebo
Safeflow.
Velikost
otvoru
1/4”
3/8”
Strana
Typ
Koncovka
212
PCL-259
-1983D
Cena
Kè/ks
201
Objednací kód
KBE-259
-6983P
-6984T
Cena
Kè/ks
34
34
Číslo
produktu
AC91CF
Objednací kód
Závit
1/4”
Číslo
produktu
SC21R
Objednací kód
Závit
1/4”
PCL-259
-4528M
BSPT
Cena
Kè/ks
459
Rozbočovací spojka
Cena
Kè/ks
177
Objednací kód
Redukční spojky
Závit
Objednací kód
BSPT
PCL-259
-1983A
Cena
Kè/ks
196
Rychlý a snadný způsob jak vytvořit dva
provozní body z jediného
vzduchového vedení. Hodí se
přímo do každé spojky
‘Standard’ nebo ‘Vertex‘.
Celková délka
180mm.
Redukční spojky
S vnitřním závitem
Číslo
produktu
ACA2746
ACA6582
Závit
1/4”
3/8”
BSPT
BSPT
Objednací kód
Cena
Kè/ks
33
101
Objednací kód
Cena
Kè/ks
37
33
PCL-259
-1992X
-1996B
Číslo
produktu
AC6103
AC6503
Typ
závitu
Vnitřní
Vnější
Objednací kód
PCL-259
-1981A
-1981L
S vnějším závitem
Číslo
produktu
ACA2746
ACA6582
Závit
1/4”
3/8”
BSPT
BSPT
PCL-259
-1985R
-1996D
Skupina
291
Skupina
294
Integrální koncovka
Číslo
produktu
ACA1793
ACA2487
ACA2488
Závit
1/4” BSPT
5/16”BSPT
3/8”
BSPT
Objednací kód
PCL-259
-1983P
-1984Q
-1984T
Cena
Kè/ks
33
32
32
VÝROBKY JSOU K DODÁNÍ POUZE U NAŠEHO DISTRIBUTORA
Uvedené ceny jsou bez DPH © 2014
Cena
Kè/ks
830
830
SKUPINA
PŘÍSlUŠENSTVÍ K PNEUmATIcKémU NÁŘADÍ 259
PCL spojky série 100 (heavy duty)
Spojky řady
Velký průměr umožňuje vyšší průtok vzduchu
XF
Spojky
‘Řady 60’
Pro všeobecné průmyslové aplikace - volný
průtok vzduchu při tlaku 7 bar/100PSI: 55 60 kubic. stop za minutu (1557 - 1698
L/min). Celoocelová konstrukce povrchově
pasivovaná k ochraně proti opotřebení.
Nákružek z kalené oceli zabraňuje
náhodnému rozpojení při používání.
S vnitřním závitem
díky čemuž jsou vhodné pro průmyslové
aplikace - volný průtok vzduchu při
7bar/100PSI: 100 až 120cfm (2830 až
3400 l/min). Ocelová konstrukce zabranuje
náhodnému rozpojení. Zinkovaný povrch.
S vnitřním závitem
rOZŠÍŘENÁ
ŘADA
rOZŠÍŘENÁ
ŘADA
Euro 130
Poskytuje vyšší průtok vzduchu a tím zlepšenou
účinnost nářadí. Vysoce odolná ocelová konstrukce
korozi odolnou povrchovou úpravou. Množství volně
protékajícího vzduchu při 7 bar/100 psi: 130 cfm.
Ocelový okroužek zabraňuje náhodnému rozpojení.
Kompatibilní s Euro adaptéry CEJN320, RECTUS
řady 25 a 26.
Vnitřní průměr: 7.4mm.
Průtok vzduchu: 2200l/min @ 0.5bar p.d.
Max. pracovní tlak: 35 bar. (508lbf/in²).
Teplotní rozsah: -40°C - 100°C.
S vnitřním závitem
Číslo
Celková
produktu
délka
1/
AC4CF
4”BSPT
AC4EF 3/8” BSPT
Objednací kód
PCL-259
-1980L
-1958T
Cena
Kè/ks
835
642
S vnějším závitem
Číslo
produktu
AC5EF
AC5JF
Celková
délka
3/8” BSPT
1/2”BSPT
Cena
Kè/ks
958
958
Objednací kód
PCL-259
-1980N
-1980T
S vnějším závitem
Velikost
závitu
1/4” BSPT
Typ
závitu
Vnitřní
Objednací kód
PCL-259
-1959V
-1960B
Cena
Kè/ks
642
765
Číslo
produktu
AC5EM
AC5JM
Celková
délka
3/8” BSPT
1/2”BSPT
Cena
Kè/ks
958
958
Objednací kód
PCL-259
-1980Q
-1980X
redukční spojky ‘Řada 60’
redukční spojky ‘Řady 100’
Povrchově kalené a pasivované k ochraně
proti opotřebení. Pro použití se spojkami
‘Řady 60’’
Povrchové kalené a pasivované k ochraně
proti opotřebení.
Užívají se se spojkami ‘Řady 100’.
S vnitřním závitem
Pro propojení spojek „Řady 100“ se
závitovou spojkou s vnějším
rOZŠÍŘENÁ
závitem.
S vnitřním závitem
Pro propojení spojek „Řady 60“ se
závitovou spojkou s vnějším závitem.
ŘADA
Číslo
produktu
ACA2653
Celková
délka
1/4” BSPT
Objednací kód
PCL-259
-1986D
Cena
Kè/ks
148
S vnějším závitem
Pro propojení spojek „Řady 60“ se
závitovou spojkou s vnitřním závitem.
Číslo
produktu
ACA2994
Celková
délka
3/8”BSPT
redukce řady XF (EUrO 130)
Cena
Kè/ks
142
Objednací kód
PCL-259
-1994M
S vnějším závitem
Pro propojení spojek „Řady 100“ se
závitovou spojkou s vnitřním závitem.
Typ
závitu
Vnější
Celková
délka
1/4” BSPT
3/8”BSPT
Objednací kód
PCL-259
-1986M
-1988T
Cena
Kè/ks
142
154
Integrální koncovka
Pro propojení spojek „Řady 60“ s hadicí.
Číslo
produktu
ACA2999
ACA3035
Celková
délka
3/8”BSPT
1/2”BSPT
Objednací kód
PCL-259
-1994W
-1995G
Cena
Kè/ks
142
142
Integrální koncovka
Pro propojení spojek „Řady 100“ s hadicí.
Objednací kód
KBE-259
-6102A
Spojky řady
XF
S vnitřním závitem
Číslo
produktu
AC71CF
AC71EF
AC71JF
Závit
1/4”
3/8”
1/2”
BSPT
BSPT
BSPT
Cena
Kè/ks
32
rOZŠÍŘENÁ
ŘADA
Objednací kód
Cena
Kè/ks
375
375
375
Objednací kód
Cena
Kè/ks
375
375
375
PCL-259
-1981H
-1981M
-1981T
S vnějším
závitem
Číslo
produktu
AC71CM
AC71EM
AC71JM
Závit
1/4”
3/8”
1/2”
BSPT
BSPT
BSPT
PCL-259
-1981K
-1981P
-1981W
redukce řady XF (EUrO 130)
S vnějším
závitem
rOZŠÍŘENÁ
ŘADA
Číslo
produktu
AA7102
AA7103
AA7104
Číslo
produktu
ACA2657
ACA2661
Cena
Kè/ks
192
Závit
1/4”
3/8”
1/2”
BSPT
BSPT
BSPT
Objednací kód
Cena
Kè/ks
89
99
175
Objednací kód
Cena
Kè/ks
89
93
175
PCL-259
-1102A
-1103C
-1104E
S vnitřním
závitem
Číslo
produktu
AA7106
AA7107
AA7108
Závit
1/4”
3/8”
1/2”
BSPT
BSPT
BSPT
PCL-259
-1106K
-1107M
-1108P
Integrální
koncovka
Číslo
produktu
ACA2658
ACA2659
Světlost
hadice
1/4”
3/8”
Objednací kód
PCL-259
-1986P
-1986R
Cena
Kè/ks
142
154
Číslo
produktu
ACA3036
ACA3037
Světlost
hadice
1/2”
3/8”
Objednací kód
PCL-259
-1995J
-1995L
Cena
Kè/ks
142
142
Číslo
produktu
AA7110
AA7112
AA7113
VÝROBKY JSOU K DODÁNÍ POUZE U NAŠEHO DISTRIBUTORA
Uvedené ceny jsou bez DPH © 2014
Světlost
hadice
1/4”
3/8”
1/2”
Objednací kód
PCL-259
-1110R
-1112B
-1113C
Strana
Cena
Kè/ks
86
86
86
213
BRUSIVO, ElEKTRIcKé A PNEUmATIcKé NÁøADÍ
Celková
délka
3/8” BSPT
1/2”BSPT
KBE-259
-6981H
S vnějším závitem
Pro propojení spojek řady XF se závitovou
spojkou s vnitřním
závitem.
Velikost
závitu
1/4” BSPT
Číslo
produktu
AC4EM
AC4JM
Objednací kód
SKUPINA
259
PŘÍSlUŠENSTVÍ K PNEUmATIcKémU NÁŘADÍ
Spojky ‘Schrader’ Heavy Duty
Originální spojky
Volný průtok vzduchu při tlaku 7 bar/100 PSI:
‘Schrader’
110 kubic. stop/min 3080 L/min).
Vysokoprůtočné rychle rozpojovací spojky se
Originální spojky 'Schrader'
Určeno pro použití se vzduchovými spojkami
Kobe. Pozinkovaný povrch pro ochranu
proti korozi.
S vnitřním závitem
zámkem proti náhodnému rozpojení. Výklopný
konec zabraňuje lomu hadic. Volný průtok
vzduchu při tlaku 7 bar/100PSI: 1400 l/min.
S vnitřním závitem
S vnitřním závitem
Závit
(BSPT)
Velikost
závitu
1/4” BSPT
Typ
Závitu
Vnitřní
Cena
Kè/ks
215
Objednací kód
KBE-259
-7002A
BRUSIVO, ElEKTRIcKé A PNEUmATIcKé NÁøADÍ
Originální redukční spojky
‘Schrader'
Závit Celková Hmotnost Objednací kód Cena
(BSPT) délka
1 ks
PCL-259 Kè/ks
1/4”
45mm
120g
-2002A
686
S vnějším závitem
S vnějším závitem
Pro připojení fitinky s vnitřním závitem.
Závit Celková Hmotnost Objednací kód Cena
(BSPT) délka
1 ks
PCL-259 Kè/ks
1/4”
55mm
130g
-2002C
709
3/8”
60mm
135g
-2002E
709
Typ
Závitu
Vnitřní
Objednací kód
KBE-259
-6998J
Cena
Kè/ks
27
S vnějším závitem
Pro připojení fitinky s vnitřním závitem.
Redukční spojky ‘Schrader’
Heavy Duty
Povrchově kalené, pozinkovaný povrch.
Pro použití se spojkami typu‘Schrader’.
Povrchová úprava odolná korozi. Pro použití s
Kobe vzduchovými spojkami
S vnitřním závitem
Pro připojení fitinky s vnějším závitem.
Velikost
závitu
1/4” BSPT
1/4”
Celková Hmotnost Objednací kód Cena
délka
1 ks
PCL-259
Kè/ks
60mm 750g
-2003F
1272
Originální redukční spojky
‘Schrader’
Závit Celková Hmotnost Objednací kód Cena
1 ks
(BSPT) délka
PCL-259 Kè/ks
1/2”
55mm
85g
-1999W
252
Integrální koncovka
Pro připojení na hadici.
Povrchově kalený, pozinkovaný povrch.
Pro použití se spojkami typu ‘Schrader’.
S vnitřním závitem
Pro připojení fitinky s vnějším závitem.
Závit
(BSPT)
3/8”
1/2”
Celková Hmotnost Objednací kód
délka
1 ks
PCL-259
72mm
45g
-1999R
72mm
65g
-1999T
Cena
Kè/ks
252
252
PCL rychlospojky a adaptéry
Velikost
závitu
1/4” BSPT
Typ Objednací kód
Závitu KBE-259
Vnější
-6998G
Cena
Kè/ks
26
Integrální koncovka
Pro připojení na hadici.
Závit Celková Hmotnost Objednací kód
(BSPT) délka
1 ks
PCL-259
1/4” BSPT 46mm
25g
-1998J
Cena
Kè/ks
125
S vnějším závitem
Pro připojení fitinky s vnitřním závitem.
Rychlospojky a adaptéry shodné s bajonetovým
sytémem Broomwade. Ocelové bajonetové spojky
brání náhodnému rozpojení. Vhodné pro většinu
pevných vduchových vedení. Pro rozvody vzduchu
hadicemi jsou vhodnější otočné adaptéry.
Jmenovitá světlost: 5,6 mm.
Maximální průtok: 54cfm @ 100lbf/in².
Maximální pracovní tlak: 17bar (250lbf/in²).
Teplotní rozsah: -20 ° C až 80 ° C.
Rychlospojky
Velikost
závitu
1/4” Otvor
Typ
Závitu
Koncovka
Objednací kód
KBE-259
-6998A
PCL PF
Adaptéry
Cena
Kè/ks
27
A
NOVINK
Tato řada PF spojek a adaptérů byla navržena
lonkurenční alternativa k originální řadě
Schrader. Antikorozní úprava pro delší
životnost.
S vnějším závitem
Pro připojení
fitinky s
vnitřním
závitem.
Velikost
závitu
1/4” BSPT
Strana
Typ
Závitu
vnějším
214
Objednací kód
PCL-259
-1702B
Cena
Kè/ks
86
Závit Celková Hmotnost Objednací kód
(BSPT) délka
1 ks
PCL-259
1/4”
46mm
35g
-1998G
Cena
Kè/ks
125
Integrální koncovka (bez závitu)
Pro připojení na hadici.
A
NOVINK
Číslo
produktu
AA5106
AA5102
Závit
(BSPT)
1/4” Vnitřní
1/4” Vnější
Objednací kód
PCL-259
-1006M
-1002H
Cena
Kè/ks
231
231
PCL Adaptéry
Velikost
otvoru
1/4”
5/16”
3/8”
Celková Hmotnost Objednací kód Cena
délka
1 ks
PCL-259 Kè/ks
65mm
10g
-1998A
125
60mm
25g
-1998E
125
60mm
25g
-1998C
125
Číslo
produktu
AC51CF
Objednací kód
Závit
(BSPT)
PCL-259
S vnitřním závitem
1/4”
-1980Z
VÝROBKY JSOU K DODÁNÍ POUZE U NAŠEHO DISTRIBUTORA
Uvedené ceny jsou bez DPH © 2014
Cena
Kè/ks
340
SKUPINA
PŘÍSlUŠENSTVÍ K PNEUmATIcKémU NÁŘADÍ 259
Koncovky & závitové
spojky
Rozsáhlá řada pro použití v autodílnách a
Koncovky s vnějším závitem
Pneumatické doplňky
průmyslu, ve spojení s redukčními spojkami.
Povrchově kalené, pozinkované.
Koncovky s vnějším závitem
Pro připojení hadice k
armatuře
s
vnitřním
závitem
Tlakový rozsah:
0 do +10bar.
Teplotní rozsah:
-25 do +90°C.
Kulové ventily:
vnitřní - vnější
Číslo
produktu
VAB1FM
VAB2FM
VAB3FM
VAB4FM
Závit
(mm)
G1/8 - G1/8
G1/4 - G1/4
G3/8 - G3/8
G1/2 - G1/2
Cena
Kè/ks
148
148
148
224
Objednací kód
KEN-259
-7200K
-7210K
-7220K
-7230K
Kulové ventily:
vnitřní - vnitřní
Oboustranná koncovka
Pro spojení dvou kusů hadice nebo pro
opravu hadice.
Cena
Kè/ks
148
148
261
Objednací kód
KEN-259
-7310K
-7320K
-7340K
1/4” NPT/BSP Přechodové kusy
Speciálně konstruované pro připojení spojek
vzduchových vedení podle normy British
Standard k pneumatickým nástrojům se
závitem 1/4” NPT. Také vhodné pro
hydraulická potrubí a průtokové chladicí
systémy. Pozinkovaný povrch pasivován pro
dvojnásobnou ochranu proti korozi.
Pevný
Číslo
produktu
HC2983
HC2985
HC2986
Světlost
hadice
1/4” x 1/4”
3/8” x 3/8”
1/2” x 1/2”
Objednací kód
PCL-259
-3365P
-3365T
-3365W
Závit
(BSPT)
1/4” x 1/4”
3/8” x 3/8”
1/2” x 1/2”
BSP x
Typ
NPT
1/4” x 1/4”
Pevný
Výklopný 1/4” x 1/4”
Cena
Kè/ks
383
142
Objednací kód
KEN-259
-4900K
-4950K
PCL ohebné
kolínko
A
NOVINK
Ohebné kolínko (závit vnější x vnitřní)
používá se při
zalomení
hadice.
Závit
(mm)
1/4” BSPT
Objednací kód
PCL-259
-3131B
Číslo
produktu
HC5275
HC1225
Světlost
hadice
1/4”
3/8”
Světlost
hadice
3/8” x 3/8”
Cena
Kè/ks
28
28
Převlečné matice
Ve spojení s kuželovými koncovkami pro
připojení hadice k armaturám s vnějším
závitem.
Číslo
produktu
HC5194
HC1226
Závit
(BSPT)
1/4”
3/8”
Objednací kód
PCL-259
-3367H
-3360Y
Cena
Kè/ks
22
22
A
NOVINK
Závit
(mm)
1/4” BSPT
Objednací kód
PCL-259
-3369R
KBE-259
-8365T
Cena
Kè/ks
40
Objednací kód
KBE-259
-8368X
Matice pro přechod od vnějšího k vnitřnímu
závitu
Pro připojení armatury s vnitřním závitem k
armatuře s
vnějším
závitem
menšího
průměru.
Závit
(BSPT)
x 1/4”
x 1/4”
1/2” x 3/8”
3/8”
1/2”
Objednací kód
PCL-259
-3370A
-3370C
-3370E
Cena
Kè/ks
30
48
48
Spojovací matice s vnějším závitem
S vnějším závitem, pro spojení armatur
různého průměru.
Rozbočovací kus s vnitřním závitem
K napájení dvou vzduchových vedení z
jediného zdroje
PCL Spojka
Vnitřní x vnitřní závit BSP 1/4
Číslo
produktu
HC6889
Cena
Kè/ks
39
Objednací kód
Závit
(BSPT)
1/4” x 1/4”
Číslo
produktu
HC6895
HC6896
HC6897
Cena
Kè/ks
456
Cena
Kè/ks
26
44
44
33
Cena
Kè/ks
59
35
72
PCL-259
-3368X
-3366R
-3370G
PCL-259
-3367W
-3360W
KBE-259
-8368N
-8360M
-8362A
-8365D
Spojovací matice s vnějším závitem
S vnějším závitem, pro spojení armatur
stejného průměru.
Objednací kód
Objednací kód
G3/8”
Objednací kód
Cena
Kè/ks
45
49
78
Kuželové koncovky
Ve spojení s převlečnými maticemi pro
připojení hadice k armaturám s vnějším
závitem.
Výklopný
G1/4”
Světlost
hadice
1/4”
3/8”
1/2”
3/8”
Oboustranná koncovka
Určeno pro použití se vzduchovými spojkami
Kobe. Pozinkovaný povrch pro ochranu proti
korozi.
Redukční spojovací matice s vnějším
závitem
S vnějším závitem,
pro spojení
armatur
různého
průměru.
Číslo
produktu
HC6560
HC4281
HC6898
Závit
(BSPT)
Cena
Kè/ks
54
Číslo
produktu
SPR4279
Závit
1/4”
BSPT
Objednací kód
PCL-259
-4420D
Cena
Kè/ks
146
Číslo
produktu
HC6899
HC6900
HC6901
VÝROBKY JSOU K DODÁNÍ POUZE U NAŠEHO DISTRIBUTORA
Uvedené ceny jsou bez DPH © 2014
Závit
(BSPT)
x 1/4”
x 1/4”
1/2” x 3/8”
3/8”
1/2”
Objednací kód
PCL-259
-3370K
-3370M
-3370S
Strana
Cena
Kè/ks
38
58
62
215
BRUSIVO, ElEKTRIcKé A PNEUmATIcKé NÁøADÍ
Číslo
Závit
produktu
(mm)
1/
VB2FF
G 4 - G1/4
VB3FF
G3/8 - G3/8
VB6FF
G3/4 - G3/4
Číslo
produktu
FE101
Cena
Kè/ks
34
48
34
34
35
35
35
93
Číslo Závit Světlost Objednací kód
produktu (BSPT) hadice
PCL-259
1/4”
HC5656
-3368N
5/16”
HC1206 G1/ ”
-3355T
4
3/8”
HC1217
-3360M
1/2”
HC2479
-3362A
1/4”
HC6904
-3371T
3/8”
HC2951 G3/8”
-3365D
1/2”
HC2808
-3364C
1/2”
HC2954 G1/2”
-3365H
Určeno pro použití se vzduchovými spojkami
Kobe. Pozinkovaný povrch pro ochranu proti
korozi.
Koncovky s vnějším závitem
Pro připojení hadice k armatuře s vnitřním
závitem
SKUPINA
259
OFUKOVAcÍ PISTOlE & PISTOlE STŘÍKAcÍ
Stříkací pistole s Stříkací pistole se spodním
horním plněním plněním
KGSG15
Stříkací pistole s horním plněním je
použitelná pro celulózové emailové nebo
akrylové barvy. Vlastnosti:
nastavitelná šíře stříkacího
paprsku, obsah nádobky
680 ccm. Dobře vyvážená.
Maximální šíře
trysky: 1,5 mm.
Závitová spojka na
přívodu vzduchu:
1/4” NPT.
Objem nádobky:
680 ccm.
Pracovní tlak:
2,0-3,5 Bar/60-115 PSI
Spotřeba vzduchu:
180-280 l/min
KA
NOVIN
BRUSIVO, ElEKTRIcKé A PNEUmATIcKé NÁøADÍ
Tryska
(mm)
1.5
Pot
Capacity
680cc
Cena
Kè/ks
925
Objednací kód
KBE-259
-2055K
KSSG20
Stříkací pistole se spodním plněním je
použitelná pro celulózové emailové nebo
akrylové barvy. Vlastnosti: nastavitelná šíře
stříkacího paprsku, obsah nádobky 680 ccm,
velká citlivá spoušť.
Dobře vyvážená.
Maximální šíře
trysky: 2,0 mm.
Závitová spojka na
přívodu vzduchu:
1/4” NPT.
Objem nádobky:
680 ccm.
Pracovní tlak: 2,03,5 Bar/60-115 PSI
Spotřeba vzduchu:
180-280 l/min
Tryska
(mm)
2.0
Pot
Capacity
680cc
Objednací kód
KBE-259
-2150K
Cena
Kè/ks
2392
Ofukovací pistole s prodlouženou tryskou
110mm. Lehké a nárazuvzdorné nylonové
tělo se závěsným okem, tvarovaná rukojeť
s BSP mosaznou spojkou. Pro rychlé
odstraňování třísek, pilin a drobných částic z
každého povrchu. Vhodná pro výrobní linky,
továrny, dílny a karosárny. Dlouhý nástavec
trysky umožňuje nasměrovat proud vzduchu
do požadované
oblasti. Rozsah
provozních teplot:
od-10°C do 50°C.
Minimální pracovní tlak
3 bary. Maximální
provozní tlak 10 barů.).
Vyrobeny z odlévané slitiny s chromniklovým
povrchem, zaručující dlouhou životnost.
Standardně dodáváme s bezpečnostní
tryskou. Závit je 1/4” NPT. Pracovní tlak s
bezpečnostní tryskou je 6 barů, bez trysky je
bezpečný provozní tlak 2 bary.
Celková
délka
100mm
-5010K
Objednací kód
Jedn.
hmotnost KBE-259
120g
-5000K
230g
-5010K
Cena
Kè/ks
268
262
Nástavec pružný
Pružný nástavec s tryskou lze ohnout do
libovolného směru, takže můžete namířit
proud vzduchu přesně tam, kam potřebujete.
Pro standardní a plastové ofukovací pistole.
Strana
216
Max. objem
nádoby spreje
240mm
Cena
Kè/ks
1580
Objednací kód
STA-259
-1000A
Ofukovací
pistole
Vyrobeno ze slitiny pro dlouhou
bezproblémovou životnost. Vstupní závit 1/4
BSPT. Zdravotní a bezpečnostní předpisy
určují, že přímý regulátor by měl být použit k
omezení tlaku do 28psi.
Standardní úchop
S bezpečnostní tryskou.
A
-5000K
Jedn.
hmotnost
10g
Tryska
(mm)
1.4
NOVINK
Jedn.
hmotnost
140g
Objednací kód
KEN-259
-5050K
Cena
Kč/ks
279
Objednací kód
KEN-259
-5100K
Cena
Kč/ks
482
BG5004 Protiskluzové tělo je vyrobeno ze
speciální pryskyřice
A
odolávající
NOVINK
poškození, skvrnám a
nečištění s vnitřním ventilem z
mosazi. Ofukovací pistole
upravuje proudění vzduchu
postupně pro jemnou práci. S 110
mm dlouhou bezpečnostní tryskou
pro přístup do obtížných oblastí.
Vhodná pro použití jak na vzduch,
tak na vodu. Doporučený
maximální pracovní (výstupní) tlak
2bar/30psi).
Tryska
(mm)
110
Jedn.
hmotnost
105g
Objednací kód
PCL-259
-2404H
Hmotnost
Ofukovací pistole 235g
Safety Nozzle
11g
Objednací kód
PCL-259
-2320R
-2461H
Cena
Kč/ks
489
Tělo lisované ze speciální
acetalické pryskyřice pro ochranu
před poškozením, zrezivěním,
znečištěním se 100% mosazným
vnitřním ventilem.
Ofukovací pistole
s nastavitelným
proudem vzduchu pro
jemnou práci. Pro použití
jak se vzduchem
tak i vodou.
Cena
Kè/ks
377
Pistole ofukovací
Vyrobena z vysoce kvalitní tlakově lité slitiny,
pro dlouhý bezúdržbový provoz.
Robustní, kompaktní design.
Dodáváné s vyměnitelnou
kónickou a bezpečnostní
tryskou.
Typ
Objednací kód
Modelové Jedn.
číslo hmotnost PCL-259
BG106
200g
-2106A
Pistole ofukovací plastová
PCL Plastová ofukovací pistolový úchop
Celková
délka
250mm
Dobře vyvážená s dobrou možností
regulace spouští, a nastavitelnou
tryskou. Pro horizontální, nebo
vertikální použití na celulózové
emailové nebo akrylátové barvy, atd.
S 1/4'‘ NPT závitem. 30-70 PSI,
7-12cmf.
S rychle vyměnitelnou
hliníkovou nádobou 1l.
Standardní model je vhodný
pro základní nátěry.
Váha: 1.3kg.
Pistole
ofukovací
Pistole
ofukovací
plastová
Teplotní
rozsah
-10 to 50°C
-17 to 37°C
Pistole stříkací
Cena
Kè/ks
417
87
Modelové Tryska Objednací kód
číslo
(mm)
PCL-259
BG5002 110mm -2402G
BG5007 230mm -2407M
Tryska prodlužovací pevná
Určeno pro použití se standardními i
plastovými ofukovacími pistolemi.
Celková Hmotnost
délka
230mm
30g
Objednací kód
PCL-259
-246T6K
VÝROBKY JSOU K DODÁNÍ POUZE U NAŠEHO DISTRIBUTORA
Uvedené ceny jsou bez DPH © 2014
Cena
Kč/ks
287
357
Cena
Kč/ks
262
SKUPINA
HUSTIč PNEUmATIK 259
Koncovka pro huštění
pneumatik z vnějšího
zdroje vzduchu s manometrem
TPCL MK3 koncovka
pro huštění pneumatik
Koncovka pro huštění pneumatik MK3 s gumovou ochranou proti
nárazům, velká stupnice pro snadnou čitelnost. Délka hadice 53 cm
a délka těla 270 x 50 mm. Stupnice: 0 - 140psi / 0 - 10 bar.
Každé měřidlo je dodáváno s certifikátem kalibrace a návodem k
obsluze.
Tato nasunovací koncovka pro huštění
pneumatik má robustní konstrukci a
integrovaný dobře čitelný manometr
pro rozsah tlaků 10 - 120 psi (0.7 - 8.2 bar).
A
NOVINK
Modelové
číslo
ALG3HO3
ALG3HO4
Typ
připojení
Přítlačný
S klipem
Hmotnost
1 ks
1.0kg
0.9kg
Cena
Kč/ks
2850
2802
Objednací kód
PCL-259
-2005F
-2006G
PCL koncovka pro huštění pneumatik
A
NOVINK
Max. údaj tlaku
na stupnici
120psi/800kPa
Hmotnost
1 ks
635g
Cena
Kč/ks
1071
Objednací kód
KEN-503
-8520K
Koncovka pro huštění pneu
z vnějšího zdroje vzduchu
Přístroj na huštění pneumatik se stupnicí do 170 psi (12 bar). Proti
náhodnému úderu je manometr chráněn pryžovým tlumičem nárazů.
V souladu se směrnicí EC 86/217/EEC.
Přesnost:
Stupnice:
2psi/10kPa (0.1bar).
Rozsah:
170psi/1200kPa (12bar).
Zaručená
přesnost - každý
kus testován
Modelové
číslo
AFG1HO3
AFG1HO6
AFG1HO8
Typ
připojení
Přítlačný
S klipem
Eurokoncovka
Délka
hadice
21”
9’
6’
Hustič pneumatik Accura 1
Hustič pneumatik Accura 1
Design ventilku umožňuje
zvýšení úrovně nafukování nebo
vyfukování s výstrahou proti
přetlakování, pokud tlak převýší
12bar/174psi/kPa.
Samostatně testováno a
certifikováno, převyšuje nařízení
EC 86/217/EEC.
Přesnost odečtu:
0.01bar/0.2psi/1kPa.
Maximální hustící tlak:
15bar/218psi/1,500kPa.
Hustící rozsah:
12bar/174psi/1,200kPa.
Pracovní teplota: -20°C až
60°C.
Cena
Kč/ks
3003
3585
2489
Objednací kód
PCL-259
-2004A
-2004K
-2004T
A
NOVINK
Modelové
číslo
TPG170
Max. údaj tlaku
na stupnici
170psi/1200kPa
Hmotnost
1 ks
720g
Objednací kód
KEN-503
-8480K
Cena
Kč/ks
1548
Koncovka pro
huštění pneumatik
Vhodné i pro vnější a vnitřní kola doávek. Možnost připojení k
manometru. Rukojeť z černé gumy. 1/4 vnitřní závit pro přívod
vzduchu. Celková délka 250 mm
A
NOVINK
Modelové
číslo
DAC1AO3
DAC1AO6
Typ
připojení
Přítlačný
S klipem
Délka
hadice
21”
9”
Objednací kód
PCL-259
-3023A
-3026D
Cena
Kč/ks
4208
4756
Modelové
číslo
C01A03
Typ
připojení
Přítlačný
Hmotnost
1 ks
100g
VÝROBKY JSOU K DODÁNÍ POUZE U NAŠEHO DISTRIBUTORA
Uvedené ceny jsou bez DPH © 2014
Cena
Kč/ks
399
Objednací kód
PCL-259
-3001A
Strana
217
BRUSIVO, ElEKTRIcKé A PNEUmATIcKé NÁøADÍ
Koncovka pro huštění pneumatik. Dobře čitelný číselník, lehká a
nárazuodloná kostrukce. Otočná kostrukce proti překroucení
hadice. Podle normy: BSEN 12645:1999.
Rozsah: 0 - 170ibf/in2 a 0 - 12bar.
Přívod vzduchu: 1/4” BSP.
Modelové
číslo
TPG170
SKUPINA
268
VRTAČKY STOJANOVé
MBE40 Systém frézovací/vrtací
dvourychlostní
regulovatelný
Je vybaven unikátní dvojrychlostní pohonnou
jednotku se spojitou regulací otáček a výkonným
elektromagnetem s upínací silou 1410kg/
3100 liber.
Bezpečnost zajišťuje převratný automatický
elektronický spínací systém. Dodáváno s
upínacím trnem, stolem, bezpečnostním
řetězem, karabinou, řezným olejem,
imbusovými klíči a transportní skříňkou.
Rozměry (v x š x d):
418 mm x 100mm x 281mm.
Příkon: 1,050W.
Systém závitovací vrtací MT/MTE30 s regulací rychlosti
Tento stroj je vhodný pro řezání vnitřních závitů, soustružení a vrtání
velkých průměrů. Převodovka s kluznou spojkou a bezpečnostní
automatikou pro ochranu operátora. Dodáváno s vyrážecím klínkem,
bezpečnostním hákem, řezným olejem imbusovým klíčem a
transportní skříňkou. Závitovací hlavy a kleštiny je třeba objednat
zvlášť.
Rozměry (v x š x d ):
500 x 135 x 320mm.
rOZŠÍŘENÁ
Upínací síla: 1700kg/4000 liber.
ŘADA
Pohonná jednotka MT 30:
B4 32 AEG.
Příkon: 1100 W
rOZŠÍŘENÁ
ŘADA
Max.průměr(mm)
BRUSIVO, ElEKTRIcKé A PNEUmATIcKé NÁøADÍ
Vrtání Frézování
3 - 23 13 - 45
3 - 23 13 - 45
Volnoběžné Napětí
otáčky/min
280 - 640
110
280 - 640
240
Hmotnost
1 ks
18.0kg
18.0kg
Objednací kód
KEN-268
-7010K
-7020K
Cena
Kč/ks
33377
33377
MB30 Mini-Mag Systém vrtací a vyvrtávací
Je vybaven pohonnou jednotkou Hitachi a
výkonným elektromagnetem
s upínací sílou 1000 kg/
2200 liber. Bezpečnostní
relé a automatický
odpojovač zajišťují
maximální ochranu
operátora. Dodáváno
s upínacím trnem, stolem,
bezpečnostním řetězem,
karabinou, řezným olejem,
imbusovými klíči a
transportní skříňkou.
Rozměry (v x š x d):
295 x 100 x 235mm.
Příkon: 750W.
Max.průměr(mm) Volnoběžné
Napětí
Vrtání Frézování otáčky/min
3-16
13-32
550
110
3-16
13-32
550
240
Hmotnost
1 ks
10.0kg
10.0kg
Max.průměr(mm)
Volnoběžné Napětí
Vrtání Frézování otáčky/min
3 - 32 13 - 100
50 - 130
110
3 - 32 13 - 100 160 - 450
240
Strana
218
288
Popis Max.průměr (mm)
Vrtání Řezání z.
MT30 3 - 32 30
MT30 3 - 32 30
MTE30 3 - 32 30
Volnoběžné Napětí
otáčky/min
115 - 160 110
115 - 160 240
115 - 160 110
Hmotnost
1 ks
25kg
25kg
25kg
Objednací kód
KEN-268
-6510K
-6520K
-7510K
Cena
Kè/ks
54644
54644
54644
Magnetická vrtací frézka
DMM3050-240V/3050i-110V
Objednací kód
KEN-268
-4510K
-4520K
Cena
Kč/ks
26721
26721
MBE100 - s regulací rychlosti
Systém frézovací / vrtací
Unikátní hnací jednotka umožňuje regulaci na
konstantní krouticí moment a otáčky i při
zatížení. Výkonný elektromagnet vyvine
upínací sílu 1410 kg / 3100 liber.
Pomalý rozběh a plynulá regulace otáček.
Kluzná spojka chrání proti zlomení
nástroje. Systém obsahuje olejový
chladicí systém pro automatické mazání
nástrojů. K dosažení maximální tuhosti
je převodovka montována přímo v
systému. Dodáváme s třemi kuželovými
upínacími trny Morse, klínem Morse,
bezpečnostním řetězem,
karabinou, 6hrannými klíči a
transportní skříňkou.
Rozměry (v x š x d):
500 x 135 x 312mm.
Příkon: 1800 W.
Max. průměry (mm):
vrtání 3 - 32, frézování 13 - 100.
Skupina
rOZŠÍŘENÁ
ŘADA
rOZŠÍŘENÁ
ŘADA
Hmotnost Objednací kód Cena
1 ks
KEN-268
Kč/ks
26.0kg
-7110K
41519
26.0kg
-7120K
41519
Vhodné pro lehké průmyslové využití, vybaveny silným 1200W
motorem s dostatečným výkonem pro vrtání otvorů do průměru až
35mm. S chladicí láhví se samospádem, 13mm sklíčidlo, klíč a
Weldon adaptér (pro upínání vrtáků a stopkových fréz), bezpečnostní
řetěz, ochranný kryt a šestihranné klíče.
Specifikace:
Model: DMM3050-240V/
DMM3050i-110V.
Motor: 1200W. Hřídel: 19mm Weldon
Velikost sklíčidla: 13 mm (1/2).
Rychlost: 595 ot./min.
Magnetická přilnavost:
13000N.
Hmotnost: 13,5 kg
Rozměry (V x Š x D):
390 x 260 x 100 mm.
Vrtací kapacity:
Jádrové vrtání 12 - 35 mm
Vrták 1,5 do 13 mm
Záhlubník 10 - 40 mm
Hloubka řezu: 50 mm.
Zdvih: 165 mm.
Akustický tlak (LPA):
109. 5dBA.
Hladina akustického
výkonu (LWA): 107.8dBA.
Hladina vibrací: 1.5m/s2.
A
NOVINK
Modelové Volnoběžné Napětí
číslo
otáčky/min
DMM3050
595
110
DMM3050i
595
230
Hmotnost
1 ks
13.5kg
13.5kg
Objednací kód
KBE-268
-4210K
-4220K
VÝROBKY JSOU K DODÁNÍ POUZE U NAŠEHO DISTRIBUTORA
Uvedené ceny jsou bez DPH © 2014
Cena
Kč/ks
14481
14481
VRTÁKY JÁDROVÉ
Vrtáky jádrové
Multi-Tooth M2
Osvědčené a úspěšné vrtáky, k přesnému vrtání více otvorů
potřebují nižší energii a mají delší životnost. Vrták je konstruován
tak, aby umožnil vyšší posuv s nižším řezným odporem,
což dává vyšší kvalitu řezu a lepší tolerance.
Dodávané typy: krátké: Ø 12 - 52mm a dlouhé Ø 13 - 52mm.
Řezný
průměr (mm)
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
38
39
40
42
43
44
45
50
52
Čepy vodicí
Jedn.
hmotnost
70g
70g
70g
75g
80g
80g
85g
90g
90g
100g
100g
120g
110g
110g
120g
120g
130g
135g
140g
150g
150g
160g
160g
170g
170g
180g
185g
190g
220g
260g
220g
220g
240g
290g
Objednací kód
KEN-288
-1120K
-1130K
-1140K
-1150K
-1160K
-1170K
-1180K
-1190K
-1200K
-1210K
-1220K
-1230K
-1240K
-1250K
-1260K
-1270K
-1280K
-1290K
-1300K
-1310K
-1320K
-1330K
-1340K
-1350K
-1360K
-1380K
-1390K
-1400K
-1420K
-1430K
-1440K
-1450K
-1500K
-1520K
Cena
Kè/ks
683
699
699
705
546
710
717
765
765
634
820
825
839
852
702
705
872
879
923
801
997
942
954
981
1009
1208
1281
1281
1322
1566
1664
1754
2125
1852
Hodí se ke všem jádrovým vrtákům typu multi-tooth s otvorem 6mm.
Vodicí čep se zavede do předvrtaného otvoru a tak zajistí přesnou
polohu vrtáku. Vodicí čep je vhodný pro ‘slepé’ i pro ‘průchozí’ vodicí
otvory. Při ‘dosažení dna’ se čep zasune do adaptéru vrtáku.
* Pouze pro vrtáky 12 mm
Jedn.
Popis
hmotnost
Short Series
15g
Short Series*
15g
Long Series
20g
Long Series*
20g
Objednací kód
KEN-288
-4010K
-4050K
-4020K
-4060K
Cena
Kè/ks
152
152
152
152
Dlouhá řada
Průměr stopky: 19mm.
Hloubka řezu: 50mm.
Otvor: 6mm.
Celková délka: 85mm.
Řezný
průměr (mm)
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
38
39
40
41
42
43
44
45
46
48
50
52
Jedn.
hmotnost
80g
80g
90g
90g
100g
110g
110g
120g
130g
130g
130g
140g
150g
160g
160g
170g
180g
180g
190g
190g
210g
210g
210g
220g
260g
260g
260g
260g
260g
280g
300g
320g
280g
400g
360g
520g
Cena
Kè/ks
672
803
918
701
728
1039
997
926
840
990
1009
1030
1046
1073
1132
1160
1066
1242
1317
1103
1145
1216
1494
1282
1637
1556
1556
1652
1767
1882
1954
2011
2061
2239
2254
2399
Objednací kód
KEN-288
-2130K
-2140K
-2150K
-2160K
-2170K
-2180K
-2190K
-2200K
-2210K
-2220K
-2230K
-2240K
-2250K
-2260K
-2270K
-2280K
-2290K
-2300K
-2310K
-2320K
-2330K
-2340K
-2350K
-2360K
-2380K
-2390K
-2400K
-2410K
-2420K
-2430K
-2440K
-2450K
-2460K
-2480K
-2500K
-2520K
Sada jádrových vrtáků Multi-Tooth M42
Krátká řada
Průměr stopky: 19mm.
Hloubka řezu: 25mm.
Otvor: 6mm.
Celk. délka: 60mm.
Kompatibilní se všemi
vrtačkami a protahovačkami.
Dodáváme
s vodicím
čepem a
praktickou
skříňkou.
Počet
kusů
6
Jedn.
hmotnost
800g
Cena
Kè/ks
3770
Objednací kód
KEN-288
-3000K
Adaptéry s Morse kuželem
Vhodné pro protahovačky Magtron, stojanové vrtačky, soustruhy
apod.
Průměr díry: 20mm.
Celková délka: 156mm.
Adaptér
No.2 MT
No.3 MT
Jedn.
hmotnost
0.6kg
1.0kg
Cena
Kè/ks
2257
2416
Objednací kód
VÝROBKY JSOU K DODÁNÍ POUZE U NAŠEHO DISTRIBUTORA
Uvedené ceny jsou bez DPH © 2014
288
KEN-288
-4120K
-4130K
Strana
219
BRUSIVO, ELEKTRICKÉ A PNEUMATICKÉ NÁØADÍ
Krátká řada
Průměr stopky: 19mm.
Hloubka řezu: 25mm.
Otvor: 6mm.
Celková délka: 60mm.
SKUPINA
AIR CORDLESS ELECTRIC
RED
LINE
Nabízí vysokou kvalitu a vynikající hodnotu, v kombinaci
s designovými prvky moderní průmyslové klasiky.
PR
ŽEN
ŮMY
SL NA
VR
O
PRO
GREEN
LINE
Průmyslová
kvalita
Klasický
styl
Vysoká kvalita a
vynikající hodnota
Ergonomické provedení s uživatelsky přívětivými vlastnostmi
pro zvýšený komfort v průběhu dlouhodobého používání.
Uži
y
sk
vatel
př
ívětivé
BLUE
LINE
Pro trvalé používání
Strana-
220
Profesionální
kvalita
Ergonomický
design
Nabité
vlastnostmi
Vyšší specifikace nabízí uživatelský komfort a maximální
odolnost – navrženo pro trvalé používání.
Extrémně
odolné
Uživatelsky přívětivé
vlastnosti
Nejvyšší
specifikace
Vrtačka
přímá 10mm
10mm
DS4510L
Sklíčidlo Jacobs 10 mm, odolná proti zastavení přetížením,
bezpečnostní škrticí klapka ovládaná páčkou, vysoká výkonnost,
planetový převod.
Závit na přívodu vzduchu: 1/4” NPT.
Průměr sklíčidla: 10mm. Závit vřetena: 3/8” - 24.
Minimální světlost vzduchové hadice (ID): 3/8” (10mm).
Tlak vzduchu: 90psi/6.3bar. Spotřeba vzduchu: 4cfm* (144l/min).
Hladina akustického tlaku: 88dBA.
Hladina akustického výkonu: 95dBA.
Úroveň vibrací: 2.5m/s2. Celková délka: 206mm.
Hmotnost
1 ks
0.90kg
Volnoběžné
Objednací kód
KBE-270
-1450N
10mm
* Při průměrném provozním zatížení:
Jeden 15-sekundový cyklus za minutu.
1 ks
1.10kg
Cena
Kè/ks
2650
Objednací kód
KBE-270
-1375C
Cena
Kè/ks
2708
Vrtačka pistolová 10mm
Heavy Duty
OP
Objednací kód
KBE-270
-2152K
Vrtačka pistolová
reverzovatelná 10mm
Spotřeba vzduchu:
*144 l/min.
Závit vřetena: 3/8”- 24.
Celková délka: 180mm.
Spotřeba vzduchu:
*144 l/min.
Závit vřetena: 3/8”- 24.
Celková délka: 165mm.
* Při průměrném provozním
zatížení: Jeden 15-sekundový
cyklus za minutu.
* Při průměrném provozním
zatížení: Jeden 15-sekundový
cyklus za minutu.
Volnoběžné Hmotnost
otáčky/min
2,600
1 ks
0.90kg
Objednací kód
KBE-270
-1390D
Cena
Kè/ks
3284
Volnoběžné Hmotnost
otáčky/min
1,800
1 ks
1.40kg
Objednací kód
KBE-270
-1400L
10mm
Cena
Kè/ks
2830
Vrtačka pistolová
reverzní 10 mm
10mm
OR
Průměr
sklíčidla
3/8” (10mm)
KBE-270
-1425M
DPR1810
Sklíčidlo Jacobs 10 mm, odolná proti
zastavení přetížením,robustní ložiska,
reverzace tlačítkem, vhodná jako
šroubovák.
Závit na přívodu vzduchu: 1/4” NPT
pro 10mm vzduchovou hadici.
Tlak vzduchu: 90 PSI (6.3 bar),
FPD3175
Vhodná pro vrtání a může také sloužit jako šroubovák.
Pryžová rukojeť umožňuje pevné uchopení a zvyšuje komfort
operátora. Sklíčidlo 10 mm bez klínků. Odolná proti zastavení
při přetížení. Konstrukce s krátkou převodovkou. Robustní
systém převodů se samomaznými pouzdry ložisek. Pružně
upevněné lopatky rotoru. Zadní výfuk. Konstrukce s kuličkovými
ložisky zaručuje dlouhou životnost nástroje.
Volnoběžné otáčky/min:
1800 l/min.
Průměr sklíčidla:
3
/8” (10mm).
Závit na přívodu
vzduchu: 1/4” NPT.
Minimální světlost vzduchové
hadice (ID): 3/8” (10 mm).
ERAT
Tlak vzduchu: 90 PSI / 6.2 bar.
Spotřeba vzduchu: *95 l/min.
Hladina akustického tlaku: 95 dBa. F R I Y
ENDL
Hladina akustického výkonu:
Operator
100 dBa. Úroveň vibrací: 0.7 m/s2. Pohodlná
Friendly
Celková délka: 188 mm.
kompozitní
Composite
* Při průměrném provozním zatížení: Handle
Grip
rukojeť
Jeden 15-sekundový cyklus za minutu.
Volnoběžné
Cena
Kè/ks
3492
Objednací kód
DP2610
10mm
Povrch s kladívkovým lakem, sklíčidlo
Jacobs 10mm, odolná proti zastavení
přetížením, směrový přední výfuk, ozubený
převod na jehlových ložiskách.
Závit na přívodu vzduchu: 1/4” NPT
závit pro 10 mm vzduchovou hadici,
Tlak vzduchu: 90 PSI (6.3 bar),
Vrtačka pistolová
reverzní 13mm
otáčky/min
1,800
Hmotnost
1 ks
1.80kg
Volnoběžné
otáčky/min
1,500
Cena
Kè/ks
4870
B2834
Používá se pro vrtání a šroubování. Dvě rychlosti spouště
(pomalá rychlost, když stlačíte spoušť na polovinu). Směrová
10mm
páčka přístupné z obou stran na levou i pravou rukou . 10 mm
(3/8") sklíčidlo. Planetové převody pro delší životnost a
hladší chod. Ergonomický pohodlný úchop.
Velikost sklíčidla: 3/8” (10mm).
Otáčky naprázdno: 1,800 ot/min.
PRO NEPŘETRŽITÝ
PROVOZ
Doporučený tlak vzduchu: 6.2bar (90psi).
Navrženo
Spotřeba vzduchu: 4cfm* (113l/min).
pro
nepřetržitý
Závit na přívodu vzduchu: 1/4” NPT.
provoz
Závit vřetena: 3/8” - 24.
Minimální velikost
vzduchové
hadice (ID):
3/8” (10mm).
Hladina
hluku †: 85dBA.
Hladina akustického výkonu: † 96dBA.
Úroveň vibrací #: 0.4m/s2.
* Při průměrném
Celková délka: 185mm.
† Podle EN ISO 15744:2002. provozním zatížení:
Jeden 15-sekundový
# Podle EN 28927-5.
cyklus za minutu.
Volnoběžné
otáčky/min
1,800
Průměr
sklíčidla
1.10kg
Objednací kód
KBE-270
-4310K
VÝROBKY JSOU K DODÁNÍ POUZE U NAŠEHO DISTRIBUTORA
© 2014 Uvedené ceny jsou bez DPH
Cena
Kè/ks
4486
Strana
221
BRUSIVO, ELEKTRIcKé A PNEUmATIcKé NÁøADÍ
DP2210
Vrtačka pistolová, 10m sklíčidlo Jacobs,
odolná proti zastavení, robustní ložiska,
motor 1/2 HP.
Závit na přívodu vzduchu:
1
/4” NPT pro 10mm vzduchovou hadici.
Tlak vzduchu: 6.3 barů,
Spotřeba vzduchu: *144 l/min.
Závit vřetena: 3/8”- 24.
Celková délka: 165mm.
Volnoběžné Hmotnost
10mm
* Při průměrném provozním zatížení:
Jeden 15-sekundový cyklus za minutu.
Vrtačka pistolová 10 mm
otáčky/min
2,200
270
DAR1510
Sklíčidlo Jacobs 10 mm, jemné ovládání reverzace konečky
prstů, zadní výfuk, celková výška hlavy 94mm.
Závit na přívodu vzduchu: závit 1/4” NPT
pro 10mm vzduchovou hadici,
Tlak vzduchu: 90 PSI (6.3 bar).
Spotřeba vzduchu: * 144 l/min,
Závit vřetena: 3/8”- 24.
Celková délka: 178mm.
* Při průměrném provozním zatížení:
Jeden 15-sekundový cyklus za minutu.
otáčky/min
4,500
SKUPINA
NÁŘADÍ PNEUmATIcKé - VRTAČKY
Vrtačka úhlová reverzní 10mm
SKUPINA
270
NÁŘADÍ PNEUmATIcKé - VRTAČKY
Vrtačka pistolová 13mm
13mm Vrtačka pistolová 13 mm reverzní Heavy
CHUCK
Heavy Duty
Duty
13mm
DP513
Sklíčidlo Jacobs 13mm, převodovka do rychla, vysoký točivý
moment, boční rukojeť, motor 1/2 HP.
Závit na přívodu vzduchu: 1/4” NPT pro 10 mm vzduchovou hadici.
Tlak vzduchu: 90 PSI (6.3 bar).
Spotřeba vzduchu: *144 l/min.
DPR813
Sklíčidlo Jacobs 13mm, reverzace tlačítkem, pomocná rukojeť, 13mm
CHUCK
13mm
vhodná jako šroubovák, robustní planetový převod.
Závit na přívodu vzduchu: 1/4” NPT
pro 10 mm vzduchovou hadici.
Tlak vzduchu: 90 PSI (6.3 bar).
Závit vřetena: 3/8”- 24.
Celková délka: 180mm.
Spotřeba vzduchu:
*144 l/min.
Závit vřetena: 3/8”- 24.
Celková délka: 178mm.
* Při průměrném
provozním zatížení:
Jeden 15-sekundový
cyklus za minutu.
Hmotnost
1 ks
1.80kg
Objednací kód
KBE-270
-1500E
Cena
Kè/ks
4355
Volnoběžné
otáčky/min
800
Hmotnost
1 ks
1.80kg
Objednací kód
KBE-270
-1525F
Cena
Kè/ks
4493
Vrtačka pistolová
reverzní 13mm
FPD500
Vhodná pro aplikace vyžadující vysoký točivý moment,
pro vyřezávání otvorů, honování válců i jako šroubovák.
Pryžová rukojeť zvyšuje komfort operátora.
Sklíčidlo 13mm. Nastavitelná boční rukojeť. Konstrukce
s krátkou převodovkou. Robustní systém převodů se
samomaznými pouzdry ložisek. Pružně upevněné lopatky rotoru.
Zadní výfuk. Konstrukce s kuličkovými ložisky zaručuje dlouhou
životnost nástroje.
Volnoběžné otáčky/min: 500 .
Závit na vřeteně: 3/8”(10 mm).
Závit na přívodu vzduchu: 1/4” NPT.
Minimální světlost vzduchové hadice (ID): 3/8” (10 mm).
Tlak vzduchu: 90 PSI / 6.2 bar.
Spotřeba vzduchu: *95 l/min.
Celková délka: 240mm.
13mm
OP
CHUCK
13mm
FR
Volnoběžné
Průměr
sklíčidla
1/2” (13mm)
Objednací kód
KBE-270
-2142K
IENDLY
Operator
Pohodlná
Friendly
kompozitní
Composite
Handle
Grip
rukojeť
* Při průměrném provozním zatížení:
Jeden 15-sekundový cyklus za minutu.
otáčky/min
500
ERAT
OR
BRUSIVO, ELEKTRIcKé A PNEUmATIcKé NÁøADÍ
Volnoběžné
otáčky/min
500
* Při průměrném
provozním zatížení:
Jeden 15-sekundový
cyklus za minutu.
Cena
Kè/ks
4633
Vrtačka pistolová
reverzní 13mm
B2842
Používá se pro vrtání a šroubování. Dvě rychlosti spouště (pomalá
rychlost, když stlačíte spoušť na polovinu). Směrová páčka
přístupné z obou stran na levou i pravou rukou. 13 mm (1/2”)
sklíčidlo. Planetové převody pro delší životnost a hladší chod.
Ergonomický pohodlný úchop.
Velikost sklíčidla: 1/2” (13mm).
Volnoběžné otáčky/min: 800.
Tlak vzduchu: 6.2bar (90psi). Spotřeba vzduchu: 4cfm* (113l/min).
Závit na přívodu vzduchu: 1/4” NPT.
Závit vřetena: 3/8” - 24.
Minimální světlost vzduchové
hadice (ID): 3/8” (10mm).
Hladina hluku †: 86dBA.
Hladina akustického
výkonu: † 93dBA.
Úroveň vibrací #: 0.4m/s2.
Celková délka: 218 mm.
Dvě rychlosti
Ergonomické
Vpřed/
S průmyslovým
† Podle ISO 15744:2002 Na.
spoušť pro
komfortní
Reverzní páka.
sklíčidlem.
pomalé nebo
# Podle EN 28927-5.
úchop.
Volnoběžné
otáčky/min
800
Strana
Hmotnost
1 ks
1.30kg
222
Objednací kód
KBE-270
-4330K
Cena
Kè/ks
5333
rychlé akce.
* Při průměrném provozním zatížení:
Jeden 15-sekundový cyklus za minutu.
13mm
CHUCK
13mm
Navrženo
pro
nepřetržitý
provoz
VÝROBKY JSOU K DODÁNÍ POUZE U NAŠEHO DISTRIBUTORA
© 2014 Uvedené ceny jsou bez DPH
SKUPINA
Bruska úhlová
100mm (4”)
NÁŘADÍ PNEUmATIcKé - BRUSKY 270
Bruska úhlová
50
mm
Mini 50mm (2”)
100
mm
GA1011L
Nastavitelný ochranný kryt, bezpečnostní pojistka s ovládáním pákou.
Dodáváme s pomocnou boční rukojetí, přírubami a klíči. Bruska je lehká
a kompaktní.
Závit na přívodu vzduchu: 1/4” NPT pro 10mm vzduchovou hadici.
Upichovací kotouč 100 x 3 x 16mm,
Tlak vzduchu: 90 PSI (6.3 bar).
Spotřeba vzduchu: *216 l/min.
Závit na vřetenu: 3/8” - 24.
Celková délka: 230mm.
OP
OR
* Při průměrném
provozním zatížení:
Jeden 15-sekundový
cyklus za minutu.
FAG050M Pro broušení kovů, odstraňování rzi, úpravu svarů a
výrobu karoserií v automobilovém průmyslu (práce v obtížně přístupných prostorách). Pryžová rukojeť umožňuje pevné uchopení a
pohodlnou práci. Regulátor otáček. Bezpečnostní pojistka. Robustní
kryt kotouče. Boční výfuk. Konstrukce s kuličkovými ložisky zaručuje
dlouhou životnost nástrojů.
Dodáváme s brusnými kotouči 2 x A60, 1 x A80 a 1 x A120 50 mm.
Volnoběžné otáčky/min: 20000.
Kotouče: 50 x 4 x 9.6mm (2” x 5/32” x 3/8”)
Závit na přívodu vzduchu: 1/4” NPT
Minimální světlost vzduchové
hadice (ID): 3/8” (10 mm).
Tlak vzduchu: 90 psi/6.3 bar
Spotřeba vzduchu: 144 l/min.
Hladina akust. tlaku: 83 dBA
ERAT
Hladina akust. výkonu: 92 dBA
Úroveň vibrací: 1.7 m/s2
FR
IENDLY
Celková délka: 140 mm
Operator
Pohodlná
Friendly
kompozitní
Composite
Handle
Grip
rukojeť
Cena
Kè/ks
3889
* Při průměrném provozním
zatížení: Jeden 15-sekundový
cyklus za minutu.
Objednací kód
KBE-270
-2050P
Cena
Kè/ks
4991
115
* Při průměrném
provozním zatížení:
Jeden 15-sekundový
cyklus za minutu.
Volnoběžné
otáčky/min
11,000
Hmotnost
1 ks
1.80kg
Objednací kód
KBE-270
-2060Q
Cena
Kè/ks
6410
Bruska úhlová 180mm (71/2”) Heavy Duty
180
Volnoběžné
otáčky/min
7,000
Hmotnost
1 ks
3.50kg
Objednací kód
KBE-270
-2070R
Cena
Kè/ks
8887
Velikost
Volnoběžné
disku
otáčky/min
115mm (41/2”) 10,000
125mm (5”)
10,000
Hmotnost
1 ks
1.95kg
1.96kg
Objednací kód
KBE-270
-1960K
-1980K
Cena
Kè/ks
6046
6110
Nástroj řezací reverzní 76mm (3”)
FCT076
Pro řezání panelů na automobilech, tenkých plechů,
sklolaminátů, matic a šroubů. Výkonný motor 0.5 HP.
76
mm
Robustní kryt kotouče. Pryžová rukojeť umožňuje pevné
uchopení a pohodlnou práci. Regulátor otáček.
ERAT
Bezpečnostní pojistka. Zadní výfuk. Rotační přívod
vzduchu. Reverzace otáček umožňuje nasměrovat jiskry
směrem od obrobku. Konstrukce s kuličkovými ložisky
FR
IENDLY
zaručuje dlouhou životnost nástrojů.
Operator
Pohodlná
Dodáváme s jedním řezacím kotoučem 76mm.
Friendly
kompozitní
Composite
Velikost kotouče:
1/
3/
Handle
Grip
rukojeť
76 x 1.8 x 9.6mm (3” x 16” x 8”).
Minimální světlost
vzduchové hadice
(ID): 3/8” (10mm).
Závit na přívodu
vzduchu: 1/4” NPT.
Spotřeba vzduchu:
4cfm*.
* Při průměrném
provozním zatížení: Jeden
15-sekundový cyklus za minutu.
Volnoběžné
otáčky/min
18,000
Hmotnost
1 ks
950g
VÝROBKY JSOU K DODÁNÍ POUZE U NAŠEHO DISTRIBUTORA
© 2014 Uvedené ceny jsou bez DPH
115
mm
Pro broušení kovů, odstraňování rzi, úpravu svárů a výrobu
karoserií v automobilovém průmylu. Pryžová rukojeť umožňuje
pevné uchopení a pohodlnou práci.
125
mm
Volnoběžné otáčky/min: 10,000.
Průměr kotouče: M14 x 2.0mm.
Závit na přívodu vzduchu: 1/4” NPT.
Minimální světlost vzduchové hadice: 3/8” (10mm).
Tlak vzduchu: 90psi (6.2bar). Výkon motoru: 0.7hp.
ERAT
Spotřeba vzduchu: 113 l/min (4cfm).
Hladina akust. výkonu: 92dBA.
FR
Hladina akust. tlaku: 89dBA.
IENDLY
Úroveň vibrací: 1.2m/s2.
Operator
Pohodlná
Celková délka:
Friendly
kompozitní
240mm.
Composite
Handle
Grip
rukojeť
* Při průměrném
provozním zatížení:
Jeden 15-sekundový
cyklus za minutu.
OR
* Při průměrném
provozním zatížení:
Jeden 15-sekundový
cyklus za minutu.
KBE-270
-2090K
Bruska úhlová 115 & 125mm
Číslo
modelu
FGA120g
FGA130g
mm
GA1807L
Dodáváme s předním výfukem, bezpečnostní pojistka s pákovým
ovládáním, pomocnou boční rukojetí, nastavitelným ochranným
krytem.
Závit na přívodu vzduchu: 1/4” NPT pro 10mm vzduchovou hadici.
Tlak vzduchu: 90 PSI (6.3 bar)
spotřeba vzduchu: * 226 l/min.
Závit vřetena: 5/8” UNC.
Celková délka: 340 mm.
Objednací kód
OR
mm
GA1211L
Pro broušení a upichování. Bezpečnostní pojistka s pákovým
ovládáním. Dodáváme s pomocnou boční rukojetí, pružným
nosným talířem, přírubami a klíči.
Závit na přívodu vzduchu: 1/4” NPT pro 10 mm vzduchovou hadici.
Řezací kotouč 115 x 3 x 22mm.
Tlak vzduchu: 90 PSI (6.3 bar).
Spotřeba vzduchu: *216 l/min.
Závit vřetena: M10 x 1.5mm
Celková délka: 240mm.
Hmotnost
1 ks
530g
Cena
Kè/ks
2683
Objednací kód
KBE-270
-1200K
Strana
223
BRUSIVO, ELEKTRIcKé A PNEUmATIcKé NÁøADÍ
Bruska úhlová 115mm (41/2”)
Volnoběžné
otáčky/min
20,000
OP
Hmotnost
1 ks
1.80kg
OP
Volnoběžné
otáčky/min
11,000
SKUPINA
270
NÁŘADÍ PNEUmATIcKé - BRUSKY
Bruska přímá
Bruska Mini
GD2206L
vysokorychlostní
GD2806L
Pro přesné strojírenství a výrobu forem. Bezpečnostní pojistka, přední
výfuk, ultra-kompaktní a ultra-lehká.
Závit na přívodu vzduchu: 1/4” NPT pro 10mm vzduchovou hadici.
Tlak vzduchu: 90 PSI (6.3 bar).
Spotřeba vzduchu: *144 l/min.
Průměr kleštiny: 6mm.
Celková délka: 120mm..
S motorem 1/2 HP pro broušení a leštění, zadní výfuk.
Závit na přívodu vzduchu: 1/4” NPT pro 10 mm vzduchovou hadici.
Tlak vzduchu: 90 PSI (6.3 bar).
Spotřeba vzduchu: * 144 l/min.
Průměr kleštiny: 6mm.
Celková délka: 170mm.
* Při průměrném provozním zatížení:
Jeden 15-sekundový cyklus za minutu.
* Při průměrném provozním
zatížení: Jeden 15-sekundový
cyklus za minutu.
Matice
klešť. dlouhá
Volnoběžné
BRUSIVO, ElEKTRIcKé A PNEUmATIcKé NÁøADÍ
otáčky/min
25,000
Hmotnost
1 ks
450g
Matice
klešť. krátká
Objednací kód
KBE-270
-2035M
Cena
Kè/ks
1669
Bruska přímá s prodlouženým vřetenem
Matice klešť.
dlouhá
* Při průměrném provozním
zatížení: Jeden 15-sekundový
cyklus za minutu.
Volnoběžné
otáčky/min
25,000
Hmotnost
1 ks
850g
Hmotnost
1 ks
500g
Objednací kód
KBE-270
-2024K
Cena
Kè/ks
1628
Souprava brusky a korundových tělísek
GES2506L
Velký dosah v obtížně přístupných prostorách. Prodloužený kryt
vřetena umožňující držení brusky při práci oběma rukama, zadní výfuk,
bezpečnostní škrticí klapka ovládaná pákou.
Závit na přívodu vzduchu: 1/4” NPT pro 10mm vzduchovou hadici.
Tlak vzduchu: 90 PSI (6.3 bar).
Spotřeba vzduchu: *144 l/min.
Průměr kleštiny: 6mm.
Celková délka: 248mm.
Volnoběžné
otáčky/min
22,000
Náhradní kleštiny
Pro brusky Kobe a podobné.
Objednací kód Cena
Průměr
kleštiny
KBE-280 Kè/ks
3mm
-0073A
111
1/8” (3.175mm) -0079A
105
6mm
-0070A
118
1/4” (6.35mm)
-0076A
101
Matice (krátká) -0064A
66
Matice (dlouhá) -0067A
55
Objednací kód
Cena
KBE-270
Kè/ks
-2040N
2605
GD22LK
Souprava obsahuje: brusku GD2206L s bezpečnostní škrticí klapkou
s ovládáním pákou.
Závit na přívodu
vzduchu: 1/4” NPT
pro 10mm
vzduchovou hadici.
Tlak vzduchu:
90PSI (6.3 bar).
Spotřeba vzduchu:
* 144 l/min.
Celková délka:
170mm.
S kleštinami 3 a
6mm, 10 různými
korundovými tělísky,
v robustním
lisovaném kufříku.
Matice klešť.
krátká
Volnoběžné
otáčky/min
22,000
Hmotnost
1 ks
600g
Objednací kód
KBE-270
-2030L
Cena
Kè/ks
2069
Sada pro úpravu a dokončování povrchu
Bruska úhlová 90°
Víceúčelová sada, která obsahuje po 1 ks kotouče pro úpravu
povrchu: jemný, střední a hrubý. 2 x zrnitost kotoučů: P36, P60, P80
a P120. Jedna stopka o průměru 6mm, která rozměrově odpovídá
nosnému talíři. Jedna úhlová bruska Kobe.
Závit na přívodu vzduchu: 1/4” NPT.
Tlak vzduchu:
90 PSI (6.3 bar).
Spotřeba vzduchu:
* 144 l/min.
GDA2206L
Bezpečnostní pojistka, zadní výfuk. Vhodná pro broušení a leštění,
pro použití ve stísněných prostorách.
Závit na přívodu vzduchu: 1/4” NPT pro 10mm vzduchovou hadici.
Tlak vzduchu: 90 PSI (6.3 bar).
Spotřeba vzduchu: * 144l/min.
Průměr kleštiny: 6mm.
Celková délka: 160mm.
Dodáváme v
robustní transportní
plastové skříňce.
* Při průměrném provozním zatížení:
Jeden 15-sekundový cyklus za minutu.
* Při průměrném
provozním zatížení:
Jeden 15-sekundový
cyklus za minutu.
Matice klešť.
dlouhá
Matice klešť.
dlouhá
Volnoběžné
otáčky/min
22,000
Strana
224
Hmotnost
1 ks
1.25kg
Objednací kód
KBE-270
-7000K
Cena
Kè/ks
3934
Volnoběžné
otáčky/min
22,000
Hmotnost
1 ks
500g
Objednací kód
KBE-270
-2020H
Cena
Kè/ks
2858
VÝROBKY JSOU K DODÁNÍ POUZE U NAŠEHO DISTRIBUTORA
© 2014 Uvedené ceny jsou bez DPH
SKUPINA
270
NÁŘADÍ PNEUmATIcKé - BRUSKY
Bruska
přímá
FDG180M
Průměr kleštiny: 6 mm.
Minimální světlost vzduchové hadice (ID): 3/8” (10mm).
Tlak vzduchu: 90 PSI/6.2 bar.
Spotřeba vzduchu: * 144 l/min.
Celková délka: 158mm.
Regulátor
rychlosti
Bezpečnostní
pojistka
Matice klešť.
ERAT
OR
OP
* Při průměrném provozním zatížení:
Jeden 15-sekundový cyklus za minutu.
FR
Hmotnost
1 ks
600g
Volnoběžné
otáčky/min
25,000
Objednací kód
KBE-270
-2262K
IENDLY
Operator
Pohodlná
Friendly
kompozitní
Composite
Handle
Grip
rukojeť
Cena
Kè/ks
2764
Bruska přímá s prodlouženým vřetenem
OP
FR
IENDLY
Operator
Pohodlná
Friendly
kompozitní
Composite
Handle
Grip
rukojeť
Matice klešť.
Volnoběžné
Cena
Kè/ks
3480
Objednací kód
otáčky/min
25,000
KBE-270
-2272K
* Při průměrném provozním zatížení:
Jeden 15-sekundový cyklus za minutu.
Bruska na formy úhlová 115°
FDG090
Volnoběžné otáčky/min: 22,000.
Průměr kleštiny: 6mm.
Závit na přívodu vzduchu: 1/4” NPT.
Minimální světlost vzduchové hadice (ID): 3/8” (10mm).
Tlak vzduchu: 90 PSI (6.3 bar).
Spotřeba vzduchu: *144 l/min.
Hladina vibrací: 1.24 m/s2.
Celková délka: 160mm.
FDG115
Volnoběžné otáčky/min: 22000.
Průměr kleštiny: 6mm.
Závit na přívodu vzduchu: 1/4” NPT.
Minimální světlost vzduchové hadice: 3/8” (10mm).
Tlak vzduchu: 90 PSI (6.3 bar).
Spotřeba vzduchu: * 144 l/min.
Úroveň vibrací: 1.05m/s2.
Celková délka: 195mm.
ERAT
FR
OR
OP
Bruska úhlová 90°
IENDLY
Operator
Pohodlná
Friendly
kompozitní
Composite
Handle
Grip
rukojeť
Matice klešť.
Matice
klešť.
Volnoběžné
otáčky/min
22,000
* Při průměrném provozním zatížení:
Jeden 15-sekundový cyklus za minutu.
Objednací kód
KBE-270
-2222K
Cena
Kè/ks
3864
* Při průměrném provozním zatížení:
Jeden 15-sekundový cyklus za minutu.
Volnoběžné
otáčky/min
22,000
KBE-270
-2242K
VÝROBKY JSOU K DODÁNÍ POUZE U NAŠEHO DISTRIBUTORA
© 2014 Uvedené ceny jsou bez DPH
Cena
Kè/ks
4106
Objednací kód
Strana
225
BRUSIVO, ELEKTRIcKé A PNEUmATIcKé NÁøADÍ
ERAT
OR
FDG180e
Velký dosah v obtížně přístupných prostorách. Prodloužený kryt vřetena umožňující držení brusky při práci oběma rukama,
zadní výfuk, bezpečnostní škrticí klapka ovládaná pákou.
Průměr kleštiny: 6mm.
Závit na přívodu vzduchu: 1/4” NPT.
Minimální světlost vzduchové hadice (ID): 3/8” (10mm).
Tlak vzduchu: 90 PSI (6.3 bar),
Spotřeba vzduchu: *144 l/min.
Celková délka: 248mm.
SKUPINA
270
NÁŘADÍ PNEUmATIcKé - BRUSKY
Přímá bruska
Bruska přímá s prodlouženým vřetenem
B3555
pro nepřetržitý provoz
B3456
Oboustranně kalené ocelové kleštiny 1/4”. Krátké tělo umožňuje přístup
do těžko přístupných oblastí. Planetová převodovka prodlužuje životnost
a umožňuje hladší chod. Nízký profil ovládání spouště pro přesnou
regulaci otáček. Otočný přívod vzduchu zamezující zamotání hadice.
Kleštiny: 1/4” (6mm), 1/8” (3mm).
Volnoběžné otáčky/min: 25.000.
Tlak vzduchu: 6.2bar (90psi).
Spotřeba vzduchu: 4cfm * (113l/min).
PRO NEPŘETRŽITÝ
PROVOZ
Závit na přívodu vzduchu: 1/4” NPT.
Minimální světlost vzduchové hadice (ID): 10mm (3/8”). Navrženo
pro
Celková délka: 160mm.
nepřetržitý
provoz
Používá se pro broušení, leštění a odhrotování. Prodloužené
vřeteno umožňuje práci v hlubokých a úzkých prostorech.
Oboustranně kalené ocelové kleštiny 1/4”. Planetová převodovka
navržená pro delší životnost a hladší chod. Nízký profil ovládání
spouště pro přesnou regulaci otáček. Otočný přívod vzduchu
zamezující zamotání hadice.
Kleštiny:1/4” (6mm), 1/8” (3mm).
Volnoběžné otáčky/min: 25.000.
Tlak vzduchu: 6.2bar (90psi).
PRO NEPŘETRŽITÝ
Spotřeba vzduchu: 4cfm * (113l/min).
PROVOZ
Závit na přívodu vzduchu: 1/4” NPT.
Navrženo
pro
Minimální světlost vzduchové hadice (ID): 10mm (3/8”).
nepřetržitý
Celková délka: 260mm.
provoz
* Při průměrném provozním zatížení:
Jeden 15-sekundový cyklus za minutu.
Matice klešť.
BRUSIVO, ElEKTRIcKé A PNEUmATIcKé NÁøADÍ
Matice
klešť.
* Při průměrném provozním zatížení:
Jeden 15-sekundový cyklus za minutu.
Hmotnost
1 ks
0.60kg
Volnoběžné
otáčky/min
25,000
Objednací kód
KBE-270
-4090K
Cena
Kè/ks
3572
Bruska úhlová 90o
PRO NEPŘETRŽITÝ
PROVOZ
* Při průměrném provozním zatížení:
Jeden 15-sekundový cyklus za minutu.
Volnoběžné
Objednací kód
KBE-270
-4140K
Cena
Kè/ks
3909
Úhlová bruska 115o
B3144
Krátká délka těla umožňuje přístup do těžko přístupných oblastí.
Planetová převodovka navržená pro delší životnost a hladší chod.
Nízký profil ovládání spouště pro přesnou regulaci otáček.
Otočný přívod vzduchu zamezující zamotání hadice.
Kleštiny: 1/4” (6mm), 1/8” (3mm)
Volnoběžné otáčky/min: 20.000.
Tlak vzduchu: 6.2bar (90psi).
Spotřeba vzduchu: 4cfm * (113l/min).
Závit na přívodu vzduchu: 1/4” NPT.
Minimální světlost vzduchové hadice (ID): 10 mm (3/8”).
Celková délka: 165mm.
otáčky/min
20,000
Hmotnost
1 ks
0.68kg
Volnoběžné
otáčky/min
25,000
Hmotnost
1 ks
0.50kg
Objednací kód
KBE-270
-4080K
Navrženo
pro
nepřetržitý
provoz
Cena
Kè/ks
3804
B3244
Oboustranně kalené ocelové kleštiny 1/4”. Krátké tělo umožňuje přístup
do těžko přístupných oblastí. Planetová převodovka navržená pro delší
životnost a hladší chod. Nízký profil ovládání spouště pro přesnou regulaci
otáček. Otočný přívod vzduchu zamezující zamotání hadice.
Kleštiny: 1/4” (6mm), 1/8” (3mm).
Volnoběžné otáčky/min: 20.000.
Tlak vzduchu: 6.2bar (90psi).
Spotřeba vzduchu: 4cfm * (113l/min).
Závit na přívodu vzduchu: 1/4” NPT.
Minimální světlost vzduchové hadice (ID): 10 mm 3/8”).
Celková délka: 200mm.
Matice
klešť.
Volnoběžné
otáčky/min
20,000
PRO NEPŘETRŽITÝ
PROVOZ
Navrženo
pro
nepřetržitý
* Při průměrném provozním zatížení:
provoz
Jeden 15-sekundový cyklus za minutu.
Objednací kód
Hmotnost
Cena
1 ks
KBE-270
Kè/ks
0.55kg
-4110K
3993
Mikrobruska
GM5603
Pro přesné broušení apod. S hadicí a tlumičem hluku.
Průměr kleštiny: 3mm. Závit na přívodu vzduchu: 1/4” NPT pro 5mm vzduchovou hadici.
Tlak vzduchu: 90 PSI (6.3 bar). Spotřeba vzduchu: *252 l/min. Celková délka: 156mm.
Náhradní kleštiny
Pro mikrobrusky Kobe a podobné.
* Při průměrném provozním zatížení:
Jeden 15-sekundový cyklus za minutu.
Volnoběžné
otáčky/min
56,000
Strana
Hmotnost
1 ks
210g
226
Objednací kód
KBE-270
-2543K
Průměr
kleštiny
1/8”
3mm
3/32”
Matice kleštiny
Cena
Kè/ks
4891
Objednací kód
KBE-280
-0088A
-0091A
-0094A
-0097A
VÝROBKY JSOU K DODÁNÍ POUZE U NAŠEHO DISTRIBUTORA
© 2014 Uvedené ceny jsou bez DPH
Cena
Kè/ks
378
205
299
40
SKUPINA
270
NÁŘADÍ PNEUMATICKé - KLADIVA A ŠKRABKY
Kladivo pistolové
Kladivo pistolové sekací
HP4540
sekací Heavy Duty
Lze v něm použít sekací nástroje, průbojníky, rozbíječe
bodových svarů a plochá dláta. Dodáváme s pružinovou zarážkou.
Lze použít všechny nástroje se standardní stopkou 0.401”.
Závit na přívodu vzduchu:
1
/4” NPT pro 10 mm
vzduchovou hadici.
Tlak vzduchu:
90 PSI (6.3 bar).
Spotřeba vzduchu:
*144 l/min.
Zdvih: 40mm.
Celková délka: 145mm.
HP2190
Pro řadu aplikací v mechanické dílně i automobilovém průmyslu.
Dodáváme s pružinovou zarážkou. Lze použít všechny nástroje se
standardní stopkou 0.401”.
Závit na přívodu vzduchu: 1/4” NPT pro 10mm vzduchovou hadici.
Tlak vzduchu:
90 PSI (6.3 bar),
Spotřeba vzduchu:
* 144 l/min.
Zdvih: 90mm.
Celková délka: 225mm.
* Při průměrném provozním zatížení:
Jeden 15sekundový
cyklus za
KOMPLETNÍ SORTIMENT
minutu.
NÁHRADNÍCH DÍLŮ A
Skupina
PŘÍSLUŠENSTVÍ
DODÁVAJÍ MÍSTNÍ
SKADY A UK SKLAD
Počet úderů
za minutu
2,100
* Při průměrném provozním
zatížení: Jeden 15-sekundový
cyklus za minutu.
Skupina
289
259
Hmotnost
1 ks
2.00kg
Objednací kód
KBE-270
-3050K
Cena
Kè/ks
2442
Počet úderů
za minutu
4,500
Hmotnost
1 ks
1.40kg
Cena
Kè/ks
1846
Objednací kód
KBE-270
-3000K
Souprava kladivo/dláto
HP5040K
Dodáváme s plochým dlátem,
rozbíječem bodových svarů,
kuželovým průbojníkem a
přesekávačem nýtů.
Plynulá regulace výkonu. Lze použít všechny
nástroje se standardní stopkou 0.401”.
Závit na přívodu vzduchu: 1/4” NPT
pro 10mm vzduchovou hadici.
Tlak vzduchu: 90 PSI (6.3 bar).
Spotřeba vzduchu: * 144 l/min.
Zdvih: 40mm.
Celková délka: 135mm.
HP2090K
Dodáváme s plochým dlátem, rozbíječem bodových svarů, kuželovým
průbojníkem, přesekávačem nýtů a sekacím nástrojem na kovové
plechy. Dlouhý zdvih, silný úder. Lze použít všechny nástroje se
standardní stopkou 0.401”.
Závit na přívodu vzduchu: 1/4” NPT pro 10 mm vzduchovou hadici.
Tlak vzduchu:
90 PSI (6.3 bar).
Spotřeba vzduchu:
*144 l/min.
Zdvih: 90mm.
Celková délka: 230mm.
* Při průměrném provozním
zatížení: Jeden 15-sekundový
cyklus za minutu.
* Při průměrném
provozním zatížení:
Jeden 15-sekundový
cyklus za minutu.
Počet úderů
za minutu
5,000
Hmotnost
1 ks
1.60kg
Objednací kód
KBE-270
-3150K
Cena
Kè/ks
1250
Počet úderů
za minutu
2,000
Hmotnost
1 ks
3.00kg
Cena
Kè/ks
2231
Objednací kód
KBE-270
-3100K
Zarážky
Sklíčidla k sekacím kladivům
Nástavec na jehlovou škrabku
Lze použít na všech pneumatických
sekacích kladivech Kobe.
Lze použít na všech pneumatických
sekacích kladivech Kobe. Bezpečná proti
náhodnému uvolnění.
Rychlovýměnné sklíčidlo
Pro výměnu nástroje je
nutno povytáhnout objímku
pružně uloženou na přední
části sklíčidla.
Bezpečnostní sklíčidlo
Pro výměnu nástroje je nutno
odšroubovat pružinovou
zarážku.
S jeho použitím se sekací kladivo změní na
jehlovou škrabku.
Změna při
rozběhu
Rychlovýměnná
Typ ”úl”
Hmotnost
1 ks
Rychlovýměnná
60g
Typ ”úl”
80g
Změna při rozběhu 70g
Typ zarážky
Obj. kód
KBE-280
-0001A
-0004A
-0007A
Cena
Kè/ks
58
77
148
Typ sklíčidla
Bezpečnostní
Rychlovýměnné
Hmotnost Obj. kód
KBE-280
1 ks
530g
-0010A
70g
-0013A
Cena
Kè/ks
325
404
Vhodné pro
Všechna
pneu. kladiva
Hmotnost Obj. kód
KBE-280
1 ks
865g
-0116A
Cena
Kè/ks
1025
Škrabka jehlová
NS4030
10 jehel pro rychlé odstraňování rzi, nátěrů, otřepů, pájecí pasty a stop koroze. Těleso aerodynamického tvaru.
Nízká hmotnost. (Náhradní jehly do jehlové škrabky: viz níže).
Závit na přívodu vzduchu: 1/4” NPT pro 10mm vzduchovou hadici.
Tlak vzduchu: 90 PSI (6.3 bar).
Spotřeba vzduchu: *(144 l/min.)
Jehly do
Průměr jehly: 3mm.
jehlové škrabky
Celková délka: 250mm.
Do jehlové
škrabky Kobe
NS4030.
Počet úderů
za minutu
5,000
Hmotnost
1 ks
1.25kg
Objednací kód
KBE-270
-3300K
Cena
Kè/ks
3267
* Při průměrném provozním zatížení:
Jeden 15-sekundový cyklus za minutu.
Sada
jehel
10 ks
Hmotnost
1 ks
140g
VÝROBKY JSOU K DODÁNÍ POUZE U NAŠEHO DISTRIBUTORA
© 2014 Uvedené ceny jsou bez DPH
Skupina
258
Objednací kód
KBE-280
-0019A
Strana
Cena
Kè/ks
209
227
BRUSIVO, ELEKTRICKé A PNEUMATICKé NÁøADÍ
Souprava kladivo / dláto
SKUPINA
270
NÁŘADÍ PNEUmATIcKé - PROSTŘIHOVAčKY, PIlY A NůŽKY
Nůžky rychlořezné na kov
Prostřihovačka
plechů
SH120
NB160
Vytváří čisté řezy bez defor- mací a otřepů. Pro karosářské a
klempířské práce. Škrticí klapka umožňuje přesné ovádání. Závit na
přívodu vzduchu: 1/4” NPT pro 10mm vzduchovou hadici, tlak vzduchu
90 PSI (6.3 bar), spotřeba vzduchu: 4 kubické
stopy/min* (144 L/min).
Hladina hluku: 91dBA.
Aukust. výkon: 104dBA.
Vibrace: 5.9m/s2.
Celková délka: 180mm.
* Pro průměrné
provozní zatížení:
Jeden 15sekundový cyklus
za minutu.
BRUSIVO, ElEKTRIcKé A PNEUmATIcKé NÁøADÍ
Jedn.
hmotnost
900g
Objednací kód
KBE-270
-3400K
Upínací čelisti a průbojníky pro
prostříhovačku plechů
K vytváření čistých řezů bez otřepů a
deformací. Vhodné pro karosářskou a
klempířskou práci. Určený pro typ NB160
prostřihovačku plechů. KBE298 díly určeny
pro horní vyrážení. KBE-280 díly
Prostřihovací
určeny pro dolní vyrážení.
průbojník
KBE-298
Horní vyrážení
Průbojník
Čelist
Použití
pro model
Novější
NB160
Dolní vyrážení
Typ
Průbojník
Čelist
Použití
pro model
Starší
NB160
Hlava střihací
Hmotnost
1ks
5g
75g
KBE-298
-5003C
-5004D
Hmotnost
1ks
5g
75g
KBE-280
-0025A
-0028A
Obj. kód
Obj. kód
Cena
Kè/ks
2944
Čelist
Počet zdvihů
za minutu
2,200
Jedn.
hmotnost
2.30kg
Objednací kód
KBE-270
-3900K
Cena
Kè/ks
3275
Jedn.
hmotnost
360g
Objednací kód
KBE-280
-0022A
RPP480
Pro nástavce 3/32”, 1/8”, 5/32” a 3/16”. Dodáváme s plastovým
zásobníkem na odhozené kolíky.
Závit přívodu vzduchu:
NPT.
Minimální světlost hadice:
10mm (3/8”).
Spotřeba vzduchu:
4cfm (113ltr/min)*.
Hladina hluku: 50dBA.
Aukust. výkon:
61dBA.
Vibrace: 0.55m/s2.
Celková délka: 274mm.
1/4”
Prostřihovací
průbojník
KBE-280
Cena
Kè/ks
118
430
Skupina
569
*Pro průměrné
provozní
zatížení: Jeden 15sekundový
cyklus za minutu.
Cena
Kè/ks
133
602
Tlak
vzduchu
70 - 90psi
Vytváří čisté řezy bez deformací a otřepů.
Pro karosářské a plechařské práce.
Použití: s rychlořeznými nůžkami na kov
Kobe SH120.
Pro
Model
SH120
* Pro průměrné provozní zatížení:
Jeden 15-sekundový cyklus za minutu.
Nýtovačka
Řezná rychlost
za minutu
2.6m
Typ
Vytvářejí čisté řezy bez deformací a otřepů.Pro karosářské
a klempířské práce. Škrticí klapka umožňuje přesné ovádání. Závit na
přívodu vzduchu:
1
/4” NPT pro 10mm
vzduchovou hadici,
tlak vzduchu 90 PSI
(6.3 bar), spotřeba vzduchu:
* 144 l/min. Max. tloušťka
stříhaných plechů: ocelové do
1.2 mm, hliníkové do 1.6mm.
Hladina hluku: 82dBA.
Aukust. výkon: N/A dBA.
Vibrace: 4.2m/s2.
Celková délka: 200mm.
Jedn.
hmotnost
1.50kg
Obj. kód
KBE-270
-6970K
Cena
Kè/ks
3809
Obj. kód
KBE-280
-0940K
-0950K
-0960K
-0970K
Cena
Kè/ks
49
49
49
49
Náhradní nástavce
Velikost
Cena
Kè/ks
1186
(3/32”)
(1/8”)
2.4mm
3.2mm
4.0mm (5/32”)
4.8mm (3/16”)
Pila přímočará
BS920L
Vytváří čisté řezy bez deformací a otřepů. Pro karosářské a klempířské
práce. Škrticí klapka umožňuje přesné ovádání. Závit na přívodu
vzduchu: 1/4” NPT pro 10mm vzduchovou hadici, tlak
vzduchu 90 PSI (6.3 bar), spotřeba vzduchu: * 144 l/min.
Max. tloušťka plechu: 1.6mm (ocel), 2mm (hliník).
Hladina hluku: 91dBA.
Aukust. výkon: 102dBA.
Vibrace: 5.1m/s2. Celková délka: 235mm.
Volnoběžné
otáčky /min
9,000
Hmotnost
1 ks
550g
Obj. kód
KBE-270
-3500K
Cena
Kè/ks
3589
* Pro průměrné
provozní zatížení:
Jeden 15-sekundový
cyklus za minutu.
Pro velikost listu do
tloušťky 1mm a šířky
12mm
Listy do přímočaré pily
HSS pilové listy ve dvou variantách počtů zubů. 24 zubů (střední) a 32 zubů (jemné) pro široké spektrum aplikací.
Prodáváme v balení po dvou kusech.
Bi-Metal - pro obloukový řez
Všechny tvrdosti - pro přímý řez
Poč. zubů
na palec
24
32
Strana
228
Kusů
v balení
2
2
Objednací kód
KBE-280
-5670K
-5672K
Cena
Kè/ks
50
50
Poč. zubů
na palec
24
32
Kusů
v balení
2
2
Objednací kód
KBE-280
-5674K
-5676K
Cena
Kè/ks
45
45
VÝROBKY JSOU K DODÁNÍ POUZE U NAŠEHO DISTRIBUTORA
© 2014 Uvedené ceny jsou bez DPH
NÁŘADÍ PNEUmATIcKé - ŠROUBOVÁKY
Sada pistolového
šroubováku
SKUPINA
270
P1825K
Závit na přívodu vzduchu: 1/4” NPT
pro 10mm vzduchovou hadici.
Tlak vzduchu: 90 PSI(6.3 bar).
Spotřeba vzduchu: * 144 l/min.
Krouticí moment: 61 - 156 Nm.
Hnací nástavec: 1/4” 6-hran.
Obsah:
Šroubovák SP1825.
6-hranný klíč a plochý stranový klíč.
Nástavce PH 1, 2 a 3 x 50mm.
Ploché nástavce 4, 5 a 6mm x 50mm
a oboustranný PH 2 x 100.
* Při průměrném provozním zatížení:
Jeden 15-sekundový cyklus za minutu.
Volnoběžné
otáčky/min
1800
Hmotnost
1 ks
900g
Obj. kód
KBE-270
-3850K
Cena
Kè/ks
4262
Sada přímého šroubováku
BRUSIVO, ElEKTRIcKé A PNEUmATIcKé NÁøADÍ
SS1525K
Závit na přívodu vzduchu: 1/4” NPT
pro 10mm vzduchovou hadici.
Tlak vzduchu: 90 PSI (6.3 bar).
Spotřeba vzduchu: *144 l/min.
Krouticí moment: 13 - 40 Nm.
Celková délka: 210 mm.
Hnací nástavec: 1/4” 6-hran.
Obsah:
Šroubovák SS1525 se třemi pružnými spojkami.
2 klíče, klíč pro nastavení spojky.
Maznice 1/4” NPT. Nádobka na olej.
Oboustranný nástavec PH 1 x 65mm.
Plochý nástavec 5 x 50mm.
* Při průměrném provozním zatížení:
Jeden 15-sekundový cyklus za minutu.
Volnoběžné
otáčky/min
2200
Hmotnost
1 ks
900g
Obj. kód
KBE-270
-3800K
Cena
Kè/ks
3920
Šroubovák 0,6 - 5,1 Nm
s automatickým vypnutím
CSP005S
Robustní pistolový šroubovák vhodný pro výrobní a montážní aplikace. Spuštění přitisknutím
a automaticky vypínající spojka předurčují tento typ pro přesné aplikace. Tři vyměnitelné
momentové pružiny umožňují snadnou přestavbu na nové aplikace. 6-hranný hnací
nástavec 1/4”. Pro externí nastavení krouticího momentu není nutno
vymontovat nástroj. Ovládání otáček škrticí klapkou. Ergonomicky
tvarovaná rukojeť zaručuje pohodlné ovládání. Výfuk v rukojeti
směřuje proud vzduchu od obrobku i od operátora.
Sada obsahuje závěsný prstenec.
Číslo modelu: CSP005S
Rozměr sklíčidla: 1/4” (6 mm) 6-hran.
Závit na přívodu vzduchu: 1/4” NPT.
Min. světlost vzduch. hadice (ID): 3/8” (10mm).
Zelená momentová pružina:* 0.6 - 2.1 Nm.
Černá momentová pružina: 1.1 - 4.3 Nm.
Žlutá momentová pružina: 1.7 - 5.1 Nm.
Tlak vzduchu: 90 psi (6.3 bar). Spotřeba vzduchu: * 144 l/min.
Úroveň akust. tlaku: 84 dBA. Úroveň akustického výkonu: 93 dBA.
Úroveň vibrací: 0.5m/s2
Čistá hmotnost: 815g.
PRO NEPŘETRŽITÝ
PROVOZ
Navrženo
pro
nepřetržitý
provoz
* Při průměrném provozním zatížení:
Jeden 15-sekundový cyklus za minutu.
Volnoběžné
otáčky/min
210mm
Hmotnost
1 ks
815g
Obj. kód
KBE-270
-3760K
VÝROBKY JSOU K DODÁNÍ POUZE U NAŠEHO DISTRIBUTORA
© 2014 Uvedené ceny jsou bez DPH
Cena
Kè/ks
8149
Strana
229
SKUPINA
270
NÁŘADÍ PNEUmATIcKé - BRUSKY
Sada orbitální
brusky
OP
* Při průměrném provozním zatížení:
Jeden 15-sekundový cyklus za minutu.
Volnoběžné
Hmotnost
1 ks
611g
Objednací kód
KBE-270
-2103K
FR
IENDLY
Operator
Pohodlná
Friendly
kompozitní
Composite
Handle
Grip
rukojeť
Cena
Kè/ks
3448
FSO150
Vhodné pro broušení, vybrušování a vyhlazovnání v autoopravárenství. Gumová rukojeť. Excentrický brusný talíř. Může být použita
pro mokré broušení. Otočný přívod vzduchu proti zamotání přívodní hadice. Volitelné otáčky. Odolná kuličková ložiska pro
prodloužení životnosti nástroje.
Průměr nosného talíře: 150mm (6”). Typ nosného talíře: suchý zip. Excentrická dráha: 5mm (3/16”).
Typ odsávání: automatické vlastní odsávání. Průměr závitu vřetena: 5/16” NPT.
Volnoběžné otáčky/min: 10,000. Závit na přívodu vzduchu: 1/4” NPT.
Minimální světlost vzduchové hadice (ID): 3/8” (10mm).
Tlak vzduchu: 90psi (6.2bar). Spotřeba vzduchu: *85l/min (3cfm).
Výkon motoru: 0.2hp. Hladina hluku: 90dBA.
Akustický výkon: 84dBA.
Stupěň vibrace: 5.6m/s2.
Celková délka: 280mm.
150
mm
OP
Bruska excentrická
s odsáváním
ERAT
FR
OR
BRUSIVO, ELEKTRIcKé A PNEUmATIcKé NÁøADÍ
otáčky/min
15,000
ERAT
OR
FO5003mk
Používá nosné talíře 50 a 75 mm. Pryžová rukojeť umožňuje pevné uchopení a
pohodlnou práci. Široké tlačítko škrticí klapky usnadňuje ovládání a snižuje
únavu při práci. Nastavitelný regulátor výkonu pro přizpůsobení rychlosti k
prováděné činnosti. Konstrukce s kuličkovými ložisky zaručuje dlouhou životnost.
Volnoběžné otáčky/min: 15,000. Závit na přívodu vzduchu: 1/4” NPT.
Minimální světlost vzduchové hadice (ID): 3/8” (10 mm).
Tlak vzduchu : 90 PSI (6.3 bar). Spotřeba vzduchu: *144 l/min.
Úroveň vibrací: 0.9 m/s2.
Dodávané příslušenství:
Nosné talíře 2” a 3”.
Brusné kotouče Æ 10 x 2” zrnitost 320, 400 a 600.
Brusné kotouče Æ 10 x 3” zrnitost 320, 400 a 600.
Klíč na vřeteno, návod k obsluze.
Dodáváme v robustní plastové
transportní skříňce.
IENDLY
Operator
Pohodlná
Friendly
kompozitní
Composite
Handle
Grip
rukojeť
Volnoběžné
otáčky/min
10,000
Hmotnost
1 ks
1.04kg
Objednací kód
KBE-270
-2720K
* Při průměrném
provozním zatížení:
Jeden 15-sekundový
cyklus za minutu.
Cena
Kè/ks
6754
Bruska excentrická
generující vakuum
R5666
Vhodné pro vybrušování, míchání a hlazení plniva a rychlý úběr materiálu. Excentricita disku
5mm na obvodu pro dosažení povrchu bez škrábanců - může být použita i pro mokré
broušení. Talíř na suchý zip o průměru150 mm s otvory typu 600A. Odsávací hadice
dlouhá1.6 metru. Vlastní-generování vakua. Může být připojena k přenosným systému
shromažďování prachu nebo v bavlněném vaku, který pomáhá snižovat jemného
polétavého prachu a čas na čištění. Ovládání Jednou rukou pomocí gumové rukojetí.
Rotující vzduch na přívodu předchází zamotání hadice.
Průměr nosného talíře: 150mm (6"). Typ nosného talíře: na suchý zip.
Excentrická dráha: 5mm (3/16”). Typ odsávání: automatické vlastní odsávání.
Průměr závitu vřetena: 5/16”. Volnoběžné otáčky/min: 11.000.
Tlak vzduchu: 6.2baru (90psi).
Spotřeba vzduchu: *85l/min (3cfm).
Závit na přívodu vzduchu: 1/4” NPT.
Minimální světlost vzduchové hadice (ID):
10mm (3/8”).
Výkon motoru: 0.25hp.
Celková délka: 210mm
Volnoběžné
otáčky/min
11,000
Strana
Hmotnost
1 ks
1.47kg
230
Objednací kód
KBE-270
-4170K
Skupina
280
* Při průměrném
provozním zatížení:
Jeden 15-sekundový
cyklus za minutu.
Cena
Kè/ks
6498
VÝROBKY JSOU K DODÁNÍ POUZE U NAŠEHO DISTRIBUTORA
© 2014 Uvedené ceny jsou bez DPH
NÁŘADÍ PNEUmATIcKé - BRUSKY
Bruska vibrační
s odsáváním
SKUPINA
270
FPS874
Dodáváme s 1 m hadicí pro odsávání prachu, velkoobjemovým vakem
na zachycování prachu a nosnou podložkou z pěnového materiálu a
suchým zipem. Připojení k systému odsávání prachu.
Regulátor rychlosti.
Závit na přívodu vzduchu: 1/4” NPT
pro 10mm vzduchovou hadici,
Tlak vzduchu: 90 PSI (6.3 bar).
Spotřeba vzduchu: * 144 l/min.
Rozměry brusných archů 93 x 230mm.
Celková délka: 175mm.
Rozměry špalku: 165 x 74mm.
* Při průměrném provozním zatížení:
Jeden 15-sekundový cyklus za minutu.
Volnoběžné
otáčky/min
8,000
Hmotnost
1 ks
1.80kg
Objednací kód
KBE-270
-2650K
Cena
Kè/ks
5005
BRUSIVO, ElEKTRIcKé A PNEUmATIcKé NÁøADÍ
Bruska vibrační s odsáváním pro brusné archy 1/3
FOS890
Pro broušení dřeva, kovů, plastů, sklolaminátů, nátěrových tmelů apod. Připojení k 10 mm
hadici pro odsávání prachu. Nastavitelný regulátor rychlosti, nízký hluk, tlumení vibrací.
Závit na přívodu vzduchu: 1/4” NPT.
Rozměry brusných archů: 93 x 230mm.
Tlak vzduchu: 90 PSI (6.3 bar).
Spotřeba vzduchu: * 144 l/min.
Celková délka: 175mm.
Rozměry špalku: 165 x 90mm.
* Při průměrném provozním zatížení:
Jeden 15-sekundový cyklus za minutu.
Volnoběžné
otáčky/min
8,000
Hmotnost
1 ks
1.80kg
Objednací kód
KBE-270
-2900K
Cena
Kè/ks
2169
Leštička úhlová 180 mm (7”)
180
PA1825
Pro účinné leštění karosérií a nátěrů. Zabudovaný regulátor zajišťuje stálou výkonnost.
Může být použita s kombinovanými hlavami a lešticími houbami.
Závit pro přívod vzduchu: 1/4” NPT
pro 10mm vzduchovou hadici.
Tlak vzduchu: 90 PSI (6.3 bar),
Spotřeba vzduchu: * 144 l/min.
Závit na vřeteně: 5/8” - 11.
Průměr nosného talíře: 180mm.
Celková délka: 380mm.
mm
* Při průměrném provozním zatížení:
Jeden 15-sekundový cyklus za minutu.
Volnoběžné
otáčky/min
2,500
VÝROBKY JSOU K DODÁNÍ POUZE U NAŠEHO DISTRIBUTORA
© 2014 Uvedené ceny jsou bez DPH
Hmotnost
1 ks
2.30kg
Objednací kód
KBE-270
-3600K
Strana
Cena
Kè/ks
5138
231
SKUPINA
BRUSIVO, ElEKTRIcKé A PNEUmATIcKé NÁøADÍ
270
NÁŘADÍ PNEUmATIcKé - BRUSKY/lEŠTIČKY
Sada mini pásové
průmyslové brusky
MBS025-X
Určeno pro tvarování, odstraňování nátěrů, broušení svárů, vybrušování, odstraňování koroze na rovných nebo zahnutých površích.
Dodáváno s 9 flexibilními brusnými pásy a 5 vyměnitelnými rameny. Určeno pro nepřetržité používání.
Použití s 6, 10, 13 a 20mm nástavci.
Volnoběžné otáčky/min: 18,000 ot./min.
Závit na přívodu vzduchu: 1/4” NPT.
Minimální světlost vzduchové hadice (ID): 10mm (3/8”).
Spotřeba vzduchu: 4cfm* (113l/min).
Tlak vzduchu: 90psi/6.3bar.
Výkon motoru: 0.6hp.
6-20
mm
Akustický výkon: 92dBA.
Úroveň hluku: 84dBA.
Sada obsahuje:
Stupeň vibrací: 0.8m/s2.
Brusné pásy pro přípravu povrchů:
Celková délka: 390mm.
20mm P80 (hrubý),
13mm P300 (jemný).
Aluminium oxide brusné pásy:
20mm P60 , 20mm P80, 13mm
P80, 13mm P120, 10mm P120,
10mm P150, 6mm P150.
Nástavce pro pásy:
6mm, 10mm, 13mm,
20mm - ploché.
10mm kontaktní nástavec
* Při průměrném
s kulatou koncovkou. 4mm
provozním zatížení:
montážní imbusový klíč.
Jeden 15-sekundový
cyklus za minutu.
otáčky/min
Volnoběžné
Hmotnost
1 ks
Objednací kód
KBE-270
Cena
Kè/ks
18,000
1.36kg
-2880K
8787
Mini brusky
průmyslové pásové
Vhodné pro ploché, konkávní a konvexní povrchy. Brusné rameno lze otočit do jakéhokoli úhlu pro zlepšení přístupu do stísněných prostor a
šetří místo při skladování nářadí. Náhradní pás a šestihranný klíče v ceně. Ergonomická a pohodlná pogumovaná rukojeť pro snížení vibrací.
Spoušť s nízkým profilem, pro přesnou regulaci otáček. Směrový zadní odvod prachu.
Závit na přívodu vzduchu: 1/4” NPT.
Minimální světlost vzduchové hadice (ID): 10 mm (3/8”).
Spotřeba vzduchu: 4cfm * (113l/min).
Tlak vzduchu: 90psi/6.2 baru.
Celková délka / Složená délka:
6
R5218: 305/207mm,
mm
R5228: 470/310mm,
R5238: 420/255mm.
R5218
13
mm
R5228
20
mm
R5238
Číslo
modelu
R5218
R5228
R5238
Strana
Velikost pásu Volnoběžné Hmotnost
Obj.kód
š x d (mm)
otáčky/min
1ks
KBE-270
6 x 330
18,000
0.85kg
-4250K
13 x 610
18,000
0.95kg
-4270K
20 x 520
16,000
1.60kg
-4200K
232
Cena
Kè/ks
6551
6788
8233
* Při průměrném provozním zatížení:
Jeden 15-sekundový cyklus za minutu.
VÝROBKY JSOU K DODÁNÍ POUZE U NAŠEHO DISTRIBUTORA
© 2014 Uvedené ceny jsou bez DPH
SKUPINA
270
NÁŘADÍ PNEUmATIcKé - RÁZOVé UTAHOVÁKY / RÁČNY
Ráčny
pneumatické
3/8
1/2
SR375 3/8” unášecí čtyřhran. Max. velikost šroubu: 10mm.
SR500 1/2” unášecí čtyřhran. Max. velikost šroubu: 13mm.
Kulová zarážka, kotoučový obraceč směru rotace. Vhodné pro automobilový průmysl. S čelním výfukem vzduchu.
Závit na přívodu vzduchu: 1/4” NPT pro 10mm vzduchovou hadici.
Volnoběžné otáčky/min: 150.
Tlak vzduchu: 90 PSI (6.3 bar).
spotřeba vzduchu: * 144 l/min.
Krouticí moment: 68Nm.
Celková délka: 255mm.
Hladina hluku:
Akustický výkon:
Vibrace:
KBE 2375K
89dBA
96dBA
4.0m/s2
270
2500K
89dBA
89dBA
4.0m/s2
* Při průměrném
provozním zatížení:
Jeden 15-sekundový
cyklus za minutu.
Číslo
modelu
SR375
SR500
4-hranný
nástavec
3/8”
1/2”
Hmotnost
1 ks
1.10kg
1.10kg
Cena
Kè/ks
1886
1948
Objednací kód
KBE-270
-2375K
-2500K
Pneumatická ráčna 1/4”
1/4
* Při průměrném
provozním zatížení:
Jeden 15-sekundový
cyklus za minutu.
Hlava chráněná Pákou ovládaná
gumovým
škrtící klapka.
povlakem.
Přímé zadní
vyústění.
Přepínač levého
a pravého
chodu.
Regulátor
přívodu
vzduchu.
Antivibrační
gumová rukojeť.
Celková
délka
200mm
Hmotnost
1ks
0.65kg
Ráčny
pneumatické
Cena
Kè/ks
3231
Objednací kód
KBE-270
-4010K
3/8
1/2
ERAT
FR
OR
OP
FSR375 3/8” unášecí čtyřhran. Pracovní kroutící moment: 5 - 20ft.lbs (7 - 27Nm). Celková délka: 205mm. Volnoběžné otáčky/min: 200.
FSR500 1/2” unášecí čtyřhran. Pracovní kroutící moment: 10 - 50ft.lbs (14 - 68Nm). Celková délka: 265mm. Volnoběžné otáčky/min: 150.
Vhodné pro demontáž a montáž závitových upevňovacích prvků. Pro práci v autoservisech a pro lehké montážní práce.
Reverzovatelný čtyřhranný unašeč z tvrzené oceli. Pryžová rukojeť pro lepší manipulaci a redukci chvění. Tři planetkové převodovky pro delší
životnost.
Závit na přívodu vzduchu: 1/4” NPT.
Minimální průměr hadice (ID): 3/8” (10mm).
Tlak vzduchu: 90psi (6.2bar).
Spotřeba vzduchu: 113l/min (4cfm).
IENDLY
Operator
Pohodlná
Friendly
kompozitní
Composite
Handle
Grip
rukojeť
* Při průměrném provozním zatížení:
Jeden 15-sekundový cyklus za minutu.
Hladina hluku:
Akustický výkon:
Vibrace:
KBE 2360K
84dBA
88dBA
1.8m/s2
270
2300K
80dBA
87dBA
2.6m/s2
Rozsah
Celková Hmotnost Objednací kód Cena
Číslo 4-hranný
modelu nástavec momentů
délka
1 ks
KBE-270 Kè/ks
3/
FSR375
7 - 27Nm 205mm
640g
-2360K
2449
8”
1/2”
FSR500
14 - 68Nm 265mm 1.20kg
-2300K
2354
VÝROBKY JSOU K DODÁNÍ POUZE U NAŠEHO DISTRIBUTORA
© 2014 Uvedené ceny jsou bez DPH
Strana
233
BRUSIVO, ELEKTRIcKé A PNEUmATIcKé NÁøADÍ
R7722
Vhodné pro a montáž a demontáž závitových spojovacích prvků. Čtyřhran z kalené oceli 1/4”. Krátké tělo umožňuje přístup do
těžko přístupných oblastí. Planetová převodovka navržená pro delší životnost a hladší chod. Nízký profil ovládání spouště pro přesnou regulaci
otáček. Rotující vzduch na přívodu předchází zamotání hadice.
Velikost disku: 1/4” (6mm).
Volnoběžné otáčky/min: 200.
Závit na přívodu vzduchu: 1/4” NPT.
Minimální světlost vzduchové hadice (ID): 10mm (3/8”).
Tlaku vzduchu: 6.2bar (90psi).
Spotřeba vzduchu: 4cfm* (113l/min).
Pracovní rozsah točivého momentu:
7 ~ 27Nm (5 ~ 20ft/lbs).
Celková délka: 200mm.
SKUPINA
270
NÁŘADÍ PNEUmATIcKé - RÁZOVé UTAHOVÁKY
Utahovák
Utahovák
A
K
rázový 3/8”
rázový 1/2”
IN
V
NO
BRUSIVO, ElEKTRIcKé A PNEUmATIcKé NÁøADÍ
G7321
3/8
Vhodný do menších dílen a garáží. Dvoulůžkový příklepový
mechanismus. Čtyřstupňový nastavitelný regulátor vzduchu
(rychlosti) vpřed/vzad. Ergonomická pohodlná rukojeť. Start/stop
ovladatelný jedním prstem. Směrem dolů je externí výfuk v rukojeti.
Vpřed: pozice 1: 8000 ot/min. pozice 2: 9100 ot/min
pozice 3: 10.100 ot/min. Reverzní: 10.200 ot/min.
Velikost unašeče: 3/8“ (10 mm).
Volnoběžné otáčky/min:
10,100.
Maximální kroutící moment:
393Nm (290ft/lbs).
Pracovní moment:
339Nm (250ft/lbs).
Tlak vzduchu: 6.2bar (90 psi).
Spotřeba vzduchu: 3.4cfm*
Závit na přívodu vzduchu: 1/4 NPT.
Minimální světlost vzduchové
hadice (ID): 10mm (3/8).
Celková délka: 160 mm.
Volnoběžné
Velikost unašeče:
(13mm).
Volnoběžné otáčky/min: 7,000.
Maximální kroutící moment:
813 ~ 542Nm (600ft/lbs).
Doporučený tlak vzduchu:
6.2bar (90psi).
Spotřeba vzduchu: 113l/min (4cfm*).
Závit na přívodu vzduchu: 1/4” NPT.
Minimální světlost vzduchové
hadice (ID): 10mm (3/8”).
Celková délka: 183mm.
KBE-270
-5820K
Utahovák
rázový 1/2”
* Při průměrném
provozním zatížení:
Jeden 15-sekundový
cyklus za minutu.
1/2
IW500
Jednodílné tělo z hliníkové slitiny, 10-polohový regulátor výkonu,
reverzace tlačítkem.
Závit na přívodu vzduchu: 1/4” NPT pro 10 mm vzduchovou hadici,
Krouticí moment: 325Nm.
Tlak vzduchu: 90 PSI (6.3 bar).
Spotřeba vzduchu: *144 l/min.
Maximální velikost šroubu: 16mm.
Celková délka: 191mm.
Volnoběžné
otáčky/min
7,000
Strana
Hmotnost
1 ks
2.30kg
234
Objednací kód
KBE-270
-2316P
1/2
1/2”
Cena
Kè/ks
4208
Objednací kód
otáčky/min
10,100
B7444
Vhodný pro výrobu a montáž. Příklepový mechanismus.
1/2” čtyřhran. Trojpolohový otočný regulátor otáček. Vpřed/vzad
výběr. Ergonomická pohodlná rukojeť. Pevné sání a výfuku.
Vpřed: pozice 1: 4000ot./min
pozice 2: 5000ot./min
pozice 3: 7000ot./min
Reverzní:pozice 1: 3000ot./min
pozice 2: 5000ot./min
pozice 3: 7000ot./min
Cena
Kè/ks
3278
* Při průměrném
provozním zatížení:
Jeden 15-sekundový
cyklus za minutu.
PRO NEPŘETRŽITÝ
PROVOZ
Navrženo
pro
nepřetržitý
provoz
* Při průměrném provozním zatížení:
Jeden 15-sekundový cyklus za minutu.
Volnoběžné
otáčky/min
7,000
Hmotnost
1 ks
1.94g
Objednací kód
KBE-270
-4040K
Cena
Kè/ks
5234
Sada rázového utahováku s příslušenstvím
IWS500
Kompletní sada v robustní skříňce z tlakově stříkaného plastu.
Obsah sady: Utahovák rázový IW500 1/2”. 10 metrických
1/2
nástrčných hlavic: 9, 10, 11, 12, 13, 14, 17, 22, 24 a 27 mm.
Závitová koncovka, in-line mini-olejnička a nádobka na olej.
Jednodílné tělo z hliníkové slitiny, 10-polohový regulátor výkonu,
reverzace tlačítkem.
Závit na přívodu vzduchu: 1/4” NPT pro 10mm vzduchovou hadici.
Krouticí moment: 325Nm.
Tlak vzduchu: 90PSI (6.3 bar). Spotřeba vzduchu: * 144 l/min.
Maximální velikost šroubu: 16mm. Celková délka: 191mm.
Volnoběžné
otáčky/min
7,000
Hmotnost
1 ks
4.30kg
Objednací kód
KBE-270
-2350K
Cena
Kè/ks
3934
* Při průměrném
provozním zatížení.
VÝROBKY JSOU K DODÁNÍ POUZE U NAŠEHO DISTRIBUTORA
© 2014 Uvedené ceny jsou bez DPH
NÁŘADÍ PNEUmATIcKé - RÁZOVé UTAHOVÁKY
Pneumatický rázový
utahovák 1" - pistolový
Utahovák
rázový 3/4”
IW750
3/4
Jednodílné tělo z hliníkové slitiny, 10-polohový regulátor
výkonu, reverzace tlačítkem.
Závit na přívodu vzduchu: 1/4” NPT pro 10mm vzduchovou hadici.
Krouticí moment: 678Nm tlak vzduchu 90 PSI (6.3 bar).
Spotřeba vzduchu: *144 l/min.
Maximální velikost šroubu: 25mm.
Celková délka: 245mm.
SKUPINA
270
IWP100-X
1" čtyřhran - Určen pro průmyslové využití a přidružené aplikace.
Snadné přepínání chodu vpřed/zpět pomocí tlačítka a 3
stupňový regulátor výkonu. Přední odvod vzduchu.
Volnoběžné otáčky/min: 3,400.
Maximální velikost šroubu: 1” (25mm) čtyřhran.
Krouticí moment:
2,170Nm (1600lb.ft).
1
Skupina
Volnoběžné
otáčky/min
4,200
583
Hmotnost
1 ks
5.00kg
Objednací kód
KBE-270
-2325S
Cena
Kè/ks
6385
* Při průměrném
provozním zatížení:
Jeden 15-sekundový
cyklus za minutu.
Volnoběžné
otáčky/min
3,400
Hmotnost
1 ks
9.70kg
Objednací kód
KBE-270
-1620A
Cena
Kè/ks
13812
* Při průměrném
provozním zatížení.
Pneumatický rázový
utahovák 1" - přímý
1" čtyřhran - Určen pro průmyslové využití a přidružené aplikace. Madlo pro obouruční použití. Snadné přepínání
chodu vpřed/zpět pomocí tlačítka a 3 stupňový regulátor výkonu. Horní odvod vzduchu.
1
Volnoběžné otáčky/min: 3,300.
Maximální velikost šroubu: 1” (25mm) čtyřhran.
Pracovní kroutící moment: 2,030Nm (1500lb.ft.).
Maximální kroutící moment: 2,300Nm (1700lb.ft.).
Bezpečný pracovní tlak: 90psi (6.2bar).
Závit na přívodu vzduchu: 1/2” NPT.
Minimální světlost hadice (ID): 1/2” (13mm).
Tlak: 90psi (6.3bar).
Spotřeba vzduchu: 7.0cfm.
Akustický výkon: 87dBA.
Stupěň vibrací: 5.9m/s2.
Celková délka: 500mm.
Volnoběžné
otáčky/min
3,300
Hmotnost
1 ks
9.34kg
Objednací kód
KBE-270
-1630B
Cena
Kè/ks
15573
* Při průměrném
provozním zatížení:
Jeden 15-sekundový
cyklus za minutu.
VÝROBKY JSOU K DODÁNÍ POUZE U NAŠEHO DISTRIBUTORA
© 2014 Uvedené ceny jsou bez DPH
Strana
235
BRUSIVO, ElEKTRIcKé A PNEUmATIcKé NÁøADÍ
Maximální kroutící moment:
2,440Nm (1800lb.ft).
Závit na přívodu vzduchu: 1/2” NPT.
Minimální světlost hadice (ID):
1/2” (13mm).
Tlak: 90psi (6.3bar).
Spotřeba vzduchu: 0.8cfm.
Akustický výkon: 87dBA.
Stupěň vibrací: 5.9m/s2.
Celková délka: 295mm.
SKUPINA
BRUSIVO, ELEKTRICKé A PNEUMATICKé NÁøADÍ
271
NÁŘADÍ ELEKTRICKé PRO DOMÁCÍ KUTILY
Minifrézka /
minivrtačka
Nezbytná výbava každé dílny. Pro montáž na pracovní stůl. Tento
stroj může otočit vřeteno max. o 45°, což z něj dělá velmi
způsobilý nástroj pro řadu aplikací. Dodáváme také různé užitečné
příslušenství (viz seznam). Tento všestranný nástroj byl vyroben v
souladu s Evropskou strojírenskou směrnicí 98/37/EC a vyhovuje
požadavkům CE a RoSH.
Záruka 1 rok.
Specifikace
Oběžný průměr nad ložem: 180mm.
Max. průměr vrtáku: 13mm.
Max. průměr stopk. frézy: 16mm.
Kapacita čel. frézování: 30mm.
Pojezd vřeteníku (Z): 180mm.
Příčná osa: 100mm.
Podélná osa: 220mm.
Úhel natočení vřetena: ±45°.
Výkon vřetena: 350W
Otáčky vřetena.
Nízký rozsah:
0 - 1100 ot./min ±10%.
Vysoký rozsah:
0 - 2500 ot./min ±10%.
Konicita vřetena:
MT#3 nebo R8.
T-drážka: 12mm.
Hmotnost netto/brutto:
50/68kg.
Rozměry balení:
540 x 500 x 760mm.
PRO DOMÁCÍ KUTILY
Bez záruky pro
průmyslové aplikace
Číslo
modelu
01490
Objednací kód
Napětí
Motor
240
350W (3/4hp)
OSA-271
-5500K
Cena
Kè/ks
26861
Rychlosvěrák
(dodáván samostatně)
Vyrobeno z legované oceli s rychloupínacím
mechanisem a vroubkovanou rukojetí.
Pro použití s mini frézkami a
vrtačkami.
Obj. kód
Rozměry čelistí
šířka x max.rozevření x výška OSA-280
100 x 85 x 28mm
-2410A
10126
Číslo
produktu
10126
10037
10046
–
10037
10046
Objednací kód
Popis
3MT Sada přímých kleštin
3MT Sada dvojitých kleštin
3MT Fréza s VBD
Sestava krytu sklíčidla
Cena
Kè/ks
2401
OSA-280
-2411A
-2412A
-2413A
-2414A
Cena
Kè/ks
2781
4458
1833
251
Soustruh - Mini
Je vhodný pro výrobu modelů apod.Dodáváme jej se samostředícím 3-čelisťovým sklíčidlem, 4-polohovou nožovou hlavou, zásobníkem na
třísky, zadním ochranným krytem, nouzovým vypínacím tlačítkem a krytem sklíčidla. K dodání je množství užitečného příslušenství (viz
seznam). Vyroben v souladu s Evropskou strojírenskou směrnicí 98/37/EC a vyhovuje požadavkům CE a RoSH.
Specifikace:
Oběžný průměr nad ložem 180mm.
Vzdálenost mezi hroty 300mm.
Průchozí otvor ve vřetenu 20mm.
Konicita vřetena MT#3.
Konicita koníku MT#2.
Otáčky vřetena: nízký rozsah 0 - 1100 ot./min ± 10%.
Vysoký rozsah: 100 - 2500 ot./min ± 10 %.
Výkon vřetena 250W.
Rozsah závitů: metrické: 0.4 - 2.00mm (10 hodnot stoupání)
nebo
imperiální: 12 - 52 TP (8 hodnot stoupání).
Hmotnost netto/brutto 37/40kg.
Rozměry balení 770 x 330 x 330mm.
PRO DOMÁCÍ KUTILY
Bez záruky pro
průmyslové aplikace
kód Cena
Napětí Motor Objednací
OSA-271 Kè/ks
Mini soustruh 240 250W -5000K 24884
Popis
Volitelné příslušenství
10005
Dodávané samostatně.
Číslo
výrobku
10007
10007A
10010
10005
10006
10130
10061
–
Strana
Objednací kód
Popis
Lícní upínací deska pr. 160mm
Sada upínačů k lícní desce
4-čelisťové sklíčidlo (samostatné)
Sada 11 ks nožů
Sada 6 ks nožů
Rýhovací přípravek
Přípravek pro frézování
Sestava krytu sklíčidla
236
OSA-280
-2400A
-2401A
-2402A
-2403A
-2404A
-2405A
-2406A
-2407A
Cena
Kè/ks
710
358
2861
1217
680
1384
4795
671
10130
10006
10007
10010
10061
10007A
VÝROBKY JSOU K DODÁNÍ POUZE U NAŠEHO DISTRIBUTORA
© 2014 Uvedené ceny jsou bez DPH
NÁŘADÍ ELEKTRICKé
Sloupová vrtačka
Stolní
sloupové vrtačky
Průmyslové sloupové vrtačky se standardním upínáním pro Morse
kužele, vhodné pro použití v dílnách a lehkém průmyslu se
stavitelným a sklápěcím pracovním stolem, uživateli oblíbený
hloubkový doraz, teleskopický chránič sklíčidla, integrovaná zásuvka
na vrtáky a laserový paprsek pro snadné zacílení.
DPB350
Tato vrtačka je vybavena 350W
motorem s plynulým chodem.
Motor poskytuje dostatečný výkon
pro vrtání otvorů do 13mm a je
vybaven pěti rychlostmi pro lepší
univerzálnost a výkonnost při vrtání
různých materiálů.
Kužel vřetena: MT2.
Sklíčidlo: 13mm.
Maximální kapacita sklíčidla: 13mm.
Zdvih vřetena: 50mm.
Počet rychlostí: 5.
Rozsah otáček: 580 - 2650 ot/min.
Maximální vzdálenost sklíčidlo/stůl: 250mm.
Maximální vzdálenost vřetene od sloupu: 102mm.
Průměr sloupu: 50mm.
Velikost stolu: 152 x 170mm,
Vysunuté bočnice:
192 (max 272) x 170mm.
Velikost základny: 320 x 190mm.
350
WATT
13 AMP
CLASS
2
LASER
DPB350
DPB350
Čistá
hmotnost
24kg
Zásuvka
na vrtáky
Výsuvný stůl
13 AMP
Kužel vřetena: MT2.
Sklíčidlo: 16mm.
Maximální kapacita
sklíčidla: 20mm.
Zdvih vřetena: 80mm.
Počet rychlostí: 12.
Rozsah otáček: 200 – 2600 ot/min.
Maximální vzdálenost
sklíčidlo / stůl: 725mm.
Maximální vzdálenost
sklíčidlo / základna: 1220mm.
Maximální vzdálenost
vřetene od sloupu: 190mm.
Průměr sloupu: 80mm.
Velikost stolu: 300 x 300mm.
Velikost základny: 500 x 300mm.
Objednací kód
KBE-271
-2030K
Nastavitelný
doraz
Cena
Kè/ks
5332
445
Model
DPB500
Čistá
hmotnost
39.5kg
WATT
DPF550
DPB500
500
Ještě univerzálnější než menší model. Motor o výkonu 500W
WATT
poskytuje více síly pro vrtání otvorů až do průměru 16mm.
Vybaven 12ti rychlostmi pro zvýšení výkonu při vrtání, možno
vrtat na stole nebo na základně.
13 AMP
Kužel vřetena: MT2.
CLASS
2
Sklíčidlo: 16mm.
LASER
Maximální kapacita
sklíčidla: 16mm.
Zdvih vřetena: 65mm.
Počet rychlostí: 12.
Rozsah otáček:
425 - 2545ot/min..
Maximální vzdálenost sklíčidlo/stůl: 355mm.
Maximální vzdálenost sklíčidlo/základna: 465mm.
Maximální vzdálenost vřetene od sloupu: 126mm.
Průměr sloupu: 60mm.
Velikost stolu:
200 x 200mm,
Vysunuté bočnice:
200 x 340mm.
Velikost základny: 380 x 250mm.
DPB500
Skupina
550
Skupina
Model
DPF550
Čistá
hmotnost
79kg
445
Cena
Kè/ks
14333
Objednací kód
KBE-271
-2210K
Vrtačka
stolní
Tato vrtačka má klidný chod motoru o výkonu 350W a skíčidlo pro
vrtání otvorů do průměru 13 mm. Je možné nastavit až pět různých
rychlostí pro optimální výkon při vrtání různých materiálů. Nastavitelný
stůl s výřezy umožňuje rychlé upnutí obrobku. Dodává se s 13 A
zásuvkou.
Příkon: 350W.
Výkon motoru: 210W.
Napájecí napětí: 230V - 50Hz.
Zdvih vřetena: 50mm.
Kužel vřetena: MT2.
Velikost stolu: 156 x 160mm.
Velikost základny: 314 x 200mm.
Průměr sloupu: 46mm.
Vrtání rychlost: 580 - 2650ot./min.
Akustický výkon: 75.1 dBA.
Akustického tlaku: 62.1 dBA.
Max. vzdálenost od osy vřetena
ke sloupu: 104mm.
Max. vzdálenost od konce vřetena
k povrchu stolu: 200mm.
Max. vzdálenost od konce vřetena
k povrchu základny: 290mm.
Celková velikost:
355 x 225 x 580mm.
Čistá hmotnost: 19kg.
PRO DOMÁCÍ KUTILY
Bez záruky pro
průmyslové aplikace
Objednací kód
KBE-271
-2110K
Cena
Kè/ks
8729
Číslo
výrobku
PDB132
Napětí
240V
Čistá
hmotnost
19kg
VÝROBKY JSOU K DODÁNÍ POUZE U NAŠEHO DISTRIBUTORA
© 2014 Uvedené ceny jsou bez DPH
Objednací kód
OSA-279
-9340K
Strana
Cena
Kè/ks
2350
237
BRUSIVO, ELEKTRICKé A PNEUMATICKé NÁøADÍ
Model
271
DPF550
Vhodná pro průmyslové použití na větší obrobky.
Má 550W motor s 12mi rychlostmi, které dávají optimální
výkon při vrtání otvorů do 20mm. Stavitelný a sklápěcí
pracovní stůl se může otočit kolem sloupu pro vrtání
rozměrných obrobků na desce základny.
Vypínač
Více rychlostí
Laserový
paprsek
SKUPINA
SKUPINA
273
KOMPRESORY A GENERÁTORY
Elektrocentrála
Bezolejové kompesory
Výkon 1.5hp Objem: 6l.
benzínová
GPP230
• Ideální pro stavitele, dodavatele, mobilní zařízení společného
stravování, apod.
• Osvětlení, mrazáky, elektrické nářadí,
vodní čerpadla a další elektrické
spotřebiče.
• Alternátor bezkartáčového typu.
• 2.3kVA/2.3kW maximální výkon.
• Trvalý výkon 2kVA/2kW
• Jedna zásuvka 220V a jedna 110V.
• Voltmetr.
• Jističe.
• 12l palivová nádrž s ukazatelem hladiny
paliva.
• Přibližně 9hod nepřetržitého běhu.
• Motor: 4-taktní, 6.0hp, OHV,
jednoválec, vzduchem chlazený
motor, na bezolovnatý benzínu.
• Varování při nízkém stavu oleje a
automatické vypnutí.
• Anti-vibrační povedení.
BRUSIVO, ElEKTRIcKé A PNEUMATIcKé NÁøADÍ
Rozměry (V x Š x D):
425 x 515 x 430mm.
Hmotnost: 42kg.
Tento kompresor má malé rozměry a nízkou hmotnost (pouze
18,6kg), maximální tlak až 8 bar (115PSI) a průtok 140 l/min.
Vhodné pro kutily, domácí požití a dílny.
Není vhodný pro nepřetržitý provoz.
MOTOR
1.5hp
NÁDRŽKA
6 litrů
Výkon
HP
CNL156 1.5hp
Model
Průtok
5.0cfm
Maximální Objem
tlak
vzdušníku
8bar
6l
Objednací kód
KBE-273
-1000K
Cena
Kè/ks
6788
Výkon 2hp Objem: 23l.
Tyto bezolejové kompresory jsou vyrobeny z kvalitních materiálů k
zajištění bezproblémového používání a jsou určeny pro sít 240V.
Všechny se dodávají s plně automatickým stop/start ovládáním s
takovou pojistkou ukazatelem tlaku a regulátorem vzduchu. Výkonný
motor (2HP) poskytuje tlak 8bar/115 PSI a průtok vzduchu pro 8cfm
(230 l/min), dostatečný
pro většinu vzduchových
nástrojů.
Model
Výkon
GPP230
6.0hp
Objednací kód
KBE-273
-3100K
Elektrocentrála
benzínová dvoutaktní
Cena
Kè/ks
11160
MOTOR
2.0hp
13 AMP
GTS800
• Vhodná pro kutily a hobby použití.
• Pro malé elektrické nářadí, mrazáky, světla apod.
• 5.5 hodiny nepřetržitého provozu z 4.2l palivové nádrže.
• Nejvyšší výkon 800W, 650W trvalý.
• Nabíjení akumulátoru 12V stejnosměrným proudem pomocích
svorek.
• 13ampérová zásuvka 240V.
• Jističe proti přetížení.
• Antivibrační nohy.
• Klidný chod 2-taktního motoru o výkonu 2HP.
• Bezúdržbový bezkartáčový alternátor.
Rozměry (V x Š x D):
365 x 360 x 330mm.
Hmotnost: 20.5kg.
NÁDRŽKA
23litrů
Výkon
HP
CNL223 2.0hp
Model
Průtok
8.0cfm
Maximální Objem
tlak
vzdušníku
8bar
23l
Objednací kód
KBE-273
-1050K
Cena
Kè/ks
8470
Výkon 2HP objem: 46l
Tyto bezolejové kompresory jsou vyrobeny z kvalitních materiálů k
zajištění bezproblémového používání a jsou určeny pro sít 240V.
Všechny se dodávají s plně automatickým stop/start ovládáním s
tlakovou pojistkou ukazatelem tlaku a regulátorem vzduchu. Výkonný
motor (2HP) poskytuje tlak 8barů/115 PSI pracovní tlak průtok
vzduchu pro 8cfm (230 l/min), dostatečný po
většinu vzduchových nástrojů.
MOTOR
2.0hp
NÁDRŽKA
46litrů
Model
Výkon
GTS800
2.0hp
Strana
238
Objednací kód
OSA-273
-3000K
Cena
Kè/ks
4208
Výkon
HP
CNL246 2.0hp
Model
Průtok
8.0cfm
Maximální Objem
tlak
vzdušníku
8bar
46l
Objednací kód
KBE-273
-1100K
VÝROBKY JSOU K DODÁNÍ POUZE U NAŠEHO DISTRIBUTORA
© 2014 Uvedené ceny jsou bez DPH
Cena
Kè/ks
9820
OSTŘIKOVAČE TlAKOVé
Ostřikovač tlakový na
studenou vodu 110 barů
Ostřikovač tlakový na
studenou vodu
90
CPW 090
BAR
Kompaktní přenosná konstrukce. Nastavitelná tryska, vějířovité rozstřikování/vodní
paprsek. Tlaková hadice dlouhá 5m a stříkací pistole se spouští. Pro snadné čištění vozidel
a jiné nenáročné aplikace. 230V.
Pracovní tlak:
90 barů/1300 PSI.
Jmenovité napětí:
230 V ~ 50 Hz.
Příkon: 1500W.
Číslo
Výrobku
CPW 090
Hmotnost
1 ks
12kg
Objednací kód
OSA-279
-6100K
SKUPINA
273
Ostřikovač tlakový na studenou
vodu 110 barů. Kompaktní přenosná 110
BAR
konstrukce. Nastavitelná tryska
umožňuje vějířovité rozstřikování nebo
ostřikování vodním paprskem. Možnost
nastavení vysokého a nízkého tlaku.
Vestavěná nádrž na mycí prostředek.
Robustní indukční elektromotor.
Automatické zapnutí/vypnutí. Tlaková
hadice dlouhá 5m a stříkací
pistole se spouští. Pro snadné
čištění vozidel, atrií a jiné
nenáročné aplikace.
Pracovní tlak:
110 barů (1595 PSI).
Jmenovité napětí:
230V ~ 50Hz.
Příkon: 1900W.
Cena
Kè/ks
2918
Vhodné pro: OSA 279 6100K a
OSA 279 6110K.
Obsah sady: Nástavec pro velký kartáč s
rotujícím středem. Kuželový nástavec pro
velký kartáč. Omývací kartáč. Přípojný kus
na vodovodní kohoutek. Armatura s
vnitřním závitem pro hadici (spojka HPC).
Sada na otryskávání pískem. Turbo tryska.
Ohebná hadice. Čisticí hadice.Hadice na
vodu 6m.
Náhradní díly
Číslo
Výrobku
PWA010
Hmotnost
1 ks
2.1kg
Cena
Kè/ks
1410
Objednací kód
OSA-280
-1705W
Šampón s
voskem
Autošampon, vysoký lesk, bohatá pěna,
neutrální pH. Solent autošampon na vodní
bázi vytváří na povrchu laku mikrofilm který
chrání lak a zároveň mu dodává vysoký lesk.
Rychlé odstranění nečistot. Můžete používat
jak s horkou tak studenou vodou, pro tlakové
mytí, ruční mytí.
Rozměry 185(š) x 135(D) x 283(v),
hmotnost 5kg.
Cena
Kè/ks
279
273
Objednací kód
Popis
Hubice a spoušťěcí mech.
Dlouhá hadice
OSA-280
-1701W
-1702W
Číslo
Výrobku
CPW 110
Hmotnost
1 ks
18.4kg
Cena
Kè/ks
3913
Objednací kód
OSA-279
-6110K
Koncentrát pro odstranění
provozních nečistot
Účině odstraňuje nečistoty, prach, mastnotu
a špínu z podvozku a karoserie vozidel.
Určen pro vysokotlaké mytí a mechanické
myčky. Koncentrát lze také použít k čištění
strojů, podlahy, stěn, odstraňuje asfalt a
kopolymer.
Náhradní díly
Popis
Typ
Kanystr
Plastový barel
Objem
5l
20l
Obj. kód
SOL-780
-6500A
-6510B
Cena
Kè/ks
290
1043
Typ
Kanystr
Plastový barel
Objem
5l
20l
Obj. kód
SOL-780
-6400A
-6410B
Cena
Kè/ks
255
869
Hubice a
spoušťěcí mech.
Dlouhá hadice
Krátká hadice
Dlouhá hadice s
vyhnutým připojením
VÝROBKY JSOU K DODÁNÍ POUZE U NAŠEHO DISTRIBUTORA
© 2014 Uvedené ceny jsou bez DPH
Objednací kód
OSA-280
Cena
Kè/ks
-1720W
223
-1721W
-1722W
223
95
-1724W
289
Strana
239
BRUSIVO, ElEKTRIcKé A PNEUmATIcKé NÁøADÍ
Sada příslušenství
SKUPINA
279
NÁŘADÍ ELEKTRICKé PRO DOMÁCÍ KUTILY
Víceúčelová
bruska
219 ks
Tato víceúčelová bruska je vybavena 1,1m
ohebnou hřídelí, což z ní dělá ideální nástroj
pro nenáročné operace vrtání, leštění,
broušení a rytí. V souladu s EN
ustanoveními a směrnicemi ES pro
certifikaci CE.
Příslušenství: Sada 219ks obsahuje:
brusné kotouče, korundová tělíska,
karbidové frézky, brusné pásy, drátěné
kotoučky a další. 1.1m pružnou
prodlužovací hřídel.
Jmenovité napětí: 230v~50hz.
Příkon: 130W.
Volnoběžné otáčky/min: 8,000 - 30,000.
Hluk: 82db(A).
Hmotnost: 674g.
Gravírka elektrická
ENG002
5 stupňová nastavitelná hloubka s
měkkým držadlem a poutkem na zavěšení.
Dodává se s dvěma gravírovacímí hroty a
šablonami pro písmena a číslice.
1.5m kabel.
PRO DOMÁCÍ KUTILY
Bez záruky pro
průmyslové aplikace
Napětí
230V
Kmitů za
minutu
7,500
Objednací kód
OSA-279
-9800K
Cena
Kè/ks
657
Náhradní hroty
Dodávány v balení po 5 ks.
Číslo
modelu
MP32E
Volnoběžné
otáčky/min
8,000 - 30,000
Příkon
motoru
130W
Objednací kód
OSA-279
-8510K
Cena
Kè/ks
1727
Počet ks
v balení
5
Určeny
pro
ENg002
Objednací kód
OSA-280
-3100A
BRUSIVO, ELEKTRICKé A PNEUMATICKé NÁøADÍ
Pila pokosová 250mm s laserovým paprskem 1900 Okružní pila s laserovým paprskem
WATT
MS254
Dodává se standardně s kotoučem 30T plus navíc kotouč a
60T na jemné řezání. Výkonný motor 1900W, 5300 ot/min.
elektromagnetická brzda, laserové navádění pro přesné řezání a
automatický bezpečnostní kryt kotouče. Uzamykatelný mechanismus
pro rychlé přenastavení pokosových úhlů a
ručně nastavitelné upínání pro řezání
pod úhlem. Může řezat zkosení až 45 °
vlevo a okosu do 45 ° doleva, nebo
doprava. Aretace vřetene klíčem a
imbusový klíč pro výměnu kotouče,
prachový sáček a manuál.
Max. rozměry řezu:
90° x 90° - 70 x 310mm.
90° x 45° - 70 x 210mm.
45° x 90° - 40 x 310mm.
45° x 45° - 40 x 210mm.
dodáváno s
náhradním
kotoučem
hmotnost
1 ks
240V
1.90kg
Náhradní kotouč č.104 - velikost 60T
Napětí
Objednací kód
OSA-279
-4780K
OSA-298-5204S
82mm Hoblík na dřevo - 910W
Cena
Kè/ks
4763
911
910
WATT
EP 09
Díky výkonnému 910W motoru je tento hoblík schopen
hoblovat až do hloubky 3mm po 0,1 mm odskocích. Dodává se s
paralelním dorazem, vodící zarážkou, sběračem prachu a sadou
náhradních břitů a karbonových kartáčů.
Otáčky bez zatížení:
1500 ot./min
Maximální hloubka
řezu: 3mm.
Maximální hloubka
drážky: 6mm.
185mm (71/4”)
Laserové navádění pro přesné řezání. Nízká hmotnost a
odolnost díky použité slitině hořčíku na krytu pohonu.
Klidný chod motoru 1350W, 230 - 240V/50hz.
Řez: 90°: 62mm/45°: 43mm.
Dodává se s:
2 karbidovými kotouči
24T a 40T.
Měkká rukojeť.
PWE910
Strana
Objednací kód
OSA-279
-9100K
240
Cena
Kè/ks
1580
Popis
Objednací kód
OSA-298
Náhradní břity -1770A
1350
WATT
dodáváno s
náhradním
kotoučem
Napětí
240V
hmotnost
1 ks
4.20kg
Cena
Kè/ks
2022
Objednací kód
OSA-279
-3650K
Pistole horkovzdušná 2000W
HG2000-2
Ochrana proti přehřátí. Mohou být položeny na pracovní plochu s
hořákem směrem nahoru pro pohodlnou práci. Přívod vzduchu je
chráněn proti vniknutí cizích tělísek. Pistole je vhodná pro pájení,
svařování PVC, tvarování, sušení, smršťování obalů, odstraňování
barev, odstraňování lepících štítků, sušení mokrého dřeva před
použitím tmelů atd. Dodává se s příslušenstvím a plastovým kufrem.
Pracovní teplota: 450°C - 600°C.
Jmenovité napětí: 220V - 240V - 50hz.
Příkon: 2000W.
dodáváno s
náhradním
břitem
Napětí
Cena
Kè/ks
131
Cena
Kè/ks
45
Číslo
modelu
hg2000-2
Obj. kód
OSA-279
-9600K
Cena
Kè/ks
764
VÝROBKY JSOU K DODÁNÍ POUZE U NAŠEHO DISTRIBUTORA
© 2014 Uvedené ceny jsou bez DPH
NÁŘADÍ ELEKTRICKé PRO DOMÁCÍ KUTILY
Aku šroubovák
3,6V
CS36Li
Pro domácí použití v suchém prostředí. Kompaktní provedení umožňuje
práci ve stísněných prostorách, váha je pouhých 350g. Napájení zajišťuje
vysoce kapacitní lithio-ion baterie s indikací kapacity
pomocí tří diod. Rukojeť je zhotovena z dvou různých
materiálů pro pohodlný úchop. Kroutící moment
nastavitelný v sedmi stupních. Funkce vpřed/vzad/
aretace vřetene a integrované pracovní světlo. Ideální
pro sestavování nábytku a podobné domácí práce.
SKUPINA
271
3.6V
Li-ION
KA
NOVIN
Indikátor nabití baterie
Napětí
3.6V
Hmotnost
1 ks
350g
Objednací kód
OSA-279
-7100K
Cena
Kè/ks
1727
Vrtačka s příklepem 13mm
1050
WATT
1050W
Číslo
modelu
IDH013
Hmotnost
1 ks
3.40kg
Obj. kód
OSA-279
-9660K
Cena
Kè/ks
2090
Funkce vrtání nebo
příklep
Sada výkonných bitů
(162 kusů)
Heavy-Duty 2rychlostní převodovka
150mm/6” Bruska stolní - 250W
Tyto sady výkonných multifunkčních bitů Senator obsahují zcela jistě
kompletní řadu běžně nejpoužívanějších šroubováků, klíčů, Torxů,
vrtáků a adaptérů, které jsou použitelné v ručních a elektrických
nářadích. Jsou dodávány v plastové přepravní krabičce, kde má každý
kus své místo, čímž je zaručeno, že vždy snadno najdete potřebný bit.
Obsah soupravy:
32x 25mm (1”) Sada bitů: ploché, křížové, čtyřhran, pozidriv a torx.
24x 5mm (2”) Sada bitů: ploché, Phillips a torx. 18x nástrčkové bity.
5x 300mm (12”) extra dlouhé vrtáky do zdiva.
11x vrtáky do zdiva standardní délky.
KA
1x adaptér na bity.
NOVIN
9x ploché bity do dřeva.
17x vrtáky do dřeva.
5x vykružovače.
1x pravítko.
1x důlčík.
1x ráčnová rukojeť.
4x hloubkový doraz pro vrtáky.
1x záhlubník
1x tužka.
Rozměry s obalem (š x h x v):
455 x 178 x 297mm.
250
WATT
BG03-150-1
Tato elektrická stolní bruska je vybavena 250W motorem s
hladkým chodem, nastavitelnou pracovní podpěrou, odchylovačem
třísek a očním štítem. Pracuje s kotouči o rozměrech 150 x 20 x
12.7mm a je dodávána s kotouči 36G na levé straně a 60G na
pravé.
PRO DOMÁCÍ KUTILY
Bez záruky pro
průmyslové aplikace
Počet
kusů
162
Hmotnost
sady
3.4kg
Objednací kód
SEN-595
-3180K
Cena
Kè/ks
1366
162
KUSů
Napětí
250W
Hmotnost
1 ks
7.5kg
VÝROBKY JSOU K DODÁNÍ POUZE U NAŠEHO DISTRIBUTORA
© 2014 Uvedené ceny jsou bez DPH
Cena
Kè/ks
1836
Objednací kód
OSA-279
-8000K
Strana
241
BRUSIVO, ELEKTRICKé A PNEUMATICKé NÁøADÍ
IDH013
Vrtačka pro kutily a hobby použití. Regulovatelná rychlost a
chod vpřed a vzad. 2 rychlostní převodovky. Přepínače
běžného vrtání a příklepu. Otočná přední rukojeť s
integrovaným kovovým dorazem hloubky vrtání.
Příkon: 1050W (230 - 240V).
Otáčky naprázdno: 0 - 1100/0-3000 ot/min.
Kapacita sklíčidla: 13mm.
Celková velikost (v x š x h):
360 x 260 x 100mm.
Max. vrtaní otvorů: dřevo 30 mm,
ocel 13mm, beton 16mm.
279
NÁŘADÍ ElEKTRIcKé PRŮmYSlOVé
Vrtačka kombinovaná
2-rychlostní 18V
DDH180
Lehký a vyvážený nástroj s pohodlnou měkkou rukojetí, tato vrtačka
má zabudované LED osvětlení, 13mm sklíčidlo, kroužek pro výběr
režimu vrtání s 20ti stupni nastavení momentu. Regulovatelná
rychlost s elektrickou brzdou a otočný spínač poskytuje maximální
možnost nastavení.
Volnoběžné otáčky/min: 0 - 400/0 - 1400.
Maximální kroutící moment: 35Nm.
Počet úderů za minutu: 21000/min.
Baterie kapacity: 2x 1.5Ah, 18V DC.
Vrtací výkon: 13mm měkké oceli,
měkké dřevo 28mm, beton 13mm
18V
Li-Ion
35
Nm

F
OR
MA
DE
IN
Y
SKUPINA
DUSTR
Náhradní akumulátor a nabíječka
Model
DDH180
Hmotnost
1 ks
4.05kg
Objednací kód
KBE-279
-0090K
Cena
Kè/ks
6378
Díl
18V Li-Ion
18V nabíječka
Objednací kód
KBE-280
-5790K
-5840M
Cena
Kè/ks
2223
1105
1/4”
6-HRAN
AID14.4
Hmotnost
1 ks
1.60kg
NiMH
130

DE
F
Y
MA
Nm
DUSTR
Náhradní akumulátor a nabíječka
PRO ZÁSTRČNÉ BITY
Model
14.4V
OR
AID 14.4 Jedná se o kvalitní, lehký a dobře vyvážený nástroj průmyslové kvality.
Vlastnosti: Měkká rukojeť pro snadné držení. Rychlovýměnný držák šroubovacího nástavce s
6-hranem 1/4”. Regulace otáček tlačítkem. Vysoká frekvence rázů. Přepínání vpřed/zpět.
Zabudovaný indikátor stavu nabití akumulátoru. Robustní motor
a převodovka. Jednohodinová rychlonabíječka a dva
akumulátory 14.4V.
Volnoběžné otáčky/min: 0 - 2300 ot./min
Velikosti šroubů: mechanické šrouby M4 - M8, standardní
šrouby M5 - M12, vysokopevnostní šrouby M5 - M10.
Max. krouticí moment:
1300 kg.cm
Počet rázů/min: 0 - 3000.
Hmotnost: 1.6kg
IN
Objednací kód
KBE-279
-0600K
Cena
Kè/ks
5285
Díl
14.4V, 1.3Ah NiMH
230V nabíječka
Objednací kód
KBE-280
-2024W
-5903A
Cena
Kè/ks
1585
772
Utahovák rázový 14.4 V
1/2”
ČTYŘHRAN
AIW14.4V
Hmotnost
1 ks
1.75kg
NiMH
130

DE
F
Y
MA
Nm
DUSTR
Náhradní akumulátor a nabíječka
PRO NÁSTRČNÉ HLAVICE
Model
14.4V
OR
AIW 14.4V
Jedná se o kvalitní,lehký a dobře vyvážený nástroj průmyslové kvality.
Vlastnosti: Měkká rukojeť, čtyřhranný nástavec 1/2”, otáčení vpřed/zpět. Robustní motor a
převodovka. Regulace otáček tlačítkem, vysoká frekvence rázů.
Zabudovaný indikátor stavu nabití akumulátoru. Jednohodinová
rychlonabíječka a dva akumulátory 14.4V.
Volnoběžné otáčky/min: 0 - 2300.
Max. krouticí moment: 1300kg.cm
Počet rázů/min: 0 - 3000.
Hmotnost: 1.75kg.
Akumulátor: KBE -298 -2024W
Nabíječka: KBE -298 -2503A
IN
Objednací kód
KBE-279
-0660K
Cena
Kè/ks
5285
Díl
14.4V, 1.3Ah NiMH
230V nabíječka
Objednací kód
KBE-280
-2024W
-5903A
Cena
Kè/ks
1585
772
Aku Utahovák rázový 1/4“
7.2V
Li-Ion
Kompaktní a lehký design vám umožní dostat se do těsných prostor.
Běží s vysoko kapacitní baterií lithium-lion. Gumová rukojeť.
Rychloupínací sklíčidlo s 1/4” šestihranem. Běžný i zpětný chod. LED pracovní světlo.
Dodáváno s:
Přepravním kufříkem a nabíječkou.
4x bit šroubovací.
1x adaptér 1/4” šestihran na 3/8” čtyřhran.
5 x dříkový vrták.
F
Y
IN

DE
OR
MA
BRUSIVO, ElEKTRIcKé A PNEUmATIcKé NÁøADÍ
Šroubovák rázový 14.4 V
DUSTR
Model
AIL7.2LI
Strana
Hmotnost
1 ks
0.80kg
242
Objednací kód
KBE-279
-4020K
Cena
Kè/ks
2420
VÝROBKY JSOU K DODÁNÍ POUZE U NAŠEHO DISTRIBUTORA
© 2014 Uvedené ceny jsou bez DPH
Bruska víceúčelová
+ sada příslušenství
NÁŘADÍ ElEKTRIcKé PRO DOmÁcÍ KUTIlY
MPTK130EK
Víceúčelové použití zejména pro domácí kutily a
řemeslníky, jako alternativa k větším elektrickým
nástrojům. Dodávané příslušenství: 118 dílná sada
příslušenství: kleštiny, frézy, vrtáky, brusné nástroje,
objehlovače, kotouče a kotouče s trny.
Číslo
modelu
MPT130EK
Volnoběžné
otáčky/min
8,000 - 30,000
Objednací kód
Příkon Hmotnost
KBE-279
1 ks
130W
640g
-2200K
Příslušenství
VINKA
Průměr x
délka
3.2 x 50mm
Objednací kód
KBE-280
-3230K
Cena
Kè/ks
30
Frézky s diamantovým
povlakem
Pro 3-čelisťové kleštiny
3.2mm (1/8”).
Tvar a
průměr (mm)
Válcový 10.0
Kulový 2.4
Objednací kód
KBE-280
-3232K
-3234K
Fibrové kotouče
Dodáváme v baleních
po 20 kusech.
Průměr (mm)
32
24
32
Objednací kód
KBE-280
Zesílené
-3237K
Standardní
-3238K
-3239K
Cena
Kè/ks
77
62
Cena
Kè/bal.
175
145
175
Průměr Objednací kód Cena
x délka
KBE-280 Kè/ks
Hrncový ocelový 20 x 10
-3326K
30
Hrncový mosazný 20 x 10
-3329K
39
Kotouč ocelový 19 x 1.2 -3332K
52
Štětcový
19 x 1.2 -3335K
30
Štětcový plochý 3.2 x 9
-3338K
30
Typ
Vřeteno
Číslo
produktu
M2
Průměr
Objednací kód
stopky (mm) KBE-280
3.2
-3370K
Cena
Kè/ks
30
Náhradní 3-čelisťové kleštiny
Pro minibrusky Kobe a Osaki.
Pro velikosti
stopky (mm)
1.6
2.4
3.2
Objednací kód
KBE-280
-3361K
-3362K
-3364K
Cena
Kè/ks
49
30
30
Klíč na kleštiny
Pro minibrusky Kobe a Osaki.
Velikost
10mm
Tvar č.
B52
W193
Objednací kód
KBE-280
-3366K
Cena
Kè/ks
113
KBE-280
-3253K
-3256K
Kotouče leštící
Napuštěné karbidem křemíku.
Používejte se stopkou. Viz níže.
Cena
Kè/ks
30
30
Oxid hlinitý - růžový
Na tvrdší kovy a kde je
vyžadována zvýšená
přesnost (nízká úroveň
úbytku materiálu).
Tvar č.
B44
B54
B83
B1222
W164
W173
W193
Objednací kód
Průměr
x délka
KBE-280
6.5 x 10.5
-3262K
6.35 x 13.5
-3265K
10 x 6.5
-3268K
9.8 x 9.8
-3271K
6.35 x 14
-3274K
10 x 3.2
-3277K
16 x 10
-3280K
Průměr
x délka
8 x 15
12 x 12
Cena
Kè/ks
30
30
30
30
30
32
30
Objednací kód
KBE-280
-3283K
-3286K
Cena
Kè/ks
30
35
Karbid křemíku - zelený
Pro broušení tvrdších materiálů a
kde je vyžadována zvýšená přesnost
(nízká úroveň úbytku materiálu).
Tvar č.
W164
W173
W181
Průměr
x délka
6 x 12
10.5 x 3
13 x 1.5
Objednací kód
KBE-280
-3292K
-3301K
-3289K
Cena
Kè/ks
30
32
35
Brusné kotouče
Silikon karbid: na kámen,
keramiku a neželezné kovy.
Růžová, oxid hliníku: vysoká tvrdost, na kovy.
Bílá, oxid hliníku: pro použití na kovy.
Průměr
(mm)
Objednací kód
Typ
KBE-280
Silikon karbid
-3244K
20 Růžová, oxid hliníku -3247K
Bílá, oxid hliníku
-3250K
Objednací kód
KBE-280
-3310K
Kužel
Kotouč
Kotouč
KBE-280
-3311K
Průměr
x délka
10 x 20
12.5 x 6
25 x 6.5
Cena
Kè/ks
30
30
30
Objednací kód
KBE-280
-3321K
-3322K
-3323K
Stopka
Pro leštící
a plstěné kotoučky, viz výše.
Cena
Kè/ks
30
Číslo
Průměr
Objednací kód
produktu stopky (mm) KBE-280
M1
3.2
-3371K
Kotouče na mokré a suché leštění
Vhodné na barvy, laky a výplně.
Zrno 800 pro dosažení jemného
povrchu.
Dodáváme v baleních 20 kusů.
Průměr
(mm)
20
Objednací kód
KBE-280
-3341K
Cena
Kè/bal.
116
Minipásy smirkové
Oxid hlinitý. Broušení a
tvarování skel a laminátů a
odstraňování rzi. Rychlovýměnné,
pro použití s unašeči, viz níže.
Dodáváme v baleních 10 kusů.
Průměr
x délka
Velikost
zrna
P60
10 x 12.5 P120
P60
12.5 x 12.5 P120
Unašeče
Cena
Kè/ks
58
Průměr
x délka
10 x 12.5
12.5 x 12.5
VÝROBKY JSOU K DODÁNÍ POUZE U NAŠEHO DISTRIBUTORA
© 2014 Uvedené ceny jsou bez DPH
Cena
Kè/ks
35
Objednací kód
Kotoučky plstěné
Při použití s brusnými
pastami dosahují velmi
hladkých povrchů.
Používejte se stopkou.
Viz níže.
Cena
Kè/ks
30
30
30
Brusný kámen
Zelený karbid křemíku: pro použití
na kovové materiály a slitiny
Velikost
(mm)
10 x 10 x 20
Průměr x
šířka (mm)
22 x 3
Tvar
Karbid křemíku - šedý
Na kámen, sklo, keramiku a
neželezné kovy.
Tvar č.
KBE-280
-4800K
-4810K
Ohebná hnací hřídel
Držák nástroje
Objednací kód
Cena
Kè/ks
316
197
Objednací kód
Popis
Tělíska korundová
Stopka 3mm. Tvar ‘W’ označuje
kotouče (broušení plochých
povrchů). Tvar ‘B’ označuje kuželovou
špičku. (obrysové broušení).
B53
B121
Drátěné kartáče
Pro odstraňování
barev, rzi a otřepů.
Dodávané příslušenství:
Ohebná hnací hřídel: Ohebná
pryžová hnací hřídel lze použít všude
tam, kde je zapotřebí maximální
flexibilita a přístup do stísněných prostorů.
Upínač ke stolu a držák nástroje, který fixuje
polohu víceúčelového nástroje při použití
ohebného hřídele.
Sada 118 ks příslušenství obsahuje: různé
kleštiny, frézy, vrtáky, brusné nástroje,
odjehlovače, kotouče a kotouče s trny.
Upínač ke stolu a držák nástroje: Fixuje polohu
víceúčelového nástroje na pracovním stole při
použití ohebné hnací hřídele.
Cena
Kè/ks
2042
Průměr
x délka
10 x 18
16 x 10
279
Rozměr
stopky
3
3
Objednací kód
KBE-280
-3345K
-3347K
-3349K
-3351K
Objednací kód
KBE-280
-3359K
-3360K
Strana
Cena
Kè/bal.
54
54
54
54
Cena
Kè/ks
35
42
243
BRUSIVO, ElEKTRIcKé A PNEUmATIcKé NÁøADÍ
NO
Vhodné pro použití s
minibruskami Kobe, Dremel a Osaki.
HSS Vrtáky
Broušená drážka, pro vrtání do většiny
materiálů. Pro 3-čelisťové kleštiny 3.2mm (1/8”).
SKUPINA
NÁŘADÍ ElEKTRIcKé PRůmYSlOVé /čERPADlA
Bruska úhlová
700 Kladivo vrtací SDS 22 mm
WATT
EDH620
100mm - 240V
Kryt převodovky z hliníkové slitiny. Nízký profil těla pro snadné
100mm
použití a přístup. Nastavitelná boční rukojeť.
Kryt disku lze otočit o 60°. Aretace vřetene.
Disk není součástí dodávky.
Příkon: 700W.
Jmenovité napětí: 240V.
Frekvence: 50Hz.
KA
Volnoběžné otáčky/min:
NOVIN
11500.
Velikost kotouče:
100 mm (není
součástí dodávky).
Závit vřetena: M10
Číslo
modelu
KAG 100
Cena
Kè/ks
2055
Objednací kód
Napětí
KBE-279
-1420D
240V
Vrtací kladivo SDS 22 mm s energií úderu 2.2 joulu. Regulace
a reverzace otáček. Dva režimy: běžné vrtání a příklepové vrtání. 620
Bezpečnostní spojka. Dodáváme s pomocnou boční rukojetí a WATT
kufříkem.
Příkon: 620W.
Volné otáčky: 0 - 1050 ot./min.
Frekvence úderů při max. výkonu:
0 - 4400 ot./min
Max. Æ vrtáků:
beton: 3.4 - 22mm,
ocel: 13mm,
dřevo: 32mm.
Hmotnost 2.5kg.
Trojúhelníková škrabka na barvy
Cena
Kè/ks
216
216
216
216
Trojúhelníková škrabka
Objednací kód
KBE-280
-3420K
MA
Model
Napětí
Hmotnost
1 ks
ESP110
110V
240V
1.10kg
Číslo
modelu
753052
753054
753056
Cena
Kè/ks
216
Vhodné pro odvodňování sklepů, vyčerpávání nádrží a běžné
odčerpávání vody. Zvládne pevné částice do velikosti 5mm.
Snadno vyměnitelné filtry a pohodlný přístup
k čištění oběžného kola. Vybaveno
automatickým plovákovým vypínačem.
Silná dvojitá izolace pláště. K adaptéru
lze připojit výstupní hadice o průměru
13, 19, 25 nebo 32mm.
Maximální průtok: 7500l/h.
Motor: 400W (230V-50Hz).
Max. dopravní výška/hloubka ponoru: 5m.
Ochrana proti přetížení.
Strana
Obj. kód
OSA-279
-0560K
244
Cena
Kè/ks
1366
110V
240V
KBE-279
-0500K
-0520K
ESP110
Měkká dvoukompozitní rukojeť z dvojího materiálu pro
pohodlnou práci. Nízká úroveň vibrací a vysoká rychlost
odsávání prachu. Vybavena upínací perforovanou deskou s
otvory pro odsávání prachu v brusných papírech.
Frekvence krouživých
pohybů: 14000 1/min.
Příkon: 200W.
Rozměry základní
desky: 110 x 100mm.
Průměr krouživé
dráhy: 1.5mm.
Celková délka:
137mm.
DE F
Příslušenství:
Brusný papír.
Sběrný vak na prach.
R
D
Zrno
60
100
150
110 x
100mm
1/4
UST
Cena
Kè/ks
2378
2378
KBE-279
-2000K
-2020K
Obj. kód
WATT

Objednací kód
KBE-280
-3200K
-3210K
-3220K
200
Cena/10
Kè/ks
302
302
302
Čerpadlo
ponorné
Čerpadlo
ponorné
Číslo
modelu
WPS 400
EDH620
Cena
Kè/ks
3974
3974
Objednací kód
Brusná plátna
Na ploché a rovnoměrné povrchy.
Popis
Napětí
MA
BRUSIVO, ElEKTRIcKé A PNEUmATIcKé NÁøADÍ
Objednací kód
Typ
trysky
KBE-280
Redukce
-3400K
Reflexní
-3410K
Na plochy
-3430K
Na okna
-3440K
Cena
Kè/ks
1148
Číslo
modelu
IN
240V
KBE-279
-2140K
DUSTR
OR
Náhradní trysky pro HAG200-D:
Objednací kód

F
Bruska s brusným papírem 1/4 archu
Příkon: 2,000W.
Napětí: 230V ~ 50Hz.
Nastavení:
Etapa I 350l/min 60°C,
Etapa II 350l/min 60°C - 600°C,
Etapa III 550l/min 60°C - 600°C
s 2 m kabelem.
Aplikace: Používá se pro širokou škálu použití
jako je pájení, svařování PVC, tvarování, sušení,
smršťování obalů, odstraňování barev atd.
Příslušenství: Obsahuje 4 odnímatelné trysky,
škrabku na barvu. Dodáváme v
kvalitním plastovém kufru.
Napětí
IN
HAG200-D
Nastavitelná teplota mezi 60 - 600° C. Třístupňový přepínač vzduchu
a digitální LCD dispej pro nastavení teploty. Tryska z nerezové oceli a
odnímatelná, tepelné ochranné pouzdro umožňuje práci ve špatně
přístupných místech. Ochrana proti přehřátí. Pistoli je možno postavit
na zadní stranu s tryskou otočenou směrem nahoru pro pohodlnou
práci. Přívod vzduchu s mřížkou proti vniknutím cizích těles.
DE
OR
Opalovací pistole s LCD displejem
Y
279
Y
SKUPINA
400
WATT
230V
WPS 750
Vhodné pro odvodňování sklepů, vyčerpávání nádrží a běžné
odčerpávání vody. Schopné nepřetržitého a spolehlivého
provozu, se silnou dvojitou izolací zabraňující
kovovým částem být v kontaktu s vodou.
Ochrana proti přetížení, snadno vyměnitelné
filtry a pohodlný přístup k čištění oběžného
kola. Vybaveno automatickým plovákovým
vypínačem a adaptér na hadice
(25mm, 32mm, 38mm), zvládne pevné
částice do velikosti 5mm.
Průtok: 230l
Motor: 750W
Číslo
modelu
WPS 750
Obj. kód
KBE-279
-4470K
Cena
Kè/ks
1754
VÝROBKY JSOU K DODÁNÍ POUZE U NAŠEHO DISTRIBUTORA
© 2014 Uvedené ceny jsou bez DPH
750
WATT
240V
NÁŘADÍ ElEKTRIcKé PROfESIONÁlNÍ
Brusky
stolní
SKUPINA
271
Průmyslová kvalita, pro profesionálního uživatele. Nastavitelná podpěra nástroje a odchylovač jisker. Bezúdržbový motor.
Ochranný obličejový štít. Klidný a bezproblémový provoz. Schválena pro CE.
200mm
Napětí: 240V.
Otáčky/min: 2,800.
Max. tloušťka brusného kotouče: 25mm.
Průměr vřetena: 15mm.
150mm
Napětí: 240V.
Otáčky/min: 2,800.
Max. tloušťka brusného kotouče: 25mm.
Průměr vřetena: 15mm.
Průměr brusného
kotouče
240V, 385W, 50Hz
150mm/6”
Hmotnost
1 ks
11.0kg
Objednací kód
KBE-261
-1060K
Cena
Kè/ks
3563
Průměr brusného
kotouče
240V, 385W, 50Hz
200mm/8”
Motor
Hmotnost
1 ks
21.2kg
Objednací kód
KBE-261
-1080K
Cena
Kè/ks
4350
Kombinovaná bruska 370W
Stojany pro stolní brusky
Dost lehká pro částečnou manipulaci, ale přesto ideální pro
dílnu díky své robustní konstrukci. Vybavena sklopným
stolkem vhodným pro šikmé a finální broušení pomocí disku.
370
WATT
Stolek je schopen se naklonit až 45 stupňů, čímž umožňuje
úhlové broušení, a při použití v kombinaci s pokosníkem je
ideální pro broušení více úhlů. Brusný pás je vhodný pro broušení
plošných povrchů. Lze přímo připojit k odsávačce prachu
(doporučujeme) - 61mm výstupní otvor
na konci brusky.
Brusný kotouč: 150mm PSA (Stikit).
Brusný pás: 100 x 914mm (4” x 36”).
Hmotnost: 17kg.
Čtyři body pro bezpečné upevnění stolních brusek na stěnu i zem.
Vyrobeno z kvalitní oceli, svařovaná konstrukce, lakovaný povrch.
Lze připevnit brusky různých velikostí.
KA
NOVIN
Popis
SBD370
Čistá
hmotnost
17kg
Objednací kód
KBE-271
-4140K
Cena
Kè/ks
5005
Popis
Stojan na podlahu
Stojan na zeď
KBE-261
-1220K
-1250K
VÝROBKY JSOU K DODÁNÍ POUZE U NAŠEHO DISTRIBUTORA
© 2014 Uvedené ceny jsou bez DPH
Cena
Kè/ks
3279
1967
Objednací kód
Strana
245
BRUSIVO, ElEKTRIcKé A PNEUmATIcKé NÁøADÍ
Balení
obsahuje 2
brusné kotouče
YORK A36 &
A60
Balení
obsahuje 2
brusné kotouče
YORK A36 &
A60
Motor
KA
NOVIN
SKUPINA
280
PŘÍSlUŠENSTVÍ K ElEKTRIcKémU NÁŘADÍ
Rouna lešticí
Unašeče brusných kotoučů na
suchý zip
BRUSIVO, ElEKTRIcKé A PNEUmATIcKé NÁøADÍ
Vhodné pro brusné
kotouče se suchým zipem.
Rozměry Velikost Uspořádání Objednací kód
kotouče
závitu
otvorů
KEN-280
115mm M14 x 2.0 bez otvorů
-3110K
x 2.0 bez otvorů
-3230K
125mm M14
5/8” UNC
bez otvorů
-3210K
M14 x 2.0 bez otvorů
-3330K
5/ ” UNC
bez otvorů
-3310K
150mm 5/ ” 8UNF
Male bez otvorů
-3370K
16
5/16” UNF Male 6 otvorů
-3390K
Unašeče brusných kotoučů
Cena
Kè/ks
386
449
393
534
534
537
623
Pro všechny přenosné i pneumatické
kotoučové brusky. Doporučeny k použití s
brusnými kotouči. Vždy je třeba zajistit, aby
provozní otáčky brusného nástroje nepřekročily
jmenovité otáčky použitého brusného kotouče.
Kotouče z lešticího rouna z pravé 100%
ovčí vlny. Vhodné pro leštění kovů,
sklolaminátů, dřeva a lakovaných povrchů.
Nejlepší výsledky se dosáhnou s otáčkami
nástroje 1500 až 2000 1/min.
Nepoužívejte k leštění za mokra.
Merinová rouna z ovčí kůže
Jedinečná dvojitá kůže poskytuje těmto
rounům nejdelší životnost.
Pro profesionální použití. 32mm vrstva.
Průměr
(mm)
150
180
225
Hmotnost
1 ks
55g
60g
60g
Objednací kód
KEN-280
-5020K
-3900K
-3905K
Cena
Kè/ks
311
356
427
Rouna z jehněčí vlny
Rouno z vyztužené přírodní
vlny. Ideální pro použití
na povrchy všech barev.
20mm vrstva.
Průměr
(mm)
178
Hmotnost
1 ks
50g
Objednací kód
KEN-280
-3910K
100mm
115mm
125mm
178mm
Velikost
Objednací kód
závitu
KEN-280
M10 x 1.25
-2010K
M10 x 1.5
-2030K
3/8” UNF
-2050K
M10 x 1.5
-2110K
M14 x 2.0
-2130K
5/8” UNC
-2210K
M14 x 2.0
-2230K
5/8” UNC
-2310K
M14 x 2.0
-2330K
5/8” UNC
-2350K
Rychlovýměnný
M14 x 2.0
-2370K
Rychlovýměnný
Cena
Kè/ks
179
198
198
208
208
264
264
395
395
628
413
Unašeče samolepících
brusných kotoučů
Vhodné pro samolepící brusné kotouče.
Technologie Hook’n’Loop
K připevnění nejsou zapotřebí žádné klíče. Lze
využít 100 % plochy kotouče. Tím se zrychlí
rychlost odběru materiálu. Lze je opakovaně
sejmout a znovu nasadit. Karbid křemíku jako
brusný materiál je zejména vhodný pro
přípravu automobilových
karoserií pro nástřik
a k redukci leštění
povrchů s
dvousložkovými
laky. Lze je
používat pro
mokré i
suché
broušení.
Průměr
Počet ks Objednací kód Cena
kotouče Zrnitost v balení KBE-280 Kè/bal.
320
-0203A
156
50mm (2”) 400
25
-0204A
156
600
-0205A
156
320
-0206A
391
75mm (3”) 400
25
-0207A
391
600
-0208A
391
Unašeče brusných kotoučů
na suchý zip
Strana
246
Cena
Kè/ks
356
529
Průměr
unašeče
50mm
75mm
Velikost
závitu
M6
Objednací kód
KBE-280
-0201A
-0202A
Průměr
rouna (mm)
125*
150*
180
200/225
200/225
Velikost
závitu
M14 x 2
5/8” UNC
M14 x 2
M14 x 2
5/8” UNC
M14 x 2
5/8” UNC
Objednací kód
KEN-280
-3230K
-3210K
-4030K
-2420K
-4020K
-4010K
-4000K
Cena
Kè/ks
449
393
563
541
509
552
552
Hmoty leštící pěnové
Řada profesionálních lešticích pěnových
hmot pro použití v elektrickém nářadí všech
výrobců. Nabízí úplné řešení pro konečnou
úpravu povrchu. Všechny talíře jsou o
průměru 150mm a tloušťce 50mm.
Hmota lešticí pěnová-bílá
Přináší vynikající výsledky
se všemi značkami hmot
a lešticích prostředků.
Průměr
(mm)
150
Cena
Kè/ks
297
304
Velikost
závitu
M14 x 2
5/8” UNC
Objednací kód
KEN-280
-5260K
-5280K
150
Velikost
závitu
M14 x 2
5/8” UNC
Objednací kód
KEN-280
-5300K
-5320K
Cena
Kè/ks
219
215
Hmota dokončovací lešticí
pěnová-červená
Ultra měkká síťovaná pěnová
hmota pro konečné leštění
nebo dokončovací
leštění.
Průměr
(mm)
150
Velikost
závitu
M14 x 2
5/8” UNC
Objednací kód
KEN-280
-5380K
-5400K
VÝROBKY JSOU K DODÁNÍ POUZE U NAŠEHO DISTRIBUTORA
© 2014 Uvedené ceny jsou bez DPH
Cena
Kè/ks
342
292
Hmota lešticí pěnová-modrá
Měkčí pěnová hmota pro
leštění buničiny a akrylátů.
Průměr
(mm)
Pro brusné kotouče Kobe se suchým zipem.
Vyznačují se rychlou výměnou brusného
kotouče.
Rozměry Velikost Uspořádání Objednací kód
kotouče závitu
děr
KEN-280
5/
bez otvorů
-3870K
150 5/16”” UNF
6 děr
-3920K
16 UNF
Vysoce kvalitní pěnová podložka
s pevným unašecím talířem.
Pro užití s 125mm a 150mm
leštícími rouny.
Cena
Kè/ks
197
Kotouče brusné na suchý zip
Pro kotouč
průměru
Pěnové unašecí kotouče
pro leštící rouna
Cena
Kè/ks
292
311
BUBNY KABElOVé, ZÁSTRČKY A ZÁSUVKY
Zástrčky 3-kolíkové pro vnitřní použití
Koncovky zásuvkové s
2m Tříkolíkové zástrčky s jmenovitým proudem 13A.
ochranou proti přepětí
Max. proud 13A. S filtrem napěťových špiček a přepětí z napájecí
sítě k ochraně choulostivých elektrických a elektronických přístrojů.
Dodáváme s 2m kabelem a zástrčkou.
Vyhovují BS 1363 Part 1: 1995.
Počet
zásuvek
4
Hmotnost
1 ks
570g
Cena
Kè/ks
389
Objednací kód
KEN-280
-1300K
Koncovka zásuvková ultratenká s jističem
2m
13A, kabel 2m.
Ultratenké těleso s ochranným jističem a doutnavkovou
indikací síťového napětí.
Délka
kabelu
2m
Cena
Kè/ks
715
Objednací kód
KEN-280
-1350K
Koncovka zásuvková ultratenká
2m
4 zásuvky. 240V. Kabel 2m.
Do jedné zásuvky lze připojit spotřebič s max. proudem 13A.
Vyhovují BS 1363 Part 1: 1995
Pružný černý nylon, bílý plast (typ pro kancelář/
domácnost) nebo odolný
pogumovaný typ.
Vyhovuje BS 1363 :
Part 1 : 1995.
Typ
Plast (černá)
Nylon (černá)
Plast (bílá)
Hmotnost
1 ks
40g
60g
60g
Délka
kabelu
2m
Objednací kód
KEN-280
-1200K
Cena
Kè/ks
357
Koncovka zásuvková
KEN-280
-1130K
-1140K
-1150K
RCD zásuvky a zástrčky
Poskytují mobilní ochranu proti úrazu elektrickým
proudem, 240V. Vybavovací proud 30mA, reakční
doba 30ms.
RCD adaptér
Tento RCD adaptér se zapojuje mezi zástrčku
spotřebiče a síťovou zásuvku.
RCD zástrčka
Tato RCD zástrčka se připojí ke spotřebiči
místo standardní 3-kolíkovou zástrčky 13A
(viz dodávané schéma zapojení).
RCD průchodka
Instaluje se přímo do přívodního kabelu mezi
spotřebičem a standardní 3-kolíkovou zástrčkou
13A (viz dodávané schéma zapojení).
RCD
Zástrčka
RCD průchodka
Cena
Kè/ks
578
855
1247
Zástrčky 3-kolíkové rozvodné
Umožňují současně připojit dva nebo tři spotřebiče
k jedné zásuvce.
KA
NOVIN
S kabelem 3m
S kabelem 5m
Hmotnost
1 ks
640g
840g
Objednací kód
KEN-280
-1260K
-1270K
Cena
Kè/ks
279
259
Koncovka zásuvková s individuálními vypínači
13A, kabel 2m. Každá zásuvka má samostatný vypínač
s vestavěnou kontrolkou.
Počet
zásuvek
4
Délka
kabelu
2m
Objednací kód
KEN-280
-1230K
RCD
Adaptér
3 a 5m
Dodáváno s kabelem. Kontrolka napájení. 13A.
Tvarované zadní montážní otvory.
Vyhovují BS 1363, BS 6500 a BS 1363A.
Typ
Cena
Kè/ks
51
105
42
Objednací kód
Typ
Hmotnost Objednací kód
produktu
KEN-281
1 ks
Adaptér
190g
-3010K
Zástrčka
140g
-3020K
RCD průchodka 200g
-3000K
Počet
zásuvek
4
281
2m
Cena
Kè/ks
699
Typ
2 zásuvky
3 zásuvky
Hmotnost
1 ks
82g
115g
Objednací kód
KEN-280
-1160K
-1170K
Redukce na zásuvku UK/EU
Umožňuje použít 3-kolíkovou UK zástrčku v evropské zásuvce.
Neocenitelná pro Angličany cestující po Evropě. Dodáváme v balení
po 2 ks.
Vyhovuje BS5733.
Schválena CE.
Typ
Euro Adaptér
Hmotnost
1 ks
19g
Objednací kód
VÝROBKY JSOU K DODÁNÍ POUZE U NAŠEHO DISTRIBUTORA
© 2014 Uvedené ceny jsou bez DPH
Cena
Kè/ks
63
118
KEN-281
-3040K
Cena
Kè/ks
216
Strana
247
BRUSIVO, ElEKTRIcKé A PNEUmATIcKé NÁøADÍ
Počet
zásuvek
8
SKUPINA
SKUPINA
281
BUBNY KABElOVé, ZÁSTRČKY A ZÁSUVKY
4-kabelová spojka s kabelem a zástrčkami
Bubny kabelové
Standardní ocelová spojka 4-cestná 110V, 16A s 5 metrovým
otevřené
kabelem. Průřez kabelu 1.5mm.
S tepelnou pojistkou a čtyřmi zásuvkami.
Ocelový rám a buben z houževnatého plastu
odolné proti nárazu. Rukojeť pro
pohodlné přenášení. Maximální
zatížení 13A/3120W.
Vyhovuje BS 5733 a
BS EN61242: 2004.
*1.5mm2 jádro kabelu.
Délka
kabelu
40m
Hmotnost
1 ks
8.50kg
KEN-281
-2840K
Buben kabelový
otevřený
BRUSIVO, ElEKTRIcKé A PNEUmATIcKé NÁøADÍ
Cena
Kè/ks
2773
Objednací kód
Průmyslový otevřený kabelový buben se
dvěma zásuvkami 240V. Kovový rám se
zabudovanou rukojetí na nošení. Na bubnu,
jenž je vysoce odolný proti nárazum, je
navíjecí rukojeť.
Jmenovité hodnoty:
3120W/13A odvinutý,
1680W/7A navinutý.
Kabel 25 metrů se
zástrčkou. Vyhovuje
BS 1363 a
BS EN61242:
2004.
Délka
kabelu
3m
Hmotnost
1 ks
3.3kg
Buben kabelový otevřený
Objednací kód
KEN-282
-2600K
Cena
Kè/ks
1104
Zástrčky 3-kolíkové pro použití
na staveništi
Snadné navíjení kabelu na buben.
Vodicí stěny bubnu jsou vysoce
odolné proti nárazům. Kabel 25m.
Vyhovuje BS 1363.
Dimenzovány na proud 16A po dobu 6 hodin.
Barevný kód: 110 V žluté, 240V modré.
Vyhovují BS 4343:1968.
Zástrčky 110V.
110V Zástrčky
240V Zástrčky
110V zásuvka
240V zásuvka
Délka Hmotnost Objednací kód Cena
kabelu
KBE-281 Kè/ks
1 ks
Typ
Otevřený
buben
25m
3.90kg
-1050K
1123
Buben kabelový uzavřený
Kabelový buben se 2 zásuvkami a kabelem
10 m. Plně uzavřená kazeta se
zabudovanými rukojeťmi na přenášení a
navíjení. Vybaven bezpečnostním
odpojovačem. Záruka na dobu životnosti.
Jmenovité hodnoty pro 240V: 2400W/10A
odvinutý, 20W/3A navinutý.
Vyhovuje BS 5733.
Typ
Otevřený
buben
Délka Hmotnost Objednací kód Cena
kabelu
KBE-281 Kè/ks
1 ks
25m
4.40kg
-2500K
1584
Buben kabelový uzavřený
(4-zásuvkový)
240V/13A. Kabelový buben se 4 zásuvkami a
kabelem 5 m. Plně uzavřená kazeta se
zabudovanými rukojeťmi pro přenášení a
navíjení. Vybaven bezpečnostním odpojovačem.
Vyhovuje BS6500/1363A/EN61242.
Napětí
110V
240V
110V
240V
Hmotnost Objednací kód
1 ks
KEN-280
3 kolíková zástrčka
110g
-1110K
110g
-1115K
3 kolíková zásuvka
150g
-1120K
150g
-1125K
Cena
Kè/ks
63
66
73
77
14 metrový prodlužovací kabel
Prodlužovací kabel se zásuvkou pro 240V,
není vhodný pro práci ve vhlkém prostředí.
Vyrobeno dle normy BS 4343 : 1968
KA
NOVIN
Délka
kabelu
10m
Strana
Hmotnost
1 ks
1.9kg
248
Objednací kód
KBE-281
-1010K
Cena
Kè/ks
475
Délka
kabelu
5m
10m
15m
Hmotnost
1 ks
1.2kg
1.7kg
1.3kg
Objednací kód
KBE-281
-0060K
-0070K
-0080K
Cena
Kè/ks
593
774
1007
Napětí
240V
Hmotnost
1 ks
1.85kg
Objednací kód
KEN-282
-2530K
VÝROBKY JSOU K DODÁNÍ POUZE U NAŠEHO DISTRIBUTORA
© 2014 Uvedené ceny jsou bez DPH
Cena
Kè/ks
743
Přenosné
pracovní světlo
Klasifikace
ochrany krytí
(IP)
Klasifikace ochrany krytí (IP) byla vyvinuta
Evropskou komisí pro elektro-technickou
standardizaci (CENLEC), (popsané v
IEC/EN60529), pro specifikaci ochrany, kterou
poskytuje kryt výrobku. Aby vyhověli striktním
požadavkům pro označování CE, osazují dnes
výrobci přístrojů své výrobky díly, které jsou
certifikovány dle standardů EU (Evropské unie) a
mezinárodních standardů.
Přenosné pracovní osvětlení, které
3m
pomocí energeticky úsporných 28W 2D KABEL
fluorescenčních žárovek vytváří světlo
stejné jako halogenové světla, ale s použitím
daleko méně energie.
Odstraňuje běžné
problémy s halogenovými
žárovkami, jako
je vysoká tepelná
vodivost.
Vyhovuje normě
IP44.
Klasifikace IB má běžně dvě (nebo tři) číslice:
- první číslice IP – ochrana proti pevným tělesům
nebo materiálům
- druhé číslice IP – ochrana proti tekutinám
- třetí číslice IP – ochrana proti mechanickému
nárazu (obvykle se neuvádí)
Příklad klasifikace IP
1
2
IP54
3
1 Ochrana proti pevným
tělesům
0 Nechráněno.
1 Chráněno před vniknutím pevných těles až do
velikosti 50mm, např. před dotykem ruky.
2 Chráněno před vniknutím pevných těles do
velikosti 12mm, např. prstů.
3 Chráněno před vniknutím pevných těles do
velikosti 2,5mm (nářadí a dráty).
4 Chráněno před vniknutím pevných těles do
velikosti 1mm (nářadí, dráty a malé dráty).
5 Chráněno před omezeným vniknutím prachu
(neukládá se škodlivé množství).
6 Plně chráněno před prachem.
SKUPINA
282
500W wolfram
halogenová
žárovka dodáváme
s 5m dlouhým
kabelem. Díky wolfram
halogenové trubici
dosahuje velmi jasného
světla.
Celohliníkový stativ sahá
od 0.6m až 1.7m.
Vyhovuje normě IP44
5m
KABEL
MAX VÝŠKA
1.7m
Dvojitá
lampa
Vstupní
napětí
240V
Hmotnost
1 ks
1.52kg
Objednací kód
KEN-282
-4120K
Cena
Kè/ks
1086
Přenosné halogenové světlo 3m
KABEL
Povrchová epoxidová úprava,rám
není sklápěcí, Určeno do průmyslových
provozů. Dodává se s 500W halogenovou
žárovkou.
Maximální
výkon 500W.
Jednoduchá lampa
Vstupní
napětí
240V
110V
240V
Počet
lamp
Jedna
Dvě
Cena
Kè/ks
1466
1366
1720
Objednací kód
KEN-282
-3840K
-3850K
-3860K
Náhradní halogenové trubice
Vhodné pro použití na všechny standardní
PIR svítidla, reflektory atd.
2 Ochrana proti
tekutinám
0 Nechráněno.
1 Chráněno proti svisle padajícím kapkám
vody, např. kondenzace.
2 Chráněno proti přímému postřiku vodou až
do úhlu 15° od svislice.
3 Chráněno proti přímému postřiku vodou až
do úhlu 60° od svislice.
4 Chráněno proti postřiku vodou ze všech stran
- nepatrné proniknutí vody povoleno.
5 Chráněno proti nízkotlakému proudu vody ze
všech stran, nepatrný průnik.
6 Chráněno proti nízkotlakému proudu vody,
např. pro použití na palubách lodí - nepatrné
proniknutí vody povoleno.
7 Chráněno proti vlivu ponoření v rozmezí od
15 cm do 1 metru.
8 Chráněno proti vlivu dlouhodobého ponoření
pod tlakem.
Vstupní Výkon Hmotnost Objednací kód Cena
KEN-282 Kè/ks
napětí
1 ks
240V 500W
2.5kg
-3820K
858
Vstupní
napětí
240V
110V
Výkon
500W
500W
Hmotnost Objednací kód Cena
1 ks
15g
15g
KEN-282
-3100K
-3110K
Kè/ks
57
59
Řetěz světel
Svítidla s klipsem
Upínání svítidla klipsem je vhodné pro
práci ‘hands free’. Velmi pevný kovový
klips s dosedacími plochami z pryže. Kryt
žárovky je vyroben z pevného a odolného
plastu. Přívodní kabel
5m/16’ se zástrčkou.
Schválena CE.
Dodáváno
bez žárovky.
22m 110V. 22 m kabel s 10 světly, které jsou
KABEL
navrženy tak, aby vyhovovaly ES. Lampy jsou
rozmístěny ve vzdálenosti dvou metrů s
maximálním příkonem 60W. Dodává se s
plastovými kryty bez žárovek.
Náhradní kryty k dispozici.
3 Ochrana proti
mechanickému nárazu
(obvykle se neuvádí)
0
1
2
3
4
5
6
Nechráněno.
Chráněno proti nárazu 0.225 joulů (např. závaží o
hmotnosti 150 g padající z výšky 15 cm).
Chráněno proti nárazu 0.375 joulů (např. závaží o
hmotnosti 250 g padající z výšky 15 cm).
Chráněno proti nárazu 0.5 joulů (např. závaží
o hmotnosti 150 g padající z výšky 20 cm).
Chráněno proti nárazu 2.0 joulů (např. závaží
o hmotnosti 500 g padající z výšky 40 cm).
Chráněno proti nárazu 6.0 joulů (např. závaží o
hmotnosti 1.5 kg padající z výšky 40 cm).
Chráněno proti nárazu 20.0 joulů (např. závaží o
hmotnosti 5 kg padající z výšky 40 cm).
rOZŠÍŘENÁ
ŘADA
Vstupní Objímka
napětí
žárovky
110V
šroub
240V bajonet
Max
příkon
60W
60W
Obj. kód
KBE-282
-3200K
-3220K
Cena
Kè/ks
545
545
Náhradní kryt
Vstupní
napětí
110V
Hmotnost
VÝROBKY JSOU K DODÁNÍ POUZE U NAŠEHO DISTRIBUTORA
© 2014 Uvedené ceny jsou bez DPH
1 ks
4.25kg
Objednací kód
KEN-282
-3500K
Strana
Cena
Kè/ks
2202
249
BRUSIVO, ElEKTRIcKé A PNEUmATIcKé NÁøADÍ
5 popisuje úroveň ochrany proti pevným
tělesům
4 popisuje úroveň ochrany proti tekutinám.
OSVĚTlENÍ
Pracovní světla
SKUPINA
287
FRÉZY PROFILOVÉ
Frézy
TCT
čepové
Dvoubřité obrysové frézy Pro všeobecné
použití nářadí pro profilování, drážkování a
čepy a frézování průchozích děr.
Fréza profilová dvoubřitá
Fréza na hluboké dlabání a
zapichování. Stupňovitě
uspořádané břity poskytují
dobrý odvod třísek a zvyšují
kvalitu řezu.
TCT
BRUSIVO, ELEKTRICKÉ A PNEUMATICKÉ NÁØADÍ
Průměr řezu x délka řezu Hmotnost Obj. kód Cena
x celková délka
KEN-287 Kè/ks
1 ks
3/8” Průměr stopky
9.5 x 35 x 76mm
35g
-3160K
346
1/2” Průměr stopky
9.7 x 38 x 55mm
55g
-3180K
364
12.7 x 51 x 108mm
90g
-3240K
432
Horní fréza
Dvoubřitá dlabácí fréza
navržená s velkým průměrem
řezu podbroušeným u stopky.
Vhodné pro osazování závěsů
a otvory s mělkým, plochým
dnem.
Průměr řezu x délka řezu Hmotnost Obj. kód Cena
x celková délka
KEN-287 Kè/ks
1 ks
1/ ” Průměr stopky
4
3.0 x 11 x 51mm
10g
-4080K 485
3.2 x 11 x 51mm
10g
-4100K 328
4.0 x 11 x 51mm
10g
-4120K 350
5.0 x 11 x 51mm
10g
-4160K 679
6.0 x 19 x 51mm
10g
-4200K 274
6.0 x 25 x 57mm
10g
-4220K 274
6.35 x 19 x 51mm
10g
-4260K 274
6.35 x 25 x 57mm
12g
-4280K 274
8.0 x 19 x 51mm
12g
-4360K 289
8.0 x 25 x 57mm
15g
-4380K 298
9.5 x 19 x 51mm
15g
-4420K 289
9.5 x 25 x 57mm
15g
-4440K 298
10.0 x 19 x 51mm
15g
-4480K 308
10.0 x 25 x 57mm
20g
-4500K 328
11.0 x 25 x 57mm
25g
-4540K 343
12.0 x 19 x 51mm
20g
-4560K 308
12.0 x 25 x 57mm
25g
-4580K 308
12.7 x 19 x 51mm
20g
-4600K 308
12.7 x 25 x 57mm
25g
-4620K 328
14.0 x 19 x 51mm
20g
-4660K 342
14.3 x 19 x 51mm
20g
-4680K 343
16.0 x 19 x 51mm
25g
-4720K 375
17.6 x 19 x 51mm
25g
-4780K 416
19.0 x 19 x 51mm
30g
-4820K 400
20.0 x 19 x 51mm
30g
-4840K 400
25.0 x 19 x 51mm
40g
-4920K 461
25.4 x 19 x 51mm
45g
-4940K 461
3/8” Průměr stopky
9.5 x 25 x 63mm
25g
-4980K 343
1/2” Průměr stopky
6.0 x 19 x 63mm
45g
-5020K 343
8.0 x 25 x 70mm
50g
-5080K 386
9.5 x 19 x 63mm
50g
-5100K 386
10.0 x 25 x 70mm
60g
-5160K
396
12.0 x 25 x 67mm
60g
-5220K
396
12.7 x 25 x 67mm
60g
-5240K
396
12.7 x 32 x 73mm
70g
-5260K
343
12.7 x 38 x 80mm
70g
-5280K
534
12.7 x 51 x 108mm
80g
-5320K
471
12.7 x 64 x 114mm
100g
-5340K
550
16.0 x 32 x 73mm
70g
-5460K
558
16.0 x 51 x 96mm
70g
-5500K
558
19.0 x 25 x 67mm
70g
-5560K
589
19.0 x 32 x 73mm
80g
-5580K
589
19.0 x 51 x 96mm
110g
-5620K
589
20.0 x 32 x 73mm
80g
-5640K
589
22.0 x 32 x 73mm
90g
-5680K
607
25.0 x 32 x 73mm
100g
-5720K
575
25.4 x 32 x 73mm
80g
-5740K
575
32.0 x 32 x 73mm
140g
-5800K
728
Strana
250
TCT
Fréza profilová jednobřitá
Jednobřitá fréza pro čelní i stranové
frézování drážek, nebo otvorů a obecné
tvarové frézování. Jediné ostří
poskytuje sílu a velký prostor
pro odvod třísek, pro hladký
rychlý řez.
TCT
Průměr řezu x délka řezu Hmotnost Obj. kód Cena
x celková délka
KEN-287 Kè/ks
1 ks
1/4” Průměr stopky
6.35 x 13 x 51mm
15g
-0020K
185
6.35 x 25 x 57mm
15g
-0040K
192
1/2” Průměr stopky
12.7 x 32 x 73mm
60g
-0080K
213
12.7 x 38 x 80mm
65g
-0100K
228
Frézy
profilové
Vyrobeny z rychlořezné oceli, s
břity z karbidu wolframu.
Pro všechny přenosné profilové
stroje. Vhodné pro řemeslníky
a nenáročné dílenské aplikace.
TCT
Pro tvarové frézování,
drážkování a frézování
průchozích drážek.
Průměr řezu x délka řezu Hmotnost Obj. kód Cena
x celková délka
KEN-287 Kè/ks
1 ks
1/ ” Průměr stopky
4
16.0 x 19 x 51mm
25g
-0720K
271
19.0 x 19 x 51mm
30g
-0740K
306
Fréza obrysová s ložiskem
Dvojbřítá zarovnávací fréza s
vodícím kuličkovým ložiskem.
Je vhodná k začišťování
plastových, nebo laminátových
ploch. Použití v truhlárnách a
zařizování obchodů. Vhodné
pro přímé nebo tvarové
frézování.
TCT
Průměr řezu x délka řezu Hmotnost Obj. kód Cena
x celková délka
KEN-287 Kè/ks
1 ks
1/ ” Průměr stopky
4
9.50 x 13 x 57mm
15g
-1400K
293
9.50 x 25 x 70mm
15g
-1420K
299
6.35 x 13 x 57mm
25g
-1440K
299
12.7 x 25 x 70mm
15g
-1460K
299
1/2” Průměr stopky
12.7 x 32 x 73mm
30g
-1480K
299
12.7 x 38 x 80mm
65g
-1560K
364
12.7 x 51 x 108mm
85g
-1580K
478
Průměr řezu x délka řezu Hmotnost Obj. kód Cena
x celková délka
SEN-287 Kè/ks
1 ks
1/4” Průměr stopky
6 x 20 x 48mm
10g
-7120K 214
14 x 20 x 48mm
20g
-7150K 237
16 x 20 x 48mm
30g
-7170K 250
Fréza obrysová s ložiskem
S vodicím kuličkovým ložiskem.
Pro začišťování plastových a
laminátových ploch. Vhodné
pro přímé nebo
tvarové frézování.
Průměr řezu x délka řezu Hmotnost Obj. kód Cena
x celková délka
SEN-287 Kè/ks
1 ks
1/4” Průměr stopky
9.5 x 12.4 x 56mm
20g
-7010K
246
VÝROBKY JSOU K DODÁNÍ POUZE U NAŠEHO DISTRIBUTORA
© 2014 Uvedené ceny jsou bez DPH
TCT
Frézy
profilové
FRÉZY PROFILOVÉ
TCT
Fréza dvoubřítá válcová
S vodícím kuličkovým
ložiskem. Pro výrobu
osazení jak ukazuje
obrázek, rámy dveří a
oken. Vodící kuličkové
ložisko zajišťuje přesnou
hloubku řezu, čímž odpadá
nutnost použít přípravky a
příslušenství.
Frézy
profilové
Fréza rybinová
K výrobě spojovacích
drážek u zásuvek,
beden apod.
Fréza jednobřitá stranová
S hrotem. Prorazí a vyřízne
otvor v laminátové pracovní
desce.
Cena
Kè/ks
353
555
579
TCT
TCT
Průměr řezu x délka řezu Hmotnost Obj. kód
Cena
x řezný úhel
SEN-287 Kè/ks
1 ks
1/4” Průměr stopky
12.7 x 12.7mm x 14°
10g
-7820K
236
Fréza žlábkovací
Pro fládrování a
dekorování panelů
Úhel sklonu x Počet Hmotnost Obj. kód
délka řezu
břitů
KEN-287
1 ks
1/4” Průměr stopky
25° x 6.5mm
2
25g
-3540K
45° x 11mm
2
40g
-3620K
1/2” Průměr stopky
45° x 11mm
2
70g
-3640K
TCT
TCT
Průměr řezu x délka řezu Hmotnost Obj. kód
Cena
x řezný úhel
SEN-287 Kè/ks
1 ks
1/4” Průměr stopky
12.7 x 40mm x 90°
10g
-7340K
232
Průměr řezu x délka řezu Hmotnost Obj. kód Cena
x celková délka
KEN-287 Kè/ks
1 ks
1/4” Průměr stopky
6.35 x 19 x 63mm
15g
-3000K
293
1/2” Průměr stopky
12.7 x 30 x 90mm
70g
-3040K
364
Fréza žlábkovací
Dvoubřitá fréza na V drážku
Pro dekor panelů a vhodné
pro srážení hran a
zahlubování.
TCT
Průměr řezu x délka řezu Hmotnost Obj. kód
Cena
x řezný úhel
KEN-287 Kè/ks
1 ks
1/4” Průměr stopky
12.7 x 45mm x 60°
10g
-2440K
349
9.5 x 38mm x 90°
10g
-2460K
293
12.7 x 45mm x 90°
10g
-2480K
349
16.0 x 48mm x 90°
10g
-2500K
357
19.0 x 51mm x 90°
15g
-2540K
491
Fréza žlábkovací
Pro výrobu drážek.
Vodící kuličkové ložisko
zajišťuje konstantní
hloubkou drážky.
TCT
Cena
Celková Hmotnost Obj. kód
1 ks
KEN-287 Kè/ks
délka
1/4” Průměr stopky
S ložiskem 55mm
35g
-6640K
270
Popis
Bez ložiska 55mm
1/2”
Bez ložiska 65mm
-6680K
196
Průměr stopky
60g
-6700K
196
30g
Fréza drážkovací
Trojzubá karbidová fréza pro výrobu
drážek v uchycení desek, nebo výrobu
drážek v rámech a dveří.
Šířka
řezu
1.6mm
4.0mm
6.3mm
Hmotnost
1 ks
1/4” Otvor
10g
20g
40g
Obj. kód
KEN-287
6mm
-6400K
-6520K
-6600K
Fréza dvojbřitá zaoblovací
S vodícím kuličkovým
ložiskem. Nástroj pro
zdobení rámů oken a
zasklívací lišty, skříň dveře
a zárubně, sokly, police
atd.
TCT
Cena
Kè/ks
463
546
580
TCT
Průměr řezu x délka řezu Hmotnost Obj. kód Cena
KEN-287 Kè/ks
x rádius
1 ks
1/4” Průměr stopky
38.1 x 12.7 x 68mm
50g
-1260K
799
VÝROBKY JSOU K DODÁNÍ POUZE U NAŠEHO DISTRIBUTORA
© 2014 Uvedené ceny jsou bez DPH
287
Strana
251
BRUSIVO, ELEKTRICKÉ A PNEUMATICKÉ NÁØADÍ
Průměr řezu x délka řezu Hmotnost Obj. kód Cena
x celková délka
KEN-287 Kè/ks
1 ks
1/4” Průměr stopky
32.0 x 9.5 x 55mm
55g
-1160K
499
Fréza s Kuželovým ostřím a
ložiskem
S vodícím kuličkovým
ložiskem. Je vhodná k
začišťování plastových, nebo
laminátových ploch. Použití v
truhlárnách a zařizování
obchodů. Vhodné pro přímé
nebo tvarové frézování.
SKUPINA
SKUPINA
287
FRÉZY PROFILOVÉ
Frézy
tvarové
Fréza tvarová
S vodícím kuličkovým
ložiskem, které také
zajišťuje konstantní
hloubku drážky.
TCT
BRUSIVO, ELEKTRICKÉ A PNEUMATICKÉ NÁØADÍ
Průměr řezu x délka řezu Hmotnost Obj. kód
x rádius
KEN-287
1 ks
1/4” Průměr stopky
25.4 x 14.5 x 4.0mm
40g
-6000K
Fréza tvarová
S vodícím kuličkovým
ložiskem, které také
zajišťuje konstantní
hloubku drážky.
Fréza dvoubřitá zaoblovací
Pro oblé srážení hran na
stolní desky a okenní rámy.
Pro použití s šablonou.
Cena
Kè/ks
751
TCT
Průměr řezu x délka řezu Hmotnost Obj. kód
x rádius
KEN-287
1 ks
1/4” Průměr stopky
19.0 x 14.5 x 6.3mm 10g
-2640K
22.2 x 19.0 x 8.0mm 10g
-2660K
252
743
TCT
Průměr řezu x délka řezu Hmotnost Obj. kód
x rádius
KEN-287
1 ks
1/4” Průměr stopky
28.6 x 13.0 x 4.0mm
40g
-6100K
Strana
Cena
Kè/ks
Cena
Kè/ks
540
570
Fréza dvoubřitá zaoblovací
Pro tvorbu rádiusů, na
rohy polic, stolové desky,
atd. s vodícím kuličkovým
ložiskem.
Frézy
tvarové
TCT
Průměr řezu x rádius Hmotnost Obj. kód Cena
x celková délka
KEN-287 Kè/ks
1 ks
1/4” Průměr stopky
19.0 x 3.2 x 50mm
20g
-2040K
355
28.6 x 8.0 x 55mm
35g
-2100K
486
38.1 x 12.7 x 65mm
60g
-2180K
689
1/2” Průměr stopky
38.1 x 12.7 x 75mm
90g
-2240K
816
63.5 x 25.4 x 81mm
90g
-2280K 1679
Fréza dvoubřitá tvarová
drážkovací
Frézy vhodné na lišty,
drážkování a na stolů zásuvek
a panelů skříní.
Průměr řezu x délka řezu Hmotnost Obj. kód
x rádius
KEN-287
1 ks
1/4” Průměr stopky
19.0 x 12.7 x 9.5mm 10g
-2940K
22.2 x 16 x 11.1mm 15g
-2960K
Dvoubřitá tvarová fréza
Pro výrobu vzorů na hranách
na rámu atp. Vedení
kuličkovým ložiskem.
TCT
Cena
Kè/ks
507
642
TCT
Průměr řezu x rádius Hmotnost Obj. kód Cena
x celková délka
KEN-287 Kè/ks
1 ks
1/4” Průměr stopky
22.2 x 6.3 x 55mm
30g
-3800K
644
Frézy rádiusové
truhlářské s ložiskem
S vodicím kuličkovým
ložiskem pro tvarování
panelů a hran.
Průměr řezu x délka řezu Hmotnost Obj. kód
x rádius
SEN-287
1 ks
1/4” Průměr stopky
22.0 x 13.5 x 6.3mm 25g
-7430K
28.6 x 17.0 x 9.5mm 40g
-7450K
Fréza žlábková s rádiusem
Pro profilování a čelní
drážkování.
Průměr řezu x délka řezu Hmotnost Obj. kód
x rádius
SEN-287
1 ks
1/4” Průměr stopky
12.7 x 8 x 6.3mm
10g
-7240K
Dvoubřitá tvarová fréza
Pro výrobu vzorů na
hranách na rámu atp.
Vedení kuličkovým
ložiskem.
Průměr řezu x délka řezu Hmotnost Obj. kód
x celková délka
SEN-287
1 ks
1/4” Průměr stopky
22 x 6.3 x 56mm
35g
-7520K
VÝROBKY JSOU K DODÁNÍ POUZE U NAŠEHO DISTRIBUTORA
© 2014 Uvedené ceny jsou bez DPH
TCT
Cena
Kè/ks
487
485
TCT
Cena
Kè/ks
232
TCT
Cena
Kè/ks
451
FRéZY PROFIlOVé
Sada výkonných
profilových fréz
Vyrobeny z rychlořezné oceli s tvrdokovovými konci. Přesně uložené břity pro kvalitní úpravu povrchu a pro delší životnost
nástroje. Vhodné pro průmysl. Všechny frézy jsou na 1/4" stopce.
6 dílná sada.
Obsah sady:
Fréza 2-zubá obrysová: Průměr 12.7mm, s vodícím kuličkovým ložiskem.
Fréza 2-zubá přímá obrysová: Průměr 12mm.
Fréza 2-zubá profilová truhlářská: Průměr 25.4mm x 14.5mm.
Fréza 2-zubá rádiusová: Průměr 22.2mm x radius 6.3mm
s vodícím kuličkovým ložiskem.
Fréza 2-zubá rybinová: Průměr 12.7mm x úhel hlavního
břitu 14°.
Fréza 2-zubá na klínové žlábky: Průměr 12.7mm x
vrcholový úhel 90°.
skuPINA
287
TCT
6
kusů
Počet
ks
6
Hmotnost
1 ks
165g
Obj. kód
KEN-287
-9850K
Cena
Kè/ks
1827
12 dílná sada.
Fréza 2-zubá rádiusová žlábkovací: Průměr 12.7mm x rádius 6.3mm.
Fréza 2-zubá rádiusová vypouklá: Průměr 22mm x rádius 6.3mm, s vodicím kuličkovým ložiskem.
Fréza 2-zubá rybinová: Průměr 12.7mm x úhel hlavního břitu 14°.
Fréza 2-zubá fazetovací: Průměr 32mm x úhel hlavního břitu 45°,
s vodicím kuličkovým ložiskem.
Fréza 2-zubá obrysová: Průměr 12.7mm, s vodicím kuličkovým
ložiskem.
Fréza 2-zubá přímá kopírovací: Průměr 16mm.
Fréza 2-zubá žlábkovací: Průměr 22mm x rádius 6.3mm,
s vodicím kuličkovým ložiskem.
Fréza 2-zubá přímá: obrysová: Průměr 12mm.
Fréza 2-zubá přímá obrysová: Průměr 6mm.
Fréza 2-zubá rádiusová truhlářská: Průměr 28.6mm x rádius
9.5mm, s vodicím kuličkovým ložiskem.
Fréza 2-zubá na klínové žlábky: Průměr 12.7mm x vrcholový
úhel 90°.
Fréza 2-zubá profilová truhlářská: Průměr 25.4mm x 14.5mm.
Hmotnost
1 ks
650g
Obj. kód
KEN-287
-9870K
Cena
Kè/ks
2131
BRusIVO, ElEkTRIcké A PNEumATIcké NÁøADÍ
Počet
ks
12
TCT
12
kusů
Sada profilových
fréz
Vyrobeny z rychlořezné oceli, s břity z karbidu wolframu. Pro všechny přenosné profilové stroje. Vhodné pro řemeslníky a nenáročné
dílenské aplikace.
Fréza 2-zubá rádiusová žlábkovací: Průměr 12.7mm x rádius 6.3mm.
Fréza 2-zubá rádiusová vypouklá: Průměr 22mm x rádius 6.3mm, s vodicím kuličkovým ložiskem.
Fréza 2-zubá rybinová: Průměr 12.7mm x úhel hlavního břitu 14°.
Fréza 2-zubá fazetovací: Průměr 32mm x úhel hlavního břitu 45°, s vodicím kuličkovým ložiskem.
Fréza 2-zubá obrysová: Průměr 12.7mm, s vodicím kuličkovým ložiskem.
Fréza 2-zubá přímá obrysová:
Průměr 16mm x délka řezu 12.4mm.
Fréza 2-zubá rádiusová truhlářská:
Průměr 22mm x rádius 6.3mm, s vodicím kuličkovým ložiskem.
Fréza 2-zubá přímá obrysová: Průměr 12mm x délka řezu 20mm.
Fréza 2-zubá přímá obrysová: Průměr 6mm x délka řezu 19mm.
Fréza 2-zubá rádiusová truhlářská:
Průměr 28.6mm x rádius 9.5mm, s vodicím kuličkovým ložiskem.
Fréza 2-zubá rybinová: Průměr 12.7mm x vrcholový úhel 90°.
Fréza 2-zubá profilová truhlářská: Průměr 25mm x 14.5mm.
Počet
ks
12
Hmotnost
1 ks
650g
Obj. kód
SEN-287
-9000K
Cena
Kè/ks
1233
TCT
12
kusů
VÝROBkY JsOu k DODÁNÍ POuZE u NAŠEHO DIsTRIBuTORA
© 2014 Uvedené ceny jsou bez DPH
Strana
253
SKUPINA
289
SEKÁČE
Sekáče
SDS Max
Špičák - 500mm
Vhodné pro nástroje systému SDS Max.
Široký sekáč - 400 x 50mm
Plochý sekáč - 500 x 25mm
Velikost
(mm)
500 x 25
500 x 18 x 5
400 x 50
300 x 75
300 x 25
Typ
Plochý sekáč
Špičák
Široký sekáč
Plochý sekáč
Hmotnost
1ks
1.0kg
1.0kg
0.9kg
0.7kg
0.7kg
Sekáče pro pneum. nástroje stopka 0.401”
Pro všechny typy ručních pneumatikých sekáčů včetně CP, Desoutter, Kobe, Toku a YK.
Plochý sekáč - 178 x 15mm
Objednací kód
KEN-289
-2720K
-2760K
-2780K
-2800K
-2820K
Cena
Kè/ks
328
249
468
459
367
Široký sekáč - 300 x 75mm
Plochý sekáč - 300 x 25mm
Sekáče Kango
Pro systém Kango: Stopky typu 750: 501,
627, 628, 637, 638, 430.
6-hranná stopka 19mm s 1 plochou &
kulatou koncovkou
Plochý sekáč - 380 x 25mm
Široký sekáč - 305 x 75mm305 x 75mm.
BRUSIVO, ElEKTRIcKé A PNEUmATIcKé NÁøADÍ
Hladicí kladivo - 75 x 25mm
Sekáče Bosch
Pro systém Bosch: GBH7/45, UBH6/35,
UBH12/50, USH6, 11202, 11203, 11204,
11206, 11208, 11209.
AEG (Atlas Copco): PHD26, PH38, PHD38,
PH240D, PH350D.
Black & Decker: HD2032, HD2038, P8032,
P8038.
6-hranná stopka 19mm s 1 plochou a kulatou
koncovkou
Plochý sekáč - 380 x 25mm
Široký sekáč - 305 x 50mm/305 x 75mm.
Špičák - 380x3mm
Odsekávač nýtů - 145 x 25mm
Typ
Plochý sekáč
Široký sekáč
Sekáč plechů- 150mm
Špičák
Hmotnost Obj. kód
1 ks
KEN-289
800g
-1330K
700g
-1800K
730g
-1830K
800g
-2000K
Cena
Kè/ks
257
405
530
272
Pro systém Kango: 900K, 928, 950K, 978, 1400.
Hitachi: DH38YD, DH50SA, H55SA.
Makita: HM1200K, HR3850K
6-hranná stopka 21mm s 1 plochou & kulatou
koncovkou
Kuželový průbojník - 180 x 3mm
Plochý sekáč - 380 x 25mm
Válcový průbojník - 180 x 12mm
Široký sekáč - 305 x 50mm/305 x 75mm
Rozrážeč objímek - 180 x 12mm
Špičák - 380 x 3mm
Typ
Plochý sekáč
Široký sekáč
Špičák
Hmotnost Obj. kód
1 ks
KEN-289
880g
-1300K
780g
-1580K
830g
-1610K
880g
-1970K
Cena
Kè/ks
267
391
336
264
Pro systém Bosch: USH10, 11305, 12312.
6-hranná stopka 19 mm s 1 plochou
koncovkou
Plochý sekáč - 380 x 25mm
Široký sekáč - 305 x 50mm/305 x 75mm.
Na bodové sváry - 180 x 12mm
Špičák - 380 x 3mm
Hmotnost Obj. kód
1 ks
KEN-289
Plochý sekáč
150g
-1070K
Hladící kladivo
100g
-2300K
Odsekávač nýtů
130g
-2350K
Sekáč plechů
150g
-2400K
Kuželový průboj.
150g
-2450K
Válcový průboj
150g
-2500K
Rozrážeč objímek 170g
-2550K
Na bodové sváry
160g
-2600K
Typ
Cena
Kè/ks
121
168
157
173
145
123
131
168
Špičák - 380 x 6mm
Typ
Plochý sekáč
Široký sekáč
Špičák
Hmotnost Obj. kód
1 ks
KEN-289
1000g
-1350K
900g
-1640K
930g
-1670K
1000g
-2030K
Cena
Kè/ks
327
304
369
220
Sekáče Makita
Pro systém Makita: HM0810, HR3500,
HR3520, 8035NB
Sekáče Hilti
6-hranná stopka 21 mm s kulatou koncovPro systém Hilti: TE54, TE72, TE92, TE504. kou a kruhovým zápichem pro upínač
Kruhová stopka 18 mm s upínačem Hilti
Široký sekáč - 280 x 50mm
Direct Fit
Plochý sekáč - 355 x 25mm
Typ
Plochý sekáč
Široký sekáč
Špičák
Hmotnost Obj. kód
1 ks
KEN-289
900g
-1400K
820g
-1700K
900g
-2090K
Cena
Kè/ks
259
279
226
Pro systém Bosch: USH27, USH28, 11304,
11308, 12314
6-hranná stopka 29mm s 1 plochou
koncovkou
Plochý sekáč - 380 x 31mm/455 x 25mm
Špičák - 455 x 6mm
Špičák - 280 x 3mm
Typ
Typ
Plochý sekáč
Strana
Hmotnost Obj. kód
1 ks
KEN-289
700g
-1270K
254
Cena
Kè/ks
240
Typ
Široký sekáč
Špičák
Hmotnost Obj. kód
1 ks
KEN-289
530g
-1550K
430g
-1900K
Cena
Kè/ks
337
174
Plochý sekáč
Špičák
Hmotnost Obj. kód
1 ks
KEN-289
2.0kg
-1430K
2.4kg
-1480K
2.0kg
-2060K
2.4kg
-2120K
VÝROBKY JSOU K DODÁNÍ POUZE U NAŠEHO DISTRIBUTORA
© 2014 Uvedené ceny jsou bez DPH
Cena
Kè/ks
487
540
479
479
SPOJKY PNEUmATIcKé NÁSTRČNé
Spojky nástrčné s kuželovým rOZŠÍŘENÁ
ŘADA
a válcovým závitem
SKUPINA
291
Typ závitu:
G = BSPP
R = BSPT
M = ISO Metrický [mm = průměr dutiny]
Rychlé a snadné vsazení hadice, lehká kompaktní konstrukce, osvědčený technicky
vyspělý systém držení hadice, opakovaně použitelné těsnění závitu. Hlavní těleso z
poniklované mosazi, polyacetálové pryskyřice, PBT s pojistným kroužkem z nerezavějící
oceli, nitrilovým těsněním hadic a s uvolňovacím kroužkem z polyacetálové pryskyřice.
Rozsah tlaků: - 0.9 bar min. až + 10 bar max. Rozsah teplot: - 20°C min. až + 70°C max. Materiál hadic: nylon, polyuretan.
Přímá spojka
Číslo
modelu
KC4
KC6
KC8
Rozměry
(mm)
4
6
8
Úhlová spojka
Objednací kód
KEN-291
-2200K
-2210K
-2220K
Cena
Kè/ks
60
63
78
Spojka s vnitřním válcovým závitem
Číslo
modelu
KEC4
KEC6
KEC8
KEC10
KEC12
Redukce nástrčná úhlová
Rozměry
(mm)
4
6
8
10
12
Objednací kód
KEN-291
-2700K
-2710K
-2720K
-2730K
-2740K
Cena
Kè/ks
69
69
71
85
93
Číslo
modelu
KER8S-6
KER10S-8
Rozměry
(mm)
8-6
10 - 8
Objednací kód
Cena
Kè/ks
92
946
Objednací kód
Cena
Kè/ks
278
301
327
KEN-291
-3620K
-3640K
In-line omezovač
průtoku
Spojka nástrčná úhlová
Rozměry
(mm)
4 - G1/8
6 - G1/8
6 - G1/4
8 - G1/4
8 - G3/8
10 - G1/4
Objednací kód
KEN-291
-2260K
-2270K
-2280K
-2290K
-2300K
-2310K
Cena
Kè/ks
70
84
90
115
116
140
Číslo
modelu
KEC8S-8
KEC12S-12
Rozměry
(mm)
8- 8
12 - 12
Objednací kód
KEN-291
-2820K
-2840K
Cena
Kè/ks
71
84
Úhlová spojka s vnějším válcovým závitem
Spojka s vnějším válcovým
závitem
Číslo
modelu
KC4-1MP
KC4-2MP
KC4-5MP
KC6-1MP
KC6-2MP
KC6-5MP
KC8-1MP
KC8-2MP
KC8-3MP
KC10-2MP
Rozměry
(mm)
4 - G1/8
4 - G1/4
4 - M5
6 - G1/8
6 - G1/4
6 - M5
8 - G1/8
8 - G1/4
8 - G3/8
10 - G1/4
Objednací kód
KEN-291
-2350K
-2360K
-2370K
-2380K
-2390K
-2400K
-2410K
-2420K
-2430K
-2440K
Cena
Kè/ks
62
57
56
50
57
63
70
77
83
84
Číslo
modelu
KEC4-1MP
KEC4-2MP
KEC4-5MP
KEC6-1MP
KEC6-2MP
KEC6-5MP
KEC8-1MP
KEC8-2MP
KEC10-2MP
Rozměry
(mm)
4 - G1/8
4 - G1/4
4 - M5
6 - G1/8
6 - G1/4
6 - M5
8 - G1/8
8 - G1/4
10 - G1/4
Objednací kód
KEN-291
-2900K
-2910K
-2920K
-2930K
-2940K
-2950K
-2960K
-2970K
-2980K
Cena
Kè/ks
79
94
83
80
77
85
80
94
105
Úhlová spojka s vnějsím kuželovým závitem
Rozměry
(mm)
4 - G1/8
4 - G1/4
6 - G3/8
8 - G1/8
8 - G1/4
8 - G3/8
8 - G1/2
10 - G1/8
10 - G1/2
12 - G3/8
12 - G1/2
Objednací kód
KEN-291
-2500K
-2510K
-2540K
-2550K
-2560K
-2570K
-2580K
-2600K
-2630K
-2650K
-2660K
Cena
Kè/ks
49
57
75
49
66
73
96
74
132
128
151
Rozměry
(mm)
4
6
8
KEN-291
-3800K
-3810K
-3830K
Omezovač výtoku s
vnějším kuželovým
závitem
Číslo
modelu
KFRE4-1MT
KFRE6-1MT
KFRE6-2MT
KFRE6-3MT
KFRE8-1MT
KFRE8-2MT
KFRE8-3MT
KFRE10-2MT
Rozměry
(mm)
4 - G1/8
6 - G1/8
6 - G1/4
6 - G3/8
8 - G1/8
8 - G1/4
8 - G3/8
10 - G1/4
Objednací kód
KEN-291
-4000K
-4020K
-4030K
-4040K
-4050K
-4060K
-4070K
-4080K
Cena
Kè/ks
192
188
228
363
211
231
365
245
Vtokový ventil škrtící
Spojka s vnitřním kuželovým
závitem
Číslo
modelu
KC4-1MT
KC4-2MT
KC6-3MT
KC8-1MT
KC8-2MT
KC8-3MT
KC8-4MT
KC10-1MT
KC10-4MT
KC12-3MT
KC12-4MT
Číslo
modelu
KFR-4
KFR-6
KRF-6
Číslo
modelu
KEC4-1MT
KEC4-2MT
KEC6-1MT
KEC6-2MT
KEC6-3MT
KEC8-1MT
KEC8-3MT
KEC8-4MT
KEC10-1MT
KEC10-2MT
KEC10-3MT
KEC10-4MT
KEC12-2MT
KEC12-3MT
Rozměry
(mm)
4 - G1/8
4 - G1/4
6 - G1/8
6 - G1/4
6 - G3/8
8 - G1/8
8 - G3/8
8 - G1/2
10 - G1/8
10 - G1/4
10 - G3/8
10 - G1/2
12 - G1/4
12 - G3/8
Objednací kód
KEN-291
-3100K
-3110K
-3120K
-3130K
-3140K
-3150K
-3170K
-3180K
-3190K
-3200K
-3210K
-3220K
-3230K
-3240K
Cena
Kè/ks
63
80
67
78
96
78
87
96
96
95
97
108
116
99
MT = vnější kuželový závit
Číslo
modelu
KFRT6-2MT
KFRT8-1MT
KFRT8-2MT
KFRT10-2MT
VÝROBKY JSOU K DODÁNÍ POUZE U NAŠEHO DISTRIBUTORA
© 2014 Uvedené ceny jsou bez DPH
Rozměry
(mm)
6 - G1/4
8 - G1/8
8 - G1/4
10 - G1/4
Objednací kód
KEN-291
-4530K
-4540K
-4550K
-4570K
Strana
Cena
Kè/ks
328
214
256
380
255
BRUSIVO, ElEKTRIcKé A PNEUmATIcKé NÁøADÍ
Číslo
modelu
KC4-1FP
KC6-1FP
KC6-2FP
KC8-2FP
KC8-3FP
KC10-2FP
SKUPINA
291
SPOJKY PNEUmATIcKé NÁSTRČNé
Průtokové regulátory
‘Y’ spojka
rOZŠÍŘENÁ
ŘADA
Tlakový rozsah:
+1 do +10bar.
Teplotní rozsah:
0 do +80°C.
Typ závitu:
G = BSPP
R = BSPT
M = ISO Metrický
[mm = průměr dutiny]
Spojky pneumatické nástrčné
Rozváděcí redukce ve tvaru T
Číslo
modelu
KY4
KY6
KY8
KY10
KY12
Rozměry
(mm)
4
6
8
10
12
Objednací kód
KEN-291
-6800K
-6810K
-6820K
-6830K
-6840K
Cena
Kè/ks
102
108
125
148
164
‘Y’ spojka redukovaná
Číslo
modelu
FR1-1
FR1-2
FR1-3
FR2-4
Číslo
modelu
KMT6-4
KMT8-6
Rozměry
(mm)
6-4
8-6
Objednací kód
KEN-291
-5000K
-5010K
Cena
Kè/ks
143
213
BRUSIVO, ElEKTRIcKé A PNEUmATIcKé NÁøADÍ
In-line redukční spojka
Číslo
modelu
KYR6-4
KYR8-6
KYR10-8
KYR12-10
Rozměry
(mm)
6- 4
8- 6
10 - 8
12 - 10
Objednací kód
KEN-291
-7500K
-7510K
-7520K
-7530K
Cena
Kè/ks
110
110
117
154
Spojka přímá přepážková
s vnějším šroubením
Číslo
modelu
KR10-8
Rozměry
(mm)
10 - 8
Objednací kód
KEN-291
-5420K
Cena
Kè/ks
77
Redukce nástrčná
Číslo
modelu
KR6S-4
KR8S-6
KR10S-6
KR10S-8
KR12S-8
KR12S-10
Rozměry
(mm)
6- 4
8- 6
10 - 6
10 - 8
12 - 8
12 - 10
Objednací kód
KEN-291
-5500K
-5520K
-5530K
-5540K
-5560K
-5570K
Cena
Kè/ks
60
77
84
95
99
108
‘T’ spojka
Číslo
modelu
KBH4
KBH8
Rozměry
(mm)
4-4
8-8
Objednací kód
KEN-291
-2010K
-2030K
Cena
Kè/ks
146
202
Uzávěra paralelní s
vnitřním šroubením
Číslo
modelu
KBH6-2FP
KBH8-1FP
KBH8-2FP
KBH8-3FP
KBH10-2FP
KBH12-3FP
Rozměry
(mm)
6 - G1/4
8 - G1/8
8 - G1/4
8 - G3/8
10 - G1/4
12 - G3/8
Objednací kód
KEN-291
-2110K
-2120K
-2130K
-2140K
-2150K
-2180K
Cena
Kè/ks
118
157
160
162
224
293
Plná zátka - záslepka
Číslo
modelu
KT4
KT6
KT8
KT10
KT12
Rozměry
(mm)
4
6
8
10
12
Cena
Kè/ks
77
83
85
132
157
Objednací kód
KEN-291
-5700K
-5710K
-5720K
-5730K
-5740K
‘T’ spojka s vnějším
kuželovým závitem
Číslo
modelu
KTB4-2MT
KTB6-1MT
KTB6-2MT
KTB6-3MT
KTB8-1MT
KTB8-2MT
KTB8-3MT
KTB8-4MT
KTB10-1MT
KTB10-2MT
KTB12-2MT
KTB12-4MT
Strana
Rozměry
(mm)
4 - G1/4
6 - G1/8
6 - G1/4
6 - G3/8
8 - G1/8
8 - G1/4
8 - G3/8
8 - G1/2
10 - G1/8
10 - G1/4
12 - G1/4
12 - G1/2
256
Číslo
modelu
EPP4
EPP8
EPP10
KEN-291
-6510K
-6520K
-6530K
-6540K
-6550K
-6560K
-6570K
-6580K
-6590K
-6600K
-6630K
-6650K
Cena
Kè/ks
98
78
91
114
74
106
101
120
123
122
141
155
Objednací kód
KEN-291
-5200K
-5220K
-5230K
Cena
Kè/ks
9
27
33
Kuželové tlumiče hluku sintrované
Typ 1
Číslo
modelu
S1-1
S1-2
S1-3
S1-4
S1-6
Objednací kód
Rozměry
(mm)
4
8
10
Závit
(mm)
G1/8
G1/4
G3/8
G1/2
G3/4
Objednací kód
KEN-259
-6800K
-6810K
-6820K
-6830K
-6840K
Závit
(mm)
G1/8
G1/4
G3/8
G1/2
Objednací kód
KEN-259
-6870K
-6880K
-6890K
-6900K
Cena
Kè/ks
334
435
894
987
rychloodvzdušňovací ventil:
vnitřní - vnitřní
Tlakový rozsah:
+0.3 do +10bar.
Teplotní rozsah:
-18 do +70°C.
Číslo
modelu
VAS1FF
VAS4FF
Rozměry
(mm)
G1/8 - G1/8
G1/2 - G1/2
Objednací kód
KEN-259
-7250K
-7280K
Cena
Kè/ks
328
601
Zpětný ventil: vnitřní - vnitřní
Tlakový rozsah:
+2 do +8bar.
Teplotní rozsah:
-25 do +90°C.
Číslo
modelu
VNR1FF
VNR3FF
VNR4FF
VNR5FF
Rozměry
(mm)
G1/8 - G1/8
G3/8 - G3/8
G1/2 - G1/2
M5 - M5
Objednací kód
KEN-259
-7400K
-7420K
-7430K
-7440K
Cena
Kè/ks
170
459
471
179
rychloodvzdušňovací
ventil:
vnitřní - vnitřní
Tlakový rozsah:
+0.3 do +10bar.
Teplotní rozsah:
-18 do +70°C.
Číslo
modelu
VQE1FF
VQE2FF
VQE3FF
VQE4FF
Rozměry
(mm)
G1/8 - G1/8
G1/4 - G1/4
G3/8 - G3/8
G1/2 - G1/2
Objednací kód
KEN-259
-7500K
-7510K
-7520K
-7530K
Cena
Kè/ks
380
415
437
339
Tlumič hluku s plochou
hlavou, sintrovaný
Typ 3 (s šestihranem)
Cena
Kè/ks
58
73
143
191
355
Kuželové tlumiče hluku sintrované
Typ 2 (s šestihranem)
Číslo
modelu
S2-1
S2-2
S2-3
S2-4
Objednací kód
Rozměry
(mm)
KEN-259
Dvousměrný
G1/8
-6400K
G1/4
-6410K
G3/8
-6420K
Jednosměrný
G1/2
-6480K
Číslo
modelu
S3-1
S3-2
S3-3
S3-4
S3-6
Závit
(mm)
G1/8
G1/4
G3/8
G1/2
G3/4
Objednací kód
KEN-259
-6940K
-6950K
-6960K
-6970K
-6980K
Cena
Kè/ks
54
125
125
158
283
Tlumič hluku s vypouklou
hlavou, sintrovaný
Typ 4 (s šestihranem)
Cena
Kè/ks
87
91
167
221
Číslo
modelu
S4-1
S4-2
Závit
(mm)
G1/8
G1/4
Objednací kód
KEN-259
-7000K
-7010K
VÝROBKY JSOU K DODÁNÍ POUZE U NAŠEHO DISTRIBUTORA
© 2014 Uvedené ceny jsou bez DPH
Cena
Kè/ks
73
93
PNEUMATICKÉ VÁLCE
Magnetické válce ISO
Mini ISO
magnetické válce
Řada R3M – dvojčinné
Splňují evropské normy CETOP RP 52-P a DIN/ISO 6432. Pevné
mechanické odpružení je instalováno jako standard, čímž je sníženo
opotřebení vlivem vysokých zátěžových rázů za vysokých rychlostí.
Přírubové provedení.
Provozní teplota 0 – 80°C
Rychlost naprázdno 10 – 1000 mm/s. Tlak 1 -10 bar.
SKUPINA
294
Řada H – ISO 15552
(Nahrazuje ISO 6431/VDMA 24562)
Dvojčinný pneumatický válec. Bezmazný.
NEJVÍCE
prodávané
NEJVÍCE
prodávané
Řada
Světlost
(mm)
R3M
16
R3M
20
R3M
25
Zdvih
(mm)
025
050
080
025
050
080
100
050
080
100
125
Objednací kód
KEN-294
-5710L
-5711M
-5712P
-5730H
-5731J
-5732K
-5733L
-5751F
-5752G
-5753H
-5754J
Vodorovný zadní závěs
Cena
Kè/ks
946
1021
1023
1044
1074
1123
1151
1192
1243
1280
1317
Řada
Pokud zde
nenaleznete
požadované válce,
prosím obraťte se
na svého
DISTRIBUTORA
H
H
H
Zdvih
(mm)
200
50
50
100
50
100
125
160
400
50
100
250
400
500
Cena
Kè/ks
2345
2033
2201
2403
2419
2659
2745
2864
3314
2842
2989
3416
3845
4131
Objednací kód
KEN-294
-1856G
-1851B
-1871B
-1873D
-1891B
-1893D
-1894E
-1895F
-1899K
-1911B
-1913D
-1917H
-1919K
-1920M
Skupina
259
Třmen vidlice pístnice
Pro (mini) válce ISO 6432 a ISO 6431/
VDMA 24562.
Číslo
modelu
KFKCIM32HH
KFKCIM40HH
KFKCIM63HH
KFKCIM80HH
KFKCIM100HH
Průměr
válce
32mm
40mm
63mm
80mm
100mm
Zadní třmen s kolíkem
Objednací kód
KEN-294
-2405F
-2420F
-2455F
-2470F
-2485F
Cena
Kè/ks
477
478
823
1025
1633
Typ
válce
Mini ISO
ISO/VDMA
Číslo
modelu
KFKCIM32C
KFKCIM40C
KFKCIM50C
KFKCIM63C
KFKCIM80C
KFKCIM100C
Průměr
válce
32mm
40mm
50mm
63mm
80mm
100mm
Objednací kód
KEN-294
-2400A
-2415A
-2430A
-2450A
-2465A
-2480A
Cena
Kè/ks
308
360
404
517
655
890
Závit
tyče
0M4
0M6
0M8
M10
M12
M16
M20
Průměr
válce(mm)
08 - 10
12 - 16
20
32
40
50 - 630
80 - 100
Obj. kód
Cena
Kè/ks
132
104
125
142
199
290
563
Obj. kód
Cena
Kè/ks
466
395
788
1313
KEN-294
-3090A
-3091B
-3092C
-3100A
-3101B
-3102C
-3103D
Kování pro oko pístnice
Pro válce ISO 6431/VDMA 24562.
Zadní třmen s otvorem
Typ
válce
Číslo
modelu
HM32/20
HM40/20
HM50/20
HM63/20
HM80/20
HM100/20
Průměr
válce
32mm
40mm
50mm
63mm
80mm
100mm
Objednací kód
KEN-294
-2407H
-2422H
-2437H
-2456H
-2472H
-2487H
Cena
Kè/ks
245
268
299
378
483
659
Svislý zadní závěs
Číslo
modelu
KFKCIM32HV
Průměr
válce
32mm
Objednací kód
KEN-294
-2406G
Cena
Kè/ks
442
ISO/VDMA
Závit
tyče
M10
M12
M16
M20
Průměr
válce(mm)
32
40
50 - 630
80 - 100
Magnetický snímač s LED
Spínač s jazýčkovými kontakty do drážky ve tvaru T pro bubínkové
válce vyrobené podle ISO 6431, ISO 15552 a VDM 24562
Krytí: IP 67 dle EN 60529.
Délka kabelu – 3 m
Napětí 5 -240V AC/DC
Proud: 100mA max.
Maximální výkon 6VA.
Dodává se včetně
šestihranného klíče
Číslo
modelu
DSL1C525
Popis
Cena
Kè/ks
487
Objednací kód
Spínač
VÝROBKY JSOU K DODÁNÍ POUZE U NAŠEHO DISTRIBUTORA
© 2014 Uvedené ceny jsou bez DPH
KEN-294
-3200A
-3201B
-3202C
-3203D
KEN-294
-3910L
Strana
257
BRUSIVO, ELEKTRICKÉ A PNEUMATICKÉ NÁØADÍ
H
Světlost
(mm)
32
32
40
40
50
50
50
50
50
63
63
63
63
63
SKUPINA
294
PNEUMATICKÉ VENTILY
Mechanicky spouštěné
cívkové ventily
Vzduchem aktivované cívkové válce
For Pneumatic Fittings
Skupina
291
Cívkové válce v pevné konstrukci se vstupy. Média – stlačený
vzduch a stlačené plyny.
Montáž na rozdělovací kus, do tělesa
nebo pomocí koncových uzávěrů.
For Air Preparation
Těleso a cívka: hliník.
Zátky: nitrilové.
Koncové uzávěry: Polyester se
skleněnou přízí.
Těsnění: PPS.
Skupina
259
Číslo
výrobku
BV-311-301
BR-311-301
BR-511-301
214/2.32.21/1
214/2.52.21/1
Popis
G1/8” Port
3/2 Plunžr/pružina
3/2 Kladka/pružina
5/2 Kladka/pružina
G1/4” Port
3/2 Kladka/pružina
5/2 Kladka/pružina
Objednací kód
KEN-294
Cena
Kè/ks
-3450A
-3454E
-3455F
1116
1158
1198
-3456G
-3457H
1781
1423
BRUSIVO, ELEKTRICKÉ A PNEUMATICKÉ NÁØADÍ
Ručně ovládané cívkové ventily
Zabudované cívkové ventily s porty.
Pryžový ochranný kryt nepropouštějící prach.
Montáž pomocí otvoru v tělese.
Číslo
výrobku
Číslo
výrobku
Popis
HV-311-501
HV-511-501
3/2
5/2
HV-311-701
HV-511-701
3/2
5/2
G1/8” Port
Páka/pružina
Páka/pružina
G1/4” Port
Páka/pružina
Páka/pružina
Objednací kód
KEN-294
Cena
Kè/ks
-4420A
-4421B
1202
944
-4427H
-4423D
1480
1507
Cívky pro elektromagnetické ventily
Napájení
12VDC/24VAC
24VDC/48VAC
48VDC/110VAC
110VDC/240VAC
P-311-701
P-320-701
P-511-701
P-520-701
G1/8” Port
3/2 Vzduch/pružina
3/2 Vzduch/vzduch
5/2 Vzduch/pružina
G1/4” Port
3/2 Vzduch/pružina
3/2 Vzduch/vzduch
5/2 Vzduch/pružina
5/2 Vzduch/vzduch
Objednací kód
KEN-294
Cena
Kè/ks
-4400A
-4404E
-4402C
1093
790
892
-4401B
-4405F
-4403D
-4407H
840
842
1290
1421
Konektor pro cívky ventilu
DIN 43650/B.
Určeno k použití s elektromagnetickými
ventily. Krytí IP 54.
Jmenovitá velikost: 22mm.
Koncové vývody: 2-pólové + uzemnění.
Číslo
výrobku
MA22 12DC0
MA22 24DC0
MA22 110DC
MA22 230AC
P-311-501
P-320-501
P-511-501
Popis
Konektor ISO 6952/B.
Jmenovitá velikost: 22mm
K použití se všemi značkami cívek dle
DIN 43650.
Krytí IP65 - EN 60529
Kabelový soubor: M16 x 1.5
Objednací kód
KEN-294
-5510B
-5520C
-5530D
-5540E
Cena
Kè/ks
101
101
101
104
Cena
Kè/ks
42
Objednací kód
Napájení
KEN-294
-5700A
0 ~ 250V
Elektromagnetické
ventily
Cívkové ventily pro všeobecné použití. Média – stlačený vzduch a inertní
plyny. Montáž na rozdělovací kus nebo do vstupů na tělese.
Těleso a cívka: hliník.
Zátky: nitrilové.
Koncové uzávěry: Polyester se skleněnou přízí.
Těsnění: PPS.
Cívky a
konektory se
dodávají
zvlášť, viz
vpravo...
G1/8” Port
Číslo
výrobku
MH-311-501
MH-511-501
MH-520-501
Strana
258
NEJVÍCE
prodávané
Objednací kód
Popis
3/2 Sol-Pružina
5/2 Sol-Pružina
5/2 Sol-Sol
KEN-294
-3500A
-3501B
-3503D
Cena
Kè/ks
1663
1550
2393
G1/4” Port
Číslo
výrobku
MH-311-701
MH-511-701
MH-520-701
MNH-511-701
Popis
3/2
5/2
5/2
5/2
Sol-Pružina
Sol-Pružina
Sol-Sol
Sol-Pružina NAMUR
Objednací kód
KEN-294
-3502C
-3502P
-3820X
-3505F
VÝROBKY JSOU K DODÁNÍ POUZE U NAŠEHO DISTRIBUTORA
© 2014 Uvedené ceny jsou bez DPH
Cena
Kè/ks
1886
1706
2809
1530
KOTOUČE A KARTÁČE DRÁTĚNé
Kartáče drátěné Kartáče drátěné válcové zaplétané - otvor
Sady průmyslových
se závitem
rotační
drátěných kotoučů
Pro rychlé čištění v těžkých podmínkách.
Průmyslové drátěné kotouče a kartáče
dodáváme v širokém sortimentu produktů,
jako jsou např. rotační kartáče se stopkou
a dekarbonizační kartáče, všechny pro použití
s elektrickým nářadím, obráběcími stroji a
pružnou hnací hřídelí.
Kartáče rotační - otvor bez závitu
K odstraňování silných povlaků rzi, nátěrů
a nečistot z povrchu dílů.
Dodáváme s nosnými
talíři. Objednávejte
samostatně
(viz. níže).
30 SWG
Jedn. Objednací kód
hmotnost KEN-295
110g
-0030K
250g
-0140K
350g
-0170K
320g
-0360K
450g
-0390K
430g
-0450K
720g
-0480K
100g
-0650K
1300g
-0680K
Cena
Kè/ks
96
108
132
199
215
217
231
343
533
Kartáče drátěné válcové zaplétané
- otvor bez závitu
Agresivnější válcový kartáč.
Konstrukce se zaplétanými
dráty umožňuje vyšší
povrchovou řeznou
rychlost.
35 SWG
Průměr x šířka
x otvoru (mm)
75 x 11 x 13
100 x 11 x 22
115 x 11 x 22
115 x 11 x
M14 závit
Jedn. Objednací kód
hmotnost KEN-295
120g
-1010K
270g
-1110K
330g
-1210K
270g
-1220K
Cena
Kè/ks
222
207
301
283
Kartáče hrncové - montované
na trnu
Jsou všestranně použitelné,
vhodné k odstraňování
otřepů,
rzi a nátěrů z velkých
ploch.
Stopka 6mm.
30 SWG
Průměr.
Jedn. Objednací kód Cena
Stopka
(mm)
hmotnost KEN-295 Kè/ks
75 20mm bez z. 180g
-4310K
158
75 M14 závit
280g
-4330K
137
75 5/8” BSW
280g
-4340K
154
100 22mm bez z. 940g
-4420K
199
100 M14 závit
530g
-4430K
205
100 5/8” BSW
540g
-4440K
211
125 M14 závit
800g
-4530K
283
150 M14 závit
790g
-4630K
304
ATalíře nosné k rotačním
Průměr
Jedn. Objednací kód
(mm) Stopka
hmotnost KEN-295
65 M14 závit
280g
-5230K
75 M14 závit
900g
-5330K
100 22mm bez z. 895g
-5420K
100 M14 závit
965g
-5430K
100 5/8” BSW
975g
-5440K
120 M14 závit 1400g -5470K
120 5/8” BSW 1400g -5480K
Cena
Kè/ks
220
329
452
455
303
367
593
Kartáče hrncové - montované
na trnu
Jsou všestranně použitelné,
vhodné k odstraňování
otřepů,
rzi a nátěrů z velkých
ploch.
Stopka 6mm.
30 SWG
Průměr x šířka Jedn.
(mm)
hmotnost
40 x 10
65g
45 x 10
70g
50 x 10
75g
50 x 50
95g
60 x 15
155g
60 x 60
170g
70 x 15
185g
70 x 70
190g
Objednací kód
KEN-295
-3120K
-3220K
-3320K
-3380K
-3450K
-3490K
-3650K
-3700K
Cena
Kè/ks
73
83
90
92
98
108
113
150
Cena
Kè/ks
63
68
71
74
80
73
81
151
68
94
114
106
114
130
97
141
205
Kartáče dekarbonizační
s rovným koncem
Rozměry Obj. kód Cena
(mm) KEN-295 Kè/ks
20x13 -9130K
10
20x16 -9160K 12
30x13 -9230K 12
30x16 -9260K 12
30x20 -9290K 12
51x13 -9330K 14
51x16 -9360K 14
Rozměry Obj. kód Cena
(mm) KEN-295 Kè/ks
51x20 -9390K 44
80x13 -9430K 22
80x16 -9460K 22
80x20 -9490K 22
100x13 -9530K 44
100x16 -9560K 49
100x20 -9590K 55
Pro práci v obtížně přístupných prostorách,
jako jsou např.
vrtané díry,
zahloubení a rohy.
K odstraňování
otřepů, rzi a nátěrů.
30 SWG
Průměr x šířka
Jedn.
Objednací kód
(mm)
hmotnost KEN-295
12 x 20
190g
-6320K
17 x 22
390g
-6440K
24 x 25
650g
-6600K
30 x 25
1120g
-6800K
Všechny dodáváme v
průhledných
sáčcích s potiskem.
Sada 5 ks
Obsah (po jednom kartáči v
sadě):
Rotační kartáče se stopkou
30 x 12, 50 x 10 a 50 x 20.
Dekarbonizační s rovným
koncem 12 x 20.
Dekarbonizační
se špičatým koncem
12 x 20.
Počet
kusů
5
Jedn.
hmotnost
250g
Cena
Kè/bal.
402
Objednací kód
KEN-295
-9800K
Cena
Kè/ks
52
63
84
91
6
kusů
Počet
kusů
6
Jedn.
hmotnost
250g
Cena
Kè/bal.
383
Objednací kód
KEN-295
-9900K
Sada 8 ks
Obsah (po jednom ks v sadě): Rotační kartáče
se stopkou 30 x 12, 50 x 20 a 80 x 20.
Dekarbonizační s rovným koncem
12 x 20 a 24 x 25.
Dekarbonizační se
špičatým koncem
12 x 20 a 24 x 25.
Hrncový kartáč se stopkou
50 x 50.
8
kusů
Počet
kusů
8
Jedn.
hmotnost
630g
Cena
Kè/bal.
798
Objednací kód
KEN-295
-9850K
Kartáče dekarbonizační se
špičatým koncem
Pro použití ve vysokorychlostních
pneumatických a elektrických nástrojích.
Vhodné pro práci v obtížně přístupných
prostorách. K odstraňování nátěrů, karbonu
a otřepů.
Stopka 6 mm.30 SWG
Objednací kód
Průměr x šířka Jedn.
(mm)
hmotnost KEN-295
12 x 20
190g
-7320K
17 x 22
390g
-7440K
24 x 25
680g
-7600K
30 x 25
1000g
-7800K
VÝROBKY JSOU K DODÁNÍ POUZE U NAŠEHO DISTRIBUTORA
© 2014 Uvedené ceny jsou bez DPH
5
kusů
Sada 6 ks
Obsah (po jednom ks v sadě):
Dekarbonizační kartáče s
rovným koncem 12 x 20,
17 x 22 a 24 x 25.
Dekarbonizační kartáče
se špičatým koncem
12 x 20, 17 x 22
a 24 x 25.
Kartáče rotační na stopce
Vhodné k použití v
elektrických vrtačkách.
Nejlépe se hodí k práci
v obtížně přístupných
prostorách a drážkách.
Stopka 6mm.
30 SWG
Objednací kód
Průměr x šířka Jedn.
(mm)
hmotnost KEN-295
30 x 5
30g
-2000K
30 x 10
40g
-2010K
30 x 12
40g
-2030K
40 x 13.5
65g
-2140K
40 x 18
75g
-2160K
50 x 10
70g
-2320K
50 x 15
75g
-2350K
50 x 20
95g
-2370K
60 x 10
70g
-2420K
60 x 15
85g
-2450K
60 x 20
110g
-2470K
70 x 10
90g
-2620K
70 x 15
95g
-2650K
70 x 20
145g
-2670K
80 x 10
110g
-2720K
80 x 15
135g
-2750K
80 x 20
180g
-2770K
295
Strana
Cena
Kè/ks
61
71
98
108
259
BRUSIVO, ElEKTRIcKé A PNEUmATIcKé NÁøADÍ
Průměr x šířka
x otvoru (mm)
80 x 15 x 20
100 x 20 x 30
100 x 28 x 30
125 x 22 x 30
125 x 30 x 30
150 x 21 x 51
150 x 29 x 51
200 x 21 x 80
200 x 29 x 80
Pomocný prstenec
zabraňuje rozmetávání.
K odstraňování rzi,
nátěrů a otřepů.
50 SWG
SKUPINA

Podobné dokumenty

270 - ToBig

270 - ToBig Vrtačky sloupové Vrtačky stojanové Vrtáky jádrové Vysavače

Více

Katalog v pdf ke stažení

Katalog v pdf ke stažení Brusné pásy se zrnem oxidem hlinit˘m vázan˘m pryskyfiicí jsou urãeny pro prÛmyslové aplikace. Vysoká odolnost a pruÏnost zaruãí dlouhou Ïivotnost a prvotfiídní v˘konnost. Jsou vhodné pro obrábûní dfie...

Více

ČÁST 2 - Cromwell

ČÁST 2 - Cromwell hladší chod. Ergonomický pohodlný úchop. Velikost sklíčidla: 3/8” (10mm). Otáčky naprázdno: 1,800 ot/min. PRO NEPŘETRŽITÝ PROVOZ Doporučený tlak vzduchu: 6.2bar (90psi). Navrženo Spotřeba vzduchu: ...

Více

Bruska úhlová 180mm (71/2”) Heavy Duty Bruska úhlová

Bruska úhlová 180mm (71/2”) Heavy Duty Bruska úhlová všechny nástroje se standardní stopkou 0.401”. Závit na přívodu vzduchu: 1/4” NPT pro 10 mm vzduchovou hadici, tlak vzduchu 90 PSI (6.3 bar), spotřeba vzduchu: * 144 L/min. Zdvih: 40mm. Celková dél...

Více

zplynovací kotle atmos - SOME Jindřichův Hradec

zplynovací kotle atmos - SOME Jindřichův Hradec 13.900,je ekvitermní regulační prvek, který je schopen řídit vytápění dvou topných okruhů ohřev teplé užitkové vody, solární ohřev přes sluneční kolektory, optimální vybíjení a nabíjení akumulačníc...

Více

PNEUMATICKÉ NÁŘADÍ A KOMPRESORY

PNEUMATICKÉ NÁŘADÍ A KOMPRESORY bezolejové kompresory Výhody: • Jednoduchá konstrukce s malým počtem komponentů - takže tyto jednotky jsou prakticky bezúdržbové • Ideální pro využití tam, kde se požaduje dodávka vzduchu bez obs...

Více

speciální nabídka

speciální nabídka Nabídka platí od 1. 12. do 6. 12. 2014 nebo do vyprodání zásob. Ceny uvedené v tomto letáku jsou v Kč. Zaregistrujte se na www.rossmann.cz a pravidelně od nás obdržíte aktuální leták na Váš e-mail.

Více